Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim OLSZTYN, WRZESIEŃ 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim OLSZTYN, WRZESIEŃ 2011"

Transkrypt

1 Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim OLSZTYN, WRZESIEŃ 2011 Publikacja zrealizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

2 2

3 Samorząd województwa w ostatnim czasie stał się dla przedsiębiorców dużym i ważnym partnerem. Było to możliwe dzięki realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata , w którym na samą oś przedsiębiorczość przeznaczyliśmy 238 mln euro, czyli 20 proc. całego RPO. Zależało nam na zabezpieczeniu środków na inwestycje w przedsiębiorstwach, które albo skutkują powstaniem nowych miejsc pracy albo umożliwiają utrzymanie zatrudnienia na dotychczasowym poziomie. Postanowiliśmy także wesprzeć inwestycje, przy realizacji których wykorzystywane są nowoczesne technologie. Kolejny element, warunkujący rozwój gospodarczy, jest związany z wykonawstwem inwestycji. W ramach RPO zaplanowaliśmy inwestycje na około 1,5 mld euro. Firmy stają do przetargów, wygrywają konkursy, realizują inwestycje. To wspaniała szansa dla firm budowlanych, drogowych, wykonujących wodociągi, kanalizacje i firmy te możliwości na każdym kroku wykorzystują. Dzięki realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadbaliśmy także o profesjonalne kadry. Z tego programu finansujemy staże i szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw oraz uczelni. Instytucje naukowe czy otoczenia biznesu mogą między innymi kierować swoich pracowników na staże w przedsiębiorstwach lub organizować szkolenia. Naukowcy oraz inni pracownicy zdobywają doświadczenie i umiejętności praktyczne. Czeka nas także wielkie wyzwanie, polegające na wprowadzaniu innowacyjności. W naszym województwie realizujemy szereg programów, mających na celu podnoszenie konkurencyjności firm. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako jeden z pionierów na polskiej arenie był odpowiedzialny za utworzenie w 2004 roku Regionalnej Strategii Innowacyjności dla Warmii i Mazur. Działa już u nas sieć Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji. Podejmowane w tych obszarach inicjatywy mają na celu doprowadzić do wzrostu konkurencyjności regionu. Jacek Protas Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3

4 Publikację Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim zrealizowano w ramach projektu Spójny system obsługi inwestora na Warmii i Mazurach profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej. Podstawową koncepcją projektu jest stworzenie spójnego systemu obsługi inwestora, który pozwoli profesjonalnie prowadzić promocję gospodarczą Warmii i Mazur. Głównym celem jest integracja i zachęcenie do współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu działających w sferze obsługi Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych oraz zagranicznej współpracy gospodarczej firm. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Opracowanie: Zespół ekspertów Instytutu Badań i Analiz GRUPA OSB Redakcja naukowa: Dr Dariusz Śledź ISBN Projekt i wykonanie AGRAF Nakład 3300 egz. (w polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej wersji językowej).

5 Spis treści 1. Wstęp Oto Warmia i Mazury Potencjał regionu Cechy wyróżniające województwo warmińsko-mazurskie na tle kraju Infrastruktura transportowa Potencjał intelektualny Gospodarka Zatrudnienie Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej Formy prawne działalności gospodarczej Etapy zakładania działalności gospodarczej Koncesje i zezwolenia Podatki i inne obciążenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej System podatkowy w Polsce Podstawowe obciążenia publiczno-prawne przedsiębiorcy Niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw Ulgi i zwolnienia z podatków Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców Zachęty inwestycyjne Specjalne strefy ekonomiczne Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Pomoc regionalna Zwolnienie firmy z podatku od nieruchomości Granty rządowe Parki przemysłowe i technologiczne Praktyczne informacje dane teleadresowe Wykaz źródeł...64

6

7 1. Wstęp Publikacja Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim ma na celu dostarczenie informacji inwestorom i zachęcenie ich do zainteresowania się województwem warmińsko-mazurskim, jako regionem atrakcyjnym do prowadzenia w nim działalności gospodarczej. Oddawana w Państwa ręce publikacja zawiera istotne wiadomości z punktu widzenia potencjalnego inwestora w województwie warmińsko-mazurskim, a mianowicie: charakterystykę Warmii i Mazur, jej potencjał i najważniejsze atuty, dane charakteryzujące gospodarkę, infrastrukturę transportową i potencjał intelektualny. Ukazano szczegółowo zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także zobowiązania podatkowe i inne obciążenia niepodatkowe związane z jej prowadzeniem. Publikacja dostarcza także informacji o zasadach nabywania nieruchomości przez cudzoziemców i o dostępnych zachętach inwestycyjnych w regionie, takich jak specjalne strefy ekonomiczne, parki technologiczne i przemysłowe. Opracowanie zakończone jest wykazem danych teleadresowych instytucji istotnych dla potencjalnego inwestora. Publikacja Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim zrealizowana została przez Instytut Badań i Analiz Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

8 2. Oto Warmia i Mazury Województwo warmińsko-mazurskie położone jest w północno-wschodniej części kraju. Powstało w 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej Polski z dnia 1 stycznia 1999 roku i objęło tereny dawnego województwa: olsztyńskiego oraz większe części województw elbląskiego i suwalskiego oraz fragmenty toruńskiego, ciechanowskiego i ostrołęckiego. Zamieszkuje w nim ponad 1,4 mln osób. Średnia gęstość zaludnienia jest najniższa w kraju i wynosi 59 osób na km² (dla porównania średnia gęstość zaludnienia w Polsce 122 os./km²), a na obszarach wiejskich wynosi około 25 osób na km². Warmińsko-mazurskie składa się z historycznych krain Warmii, Mazur i Powiśla. Z uwagi na swoje walory przyrodnicze uważane jest za jeden z najpiękniejszych regionów Polski. Jest czwartym co do wielkości województwem o powierzchni ponad 24 tys. km². Województwo warmińsko-mazurskie składa się z 116 gmin (16 miejskich, 33 miejsko-wiejskich i 67 wiejskich), 19 powiatów ziemskich i dwóch miast na prawach powiatu powiaty grodzkie: Olsztyn i Elbląg. Stolicą województwa jest Olsztyn (ponad 170 tys. mieszkańców), w którym mieszczą się siedziby wojewody, marszałka, zarządu oraz sejmiku województwa. Inne duże miasta to Elbląg (130 tys. mieszkańców) i Ełk (60 tys.). W województwie wyodrębnione są trzy podregiony (NUTS III) elbląski (31% powierzchni, 37% ludności województwa), olsztyński (43% zarówno powierzchni, jak i ludności) oraz ełcki (26% powierzchni i 20% ludności regionu). Województwo warmińsko-mazurskie od północy na odcinku 212 km graniczy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Od wschodu sąsiaduje z województwem podlaskim, od południa z mazowieckim, od południowego-zachodu z kujawsko-pomorskim i od zachodu z województwem pomorskim. Z Olsztyna do Warszawy jest 220 km, do Gdańska 180 km i do Torunia 170 km. Natomiast z Olsztyna do przejścia granicznego w Bezledach jest 88 km, do przejścia w Gronowie 102 km, do przejścia w Gołdapi 169 km. 8

9 Warmia i Mazury to region o znacznych walorach turystycznych i rekreacyjnych. Nazywany jest krainą tysiąca jezior, choć jest ich ponad dwukrotnie więcej. Największe jeziora to Śniardwy (113,8 km²) i Mamry (104,4 km²). Najgłębsze to Wukśniki (68 m), Babięta Wielkie (65 m), Piłakno (56,6 m) i Ełckie (55,8 m). Część tych jezior, spięta kałami i rzekami, tworzy wielokilometrowe szlaki wodne. Najbardziej znany to Kanał Elbląski z systemem pochylni umożliwiających podróż statkiem po lądzie. Bogactwem województwa są także lasy i puszcze zajmujące prawie 30% jego powierzchni z licznymi parkami krajobrazowymi i rezerwatami przyrody. Podział administracyjny województwa Warmińsko-Mazurskiego Braniewo Bartoszyce Gołdap Elbląg Lidzbark Warmiński Kętrzyn Węgorzewo Giżycko Olecko Mrągowo Ełk Iława Ostróda Olsztyn Pisz Nowe Miasto Lubawskie Szczytno Nidzica Działdowo 9

10 3. Potencjał regionu Celem poniższego rozdziału jest przedstawienie informacji o potencjale województwa warmińsko-mazurskiego, o jego cechach wyróżniających spośród innych województw. Zostaną przedstawione dane dotyczące gospodarki, kapitału ludzkiego, infrastruktury transportowej i innych istotnych elementów z punktu widzenia inwestora. Przedstawiono informacje, dlaczego warto inwestować na Warmii i Mazurach. r 3.1. CECHY WYRÓŻNIAJĄCE WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE NA TLE KRAJU Mając na uwadze zwiększenie zainteresowania inwestorów regionem Warmii i Mazur, przedstawiono w podrozdziale atuty województwa, które wyróżniają je na tle kraju, a także wyodrębniono sektory wysokiej szansy. Głównymi atutami województwa warmińsko-mazurskiego są: korzystne warunki przyrodnicze dla rozwoju turystyki, agroturystyki (pojezierza, lasy), środowisko naturalne: czyste, ekologiczne o walorach uzdrowiskowych, region należy do kompleksu Zielonych Płuc Polski ; port morski w Elblągu (nad Zalewem Wiślanym), położenie przy zewnętrznej, wschodniej granicy Unii Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim, w pobliżu projektowanych autostrad A1 i Via Baltica, wysoko oceniane instytucje naukowe oraz kierunki studiów głównie ukierunkowane na rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z wydziałami, cieszącymi się dobrą opinią w środowisku naukowym, m.in. takimi jak: Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydział Nauk o Żywności, 10

11 zaplecze surowcowe drewna, dające potencjał pod rozwój sektora drzewnego i meblarskiego, dogodne warunki naturalne dla rozwoju rybołówstwa: wody zajmują 6% powierzchni województwa, 18,2% ogólnej powierzchni wód w kraju, rozwój gospodarki rybackiej w czterech kierunkach: gospodarki jeziorowej, stawowej, rzecznej i morskiej (Zalew Wiślany), duży potencjał produkcji rolnej i rolno-spożywczej, miasto Olsztyn jest głównym ośrodkiem przemysłu spożywczego, oponiarskiego i drzewnego oraz turystyki, miasto Elbląg to ważny ośrodek przemysłu ciężkiego, port morski oraz ośrodek turystyki. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych uznała następujące sektory gospodarki Warmii i Mazur za sektory wysokiej szansy: 1 SEKTOR SPOŻYWCZY ATUTY: sprzyjające warunki naturalne: użytki rolne 50,2% powierzchni województwa w tym: grunty orne 38,6%, łąki 6%, pastwiska 5,5%, sady 0,1%, zróżnicowanie gleb oraz konfiguracja terenu, odpowiednie zaplecze naukowo-badawcze: szeroka sieć placówek naukowych, liczne instytuty doświadczalne i badawcze PAN na terenie województwa, znane firmy obecne w sektorze to m.in: Grupa Indykpol (Olsztyn), Morliny (Ostróda), Ekodrób (Iława), Zakłady Mięsne Mardi (Biskupiec Reszelski). PRZEMYSŁ DRZEWNY ATUTY: odpowiednie zaplecze surowcowe: lasy zajmują 30% powierzchni województwa możliwość pozyskania dużych ilości surowca do produkcji mebli, lider pod względem produkcji tarcicy liściastej i iglastej (pozyskanie drewna na 100 ha powierzchni lasów w regionie wynosi 477,2 m 3 średnia w skali kraju wynosi 321,4 m 3 ), wiodący region w eksporcie mebli i wyrobów stolarskich (ok. 14,3% udziału w produkcji krajowej mebli), obecność znanych zakładów z branży drzewnej: m.in. Swedwood w Wielbarku, Mazurskie Meble Trade w Olsztynie, Mebelplast w Olsztynie, Szynaka Meble w Lubawie, sąsiedztwo województw z dużymi kompleksami leśnymi umożliwia współpracę producentów, jak również kooperantów

12 ENERGETYKA ALTERNATYWNA ATUTY: zaplecze naukowo-badawcze dla rozwoju sektora: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski prowadzi badania nad przemysłowym wykorzystaniem energii odnawialnej Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, korzystne warunki naturalne do uprawy roślin energetycznych: duży areał województwa (24 tys. km) 4 miejsce pod względem wielkości regionów w Polsce, mała gęstość zaludnienia województwa (59 osób na km² średnia w skali kraju wynosi 122 osoby na km²). TURYSTYKA ATUTY: walory krajobrazowe: ponad jezior, liczne parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody, duże kompleksy leśne, zabytki architektoniczne, dogodne warunki do uprawiania sportów: liczne trasy żeglugowe (kanały wraz z jeziorami tworzą sieć tras o długości ok. 200 km), żegluga między jeziorami dzięki trzem śluzom, szeroka sieć lokalnych centrów sportów zimowych (w sezonie zimowym ośrodki wodne stają się ośrodkami żeglarstwa lodowego), duża liczba stadnin i szkół jeździeckich, zaplecze hotelarskie i gastronomiczne, turystyka uzdrowiskowa i rekreacyjna. r 3.2. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA Infrastruktura transportowa jest jednym z czynników określających konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną województwa. Stan infrastruktury transportowej w Polsce wymieniany jest jako jedna z głównych barier rozwoju kraju. W województwie warmińsko-mazurskim (dane GUS na koniec 2009 roku) dróg publicznych o twardej nawierzchni było km, natomiast w przeliczeniu na 100 km² 51,5 km. Linii kolejowych km i na 100 km² 5 km. INFRASTRUKTURA DROGOWA Województwo warmińsko-mazurskie przecinają drogi krajowe zapewniające dobrą dostępność komunikacyjną. Główne ciągi komunikacyjne województwa to drogi krajowe: nr 7 relacji Gdańsk Olsztynek Nidzica Warszawa aż do granicy ze Słowacją w Chyżnem, nr 16 relacji Kisielice Olsztyn Ełk do przejścia granicznego z Litwą w Ogrodnikach, 12

13 nr 51 Olsztynek Olsztyn Bartoszyce do granicy z Obwodem Kaliningradzkim w Bezledach, nr 65 od granicy państwa z Federacją Rosyjską przez Gołdap Olecko Ełk Białystok do granicy z Białorusią. Województwo bezpośrednio sąsiaduje z międzynarodowym korytarzem drogowym Via Baltica z Finlandii poprzez Litwę, Łotwę i Estonię do Warszawy. Drogi Krajowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego Braniewo Bartoszyce Gołdap Elbląg Lidzbark Warmiński Kętrzyn Węgorzewo Giżycko Olecko Mrągowo Ełk Iława Ostróda Olsztyn Pisz Szczytno Nowe Miasto Lubawskie Nidzica Działdowo INFRASTRUKTURA KOLEJOWA Sieć linii kolejowych zapewnia dobre połączenia między największymi miastami regionu. Ze stolicy województwa Olsztyna można dojechać do największych miast Polski. Natomiast przez Elbląg i Braniewo biegnie połączenie z Obwodem Kaliningradzkim. Dla obsługi ruchu pasażerskiego wprowadzone są nowoczesne szynobusy. Linie kolejowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego Braniewo Bartoszyce Gołdap Elbląg Lidzbark Warmiński Kętrzyn Węgorzewo Giżycko Olecko Mrągowo Ełk Iława Ostróda Olsztyn Pisz Nowe Miasto Lubawskie Szczytno Nidzica Działdowo 13

14 INFRASTRUKTURA LOTNICZA W Szymanach koło Szczytna położony jest Port Lotniczy Mazury. Operacje Lotnicze w porcie są obecnie zawieszone. W Wilamowie koło Kętrzyna działają Aeroklub Krainy Jezior i Wydział Lotniczy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Obecnie lotnisko obsługuje samoloty sportowe, turystyczne i menadżerskie. Olsztyńskie lotnisko na Dajtkach to cywilno-sportowy port lotniczy, usytuowany ok. 4,5 km od centrum Olsztyna. Z lotniska korzysta Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. W województwie warmińsko-mazurskim obecnie funkcjonuje ok. 23 lądowisk. Do najszybciej rozwijających się można zaliczyć lądowiska znajdujące się w Giżycku oraz Gryźlinach. PORTY WODNE Jedyny w województwie port morski znajduje się w Elblągu nad Zalewem Wiślanym. Posiada 2,5 km nabrzeży. Na jego terenie znajdują się elewatory zbożowe, bocznice kolejowe, stocznie remontowe, liczne bazy żeglarskie. Elbląg jest portem regionalnym, obsługującym zalewową i bałtycką żeglugę przybrzeżną towarową i pasażersko-turystyczną. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonuje szeroko rozbudowana żegluga śródlądowa. Największe porty znajdują się m.in. w Ostródzie, Giżycku, Mikołajkach oraz Węgorzewie. Obsługują one ruch pasażersko-turystyczny. PRZEJŚCIA GRANICZNE Województwo warmińsko-mazurskie sąsiaduje z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Ponad dwustukilometrowy odcinek polsko-rosyjskiej granicy jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Znajduje się na niej siedem przejść granicznych: drogowe w Bezledach, Gronowie, Gołdapi, Grzechotkach i kolejowe w Braniewie, Głomnie, Skandawie. GRONOWO GRZECHOTKI Braniewo Braniewo BEZLEDY Głomno Bartoszyce Skandawa GOŁDAP Gołdap Elbląg Lidzbark Warmiński Kętrzyn Węgorzewo Giżycko Olecko Mrągowo Mikołajki Ełk Iława Ostróda Olsztyn Pisz Szczytno Nowe Miasto Lubawskie Działdowo Nidzica port morski port śródlądowy przejście graniczne kolejowe przejście graniczne drogowe 14

15 r 3.3. POTENCJAŁ INTELEKTUALNY Główny potencjał dla tworzenia kapitału ludzkiego w województwie stanowi 9 uczelni wyższych. Największą uczelnią regionu jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, który został powołany 1 września 1999 roku. Powstał on z połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego. Na Uniwersytecie pracuje ponad osób, w tym ok nauczycieli akademickich, z których 214 posiada tytuły profesora, a kolejnych 279 stopień naukowy doktora habilitowanego. Na 16 wydziałach kształci się ponad 31 tys. studentów, ponad 400 doktorantów i ponad. 3,6 tys. osób na studiach podyplomowych. W roku 2010 uczelnię skończyło około 7 tys. absolwentów studiów stacjonarnych i około 3 tys. studiów niestacjonarnych. r 3.4. GOSPODARKA Główne działy gospodarki to produkcja zdrowej żywności, przemysł drzewny, proekologiczna gospodarka leśna i ekoturystyka gdzie stosuje się czyste technologie przemysłowe i korzysta z odnawialnych źródeł energii. W województwie warmińskomazurskim dominuje produkcja artykułów spożywczych i napojów oraz mebli, a także maszyn i aparatury elektronicznej, odzieży i wyrobów futrzarskich. Ponad 40% produkcji krajowej wyrobów gumowych pochodzi z Olsztyna, gdzie zlokalizowana jest fabryka opon Michelin. Ważną rolę w gospodarce regionu odgrywa rolnictwo. Użytki rolne stanowią 46,3%, a lasy 29,9% powierzchni. Rolnictwo w regionie produkuje i przetwarza na skalę rynkową głownie zboża i ziemniaki. Hoduje się głównie drób, trzodę chlewną, bydło, konie. Ważna jest także gospodarka rybacka, która rozwija się w trzech kierunkach: jeziorowej, stawowej i rzecznej. Rybactwo morskie prowadzone jest na wodach Zalewu Wiślanego. Produkcja opon, maszyn i urządzeń stosuje czyste technologie przemysłowe i korzysta z odnawialnych źródeł energii. W końcu czerwca 2011 r. w rejestrze REGON województwa wpisanych było 118,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej. Jednostki sektora publicznego stanowiły 4,7%, a prywatnego 95,3% ogółu firm. Największą liczbę zarejestrowanych podmiotów skupiały powiaty grodzkie Olsztyn i Elbląg. Wśród powiatów ziemskich najwięcej podmiotów wpisanych było w powiecie olsztyńskim, ostródzkim i iławskim, a najmniej w węgorzewskim, gołdapskim i nidzickim. W czerwcu 2011 r. do rejestru REGON wpisano nowych podmiotów gospodarczych, zlikwidowano 723. Według danych GUS w okresie styczeń czerwiec 2011 r. przychody ze sprzedaży uzyskane przez przedsiębiorstwa przemysłowe o liczbie pracujących powyżej 9 osób 15

16 osiągnęły wartość ,4 mln zł (w cenach bieżących) i były wyższe o 16,8% (w cenach stałych) w porównaniu z takim samym okresem 2010 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w ciągu sześciu miesięcy 2011 r. wyniosło 2 774,17 zł i było o 4,7% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W sektorze publicznym wzrosło o 7,1%, a w prywatnym o 4,6%. r 3.5. ZATRUDNIENIE Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń czerwiec 2011 r. wyniosło 138,6 tys. osób i było o 4,1% wyższe niż przed rokiem. W sektorze publicznym spadło o 4,9%, a w prywatnym wzrosło o 5,2%. Wzrost zatrudnienia zanotowano w większości sekcji PKD, przy czym największy (o 44,1%) w sekcji pozostała działalność usługowa. Ponad połowa zatrudnionych pracowała w jednostkach przetwórstwa przemysłowego. Najwięcej zatrudniały przedsiębiorstwa produkujące: artykuły spożywcze (25,8% zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym), meble (19,9%) oraz wyroby z drewna, korka, słomy i wikliny (9,7%). W czerwcu 2011 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosło o 0,5%, natomiast w porównaniu do analogicznego miesiąca roku ubiegłego wzrosło o 3,7%. Stopa bezrobocia na koniec czerwca 2011 r. wyniosła 18,6% i była o 0,2 pkt proc. niższa niż przed rokiem. W skali miesiąca zmalała o 0,9 pkt proc. Województwo charakteryzowało się najwyższą stopą bezrobocia w Polsce. W czerwcu 2011 r. do urzędów pracy zgłosiło się 9,2 tys. osób (o 19,5% mniej niż w czerwcu ub.r.), w tym 82,1% to osoby rejestrujące się po raz kolejny. W ciągu miesiąca z ewidencji urzędów pracy wyłączono 14,9 tys. osób, tj. o 7,1% mniej niż rok temu. Na jedną ofertę pracy przypadało 90 bezrobotnych (87 w czerwcu ub.r.). Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w powiecie piskim, najniższa zaś w Olsztynie

17 4. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej Warunki założenia, prowadzenia i zakończenia działalności gospodarczej w Polsce regulowane są przez Ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 2 wspomnianej ustawy działalność gospodarcza obejmuje zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową jak również wyszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin. Działalność gospodarcza to również działalność zawodowa, która jest wykonywana w sposób planowy i regularny. 3 W rozumieniu przytoczonej ustawy do działalności gospodarczej nie zalicza się: działalności wytwórczej w rolnictwie (uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, ogrodnictwo, warzywnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe); wynajmowanie pokoi przez rolników, sprzedaż posiłków domowych oraz świadczenie innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym. W związku z powyższym działalność gospodarczą charakteryzują elementy takie jak: nastawienie na zarobki profil (budowlany, handlowy, usługowy, wytwórczy, wydobywczy) struktura organizacyjna (terytorialna, pracy, kadrowa) Źródło: ciągłość wykonywanej działalności 3 17

18 Podstawowe pojęcia: Przedsiębiorca w rozumieniu przepisów prawnych jest to osoba fizyczna, prawna bądź też jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z prawem, pod warunkiem, że jej przedmiot działania wiąże się z działalnością gospodarczą. Przedsiębiorcami są też wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności. Mikroprzedsiębiorca przedsiębiorca charakteryzujący się tym, że w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych: zatrudniał nie więcej niż 9 osób oraz jego roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył w tym okresie 2 milionów euro bądź też sumy aktywów jego bilansu nie przekroczyły na koniec roku 2 milionów euro. Mały przedsiębiorca przedsiębiorca charakteryzujący się tym, że w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych: zatrudniał nie więcej niż 49 osób oraz jego roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył w tym okresie 10 milionów euro bądź też sumy aktywów jego bilansu nie przekroczyły na koniec roku 10 milionów euro. Średni przedsiębiorca przedsiębiorca charakteryzujący się tym, że w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych: zatrudniał nie więcej niż 249 osób oraz jego roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył w tym okresie 50 milionów euro bądź też sumy aktywów jego bilansu nie przekroczyły na koniec roku 43 milionów euro. Duży przedsiębiorca przedsiębiorca charakteryzujący się tym, że w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych: zatrudniał wiecej niż 249 osób oraz jego roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekroczył w tym okresie 50 milionów euro bądź też sumy aktywów jego bilansu przekroczyły na koniec roku 43 milionów euro. 4 r 4.1. FORMY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce są uregulowane w następujących dokumentach: kodeks spółek handlowych (spółki osobowe i kapitałowe prawa handlowego), kodeks cywilny (spółka cywilna, indywidualna działalność). Każda osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą może wybrać formę organizacyjno-prawną firmy. Podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie Polski ogólnie dzielą się na: osoby fizyczne (przedsiębiorcy indywidualni oraz wspólnicy spółek cywilnych), osoby prawne (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, inne podmioty mające osobowość prawną), 4 18

19 jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna). 5 Formy prawne działalności gospodarczej w Polsce można przedstawić w następujący sposób: Formy organizacyjno-prawne Spółki z o.o. Indywidualna działalność gospodarcza Spółki cywilne Spółki Spółki jawne Przedsiębiorstwa państwowe Spółki komandytowe Inne Spółki komandytowo-akcyjne Spółki akcyjne Źródło: Spółki partnerskie Spółki, z kolei można podzielić w następujący sposób: Spółki Cywilne Handlowe Kapitałowe Osobowe Z ograniczoną odpowiedzialnością Akcyjne Jawne Partnerskie Komandytowe Komandytowo-akcyjne Źródło: Krzysztof Wach, Jak założyć własną firmę w Polsce, Instytut Wspierania Przedsiębiorczości w Krakowie, Kraków 2005, s Krzysztof Wach, Jak założyć własną firmę w Polsce, Instytut Wspierania Przedsiębiorczości w Krakowie, Kraków 2005, s

20 Indywidualna działalność gospodarcza jest najprostszą oraz najtańszą formą działalności gospodarczej w Polsce. Tego typu forma organizacyjna firmy jest odpowiednia dla działalności o niewielkim zakresie. Jest stosunkowo łatwa do założenia i likwidacji oraz nie wymaga dużych nakładów finansowych. Prowadząc tego typu działalność można również wybrać dowolną formę opodatkowania. Z drugiej strony niewątpliwie największą jej wadą jest to, że właściciel odpowiada całym swoim majątkiem za zaciągane zobowiązania. W tego typu formie działalności obowiązkowe jest również opłacanie składek ZUS bez względu na dochody. Spółka cywilna charakteryzuje się brakiem osobowości prawnej. Powstaje w momencie zawarcia umowy przez przynajmniej dwóch wspólników rejestrujących się osobno. Zawierając umowę wspólnicy w oparciu o wzajemne zaufanie deklarują podejmowanie działań w kierunku osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Cechą charakterystyczną tej formy działalności jest to, że wspólnicy spółki mogą podejmować decyzje bez uzgadniania ich między sobą. W spółce cywilnej wspólnicy solidarnie wnoszą wkład o równej wartości. Są też razem odpowiedzialni za zobowiązania spółki, odpowiadając zarówno majątkiem spółki, jak również własnym. Niewątpliwą zaletą prowadzenia tej formy działalności jest, podobnie jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, możliwość wyboru sposobu opodatkowania. Spółka jawna jest podobna do spółki cywilnej ponieważ również nie posiada osobowości prawnej. Spółka jawna zakładana jest przez kilku wspólników, na podstawie umowy, co więcej nie ma żadnych wymagań odnośnie kapitału założycielskiego. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki własnym majątkiem. Dla tego typu działalności dopuszczalne są następujące formy opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatkowa księga przychodów i rozchodów lub pełna księgowość. Spółka partnerska to charakterystyczny rodzaj działalności gospodarczej, typowy dla wykonywania tzw. wolnych zawodów. Największą jej zaletą jest ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane przez partnerów spółki. Nie ma również konkretnych wymagań odnośnie kapitału, jak również nie jest wymagane prowadzenie pełnej księgowości. Wadą tego typu działalności jest ograniczenie zakresu jej funkcjonowania do tzw. wolnych zawodów. Konieczne jest również sporządzenie statutu w formie aktu notarialnego. Spółka komandytowa forma współpracy jednostek wnoszących różny poziom kapitału. Na podstawie wysokości wnoszonego kapitału kształtowana jest odpowiedzialność poszczególnych wspólników za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność komandytariuszy, którzy mogą występować w imieniu przedsiębiorstwa jako pełnomocnicy, ograniczona jest do wysokości sumy komandytowej. Z kolei co najmniej jeden komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń. Umowa 20

21 spółki musi być przygotowana w formie aktu notarialnego. Wadami tej formy działalności jest obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Spółka komandytowa nie posiada też osobowości prawnej. Spółka komandytowo-akcyjna forma działalności gospodarczej właściwa dla przedsiębiorców, którzy zamierzają dokapitalizować firmę a mają obawy przed przejęciem przedsiębiorstwa przez obcego inwestora. Spółka komandytowo-akcyjna charakteryzuje się tym, że przynajmniej jeden wspólnik komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń, z kolei przynajmniej jeden wspólnik będący akcjonariuszem charakteryzuje się wyłączeniem z odpowiedzialności za zobowiązania. W przypadku tego typu działalności niezbędne jest sporządzenie aktu notarialnego. Wymagane jest również prowadzenie pełnej księgowości. Niewątpliwą wadą tej formy działalności gospodarczej jest wysoki minimalny kapitał zakładowy zł. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bardzo popularna spółka kapitałowa. Może zostać założona przez jedną lub kilka osób. Największymi zaletami tego typu spółki jest wyłączenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania zaciągane przez firmę. Prowadząc tego typu działalność możliwe jest pozyskiwanie kapitału poprzez nowych wspólników. Podobnie jak w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej, również w tym przypadku wymagany jest wysoki kapitał założycielski zł. Kosztowna jest również procedura rejestracji działalności. Umowa spółki musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Wartość nominalna udziału w spółce z o.o. nie może być niższa niż 50 zł. Spółka akcyjna najbardziej złożona forma spółki. Właściwa w przypadku prowadzenia średnich i dużych podmiotów gospodarczych. Podobnie jak w poprzednich przypadkach może być zawiązana przez jedną lub kilka osób a umowa musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Charakteryzuje się wysokim kapitałem zakładowym nie niższy niż zł. Niewątpliwą zaletą tej formy działalności jest możliwość pozyskiwania kapitału poprzez sprzedaż akcji lub obligacji. Akcjonariusze nie ponoszą też odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Istotną wadą tego typu działalności jest kosztowny i czasochłonny proces rejestracji firmy. Mniejsi akcjonariusze mają też bardzo ograniczony wpływ na działalność przedsiębiorstwa. 6 6 Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej, Kamila Żyndul, Grzegorz Pyliński, Warszawa, listopad 2004, s

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO- MAZURSKIE Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie:

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie: INFORMACJA O WARUNKACH PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM O PRZEPISACH PRAWNYCH, PROCEDURACH POSTĘPOWANIA I WZORACH DOKUMENTÓW Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Gdzie jesteśmy 30 lokalizacji Dostępne 378 ha Komunikacja Granica Uni Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim, Federacją

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. dr inż. Edyta Niemiec

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. dr inż. Edyta Niemiec FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dr inż. Edyta Niemiec FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE SPÓŁDZIELNIE, FUNDACJE, STOWARZYSZENIA JEDNOSTKA LUB ZAKŁAD BUDŻETOWY PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE SPÓŁKI JEDNOOSOBOWA

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość szkolenie realizowane w ramach projektu

Przedsiębiorczość szkolenie realizowane w ramach projektu Przedsiębiorczość szkolenie realizowane w ramach projektu Szkolenie dla osób długotrwale bezrobotnych z zakresu rozwoju przedsiębiorczości Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki

Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki Podatek jest to obowiązkowe bezzwrotne świadczenie o charakterze powszechnym, pobierane przez państwo lub

Bardziej szczegółowo

Tematyka dzisiejszych zajęć. PRZEDSIĘBIORSTWO - definicja. PRZEDSIĘBIORSTWO - definicja

Tematyka dzisiejszych zajęć. PRZEDSIĘBIORSTWO - definicja. PRZEDSIĘBIORSTWO - definicja Tematyka dzisiejszych zajęć Podstawy Funkcjonowania Przedsiębiorstw Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej przedsiębiorstwo przedsiębiorca działalność gospodarcza swoboda działalności gospodarczej ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej 1 Działalność gospodarcza to wykreowana przez system prawny każdego państwa forma organizacyjno prawna umożliwiająca zespolenie podmiotów uczestniczących w procesie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO prof. Hanna Godlewska-Majkowska Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa hgodle@sgh.waw.pl 1 Ogólnie

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz

Projekt Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

Forma własności. własność mieszana

Forma własności. własność mieszana Lekcja 39. Temat: Klasyfikowanie przedsiębiorstw Temat w podręczniku: Klasyfikacja przedsiębiorstw Podmiotem gospodarczym jest każdy, niezależnie od jego formy organizacyjnej, aktywny uczestnik procesów

Bardziej szczegółowo

Swoboda działalności gospodarczej

Swoboda działalności gospodarczej Swoboda działalności gospodarczej Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku (j. t. Dz.U. z 2013 roku poz. 672 z późniejszymi zmianami) Działalność gospodarcza Art. 2. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT Zestaw 5 Zakres wiadomosci: podstawy przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej 1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT 2.

Bardziej szczegółowo

Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np.

Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np. ZAKŁADAMY FIRMĘ Prowadzanie własnej gospodarczej stanowi alternatywę wobec pracy na etat. Coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że praca,,na swoim jest lepszym rozwiązaniem niż zatrudnienie na umowę.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE Część I. Działalność gospodarcza Rozdział 1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 1. Zakres przedmiotowy. Ustawa reguluje: podejmowanie, wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Temat: System podatkowy

Temat: System podatkowy Temat: System podatkowy Z punktu widzenia zarządzania finansami przedsiębiorstwa, menedżer finansowy powinien doskonale orientować się w obowiązujących regulacjach podatkowych, ponieważ niewiele decyzji

Bardziej szczegółowo

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis Podstawy prawne:. ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

... CAZ-IRP MS. STAROSTA CHOJNICKI Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach

... CAZ-IRP MS. STAROSTA CHOJNICKI Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach wypełnia URZĄD PRACY... (data wpływu) CAZ-IRP.5214.....2016.MS... (pieczątka wnioskodawcy) STAROSTA CHOJNICKI Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach WNIOSEK refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach pomocy de minimis

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia.... (pieczęć podmiotu) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy.

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Prelegent: dr Jerzy Jagoda, przedsiębiorca, doradca firm z kapitałem

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU ARKADIUSZ JANECZKO JAN DOBKE KRZYSZTOF GRELIAK MARTA KWAŚNIK SAKKADA SP. Z O.O. AGENCJA BADAWCZA LAUREACI II MIEJSCA W KONKURSIE GDYŃSKI BIZNESPLAN 2009 TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU EWIDENCJA

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy, legitymacja

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1 Zakładanie adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze dla uczniów w szkół ponadgimnazjalnych 1 Wstęp Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej Rodzaje działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 3TE1, 3TE2 LP Temat Zakres treści Finanse przedsiębiorstw 1-2 Aktywa podmiotów gospodarczych Klasyfikacja aktywów trwałych Metody amortyzacji środków trwałych Ustalanie

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

2014-09-18. Zakładanie i prowadzenie. działalności gospodarczej, POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

2014-09-18. Zakładanie i prowadzenie. działalności gospodarczej, POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej dr inż. Jacek Zabielski POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (DEFINICJA) definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA

DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA Kategoria regulowanej pojawiła się wraz z wejściem w życie ustawy o swobodzie. Za taką działalność uznano m.in. niektóre z rodzajów wymagające dotychczas zezwoleń. Definicja regulowanej

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Autor: Michał Jarosik {IF_PARAM:INTRO_ONLY} Przedsiębiorca mający dochody z różnych źródeł decyduje, od którego z nich opłaci

Bardziej szczegółowo

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach pomocy de minimis

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia... (pieczęć podmiotu) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych. dr inż. Maciej KIEDROWICZ

Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych. dr inż. Maciej KIEDROWICZ Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych dr inż. Maciej KIEDROWICZ Agenda 1) Społeczeństwo czy państwo informacyjne 2) Publiczne zasoby danych w krajach UE 3) Przykład

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ

OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ BROSZURA INFORMACYJNA 2010 Agroturystyka, zdefiniowana jest jako forma wypoczynku, która realizowana jest na terenach wiejskich o charakterze rolniczym oparta

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl... Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Spis treś ci 2. SYSTEM PODATKOWY... 3 3. WAŻ NE ADRESY 4

Spis treś ci 2. SYSTEM PODATKOWY... 3 3. WAŻ NE ADRESY 4 Spis treś ci 1. ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.. 2 1.1. OMÓWIENIE FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 2 1.2. REJESTRACJA PODMIOTU... 3 2. SYSTEM PODATKOWY... 3 3. WAŻ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w ZGIERZU Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zgierzu

POWIATOWY URZĄD PRACY w ZGIERZU Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zgierzu POWIATOWY URZĄD PRACY w ZGIERZU Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zgierzu ul. Barona 10, 95-100 Zgierz, tel. 42 716-49-41, fax. 42 717-41-60 Data wpływu do PUP Pozycja w rejestrze wniosków PUP W N I O S

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Założenie własnego przedsiębiorstwa.

Założenie własnego przedsiębiorstwa. Założenie własnego przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązuje zasada jednego okienka, tzn. że w trakcie rejestracji własnej działalności nie musimy biegać po wielu urzędach, a raczej jesteśmy w stanie załatwić

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ABC AGROTURYSTYKI BROSZURA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA

ABC AGROTURYSTYKI BROSZURA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA Urząd Skarbowy w Gryficach ABC AGROTURYSTYKI BROSZURA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OPODATKOWANIA DZIA ŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ Gryfice 2011 rok Agroturystyka, zwana również turystyką wiejską staje się w naszym

Bardziej szczegółowo

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności L.p. Rodzaj prowadzonej Rodzaj dokumentu (i z jakich przepisów to działalności wynika) 1. Spółka cywilna Jeżeli spółka

Bardziej szczegółowo

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE 3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE Odsetki od podatków, należności i różne opłaty Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu podatków

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu podatków...

CZĘŚĆ PIERWSZA Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu podatków... B 380135 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2009 Spis treści Wstęp 13 CZĘŚĆ PIERWSZA Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu podatków... n Rozdział I Wybrane aspekty systemu podatkowego w teorii i praktyce...

Bardziej szczegółowo