Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim OLSZTYN, WRZESIEŃ 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim OLSZTYN, WRZESIEŃ 2011"

Transkrypt

1 Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim OLSZTYN, WRZESIEŃ 2011 Publikacja zrealizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

2 2

3 Samorząd województwa w ostatnim czasie stał się dla przedsiębiorców dużym i ważnym partnerem. Było to możliwe dzięki realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata , w którym na samą oś przedsiębiorczość przeznaczyliśmy 238 mln euro, czyli 20 proc. całego RPO. Zależało nam na zabezpieczeniu środków na inwestycje w przedsiębiorstwach, które albo skutkują powstaniem nowych miejsc pracy albo umożliwiają utrzymanie zatrudnienia na dotychczasowym poziomie. Postanowiliśmy także wesprzeć inwestycje, przy realizacji których wykorzystywane są nowoczesne technologie. Kolejny element, warunkujący rozwój gospodarczy, jest związany z wykonawstwem inwestycji. W ramach RPO zaplanowaliśmy inwestycje na około 1,5 mld euro. Firmy stają do przetargów, wygrywają konkursy, realizują inwestycje. To wspaniała szansa dla firm budowlanych, drogowych, wykonujących wodociągi, kanalizacje i firmy te możliwości na każdym kroku wykorzystują. Dzięki realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadbaliśmy także o profesjonalne kadry. Z tego programu finansujemy staże i szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw oraz uczelni. Instytucje naukowe czy otoczenia biznesu mogą między innymi kierować swoich pracowników na staże w przedsiębiorstwach lub organizować szkolenia. Naukowcy oraz inni pracownicy zdobywają doświadczenie i umiejętności praktyczne. Czeka nas także wielkie wyzwanie, polegające na wprowadzaniu innowacyjności. W naszym województwie realizujemy szereg programów, mających na celu podnoszenie konkurencyjności firm. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako jeden z pionierów na polskiej arenie był odpowiedzialny za utworzenie w 2004 roku Regionalnej Strategii Innowacyjności dla Warmii i Mazur. Działa już u nas sieć Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji. Podejmowane w tych obszarach inicjatywy mają na celu doprowadzić do wzrostu konkurencyjności regionu. Jacek Protas Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3

4 Publikację Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim zrealizowano w ramach projektu Spójny system obsługi inwestora na Warmii i Mazurach profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej. Podstawową koncepcją projektu jest stworzenie spójnego systemu obsługi inwestora, który pozwoli profesjonalnie prowadzić promocję gospodarczą Warmii i Mazur. Głównym celem jest integracja i zachęcenie do współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu działających w sferze obsługi Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych oraz zagranicznej współpracy gospodarczej firm. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Opracowanie: Zespół ekspertów Instytutu Badań i Analiz GRUPA OSB Redakcja naukowa: Dr Dariusz Śledź ISBN Projekt i wykonanie AGRAF Nakład 3300 egz. (w polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej wersji językowej).

5 Spis treści 1. Wstęp Oto Warmia i Mazury Potencjał regionu Cechy wyróżniające województwo warmińsko-mazurskie na tle kraju Infrastruktura transportowa Potencjał intelektualny Gospodarka Zatrudnienie Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej Formy prawne działalności gospodarczej Etapy zakładania działalności gospodarczej Koncesje i zezwolenia Podatki i inne obciążenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej System podatkowy w Polsce Podstawowe obciążenia publiczno-prawne przedsiębiorcy Niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw Ulgi i zwolnienia z podatków Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców Zachęty inwestycyjne Specjalne strefy ekonomiczne Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Pomoc regionalna Zwolnienie firmy z podatku od nieruchomości Granty rządowe Parki przemysłowe i technologiczne Praktyczne informacje dane teleadresowe Wykaz źródeł...64

6

7 1. Wstęp Publikacja Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim ma na celu dostarczenie informacji inwestorom i zachęcenie ich do zainteresowania się województwem warmińsko-mazurskim, jako regionem atrakcyjnym do prowadzenia w nim działalności gospodarczej. Oddawana w Państwa ręce publikacja zawiera istotne wiadomości z punktu widzenia potencjalnego inwestora w województwie warmińsko-mazurskim, a mianowicie: charakterystykę Warmii i Mazur, jej potencjał i najważniejsze atuty, dane charakteryzujące gospodarkę, infrastrukturę transportową i potencjał intelektualny. Ukazano szczegółowo zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także zobowiązania podatkowe i inne obciążenia niepodatkowe związane z jej prowadzeniem. Publikacja dostarcza także informacji o zasadach nabywania nieruchomości przez cudzoziemców i o dostępnych zachętach inwestycyjnych w regionie, takich jak specjalne strefy ekonomiczne, parki technologiczne i przemysłowe. Opracowanie zakończone jest wykazem danych teleadresowych instytucji istotnych dla potencjalnego inwestora. Publikacja Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim zrealizowana została przez Instytut Badań i Analiz Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

8 2. Oto Warmia i Mazury Województwo warmińsko-mazurskie położone jest w północno-wschodniej części kraju. Powstało w 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej Polski z dnia 1 stycznia 1999 roku i objęło tereny dawnego województwa: olsztyńskiego oraz większe części województw elbląskiego i suwalskiego oraz fragmenty toruńskiego, ciechanowskiego i ostrołęckiego. Zamieszkuje w nim ponad 1,4 mln osób. Średnia gęstość zaludnienia jest najniższa w kraju i wynosi 59 osób na km² (dla porównania średnia gęstość zaludnienia w Polsce 122 os./km²), a na obszarach wiejskich wynosi około 25 osób na km². Warmińsko-mazurskie składa się z historycznych krain Warmii, Mazur i Powiśla. Z uwagi na swoje walory przyrodnicze uważane jest za jeden z najpiękniejszych regionów Polski. Jest czwartym co do wielkości województwem o powierzchni ponad 24 tys. km². Województwo warmińsko-mazurskie składa się z 116 gmin (16 miejskich, 33 miejsko-wiejskich i 67 wiejskich), 19 powiatów ziemskich i dwóch miast na prawach powiatu powiaty grodzkie: Olsztyn i Elbląg. Stolicą województwa jest Olsztyn (ponad 170 tys. mieszkańców), w którym mieszczą się siedziby wojewody, marszałka, zarządu oraz sejmiku województwa. Inne duże miasta to Elbląg (130 tys. mieszkańców) i Ełk (60 tys.). W województwie wyodrębnione są trzy podregiony (NUTS III) elbląski (31% powierzchni, 37% ludności województwa), olsztyński (43% zarówno powierzchni, jak i ludności) oraz ełcki (26% powierzchni i 20% ludności regionu). Województwo warmińsko-mazurskie od północy na odcinku 212 km graniczy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Od wschodu sąsiaduje z województwem podlaskim, od południa z mazowieckim, od południowego-zachodu z kujawsko-pomorskim i od zachodu z województwem pomorskim. Z Olsztyna do Warszawy jest 220 km, do Gdańska 180 km i do Torunia 170 km. Natomiast z Olsztyna do przejścia granicznego w Bezledach jest 88 km, do przejścia w Gronowie 102 km, do przejścia w Gołdapi 169 km. 8

9 Warmia i Mazury to region o znacznych walorach turystycznych i rekreacyjnych. Nazywany jest krainą tysiąca jezior, choć jest ich ponad dwukrotnie więcej. Największe jeziora to Śniardwy (113,8 km²) i Mamry (104,4 km²). Najgłębsze to Wukśniki (68 m), Babięta Wielkie (65 m), Piłakno (56,6 m) i Ełckie (55,8 m). Część tych jezior, spięta kałami i rzekami, tworzy wielokilometrowe szlaki wodne. Najbardziej znany to Kanał Elbląski z systemem pochylni umożliwiających podróż statkiem po lądzie. Bogactwem województwa są także lasy i puszcze zajmujące prawie 30% jego powierzchni z licznymi parkami krajobrazowymi i rezerwatami przyrody. Podział administracyjny województwa Warmińsko-Mazurskiego Braniewo Bartoszyce Gołdap Elbląg Lidzbark Warmiński Kętrzyn Węgorzewo Giżycko Olecko Mrągowo Ełk Iława Ostróda Olsztyn Pisz Nowe Miasto Lubawskie Szczytno Nidzica Działdowo 9

10 3. Potencjał regionu Celem poniższego rozdziału jest przedstawienie informacji o potencjale województwa warmińsko-mazurskiego, o jego cechach wyróżniających spośród innych województw. Zostaną przedstawione dane dotyczące gospodarki, kapitału ludzkiego, infrastruktury transportowej i innych istotnych elementów z punktu widzenia inwestora. Przedstawiono informacje, dlaczego warto inwestować na Warmii i Mazurach. r 3.1. CECHY WYRÓŻNIAJĄCE WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE NA TLE KRAJU Mając na uwadze zwiększenie zainteresowania inwestorów regionem Warmii i Mazur, przedstawiono w podrozdziale atuty województwa, które wyróżniają je na tle kraju, a także wyodrębniono sektory wysokiej szansy. Głównymi atutami województwa warmińsko-mazurskiego są: korzystne warunki przyrodnicze dla rozwoju turystyki, agroturystyki (pojezierza, lasy), środowisko naturalne: czyste, ekologiczne o walorach uzdrowiskowych, region należy do kompleksu Zielonych Płuc Polski ; port morski w Elblągu (nad Zalewem Wiślanym), położenie przy zewnętrznej, wschodniej granicy Unii Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim, w pobliżu projektowanych autostrad A1 i Via Baltica, wysoko oceniane instytucje naukowe oraz kierunki studiów głównie ukierunkowane na rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z wydziałami, cieszącymi się dobrą opinią w środowisku naukowym, m.in. takimi jak: Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydział Nauk o Żywności, 10

11 zaplecze surowcowe drewna, dające potencjał pod rozwój sektora drzewnego i meblarskiego, dogodne warunki naturalne dla rozwoju rybołówstwa: wody zajmują 6% powierzchni województwa, 18,2% ogólnej powierzchni wód w kraju, rozwój gospodarki rybackiej w czterech kierunkach: gospodarki jeziorowej, stawowej, rzecznej i morskiej (Zalew Wiślany), duży potencjał produkcji rolnej i rolno-spożywczej, miasto Olsztyn jest głównym ośrodkiem przemysłu spożywczego, oponiarskiego i drzewnego oraz turystyki, miasto Elbląg to ważny ośrodek przemysłu ciężkiego, port morski oraz ośrodek turystyki. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych uznała następujące sektory gospodarki Warmii i Mazur za sektory wysokiej szansy: 1 SEKTOR SPOŻYWCZY ATUTY: sprzyjające warunki naturalne: użytki rolne 50,2% powierzchni województwa w tym: grunty orne 38,6%, łąki 6%, pastwiska 5,5%, sady 0,1%, zróżnicowanie gleb oraz konfiguracja terenu, odpowiednie zaplecze naukowo-badawcze: szeroka sieć placówek naukowych, liczne instytuty doświadczalne i badawcze PAN na terenie województwa, znane firmy obecne w sektorze to m.in: Grupa Indykpol (Olsztyn), Morliny (Ostróda), Ekodrób (Iława), Zakłady Mięsne Mardi (Biskupiec Reszelski). PRZEMYSŁ DRZEWNY ATUTY: odpowiednie zaplecze surowcowe: lasy zajmują 30% powierzchni województwa możliwość pozyskania dużych ilości surowca do produkcji mebli, lider pod względem produkcji tarcicy liściastej i iglastej (pozyskanie drewna na 100 ha powierzchni lasów w regionie wynosi 477,2 m 3 średnia w skali kraju wynosi 321,4 m 3 ), wiodący region w eksporcie mebli i wyrobów stolarskich (ok. 14,3% udziału w produkcji krajowej mebli), obecność znanych zakładów z branży drzewnej: m.in. Swedwood w Wielbarku, Mazurskie Meble Trade w Olsztynie, Mebelplast w Olsztynie, Szynaka Meble w Lubawie, sąsiedztwo województw z dużymi kompleksami leśnymi umożliwia współpracę producentów, jak również kooperantów

12 ENERGETYKA ALTERNATYWNA ATUTY: zaplecze naukowo-badawcze dla rozwoju sektora: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski prowadzi badania nad przemysłowym wykorzystaniem energii odnawialnej Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, korzystne warunki naturalne do uprawy roślin energetycznych: duży areał województwa (24 tys. km) 4 miejsce pod względem wielkości regionów w Polsce, mała gęstość zaludnienia województwa (59 osób na km² średnia w skali kraju wynosi 122 osoby na km²). TURYSTYKA ATUTY: walory krajobrazowe: ponad jezior, liczne parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody, duże kompleksy leśne, zabytki architektoniczne, dogodne warunki do uprawiania sportów: liczne trasy żeglugowe (kanały wraz z jeziorami tworzą sieć tras o długości ok. 200 km), żegluga między jeziorami dzięki trzem śluzom, szeroka sieć lokalnych centrów sportów zimowych (w sezonie zimowym ośrodki wodne stają się ośrodkami żeglarstwa lodowego), duża liczba stadnin i szkół jeździeckich, zaplecze hotelarskie i gastronomiczne, turystyka uzdrowiskowa i rekreacyjna. r 3.2. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA Infrastruktura transportowa jest jednym z czynników określających konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną województwa. Stan infrastruktury transportowej w Polsce wymieniany jest jako jedna z głównych barier rozwoju kraju. W województwie warmińsko-mazurskim (dane GUS na koniec 2009 roku) dróg publicznych o twardej nawierzchni było km, natomiast w przeliczeniu na 100 km² 51,5 km. Linii kolejowych km i na 100 km² 5 km. INFRASTRUKTURA DROGOWA Województwo warmińsko-mazurskie przecinają drogi krajowe zapewniające dobrą dostępność komunikacyjną. Główne ciągi komunikacyjne województwa to drogi krajowe: nr 7 relacji Gdańsk Olsztynek Nidzica Warszawa aż do granicy ze Słowacją w Chyżnem, nr 16 relacji Kisielice Olsztyn Ełk do przejścia granicznego z Litwą w Ogrodnikach, 12

13 nr 51 Olsztynek Olsztyn Bartoszyce do granicy z Obwodem Kaliningradzkim w Bezledach, nr 65 od granicy państwa z Federacją Rosyjską przez Gołdap Olecko Ełk Białystok do granicy z Białorusią. Województwo bezpośrednio sąsiaduje z międzynarodowym korytarzem drogowym Via Baltica z Finlandii poprzez Litwę, Łotwę i Estonię do Warszawy. Drogi Krajowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego Braniewo Bartoszyce Gołdap Elbląg Lidzbark Warmiński Kętrzyn Węgorzewo Giżycko Olecko Mrągowo Ełk Iława Ostróda Olsztyn Pisz Szczytno Nowe Miasto Lubawskie Nidzica Działdowo INFRASTRUKTURA KOLEJOWA Sieć linii kolejowych zapewnia dobre połączenia między największymi miastami regionu. Ze stolicy województwa Olsztyna można dojechać do największych miast Polski. Natomiast przez Elbląg i Braniewo biegnie połączenie z Obwodem Kaliningradzkim. Dla obsługi ruchu pasażerskiego wprowadzone są nowoczesne szynobusy. Linie kolejowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego Braniewo Bartoszyce Gołdap Elbląg Lidzbark Warmiński Kętrzyn Węgorzewo Giżycko Olecko Mrągowo Ełk Iława Ostróda Olsztyn Pisz Nowe Miasto Lubawskie Szczytno Nidzica Działdowo 13

14 INFRASTRUKTURA LOTNICZA W Szymanach koło Szczytna położony jest Port Lotniczy Mazury. Operacje Lotnicze w porcie są obecnie zawieszone. W Wilamowie koło Kętrzyna działają Aeroklub Krainy Jezior i Wydział Lotniczy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Obecnie lotnisko obsługuje samoloty sportowe, turystyczne i menadżerskie. Olsztyńskie lotnisko na Dajtkach to cywilno-sportowy port lotniczy, usytuowany ok. 4,5 km od centrum Olsztyna. Z lotniska korzysta Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. W województwie warmińsko-mazurskim obecnie funkcjonuje ok. 23 lądowisk. Do najszybciej rozwijających się można zaliczyć lądowiska znajdujące się w Giżycku oraz Gryźlinach. PORTY WODNE Jedyny w województwie port morski znajduje się w Elblągu nad Zalewem Wiślanym. Posiada 2,5 km nabrzeży. Na jego terenie znajdują się elewatory zbożowe, bocznice kolejowe, stocznie remontowe, liczne bazy żeglarskie. Elbląg jest portem regionalnym, obsługującym zalewową i bałtycką żeglugę przybrzeżną towarową i pasażersko-turystyczną. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonuje szeroko rozbudowana żegluga śródlądowa. Największe porty znajdują się m.in. w Ostródzie, Giżycku, Mikołajkach oraz Węgorzewie. Obsługują one ruch pasażersko-turystyczny. PRZEJŚCIA GRANICZNE Województwo warmińsko-mazurskie sąsiaduje z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Ponad dwustukilometrowy odcinek polsko-rosyjskiej granicy jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Znajduje się na niej siedem przejść granicznych: drogowe w Bezledach, Gronowie, Gołdapi, Grzechotkach i kolejowe w Braniewie, Głomnie, Skandawie. GRONOWO GRZECHOTKI Braniewo Braniewo BEZLEDY Głomno Bartoszyce Skandawa GOŁDAP Gołdap Elbląg Lidzbark Warmiński Kętrzyn Węgorzewo Giżycko Olecko Mrągowo Mikołajki Ełk Iława Ostróda Olsztyn Pisz Szczytno Nowe Miasto Lubawskie Działdowo Nidzica port morski port śródlądowy przejście graniczne kolejowe przejście graniczne drogowe 14

15 r 3.3. POTENCJAŁ INTELEKTUALNY Główny potencjał dla tworzenia kapitału ludzkiego w województwie stanowi 9 uczelni wyższych. Największą uczelnią regionu jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, który został powołany 1 września 1999 roku. Powstał on z połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego. Na Uniwersytecie pracuje ponad osób, w tym ok nauczycieli akademickich, z których 214 posiada tytuły profesora, a kolejnych 279 stopień naukowy doktora habilitowanego. Na 16 wydziałach kształci się ponad 31 tys. studentów, ponad 400 doktorantów i ponad. 3,6 tys. osób na studiach podyplomowych. W roku 2010 uczelnię skończyło około 7 tys. absolwentów studiów stacjonarnych i około 3 tys. studiów niestacjonarnych. r 3.4. GOSPODARKA Główne działy gospodarki to produkcja zdrowej żywności, przemysł drzewny, proekologiczna gospodarka leśna i ekoturystyka gdzie stosuje się czyste technologie przemysłowe i korzysta z odnawialnych źródeł energii. W województwie warmińskomazurskim dominuje produkcja artykułów spożywczych i napojów oraz mebli, a także maszyn i aparatury elektronicznej, odzieży i wyrobów futrzarskich. Ponad 40% produkcji krajowej wyrobów gumowych pochodzi z Olsztyna, gdzie zlokalizowana jest fabryka opon Michelin. Ważną rolę w gospodarce regionu odgrywa rolnictwo. Użytki rolne stanowią 46,3%, a lasy 29,9% powierzchni. Rolnictwo w regionie produkuje i przetwarza na skalę rynkową głownie zboża i ziemniaki. Hoduje się głównie drób, trzodę chlewną, bydło, konie. Ważna jest także gospodarka rybacka, która rozwija się w trzech kierunkach: jeziorowej, stawowej i rzecznej. Rybactwo morskie prowadzone jest na wodach Zalewu Wiślanego. Produkcja opon, maszyn i urządzeń stosuje czyste technologie przemysłowe i korzysta z odnawialnych źródeł energii. W końcu czerwca 2011 r. w rejestrze REGON województwa wpisanych było 118,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej. Jednostki sektora publicznego stanowiły 4,7%, a prywatnego 95,3% ogółu firm. Największą liczbę zarejestrowanych podmiotów skupiały powiaty grodzkie Olsztyn i Elbląg. Wśród powiatów ziemskich najwięcej podmiotów wpisanych było w powiecie olsztyńskim, ostródzkim i iławskim, a najmniej w węgorzewskim, gołdapskim i nidzickim. W czerwcu 2011 r. do rejestru REGON wpisano nowych podmiotów gospodarczych, zlikwidowano 723. Według danych GUS w okresie styczeń czerwiec 2011 r. przychody ze sprzedaży uzyskane przez przedsiębiorstwa przemysłowe o liczbie pracujących powyżej 9 osób 15

16 osiągnęły wartość ,4 mln zł (w cenach bieżących) i były wyższe o 16,8% (w cenach stałych) w porównaniu z takim samym okresem 2010 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w ciągu sześciu miesięcy 2011 r. wyniosło 2 774,17 zł i było o 4,7% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W sektorze publicznym wzrosło o 7,1%, a w prywatnym o 4,6%. r 3.5. ZATRUDNIENIE Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń czerwiec 2011 r. wyniosło 138,6 tys. osób i było o 4,1% wyższe niż przed rokiem. W sektorze publicznym spadło o 4,9%, a w prywatnym wzrosło o 5,2%. Wzrost zatrudnienia zanotowano w większości sekcji PKD, przy czym największy (o 44,1%) w sekcji pozostała działalność usługowa. Ponad połowa zatrudnionych pracowała w jednostkach przetwórstwa przemysłowego. Najwięcej zatrudniały przedsiębiorstwa produkujące: artykuły spożywcze (25,8% zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym), meble (19,9%) oraz wyroby z drewna, korka, słomy i wikliny (9,7%). W czerwcu 2011 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosło o 0,5%, natomiast w porównaniu do analogicznego miesiąca roku ubiegłego wzrosło o 3,7%. Stopa bezrobocia na koniec czerwca 2011 r. wyniosła 18,6% i była o 0,2 pkt proc. niższa niż przed rokiem. W skali miesiąca zmalała o 0,9 pkt proc. Województwo charakteryzowało się najwyższą stopą bezrobocia w Polsce. W czerwcu 2011 r. do urzędów pracy zgłosiło się 9,2 tys. osób (o 19,5% mniej niż w czerwcu ub.r.), w tym 82,1% to osoby rejestrujące się po raz kolejny. W ciągu miesiąca z ewidencji urzędów pracy wyłączono 14,9 tys. osób, tj. o 7,1% mniej niż rok temu. Na jedną ofertę pracy przypadało 90 bezrobotnych (87 w czerwcu ub.r.). Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w powiecie piskim, najniższa zaś w Olsztynie

17 4. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej Warunki założenia, prowadzenia i zakończenia działalności gospodarczej w Polsce regulowane są przez Ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 2 wspomnianej ustawy działalność gospodarcza obejmuje zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową jak również wyszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin. Działalność gospodarcza to również działalność zawodowa, która jest wykonywana w sposób planowy i regularny. 3 W rozumieniu przytoczonej ustawy do działalności gospodarczej nie zalicza się: działalności wytwórczej w rolnictwie (uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, ogrodnictwo, warzywnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe); wynajmowanie pokoi przez rolników, sprzedaż posiłków domowych oraz świadczenie innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym. W związku z powyższym działalność gospodarczą charakteryzują elementy takie jak: nastawienie na zarobki profil (budowlany, handlowy, usługowy, wytwórczy, wydobywczy) struktura organizacyjna (terytorialna, pracy, kadrowa) Źródło: ciągłość wykonywanej działalności 3 17

18 Podstawowe pojęcia: Przedsiębiorca w rozumieniu przepisów prawnych jest to osoba fizyczna, prawna bądź też jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z prawem, pod warunkiem, że jej przedmiot działania wiąże się z działalnością gospodarczą. Przedsiębiorcami są też wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności. Mikroprzedsiębiorca przedsiębiorca charakteryzujący się tym, że w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych: zatrudniał nie więcej niż 9 osób oraz jego roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył w tym okresie 2 milionów euro bądź też sumy aktywów jego bilansu nie przekroczyły na koniec roku 2 milionów euro. Mały przedsiębiorca przedsiębiorca charakteryzujący się tym, że w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych: zatrudniał nie więcej niż 49 osób oraz jego roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył w tym okresie 10 milionów euro bądź też sumy aktywów jego bilansu nie przekroczyły na koniec roku 10 milionów euro. Średni przedsiębiorca przedsiębiorca charakteryzujący się tym, że w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych: zatrudniał nie więcej niż 249 osób oraz jego roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył w tym okresie 50 milionów euro bądź też sumy aktywów jego bilansu nie przekroczyły na koniec roku 43 milionów euro. Duży przedsiębiorca przedsiębiorca charakteryzujący się tym, że w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych: zatrudniał wiecej niż 249 osób oraz jego roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekroczył w tym okresie 50 milionów euro bądź też sumy aktywów jego bilansu przekroczyły na koniec roku 43 milionów euro. 4 r 4.1. FORMY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce są uregulowane w następujących dokumentach: kodeks spółek handlowych (spółki osobowe i kapitałowe prawa handlowego), kodeks cywilny (spółka cywilna, indywidualna działalność). Każda osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą może wybrać formę organizacyjno-prawną firmy. Podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie Polski ogólnie dzielą się na: osoby fizyczne (przedsiębiorcy indywidualni oraz wspólnicy spółek cywilnych), osoby prawne (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, inne podmioty mające osobowość prawną), 4 18

19 jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna). 5 Formy prawne działalności gospodarczej w Polsce można przedstawić w następujący sposób: Formy organizacyjno-prawne Spółki z o.o. Indywidualna działalność gospodarcza Spółki cywilne Spółki Spółki jawne Przedsiębiorstwa państwowe Spółki komandytowe Inne Spółki komandytowo-akcyjne Spółki akcyjne Źródło: Spółki partnerskie Spółki, z kolei można podzielić w następujący sposób: Spółki Cywilne Handlowe Kapitałowe Osobowe Z ograniczoną odpowiedzialnością Akcyjne Jawne Partnerskie Komandytowe Komandytowo-akcyjne Źródło: Krzysztof Wach, Jak założyć własną firmę w Polsce, Instytut Wspierania Przedsiębiorczości w Krakowie, Kraków 2005, s Krzysztof Wach, Jak założyć własną firmę w Polsce, Instytut Wspierania Przedsiębiorczości w Krakowie, Kraków 2005, s

20 Indywidualna działalność gospodarcza jest najprostszą oraz najtańszą formą działalności gospodarczej w Polsce. Tego typu forma organizacyjna firmy jest odpowiednia dla działalności o niewielkim zakresie. Jest stosunkowo łatwa do założenia i likwidacji oraz nie wymaga dużych nakładów finansowych. Prowadząc tego typu działalność można również wybrać dowolną formę opodatkowania. Z drugiej strony niewątpliwie największą jej wadą jest to, że właściciel odpowiada całym swoim majątkiem za zaciągane zobowiązania. W tego typu formie działalności obowiązkowe jest również opłacanie składek ZUS bez względu na dochody. Spółka cywilna charakteryzuje się brakiem osobowości prawnej. Powstaje w momencie zawarcia umowy przez przynajmniej dwóch wspólników rejestrujących się osobno. Zawierając umowę wspólnicy w oparciu o wzajemne zaufanie deklarują podejmowanie działań w kierunku osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Cechą charakterystyczną tej formy działalności jest to, że wspólnicy spółki mogą podejmować decyzje bez uzgadniania ich między sobą. W spółce cywilnej wspólnicy solidarnie wnoszą wkład o równej wartości. Są też razem odpowiedzialni za zobowiązania spółki, odpowiadając zarówno majątkiem spółki, jak również własnym. Niewątpliwą zaletą prowadzenia tej formy działalności jest, podobnie jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, możliwość wyboru sposobu opodatkowania. Spółka jawna jest podobna do spółki cywilnej ponieważ również nie posiada osobowości prawnej. Spółka jawna zakładana jest przez kilku wspólników, na podstawie umowy, co więcej nie ma żadnych wymagań odnośnie kapitału założycielskiego. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki własnym majątkiem. Dla tego typu działalności dopuszczalne są następujące formy opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatkowa księga przychodów i rozchodów lub pełna księgowość. Spółka partnerska to charakterystyczny rodzaj działalności gospodarczej, typowy dla wykonywania tzw. wolnych zawodów. Największą jej zaletą jest ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane przez partnerów spółki. Nie ma również konkretnych wymagań odnośnie kapitału, jak również nie jest wymagane prowadzenie pełnej księgowości. Wadą tego typu działalności jest ograniczenie zakresu jej funkcjonowania do tzw. wolnych zawodów. Konieczne jest również sporządzenie statutu w formie aktu notarialnego. Spółka komandytowa forma współpracy jednostek wnoszących różny poziom kapitału. Na podstawie wysokości wnoszonego kapitału kształtowana jest odpowiedzialność poszczególnych wspólników za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność komandytariuszy, którzy mogą występować w imieniu przedsiębiorstwa jako pełnomocnicy, ograniczona jest do wysokości sumy komandytowej. Z kolei co najmniej jeden komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń. Umowa 20

21 spółki musi być przygotowana w formie aktu notarialnego. Wadami tej formy działalności jest obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Spółka komandytowa nie posiada też osobowości prawnej. Spółka komandytowo-akcyjna forma działalności gospodarczej właściwa dla przedsiębiorców, którzy zamierzają dokapitalizować firmę a mają obawy przed przejęciem przedsiębiorstwa przez obcego inwestora. Spółka komandytowo-akcyjna charakteryzuje się tym, że przynajmniej jeden wspólnik komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń, z kolei przynajmniej jeden wspólnik będący akcjonariuszem charakteryzuje się wyłączeniem z odpowiedzialności za zobowiązania. W przypadku tego typu działalności niezbędne jest sporządzenie aktu notarialnego. Wymagane jest również prowadzenie pełnej księgowości. Niewątpliwą wadą tej formy działalności gospodarczej jest wysoki minimalny kapitał zakładowy zł. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bardzo popularna spółka kapitałowa. Może zostać założona przez jedną lub kilka osób. Największymi zaletami tego typu spółki jest wyłączenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania zaciągane przez firmę. Prowadząc tego typu działalność możliwe jest pozyskiwanie kapitału poprzez nowych wspólników. Podobnie jak w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej, również w tym przypadku wymagany jest wysoki kapitał założycielski zł. Kosztowna jest również procedura rejestracji działalności. Umowa spółki musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Wartość nominalna udziału w spółce z o.o. nie może być niższa niż 50 zł. Spółka akcyjna najbardziej złożona forma spółki. Właściwa w przypadku prowadzenia średnich i dużych podmiotów gospodarczych. Podobnie jak w poprzednich przypadkach może być zawiązana przez jedną lub kilka osób a umowa musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Charakteryzuje się wysokim kapitałem zakładowym nie niższy niż zł. Niewątpliwą zaletą tej formy działalności jest możliwość pozyskiwania kapitału poprzez sprzedaż akcji lub obligacji. Akcjonariusze nie ponoszą też odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Istotną wadą tego typu działalności jest kosztowny i czasochłonny proces rejestracji firmy. Mniejsi akcjonariusze mają też bardzo ograniczony wpływ na działalność przedsiębiorstwa. 6 6 Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej, Kamila Żyndul, Grzegorz Pyliński, Warszawa, listopad 2004, s

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Benchmarking instytucji i struktur wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach naturalnych Czerwiec 2011 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Projekt

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w biznesie

Pierwsze kroki w biznesie TECZKA INFORMACYJNA Pierwsze kroki w biznesie przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny na dzień 14.04.2008 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

zespół REDAKCYJNY: Mirosława Gerkowicz, Kamila Ćwik

zespół REDAKCYJNY: Mirosława Gerkowicz, Kamila Ćwik zespół REDAKCYJNY: Mirosława Gerkowicz, Kamila Ćwik Publikacja Vademecum Przedsiębiorcy przygotowana w ramach projektu Unia Przedsiębiorczych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

Poradnik - Twoja firma krok po kroku

Poradnik - Twoja firma krok po kroku URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE Poradnik - Twoja firma krok po kroku 1. Pomysł na biznes 2. Lokal 3. Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy 4. Biznes plan 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Procedury rejestracji działalności gospodarczej

Procedury rejestracji działalności gospodarczej Procedury rejestracji działalności gospodarczej DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej zostały określone w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y

P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y Aby ułatwić Państwu rozpoczęcie działalności gospodarczej proponujemy skorzystanie z przewodnika, który pokazuje, krok po kroku, jakie czynności należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób,które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą z dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy - 1 - STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2 MARCA 2010 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Jeśli myślimy o jednoosobowej działalności gospodarczej sama procedura rejestracji nie jest trudna, ale na pewno nie należy zaczynać od

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

Warunki inwestowania oraz ocena czynników sprzyjających inwestowaniu i utrudniających je w województwie opolskim

Warunki inwestowania oraz ocena czynników sprzyjających inwestowaniu i utrudniających je w województwie opolskim ROMUAL NIEZIELSKI Warunki inwestowania oraz ocena czynników sprzyjających inwestowaniu i utrudniających je w województwie opolskim 1. Wprowadzenie oświadczenia wielu krajów i regionów wskazują, że trwały

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo