Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów"

Transkrypt

1 poleca Basic Management Program UWAGA: Start jesienią 2013 r. Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów Kompleksowy program rozwojowy dla nowych menedżerów, eliminujący problemy i zagrożenia związane z ich nową rolą, oparty na metodzie studiów przypadku Harvard Business School. Advanced General Basic Powered by

2 First-Time Manager Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów Misja: Program First-Time Manager dostarcza nowo mianowanym menedżerom i osobom przygotowywanym do objęcia roli menedżerskiej praktycznych umiejętności związanych z pełnieniem nowej funkcji. Program oparty jest na przełomowym podejściu, pozwalającym uniknąć typowych błędów, częstokroć prowadzących do poważnych konsekwencji biznesowych i tym samym porażki na stanowisku. Intensywna warsztatowa formuła, oparta na studiach przypadku Harvard Business School, trenerzy praktycy z wieloletnim doświadczeniem oraz roczne wsparcie rozwojowe poprzez unikalne platformy multimedialne ICAN Institute gwarantują program światowej klasy, dostępny już w Polsce! Uwaga: Dzięki indywidualnej diagnozie uczestnicy przechodzą przez program dostosowany do ich autentycznych potrzeb. Każdy uczestnik bierze udział w procesie certyfikacji i na koniec otrzymuje prestiżowy certyfikat ukończenia programu. Dlaczego warto: Dostosowanie programu do indywidualnego profilu i potrzeb uczestnika Dzięki indywidualnej diagnozie przygotowujemy osobny plan rozwoju dla każdego uczestnika. Praktyczne zastosowania Podczas zajęć szczególny nacisk kładziemy na praktyczne rozwiązania konkretnych przypadków i na to, by uczestnicy od razu mogli stosować zdobytą wiedzę w pracy. Praktyczny warsztat Sposób nauczania wymaga aktywnej partycypacji i pełnego zaangażowania uczestników. roczne wsparcie w doskonaleniu umiejętności Uczestnicy dostają dostęp do e-learningowego kursu Management Step by Step i multimedialnej biblioteki wiedzy Harvard Business Review Polska. Konsultacje i e-konsultacje Każdy uczestnik otrzymuje od naszych ekspertów dodatkowy assessment i wskazówki dotyczące jego indywidualnej sytuacji. Więcej informacji: Dla kogo: Pracownicy pierwszy raz obejmujący zespół podwładnych Specjaliści przygotowywani do awansu na stanowisko menedżerskie Menedżerowie o krótkim stażu na stanowisku kierowniczym Menedżerowie dążący do pogłębienia swojej wiedzy kierowniczej Pracownicy działu HR

3 Najnowsza wiedza dla praktyków biznesu Szanowni Państwo! Czy znakomity pracownik lub specjalista będzie znakomitym menedżerem? Niestety, często odpowiedź jest negatywna. Nie wynika ona z winy pracownika, ale z braku nowych, niezbędnych umiejętności. W tym kontekście chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji programu First-Time Manager. Program ten jest odpowiedzią na coraz częściej pojawiającą się potrzebę przygotowania w relatywnie krótkim czasie nowych pracowników do pełnienia roli kierowniczej. Ma to szczególne znaczenie dla osób, które przed awansem na stanowisko menedżerskie zajmowały pozycję specjalisty, niezwiązaną z zarządzaniem podległym zespołem. Źle przygotowana promocja na nowe stanowisko może zakończyć się podwójną porażką: stracimy doskonałego eksperta, nie zyskując przy tym dobrego menedżera. W tym wypadku uczenie się na własnych błędach może być wyjątkowo kosztowne. Wymierne korzyści: Jedyny na polskim rynku program dla nowo mianowanych menedżerów oparty na harwardzkiej metodzie studiów przypadku Kompleksowa wiedza i praktyczne umiejętności zarządzania podległym zespołem Dostosowana do indywidualnych potrzeb zawartość merytoryczna Symulacje i gry biznesowe Program rozpoczyna się od precyzyjnej diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych, co pozwala dostosować go do realnych potrzeb menedżera. Następnie w ciągu 5 dwudniowych sesji uczestnicy mają możliwość zapoznania się z najważniejszymi umiejętnościami menedżerskimi i praktycznego przećwiczenia tych umiejętności, co ułatwi im podejmowanie optymalnych decyzji już po objęciu stanowiska. Co ważne, uczestnicy objęci są specjalnym programem wsparcia (e-konsultacje) przez kolejnych 10 miesięcy po zakończeniu sesji. Program przeznaczony jest zarówno dla osób, które przygotowywane są do objęcia stanowiska kierowniczego, jak i dla menedżerów, którzy chcą uzupełnić posiadaną już wiedzę na temat zarządzania. W jego poprzednich edycjach udział wzięło ponad 500 osób, które bardzo wysoko oceniły wartość i praktyczność przekazanej wiedzy. Z poważaniem, dr Witold Jankowski redaktor naczelny Harvard Business Review Polska Paweł Motyl dyrektor generalny ICAN Institute P.S. Zajęcia rozpoczynają się jesienią 2013 r. Jednak już teraz prosimy o rezerwację miejsc ich liczba jest ograniczona!

4 Nowo mianowani menedżerowie skazani na klęskę? Każdego dnia w firmach na całym świecie ktoś zostaje menedżerem. Często jest to specjalista, dla którego awans jest nagrodą za dotychczasowe osiągnięcia. Niestety, nikt nie rodzi się menedżerem! Według badań do 40% nowo mianowanych menedżerów zawodzi i traci stanowisko w ciągu pierwszych 18 miesięcy. Jeszcze większa liczba osób funkcjonuje poniżej swoich możliwości i oczekiwań firmy. Typowe problemy i zagrożenia: Brak niezbędnych umiejętności menedżerskich Trudności w relacjach interpersonalnych Konflikty z osobami z równoległego i wyższego poziomu w strukturze Groźba wypalenia zawodowego Jeden z najgroźniejszych trendów w planowaniu awansów wyrazić można słowami anonimowego dyrektora HR: Nasz błąd polega na tym, że kompetentnego specjalistę awansujemy na stanowisko, na którym przynajmniej przez pewien okres jest niekompetentnym menedżerem. Ta tymczasowa niekompetencja wynika, po pierwsze, ze zmiany rodzaju podejmowanych decyzji, po drugie, ze stosunkowo słabej znajomości narzędzi zarządzania. Oba czynniki niosą ze sobą ryzyko popełnienia poważnych błędów menedżerskich już w pierwszych tygodniach pracy. Jedną z najczęściej wymienianych trudności jest zmiana w relacjach interpersonalnych: awansowany pracownik zaczyna pełnić rolę kierowniczą wobec osób, które do niedawna były jego współpracownikami z tego samego poziomu w organizacji. Wymaga to istotnych zmian w postrzeganiu własnej roli w organizacji oraz umiejętnego modelowania relacji z otoczeniem. Nieumiejętne zarządzanie relacjami grozi konfliktami zarówno z podległym zespołem, jak i z innymi menedżerami. Często niedocenianym zagrożeniem jest zmiana modelu współpracy z nowymi przełożonymi oraz innymi menedżerami z tego samego poziomu struktury. Awans oznacza zmianę oczekiwań wobec menedżera oraz znacznie większe wymagania w zakresie myślenia strategicznego i świadomości biznesowej. Kluczowe jest też pozyskanie oglądu szerokiej perspektywy funkcjonowania organizacji ( nie tylko moja funkcja ). Awans na stanowisko menedżerskie wymaga diametralnej reorientacji myślenia: od indywidualnego wpływania na osiągane wyniki w stronę realizacji celów poprzez podległy zespół. Jak pokazują doświadczenia, bardzo wielu nowo mianowanych menedżerów ma z tym poważne trudności, w skrajnych przypadkach kończące się wypaleniem menedżera, który usiłuje realizować zadania całego zespołu samodzielnie. 4 ICAN Institute

5 Niepełna diagnoza i złe lekarstwa Problemy nowo powoływanych menedżerów trudno uznać za nowe zjawisko. Od lat zmagają się z nim firmy na całym świecie. Oto typowe podejścia do tego problemu: 1 Radź sobie sam Wersje tego podejścia możemy spotkać pod nazwami: płyń lub się utop lub trening poprzez pracę (on-the-job training). Dążąc do ograniczania kosztów szkoleń zewnętrznych, wiele firm wychodzi z założenia, że pracownik powinien nauczyć się nowych obowiązków bezpośrednio na stanowisku, przy wsparciu ze strony bardziej doświadczonych osób. W praktyce podejście to jednak nie sprawdza się w odniesieniu do pierwszych stanowisk menedżerskich, gdzie skala potencjalnego błędu jest znacznie większa i obejmuje odpowiedzialność za innych pracowników. 2 Doraźne szkolenia Wielu nowo mianowanych menedżerów zostaje oddelegowanych na doraźne, dwu-, trzydniowe szkolenia dotyczące zarządzania ludźmi (zarówno prowadzone przez zewnętrzne firmy, jak i przez wewnętrznych trenerów). Doświadczenie pokazuje, że przekazanie wiedzy na temat zarządzania zespołem oraz praktyczne przećwiczenie takich rozwiązań jest niemożliwe w tak krótkim czasie. Dodatkowa słabość to podejście jeden rozmiar dla wszystkich brak komponentu diagnostyki indywidualnej i brak czasu uniemożliwiają dostosowanie programu merytorycznego do faktycznych potrzeb menedżera. 3 Coaching Tymczasowe oddelegowanie osoby z wewnątrz lub z zewnątrz organizacji do wsparcia nowo mianowanego menedżera ma sens przy założeniu regularnych spotkań, realizowanych przez przynajmniej kilka miesięcy. Podobnie jak w przypadku wewnętrznych programów przygotowawczych rozwiązanie to okazuje się bardzo drogie już przy kilku osobach objętych programem. Słabą stroną coachingu stosowanego w takim kontekście jest też koncentracja na doraźnie ujawnianych słabościach, a nie na kompleksowym rozwoju umiejętności zarządczych. 4 Wewnętrzne programy przygotowawcze (induction training) Duże korporacje, w których liczba awansów na stanowiska menedżerskie może sięgać nawet kilkudziesięciu w ciągu roku, opracowują wewnętrzne programy przygotowujące do objęcia roli menedżera. Dla firm, w których liczba nowo mianowanych menedżerów sięga kilkunastu osób w ciągu roku, takie rozwiązanie jest nieopłacalne. Ponadto w programach tych najczęściej brak jest komponentu wsparcia już po zakończeniu szkolenia. NASZE ROZWIĄZANIE: Zintegrowany program rozwoju menedżerów First-Time Manager Zadaj pytanie konsultantowi: tel

6 Przełom w rozwoju nowych menedżerów: program First-Time Manager Najlepsze firmy na świecie traktują problem powoływania i rozwoju nowych menedżerów bardzo poważnie. Standardem obecnie stają się programy łączące diagnostykę stylów i umiejętności menedżera, warsztaty (w tym ćwiczenia online), konsultacje oraz dodatkowe wsparcie. Teraz jest to możliwe także w Polsce! Unikatowy program First-Time Manager eliminuje większość problemów i braków tradycyjnych podejść do rozwoju nowych menedżerów. Dzięki indywidualnej diagnozie uczestnicy przechodzą przez program dostosowany do ich autentycznych potrzeb. Oprócz uczestnictwa w sesjach stacjonarnych program oferuje bez żadnych dodatkowych opłat roczne wsparcie rozwojowe poprzez unikalne platformy ICAN Institute. Program dostosowany jest do potrzeb polskich menedżerów i do polskiego kontekstu biznesowego. Struktura i elementy programu: Dopasowanie programu rozwojowego do indywidualnego profilu i potrzeb uczestnika Realizowane przez doświadczonych praktyków metodą analizy przypadku Harvard Business School Diagnoza indywidualna Praktyczne warsztaty rozwoju umiejętności 1 2 First-Time Manager 5 Roczne wsparcie w doskonaleniu umiejętności Konsultacje oraz e-konsultacje 3 4 Kompleksowy roczny program wsparcia: konsultacje i narzędzia wdrożeniowe Portal Wiedzy First-Time Manager Prowadzący zajęcia to doskonali eksperci 6 ICAN Institute

7 1 Diagnoza indywidualna dla każdego z uczestników UNIKALNE ROZWIĄZANIE Dopasowanie programu rozwojowego do indywidu alnego profilu i potrzeb uczestnika W przypadku specjalistów przygotowywanych do pełnienia roli kierowniczej oraz menedżerów ze stosunkowo krótkim stażem na stanowisku niezwykle istotną rolę odgrywa rozwój ich samoświadomości, pozwalający opierać codzienne działania na swoich mocnych stronach przy jednoczesnym rozwoju obszarów deficytowych. Z tego względu w programie First-Time Manager pojawiają się dwa skuteczne narzędzia diagnozy indywidualnej: Badanie stylu uczenia się (Learning Style Inventory LSI), opracowane przez dr. Davida A. Kolba z Harvard University partnerem merytorycznym jest firma HAY Group. Badanie umiejętności wywierania wpływu (Influence Skills Inventory ISI), opracowane przez ICAN Research. Influence Skills Inventory Badanie stylu uczenia się Pozwala określić preferowany przez uczestnika sposób przyswajania wiedzy i przetwarzania informacji. Zdefiniowanie stylu uczenia się ma fundamentalne znaczenie dla dynamiki pracy w grupie, sposobu rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, a także stanowi istotny element preferowanego stylu zarządzania. Badanie LSI, ze względu na bardzo wysoką trafność wyników, stało się jednym z najchętniej stosowanych w planowaniu procesów rozwoju menedżerskiego. Badanie umiejętności wywierania wpływu Pozwala zidentyfikować poziom umiejętności kluczowych w procesie wywierania wpływu, a także uświadomić, jaki jego styl dana osoba preferuje. Wyniki badania wskazują obszary (umiejętności) do rozwoju, które wcześniej obniżały efektywność oddziaływania na innych. Ułatwiają także wypracowanie odpowiednich mechanizmów wywierania wpływu. Badanie stanowi znakomity punkt wyjścia do rozważania zagadnień takich jak: style zarządzania, inteligencja emocjonalna czy skuteczność negocjacyjna (również wewnątrz organizacji). Ponadto świadomość preferowanej strategii ma istotny wpływ na skuteczność w zarządzaniu podległym zespołem. Tomasz Olejnik dyrektor rozwoju biznesu, ICAN Institute, długoletni praktyk zarządzania Program First-Time Manager to wyjątkowe połączenie kilku elementów: indywidualnej diagnozy pozwalającej dopasować sesje do konkretnych potrzeb rozwojowych uczestnika, sprawdzonej wiedzy praktycznych narzędzi i ich zastosowania w miejscu pracy oraz wsparcia przez wiele miesięcy po zakończeniu sesji. Zadaj pytanie konsultantowi: tel

8 2 Praktyczne warsztaty: zawartość merytoryczna Sesja 1. Rola menedżera Sesja 2. Zarządzanie relacjami Interaktywne warsztaty Studia przypadków Metoda nauczania przez analizę przypadku Harvard Business School Diagnoza indywidualna podczas pierwszej sesji (Learning Styles Inventory, Influence Skills Inventory) Sesja = 2 dni szkoleniowe Sesja wprowadza do 5-etapowego programu rozwojowego. Omawia funkcje menedżerów z perspektywy pełnionych ról i odpowiedzialności. Pozwala uczestnikom powiązać wyzwania biznesowe, przed jakimi stają menedżerowie z ich własną, specyficzną sytuacją i celami ich organizacji. Dzisiejszy świat biznesu: ilość i tempo zmian Kluczowe czynniki sukcesu nowego menedżera Zmiana sposobu myślenia Wyzwania i role nowego menedżera Menedżer a lider kto daje większe możliwości wpływu STUDIUM PRZYPADKU Goldstone: dlaczego czasami świetni specjaliści nie radzą sobie na stanowiskach kierowniczych Techniki i narzędzia wspierające osiąganie efektywności menedżerskiej Władza czy wpływ? Na czym się oprzeć dla osiągania wyników Efektywność ról menedżerskich wykorzystanie czasu menedżera Dopasowanie stylu kierowniczego do poziomu dojrzałości zespołu Zwiększenie świadomości własnego dominującego stylu zachowań STUDIUM PRZYPADKU As-Tel: historia zespołu Sesja analizuje temat zarządzania z perspektywy budowania relacji w organizacji oraz indywidualnej roli menedżera i warunków jego efektywności. W ramach zajęć omawiane są również zagadnienia z dziedziny psychologii zarządzania mające istotny wpływ na podejmowane przez menedżera decyzje i działania. elacyjna strona wchodzenia w rolę menedżerską: jak uniknąć kluczowych błędów i stworzyć podwaliny doskonałych relacji Podstawy psychologii różnic interpersonalnych, skuteczne radzenie sobie z ludźmi rozumienie, oddziaływanie, efektywna realizacja wspólnych celów Recepta na lojalny, zaangażowany team: komunikowanie i konfrontowanie bez przemocy Omówienie znaczenia osobowości i jej wpływu na sposób zarządzania Osobowość, wartości i przekonania a indywidualny styl zarządzania: nawiązanie do wyników diagnozy, pożądane cechy i kompetencje menedżera Kurs Management Step by Step Jak stać się menedżerem? Zarządzanie relacjami z przełożonymi Komunikacja i jej znaczenie w funkcjonowaniu w organizacji Powered by Studia przypadku i narzędzia Menedżer w nowej roli: studium przypadku Goldstone Mapa wartości przedsiębiorstwa Analiza wyników diagnozy Polskie studium przypadku i symulacja: rola w zespole menedżerskim Interaktywne studia przypadku i materiały Zostajesz szefem - co dalej? Zostałem menedżerem: ratunku! Jak menedżer staje się przywódcą Co zrobić, aby komunikacja wspierała rozwój i uczenie się w firmie Stresujące rozmowy bez stresu ICAN Institute

9 5 dwudniowych sesji szkoleniowych Sesja 3. Zarządzanie efektywnością w zespole Sesja 4. Zarządzanie podwładnymi Sesja 5. Zarządzanie sobą Sesja wprowadza praktyczne metody i narzędzia zarządzania zespołami wysokiej efektywności, które opierają się na tzw. podejściu zorientowanym na rezultaty. Źródłem myślenia o efektywności zespołów jest ich obecne ulokowanie (np. cross-funkcjonalność), specyfika działania i stawiane przed zespołami oczekiwania. W trakcie sesji omawiane są zarówno twarde, jak i miękkie aspekty budowania efektywności zespołowej. Jakie procesy zachodzą w zespołach wysokiej efektywności Rola lidera zespołu wysokiej efektywności: jak się nim stać Zarządzanie przez cele: metodyka i działania krok po kroku Zarządzanie przez delegowanie: metodyka, zasady, pułapki Jak zbudować kulturę informacji zwrotnej Narzędzia i metody zarządzania efektywnością pracowników i zespołów STUDIUM PRZYPADKU Jam Session: ocena okresowa, informacja zwrotna, trudne rozmowy z pracownikami Podczas sesji uczestnicy poznają zagadnienia związane z zarządzaniem podwładnymi, w szczególności metody podnoszenia efektywności indywidualnej poprzez szkolenia, rozwój i motywowanie. W trakcie zajęć pogłębiana jest również wiedza związana z rekrutacją utalentowanych pracowników oraz z zarządzania kompetencjami, a także prowadzenia coachingu menedżerskiego. Oferta wartości dla pracowników: czy ludzie chcą pracować dla Ciebie Motywowanie pracowników: prawdy i mity Wpływanie na motywację i zaangażowanie podwładnych Metody doboru wartościowych pracowników: definicja oczekiwań, dopasowanie metod do potrzeb, skuteczny wywiad Zarządzanie rozwojem pracowników Szkolenia i rozwój najskuteczniejsze metody podnoszenia efektywności podwładnych Szef jako coach STUDIUM PRZYPADKU budowanie zaangażowania w firmie KROKUS STUDIUM PRZYPADKU projekt rozwoju pracowników BIS Podczas tej sesji uczestnicy zmierzą się z jednym z najpoważniejszych a często niedocenianych wyzwań w zarządzaniu: zarządzaniem stresem i emocjami oraz ich wpływem na skuteczność w pełnieniu roli menedżerskiej. Niedoceniane zagrożenie: rola menedżera a stres Wprowadzenie do zagadnień stresu i odporności na stres Obrona przed stresem: świadomość ciała, oddychanie, urealnienie, odreagowanie/ wypoczywanie Metaprogram motywacji oraz zasada SMARTER Emocje: co to są emocje, skąd się biorą, jak wpływają na relacje z innymi, co można robić z emocjami (zaprzeczanie, wypieranie, kontrola, wyrażanie) Inteligencja emocjonalna: samoświadomość, rozwój, poznawanie siebie Kontrola/zawieranie emocji: ćwiczenia praktyczne, podsumowanie Kierowanie zespołem Budowanie i utrzymywanie efektywnych relacji z członkami zespołu. Informacja zwrotna Kształcenie rozwój kariery menedżera i sposób budowania organizacji Efektywność menedżera i jego zespołu metody zarządzania Zarządzanie karierą Arkusz analizy i opisu stanowiska Arkusz analizy roli Polskie studium przypadku i symulacja: podnoszenie efektywności zespołu Wybitnie utalentowani pracownicy: wyzwania dla lidera W poszukiwaniu obiektywnej oceny Jak budować kulturę organizacyjną promującą utalentowanych pracowników: studium przypadku General Electric Talent Machine Polskie studium przypadku i symulacja: motywowanie podwładnych Raz jeszcze o motywowaniu pracowników Jak zadbać o trwałą efektywność personelu Model inteligencji emocjonalnej Autodiagnoza objawów przeciążenia Komunikacja: niedoceniana broń w zarządzaniu zmianą Zadaj pytanie konsultantowi: tel

10 3 Konsultacje i e-konsultacje Integralną częścią programu są konsultacje i e-konsultacje. Prowadzący zajęcia to eksperci z doświadczeniem w tym zakresie. Każdy z uczestników będzie otrzymywał wskazówki związane z jego indywidualną sytuacją, a między sesjami uczestnicy będą komunikować się z instruktorami. W ramach tego wsparcia uczestnik będzie otrzymywać konkretne rady oraz dodatkowe materiały szkoleniowe służące rozwiązaniu konkretnego problemu lub dylematu. Łączenie szkolenia z e-konsultacjami umożliwia istotne przyspieszenie procesu uczenia się. 4 Portal Wiedzy First-Time Manager Wszechstronne wsparcie rozwoju uczestników i możliwość natychmiastowego wdrożenia nabytej wiedzy: Przypisane do poszczególnych sesji programu interaktywne moduły Artykuły i dodatkowe studia przypadku z biblioteki Harvard Business Review Polska Materiały multimedialne: wyselekcjonowane wystąpienia z konferencji Harvard Business Review Polska Wypowiedzi i opinie przedsiębiorców oraz menedżerów z polskiego rynku Raporty z badań i informacje o najnowszych trendach Dodatkowe kwestionariusze i narzędzia do natychmiastowego wykorzystania w firmie First-Time Manager Poznaj opinie polskich ekspertów Raporty z badań Dodatkowe kwestionariusze i ankiety Klub Absolwentów Forum wymiany informacji pomiędzy uczestnikami programu Specjalnie dla wszystkich absolwentów otwartych i zamkniętych programów ICAN Institute uruchomiliśmy wyjątkowy portal skupiający społeczność najlepszych polskich menedżerów. Ponadto na corocznych zjazdach absolwenci mają możliwość networkingu i wymiany doświadczeń. Mogą także brać udział w spotkaniach z międzynarodowymi autorytetami zarządzania. 10 ICAN Institute

11 5 Roczne wsparcie w doskonaleniu umiejętności W ramach wsparcia po zakończeniu programu uczestnicy otrzymują: pełny dostęp do kursu e-learningowego Management Step by Step w języku polskim, dostęp do multimedialnej biblioteki wiedzy Harvard Business Review Polska, możliwość uczestniczenia w spotkaniach w ramach Harvard Business Review Polska Club, pakiet trzech numerów archiwalnych magazynu Harvard Business Review Polska. E-learningowy kurs wiedzy menedżerskiej Management Step by Step E-learningowy kurs wiedzy menedżerskiej Management Step by Step opracowany został przez zespół ekspertów ICAN Digital. Dostęp do ponad 1800 artykułów oraz nagrań wideo i podcastów Interesująca i praktyczna forma kształcenia Każdy z modułów zawiera interaktywne studium przypadku, które pozwala osadzić temat w realiach funkcjonowania firmy oraz liczne narzędzia implementacyjne: kwestionariusze, ankiety i przewodniki krok po kroku opisujące optymalne podejście do problemu. Program opiera się na modułach opracowanych przez Harvard Business Publishing: Sprawdzone koncepcje biznesowe Światowi, renomowani eksperci doradzą Ci, jak podnieść umiejętności menedżerskie na najwyższy poziom w szerokim spektrum kompetencji. Praktyczne zastosowanie wiedzy w pracy Zawarte w programie narzędzia oraz wskazówki postępowania można bezpośrednio zastosować w codziennej pracy. Wygodna, przejrzysta forma Interaktywne narzędzia i przykłady oraz klipy wideo skutecznie pogłębią Twoją wiedzę i rozwiną umiejętności. Zadaj pytanie konsultantowi: tel

12 Prowadzący: doświadczeni praktycy, menedżerowie i konsultanci Paweł Motyl, dyrektor generalny ICAN Institute Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako pierwszy Polak ukończył również program Train-the-Trainer w McClelland Center w Bostonie. Przez ponad 8 lat pracował w firmie konsultingowej Hay Group, początkowo jako konsultant, następnie jako lider środkowoeuropejskiego zespołu realizującego projekty rozwojowe dla kadry menedżerskiej wysokiego szczebla, budującego systemy zarządzania talentami i doradzającego w zakresie modelowania kultury organizacyjnej. W 2006 roku dołączył do firmy executive search SpenglerFox, gdzie odpowiadał za wyniki i rozwój warszawskiego oddziału. Od 2007 roku jest dyrektorem generalnym ICAN Institute oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia HR Generation Next; należy też do American Society for Training and Development. Tomasz Olejnik, długoletni praktyk zarządzania Posiada 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu ludźmi i projektami. Współpracował z 4 firmami ze światowej dziesiątki uznawanej za liderów w rozwoju menedżerów. Jako jedna z nielicznych osób w Polsce w pracy wykorzystuje 4 światowe systemy rozwiązań rozwojowych: AchieveGlobal, Imparta Ltd, Dale Carnegie Training, The Brooks Group. Jest jedynym trenerem w Polsce, który posiada certyfikację w programie uznawanym za światowy bestseller w rozwoju osobistym: Dale Carnegie Course. Twórca wyróżniających się strategii biznesowych. Prowadził projekty, konsultacje, szkolenia i warsztaty dla firm: PKO Bank Polski, Coty, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Deloitte, GlaxoSmithKline, Kompania Piwowarska, Pfizer, Polkomtel, PZ Cussons, PZL-Świdnik, Raiffeisen Bank, RWE Polska, NAJ International, Netia, Telekomunikacja Polska, Sanofi-Synthelabo, Novartis. dr Paweł Torecki, długoletni praktyk zarządzania i trener Od ponad 20 lat specjalizuje się w zarządzaniu, sprzedaży i rozwiązywaniu problemów. Przeprowadził ponad godz. coachingów i szkoleń. Szkolenia prowadzone przez Pawła Toreckiego zostały ocenione w rankingu Ringier Axel Springer, wydawcy miesięcznika Forbes i Newsweeka, jako najskuteczniejsze w Polsce w kategorii marketing i sprzedaż. Absolwent Politechniki Warszawskiej (studia indywidualne), pracę doktorską obronił na Polskiej Akademii Nauk. Był stypendystą NASA oraz Instytutu Maksa Plancka w Getyndze. Absolwent Tack Training International Londyn, którego jest dyrektorem w Polsce. Wykładał m.in. na Oxford University, Kingston University w Londynie, Karlsruher Institut für Technologie, a także w Szkole Głównej Handlowej. 12 ICAN Institute

13 Piotr Piasecki, praktyk, konsultant i trener Ma za sobą wieloletnią praktykę menedżerską, pełnił kolejno funkcję dyrektora sprzedaży, członka zarządu, prezesa zarządu. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania. W latach był współtwórcą i prezesem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz brał aktywny udział w działalności na rzecz rozwoju branży szkoleń. Był m.in. członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz członkiem kapituły programowej konkursu Inwestor w kapitał ludzki. Zajmuje się popularyzacją idei lifelong learning (uczenie się przez całe życie). Interesuje się zagadnieniami zarządzania, efektywności osobistej oraz przywództwa. Michał Trojanowski, doświadczony konsultant z zakresu doskonałości operacyjnej Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant w Akademii Leona Koźmińskiego. Główne obszary kompetencji to: doskonałość operacyjna, lean management, zarządzanie zmianą strategiczną, performance management, reengineering procesów biznesowych, project management. Od ponad 15 lat związany z branżą doradczą (Ernst & Young Management Consulting, Capgemini, TEFEN). Realizował projekty w zakresie usprawnień operacyjnych między innymi dla: Bank BNP Paribas, Deutsche Bank, Procter & Gamble Global Business Support, ADAMED, GlaxoSmithKline, Polpharma, Polcard, Raiffeisen Bank, Bank BPH, Goodyear Dębica, LUXMED, Poczta Polska. Posiada również doświadczenie jako menedżer liniowy. Przez 2 lata był dyrektorem operacyjnym w KBC Consumer Finance Poland (ŻAGIEL S.A.), gdzie odpowiadał między innymi za podniesienie produktywności Pionu Operacyjnego. Jagna Ambroziak, psycholog, psychoterapeuta, trener, coach Jako pierwsza osoba w Polsce i jedna z niewielu w Europie specjalizuje się w coachingu integralnym i integralnym treningu rozwoju dla menedżerów i liderów. Doskonali swoje kompetencje w Integral Coaching Canada, instytucji będącej trzonem Katedry Coachingu w Instytucie Integralnym w Boulder i Uniwersytetu JFK w San Francisco. Posiada wieloletnie doświadczenie w coachingu zapoczątkowane pracą w korporacji (cztery lata na stanowisku liderskim w koncernie farmaceutycznym Ferrosan). Prowadzi psychoterapię indywidualną opartą na modelu Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej Habiba Davanloo. Od momentu powstania związana z Instytutem Psychoimmunologii w Warszawie. Autorka artykułów i felietonów na temat rozwoju osobistego. MAREK ROŻALSKI, długoletni trener, wykładowca Od 15 lat prowadzi własną firmę szkoleniową. Specjalizuje się w treningach dla biznesu. Szkoli także osoby indywidualne. Przygotowuje do pracy innych trenerów. Posiada certyfikaty amerykańskiego stowarzyszenia Bandler & Associates oraz The NLP Connection. Uczył się od najlepszych Anthony Robbins, David Neenan, Jose Silva, Sondra Ray, Robert Mindell, Brent Geary, Hermann Mueller-Walbrodt, Joseph O Connor, Rick Jarow to tylko wybrane nazwiska trenerów, u których zdobywał wiedzę i doświadczenie. Jest autorem wielu opracowań i publikacji. Ukończył politechnikę w Warszawie oraz pedagogiczne studia podyplomowe. Zanim został trenerem, był wykładowcą, dziennikarzem, rolnikiem, prowadził własną firmę handlową. Aktywny miłośnik podróży po Europie, Azji, Australii i Afryce. Żeglarz, narciarz, płetwonurek, pilot. Zadaj pytanie konsultantowi: tel

14 Certyfikat ukończenia Po ukończeniu programu First-Time Manager uczestnicy otrzymują prestiżowy certyfikat. Program First-Time Manager to gwarancja światowej jakości i spełniania najwyższych standardów kompetencyjnych. Dla firm delegujących swoich menedżerów do programu First-Time Manager dodatkową gwarancją zdobycia odpowiednich kwalifikacji jest proces egzaminacyjny. W ramach tego procesu każdy uczestnik zdaje specjalny test online oparty na materiale z zajęć oraz wiedzy zdobywanej poprzez programy i portal wiedzy. Specjalnie uruchomiona platforma dostępna jest dla uczestników po czwartej sesji, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pozytywny wynik egzaminu otrzymują osoby, które spełniły następujące warunki: udzieliły powyżej 60% poprawnych odpowiedzi w ciągu 4 godzin przeznaczonych na test oraz uczestniczyły w co najmniej 80% zajęć. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu każdy uczestnik uzyskuje certyfikat potwierdzający udział w tym unikatowym programie rozwoju umiejętności menedżerskich. Kim jesteśmy ICAN Institute założony został w 1992 roku w Kanadzie jako Canadian International Management Institute, od 1997 roku prowadzi działalność również w Polsce. ICAN Institute jest wydawcą polskiej edycji Harvard Business Review i organizatorem konferencji z cyklu Executive Briefing i Autorytety Zarządzania, a także programów rozwoju menedżera. Pod marką ICAN Research realizowane są badania praktyk zarządczych w polskich firmach. W 2012 r. ICAN poszerzył swoją działalność o wydawanie książek biznesowych z oferty Harvard Business Review Press. Harvard Business Review to prestiżowy magazyn poświęcony tematyce zarządzania. Jako pierwszy publikuje najnowsze idee i trendy nieomawiane jeszcze w podręcznikach. Dla magazynu piszą największe polskie i międzynarodowe autorytety z dziedziny zarządzania. Wśród nich znajdują się m.in. profesorowie Harvard Business School czy Stanford Graduate School of Business. HBR jest wydawany nieprzerwanie od 1922 r. Harvard Business Publishing (HBP) zostało założone w roku 1994 jako organizacja non profit, której wyłącznym właścicielem jest Harvard University. Jej misja polega na wspieraniu doskonalenia praktyk zarządzania w zmieniającym się świecie. Poprzez swoje publikacje i docieranie do trzech środowisk: akademickiego, biznesowego i menedżerów indywidualnych, Harvard Business Publishing realizuje swoje cele, tworząc w skali globalnej pomost pomiędzy środowiskiem akademickim a światem biznesu. 14 ICAN Institute

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 100 miejsc Zajęcia i materiały w języku polskim! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) edycja 2015 Wizja poprawia jakość przywództwa Advanced

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów TYLKO 100 MIEJSC ZAJĘCIA I MATERIAŁY W JĘZYKU POLSKIM! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) EDYCJA 2016 Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016 Nowe tematy,

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca Advanced Executive Education UWAGA: Tylko 100 miejsc. Start od września 2012 r. Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Akademia Strategicznego Przywództwa (Management II) Nabór do ostatnich grup 5. edycji trwa! Zapisz si na www.icaninstitute.pl/asp

Akademia Strategicznego Przywództwa (Management II) Nabór do ostatnich grup 5. edycji trwa! Zapisz si na www.icaninstitute.pl/asp Harvard Business Review Polska rekomenduje Advanced Executive Education Piąta edycja w Polsce Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności i intensywnej konkurencji

Bardziej szczegółowo

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA REKOMENDUJE: Praktyczny i zorientowany na wyniki program dla działów marketingu B2B ICAN TOTAL MARKETING B2B Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY Zintegrowane podejście

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY.

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Europe & International The Mondi Academy Mondi Academy - Polska Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Kalendarz szkoleń Umiejętności osobiste Financial Update Human Resources Short News

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH Wywiad z Michael B. Junge, Irvine Technology Corporation JAK WYGLĄDA EFEKTYWNA REKRUTACJA W CZASACH KRYZYSU? Monika Konopka, TATA Global Beverages TRENDY W

Bardziej szczegółowo

nowoczesne zarządzanie ludźmi 20 lat HR w Polsce

nowoczesne zarządzanie ludźmi 20 lat HR w Polsce kadry w Polsce 2011 kwiecień 2011 cena 70 zł (w tym 8% VAT) nowoczesne zarządzanie ludźmi 20 lat HR w Polsce trendy wyzwania firm w odkrywaniu potencjału pracowników jest trudno, będzie jeszcze trudniej

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

Raport Perspektywa HR

Raport Perspektywa HR perspektywahr Raport Perspektywa HR Priorytet: rozwój liderów Raport Perspektywa HR 2013 Autorzy raportu: dr Michał Zdziarski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm.

Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm. 29-30.09.2015 r. Szanowny Uczestniku, Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm. Firmy szaleńczo próbują sprostać dynamicznej rzeczywistości rynkowej. Niestety często pomijana

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program realizowany we współpracy z Franklin University, USA Pierwszy i jedyny Program MBA z partnerem amerykańskim w województwie

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA Oferta szkoleniowa 1 Spis treści OPIS PROJEKTU PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA... 3 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ... 8 ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ... 8 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość w zarządzaniu projektami jak podejść do tematu? Czy teoria może być praktyczna? Maciej Bodych ISSN 2353-3137.

Dojrzałość w zarządzaniu projektami jak podejść do tematu? Czy teoria może być praktyczna? Maciej Bodych ISSN 2353-3137. Publikacja wydawana przez Project Management Institute www.pmi.org.pl marzec 2015 nr 8 ISSN 2353-3137 s. 6 7 Sponsorzy - niedoceniana rola Grzegorz Szałajko s. 16 19 Megaprojects should focus on sustainability

Bardziej szczegółowo