Raport społeczny Centrum Przedsiębiorczości Społecznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport społeczny Centrum Przedsiębiorczości Społecznej"

Transkrypt

1 Raport społeczny Centrum Przedsiębiorczości Społecznej

2 Spis treści Wprowadzenie Kim jesteśmy? Nasi pracownicy i interesariusze Co zrobiliśmy do tej pory Wpływ na interesariuszy czego dowiedzieliśmy się o efektach naszej działalności Wnioski z rozmów z interesariuszami. Plany na przyszłość

3 1. Wprowadzenie Prezentowany dokument to raport społeczny Centrum Przedsiębiorczości Społecznej podsumowujący pierwszy rok naszej działalności (od marca do grudnia 2006) i efekty naszej pracy. Ukazujemy w nim cele, jakie nam przyświecają, działania, które podjęliśmy dla ich realizacji oraz podejmujemy próbę oceny wpływu działalności na naszych interesariuszy z punktu widzenia przyjętych założeń. Raport powstał na podstawie ankiet i wywiadów telefonicznych przeprowadzonych z beneficjentami usług CPS oraz wywiadów z pozostałymi interesariuszami, których poprosiliśmy o opinie na temat naszej działalności. Wskaźniki, które posłużyły do ustalenia wpływu CPS pomogli nam wyznaczyć nasi interesariusze podczas dwóch spotkań w październiku 2006 roku. Raport jest rezultatem współpracy, jaką nawiązaliśmy z Akademią Przedsiębiorczości EQUAL przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. Jego pracownicy pomogli nam przygotować ten dokument, występując w pewnym sensie w roli zewnętrznych obserwatorów, przyglądających się krytycznie naszym działaniom. Ich udział w całym przedsięwzięciu gwarantuje, że zawarte tu informacje są w większym stopniu obiektywne, niż gdybyśmy oceniali się sami 1. Rok czasu to zdecydowanie za krótki okres, by mówić o długofalowym wpływie społecznym naszych działań na osoby i podmioty, do których są one adresowane. W tym czasie przez Centrum przewinęło się jednak kilkaset osób uczestniczących w szkoleniach i korzystających z porad wystarczająco dużo, by podjąć próbę ustalenia, w jakim stopniu skorzystali oni z tego, co im oferowaliśmy, a tym samym sprawdzenia, czy dobrze realizujemy nasze cele. Przygotowywaniu raportu przyświecała chęć oceny dotychczasowych efektów naszej działalności, pochwalenia się sukcesami oraz wyciągnięcia wniosków z ewentualnych błędów i niedociągnięć. Chcemy w tym miejscu podziękować naszym beneficjentom i współpracownikom za podzielenie się uwagami o naszej pracy w ankietach oraz wywiadach telefonicznych i nieformalnych rozmowach. 1 Inspiracją i wzorem dla dokumentu w jego obecnej formie stał się raport brytyjskiej organizacji Cat s Pyjamas (http://www.the-cats-pyjamas.com/frc/).

4 2. Kim jesteśmy? Centrum Przedsiębiorczości Społecznej (CPS) to jednostka, w której udzielana jest pomoc osobom poszukującym pracy, planującym podjąć działalność gospodarczą, niepełnosprawnym i młodzieży kończącej szkoły (pozostającej pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczych Hufców Pracy). Centrum powstało w 2005 r. jako część projektu Nowa Huta-Nowa Szansa, realizowanego przez Partnerstwo Inicjatyw Nowohuckich w ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Zadaniem CPS w projekcie jest opieka nad beneficjentami ostatecznymi programu, zatrudnionymi tzw. Manufakturach Integracyjnych - laboratoriach przedsiębiorczości, oraz udzielanie bezpłatnych, specjalistycznych informacji innym osobom pragnącym podjąć działalność w sektorze gospodarki społecznej lub znaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Nasza siedziba znajduje się w centrum Nowej Huty, w lokalu przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Obok poradnictwa i doradztwa udzielamy także wsparcia psychologicznego. Nasze cele Centrum Przedsiębiorczości Społecznej powstało w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, która służy testowaniu nowych metod rozwiązywania problemów na rynku pracy. Jednym z tych problemów jest bezrobocie, które dotyka nadal wielu osób w województwie małopolskim 2. Bezrobocie powoduje ubóstwo, a ubóstwo, dziedziczone z pokolenia na pokolenie, spycha jednostki na margines życia społecznego. Aby zatrzymać te niekorzystne procesy potrzebne są działania, które umożliwią ponowną integrację z rynkiem pracy osób z grup społecznie upośledzonych. W CPS naszą misją jest aktywizowanie jednostek zagrożonych wykluczeniem społecznym, przygotowywanie ich do funkcjonowania na rynku pracy. Chcemy pomóc im zrobić pierwszy krok wyposażyć w niezbędne informacje i kompetencje i wzbudzić motywację do działania. Nadrzędnym celem działalności CPS jest kojarzenie potencjalnych pracowników z potencjalnymi pracodawcami na poziomie społeczności lokalnej. Nie chcemy powielać tych działań, które są już realizowane, dlatego staramy się udzielać bezrobotnym praktycznej, konkretnej pomocy, opartej nie tylko na wiedzy teoretycznej, ale na dobrym rozpoznaniu rynku pracy i istniejącego na nim zapotrzebowania. Kierujemy się przy tym zindywidualizowanym podejściem do klienta, traktując osobno każdy przypadek. Generalną zasadą CPS jest to, że ustawiamy się pod potrzeby beneficjenta. Staramy się też zdiagnozować, bo często ludzie nie mają świadomości, co im jest potrzebne. I to jest też problem, że oni często nie zadadzą tego pytania, bo w ogóle nie mają świadomości, że problem istnieje. Więc też staramy się rozmawiać z nimi, często takie spotkanie to jest długa rozmowa, krążenie wokół tematu, żeby wydobyć jakby ich potrzeby. I staramy się zaspokoić te potrzeby najpełniej jak się da. W momencie kiedy pojawia się problem specyficzny, związany z wąską specjalnością, też ściągamy specjalistów z tego zakresu. Agnieszka Janda, Instytut Przedsiębiorczości Prymus 2 Według danych Urzędów Pracy stopa bezrobocia w Małopolsce wyniosła w 2006 roku 11,4%, w samym Krakowie 5,5% (dane na dzień 31 grudnia 2006)(http://www.bezrobocie.net/stat_powiaty.php).

5 CPS funkcjonuje w Nowej Hucie, która jest specyficzną dzielnicą Krakowa. Jak pokazują badania Grodzkiego Urzędu Pracy 3, problem bezrobocia dotyczy Nowej Huty w większym stopniu niż pozostałej części miasta. Zamieszkuje tu 28,5% ogółu mieszkańców Krakowa, tymczasem zarejestrowanych jest 32,3% wszystkich bezrobotnych. Co trzeci zarejestrowany w Grodzkim Urzędzie Pracy bezrobotny to mieszkaniec dzielnicy Nowej Huty. Dzielnicę tą charakteryzuje jednocześnie stosunkowo mała aktywność przedsiębiorców przykładowo jedynie 14,6% wszystkich ofert pracy, które wpłynęły w roku 2004 do GUP pochodziło z zakładów zlokalizowanych na terenie Nowej Huty. W tym kontekście celem działalności Centrum Przedsiębiorczości Społecznej jest także animowanie środowiska lokalnego do przedsiębiorczości i promowanie dobrych praktyk m.in. poprzez organizowanie szkoleń na temat przedsiębiorczości, prowadzenia własnej firmy itp. Pokazujemy nie tylko jak działać, ale kładziemy także nacisk na płaszczyznę psychologiczną, motywując i ośmielając naszych beneficjentów do zakładania działalności gospodarczej. W chwili obecnej jesteśmy częścią szerszej struktury Partnerstwa Inicjatyw Nowohuckich. W ramach partnerstwa i projektu Nowa Huta Nowa Szansa zadaniem CPS jest udzielanie merytorycznego wsparcia dla wszystkich podmiotów i osób w nim uczestniczących beneficjentów ostatecznych, manufaktur integracyjnych oraz lokalnej gospodarki społecznej. Po zakończeniu projektu planujemy przekształcić się w stowarzyszenie lub fundację i realizować następujące cele: - wypracować narzędzia do wspierania osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy; - wspierać działalność gospodarczą prowadzoną przez te osoby, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości społecznej. Centrum Przedsiębiorczości Społecznej jest częścią projektu PIN finansowanego z EFS. W związku z założeniami programowymi EQUAL nie jest możliwe uzyskiwanie przychodów w trakcie trwania projektu. W zaplanowanym budżecie CPS na lata pełna kwota dofinansowania wynosi ,00 zł. 3 Informacja o sytuacji osób bezrobotnych zamieszkałych z Nowej Hucie, zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy, w porównaniu do ogółu bezrobotnych w Krakowie lata (http://www.pin.nowa-huta.net/index.php?option=com_content&task=view&id=89&itemid=51).

6 3. Nasi pracownicy i interesariusze Zespół Centrum Przedsiębiorczości Społecznej tworzy osiem osób: Anna Wilk, kierownik CPS, prawniczka, doktorantka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doświadczenie zawodowe w pracy z klientami zdobyła w Dziale Poradnictwa oraz w Dziale Koordynacji Pracy Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do jej obowiązków należy: koordynacja realizacji zadań programowych, nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych, koordynacja pracy personelu i przepływu informacji. Reprezentuje CPS na zewnątrz. Danuta Pająk-Bener, kierownik merytoryczny, psycholożka, specjalistka od pozyskiwania i zarządzania środkami Unii Europejskiej. Od 10 lat pozyskuje, przygotowuje i realizuje projekty ze środków zewnętrznych, od kilkunastu lat prowadzi szkolenia, posiada bogate doświadczenie i umiejętność pracy z trudnym klientem. W Centrum Przedsiębiorczości Społecznej odpowiada za: przygotowanie i konsultację planów rozwoju z uwzględnieniem środków UE, koordynację monitoringu i ewaluacji projektu; budowanie sieci kontaktów z manufakturami, partnerami i sympatykami projektu. Reprezentuje CPS w zastępstwie kierownika.

7 Agnieszka Janda, przedsiębiorca, ekonomistka, od dwunastu lat prowadzi własną firmę. Posiada bogate doświadczenie z zakresu przedsiębiorczości, podatków, księgowości. Wielokrotnie realizowała projekty wraz z instytucjami wspierającymi zatrudnienie, przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej. Jest trenerem przedsiębiorczości. Posiada świadectwo kwalifikowalności Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg handlowych (Nr 8066/98). W Centrum Przedsiębiorczości Społecznej prowadzi doradztwo z zakresu promocji i marketingu, księgowe i podatkowe oraz prowadzenia malej firmy. Zajmuje się również sporządzaniem planów rozwoju, budżetów i analiz; inicjuje i rozwija kontakty z podmiotami działającymi w sektorze gospodarki społecznej. Zdzisław Kwieciński, przedsiębiorca, wiceprezes Małopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców a także członek Wojewódzkiej Rady d/s Zatrudnienia. Prowadzi działalność gospodarczą od 1982 roku. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzenia i obsługi małych firm. Z ramienia MSKiP jest też koordynatorem programu lojalnościowego Złoty Punkt obejmującego sklepy i punkty usługowe z całej małopolski. W Centrum Przedsiębiorczości Społecznej prowadzi doradztwo w zakresie praktycznych rozwiązań problemów kadrowo-płacowych, budowania relacji z klientami, zarządzania finansami w małej firmie i prowadzenia małej firmy. Małgorzata Majewska, prawniczka, posiada doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie w Polskiej Akcji Humanitarnej oraz praktykę w pracy kancelaryjnej. W Centrum Przedsiębiorczości Społecznej odpowiadała za poradnictwo prawne, obsługę prawną Centrum i współpracę przy przygotowywaniu dokumentów programowych oraz aplikacji ze środków Unii Europejskiej, krajowych i przetargowych. Małgorzata Majewska pracowała do kwietnia 2007 r. Piotr Piwowarczyk jest magistrem prawa, jest również studentem ostatniego roku studiów uzupełniających magisterskich na kierunku europeistyka w Instytucie Europeistyki UJ. Posiada doświadczenie w poradnictwie prawnym nabyte podczas stażu w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W Centrum Przedsiębiorczości Społecznej odpowiada za poradnictwo prawne, obsługę prawną Centrum i współpracę przy przygotowywaniu dokumentów programowych oraz aplikacji ze środków Unii Europejskiej, krajowych i przetargowych. Katarzyna Gorczyca, pracownik administracyjno-biurowy, z wykształcenia technik ekonomista, zajmuje się księgowością i sprawozdawczością finansową oraz organizacją i logistyką. W Centrum odpowiada za prowadzenie sekretariatu, organizację doradztwa i poradnictwa, zbieranie informacji dotyczących potrzeb doradczych i szkoleniowych oraz w zakresie rozwoju zawodowego, a także monitoring i sprawozdawczość finansową projektu. Marcin Mąka, psycholog. Posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Krakowie, w Dziale Poradnictwa MOPS, a także praktykę w szpitalu klinicznym w Lublinie. Obecnie dokształca się na czteroletnim kursie terapii poznawczo-behawioralnej przygotowującym do Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej PTTPB. W Centrum Przedsiębiorczości Społecznej odpowiada za pomoc psychologiczną, organizowanie szkoleń i warsztatów dotyczących rozwoju zawodowego oraz doradztwo personalne.

8 Wszyscy pracownicy posiadają bogate doświadczenie w dziedzinach, którymi się zajmują i co często podkreślamy są ekspertami, a nie urzędnikami. Podmiotem prowadzącym CPS jest Instytutu Przedsiębiorczości Prymus prywatna firma świadcząca usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, której pracownicy są także konsultantami CPS. Dzięki temu możemy przekazywać naszym beneficjentom ekspercką, praktyczną wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, nie koncentrując się jedynie na teorii. Pracownicy CPS nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje na kursach dokształcających. Podobnie jak inne osoby zatrudnione w pozostałych manufakturach integracyjnych braliśmy udział w kompleksowym szkoleniu Akademii Inspiracji organizowanym przez Partnera - Uniwersytet Jagielloński na temat przedsiębiorczości, w szkoleniach z zakresu prawa autorskiego oraz zamówień publicznych, konsultacjach z zakresu budowania strategii marketingowej w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida (OKN), a także kursach: Organizacja stanowisk, warunków i środowiska pracy pracowników niepełnosprawnych organizowanym przez POPON (Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych), Menadżer szkoleń w Warszawie, Wprowadzenie do EFS zorganizowanym przez Wspólnotę Roboczą Organizacji Socjalnych Wrzos, w MOWIS. Liderka CPS brała także udział w szkoleniach Praktyczne tworzenie projektów współfinansowanych przez EFS, Budowanie partnerstwa lokalnego przy wykorzystaniu wsparcia oferowanego przez EFS zorganizowanym przez Forum dla Nowej Huty, oraz Gender Mainstreaming Równość Płci w OKN. Naszymi najważniejszymi interesariuszami są beneficjenci ostateczni projektu: - bezrobotni bez prawa do zasiłku - niepełnosprawni - młodzież w wieku lat, pozostająca pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - absolwenci Ochotniczych Hufców Pracy 4. Część beneficjentów (ponad 20 osób) zatrudniona jest w manufakturach integracyjnych, większość osób przychodzi do nas jednak z ulicy każdy, kto spełnia powyższe kryteria może skorzystać z naszej oferty. MANUFAKTURY INTEGRACYJNE to autorska nazwa dla laboratoriów przedsiębiorczości w środowisku lokalnym, wprowadzona przez autorów projektu Nowa Huta Nowa Szansa dla 11 eksperymentalnie prowadzonych przedsięwzięć społeczno-gospodarczych (CPS to także jedna z manufaktur, pełniąca jednak szczególną rolę w stosunku do pozostałych). Ich budowie przyświecała zasada Moja pasja moja praca. Zgodnie z założeniami projektu, manufakturom integracyjnym udzielamy wszechstronnego wsparcia w postaci m.in. doradztwa w zakresie marketingu i promocji, nadzoru nad rekrutacją beneficjentów, monitoringu i ewaluacji, prowadzimy także poradnictwo zawodowe i psychologiczne i szkolenia dla ich pracowników. Liczba osób zatrudnionych w Manufakturach Integracyjnych Beneficjenci ostateczni 22 Pozostali pracownicy 18 Wiek beneficjentów 16+ :0 25+ : :0 Płeć Kobiety 6 BO, 9 inne Mężczyźni 16 BO, 9 inni Status osoby Bezrobotni 16 Niepełnosprawni 4 Inni 2 Miejsce zamieszkania Nowa Huta 10, pozostałe dzielnice 10 Liczba osób korzystających ze wsparcia CPS 22 (BO i pracownicy) Kolejną grupą interesariuszy CPS są partnerzy wspierający Uniwersytet Jagielloński, Akademia Ekonomiczna, Grodzki Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Ochotnicze Hufce Pracy. Z 4 Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. OHP wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.

9 ostatnimi trzema spośród wymienionych podmiotów współpracujemy w zakresie rekrutacji beneficjentów do manufaktur integracyjnych. Zgłaszamy im zapotrzebowanie na osoby o określonym profilu zawodowym, ich pracownicy z kolei kierują swoich beneficjentów do nas na szklenia i w celu uzyskania określonych porad. Stale współpracujemy także z ekspertami-praktykami z różnych dziedzin. Do grona naszych bliskich współpracowników należą: Marta Chechelska Dziepak - specjalista ds. PR Teresa Chrapała - specjalista ds. kadr i płac Małgorzata Gil Prezes Małopolskiej Spółdzielni Socjalnej Wanda Kwiecińska psycholog Andrzej Kruczek specjalista ds. BHP Rafał Przędzik - informatyk.

10 4. Co zrobiliśmy do tej pory? Aby zrealizować nasze cele, w okresie, który obejmuje raport, przeprowadziliśmy pięć szkoleń Jak założyć własną firmę? łącznie ponad 115 godzin dla 43 osób. Pracownicy manufaktur integracyjnych (13 osób), uczestniczyli ponadto w zorganizowanym przez nas, dwuczęściowym kursie Business English oraz (razem z uczestniczkami kursu dziewiarstwa) w kursach BHP. Szkolenia: Tytuł szkolenia Liczba szkoleń Liczba godzin Liczba uczestników Jak założyć własną firmę? 5 115,5 43 Szkolenia BHP dla pracowników manufaktur integracyjnych i uczestniczek kursu dziewiarstwa Business English dla pracowników manufaktur integracyjnych 2 (dwie części) 22,5 13

11 Nasi pracownicy udzielili zainteresowanym łącznie 461 godzin konsultacji, w tym ponad 146 godzin porad prawnych, 76 godzin porad gospodarczych, ponad 36 psychologicznych oraz 202 innych konsultacji. Te ostatnie obejmują głównie różnego rodzaju porady informacyjne i zawodowe, w trakcie których staraliśmy się także określić potrzeby osób trafiających do CPS. Osoby przychodzące do nas i pytające głównie o pracę informowaliśmy gdzie i jak jej szukać, uczyliśmy pisania CV oraz zakładania i obsługi skrzynki internetowej (możemy się pochwalić, iż dzięki nam dwie osoby założyły Internet). Przez Centrum przewinęło się ponadto wiele innych osób poszukujących pracy, które uzyskały informację o projekcie i o naszej ofercie, nie zostały natomiast zarejestrowane. Porady prawne obejmowały przede wszystkim: 1) porady dla działalności gospodarczej, w zakres których wchodziły formalne sprawy dotyczące fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, bądź działalności jednoosobowej, czasem spółek; 2) porady z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, ZUS. Zgłaszały się do nas np. osoby mające problemy z pracodawcą, pytające o liczbę przysługujących im dni urlopu, przechodzące przez sprawy administracyjne, odwoławcze i zwracające się z prośbą o napisanie różnego rodzaju pism oraz po porady typowo administracyjne, związane z prawem własności itp.; 3) o ile powyższe dwa punkty dotyczyły przede wszystkim beneficjentów ostatecznych, wiele innych osób zgłaszało się do nas po porady z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego, dotyczące np. spraw rozwodowych, alimentacyjnych, separacji, przemocy domowej, rozdzielności majątkowej, związane z uzyskiwaniem orzeczeń o niepełnosprawności, becikowym, pomocą społeczną.

12 Porady: Liczba godzin konsultacji Prawne 146,5 Doradztwo gosp. 76 Psychologiczne 36,5 Inne 202 Wiek beneficjentów 16+ : : : 17 Płeć Kobiety: 90 Mężczyźni: 70 Status osoby Bezrobotni: 87 Niepełnosprawni: 41 Inni Absolwenci OHP i młode osoby korzystające z opieki MOPS 9; Klienci (nie spełniający kryteriów BO) 19; Pracownicy MI 4 Miejsce zamieszkania Nowa Huta 99, pozostałe dzielnice 55 Stali klienci 85 osób, skorzystały z ponad 2 rodzajów wsparcia CPS lub korzystały kilkakrotnie z pomocy CPS Po porady prawne zgłaszało się do nas średnio 5-6 osób tygodniowo. Część spośród nich to stali klienci, przychodzący do CPS nawet od samego początku jego istnienia. Mniej więcej połowa zgłasza się kolejny raz dotyczy to zwłaszcza osób biorących udział w postępowaniu sądowym, a także takich spraw jak pomoc przy wypełnianiu formularzy PIT. Osoby korzystające z poradnictwa CPS reprezentują wiele różnych zawodów i duży przekrój wieku. Nieco więcej jest wśród nich kobiet, które częściej niż mężczyzn dotyka problem bezrobocia, ale także np. problem przemocy domowej. W tym ostatnim przypadku beneficjentów kierujemy często do innych specjalistycznych instytucji. Nasz psycholog udzielał średnio 3 do 4 porad tygodniowo. Kilka osób przychodzi stale na terapię, część jedynie po informację. Większość ze zgłaszanych problemów związana jest z alkoholizmem (męża, ojca, syna), a osoby, których on dotyczy kierowane są dalej do ośrodków dla osób maltretowanych i innych wyspecjalizowanych placówek. Beneficjenci manufaktur korzystają natomiast z pomocy psychologa w kwestiach związanych z rozwiązywaniem konfliktów, prowadzeniem negocjacji oraz planowaniem czasu.

13 5. Wpływ na interesariuszy - czego dowiedzieliśmy się o efektach naszej działalności Nie wiem, czy to atmosfera miejsca sprawiła, czy osoba prowadzącego ale atmosfera była bardzo wyluzowana. Nigdy nie zdarza mi się wypowiadać w dużym gronie osób bez rumieńców, a tutaj tak było( ). Dużo zapamiętałam, świetnie się czułam i z przyjemnością chodziłam na zajęcia, pomimo wczesnych godzin porannych. Uczestniczka kursu Przerwać impas, 7-8 i Szkolenia Po każdym szkoleniu (po każdym dniu w przypadku szkoleń kilkudniowych) prosiliśmy jego uczestników o ocenę zajęć, w których uczestniczyli. W krótkich ankietach zwracaliśmy się o zgłaszanie uwag dotyczących treści i formy szkoleń, oraz osób prowadzących (ich przygotowania merytorycznego, kontaktu z uczestnikami warsztatów, wykorzystania czasu, przystępności). Sprawdzaliśmy także, czy beneficjenci wynieśli ze szkoleń wiedzę, którą chcieli im przekazać nasi eksperci (przykładowa ankieta znajduje się w załączniku). Ogólnie większość uczestników była zazwyczaj zadowolona ze szkoleń, zarówno z formy, jak i treści zajęć uznawała je za ciekawe, przydatne, dopasowane do potrzeb grupy i prowadzone w przyjaznej atmosferze, w dużym stopniu spełniające oczekiwania. Na 6 do 12 wypełnionych ankiet zwykle w najwyżej dwóch dominowały oceny średnie dla poszczególnych aspektów szkolenia, rzadziej negatywne. Najczęściej zgłaszane uwagi dotyczyły zbyt krótkiego czasu trwania szkolenia, pogłębienia lub doprecyzowania istotnych dla danej osoby tematów lub wprowadzenia bardziej zindywidualizowanego podejścia do problemów uczestników. Tylko jedna część szkolenia Jak założyć własną firmę, poświęcona składkom ZUS ( ), pozostawiła nas z poczuciem niedosytu

14 nie udało się przekazać wiedzy, ponad połowa uczestników nadal nie wiedziała jak obliczyć podstawę składki ZUS, wiele nie było pewnych niektórych zagadnień poruszanych na szkoleniu. Zadawaliśmy także pytanie, w jakich warsztatach lub szkoleniach beneficjenci chcieliby wziąć udział w przyszłości. Na bieżąco analizowaliśmy zawarte w ankietach odpowiedzi i dopasowywaliśmy do nich ofertę szkoleniową, uwzględniając także uwagi krytyczne. Szkolenia stanowiły dla uczestników nie tylko okazję do zdobycia wiedzy, ale także nawiązania kontaktów towarzyskich i zawodowych. Zdarzało się, że osoby, które poznały się na naszych kursach planowały wspólnie założenie działalności gospodarczej. Próbując ocenić długofalowy wpływ szkoleń sprawdziliśmy co dzieje się obecnie z osobami, które uczestniczyły w kursach przedsiębiorczości ( Jak założyć własną firmę ) w roku Zapytaliśmy (w trakcie rozmów telefonicznych) czy pracują, czy założyły firmę oraz jak oceniają szkolenia i doradztwo CPS z perspektywy czasu. Udało nam się skontaktować z 21 osobami, z których 9 nadal pozostaje bezrobotnymi, jedna przebywa na rencie, 3 zatrudnione są w manufakturach integracyjnych, 8 natomiast znalazło pracę w innym miejscu. Część osób bezrobotnych nie założyła firmy z powodów zdrowotnych, braku funduszy lub odrzucenia wniosku o dofinansowanie. Innych zniechęciły formalności oraz brak wiary we własne siły, trzy osoby nadal jednak dążą aktywnie do rozpoczęcia własnej działalności. Większość pozytywnie ocenia kurs w CPS, uzyskaliśmy jednak także cenną uwagę krytyczną od jednej z uczestniczek, która kurs przeprowadzony przez CPS określiła jako teoretyczny i ogólny, dobry dla osób, które nigdy nie brały udziału w podobnych szkoleniach. Za mankament szkolenia w CPS uznała ona brak możliwości uzyskania dotacji lub technicznej pomocy w uzyskaniu dotacji w innej instytucji. Doradztwo, z którego korzystała również określiła jako ogólne, stwierdzając, że specjalista z CPS powinien wystąpić z inicjatywą szerszych konsultacji, zwłaszcza w zakresie finansowej części biznesplanu Bardzo dobre podejście do kursantów. Rzetelne podejście, bardzo dobre przygotowanie wykładowców do zajęć i do przekazywania wiedzy. Niestety za krótki czas trwania zajęć. Uczestnik kursu Jak założyć własną firmę, Praktycznie wszystkie osoby były w 100% zadowolone i mówiły, że to były pierwsze takie szkolenia, gdzie oprócz teorii ktoś im proponuje praktykę, jak to zrobić, a dodatkowo co było takie bardzo cenne u tych wszystkich osób to było to, że te szkolenia nie kończą się na szkoleniach( ). Zawsze na zakończenie pada zdanie, że gdyby Państwo mieli jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek problemy albo niedosyt w danym temacie, to można do nas przyjść i to wszystko uzupełnić. Agnieszka Łoś, Tygodnik Nowohucki

15 Porady Z częścią osób, które korzystają z naszych porad mamy stały kontakt, dzięki czemu wiemy, że porady te są skuteczne i wykorzystywane z pożytkiem przez zainteresowanych. Uzyskujemy informacje zwrotne od klientów, że wiedza, jaką u nas uzyskują, jest cenna przede wszystkim ze względu na fakt, że pochodzi od praktyków. Niektórzy przychodzą do nas pochwalić się pomyślnym rozwiązaniem konkretnego problemu. W przypadku poradnictwa psychologicznego część zmian jest zauważalna widoczne jest, że terapia przynosi dobre rezultaty. Jeśli ktoś kontaktuje się z nami jednorazowo trudno nam jest ocenić, na ile udzielona takiej osobie informacja okazała się przydatna. Z drugiej strony jednak nie uzyskaliśmy nigdy negatywnej informacji zwrotnej. Jeżeli mam jakikolwiek powiedzmy problem, czy nawet nie wiem jak pewne zagadnienia ugryźć, bo się zdarza, że zupełnie nie wiem, bo tyle różnych tematów w życiu powstaje, to zdarza mi się, że dzwonię do pani Ani czy do pani Małgosi i zawsze otrzymam ( ) wsparcie i ( ) kierunek, w którym kierunku mam podążyć, czy do kogo się udać, bo nie zawsze one same potrafią pomóc, ale nigdy nie zostawiły mnie, że ja nigdy nie uzyskałam informacji żadnej. czuje się zaangażowanie emocjonalne z potencjalnym klientem. Natomiast w urzędach nie do końca to człowiek odczuwa. Tutaj się człowiek czuje jak klient, a w instytucji jak petent. Ja mam takie odczucie, że urząd ma za dużo do załatwienia tych spraw, że ja taka mała myszka, spółdzielnia socjalna, to tam będę kołatać od drzwi do drzwi nim uzyskam odpowiednią informację, którą potrzebuję, natomiast tu jak przyjdę ( ) czuję się, że moje sprawy są tu rozwiązywane od początku do końca i uzyskuję wszelką informację, nie muszę krążyć od pokoju do pokoju, żeby nie porównywać do filmu Asterix 12 prac Asteriksa. Wszyscy są bardzo życzliwi i miło jest z takimi osobami współpracować, i dobrze że są. Małgorzata Gil, Małopolska Spółdzielnia Socjalna Współpraca i opinie interesariuszy skoro pojedynczym osobom dało się radę pomóc, to już jest sukces, prawda. Nawet jedna osoba, która jest zatrudniona to już jest nadzieja dla nich, ponieważ mamy młodzież tak zwaną zmarginalizowaną, i im jest trudniej o ten start, a tutaj jest dla nich ogromna szansa. Przeważnie takie osoby pochodzą z rodzin biednych, albo niepełnych, albo ubogich, albo wielodzietnych no i dla każda dodatkowa płaca to już jest super, nawet jeśli jest to zatrudnienie tylko na jakiś tam konkretny krótki czas ( ). Anna Stawowy-Lampa, Ochotnicze Hufce Pracy jednak najważniejsze dla nas jest to, że kiedy pojawiają się jakieś nowe miejsca pracy, to CPS nas zawiadamia chociaż nie zawsze możemy z nich skorzystać jest szansa, że klient wypadnie z systemu pomocy społeczne lub rozpocznie proces poprawy funkcjonowania społecznego. Janina Dorota Szlachta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Poprosiliśmy naszych interesariuszy o ocenę naszej działalności oraz współpracy z nami. Wszystkie osoby blisko z nami związane uznały, że dobrze realizujemy założone cele i dobrze lub bardzo dobrze ocenili przebieg współpracy z CPS. Naszym olbrzymim atutem jest bliskie powiązanie z praktyką oraz zindywidualizowane podejście do klienta. Wielu spośród naszych beneficjentów to osoby pozostające od jakiegoś czasu poza rynkiem pracy, charakteryzujące się niskim poczuciem własnej wartości i brakiem wiary we własne siły (chociaż u części z nich długie pozostawanie bez pracy zrodziło postawę roszczeniową). Nie zawsze są oni w stanie dokładnie sprecyzować jakiego rodzaju wsparcia potrzebują w CPS diagnozujemy ich potrzeby i udzielamy kompleksowej wiedzy i pomocy. Postrzegane w trakcie pierwszego kontaktu jako urząd, CPS przyczynia się w pewnym sensie do zmiany sposobu postrzegania służb państwowych instytucji istniejących dla zwykłych ludzi, gdzie uzyskać można realną, konkretną pomoc. Wiemy, że stajemy się coraz bardziej widoczni w środowisku lokalnym coraz więcej osób wie o naszym istnieniu i chciałoby skorzystać z naszych usług. Ze strony naszych interesariuszy pojawiły się jednak także uwagi, które chcemy uwzględnić w przyszłości, by jeszcze skuteczniej realizować nasze cele.

16 6. Wnioski z rozmów z interesariuszami. Plany na przyszłość CPS na pewno realizuje swoje cele, natomiast ja jestem maksymalistką, chciałabym, żeby realizował je według założeń, na takim poziomie na jakim były założenia, a nie jest to ten poziom. Myślę, że to jest 60% tego, co myśmy chcieli zrobić. Danuta Pająk-Bener, kierownik merytoryczny Jednym z głównych wniosków, jakie wyciągnęliśmy z rozmów z naszymi interesariuszami jest fakt, że mimo, iż stajemy się coraz bardziej widoczni w środowisku lokalnym, nadal nie docieramy do tak wielu osób, jak byśmy chcieli. Zamierzamy w związku z tym lepiej promować i reklamować naszą działalność, by zachęcić więcej osób do korzystania z naszych usług. Pozwoli nam to także na lepsze wykorzystanie niezrealizowanego do tej pory potencjału naszych pracowników. Ze strony jednej z instytucji, z którą współpracujemy, zgłoszona została potrzeba częstszych kontaktów i wymiany informacji, spotkań, uczestnictwa we wspólnych działaniach. Chcemy w związku z tym nadrobić niedociągnięcia w tej dziedzinie, a także rozszerzyć współpracę o nowe podmioty, kluczowe dla naszej przyszłej działalności. Część uwag, zgłoszonych przez naszych interesariuszy wiąże się z ograniczeniami projektu, który realizujemy, a w oparciu o który powstało Centrum. W trakcie rozmów pojawił się na przykład postulat rozszerzenia grupy docelowej, do której skierowane są nasze usługi - ograniczeniem dla działalności CPS jest fakt, że korzystać z oferty mogą tylko osoby zarejestrowane w GUP jako bezrobotne tymczasem z pomocy np. z rozliczaniem PIT-ów mogłyby korzystać także osoby starsze, emeryci, którzy sobie z tym nie radzą. Ograniczenia związane ze sposobem zdefiniowania beneficjentów ostatecznych projektu to jedna z najczęściej podnoszonych kwestii. Oferta CPS nie jest także dobrze dopasowana do potrzeb specyficznej grupy beneficjentów MOPS, osób o niskim poziomie wykształcenia lub z wykształceniem nieprzydatnym na rynku pracy, poszukujących bardzo prostych prac. Uwagi naszych interesariuszy wskazują nam kierunki, w jakich może rozwijać się oferta CPS. Będziemy brali je pod uwagę planując przyszłe działania, by jeszcze lepiej i skuteczniej odpowiadać na problemy zbiorowości lokalnej. Opracowanie: Małgorzata Krywult Współpraca: Anna Wilk

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czerwiec 2014 Konkurs EFS gotuje! Cyfrowe kompetencje dla wszystkich Spółdzielnia Socjalna Parostatek Projekt Mam zawód mam pracę w

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC:

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC: Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński Koordynacja ze strony MAC: Marek Śliwiński www.ip.mac.gov.pl Warszawa 2012 Raport - Jak doskonalą

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

Najlepsza inwestycja w człowieka

Najlepsza inwestycja w człowieka Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre praktyki EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU

CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU Publikacja wspó finansowana przez Uni Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. CZ OWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Wydawca: Fundacja Civis Polonus Tel:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek Jolanta Perek-Białas Hanna Strzałkowska Konrad Turek ANALIZA DESK RESEARCH W RAMACH BADAŃ DOT. STWORZENIA MODELU ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA I ROZWOJU KARIERY PRACOWNIKÓW 50+ Raport opracowany na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy czerwiec 1 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3 (17) 2007 Rok IV Złoto dla WUP w Warszawie str. 4 Wakacyjna Giełda Pracy dla Młodzieży - Lato

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Warszawa, 2013 Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Przygotowany w ramach Projektu Europejskiego Stołeczne Forum

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z PORÓWNANIEM ZAKŁADANYCH I ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z PORÓWNANIEM ZAKŁADANYCH I ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z PORÓWNANIEM ZAKŁADANYCH I ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ W czasie trwania Projektu zrealizowano następujące działania: 1. Udzielanie porad obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Szanse na rynku pracy osób 50+

Szanse na rynku pracy osób 50+ Szanse na rynku pracy osób 50+ Szanse na rynku pracy osób 50+ Raport z badań jakościowych Lublin 2015 Projekt Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy kontynuacja jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo