Raport społeczny Centrum Przedsiębiorczości Społecznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport społeczny Centrum Przedsiębiorczości Społecznej"

Transkrypt

1 Raport społeczny Centrum Przedsiębiorczości Społecznej

2 Spis treści Wprowadzenie Kim jesteśmy? Nasi pracownicy i interesariusze Co zrobiliśmy do tej pory Wpływ na interesariuszy czego dowiedzieliśmy się o efektach naszej działalności Wnioski z rozmów z interesariuszami. Plany na przyszłość

3 1. Wprowadzenie Prezentowany dokument to raport społeczny Centrum Przedsiębiorczości Społecznej podsumowujący pierwszy rok naszej działalności (od marca do grudnia 2006) i efekty naszej pracy. Ukazujemy w nim cele, jakie nam przyświecają, działania, które podjęliśmy dla ich realizacji oraz podejmujemy próbę oceny wpływu działalności na naszych interesariuszy z punktu widzenia przyjętych założeń. Raport powstał na podstawie ankiet i wywiadów telefonicznych przeprowadzonych z beneficjentami usług CPS oraz wywiadów z pozostałymi interesariuszami, których poprosiliśmy o opinie na temat naszej działalności. Wskaźniki, które posłużyły do ustalenia wpływu CPS pomogli nam wyznaczyć nasi interesariusze podczas dwóch spotkań w październiku 2006 roku. Raport jest rezultatem współpracy, jaką nawiązaliśmy z Akademią Przedsiębiorczości EQUAL przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. Jego pracownicy pomogli nam przygotować ten dokument, występując w pewnym sensie w roli zewnętrznych obserwatorów, przyglądających się krytycznie naszym działaniom. Ich udział w całym przedsięwzięciu gwarantuje, że zawarte tu informacje są w większym stopniu obiektywne, niż gdybyśmy oceniali się sami 1. Rok czasu to zdecydowanie za krótki okres, by mówić o długofalowym wpływie społecznym naszych działań na osoby i podmioty, do których są one adresowane. W tym czasie przez Centrum przewinęło się jednak kilkaset osób uczestniczących w szkoleniach i korzystających z porad wystarczająco dużo, by podjąć próbę ustalenia, w jakim stopniu skorzystali oni z tego, co im oferowaliśmy, a tym samym sprawdzenia, czy dobrze realizujemy nasze cele. Przygotowywaniu raportu przyświecała chęć oceny dotychczasowych efektów naszej działalności, pochwalenia się sukcesami oraz wyciągnięcia wniosków z ewentualnych błędów i niedociągnięć. Chcemy w tym miejscu podziękować naszym beneficjentom i współpracownikom za podzielenie się uwagami o naszej pracy w ankietach oraz wywiadach telefonicznych i nieformalnych rozmowach. 1 Inspiracją i wzorem dla dokumentu w jego obecnej formie stał się raport brytyjskiej organizacji Cat s Pyjamas (http://www.the-cats-pyjamas.com/frc/).

4 2. Kim jesteśmy? Centrum Przedsiębiorczości Społecznej (CPS) to jednostka, w której udzielana jest pomoc osobom poszukującym pracy, planującym podjąć działalność gospodarczą, niepełnosprawnym i młodzieży kończącej szkoły (pozostającej pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczych Hufców Pracy). Centrum powstało w 2005 r. jako część projektu Nowa Huta-Nowa Szansa, realizowanego przez Partnerstwo Inicjatyw Nowohuckich w ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Zadaniem CPS w projekcie jest opieka nad beneficjentami ostatecznymi programu, zatrudnionymi tzw. Manufakturach Integracyjnych - laboratoriach przedsiębiorczości, oraz udzielanie bezpłatnych, specjalistycznych informacji innym osobom pragnącym podjąć działalność w sektorze gospodarki społecznej lub znaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Nasza siedziba znajduje się w centrum Nowej Huty, w lokalu przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Obok poradnictwa i doradztwa udzielamy także wsparcia psychologicznego. Nasze cele Centrum Przedsiębiorczości Społecznej powstało w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, która służy testowaniu nowych metod rozwiązywania problemów na rynku pracy. Jednym z tych problemów jest bezrobocie, które dotyka nadal wielu osób w województwie małopolskim 2. Bezrobocie powoduje ubóstwo, a ubóstwo, dziedziczone z pokolenia na pokolenie, spycha jednostki na margines życia społecznego. Aby zatrzymać te niekorzystne procesy potrzebne są działania, które umożliwią ponowną integrację z rynkiem pracy osób z grup społecznie upośledzonych. W CPS naszą misją jest aktywizowanie jednostek zagrożonych wykluczeniem społecznym, przygotowywanie ich do funkcjonowania na rynku pracy. Chcemy pomóc im zrobić pierwszy krok wyposażyć w niezbędne informacje i kompetencje i wzbudzić motywację do działania. Nadrzędnym celem działalności CPS jest kojarzenie potencjalnych pracowników z potencjalnymi pracodawcami na poziomie społeczności lokalnej. Nie chcemy powielać tych działań, które są już realizowane, dlatego staramy się udzielać bezrobotnym praktycznej, konkretnej pomocy, opartej nie tylko na wiedzy teoretycznej, ale na dobrym rozpoznaniu rynku pracy i istniejącego na nim zapotrzebowania. Kierujemy się przy tym zindywidualizowanym podejściem do klienta, traktując osobno każdy przypadek. Generalną zasadą CPS jest to, że ustawiamy się pod potrzeby beneficjenta. Staramy się też zdiagnozować, bo często ludzie nie mają świadomości, co im jest potrzebne. I to jest też problem, że oni często nie zadadzą tego pytania, bo w ogóle nie mają świadomości, że problem istnieje. Więc też staramy się rozmawiać z nimi, często takie spotkanie to jest długa rozmowa, krążenie wokół tematu, żeby wydobyć jakby ich potrzeby. I staramy się zaspokoić te potrzeby najpełniej jak się da. W momencie kiedy pojawia się problem specyficzny, związany z wąską specjalnością, też ściągamy specjalistów z tego zakresu. Agnieszka Janda, Instytut Przedsiębiorczości Prymus 2 Według danych Urzędów Pracy stopa bezrobocia w Małopolsce wyniosła w 2006 roku 11,4%, w samym Krakowie 5,5% (dane na dzień 31 grudnia 2006)(http://www.bezrobocie.net/stat_powiaty.php).

5 CPS funkcjonuje w Nowej Hucie, która jest specyficzną dzielnicą Krakowa. Jak pokazują badania Grodzkiego Urzędu Pracy 3, problem bezrobocia dotyczy Nowej Huty w większym stopniu niż pozostałej części miasta. Zamieszkuje tu 28,5% ogółu mieszkańców Krakowa, tymczasem zarejestrowanych jest 32,3% wszystkich bezrobotnych. Co trzeci zarejestrowany w Grodzkim Urzędzie Pracy bezrobotny to mieszkaniec dzielnicy Nowej Huty. Dzielnicę tą charakteryzuje jednocześnie stosunkowo mała aktywność przedsiębiorców przykładowo jedynie 14,6% wszystkich ofert pracy, które wpłynęły w roku 2004 do GUP pochodziło z zakładów zlokalizowanych na terenie Nowej Huty. W tym kontekście celem działalności Centrum Przedsiębiorczości Społecznej jest także animowanie środowiska lokalnego do przedsiębiorczości i promowanie dobrych praktyk m.in. poprzez organizowanie szkoleń na temat przedsiębiorczości, prowadzenia własnej firmy itp. Pokazujemy nie tylko jak działać, ale kładziemy także nacisk na płaszczyznę psychologiczną, motywując i ośmielając naszych beneficjentów do zakładania działalności gospodarczej. W chwili obecnej jesteśmy częścią szerszej struktury Partnerstwa Inicjatyw Nowohuckich. W ramach partnerstwa i projektu Nowa Huta Nowa Szansa zadaniem CPS jest udzielanie merytorycznego wsparcia dla wszystkich podmiotów i osób w nim uczestniczących beneficjentów ostatecznych, manufaktur integracyjnych oraz lokalnej gospodarki społecznej. Po zakończeniu projektu planujemy przekształcić się w stowarzyszenie lub fundację i realizować następujące cele: - wypracować narzędzia do wspierania osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy; - wspierać działalność gospodarczą prowadzoną przez te osoby, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości społecznej. Centrum Przedsiębiorczości Społecznej jest częścią projektu PIN finansowanego z EFS. W związku z założeniami programowymi EQUAL nie jest możliwe uzyskiwanie przychodów w trakcie trwania projektu. W zaplanowanym budżecie CPS na lata pełna kwota dofinansowania wynosi ,00 zł. 3 Informacja o sytuacji osób bezrobotnych zamieszkałych z Nowej Hucie, zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy, w porównaniu do ogółu bezrobotnych w Krakowie lata (http://www.pin.nowa-huta.net/index.php?option=com_content&task=view&id=89&itemid=51).

6 3. Nasi pracownicy i interesariusze Zespół Centrum Przedsiębiorczości Społecznej tworzy osiem osób: Anna Wilk, kierownik CPS, prawniczka, doktorantka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doświadczenie zawodowe w pracy z klientami zdobyła w Dziale Poradnictwa oraz w Dziale Koordynacji Pracy Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do jej obowiązków należy: koordynacja realizacji zadań programowych, nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych, koordynacja pracy personelu i przepływu informacji. Reprezentuje CPS na zewnątrz. Danuta Pająk-Bener, kierownik merytoryczny, psycholożka, specjalistka od pozyskiwania i zarządzania środkami Unii Europejskiej. Od 10 lat pozyskuje, przygotowuje i realizuje projekty ze środków zewnętrznych, od kilkunastu lat prowadzi szkolenia, posiada bogate doświadczenie i umiejętność pracy z trudnym klientem. W Centrum Przedsiębiorczości Społecznej odpowiada za: przygotowanie i konsultację planów rozwoju z uwzględnieniem środków UE, koordynację monitoringu i ewaluacji projektu; budowanie sieci kontaktów z manufakturami, partnerami i sympatykami projektu. Reprezentuje CPS w zastępstwie kierownika.

7 Agnieszka Janda, przedsiębiorca, ekonomistka, od dwunastu lat prowadzi własną firmę. Posiada bogate doświadczenie z zakresu przedsiębiorczości, podatków, księgowości. Wielokrotnie realizowała projekty wraz z instytucjami wspierającymi zatrudnienie, przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej. Jest trenerem przedsiębiorczości. Posiada świadectwo kwalifikowalności Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg handlowych (Nr 8066/98). W Centrum Przedsiębiorczości Społecznej prowadzi doradztwo z zakresu promocji i marketingu, księgowe i podatkowe oraz prowadzenia malej firmy. Zajmuje się również sporządzaniem planów rozwoju, budżetów i analiz; inicjuje i rozwija kontakty z podmiotami działającymi w sektorze gospodarki społecznej. Zdzisław Kwieciński, przedsiębiorca, wiceprezes Małopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców a także członek Wojewódzkiej Rady d/s Zatrudnienia. Prowadzi działalność gospodarczą od 1982 roku. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzenia i obsługi małych firm. Z ramienia MSKiP jest też koordynatorem programu lojalnościowego Złoty Punkt obejmującego sklepy i punkty usługowe z całej małopolski. W Centrum Przedsiębiorczości Społecznej prowadzi doradztwo w zakresie praktycznych rozwiązań problemów kadrowo-płacowych, budowania relacji z klientami, zarządzania finansami w małej firmie i prowadzenia małej firmy. Małgorzata Majewska, prawniczka, posiada doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie w Polskiej Akcji Humanitarnej oraz praktykę w pracy kancelaryjnej. W Centrum Przedsiębiorczości Społecznej odpowiadała za poradnictwo prawne, obsługę prawną Centrum i współpracę przy przygotowywaniu dokumentów programowych oraz aplikacji ze środków Unii Europejskiej, krajowych i przetargowych. Małgorzata Majewska pracowała do kwietnia 2007 r. Piotr Piwowarczyk jest magistrem prawa, jest również studentem ostatniego roku studiów uzupełniających magisterskich na kierunku europeistyka w Instytucie Europeistyki UJ. Posiada doświadczenie w poradnictwie prawnym nabyte podczas stażu w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W Centrum Przedsiębiorczości Społecznej odpowiada za poradnictwo prawne, obsługę prawną Centrum i współpracę przy przygotowywaniu dokumentów programowych oraz aplikacji ze środków Unii Europejskiej, krajowych i przetargowych. Katarzyna Gorczyca, pracownik administracyjno-biurowy, z wykształcenia technik ekonomista, zajmuje się księgowością i sprawozdawczością finansową oraz organizacją i logistyką. W Centrum odpowiada za prowadzenie sekretariatu, organizację doradztwa i poradnictwa, zbieranie informacji dotyczących potrzeb doradczych i szkoleniowych oraz w zakresie rozwoju zawodowego, a także monitoring i sprawozdawczość finansową projektu. Marcin Mąka, psycholog. Posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Krakowie, w Dziale Poradnictwa MOPS, a także praktykę w szpitalu klinicznym w Lublinie. Obecnie dokształca się na czteroletnim kursie terapii poznawczo-behawioralnej przygotowującym do Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej PTTPB. W Centrum Przedsiębiorczości Społecznej odpowiada za pomoc psychologiczną, organizowanie szkoleń i warsztatów dotyczących rozwoju zawodowego oraz doradztwo personalne.

8 Wszyscy pracownicy posiadają bogate doświadczenie w dziedzinach, którymi się zajmują i co często podkreślamy są ekspertami, a nie urzędnikami. Podmiotem prowadzącym CPS jest Instytutu Przedsiębiorczości Prymus prywatna firma świadcząca usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, której pracownicy są także konsultantami CPS. Dzięki temu możemy przekazywać naszym beneficjentom ekspercką, praktyczną wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, nie koncentrując się jedynie na teorii. Pracownicy CPS nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje na kursach dokształcających. Podobnie jak inne osoby zatrudnione w pozostałych manufakturach integracyjnych braliśmy udział w kompleksowym szkoleniu Akademii Inspiracji organizowanym przez Partnera - Uniwersytet Jagielloński na temat przedsiębiorczości, w szkoleniach z zakresu prawa autorskiego oraz zamówień publicznych, konsultacjach z zakresu budowania strategii marketingowej w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida (OKN), a także kursach: Organizacja stanowisk, warunków i środowiska pracy pracowników niepełnosprawnych organizowanym przez POPON (Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych), Menadżer szkoleń w Warszawie, Wprowadzenie do EFS zorganizowanym przez Wspólnotę Roboczą Organizacji Socjalnych Wrzos, w MOWIS. Liderka CPS brała także udział w szkoleniach Praktyczne tworzenie projektów współfinansowanych przez EFS, Budowanie partnerstwa lokalnego przy wykorzystaniu wsparcia oferowanego przez EFS zorganizowanym przez Forum dla Nowej Huty, oraz Gender Mainstreaming Równość Płci w OKN. Naszymi najważniejszymi interesariuszami są beneficjenci ostateczni projektu: - bezrobotni bez prawa do zasiłku - niepełnosprawni - młodzież w wieku lat, pozostająca pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - absolwenci Ochotniczych Hufców Pracy 4. Część beneficjentów (ponad 20 osób) zatrudniona jest w manufakturach integracyjnych, większość osób przychodzi do nas jednak z ulicy każdy, kto spełnia powyższe kryteria może skorzystać z naszej oferty. MANUFAKTURY INTEGRACYJNE to autorska nazwa dla laboratoriów przedsiębiorczości w środowisku lokalnym, wprowadzona przez autorów projektu Nowa Huta Nowa Szansa dla 11 eksperymentalnie prowadzonych przedsięwzięć społeczno-gospodarczych (CPS to także jedna z manufaktur, pełniąca jednak szczególną rolę w stosunku do pozostałych). Ich budowie przyświecała zasada Moja pasja moja praca. Zgodnie z założeniami projektu, manufakturom integracyjnym udzielamy wszechstronnego wsparcia w postaci m.in. doradztwa w zakresie marketingu i promocji, nadzoru nad rekrutacją beneficjentów, monitoringu i ewaluacji, prowadzimy także poradnictwo zawodowe i psychologiczne i szkolenia dla ich pracowników. Liczba osób zatrudnionych w Manufakturach Integracyjnych Beneficjenci ostateczni 22 Pozostali pracownicy 18 Wiek beneficjentów 16+ :0 25+ : :0 Płeć Kobiety 6 BO, 9 inne Mężczyźni 16 BO, 9 inni Status osoby Bezrobotni 16 Niepełnosprawni 4 Inni 2 Miejsce zamieszkania Nowa Huta 10, pozostałe dzielnice 10 Liczba osób korzystających ze wsparcia CPS 22 (BO i pracownicy) Kolejną grupą interesariuszy CPS są partnerzy wspierający Uniwersytet Jagielloński, Akademia Ekonomiczna, Grodzki Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Ochotnicze Hufce Pracy. Z 4 Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. OHP wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.

9 ostatnimi trzema spośród wymienionych podmiotów współpracujemy w zakresie rekrutacji beneficjentów do manufaktur integracyjnych. Zgłaszamy im zapotrzebowanie na osoby o określonym profilu zawodowym, ich pracownicy z kolei kierują swoich beneficjentów do nas na szklenia i w celu uzyskania określonych porad. Stale współpracujemy także z ekspertami-praktykami z różnych dziedzin. Do grona naszych bliskich współpracowników należą: Marta Chechelska Dziepak - specjalista ds. PR Teresa Chrapała - specjalista ds. kadr i płac Małgorzata Gil Prezes Małopolskiej Spółdzielni Socjalnej Wanda Kwiecińska psycholog Andrzej Kruczek specjalista ds. BHP Rafał Przędzik - informatyk.

10 4. Co zrobiliśmy do tej pory? Aby zrealizować nasze cele, w okresie, który obejmuje raport, przeprowadziliśmy pięć szkoleń Jak założyć własną firmę? łącznie ponad 115 godzin dla 43 osób. Pracownicy manufaktur integracyjnych (13 osób), uczestniczyli ponadto w zorganizowanym przez nas, dwuczęściowym kursie Business English oraz (razem z uczestniczkami kursu dziewiarstwa) w kursach BHP. Szkolenia: Tytuł szkolenia Liczba szkoleń Liczba godzin Liczba uczestników Jak założyć własną firmę? 5 115,5 43 Szkolenia BHP dla pracowników manufaktur integracyjnych i uczestniczek kursu dziewiarstwa Business English dla pracowników manufaktur integracyjnych 2 (dwie części) 22,5 13

11 Nasi pracownicy udzielili zainteresowanym łącznie 461 godzin konsultacji, w tym ponad 146 godzin porad prawnych, 76 godzin porad gospodarczych, ponad 36 psychologicznych oraz 202 innych konsultacji. Te ostatnie obejmują głównie różnego rodzaju porady informacyjne i zawodowe, w trakcie których staraliśmy się także określić potrzeby osób trafiających do CPS. Osoby przychodzące do nas i pytające głównie o pracę informowaliśmy gdzie i jak jej szukać, uczyliśmy pisania CV oraz zakładania i obsługi skrzynki internetowej (możemy się pochwalić, iż dzięki nam dwie osoby założyły Internet). Przez Centrum przewinęło się ponadto wiele innych osób poszukujących pracy, które uzyskały informację o projekcie i o naszej ofercie, nie zostały natomiast zarejestrowane. Porady prawne obejmowały przede wszystkim: 1) porady dla działalności gospodarczej, w zakres których wchodziły formalne sprawy dotyczące fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, bądź działalności jednoosobowej, czasem spółek; 2) porady z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, ZUS. Zgłaszały się do nas np. osoby mające problemy z pracodawcą, pytające o liczbę przysługujących im dni urlopu, przechodzące przez sprawy administracyjne, odwoławcze i zwracające się z prośbą o napisanie różnego rodzaju pism oraz po porady typowo administracyjne, związane z prawem własności itp.; 3) o ile powyższe dwa punkty dotyczyły przede wszystkim beneficjentów ostatecznych, wiele innych osób zgłaszało się do nas po porady z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego, dotyczące np. spraw rozwodowych, alimentacyjnych, separacji, przemocy domowej, rozdzielności majątkowej, związane z uzyskiwaniem orzeczeń o niepełnosprawności, becikowym, pomocą społeczną.

12 Porady: Liczba godzin konsultacji Prawne 146,5 Doradztwo gosp. 76 Psychologiczne 36,5 Inne 202 Wiek beneficjentów 16+ : : : 17 Płeć Kobiety: 90 Mężczyźni: 70 Status osoby Bezrobotni: 87 Niepełnosprawni: 41 Inni Absolwenci OHP i młode osoby korzystające z opieki MOPS 9; Klienci (nie spełniający kryteriów BO) 19; Pracownicy MI 4 Miejsce zamieszkania Nowa Huta 99, pozostałe dzielnice 55 Stali klienci 85 osób, skorzystały z ponad 2 rodzajów wsparcia CPS lub korzystały kilkakrotnie z pomocy CPS Po porady prawne zgłaszało się do nas średnio 5-6 osób tygodniowo. Część spośród nich to stali klienci, przychodzący do CPS nawet od samego początku jego istnienia. Mniej więcej połowa zgłasza się kolejny raz dotyczy to zwłaszcza osób biorących udział w postępowaniu sądowym, a także takich spraw jak pomoc przy wypełnianiu formularzy PIT. Osoby korzystające z poradnictwa CPS reprezentują wiele różnych zawodów i duży przekrój wieku. Nieco więcej jest wśród nich kobiet, które częściej niż mężczyzn dotyka problem bezrobocia, ale także np. problem przemocy domowej. W tym ostatnim przypadku beneficjentów kierujemy często do innych specjalistycznych instytucji. Nasz psycholog udzielał średnio 3 do 4 porad tygodniowo. Kilka osób przychodzi stale na terapię, część jedynie po informację. Większość ze zgłaszanych problemów związana jest z alkoholizmem (męża, ojca, syna), a osoby, których on dotyczy kierowane są dalej do ośrodków dla osób maltretowanych i innych wyspecjalizowanych placówek. Beneficjenci manufaktur korzystają natomiast z pomocy psychologa w kwestiach związanych z rozwiązywaniem konfliktów, prowadzeniem negocjacji oraz planowaniem czasu.

13 5. Wpływ na interesariuszy - czego dowiedzieliśmy się o efektach naszej działalności Nie wiem, czy to atmosfera miejsca sprawiła, czy osoba prowadzącego ale atmosfera była bardzo wyluzowana. Nigdy nie zdarza mi się wypowiadać w dużym gronie osób bez rumieńców, a tutaj tak było( ). Dużo zapamiętałam, świetnie się czułam i z przyjemnością chodziłam na zajęcia, pomimo wczesnych godzin porannych. Uczestniczka kursu Przerwać impas, 7-8 i Szkolenia Po każdym szkoleniu (po każdym dniu w przypadku szkoleń kilkudniowych) prosiliśmy jego uczestników o ocenę zajęć, w których uczestniczyli. W krótkich ankietach zwracaliśmy się o zgłaszanie uwag dotyczących treści i formy szkoleń, oraz osób prowadzących (ich przygotowania merytorycznego, kontaktu z uczestnikami warsztatów, wykorzystania czasu, przystępności). Sprawdzaliśmy także, czy beneficjenci wynieśli ze szkoleń wiedzę, którą chcieli im przekazać nasi eksperci (przykładowa ankieta znajduje się w załączniku). Ogólnie większość uczestników była zazwyczaj zadowolona ze szkoleń, zarówno z formy, jak i treści zajęć uznawała je za ciekawe, przydatne, dopasowane do potrzeb grupy i prowadzone w przyjaznej atmosferze, w dużym stopniu spełniające oczekiwania. Na 6 do 12 wypełnionych ankiet zwykle w najwyżej dwóch dominowały oceny średnie dla poszczególnych aspektów szkolenia, rzadziej negatywne. Najczęściej zgłaszane uwagi dotyczyły zbyt krótkiego czasu trwania szkolenia, pogłębienia lub doprecyzowania istotnych dla danej osoby tematów lub wprowadzenia bardziej zindywidualizowanego podejścia do problemów uczestników. Tylko jedna część szkolenia Jak założyć własną firmę, poświęcona składkom ZUS ( ), pozostawiła nas z poczuciem niedosytu

14 nie udało się przekazać wiedzy, ponad połowa uczestników nadal nie wiedziała jak obliczyć podstawę składki ZUS, wiele nie było pewnych niektórych zagadnień poruszanych na szkoleniu. Zadawaliśmy także pytanie, w jakich warsztatach lub szkoleniach beneficjenci chcieliby wziąć udział w przyszłości. Na bieżąco analizowaliśmy zawarte w ankietach odpowiedzi i dopasowywaliśmy do nich ofertę szkoleniową, uwzględniając także uwagi krytyczne. Szkolenia stanowiły dla uczestników nie tylko okazję do zdobycia wiedzy, ale także nawiązania kontaktów towarzyskich i zawodowych. Zdarzało się, że osoby, które poznały się na naszych kursach planowały wspólnie założenie działalności gospodarczej. Próbując ocenić długofalowy wpływ szkoleń sprawdziliśmy co dzieje się obecnie z osobami, które uczestniczyły w kursach przedsiębiorczości ( Jak założyć własną firmę ) w roku Zapytaliśmy (w trakcie rozmów telefonicznych) czy pracują, czy założyły firmę oraz jak oceniają szkolenia i doradztwo CPS z perspektywy czasu. Udało nam się skontaktować z 21 osobami, z których 9 nadal pozostaje bezrobotnymi, jedna przebywa na rencie, 3 zatrudnione są w manufakturach integracyjnych, 8 natomiast znalazło pracę w innym miejscu. Część osób bezrobotnych nie założyła firmy z powodów zdrowotnych, braku funduszy lub odrzucenia wniosku o dofinansowanie. Innych zniechęciły formalności oraz brak wiary we własne siły, trzy osoby nadal jednak dążą aktywnie do rozpoczęcia własnej działalności. Większość pozytywnie ocenia kurs w CPS, uzyskaliśmy jednak także cenną uwagę krytyczną od jednej z uczestniczek, która kurs przeprowadzony przez CPS określiła jako teoretyczny i ogólny, dobry dla osób, które nigdy nie brały udziału w podobnych szkoleniach. Za mankament szkolenia w CPS uznała ona brak możliwości uzyskania dotacji lub technicznej pomocy w uzyskaniu dotacji w innej instytucji. Doradztwo, z którego korzystała również określiła jako ogólne, stwierdzając, że specjalista z CPS powinien wystąpić z inicjatywą szerszych konsultacji, zwłaszcza w zakresie finansowej części biznesplanu Bardzo dobre podejście do kursantów. Rzetelne podejście, bardzo dobre przygotowanie wykładowców do zajęć i do przekazywania wiedzy. Niestety za krótki czas trwania zajęć. Uczestnik kursu Jak założyć własną firmę, Praktycznie wszystkie osoby były w 100% zadowolone i mówiły, że to były pierwsze takie szkolenia, gdzie oprócz teorii ktoś im proponuje praktykę, jak to zrobić, a dodatkowo co było takie bardzo cenne u tych wszystkich osób to było to, że te szkolenia nie kończą się na szkoleniach( ). Zawsze na zakończenie pada zdanie, że gdyby Państwo mieli jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek problemy albo niedosyt w danym temacie, to można do nas przyjść i to wszystko uzupełnić. Agnieszka Łoś, Tygodnik Nowohucki

15 Porady Z częścią osób, które korzystają z naszych porad mamy stały kontakt, dzięki czemu wiemy, że porady te są skuteczne i wykorzystywane z pożytkiem przez zainteresowanych. Uzyskujemy informacje zwrotne od klientów, że wiedza, jaką u nas uzyskują, jest cenna przede wszystkim ze względu na fakt, że pochodzi od praktyków. Niektórzy przychodzą do nas pochwalić się pomyślnym rozwiązaniem konkretnego problemu. W przypadku poradnictwa psychologicznego część zmian jest zauważalna widoczne jest, że terapia przynosi dobre rezultaty. Jeśli ktoś kontaktuje się z nami jednorazowo trudno nam jest ocenić, na ile udzielona takiej osobie informacja okazała się przydatna. Z drugiej strony jednak nie uzyskaliśmy nigdy negatywnej informacji zwrotnej. Jeżeli mam jakikolwiek powiedzmy problem, czy nawet nie wiem jak pewne zagadnienia ugryźć, bo się zdarza, że zupełnie nie wiem, bo tyle różnych tematów w życiu powstaje, to zdarza mi się, że dzwonię do pani Ani czy do pani Małgosi i zawsze otrzymam ( ) wsparcie i ( ) kierunek, w którym kierunku mam podążyć, czy do kogo się udać, bo nie zawsze one same potrafią pomóc, ale nigdy nie zostawiły mnie, że ja nigdy nie uzyskałam informacji żadnej. czuje się zaangażowanie emocjonalne z potencjalnym klientem. Natomiast w urzędach nie do końca to człowiek odczuwa. Tutaj się człowiek czuje jak klient, a w instytucji jak petent. Ja mam takie odczucie, że urząd ma za dużo do załatwienia tych spraw, że ja taka mała myszka, spółdzielnia socjalna, to tam będę kołatać od drzwi do drzwi nim uzyskam odpowiednią informację, którą potrzebuję, natomiast tu jak przyjdę ( ) czuję się, że moje sprawy są tu rozwiązywane od początku do końca i uzyskuję wszelką informację, nie muszę krążyć od pokoju do pokoju, żeby nie porównywać do filmu Asterix 12 prac Asteriksa. Wszyscy są bardzo życzliwi i miło jest z takimi osobami współpracować, i dobrze że są. Małgorzata Gil, Małopolska Spółdzielnia Socjalna Współpraca i opinie interesariuszy skoro pojedynczym osobom dało się radę pomóc, to już jest sukces, prawda. Nawet jedna osoba, która jest zatrudniona to już jest nadzieja dla nich, ponieważ mamy młodzież tak zwaną zmarginalizowaną, i im jest trudniej o ten start, a tutaj jest dla nich ogromna szansa. Przeważnie takie osoby pochodzą z rodzin biednych, albo niepełnych, albo ubogich, albo wielodzietnych no i dla każda dodatkowa płaca to już jest super, nawet jeśli jest to zatrudnienie tylko na jakiś tam konkretny krótki czas ( ). Anna Stawowy-Lampa, Ochotnicze Hufce Pracy jednak najważniejsze dla nas jest to, że kiedy pojawiają się jakieś nowe miejsca pracy, to CPS nas zawiadamia chociaż nie zawsze możemy z nich skorzystać jest szansa, że klient wypadnie z systemu pomocy społeczne lub rozpocznie proces poprawy funkcjonowania społecznego. Janina Dorota Szlachta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Poprosiliśmy naszych interesariuszy o ocenę naszej działalności oraz współpracy z nami. Wszystkie osoby blisko z nami związane uznały, że dobrze realizujemy założone cele i dobrze lub bardzo dobrze ocenili przebieg współpracy z CPS. Naszym olbrzymim atutem jest bliskie powiązanie z praktyką oraz zindywidualizowane podejście do klienta. Wielu spośród naszych beneficjentów to osoby pozostające od jakiegoś czasu poza rynkiem pracy, charakteryzujące się niskim poczuciem własnej wartości i brakiem wiary we własne siły (chociaż u części z nich długie pozostawanie bez pracy zrodziło postawę roszczeniową). Nie zawsze są oni w stanie dokładnie sprecyzować jakiego rodzaju wsparcia potrzebują w CPS diagnozujemy ich potrzeby i udzielamy kompleksowej wiedzy i pomocy. Postrzegane w trakcie pierwszego kontaktu jako urząd, CPS przyczynia się w pewnym sensie do zmiany sposobu postrzegania służb państwowych instytucji istniejących dla zwykłych ludzi, gdzie uzyskać można realną, konkretną pomoc. Wiemy, że stajemy się coraz bardziej widoczni w środowisku lokalnym coraz więcej osób wie o naszym istnieniu i chciałoby skorzystać z naszych usług. Ze strony naszych interesariuszy pojawiły się jednak także uwagi, które chcemy uwzględnić w przyszłości, by jeszcze skuteczniej realizować nasze cele.

16 6. Wnioski z rozmów z interesariuszami. Plany na przyszłość CPS na pewno realizuje swoje cele, natomiast ja jestem maksymalistką, chciałabym, żeby realizował je według założeń, na takim poziomie na jakim były założenia, a nie jest to ten poziom. Myślę, że to jest 60% tego, co myśmy chcieli zrobić. Danuta Pająk-Bener, kierownik merytoryczny Jednym z głównych wniosków, jakie wyciągnęliśmy z rozmów z naszymi interesariuszami jest fakt, że mimo, iż stajemy się coraz bardziej widoczni w środowisku lokalnym, nadal nie docieramy do tak wielu osób, jak byśmy chcieli. Zamierzamy w związku z tym lepiej promować i reklamować naszą działalność, by zachęcić więcej osób do korzystania z naszych usług. Pozwoli nam to także na lepsze wykorzystanie niezrealizowanego do tej pory potencjału naszych pracowników. Ze strony jednej z instytucji, z którą współpracujemy, zgłoszona została potrzeba częstszych kontaktów i wymiany informacji, spotkań, uczestnictwa we wspólnych działaniach. Chcemy w związku z tym nadrobić niedociągnięcia w tej dziedzinie, a także rozszerzyć współpracę o nowe podmioty, kluczowe dla naszej przyszłej działalności. Część uwag, zgłoszonych przez naszych interesariuszy wiąże się z ograniczeniami projektu, który realizujemy, a w oparciu o który powstało Centrum. W trakcie rozmów pojawił się na przykład postulat rozszerzenia grupy docelowej, do której skierowane są nasze usługi - ograniczeniem dla działalności CPS jest fakt, że korzystać z oferty mogą tylko osoby zarejestrowane w GUP jako bezrobotne tymczasem z pomocy np. z rozliczaniem PIT-ów mogłyby korzystać także osoby starsze, emeryci, którzy sobie z tym nie radzą. Ograniczenia związane ze sposobem zdefiniowania beneficjentów ostatecznych projektu to jedna z najczęściej podnoszonych kwestii. Oferta CPS nie jest także dobrze dopasowana do potrzeb specyficznej grupy beneficjentów MOPS, osób o niskim poziomie wykształcenia lub z wykształceniem nieprzydatnym na rynku pracy, poszukujących bardzo prostych prac. Uwagi naszych interesariuszy wskazują nam kierunki, w jakich może rozwijać się oferta CPS. Będziemy brali je pod uwagę planując przyszłe działania, by jeszcze lepiej i skuteczniej odpowiadać na problemy zbiorowości lokalnej. Opracowanie: Małgorzata Krywult Współpraca: Anna Wilk

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Projekt utworzenia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Aktywna Praga

Projekt utworzenia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Aktywna Praga Projekt utworzenia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości 1 Czym jest? Pomysł na wielowymiarową rewitalizację warszawskiej Pragi: społeczną, gospodarczą, materialną, w zakresie kultury i sztuki

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków.

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków. Załącznik nr 1 Program Aktywności Lokalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce- Leszczynach przewidziany do realizacji w ramach projektu systemowego OPS i Twoja aktywność ku integracji współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy. projektodawców w 2010 roku.

Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy. projektodawców w 2010 roku. Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL inspiracją dla projektodawców w 2010 roku. Beata Białowąs Gdańsk, 25 listopada 2009 roku Geneza projektu: Wiosna

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2015 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Działalność i zadania

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Działalność i zadania Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Działalność i zadania Podstawy prawne Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa, podległa ministrowi właściwemu do spraw pracy. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach na lata 2013-2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Czas realizacji: 01 wrzesień 2013 28 luty 2015 KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU w obszarze testowania

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU w obszarze testowania REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU w obszarze testowania INNOWACJE 15+ - testowanie i wdrażanie nowych metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO BD CENTER SPÓŁKA Z O.O. ul. Broniewskiego 1 35-222 Rzeszów tel. (017) 855 20 29 fax (017) 858 12 94 szkolenia@bdcenter.pl www.bdcenter.pl ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Współpraca krakowskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta Krakowa Kraków, 28 czerwca 2007 r. Liczba organizacji pozarządowych w Krakowie W ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim To projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czyli efektywna i skuteczna sprzedaż oferty pracy klientowi PUP

ECK EUREKA. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czyli efektywna i skuteczna sprzedaż oferty pracy klientowi PUP ECK EUREKA tel. 8 748 94 34 fax 8 464 34 4 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czyli efektywna i skuteczna sprzedaż oferty pracy klientowi PUP DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu Przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU. Broszurka informacyjna

KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU. Broszurka informacyjna KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU Broszurka informacyjna INFORMACJE O PROJEKCIE CZAS NA ZMIANY! KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! Do kogo kierowany jest projekt?

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia i gwarancja

Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia i gwarancja Dzień dobry, Poniżej przesyłamy informacje o najciekawszych szkoleniach, konkursach i projektach, które odbywają się w grudniu. Miłej lektury. Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób powyżej 29r.ż. pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do projektu "Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja" I. Dane Osobowe Imię i nazwisko Adres zamieszkania Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej) Numer

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL inspiracją dla projektodawców w 2010 roku.

Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL inspiracją dla projektodawców w 2010 roku. Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL inspiracją dla projektodawców w 2010 roku. Beata Białowąs Gdańsk, 25 listopada 2009 roku Geneza projektu: Wiosna

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu Nr 2a/2010 z dnia 6 stycznia 2010r Regulamin uczestnictwa w projekcie My też możemy realizowanym przez Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dotacje na założenie działalności gospodarczej. III Małopolskie Forum Finansowe 15 czerwca 2015 r.

Dotacje na założenie działalności gospodarczej. III Małopolskie Forum Finansowe 15 czerwca 2015 r. Dotacje na założenie działalności gospodarczej III Małopolskie Forum Finansowe 15 czerwca 2015 r. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej w ramach PO KL 2007-2013 osoby przedsiębiorcze 19 118 nowo

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 28.01.2014 r. CRZL.052.13.2014

Zielona Góra, 28.01.2014 r. CRZL.052.13.2014 Zielona Góra, 28.01.2014 r. CRZL.052.13.2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze realizujący od 01.02.2014 r. do 30.11.2014 r. Projekt pod nazwą: Żywe kultury ulicy ogłasza nabór na nw.

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warunki uczestnictwa w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 1 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim Realizator projektu: Stowarzyszenie ETAP ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań tel. +48 61 656 99 71, www.owesetap.pl Partner projektu: Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu można skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (II) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE. Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE. Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych I. DANE OGÓLNE - PROJEKT 1. Tytuł Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 I. Fundacja IN POSTERUM ul. Strzegomska 7 53-611 Wrocław telefon: 071 359 09 50 - forma prawna Organizacja Pożytku Publicznego - numer w Krajowym

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY KWESTIONARIUSZ ANKIETY Płeć: Kobieta Mężczyzna Wiek: 18-25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-50 lat powyżej 50 lat Okres prowadzenia przedsiębiorstwa: do 1 roku 1-3 lata 3-10 lat 10-20 lat powyżej 20

Bardziej szczegółowo

Z badań opinii publicznej wynika, że Romowie to jedna z najbardziej nielubianych grup społecznych w Polsce. Wiąże się z tym nie tylko wrogie

Z badań opinii publicznej wynika, że Romowie to jedna z najbardziej nielubianych grup społecznych w Polsce. Wiąże się z tym nie tylko wrogie Z badań opinii publicznej wynika, że Romowie to jedna z najbardziej nielubianych grup społecznych w Polsce. Wiąże się z tym nie tylko wrogie nastawienie, ale także konkretne postępowanie, które prowadzi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania RPOWP z dnia r.

Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania RPOWP z dnia r. Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania 3.3.1 RPOWP z dnia 29.07.2016r. 1. Jakiego typu szkół dotyczy zapis Regulaminu konkursu odnoszący się do grupy docelowej: uczniowie i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

Projekt Konserwator aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w instytucjach sektora kultury. Kraków, Hotel Andels, 22 lutego 2013 r.

Projekt Konserwator aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w instytucjach sektora kultury. Kraków, Hotel Andels, 22 lutego 2013 r. Projekt Konserwator aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Kraków, Hotel Andels, 22 lutego 2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.wup-krakow.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012

UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012 Projekt Burmistrza UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012 w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej pt.: Programu Aktywności Lokalnej AKADEMIA MĄDREGO RODZICA Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Kraków, 11 grudnia 2014 r. Harmonogram działań MRPO 2014-2020 04.04.2013

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Samorząd województwa w kwestii starzejącego się społeczeństwa Małopolski Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Sytuacja osób starszych w Małopolsce 530 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Lepsze jutro realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL ewaluacja bieżąca RAPORT KOŃCOWY - Poznań / Rybnik 2010 - Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie

1. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W V EDYCJI PROJEKTU Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE

Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 19 stycznia 2015 Osoby z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel konkursu Celem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO SZANSA-POMOC-AKTYWIZACJA CZYLI SPA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU 1 Informacje o projekcie 1. Szósta edycja projektu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Pośrednik pracy i doradca zawodowy w nowej funkcji doradcy klienta warsztat rozwoju kompetencji zawodowych

Pośrednik pracy i doradca zawodowy w nowej funkcji doradcy klienta warsztat rozwoju kompetencji zawodowych ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 4 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Pośrednik pracy i doradca zawodowy DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie jest wynikiem nowego rozwiązania przyjętego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja

człowiek najlepsza inwestycja Udzielenie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia ilości miejsc pracy, promowania przedsiębiorczości oraz wyrównywania szans, a także

Bardziej szczegółowo