Zarządzanie projektów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie projektów"

Transkrypt

1 Zarządzanie projektów Część 2 Role w zarządzaniu projektami Menadżer (kierownik) projektu - prowadzący projekt nie powinien przeszkadzać swoim pracownikom, a jest to rzadka umiejętność przywódcy* Sponsor projektu (finansujący, wspierający, naczelne kierownictwo) Członek zespołu (ang. project team) Przedstawiciel użytkownika Pracownik działu wsparcia technicznego Lider Klient - odbiorca projektu * Michał Hałas, To ludzie robią przedsięwzięcia, I Konferencja Project Management - Doświadczenia i Metody,

2 Role w zarządzaniu projektami Chief Project Officer Chief Project Officer Project Portfolio Manager Project Portfolio Manager Strategic Project Office Director Strategic Project Office Director Manager of Project Support Manager of Project Support Manager of Project Managers Manager of Project Managers Project Management Mentor Project Management Mentor Program Manager Program Manager Project Manager Project Manager Project Team Leader Project Team Leader Project Support Team Member Project Support Team Member Project Controller Project Controller Project Planner Project Planner Project Scheduler Project Scheduler Outlines Project Management Job Descriptions Role w zarządzaniu projektami Jaki jest sens danej roli? Jakie wymagania wobec kandydata stawia dana rola? Jakie kursy i trening są niezbędne? Jak oceniać osoby, które wykonują te role, jakie kryteria stosować? Jak oceniać potrzeby firmy w dziedzinie zarządzania projektami?

3 Kierownik projektu Kierownik projektu - dodatkowe źródło kosztów? - pośrednik między użytkownikami a ekipą projektu - kierownik projektu nie gwarantuje jego powodzenia Co kierownik projektu może wnieść do projektu? Jakie cechy są wymagane od kierownika projektu?* - wiedza o celach biznesu; - wiedza techniczna - technologiczna - możliwość łączenia w całość poszczególnych komponentów projektu - wiedza w dziedzinie podejmowania decyzji - uczenie się na własnych błędach - najbardziej powszechnie, najbardziej kosztownie * The Standish Group, Extreme chaos, Kierownik projektu Jakie cechy są wymagane od kierownika projektu?* - język użytkownika biznesowego i język technologii - tłumaczenie na język zespołu projektowego wymagań użytkowników biznesowych - wiedza o procesach - planowanie, kontrola, tworzenie harmonogramów - orientacja nie tylko w całości, ale i w szczegółach. Globalne spojrzenie na projekt jest dobre dla sponsora, a nie dla kierownika projektu. - umiejętności zorganizowania pracy zespołu - tworzenie atmosfery - umiejętności komunikacji i koordynacji pracy zespołu * The Standish Group, Extreme chaos,

4 Kierownik projektu Zamiast być odpowiedzialny za własną pracę, odpowiedzialny za pracę innych osób*. Nie próbować wykonać wszystkich spraw samodzielnie. Przy małych projektach lub w krótkim okresie czasu ta strategia może zdać egzamin, ale nie przy dłuższych lub złożonych projektach. Jeżeli stosujemy tę strategię w dłuższym okresie to jest pewną drogą do porażki projektu. Wiedza w programowaniu jest potrzebną przy programowaniu. Ta wiedza nie jest gwarancją, że osoba będzie dobrym kierownikiem projektu**. * Sanjay Murthi, Learning to Successfully Manage Teams and Delegate Work, ** Arun Jayaraman, Twenty Points for Effective Software Project Management, Wipro Technologies Kierownik projektu Jak delegować zadania i zapewnić ich wykonanie przy minimalnym zamieszaniu? Kierownik projektu nie jest rozliczany na podstawie jego własnej pracy, a po tym jak jest realizowany projekt w całości. Do obowiązków kierownika projektu należą: - wspomagać zespół przy pracy nad projektem; - podnosić ducha członków ekipy. Określić jakie są zadania zespołu. Określić z kierownictwem firmy za co kierownik projektu jest odpowiedzialny. Sanjay Murthi, Learning to Successfully Manage Teams and Delegate Work,

5 Kierownik projektu Określić w formie pisemnej jak będzie mierzony postęp projektu i jego sukces. Zrobić listy głównych celów projektu. Określić, jakie są mocne i słabe strony zespołu. Budować i podtrzymywać świadomość zespołu. Każdy członek zespołu musi rozumieć jaka jest jego rola i odpowiedzialność w projekcie Opracować scenariusze, jak postępować w sytuacji, kiedy projekt ma opóźnienie. Wybrać osobę zastępcę kierownika projektu wśród członków zespołu Sanjay Murthi, Learning to Successfully Manage Teams and Delegate Work, Kierownik projektu Szkolić zespół, szczególnie zastępcę kierownika projektu. Zastępca kierownika projektu powinien przyjmować więcej odpowiedzialności za projekt. Jedna z możliwości realizacji tego celu jest podział większych zespołów na podzespoły. Zastępca kierownika projektu może być odpowiedzialny za pracę podzespołu. Tak samo każdy członek ekipy powinien być szkolony w odpowiedzialności za wykonaną przez niego pracę. Aktywnie podchodzić do poszukiwania i rozwiązywania problemów. Prowadzić cotygodniowe, jeżeli nie ma możliwości codziennych spotkań z ekipą, na których są rozważane etapy i problemy związane z projektem. Planować z wyprzedzeniem Sanjay Murthi, Learning to Successfully Manage Teams and Delegate Work,

6 Przedstawiciel użytkownika Cechy przedstawiciela użytkowników, które przyczyniają się do zakończenia projektów sukcesem. - Wiedza na temat funkcji biznesowych, które mają być realizowane przez budowaną aplikację; - Widza technologiczna - zbyt duża wiedza technologiczna może doprowadzić do opóźnienie projektu; - Wiedza o procesach biznesowych; - Komunikatywność * The Standish Group, Extreme chaos, Sponsor projektu Jakie cechy powinien posiadać sponsor projektu? - Globalna wizja projektu - jak projekt się wpisuje w rozwój organizacji, jaka jest strategiczna rola projektu; - Aktywne zaangażowanie sponsora w obronę i promowanie projektu - Zrozumienie metodologii zarządzania procesów w firmie - Autorytet lub figurant - sukces czy porażka projektu

7 Specyfika projektów IT Czym się różni zarządzanie projektów informatycznych od zarządzania projektami w innych branżach? Jakie są specyficzne cechy projektów w obszarze IT? Projekty w branży IT są przerywane, nie dlatego że są bardzo złożone, ale raczej wskutek złego zarządzania. Wiedza w programowaniu jest potrzebna przy programowaniu. Ta wiedza nie jest gwarancją, że osoba będzie dobrym kierownikiem projektu. Jakie specyficzne wyzwania są związane z realizacją projektów w dziedzinie IT? Specyfika projektów IT* Praca na odległość (zdalna praca) członkowie zespołu projektowego mogą być rozproszeni geograficzne, co stwarza problemy przy komunikacji. To zjawisko ma szczególną wagę, kiedy mamy uczestników, między którymi są różnice kulturowe oraz pracują w różnych strefach czasowych, między którymi jest różnica czasu większa niż 8 godzin. Brak możliwości zobaczenia gotowego wyrobu. Przy projektach budowlanych jest przedstawiana makieta przyszłego budynku, tak samo jest przy statkach czy samochodach. Przy oprogramowaniu jest trudno zaprezentować gotowy produkt przed finalnym użytkownikiem przed jego zakończeniem. * Arun Jayaraman, Twenty Points for Effective Software Project Management, Wipro Technologies

8 Specyfika projektów IT* Kierowanie ludzi, którzy wiedzą więcej niż kierownik projektu. Kierownik projektu bardzo często będzie w sytuacjach, kiedy programiści, projektanci itd., będą posiadali większą wiedzę niż on w dziedzinie technologii, programowania. Wtedy powstaje problem jak podejmować decyzje w sytuacji, kiedy menedżer projektu jest mniej kompetentnym niż wykonawcy projektu. Zmiany w technologii i możliwości zmiany pracy. Przy projektach IT mamy do czynienia z najnowszą technologią. Osoby, które tworzą rozwiązania mają możliwości wyboru miejsca pracy. Powstaje problem jak zatrzymać utalentowanych członków zespołu do zakończeniu projektu, jak ich motywować. Jak zapewnić względną niezależność projektu od zmian w zespole. * Arun Jayaraman, Twenty Points for Effective Software Project Management, Wipro Technologies Warunki powodzenia/porażki (problemy) projektu Jeżeli posiadamy świadomość co do czynników, które są najczęstszym powodem niepowodzeń projektów mamy szansę ich uniknięcia, poprzez monitorowanie, przewidywanie wystarczających zasobów oraz kontrolę realizacji projektu.

9 Warunki powodzenia/porażki (problemy) projektu Jakie czynniki decydują o sukcesie projektu? Jak zdefiniować porażkę (ang. Failure) Porażka projektu <> przerywanie projektu - skala oceny nieudanych projektów - specyfikacja, wymagania, - termin, - budżet Dobre planowanie Brak metodologii / Stosowanie standardowej metodologii sformalizowane zarządzanie projektów na poziomie firmy; Współpraca wielu użytkowników poprzez efektywną komunikację Warunki powodzenia/porażki (problemy) projektu Zagrożone projekty są przerywane w wcześniejszych fazach zanim stanie się za późno i budżet jest przekroczony. Zmienność założeń funkcjonalnych Brak jednoznacznie określonych założeń użytkowników Złe zbieranie (sformułowanie) wymagań użytkowników Brak wsparcia przez naczelne kierownictwo (top management) - brak sponsora projektu Zbyt wygórowany (ambicjonalny) projekt Brak dostępu do źródeł danych Budowa wielu interfejsów jest mało efektywna Konflikt między członkami ekipy realizującej projekt.

10 Warunki powodzenia/porażki (problemy) projektu Zła ocena czasu niezbędnego do realizacji projektu - zbyt długi okres realizacji - projekt dostarcza rozwiązanie, które jest przestarzałe* * Paul Chin, Cold Case File Why Projects Fail, may 6, 2003, Warunki powodzenia/porażki (problemy) projektu projekt, który musi sie powieść jest w myśl panującej w wielu korporacjach zasady Dilberta - najprawdopodobniej z góry skazany na porażkę. * * Borys Stokalski, Perspektywy zarządzania projektami wobec nowych wyzwań IT, II Konferencja Project Management - Perspektywy i Doświadczenia,

11 Warunki powodzenia/porażki (problemy) projektu* Projekt ukierunkowany na klienta. Zespól rozumie problemy klienta i wagę jaką dla firmy ma dostarczenie produktu, który spełni w 100% oczekiwania i potrzeby użytkowników biznesowych. Uznanie dla pracy członków zespołu. Rozsyłanie harmonogramu projektu do wszystkich ludzi z ekipy, daje możliwość budowania świadomości i znaczenia ich roli wpływającej na zakończenie projektu z powodzeniem. * Arun Jayaraman, Twenty Points for Effective Software Project Management, Wipro Technologies Warunki powodzenia/porażki (problemy) projektu* Strategia wykonania projektu. Posiadanie dobrego projektu i harmonogramu nie jest gwarancją powodzenia projektu. Wybór technologii ma decydujący wpływ na wynik projektu. Uczestnicy projektu powinny dobrze rozumieć jaka funkcjonalność biznesowa jest wymagana od produktu, rozwiązania. Wiedza technologiczna, programistyczna nie zawsze jest powiązana z wiedzą biznesową. * Arun Jayaraman, Twenty Points for Effective Software Project Management, Wipro Technologies

12 Warunki powodzenia/porażki (problemy) projektu* Jaka metodologia będzie stosowana. Metodologia, która jest dobra przy jednym projekcie przy następnym może doprowadzić do porażki, jeżeli jest nieadekwatna. Spotkania w celu analizy przebiegu projektu (tygodniowe / dwutygodniowe) - ekipa jest permanentne informowana jak jest przestrzegany harmonogram, - jakie zmiany nastąpiły w projekcie / organizacji - jakie zadania mają być zrealizowane do następnego spotkania - w jakim stopniu są wykonane zadania z poprzedniego spotkania * Arun Jayaraman, Twenty Points for Effective Software Project Management, Wipro Technologies Warunki powodzenia/porażki (problemy) projektu* Spotkania kierownika projektu z poszczególnymi członkami ekipy pojedynczo lub w małej grupie Telekonferencje <-> wyjazdy Stymulowanie ludzi do poszukiwania błędów (ang. Bugs) w oprogramowaniu w możliwie najwcześniejszych etapach. Koszty korygowania błędów. Błędy przy projektowaniu bazy danych... * Arun Jayaraman, Twenty Points for Effective Software Project Management, Wipro Technologies

13 Warunki powodzenia/porażki (problemy) projektu* Szkolenie ekipy Stworzenie atmosfery sprzyjającej wymianie wiedzy, doświadczenia i poszukiwania wiedzy. Repozytorium wiedzy dotyczącej projektu Stosowanie standardów i procedur, metodologii, narzędzi, szablonów (ang. Templates) Rotacja ekipy - różne funkcje, docenić wartość dobrej roboty; - być w stanie zakończyć projekt w terminie, nawet jak odejdzie jedna lub więcej osób - zastępstwo. Bilans praca / reszta * Arun Jayaraman, Twenty Points for Effective Software Project Management, Wipro Technologies Warunki powodzenia/porażki (problemy) projektu* Szacowanie (ocena) projektu - w różnych cyklach realizacji projektu; - różne metodologie - różne osoby Szacowanie - estymacje zależą od typu projektu. Według profesora z MIT, Erik Brynjolfsson, Jeżeli projekt w obszarze IT się zakończy powodzeniem to każdy zainwestowany w niego 1 USD przynosi 6 USD zysku *. Ocena ryzyka - podniesienie kwalifikacji kierowników projektu w tym obszarze - wykorzystywanie sformalizowanych instrumentów i narzędzi do oceny ryzyka; - przeprowadzanie spotkań roboczych w celu oceny ryzyka; * The Standish Group, Radical CENTS,

14 Warunki powodzenia/porażki (problemy) projektu Ocena ryzyka związanego z projektem- system VirtualADVISOR - system ekspertowy zbudowany na bazie analizy projektów, opracowany kwestionariusz zawierający 300 pytań - szacowanie kosztów operacyjnych nowych rozwiązań dla różnych systemów operacyjnych* jaki jest koszt niepowodzenia projektu?** Jak niepowdzenie wpłynie na wiarygodność działu IT, kierownika projektu, zespołu, sponsora projektu? * The Standish Group, Extreme chaos, ** Craig Utley, Hurtownie danych - jak zwiększyc szanse powodzenia, Systemy IT, Nr , p Warunki powodzenia/porażki (problemy) projektu*

15 Warunki powodzenia/porażki (problemy) projektu* W USA projekty w sektorze IT zostały sklasyfikowane przez Standish Group w następujących kategoriach (udział %) Typ projektu Udział % Rozpoczynany od zera z użyciem tradycyjnych 33% języków programowania Modyfikacja zakupionej aplikacji 15% Rozpoczynany od zera z użyciem modelowania 13% obiektowego Rozwinięty z użyciem częściowo opracowanych 13% komponentów i częściowo zakupionych Znacznie zmiany w zakupionej aplikacji 12% Zakupione komponenty połączone w aplikacji 9% Zakupiona aplikacja wdrożona bez zmian 5% * The Standish Group, Extreme chaos, Warunki powodzenia/porażki (problemy) projektu* Ocena projektu przez kierownika projektu - kryteria funkcji typu projektu - funkcjonalność rozwiązania / wymagania klienta (zakładana funkcjonalność) - linie kodu - godziny programowania. Estymacja projektu = Najlepsze szacunki * 2,5 <-> Powodzenie projektu - bezpieczny dla kierownika projektu - atrakcyjny dla sponsora projektu Jakie mierniki stosować do oceny projektów? - time to market (czas niezbędny do wypuszczenia na rynek) - całkowity, krańcowy koszt wymaganej funkcjonalności - ROI * The Standish Group, Extreme chaos,

16 Warunki powodzenia/porażki (problemy) projektu* Waga poszczególnych czynników dla powodzenia projektu Czynnik Udział % Wsparcie przez naczelne kierownictwo 18 Zaangażowanie użytkowników biznesowych 16 Doświadczony kierownik projektu 14 Klarowne cele biznesowe 12 Minimalny zakres projektu 10 Standardowa infrastruktura oprogramowania 8 Podstawowe wymagania 6 Formalna metodologia 6 Rzetelne szacunki 5 Inne 5 * The Standish Group, Extreme chaos, Warunki powodzenia/porażki (problemy) projektu* Wpływ roli kierownika projektu na jego powodzenie - czy kierownik projektu zwiększa szansę sukcesu projektu? Koncentracja na regułach biznesu, a nie na technologii. Integracja nowego rozwiązania wśród istniejących aplikacji * The Standish Group, Extreme chaos,

17 Warunki powodzenia/porażki (problemy) projektu Kto jest inicjatorem, motorem projektu - dział IT, sponsor, użytkownicy biznesowi? Projekt w konflikcie z oddziałem, grupą pracowników... Zagrożenie projektu dla działu i pracowników... Przeciąganie rozpoczęcia projektu. Wzbogacanie wymagań w stosunku do projektu w czasie jego realizacji, po zaakceptowaniu planów, terminów, zasobów. Warunki powodzenia/porażki (problemy) projektu Tajemnicą sukcesu jest przede wszystkim przygotowanie Henry Ford

18 Jakość Prawie wszystko w poprawie jakości osiąga się dzięki upraszczaniu: projektu, obróbki, ustawienia, procesów i procedur. Tom Peters* * Tom Peters,,,In search of excellence" (1982), Thomas Peters, Robert Waterman Jr., Poszukiwanie doskonałości w biznesie, MEDIUM, Warszawa 2000 ROI Jak projekt wpłynie na wyzwania, które stoją przed nami? Jak z perspektywy biznesu można zdefiniować misję firmy? Jak projekt wpłynie na procesy biznesowe? W jakim obszarze pomyślna realizacja projektu przyniesie wzrost konkurencyjności firmy? Co pracownicy zyskują na wdrożeniu projektu? Co sponsor projektu zyska po jego realizacji? Jaki problem biznesowy, użytkowników końcowych rozwiąże nasz projekt? Jak on rozwiąże problemy i usprawni procesy w firmie? - automatyzacja procesu zamówień przez klientów (XML..) - automatyzacja procesu zamówień do dostawców (XML..)

19 ROI Metodologie oceny ROI - jakie dane są wymagane; - kazusy dostarczane przez sprzedawców rozwiązań* - bliskość gałęzi do naszej branży; - rozmiar firmy w stosunku do naszej; Co brać pod uwagę i czego nie brać przy ocenie ROI - koszty przestoju (cost of downtime) Jakie są widełki w których się może zmieniać ROI (najbardziej pesymistyczne, najbardziej optymistyczne) * Gantry Group, Eye on ROI: Buying with ROI - Your Vendor s ROI and You, DM Review April 28, 2005, Technologia a ROI Kiedy koszty technologii się zwrócą? Jaki jest przewidywany cykl życia wybranej technologii, kiedy będzie potrzeba zastąpienia jej przez inną? Jak technologia się wpisuje w strategię technologiczną firmy, jak współdziała ze stosowaną w firmie technologią? Jak wybrana technologia przyczyni się do wzrostu wydajności pracy? Jaki będzie koszt wzrostu wydajności pracy? Jaka jest cena opanowania danej technologii? - licencje - szkolenia - konsulting ze strony dostawcy technologii, produktu, narzędzia

20 Technologia a ROI Jakie jest wsparcie wybranej technologii? W jakim stopniu technologia jest dojrzała? Jeżeli technologia jest OPEN SOURCE jakie są gwarancje jej rozwoju, wsparcia przy napotkaniu problemów? Czy technologia nie wchodzi w konflikt z innymi technologiami? Celem - nie jest opanowanie technologii dla samej technologii ponieważ programiści chcą się nauczyć kolejnego języka, narzędzia, bazy danych... Cel to użycie technologii do osiągnięcia celów biznesowych firmy! Czy ta technologia może być zastosowana w innych procesach, działach... ROI Arkusze kalkulacyjne nie dostarczają całej historii * Wartość dla kogo * Największą pułapką przy podejmowania decyzji związanych z technologią w biznesie jest pośpiech przyjmowania rozwiązania bez pełnego zrozumienia leżących u podstaw potrzeb. Jest trudno bezpośrednio powiązać wyniki firmy z wynikami danego projektu ** * Jack Brennan, Show Me The Value, Your CEO is counting on you to make sure technology investments really pay off, ** Cathy Benko, Does Your Project Portfolio Reflect Your Strategic Intent?, SAP NetWeaver magazine, Premiere Issue

21 Wybór projektów do realizacji spośród dostępnych projektów Jak sprawić, aby był wybrany do realizacji nasz projekt wśród portfeli projektów? - Priorytet projektu dla firmy (fuzje i przyjęcia) - Sponsor projektu - Kierownik projektu - ROI / Ryzyko projektu - Niezbędne środki do realizacji projektu - Przy jakich okolicznościach, warunkach, projekt będzie wstrzymany Co realizacja projektu przyniesie dla firmy, dla sponsora, dla użytkownika, dla przedstawiciela handlowego?* * Dave Rochlin, Does Your Project Portfolio Reflect Your Strategic Intent, SAP NetWeaver Magazine, Vol 1, No 1, p Wybór projektów do realizacji spośród dostępnych projektów Czy portfel waszych projektów odzwierciedla wasze strategiczne cele?* Portfelem projektów organizacji jest prawdziwa miara jej zamierzeń... Zapewnia, że kluczowe projekty i inicjatywy są zbieżne ze strategicznymi celami firm... Jeżeli chcemy wiedzieć, gdzie będziemy jutro, patrzmy w inwestycje, które robimy dzisiaj, nie w plany... Jeżeli wasze portfolio (portfel) nie jest zbieżne z tym co mówicie, do czego chcecie dojść, dysponujecie dwiema możliwościami: Zmienić to co mówicie, do czego chcecie dojść na ile wasze portfolio (portfel) pozwala, lub zrobić zmiany w waszym portfolio * Cathy Benko, Does Your Project Portfolio Reflect Your Strategic Intent?, SAP NetWeaver magazine, Premiere Issue

22 Wybór projektów do realizacji spośród dostępnych projektów Ocena portfolio (portfelu projektów) nie jest jednorazowym aktem. Portfel musi być regularnie analizowany. Po akceptacji projektu, najtrudniej jest go wstrzymać, zaniechać. Ale priorytety firmy, rynku, lub motywacje mogą zmienić projekt na nieistotny. Również są kontynuowane zmiany w technologii.... Duże projekty związane z infrastrukturą muszą być rozpatrzone ponowne, jeżeli jest zmiana w kierunkach strategii. *... Według danych firmy badawczej i konsultingowej Gartner, organizacje, które stosują rygorystyczne kryteria do przeniesienia projektów od fazy wymagań do fazy rozwoju oszczędzają więcej niż 25% kosztów związanych z opóźnieniem lub zaniechaniem projektu**. * Cathy Benko, Does Your Project Portfolio Reflect Your Strategic Intent?, SAP NetWeaver magazine, Premiere Issue ** Bob Wourms, Pharmaceutical Organizations Discover new Way to Stay Ahead of the Game: Project management Outsourcing, Pharmaceutical Processing, September 2003, Wybór projektów do realizacji spośród dostępnych projektów W czasie niepewności jest lepiej adaptować się do przyszłości, niż przewidywać ją.... Zrobić porfolio (portfel) projektów wariantowych, niż zakładać na kilku dużych wielomilionowych projektów - poject chunking - kawałki projektów.. obniża ryzyko, tworzy szybciej wartość dla firmy, dodaje więcej punktów podejmowania decyzji, obniża dylemat wstrzymania pojedynczych projektów... Project chunking (dziełenie projektu na kawałki) obniża jednocześnie okres zwrotu i ryzyka, dodając elastyczność. tworzyć komponenty, które mogą być wielokrotnie użyte.. * Cathy Benko, Does Your Project Portfolio Reflect Your Strategic Intent?, SAP NetWeaver magazine, Premiere Issue

23 Rola narzędzi informatycznych Blisko 60% udanych projektów w USA używało narzędzi wspomagających zarządzanie projektem. Platforma do komunikacji między użytkownikami, sponsorem, kierownikiem projektu i zespołem projektowym Narzędzia do zarządzania projektami Rolą narzędzia jest wspomaganie pracy zespołu i procesu zarządzania projektem. Innowacje metodologiczne w zarządzaniu projektami Balanced Score Card (BSC) - Zrównoważona Karta Wyników Workflow management (zarządzanie przepływu dokumentów) TQM - Total Quality Management Portfolio Management - stosowanie selekcji i nadawanie priorytetów oceny projektach na bazie kosztów i zysków* Project Management Office (PMO) - Biuro projektów - centralny oddział w organizacji, które odpowiada za planowanie, zarządzanie i wykonywanie wszystkich projektów w ramach firmy, komitet zarządzający projektami w organizacji Outsourcing project management - outsourcing zarządzanie projektów * Debbie Bigelow, Four Top Project Managemenet Priorities of Fortuen 500 Companies, PM Solutions,

24 Innowacje metodologiczne w zarządzaniu projektami Atmosfera w firmie - czy wszyscy popierają projekt, jak pozyskać zwolenników wśród przeciwników projektu W Projektach IT*: Adaptive Managament Extreme Programming Kiedy stosować te innowacje - wówczas, kiedy one powodują, że projekty są bardziej zyskowne i realizowane z większym powodzeniem. * Borys Stokalski, Perspektywy zarządzania projektami wobec nowych wyzwań IT, II Konferencja Project Management - Perspektywy i Doświadczenia, Innowacje metodologiczne w zarządzaniu projektami Outsourcing project management - outsourcing zarządzanie projektów Presja - szybko dostarczyć nowe produkty na rynek, nie przekraczając budżetu, zgodnie z wymaganiami jakości, wyprzedzając konkurencję Outsourcing zarządzania projektami zalety: Długofalowe rozwiązanie, efektywne kosztowo, zwalnia zasoby w firmach. Zasoby te można wykorzystać na szybsze dostarczenie produktu na rynek, badanie i rozwój nowych produktów, podniesienie efektywności procesów biznesowych... Firmy potrzebują od 5 do 7 lat, aby przygotować we własnym zakresie ekipę, posiadającą certyfikaty Project Management Professional (PMP) Natychmiast rośnie procent projektów zakończonych sukcesem. Transfer wiedzy, konsultant zewnętrzny < > zespół firmy. Pracownicy organizacji lepiej zaczynają rozumieć zarządzanie projektami, stosowanie metryki do oceny projektów. Zmniejsza rotację pracowników. Koszty związane z rotacją kierownika projektu dochodzą do 150% kosztów płacowych. * Bob Wourms, Pharmaceutical Organizations Discover new Way to Stay Ahead of the Game: Project management Outsourcing, Pharmaceutical Processing, September 2003,

25 Innowacje technologiczne w zarządzaniu projektami (technology innovations in PM) Web enabled Linux enabled Part of ERP (E-Business Suite) Jeden interfejs - Web lub / oraz Ms Excel (Open Office) enabled (export do) Kultura zarządzania projektami Zarządzanie projektami - podstawa do wykreowania w organizacji kultury Zarządzania Zmianą! Projektowa organizacja firmy - odejście od tradycyjnej hierarchicznej struktury organizacyjnej, w kierunku płaskiej struktury ułatwiającej komunikację. Ja to moje projekty... Projekty to ja... Projekty powinny/mogą/muszą stać się T-O-B-Ą!... My żyjemy, by wykonywać... Projekty... Zamień każde zadanie w projekt. (Tom Peters)

26 Kultura zarządzania projektami System zarządzania wiedzą w firmie System współdzielenia się wiedzą w firmie System uczenia się organizacji Zarządzania projektami IT w erze gospodarki elektronicznej Szybkość zmian (Alvin Toffler Trzecia fala, PIW, Warszawa 1985) Porywa nas tsunami zmian technologicznych i technicznych tracimy orientację... Dokonuje się rewolucja tradycyjnego miejsca pacy. Nikt rozsądny nie spodziewa się już, że spędzi całe życie w jednej firmie...układy scalone skolonizują wszystkie nasze rutynowe zajęcia*. * Tom Peters, In search of excellence, Thomas Peters, Robert Waterman Jr., Poszukiwanie doskonałości w biznesie, MEDIUM, Warszawa 2000

27 Zarządzania projektami IT w erze gospodarki elektronicznej Zmiana punktu koncentracji z: terminu, budżetu, dostarczanie produktu, który w maksymalnym stopniu spełnia wymagania (tradycyjne podejście) ukierunkowane na zmiany. Kaprysy rynku i presja konkurencji nie pozwalają na szczegółowe określenie zakresu prac w momencie planowania nowej inicjatywy, zaś w trakcie jej realizacji uniemożliwiają stabilizację wymagań, zmuszając do nieustannej weryfikacji założeń dotyczących terminów realizacji i kryteriów opłacalności **. ** Borys Stokalski, Perspektywy zarządzania projektami wobec nowych wyzwań IT, II Konferencja Project Management - Perspektywy i Doświadczenia, Zarządzania projektami IT w erze gospodarki elektronicznej Zmiany w procesach biznesowych wymaganiach użytkowników infrastrukturze i sprzęcie systemach operacyjnych aplikacjach technologii

28 Zarządzania projektów IT w erze gospodarki elektronicznej*... Zamiast konkretnego terminu pojawia się pojęcie terminu wejścia (time-to-market), który jest wypadkową wielu zmiennych czynników. Zamiast konkretnego zestawu wymagań, możemy mówić o subiektywnym modelu wartości (value proposition) wyznaczającym satysfakcję konsumenta rezultatów projektu. Również utrzymanie budżetu zostaje zastąpione przez bardziej elastyczne pojęcie utrzymania opłacalności przedsięwzięcia. Zamiast szczegółowego planu całego przedsięwzięcia pojawia się pojęcie strategii realizacji projektu oraz bieżące planowanie obejmujące stosunkowo krótki horyzont czasowy. * Borys Stokalski, Perspektywy zarządzania projektami wobec nowych wyzwań IT, II Konferencja Project Management - Perspektywy i Doświadczenia, On-demand - na żądanie Tradycyjny cykl rozwoju oprogramowania a nowy model rozwoju i dostarczania usług On-demand - Usługi na żądanie - centrum danych - serwer, system operacyjny, baza danych, serwer aplikacji, CRM, ERP... - Nowy typ relacji między użytkownikiem a dostawcą usługi (aplikacji) (ang. Service Provider) zamiast kupować licencję kupuje się czas użytkowania aplikacji - Dostępna natychmiast - Dostarcza wartość, przy niższych kosztach (30 do 60% w stosunku do tradycyjnego modelu), lepszej jakości serwisu * Neil Singhal and Bill McBeath, How On-Demand is Radically Changing the Enterprise Software Industry,

29 On-demand - na żądanie Neil Singhal and Bill McBeath, How On-Demand is Radically Changing the Enterprise Software Industry

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails Piotr Więcek kierunek: informatyka specjalność: informatyka stosowana

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemów informatycznych

Wdrażanie systemów informatycznych Wdrażanie systemów informatycznych Z pewnością, Drogi Monsieur Poirot, Zrobienie czegoś z perfekcją jest usprawiedliwieniem 1 Słowo wdrażać oznacza zaczynać, wprowadzać, stosować coś, zapoczątkowywać 2.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

Cykl życia systemu ERP

Cykl życia systemu ERP Cykl życia systemu ERP Wstęp Cel: przedstawienie wszystkich zdarzeń tworzących cykl życia systemu ERP od koncepcji do wycofania z użycia oraz kolejności w jakiej mogą wystąpić te zdarzenia Różnice: mogą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektów

Zarządzanie projektów Zarządzanie projektów Zarządzanie projektów Część 1 Organizacja Kursu Organizacja Kursu Wykład - interaktywna prezentacja (ok. 95% czasu) Test (ok.. 5% czasu) Opracowanie indywidualne lub grupowe związane

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy zarządzania projektami

1. Podstawy zarządzania projektami ~ 1 ~ 1. Podstawy zarządzania projektami 1.1. Wstęp do zarządzania projektami - podstawowe pojęcia i definicje Projekt (przedsięwzięcie) to unikatowy zestaw skoordynowanych działań ograniczony czasem i

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja IT. Idee na czas zmiany

Optymalizacja IT. Idee na czas zmiany Optymalizacja IT Idee na czas zmiany 1 Spis treści Optymalizacja projekt nie tylko kryzysowy Robert Jesionek Optymalizacja w IT Witold Kilijański Jaka powinna być architektura IT? Marek Wiśniewski Czy

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI 1 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi ROZPRAWA DOKTORSKA ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem Optymalizacja IT 1 2 Spis treści Optymalizacja jest koniecznością 5 kroków budowania zespołu wg Łukasza Kruczka Barbara Mejssner, it-manager.pl Redukcja kosztów w IT Jak mierzyć efektywność IT Stanisław

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu PPM (Project Portfolio Management) w organizacji

Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu PPM (Project Portfolio Management) w organizacji dr inż. Andrzej Parafian Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu PPM (Project Portfolio Management) w organizacji Streszczenie Organizacje decydują się na podejście projektowe w zarządzaniu wewnętrznymi

Bardziej szczegółowo

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz Bartosz Chrabski Specjalista IT pracujący w grupie oprogramowania IBM Polska. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania pracą zespołów programistów, testerów analityków oraz technincznym

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość w zarządzaniu projektami jak podejść do tematu? Czy teoria może być praktyczna? Maciej Bodych ISSN 2353-3137.

Dojrzałość w zarządzaniu projektami jak podejść do tematu? Czy teoria może być praktyczna? Maciej Bodych ISSN 2353-3137. Publikacja wydawana przez Project Management Institute www.pmi.org.pl marzec 2015 nr 8 ISSN 2353-3137 s. 6 7 Sponsorzy - niedoceniana rola Grzegorz Szałajko s. 16 19 Megaprojects should focus on sustainability

Bardziej szczegółowo