SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC v2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0"

Transkrypt

1 SpeedTouch Seria 500 Podrcznik Uytkownika E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM

2 E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM

3 SpeedTouch Seria 500 Podrcznik konfiguracji i eksploatacji Wersja R4.2 E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM

4 Status: Dokument wydany Uwagi o zmianach: PeckelbeenS Tytuł skrócony: ST 500 Podrcznik Uytkownika R4.2 (C) THOMSON. Wszelkie prawa zastrzeone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zawartoci niniejszego dokumentu bez pisemnego zezwolenia firmy THOMSON jest zabronione. Niniejszy dokument zawiera informacje które mog podlega zmianom i nie stanowi zobowizania THOMSON. THOMSON nie jest odpowiedzialny za błdy i niecisłoci które mog pojawi si w niniejszym dokumencie. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM

5 Spis treci 1 INSTALACJA MODEMU SPEEDTOUCH Podstawowe informacje dotyczce SpeedTouch Konfiguracja modemu SpeedTouch Konfiguracja lokalnego połczenia Ethernet Konfiguracja połczenia USB w systemach operacyjnych Microsoft Windows Konfiguracja połczenia USB w systemach operacyjnych Mac Konfiguracja modemu SpeedTouch Konfiguracja modemu SpeedTouch w systemach operacyjnych Microsoft Windows Konfiguracja modemu SpeedTouch w innych systemach operacyjnych Instalacja aplikacji Dr SpeedTouch POŁCZENIE Z SIECI INTERNET ZA POMOC MODEMU SPEEDTOUCH Surfowanie w sieci Internet Łczenie si z sieci Internet przez klienta PPP wbudowanego w modem SpeedTouch Sesje internetowe poprzez Windows XP UPnP Sesje internetowe poprzez serwer WWW modemu SpeedTouch Łczenie si z sieci Internet poprzez klienta dial-in PPPoE na komputerze PC Korzystanie z klienta dial-in pod Windows XP Korzystanie z klienta dial-in pod Mac OS X INTERFEJS WWW MODEMU SPEEDTOUCH Odnoniki tematyczne menu Basic Odnoniki tematyczne menu Advanced Zarzdca NAT modemu SpeedTouch UAKTUALNIANIE OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO MODEMU SPEEDTOUCH Asystent aktualizacji oprogramowania E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 1

6 4.2 Rczne zarzdzanie oprogramowaniem systemowym za pomoc serwera BOOTP USUWANIE PROBLEMÓW Informacje ogólne Konfiguracja domylna modemu SpeedTouch Usuwanie sterowników USB modemu SpeedTouch E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 2

7 1 Instalacja modemu SpeedTouch Wprowadzenie Dzikujemy Pastwu za wybranie modemu ADSL SpeedTouch serii 500! Dziki temu urzdzeniu surfowanie w sieci Internet z wykorzystaniem asymetrycznej cyfrowej ptli abonenckiej (ADSL ang. Asymmetric Digital Subscriber Line) stanie si nowym dowiadczeniem. Zawarto niniejszego podrcznika uytkownika Niniejszy podrcznik uytkownika pomoe Pastwu w zapoznaniu si z modemem ADSL SpeedTouch serii 500. Informacje w nim zawarte pozwol Pastwu na szybkie uzyskanie połczenia z sieci Internet. Terminologia W dalszej czci podrcznika modem grupowy ADSL SpeedTouch serii 500 bdzie nazywany modemem SpeedTouch. Wyjtki od tej reguły bd wyranie oznaczone. Instrukcje bezpieczestwa Przed podłczoniem do zasilania modemu SpeedTouch prosimy o przeczytanie Skróconej Instrukcji Instalacji i Bezpieczestwa SpeedTouch. UPnP Modemy SpeedTouch s certyfikowane jako produkty UPnP (ang. Universal Plug and Play). Pozwala to Pastwa komputerowi samodzielnie wykry nadzorowa prac tego urzdzenia. Uwaga Bardziej szczegółowe informacje dotyczce instalacji produktów typu UPnP znajduj si w podrcznikach uytkownika systemu operacyjnego zainstalowanego na Pastwa komputerze. Uaktualnienia dokumentacji i oprogramowania Produkty SpeedTouch 500Series s rozwijane w celu udostpnienia uytkownikom nowych funkcjonalnoci. Dalsze informacje dotyczce najnowszych innowacji technologicznych, uaktualnie dokumentacji i oprogramowania znajduj si na stronie WWW produktu SpeedTouch : E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 3

8 1.1 Podstawowe informacje dotyczce SpeedTouch Wprowadzenie do SpeedTouch Przed dalszymi czynnociami prosimy o przeczytanie Skróconej Instrukcji Instalacji i Bezpieczestwa SpeedTouch. Zawarto w niej wane informacje dotyczce zawartoci opakowania oraz bezpieczestwa obsługi. Po otwarciu opakowania naley sprawdzi, czy znajduj si w nim wszystkie elementy. W przypadku uszkodzonych bd brakujcych elementów naley skontaktowa si z lokalnym dostawc systemu, który udzieli dalszych wskazówek. SpeedTouch Poniej przedstawiono modem SpeedTouch w obudowie slim line: Włczanie/wyłczanie urzdzenia Wyłcznik zasilania znajduje si na płycie czołowej modemu SpeedTouch : Włczanie modemu SpeedTouch : naley jednokrotnie nacisn wyłcznik. Wyłczanie modemu SpeedTouch : naley nacisn wyłcznik i przytrzyma do momentu wygaszenia wszystkich diod LED. Uwaga Po podłczeniu przewodu zasilajcego modemu SpeedTouch do sieci energetycznej urzdzenie powinno włczy si samoczynnie. Jeeli to nie nastpi, naley jednorazowo nacisn wyłcznik zasilania. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 4

9 Diody LED SpeedTouch Diody LED słu do okrelenia aktualnego stanu modemu SpeedTouch : Ikona diody LED Power/System LED Opis DSL/WAN LED LAN LED USB LED Diody USB s dostpne jedynie w wariancie modemu SpeedTouch wyposaonego w interfejs USB. Stan diod LED podczas normalnej pracy urzdzenia W poniszej tabeli przedstawiono stany diod LED podczas normalnej pracy modemu SpeedTouch : Wskazanie Nazwa Kolor Status Opis Power/system Wyłczona Zasilanie wyłczone LED Zielona Włczona Zasilanie włczone, normalna DSL/WAN LAN USB Wyłczona Bursztynowa Zielona/ bursztynowa Miga Włczona Przełczanie kolorów praca Łcze DSL odłczone Łcze DSL w trakcie synchronizacji Łcze DSL zsynchronizowane Łcze DSL zsynchronizowane i trwa nawizywanie połczenia Zielona Włczona Łcze DSL zsynchronizowane i połczenie aktywne Wyłczona Łcze Ethernet odłczone Zielona Włczona Łcze Ethernet aktywne Wyłczona Łcze USB odłczone Zielona Włczona Łcze USB aktywne E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 5

10 Stan diod LED w innych sytuacjach Oprócz sygnalizacji normalnych stanów, diody LED mog równie wskazywa rozpoczynanie pracy przez urzdzenie lub zaistnienie awarii: Wskazanie Nazwa Kolor Status Power/system LED Wyłczona Bursztynowa Miga Włczona Opis Zasilanie wyłczone Zasilanie włczone, trwa BOOTP Zasilanie włczone, trwa POST(*) Czerwona Włczona Zasilanie włczone, POST(*) zakoczony niepowodzeniem Zielona Miga Zasilanie włczone, powrót do ustawie domylnych (*) Power On Self Test (POST) autotest uruchamiany po włczeniu zasilania Złcza panelu tylnego modemu SpeedTouch W zalenoci od zakupionego wariantu modemu SpeedTouch moe on by wyposaony w: Pojedynczy port Ethernet 10/100Base-T: A B C Złcze zasilania Złcze Ethernet 10/100Base-T Złcze DSL E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 6

11 Cztery porty Ethernet 10/100Base-T: A B C Złcze zasilania Przełcznik Ethernet 10/100Base-T Złcze DSL Pojedynczy port Ethernet 10/100Base-T oraz port USB: A Złcze zasilania C Złcze USB B Złcze Ethernet 10/100Base-T D Złcze DSL Znaczenie diod LED portów Ethernet Kady port Ethernet znajdujcy si na panelu tylnym posiada jedn diod LED słuc do okrelania stanu połczenia. W zalenoci od wariantu modemu SpeedTouch moe on by wyposaony w drug diod LED wskazujc na wybrany port 10/100Base-T: A (opcjonalna) B Nazwa Wskazanie 10/100 Base-T Aktywno portu Status Wyłczona Włczona Wyłczona Włczona Miga Opis Łcze 10 Base-T Łcze 100 Base-T Port odłczony Łcze Ethernet pracuje Transmisja danych E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 7

12 1.2 Konfiguracja modemu SpeedTouch Warianty modemu SpeedTouch Istniej dwa warianty ADSL modemu SpeedTouch : Wariant ADSL/POTS, słucy do transmisji danych poprzez lini analogow POTS(*) Wariant ADSL/ISDN, słucy do transmisji danych poprzez cyfrow lini ISDN(**). Naley korzysta z wariantu modemu SpeedTouch w wariancie odpowiadajcym typowi posiadanego łcza telefonicznego. Zaleca si sprawdzenie u dostawcy usług czy modem SpeedTouch jest dostosowany do wymaga usługi ADSL. (*) Plain Old Telephone Service (POTS) standardowa usługa telefoniczna (**) Integrated Services Digital Network (ISDN) cyfrowa sie z integracj usług Usługa ADSL Odpowiednia usługa DSL musi by dostpna w lokalizacji w której jest instalowane urzdzenie: Usługa ADSL musi by uaktywniona na rzecz Pastwa łcza telefonicznego. Poniewa usługa telefoniczna oraz usługa ADSL współdziel ptl abonenck, konieczna jest instalacja rozgałziacza lub filtrów rozproszonych słucych do separacji sygnałów ADSL i sygnałów telefonicznych. W sprawie instalacji rozgałziaczy/filtrów naley zawsze kontaktowa si z dostawc usług. Napicia wystpujce na publicznych liniach telefonicznych mog spowodowa poraenie. Dozwolone jest samodzielne instalowanie jedynie tych rozgałziaczy/filtrów które s przeznaczone do samodzielnej instalacji. Pozostałe rozgałziacze/filtry mog by instalowane wyłcznie przez wykwalifikowany personel serwisowy. Podłczanie łcza DSL Złcze DSL modemu SpeedTouch jest oznaczone symbolem. Łcze naley podłcza do gniazdka telefonicznego lub do wyjcia filtru korzystajc z przewodu DSL dostarczonego wraz z modemem SpeedTouch. Podłczanie zasilania Przed podłczeniem zasilania naley sprawdzi czy zasilacz urzdzenia odpowiada lokalnym parametrom sieci energetycznej. W przypadku wtpliwoci naley si skontaktowa z dostawc usług. Gniazdo zasilania modemu SpeedTouch jest oznaczone symbolem. Włoy złcze współosiowe typu jack do gniazda zasilania modemu SpeedTouch. Włczenie zasilania modemu SpeedTouch Modem SpeedTouch automatycznie rozpoczyna prac po włczeniu zasilania. Jeeli tak si nie stanie, nacisn krótko wyłcznik zasilania znajdujcy si na płycie czołowej. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 8

13 Konfiguracja sieci lokalnej W zalenoci od wariantu zakupionego modemu SpeedTouch istniej róne moliwoci podłczenia Pastwa komputera (komputerów) do tego urzdzenia: Połczenie typu Ethernet Szczegółowe informacje znajduj si w rozdziale Konfiguracja lokalnego połczenia Ethernet na stronie 10. Połczenie typu USB Połczenie USB jest obsługiwane w systemach MS Windows 98/98SE/ME, MS Windows 2000/ XP, Mac OS 8.6/9.x oraz Mac OS X 10.1/10.2. Aby podłczy modem SpeedTouch poprzez USB konieczna jest instalacja sterowników USB. Szczegółowe informacje znajduj si w rozdziale Konfiguracja połczenia USB w systemach operacyjnych Microsoft Windows na stronie 11 oraz Konfiguracja połczenia USB w systemach operacyjnych Mac OS na stronie 14. W przypadku wykorzystywania modemu SpeedTouch wyposaonego w interfejs USB mona korzysta zarówno z obu typów połcze, tworzc prost sie lokaln. Konfiguracja połczenia Internet Szczegółowe wskazówki dotyczce przygotowania modemu SpeedTouch do połczenia z sieci Internet znajduj si w rozdziale 1.3 Konfiguracja modemu SpeedTouch na stronie 19. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 9

14 1.2.1 Konfiguracja lokalnego połczenia Ethernet Sie lokalna Minimalne wymagania niezbdne do uzyskania połczenia Ethernet to: Komputer wyposaony w kart sieciow Ethernet (NIC ang. Network Interface Card). Hub lub przełcznik Ethernet (w razie potrzeby) oraz zestaw niezbdnych przewodów połczeniowych. Przewody Ethernet W zestawie SpeedTouch znajduje si przewód Ethernet typu RJ45/RJ45, z połczeniami bezporednimi (bez tzw. crossów), zwany dalej przewodem Ethernet. Poniewa wszystkie warianty modemu SpeedTouch posiadaj funkcj autodetekcji typu portu Ethernet (10/100Base-T, MDI/MDI-X), do podłczenia urzdzenia do komputera mona skorzysta z dowolnego przewodu LAN (w pełni okablowanego). Standardowa procedura łczenia przewodów Połczy port Ethernet komputera z (jednym z) portów Ethernet modemu SpeedTouch. Jeeli kilka komputerów ma zosta podłczonych do modemu SpeedTouch wyposaonego w jeden port Ethernet, wówczas niezbdne jest zastosowanie dodatkowego hub a (zewntrznego) lub przełcznika Ethernet. Jeeli posiadaj Pastwo wersj modemu SpeedTouch wyposaon w 4 porty Ethernet, mog Pastwo utworzy lokaln sie Ethernet bez koniecznoci stosowania innych urzdze zewntrznych. Sprawdzenie łcza Ethernet Diody LED modemu SpeedTouch umoliwiaj kontrol stanu łcza Ethernet. Szczegółowe informacje znajduj si w rozdziale 1.1 Podstawowe informacje dotyczce modemu SpeedTouch na stronie 4. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 10

15 1.2.2 Konfiguracja połczenia USB w systemach operacyjnych Microsoft Windows Wspierane systemy operacyjne Modemy SpeedTouch mog pracowa poprzez łcze USB pod kontrol nastpujcych systemów operacyjnych Microsoft Windows: Windows 98/98SE lub Windows ME Windows 2000 lub Windows XP Podczas instalacji moe by potrzebna płyta instalacyjna (CD-ROM) systemu Windows. Minimalne wymagania systemowe System Windows 98/98SE/ME: Procesor Pentium 166 MHz lub kompatybilny 32 MB pamici operacyjnej System Windows 2000/XP: Procesor Pentium II lub kompatybilny 64 MB pamici operacyjnej 30 MB wolnej przestrzeni dyskowej Czynnoci przygotowawcze Przed rozpoczciem instalacji sterowników USB z płyty SpeedTouch Setup CD- ROM prosimy usun wszelkie poprzednie instalacje SpeedTouch USB lub SpeedTouch 330 które znajduj si na Pastwa komputerze. Instalacja połczenia SpeedTouch USB Instalacja odbywa si za pomoc mechanizmu Plug and Play, co oznacza e wysiłek ze strony uytkownika jest minimalny. Upewni si, e zarówno komputer PC jak i modem SpeedTouch s włczone i pracuj normalnie. Naley wykona nastpujce czynnoci: 1 Włoy przewód USB dostarczony wraz z modemem do portu USB SpeedTouch oznaczonego logo USB: 2 Drugie złcze przewodu USB włoy do jednego z gniazd USB w komputerze PC. W wikszoci przypadków gniazdo USB w komputerze PC jest oznaczone symbolem USB. Uwaga Istnieje moliwo podłczenia komputera PC z modemem SpeedTouch poprzez hub a USB. 3 System Windows automatycznie wykryje obecno modemu SpeedTouch : 4 Pojawi si kreator Found New Hardware, który prowadzi uytkownika przez kolejne kroki procedury instalacji sterowników USB modemu SpeedTouch. Aby kontynuowa klikn przycisk Next. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 11

16 5 Ponisze okno wchodzce w skład kreatora Found New Hardware umoliwia wybranie lokalizacj dyskow w której bd poszukiwane pliki sterowników: Włoy płyt SpeedTouch Setup CD-ROM, upewni si e kreator bdzie poszukiwałsterowników na napdzie CD-ROM i klikn przycisk Next. 6 Kreator poinformuje o znalezieniu sterowników do modemu SpeedTouch na płycie CD-ROM. Aby kontynuowa klikn przycisk Next. 7 Rozpoczyna si właciwa procedura instalacyjna sterowników USB modemu SpeedTouch. Kreator instalacji bdzie podczas swojej dalszej pracy oznaczał połczenie USB na potrzeby modemu SpeedTouch jako SpeedTouch USB. 8 Pojawia si okno dialogowe porozumienia licencyjnego dotyczcego oprogramowania (Software Licence Agreement): Aby kontynuowa prac, naley klikn przycisk Yes. 9 W kolejnych oknach naley postpowa zgodnie ze wskazówkami przedstawianymi przez kreator. Kady kolejny krok instalacji naley potwierdza klikajc przycisk Next. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 12

17 10 Pod koniec procedury pojawi si nastpujce okno dialogowe: W celu zakoczenia procesu instalacji naley klikn przycisk Finish. Po pomylnym zakoczeniu procedury instalacji połczenie USB modemu SpeedTouch jest gotowe do pracy. Przed rozpoczciem procedury konfiguracji modemu SpeedTouch opisanej w podrozdziale 1.3 Konfiguracja modemu SpeedTouch na stronie 19 mona (opcjonalnie) podłczy inny komputer, wykorzystujc jego port Ethernet. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 13

18 1.2.3 Konfiguracja połczenia USB w systemach operacyjnych Mac Wspierane systemy operacyjne Modemy SpeedTouch mog pracowa poprzez łcze USB pod kontrol nastpujcych systemów operacyjnych Mac: Mac OS 8.6/9.x Mac OS X 10.1/10.2 (lub póniejszy) Minimalne wymagania systemowe Dla Mac OS 8.6/9.x: 640 (KB) wolnej przestrzeni dyskowej. Dla Mac OS X 10.1/10.2: 118 MB wolnej przestrzeni dyskowej (podczas instalacji). Czynnoci przygotowawcze Przed rozpoczciem instalacji sterowników USB z płyty SpeedTouch Setup CD- ROM prosimy usun wszelkie poprzednie instalacje SpeedTouch USB lub SpeedTouch 330 które znajduj si na Pastwa komputerze. Nie łczy modemu SpeedTouch poprzez interfejs USB do momentu w którym wszystkie sterowniki USB s ju zainstalowane i wykonano restart komputera po instalacji. Instalacja połczenia USB na platformie Mac OS 8.6/9.x Upewni si, e zarówno komputer PC jak i modem SpeedTouch s włczone i pracuj normalnie. Naley wykona nastpujce czynnoci: 1 Włoy płyt CD-ROM SpeedTouch Setup do napdu CD-ROM. 2 Otworzy katalog OS9 znajdujcy si na płycie CD-ROM i dwukrotnie klikn Installer; zostanie uruchomiona procedura instalacyjna. 3 Pojawi si okno instalacyjne: Z rozwijalnej listy wybra opcj Easy Install i klikn przycisk Switch Disk w celu wybrania partycji OS8.6/9.x. Aby kontynuowa klikn przycisk Install. 4 Modułinstalacyjny zainstaluje niezbdne pliki na Pastwa komputerze. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 14

19 5 Pojawi si nastpujce okno dialogowe: Aby kontynuowa klikn przycisk OK. 6 Po zakoczeniu instalacji pojawi si nastpujce okno dialogowe: Klikn przycisk Restart w celu zakoczenia instalacji i restartu komputera. 7 Po restarcie komputera sterowniki USB modemu SpeedTouch s w pełni zainstalowane i gotowe do pracy. Włoy przewód USB dostarczony wraz z modemem do portu USB SpeedTouch oznaczonego logo USB:. Drugie złcze przewodu USB włoy do jednego z gniazd USB w komputerze PC. W wikszoci przypadków gniazdo USB w komputerze PC jest oznaczone symbolem USB. Przed rozpoczciem procedury konfiguracji modemu SpeedTouch opisanej w podrozdziale 1.3 Konfiguracja modemu SpeedTouch na stronie 19 mona (opcjonalnie) podłczy inny komputer, wykorzystujc jego port Ethernet. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 15

20 Instalacja połczenia USB na platformie Mac OS 10.x Upewni si, e zarówno komputer PC jak i modem SpeedTouch s włczone i pracuj normalnie. Naley wykona nastpujce czynnoci: 1 Włoy przewód USB dostarczony wraz z modemem do portu USB SpeedTouch oznaczonego logo USB: 2 Drugie złcze przewodu USB włoy do jednego z gniazd USB w komputerze PC. W wikszoci przypadków gniazdo USB w komputerze PC jest oznaczone symbolem USB. 3 Włoy płyt CD-ROM SpeedTouch Setup do napdu CD-ROM. 4 Otworzy katalog OSX znajdujcy si na płycie CD-ROM i dwukrotnie klikn SpeedTouchUSB; zostanie uruchomiona procedura instalacyjna. Uwaga Do przeprowadzenia instalacji konieczne jest posiadanie praw administratora. Jeeli kreator instalacji zada autoryzacji, naley wprowadzi identyfikatora oraz hasło administratora. 5 Pojawi si okno instalacyjne: Aby kontynuowa klikn przycisk Continue. 6 Pojawi si okno dialogowe akceptacji warunków licencyjnych oprogramowania: Po klikniciu przycisku Continue pojawi si okno dialogowe z potwierdzeniem zgody na warunki licencyjne oprogramowania. Aby kontynuowa naley klikn przycisk Agree. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 16

21 7 Kreator instalacji wywietla wszystkie napdy znalezione na Pastwa komputerze i prosi o wybranie jednego z nich: Kreator instalacji automatycznie podwietla partycj OS X. Klikn wybrany wolumin i przycisk Continue. 8 W kolejnych oknach naley postpowa zgodnie ze wskazówkami przedstawianymi przez kreator. Kady kolejny krok instalacji naley potwierdza klikajc przycisk Continue. 9 Pod koniec procedury pojawi si nastpujce okno dialogowe: Klikn przycisk Restart. 10 Nastpuje restart systemu. 11 Klikn opcj System Preferences z menu Apple. 12 W oknie dialogowym System Preferences klikn ikon Network. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 17

22 13 Pojawia si okno dialogowe Network: W licie Show klikn pozycj Active Network Ports, a nastpnie przecign pozycj Ethernet Adaptor (en_x) na szczyt listy. Jeeli nie zamierzaj Pastwo wykorzystywa innych interfejsów naley usun znaki akceptacji ( ) z pozostałych pozycji listy. Klikn przycisk Apply Now w celu potwierdzenia zmian konfiguracji sieci. Po pomylnym zakoczeniu procedury instalacji połczenie USB modemu SpeedTouch jest gotowe do pracy. Przed rozpoczciem procedury konfiguracji modemu SpeedTouch opisanej w podrozdziale 1.3 Konfiguracja modemu SpeedTouch na stronie 19 mona (opcjonalnie) podłczy inny komputer, wykorzystujc jego port Ethernet. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 18

23 1.3 Konfiguracja modemu SpeedTouch Połczenie z sieci Internet Bez wzgldu na to, czy połczenie jest realizowane poprzez port Ethernet lub port USB (lub oba porty), istniej pewne czynnoci konfiguracyjne niezbdne do przygotowania modemu SpeedTouch do połczenia z sieci Internet. Dane które musz by uzyskane od ISP Konieczne jest posiadanie konta uytkownika u dostawcy usług sieciowych (ISP ang. Internet Service Provider). Dostawca usług sieciowych jest zobowizany poda Pastwu: identyfikator uytkownika (tzw. logon ID) hasło Mog by równie konieczne inne informacje, zalenie od pewnych wymaga właciwych dla dostawcy usług sieciowych. Konfiguracja modemu SpeedTouch W zalenoci od wykorzystywanego systemu operacyjnego konfiguracja połczenia z sieci Internet odbywa si automatycznie lub rcznie. Jeeli na Pastwa komputerze pracuje system operacyjny: Microsoft Windows Asystent konfiguracji SpeedTouch znajdujcy si na płycie CD-ROM automatycznie przeprowadzi Pastwo przez konfiguracj ustawie samego modemu jak i komputera PC. Po zakoczeniu pracy asystenta konfiguracja obu urzdze bdzie umoliwiała prac w sieci. Naley postpowa zgodnie z informacjami podanymi w podrozdziale Konfiguracja modemu SpeedTouch w systemach operacyjnych Microsoft Windows na stronie 20. Inne systemy operacyjne np. Mac OS, Unix, Linux. Kreator SpeedTouch Embedded Easy Setup dostpny na stronach WWW modemu SpeedTouch przeprowadzi automatyczn konfiguracj modemu SpeedTouch. Naley postpowa zgodnie z informacjami podanymi w podrozdziale Konfiguracja modemu SpeedTouch w innych systemach operacyjnych na stronie 26. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 19

24 1.3.1 Konfiguracja modemu SpeedTouch w systemach operacyjnych Microsoft Windows Microsoft Windows Na Pastwa komputerze musi by zainstalowany jeden z nastpujcych systemów operacyjnych Windows: Windows 98 Windows 98SE Windows ME Windows NT4.0 SP6 (jedynie połczenie Ethernet) Windows 2000 Windows XP Podczas instalacji moe by potrzebna płyta instalacyjna (CD-ROM) Windows. Asystent konfiguracji Asystent konfiguracji składa si z dwóch głównych czci: procedury detekcji procedury konfiguracji E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 20

25 Procedura detekcji Procedura detekcji przebiega nastpujco: 1 Włoy CD do napdu CD-ROM. Nastpi automatyczne uruchomienie przegldarki CD SpeedTouch. Uwaga Jeeli okno przegldarki nie pojawi si automatycznie, naley otworzy okno dialogowe Run przez wybranie opcji Start > Run z menu Start a nastpnie wprowadzi nastpujc ciek: D:\Menu.exe, gdzie D oznacza liter napdu CD-ROM. 2 Pojawia si okno dialogowe przegldarki CD SpeedTouch. Klikn przycisk Ustawienia pocztkowe. 3 Pojawia si okno dialogowe Ustawienia pocztkowe W celu uruchomienia Asystenta konfiguracji klikn przycisk Skonfiguruj SpeedTouch E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 21

26 4 Pojawia si okno powitalne Asystenta konfiguracji: Klikn przycisk Dalej. 5 Pojawia si okno dialogowe akceptacji warunków licencyjnych oprogramowania: Aby kontynuowa naley zaakceptowa warunki licencyjne klikajc przycisk Tak. Uwaga Jeeli zaakceptowali ju Pastwo warunki licencyjne w poprzedniej konfiguracji, okno to nie pojawi si ponownie. 6 Asystent konfiguracji bdzie kontynuował wyszukiwanie modemu SpeedTouch w sieci. Stan zaawansowania prac jest przedstawiany w oknie dialogowym jak poniej: E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 22

27 7 Asystent konfiguracji powinien odnale modem SpeedTouch w sieci lokalnej. Uytkownik jest o tym fakcie informowany nastpujcym oknem dialogowym: W przypadku gdy Asystent znajdzie wiksz liczb urzdze SpeedTouch wywietlana jest lista, z której mog Pastwo wybra swój modem SpeedTouch. Uwaga Jeeli Asystent konfiguracji nie znajdzie adnego modemu SpeedTouch w sieci, pojawia si okno dialogowe z informacj o błdzie. W takim przypadku naley sprawdzi: Czy modem SpeedTouch jest włczony i zainicjalizowany. Czy Pastwa komputer PC jest prawidłowo połczony z modemem SpeedTouch (poprzez Ethernet lub USB). Czy pomidzy komputerem PC a modemem SpeedTouch nie znajduje si urzdzenie typu firewall, oraz czy na komputerze PC nie pracuje oprogramowanie typu personal firewall (w przypadku połczenia poprzez sie Ethernet). Czy sterowniki USB modemu SpeedTouch s prawidłowo i w całoci zainstalowane (w przypadku połczenia USB). W celu ponownego uruchomienia procesu wyszukiwania modemu SpeedTouch klikn przycisk Wstecz i kontynuowa krok 7 niniejszej procedury. 8 Aby kontynuowa procedur konfiguracji modemu SpeedTouch i komputera PC naley wykona procedur konfiguracyjn zgodnie z opisem poniej. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 23

28 Procedura konfiguracji Procedura konfiguracji przebiega w nastpujcy sposób: 1 Po wykryciu modemu SpeedTouch przez Asystenta konfiguracji, mona przej do procedury konfiguracji. Jeeli kreator konfiguracji wywietli list dostpnych modemów SpeedTouch naley wybra właciwy. Nastpnie klikn przycisk Dalej w celu kontynuacji pracy. Uwaga Jeeli modem SpeedTouch zostałju uprzednio skonfigurowany: Moe by zabezpieczony hasłem systemowym. Naley poda to hasło aby uzyska wgld w szczegóły konfiguracyjne urzdzenia lub aby móc wykona inne czynnoci konfiguracyjne. Asystent konfiguracji poprosi o wybór pomidzy rekonfiguracj modemu SpeedTouch a zmian konfiguracji sieci lokalnej (LAN). Wybra opcj Skonfiguruj ponownie urzdzenie SpeedTouch a nastpnie klikn przycisk Dalej. 2 W oknie jak poniej znajduje si zaproszenie do wyboru właciwego profilu połczenia z sieci Internet: Wybra profil połczenia a nastpnie klikn przycisk Dalej. Uwaga Jeeli dostawca usług załczyłoddzielny dysk ze specjalnym profilem połczeniowym, naley klikn przycisk Z dysku w celu odnalezienia pliku z profilem połczenia na dysku. 3 Kolejne okna dialogowe s etapami konfiguracji modemu SpeedTouch i/lub komputera PC. Naley postpowa zgodnie z podawanymi instrukcjami wprowadzajc niezbdne informacje (w razie koniecznoci). Dane które naley wprowadzi powinny by dostarczone przez dostawc usług. 4 Ostatnim etapem konfiguracji bdzie zastosowanie wszystkich zmian konfiguracyjnych do modemu SpeedTouch oraz komputera PC. Stan zaawansowania procesu konfiguracji jest przedstawiony w oknie jak poniej: E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 24

29 5 Asystent konfiguracji modemu SpeedTouch pojawi si ponownie informujc o pomylnie zakoczonej konfiguracji: Klikn przycisk Zakocz w celu zamknicia okna dialogowego. Uwaga W pewnych przypadkach Asystent konfiguracji modemu SpeedTouch moe poprosi o restart komputera. Wikszo profili konfiguracyjnych uaktywni serwer DHCP modemu SpeedTouch - w takim przypadku komputer PC jest domylnie konfigurowany jako klient DHCP. Oznacza to, e w wikszoci przypadków nie jest wymagana dodatkowa konfiguracja komputera PC, nawet jeeli zamierzaj Pastwo połczy wiele komputerów PC pracujcych w sieci lokalnej i uywa ich do pracy w sieci Internet poprzez modem SpeedTouch. Aby upewni si, e wszystkie komputery PC s skonfigurowane zgodnie z oczekiwaniami (adresy s pobierane przez DHCP bd s to stałe adresy IP) mona ponownie uruchomi Asystenta konfiguracji SpeedTouch na kadym komputerze PC wybierajc opcj Zmie konfiguracj sieci lokalnej. W przypadku stałych adresów IP lub innych ustawie zaawansowanych naley postpowa zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od dostawcy usług (ISP) lub administratora sieci. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 25

30 1.3.2 Konfiguracja modemu SpeedTouch w innych systemach operacyjnych Wspierane systemy operacyjne Poniewa modem SpeedTouch jest niezaleny od systemu operacyjnego, konfiguracja przeprowadzana w sposób przedstawiony poniej moe by zrealizowana na dowolnym systemie komputerowym. Uwaga Ponisza procedura moe by równie uruchomiona na systemach pracujcych pod kontrol MS Windows. TCP/IP Prosimy upewni si, e Pastwa system operacyjny posiada prawidłow konfiguracj TCP/IP. Naley skonfigurowa komputer ze statycznym prywatnym adresem Net10, np Uwaga: NIE naley korzysta z adresu IP , poniewa jest to domylny adres IP modemu SpeedTouch. Aby upewni si co do prawidłowoci połczenia IP mona wykona operacj ping do modemu SpeedTouch. Procedura Konfiguracja modemu przebiega w nastpujcy sposób: 1 Aby upewni si, e modem SpeedTouch znajduje si w stanie fabrycznych ustawie domylnych naley zresetowa modem SpeedTouch do konfiguracji domylnej. Szczegółowe informacje znajduj si w rozdziale 5 Usuwanie problemów na stronie Otworzy przegldark WWW i przej do domylnego adresu IP modemu SpeedTouch ( ). Szczegółowe informacje znajduj si w rozdziale 3 Interfejs WWW modemu SpeedTouch na stronie Pojawia si systemowa strona informacyjna WWW modemu SpeedTouch. Rozwin pozycj Advanced Topics i klikn przycisk Easy Setup. Uwaga Jeeli modem SpeedTouch jest w stanie domylnej konfiguracji fabrycznej, Kreator Easy Setup pojawi si automatycznie. 4 Pojawia si okno powitalne kreatora konfiguracji modemu SpeedTouch : Aby kontynuowa klikn przycisk Next. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 26

31 5 Ponisze okno umoliwia wybór właciwego profilu połczenia z sieci Internet: W licie Service klikn wybrany profil połczenia. Uwaga Mona dodawa usługi do listy Services przez ładowanie szablonów. Szczegółowe informacje znajduj si w rozdziale Szablony na stronie Kolejne ekrany prowadz uytkownika przez etapy konfiguracji modemu SpeedTouch i/lub komputera PC. Postpowa zgodnie z instrukcjami i wprowadza dane informacje, uzyskane od dostawcy usług (ISP). 7 W ostatnim kroku pracy Kreatora wszelkie zmiany konfiguracji s implementowane w modemie SpeedTouch : 8 Okno Kreatora konfiguracji modemu SpeedTouch pojawia si ponownie, informujc o pomylnie zakoczonym procesie konfiguracji: Klikn przycisk Finish w celu zamknicia okna dialogowego. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 27

32 9 Po skonfigurowaniu modemu SpeedTouch mog by jeszcze niezbdne pewne czynnoci konfiguracyjne dotyczce systemu komputerowego. Uwaga Wszelkie dane o nietypowych konfiguracjach systemu komputerowego powinny pochodzi od dostawcy usług (ISP). 10 W celu sprawdzenia poprawnoci ukoczenia konfiguracji mona przej (za pomoc przegldarki WWW) do modemu SpeedTouch i sprawdzi jego aktualny stan. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 28

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

Router ADSL+switch z Firewallem

Router ADSL+switch z Firewallem Seria Instant Broadband Router ADSL+switch z Firewallem Wstęp Gratulujemy!. Dziękujemy za wybór routera marki Linksys. Urządzenie to umożliwi Ci stworzyć domowo-biurową sieć, za pośrednictwem której możesz

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 Spis treści 1. Instalacja sterowników... 3 a) wymagania... 3 b) lokalizacja sterowników... 3 c) instalacja sterowników... 3 2. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL + router Wireless ready

Modem ADSL + router Wireless ready Seria Instant Broadband Modem ADSL + router Wireless ready Zawartoć zestawu:. Zasilacz sieciowy. CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi. Kabel telefoniczny z wtykiem RJ-11. Jak zainstalować urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu podręcznik użytkownika szybki internet, dzięki któremu szybko i w prosty sposób będą Państwo mogli

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia Uwaga W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Modem router ADSL 2/2+

Modem router ADSL 2/2+ Modem router ADSL 2/2+ ADE-3400, ADE-4400 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3400/4400 10.2005 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem ADSL 2/2+ i router NAT. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji RX3041 Przewodnik szybkiej instalacji 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu routera ASUS RX3041. Router ten jest wysokiej jakości, niezawodnym urządzeniem trasującym, umożliwiającym korzystanie przez wielu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji 7106503413 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomiania. TP-LINK jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK TECHNOLOGIES Co., LTD. Inne marki i

Bardziej szczegółowo

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6. DFL-200 Zapora zabezpieczająca sieć Przed rozpoczęciem Jeżeli zapora

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana)

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6 lub nowszej. DFL-700 NETDEFEND Network Security Firewall Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Szybki. Internet. dla Firm. podręcznik użytkownika Modem Pirelli DRG A125G

Szybki. Internet. dla Firm. podręcznik użytkownika Modem Pirelli DRG A125G Szybki Internet dla Firm podręcznik użytkownika Modem Pirelli DRG A125G Szanowni Państwo, Dziękujemy za okazane nam zaufanie i wybór oferty Netii. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z naszych usług przyniesie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterownika portu USB

Instalacja sterownika portu USB Instrukcja instalacji modemu TechLab ED77 w systemie Mac OS X. Instalacja modemu podzielona jest na cztery etapy: instalacja sterownika portu USB, instalacja skryptu modemu, konfiguracja modemu, konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-624 Ruter bezprzewodowy 2.4 GHz AirPlus Xtreme G Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP Ćwiczenie 9.3.5 Konfigurowanie klienta DHCP Cele Zapoznanie się z protokołem dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP, ang. Dynamic Host Configuration Protocol) i skonfigurowanie komputera jako klienta DHCP

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem Ten produkt może być skonfigurowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.x lub nowszej DCS-2100G SECURICAM Network 802.11g Bezprzewodowa kamera internetowa Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Karta PCI sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) Xtreme G+ DWL-G520+ Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

#$ $ Opracował mgr in. Artur Kłosek

#$ $ Opracował mgr in. Artur Kłosek w BIŁGO RAJU!"#$% #$ $ #$!&'&(!"# Opracował mgr in. Artur Kłosek Schemat montaowy panelu wiczeniowego 3 Schemat montaowy panelu wiczeniowego Zamieszczony poniej schemat montaowy jest uproszczonym schematem

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ. www.spselectronics.pl. Poradnik. Wirtualne sieci prywatne - VPN. Wymagania wstępne LAN. Internet VPN

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ. www.spselectronics.pl. Poradnik. Wirtualne sieci prywatne - VPN. Wymagania wstępne LAN. Internet VPN Poradnik Wirtualne sieci prywatne - VPN W poradniku omówiona jest konfiguracja sieci VPN typu Brama (Gateway), umożliwiającej dostęp do sieci lokalnej (i urządzeń do niej podłączonych) z dowolnego miejsca.

Bardziej szczegółowo

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY 802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY MT4207 Skrócona instrukcja obsługi Witamy Dziękujemy za zakup naszej bezprzewodowej karty sieciowej w standardzie IEEE 802.11n podłączanej do portu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo