SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC v2.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0"

Transkrypt

1 SpeedTouch Seria 500 Podrcznik Uytkownika E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM

2 E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM

3 SpeedTouch Seria 500 Podrcznik konfiguracji i eksploatacji Wersja R4.2 E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM

4 Status: Dokument wydany Uwagi o zmianach: PeckelbeenS Tytuł skrócony: ST 500 Podrcznik Uytkownika R4.2 (C) THOMSON. Wszelkie prawa zastrzeone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zawartoci niniejszego dokumentu bez pisemnego zezwolenia firmy THOMSON jest zabronione. Niniejszy dokument zawiera informacje które mog podlega zmianom i nie stanowi zobowizania THOMSON. THOMSON nie jest odpowiedzialny za błdy i niecisłoci które mog pojawi si w niniejszym dokumencie. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM

5 Spis treci 1 INSTALACJA MODEMU SPEEDTOUCH Podstawowe informacje dotyczce SpeedTouch Konfiguracja modemu SpeedTouch Konfiguracja lokalnego połczenia Ethernet Konfiguracja połczenia USB w systemach operacyjnych Microsoft Windows Konfiguracja połczenia USB w systemach operacyjnych Mac Konfiguracja modemu SpeedTouch Konfiguracja modemu SpeedTouch w systemach operacyjnych Microsoft Windows Konfiguracja modemu SpeedTouch w innych systemach operacyjnych Instalacja aplikacji Dr SpeedTouch POŁCZENIE Z SIECI INTERNET ZA POMOC MODEMU SPEEDTOUCH Surfowanie w sieci Internet Łczenie si z sieci Internet przez klienta PPP wbudowanego w modem SpeedTouch Sesje internetowe poprzez Windows XP UPnP Sesje internetowe poprzez serwer WWW modemu SpeedTouch Łczenie si z sieci Internet poprzez klienta dial-in PPPoE na komputerze PC Korzystanie z klienta dial-in pod Windows XP Korzystanie z klienta dial-in pod Mac OS X INTERFEJS WWW MODEMU SPEEDTOUCH Odnoniki tematyczne menu Basic Odnoniki tematyczne menu Advanced Zarzdca NAT modemu SpeedTouch UAKTUALNIANIE OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO MODEMU SPEEDTOUCH Asystent aktualizacji oprogramowania E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 1

6 4.2 Rczne zarzdzanie oprogramowaniem systemowym za pomoc serwera BOOTP USUWANIE PROBLEMÓW Informacje ogólne Konfiguracja domylna modemu SpeedTouch Usuwanie sterowników USB modemu SpeedTouch E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 2

7 1 Instalacja modemu SpeedTouch Wprowadzenie Dzikujemy Pastwu za wybranie modemu ADSL SpeedTouch serii 500! Dziki temu urzdzeniu surfowanie w sieci Internet z wykorzystaniem asymetrycznej cyfrowej ptli abonenckiej (ADSL ang. Asymmetric Digital Subscriber Line) stanie si nowym dowiadczeniem. Zawarto niniejszego podrcznika uytkownika Niniejszy podrcznik uytkownika pomoe Pastwu w zapoznaniu si z modemem ADSL SpeedTouch serii 500. Informacje w nim zawarte pozwol Pastwu na szybkie uzyskanie połczenia z sieci Internet. Terminologia W dalszej czci podrcznika modem grupowy ADSL SpeedTouch serii 500 bdzie nazywany modemem SpeedTouch. Wyjtki od tej reguły bd wyranie oznaczone. Instrukcje bezpieczestwa Przed podłczoniem do zasilania modemu SpeedTouch prosimy o przeczytanie Skróconej Instrukcji Instalacji i Bezpieczestwa SpeedTouch. UPnP Modemy SpeedTouch s certyfikowane jako produkty UPnP (ang. Universal Plug and Play). Pozwala to Pastwa komputerowi samodzielnie wykry nadzorowa prac tego urzdzenia. Uwaga Bardziej szczegółowe informacje dotyczce instalacji produktów typu UPnP znajduj si w podrcznikach uytkownika systemu operacyjnego zainstalowanego na Pastwa komputerze. Uaktualnienia dokumentacji i oprogramowania Produkty SpeedTouch 500Series s rozwijane w celu udostpnienia uytkownikom nowych funkcjonalnoci. Dalsze informacje dotyczce najnowszych innowacji technologicznych, uaktualnie dokumentacji i oprogramowania znajduj si na stronie WWW produktu SpeedTouch : E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 3

8 1.1 Podstawowe informacje dotyczce SpeedTouch Wprowadzenie do SpeedTouch Przed dalszymi czynnociami prosimy o przeczytanie Skróconej Instrukcji Instalacji i Bezpieczestwa SpeedTouch. Zawarto w niej wane informacje dotyczce zawartoci opakowania oraz bezpieczestwa obsługi. Po otwarciu opakowania naley sprawdzi, czy znajduj si w nim wszystkie elementy. W przypadku uszkodzonych bd brakujcych elementów naley skontaktowa si z lokalnym dostawc systemu, który udzieli dalszych wskazówek. SpeedTouch Poniej przedstawiono modem SpeedTouch w obudowie slim line: Włczanie/wyłczanie urzdzenia Wyłcznik zasilania znajduje si na płycie czołowej modemu SpeedTouch : Włczanie modemu SpeedTouch : naley jednokrotnie nacisn wyłcznik. Wyłczanie modemu SpeedTouch : naley nacisn wyłcznik i przytrzyma do momentu wygaszenia wszystkich diod LED. Uwaga Po podłczeniu przewodu zasilajcego modemu SpeedTouch do sieci energetycznej urzdzenie powinno włczy si samoczynnie. Jeeli to nie nastpi, naley jednorazowo nacisn wyłcznik zasilania. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 4

9 Diody LED SpeedTouch Diody LED słu do okrelenia aktualnego stanu modemu SpeedTouch : Ikona diody LED Power/System LED Opis DSL/WAN LED LAN LED USB LED Diody USB s dostpne jedynie w wariancie modemu SpeedTouch wyposaonego w interfejs USB. Stan diod LED podczas normalnej pracy urzdzenia W poniszej tabeli przedstawiono stany diod LED podczas normalnej pracy modemu SpeedTouch : Wskazanie Nazwa Kolor Status Opis Power/system Wyłczona Zasilanie wyłczone LED Zielona Włczona Zasilanie włczone, normalna DSL/WAN LAN USB Wyłczona Bursztynowa Zielona/ bursztynowa Miga Włczona Przełczanie kolorów praca Łcze DSL odłczone Łcze DSL w trakcie synchronizacji Łcze DSL zsynchronizowane Łcze DSL zsynchronizowane i trwa nawizywanie połczenia Zielona Włczona Łcze DSL zsynchronizowane i połczenie aktywne Wyłczona Łcze Ethernet odłczone Zielona Włczona Łcze Ethernet aktywne Wyłczona Łcze USB odłczone Zielona Włczona Łcze USB aktywne E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 5

10 Stan diod LED w innych sytuacjach Oprócz sygnalizacji normalnych stanów, diody LED mog równie wskazywa rozpoczynanie pracy przez urzdzenie lub zaistnienie awarii: Wskazanie Nazwa Kolor Status Power/system LED Wyłczona Bursztynowa Miga Włczona Opis Zasilanie wyłczone Zasilanie włczone, trwa BOOTP Zasilanie włczone, trwa POST(*) Czerwona Włczona Zasilanie włczone, POST(*) zakoczony niepowodzeniem Zielona Miga Zasilanie włczone, powrót do ustawie domylnych (*) Power On Self Test (POST) autotest uruchamiany po włczeniu zasilania Złcza panelu tylnego modemu SpeedTouch W zalenoci od zakupionego wariantu modemu SpeedTouch moe on by wyposaony w: Pojedynczy port Ethernet 10/100Base-T: A B C Złcze zasilania Złcze Ethernet 10/100Base-T Złcze DSL E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 6

11 Cztery porty Ethernet 10/100Base-T: A B C Złcze zasilania Przełcznik Ethernet 10/100Base-T Złcze DSL Pojedynczy port Ethernet 10/100Base-T oraz port USB: A Złcze zasilania C Złcze USB B Złcze Ethernet 10/100Base-T D Złcze DSL Znaczenie diod LED portów Ethernet Kady port Ethernet znajdujcy si na panelu tylnym posiada jedn diod LED słuc do okrelania stanu połczenia. W zalenoci od wariantu modemu SpeedTouch moe on by wyposaony w drug diod LED wskazujc na wybrany port 10/100Base-T: A (opcjonalna) B Nazwa Wskazanie 10/100 Base-T Aktywno portu Status Wyłczona Włczona Wyłczona Włczona Miga Opis Łcze 10 Base-T Łcze 100 Base-T Port odłczony Łcze Ethernet pracuje Transmisja danych E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 7

12 1.2 Konfiguracja modemu SpeedTouch Warianty modemu SpeedTouch Istniej dwa warianty ADSL modemu SpeedTouch : Wariant ADSL/POTS, słucy do transmisji danych poprzez lini analogow POTS(*) Wariant ADSL/ISDN, słucy do transmisji danych poprzez cyfrow lini ISDN(**). Naley korzysta z wariantu modemu SpeedTouch w wariancie odpowiadajcym typowi posiadanego łcza telefonicznego. Zaleca si sprawdzenie u dostawcy usług czy modem SpeedTouch jest dostosowany do wymaga usługi ADSL. (*) Plain Old Telephone Service (POTS) standardowa usługa telefoniczna (**) Integrated Services Digital Network (ISDN) cyfrowa sie z integracj usług Usługa ADSL Odpowiednia usługa DSL musi by dostpna w lokalizacji w której jest instalowane urzdzenie: Usługa ADSL musi by uaktywniona na rzecz Pastwa łcza telefonicznego. Poniewa usługa telefoniczna oraz usługa ADSL współdziel ptl abonenck, konieczna jest instalacja rozgałziacza lub filtrów rozproszonych słucych do separacji sygnałów ADSL i sygnałów telefonicznych. W sprawie instalacji rozgałziaczy/filtrów naley zawsze kontaktowa si z dostawc usług. Napicia wystpujce na publicznych liniach telefonicznych mog spowodowa poraenie. Dozwolone jest samodzielne instalowanie jedynie tych rozgałziaczy/filtrów które s przeznaczone do samodzielnej instalacji. Pozostałe rozgałziacze/filtry mog by instalowane wyłcznie przez wykwalifikowany personel serwisowy. Podłczanie łcza DSL Złcze DSL modemu SpeedTouch jest oznaczone symbolem. Łcze naley podłcza do gniazdka telefonicznego lub do wyjcia filtru korzystajc z przewodu DSL dostarczonego wraz z modemem SpeedTouch. Podłczanie zasilania Przed podłczeniem zasilania naley sprawdzi czy zasilacz urzdzenia odpowiada lokalnym parametrom sieci energetycznej. W przypadku wtpliwoci naley si skontaktowa z dostawc usług. Gniazdo zasilania modemu SpeedTouch jest oznaczone symbolem. Włoy złcze współosiowe typu jack do gniazda zasilania modemu SpeedTouch. Włczenie zasilania modemu SpeedTouch Modem SpeedTouch automatycznie rozpoczyna prac po włczeniu zasilania. Jeeli tak si nie stanie, nacisn krótko wyłcznik zasilania znajdujcy si na płycie czołowej. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 8

13 Konfiguracja sieci lokalnej W zalenoci od wariantu zakupionego modemu SpeedTouch istniej róne moliwoci podłczenia Pastwa komputera (komputerów) do tego urzdzenia: Połczenie typu Ethernet Szczegółowe informacje znajduj si w rozdziale Konfiguracja lokalnego połczenia Ethernet na stronie 10. Połczenie typu USB Połczenie USB jest obsługiwane w systemach MS Windows 98/98SE/ME, MS Windows 2000/ XP, Mac OS 8.6/9.x oraz Mac OS X 10.1/10.2. Aby podłczy modem SpeedTouch poprzez USB konieczna jest instalacja sterowników USB. Szczegółowe informacje znajduj si w rozdziale Konfiguracja połczenia USB w systemach operacyjnych Microsoft Windows na stronie 11 oraz Konfiguracja połczenia USB w systemach operacyjnych Mac OS na stronie 14. W przypadku wykorzystywania modemu SpeedTouch wyposaonego w interfejs USB mona korzysta zarówno z obu typów połcze, tworzc prost sie lokaln. Konfiguracja połczenia Internet Szczegółowe wskazówki dotyczce przygotowania modemu SpeedTouch do połczenia z sieci Internet znajduj si w rozdziale 1.3 Konfiguracja modemu SpeedTouch na stronie 19. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 9

14 1.2.1 Konfiguracja lokalnego połczenia Ethernet Sie lokalna Minimalne wymagania niezbdne do uzyskania połczenia Ethernet to: Komputer wyposaony w kart sieciow Ethernet (NIC ang. Network Interface Card). Hub lub przełcznik Ethernet (w razie potrzeby) oraz zestaw niezbdnych przewodów połczeniowych. Przewody Ethernet W zestawie SpeedTouch znajduje si przewód Ethernet typu RJ45/RJ45, z połczeniami bezporednimi (bez tzw. crossów), zwany dalej przewodem Ethernet. Poniewa wszystkie warianty modemu SpeedTouch posiadaj funkcj autodetekcji typu portu Ethernet (10/100Base-T, MDI/MDI-X), do podłczenia urzdzenia do komputera mona skorzysta z dowolnego przewodu LAN (w pełni okablowanego). Standardowa procedura łczenia przewodów Połczy port Ethernet komputera z (jednym z) portów Ethernet modemu SpeedTouch. Jeeli kilka komputerów ma zosta podłczonych do modemu SpeedTouch wyposaonego w jeden port Ethernet, wówczas niezbdne jest zastosowanie dodatkowego hub a (zewntrznego) lub przełcznika Ethernet. Jeeli posiadaj Pastwo wersj modemu SpeedTouch wyposaon w 4 porty Ethernet, mog Pastwo utworzy lokaln sie Ethernet bez koniecznoci stosowania innych urzdze zewntrznych. Sprawdzenie łcza Ethernet Diody LED modemu SpeedTouch umoliwiaj kontrol stanu łcza Ethernet. Szczegółowe informacje znajduj si w rozdziale 1.1 Podstawowe informacje dotyczce modemu SpeedTouch na stronie 4. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 10

15 1.2.2 Konfiguracja połczenia USB w systemach operacyjnych Microsoft Windows Wspierane systemy operacyjne Modemy SpeedTouch mog pracowa poprzez łcze USB pod kontrol nastpujcych systemów operacyjnych Microsoft Windows: Windows 98/98SE lub Windows ME Windows 2000 lub Windows XP Podczas instalacji moe by potrzebna płyta instalacyjna (CD-ROM) systemu Windows. Minimalne wymagania systemowe System Windows 98/98SE/ME: Procesor Pentium 166 MHz lub kompatybilny 32 MB pamici operacyjnej System Windows 2000/XP: Procesor Pentium II lub kompatybilny 64 MB pamici operacyjnej 30 MB wolnej przestrzeni dyskowej Czynnoci przygotowawcze Przed rozpoczciem instalacji sterowników USB z płyty SpeedTouch Setup CD- ROM prosimy usun wszelkie poprzednie instalacje SpeedTouch USB lub SpeedTouch 330 które znajduj si na Pastwa komputerze. Instalacja połczenia SpeedTouch USB Instalacja odbywa si za pomoc mechanizmu Plug and Play, co oznacza e wysiłek ze strony uytkownika jest minimalny. Upewni si, e zarówno komputer PC jak i modem SpeedTouch s włczone i pracuj normalnie. Naley wykona nastpujce czynnoci: 1 Włoy przewód USB dostarczony wraz z modemem do portu USB SpeedTouch oznaczonego logo USB: 2 Drugie złcze przewodu USB włoy do jednego z gniazd USB w komputerze PC. W wikszoci przypadków gniazdo USB w komputerze PC jest oznaczone symbolem USB. Uwaga Istnieje moliwo podłczenia komputera PC z modemem SpeedTouch poprzez hub a USB. 3 System Windows automatycznie wykryje obecno modemu SpeedTouch : 4 Pojawi si kreator Found New Hardware, który prowadzi uytkownika przez kolejne kroki procedury instalacji sterowników USB modemu SpeedTouch. Aby kontynuowa klikn przycisk Next. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 11

16 5 Ponisze okno wchodzce w skład kreatora Found New Hardware umoliwia wybranie lokalizacj dyskow w której bd poszukiwane pliki sterowników: Włoy płyt SpeedTouch Setup CD-ROM, upewni si e kreator bdzie poszukiwałsterowników na napdzie CD-ROM i klikn przycisk Next. 6 Kreator poinformuje o znalezieniu sterowników do modemu SpeedTouch na płycie CD-ROM. Aby kontynuowa klikn przycisk Next. 7 Rozpoczyna si właciwa procedura instalacyjna sterowników USB modemu SpeedTouch. Kreator instalacji bdzie podczas swojej dalszej pracy oznaczał połczenie USB na potrzeby modemu SpeedTouch jako SpeedTouch USB. 8 Pojawia si okno dialogowe porozumienia licencyjnego dotyczcego oprogramowania (Software Licence Agreement): Aby kontynuowa prac, naley klikn przycisk Yes. 9 W kolejnych oknach naley postpowa zgodnie ze wskazówkami przedstawianymi przez kreator. Kady kolejny krok instalacji naley potwierdza klikajc przycisk Next. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 12

17 10 Pod koniec procedury pojawi si nastpujce okno dialogowe: W celu zakoczenia procesu instalacji naley klikn przycisk Finish. Po pomylnym zakoczeniu procedury instalacji połczenie USB modemu SpeedTouch jest gotowe do pracy. Przed rozpoczciem procedury konfiguracji modemu SpeedTouch opisanej w podrozdziale 1.3 Konfiguracja modemu SpeedTouch na stronie 19 mona (opcjonalnie) podłczy inny komputer, wykorzystujc jego port Ethernet. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 13

18 1.2.3 Konfiguracja połczenia USB w systemach operacyjnych Mac Wspierane systemy operacyjne Modemy SpeedTouch mog pracowa poprzez łcze USB pod kontrol nastpujcych systemów operacyjnych Mac: Mac OS 8.6/9.x Mac OS X 10.1/10.2 (lub póniejszy) Minimalne wymagania systemowe Dla Mac OS 8.6/9.x: 640 (KB) wolnej przestrzeni dyskowej. Dla Mac OS X 10.1/10.2: 118 MB wolnej przestrzeni dyskowej (podczas instalacji). Czynnoci przygotowawcze Przed rozpoczciem instalacji sterowników USB z płyty SpeedTouch Setup CD- ROM prosimy usun wszelkie poprzednie instalacje SpeedTouch USB lub SpeedTouch 330 które znajduj si na Pastwa komputerze. Nie łczy modemu SpeedTouch poprzez interfejs USB do momentu w którym wszystkie sterowniki USB s ju zainstalowane i wykonano restart komputera po instalacji. Instalacja połczenia USB na platformie Mac OS 8.6/9.x Upewni si, e zarówno komputer PC jak i modem SpeedTouch s włczone i pracuj normalnie. Naley wykona nastpujce czynnoci: 1 Włoy płyt CD-ROM SpeedTouch Setup do napdu CD-ROM. 2 Otworzy katalog OS9 znajdujcy si na płycie CD-ROM i dwukrotnie klikn Installer; zostanie uruchomiona procedura instalacyjna. 3 Pojawi si okno instalacyjne: Z rozwijalnej listy wybra opcj Easy Install i klikn przycisk Switch Disk w celu wybrania partycji OS8.6/9.x. Aby kontynuowa klikn przycisk Install. 4 Modułinstalacyjny zainstaluje niezbdne pliki na Pastwa komputerze. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 14

19 5 Pojawi si nastpujce okno dialogowe: Aby kontynuowa klikn przycisk OK. 6 Po zakoczeniu instalacji pojawi si nastpujce okno dialogowe: Klikn przycisk Restart w celu zakoczenia instalacji i restartu komputera. 7 Po restarcie komputera sterowniki USB modemu SpeedTouch s w pełni zainstalowane i gotowe do pracy. Włoy przewód USB dostarczony wraz z modemem do portu USB SpeedTouch oznaczonego logo USB:. Drugie złcze przewodu USB włoy do jednego z gniazd USB w komputerze PC. W wikszoci przypadków gniazdo USB w komputerze PC jest oznaczone symbolem USB. Przed rozpoczciem procedury konfiguracji modemu SpeedTouch opisanej w podrozdziale 1.3 Konfiguracja modemu SpeedTouch na stronie 19 mona (opcjonalnie) podłczy inny komputer, wykorzystujc jego port Ethernet. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 15

20 Instalacja połczenia USB na platformie Mac OS 10.x Upewni si, e zarówno komputer PC jak i modem SpeedTouch s włczone i pracuj normalnie. Naley wykona nastpujce czynnoci: 1 Włoy przewód USB dostarczony wraz z modemem do portu USB SpeedTouch oznaczonego logo USB: 2 Drugie złcze przewodu USB włoy do jednego z gniazd USB w komputerze PC. W wikszoci przypadków gniazdo USB w komputerze PC jest oznaczone symbolem USB. 3 Włoy płyt CD-ROM SpeedTouch Setup do napdu CD-ROM. 4 Otworzy katalog OSX znajdujcy si na płycie CD-ROM i dwukrotnie klikn SpeedTouchUSB; zostanie uruchomiona procedura instalacyjna. Uwaga Do przeprowadzenia instalacji konieczne jest posiadanie praw administratora. Jeeli kreator instalacji zada autoryzacji, naley wprowadzi identyfikatora oraz hasło administratora. 5 Pojawi si okno instalacyjne: Aby kontynuowa klikn przycisk Continue. 6 Pojawi si okno dialogowe akceptacji warunków licencyjnych oprogramowania: Po klikniciu przycisku Continue pojawi si okno dialogowe z potwierdzeniem zgody na warunki licencyjne oprogramowania. Aby kontynuowa naley klikn przycisk Agree. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 16

21 7 Kreator instalacji wywietla wszystkie napdy znalezione na Pastwa komputerze i prosi o wybranie jednego z nich: Kreator instalacji automatycznie podwietla partycj OS X. Klikn wybrany wolumin i przycisk Continue. 8 W kolejnych oknach naley postpowa zgodnie ze wskazówkami przedstawianymi przez kreator. Kady kolejny krok instalacji naley potwierdza klikajc przycisk Continue. 9 Pod koniec procedury pojawi si nastpujce okno dialogowe: Klikn przycisk Restart. 10 Nastpuje restart systemu. 11 Klikn opcj System Preferences z menu Apple. 12 W oknie dialogowym System Preferences klikn ikon Network. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 17

22 13 Pojawia si okno dialogowe Network: W licie Show klikn pozycj Active Network Ports, a nastpnie przecign pozycj Ethernet Adaptor (en_x) na szczyt listy. Jeeli nie zamierzaj Pastwo wykorzystywa innych interfejsów naley usun znaki akceptacji ( ) z pozostałych pozycji listy. Klikn przycisk Apply Now w celu potwierdzenia zmian konfiguracji sieci. Po pomylnym zakoczeniu procedury instalacji połczenie USB modemu SpeedTouch jest gotowe do pracy. Przed rozpoczciem procedury konfiguracji modemu SpeedTouch opisanej w podrozdziale 1.3 Konfiguracja modemu SpeedTouch na stronie 19 mona (opcjonalnie) podłczy inny komputer, wykorzystujc jego port Ethernet. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 18

23 1.3 Konfiguracja modemu SpeedTouch Połczenie z sieci Internet Bez wzgldu na to, czy połczenie jest realizowane poprzez port Ethernet lub port USB (lub oba porty), istniej pewne czynnoci konfiguracyjne niezbdne do przygotowania modemu SpeedTouch do połczenia z sieci Internet. Dane które musz by uzyskane od ISP Konieczne jest posiadanie konta uytkownika u dostawcy usług sieciowych (ISP ang. Internet Service Provider). Dostawca usług sieciowych jest zobowizany poda Pastwu: identyfikator uytkownika (tzw. logon ID) hasło Mog by równie konieczne inne informacje, zalenie od pewnych wymaga właciwych dla dostawcy usług sieciowych. Konfiguracja modemu SpeedTouch W zalenoci od wykorzystywanego systemu operacyjnego konfiguracja połczenia z sieci Internet odbywa si automatycznie lub rcznie. Jeeli na Pastwa komputerze pracuje system operacyjny: Microsoft Windows Asystent konfiguracji SpeedTouch znajdujcy si na płycie CD-ROM automatycznie przeprowadzi Pastwo przez konfiguracj ustawie samego modemu jak i komputera PC. Po zakoczeniu pracy asystenta konfiguracja obu urzdze bdzie umoliwiała prac w sieci. Naley postpowa zgodnie z informacjami podanymi w podrozdziale Konfiguracja modemu SpeedTouch w systemach operacyjnych Microsoft Windows na stronie 20. Inne systemy operacyjne np. Mac OS, Unix, Linux. Kreator SpeedTouch Embedded Easy Setup dostpny na stronach WWW modemu SpeedTouch przeprowadzi automatyczn konfiguracj modemu SpeedTouch. Naley postpowa zgodnie z informacjami podanymi w podrozdziale Konfiguracja modemu SpeedTouch w innych systemach operacyjnych na stronie 26. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 19

24 1.3.1 Konfiguracja modemu SpeedTouch w systemach operacyjnych Microsoft Windows Microsoft Windows Na Pastwa komputerze musi by zainstalowany jeden z nastpujcych systemów operacyjnych Windows: Windows 98 Windows 98SE Windows ME Windows NT4.0 SP6 (jedynie połczenie Ethernet) Windows 2000 Windows XP Podczas instalacji moe by potrzebna płyta instalacyjna (CD-ROM) Windows. Asystent konfiguracji Asystent konfiguracji składa si z dwóch głównych czci: procedury detekcji procedury konfiguracji E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 20

25 Procedura detekcji Procedura detekcji przebiega nastpujco: 1 Włoy CD do napdu CD-ROM. Nastpi automatyczne uruchomienie przegldarki CD SpeedTouch. Uwaga Jeeli okno przegldarki nie pojawi si automatycznie, naley otworzy okno dialogowe Run przez wybranie opcji Start > Run z menu Start a nastpnie wprowadzi nastpujc ciek: D:\Menu.exe, gdzie D oznacza liter napdu CD-ROM. 2 Pojawia si okno dialogowe przegldarki CD SpeedTouch. Klikn przycisk Ustawienia pocztkowe. 3 Pojawia si okno dialogowe Ustawienia pocztkowe W celu uruchomienia Asystenta konfiguracji klikn przycisk Skonfiguruj SpeedTouch E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 21

26 4 Pojawia si okno powitalne Asystenta konfiguracji: Klikn przycisk Dalej. 5 Pojawia si okno dialogowe akceptacji warunków licencyjnych oprogramowania: Aby kontynuowa naley zaakceptowa warunki licencyjne klikajc przycisk Tak. Uwaga Jeeli zaakceptowali ju Pastwo warunki licencyjne w poprzedniej konfiguracji, okno to nie pojawi si ponownie. 6 Asystent konfiguracji bdzie kontynuował wyszukiwanie modemu SpeedTouch w sieci. Stan zaawansowania prac jest przedstawiany w oknie dialogowym jak poniej: E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 22

27 7 Asystent konfiguracji powinien odnale modem SpeedTouch w sieci lokalnej. Uytkownik jest o tym fakcie informowany nastpujcym oknem dialogowym: W przypadku gdy Asystent znajdzie wiksz liczb urzdze SpeedTouch wywietlana jest lista, z której mog Pastwo wybra swój modem SpeedTouch. Uwaga Jeeli Asystent konfiguracji nie znajdzie adnego modemu SpeedTouch w sieci, pojawia si okno dialogowe z informacj o błdzie. W takim przypadku naley sprawdzi: Czy modem SpeedTouch jest włczony i zainicjalizowany. Czy Pastwa komputer PC jest prawidłowo połczony z modemem SpeedTouch (poprzez Ethernet lub USB). Czy pomidzy komputerem PC a modemem SpeedTouch nie znajduje si urzdzenie typu firewall, oraz czy na komputerze PC nie pracuje oprogramowanie typu personal firewall (w przypadku połczenia poprzez sie Ethernet). Czy sterowniki USB modemu SpeedTouch s prawidłowo i w całoci zainstalowane (w przypadku połczenia USB). W celu ponownego uruchomienia procesu wyszukiwania modemu SpeedTouch klikn przycisk Wstecz i kontynuowa krok 7 niniejszej procedury. 8 Aby kontynuowa procedur konfiguracji modemu SpeedTouch i komputera PC naley wykona procedur konfiguracyjn zgodnie z opisem poniej. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 23

28 Procedura konfiguracji Procedura konfiguracji przebiega w nastpujcy sposób: 1 Po wykryciu modemu SpeedTouch przez Asystenta konfiguracji, mona przej do procedury konfiguracji. Jeeli kreator konfiguracji wywietli list dostpnych modemów SpeedTouch naley wybra właciwy. Nastpnie klikn przycisk Dalej w celu kontynuacji pracy. Uwaga Jeeli modem SpeedTouch zostałju uprzednio skonfigurowany: Moe by zabezpieczony hasłem systemowym. Naley poda to hasło aby uzyska wgld w szczegóły konfiguracyjne urzdzenia lub aby móc wykona inne czynnoci konfiguracyjne. Asystent konfiguracji poprosi o wybór pomidzy rekonfiguracj modemu SpeedTouch a zmian konfiguracji sieci lokalnej (LAN). Wybra opcj Skonfiguruj ponownie urzdzenie SpeedTouch a nastpnie klikn przycisk Dalej. 2 W oknie jak poniej znajduje si zaproszenie do wyboru właciwego profilu połczenia z sieci Internet: Wybra profil połczenia a nastpnie klikn przycisk Dalej. Uwaga Jeeli dostawca usług załczyłoddzielny dysk ze specjalnym profilem połczeniowym, naley klikn przycisk Z dysku w celu odnalezienia pliku z profilem połczenia na dysku. 3 Kolejne okna dialogowe s etapami konfiguracji modemu SpeedTouch i/lub komputera PC. Naley postpowa zgodnie z podawanymi instrukcjami wprowadzajc niezbdne informacje (w razie koniecznoci). Dane które naley wprowadzi powinny by dostarczone przez dostawc usług. 4 Ostatnim etapem konfiguracji bdzie zastosowanie wszystkich zmian konfiguracyjnych do modemu SpeedTouch oraz komputera PC. Stan zaawansowania procesu konfiguracji jest przedstawiony w oknie jak poniej: E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 24

29 5 Asystent konfiguracji modemu SpeedTouch pojawi si ponownie informujc o pomylnie zakoczonej konfiguracji: Klikn przycisk Zakocz w celu zamknicia okna dialogowego. Uwaga W pewnych przypadkach Asystent konfiguracji modemu SpeedTouch moe poprosi o restart komputera. Wikszo profili konfiguracyjnych uaktywni serwer DHCP modemu SpeedTouch - w takim przypadku komputer PC jest domylnie konfigurowany jako klient DHCP. Oznacza to, e w wikszoci przypadków nie jest wymagana dodatkowa konfiguracja komputera PC, nawet jeeli zamierzaj Pastwo połczy wiele komputerów PC pracujcych w sieci lokalnej i uywa ich do pracy w sieci Internet poprzez modem SpeedTouch. Aby upewni si, e wszystkie komputery PC s skonfigurowane zgodnie z oczekiwaniami (adresy s pobierane przez DHCP bd s to stałe adresy IP) mona ponownie uruchomi Asystenta konfiguracji SpeedTouch na kadym komputerze PC wybierajc opcj Zmie konfiguracj sieci lokalnej. W przypadku stałych adresów IP lub innych ustawie zaawansowanych naley postpowa zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od dostawcy usług (ISP) lub administratora sieci. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 25

30 1.3.2 Konfiguracja modemu SpeedTouch w innych systemach operacyjnych Wspierane systemy operacyjne Poniewa modem SpeedTouch jest niezaleny od systemu operacyjnego, konfiguracja przeprowadzana w sposób przedstawiony poniej moe by zrealizowana na dowolnym systemie komputerowym. Uwaga Ponisza procedura moe by równie uruchomiona na systemach pracujcych pod kontrol MS Windows. TCP/IP Prosimy upewni si, e Pastwa system operacyjny posiada prawidłow konfiguracj TCP/IP. Naley skonfigurowa komputer ze statycznym prywatnym adresem Net10, np Uwaga: NIE naley korzysta z adresu IP , poniewa jest to domylny adres IP modemu SpeedTouch. Aby upewni si co do prawidłowoci połczenia IP mona wykona operacj ping do modemu SpeedTouch. Procedura Konfiguracja modemu przebiega w nastpujcy sposób: 1 Aby upewni si, e modem SpeedTouch znajduje si w stanie fabrycznych ustawie domylnych naley zresetowa modem SpeedTouch do konfiguracji domylnej. Szczegółowe informacje znajduj si w rozdziale 5 Usuwanie problemów na stronie Otworzy przegldark WWW i przej do domylnego adresu IP modemu SpeedTouch ( ). Szczegółowe informacje znajduj si w rozdziale 3 Interfejs WWW modemu SpeedTouch na stronie Pojawia si systemowa strona informacyjna WWW modemu SpeedTouch. Rozwin pozycj Advanced Topics i klikn przycisk Easy Setup. Uwaga Jeeli modem SpeedTouch jest w stanie domylnej konfiguracji fabrycznej, Kreator Easy Setup pojawi si automatycznie. 4 Pojawia si okno powitalne kreatora konfiguracji modemu SpeedTouch : Aby kontynuowa klikn przycisk Next. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 26

31 5 Ponisze okno umoliwia wybór właciwego profilu połczenia z sieci Internet: W licie Service klikn wybrany profil połczenia. Uwaga Mona dodawa usługi do listy Services przez ładowanie szablonów. Szczegółowe informacje znajduj si w rozdziale Szablony na stronie Kolejne ekrany prowadz uytkownika przez etapy konfiguracji modemu SpeedTouch i/lub komputera PC. Postpowa zgodnie z instrukcjami i wprowadza dane informacje, uzyskane od dostawcy usług (ISP). 7 W ostatnim kroku pracy Kreatora wszelkie zmiany konfiguracji s implementowane w modemie SpeedTouch : 8 Okno Kreatora konfiguracji modemu SpeedTouch pojawia si ponownie, informujc o pomylnie zakoczonym procesie konfiguracji: Klikn przycisk Finish w celu zamknicia okna dialogowego. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 27

32 9 Po skonfigurowaniu modemu SpeedTouch mog by jeszcze niezbdne pewne czynnoci konfiguracyjne dotyczce systemu komputerowego. Uwaga Wszelkie dane o nietypowych konfiguracjach systemu komputerowego powinny pochodzi od dostawcy usług (ISP). 10 W celu sprawdzenia poprawnoci ukoczenia konfiguracji mona przej (za pomoc przegldarki WWW) do modemu SpeedTouch i sprawdzi jego aktualny stan. E-SIT-CTC v2.0 speedtouch TM 28

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DI-524. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DI-524 (informacje,

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

SIDEKICK PC PODRCZNIK UYTKOWNIKA

SIDEKICK PC PODRCZNIK UYTKOWNIKA SIDEKICK PC PODRCZNIK UYTKOWNIKA WERSJA 1.1 Electrolux Major Appliances Europe, wszelkie prawa zastrzeone 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 3 1.1. AKRONIMY I SKRÓTY... 4 1.2. WYMAGANIA SYSTEMU... 5 1.3. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11

Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11 Przewodnik Uytkownika Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5 2.1 Instalacja jednostanowiskowa 5 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 7 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 8

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP.

1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP. Podstawowa konfiguracja modułu Scalance W788-1PRO 1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP. Pierwszym krokiem w konfiguracji modułu Scalance W788-1PRO jest przypisanie adresu IP, poniewa fabrycznie

Bardziej szczegółowo