Rozwi. zania Bezpiecze. stwa Sieci - ZyWALL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwi. zania Bezpiecze. stwa Sieci - ZyWALL"

Transkrypt

1 ń ę ć ń ę ę ć ę ę ę Rozwi zania Bezpiecze stwa Sieci - ZyWALL Urz dzenia ZyWALL firmy ZyXEL zapewniaj pełn ochron sieci dla u ytkowników domowych oraz małych i rednich firm jak równie pracowników mobilnych. Standardowa funkcjonalno tych rozwi za to FireWall z inspekcj pakietów oraz koncentrator VPN. Dodatkowo urz dzenie w wersji STANDARD oferuje takie funkcje jak: ochrona przed Spamem (zapo yczone z mailshell), filtrowanie tre ci (zapo yczone z bluecoat). Urz dzenie oferowane jest równie w wersji UTM dodatkowo zapewniaj c ochron Antywirusow i IDP Najwa niejsze funkcjonalno ci dost pne w urz dzeniach w wersji STANDARD: FireWall VPN (liczba kanałów VPN zale na od urz dzenia) Anty SPAM - wersja trial (licencja na rok lub dwa jako opcja) Filtrowanie tre ci wersja trial (licencja na roku lub dwa jako opcja) Wolny slot PCMCIA pozwalaj cy rozszerzy urz dzenie do wersji UTM (Anty wirus i IDP system wykrywania i zapobiegania włamaniom) lub do funkcjonalno ci Access Pointa poprzez doło enie karty bezprzewodowej WiFi Pełne dane techniczne przedstawione zostały w zał czonym pliku pdf Najwa niejsze funkcjonalno ci dost pne w urz dzeniach w wersji UTM: Wszystkie jak wy ej wymienione a ponad to: Karta akceleratora z funkcjonalno ci i licencjami rocznymi na ochron wykrywania i zapobiegania włamaniom Antywirusow (sygnatury firmy Kaspersky) oraz IDP system UWAGA urz dzenia, które wyst puj w wersji UTM to ZyWALL 5, ZyWALL 35 oraz ZyWALL 70

2 ć ę Urz dzenia ZyWall UTM mo emy oferowa na dwa sposoby: ZyWall Standard + karta akceleratora ZyWall UTM (urz dzenie ZyWALL w bundlu z kart jako jedna pozycja) Cena zakupu w obydwóch wariantach jest identyczna. Je li potrzebujemy urz dzenia UTM a nie ma go na magazynie, wówczas oferujemy urz dzenie STANDARD + Kart akceleratora + ewentualne licencje na Anty Spam i Filtrowanie tre ci UWAGA: karta akceleratora oraz licencje dla ZyWALL 5 oznaczone s jako Silver, dla ZyWALL 35 i 70 jako Gold Ceny dla ZyWALL Standard Nazwa Kod producenta produktu Opis EU sug. Cena Dealer ZyWALL P1 Personal Firewall + 1 VPN, Powered by USB, 2-port 10/100 Ethernet switch $ 149,00 $ 127, ZyWALL 2 Firewall + 2 VPN, Content filtering opcja, 1-WAN port, 4 x LAN, Dial Backup and Traffic Redirect, $ 168,00 $ 134, ZyWALL 5 Firewall + 10 VPN, (Content filtering, Anti-Spam) - opcje,1- WAN port, 4- LAN/DMZ ports, expansion slot WLAN b/g, Dial Backup $ 295,00 $ 250, ZyWALL 35 Firewall + 35 VPN, (Content filtering, Anti-Spam) - opcje, 2- WAN port, 4- LAN/DMZ ports, expansion slot WLAN b/g, Dial Backup $ 643,00 $ 545, ZyWALL 70 Firewall + 70 VPN, (Content filtering, Anti-Spam) - opcje, 2- WAN port, 1-LAN, 4- DMZ ports, expansion slot WLAN b/g, Dial Backup $ 1 101,00 $ 933,00

3 ń Opcje dla ZyWALL Standard (karty akceleratora + licencje: Karty rozszerze dla ZyWall - Turbo UTM - AV/IDP - Standard SKU Kod producenta Opis EU sug. Cena Dealer ZyWALL Turbo suite incl. turbo card, 1year AV+ IDP silver dla ZyWALL 5 $ 349,00 $ 296, ZyWALL Turbo suite incl. turbo card, 1year AV+ IDP gold dla ZyWALL 35/70 $ 502,00 $425,00 Rozszerzenia Antyspamowe dla ZyWALL - Anti-Spam license (icard) G icard, 1-year Anti-Spam Silver dla ZyWALL 5 $ 76,00 $ 65, G icard, 1-year Anti-Spam Gold dla ZyWALL 35/70 $ 174,00 $ 148,00 Rozszerzenie Filtrowania Tre ci dla ZyWALL - Content filter license (icard) G Content filtering firmware upgrade - ZyWALL 5 $ 51,00 $ 44, G Content filtering firmware upgrade - ZyWALL 35 & 70 $ 223,00 $ 194,00 Ceny dla ZyWALL UTM ZyWALL UTM device U ZyWALL 5 UTM ZyWALL 5*1, Turbo*1, 6+12 months AV/IDP license $ 644,00 $ 546, U ZyWALL 35 UTM ZyWALL 35*1, Turbo*1, 6+12 months AV/IDP license $ 1 145,00 $ 971, U ZyWALL 70 UTM ZyWALL 70*1, Turbo*1, 6+12 months AV/IDP license $ 1 603,00 $ 1 359,00 Wszystkie ceny s cenami netto

4 ęń ćę ń ćę ZyWALL P1 ochrona dla u ytkownika mobilnego ZyWALL P1 - osobisty firewall, oparty na koncepcji łatwej instalacji, u ywania i zarz dzania. Zaprojektowany dla firm, które wymagaj zapewnienia wi kszego bezpiecze stwa dla pracowników zdalnych. ZyWALL P1 to sprz towe rozwi zanie pozwalaj ce realizowa bezpieczne poł czenie VPN pomi dzy zdalnym u ytkownikiem a central firmy Główne cechy Niezale ny od oprogramowania W porównaniu z rozwi zaniami software owymi jest niezale ny od platformy, z jakiej korzysta u ytkownik oraz nie powoduje konfliktów z innymi aplikacjami działaj cymi w systemie operacyjnym. Polisy bezpiecze stwa W trakcie ustanawiania poł czenia z sieci korporacyjn mog zosta narzucone odpowiednie prawa dost pu lub wczytane nowe reguły dla firewall a.

5

ZyWALL UTM zintegrowana ochrona środowiska sieciowego w biznesie

ZyWALL UTM zintegrowana ochrona środowiska sieciowego w biznesie ZyWALL UTM zintegrowana ochrona środowiska sieciowego w biznesie Wymagania stawiane przez dużych klientów - podejście do kompleksowej ochrony sieci Firewall: Kontrola dozwolonego ruchu we/wy VPN: Zapewnia

Bardziej szczegółowo

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci Komputery biurkowe HP Wi cej korzy ci Seria komputerów HP Compaq Business Desktop pozwala łatwo wybrać komputer biurkowy idealnie spełniaj cy specyficzne wymagania biznesowe. mała firma rednia firma du

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu.

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. ERICSSON-LG Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. Zawarto 02 _ Enterprise Business Platform 16 _ Aplikacje 06 _ Small and Home Office 18 _ Telefony 10 _ Prze czniki Ethernet ipecs 26 _ Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP dr hab. in. Gabriel Kost dr in. Wac aw Bana mgr in. Przemys aw Ostrowski Politechnika l ska KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania którym możesz zaufać!

Rozwiązania którym możesz zaufać! O FER TA PRODUK TOWA Rozwiązania którym możesz zaufać! Pełna ochrona Firma SoniWALL posiada bogatą ofertę rozwiązań w zakresie zabezpieczeń sieci, zdalnego dostępu, poczty elektronicznej oraz archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA Streszczenie W referacie przedstawiono koncepcj, realizacj i rezultaty przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Nowe komputery kieszonkowe HP ipaq Pocket PC. Stworzone specjalnie dla CIEBIE

Nowe komputery kieszonkowe HP ipaq Pocket PC. Stworzone specjalnie dla CIEBIE Nowe komputery kieszonkowe HP ipaq Stworzone specjalnie dla CIEBIE Nowe komputery kieszonkowe HP ipaq Stworzone specjalnie dla CIEBIE Ka dy z nas kroczy przez ycie inn drog. Jako unikalna jednostka masz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI PROJEKTU PROTEUS ZAIMPLEMENTOWANY W OpenKM

SYSTEM ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI PROJEKTU PROTEUS ZAIMPLEMENTOWANY W OpenKM dr in. Marian Wrzesie, Piotr Ryszawa, Przemys owy Instytut Automatyki i Pomiarów SYSTEM ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI PROJEKTU PROTEUS ZAIMPLEMENTOWANY W OpenKM Zaprezentowano implementacj systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi seria hp ipaq Pocket PC h2200. Dokument 293146-241

Instrukcja obsługi seria hp ipaq Pocket PC h2200. Dokument 293146-241 Instrukcja obsługi seria hp ipaq Pocket PC h2200 Dokument 293146-241 May 2003 2003 Hewlett-Packard Company 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP, Hewlett Packard, i Hewlett-Packard logo s znakami

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Wojciech Burakowski *, Marek D browski ** Wielousługowa sie IP QoS: architektura i praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Od wielu lat d eniem projektantów sieci telekomunikacyjnych, jak równie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi za. dla Unified Communications

Katalog rozwi za. dla Unified Communications Katalog rozwi za dla Unified Communications Jakie wyzwania staj dzi przed Twoj rm? Maksymalizacja zysku i minimalne nak ady. Jak to uzyska? Si gn po najnowsz technologi korzysta z tego, co najlepsze, bez

Bardziej szczegółowo

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga.

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga. MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR Instalacja i obs uga Model 1000 1PT Rozdzia 1, Zanim rozpoczniesz WIADCZENIE GWARANCYJNE Producent gwarantuje

Bardziej szczegółowo

W drodze do CCNA. Część I

W drodze do CCNA. Część I Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIRTUALIZACJI RODOWISKA INFORMATYCZNEGO NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSI BIORSTWA MACIEJ ROSZKOWSKI

WPŁYW WIRTUALIZACJI RODOWISKA INFORMATYCZNEGO NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSI BIORSTWA MACIEJ ROSZKOWSKI WPŁYW WIRTUALIZACJI RODOWISKA INFORMATYCZNEGO NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSI BIORSTWA MACIEJ ROSZKOWSKI Streszczenie Artykuł prezentuje mo liwo ci jakie niesie za sob wirtualizacja rodowiska informatycznego.

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Nazwa zadania: Wykonanie systemu kontroli dost pu w budynku nr 1 Oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych w Legnicy Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówie : Adres:

Bardziej szczegółowo

SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE

SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE 59 SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE Dariusz LASKOWSKI, Ireneusz KRYSOWATY, Pawe NIEDZIEJKO Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia Elektroniki, Instytut Telekomunikacji 00-908 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HP ipaq seria hx2000 Pocket PC

Instrukcja obsługi. HP ipaq seria hx2000 Pocket PC Instrukcja obsługi HP ipaq seria hx2000 Pocket PC Numer dokumentu: 366426-241 Sierpie 2004 Uwaga: Niektóre opisane modele mog być nie dost pne w niektórych regionach. Model prezentowany na ilustracji,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny CERT.GOV.PL lipiec wrzesie 2010

Raport kwartalny CERT.GOV.PL lipiec wrzesie 2010 Raport kwartalny CERT.GOV.PL lipiec wrzesie 2010 1. Informacje dotycz ce zespo u CERT.GOV.PL... 2 2. Statystyki systemu ARAKIS-GOV... 3 3. Statystyki incydentów... 5 4. Istotne podatno ci, zagro enia i

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo