Energia płać mniej, korzystaj z nowoczesnych rozwiązań

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Energia płać mniej, korzystaj z nowoczesnych rozwiązań"

Transkrypt

1 » dodatek promocyjny Dodatek promocyjny Energia płać mniej, korzystaj z nowoczesnych rozwiązań PARTNEREM U JEST FIRMA:

2 Dodatek promocyjny Uwolnienie polskiego rynku energii elektrycznej sprawiło, że firmy mogą swobodnie zarządzać jej kosztami. Podobne szanse otwiera liberalizacja rynku gazu. Dywersyfikacja i optymalizacja kosztów zakupu energii mogą jednak oprócz oszczędności przynieść także i inne korzyści. Koszty zakupu energii to jedna z bardziej znaczących pozycji w budżetach przedsiębiorstw. Postawione w obliczu globalnych konsekwencji kryzysu z lat i spowolnienia gospodarczego firmy musiały dostosować produkcję do możliwości sprzedaży oraz sprostać nowym wymaganiom rynku i rosnącej konkurencji. Nic zatem dziwnego, że zaczęły szukać sposobów optymalizacji swoich wydatków; również tych przeznaczanych na prąd i gaz. Jakich metod używają, by redukować te koszty? Jak zarządzają zakupami i dostawami? Jakie strategie stosują wobec sprzedawców energii i czego od nich oczekują? To główne zagadnienia, które były przedmiotem jakościowego badania zrealizowanego wspólnie przez redakcję Harvard Business Review Polska i firmę RWE Polska. Narzędzia optymalizacji Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów z liderami firm, optymalizacja kosztowa produkcji staje się coraz bardziej złożonym procesem, wymagającym harmonijnej współpracy wielu elementów; żeby realnie redukować koszty mediów, firmy korzystają z różnych narzędzi. Audyt technologiczny, opomiarowanie urządzeń, optymalizacja procesów, a potem stały monitoring i benchmarkowanie stały się nieodzownym elementem zarządzania kosztami w zakładach produkcyjnych. Dyrektorzy na stałe wpisali te działania w funkcjonowanie swoich zakładów. Dzisiaj organizacja musi być przygotowana na zmiany i szybko na nie reagować. Zmieniające się otoczenie rynkowe daje szansę przedsiębiorstwom na osiąganie oszczędności w zakresie wydatków na gaz i energię. Kilka lat temu taką szansę stanowiła liberalizacja rynku energii elektrycznej, a dzisiaj rynku gazu. Wydatki nie stanowią już kosztu, którym nie można zarządzać. Zmienia się strategia zakupu, zarządzanie dostawami i dostawcami dowodzi Ryszard Miduch, dyrektor produkcji w Zakładach Azotowych Puławy. W procesy optymalizowania kosztów i szukania oszczędności coraz częściej angażowani są wszyscy pracownicy, szczególnie ci pracujący przy produkcji, mający bezpośrednią styczność z procesem technologicznym i narzędziami. To oni, zdaniem dyrektorów zakładów, wiedzą najwięcej o możliwości optymalizacji kosztowej. Jak mówi Dariusz Marchewka, wiceprezes i dyrektor finansowy Huty ArcelorMittal Warszawa: W zarządzaniu kosztami bardzo istotne jest zaangażowanie załogi. To nie jest proces realizowany wyłącznie przez management; jest on wpisany w bardzo niskie szczeble zarządzania, aż do poziomu pracownika. Informacje o rezultatach zamieszczane są na tablicach wiszących na każdym wydziale; pokazują nie tylko wielkość produkcji, ale też jej efektywność wykorzystanie czasu pracy, uzyski, zużycie energii elektrycznej. Te, na bieżąco publikowane, dane są przynajmniej raz w miesiącu przedmiotem dyskusji z pracownikami. Wskaźniki Jak wynika z wypowiedzi większości osób biorących udział w badaniu, najczęściej dyrektorom zakładów spędza R 2

3 Dodatek promocyjny sen z oczu pytanie, gdzie jeszcze można zaoszczędzić. Identyfikacja obszarów generujących nadmierne koszty wymaga wielowymiarowej analizy skomplikowanych procesów technologicznych i produkcyjnych. Znalezienie takich momentów, wskaźników, które pozwalają na redukcję kosztów, oraz ich późniejsza kompleksowa analiza to istotny element w strategii ograniczania kosztów firmy. Jak podkreśla Marek Kempa, prezes Zarządu Huty ArcelorMittal Warszawa: Wszystkie wskaźniki są ciągle monitorowane i później, podczas KOMENTARZ Postaw na doświadczonych partnerów Wprowadzone w ostatnich dwóch latach zmiany na rynku gazu pozwalają użytkownikom w coraz większym stopniu aktywnie korzystać z nowych strategii zakupowych. Wejście na rynek niezależnych dostawców gazu pozwala największym odbiorcom paliwa gazowego w większym stopniu zastosować mechanizmy rynkowe i zwiększyć elastyczność zakupu gazu. Oferta sprzedaży gazu kierowana jest w pierwszej kolejności do odbiorców przemysłowych, których cechuje duża świadomość szans i korzyści związanych ze zmianą sprzedawcy. Z drugiej strony Klienci, dokonując wyboru sprzedawcy, muszą zwrócić uwagę, aby zmiany były nie tylko korzystne cenowo i umownie, ale także aby zostało zapewnione bezpieczeństwo i stabilność dostaw. Z tego punktu widzenia niezwykle ważne jest postawienie na partnera doświadczonego, międzynarodowego, który dysponuje wachlarzem instrumentów z gwarancją realizacji umów. Dotychczasowe doświadczenia największych polskich użytkowników gazu, którzy zdecydowali spotkań budżetowych, analizowane. Zastanawiamy się, co poszło nie tak; dlaczego dany wskaźnik odbiega od zaplanowanego w górę bądź w dół. Bo jeżeli okaże się, że bazując na naszych doświadczeniach, założyliśmy poziom danego wskaźnika na poziomie x, a osiągnął on wartość x + 10 w tę dobrą stronę ale bez żadnej naszej ingerencji, żadnego udoskonalenia w procesie technologicznym to robimy swego rodzaju dochodzenie, dlaczego tak się stało. Chcemy wiedzieć, co spowodowało, że osiągamy dużo lepsze wyniki. Tak samo jest w drugą stronę; jeżeli się na ten krok, są bardzo pozytywne i kontynuowane od kilku lat. Największą determinantą ich decyzji jest stworzenie portfolio dostawców, rynkowych rozwiązań umownych i zastosowania elastycznych formuł kontraktowych często szytych na miarę. Rynek gazu będzie się rozwijał i podążał śladem rozwiązań funkcjonujących na rynku energii elektrycznej. Mechanizmy konkurencyjne, rosnąca świadomość użytkowników, nowe modele sprzedaży i obsługi Klientów oraz coraz bardziej różnorodna oferta produktowa są interesujące z punktu widzenia optymalizacji prowadzenia biznesu. A cała otoczka procesowo-formalna, np. zmiana sprzedawcy, rozliczenia, płatności itd., będzie coraz bardziej dostosowywana do oczekiwań i potrzeb odbiorców tak szybko, jak Klienci będą nabierać przekonania, że to się po prostu opłaca. MaŁgorzata Eull, Menedżer, Rozwój Sprzedaży Gazu, RWE Polska będzie x - 10, a więc negatywne odchylenie od normy, też analizujemy, co się stało. Jeżeli jest to bardzo poważny problem, który generuje duże koszty bądź duże utrudnienia w produkcji, powołujemy grupy specjalistów z kilku obszarów działania do jego rozwiązania. Szukając możliwości obniżenia kosztów energii, firmy coraz częściej przeprowadzają audyty technologiczne lub energetyczne. Część firm korzysta z usług zewnętrznych konsultantów lub usług dostawców energii, inne rozwijają własne kompetencje i mają odpowiednio przeszkolonych, wykwalifikowanych pracowników. W zarządzaniu energią pomaga nam mobilizacja pracowników do przeprowadzania audytów i ich rzetelność. Idziemy w dobrym kierunku, to efekt budowanej przez lata kultury firmy; mamy bardzo dobrych ludzi, którzy solidnie wykonują inspekcje, rzetelnie robią audyty energetyczne i raportują na spotkaniu porannym każde odchylenie od obowiązujących norm deklaruje Stanisław Sobczyk, dyrektor cementowni LAFARGE na Kujawach. Z badania wynika, że audyty takie najczęściej kończą się konkretnymi projektami, których celem jest generowanie oszczędności. Projekty te mają różny charakter; mogą to być: nowe inwestycje, zmiany technologiczne, wdrażanie innowacyjnych procedur itd. Opomiarowanie Uczestnicy badania bardzo mocno akcentowali kwestie umiejętnego weryfikowania, czy wdrażane pomysły rzeczywiście pozwalają na redukcję kosztów w ich firmach. Podkreślali znaczenie odpowiedniego opomiarowania linii technologicznych i całych zakładów. Ich zdaniem, dopiero pełna wiedza o wielkości i sposobach zużywania surowców i mediów pozwala na efektywne szukanie możliwości obniżania kosztów. Z pomocą przychodzą systemy informatyczne. Rozbudowane portale wiedzy o kosztach pozwalają monitorować ich poziom w czasie rzeczywistym. Najczęściej ZDJĘCIE: STONE / GETTY IMAGES R 3

4 Dodatek promocyjny systemy te zbierają dane bezpośrednio z urządzeń pomiarowych. Umożliwia to reagowanie na bieżąco w przypadku wzrostu kosztów, a szybka reakcja to często duże oszczędności. Jak mówi Jerzy Zacharewicz, dyrektor industrialny Saint Gobain Glass Polska: Podstawą World Class Manufacturing (WCM) są pomiary i wskaźniki. Monitoring i kontrola tych wskaźników umożliwiają kontrolę procesów. Nasze procesy są wysoko zautomatyzowane i opomiarowane. Stosujemy złożone systemy sterowania procesami i takie kwestie, jak zużycie energii, ilość i przyczyny powstawania stłuczki, czyli naszych odpadów, które zawracamy do procesu, są na bieżąco monitorowane i analizowane. Identyfikacja przyczyn pozwala na tworzenie i realizację projektów poprawy. Wdrożenie to jeden z najtrudniejszych etapów procesu optymalizacji kosztów. Kluczowe jest zaangażowanie pracowników, zbudowanie świadomości, że to oni mają największy wpływ na finalny wynik kosztów, że mają również największą wiedzę, znają maszyny i technologie, wiedzą, jak generować oszczędności. Jak przekonuje Sebastian Szwedowski, WCM & MKT2 manager Saint Gobain Glass Polska: Zwykle jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to menedżerowie średniego szczebla i inżynierowie są głównie odpowiedzialni za optymalizację, za projekty związane z ciągłym doskonaleniem, natomiast my zaczęliśmy dodatkowo angażować w coraz większym stopniu pracowników szczebla produkcyjnego. Pragniemy, aby docelowo ok. 90% spośród nich zaangażowało się we wdrażany w całej Grupie Saint Gobain program WCM oraz»mój wkład«, mające na celu ciągłe doskonalenie funkcjonowania firmy. Udział pracowników przynosi nam wymierne korzyści w obniżeniu strat i tym samym obniżaniu kosztów produkcji. Monitoring i benchmarking Z przeprowadzonych w czasie badania rozmów z liderami firm wynika, że wyznaczenie kluczowych wskaźników Zmieniające się otoczenie rynkowe daje szansę przedsiębiorstwom na osiąganie oszczędności w zakresie wydatków na gaz i energię. i opomiarowanie zakładu są wstępem do niełatwego procesu poszukiwania dróg redukcji kosztów energii. Następnie zakłady budują strategie, wybierają grupy kosztowe, które chcą zredukować, rozpoczynają poszukiwania nowych pomysłów, a potem przeprowadzają testy, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście nowe inicjatywy wpływają na redukcję kosztów. Oprócz wspomnianej aktywności pracowników coraz częstszym źródłem pomysłów na poprawę efektywności jest benchmarking. Jest on ważny zwłaszcza w przedsiębiorstwach wielozakładowych, gdzie istnieje możliwość porównywania wydajności produkcji i zużycia mediów czy surowców na tych samych liniach produkcyjnych w różnych zakładach. Na dodatek organizowanie wyjazdów benchmarkowych stwarza pracownikom nierzadko ponadnarodową szansę wymiany wiedzy i doświadczeń. Jak podkreśla Dawid Wróbel, dyrektor Zakładu Ruukki Polska: Standardową operacją jest porównywanie poziomu kosztów między kilkunastoma naszymi zakładami zlokalizowanymi w Europie oraz Ameryce Północnej i Południowej; próba określenia przyczyn różnic i optymalizacja na zasadzie kopiowania doświadczeń i rozwiązań stosowanych w różnych zakładach. Warto dodać, że jak deklarowali uczestnicy badania benchmarking stosuje się również w ramach jednego zakładu; uruchamiane są testowe linie produkcyjne i porównując je między sobą, sprawdza się możliwości obniżenia kosztów. Aby sprawnie zarządzać kosztami oraz efektywnie szukać metod ich optymalizowania, liderzy badanych firm sięgają po sprawdzone narzędzia i modele działania typu: Lean Management, SixSigma czy World Class Manufacture oraz techniki oparte na filozofii Kaizen. Dopiero stosowanie sprawdzonych modeli optymalizacji kosztów opartych na jasno określonych strukturach organizacyjnych pozwala na skuteczne i lepsze niż u konkurencji redukowanie kosztów przekonywali podczas wywiadów prezesi i dyrektorzy. Optymalizować, ale jak? W analizowanych zakładach wydatki na media czyli energię elektryczną, gaz i wodę sięgają nawet 60% całkowitych kosztów produkcji. Okazuje się, że formułując strategie redukcji tych kosztów, firmy koncentrują się zazwyczaj na czterech obszarach. Optymalizacja kosztowa przez zarządzanie technologią produkcji. Jej istotą jest szukanie tańszych metod produkcji wykorzystujących mniej energii cieplnej. Za ten obszar najczęściej odpowiedzialni są główny technolog i dział badań i rozwoju. Nierzadko optymalizacja wiąże się z wymianą całej linii technologicznej lub wybranych urządzeń i wymaga dużych inwestycji w nowe technologie lub zakupu bardziej energooszczędnych maszyn. Poszukuje się też o ile jest to możliwe bardziej energooszczędnych surowców do produkcji. Jak mówi Gabriel Chojak, prezes Zarządu Dekorglass: Chodzi o to, aby naszym klientom proponować takie rozwiązania, takie techniki dekorowania szkła, które są bardziej energooszczędne. To jest dominujący w firmie trend wdrażać tańsze, R 4

5 Dodatek promocyjny ale wysokojakościowe metody produkcji i w ten sposób obniżać koszty. Tego typu zmiany co często akcentowali nasi rozmówcy wymagają stałego monitorowania rynku oraz wszechstronnego analizowania pojawiających się na nim innowacji; nowe technologie mogą bowiem oznaczać duże oszczędności. Ponieważ ważne jest także poszukiwanie we własnym zakresie nowych metod na obniżenie kosztów na drodze zmian technologicznych, firmy zatrudniają specjalistów, których zadaniem jest zarówno troska o jakość procesu, jak i szukanie możliwości redukcji kosztów. Procesy technologiczne często są bardzo złożone, a zmiana jednego czynnika wpływa na wiele pozostałych. W tej sytuacji znalezienie drogi do obniżenia kosztów wymaga prowadzenia wielu testów różnych rozwiązań, np. stosowania różnych surowców czy technologii. Optymalizacja kosztowa przez zarządzanie procesem produkcji. Jak przekonywali uczestnicy badania, logistyka produkcji pełni coraz poważniejszą rolę w generowaniu oszczędności. Dotyczy to zarówno wykorzystania pełnej mocy pracujących maszyn, jak i organizowania produkcji w porach dnia, kiedy stawka za energię jest najniższa. W biznesach szczególnie energochłonnych ważne jest dostosowanie produkcji do taryf dziennych, nocnych i weekendowych. Zarządzanie produkcją wymaga więc takiej jej organizacji, aby w godzinach obowiązywania najdroższych stawek planowane było serwisowanie czy przezbrajanie urządzeń, zaś w godzinach, kiedy stawki są najtańsze, wykorzystywano potencjał produkcyjny. Mówił o tym między innymi Stanisław Sobczyk, dyrektor kujawskiej cementowni: Ponieważ cena energii nie jest taka sama w każdej godzinie doby w godzinach szczytu jest droższa planujemy tak optymalnie pracę naszych urządzeń, żeby pracowały w 100 procentach wówczas, gdy energia jest najtańsza, czyli w godzinach tzw. pozaszczytowych. Optymalizacja kosztowa przez budowanie świadomości oszczędzania wśród pracowników. Jak już podkreślano, bardzo istotnym elementem w zarządzaniu kosztami jest zaangażowanie załogi. Większość badanych prezesów i dyrektorów przekonywała, że w tym procesie powinna uczestniczyć cała załoga firmy, nie tylko jej management. Niektóre zakłady konstruują specjalne programy motywacyjne; tak dzieje się np. w Kompanii Piwowarskiej. Platformą dobrych pomysłów jest program motywacyjny dla pracowników, który nazywa się Kompania Pomysłów. Każdy pracownik może zgłosić swój pomysł do bazy danych i jest on oceniany przez jego kierownika. Jeżeli ten stwierdzi, że pomysł ma sens, a jego realizacja przyniesie jakieś korzyści, to pracownik otrzymuje pieniężną gratyfikację mówi dyrektor Tyskich Browarów Książęcych Dariusz Garnowski. Optymalizacja kosztowa przez zarządzanie procesem zakupowym. Jeszcze kilka lat temu zarówno na rynku energii elektrycznej, jak i gazu obowiązywały wyłącznie umowy kompleksowe; transakcje sprzedaży i przesyłu zapewniał jeden sprzedawca. Dzisiaj gaz i energia to rynek, to możliwości dywersyfikacji i optymalizacji kosztów zakupu uważa Ryszard Miduch z puławskich Azotów. Jak dodaje Dariusz Marchewka z Huty ArcelorMittal Warszawa: Pojawiły się równolegle z wyłonieniem rynku energii elektrycznej bardzo duże możliwości optymalizacji zakupu energii energetycznej. I my, i konkurenci mamy różne możliwości zakupu, począwszy od wyboru dostawcy, poprzez zróżnicowanie taryf godzinowych, a skończywszy na wyborze horyzontu zakupu, to znaczy zakupu w długim terminie vs zakupy na tzw. rynku spotowym. I można być w tej mierze albo lepszym, albo gorszym od konkurencji. Powstanie mechanizmów konkurencyjnych, wzrost wiedzy i doskonalenie kadr u odbiorców oraz zróżnicowana oferta produktowa sprzedających pozwalają budować nowe, często złożone, modele zakupu energii i gazu. Jak dowodzi Piotr Michalec z Działu Zakupów Strategicznych Sanitec Koło: Aktywne zarządzanie zakupem energii oznacza, że z modelu pasywnego przechodzimy na model aktywny robimy przetargi, szukamy dostawców, negocjujemy ceny i w większości przypadków daje to naprawdę przyzwoite oszczędności, zwłaszcza w stosunku do ofert cennikowej. Ale rynkowa gra oznacza także podjęcie pewnego ryzyka i wymaga od przedsiębiorstw umiejętności zarządzania nim. Zakupy energii są nadzorowane i wspomagane analizami naszego komitetu ryzyka, bo jest to jedna z bardzo istotnych grup zakupowych, podobnie jak metal, który kupujemy także po cenach zmiennych na giełdzie. Nasz komitet ryzyka na bieżąco śledzi zmiany cen na rynku i okresowo przedstawia swoje rekomendacje zakupowe, bazując na przyjętej strategii i poziomie cen na giełdzie mówi Stanisław Waśko, wiceprezes firmy CanPack. W procesie zakupowym ważne jest uwzględnianie zmienności biznesu; niektóre firmy ostrożnie podchodzą do kontraktowania pełnego wolumenu zużywanej energii, obawiając się zmienności np. popytu na ich produkty, a co za tym idzie mniejszego zużycia energii w zakładach produkcyjnych. Z drugiej strony pojawia się ryzyko zakupu energii w czasie, kiedy cena energii na giełdzie towarowej jest wysoka. W tej sytuacji kupowanie w transzach wydaje się być bardziej skuteczne. Inne firmy wciąż wolą stałe ceny, co umożliwia lepsze budżetowanie i ich zdaniem zapewnia stabilne koszty związane z energią w okresie produkcji. Jeszcze inne tak starają się dobierać różne taryfy i tak zarządzają produkcją, aby za pobieraną energię płacić jak najtaniej. Jednak wszyscy uczestnicy badania zgodnie podkreślali ogromne znaczenie elastyczności i kompetencji sprzedawców energii. Jak przekonuje Dariusz Marchewka z Huty ArcelorMittal Warszawa: Dostawca energetyczny nie może być tylko sprzedawcą energii, powinien być naszym biznesowym partnerem, powinien myśleć, jak osiągnąć z nami sukces. To musi być firma zainteresowana, abyśmy kupili energię elektryczną jak najtaniej, nie jak najdrożej. Bo wtedy, kiedy kupujemy najtaniej, będziemy wykorzystywali R 5

6 Dodatek promocyjny nasze moce, będziemy dużo produkować i ta firma również na tym zarobi. Ponadto oczekujemy od naszego partnera, żeby dostarczał nam know-how; informował o sytuacji na rynku, obecnych i przyszłych trendach i żeby była to wiedza na najwyższym poziomie. Czyli oczekujemy podejścia B2B. Podobnego zdania jest Ryszard Miduch z puławskich Azotów: Oczekujemy produktów»szytych na miarę«dla danego odbiorcy. Dostawca powinien mieć świadomość, że odbiorca ma teraz wyższe wymagania i oczekuje kreatywnego wsparcia oraz operacyjnej doskonałości po stronie sprzedającego zarówno przed zawarciem umowy, jak i w trakcie jej realizacji. Niezwykle ważkim czynnikiem jak dowodzi nasze badanie okazuje się być rynkowa pozycja sprzedawcy energii i zaufanie do niego. Mówił o tym między innymi Dawid Wróbel z Ruukki Polska: Mieliśmy oferty od operatorów, którzy jeszcze nie są mocni w Polsce, choć operują już w krajach sąsiednich. Co prawda, ich oferta cenowa była lepsza od tej, którą wybraliśmy, ale nie zdecydowaliśmy się na nich ze względu na brak historii biznesowej w Polsce. Bierzemy bowiem pod uwagę jeszcze inne parametry poza ceną. Innym ważnym argumentem analizowanym przez firmy przy wyborze sprzedawcy energii jest możliwość oferowania przez niego wartości dodanej, między innymi śledzenie rynkowych trendów i wykonywanie różnorodnych analiz. Zwracał na to uwagę Piotr Michalec z Sanitec Koło: Nie ukrywam, że tutaj bardzo istotny jest dostawca. Choć można robić te analizy samemu sam od czasu do czasu wchodzę na stronę giełdy energii to jednak jest tam mnóstwo informacji i jeśli mój dostawca robi to za mnie, to jest to ogromna wartość dodana dostawcy. Mój dostawca energii elektrycznej mam nadzieję, że z gazem będzie to samo jest bardzo aktywny; regularnie się komunikujemy telefonicznie i spotykamy. Wypowiedzi te dowodzą, że zdaniem badanych, kupowanie energii przestało być proste wymaga głębokiej wiedzy i umiejętności analizowania rynku. W tej sytuacji przedsiębiorstwa KOMENTARZ w coraz większym stopniu oczekują od sprzedawców partnerstwa i konsultingu. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden wątek wyraźnie akcentowany przez rozmówców. Otóż, ich zdaniem, koszty energii są ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej na zagranicznych rynkach. Zwłaszcza firmy działające w niskomarżowych sektorach zmuszone są optymalizować wydatki na prąd i gaz, chcąc funkcjonować nie tylko na polskim rynku. Media to jedna z najważniejszych grup kosztowych, gdzie zakłady Nowa rola sprzedawcy Od połowy 2007 roku obserwujemy proces liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej w praktyce dla odbiorców końcowych zmiany te oznaczają stopniowe uwalnianie cen i umożliwienie Klientom wyboru dowolnego koncesjonowanego sprzedawcy. Wraz z rozwojem rynku wzrastała również świadomość Klientów, szczególnie z segmentu dużego biznesu. W ciągu ostatnich lat zaobserwowaliśmy, że istotnym dla użytkowników elementem w zarządzaniu kosztami związanymi z zakupem energii stało się zarządzanie ryzykiem. Dzisiaj świadomy Klient w pełni rozumie mechanizmy rynkowe wpływające na finalną cenę energii oraz korzysta z szeregu nowoczesnych rozwiązań pozwalających minimalizować ryzyko związane z procesem kontraktacji energii elektrycznej. W odpowiedzi na takie wymagania rynku RWE Polska oferuje swoim Klientom produkt Zakupy w transzach. Jest to prosty i skuteczny model zakupu, który od wielu lat z powodzeniem stosowany jest na rynkach Europy Zachodniej. Korzystanie z tego typu rozwiązań jest o tyle istotne, że w przypadku przedsiębiorstw energochłonnych wydatki na energię bardzo często stanowią najważniejszą pozycję kosztową w całym procesie produkcyjnym. Zatem odpowiednie decyzje w obszarze związanym z zakupami energii oraz fachowe obniżanie ryzyka są decydującymi czynnikami w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Warto podkreślić również nową rolę sprzedawcy, w jakiej obecnie funkcjonujemy w relacjach z naszymi Klientami działamy na zasadach partnerskich, dzielimy się wiedzą i analizami, fachowo doradzamy, aby Klient uzyskał jak najlepszą cenę, a każdą naszą ofertę staramy się dopasować do indywidualnych potrzeb i specyfiki danej branży. Przemysław Mężyński, Dyrektor Sprzedaży, Klienci biznesowi, RWE Polska wciąż mogą robić spore oszczędności. Nie ma tu jednak prostych rozwiązań. Skuteczne inicjatywy powstają dopiero na styku optymalizacji technologii, procesu i modelu zakupowego. Dopiero połączenie wiedzy rynkowej i kompetencji sprzedawcy z wiedzą technologa, energetyka, osób odpowiedzialnych za zakupy i pracowników produkcji może dać efekt w postaci efektywnej strategii obniżania kosztów energii czy gazu. Szymon chelmer, mariusz smoliński ICAN Institute R 6

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl PREZENTACJA Slajd podsumowania FIRMY Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl Nasza misja Naszą misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO

PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO 1 Strategia Grupy Azoty wskazuje trzy filary realizacji celów strategicznych do 2020 roku, wynikających z wizji Uchwałą nr 683/IX/2014 z dnia 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI J A K O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć P R A C Y Z E S P O Ł O W E J WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Konferencja: Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw Warszawa, 25.09.2013 KIM JESTEŚMY Jedną

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning E-learning. dla biznesu Profesjonalizm i doświadczenie 9 lat doświadczenia 50 osobowy zespół specjalistów ponad 100 000 przeszkolonych osób Dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie popytem na energię elektryczną w oparciu o innowacyjne taryfy redukcyjne

Zarządzanie popytem na energię elektryczną w oparciu o innowacyjne taryfy redukcyjne Zarządzanie popytem na energię elektryczną w oparciu o innowacyjne taryfy redukcyjne Konrad Kula Koordynator Rozwoju Biznesu TAURON Sprzedaż sp. z o.o. Partnerzy projektu Problematyka Wykres średnich każdego

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu Alma CG Europejski lider w zakresie # cost consultingu Agenda Kim jesteśmy Gwarancja jakości Obszary współpracy Etapy realizacji Projektu 3 Kim jesteśmy > Alma CG opracowała cost consulting - system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja i zarządzanie kosztami mediów energetycznych dla Polskiej Grupy Uzdrowisk

Optymalizacja i zarządzanie kosztami mediów energetycznych dla Polskiej Grupy Uzdrowisk Optymalizacja i zarządzanie kosztami mediów energetycznych dla Polskiej Grupy Uzdrowisk Prowadzący: Marek Piekarowicz Dyrektor Polska Grupa Uzdrowisk Bogdan Plata Prezes INNPACT Wałbrzych: 2015-05-21 POLSKA

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Doradztwo 97% organizacji stosujących zarządzanie projektami jest przekonanych, że jest ono kluczowe w prowadzeniu biznesu oraz osiąganiu sukcesu. Źródło: PwC, 2013 Każdemu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZYŁĄCZENIA DO GRUPY ZAKUPOWEJ

OFERTA PRZYŁĄCZENIA DO GRUPY ZAKUPOWEJ REDUKCJA KOSZTÓW ZAKUPU ENERGII ELEKTRYCZNEJ OFERTA PRZYŁĄCZENIA DO GRUPY ZAKUPOWEJ Szanowni Państwo, w związku z Państwa zainteresowaniem ograniczeniem kosztów energii elektrycznej, mam przyjemność przedłożyć

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

KONIEC TANIEJ ENERGII

KONIEC TANIEJ ENERGII INFORMACJA PRASOWA Audytel S.A. analizy audyt doradztwo KONIEC TANIEJ ENERGII SAMORZĄDY I NABYWCY INSTYTUCJONALNI MUSZĄ NASTAWIĆ SIĘ NA WIĘKSZE WYDATKI Ceny na Towarowej Giełdzie Energii rosną systematycznie

Bardziej szczegółowo

Lean management w procesie obsługi klienta

Lean management w procesie obsługi klienta Lean management w procesie obsługi klienta Lean Management oznacza sprawne a zarazem efektywne kosztowe wykonywanie wszystkich działań w firmie przy założeniu minimalizacji strat, minimalizacji stanów

Bardziej szczegółowo

REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA. REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie. efektywności użytkowania energii

REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA. REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie. efektywności użytkowania energii REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie efektywności użytkowania energii w obiektach naszych klientów poprzez zastosowanie ekonomicznie dochodowych

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA CELOWNIKU

INNOWACJE NA CELOWNIKU INNOWACJE NA CELOWNIKU 1 Kim jesteśmy? - Istniejemy na rynku od 2005 roku - Pracujemy w gronie 15 specjalistów wysokiej klasy - w 2009 pomyślnie przeszliśmy audyt technologiczny, otrzymując opinię firma

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 2 z 5 Szanowni Państwo, Urzędy gmin i miast będąc gospodarzami na swoim terenie, poprzez

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów biznesowych. Warszawa, 14 stycznia, 2015

Optymalizacja procesów biznesowych. Warszawa, 14 stycznia, 2015 Optymalizacja procesów biznesowych Warszawa, 14 stycznia, 2015 Prelegent Włodzimierz Makowski Partner Doświadczenie zawodowe MDDP Business Consulting Partner Polpharma Dyrektor Departamentu Zarzadzania

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Planowanie produkcji zyskuje znaczenie w firmach wytwórczych

Planowanie produkcji zyskuje znaczenie w firmach wytwórczych Planowanie produkcji zyskuje znaczenie w firmach wytwórczych Rośnie udział w rynku systemów APS Spółka DSR, czołowy dostawca rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych, przeprowadziła badania wśród

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r.

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r. Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r. Polski rynek gazu - cechy. Jak dotąd większość polskiego rynku gazu objęta jest regulacją, prawie wszyscy

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Agenda Prezentacja GCE jako partnera w zakresie efektywności energetycznej Potrzeba zwiększania

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 26 września 2013, godz. 15:30 17:00 Centrum Konferencyjne Sheraton Panel dyskusyjny Bezpieczeństwo energetyczne. Jaki model dla kogo? Ile solidarności, ile państwa, ile

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH 1 KIM JESTEŚMY? KIM JESTEŚMY 2 O NAS Profesjonalny Outsourcing Partnerski dla Instytucji Finansowych. NASZĄ MISJĄ jest uwalnianie biznesu

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna. Krzysztof Miziński, Dyrektor Działu Doradztwa Logistycznego

Informacja ogólna. Krzysztof Miziński, Dyrektor Działu Doradztwa Logistycznego Informacja ogólna Krzysztof Miziński, Dyrektor Działu Doradztwa Logistycznego Audytel o firmie Wartości Misja NIEZALEŻNOŚĆ i NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA Audytel to niezależna firma doradcza, nie pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line.

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Andrzej Jarosz, Prezes Zarządu ANT Sp. z o.o. 26 października 2010 Systech Wrocław Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

PORÓWNYWARKA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZOBACZ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ

PORÓWNYWARKA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZOBACZ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ PORÓWNYWARKA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZOBACZ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ PORÓWNYWARKA JAK OBNIŻYĆ RACHUNKI za energię elektryczną? Wybór sprzedawcy prądu jest Twoim prawem! Od 2007 roku możesz swobodnie wybierać

Bardziej szczegółowo

Zostań partnerem spotkań CIO!

Zostań partnerem spotkań CIO! Kontakt: Zostań partnerem spotkań CIO! Ekskluzywne grono menedżerów z największych firm i instytucji, Znaczący efekt PR-owy, spotkania szeroko relacjonowane w materiale redakcyjnym, Aktualna, dobrze dobrana

Bardziej szczegółowo

Inteligentne systemy pomiarowe

Inteligentne systemy pomiarowe Inteligentne systemy pomiarowe Klucz do lepszego zarządzania energią. Jak mogę ograniczyć zużycie energii? Gdzie niepotrzebnie marnuję energię? Jak mogę oszczędzić pieniądze? Inteligentne systemy pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy 1. Rola i zadania personelu sprzedażowego

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta. Warszawa 06.06.2008

Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta. Warszawa 06.06.2008 Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta Warszawa 06.06.2008 Agenda wystąpienia Zachowania Sprzedawców Energii w obliczu deregulacji; Różne wizje postawy konkurencyjnej w

Bardziej szczegółowo

Zaufanie otwiera drzwi

Zaufanie otwiera drzwi Zaufanie otwiera drzwi Spółka projektowo-dystrybucyjna Wiemy, że nawiązywanie i zawieranie transakcji handlowych jest łatwiejsze, wydajniejsze i skuteczniejsze, jeśli się posiada kredyt zaufania. Zaufanie

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu

Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu Platforma Comarch ECOD Comarch ECOD jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej dostawcą rozwiązao z zakresu elektronicznej wymiany dokumentów

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 2200 Sprawdź w raporcie Ile wart jest biznesowy

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych Badania i analizy rynku w działalności przedsiębiorstwa budowlanego. Potrzeby badań rynku na etapie planowania biznesu Kim

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy!

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Dobrze od samego początku Inteligentna praca to wielka różnica Dobry początek to

Bardziej szczegółowo

Efektywność headhuntera znaczenie projektów direct& executivesearch w polityce rekrutacyjnej organizacji

Efektywność headhuntera znaczenie projektów direct& executivesearch w polityce rekrutacyjnej organizacji Efektywność headhuntera znaczenie projektów direct& executivesearch w polityce rekrutacyjnej organizacji - Partner / Head of Operations ZANIM ZACZNIEMY CO BĘDZIE DALEJ? KIM JESTEM I JAKĄ FIRMĘ REPREZENTUJĘ?

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Miejska Platforma Internetowa

Miejska Platforma Internetowa Miejska Platforma Internetowa Bogactwo możliwości! Uniezależnienie od producenta! Możliwość dostosowania Platformy do potrzeb! Wyjątkowo korzystna cena! Głównym zadaniem tego serwisu jest publikowanie

Bardziej szczegółowo

Organizator systemu HYDROPRESS

Organizator systemu HYDROPRESS Organizator systemu HYDROPRESS Organizatorem systemu HYDROPRESS jest firma Hydropress Wojciech Górzny z siedzibą przy ul. Rawskiej 19B w Elblągu, działający od 1997 roku na rynku krajowym i zagranicznym.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO PREAMBUŁA Przedsięwzięcie społeczne to przede wszystkim wielka odpowiedzialność wobec tych, na rzecz których działamy. To działanie powinno być trwałe i

Bardziej szczegółowo

Projektant strategii sprzedaży

Projektant strategii sprzedaży Projektant strategii sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/02/8910/8928 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 142,22 Usługa

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

(dla Polski o 15%) Analiza mo liwo ci i warunków oraz korzystanie z wolnego rynku energii. Wymagaj od samorz dów nakre

(dla Polski o 15%) Analiza mo liwo ci i warunków oraz korzystanie z wolnego rynku energii. Wymagaj od samorz dów nakre Gmina jako klient na rynku elektroenergetycznym racjonalizacja zużycia energii na przykładzie Miasta Częstochowy URZĄD D MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00,

Bardziej szczegółowo

Programmatic In-House czy w warunkach polskich to ma sens? Arkadiusz Miegoń - Mexad

Programmatic In-House czy w warunkach polskich to ma sens? Arkadiusz Miegoń - Mexad Programmatic In-House czy w warunkach polskich to ma sens? Arkadiusz Miegoń - Mexad Programmatic in-house - Szef agencji programmatic Mexad partnera DataXu w PL - Wykładowca Marketingu Internetowego na

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne kontrole podatkowe już od 1 lipca 2016 r.

Elektroniczne kontrole podatkowe już od 1 lipca 2016 r. Masz pytania dotyczące elektronicznych kontroli podatkowych? Zapytaj naszych specjalistów: tel.: 22 417 93 01 e-kontrole@sage.com www.sage.com.pl/e-kontrole Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179 Ceny Definicja ceny cena ilość pieniądza, którą płaci się za dobra i usługi w stosunkach towarowo-pieniężnych, których przedmiotem jest zmiana właściciela lub dysponenta będąca wyrazem wartości i zależna

Bardziej szczegółowo

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Którzy dostawcy prywatnych ubezpieczeń i usług zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy Aster z UPC Polska

Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy Aster z UPC Polska Beata Stola Dyrektor Personalny i Administracji Magdalena Selwant Różycka Kierownik ds. Komunikacji Biznesowej Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy

Bardziej szczegółowo