Był taki wieczór... Ogłaszamy nabór absolwentów s. 14. Jubileusz 85-lecia Uczelni na półmetku s. 28 Był taki bal s. 21

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Był taki wieczór... Ogłaszamy nabór absolwentów s. 14. Jubileusz 85-lecia Uczelni na półmetku s. 28 Był taki bal s. 21"

Transkrypt

1 Ogłaszamy nabór absolwentów s. 14 Jubileusz 85-lecia Uczelni na półmetku s. 28 Był taki bal s. 21 Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ISSN Nr 2 (34) luty/marzec 2010 Był taki wieczór...

2 Spis treści: Adres redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka Kraków budynek Księżówka, pok. K9 tel Redakcja: Małgorzata Strakowska-Szczurek Łukasz Salwarowski Skład graficzny: Piotr Góral Zdjęcia: Rafał Cygan Druk: DRUKARNIA LEYKO Sp. z o.o. ul. Romanowicza Kraków ISSN Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Nakład: 2500 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian redakcyjnych nadsyłanych artykułów oraz zmiany ich tytułów. Słowo Rektora 3 20 lat przemian ustroju gospodarczego w Polsce 4 Czasy transformacji warto pamiętać 6 Charytatywnie na UEK 7 Wręczono Laury Magellana 8 Jubileuszowe Sympozjum GAP na Jubileusz UEK 10 NAGRODY 12 Najlepszy w angielskim biznesowym 13 Ogłaszamy nabór absolwentów 14 W pogoni za rozwojem 16 Biblioteka Główna UEK pierwsza w Polsce 18 PARA-normalni katechezy o relacjach damsko-męskich 18 Dwadzieścia lat współpracy ponad granicami 19 O emocjach, trudnych decyzjach i odpowiedzialności w biznesie 20 I znów do białego rana! Bal w kolorze blue Afryka dzika, na nowo odkryta 21 Team Building, wykłady i narty w Klubie KSB Alumni MBA 22 O Klubie KSB Alumni MBA 23 Szusowanie na Suchej Polanie 23 Aktualności Krakowskiej Szkoly Biznesu 24 Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 25 Zakończenie V edycji Akademii Rachunkowości Deloitte 27 Rok Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu na półmetku 28 Wspomnienie o profesorze Ludwiku Mayre ( ) 30 Czy Uniwersytet Ekonomiczny jest dla dzieci? Jeszcze jak! 32 Otwieramy uniwersytet dla seniorów! 33 Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego 34 Prezentacja serwisu EMIS 36 Nowości Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 37 Katedra otwarta 38 Absolwenci z k(l)asą 40 Praktyka na krańcu świata 41 Z małych rzeczy duże pasje 42 Tygrys zawitał do Krakowa 44 Warto inwestować w siebie! 44 Praktykuj przygodę! 44 Udział reprezentacji UEK w międzynarodowym programie edukacyjnym EREC 45 Wygraj z Kariosferą 46 Ruszyły Mosty Ekonomiczne 46 Zacznij studia z praw człowieka i demokratyzacji w programie E.MA 47 Seminarium międzynarodowe w Muenster 47 SPORT 48 Zapowiedzi 50 Reklama 53

3 SŁOWO REKTORA Szanowni Państwo, minął pierwszy semestr 85. jubileuszowego roku akademickiego naszej Uczelni. Zakończyliśmy go kilkoma ważnymi wydarzeniami. Pierwszym z nich była ogólnopolska konferencja z udziałem prof. Leszka Balcerowicza, zorganizowana w 20. rocznicę wprowadzenia gospodarki rynkowej w naszym kraju. Drugim uroczysta gala wręczenia nagród drugiej edycji konkursu Laury Magellana, organizowanego przez Korporację Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Relacje z obydwóch tych wydarzeń znajdą Państwo w tym wydaniu Kuriera. Wspomniany wyżej konkurs jest ważnym elementem spajającym środowisko absolwentów naszej Uczelni. O tym, jak ważne jest pielęgnowanie kontaktów z absolwentami oraz jakie zamierzamy podjąć działania w celu ich większej aktywności w życiu naszej Uczelni, przeczytają Państwo w opublikowanej także w tym wydaniu Kuriera rozmowie z prof. Anną Czubałą nową prezes Stowarzyszenia Absolwentów UEK. Przed nami Dzień Otwarty Uczelni. Proszę przedstawicieli wszystkich katedr, kierunków i specjalności o aktywne w nim uczestnictwo. Pierwszy kontakt potencjalnych kandydatów z Uczelnią jest bardzo ważny. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych podczas ubiegłorocznego Dnia Otwartego wskazały, że właśnie te spotkania są jednym z głównych źródeł czerpania informacji mających wpływ na wybór Uczelni. Apel ten kieruję w szczególności do przedstawicieli trzech nowych kierunków: Analityka gospodarcza, Informatyka stosowana i Socjologia, które mam nadzieję okażą się atrakcyjne dla kandydatów na studia. Tymczasem życzę Państwu pomyślnego nowego semestru. I gorąco zapraszam do uczestnictwa w czekających nas wydarzeniach jubileuszowych. Jakich? O tym także w bieżącym wydaniu Kuriera. Roman Niestrój Rektor UEK 3

4 WYDARZENIA DEBATA REKTORSKA 20 lat przemian ustroju gospodarczego w Polsce Profesor Leszek Balcerowicz Socjalizm? Już za nami! odpowiemy. Czy na pewno? Żyjemy w rozdętym paraliżującym i szkodliwym państwie socjalnym! powie Balcerowicz. Kto ma rację? 20 lat przemian ustroju gospodarczego w Polsce. Dokonania wyzwania to tytuł konferencji, która odbyła się na naszej Uczelni 26 stycznia br. Spotkanie wzbudziło ogromne zainteresowanie nie tylko ze względu na ciekawy temat. Organizatorzy postarali się o znakomitych gości i prelegentów. Ponad dwustu wybitnych ekonomistów Polski oraz około tysiąca krakowskich studentów pojawiło się w hali widowiskowej Uczelni. Na zaproszenie Rektora UEK prof. Romana Niestroja do Krakowa przyjechał sam autor przemian gospodarczych w naszym kraju w 1989 roku, prof. Leszek Balcerowicz. Patronat nad konferencją objął Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski oraz Minister Finansów Jacek Rostowski. Konferencja wpisała się w obchody 20. rocznicy rozpoczęcia zmian w ustroju gospodarczym Polski, zainicjowanych wdrożeniem pakietu ustaw tworzących Program Stabilizacji, popularnie nazywany Planem Balcerowicza. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni architekci wspomnianych zmian. Pierwszy wykład pt. Transformacja w Europie Środkowo-Wschodniej z perspektywy dwudziestu lat. Wnioski z 20 lat doświadczeń wygłosił prof. Leszek Balcerowicz. W kolejnej części wystąpił prof. Tadeusz Kowalik z analizą Od porozumień Okrągłego Stołu do Waszyngtońskiego Konsensusu, czyli dlaczego przegrała opcja socjaldemokratyczna? oraz prof. dr hab. Jerzy Osiatyński z referatem Kilka uwag o zakresie państwa w gospodarce w 1989 r. i 20 lat później. Uczestnicy byli także świadkami interesującej debaty panelowej nt. dokonań i wyzwań w ekonomii transformacji. Tę część, z udziałem prof. Stanisława Gomułki, Stefana Kawalca i dr. Tadeusza Syryjczyka, poprowadził prof. Jan Czekaj. Transformacja, transformacja co zrobić, aby się w końcu dokonała? Prof. Leszek Balcerowicz zajął się zagadnieniem aktualnego stanu polskiej gospodarki i zakresem działań, jakie należy przeprowadzić w przyszłości. Swoje wnioski zaprezentował porównawczo, biorąc pod uwagę inne postkomunistyczne kraje naszego regionu. Po wstępnym przemówieniu Rektora UEK Profesor rozpoczął od dobrych wniosków z lat ubiegłych. Wzrost PKB rzeczywiście wypada nieźle ( ) przyznał na początku swojego wystąpienia. Sporo szans wykorzystaliśmy. Nie wszystkie oczywiście, ale na tle innych krajów postkomunistycznych wypadamy całkiem nieźle. Jako kolejne ważne zjawisko wymienił mocno zróżnicowane pozagospodarcze warunki życia. Polska należy do czołówki w takich kwestiach jak rosnąca długość życia oraz kolosalny spadek śmiertelności niemowląt. Patrząc jednak z szerszej perspektywy, region Europy Środkowo- Wschodniej charakteryzuje się ogromnymi różnicami w wynikach gospodarczych i pozagospodarczych. Jak wyjaśniać to zjawisko? W krótkim czasie przeprowadzone zostały reformy instytucjonalne 4

5 DEBATA WYDARZENIA REKTORSKA oraz reformy polityki pieniężnej i fiskalne. Im więcej tych reform, tym lepiej dla wzrostu PKB, gospodarki, tym lepiej dla rozwoju mówił Profesor. Kolejną kwestią poruszoną przez Profesora była polityka makroekonomiczna zdominowana przez pobudzanie, za którym krył się zabieg wstrzyknięcia popytu do gospodarki, w której nie ma podaży. Wynikiem takiego działania są rosnące deficyty, a następnie załamanie. W latach mieliśmy do czynienia z dobrymi reformami instytucjonalnymi, jednak ze złą polityką makroekonomiczną w tym właśnie polityką fiskalną w Polsce. Bardzo wiele załamań ma swoje źródła w złym funkcjonowaniu instytucji. Są to załamania wyprodukowane w kraju. Z badań nad polityką makroekonomiczną Profesor wysuwa dwa główne wnioski na przyszłość. Po pierwsze, im więcej reform prowadzących od socjalizmu do sprawnego kapitalizmu oraz im więcej ostrożności i mniej pobudzania w polityce makroekonomicznej, tym lepiej dla rozwoju! Jak podkreślał prof. Balcerowicz, jest wiele danych empirycznych, które wskazują na bardzo ważne znaczenie reform w pierwszej fazie ich wprowadzania (tzw. szokowej). Uruchamiają one bowiem siły rynku, które zawsze są oparte na wolności. Tak często demonizowany duch gospodarki wolnorynkowej wzbudza w ludziach przedsiębiorczość, mobilizację i potrzebę pracy. Profesor Balcerowicz przytoczył opinię amerykańskiego myśliciela Francisa Fukuyamy, według którego w krajach postkomunistycznych wprowadzano za dużo liberalizacji, a za słabo wspierało się przebudowę aparatu państwowego. Profesor, powołując się ponownie na badania empiryczne, stwierdził coś zupełnie odwrotnego. W krajach, gdzie większa była liberalizacja, większa była przebudowa aparatu państwowego. Wartym rozpatrzenia natomiast jest kwestia, czy w kraju takim jak Polska nie powinno się więcej czasu i środków poświęcić na przebudowę wymiaru sprawiedliwości (prokuratura, sądy, postępowanie). Reformy początku lat 90. to również prywatyzacja. Szerzej na ten temat wypowiadał się prof. Osiatyński w dalszej części konferencji. Warto jedynak już w tym miejscu zaznaczyć, że sektor prywatny w Polsce, Rosji czy na Ukrainie i jego udział w PKB nie jest mocno zróżnicowany. O skuteczności i efektywności reform świadczy również suma przedsiębiorstw prywatnych, które powstały i przetrwały konkurencję a to zależy od środowiska i otoczenia budowanego przez państwo. Kolejnym zagadnieniem poruszonym przez Profesora była sytuacja polskich finansów publicznych, a zatem spory deficyt i rosnący dług publiczny. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Niezmiernie ważną jest potrzeba dyskusji na temat finansów publicznych, która musi się skupić na wydatkach i ich relacji do PKB. Powinna ona przybrać formę dyskusji porównawczej zestawiają Polskę z innymi krajami. W diagnozie stanu polskiej gospodarki Profesor zaznaczył, że mamy przesocjalizowaną gospodarkę, za duże wydatki, w tym wydatki socjalne co szkodzi rozwojowi. Mamy ponadto do czynienia z mitologią dotyczącą państwa dobrobytu. Mocno rozbudowany system socjalny demobilizuje, szkodzi, paraliżuje pracę i konieczność oszczędzania. Konkludując temat, w zestawieniu Polski z innymi krajami Europy, tzw. tygrysami gospodarczymi, to czynnikiem, który nas od nich odróżnia, jest rozdęte, paraliżujące i szkodliwe państwo socjalne! Niezwykle ważnym odnotowania był również obszar związków gospodarki z polityką. O silnej więzi jednego z drugim Profesor nie musiał nikogo przekonywać. Odnosząc się do obszaru Europy Środkowo-Wschodniej i innych krajów poreformatorskich, Profesor wymienił 3 ustroje, które ukształtowały się jako wynik relacji pomiędzy zmianami w systemie politycznym a zmianami w systemie gospodarczym: Demokratyczny socjalizm quasi-kapitalizm obecne kraje członkowskie UE, m.in. Polska, można też zaliczyć do tej grupy Ukrainę oraz Gruzję;. Dyktatura i socjalizm Białoruś, Turkmenistan i Uzbekistan; Quasi-kapitalizm i autorytaryzm Rosja i Kazachstan (utrzymują, ale nie rozwijają konkurencyjnego kapitalizmu, jednocześnie cofają się do niedemokracji). Najwięcej kapitalizmu niedoskonałego mamy w pierwszej grupie. Prawie w ogóle go nie ma w drugiej grupie. Mniej niż w pierwszej, ale więcej niż w drugiej mamy konkurencyjnego kapitalizmu w grupie trzeciej. Jak można wyjaśnić te różne ścieżki przemian? Na ten temat jest wiele spekulacji, różnice mają swoje źródło w reformach. Dlaczego? Ponieważ istnieje wiele czynników ulotnych, trudno mierzalnych, jak: sytuacyjne (przypadek, wstrząs), osobowościowe, systematyczne (np. perspektywa wejścia do UE czy nie, presja lub zachęta do przeprowadzenia reform). Na koniec Profesor podjął się wyznaczenia zadań dla kraju, który chce osiągnąć szybszy rozwój. Po pierwsze, poprawić ustrój, który obecnie zdominowany jest przez państwo. Należy zatem poprawić państwo zredukować obecność państwa tam, gdzie szkodzi antyinterwencjonizm. W uzasadnieniu usłyszeliśmy, że nadmierna regulacja niszczy konkurencję, zwiększa koszta transakcji i ogranicza zyski. Jeśli chce się mieć dobre państwo, to trzeba pilnować, aby się nie rozrastało i nie szkodziło. Należy umacniać rolę państwa tam, gdzie potrzeba, np. przez nieustanne filmowanie postępowania, aby można przeprowadzić kolejne reformy. Mniej państwa socjalnego, więcej państwa sprawiedliwego. Po wystąpieniu Profesor zostawił czas na pytania, które licznie padały z sali. Nie tylko z ust zaproszonych gości, na odwagę zdobył się również jeden ze studentów, który zadał bardzo dobre pytanie w opinii prof. Balcerowicza odnoszące się do surowego rachunku sumienie, czyli co inaczej profesor zrobiłby teraz, co uważa za błędne postępowanie. W kolejnym wydaniu Kuriera UEK opublikujemy relację z drugiej części konferencji debaty panelowej, podczas której naukowcy szukali rozwiązań dla lepszego funkcjonowania polskiej gospodarki. Agata Duława Artykuł opracowany na podstawie treści wygłoszonych na konferencji 20 przemian ustroju gospodarczego w Polsce. Dokonania wyzwania oraz eseju przedstawionego w formie pisemnej (skrypt do wygłoszenia na konferencji) pt. Kilka uwag o zakresie państwa w gospodarce w 1989 r. i dwadzieścia lat później. 5

6 WYDARZENIA Czasy transformacji warto pamiętać 20 lat temu w 1989 roku stało się coś, na co nasi rodzice i dziadkowie czekali całe życie. Oni marzyli i walczyli o to, abyśmy my ich dzieci mogli żyć w wolnej Polsce. Wielu, o których teraz zapomniano, straciło w tej walce swoje życie, zdrowie, rodzinę, pracę, awans naukowy... Po latach walki jednak się udało. Pojawiła się nadzieja na wolność! Nadzieja na wolność wyznania i przekonania. Nadzieja na wolność duchową i gospodarczą. Można było swobodnie chodzić do kościoła i zakładać małe firmy. Sprzedawać i kupować, produkować i zarabiać. Wreszcie można było nie ukrywać zysków i móc bez strachu przed urzędem skarbowym kupić mieszkanie, telewizor czy samochód. Można było pojechać za granicę, na zachód zobaczyć Big Bena, piramidy, zjeść paellę, pizzę czy żabie udka. Poznaliśmy smak banana, coca-coli, kiwi, awokado, dżinsy czy espadryle. O czasach początków transformacji rzadko się mówi i rzadko się pisze. A były to niesamowite i bardzo twórcze czasy. Studenci i naukowcy przyjeżdżają do nas z całego świata robić o tym doktoraty. Piszą o tym, o czym my, młode pokolenie, wiemy mniej niż oni. Może warto dać sobie szansę to zmienić i przypomnieć sobie o tamtych czasach. Może warto wprowadzić ten obszar do programu zajęć w szkole i na studiach. Zainspirowani konferencją 20 lat przemian ustroju gospodarczego na UEK przypomnijmy sobie o szoku gry na giełdzie, o boomie kredytów, handlu obwoźnego, seriali, internetu, telefonów komórkowych, białych skarpetek, siłowni, solariów, supermarketów czy disco polo. Pamiętasz ten moment, znasz kogoś, kto to pamięta? Może pamiętają to twoi rodzice? Napisz do nas na adres: uek.krakow.pl, wpisując tytuł TRANS- FORMACJA (nagrody dla najlepszych). Łukasz Salwarowski W oczekiwaniu na wasze historie przypomnijmy sobie o tych czasach dzięki książce 20 lat nowej Polski w reportażach wg Mariusza Szczygła, wyd r. Pamiętnik znaleziony na parkiecie, s. 119, autor: Nauczyciel Liceum, fragmenty Na korytarzu Jacek poinformował mnie uroczyście, że w szkole pracuje społecznie dla satysfakcji. Na giełdzie co drugi dzień szarpię półtorej pensji, za tydzień będę szarpał dwie. ( ) Wszystko w górę na maksa tak się teraz witają w szkole gracze (na giełdzie). Wojtek powiedział mi dziś na dyżurze na boisku szkolnym, że oprócz niego gra na giełdzie jeszcze Tracewicz od angielskiego, Sadurski, Kowalska i Nowak, ten od wf. Podobno ten tępy mięśniak Nowak zarabia najwięcej. ( ) W szkole komedia. Grają już wszyscy. W pokoju nauczycielskim druga giełda. Na każdej przerwie czterdziestu luda gada tylko o akcjach, bilansach, prawach poboru, splitach i nowych emisjach. Wicedyrektorka wścieka się, bo w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek po dwunastej wszyscy biegną do pokoju nauczycielskiego obejrzeć dogrywki w telegazecie. (...) Wczoraj Kozłowski wyrzucił z pokoju nauczycielskiego rodzica, którego wezwał na rozmowę, bo akurat Nowak objaśniał wszystkim wzór na liczenie spadku kursu po wykorzystaniu prawa poboru. Tatuś, rzecz jasna, przeszkadzał. Poszedł na skargę do wicedyrektorki. Na wtorek zapowiedziała zebranie. Wtorek Zebranie jak za najlepszych stalinowskich czasów. Wicedyrektorka uroczyście oznajmiła, że gra na giełdzie nie licuje z godnością nauczyciela i wychowawcy młodzieży. Zażądała, żeby w ciągu dwóch tygodni wszyscy zlikwidowali swoje rachunki. Potem kazała graczom podnieść ręce. Jak w klasie. Ładnie zachował się Jacek. Wstał i powiedział, że sam gra, ale żądanie od innych, by się przyznali do gry, jest bezprawne i niemoralne. Wtedy ona, że nie będzie na takim poziomie dyskutować i że zakazuje w szkole rozmów o giełdzie i oglądania telegazety w naszym pokoju. Po takiej odzywce Jacek u nas długo nie popracuje. Powiedziałem mu to po zebraniu, ale tylko się roześmiał. W zeszłym tygodniu zarobiłem beczkę powiedział radosny. Beczka to miliard... (kwota przed denominacją, obecnie jest to 100 tys. zł przyp. red.) Czwartek Klub graczy przeprowadził się do szkolnej pracowni komputerowej. Dziś nakryła nas tam dyrektorka, gdy Jarecki szkolnym modemem ściągał wyniki z dogrywek. Żeby biedaka nie wylała z roboty. Nie ma grosza, bo dostał w skórę na Exbudzie. A tłumaczyłem, żeby się w to nie pchał. (...) Jutro na pewno wszystko pójdzie do góry. Szkolni panikarze kraczą o krachu w szatni wf teraz tam jest klub giełdowy. Chodzi się pojedynczo, żeby dyrektorka nie połapała się, gdzie gadamy. Czwartek Ponad tydzień nie pisałem, bo i o czym. Giełda skończyła się tak, jak przewidywałem. Akcje lecą na łeb na szyję, niektórych w ogóle, nie można sprzedać, tylko można sobie popatrzeć, jak się traci. Wieczorem przyszedł do mnie Jacek pożyczyć parę milionów. Przed bessą zdążył sprzedać połowę, na reszcie ma straty, ale powtarza, że trzeba teraz kupować, bo zaraz się odbiją. Skończy w samych gaciach. Piątek Dzwonił Jacek, znów marudzi o pożyczkę. Wykręciłem się. Niedziela Zagram. Po prostu zagram. Wieczorem zapytam Jolę, co ona na to: skąd weźmiemy pieniądze? Głupie pytanie, mamy przecież 4800 dolarów ma koncie. Kiedy jej przypomniałem dostała szału. Zaczęła krzyczeć, że zrujnowała sobie kręgosłup na winobraniach w Szwajcarii po to, żeby odłożyć na mieszkanie, a nie żebym to przetracił na giełdzie. Tak jak bym ja też przez trzy lata nie zbierał tych cholernych winogron. Środa Jacek miał rację. Ceny się odbiły i od dwóch sesji prawie niczego nie można kupić. Same redukcje i oferty kupna. I na każdej sesji 10 procent zysku. Policzyłem, że w dwa dni z tych 4800 dolarów zarobiłbym Można oszaleć. Czwartek Znowu rozmawiałem z Jolą o tych dolarach. Beznadzieja. Ja o 1000 dolarach na czysto w dwa dni, ona o obozie zuchowym dla Krzysia, jakiś butach spodniach, majtkach i o mieszkaniu do kupienia. Trzymając 4800 dolarów w PKO dwóch pokojów z kuchnią nie dorobimy się nigdy... cd. nastąpi... 6

7 WYDARZENIA Charytatywnie na UEK Wszystkie darowizny przekazane w ramach 3. edycji akcji przeznaczone zostaną na zakup specjalistycznych kardiomonitorów (koszt jednej sztuki to ok zł). Więcej: pl/prawnicydzieciom3.html Prof. Andrzej Chochół Prorektor UEK ds. Studenckich oraz dr hab. med. Maciej Kowalczyk dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie dekorują zwycięzców. 19 lutego 2010 r. w hali sportowej naszej Uczelni odbyło się uroczyste zakończenie trzeciej edycji akcji charytatywnej Prawnicy Chorym Dzieciom, organizowanej przez Fundację Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Chcąc wesprzeć modernizację szpitala, przedstawiciele kancelarii prawnych, gwiazdy polskiego sportu, lekarze i pracownicy administracji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie zmierzyli się ze sobą podczas charytatywnego turnieju piłkarskiego, rozegranego w naszej hali. Na boisku gościliśmy wybitne sławy występujące niegdyś w Polskiej reprezentacji, wśród których obecni byli m.in.: Jerzy Brzęczek, Radosław Kałużny, Tomasz Kłos, Marek Koźmiński, Mirosław Szymkowiak, Grzegorz Mielcarski oraz Sławomir Wojciechowski. Zmagania piłkarskie podziwiało ponad 200 osób. Po zakończeniu rozgrywek piłkarskich odbył się koncert muzyczny zespołu ELVIS BROTHERS. Aranżacje największych hitów Elvisa Presleya oraz Beatlesów zachwyciły publiczność. Podczas spotkania organizatorom udało się wylicytować podarowane przez polskich sportowców upominki, wśród których znalazły się m.in.: piłki z autografem Jerzego Dudka, koszulki z autografami polskich siatkarek (reprezentacja Polski i Muszynianka ), wyjątkowy kalendarz na rok 2010 z autografem himalaistki Kingi Baranowskiej, płyty ze specjalnym materiałem filmowym serialu W11 z autografem Sebastiana Wątroby i wiele innych. Patronat honorowy nad akcją objęli: Prof. dr hab. Roman Niestrój Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. dr hab. Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa Insp. mgr Wacław Orlicki Komendant Miejski Policji w Krakowie Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Stanisław Sagan Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski Prof. dr hab. Henryk Dolecki Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński Krajowa Rada Doradców Podatkowych Uczestnicy, darczyńcy i organizatorzy akcji charytatywnej Prawnicy Chorym Dzieciom 7

8 WYDARZENIA Roman Kluska nagrodzony za Całokształt Osiągnięć Wręczono LAURY MAGELLANA 2009 Zakończyła się druga edycja prestiżowego konkursu Korporacji Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Podczas uroczystej gali 5 lutego 2010 r. w Sali Senackiej naszej Uczelni wręczono nagrody za całokształt osiągnięć zawodowych oraz w kategoriach: Debiut, Manager Roku, Osiągniecie Pozazawodowe i Magellan Roku Zwycięzców w poszczególnych kategoriach wybrało gremium ponad 120 członków Korporacji Absolwentów UEK. Nagrodę za CAŁOKSZTAŁT OSIĄGNIĘĆ przyznano Romanowi Klusce, polskiemu przedsiębiorcy i filantropowi, założycielowi wydawnictwa i księgarni wysyłkowej Prodoks, twórcy firmy Optimus, która produkowała i dystrybuowała komputery PC oraz kasy fiskalne, następnie weszła na giełdę papierów wartościowych. Nagrodę w kategorii DEBIUT ROKU otrzymał Przemysław Kułyk, prezes firmy K&K Consulting za stworzenie grupy spółek doradczych, które osiągnęły szybki wzrost przychodów, wykorzystując spowolnienie gospodarcze. Przemysław Kułyk został doceniony przez jury za samodzielność i odwagę w podejmowaniu nowych działań. Nagrodę w kategorii MENEDŻER ROKU otrzymał prezes spółki Armatura Kraków S.A., Konrad Hernik za wybitne osiągnięcie, jakim jest skuteczna strategia i świetne wyniki firmy Armatura na bardzo konkurencyjnym i dotkniętym kryzysem rynku, dzięki czemu polska firma konkuruje z włoskimi czy niemieckimi potentatami w branży. Nagrodę w kategorii OSIĄGNIĘCIE POZAZAWODOWE RO- KU przyznano Rafałowi Ziobro za wybitne osiągnięcie, jakim jest pierwsze polskie przepłynięcie wpław Cieśniny Gibraltarskiej oraz trasy z Roben s Island, co wymagało zarówno żelaznej kondycji, jak i dobrego menedżerskiego podejścia w przygotowaniach. Rafał Ziobro został doceniony również za organizację siedmiu edycji Krakowskiego Festiwalu Górskiego, największej tego typu imprezy w Europie. FENOMENEM ROKU, czyli Nagrodę Główną, przyznawaną za osiągnięcie, wydarzenie lub zjawisko mające istotny wpływ Laury Magellana to nagrody za wyjątkowe projekty z dziedziny zarządzania i biznesu oraz wybitne osiągnięcia społeczne, przyznawane już po raz drugi przez alumnów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ideą konkursu jest poszukiwanie współczesnych Magellanów, którzy podobnie jak on łączą wizję z wytrwałością. Laureatami pierwszej edycji konkursu byli: przedsiębiorca, mistrz rajdowy, założyciel grupy Zasada Sobiesław Zasada (Laur Magellana za całokształt osiągnięć zawodowych), prezes spółki InPost.pl Rafał Brzoska (Laur Magellana w kategorii Menedżer Roku), kierownik wp.tv Łukasz Skalik (Laur Magellana w kategorii Debiut Roku), prezes Stowarzyszenia MANKO, inicjator kampanii społecznej Lokal bez Papierosa Łukasz Salwarowski (Laur Magellana w kategorii Osiągnięcia Pozazawodowe). Za fenomen roku uhonorowany Nagrodą Główną uznano rosnącą skuteczność mechanizmu 1 proc. podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego. Więcej: 8

9 WYDARZENIA Dziękując za nagrodę, otrzymaną w kategorii Całokształt Osiągnięć, Roman Kluska powiedział: Chciałbym bardzo podziękować za to zaszczytne wyróżnienie. Nie przesadzę, jeśli powiem, że to wyróżnienie w jakimś sensie jest zapoczątkowane przez tę Uczelnię. Ja studiowałem tutaj w trudnych czasach, czasach poprzedniego ustroju i właśnie na tej uczelni myślenie bez ograniczeń, myślenie wolne, myślenie nie objęte cenzurą, wykłady, podczas których profesorowie w dużej mierze mówili to, co myśleli, były czymś wspaniałym. Zdarzało mi się być w innych ośrodkach akademickich to był inny świat. To był świat ograniczony, świat, w którym wolno było mówić tylko to, co wolno, a to co nieprawomyślne było niedopuszczalne. Bardzo się cieszę, że mogłem tu studiować. Gratuluję wszystkim władzom Uczelni, studentom, dlatego że ta Uczelnia to jest wspaniałe kształtowanie charakteru, wspaniałe kształtowanie tej właśnie wizji bez ograniczeń. Przemysław Kułyk odbiera nagrodę w kategorii Debiut Roku z rąk Piotra Buły dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu na życie gospodarczo-społeczne Polski, otrzymał Wojciech Sobieraj. Laureat został doceniony za skuteczne wprowadzenie na wydawałoby się zapełniony rynek bankowości nowego gracza Alior Banku i zdobycie w bardzo trudnym dla tej branży okresie szybko stabilnej i mocnej pozycji rynkowej. Nagrody w poszczególnych kategoriach wręczali: Janina Ochojska (PAH), Roman Młodkowski (TVN CNBC Biznes), prof. Roman Niestrój (Rektor UEK), dr Piotr Buła (dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK), Artur Waliszewski (Google Polska), Borys Skraba (prezes Korporacji Absolwentów UEK). Bartosz Jacyna, sekretarz Jury Konkursu Laury Magellana, podsumowując drugą edycję konkursu, powiedział m.in.: Druga edycja okazała się sukcesem. Niełatwo jest dotrzeć do potencjalnych kandydatów, więc tym bardziej cieszy, że liczba zgłoszeń zwiększyła się aż o 1/3 w stosunku do roku poprzedniego. W moim odczuciu konkurs ten spełnia swoją rolę promocję ludzi o charakterze Magellana. To nie wiedza, a nawet nie talent decyduje, że ludzie osiągają nadzwyczajne wyniki, tylko przede wszystkim charakter, niezłomność w dążeniu do celu, wizja i umiejętność uczenia się. Powinniśmy kształtować w sobie dumę ze swoich osiągnięć i osiągnięć innych, tworzyć kulturę zorientowaną na innowację i skuteczność w biznesie. Polska nie jest krajem gorszym od innych; jedynymi, którzy mogą stać na drodze rozwoju, jesteśmy my sami. Zarówno w skali mikro, jak i całego społeczeństwa. Konkurs Laury Magellana potrzebuje jeszcze kilku lat rozwoju, aby stać się rozpoznawalną marką i wartością. Po drugiej edycji można powiedzieć, że konkurs jest na dobrej drodze, aby to osiągnąć. W tym roku na galę przybyło wielu znamienitych gości. Widać, że ludzie po UEK (AE) stają się mocnym kręgosłupem gospodarki i biznesu. Jako absolwenci tracimy kontakt z kolegami ze studiów, więc zarówno konkurs, jak i sama Korporacja Absolwentów UEK to sposób, aby zbudować wartość na zintegrowanym środowisku aktywnych absolwentów rozsianych po Małopolsce, całym kraju i świecie. Patronat honorowy nad konkursem objął Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. Roman Niestrój. Patroni medialni: Dziennik Gazeta Prawna, TVN CNBC Biznes, Onet.pl, Goldenline, Miesięcznik Manko, Kurier UEK, Radiofonia. Partnerzy organizacyjni: Społeczna Agencja PR, NZS Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Firma Warski, Agencja Interaktywna Trendmaker. Wojciech Sobieraj laureat Nagrody Głównej Anna Buczek odbiera nagrodę w kategorii MENEDŻER ROKU dla Konrada Hernika, prezesa Armatury Kraków S.A. Rafał Ziobro odbiera laur w kategorii Osiągnięcie Pozazawodowe Roku 9

10 WYDARZENIA Kazimierz Kutz, snujący opowieść o tożsamości kulturowej Górnego Śląska Jubileuszowe Sympozjum GAP na Jubileusz UEK Bezpieczeństwo dostaw gazu do Polski i finansowanie kultury te dwa wprawdzie odległe, ale jakże istotne tematy budzą ostatnio ogromne zainteresowanie. O obydwu dyskutowali w Ustroniu uczestnicy sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna. Zorganizowane przez Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej spotkanie (15 17 stycznia 2010 roku) to już 30. z tego cyklu sympozjów. W tym roku stanowiło ono część obchodów jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień 1. Konflikt gazowy Rosja Unia Europejska Polska Gospodarzem obrad 15 stycznia był prof. Stanisław Rychlicki, kierownik Katedry Inżynierii Naftowej AGH oraz przewodniczący Rady Nadzorczej PGNiG SA. Warto przytoczyć kilka ciekawych spostrzeżeń z pełnego konkretów i rzeczowego zagajenia na temat dostaw gazu do Polski. Gaz a sprawa polska Mapa istniejących i planowanych rurociągów gazowych pokazuje jednoznacznie, że Polska zamiast pełnić naturalną, ze względu na położenie geograficzne, rolę głównego europejskiego węzła gazowego, jest wyspą otoczoną od północy i południa gazociągami. Nie zagraża to, zdaniem prof. Rychlickiego, bezpieczeństwu dostaw gazu, które oparte są na przesłankach biznesowych, ale osłabia pozycję Polski jako kraju tranzytowego. W wystąpieniu prof. Rychlickiego nie zabrakło gorzkich uwag na temat dywersyfikacji dostaw gazu, która wieczorem stała się motywem przewodnim debaty oksfordzkiej przeprowadzonej między studentami AGH i GAP UEK. Konkluzją zagajenia było spostrzeżenie, że o dywersyfikacji dostaw gazu mówi się w Polsce od 20 lat, szczególnie zimą i tym intensywniej, im bliżej jesteśmy terminu zakończenia/odnowienia umowy z Rosją. Jednak w sferze inwestycji umożliwiających zróżnicowanie kierunków dostaw nie zrobiono w tym czasie absolutnie nic. Do zaniechań w dziedzinie planowania i inwestycji w infrastrukturę przesyłową gazu w latach nawiązał również prezes PGNiG SA, Michał Szubski. Polska nie posiada żadnych zdolności technicznych do przyjmowania dostaw gazu z kierunku zachodniego. Brakuje również wystarczającej ilości zbiorników magazynowania gazu: posiadamy 1,6 mld m 3, a powinniśmy 4,5 do 6 mld m 3. W tej sytuacji zupełnie niezrozumiały wydaje się być wstręt do gazu z Rosji, wykazywany zwłaszcza przez polityków. W negocjacjach konieczna jest zmiana podejścia. Obecnie w stosunku do Rosjan dominuje postawa przymusu kontraktowania: Musimy kupić od Was gaz. Tymczasem negocjacje należy rozpoczynać od zdania Chcemy kupić od Was gaz. Uwolnić gaz! Konsekwentnym zwolennikiem liberalizacji rynku, zwłaszcza uwolnienia taryf, okazał się dr Leszek Juchniewicz, przez dziesięć lat szef Urzędu Regulacji Energetyki, a obecnie prezes Zarządu Mostostal Zabrze Holding SA. W porównaniu z rynkiem gazowym, rynek energetyczny został o wiele bardziej zliberalizowany. Jedynie odbiorcy z tzw. grupy G, odbierający nie więcej niż 25% energii elektrycznej, cieszą się państwową regulacją taryf. W przypadku gazu najbardziej odpowiednim, analogicznym rozwiązaniem byłoby utrzymanie regulacji cen wyłącznie wobec odbiorców z grupy W1, zwanych kuchenkowiczami. Wymuszona przez Komisję Europejską liberalizacja rynku dostaw gazu mogłaby, zdaniem Jacka Sochy, ministra Skarbu Państwa w rządzie premiera Marka Belki w latach , a obecnie wiceprezesa i partnera PriceWaterhouseCoopers w Polsce, doprowadzić do sytuacji, w której przez terytorium Rosji transportowany byłby cudzy gaz. Budowa Prof. Stanisław Rychlicki, kierownik Katedry Inżynierii Naftowej AGH oraz przewodniczący Rady Nadzorczej PGNiG SA. tzw. interkonektorów, czyli połączeń międzysystemowych, pozwoliłaby dostarczać gaz nie do granic konkretnego kraju, lecz do granic Unii Europejskiej. Ani liberalizacji rynku, ani tym bardziej dywersyfikacji dostaw 10

11 WYDARZENIA gazu nie da się zadeklarować i przeprowadzić jednym posunięciem. Fakt, że rurociągi naftowe i gazociągi coraz częściej nasz kraj omijają, jest zdaniem Pawła Olechnowicza, prezesa Zarządu i dyrektora generalnego Grupy Lotos, wynikiem niesłychanie konsekwentnej strategii stosowanej przez Rosjan, nie w złej wierze wobec Polski, ale w trosce o trwały rynek zbytu dla własnego gazu. Uwięzić gaz! Ciekawym urozmaiceniem debaty były uwagi o innych rodzajach gazu niż gaz ziemny, w tym o CO 2, które wygłosił prof. Stanisław Nagy, kierownik Katedry Inżynierii Gazowniczej AGH. Nie wiadomo z całą pewnością, czy wzrost emisji CO 2 jest antropogeniczny, ani czy związane z tym ocieplenie klimatu da się zahamować przez ograniczenie emisji CO 2. Te wątpliwości nie zwalniają jednak rządów krajów rozwiniętych z podejmowania kroków w trzech kierunkach: ograniczenia energochłonności, ograniczenia emisji CO 2 oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych. Energochłonność właśnie spadła z powodu kryzysu gospodarczego. Wielkość emisji CO 2 zależy od postawy Chin, Indii i USA. W Polsce dość dobrze rozwija się technologia składowania CO 2 pod ziemią, będąca alternatywą dla zmniejszania emisji. W sprawie odnawialnych źródeł energii największym mankamentem jest brak średniookresowej strategii działania, np. brak planów inwestycji w gaz niekonwencjonalny, który dla Polski opartej na węglu jest alternatywą nie do pogardzenia. Wieczór w Ustroniu zdominowała debata oksfordzka pt. Ta izba twierdzi, że sprzeczne interesy państw UE zagrażają dostawom gazu do Europy. W szranki retoryki stanęli broniący tezy studenci AGH i studenci GAP, próbujący ją podważyć. Zwycięstwo tym razem przypadło GAPowiczom, ale studenci AGH imponowali siłą argumentów i nie oddali zwycięstwa bez walki. Obrady zakończył minister Michał Boni, przedstawiając ze swadą elementy raportu zespołu rządowych ekspertów: Polska 2030, dotyczące gazu i bezpieczeństwa jego dostaw. Podobnie jak w poprzednich wypowiedziach ekspertów dominowało strategiczne podejście do problematyki. Dzień 2. Kultura a transformacja Tematyka kultury przenikała całe sympozjum. Pod koniec obrad o gazie zjawił się Gość Niespodzianka, Kazimierz Kutz, snujący opowieść o tożsamości kulturowej Górnego Śląska. Filozofię życia Ślązaków podsumował anegdotą o próbującej zrozumieć genius loci Silesiae dziennikarce, której po długim pobycie na Śląsku stary sztygar po szychcie zdradził tajemnicę. My som tacy dobrzy i szczęśliwi, bo my to wszystko smolimy!. Na wieczornej biesiadzie znakomity trzyczęściowy koncert zagrał Kuba Sienkiewicz. Nie słyszawszy wystąpienia Mistrza Kutza, nawiązał do jego śląskiego przesłania śpiewając m.in. Przewróciło się niech leży!. Nim gospodarz drugiego dnia, prof. Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie oraz kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, przeniósł ciężar dyskusji na bardziej konstruktywne tory, uczestnicy Sympozjum GAP wzięli udział w trzech wycieczkach głęboko osadzonych w lokalnej kulturze Beskidu Śląskiego, m.in. szlakiem architektury, przygotowanej przez młodego historyka sztuki, miłośnika Śląska Cieszyńskiego, Dominika Konarzewskiego. Cenną pamiątką z tej wycieczki okazał się wydany przez Katedrę GAP i Fundację GAP ilustrowany przewodnik Wisła i okolice. Kiedy damy i dżentelmeni rozmawiają o pieniądzach? Gdy idzie o kulturę. Obrady po barwnym choć krótkim zagajeniu prof. Purchli rozpoczął minister kultury, Bogdan Zdrojewski. Nawiązywał w swym wystąpieniu wielokrotnie do Kongresu Kultury Polskiej z września 2009 r. Rozgorzała na nim dyskusja interesująca dla uczestników Sympozjum na temat finansowania instytucji kultury. Dylemat, czy i do jakiego stopnia instytucje kultury powinny się samofinansować, podlegać mechanizmom rynkowym, nie został oczywiście rozstrzygnięty. Dobra kultury bywają niekomercyjne i tym bardziej stanowić mogą dobro publiczne, które finansować musi państwo. Jak jednak ocenić i kto, jeśli nie publiczność (odbiorcy, klienci), ma dokonać oceny wartości przedsięwzięcia lub instytucji kultury? W późniejszej dyskusji nawiązały do tych poglądów Anda Rottenberg z Fundacji Instytut Promocji Sztuki oraz Izabella Cywińska, pierwsza niekomunistyczna minister kultury. Tłumaczyły, że przeznaczanie środków publicznych na wspieranie kultury, która się nie sprzedaje rynkowo, nie powinno być uważane za marnowanie środków publicznych, lecz jako inwestycja w rozwój tożsamości kulturowej, a nawet jako inspiracja dla biznesu. W tym samym panelu dyskusyjnym głos zabrała także była ambasador Słowacji w Warszawie, deputowana do Słowackiej Rady Narodowej, Magdalena Vášáryová, która przy całej złożoności problemu finansowania kultury pozazdrościła Polakom tego, że ekonomiści zabierają głos w tej debacie. Wystąpienie ministra Zdrojewskiego i panel dyskusyjny połączyła tematyka wypowiedzi, ale te części sympozjum przedzielone były kilkoma interesującymi prelekcjami. Dzięki prezentacji pt. Instytucje kultury i uczestnictwo Polaków w życiu kulturalnym, przygotowanej przez dr. Krzysztofa Jakóbika i Agnieszkę Chochorowską z Urzędu Statystycznego w Krakowie, słuchacze dowiedzieli się, ile książek, wyjść do teatru, kina i na koncerty przypada na jednego Polaka, a nawet Małopolanina. Arcyciekawymi wystąpieniami zauroczyli kolejno dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim, Krzysztof Markiel, opowiadający o znaczeniu kreacji i wrażliwości w kulturze, a następnie prorektor ASP w Krakowie, prof. Antoni Porczak, mówiący o nowoczesnych intermedialnych środkach przekazu kultury. Mocnym punktem drugiego dnia obrad, ocenionym bardzo ciepło przez Izabellę Cywińską, okazał się film przygotowany przez studentów GAP-u, pt. Kultura Rzeczy Pospolitej. Sympozjum zakończył drugi Gość Niespodzianka, redaktor naczelny Polityki, Jerzy Baczyński. Mówił o laureatach Paszportów Polityki i trudach utrzymania społeczno-kulturalnego charakteru tygodnika, wpisując się doskonale w tematykę drugiego dnia i zamykając obrady. Później, do białego rana trwała rozpoczęta uroczystą galą pożegnania ostatniego rocznika studentów GAP, towarzyska część sympozjum. Materiały, prezentacje i fotografie z XXX Sympozjum GAP, a także Gazetę Sympozjalną można znaleźć w portalu ekonomicznym GAP-u: oraz na stronie Katedry: Marek Benio Adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej Od lewej: Anda Rottenberg, Izabella Cywińska, Magdalena Vášáryová, prof. Jacek Purchla 11

12 NAGRODY Wyróżnienie dla projektu Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK (MSAP) otrzymała wyróżnienie w konkursie Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce w kategorii Wiedza umiejętności kwalifikacje za realizację projektu Sieć transferu innowacji poprzez system zamawianych prac magisterskich i doktorskich. Nagrodzony przez Ministra Sportu i Turystyki Wyróżniony projekt był realizowany przez MSAP w latach we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Tarnowskim Klastrem Przemysłowym Plastikowa Dolina S.A.. Jego celem było umożliwienie studentom (i doktorantom) napisania pracy magisterskiej lub doktorskiej opartej na praktyce gospodarczej, której założenia mogły być wykorzystane przez konkretne przedsiębiorstwo. Ponadto realizacja projektu miała ułatwić firmom dostęp do rozwiązań opracowywanych przez krakowskie ośrodki naukowo-badawcze oraz wzmocnić współpracę podmiotów gospodarczych ze szkołami wyższymi. Projekt realizowano w ramach działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , finansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) oraz budżetu państwa. Do najważniejszych osiągnięć (rezultatów) projektu należy zaliczyć: - powstanie 47 rozwiązań innowacyjno-racjonalizatorskich w formie prac magisterskich (45) i doktorskich (2), z których część została z powodzeniem wdrożona w przedsiębiorstwach, - stworzenie i przetestowanie instytucjonalnego i organizacyjnego modelu intraregionalnej sieci transferu innowacji, w skład której weszli dostawcy oraz odbiorcy nowych rozwiązań (model opisano w poradniku System zamawiania prac naukowych ), Praca magisterska Mateusza Raka absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pt. Kierunki wykorzystania technologii informatycznych w procesie świadczenia usług turystycznych zajęła III miejsce w konkursie o Nagrodę Ministra Sportu i Turystyki na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej. Promotorem pracy był dr hab. Józef Sala, prof. UEK kierownik Katedry Turystyki UEK. Nagrodę laureatowi konkursu i promotorowi wyróżnionej pracy wręczyła w dniu 8 grudnia Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Gratulujemy! Mateusz Rak Laureaci 7. edycji konkursu o Nagrodę Ministra Sportu i Turystyki; trzeci od prawej: prof. Józef Sala - stworzenie narzędzi promujących wdrożenie przez szkoły wyższe systemu zamawiania prac naukowych, - stworzenie możliwości zatrudnienia autorów prac w przedsiębiorstwach zlecających ich wykonanie, - zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców zagadnieniami generowania i transferu innowacji. Konkurs Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce był przeprowadzony na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez konsorcjum w składzie PSDB Sp. z o.o. oraz Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Celem konkursu była identyfikacja i upowszechnienie najlepszych praktyk związanych z wdrażaniem Regionalnych Strategii Innowacji na terenie Polski. Agata Machnik-Pado, Piotr Kopyciński Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK I nagroda za najlepszą pracę magisterską o funduszach inwestycyjnych Praca magisterska Krzysztofa Sieczkowskiego Ocena wyników działających w Polsce funduszy inwestycyjnych, przy wykorzystaniu miar efektywności zarządzania portfelem papierów wartościowych, w kontekście wpływu sytuacji giełdowej na wartość jednostek uczestnictwa, napisana na Wydziale Finansów UEK pod kierunkiem dr Krystyny Czepieleskiej- Kałki, zdobyła I nagrodę w Konkursie Izby Zarządzających Funduszami I Aktywami na najlepsze prace magisterskie o funduszach inwestycyjnych. Gratulujemy! Kolejna nominacja profesorska Prof. dr hab. Jadwiga Adamczyk z Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK została uhonorowana przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego zaszczytnym tytułem profesora nauk ekonomicznych. Profesor Adamczyk dołączyła tym samym do grona 53 profesorów tytularnych naszej Uczelni. Gratulujemy nominacji, która jest podkreśleniem wysokiej rangi uczonych i nauczycieli akademickich. Laureat podczas wręczenia nagród r. w Sali Notowań Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie. 12

13 NAGRODY Najlepszy w angielskim biznesowym Student naszej Uczelni, Paweł Pankiewicz, został zwycięzcą czwartej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Językowego LCCI Business English Competition. W pierwszej dziesiątce znaleźli się także dwaj inni studenci Uniwersytetu Tomasz Krais i Jakub Palowski, laureaci odpowiednio 3. i 7. miejsca. Wygrana i co dalej? Wkrótce przystąpię do egzaminu magisterskiego. Na przełomie lutego i marca zdaję egzamin z niemieckiego na poziomie C2. A później? Czeka mnie zderzenie z twardą rzeczywistością rynku pracy. Już teraz szukam pracy związanej z finansami lub doradztwem podatkowym. Solidna znajomość języków obcych i wysoka średnia ze studiów to ważne atuty, ale czy wystarczą, by znaleźć ciekawe stanowisko? Mam nadzieję, że tak. W ramach konkursu, organizowanego co roku przez Krajowego Reprezentanta Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce, studenci mieli okazję po raz kolejny zmierzyć się w zmaganiach sprawdzających ich znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie rozwiązać leksykalny test wyboru, składający się z 20 pytań zamkniętych oraz napisać esej na zadany temat. Tegoroczny temat eseju brzmiał: Discuss the importance of technological methods of communication in the modern business world. Komisja Egzaminacyjna złożona z brytyjskich ekspertów Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej wyłoniła z ponad 770 osób z całej Polski 10 laureatów. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się dnia 7 maja w Warszawie. Tegoroczna edycja konkursu odbywała się pod honorowym patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbary Kudryckiej. Szczegóły nt. konkursu: Paweł Pankiewicz, student V roku, kierunku Finanse i rachunkowość, specjalność Doradztwo podatkowe. A oto, co powiedział po konkursie: Zastał Pan laureatem pierwszego miejsca konkursu, w którym wzięło udział ponad 700 osób. Jakie to uczucie? To przyjemne uczucie i wielki zaszczyt, ale nie jestem typem człowieka, który wpada w samouwielbienie na wieść o sukcesie. Cieszę się, że mogłem godnie reprezentować naszą Uczelnię. Gratulacje należą się również Tomaszowi Kraisowi oraz Jakubowi Palowskiemu, którzy osiągnęli świetne wyniki. Już raz Pan startował w tym konkursie, co skłoniło Pana do ponownego w nim udziału? W konkursie LCCI startowałem łącznie trzy razy zajmując kolejno ósme, czwarte i pierwsze miejsce. Mój wielokrotny udział wynikał z niedosytu: ani ósme, ani czwarte miejsce nie zadowoliło mnie. Chciałem udowodnić sobie, że potrafię wygrać. Co pomogło wygrać? Ukończony lektorat biznesowego języka angielskiego z wybitnym filologiem, panią mgr Aleksandrą Szul z naszego Uniwersytetu. Oprócz tego niezbędny był upór, determinacja i maksymalne skupienie podczas pisania eseju. Jakieś rady dla naszych studentów, którzy chcieliby w przyszłości stanąć do konkursu? Jak Pan się przygotowywał do konkursu? Na ile to zasługa nauki własnej, a na ile pomogły zajęcia w SJO? Radziłbym kolegom i koleżankom dużo czytać w języku angielskim. Warto poznać nie tylko Business English, ale również wyszukane słownictwo literackie, które pomaga kształtować elegancki styl pisania i umiejętność formułowania myśli. Do konkursu nie przygotowywałem się w żaden konkretny sposób. Sukces to wynik kilku czynników: długoletniej nauki angielskiego, świetnego lektoratu z mgr Szul i szczęścia. Zdobycie I nagrody poza satysfakcją przynosi wymierne korzyści. Jakie? Co Pana najbardziej ucieszyło? Za zdobycie I miejsca Organizator przewidział szereg nagród, w tym płatną praktykę wakacyjną w firmie Impel, kurs wybranego języka obcego, voucher na dowolny egzamin LCCI English for Business, słowniki oraz złotą statuetkę. Najbardziej cieszę się z kursu językowego, dzięki niemu poza angielskim i niemieckim będę mógł zgłębiać włoski lub rosyjski. Wit Górski kierownik Studium Języków Obcych UEK, którego uczniem jest Paweł Pankiewicz, poproszony o refleksję nt. wygranej, powiedział: Kierownictwo SJO UEK z ogromnym zadowoleniem odnotowało sukcesy naszych studentów biorących udział w konkursie LCCI. Na szczególną uwagę zasługuje niezłomna postawa i determinacja Pawła Pankiewicza, którego nie satysfakcjonowało żadne miejsce oprócz pierwszego. Jak można zauważyć na podstawie udzielonego wywiadu, SJO UEK bardzo dobrze przygotowuje naszych studentów do wszelkich kwalifikacji językowych (mam na myśli egzaminy certyfikowane, jak również konkursy w językach obcych). Dzięki takim sukcesom podtrzymywana jest renoma, jaką SJO cieszy się od lat w środowisku akademickim Krakowa. Certyfikaty oraz nagrody zdobywane przez naszych wychowanków w konkursach organizowanych poza uczelnią są obiektywnym potwierdzeniem kompetencji językowych naszych studentów. W tym miejscu chciałbym ponownie podziękować lektorom przygotowującym naszych laureatów, wspomnianej już wcześniej mgr Aleksandrze Szul, lecz także mgr Lidii Zielińskiej i mgr. Józefowi Korzyckiemu, którzy przyczynili się do sukcesu studentów zajmujących odpowiednio miejsca 3. i 7. Myślę, że źródłem tak mocnej pozycji SJO jest stałe modyfikowanie i dostosowywanie programów nauczania do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, jak również dążenie do programów szytych na miarę, czyli takich, dzięki którym studenci mają możliwość poznania słownictwa specjalistycznego kierunku, który studiują. Nie można w tym miejscu pominąć przychylności władz Uczelni wobec nauczania języków obcych, dzięki której pod względem godzin lektoratów prowadzonych na publicznych uczelniach ekonomicznych znaleźliśmy się na drugim miejscu w Polsce. 13

14 WYWIAD Ogłaszamy nabór absolwentów! Wywiad z prof. dr hab. Anną Czubałą, nowo wybraną prezes Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Czym dla Pani osobiście jest objęcie stanowiska prezesa Stowarzyszenia Absolwentów UEK? Wyróżnieniem, obowiązkiem, czy może kolejną funkcją do pełnienia? Funkcja prezesa stowarzyszenia jest przede wszystkim funkcją społeczną. Jest wyróżnieniem, ponieważ jest funkcją z wyboru. Wyboru takiego dokonał Zarząd Stowarzyszenia. Ten Zarząd to 15 osób. Nowo ukonstytuowany Zarząd składa się z sześciu emerytów, a resztę stanowią pracownicy uczelni. Jak ocenia Pani dotychczasowe działanie Stowarzyszenia Absolwentów? Nie będę oceniała dotychczasowego działania Stowarzyszenia Absolwentów z tej prostej przyczyny, że ani nie byłam w Zarządzie Stowarzyszenia, ani też nie byłam jego aktywnym członkiem. Proszę o to pytać Profesora Andrzeja Szromnika, który był prezesem Stowarzyszenia 24 lata. Wolałabym porozmawiać o tym, jak ja widzę rolę Stowarzyszenia Absolwentów. Przede wszystkim Stowarzyszenie powinno zainicjować działania zmierzające do uznania bardzo dużej roli absolwentów w kreowaniu wizerunku uczelni, jej promocji, zdobywaniu środków finansowych i sponsorów. Widzę też możliwość wykorzystywania kontaktów z absolwentami dla lokowania studentów na praktykach, prowadzenia badań naukowych, organizacji staży dla pracowników. Oczywiście samo Stowarzyszenie jako organ społeczny nie jest w stanie zestawić bazy adresowej absolwentów. To jest zadanie dla jakiegoś biura ds. absolwentów, w którym pracownik etatowy zajmowałby się komunikacją z absolwentami. Takie biuro powinno powstać na naszej uczelni. Kontakty z absolwentami są potrzebne także władzom rektorskim, które poprzez różne badania mogłyby się dowiedzieć, jak absolwenci oceniają proces kształcenia, kierunki kształcenia, programy oraz przydatność w praktyce wiedzy, którą wynieśli z uczelni. Są ważne również dla Biura ds. Jakości Kształcenia. Poprzez ankiety wśród absolwentów można by zorientować się, jak absolwenci oceniają poziom jakości kształcenia na naszej uczelni. Kontakty z absolwentami są również cenne dla Fundacji oraz samego Stowarzyszenia. Niewątpliwie zatem istnieje potrzeba podjęcia działań, które pomogą stworzyć sprawny system komunikacji z absolwentami uczelni. Prof. dr hab. Anna Czubała prezes Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Jakie aktywności, wydarzenia planuje Pani zrealizować w dalszej perspektywie? Warto by na pewno wrócić do rytuału uroczystego rozdawania dyplomów absolwentom, czyli takiego żegnania absolwentów z uczelnią, by ten dzień zapamiętali. Punktem wyjścia działań, które planujemy zainicjować, powinno być rzeczywiste uznanie ważnej roli absolwentów, stworzenie ich bazy adresowej, komunikacja z nimi poprzez Internet czy portal społecznościowy, pozwalający na wymianę różnych opinii. Mamy sławnych absolwentów tych, którym się powiodło w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym. To oni powinni stać się ważnymi osobistościami w kreowaniu wizerunku uczelni. Powinni być zapraszani, powinni pokazywać studentom, jak w praktyce można wykorzystywać zdobyte wykształcenie. Należy też zadać sobie pytanie, co Stowarzyszenie może zaoferować absolwentom, aby do tego Stowarzyszenia chcieli się zapisać. Najważniejszą sprawą jest oczywiście komunikacja. Stowarzyszenie powinno mieć dobrą i klarowną stronę internetową, z informacjami dla członków o wszystkich ważnych, interesujących ich wydarzeniach na uczelni. Chodzi też o uruchomienie działań zachęcających absolwentów do uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia. Przykładem mogą być konkursy na wspomnienia z czasów studenckich, działalności w organizacjach studenckich, wystawy zdjęć itp. Aktualnie historię Stowarzyszenia pisze dr Tadeusz Filar. Można też pomyśleć o Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Dotychczas organizowane zjazdy roczników cieszyły się różną frekwencją (w zależności od tego, jak zżyty był rok studencki). Także i zainteresowanie Balem Błękitnym, którego tradycja sięga 44 lat, z roku na rok maleje. Należy się zastanowić, jak odwrócić tę tendencję i jak w roku jubileuszu uczelni zachęcić do wspólnego świętowania absolwentów Akademii Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Akademii Ekonomicznej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie... Czy uważa Pani, że poszczególne jednostki uczelni mają świadomość potrzeby kontaktu z absolwentami? Ważnego przecież dla ciągłości działań uczelni, dla informacji zwrotnych, dla rozwoju promocji. Myślę, że mają... Brakuje natomiast jednostki, która koordynowałaby konieczne działania. Mamy Stowarzyszenie, którego statutowym celem jest integracja, współdziałanie, tworzenie bazy i wiele innych ambitnych dążeń. Jest również Fundacja, która podziela niektóre aktywności Stowarzyszenia, oraz Sekcja Promocji, która też tym się poniekąd zajmuje. Dziekanaty mają kontakt ze studentami, nie mają narzędzi ani kompetencji do stwo- 14

15 WARTO WIEDZIEĆ WYWIAD rzenia bazy absolwentów. Uważam więc, że najwyższa pora, aby na naszym Uniwersytecie powstało biuro dla absolwentów i podjęło działania, których społecznie nie da się zrealizować. Ile członków liczy obecnie stowarzyszenie? W jaki sposób, jakimi działaniami chciałaby Pani Profesor zachęcić nowe osoby do wstąpienia do organizacji i w jaki sposób zaktywizować obecnych członków? Do Stowarzyszenia należy 429 osób, w tym 15-osobowy Zarząd. Jeżeli chodzi o rekrutację, to myślę, że można skoordynować wspólne działania z propozycją Fundacji, która chce rekrutować do Klubu Absolwentów poprzez promotorów. Promotorzy na swoich ostatnich seminariach mogliby zachęcać studentów do wstąpienia do Klubu czy Stowarzyszenia. Studenci wypełnialiby deklarację, dzięki czemu mielibyśmy kontakt przynajmniej z tymi, którzy teraz będą z uczelni odchodzić. Na ostatnim walnym zebraniu Stowarzyszenia obecnych było tylko 37 członków. Jako organizacja społeczna opieramy się na ludzkiej dobrej woli. Nie ma nakazu, że trzeba przyjść. Istnieje ogromna potrzeba uruchomienia środków, które zachęcą absolwentów do większej aktywności. Trzeba zaoferować coś, czego nie oferują inne organy uczelni. Może poprzez ankiety dowiedzieć się, jak absolwenci postrzegają działalność Stowarzyszenia, jakie mają w stosunku do nas oczekiwania... Pomoże to w podejmowaniu skutecznych działań korespondujących z rzeczywistymi potrzebami absolwentów. Zaangażowanie absolwentów może przybierać przecież różne formy od promowania do sponsorowania, od uczestnictwa w zjazdach do uczestnictwa w wydarzeniach, konferencjach, odczytach organizowanych na uczelni. Kiedy w najbliższym czasie możemy się spodziewać jakiegoś spotkania absolwentów? 29 maja br. przewidziane jest spotkanie jubileuszowe absolwentów. Myślę, że Stowarzyszenie będzie brało w nim aktywny udział. Zamierzamy ogłosić konkurs na wspomnienia, na zbieranie fotografii i zorganizować zapisy do Stowarzyszenia. Wszystkie te działania powinny służyć integracji z absolwentami. Bardzo dobrym pomysłem jest też konkurs na anegdoty o profesorach, wykładowcach, asystentach. Nie ma na razie niestety miejsca, w którym mogłyby się odbywać zebrania w większej grupie osób. Może takie miejsce znajdzie się w nowym Klubie Pracowników. W marcu planujemy spotkanie, które pozwoli ustalić bardziej konkretny harmonogram plan działań bieżących i plan na cztery lata. Wspominała Pani o kwestii pokoleniowej. Absolwenci są w różnym wieku, na różnych etapach życia. Dla młodych ważny jest kontakt ze starszymi, umożliwia wymianę doświadczeń, gwarantuje przekaz informacji i stałą komunikację. Dla starszych natomiast ważne są sentymenty, możliwość wspominania, powrotu do lat studenckich. Jednym z celów Stowarzyszenia jest integracja absolwentów. Jest to pole do działań o różnym charakterze w zależności od danej grupy. Tak, powinny to być różne działania. Są np. absolwenci, którzy działali w dawnych organizacjach studenckich i chcieliby napisać o tym, jak wówczas takie organizacje funkcjonowały. Absolwenci z różnych lat studiów mają różne wspomnienia. Stowarzyszenie mogłoby być platformą do tworzenia historii uczelni poprzez historię losów jej absolwentów, ich wspomnienia, anegdoty. Innym pomysłem jest zapraszanie absolwentów na wykłady. Mogą uczestniczyć w nich jako słuchacze albo w roli prelegentów opowiadać o swoich ścieżkach kariery, o tym, jak wygląda wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, jaki rodzaj wiedzy i doświadczenia ma największe znacznie w danej branży itp. Informowanie absolwentów o ważnych wydarzeniach, konferencjach powinno odbywać się drogą internetową przez dobrze zbudowaną stronę, czytelną, zachęcającą do odwiedzin. Przyznaję, że mało wiem o szczegółach funkcjonowania takich Stowarzyszeń w innych częściach świata, w Europie czy Stanach Zjednoczonych. Na filmach widzimy, jak ci absolwenci są żegnani i jak później utrzymują kontakty poprzez spotkania i zjazdy. Myślę, że możemy korzystać z ich doświadczeń. Obejmuje Pani również stanowisko kierownika Katedry Marketingu UEK, czy nie obawia się Pani połączenia tych dwóch funkcji? Mam na myśli ograniczenia czasowe lub niemożność poświęcenia się jednej z nich w pełni. Nie obawiam się. Myślę, że przy dobrym podziale pracy oba rodzaje działalności będą miały sprawny przebieg. W Stowarzyszeniu mam 3 zastępców: dr Jolantę Juzę, dr. Leszka Strzembickiego, dr. Mariusza Grabowskiego. Wspólnie dokonamy podziału zadań. Funkcja społeczna powinna być przyjemnością. Ale jestem pewna, że od zaangażowania członków Zarządu zależy, czy i co tak naprawdę uda się zrobić. Działalność w Stowarzyszeniu jest dobrowolna, więc nie mam żadnych środków, za pomocą których mogłabym motywować do aktywności. To, że jakieś zadania zostaną zrealizowane, zawdzięczamy tylko dobrej woli członków. Plusem jest to, że rozmaite inicjatywy czy propozycje Stowarzyszenie może zawsze zgłaszać władzom uczelni, bo to po ich stronie leży głównie zdolność do realizacji różnych projektów. Rozmawiała: Agata Duława Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UEK w Krakowie ( ) Prof. dr hab. Anna Czubała Prezes Dr Jolanta Juza Wiceprezes Dr Leszek Strzembicki Wiceprezes Dr Mariusz Grabowski Wiceprezes Mgr Józef Bałucki Członek Mgr Jan Banachowicz Członek Mgr Elżbieta Franczukowska Członek Kazimiera Gas Członek Dr Janusz Nesterak Członek Mgr Jolanta Ochał Członek Dr Jarosław Plichta Członek Mgr Paweł Spaczyński Członek Mgr Zbigniew Twaróg Członek Dr Krzysztof P. Wojdacki Skarbnik Mgr Halina Wojtal-Lubińska Sekretarz 15

16 KONFERENCJE Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych organizator konferencji W pogoni za rozwojem problemy krajów rozwijających się Czy ponad ¾ krajów świata ma szansę na wzrost gospodarczy i wejście na ścieżkę rozwoju? Jakie przemiany dokonały się w Kambodży po upadku Czerwonych Khmerów? Czy gospodarki BRIC staną się potęgą gospodarczą świata? Jaka jest geneza problemów krajów rozwijających się? Czy firmy rodzinne mają szansę na rozwój w perspektywie obecnych problemów gospodarczych? Na te i wiele innych pytań można było uzyskać odpowiedź podczas konferencji W pogoni za rozwojem problemy krajów rozwijających się, zorganizowanej na naszej Uczelni 14 stycznia br. przez Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Konferencję uroczyście otworzył dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK Prorektor ds. Studenckich. Nawiązał on do tematyki problemów krajów rozwijających się, stawiając pytanie o to, w którym kierunku zmierza gospodarka światowa i podkreślając powagę problemów krajów rozwijających się. Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. Stanisław Miklaszewski, kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Profesor zaznaczył, że problemy krajów rozwijających się to nie tylko zacofanie gospodarcze, czy kwestie społeczne, ale również problemy na tle politycznym i militarnym, które mają wpływ na całą gospodarkę światową. Profesor w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na Afrykę Subsaharyjską region potocznie nazywany zapomnianym przez Boga i ludzi. Termin ten ma podłoże nie tylko ekonomiczne, ale również polityczne. Dystans między krajami najniżej rozwiniętymi i najwyżej rozwiniętymi zwiększył się w ciągu lat i, co gorsza, nadal się zwiększa. Profesor podkreślił, iż nietolerancja narodów, koloru skóry i wszelka dyskryminacja jeszcze bardziej pogłębiają ten dystans. Należy pamiętać, że nie zawsze rozwiązania, które sprawdziły się w przypadku rozwiązywania problemów w krajach wysoko rozwiniętych, będą odpowiednią rekomendacją dla krajów słabo rozwiniętych. Historia w wielu przypadkach pokazała, że narzucanie wzorców skończyło się destabilizacją. Profesor zakończył swoje przemówienie parafrazą słynnego wystąpienia Martina Luthera Kinga z 28 sierpnia 1963 r. I have a dream, która doskonale oddała ducha współczesnych czasów. Kolejnym prelegentem był dr hab. Aleksander Surdej, prof. UEK kierownik Katedry Studiów Europejskich Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Profesor zajął się tematem firm rodzinnych w perspektywie problemów rozwoju gospodarczego. Omówił poszczególne aspekty obecności rodziny w firmie, takie jak: własność, zarządzanie/kontrola strategiczna, zaangażowanie członków rodziny w codzienną działalność firmy oraz znaczenie firmy dla dochodów przyszłych pokoleń rodziny. Profesor zwrócił uwagę na zjawisko wzrostu bezrobocia przy jednoczesnym zwiększaniu się przedsiębiorczości w kraju po to, by pokazać, iż nie prowadzi to wcale do dobrych skutków, gdyż w takiej sytuacji zakładane przedsiębiorstwa zazwyczaj nie mają możliwości rozwoju i nie dają stabilnych dochodów. Nie sama liczba przedsiębiorstw świadczy bowiem o potencjale gospodarki. Mimo iż rodzina jest często oparciem dla drobnych firm, to równocześnie spotkanie tych dwóch odmiennych struktur tworzy płaszczyznę konfliktów, które mogą rozlać się zarówno na sprawy rodzinne, jak i na działalność biznesową. Przykład tu mogą stanowić przedsiębiorstwa rodzinne w Chinach czy w Japonii, gdzie tendencja kontroli firmy przez rodzinę przeszkadza w rozwoju przedsiębiorstwa. Mi- 16 w w w. u e k. k r a k o w. p l

17 KONFERENCJE mo tego profesor wskazał, jak ważną rolę odgrywają firmy rodzinne w gospodarce USA, Unii Europejskiej, a także w gospodarce polskiej. Puentą tych rozważań było stwierdzenie, że firma, rozpoczynając swoją działalność, korzysta z pomocy finansowej rodziny, ale potrzebuje zarówno kapitału z zewnątrz, jak i profesjonalnej kadry specjalistów. Na koniec profesor wyjaśnił różnice pomiędzy sukcesją defensywną a ofensywną oraz pokrótce podsumował problemy firm rodzinnych. Kolejnym prelegentem był dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK prodziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, który omówił przemiany w Kambodży po upadku Czerwonych Khmerów. Profesor bardzo ciekawie przedstawił sytuację Kambodżan pod reżimem Khmerów, gdy odizolowani byli oni od cywilizowanego świata, zabroniona była edukacja, a ludność zmuszana była do niewolniczej pracy. Duże zainteresowanie wzbudziła także analiza przywracania normalności na terytorium Kambodży, w którym swój udział miała ONZ. Po wielu latach handlu barterowego wprowadzono walutę nowy riel, zaczęto zwalczać powszechny analfabetyzm poprzez przywrócenie bezpłatnego szkolnictwa, chociaż niestety nadal w Kambodży nie ma obowiązku szkolnego. Profesor uatrakcyjniłł swoją prelekcję licznymi przykładami z życia codziennego, które dały obraz wciąż jeszcze nie do końca cywilizowanego kraju, noszącego piętno wieloletnich konfliktów i odizolowania od świata. Można wspomnieć na przykład o problemach z komunikacją miejską i międzyregionalną, która pomimo istniejących rozkładów jazdy, praktycznie nie istnieje, czy o mieszkańcach Kambodży, którzy ubierają zniszczone opony zamiast butów. Następnie wystąpiła dr Karolina Klecha-Tylec z Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, która zaprezentowała prognozy rozwoju gospodarczego grupy państw BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny). Okazuje się, że w niedługim czasie kraje BRIC mogą stać się największą potęgą świata, wyprzedzając dotychczasowych liderów, czyli Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Bardzo ciekawym punktem wystąpienia dr Klechy-Tylec była prezentacja o chińskich podróbkach znanych marek (np. salony Georgio Amoni wzorowane na Giorgio Armani, łudząco podobne do sieci restauracji KFC restauracje KFG, tphone Prof. dr hab. Stanisław Miklaszewski kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych jako zamiennik iphona, liczne kopie zachodnich samochodów i sprzętów). Nieprzestrzeganie praw autorskich przez chińskich producentów to olbrzymi problem na skalę międzynarodową i jedna z barier rozwoju Chin w najbliższym czasie. Dr Klecha-Tylec przytoczyła głośną sprawę kopiowania przez Chiny rosyjskiego samolotu wielozadaniowego Su- 27SK, co wywołało napięcia na linii Rosja Chiny. Chiny są liderem wśród krajów rozwijających się, pierwszym eksporterem na świecie, dlatego też trudno jest bagatelizować nielegalne procedery tam występujące, jak również trudno z nimi walczyć. Krzysztof Ćwikliński, absolwent UEK, przygotował wystąpienie pod tytułem Pułapka ubóstwa jako próba wyjaśnienia problemów krajów najuboższych. Przedstawił on tzw. błędne koło ubóstwa R. Nurksego, wyjaśniając przyczyny niskiej podaży kapitału oraz jak to się wiąże z poziomem realnych dochodów i niską skłonnością do oszczędzania. Dalej przedstawił Schemat niedorozwoju M. Todaro oraz omówił szesnaście pułapek ubóstwa. Najbardziej dotkliwymi wydają się: pułapka pracy dzieci, pułapka chorób i niedożywienia oraz pułapka przestępczości. Są to kwestie bardzo trudne do rozwiązania w krótkim okresie i aby je przezwyciężyć, potrzeba zaangażowania całych społeczeństw oraz zagranicznych, wyżej rozwiniętych sąsiadów czy organizacji międzynarodowych. Następnie wystąpiła Agnieszka Patrzyk, studentka I roku SUM Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i członkini Koła Naukowego MSG. Tematem jej wystąpienia była Instytucjonalizacja procesów integracyjnych w Azji Południowo-Wschodniej. Na początku zdefiniowała termin instytucjonalizacji międzynarodowej, po czym przedstawiła historyczne uwarunkowania azjatyckich procesów integracyjnych po drugiej wojnie światowej. Skupiła się na pokazaniu, jak zawierane porozumienia, takie jak SE- ATO (Organizacja Paktu Azji Południowo- Wschodniej), ASPAC (Rada Azji i Pacyfiku) oraz ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej) wpłynęły na pokój, wzrost gospodarczy, wspieranie badań, a w rezultacie doprowadziły do rozwoju społeczno-gospodarczego tego regionu świata. Wraz z 1 stycznia br. do ASEAN przystąpiły również Chiny, co może znacząco wpłynąć na dalszy rozwój współpracy gospodarek azjatyckich. Ostatnim prelegentem był Adam Al- Menameh, student III roku specjalności MSG, pochodzący z Jemenu, który przeprowadził prezentację na temat życia w Jemenie i problemów rozwoju swojego kraju. Przedstawił on pokrótce historię Republiki Jemenu, a potem skoncentrował się na kwestiach rozwoju gospodarczego z uwzględnieniem specyfiki przemysłu, rolnictwa i turystyki. Adam pokazał atuty swojej ojczyzny, ale również problemy, z którymi na co dzień boryka się Jemen. Wysoki wskaźnik przyrostu naturalnego, wyczerpywanie się zasobów naturalnych, przeważanie terenów górskich, brak zainteresowania wśród zagranicznych inwestorów oraz korupcja to tylko niektóre zagrożenia i bariery rozwoju. Czternastą z kolei konferencję w siedmioletniej historii Koła zakończono podziękowaniami dla prelegentów, gości oraz licznie zgromadzonych studentów Uniwersytetu. Konferencję poprowadzili Katarzyna Gałuszka i Krzysztof Roicki, studenci UEK, członkowie Koła Naukowego MSG. Justyna Pikul, Karolina Środa studentki UEK, członkinie koła MSG 17

18 WARTO WIEDZIEĆ Podczas prezentacji bazy Banscope, którą poprowadził Martin Pohanka z Bureau van Dijk fot. KD Biblioteka Główna UEK co chwilę zaskakuje nas kolejnymi nowościami. Zarówno na terenie kampusu, jak i w domu poprzez zdalny dostęp, otwiera się przed nami szeroko naukowy świat. Do kupowanych od lat baz ABI/INFORM ProQuest czy EBSCOhost w tym roku dołączyły, dzięki wsparciu finansowemu MNiSW, nowe elektroniczne kolekcje czasopism takich czołowych wydawnictw naukowych, jak: ScienceDirect (wyd. Elsevier) czy Springer Link (wyd. Springer Verlag) oraz tzw. indeksy cytowań Web of Knowledge. Teraz przyszedł czas na dalszy krok: profesjonalną bazę danych źródłowych instytucji finansowych Bankscope. Biblioteka Główna naszej Uczelni jako pierwsza w Polsce będzie oferować dostęp do tej profesjonalnej bazy. Biblioteka Główna UEK pierwsza w Polsce... będzie oferować dostęp do profesjonalnej bazy Bankscope database BANKSCOPE jest globalną bazą źródłową, zawierającą szczegółowe i aktualne informacje o ponad banków oraz narzędzia statystyczne do ich analizy. Analizować można zarówno poszczególne banki, dla których dane przedstawione są w różnych formatach i zawierają szeregi czasowe do 16 lat, łącznie z ocenami ratingowymi i wieloma dodatkowymi informacjami, np. o strukturze właścicielskiej. Bankscope zawiera ok. 200 informacji o każdym PARA-normalni katechezy o relacjach damsko-męskich 7 marca w sąsiadującym z kampusem UEK kościele karmelitów bosych ruszył cykl katechez dla młodych ludzi o relacjach damsko-męskich, zatytułowany PA- RA-normalni. Spotkania z zaproszonymi gośćmi będą się obywały w każdą niedzielę po mszy św. akademickiej o godz Pierwszą katechezę pt. Stworzeni do miłości dojrzałej, czyli jakiej?, wygłosiła Wanda Półtawska, doktor nauk medycznych oraz specjalista w dziedzinie psychiatrii, podczas II wojny światowej więziona w obozie koncentracyjnym, bliska przyjaciółka Jana Pawła II. Tematami kolejnych spotkań będą: 14 marca: Czym właściwie jest zakochanie? o. Jacek Prusak SJ, jezuita, psychoterapeuta, publicysta 21 marca: Warto zamieszkać razem przed ślubem? Sens i granice czystości przedmałżeńskiej Anna Błasiak, banku i 38 wskaźników. Informacja opisowa poza danymi kontaktowymi, klasyfikacją banku i miejscem w różnych rankingach podaje informacje z audytu czy fakty z historii banku, informacje o głównych udziałowcach i strukturze organizacyjnej banku. Wykorzystanie Bankscope pozwala na pracę z dużymi grupami banków oraz porównywanie informacji bilansowych między krajami (można wybrać format globalny zestandaryzowany). żona, matka, kierownik Katedry Nauk o Rodzinie na Ignatianum ) 11 kwietnia: Związek na całe życie czy chwilowy kaprys? Od egoizmu do odpowiedzialności Marta i Marek Babik, małżonkowie, rodzice, prowadzą kursy przedmałżeńskie 18 kwietnia: Dlaczego kobiety nie rozumieją mężczyzn? Dlaczego mężczyźni nie rozumieją kobiet? O odmiennych potrzebach w związku Tomek i Agnieszka Majewscy, małżonkowie, rodzice, prowadzili rekolekcje dla par) 25 kwietnia: Seks jest dobry, czyli teologia ciała, którą warto poznać o. Ksawery Knotz OFMCap, kapucyn, doktor teologii specjalizujący się w duszpasterstwie rodzin, Bankscope jest sprzedawana przez Bureau van Dijk (BvD) wspólnie z Fitch Ratings. Biblioteka Główna UEK wraz z Zakładem Bankowości Katedry Finansów prowadziła od wielu miesięcy trudne negocjacje z biurem w Brukseli, odpowiedzialnym za Europę Środkową i Wschodnią. Choć baza ta jest standardem w wielu czołowych uniwersytetach europejskich (wspólnie z bazami dotyczącymi firm, takimi jak AMADEUS raporty i informacje o ok. 10 mln firm europejskich i ZEPHYR informacje o fuzjach i przejęciach firm europejskich i amerykańskich od 1997 r., również oferowanymi przez BvD), to w Polsce żaden uniwersytet jeszcze nie zakończył negocjacji i musieliśmy przecierać szlaki. W efekcie udało się zawrzeć kompromis między ceną i dostępnością, tak że z końcem lutego baza ruszyła w naszej Bibliotece. Pracować należy przede wszystkim w ramach samej bazy (tym bardziej że mamy ograniczoną możliwość ściągania surowych danych) baza oferuje wiele narzędzi analitycznych do oceny banku na tle indywidualnie dobranej grupy (peer group analyses), analizę wykresów i statystyczną, zarówno z wykorzystaniem wielu przygotowanych wskaźników, jak i z zastosowaniem własnych. W tłusty czwartek (nomen omen) odbyła się jej uroczysta prezentacja do Biblioteki przyjechał Martin Pohanka z BvD i udzielił podstawowych informacji o korzystaniu z bazy. Resztę trzeba będzie samemu zgłębiać metodą prób i błędów, ale skoro radzą sobie z tym studenci na uniwersytetach europejskich, poradzimy sobie i my. Wystarczy też poszukać w internecie, gdzie można znaleźć przejrzyste instrukcje, jak korzystać z bazy, np. na stronach bibliotek europejskich czy amerykańskich uniwersytetów (np. gsb.stanford.edu). Ewa Miklaszewska Zakład Bankowości, Katedra Finansów UEK autor bestsellerowych książek poświęconych etyce seksualnej) 9 maja: Jak budować zdrową relację na negatywnym obrazie miłości wyniesionym z domu? o. Jacek Prusak SJ, jezuita, psychoterapeuta, publicysta 16 maja: Do tańca i do różańca umiejętny dialog i wspólna modlitwa Edyta i Konrad Czerscy, małżonkowie, rodzice, członkowie wspólnoty neokatechumenalnej 23 maja: Jak poradzić sobie z rozstaniem? Anna Błasiak, żona, matka, kierownik Katedry Nauk o Rodzinie na Ignatianum 30 maja: Czas na życiową decyzję, czyli o motywacjach do zawarcia związku małżeńskiego Anna Błasiak, żona, matka, kierownik Katedry Nauk o Rodzinie na Ignatianum Więcej: Zapraszamy! Duszpasterstwo Akademickie Karmel 18

19 WARTO WIEDZIEĆ Dwadzieścia lat współpracy ponad granicami Ze świętowanym w tym roku jubileuszem 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zbiegły się obchody 20-lecia współpracy naszej Uczelni z niemiecką Fachhochschule Münster. Przed świętami Bożego Narodzenia minionego roku odbyło się z tej okazji Sympozjum Nauka i Gospodarka. Do udziału w nim zostali zaproszeni przedstawiciele naszej Uczelni, m.in.: prof. dr hab. Roman Niestrój Rektor UEK, prof. dr hab. Janusz Teczke, prof. dr hab. Józefa Famielec, prof. dr hab. Jadwiga Adamczyk, dr hab. Renata Oczkowska, prof. UEK, pracownicy Katedry Zarządzania Międzynarodowego. Ze strony niemieckiej w obchodach udział wzięli m.in. Rektor prof. dr Ute von Lojewski oraz burmistrz miasta Münster. Referaty wygłaszane podczas konferencji można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej z nich należała wymiana doświadczeń dotyczących skutecznego nauczania. Strona niemiecka miała okazję zapoznać się z autorską symulacyjną grą logistyczną prezentowaną przez dr. Michała Patkaniowskiego. Gra ta prowadzona jest równolegle z zajęciami dydaktycznymi. Pozwala studentom zetknąć się z praktycznymi problemami zarządzania łańcuchem dostaw. Zaprezentowany został również program Społecznej Odpowiedzialności Studentów (SOS), stworzony i prowadzony przez mgr Monikę Sady. Referat cieszył się bardzo dużym uznaniem, gdyż zwracał uwagę na wiele kwestii moralnych, które często umykają podczas pracy ze studentami. Drugim istotnym elementem sympozjum były kwestie gospodarcze, w tym m.in. problemy dotyczące współpracy nauki z biznesem. Swego rodzaju podsumowaniem tej części było wystąpienie Prof. Dr. Thomasa Baakena. Wskazał on często popełniany w środowisku akademickim błąd: opracowanie koncepcji naukowej, przeprowadzenie badań, a dopiero później poszukiwanie praktycznego zastosowania wyników pracy. Prof. Baaken sugerował, aby odwrócić sposób działania. Rozpocząć od poszukiwania partnera biznesowego potrzebującego wsparcia naukowców, a dopiero później przystąpić do rozwiązania istniejącego problemu. Ta pozornie drobna różnica w podejściu sprawia, że przystępując do badań, już od samego początku mamy do czynienia z potrzebą rynku, którą zaspokoić mają wyniki pracy. Centralnym punktem spotkania było podpisanie deklaracji o chęci kontynuowania współpracy przez kolejne 20 lat. Podpis na dokumencie złożyli: prof. dr hab. Roman Niestrój Rektor UEK oraz Prof. dr Ute von Lojewski Rektor Fachhochschule Münster. Pozostaje życzyć, by przyszła współpraca układała się równie owocnie jak dotychczas. mgr Piotr Sedlak Katedra Zarządzania Międzynarodowego 19

20 WARTO WIEDZIEĆ O emocjach, trudnych decyzjach i odpowiedzialności w biznesie W dniu 26 stycznia 2010 r. w Sali Senackiej UEK odbyło się kolejne spotkanie Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów MBA UEK. Tym razem prelegentem był jeden z najbogatszych inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, współtwórca Grupy Kapitałowej Kopex, Krzysztof Jędrzejewski. Spotkanie było pasjonującą opowieścią o tym, jak z niewielkich oszczędności w rodzinie rzemieślniczej powstała wielka fortuna. Jak powstawała jedna z najsilniejszych w swojej branży grupa kapitałowa na świecie. Jak pokonywane były trudności i jak wykorzystywano nadarzające się szanse. Gość Stowarzyszenia mówił o emocjach, trudnych decyzjach i odpowiedzialności w biznesie. Dał poruszającą lekcję protestanckiej etyki pracy. Mówił o swoich motywach i podejściu do prowadzonej działalności. Podczas dyskusji członków Stowarzyszenia UEK po prelekcji można było usłyszeć, że zaprezentowana przez Krzysztofa Jędrzejewskiego historia to przykład głębokiego i autentycznego CSR znajdującego źródło w fundamentalnych wartościach, a nie jak to najczęściej bywa w starannie skrojonej przez specjalistów od PR strategii. Spotkanie było naturalnym uzupełnieniem treści teoretycznych przekazywanych nam na studiach MBA przy okazji takich przedmiotów, jak: International Business Studies, Corporate Governance czy Strategic Management. Podczas prelekcji pełnej żywych odniesień do działalności grupy usłyszeliśmy wiele historii i przykładów, o których nie przeczyta się w podręcznikach do zarządzania. Grono studentów i absolwentów MBA to grupa osób przygotowanych i aspirujących do obejmowania funkcji zarządczych w spółkach, dlatego naszego gościa pytano m.in. o to, jakich cech oczekują właściciele od osób, którym przekazują do zarządzania swoje firmy i grupy kapitałowe. Odpowiadając na to pytanie, nasz gość wskazał cztery cechy: samodzielność (posiadanie własnych wizji), inicjatywę (aktywne proponowanie rozwiązań), kompetencje poparte doświadczeniem oraz lojalność. Odwołując się do dużej aktywności grupy na odległych rynkach, takich jak: RPA, Australia, Indonezja, pytano, jak radzić sobie z niepewnością związaną z taką ekspansją. Nasz gość, podając przykład przejęć spółek w RPA i Australii, wyjaśnił, że w obu przypadkach wspólną płaszczyzną między stronami transakcji byli ludzie i ich wcześniejsze znajomości nawiązane podczas targów. Spotkanie przekroczyło pokładane w nim oczekiwania. Usłyszeliśmy nie tylko praktyczną historię powstawania dużej grupy kapitałowej, ale również wspaniałą lekcję etyki pracy, skromności i odpowiedzialności. Najpełniej oddają to wrażenia uczestniczącej w spotkaniu Renaty Ludziejewskiej-Artymiak, członka Stowarzyszenia: To było bardzo interesujące, jak można dojść do takich pieniędzy i pozostać nadal skromnym, bez zadęć człowiekiem. Super!. Zaskoczyła również frekwencja. Spotkanie odbyło się w środku tygodnia pracy, a wzięło w nim udział blisko 40 osób i to nie tylko z Krakowa, ale również m.in. z Gliwic, Dąbrowy Górniczej, Nowego Sącza i Bielska-Białej. Dla zacieśniania kontaktów między nauką a biznesem, do udziału w spotkaniu Stowarzyszenie zaprosiło pracowników naukowych Uczelni zainteresowanych tematyką grup kapitałowych. Zaproszenie przyjął dr Igor Styn z Katedry Finansów, który swoimi celnymi pytaniami dodał wigoru dyskusji. W spotkaniu uczestniczył również współpracujący ze Stowarzyszeniem student UEK Grzegorz Janas. Piotr K. Hajdecki prezes Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów MBA UEK Spotkanie z Krzysztofem Jędrzejewskim było dla mnie niezwykłe. Okazało się, że całe moje studiowanie MBA, uczestniczenie w konferencjach, spotkaniach, zjazdach, działalność w Stowarzyszeniu Studentów i Absolwentów MBA miało sens właśnie dlatego, że miałem okazję wysłuchać pana Krzysztofa Jędrzejewskiego współtwórcy Kopexu. Dowiedziałem się, że bazą sukcesu pana Jędrzejewskiego są: wiara, rodzina, rzetelność, odpowiedzialność. Doznałem jakby olśnienia. To oczywiste. Pierwszym dwóm zasadom hołdowałem zawsze. Dwóm następnym niekoniecznie. I jeszcze jedno. Zarządzanie ryzykiem, Marketing, Cross-cultural, Mikroekonomia, Makroekonomia, Strategic management... Jasne, to wszystko jest ważne. Ale spoglądając na siebie i dookoła siebie, okazało się, że najważniejszymi i niezbędnymi na miarę sukcesu pana Krzysztofa Jędrzejewskiego są: wiara, rodzina, rzetelność, odpowiedzialność czyli to, czego uczą w domu. Waldemar Turski wiceprezes Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów MBA Pan Krzysztof Jędrzejewski łączy sprawy biznesu z etyką. Taka niewymuszona postawa etycznego postępowania wobec świata biznesu i ludzi budzi mój respekt i podziw. Marta Biel członek Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów MBA Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów MBA UEK serdecznie dziękuje władzom Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za możliwość odbywania spotkań w murach macierzystej Uczelni. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób Uniwersytet realizuje szlachetną misję szkół wyższych - wspomagania przepływu wiedzy, doświadczeń i idei. 20

Debata rektorska s. 28

Debata rektorska s. 28 Święto Uczelni s. 10 Debata rektorska s. 28 Nasza studentka najlepsza w Polsce! s.34 Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ISSN 1689-7757 Nr 5 (37) czerwiec - wrzesień 2010 SŁOWO REKTORA Adres

Bardziej szczegółowo

W numerze. KONKURS Z NAGRODAMI - szczegóły str. 2. My się zimy nie boimy... 5 6-7 8-9 10 28-29

W numerze. KONKURS Z NAGRODAMI - szczegóły str. 2. My się zimy nie boimy... 5 6-7 8-9 10 28-29 Tu jest miejsce na tytuł Miesięcznik Akademii Ekonomicznej w Krakowie, styczeń 2006 KONKURS Z NAGRODAMI - szczegóły str. 2 5 6-7 8-9 10 28-29 W numerze 32 Złota Księga 80-lecia Szwajcarski partner Pod

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu czerwiec 2006 Nr 5 (5) W numerze 4-5 Dzień Akademii Ekonomicznej 8-9 16-17 28-29 MBA a wyzwania współczesnego biznesu Sprzedaż bezpośrednia w Polsce i na świecie Wielki Brat nie śpi Dzień Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla rozwoju nauki

Dobry klimat dla rozwoju nauki KWARTALNIK 08/13 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu Dobry klimat dla rozwoju nauki PROF. DR HAB. RYSZARD DOMAŃSKI Rektor czasu przełomu PROF. DR HAB. BOHDAN GRUCHMAN WSTĘP 3 Szanowne Czytelniczki,

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2011 ISSN 1897-1539 Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Na styku nauki z biznesem Selvita S.A. Warszawska Giełda atrakcyjna dla krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 4/14 (303), kwiecień 2014

publikacja bezpłatna numer 4/14 (303), kwiecień 2014 publikacja bezpłatna numer 4/14 (303), kwiecień 2014 Biegamy, gramy, świętujemy Początki SGH: 1875 czy 1906? SGH otwarta dla kandydatów W pogoni za iluminacją komplikowanie nauczania ŚWIĘTO SZKOŁY Święto

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z 1 (3) / 2009 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Już wiosna! Prezydent RP Lech Kaczyński na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Kryształowy Alumnus 10 lat Instytutu

Bardziej szczegółowo

Kamiński. Emilian. Najważniejszy jest widz. magazyn ludzi biznesu. Waldemar Dąbrowski nigdy nie był po drugiej stronie

Kamiński. Emilian. Najważniejszy jest widz. magazyn ludzi biznesu. Waldemar Dąbrowski nigdy nie był po drugiej stronie magazyn ludzi biznesu I 2015 Cena 9.90 zł (w tym 8% VAT) Waldemar Dąbrowski nigdy nie był po drugiej stronie Leszek Mellibruda wskazuje źródła stresu biznesmena ISSN 2300-0333 Beata Tyszkiewicz, Izabela

Bardziej szczegółowo

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki EkSoc UŁ studencki punkt widzenia www.deal.skninwestor.com nr 1 (3) marzec 2007 SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki ISSN: 1897 1075 KASA LUDOWEGO BANKU CHIN PĘKA W SZWACH. REZERWY WALUTOWE PRZEKROCZYŁY WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

Niezwykły produkt WSB-NLU. 20-lat WSB-NLU DOBRY

Niezwykły produkt WSB-NLU. 20-lat WSB-NLU DOBRY DOBRY A FOT. SŁAWOMIR SIKORA Niezwykły produkt WSB-NLU Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu stała się symbolem polskiego procesu transformacji. 20 lat temu postawiliśmy przed sobą

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech 1(35)2014 ISSN 1428-4014 Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech Strategia gra o wartości i pieniądze Podwójny Jubileusz prof. Tadeusza Janowskiego Konferencja

Bardziej szczegółowo

PANOPA od 13 lat w Polsce. PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu. Wywiad: ANDRZEJ BYRT, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich

PANOPA od 13 lat w Polsce. PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu. Wywiad: ANDRZEJ BYRT, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich NUMER 2 (96) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 1505-9359 MAGAZYN WIELKOPOLSKICH ŚRODOWISK GOSPODARCZYCH UKAZUJE SIĘ NIEPRZERWANIE OD 1998 R. PANOPA od 13 lat w Polsce PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu Wywiad:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594 Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny: Bolesław Rok Redakcja: Justyna Januszewska Iwona Kuraszko Współpraca: Ewa Albińska Joanna Bruszewska Przemysław Oczyp Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. str. str. 4 5. str. str. 24 27. str. Od redakcji 3. Olimpiada trzyma poziom wywiad z dr. Arturem Pollokiem 4-5

Spis treści. str. str. 4 5. str. str. 24 27. str. Od redakcji 3. Olimpiada trzyma poziom wywiad z dr. Arturem Pollokiem 4-5 1 str. 4 5 Spis treści Od redakcji 3 Olimpiada trzyma poziom wywiad z dr. Arturem Pollokiem 4-5 Ciekawe czasy dla ekonomii. Marek Belka 6 Olimpijczycy pytają prezesa NBP 7-9 str. 6 Recepta na sukces prezesa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012 BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012 Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Z życia uczelni. Juwenalia REDAKCJA I AUTORZY ZDJĘĆ

Z życia uczelni. Juwenalia REDAKCJA I AUTORZY ZDJĘĆ NA KONIEC ROKU... Drodzy czytelnicy, Kolejny rok akademicki dobiega końca. Semestr letni minął bardzo szybko i oto mamy kolejny numer magazynu C40. Bardzo cieszy nas, że ten debiutancki, sprzed trzech

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku 01_cover.qxd 2008-01-28 19:37 Page 1 Nr 2 ISSN 1898-732X listopad - grudzień 2007 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl Milion $ W co zainwestować w 2008

Bardziej szczegółowo

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 1/2013 ISSN 1897-1539 W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Wywiad z Markiem Borzestowskim, partnerem w Giza Polish Ventures Projekt Łowcy Biznesu zakończony

Bardziej szczegółowo

spis treści STUDENT POTRAFI WYDARZENIA W SKN BADANIA NAUKOWE TWOJE INWESTYCJE W CZTERY OCZY WARTO WIEDZIEĆ FELIETON MAKROEKONOMIA PORTRET TWÓRCY

spis treści STUDENT POTRAFI WYDARZENIA W SKN BADANIA NAUKOWE TWOJE INWESTYCJE W CZTERY OCZY WARTO WIEDZIEĆ FELIETON MAKROEKONOMIA PORTRET TWÓRCY STUDENT POTRAFI spis treści 5 7-8 6 9 STYPENDIA Nowe prawo - nowe prawa WYZWANIA McKinsey&Company Case Seminar WYDARZENIA W SKN PRZEGLĄD Newsletter SKN Inwestor PROJEKT FOREX Gra 15 11-12 27-28 33-34 13

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Bal Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 23 stycznia 2010 r.

Pierwszy Bal Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 23 stycznia 2010 r. 1 (6) / 2010 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Inicjatywa uczelni WROCŁAWSKI INDEKS zakończona sukcesem Jubileusz 80 urodzin Profesora Jochena Schumanna O trafność

Bardziej szczegółowo

o r t al wydawnicze www.wydawnictwo.ue.wroc.pl Profesor Krzysztof Jajuga doktorem honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wydawnictwo

o r t al wydawnicze www.wydawnictwo.ue.wroc.pl Profesor Krzysztof Jajuga doktorem honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wydawnictwo 2012-10-15 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu NOWOŚC I 14:06 Strona 1 wydawnicze P 2/3 (13) 2012 o r t al KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 okladka_1_4_13:makieta

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo