2. Ochrona i zabezpieczanie komputera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Ochrona i zabezpieczanie komputera"

Transkrypt

1 1. Uczeń: Uczeń: 2. Ochrona i zabezpieczanie komputera a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości 1. zna ogólne zasady bezpieczeństwa, 2. wie w jakim celu dokonuje się aktualizacji, 3. zna niebezpieczeństwa płynące z faktu zarażenia komputera wirusem komputerowym, 4. zna rodzaje programów antywirusowych, 5. potrafi wyjaśnić zasadę działania programów typu firewall, 6. rozumie znaczenie instalacji programów antyszpiegowskich. ii. b) Umiejętności 1. potrafi zaplanować i dokonać aktualizacji systemu Windows, 2. potrafi wymienić niebezpieczeństwa płynące z faktu zarażenia komputera wirusem, 3. umie zainstalować dowolny program antywirusowy oraz dokonać aktualizacji baz antywirusowych, 4. umie skonfigurować program typu firewall, 5. potrafi obsługiwać programy antyszpiegowskie. b. 2. Metoda i forma pracy Burza mózgów, ćwiczenie, praca z całą klasą, praca indywidualna. Komputer Internet c. 3. Środki dydaktyczne Program antywirusowy AVG Program typu firewall ZoneAlarm Program antyszpiegowski Ad-Aware Karta pracy

2 d. 4. Przebieg lekcji i. a) Faza przygotowawcza Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i uświadamia im cele zajęć. Prosi o włącznie komputerów. Przed zajęciami nauczyciel wycina kartki zadaniami zawartymi w karcie pracy (załącznik 1). ii. b) Faza realizacyjna 1. Nauczyciel przedstawia ogólne zasady bezpieczeństwa jakie powinny być stosowane podczas pracy na komputerze podłączonym do sieci komputerowej Internet. 2. Nauczyciel omawia zasadność aktualizacji systemu Windows. Pokazuje w jaki sposób można zaktualizować system korzystając z witryny Windows Update lub poprzez aktualizacje automatyczne dostępne w Panelu Sterowania. 3. Następnie nauczyciel omawia wraz z uczniami rodzaje wirusów komputerowych oraz niebezpieczeństwa płynące z faktu zarażenia komputera tego typu programem. Częścią tego punktu powinna być dyskusja z uczniami oraz wspólne podawanie przykładów utraty danych spowodowanymi wirusami komputerowymi 4. Kolejną czynnością nauczyciela jest pokazanie instalacji przykładowego programu antywirusowego oraz aktualizacji tego typu programu. 5. Następnie nauczyciel omawia program typu firewall opisując jednocześnie jego konfigurację. Wraz z uczniami omawia przykłady włamań do systemu oraz ich przyczyny. 6. Nauczyciel przechodzi do tematyki związanej z programami antyszpiegowskimi omawiając ich instalację oraz podając różnicę pomiędzy tego typu oprogramowaniem a programami antywirusowymi. 7. Następnie uczniowie otrzymują karty pracy z zadaniami do wykonania. 8. Gdy wszyscy uczniowie skończą realizować zadania zawarte w kartach pracy nauczyciel sprawdza kolejno każde stanowisko pod kątem poprawności wykonanych zadań. 9. W końcowej części lekcji nauczyciel podejmuje dyskusję z uczniami nad zasadnością stosowania powyższych programów, ich przydatnością w codziennym zastosowaniu w domu oraz w dużych korporacjach. iii. c) Faza podsumowująca 1. Uczniowie nabywają nawyków bezpiecznej pracy na komputerze jednocześnie chroniąc dane przed ich utratą. 2. Uczniowie korzystają z legalnego oprogramowania. 3. Wiedzą w jaki sposób postępować w przypadku zarażenia komputera wirusem. 4. Uwagi do nauczyciela: Jeżeli nie można zaktualizować programów można wcześniej zabezpieczyć się bazami antywirusowymi ściągając je ze strony producenta. Aktualizacja programów następuje wówczas offline z dysku twardego. Jeżeli w klasie nie ma dostępu do internetu, nauczyciel może posłużyć się oprogramowaniem

3 umieszczanym na płytach cd popularnych czasopism komputerowych. e. 5. Bibliografia 1. Koba G., Informatyka dla liceum ogólnokształcącego, Migra, Wrocław Sokół R., ABC ochrony przed wirusami, Helion, Gliwice Czarny P., Wirusy. Jak z nimi walczyć? Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice Mendrala D., Szeliga M., Bezpieczeństwo Twojego komputera, Helion, Gliwice Lockhart A., 100 sposobów na bezpieczeństwo Sieci, Helion, Gliwice f. 6. Załączniki załącznik 1. i. a) Karta pracy ucznia 1. Korzystając z witryny Windows Update lub Panelu Sterowania (Start/Ustawienia/Panel Sterowania) dokonaj aktualizacji systemu? Co zauważyłeś / zauważyłaś? Opisz poniżej. 2. Zainstaluj i zaktualizuj wskazany przez nauczyciela program antywirusowy. Jeżeli tego typu program jest już zainstalowany dokonaj jego aktualizacji. Napisz, z jakiego dnia są dostępne bazy antywirusowe zainstalowane w programie po jego aktualizacji. 3. Skonfiguruj firewall ten sposób, aby bez problemów można było łączyć się z Internetem mając całkowitą pewność, że nikt niepowołany nie dostanie się do zasobów naszego komputera. 4. Dokonaj skanowania programem antyszpiegowskim dysku twardego naszego komputera. Czy

4 znaleziono jakieś programy szpiegujące? Jeżeli tak to napisz jakie. ii. b) Notatki dla nauczyciela Podział wirusów komputerowych Podziałów wirusów komputerowych jest bardzo dużo. Od strony użytkownika komputera, najważniejsze wydają się podziały ze względu na: sposób przenoszenia wirusa działanie podejmowane przez wirusa po zainfekowaniu systemu operacyjnego. Ze względu na sposób przenoszenia można wyróżnić następujące rodzaje wirusów: wirusy przenoszące się za pomocą nośników: dyskietki, CD-ROM, dyski twarde. wirusy doklejające się do programów wykonywalnych: programy systemowe, narzędziowe, czy nawet komercyjne aplikacje. wirusy przenoszące się poprzez sieć komputerową: aplety Java, wirusy atakujące usługi sieciowe czy też najbardziej rozpowszechnione robaki internetowe przenoszone przez pocztę elektroniczną. Ze względu na działania podejmowane po infekcji rozróżniamy: niegroźne wirusy wyświetlające zabawne, dowcipne lub głupawe informacje na ekranie komputera, wirusy niszczące informacje zawarte w dokumentach użytkownika i same dokumenty, wirusy niszczące wszelkie informacje zawarte na dysku (w tym system operacyjny), wirusy powodujące wykasowanie procedur BIOS-u komputera, wirusy powodujące uszkodzenie sprzętu komputerowego. Rodzaje wirusów komputerowych 1. Wirusy - niewielki program, powielający się poprzez zarażanie zbiorów wykonywalnych, jednostek alokacji plików lub sektora startowego nośnika danych (HDD, FDD) oraz dokumentów stworzonych za pomocą pakietów biurowych takich jak MS Office, 2. Konie trojańskie - wirusy te ukrywają się w pożytecznym (na pozór) oprogramowaniu, jak np. program antywirusowy (!) czy przeglądarka plików graficznych. Program tego typu po jego uruchomieniu oprócz wykonywania swoich "oficjalnych" zadań dokonuje także spustoszenia w systemie, 3. Bomby logiczne - rodzaj wirusa, który może pozostać w ukryciu przez długi czas. Jego aktywacja następuje w momencie nadejścia określonej daty lub wykonania przez użytkownika określonej

5 czynności, takiej jak np. skasowanie określonego pliku, 4. Robaki (worms) - małe, ale bardzo szkodliwe wirusy. Do prawidłowego funkcjonowania nie potrzebują nosiciela. Rozmnażają się samoistnie i w sposób ciągły, powodując w bardzo krótkim czasie wyczerpanie zasobów systemu. Wirusy tego typu są zdolne w bardzo krótkim czasie sparaliżować nawet dość rozległą sieć komputerową. Opis konfiguracji programu AVG Antivirus Free Edition Aby zainstalować program AVG Antivirus wystarczy nacisnąć plik setup i dokładnie czytać informacje wyświetlane w kolejnych oknach oraz tam gdzie jest to możliwe wybierać konfigurację zaawansowaną by po chwili mieć zainstalowany poprawnie program. W przypadku, gdy instalujemy wersję z dodatkowym modułem firewall jesteśmy zmuszeni przejść przez ten krok - jeśli nie posiadamy lub nie chcemy konfigurować teraz tego modułu przechodzimy do kolejnego kroku. Jeśli zainstalowany został AVG to prawdopodobnie na pulpicie jest uruchomiony pomocnik programu AVG. Jest to przyjazna rzecz umożliwiająca uruchomienie AVG, ale często jest zbędna, więc można ją pominąć naciskając kilka razy DALEJ. Jeśli już zakończyliśmy pracę pomocnika to musimy zobaczyć jaki kolor ma ikona AVG, która znajduje się w zasobniku systemowym. Po zakończonym procesie instalacji, oraz pominięciu pracy pomocnika powinna być taka jak na poniższym obrazku. Teraz naciskamy 2 razy na tą ikonę i uruchamiamy AVG Control Center. Po uruchomieniu patrzymy, która zakładka ma kolor czerwony (zazwyczaj taki kolor ma menadżer aktualizacji). W pierwszej kolejności dokonujemy aktualizacji programu do najnowszej wersji.

6 Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie to w AVG Control Center wszystkie opcje mają kolor niebieski a ikona w pasku zadań jest już kolorowa. Od wersji 7.1 producenci AVG wprowadzili nowe udogodnienie służące do wykrywania i usuwania programów typu spyware, adaware, data miner. W przypadku AVG trzeba jednak wziąć pod uwagę, że AVG jest programem "stricte" antywirusowym i nie należy go traktować jako program, który będzie w 100% leczył takie infekcje. W tym celu powinno się korzystać z programów, które są specjalnie w tym celu pisane. Jeśli jednak zależy nam na tego typu ochronie również korzystając z AVG należy tym celu odszukać w Control Center obrazek o nazwie Ochrona Rezydentna AVG.Ppo naciśnięciu Właściwości ukaże się kolejne okno w którym trzeba zaznaczyć opcję Włącz ochronę rezydentną AVG. Dzięki tej modyfikacji AVG zacznie korzystać z nowej funkcjonalności jaka jest wyszukiwanie Potencjalnie niechcianych programów czyli spyware, adaware itp. Opis konfiguracji programu ZoneAlarm. Po zainstalowaniu aplikacji i wymuszonym restarcie systemu. Program będzie uruchamiał się przy starcie Windows XP. Informuje nas o tym ikona znajdująca się koło zegarka. Na pewno podczas pierwszego uruchomienia środowiska w prawym dolnym rogu pojawi się dymek informujący nas o próbie dostępu programu svchost.exe do Internetu. Jest to jeden ze składników systemu dlatego zaznaczamy opcję Remember this setting oraz przycisk Allow. Postępując w ten sposób pozwalamy programowi na dostęp do sieci oraz zapamiętujemy tą decyzję, dzięki czemu nie będziemy już pytani więcej o tą aplikację. Z innymi programami postępujemy tak samo. Jeżeli jakaś aplikacja będzie starała się uzyskać dostęp do Internetu Zone Alarm wyświetli dymek z pytaniem o pozwolenie. Jeżeli narzędzie uruchomiliśmy świadomie np. jest to program do ściągania muzyki, klient irc'a lub Gadu- Gadu pozwalamy na dostęp do pajęczyny. Jeżeli nie znamy aplikacji odmawiamy.

7 Klikając na ikonę Zone Alarm znajdującą się koło zegarka wywołujemy okno firewall'a. W sekcji Program Control na zakładce Programs możemy zobaczyć jakie narzędzia mają dostęp do Internetu. Tam również możemy modyfikować tą listę. Klikając na przycisk kłódki znajdujący się u góry okna, odcinamy nasz komputer od światowej sieci blokując jakąkolwiek możliwość ataku. W czasie pracy z programem na pewno w postaci dymka zostanie wyświetlony komunikat o próbie ataku na nasz komputer. Będziemy zaskoczeni ilością tych informacji. Jednak nie należy się tym przejmować, tylko cieszyć że system je zablokował. Aby nie być już więcej męczonym tymi informacjami zaznaczamy opcję zapamiętującą odpowiedź i przycisk OK. Konfiguracja programu Ad-aware Program Ad-Aware, odnajdujący programy typu spyware jest prosty w użyciu. Można jednak dostosować jego możliwości sprawiając, że będzie bardziej pomocny w wyszukiwaniu niechcianych elementów na komputerze. Aby zmienić ustawienia klikamy na przycisk konfiguracji, który przypomina z wyglądu koło zębate.

8 Klikając przycisk General możemy ustalić jak stare definicje zwalczanych programów Ad-Aware ma uznać za przestarzałe. Również tutaj wybieramy miejsce, w którym będą zapisywane pliki dziennika. Po kliknięciu w przycisk Scanning wybieramy lokalizacje miejsc skanowanych. Zaznaczmy opcję Scan within archives, dzięki temu program będzie również przeglądał każde archiwum ZIP oraz CAB. Po kliknięciu w przycisk Advanced zaznaczamy opcję Move deleted files to Recykle Bin, dzięki czemu skasowane pliki i programy będą przenoszone do kosza skąd nie będą mogły już działać na naszą niekorzyść. Po kliknięciu w przycisk Defaults w kolejne pola wpisujemy naszą stronę startową oraz domyślną wyszukiwarkę, dzięki czemu program będzie nadzorował aby programy nie zmieniły obu tych ustawień. Jeżeli nie mamy ochoty wpisywać ww. stron kliknijmy w odnośnik Read current settings form system, program sam wpisze aktualnie ustawione strony. Po takiej konfiguracji programu pozostaje nam już tylko od czasu do czasu skanować system, aby być pewnym swojego bezpieczeństwa. Linki do opisywanych programów: Witryna Microsoft Update: AVG Antivirus: ZoneAlarm:

9 Ad-Aware: g. 7. Czas trwania lekcji 2 x 45 minut brak h. 8. Uwagi do scenariusza

1. Przykłady podłączeń do Internetu

1. Przykłady podłączeń do Internetu 1. Przykłady podłączeń do Internetu Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna rodzaje połączeń z Internetem, wie w jaki sposób skonfigurować każde z połączeń, zna różnice pomiędzy poszczególnymi

Bardziej szczegółowo

Moduł 5 Oprogramowanie antywirusowe i do diagnostyki systemu operacyjnego

Moduł 5 Oprogramowanie antywirusowe i do diagnostyki systemu operacyjnego Moduł 5 Oprogramowanie antywirusowe i do diagnostyki systemu operacyjnego 1. Oprogramowanie do diagnostyki antywirusowej 2. Oprogramowanie do diagnostyki systemu operacyjnego 1. Oprogramowanie do diagnostyki

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I WSTĘPNA KONFIGURACJA PROGRAMU ANTYWIRUSOWEGO NOD32. Zespół Systemów Sieciowych

INSTALACJA I WSTĘPNA KONFIGURACJA PROGRAMU ANTYWIRUSOWEGO NOD32. Zespół Systemów Sieciowych INSTALACJA I WSTĘPNA KONFIGURACJA PROGRAMU ANTYWIRUSOWEGO NOD32 Spis treści 1. Pobieranie programu antywirusowego NOD32 firmy ESET 3 2. Instalacja programu antywirusowego NOD32 6 3. Wstępna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows?... 3

Spis treści Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows?... 3 Pytania i odpowiedzi Ochrona Internetu PLAY Spis treści Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows?... 3 Określanie, czy komputer działa pod kontrolą 32-bitowej, czy 64-bitowej wersji Windows XP...

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

G DATA AntiVirus 2008. Podręcznik użytkownika

G DATA AntiVirus 2008. Podręcznik użytkownika G DATA AntiVirus 2008 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4. Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.8 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 O firmie ALWIL Software a.s.... 4 Dalsza pomoc... 4 Zagrożenia dla komputera... 5 Czym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

avast! antivirus Home Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Home Edition wersji 4.

avast! antivirus Home Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Home Edition wersji 4. Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Home Edition wersji 4.8 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 O firmie ALWIL Software a.s.... 4 Dalsza pomoc... 4 Zagrożenia dla komputera... 5 Czym sjest wirus?...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 KASPERSKY LAB Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S F O R W I N D O W S S E R V E R S 6. 0 Podręcznik użytkownika Kaspersky Lab http://www.kaspersky.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Antivirus 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję niniejszego dokumentu ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Spis treści Internet Security 2015 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...6 1.3 Instalowanie i uaktualnianie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

ESET FILE SECURITY. dla systemu Microsoft Windows Server. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILE SECURITY. dla systemu Microsoft Windows Server. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILE SECURITY dla systemu Microsoft Windows Server Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

avast! Pro Antivirus 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Pro Antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie

avast! Pro Antivirus 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Pro Antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie avast! Pro Antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie 1 Witamy w programie antywirusowym avast! Pro Antivirus 7.0 Nowa wersja avast! Antivirus 7.0 oferuje szereg nowych funkcji i ulepszeń, które jeszcze bardziej

Bardziej szczegółowo

Windows Vista PL. Instalacja i naprawa. Æwiczenia praktyczne

Windows Vista PL. Instalacja i naprawa. Æwiczenia praktyczne Windows Vista PL. Instalacja i naprawa. Æwiczenia praktyczne Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-246-1034-0 Format: A5, stron: 224 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo