INSTRUKCJA DOTYCZĄCA POSŁUGIWANIA SIĘ WYKAZEM WYKUPIONEGO MYTA I SZCZEGÓŁOWYM WYKAZEM JAZD W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA DOTYCZĄCA POSŁUGIWANIA SIĘ WYKAZEM WYKUPIONEGO MYTA I SZCZEGÓŁOWYM WYKAZEM JAZD W FORMIE ELEKTRONICZNEJ"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA DOTYCZĄCA POSŁUGIWANIA SIĘ WYKAZEM WYKUPIONEGO MYTA I SZCZEGÓŁOWYM WYKAZEM JAZD W FORMIE ELEKTRONICZNEJ Poniższe informacje mają na celu ułatwienie posługiwania się plikami zawierającymi wykaz wykupionego myta oraz/ lub szczegółowy wykaz jazd. Rozmiar pliku do szczegółowego wykazu jazd zależy od liczby przeprowadzonych jazd oraz formatu przesyłanego pliku (PDF lub csv). Przypuszczalny rozmiar pliku na jeden pojazd i jeden miesiąc wynosi ok. 12 KB. Oznacza to, że rozmiar pliku przy 15 pojazdach wyniesie 180 KB. Jeżeli użytkownik posiada więcej pojazdów, rozmiar pliku ulegnie stosownemu zwiększeniu. Prosimy zwrócić uwagę na odpowiednią pojemność skrzynki odbiorczej. Rozmiar pliku do wykazu wykupionego myta jest mniejszy z uwagi na mniej szczegółowych informacji. Mimo to, w wyjątkowych sytuacjach, przesłanie pliku może być utrudnione z powodu małej pojemności skrzynki. Aby zagwarantować otrzymywanie przez Państwo załączników do a również w przypadku aktywacji programów firewallowych, powinni Państwo koniecznie wpisać adres nadawcy a do ustawień Państwa programu firewallowego. e pochodzące od nadawcy tego a są wówczas rozpoznawane jako bezproblematyczne i są dostarczane łącznie z załącznikami. W przypadku korzystania ze sposobu płatności Karta kredytowa w zaporze firewall zaleca się wpisać adres nadawcy Ponadto polecamy Państwu dołączyć powyższy adres nadawcy do książki adresowej Państwa programu owego (np. w programach Outlook, Lotus Notes ). Dodanie nowego kontaktu w programie Outlook Aby dołączyć nowy kontakt w programie Outlook należy otworzyć menu Datei (Plik), wybrać punkt Neu (Nowy), a potem Kontakt (Kontakt). Toll Collect GmbH, Berlin, V 2.1, PL - Stan 11/2012 Strona 1 z 8

2 Otworzy się okno dialogowe dla nowych kontaktów owych, gdzie w rubryce należy wpisać adres oraz W rubryce Anzeigen als (Wyświetl jako) ukaże się automatycznie właściwa nazwa. Podane dane należy potwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku Speichern und schließen (Zapisz i zamknij). W ten sposób nowy adres został zapisany do konktaktów programu Outlook. Dodanie nowego kontaktu w programie Lotus Notes Nowy kontakt w programie Lotus Notes można wprowadzić ręcznie w poniżej opisany sposób: Proszę otworzyć książkę adresową oraz wybrać kolejno punkty: "Akcja - Nowa Kontakt". Następnie należy do rybryk "Imię" i "Nazwisko" wpisać prawidłowe dane. W miejscu przeznaczonym na Adres owy proszę podać adres oraz Dla zapisania nowego kontaktu proszę kliknąć na "Zapisz i zamknij. Jeśli chcą Państwo zapisać dodatkowe informacje dotyczące kontaktu, np. nazwę firmy, kilka dodatkowych numerów telefonów lub adresów owych, dane te mogą być zapisane w miejscach uwidocznionych poprzez zmianę zakładek na Służbowy lub Prywatny. Otwieranie załącznika a programem WinZip Ze względów bezpieczeństwa danych użytkownika znajdujące się w załączniku a pliki zostały spakowane oraz zakodowane ogólnie dostępnym programem WinZip. W przypadku, gdy nie posiadają Państwo jeszcze tego programu, dostępny jest on na stronie internetowej jego producenta (www.winzip.de). Podczas otwierania pliku program WinZip zażąda podania hasła. Hasło to składa się z następujących elementów: TC*numer wykazu wykupionego myta*. Aktualny numer wykazu wykupionego myta znajduje się każdorazowo w nagłówku a. Aby umożliwić upewnienie się, czy podane hasło jest prawidłowe, należy usunąć zaznaczoną opcję pola Kennwort verbergen (Ukryj hasło). Po deaktywacji tej opcji będzie można zobaczyć wpisane hasło i sprawdzić jego prawidłowość. Toll Collect GmbH, Berlin, V 2.1, PL - Stan 11/2012 Strona 2 z 8

3 W efekcie nastąpi odszyfrowanie pliku. W zależności od wybranego formatu zaistnieje możliwość zapisania pliku PDF lub csv na komputerze. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom pliku zalecamy zapisanie rozkodowanego pliku na twardym dysku. Prosimy nie używać funkcji podwójnego kliknięcia na plik w celu jego otworzenia w programie WinZip. Otwieranie pliku PDF Plik PDF może zostać otworzony programem Acrobat Reader firmy Adobe oraz zostać wydrukowany. Jeśli nie posiadają Państwo jeszcze tego programu, może on zostać bezpłatnie pobrany na stronie internetowej producenta (www.adobe.de). Otwieranie pliku csv Microsoft Excel Poszczególne zbiory danych pliku csv oddzielone są od siebie średnikiem (csv = comma separated values). Plik nadaje się idealnie do tego, aby otworzyć go przy pomocy programów wykorzystujących tabele, np. Microsoft Excel. Uzyskane w ten sposób dane mogą być wówczas wykorzystywane do dalszych celów w uproszczonej formie. Bardzo prosimy o wykonanie krok po kroku wskazówek zawartych w tym informatorze, gdyż gwarantuje to prawidłowe przedstawienie danych: Proszę wystartować Excel i otworzyć nowy plik poprzez wybranie w menu Datei (Plik) opcji Neu (Nowy). Następnie należy wybrać w punkcie Daten (Dane) punkt Externe Daten importieren (Importuj dane zewnętrzne) oraz Daten importieren (Importuj dane). Toll Collect GmbH, Berlin, V 2.1, PL - Stan 11/2012 Strona 3 z 8

4 Proszę wybrać w otwartym okienku katalog, w którym plik csv został zapisany. Proszę zaznaczyć plik oraz kliknąć na Öffnen (Otwórz). W następnym okienku pokazane zostaną trzy kroki w Textkonvertierungs-Assistenten (Kreatorze konwertowania tekstu). Krok pierwszy: należy wybrać rodzaj pliku jako Getrennt (Ograniczony) oraz potwierdzić wybór kliknięciem na Weiter (Dalej). Kroku drugi: proszę wybrać rybrykę ze znakami podziału, którymi są oddzielone zbiory danych. Proszę zaznaczyć Semikolon (Średnik) i skasować znak wyboru przy Tabstopp (Tabstop), a następnie kliknąć na Weiter (Dalej). Toll Collect GmbH, Berlin, V 2.1, PL - Stan 11/2012 Strona 4 z 8

5 Krok trzeci: należy zaznaczyć drugą szpaltę tabeli, w której jako pierwsze słowo górnej linijki ukazać się powinno słowo Buchungsnummer. Gdy szpalta ta zaznaczona jest na kolor czarny, trzeba wybrać jako Datenformat der Spalten (Format danych w szpalcie) opcję Text (Tekst). Nastepnie można zamknąć kreatora poprzez kliknięcie na Fertig stellen (Zakończ). Kolejne okienko proszę potwierdzić kliknięciem na OK. Resultat importu pliku csv szczegółowym wykazem jazd do programu Excel wyglądać będzie podobnie do poniższego przykładu: Otrzymaną w ten sposób tabelę mogą Państwo dowolnie, stosownie do życzeń oraz potrzeb, formatować w programie Excel. Zawarte w pliku dane mogą być przetwarzane, a otrzymany w ten sposób zmieniony plik można bez problemu zapisać jako plik o nowej nazwie bądź też o innym, wybranym przez Państwo formacie. Toll Collect GmbH, Berlin, V 2.1, PL - Stan 11/2012 Strona 5 z 8

6 Otwieranie pliku csv Microsoft Access Poniżej jest przedstawiony opis najważniejszych czynności związanych z importowaniem pliku CSV do aplikacji bazy danych Microsoft Access. Aby zoptymalizować proces dostosowywania danych do uwarunkowań operacyjnych, opisane czynności można udoskonalać w zależności od potrzeb. Otrzymany plik zapisz pod nową nazwą. Pamiętaj o nieużywaniu spacji (np. EFN csv). W przeciwnym razie niektóre programy będą miały trudności z prawidłowym odczytaniem nazwy pliku. Otwórz Microsoft Access i bazę danych. Datei Externe Daten Importieren (Plik Pobierz dane zewnętrzne Importuj) przejdź do okna wyboru pliku. Wybierz opcję Textdateien (Pliki tekstowe). Kliknij przycisk Importieren (Importuj). Zostaje uruchomiony kreator importu tekstu. Wybierz Mit Trennzeichen (Ograniczony znaki takie, jak przecinek lub tabulator rozdzielają pola). Kliknij przycisk Weiter (Dalej). Toll Collect GmbH, Berlin, V 2.1, PL - Stan 11/2012 Strona 6 z 8

7 W oknie wybierz ogranicznik rozdzielający pola: Semikolon (Średnik) i zaznacz: Erste Zeile enthält Feldnamen (Pierwszy wiersz zawiera nazwy pól.) Kliknij przycisk Weiter (Dalej). W oknie kreatora importu tekstu wybierz numer wykupu: Typ danych Text (Tekst) i Indeksowany: Ja (Duplikate möglich (Tak (Powtórzenia OK)). Kliknij przycisk Weitere (Dalej). Numer wykupu zdefiniuj jako pole tekstowe i wprowadzenie potwierdź przyciskiem OK. Toll Collect GmbH, Berlin, V 2.1, PL - Stan 11/2012 Strona 7 z 8

8 W oknie Kreatora importu tekstu wybierz opcję Kein Primärschlüssel (Bez klucza podstawowego). Kliknij przycisk Fertig stellen (Zakończ). Importowanie pliku CSV zostało zakończone. Wynik importu szczegółowego wykazu jazd: Toll Collect GmbH, Berlin, V 2.1, PL - Stan 11/2012 Strona 8 z 8

INFORMATOR INTERNETOWY PORTAL WYKUPU MYTA

INFORMATOR INTERNETOWY PORTAL WYKUPU MYTA INFORMATOR INTERNETOWY PORTAL WYKUPU MYTA Internetowy portal systemu wykupu myta (IEBS) umożliwia rejestrację i anulowanie przejazdu płatnym odcinkiem drogi. Do portalu IEBS można dostać się korzystając

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie.

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie. Portal Sprawozdawczy Krótki przewodnik Wymagania techniczne......2 - co powinienem mieć zainstalowane? Logowanie do Portalu......3 - gdzie znaleźć adres Portalu Sprawozdawczego, jak uzyskać dane uwierzytelniające?

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA WŁASNEGO CERTYFIKATU...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUG DOSTĘPNYCH W MODULE UNIFIED MESSAGING.

INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUG DOSTĘPNYCH W MODULE UNIFIED MESSAGING. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUG DOSTĘPNYCH W MODULE UNIFIED MESSAGING. Wersja.4 Warszawa 04 Spis treści. Opis modułu.... 3. Jak uruchomić moduł UM?... 3 3. Korzystanie z usługi e-fax... 4 3.. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

BearingNet - Spis katalogowy

BearingNet - Spis katalogowy Contents Wprowadzenie... 2 Twoja tabela zapasów... 3 Dodaj katalog... 4 Edycja lub kasowanie listy zapasów... 5 Tabela obsługi danych o zapasach... 7 Inwentarz: zadanie... 7 Opcja 1 - Tworzenie i formatowanie

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. ABBYY FineReader Wersja 10 Podręcznik użytkowanika 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY.

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

Kalkulator obwodowy : Instrukcja użytkownika

Kalkulator obwodowy : Instrukcja użytkownika Kalkulator obwodowy : Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wstęp... 1 1.1. Przeznaczenie... 1 1.2. Wymagania sprzętowe... 1 1.3. Wymagania programowe... 1 1.4. Uzyskanie oprogramowania... 1 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się pocztą elektroniczną

Posługiwanie się pocztą elektroniczną Posługiwanie się pocztą elektroniczną Cz. 1. Zakładanie konta Gmail Poczta elektroniczna (e-mail) to usługa służąca do przesyłania wiadomości, najczęściej tekstowych, drogą elektroniczną. Do jej obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Materiały przeznaczone wyłącznie dla UASA. Plagiat.pl 1/15 Spis treści: I. Logowanie II. Menu konta UASA III. Konto IV. Administratorzy

Bardziej szczegółowo

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA Spis treści 1. Wstęp...2 2. Rejestracja i wybór planu taryfowego...3 3. Pierwsze logowanie i konfiguracja...4 3.1 Przewoźnicy...5 3.2 Szablony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla urządzeń mobilnych

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla urządzeń mobilnych Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla urządzeń mobilnych Wersja 1.4 / 11-10-2012 / autor: Dariusz Jaruga Spis treści Spis treści Spis treści... 2 Dostęp do konta na serwerze pocztowym MS Exchange

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop Wersja 7.0.1 Warszawa, 15.01.2015 r. Copyright (c) 2015 Ministerstwo Finansów MINISTERSTWO FINANSÓW, DEPARTAMENT

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 PC Factory S.A. Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 Krok po kroku Spis treści 1. Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7... 3 Wprowadzenie... 3 Sprawdzenie,

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: INSTRUKCJA TECHNICZNA PROGRAMU SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: INSTRUKCJA TECHNICZNA PROGRAMU SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: INSTRUKCJA TECHNICZNA PROGRAMU SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ Spis treści I. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 3 II. INSTALACJA PROGRAMU... 3 1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI INSTALACYJNYCH:...

Bardziej szczegółowo

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA Spis treści 1. Wstęp...3 2. Rejestracja i wybór planu taryfowego...4 3. Pierwsze logowanie i konfiguracja...5 3.1 Przewoźnicy...6 3.2 Szablony

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja korzystania (pomoc) Urząd Miejski w Tczewie http://tczew.skrzynkapodawcza.pl/ Spis treści 1. Zanim skorzystasz z ESP.. s. 2 2. Regulamin korzystania z Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo