Katalog produktów i usług. Catalogue of products and services.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog produktów i usług. Catalogue of products and services. www.traxelektronik.pl"

Transkrypt

1 Katalog produktów i usług Catalogue of products and services 2010

2 Spis Treści Table of Contents Urządzenia meteorologiczne / Meteorological equipment 7 Drogowa stacja meteorologiczna / Road Meteorological Station - ASPG Stacja hydro-meteorologiczna / Hydro - Meteorological Station Leśna stacja meteorologiczna / Forest Meteorological Station Czujnik temperatury / Temperature sensor- Pt100 TRAX Osłona radiacyjna / Radiation shield Detektor opadu / Precipitation detector - DO C5 Czujnik ilości opadu / Precipitation sensor - OP5G Czujnik nasłonecznienia / Pyranometer Czujnik prędkości wiatru / Wind speed sensor - PRW9 Czujnik kierunku wiatru / Wind direction sensor - KWG4 Zespolony czujnik drogowy / Integrated road sensor - DCp 7.2 We Elementy systemów zarządzania / The elements of management systems Centrum zarządzania / Road management center - TRAX flyer Punkt akwizycji obrazu / Video acccess point Wideodetekcja / Vehicle traffic counter System klasyfikacji pojazdów / Vehicle traffic counter - SKP 2.4 Stacja ważenia statystycznego pojazdów w ruchu / Station of statistical weighting of vehicles in motion Rejestrator / Data logger- RC12 Moduł transmisji danych / Data transmission module - MTP 3.0 Moduł transmisji danych i video / Data and video transmission module - VTP 5.0 Znaki Zmiennej Treści / Variable Message Signs - UOPG4 Znaki zmiennej treści / Variable Message Signs- UOPG4 (A/B)4 & UOPG4 (A/B)5 Znaki zmiennej treści / Variable Message Signs- UOPG4 (A/B)6 & UOPG4 (A/B)7 Znaki zmiennej treści / Variable Message Signs- UOPG4 (A/B)8 & UOPG4 (A/B)9 Tablice Zmiennej Treści / Variable Message Boards - UOPG6 Tablice zmiennej treści / Variable Message Boards - UOPG6 A1 & UOPG6 B6 Tablice zmiennej treści / Variable Message Boards - UOPG6 A2 & UOPG6 B2(A) Tablice zmiennej treści / Variable Message Boards - UOPG6 A4 & UOPG6 B Tablice Zmiennej Treści / Variable Message Boards - UOPG3 Tablica zmiennej treści / Variable Message Board - UOPG3 A3 Tablica zmiennej treści / Variable Message Board - UOPG3 A6 Tablica zmiennej treści / Variable Message Board - UOPG3 A7 Tablice zmiennej treści / Variable Message Boards - UOPG3 A8 & UOPG3 A Spis treści / Table of Contents

3 2

4 Informacje ogólne Krakowska firma TRAX elektronik została założona w 1991 roku przez trzech wspólników: Andrzeja Moryca, Mariusza Tomeckiego i Leszka Turczyńskiego pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TRAX elektronik s.c. W 2006 roku zmienił się status firmy ze Spółki Cywilnej TRAX elektronik przekształciło się w Spółkę Jawną. Podstawowy zakres działalności firmy to: produkcja, instalacja i obsługa ο urządzeń elektronicznych, elektrotechnicznych i pomiarowych, ο oprogramowania komputerowego i mikroprocesorowego, ο systemów sterowania i zarządzania ruchem drogowym, systemów osłony przeciwpowodziowej oraz systemów osłony pożarowej lasów, naprawa i konserwacja sprzętu elektronicznego oraz aparatury pomiarowej. TRAX elektronik jest producentem: automatycznych stacji pomiarowych i czujników pomiarowych drogowych stacji pogodowych ASPG, automatycznych stacji hydrologicznych i meteorologicznych, tablic i znaków zmiennej treści, systemów kamerowych, systemów łączności GPRS, systemów sterowania i zarządzania ruchem drogowym Prowadzi: instalacje systemów pomiarowych w terenie, obsługę systemu transmisji danych ze stacji pomiarowych do odbiorcy za pomocą technologii bezprzewodowej GPRS i Internetu, instalacja systemów video detekcji z identyfikacją tablic rejestracyjnych, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną. Od początku istnienia firmy stawiamy na niezawodność i ciągły rozwój naszych produktów, czyniąc naszą ofertę bardziej atrakcyjną dla obecnych i przyszłych klientów. Nieustannie poszukujemy nowych i lepszych rozwiązań metod pomiaru, sposobów transmisji i prezentacji danych oraz konstrukcji tablic i znaków zmiennej treści. Pragniemy podkreślić, iż nasza oferta pozostaje otwarta na potrzeby zamawiającego jesteśmy w stanie dostosować system do indywidualnych potrzeb klientów. Realizujemy także zlecenia nietypowe, specjalistyczne, nie zawarte w naszej ofercie. Zapewniamy usługi związane z modernizacją i eksploatacją systemów (konserwacje, przeglądy okresowe, naprawy). Współpracujemy z licznymi instytucjami naukowymi, których rekomendacją cieszą się nasze produkty. Możemy pochwalić się wieloma nagrodami i wyróżnieniami na targach drogowych. Posiadamy również certyfikat jakości ISO 9001 oraz certyfikat zgodności E na tablice i znaki zmiennej treści (1488-CDP-0065). Wstęp / Introduction

5 General information Cracow company TRAX elektronik was founded in 1991 by three partners: Andrzej Moryc, Mariusz Tomecki and Leszek Turczyński under the name Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe TRAX elektronik s.c. Since 2006 the status of the company has changed of civil partnership TRAX elektronik evolved into a general partnership. The basic scope of the business are: manufacture, installation and maintenance ο electronic, electrical and measurement devices, ο computer and microprocessor software, ο the following systems: traffic management, system of flood guards and system of fire guards, repair and maintenance of electronic equipment and measuring apparatus. TRAX elektronik produces: automatic measuring stations and sensors road weather stations (ASPG), automatic hydrological and meteorological stations variable message signs, camera systems, video detection systems, GPRS communication systems, traffic management and control systems TRAX elektronik also performs: on-site installation of measurement systems, support for data transmission system between on-site stations and recipient via GPRS and internet, instalation of video access points with registration number recognition, warranty and post-warranty support. Since the beginning of our company, we have focused on reliability and continuous development of our products, making our offer more attractive to current and future customers. We are looking for new solutions for measurement methods, ways of data transmission and presentation, design variable message signs.we can say that our offer remains open - we can adjust the system to individual customer needs. We can also fulfill a typical and specialized order, not included in our offer. We provide services related to the modernization and operation (maintenance, periodic maintenance and repairs) Our products are recommended by academic and research institutions we cooperate with. We received many Fair of Road Construction Industry awards and prizes. We also have ISO 9001 quality certificate and the certificate of conformity to the variable message signs and boards (1488-CDP-0065). Wstęp / Introduction

6 Realizacje Do chwili obecnej TRAX elektronik wyprodukował i zainstalował ponad 2000 urządzeń w ponad 1000 obiektach pomiarowo - informacyjnych: drogowych stacji pogodowych; tablic i znaków zmiennej treści; punktów kamerowych; stacji pomiaru ruchu; stacji innego typu. Wybrane realizacje: Budowa 44 drogowych stacji pogodowych na zamówienie Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Warszawie (obecnie GDDKiA Oddział w Warszawie), oraz 13 stacji dla Zarządu Oczyszczania Miasta w Warszawie, Wykonanie Systemu Monitoringu i Ostrzeżeń Powodziowych dla Starostwa Powiatowego w Żywcu (~30 stacji pomiarowych), Wykonanie Systemu Monitoringu Meteorologicznego Obszarów Leśnych (ponad 100 stacji) dla Dyrekcji Generalnych Lasów Państwowych oraz Instytutu Badawczego Leśnictwo, Zintegrowany System Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem na Autostradzie A4 na odcinakach Zgorzelec - Krzyżowa, Krzywa Bielany Wrocławskie oraz, Bielany Wrocławskie - Gliwice, razem 312 km, gdzie zainstalowano między innymi: Drogowe stacje meteorologiczne Punkty akwizycji obrazu Stacje ogólnego pomiaru ruchu Stacje ważenia statystycznego pojazdów w ruchu Tablice zmiennej treści wizualizujące warunki pogodowe Tablice zmiennej treści wizualizujące parametry ruchu Znaki zmiennej treści Centruma zarządzające (Serwerownie) Drogowe punkty dyspozytorskie 28 kpl. 46 kpl. 58 kpl. 8 kpl. 45 szt. 88 szt. 10zt. 3 kpl. 14 kpl Budowa 38 stacji hydrologicznych dla Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Wstęp / Introduction

7 Realization Until now, TRAX elektronik has manufactured and installed more than 2000 devices in over 1000 remote measuring and informational points: road weather stations; variable message signs; camera points; traffic measurement stations; station of another type. Selected realization: Construction of 44 road weather stations ordered by the Regional Directorate of Public Roads in Warsaw (now GDDKiA in Warsaw) and 13 stations for the ZOM (Road Administration Department) in Warsaw, Deployment of Flood Monitoring and Warning System for District Government of Żywiec (~30 stations), Deployment of Meteorological Monitoring Forest Areas System for Directorate-General of the state forests and Forest Research Institute, Integrated raod weather supporting and traffic management system on the A4 motorway (Poland), sections: Zgorzelec - Krzyżowa, Krzywa - Bielany Wrocławskie, Bielany Wrocławskie - Gliwice, total 312 km, where installed: Road weather stations Video Access points General traffic measurement stations Station of statistical weighting of vehicles in motion Variable message board (visualization of traffic prarameters) Variable message board (weather prarameters visualization) Variable message sign Management center (Server room) Dispatch Point Construction of 38 hydrological stations for the Polish Geological Institute in Warsaw. 28 kpl. 46 kpl. 58 kpl. 8 kpl. 45 szt. 88 szt. 10 szt. 3 kpl. 14 kpl. Wstęp / Introduction

8 Czujniki parametrów pogodowych Weather parameters sensors Firma TRAX elektronik posiada w swojej ofercie szeroką gamę czujników pomiarowych pozwalających na automatyczne zbieranie informacji o stanie dróg i sytuacji meteorologicznej. Nasze czujniki mogą być zastosowane oddzielnie lub w zestawach, stanowiących wraz z dedykowanym rejestratorem cyfrowym, pełne oprzyrządowanie stacji meteorologicznych. Takie rozwiązania z kolei służą do budowy całych systemów zarządzania informacją pogodową, np.: systemy zarządzania ruchem drogowym oraz zespoły stacji hydrologicznych lub leśnych, pozwalających prognozować stany zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych. The TRAX elektronik company offers a wide range of sensors allowing an automatic acquisition of information about the state of roads and the meteorological situation. By combining set of sensors together with dedicated data logger we get a fully equipped meteorological station. Solution like these are used to build entire information and management system, i.e. traffic management systems and sets of hydrological and forest stations which can be used to forecast threat conditions. Czujniki parametrów pogodowych / Weather parameters sensors 7

9 8

10 Drogowa stacja meteorologiczna Road Meteorological Station ASPG Drogowa stacja meteorologiczna ASPG jest zespołem wyspecjalizowanych urządzeń, których zadaniem jest pomiar i rejestracja parametrów pogodowych. Do jej podstawowych zadań należy: Pomiar i archiwizacja danych. Przesyłanie danych do systemu zarządzającego ruchem drogowym. Ostrzeganie o zagrożeniach pogodowych. Przesyłanie alarmów oraz sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. tablicami i znakami o zmiennej treści). Przesyłanie danych pomiędzy stacją a innymi urządzeniami zwykle realizowane jest za pomocą bezprzewodowej transmisji GPRS. Istnieje także możliwość wykorzystania innych systemów komunikacji jak: telefonia stacjonarna i GSM, sieci radiowe, linie kablowe, światłowodowe itp. Warunki zasilania i zarządzania energią Sieć energetyczna 230V AC, ( V) 18W (stacja + komplet czujników) Kontrola stanu zasilania i naadowania akumulatora Układ podtrzymania akumulatorowego (pracy ~48 godz.,danych 6 mies.) Regulacja parametrów ładowania akumulatorów z sygnalizacją przełączania System zabezpieczeń przepięciowych wszystkich linii sygnaołwych i zasilania Alternatywne sposoby zasilania (bateria słoneczna, generator wiatrowy, inne) Bezprzewodowa transmisja danych GPRS Automatyczne przesyłanie danych w regularnych odstępach czasu Transmisja danych na żądanie operatora Przesyłanie danych archiwalnych Urządzenie rejestrujące Rejestracja danych pomiarowych Archiwizacja danych Prosta zmiana konfiguracji (zdalna zmiana oprogramowania) Prognozowanie stanów ostrzegawczych i alarmowych Kontrola funkcjonowania systemu Zegar czasu rzeczywistego Podstawowe czujniki Czujnik prędkości wiatru Czujnik kierunku wiatru Czujnik wilgotności względnej powietrza Czujnik temperatury powietrza Czujnik temperatury przy gruncie Czujnik temperatury nawierzchni Czujnik temperatury podbudowy drogi Czujnik stanu nawierzchni Czujniki ilości opadów atmosferycznych i detektor opadu Czujnik widzialności Możliwość podłączenia dodatkowych czujników (analogowych/cyfrowych) The Automatic Road Meteorological Station ASPG is an automated stand-alone device which utilizes configurable set of specialized sensors in order to acquire environmental parameters measurements results. In general the tasks performed by ASPG are listed below: Measurements and data storing. Current (and stored) data sending to the set destination. Warnings generating based on current weather state. Alarms sending and external devices controlling (i.e. Variable Message Signs). Data transmission between the weather station and other places normally are carried out by GPRS. There is a possibility to use other communication systems such as fixed-line and GSM telephony, radio networks, cable or fiber-optic lines, etc. Wireless data transmition GPRS Automatic data sending in regular time period On demand data sending Backup data sending Power and energy management Power supply 230V AC, ( V) 18W (station + all sensors) Power and battery control Data storing device Measurement data storing Data archiving Simple configuration change (remote software change) Forecasting of warning and alarm states System state monitoring Real-time clock Basic sensors Wind speed sensor Wind direction sensor Air relative humidity sensor Air temperature sensor Ground-level temperature sensor Surface temperature sensor Under-surface temperature sensor Surface state sensor Precipitation sensor and precipitation detector Visibility sensor Possibility to connectc aditional sensors with digital or analog output Battery mode work (~48h - work, 6 months - data store) Adjustable charging current to expand battery live Surge protection system for all the station signal and power lines Alternative power supply (solar battery, wind generator, and other) Obudowa jednostki sterującej drogowej stacji meteorologicznej posiada klasę szczelności IP55 wg normy PN-EN i jest odporna na korozję, działania chemikaliów, deszczu, wysokiej wilgotności, kurzu i promieniowania. Housing of the central processing unit of Road Meteorology Station is a IP55 class according to PN-EN and it resistant to: corrosion, chemicals influence, rain, high humidity, dust and radiation. Czujniki parametrów pogodowych / Weather parameters sensors 9

11 Stacja hydro-meteorologiczna Hydro-Meteorological Station Hydrolologiczna stacja meteorologiczna jest zespołem wyspecjalizowanych urządzeń, których zadaniem jest pomiar i rejestracja parametrów i pogodowych. Do jej podstawowych zadań należy: Pomiar i archiwizacja danych pomiarowych. Przesyłanie bieżących danych do systemu monitorowania zagrożeń. Ostrzeganie o zagrożeniach hydrologicznych i pogodowych. Przesyłanie alarmów oraz sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. sygnalizatorami dźwiękowymi itp.). Przesyłanie danych pomiędzy stacją a centrum monitorowania zwykle realizowane jest za pomocą pakietowej transmisji GPRS. Istnieje także możliwość wykorzystania innych systemów komunikacji jak: telefonia stacjonarn, i GSM, sieci radiowe, linie kablowe, światłowodowe itp. Warunki zasilania i zarządzania energią Sieć energetyczna 230V AC, ( V) 18W (stacja + komplet czujników) Kontrola stanu zasilania i naładowania akumulatora Układ podtrzymania akumulatorowego (pracy ~48 godz.,danych 6 mies.) Regulacja parametrów ładowania akumulatorów z sygnalizacją przełączania System zabezpieczeń przepięciowych wszystkich linii sygnałowych i zasilania Alternatywne sposoby zasilania (bateria słoneczna, generator wiatrowy, inne) Bezprzewodowa transmisja danych GPRS Automatyczne przesyłanie danych w regularnych odstępach czasu Transmisja danych na żądanie operatora Przesyłanie danych archiwalnych Urządzenie rejestrujące Rejestracja danych pomiarowych Archiwizacja danych Prosta zmiana konfiguracji (zdalna zmiana oprogramowania) Obliczanie temperatury rosy, punktu zamarzania Kontrola funkcjonowania systemu Zegar czasu rzeczywistego Generowanie alarmów (wysoki stan wody, intensywny opad) Podstawowe czujniki Czujnik prędkości wiatru Czujnik kierunku wiatru Czujnik wilgotności względnej powietrza Czujnik temperatury powietrza Czujnik temperatury przy gruncie Detektor opadu i czujnik ilości opadu Czujniki poziomu wody Czujnik ciśnienia atmosferycznego Możliwość podłączenia dodatkowych czujników z wejściami analogowymi lub cyfrowymi The Automatic Hydrological Station is an automated stand-alone device which utilizes configurable set of specialized sensors in order to acquire environmental parameters measurements results. In general the tasks performed by station are listed below: Wireless data transmition GPRS Automatic data sending in regular time period On demand data sending Backup data sending Power and energy management Power supply 230V AC, ( V) 18W (station + all sensors) Power and battery state control Measurements and data storing. Current (and stored) data sending to the control center. Warnings generating based on current weather state. Alarms sending and external controlling devices (i.e. sirene, light signaller, etc.). Data transmission between the weather station and other devices normally are carried out by GPRS. There is a posibility to use other communication systems such as fixed-line and GSM telephony, radio networks, cable or fiber-optic lines, etc. Data storing device Measurement data storing Data archiving Simple configuration change (remote software change) Dew point, freezing point temperature calculation System state monitoring Real-time clock Generating of alarms (high water level, intense precipitation) Basic sensors Wind speed sensor Wind direction sensor Air relative humidity sensor Air temperature sensor Ground-level temperature sensor Precipitation sensor and precipitation detector Water level sensors Atmospheric pressure sensor Possibility to connectc aditional sensors with digital or analog output Battery mode work (~48h - work, 6 months - data store) Adjustable charging current to expand battery live Surge protection system for all the station signal and power lines Alternative power supply (solar battery, wind generator, and other) Obudowa jednostki sterującej stacji hydro-meteorologicznej posiada klasę szczelności IP55 wg normy PN-EN i jest odporna na korozję, działania chemikaliów, deszczu, wysokiej wilgotności, kurzu i promieniowania. Housing of the central processing unit of Hydro-Meteorology Station is a IP55 class according to PN-EN and is resistant to: corrosion, chemicals influence, rain, high humidity, dust and radiation. 10 Czujniki parametrów pogodowych / Weather parameters sensors

12 Leśna stacja meteorologiczna Forest Meteorological Station Leśna stacja meteorologiczna jest zespołem wyspecjalizowanych urządzeń, których zadaniem jest pomiar i rejestracja parametrów pogodowych charakterystycznych dla środowiska leśnego. Do jej podstawowych zadań należy: Pomiar i archiwizacja danych pomiarowych. Przesyłanie bieżących danych do systemu monitorowania zagrożeń pożarowych. Ostrzeganie o zagrożeniach pożarowych i pogodowych. Przesyłanie alarmów oraz sterowanie urządzeniami zewnętrznymi. Przesyłanie danych pomiędzy stacją a centrum monitorowania zwykle realizowane jest za pomocą bezprzewodowej transmisji GPRS Istnieje także możliwość wykorzystania innych systemów komunikacji jak: telefonia stacjonarna i GSM, sieci radiowe, linie kablowe, światłowodowe itp. Warunki zasilania i zarządzania energią Sieć energetyczna 230V AC, ( V) 18W (stacja + komplet czujników) Kontrola zasilania i naładowania akumulatora Układ podtrzymania akumulatorowego (pracy ~48 godz.,danych 6 mies.) Regulacja parametrów ładowania akumulatorów z sygnalizacją przełączania System zabezpieczeń przepięciowych wszystkich linii sygnałowych i zasilających Alternatywne sposoby zasilania (bateria słoneczna, generator wiatrowy, inne) Bezprzewodowa transmisja danych GPRS Automatyczne przesyłanie danych w regularnych odstępach czasu Transmisja danych na żądanie operatora Przesyłanie danych archiwalnych Urządzenie rejestrujące Rejestracja danych pomiarowych Archiwizacja danych Prosta zmiana konfiguracji (zdalna wymiana oprogramowania) Kontrola funkcjonowania systemu Zegar czasu rzeczywistego Wyświetlacz LCD na wyposażeniu (opcjonalnie) Podstawowe czujniki Czujnik prędkości wiatru Czujnik kierunku wiatru Czujnik wilgotności względnej powietrza Czujnik temperatury powietrza Czujnik temperatury przy gruncie Czujniki temperatury gruntu na różnych głębokościach Czujnik nasłonecznienia Czujnik ciśnienia atmosferycznego (barometr) Czujniki ilości opadu atmosferycznego Czujnik wilgotności ściółki (wagosuszarka) Możliwość podłączenia dodatkowych czujników z wyjściami analogowymi lub cyfrowymi Obudowa jednostki sterującej leśnej stacji meteorologicznej posiada klasę szczelności IP55 wg normy PN-EN i jest odporna na korozję, działania chemikaliów, deszczu, wysokiej wilgotności, kurzu i promieniowania. The Automatic Forest Meteorological Station is an automated stand-alone device which utilizes configurable set of specialized sensors in order to acquire measurements results characteristic for the forest environment. In general the tasks performed by Station are listed below: Wireless data transmition GPRS Automatic data sending in regular time period On demand data sending Backup data sending Power and energy management Power supply 230V AC, ( V) 18W (station + all sensors) Power and battery control Measurments and data storing. Current (and stored) data sending to the fire hazard monitoring system. Warnings generating based on fire hazard or current weather state. Alarms sending and external devices controlling. Data transmition between the weather station and other places normally are carried out by GPRS. There is a posibility to use other communication systems such as fixed-line and GSM telephony, radio networks, cable or fiber lines, etc. Data storing device Measurement data storing Data archiving Simple configuration change (remote software change) System state monitoring Real-time clock LCD display (optional) Basic sensors Wind speed sensor Wind direction sensor Air relative humidity sensor Air temperature sensor Ground-level temperature sensor Soil temperature sensors at various depths Sun sensor (pyranometer) Barometric pressure sensor Precipitation sensor and precipitation detector Moisture analyzer Possibility to connectc aditional sensors with digital or analog output Battery mode work (~48h - work, 6 months - data store) Adjustable charging current to expand battery live Surge protection system for all the station power and signal lines Alternative power supply (solar battery, wind generator, and other) Housing of the central processing unit of Forest Meteorology Station is a IP55 class according to PN-EN and is resistant to: corrosion, chemicals influence, rain, high humidity, dust and radiation. Czujniki parametrów pogodowych / Weather parameters sensors 11

13 Czujnik temperatury Temperature sensor Pt100 TRAX Pt100 TRAX to czujnik temperatury do zastosowań uniwersalnych (pomiary temperatury: powietrza, gruntu, nawierzchni drogi, wody i innych). Zbudowany jest na bazie platynowego rezystora Pt100 klasy A według PN-EN Zakres pomiarowy: Temperatura pracy: Dokładność pomiaru: Rozdzielczość pomiaru: Prąd zasilania: Wyjście sygnału: Element aktywny: Waga: Wymiary: Materiał: -50 C +85 C -50 C +85 C klasa selektywna dla zakresu -10 C +10 C dokładność do 0,1 C, w pozostałym zakresie klasa A wg. PN-EN C 1,0 ma Pomiar czteroprzewodowy Rezystor platynowy Pt g Średnica: Ø10 mm; Długość czujnika: 60 mm; Długość przewodu sygnałowego: dowolna Osłona radiacyjna firmy TRAX elektronik stanowi skuteczną barierę dla niekorzystnych wpływów środowiska zewnętrznego na umieszczone wewnątrz czujniki, przy czym jej wykonanie pozwala na swobodny przepływ powietrza, co pozwala np. na pomiar temperatury. Standardowo w obudowach tych montuje się zintegrowane czujniki temperatury i wilgotności powietrza, istnieje jednak pełna dowolność, co do montowanych w niej czujników. Osłona radiacyjna Radiation shield Tworzywo sztuczne (plastyk) w kolorze białym. Pt100 TRAX is a temperature sensor for universal applications (temperature of: air, ground, road surface, water and other). It is built on the basis of a platinum resistor Pt 100 Class A according to BS-EN Measurement range: Operating temperature: Measurement accuracy: Measurement resolution: Supply current: Output: Active element: Weight: Dimensions: Material: -50 C +85 C -50 C +85 C Selective class for a range of -10 C +10 C accuracy up to 0.1 C, the remainder of the class A acc. PN-EN C 1.0 ma Four-wire measurement PT100 platinum resistor 50 g Diameter: Ø10 mm; Sensor length: 60 mm; Signal cable length: any Radiation shield's produced by TRAX elektronik are an effective barrier against adverse environmental influences on the sensors placed inside, but its construction allows free air flow, what makes possible for example an air temperature measurements. Standard application for the shield is to mount an integrated temperature and humidity sensor inside, but it s possible to mount any other sensor. Plastic in white color. Wymiary zewnętrzne: Wysokość od podstawy: 215 mm Średnica: Ø210 mm External dimensions: Wysokość od podstawy: 215 mm Średnica: Ø210 mm Wymiary komory wewnętrznej: Wysokość od podstawy: 195mm Średnica: Ø100 mm Internal dimensions: Wysokość od podstawy: 195mm Średnica: Ø100mm Sposób montażu: Kabel ośmioprzewodowy Mounting way: eight-wire cable Waga: Wilgotność: cyfrowy sygnał DIO (0 1V) Temperatura: cyfrowy sygnał DIO (0 1V) Output signal: Humidity: DIO digital signal (0 1V) Temperature: DIO digital signal (0 1V) 12 Czujniki parametrów pogodowych / Weather parameters sensors

14 Detektor opadu Precipitation detector DO C5 DO C5 to analogowy czujnik pozwalający wykryć opad atmosferyczny oraz zmierzyć j e g o i n t e n s y w n o ś ć. Detekcja następuje przez stwierdzenie obecności wody na powierzchni elementu aktywnego. Powierzchnia ta jest podgrzewana co umożliwia wykrycie opadów śniegu, oraz powoduje osuszanie. Czujnik posiada aluminiową osłonę niwelującą wpływ wiatru. Czułość detekcji: Napięcie zasilania: (Czujnik) Napięcie zasilania: (Grzałka) Pobór mocy : (Czujnik) Pobór mocy: (Grzałka) Temperatura pracy: Wymiary: Waga: Powierzchnia zbiorcza: (Recepcyjna) Zakres pomiarowy: Rozdzielczość pomiaru: Sygnał wyjściowy: 2 0,05 cm 12 V DC 12 V DC lub 12 V AC 1 W 3 W (Maksymalnie) -40 C +60 C Długość: 110 mm; Szerokość: 110 mm; Wysokość: 120 mm 500 g OP5G to klasyczny pluwiometr wyposażony w elektroniczną aparaturę, pozwalającą na automatyczne i bezobsługowe dokonywanie pomiaru wielkości opadów atmosferycznych. Urządzenie w wersji całorocznej ma wbudowany system ogrzewania oraz dodatkową osłonę styropianową, dzięki czemu pomiary możliwe są również w okresie zimowym oraz podczas opadów śniegu. Czujnik jest zabezpieczony przed zatkaniem lejka przez zanieczyszczenia. Poziom powierzchni detekcyjnej można regulować, zmieniając długość słupka montażowego. W ten sposób OP5G jest przystosowany do pracy na różnych wysokościach. 200 cm 0 5 mm/min 0,1 mm/min 2 impuls (0,2s); RS485 Detection sensitivity: Supply voltage: (Sensor) Supply voltage: (Heater) Input power: (Sensor) Input power: (Heater) Operating temperature: Dimensions: Weight: Czujnik ilości opadu Precipitation sensor OP5G The OP5G is a classical pluviometer equipped with an electronic apparatus that allows automatically and no employee, measure amount of precipitation. he device has a built-in heater, so that measurements are possible during the snowfall. In addition, the sensor is secured against clogging by impurities, and the height of reception surface area can be set arbitrarily by changing the length of the upright assembly. In this way OP5G is adapted to work year-round in an European climate. Measurement surface: (Reception surface) Measuring range: Measurement resolution: Output signal: DO C5 is an analog sensor, which allows to detect precipitation and to measure it s intensity. Detection is made by detecting water on the active element surface, which is heated to allow snow detection, and to dry it. The sensor has an aluminum cover bridging effect of the wind. 2 0,05 cm 12 V DC 12 V DC or 12 V AC 1 W 3 W (Maximum) -40 C +60 C Length: 110 mm; Width: 110 mm; Height: 120 mm 500 g cm 0 5 mm/min 0.1 mm/min impulse (0.2s); RS485 Element aktywny: korytko wywrotne Active element: tipping-bucket Napięcie grzałki: 24 V AC Heater voltage: 24 V AC Moc grzałki: 120 W Heater power: 120 W Temperatura pracy: -40 C 60 C Operating temperature: -40 C 60 C Wymiary: Wysokość (bez uchwytu): 520 mm; Średnica trzpienia montażowego: 53 mm Dimensions: Height (without handle): 520 mm Mandrel diameter hole: 53 mm Czujniki parametrów pogodowych / Weather parameters sensors 13

15 Zespolony czujnik drogowy Integrated road sensor DCP 7.2 We Zakres pomiarowy: (Temperatura) Zakres pomiarowy: (Koncentracja środka) Zakres pomiarowy: (Grubość warstwy wody) Dokładność pomiaru: (Temperatura) Dokładność pomiaru: (Koncentracja środka) Dokładność pomiaru: (Grubość warstwy wody) Temperatura pracy: Klasa szczelności: Wymiary: Czujnik temperatury Optyczny czujnik grubości warstwy wody Elektrody pomiarowe Zintegrowany czujnik drogowy, to w rzeczywistości zespół kilku, różnego rodzaju urządzeń pomiarowych współpracujących ze sobą (dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu w obudowie zalanej masą żywicznoepoksydową o parama metrach fizycznych zbliżonych do parametrów asfaltu i betonu). Urządzenie to dostarcza do stacji meteorologicznych informacji związanych ze stanem drogi, takich jak temperatura nawierzchni, temperatura na głębokości 5 lub 6cm, Ilość i koncentracja środka odladzającego i grubość zalegającej warstwy wody lub lodu. Ponadto stacja meteorologiczna może klasyfikować stan powierzchni (sucha, wilgotna, mokra, oszroniona pokryta środkiem chemicznym, etc.) oraz określać temperaturę zamarzania roztworu pokrywającego powierzchnię czujnika. Płaszczyzna czujnika pokrywa się z płaszczyzną nawierzchni nie stanowiąc przeszkody dla ruchu drogowego, a obudowa zapewnia odporność na działanie sił stycznych i udarów mechanicznych. -50 C +85 C ppt 0 8 mm klasa selektywna: dla -10 C +10 C: dokładność do 0,1 C; pozostały zakres: dokładność zgodnie z klasą A normy PN-EN ppt (do 5% błędu) 0,1 mm (dla zakresu 0 1 mm) -50 C +85 C IP68 Średnica: Ø100 mm; Wysokość: 62 mm Measuring range: (Temperature) Measuring range: (Brine concentration) Measuring range: (Water layer thickness) Measurement accuracy: (Temperature) Measurement accuracy: (Brine concentration) Measuring accuracy: (Water layer thickness) Operating temperature: Class ingress protection: Dimensions: Temperature sensor Optical water layer thickness sensor Measuring electrodes The Integrated Road Sensor, is a collection of different types of sensors, working together in epoxy resin housing. The device provides information to the meteorological stations about the condition of the road, in which it is installed, such as surface temperature, the temperature at a depth of 5 or 6cm, amount and concentration of salt brine and the thickness of the water or ice layer. In addition, weather station can classify the surface condition (dry, wet, frozen, covered with brine, etc.), and determine freezing point of salt brine covering the surface of the sensor. The surface of the sensor coincides with the road surface so it isn't a trafic obstacle, and its housing provides resistance to tangential forces and mechanical strokes. -50 C +85 C ppt 0 8 mm Selective class: for -10 C +10 C accuracy up to 0.2 C, the remainder of the class A acc. PN-EN ppt (up to 5% error) 0,1 mm (for range 0 1 mm) -50 C +85 C IP68 Diameter: Ø 100 mm; Height: 62 mm 14 Czujniki parametrów pogodowych / Weather parameters sensors

Szanowni Państwo, Dear Sirs,

Szanowni Państwo, Dear Sirs, Szanowni Państwo, sektor MŚP stanowi istotne ogniwo każdej nowoczesnej gospodarki. Dzięki swojej elastyczności oraz otwartości na innowacje w szybki sposób reaguje na bieżące potrzeby rynku, stymulując

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-3DN7500V/IRH-2P

User s manual NVIP-3DN7500V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-3DN7500V/IRH-2P NVIP-3DN7500V/IRH-2P User s manual ver.1.0 (short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0, - user s Manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

Master Automatic Control System for the Power Industry

Master Automatic Control System for the Power Industry Master Automatic Control System for the Power Industry Authors Michał Białecki Jerzy Drutko Radosław Izakiewicz Antonina Kieleczawa Piotr Pietras Roman Skakowski Wojciech Szubert Edward Ziaja Keywords

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-5DN7000C-1P

User s manual NVIP-5DN7000C-1P User s manual NVIP-5DN7000C-1P NVIP-5DN7000C-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

... MINI catalog; our products at a glance... MINI katalog; przegląd Naszych produktów

... MINI catalog; our products at a glance... MINI katalog; przegląd Naszych produktów ... MINI catalog; our products at a glance... MINI katalog; przegląd Naszych produktów Wersja 2015 Edycja 2 WYLER AG Inclination measuring systems Systemy pomiaru pochylenia Im Hölderli 13, CH - 8405 WINTERTHUR

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-6DN5060V/IRH-2P NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Doc: I273PLGB04_11_DMG900_DMG900T.doc 26/04/2011 s. 1 / 35

Doc: I273PLGB04_11_DMG900_DMG900T.doc 26/04/2011 s. 1 / 35 I273PLGB 0411 31100126 PL DMG900 Cyfrowy analizator sieci DMG900T Przetwornik INSTRUKCJA OBSŁUGI DMG900 Digital power analyzer DMG900T Power transducer INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD e. ro /d vr /N ov us /N D REA 3 10 4L CD U s e r s m a n u a l (short) ht tp :// ww w. e- ca m er NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD NDR-EA3104LCD / NDR-EA3108LCD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P

NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P User s manual (short form) NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P NVIP-3DN3052H/IR-1P NVIP-3DN3050H/IR-1P, NVIP-3DN3051H/IR-1P, NVIP-3DN3052H/IR-1P - User s manual (short form) ver 1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS User s manual (short form) NVIP-1DN3000V/IR-1P NVIP-2DN3000V/IR-1P NVIP-1DN3001V/IR-1P NVIP-2DN3001V/IR-1P IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking

Bardziej szczegółowo

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19 I377 PL GB 0314 PL DCRL3 DCRL5 Automatyczny regulator współczynnika mocy INSTRUKCJA OBSŁUGI GB DCRL3 DCRL5 Automatic Power Factor Controller INSTRUCTIS MANUAL UWAGA! Przed użyciem i instalacją urządzenia

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416 User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA2208-II, NDR-BB2208,NDR-BA2416, NDR-BA4104-II, NDR-BB4104, NDR-BA4208 and User s manual (short) ver.1.3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL KAMERA TERMOWIZYJNA THERMAL IMAGER KT-130

INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL KAMERA TERMOWIZYJNA THERMAL IMAGER KT-130 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL KAMERA TERMOWIZYJNA THERMAL IMAGER KT-130 INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA TERMOWIZYJNA KT-130 SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Wersja 1.01 25.01.2013 Kamera

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P

NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P User s manual (short form) NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P NVIP-2DN5020V/IR-1P NVIP-2DN5000V/IR-1P, NVIP-3DN5000V/IR-1P, NVIP-2DN5020V/IR-1P User s manual (short form) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 NDR-EA2104 / NDR-EA2208 / NDR-EA2416 User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

NVIP-TC5401C/MPX2.0 NVIP-TDN5401C/MPX2.0 NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0

NVIP-TC5401C/MPX2.0 NVIP-TDN5401C/MPX2.0 NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0 U s e r s m a n u a l NVIP-TC5401C/MPX2.0 NVIP-TDN5401C/MPX2.0 NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0 User s manual ver.1.0. IMPORTA T SAFEGUARDS A D WAR I GS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR 4-CH digital video recorder set URZ0158 User's manual Instrukcja obsługi EN PL H.264 DVR Owner s manual Notes The power supply of this DVR is provided through DC 12V/3A adapter, please check the power

Bardziej szczegółowo

GL7000 DATA PLATFORM. Urządzenie pozyskiwania danych o budowie modułowej. WWW.vesploter.pl

GL7000 DATA PLATFORM. Urządzenie pozyskiwania danych o budowie modułowej. WWW.vesploter.pl Urządzenie pozyskiwania danych o budowie modułowej DATA PLATFORM GL7000 Modułowe urządzenie nowej generacji pozyskiwania danych. Do pomiaru w dowolnej chwili czasowej wybranego sygnału przez określoną

Bardziej szczegółowo

The operating parameters of internal combustion engines in the road test

The operating parameters of internal combustion engines in the road test The operating parameters of internal combustion engines... Jarosław MAMALA Sebastian BROL Jerzy JANTOS PTNSS-2011-SS3-306 The operating parameters of internal combustion engines in the road test A characteristic

Bardziej szczegółowo

Prezentacja ogólna firmy S.A.

Prezentacja ogólna firmy S.A. Prezentacja ogólna firmy S.A. Warszawa, 26.09.2011 Kim jesteśmy Techmadex S.A. jest prywatną polską firmą handlowo usługową istniejącą nieprzerwanie od 1989 roku. Roczny obrót: ok. 15 mln zł. Zatrudnienie:

Bardziej szczegółowo

Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Siewierz

Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Siewierz Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Siewierz PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ AKTYWNA WĘZEŁ SZKIELETOWY I WĘZŁY DYSTRYBUCYJNE Branża: Inwestycja: Zamawiający: Wykonawca: Podwykonawca:

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (short) NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (Short) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding S. A. 2 User s manual (Short) ver.1.1

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-5304 POE

User s manual NVR-5304 POE User s manual (short) NVR-5304 POE NVR-5304 POE User s manual(short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-5304 POE User s manual(short) ver.1.0 FOREWORD

Bardziej szczegółowo