Katalog produktów i usług. Catalogue of products and services.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog produktów i usług. Catalogue of products and services. www.traxelektronik.pl"

Transkrypt

1 Katalog produktów i usług Catalogue of products and services 2010

2 Spis Treści Table of Contents Urządzenia meteorologiczne / Meteorological equipment 7 Drogowa stacja meteorologiczna / Road Meteorological Station - ASPG Stacja hydro-meteorologiczna / Hydro - Meteorological Station Leśna stacja meteorologiczna / Forest Meteorological Station Czujnik temperatury / Temperature sensor- Pt100 TRAX Osłona radiacyjna / Radiation shield Detektor opadu / Precipitation detector - DO C5 Czujnik ilości opadu / Precipitation sensor - OP5G Czujnik nasłonecznienia / Pyranometer Czujnik prędkości wiatru / Wind speed sensor - PRW9 Czujnik kierunku wiatru / Wind direction sensor - KWG4 Zespolony czujnik drogowy / Integrated road sensor - DCp 7.2 We Elementy systemów zarządzania / The elements of management systems Centrum zarządzania / Road management center - TRAX flyer Punkt akwizycji obrazu / Video acccess point Wideodetekcja / Vehicle traffic counter System klasyfikacji pojazdów / Vehicle traffic counter - SKP 2.4 Stacja ważenia statystycznego pojazdów w ruchu / Station of statistical weighting of vehicles in motion Rejestrator / Data logger- RC12 Moduł transmisji danych / Data transmission module - MTP 3.0 Moduł transmisji danych i video / Data and video transmission module - VTP 5.0 Znaki Zmiennej Treści / Variable Message Signs - UOPG4 Znaki zmiennej treści / Variable Message Signs- UOPG4 (A/B)4 & UOPG4 (A/B)5 Znaki zmiennej treści / Variable Message Signs- UOPG4 (A/B)6 & UOPG4 (A/B)7 Znaki zmiennej treści / Variable Message Signs- UOPG4 (A/B)8 & UOPG4 (A/B)9 Tablice Zmiennej Treści / Variable Message Boards - UOPG6 Tablice zmiennej treści / Variable Message Boards - UOPG6 A1 & UOPG6 B6 Tablice zmiennej treści / Variable Message Boards - UOPG6 A2 & UOPG6 B2(A) Tablice zmiennej treści / Variable Message Boards - UOPG6 A4 & UOPG6 B Tablice Zmiennej Treści / Variable Message Boards - UOPG3 Tablica zmiennej treści / Variable Message Board - UOPG3 A3 Tablica zmiennej treści / Variable Message Board - UOPG3 A6 Tablica zmiennej treści / Variable Message Board - UOPG3 A7 Tablice zmiennej treści / Variable Message Boards - UOPG3 A8 & UOPG3 A Spis treści / Table of Contents

3 2

4 Informacje ogólne Krakowska firma TRAX elektronik została założona w 1991 roku przez trzech wspólników: Andrzeja Moryca, Mariusza Tomeckiego i Leszka Turczyńskiego pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TRAX elektronik s.c. W 2006 roku zmienił się status firmy ze Spółki Cywilnej TRAX elektronik przekształciło się w Spółkę Jawną. Podstawowy zakres działalności firmy to: produkcja, instalacja i obsługa ο urządzeń elektronicznych, elektrotechnicznych i pomiarowych, ο oprogramowania komputerowego i mikroprocesorowego, ο systemów sterowania i zarządzania ruchem drogowym, systemów osłony przeciwpowodziowej oraz systemów osłony pożarowej lasów, naprawa i konserwacja sprzętu elektronicznego oraz aparatury pomiarowej. TRAX elektronik jest producentem: automatycznych stacji pomiarowych i czujników pomiarowych drogowych stacji pogodowych ASPG, automatycznych stacji hydrologicznych i meteorologicznych, tablic i znaków zmiennej treści, systemów kamerowych, systemów łączności GPRS, systemów sterowania i zarządzania ruchem drogowym Prowadzi: instalacje systemów pomiarowych w terenie, obsługę systemu transmisji danych ze stacji pomiarowych do odbiorcy za pomocą technologii bezprzewodowej GPRS i Internetu, instalacja systemów video detekcji z identyfikacją tablic rejestracyjnych, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną. Od początku istnienia firmy stawiamy na niezawodność i ciągły rozwój naszych produktów, czyniąc naszą ofertę bardziej atrakcyjną dla obecnych i przyszłych klientów. Nieustannie poszukujemy nowych i lepszych rozwiązań metod pomiaru, sposobów transmisji i prezentacji danych oraz konstrukcji tablic i znaków zmiennej treści. Pragniemy podkreślić, iż nasza oferta pozostaje otwarta na potrzeby zamawiającego jesteśmy w stanie dostosować system do indywidualnych potrzeb klientów. Realizujemy także zlecenia nietypowe, specjalistyczne, nie zawarte w naszej ofercie. Zapewniamy usługi związane z modernizacją i eksploatacją systemów (konserwacje, przeglądy okresowe, naprawy). Współpracujemy z licznymi instytucjami naukowymi, których rekomendacją cieszą się nasze produkty. Możemy pochwalić się wieloma nagrodami i wyróżnieniami na targach drogowych. Posiadamy również certyfikat jakości ISO 9001 oraz certyfikat zgodności E na tablice i znaki zmiennej treści (1488-CDP-0065). Wstęp / Introduction

5 General information Cracow company TRAX elektronik was founded in 1991 by three partners: Andrzej Moryc, Mariusz Tomecki and Leszek Turczyński under the name Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe TRAX elektronik s.c. Since 2006 the status of the company has changed of civil partnership TRAX elektronik evolved into a general partnership. The basic scope of the business are: manufacture, installation and maintenance ο electronic, electrical and measurement devices, ο computer and microprocessor software, ο the following systems: traffic management, system of flood guards and system of fire guards, repair and maintenance of electronic equipment and measuring apparatus. TRAX elektronik produces: automatic measuring stations and sensors road weather stations (ASPG), automatic hydrological and meteorological stations variable message signs, camera systems, video detection systems, GPRS communication systems, traffic management and control systems TRAX elektronik also performs: on-site installation of measurement systems, support for data transmission system between on-site stations and recipient via GPRS and internet, instalation of video access points with registration number recognition, warranty and post-warranty support. Since the beginning of our company, we have focused on reliability and continuous development of our products, making our offer more attractive to current and future customers. We are looking for new solutions for measurement methods, ways of data transmission and presentation, design variable message signs.we can say that our offer remains open - we can adjust the system to individual customer needs. We can also fulfill a typical and specialized order, not included in our offer. We provide services related to the modernization and operation (maintenance, periodic maintenance and repairs) Our products are recommended by academic and research institutions we cooperate with. We received many Fair of Road Construction Industry awards and prizes. We also have ISO 9001 quality certificate and the certificate of conformity to the variable message signs and boards (1488-CDP-0065). Wstęp / Introduction

6 Realizacje Do chwili obecnej TRAX elektronik wyprodukował i zainstalował ponad 2000 urządzeń w ponad 1000 obiektach pomiarowo - informacyjnych: drogowych stacji pogodowych; tablic i znaków zmiennej treści; punktów kamerowych; stacji pomiaru ruchu; stacji innego typu. Wybrane realizacje: Budowa 44 drogowych stacji pogodowych na zamówienie Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Warszawie (obecnie GDDKiA Oddział w Warszawie), oraz 13 stacji dla Zarządu Oczyszczania Miasta w Warszawie, Wykonanie Systemu Monitoringu i Ostrzeżeń Powodziowych dla Starostwa Powiatowego w Żywcu (~30 stacji pomiarowych), Wykonanie Systemu Monitoringu Meteorologicznego Obszarów Leśnych (ponad 100 stacji) dla Dyrekcji Generalnych Lasów Państwowych oraz Instytutu Badawczego Leśnictwo, Zintegrowany System Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem na Autostradzie A4 na odcinakach Zgorzelec - Krzyżowa, Krzywa Bielany Wrocławskie oraz, Bielany Wrocławskie - Gliwice, razem 312 km, gdzie zainstalowano między innymi: Drogowe stacje meteorologiczne Punkty akwizycji obrazu Stacje ogólnego pomiaru ruchu Stacje ważenia statystycznego pojazdów w ruchu Tablice zmiennej treści wizualizujące warunki pogodowe Tablice zmiennej treści wizualizujące parametry ruchu Znaki zmiennej treści Centruma zarządzające (Serwerownie) Drogowe punkty dyspozytorskie 28 kpl. 46 kpl. 58 kpl. 8 kpl. 45 szt. 88 szt. 10zt. 3 kpl. 14 kpl Budowa 38 stacji hydrologicznych dla Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Wstęp / Introduction

7 Realization Until now, TRAX elektronik has manufactured and installed more than 2000 devices in over 1000 remote measuring and informational points: road weather stations; variable message signs; camera points; traffic measurement stations; station of another type. Selected realization: Construction of 44 road weather stations ordered by the Regional Directorate of Public Roads in Warsaw (now GDDKiA in Warsaw) and 13 stations for the ZOM (Road Administration Department) in Warsaw, Deployment of Flood Monitoring and Warning System for District Government of Żywiec (~30 stations), Deployment of Meteorological Monitoring Forest Areas System for Directorate-General of the state forests and Forest Research Institute, Integrated raod weather supporting and traffic management system on the A4 motorway (Poland), sections: Zgorzelec - Krzyżowa, Krzywa - Bielany Wrocławskie, Bielany Wrocławskie - Gliwice, total 312 km, where installed: Road weather stations Video Access points General traffic measurement stations Station of statistical weighting of vehicles in motion Variable message board (visualization of traffic prarameters) Variable message board (weather prarameters visualization) Variable message sign Management center (Server room) Dispatch Point Construction of 38 hydrological stations for the Polish Geological Institute in Warsaw. 28 kpl. 46 kpl. 58 kpl. 8 kpl. 45 szt. 88 szt. 10 szt. 3 kpl. 14 kpl. Wstęp / Introduction

8 Czujniki parametrów pogodowych Weather parameters sensors Firma TRAX elektronik posiada w swojej ofercie szeroką gamę czujników pomiarowych pozwalających na automatyczne zbieranie informacji o stanie dróg i sytuacji meteorologicznej. Nasze czujniki mogą być zastosowane oddzielnie lub w zestawach, stanowiących wraz z dedykowanym rejestratorem cyfrowym, pełne oprzyrządowanie stacji meteorologicznych. Takie rozwiązania z kolei służą do budowy całych systemów zarządzania informacją pogodową, np.: systemy zarządzania ruchem drogowym oraz zespoły stacji hydrologicznych lub leśnych, pozwalających prognozować stany zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych. The TRAX elektronik company offers a wide range of sensors allowing an automatic acquisition of information about the state of roads and the meteorological situation. By combining set of sensors together with dedicated data logger we get a fully equipped meteorological station. Solution like these are used to build entire information and management system, i.e. traffic management systems and sets of hydrological and forest stations which can be used to forecast threat conditions. Czujniki parametrów pogodowych / Weather parameters sensors 7

9 8

10 Drogowa stacja meteorologiczna Road Meteorological Station ASPG Drogowa stacja meteorologiczna ASPG jest zespołem wyspecjalizowanych urządzeń, których zadaniem jest pomiar i rejestracja parametrów pogodowych. Do jej podstawowych zadań należy: Pomiar i archiwizacja danych. Przesyłanie danych do systemu zarządzającego ruchem drogowym. Ostrzeganie o zagrożeniach pogodowych. Przesyłanie alarmów oraz sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. tablicami i znakami o zmiennej treści). Przesyłanie danych pomiędzy stacją a innymi urządzeniami zwykle realizowane jest za pomocą bezprzewodowej transmisji GPRS. Istnieje także możliwość wykorzystania innych systemów komunikacji jak: telefonia stacjonarna i GSM, sieci radiowe, linie kablowe, światłowodowe itp. Warunki zasilania i zarządzania energią Sieć energetyczna 230V AC, ( V) 18W (stacja + komplet czujników) Kontrola stanu zasilania i naadowania akumulatora Układ podtrzymania akumulatorowego (pracy ~48 godz.,danych 6 mies.) Regulacja parametrów ładowania akumulatorów z sygnalizacją przełączania System zabezpieczeń przepięciowych wszystkich linii sygnaołwych i zasilania Alternatywne sposoby zasilania (bateria słoneczna, generator wiatrowy, inne) Bezprzewodowa transmisja danych GPRS Automatyczne przesyłanie danych w regularnych odstępach czasu Transmisja danych na żądanie operatora Przesyłanie danych archiwalnych Urządzenie rejestrujące Rejestracja danych pomiarowych Archiwizacja danych Prosta zmiana konfiguracji (zdalna zmiana oprogramowania) Prognozowanie stanów ostrzegawczych i alarmowych Kontrola funkcjonowania systemu Zegar czasu rzeczywistego Podstawowe czujniki Czujnik prędkości wiatru Czujnik kierunku wiatru Czujnik wilgotności względnej powietrza Czujnik temperatury powietrza Czujnik temperatury przy gruncie Czujnik temperatury nawierzchni Czujnik temperatury podbudowy drogi Czujnik stanu nawierzchni Czujniki ilości opadów atmosferycznych i detektor opadu Czujnik widzialności Możliwość podłączenia dodatkowych czujników (analogowych/cyfrowych) The Automatic Road Meteorological Station ASPG is an automated stand-alone device which utilizes configurable set of specialized sensors in order to acquire environmental parameters measurements results. In general the tasks performed by ASPG are listed below: Measurements and data storing. Current (and stored) data sending to the set destination. Warnings generating based on current weather state. Alarms sending and external devices controlling (i.e. Variable Message Signs). Data transmission between the weather station and other places normally are carried out by GPRS. There is a possibility to use other communication systems such as fixed-line and GSM telephony, radio networks, cable or fiber-optic lines, etc. Wireless data transmition GPRS Automatic data sending in regular time period On demand data sending Backup data sending Power and energy management Power supply 230V AC, ( V) 18W (station + all sensors) Power and battery control Data storing device Measurement data storing Data archiving Simple configuration change (remote software change) Forecasting of warning and alarm states System state monitoring Real-time clock Basic sensors Wind speed sensor Wind direction sensor Air relative humidity sensor Air temperature sensor Ground-level temperature sensor Surface temperature sensor Under-surface temperature sensor Surface state sensor Precipitation sensor and precipitation detector Visibility sensor Possibility to connectc aditional sensors with digital or analog output Battery mode work (~48h - work, 6 months - data store) Adjustable charging current to expand battery live Surge protection system for all the station signal and power lines Alternative power supply (solar battery, wind generator, and other) Obudowa jednostki sterującej drogowej stacji meteorologicznej posiada klasę szczelności IP55 wg normy PN-EN i jest odporna na korozję, działania chemikaliów, deszczu, wysokiej wilgotności, kurzu i promieniowania. Housing of the central processing unit of Road Meteorology Station is a IP55 class according to PN-EN and it resistant to: corrosion, chemicals influence, rain, high humidity, dust and radiation. Czujniki parametrów pogodowych / Weather parameters sensors 9

11 Stacja hydro-meteorologiczna Hydro-Meteorological Station Hydrolologiczna stacja meteorologiczna jest zespołem wyspecjalizowanych urządzeń, których zadaniem jest pomiar i rejestracja parametrów i pogodowych. Do jej podstawowych zadań należy: Pomiar i archiwizacja danych pomiarowych. Przesyłanie bieżących danych do systemu monitorowania zagrożeń. Ostrzeganie o zagrożeniach hydrologicznych i pogodowych. Przesyłanie alarmów oraz sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. sygnalizatorami dźwiękowymi itp.). Przesyłanie danych pomiędzy stacją a centrum monitorowania zwykle realizowane jest za pomocą pakietowej transmisji GPRS. Istnieje także możliwość wykorzystania innych systemów komunikacji jak: telefonia stacjonarn, i GSM, sieci radiowe, linie kablowe, światłowodowe itp. Warunki zasilania i zarządzania energią Sieć energetyczna 230V AC, ( V) 18W (stacja + komplet czujników) Kontrola stanu zasilania i naładowania akumulatora Układ podtrzymania akumulatorowego (pracy ~48 godz.,danych 6 mies.) Regulacja parametrów ładowania akumulatorów z sygnalizacją przełączania System zabezpieczeń przepięciowych wszystkich linii sygnałowych i zasilania Alternatywne sposoby zasilania (bateria słoneczna, generator wiatrowy, inne) Bezprzewodowa transmisja danych GPRS Automatyczne przesyłanie danych w regularnych odstępach czasu Transmisja danych na żądanie operatora Przesyłanie danych archiwalnych Urządzenie rejestrujące Rejestracja danych pomiarowych Archiwizacja danych Prosta zmiana konfiguracji (zdalna zmiana oprogramowania) Obliczanie temperatury rosy, punktu zamarzania Kontrola funkcjonowania systemu Zegar czasu rzeczywistego Generowanie alarmów (wysoki stan wody, intensywny opad) Podstawowe czujniki Czujnik prędkości wiatru Czujnik kierunku wiatru Czujnik wilgotności względnej powietrza Czujnik temperatury powietrza Czujnik temperatury przy gruncie Detektor opadu i czujnik ilości opadu Czujniki poziomu wody Czujnik ciśnienia atmosferycznego Możliwość podłączenia dodatkowych czujników z wejściami analogowymi lub cyfrowymi The Automatic Hydrological Station is an automated stand-alone device which utilizes configurable set of specialized sensors in order to acquire environmental parameters measurements results. In general the tasks performed by station are listed below: Wireless data transmition GPRS Automatic data sending in regular time period On demand data sending Backup data sending Power and energy management Power supply 230V AC, ( V) 18W (station + all sensors) Power and battery state control Measurements and data storing. Current (and stored) data sending to the control center. Warnings generating based on current weather state. Alarms sending and external controlling devices (i.e. sirene, light signaller, etc.). Data transmission between the weather station and other devices normally are carried out by GPRS. There is a posibility to use other communication systems such as fixed-line and GSM telephony, radio networks, cable or fiber-optic lines, etc. Data storing device Measurement data storing Data archiving Simple configuration change (remote software change) Dew point, freezing point temperature calculation System state monitoring Real-time clock Generating of alarms (high water level, intense precipitation) Basic sensors Wind speed sensor Wind direction sensor Air relative humidity sensor Air temperature sensor Ground-level temperature sensor Precipitation sensor and precipitation detector Water level sensors Atmospheric pressure sensor Possibility to connectc aditional sensors with digital or analog output Battery mode work (~48h - work, 6 months - data store) Adjustable charging current to expand battery live Surge protection system for all the station signal and power lines Alternative power supply (solar battery, wind generator, and other) Obudowa jednostki sterującej stacji hydro-meteorologicznej posiada klasę szczelności IP55 wg normy PN-EN i jest odporna na korozję, działania chemikaliów, deszczu, wysokiej wilgotności, kurzu i promieniowania. Housing of the central processing unit of Hydro-Meteorology Station is a IP55 class according to PN-EN and is resistant to: corrosion, chemicals influence, rain, high humidity, dust and radiation. 10 Czujniki parametrów pogodowych / Weather parameters sensors

12 Leśna stacja meteorologiczna Forest Meteorological Station Leśna stacja meteorologiczna jest zespołem wyspecjalizowanych urządzeń, których zadaniem jest pomiar i rejestracja parametrów pogodowych charakterystycznych dla środowiska leśnego. Do jej podstawowych zadań należy: Pomiar i archiwizacja danych pomiarowych. Przesyłanie bieżących danych do systemu monitorowania zagrożeń pożarowych. Ostrzeganie o zagrożeniach pożarowych i pogodowych. Przesyłanie alarmów oraz sterowanie urządzeniami zewnętrznymi. Przesyłanie danych pomiędzy stacją a centrum monitorowania zwykle realizowane jest za pomocą bezprzewodowej transmisji GPRS Istnieje także możliwość wykorzystania innych systemów komunikacji jak: telefonia stacjonarna i GSM, sieci radiowe, linie kablowe, światłowodowe itp. Warunki zasilania i zarządzania energią Sieć energetyczna 230V AC, ( V) 18W (stacja + komplet czujników) Kontrola zasilania i naładowania akumulatora Układ podtrzymania akumulatorowego (pracy ~48 godz.,danych 6 mies.) Regulacja parametrów ładowania akumulatorów z sygnalizacją przełączania System zabezpieczeń przepięciowych wszystkich linii sygnałowych i zasilających Alternatywne sposoby zasilania (bateria słoneczna, generator wiatrowy, inne) Bezprzewodowa transmisja danych GPRS Automatyczne przesyłanie danych w regularnych odstępach czasu Transmisja danych na żądanie operatora Przesyłanie danych archiwalnych Urządzenie rejestrujące Rejestracja danych pomiarowych Archiwizacja danych Prosta zmiana konfiguracji (zdalna wymiana oprogramowania) Kontrola funkcjonowania systemu Zegar czasu rzeczywistego Wyświetlacz LCD na wyposażeniu (opcjonalnie) Podstawowe czujniki Czujnik prędkości wiatru Czujnik kierunku wiatru Czujnik wilgotności względnej powietrza Czujnik temperatury powietrza Czujnik temperatury przy gruncie Czujniki temperatury gruntu na różnych głębokościach Czujnik nasłonecznienia Czujnik ciśnienia atmosferycznego (barometr) Czujniki ilości opadu atmosferycznego Czujnik wilgotności ściółki (wagosuszarka) Możliwość podłączenia dodatkowych czujników z wyjściami analogowymi lub cyfrowymi Obudowa jednostki sterującej leśnej stacji meteorologicznej posiada klasę szczelności IP55 wg normy PN-EN i jest odporna na korozję, działania chemikaliów, deszczu, wysokiej wilgotności, kurzu i promieniowania. The Automatic Forest Meteorological Station is an automated stand-alone device which utilizes configurable set of specialized sensors in order to acquire measurements results characteristic for the forest environment. In general the tasks performed by Station are listed below: Wireless data transmition GPRS Automatic data sending in regular time period On demand data sending Backup data sending Power and energy management Power supply 230V AC, ( V) 18W (station + all sensors) Power and battery control Measurments and data storing. Current (and stored) data sending to the fire hazard monitoring system. Warnings generating based on fire hazard or current weather state. Alarms sending and external devices controlling. Data transmition between the weather station and other places normally are carried out by GPRS. There is a posibility to use other communication systems such as fixed-line and GSM telephony, radio networks, cable or fiber lines, etc. Data storing device Measurement data storing Data archiving Simple configuration change (remote software change) System state monitoring Real-time clock LCD display (optional) Basic sensors Wind speed sensor Wind direction sensor Air relative humidity sensor Air temperature sensor Ground-level temperature sensor Soil temperature sensors at various depths Sun sensor (pyranometer) Barometric pressure sensor Precipitation sensor and precipitation detector Moisture analyzer Possibility to connectc aditional sensors with digital or analog output Battery mode work (~48h - work, 6 months - data store) Adjustable charging current to expand battery live Surge protection system for all the station power and signal lines Alternative power supply (solar battery, wind generator, and other) Housing of the central processing unit of Forest Meteorology Station is a IP55 class according to PN-EN and is resistant to: corrosion, chemicals influence, rain, high humidity, dust and radiation. Czujniki parametrów pogodowych / Weather parameters sensors 11

13 Czujnik temperatury Temperature sensor Pt100 TRAX Pt100 TRAX to czujnik temperatury do zastosowań uniwersalnych (pomiary temperatury: powietrza, gruntu, nawierzchni drogi, wody i innych). Zbudowany jest na bazie platynowego rezystora Pt100 klasy A według PN-EN Zakres pomiarowy: Temperatura pracy: Dokładność pomiaru: Rozdzielczość pomiaru: Prąd zasilania: Wyjście sygnału: Element aktywny: Waga: Wymiary: Materiał: -50 C +85 C -50 C +85 C klasa selektywna dla zakresu -10 C +10 C dokładność do 0,1 C, w pozostałym zakresie klasa A wg. PN-EN C 1,0 ma Pomiar czteroprzewodowy Rezystor platynowy Pt g Średnica: Ø10 mm; Długość czujnika: 60 mm; Długość przewodu sygnałowego: dowolna Osłona radiacyjna firmy TRAX elektronik stanowi skuteczną barierę dla niekorzystnych wpływów środowiska zewnętrznego na umieszczone wewnątrz czujniki, przy czym jej wykonanie pozwala na swobodny przepływ powietrza, co pozwala np. na pomiar temperatury. Standardowo w obudowach tych montuje się zintegrowane czujniki temperatury i wilgotności powietrza, istnieje jednak pełna dowolność, co do montowanych w niej czujników. Osłona radiacyjna Radiation shield Tworzywo sztuczne (plastyk) w kolorze białym. Pt100 TRAX is a temperature sensor for universal applications (temperature of: air, ground, road surface, water and other). It is built on the basis of a platinum resistor Pt 100 Class A according to BS-EN Measurement range: Operating temperature: Measurement accuracy: Measurement resolution: Supply current: Output: Active element: Weight: Dimensions: Material: -50 C +85 C -50 C +85 C Selective class for a range of -10 C +10 C accuracy up to 0.1 C, the remainder of the class A acc. PN-EN C 1.0 ma Four-wire measurement PT100 platinum resistor 50 g Diameter: Ø10 mm; Sensor length: 60 mm; Signal cable length: any Radiation shield's produced by TRAX elektronik are an effective barrier against adverse environmental influences on the sensors placed inside, but its construction allows free air flow, what makes possible for example an air temperature measurements. Standard application for the shield is to mount an integrated temperature and humidity sensor inside, but it s possible to mount any other sensor. Plastic in white color. Wymiary zewnętrzne: Wysokość od podstawy: 215 mm Średnica: Ø210 mm External dimensions: Wysokość od podstawy: 215 mm Średnica: Ø210 mm Wymiary komory wewnętrznej: Wysokość od podstawy: 195mm Średnica: Ø100 mm Internal dimensions: Wysokość od podstawy: 195mm Średnica: Ø100mm Sposób montażu: Kabel ośmioprzewodowy Mounting way: eight-wire cable Waga: Wilgotność: cyfrowy sygnał DIO (0 1V) Temperatura: cyfrowy sygnał DIO (0 1V) Output signal: Humidity: DIO digital signal (0 1V) Temperature: DIO digital signal (0 1V) 12 Czujniki parametrów pogodowych / Weather parameters sensors

14 Detektor opadu Precipitation detector DO C5 DO C5 to analogowy czujnik pozwalający wykryć opad atmosferyczny oraz zmierzyć j e g o i n t e n s y w n o ś ć. Detekcja następuje przez stwierdzenie obecności wody na powierzchni elementu aktywnego. Powierzchnia ta jest podgrzewana co umożliwia wykrycie opadów śniegu, oraz powoduje osuszanie. Czujnik posiada aluminiową osłonę niwelującą wpływ wiatru. Czułość detekcji: Napięcie zasilania: (Czujnik) Napięcie zasilania: (Grzałka) Pobór mocy : (Czujnik) Pobór mocy: (Grzałka) Temperatura pracy: Wymiary: Waga: Powierzchnia zbiorcza: (Recepcyjna) Zakres pomiarowy: Rozdzielczość pomiaru: Sygnał wyjściowy: 2 0,05 cm 12 V DC 12 V DC lub 12 V AC 1 W 3 W (Maksymalnie) -40 C +60 C Długość: 110 mm; Szerokość: 110 mm; Wysokość: 120 mm 500 g OP5G to klasyczny pluwiometr wyposażony w elektroniczną aparaturę, pozwalającą na automatyczne i bezobsługowe dokonywanie pomiaru wielkości opadów atmosferycznych. Urządzenie w wersji całorocznej ma wbudowany system ogrzewania oraz dodatkową osłonę styropianową, dzięki czemu pomiary możliwe są również w okresie zimowym oraz podczas opadów śniegu. Czujnik jest zabezpieczony przed zatkaniem lejka przez zanieczyszczenia. Poziom powierzchni detekcyjnej można regulować, zmieniając długość słupka montażowego. W ten sposób OP5G jest przystosowany do pracy na różnych wysokościach. 200 cm 0 5 mm/min 0,1 mm/min 2 impuls (0,2s); RS485 Detection sensitivity: Supply voltage: (Sensor) Supply voltage: (Heater) Input power: (Sensor) Input power: (Heater) Operating temperature: Dimensions: Weight: Czujnik ilości opadu Precipitation sensor OP5G The OP5G is a classical pluviometer equipped with an electronic apparatus that allows automatically and no employee, measure amount of precipitation. he device has a built-in heater, so that measurements are possible during the snowfall. In addition, the sensor is secured against clogging by impurities, and the height of reception surface area can be set arbitrarily by changing the length of the upright assembly. In this way OP5G is adapted to work year-round in an European climate. Measurement surface: (Reception surface) Measuring range: Measurement resolution: Output signal: DO C5 is an analog sensor, which allows to detect precipitation and to measure it s intensity. Detection is made by detecting water on the active element surface, which is heated to allow snow detection, and to dry it. The sensor has an aluminum cover bridging effect of the wind. 2 0,05 cm 12 V DC 12 V DC or 12 V AC 1 W 3 W (Maximum) -40 C +60 C Length: 110 mm; Width: 110 mm; Height: 120 mm 500 g cm 0 5 mm/min 0.1 mm/min impulse (0.2s); RS485 Element aktywny: korytko wywrotne Active element: tipping-bucket Napięcie grzałki: 24 V AC Heater voltage: 24 V AC Moc grzałki: 120 W Heater power: 120 W Temperatura pracy: -40 C 60 C Operating temperature: -40 C 60 C Wymiary: Wysokość (bez uchwytu): 520 mm; Średnica trzpienia montażowego: 53 mm Dimensions: Height (without handle): 520 mm Mandrel diameter hole: 53 mm Czujniki parametrów pogodowych / Weather parameters sensors 13

15 Zespolony czujnik drogowy Integrated road sensor DCP 7.2 We Zakres pomiarowy: (Temperatura) Zakres pomiarowy: (Koncentracja środka) Zakres pomiarowy: (Grubość warstwy wody) Dokładność pomiaru: (Temperatura) Dokładność pomiaru: (Koncentracja środka) Dokładność pomiaru: (Grubość warstwy wody) Temperatura pracy: Klasa szczelności: Wymiary: Czujnik temperatury Optyczny czujnik grubości warstwy wody Elektrody pomiarowe Zintegrowany czujnik drogowy, to w rzeczywistości zespół kilku, różnego rodzaju urządzeń pomiarowych współpracujących ze sobą (dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu w obudowie zalanej masą żywicznoepoksydową o parama metrach fizycznych zbliżonych do parametrów asfaltu i betonu). Urządzenie to dostarcza do stacji meteorologicznych informacji związanych ze stanem drogi, takich jak temperatura nawierzchni, temperatura na głębokości 5 lub 6cm, Ilość i koncentracja środka odladzającego i grubość zalegającej warstwy wody lub lodu. Ponadto stacja meteorologiczna może klasyfikować stan powierzchni (sucha, wilgotna, mokra, oszroniona pokryta środkiem chemicznym, etc.) oraz określać temperaturę zamarzania roztworu pokrywającego powierzchnię czujnika. Płaszczyzna czujnika pokrywa się z płaszczyzną nawierzchni nie stanowiąc przeszkody dla ruchu drogowego, a obudowa zapewnia odporność na działanie sił stycznych i udarów mechanicznych. -50 C +85 C ppt 0 8 mm klasa selektywna: dla -10 C +10 C: dokładność do 0,1 C; pozostały zakres: dokładność zgodnie z klasą A normy PN-EN ppt (do 5% błędu) 0,1 mm (dla zakresu 0 1 mm) -50 C +85 C IP68 Średnica: Ø100 mm; Wysokość: 62 mm Measuring range: (Temperature) Measuring range: (Brine concentration) Measuring range: (Water layer thickness) Measurement accuracy: (Temperature) Measurement accuracy: (Brine concentration) Measuring accuracy: (Water layer thickness) Operating temperature: Class ingress protection: Dimensions: Temperature sensor Optical water layer thickness sensor Measuring electrodes The Integrated Road Sensor, is a collection of different types of sensors, working together in epoxy resin housing. The device provides information to the meteorological stations about the condition of the road, in which it is installed, such as surface temperature, the temperature at a depth of 5 or 6cm, amount and concentration of salt brine and the thickness of the water or ice layer. In addition, weather station can classify the surface condition (dry, wet, frozen, covered with brine, etc.), and determine freezing point of salt brine covering the surface of the sensor. The surface of the sensor coincides with the road surface so it isn't a trafic obstacle, and its housing provides resistance to tangential forces and mechanical strokes. -50 C +85 C ppt 0 8 mm Selective class: for -10 C +10 C accuracy up to 0.2 C, the remainder of the class A acc. PN-EN ppt (up to 5% error) 0,1 mm (for range 0 1 mm) -50 C +85 C IP68 Diameter: Ø 100 mm; Height: 62 mm 14 Czujniki parametrów pogodowych / Weather parameters sensors

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio:

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio: Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6 Zadaniem tablic zmiennej treści jest przekazywanie bezpośrednim użytkownikom ruchu informacji o warunkach występujących na drodze oraz treści istotnych

Bardziej szczegółowo

Znaki zmiennej treści Variable message signs UOPG4. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio:

Znaki zmiennej treści Variable message signs UOPG4. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio: Znaki zmiennej treści Variable message signs UOPG4 Zadaniem znaków zmiennej treści jest przekazywanie bezpośrednim użytkownikom ruchu informacji o warunkach występujących na drodze oraz treści istotnych

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 252x462x99 IP40 DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w małych i średnich obiektach

Bardziej szczegółowo

Tablice Zmiennej Treści Variable Message Boards UOPG3. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio:

Tablice Zmiennej Treści Variable Message Boards UOPG3. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio: Tablice Zmiennej Treści Variable Message Boards UOPG3 Zadaniem tablic i znaków zmiennej treści jest przekazywanie bezpośrednim użytkownikom drogi informacji o warunkach ruchu występujących na drodze oraz

Bardziej szczegółowo

Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski

Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski BEZPRZEWODOWE SIECI MONITORINGU Z RADIOIZOTOPOWYMI CZUJNIKAMI ZAPYLENIA POWIETRZA AMIZ 2004G Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski Instytut Chemii i Techniki Jądrowej a_jakowiuk@ichtj.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Przetworniki Transducers Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Właściwości techniczne / Features Przetworniki napięcia, prądu, częstotliwości, mocy z serii PNT KON PNT CON Series transducer

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

Centrum Zarządzania Ruchem Stryków. Funkcjonalność Technologia Bezpieczeostwo

Centrum Zarządzania Ruchem Stryków. Funkcjonalność Technologia Bezpieczeostwo Centrum Zarządzania Ruchem Stryków Funkcjonalność Technologia Bezpieczeostwo Autostrada A2 Konin - Stryków km 258.200 km 361.200 System Zarządzania Ruchem Znaki oraz tablice zmiennej treści (VMS, LCS)

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

POWERTECH SYSTEMY CENTRALNEJ BATERII CENTRAL BATTERY SYSTEMS

POWERTECH SYSTEMY CENTRALNEJ BATERII CENTRAL BATTERY SYSTEMS MIDI CONTROL 5300 Wh MULTI CONTROL 24000 Wh MINI CONTROL 1500 Wh MICRO CONTROL 500 Wh 660x350x230 1100x500x230 900x600x450 lub 1800x600x450 bez baterii 900x600x450 or 1800x600x450 no batteries 1950x600x450

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Physical Layer Network Fundamentals Chapter 8 Version 4.0 1 Warstwa fizyczna modelu OSI Network Fundamentals Rozdział 8 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Physical layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Rectangular volume flow rate measuring units for the recording or monitoring of volume flow rates Manual volume flow rate measuring Permanent volume

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d NOVUS IP CAMERAS CLASSIC CAMERAS Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. Resolution Bitrate FPS GOP Resolution Bitrate FPS GOP Audio Motion detection NVIP 5000

Bardziej szczegółowo

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY Kubistyczna forma oprawy oświetleniowej doskonale komponuje się z modernistyczną architekturą nowoczesnych przestrzeni biurowych. Zaprojektowana z najwyższą

Bardziej szczegółowo

LED MAGIC BALL MP3 F

LED MAGIC BALL MP3 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ Oprawa jest prawie niewidoczna po zamontowaniu eksponując jedynie to, co najistotniejsze światło. Zaprojektowana z najwyższą starannością elektronika przy niskim poborze

Bardziej szczegółowo

SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa

SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa SETEBOS Monitorowanie temperatury i wilgotności z kalkulacją punktu rosy lub wielopunktowe zewnętrzne monitorowanie temperatury Sterowanie 4 (8) wyjściami typu relay

Bardziej szczegółowo

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM Service Manual USB-KSIM interface General description The simulator is a device that is used as a replacement for tachograph in the vehicle where the tachograph is not mandatory,

Bardziej szczegółowo

Telefony specjalne GAI-Tronics. Telefony SOS Publiczne punkty wzywania pomocy

Telefony specjalne GAI-Tronics. Telefony SOS Publiczne punkty wzywania pomocy Telefony specjalne GAI-Tronics Telefony SOS Publiczne punkty wzywania pomocy Przykłady zastosowań HELP POINT Przykłady zastosowań punktów wzywania, informacyjnych tzw. HELP POINT Przykłady zastosowań HELP

Bardziej szczegółowo

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA DYSKRETNA OCHRONA niewielki kształt oprawy sprawia, że jest ona dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetlenia podstawowego idealne chłodzenie elektroniki zapewnia

Bardziej szczegółowo

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d NOVUS IP CAMERAS CLASSIC CAMERAS Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. Resolution Bitrate FPS GOP Resolution Bitrate FPS GOP Audio Motion detection NVIP 5000

Bardziej szczegółowo

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W.

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. Pojedyńcza oprawa IP65 może oświetlić obszar o powierzcni nawet 36 m 2, a w wersji korytarzowej odcinek

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W.

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W. itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W. IMPRESSIVE ILLUMINATION AREA THANKS TO THE ONLY FITTING WITH 2W/5W POWER LED LIGHT SOURCE. Pojedyńcza oprawa

Bardziej szczegółowo

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual Tuber radio BT MA407 Instrukcja obsługi User s Manual User s Manual MA407 INSTRUCTIONS...4 BASIC...4 TROUBLESHOOTING...5 DATA TRANSFERRING / CHARGING VIA USB CABLE...5 INTERFACES...5 SPECIFICATIONS...6

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności

Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności ITS as a tool of Wroclaw Mobility Policy Błażej Trzcinowicz 9/06/2015 Z-ca Dyrektora Wydziału Deputy Division Director Wydział

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA NAŚCIENNE. Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych

URZĄDZENIA NAŚCIENNE. Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych URZĄDZENIA NAŚCIENNE Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych Urządzenia naścienne MIERNIKI REGULATORY LICZNIKI WYŚWIETLACZE DANYCH Cyfrowe mierniki przemysłowe oraz liczniki stanowią najszerszą

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ATLAS SOLLICH ATLAS - SOLLICH ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ul. Mjr M.Slabego 2, 80-298 Gdańsk, Poland tel/fax. +48 58 349 66 77 e-mail: sollich@atlas-sollich.pl www.atlas-sollich.pl CHARGER DISCHARGER

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Elektroniczny pomiar ciśnienia Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Karta katalogowa WIKA SP 69.04 Zastosowanie Do pomiaru przepływu powietrza wentylatorów radialnych Do pomiaru przepływu powietrza

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZACJA DANYCH POMIAROWYCH MIERNIKA ZAPYLENIA POWIETRZA AMIZ 2000 PRZY UŻYCIU PROGRAMU LabVIEW

WIZUALIZACJA DANYCH POMIAROWYCH MIERNIKA ZAPYLENIA POWIETRZA AMIZ 2000 PRZY UŻYCIU PROGRAMU LabVIEW WIZUALIZACJA DANYCH POMIAROWYCH MIERNIKA ZAPYLENIA POWIETRZA AMIZ 2000 PRZY UŻYCIU PROGRAMU LabVIEW Adrian Jakowiuk Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa CM CM O CM O Abstract APPLICATION OF THE

Bardziej szczegółowo

KATALOG MODUŁÓW LED L E D M O D U L E S C A T A L O G

KATALOG MODUŁÓW LED L E D M O D U L E S C A T A L O G KATALOG MODUŁÓW LED LED MOD ULE S CATALOG SUGEROWANY SCHEMAT PODŁĄCZENIA SUGGESTED CONNECTION SCHEME 100 240VAC AC/N(BLUE) AC/L(BROWN) I N P U T 2 0.51.5mm wire for S/N: GLOBAL GLPW LEADER PO ER GPV6012

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO Zintegrowany System Zarządzania opracował: Sebastian Kubanek Ruchem w Warszawie Cele Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC OXES Puszki hermetyczne znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach natynkowych a w szczególności w instalacjach zewnętrznych tam gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH Gliwice, wrzesień 2005 Pomiar napięcia przemiennego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie dokładności woltomierza cyfrowego dla

Bardziej szczegółowo

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie.

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:04 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

karta katalogowa CLEVEO CLEVEO datasheet

karta katalogowa CLEVEO CLEVEO datasheet karta katalogowa CLEVEO CLEVEO datasheet inteligentna oprawa uliczna LED intelligent LED street luminaire www.lediko.com ZASTOSOWANIE AREAS OF APPLICATION oświetlenie miejskie municipal lighting oświetlenie

Bardziej szczegółowo

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW FCPK a SUPERIOR DIE SET CORPORATION COMPANY FCPK Bytów Sp. z o.o. ul. Lêborska 26, 77-100 Bytów, Poland tel. +48-59-822-9700, fax +48-59-822-9701 www.fcpk.pl OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca miedziana Copper Izolacja

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

Typ sensora czaszowy, pracujący bezkierunkowo w płaszczyźnie poziomej. Zakres pomiarowy: 0-50 m s -1. Prędkość startu < 0,5 m s -1

Typ sensora czaszowy, pracujący bezkierunkowo w płaszczyźnie poziomej. Zakres pomiarowy: 0-50 m s -1. Prędkość startu < 0,5 m s -1 FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa wraz z montażem stacji meteorologicznych i kamer Niniejszym oferujemy: Załącznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 22 czerwiec 2017

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 22 czerwiec 2017 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EVM400 Producent : Everfocus Profesjonalny cyfrowy rejestrator mobilny EVM400 umożliwia nagrywanie obrazu z 4 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 4 źródeł

Bardziej szczegółowo

system OPEN LED ES-SYSTEM

system OPEN LED ES-SYSTEM ES-SYSTEM Light impressions system OPEN LED Niekonwencjonalne rozwiązanie stropu podwieszanego. Konstrukcja wykonana z profilu aluminiowego zamkniętego dyfuzorem mikropryzmatycznym. Wysokowydajne diody

Bardziej szczegółowo

Owner s manual. English

Owner s manual. English Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English

Bardziej szczegółowo

Duża odporność na surowe warunki pracy czynią przełączniki tej serii idealnym rozwiązaniem do zastosowań w przemysłowych sieciach Ethernet.

Duża odporność na surowe warunki pracy czynią przełączniki tej serii idealnym rozwiązaniem do zastosowań w przemysłowych sieciach Ethernet. EDS-305/308 Niezarządzalne switche na szynę DIN z redunantnym zasilaniem i przekaźnikiem alarmowym Niezarządzalne switche na szynę DIN z redunantnym zasilaniem i przekaźnikiem alarmowym wysokiej klasy

Bardziej szczegółowo

Nowatorskie rozwiązania ITS w Systemach Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem na przykładzie dedykowanego oprogramowania serwerowego SMART

Nowatorskie rozwiązania ITS w Systemach Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem na przykładzie dedykowanego oprogramowania serwerowego SMART Nowatorskie rozwiązania ITS w Systemach Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem na przykładzie dedykowanego oprogramowania serwerowego SMART SMART SMART (Smart Meteorological And Road Traffic System)

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie System Sterowania Ruchem: Obszar Powiśla, ciąg Wisłostrady wraz z tunelem ciąg Al. Jerozolimskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis Wymiary 160 725 797 710 Opis Rekuperator jest rekomendowany do stosowania w domach mieszkalnych o powierzchni maksymalnej około 200m2. 610 630 Najważniejsze cechy użytkowe centrali: Odzysk ciepła do 95%

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla radiodyfuzji naziemnej Digital Audio Broadcasting Digital Multimedia Broadcasting

Rozwiązania dla radiodyfuzji naziemnej Digital Audio Broadcasting Digital Multimedia Broadcasting Rozwiązania dla radiodyfuzji naziemnej Digital Audio Broadcasting Digital Multimedia Broadcasting ELECTROLINK IS UNI EN ISO 9001:2008 Certified Cover ELECTROLINK Solutions for DAB Zasadnicze parametry

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zestaw w IP20 TI-BL20-E-EN-8

Zestaw w IP20 TI-BL20-E-EN-8 Podłączenie do 8 głowic zapisująco-odczytujących za pomocą przewodów przedłużających BL ident ze złączami M12 Głowice czytająco-zapisujące pracujące w sposób mieszany (HF i UHF) Zasilanie sieciowe/zasilanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Strona/Page 2/9 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS PN-EN 61643-11:2006 STRONA PAGE Próba nieusuwalności znakowania Test of indelibility of markings Próba niezawodności śrub, części przewodzących i połączeń

Bardziej szczegółowo

Zestaw w IP20 dla PROFINET IO TI-BL20-E-PN-4

Zestaw w IP20 dla PROFINET IO TI-BL20-E-PN-4 Podłączenie do 4 głowic zapisująco-odczytujących za pomocą przewodów przedłużających BL ident ze złączami M12 Głowice czytająco-zapisujące pracujące w sposób mieszany (HF i UHF) Zasilanie sieciowe/zasilanie

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Cechy systemu wczesnego ostrzegania i monitoringu Zbieranie i analiza danych w czasie rzeczywistym Systemy przewidywania zjawisk Rozmieszczenie czujników

Bardziej szczegółowo

Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo

Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 29.060.10 PNEN 50182:2002/AC Wprowadza EN 50182:2001/AC:2013, IDT Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo Poprawka do Normy Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY

SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY BEZPIECZEŃSTWO ŻYCIA CODZIENNEGO Dla konsumenta gwarancja zachowania prawidłowych warunków przechowywania produktów. Dla rodziców pewność, że ich dzieci w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

publikacja / publication czerwiec / June 2009 zdjęcia / photography Cezary Hładki

publikacja / publication czerwiec / June 2009 zdjęcia / photography Cezary Hładki Kolory prezentowane w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w kolorystyce, wzornictwie i wymiarach prezentowanych wyrobów. Niniejszy katalog nie

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 21 lipiec 2017

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 21 lipiec 2017 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EVM400W Producent : Everfocus Profesjonalny cyfrowy rejestrator mobilny EVM400W umożliwia nagrywanie obrazu z 4 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 4 źródeł

Bardziej szczegółowo

EMDX 3 system nadzoru

EMDX 3 system nadzoru EMDX 3 liczniki poboru energii na wspornik TH 35 EMDX 3 system nadzoru serwery sieciowe, oprogramowanie, konwerter 0046 83 4120 65 0261 78 0046 89 Dane techniczne str. 205 Pomiar zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Transparencja dla większej efektywności Ciągła rejestracja oraz monitorowanie zużycia energii maszyn i urządzeń Wizualizacja na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack FIDELTRONIK I N I G O sp. z o.o. www.fideltronik-inigo.com.pl Biuro Handlowe : WARSZAWA 03-933 Obrońców 25 tel. 22 871 43 36..38, NIP 552-14-27-790 Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EMV1200 Producent : Everfocus Cyfrowy rejestrator mobilny EMV1200 umożliwia nagrywanie obrazu z 12 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 12 źródeł audio

Bardziej szczegółowo

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna SIMCORDER SOFT Aplikacja wizualizacyjna Czym jest SimCorder Program SimCorder Soft to aplikacja wizualizacyjna stworzona, aby usprawnić pracę z rozbudowanymi sieciami urządzeń firmy SIMEX. Akwizycja, archiwizacja,

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Strona/Page 2/22 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type LOVOS- 5/280 LOVOS- 5/440 LOVOS- 5/500 LOVOS-

Bardziej szczegółowo

WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground.

WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground. WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground.com Podręcznik użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Producent:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA W O J E W Ó D Z K I I NSPEKTOR AT O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A W K A T O W I C A C H SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1 Znak sprawy: AT.272.15.2012 1. Przedmiot zamówienia obejmuje szczegółowo

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run TnG-Air AirKIT + TnG-AirKIT - ok Power Run Podręcznik techniczny 2. 1. ELEKTRICKÉ Opis jednostki ZAPOJENÍ sterującej 1.1. Opis jednostki sterującej Airkit wersji 2012 1 5 4 3 + TnG-AirKIT - Power ok Run

Bardziej szczegółowo

OSI Transport Layer. Network Fundamentals Chapter 4. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Transport Layer. Network Fundamentals Chapter 4. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Transport Layer Network Fundamentals Chapter 4 Version 4.0 1 OSI Transport Layer Network Fundamentals Rozdział 4 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Transport Layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

Uwaga! zapisz numer KEY z urządzenia więcej pkt.10

Uwaga! zapisz numer KEY z urządzenia więcej pkt.10 CarSpy Sterownik L.240 Compact Instrukcja instalacji Uwaga! zapisz numer KEY z urządzenia więcej pkt.10 1. Wstęp Sterownik L.240 Compact jest urządzeniem umożliwiającym odczyt pozycji na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Sprawozdanie z Strona/Page 2/24 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous

Bardziej szczegółowo

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o.

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o. Cerberus Division CS 1140 AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru Właściwości Centrala systemu wykrywania pożaru sterowana mikroprocesorowo o budowie modułowej. Elastyczna architektura

Bardziej szczegółowo

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack FIDELTRONIK I N I G O sp. z o.o. www.fideltronik-inigo.com.pl Biuro Handlowe : WARSZAWA 03-933 Obrońców 25 tel. 22 871 43 36..38, NIP 552-14-27-790 Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja.

YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard 10 ² PN-HD 603 S1:3G >10 ² IEC 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca

Bardziej szczegółowo