ZAGADNIENIA DO EGZAMINU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAGADNIENIA DO EGZAMINU"

Transkrypt

1 Narzędzia Komputerowe w Praktyce Inżynierskiej, ED7, 2008/09. 1 ZAGADNIENIA DO EGZAMINU 1. Klasyfikacja oprogramowania CAD. 2. Porównaj grafikę wektorową i bitową oraz wymień programy wykorzystujące oba typy grafiki. 3. Przykłady programów obliczeniowych ogólnych i wyspecjalizowanych. 4. Języki programowania i ich charakterystyka. 5. Języki i programy do tworzenia stron internetowych. 6. Języki i programy do projektowania relacyjnych baz danych. 7. Wymień i scharakteryzuj programy do analizy i projektowania obwodów. 8. Wymień i scharakteryzuj programy do analizy pól elektromagnetycznych. 9. Wymień najważniejsze znaczniki języka HTML i podaj ich znaczenie. 10. Scharakteryzuj generatory stron internetowych. 11. Wymień i porównaj programy wspomagające obliczenia matematyczne. 12. Charakterystyka programów Visio Technical, Corel Draw. 13. Przeznaczenie i możliwości programu PowerPoint. 14. Co to są szablony i pola w edytorze równań matematycznych programu Word for Windows. Excel 15. Różnica w formatowaniu liczb i tekstu w komórce. 16. Na czym polega działanie uchwytu wypełnienia ( inteligentnego kopiowania ) komórek? 17. Czym różni się skoroszyt od arkusza? 18. Przykłady formuł w Excelu. 19. Na czym polega różnica w adresowaniu względnym i bezwzględnym komórek w Excelu. 20. Naszkicuj i omów przykład prostego arkusza zawierającego formułę z warunkiem logicznym. 21. Co to są predefiniowane serie danych w Excelu? Podać przykłady. 22. Sposoby formatowania danych tekstowych i liczbowych oraz komórek w Excelu. 23. Typy formatowania danych i komórek w Excelu. 24. Różnice między wykresem typu liniowego i typu XY 25. Etapy tworzenia wykresu w Excelu 26. Jakie znasz funkcje logiczne dostępne w Excelu? FAŁSZ; JEŻELI; LUB; NIE; ORAZ; PRAWDA. 27. Podąć składnie funkcji baz danych? Wybrana funkcja (baza danych;pole;kryteria) 28. Czy przy zatwierdzaniu wykonywania operacji na macierzach takich jak obliczanie macierzy odwrotnej czy transponowaniu macierzy możemy nacisnąć ENTER i dlaczego? Nie ponieważ pracujemy na kilku komórkach i musimy zatwierdzać operacje wciskając klawisze Ctr + Shift + Enter. 29. Podaj przykładowe zastosowania dodatku Solver? Do m.in. ustalenia maksymalnej lub minimalnej wartości określonej komórki przez zmianę innych komórek oraz rozwiązywać układy równań. 30. Co to jest hiperłącze? Hiperłącze jest to element tekstowy lub graficzny, po naciśnięciu którego wyświetlane są inne informacje (np. kolejne strony Web). Excel pozwala na tworzenie dwóch rodzajów hiperłącz: Łącze URL (Uniform Resource Locator) jest to adres określonego miejsca w sieci Internet. Excel pozwala na tworzenie dwóch rodzajów łącz URL: łącza do stron sieci Web zlokalizowanych na serwerach sieci Web mailto:// łącza do adresów poczty elektronicznej Łącza do innych dokumentów zlokalizowanych na dysku twardym Twojego komputera bądź na dysku sieciowym. 31. Na czym polegają i jakie są podstawowe funkcje tekstowe w programie Excel? Funkcje tekstowe udostępnione w programie Excel umożliwiają formatowanie, łączenie, konwersję i przetwarzanie łańcuchów tekstowych. Do podstawowych funkcji należą: LITERY.MAŁE, LITERY.DUŻE i Z.WIELKIEJ.LITERY PRAWY, LEWY i FRAGMENT.TEKSTU ZŁĄCZ.TEKSTY 32. Jakie mechanizmy w programie Excel usprawniają prace np. w środowisku biurowym? Właściwości dokumentu przechowują informacje o zawartości dokumentu oraz jego autorze. Komentarze pozwalają zespołowi oceniająco-korygującemu na wprowadzenie odpowiednich komentarzy i uwag co do zawartości dokumentu. Domyślnie takie uwagi nie są umieszczane na wydruku chyba, że użytkownik zadecyduje inaczej. Śledzenie wprowadzonych zmian pozwala zespołowi oceniająco-korygującemu na wprowadzanie dowolnych modyfikacji dokumentu przy zachowaniu nienaruszonej oryginalnej zawartości. Podczas procesu finałowej korekty dokumentu poszczególne modyfikacje mogą być zatwierdzane bądź odrzucane. Ochrona dokumentów pozwala na

2 Narzędzia Komputerowe w Praktyce Inżynierskiej, ED7, 2008/09. 2 ograniczenie możliwości edycji dokumentu. Opcje zapisu pozwalają na zabezpieczenie dokumentu przed nieautoryzowanym otwarciem bądź modyfikacją. Udostępnianie skoroszytów pozwala wielu użytkownikom na jednoczesną pracę z tym samym skoroszytem poprzez sieć komputerową. 33. Czy Excel pozwala na zabezpieczanie dokumentów? Mechanizm ochrony dokumentów programu Excel pozwala na ograniczenie rodzajów modyfikacji dozwolonych w danym arkuszu. Istnieją cztery poziomy ochrony dokumentu: Polecenie Chroń arkusz zapewnia ochronę przed dokonywaniem niektórych zmian w skoroszytach oraz zablokowanych komórkach arkusza. Polecenie Zezwalaj użytkownikom na edycję zakresów zapewnia ochronę przed modyfikacją określonych zakresów komórek arkusza. Polecenie Chroń skoroszyt zapewnia ochronę struktury oraz okienek skoroszytu. Polecenie Chroń i udostępnij skoroszyt pozwala na współużytkowanie arkusza, ale wyłącznie w trybie śledzenia dokonywanych zmian. Excel udostępnia szereg opcji pozwalających na zabezpieczenie hasłem zapisywanych dokumentów, dzięki czemu nie będzie możliwe otwarcie lub modyfikacja dokumentu bez podania hasła. W oknie dialogowym Opcje zapisywania wybieramy poziom ochrony plików: Zawsze z kopią zapasową powoduje, że Excel zapisuje kopię zapasową (poprzednią wersję) przy każdym zapisaniu skoroszytu. Poprzednia wersja dokumentu jest zapisywana pod nazwą Kopia zapasowa oryginalna_nazwa_pliku.xlk. Hasło ochrony przed otwarciem pozwala na zdefiniowanie hasła, którego podanie będzie niezbędne do otwarcia pliku. Hasło ochrony przed zmianami pozwala na zdefiniowanie hasła, którego podanie będzie niezbędne do modyfikacji zawartości skoroszytu. Zalecane tylko do odczytu powoduje, że Excel zaleca użytkownikom otwieranie skoroszytu w trybie tylko do odczytu. Gdy użytkownik otworzy skoroszyt w trybie tylko do odczytu i dokona modyfikacji jego zawartości, wówczas skoroszyt będzie musiał być zapisany pod inną nazwą. 34. Na czym polegają Odwołania 3-W? Zastosowanie odwołań 3-W pozwala na tworzenie formuł odwołujących się do komórek (zakresów komórek) znajdujących się na innych arkuszach bądź skoroszytach. Utworzone w ten sposób połączenia są cały czas aktywne jeżeli zmieni się zawartość dowolnej komórki użytej w odwołaniu, zmieni się również wynik działania formuły korzystającej z odwołania do takiej komórki. 35. Co to są konsolidacje? Polecenie Konsolidacja pozwala na łączenie danych pochodzących z różnych źródeł. Excel umożliwia przeprowadzenie konsolidacji danych na dwa sposoby: Konsolidacja w oparciu o strukturę danych jest to opcja szczególnie użyteczna w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba przetwarzania danych znajdujących się w tych samych miejscach szeregu arkuszy o identycznej strukturze. Konsolidacja w oparciu o etykiety bądź kategorie danych jest to opcja przydatna w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba przetwarzania danych znajdujących się na szeregu arkuszy o różnych strukturach. 36. Co to jest makro? Makro jest to inaczej mówiąc seria poleceń, którą Excel jest w stanie wykonać automatycznie. Proste makra mogą być wykorzystywane np. do automatyzacji powtarzających się zadań i operacji jak np. wprowadzanie danych czy formatowanie komórek. Pomimo, że makra są zapisywane w postaci kodu wbudowanego języka Visual Basic, to jednak, aby utworzyć makro wcale nie musisz być programistą. Excel udostępnia tzw. rejestrator makr, który zapisuje wykonywane przez Ciebie czynności, naciśnięcia klawiszy, wybierane z menu polecenia i opcje itd. a następnie automatycznie tworzy na tej podstawie odpowiednie kod programu (makra). Dzięki takiemu rozwiązaniu tworzenie makr jest niezwykle prostą operacją, nawet dla zupełnie początkującego użytkownika programu Excel. 37. Podaj różnice między adresowaniem względnym a adresowaniem bezwzględnym. Adresowanie względne powoduje że podczas kopiowania formuły adresy komórek w niej zawartych zmieniają się. Po zastosowaniu adresowania bezwzględnego adresy komórek podczas kopiowania formuły nie ulegają zmianie. 38. Co się dzieje gdy w arkuszu występują odwołania cykliczne? Program Excel automatycznie odnajduje komórki powodujące odwołania cykliczne wyświetla komunikat o ich wystąpieniu i uruchamia narzędzie Odwołania cykliczne. 39. Do czego służy funkcja COMPLEX? Jaka jest jej składnia? Funkcja ta przekształca współczynniki rzeczywiste i urojone w liczbę zespoloną w postaci x + yi lub x + yj. COMPLEX (część_rzeczywista;część_urojona;jednostka_urojona ) 40. Do czego służą makra? Makro jest serią poleceń i funkcji, które są przechowywane w module Visual Basic. Makro ma na celu zautomatyzować pewne określone przez użytkownika czynności aby nie było konieczności odwoływania się do skomplikowanych algorytmów postępowania albo tworzenia rozbudowanych formuł. 41. Do czego służy funkcja logiczna JEŻELI oraz jaka jest jej składnia? Odp. Podaje w wyniku jedną wartość, jeśli argument test_logiczny zostanie obliczony jako PRAWDA lub inną, jeśli wartością tą będzie FAŁSZ. 42. Funkcję JEŻELI należy wykorzystywać w celu przeprowadzenia testu logicznego na wartościach i formułach. SkładniaJEŻELI(test_logiczny;wartość_jeżeli_prawda;wartość_jeżeli_fałsz ) 43. Jakie są kategorie, na które dzielą się funkcje? (wymień 3) Matematyczne Statystyczne Logiczne Tekstowe Finansowe Bazy danych Informacyjne Daty i Czasu Wyszukiwania i adresu 44. Do czego można wykorzystać funkcje? Funkcje możemy stosować zarówno przy prostych obliczeniach (ILOCZYN, SILNIA) w arkuszu kalkulacyjnym, jak i tych bardziej skomplikowanych (np. SUMA.JEŻELI czy też WYZNACZNIK.MACIERZ)

3 Narzędzia Komputerowe w Praktyce Inżynierskiej, ED7, 2008/ Co to są MAKRA? Makra są to niewielkie programy, służące do rozszerzenia funkcjonalności programów. 46. Jak nazywa się język, w którym programujemy MAKRA? Microsoft Visual Basic 47. Jakie są sposoby programowania MAKR? Rejestrowanie czynności wykonanych w programie Pisanie skryptów bezpośrednio kodem w edytorze języka Visual Basic 48. Podaj różnice między adresowaniem względnym a adresowaniem bezwzględnym. Odp. Adresowanie względne powoduje że podczas kopiowania formuły adresy komórek w niej zawartych zmieniają się. Po zastosowaniu adresowania bezwzględnego adresy komórek podczas kopiowania formuły nie ulegają zmianie. 49. Co się dzieje gdy w arkuszu występują odwołania cykliczne? Program Excel automatycznie odnajduje komórki powodujące odwołania cykliczne wyświetla komunikat o ich wystąpieniu i uruchamia narzędzie Odwołania cykliczne. 50. Do czego służy funkcja COMPLEX? Jaka jest jej składnia? Odp. Funkcja ta przekształca współczynniki rzeczywiste i urojone w liczbę zespoloną w postaci x + yi lub x + yj. COMPLEX (część_rzeczywista;część_urojona;jednostka_urojona ) 51. Do czego służą makra? Odp. Makro jest serią poleceń i funkcji, które są przechowywane w module Visual Basic. Makro ma na celu zautomatyzować pewne określone przez użytkownika czynności aby nie było konieczności odwoływania się do skomplikowanych algorytmów postępowania albo tworzenia rozbudowanych formuł. 52. Do czego służy funkcja logiczna JEŻELI oraz jaka jest jej składnia? Odp. Podaje w wyniku jedną wartość, jeśli argument test_logiczny zostanie obliczony jako PRAWDA lub inną, jeśli wartością tą będzie FAŁSZ. Funkcję JEŻELI należy wykorzystywać w celu przeprowadzenia testu logicznego na wartościach i formułach. Składnia JEŻELI(test_logiczny;wartość_jeżeli_prawda;wartość_jeżeli_fałsz ) 53. Co będzie wynikiem formuły wprowadzonej do poniższego arkusza : =SUMY.POŚREDNIE(1;A2:A4) A B C Wynikiem tej formuły będzie liczba 8 będąca średnią z zakresu komórek A2:A Co to jest DDE? Jest to protokół umożliwiający wymianę danych między programami systemu Microsoft Windows. 8. Do czego służy funkcja =STOPNIE(wartość)? Aby wyrazić argument wartość w stopniach. 9. Co będzie wynikiem formuły : =ADRES(1;1)? Wynikiem będzie $A$1 10. Do czego służy funkcja =LITERY.MAŁE(tekst)? Konwertuje wszystkie duże litery w ciągu tekstowym na małe. Argument tekst to tekst, który należy przekonwertować na małe litery. 11. Co należy zrobić w przypadku gdy arkusz Excel przy próbie zastosowania funkcji operujących na liczbach zespolonych sygnalizuje błąd (#ARG!)? Odp.: Jeśli funkcja nie jest dostępna, należy uruchomić Instalatora, aby zainstalować dodatek Analysis Toolpak. Po zainstalowaniu dodatek należy uaktywnić używając polecenia Dodatki w menu Narzędzia. 12. Podaj nazwę i składnię funkcji, która zamienia liczby z dziedziny liczb rzeczywistych na liczby z dziedziny liczb zespolonych. Odp.: Jest to funkcja COMPLEX, składnia tej funkcji jest następująca: COMPLEX(część_rzeczywista;część_urojona) 13. Podaj przykład, co należy wpisać do danej komórki w arkuszu kalkulacyjnym Excel, aby uzyskać liczbę zespoloną: 3+4i? Odp.: Aby uzyskać liczbę zespoloną 3+4i należy wpisać do danej komórki: =complex(3;4) 14. Jakie postaci liczb zespolonych są akceptowane przez arkusz Excel? Odp.: Arkusz Excel akceptuje liczby zespolone postaci: x+yi lub x+yj, w przypadku podania innej składni liczby zespolonej program sygnalizuje błąd (#ARG!) 15. Podaj jaka będzie zawartość komórki A2 ( i dlaczego), jeśli wpisano do niej funkcję: =IMCONJUGATE(A1)? W komórce A1 znajduje się liczba zespolona 12-8j. Odp.: W komórce A2 pojawi się liczba zespolona 12+8j, jest tak dlatego, że funkcja IMCOJUGATE podaje wartość liczby sprzężonej do danej liczby zespolonej. 16. Podaj jaka będzie zawartość komórki C1 jeśli wpisano do niej funkcję: =IMSUB(A1;B1)? W komórce A1 znajduje się liczba zespolona 12-8j, a w komórce B1liczba 5+4j Odp.: W komórce C1 pojawi się liczba zespolona 7-12j, jest tak dlatego, że funkcja IMSUB wykonała odejmowanie na liczbach zespolonych: (12-8j)-(5+4j)=7-12j. PowerPoint 1. Wymień minimum 4 rodzaje obiektów które można wstawić do prezentacji? O. Film, dźwięk, wykres, tabela, pole tekstowe, WordArt, autokształty, ClipArt, schemat organizacyjny

4 Narzędzia Komputerowe w Praktyce Inżynierskiej, ED7, 2008/ Kiedy używamy kreatora zawartości i do czego on służy? O. Wtedy kiedy nie mamy gotowej prezentacji i nie chcemy zaczynać od zera. Kreator przeprowadzi nas krok po kroku przez proces tworzenia prezentacji. 3. Co należy zrobić aby dodać efekty animacji obiektów? O. Z paska narzędzi wybrać "Efekty animacji" i potem "Animacja niestandardowa" lub wybrać z menu "Pokaż" opcje "Animacja niestandardowa" 3. Do czego służą przyciski akcji? O. Za ich pomocą osoba uruchamiająca prezentację może ustalać własne tempo, określać co ma być wyświetlane dalej, uruchomić odtwarzanie filmu lub inny program komputerowy 4. Wymień przynajmniej jedną funkcję (narzędzie) programu Microsoft Power Point 2003 umożliwiającą łatwiejsze i szybsze tworzenie spójnych prezentacji? autoukłady, schematy, wzorce slajdów 5. Czy Microsoft PowerPoint 2003 pozwala na tworzenie zaawansowanych wykresów i diagramów bez wywoływania zewnętrznych aplikacji? Jeśli tak jak nazywa się to narzędzie? Tak, "Wstaw wykres", "Wstaw diagram lub Schemat organizacyjny" 6. Jakie narzędzia w Microsoft PowerPoint umożliwiają wygodniejsze rozmieszczanie i wyrównywanie obiektów? "Siatka i prowadnice", "Wyrównaj lub rozłóż" 7. Czy możliwe jest zapisanie prezentacji tak, aby otwierała się w widoku pokaz slajdów, bez możliwości edycji? Jeśli tak, to w jakim formacie? Pokaz programu PowerPoint (*.pps) Mathcad 55. Wymień palety narzędzi w programie Mathcad. 56. Typy przekształceń i obliczeń symbolicznych w programie Mathcad. 57. Rozwiązywanie układu równań liniowych w programie Mathcad. 58. Rozwiązywanie równań wielomianowych oraz równań i układów nieliniowych w programie Mathcad. 59. Rozwiązywanie układu równań różniczkowych w programie Mathcad. 60. Instrukcje programowania w programie Mathcad. AutoCAD 61. Sposoby wydawania poleceń w AutoCADzie. 62. Punkty lokalizacyjne obiektów rysunkowych w programie AutoCAD - cel stosowania i ich typy. 63. Różnica między stałym a chwilowym trybem lokalizacji. 64. Wymień sposoby rysowania precyzyjnego. 65. Wymień polecenia modyfikacji obiektów rysunkowych w programie AutoCAD. 66. Typy wymiarowania w programie AutoCAD. 67. Różnica między wymiarowaniem szeregowym i wymiarowaniem od bazy. 68. Wymień polecenia modyfikacji obiektów rysunkowych w programie AutoCAD. 69. Omów parametry polecenia SZYK PROSTOKĄTNY. 70. Omów parametry polecenia SZYK KOŁOWY. 71. Co to jest rysunek izometryczny. 72. Typy modelowania trójwymiarowego w programie AutoCAD. 73. Globalny i lokalne układy współrzędnych. 74. Wymienić trzy sposoby na wybieranie narzędzi. Wyboru narzędzia możemy dokonać w jeden z 3 sposobów: - za pomocą menu rozwijanego, - za pomocą ikony na pasku rysuj/zmiana, - za pomocą komendy w oknie poleceń. 75. Jakie typy szyku możemy używać w programie AutoCAD? Typy szyku to prostokątny i kołowy. 76. Do czego służą warstwy? Warstwy dają możliwość grupowania podobnych elementów dzięki temu rysunki stają się bardziej przejrzyste i czytelne. 77. Jakie układy współrzędnych wyróżniamy w AutoCAD? Globalny i lokalny układ współrzędnych. 78. Jakie są rodzaje modelowania 3D w AutoCAD? Kreskowe, powierzchniowe (ściankowe), bryłowe. 79. Podaj 5 przykładowych sposobów modyfikacji obiektów 3D w AutoCAD. Zmiana koloru, wyciągnij, przekręć, kopiuj ściankę, odbicie lustrzane, dopasuj. 80. Za pomocą jakich 3 podstawowych poleceń tworzymy bryły złożone? Suma, różnica, iloczyn. 81. Do czego służy multilinia? Multilinia pozwala na rysowanie równoległych linii. Za jej pomocą możemy narysować od 1 do 16 linii równoległych.

5 Narzędzia Komputerowe w Praktyce Inżynierskiej, ED7, 2008/ Co to są regiony? Regiony są to dwuwymiarowe obszary, które można tworzyć z zamkniętych kształtów lub pętli. Regiony można utworzyć poprzez sumowanie, odejmowanie oraz określenie przecięcia. 83. W jaki sposób wyłączyć kropki siatki w obszarze rysunku? Kropki siatki w obszarze rysunku można wyłączyć poprzez kliknięcie na ikonę z napisem siatka na dolnym pasku AutoCAD-a. 84. Podać style kreskowania oraz krótko je opisać. Styl normalny -zaczyna kreskowanie ponownie po rozpoznaniu następnego obiektu Styl skrajny -zaczyna kreskowanie od zewnętrznej obwiedni, a kończy na pierwszym napotkanym elemencie Styl całkowity -kreskowanie całego obszru ograniczonego najbardziej zewnętrzną obwiednią 85. Podać różnicę pomiędzy funkcjami Wymiar liniowy, a Wymiar normalny. Różnią się one od siebie tym, że za pomocą funkcji Wymiar liniowy uzyskujemy wymiar zaznaczonych elementów tylko w linii osi x lub osi y. Wymiar normalny umożliwia zwymiarowanie części ukośnych rysunku. 86. Czy w programie AUTOCAD jest możliwe wprowadzanie tekstu z polskimi znakami graficznymi a jak tak to przy użyciu jakiej czcionki? Tak-jest to możliwe. W Edytorze tekstu wielowierszowego należy wybrać typ czcionki z końcówką CE. 87. Jakie korzyści dają warstwy? Możliwość grupowania tych samych elementów na jednej warstwie 88. Dlaczego zaleca się stosowanie warstw? Zaleca się ich stosowanie ponieważ rysunek staje się przejrzysty. 89. Kiedy używa się kreskowanie? Kreskowanie używa się w przekrojach, pół widokach-pół przekrojach. 90. Co umożliwia zwymiarowanie obiektu? Umożliwia zrealizowanie projektu w odpowiednich wymiarach. 91. O nakazuje zasada wymiarów koniecznych? Zasada ta nakazuje podawanie na rysunku tylko koniecznych wymiarów 92. AutoCAD wyposażono w VBA (Visual Basic for Applications). W jakim celu? VBA wspomaga, ułatwia i skraca czas tworzenia projektu poprzez automatyzację pracy z programem. 93. Które funkcje AutoCAD a ułatwiają precyzyjne rysowanie? - polecenia tekstowe (obszar dialogowy), - skok i siatka, - lokalizacja względem obiektu 94. Czy rysunki utworzone za pomocą AutoCAD a można edytować w programach graficznych? Tak, wystarczy użyć funkcji Eksportuj i zapisać plik w wymaganym formacie. 95. Podstawowe polecenia w programie AutoCAD służące do edycji brył? Suma, różnica, iloczyn, zwężenie powierzchni. 96. Czym różni się widok: model krawędziowy 3D od widoku ukryj? W widoku model krawędziowy 3D w aktualnym rzucie bryły widać wszystkie krawędzie zarówno widoczne jak i niewidoczne. W widoku Ukryj widać tylko krawędzie widoczne w rzeczywistości dla aktualnego położenia bryły. 97. Do czego służy polecenie EDPLIN? Polecenie EDPLIN powoduje przekształcenie obiektu w pojedynczy segment polilinii 2D, który można następnie poddać edycji. Można wykorzystać tę operację do łączenia linii i łuków w polilinię. 98. Podstawowe polecenia do tworzenia obiektów 3D z obiektów 2D? wyciągnij, przekręć. 99. Do czego służy polecenie SUMA? Łączy wybrane regiony lub bryły poprzez dodawanie, czyli z kilku brył powstaje jedna bryła o kształcie złożonym z sumy brył składowych Napisz formułę która utworzy nam prostokąt o długości boków a= Napisz formułę która utworzy nam prostą o długości 400 która nachylona jest pod kątem Podaj skrót klawiszowy który pozwoli nam utworzyć blok Co przypisane jest do każdej warstwy w AutoCadzie. Kolor linii, typ linii, grubość kresek Co to jest i do czego się stosuje wyciągnięcia? Jest to narzędzie wywoływane poleceniem extrude służące do tworzenia brył trójwymiarowych z prostych szkiców 2D Co to jest Algebra Boole a i do czego się ją stosuje? Jest to narzędzie stosowane do modyfikacji bryl 3D takich jak wykonywanie otworów w bryłach, różnorakich wybrań, lub tworzenie z kilku brył jednej bryły poprzez ich sumę. Operacje te opierają się na działaniach takich jak suma, iloczyn i różnica, tzn że od jednej bryły możemy odjąć drugą bryłę, znaleźć ich część wspólną lub ich sumę Co to jest polilinia i do czego się ją stosuje? Jest to narzędzie wywoływane poleceniem 3P Polilinia jest najczęściej wykorzystywana do tworzenia szkicow profili, ktore są następnie wyciągane do trzeciego wymiaru.kolejnym zastosowaniem polilinii jest moŝliwość obrysowywania nią np. skanowanych obiektow mam tu na myśli rzuty bądź mapy. Oszczędza to pracę i daje projektantowi większe pole manewru ze zwektoryzowanym rysunkiem.

6 Narzędzia Komputerowe w Praktyce Inżynierskiej, ED7, 2008/ Czy AutoCAD zalicza się do programów CAD/CAM? Programy CAD/CAM to programy służące jednocześnie do wspomagania tworzenia dokumentacji technicznej produkcji jak i wspomagania wytwarzania projektowanego produktu (Computer Aided Manufacture), zaś AutoCAD jest tylko programem CAD czyli Computer Aided Design czyli słuzy tylko do komputerowego wspomagania projektowania Do czego stosuje się warstwy w AutoCadzie? Wprowadzenie warstw w AutoCAD-zie ma wiele zalet. Jedną z nich jest możliwość grupowania tych samych elementów na jednej warstwie (kreskowanie, linie konturowe itd.). rysunek staje się bardziej czytelny, można wyłączyć lub włączyć dodolne elementy, np. linie wymiarowanie, osie symetrii, linie pomocnicze. W zamierzchłych czasach kolory przypisywane do warstw były odpowiednio interpretowane przez plotery pisakowe (odpowiedni kolor zawierał informacje o odpowiednim rodzaju linii) -- ten sposób jest wykorzystywany do dziś Wymienić trzy sposoby na wybieranie narzędzi. Wyboru narzędzia możemy dokonać w jeden z 3 sposobów: - za pomocą menu rozwijanego, - za pomocą ikony na pasku rysuj/zmiana, - za pomocą komendy w oknie poleceń Jakie typy szyku możemy używać w programie AutoCAD? Typy szyku to prostokątny i kołowy Do czego służą warstwy? Warstwy dają możliwość grupowania podobnych elementów dzięki temu rysunki stają się bardziej przejrzyste i czytelne Jakie układy współrzędnych wyróżniamy w AutoCAD? Globalny i lokalny układ współrzędnych Jakie są rodzaje modelowania 3D w AutoCAD? Kreskowe, powierzchniowe (ściankowe), bryłowe Podaj 5 przykładowych sposobów modyfikacji obiektów 3D w AutoCAD. Zmiana koloru, wyciągnij, przekręć, kopiuj ściankę, odbicie lustrzane, dopasuj Za pomocą jakich 3 podstawowych poleceń tworzymy bryły złożone? Suma, różnica, iloczyn Do czego służy multilinia? Multilinia pozwala na rysowanie równoległych linii. Za jej pomocą możemy narysować od 1 do 16 linii równoległych Co to są regiony? Regiony są to dwuwymiarowe obszary, które można tworzyć z zamkniętych kształtów lub pętli. Regiony można utworzyć poprzez sumowanie, odejmowanie oraz określenie przecięcia W jaki sposób wyłączyć kropki siatki w obszarze rysunku? Kropki siatki w obszarze rysunku można wyłączyć poprzez kliknięcie na ikonę z napisem siatka na dolnym pasku AutoCAD-a Podać style kreskowania oraz krótko je opisać. Styl normalny -zaczyna kreskowanie ponownie po rozpoznaniu następnego obiektu Styl skrajny -zaczyna kreskowanie od zewnętrznej obwiedni, a kończy na pierwszym napotkanym elemencie Styl całkowity -kreskowanie całego obszru ograniczonego najbardziej zewnętrzną obwiednią 120. Podać różnicę pomiędzy funkcjami Wymiar liniowy, a Wymiar normalny. Różnią się one od siebie tym, że za pomocą funkcji Wymiar liniowy uzyskujemy wymiar zaznaczonych elementów tylko w linii osi x lub osi y. Wymiar normalny umożliwia zwymiarowanie części ukośnych rysunku Czy w programie AUTOCAD jest możliwe wprowadzanie tekstu z polskimi znakami graficznymi a jak tak to przy użyciu jakiej czcionki? Tak-jest to możliwe. W Edytorze tekstu wielowierszowego należy wybrać typ czcionki z końcówką CE. SolidEdge 1. Co to jest i do czego służy pasek wstęgowy w programie SolidEdge? Pasek zmieniający swój wygląd w zależności od wykonywanego polecenia,pozwala na zmianę parametrów rysowanego lub edytowanego obiektu ( np. kolor, grubość, długość itd.) 2. Sposoby rysowania prostokąta w module Draft programu SolidEdge -narysowanie przybliżonego zarysu figury, -narysowanie przekątnej prostokąta, -zaznaczenie trzech kolejnych jego wierzchołków. 3. Na czym polega kreskowanie, jak się je robi w programie SolidEdge? W SolidEdge w zasadzie nie istnieje polecenie kreskowania obszaru. Obszar można wypełnić, a na wypełnienie składają się: tło i wzór, czyli kreskowanie. 4. Jakie są rodzaje wymiarowań w programie SolidEdge? Do dyspozycji mamy 5 rodzaji wymiarowań: 1. Smart Dimension narzędzie do wymiarowania pojedynczych elementów. 2. Odległość między (Distance between) wymiarowanie odległości między dwoma wskazanymi punktami. 3. Kąt między (Angle between) wymiarowanie kątów. 4. Współrzędne (Coordinate Dimension) wymiarowanie za pomocą współrzędnych w stosunku do określonego wcześniej początku układu. 5. Średnica połówkowa (Symmetric Diameter) wymiarowanie średnic połówkowych 5. W czym pomaga funkcja Jnteli Sketch w programie SolidEdge? Pomaga tworzyć elementy o konkretnych cechach (np. poziome, pionowe) lub pozostające w określonych relacjach w stosunku do innych obiektów na rysunku (np. styczne, prostopadłe).

7 Narzędzia Komputerowe w Praktyce Inżynierskiej, ED7, 2008/ Czym jest program Solid Edge? Solid Edge jest jednym z najnowocześniejszych systemów trójwymiarowego komputerowego wspomagania projektowania wykorzystującym jądro Parasolid. 7. Na jakie podstawowe moduły dzieli się Solid Edge? Do podstawowych modułów programu Solid Edge zalicza się moduły Draft, Part, Sheet metal, Assembly oraz Weldment. 8. Co to jest PathFinder? PathFinder jest narzędziem okna EdgeBar umożliwiającym na dostęp do kolejnych operacji wykonywania projektu pozwalając na ich edycje, usuwanie, blokowanie, ukrywanie, zmianę kolejności bądź nazwy. 9. Do czego służy moduł Part? Moduł Part służy do modelowania pojedyńczych części niezależnie od stopnia ich skomplikowania. 10. Za pomocą którego modułu programu możemy zaprojektować spawaną konstrukcje hali przemysłowej? Możemy tego dokonać za pomocą modułu Weldment. 11. Co to jest i do czego służy pasek wstęgowy? Pasek zmieniający swój wygląd w zależności od wykonywanego polecenia,pozwala na zmianę parametrów rysowanego lub edytowanego obiektu ( np. kolor, grubość, długość itd.) 12. Sposoby rysowania prostokąta w module Draft? -narysowanie przybliżonego zarysu figury, -narysowanie przekątnej prostokąta, -zaznaczenie trzech kolejnych jego wierzchołków. 13. Na czym polega kreskowanie, jak się je robi? odp: W Solid Edge w zasadzie nie istnieje polecenie kreskowania obszaru. Obszar można wypełnić, a na wypełnienie składają się: tło i wzór, czyli kreskowanie. 14. Jakie są rodzaje wymiarowań? Do dyspozycji mamy 5 rodzaji wymiarowań: 1. Smart Dimension narzędzie do wymiarowania pojedynczych elementów. 2. Odległość między (Distance between) wymiarowanie odległości między dwoma wskazanymi punktami. 3. Kąt między (Angle between) wymiarowanie kątów. 4. Współrzędne (Coordinate Dimension) wymiarowanie za pomocą współrzędnych w stosunku do określonego wcześniej początku układu. 5. Średnica połówkowa (Symmetric Diameter) wymiarowanie średnic połówkowych 15. Czy Solid Edge posiada swoją tablice znaków? Moduł Draft nie posiada swojej własnej tablicy znaków, korzysta z tablicy systemu, na którym został zainstalowany. 16. W czym pomaga funkcja Jnteli Sketch? Pomaga tworzyć elementy o konkretnych cechach (np. poziome, pionowe) lub pozostające w określonych relacjach w stosunku do innych obiektów na rysunku (np. styczne, prostopadłe). Delphi 1. Jaki komponent umożliwia wstawianie do formularza prostych figur np.: elipsy i gdzie się znajduje? Odp. Umożliwia to komponent Shape z paska Additional. 2. Co to jest płótno Canvas? Odp. Jest to własność formularza określająca jego powierzchnię. 3. Jaki jest inny sposób wstawiania tekstu do formularza, niż za pośrednictwem komponentu Label? Odp. Można wykorzystać odwołanie się do płótna poprzez funkcję TextOut() 4. W jaki sposób można umieścić rysunek z pliku na formularzu? Odp. Należy umieścić na formularzu komponent Image i poprzez wywołanie odpowiedniej funkcji wczytać obraz z pliku do komponentu. 5. Do czego służy komponent Button? Komponent ten jest to przycisk, dzięki któremu możemy zatwierdzać wybór, przechodzić do następnego kroku, lub wybierać aktualnie dostępną opcję. W polu Caption Inspector Object'a (zakładka Properties) możemy zmienić tekst widoczny na przycisku. Najbardziej użyteczne zdarzenie dla przycisku jest zdarzenie OnClick, które określa reakcję na kliknięcie na nim. 6. Jakie różnice występują między komponentem Edit i Memo? W komponencie Edit możemy wstawić lub odczytać jedną linijkę tekstu, a w komponencie Memo mamy możliwość wstawiania i wyświetlania wielu linii, jak również możemy zapisywać cały tekst do pliku, lub odczytać jego zawartość i wyświetlić w oknie tego komponentu. 7. Jakie są najbardziej przydatne funkcje komponentu FontDialog? Execute powoduje otwarcie okna dialogowego, Device określa skąd mają być pobierane czcionki (ekranowe, z drukarki, z obu źródeł), Font określa rodzaj wybranej w oknie dialogowym czcionki, MaxFontSize określa maksymalny rozmiar czcionki dostępny w okienku wyboru rozmiaru czcionki, MinFontSize - określa minimalny rozmiar czcionki dostępny w okienku wyboru rozmiaru czcionki. 8. Co to jest i do czego służy komponent Trackbar. Jest to komponent w formie paska, który umożliwia zmianę przypisanej do niego wielkości zwanej pozycją w określonym zakresie. Dzięki powiązaniu innych komponentów z cechą pozycja możemy sterować innymi elementami programu. TrackBar jest wyposażony w suwak określający aktualną pozycję oraz umożliwiający jej zmianę lewym przyciskiem myszy. Jeśli zostanie on wyłączony zmiana będzie możliwa jedynie klawiszami strzałek.

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Visio 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zaktualizowane szablony Szablony

Bardziej szczegółowo

AutoCAD projektowanie I poziom

AutoCAD projektowanie I poziom PROGRAM SZKOLEŃ AutoCAD - program tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk, wykorzystywanym do dwuwymiarowego (D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Obecnie AutoCAD

Bardziej szczegółowo

4.6 OpenOffice Draw tworzenie ilustracji

4.6 OpenOffice Draw tworzenie ilustracji 4-82 4.6 OpenOffice Draw tworzenie ilustracji 4.6.1 Podstawowe informacje o grafice komputerowej Istnieją dwa rodzaje grafiki komputerowej: mapy bitowe (grafika rastrowa), grafiki wektorowe. Mapy bitowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. 1. Rysunek rastrowy a wektorowy. 2. Opis okna programu

CorelDRAW. 1. Rysunek rastrowy a wektorowy. 2. Opis okna programu 1. Rysunek rastrowy a wektorowy CorelDRAW Różnice między rysunkiem rastrowym (czasami nazywanym bitmapą) a wektorowym są olbrzymie. Szczególnie widoczne są podczas skalowania (czyli zmiany rozmiaru) rysunku

Bardziej szczegółowo

Samouczek do korzystania z dokumentów Google

Samouczek do korzystania z dokumentów Google Samouczek do korzystania z dokumentów Google dr Paweł Cieśla dr Małgorzata Nodzyńska Uniwersytet Pedagogiczny, im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków1 Samouczek do korzystania z dokumentów Google: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Prawo autorskie - zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej Podstawy języka HTML Tworzenie witryny WWW - tło i obrazki

Bardziej szczegółowo

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacja Pole równoległoboku Naukę tworzenia animacji uruchamianych na przycisk zaczynamy od przygotowania stosunkowo prostej animacji, za pomocą, której można

Bardziej szczegółowo

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę 1. Narzędzia główne: wycinamy tekst, grafikę stosowanie formatowania tekstu i niektórych podstawowych elementów graficznych umieszczane są wszystkie kopiowane i wycinane pliki wklejenie zawartości schowka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Excel 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Dodawanie poleceń do paska narzędzi

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Księgarnia PWN: Roland Zimek - SWiSH Max2 i SWiSH Max3. Wprowadzenie... 9

Spis treści. Księgarnia PWN: Roland Zimek - SWiSH Max2 i SWiSH Max3. Wprowadzenie... 9 Księgarnia PWN: Roland Zimek - SWiSH Max2 i SWiSH Max3 Spis treści Wprowadzenie... 9 1. Opis programu i instalacja... 13 1.1. Nowości w SWiSH Max2... 13 1.1.1. Wygląd okna programu... 13 1.1.2. Język skryptowy...

Bardziej szczegółowo

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl Materiały pomocnicze dla studentów z zakresu zastosowania programu SolidWorks 2012 Autor Jerzy Domański jdom@uwm.edu.pl Wydział Nauk Technicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Materiały przeznaczone

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. wprowadzenie

CorelDRAW. wprowadzenie CorelDRAW wprowadzenie Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Rysowanie linii 1. Otwórz program CorelDRAW. 2. Utwórz nowy rysunek i zapisz go w swoich dokumentach jako [nazwisko]_1.cdr

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY * Postaw znak x w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Przybornik w programie Paint to element programu, w którym znajdują się: kolory przyciski

Bardziej szczegółowo

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 8 Wstęp 10 1. Hipertekstowe języki znaczników 1.1. Elementy i znaczniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216 Żurek INFOBroker Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel www.excel.jzurek.com tel. 601 517 216 MS Excel szkolenie dla początkujących i laików (program ramowy): o zastosowanie i budowa programu - do czego

Bardziej szczegółowo

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki.

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. Niniejsza instrukcja jest przewodnikiem po narzędziach służących do wstawiania i edycji obiektów rastrowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC 1.1. Elementy budowy fizycznej mikrokomputera 1.1.1. Jednostka centralna 1.1.2. Urządzenia wejściowe 1.1.3. Urządzenia wyjściowe 1.2.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Word 2007

Edytor tekstu Word 2007 Edytor tekstu Word 2007 1 C Z. 6 G R A F I K A W E D Y T O R Z E T E K S T U Grafika w edytorze tekstu Edytor tekstu Word 2007 daje ogromne możliwości jeżeli chodzi o wstawianie obiektów graficznych i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu Przygotowanie dokumentacji technicznej czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu Przygotowanie dokumentacji technicznej w AutoCAD 1 Wydruk rysunku z AutoCAD można przygotować na dwa sposoby 1. na zakładce

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Program InkScape jest bezpłatnym polskojęzycznym programem grafiki wektorowej do pobrania ze strony http://www.dobreprogramy.pl/inkscape,program,windows,12218.html.

Bardziej szczegółowo

DesignCAD 3D Max 24.0 PL

DesignCAD 3D Max 24.0 PL DesignCAD 3D Max 24.0 PL Październik 2014 DesignCAD 3D Max 24.0 PL zawiera następujące ulepszenia i poprawki: Nowe funkcje: Tryb RedSDK jest teraz dostępny w widoku 3D i jest w pełni obsługiwany przez

Bardziej szczegółowo

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik Curtis D. Frye Microsoft Excel 2013 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie............................................................. xi 1 Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Opublikowano: 5 kwietnia 2007 Autor: Michał Staniszewski W życiu codziennym często wypełniamy różnego rodzaju formularze, podania i coraz częściej mają

Bardziej szczegółowo

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Monika Jaskuła m.jaskula@zsp9.pl SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. WSTEP... 3 II. Okno programu Power Point...3 III. Otwieranie, zapisywanie prezentacji...4

Bardziej szczegółowo

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications Aplikacje w środowisku VBA Visual Basic for Aplications Podstawowe informacje o VBA Visual Basic for Aplications, w skrócie VBA, to język programowania rozwijany przez Microsoft, którego zastosowanie pozwala

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203)

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Technikum - kl. 3 Td, semestr 5 i 6 Ocena niedostateczna dopuszczająca Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu 1. Edytor grafiki Draw 1.1. Okno programu Draw W bezpłatnym pakiecie OpenOffice zawarty jest program graficzny Draw (rysunek 1.1), wyposażony w liczne narzędzia do obróbki obiektów. Program możesz uruchomić,

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA KOMPUTEROWA I TWORZENIE STRON WWW

GRAFIKA KOMPUTEROWA I TWORZENIE STRON WWW GRAFIKA KOMPUTEROWA I TWORZENIE STRON WWW ul. Rejtana 53, Rzeszów, Sala nr 403 Godziny: 9:00-15:30 LUTY 2011 pon wt śr czw pt sob nd 1.02 2.02 3.02 4.02 5.02 6.02 7.02 8.02 9.02 10.02 11.02 12.02 13.02

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum

Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum. Zbieranie i opracowywanie danych arkusz kalkulacyjny. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania. BHP i regulamin szkolnej pracowni komputerowej.,

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Baltie 3. Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum. Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup

Baltie 3. Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum. Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup Baltie 3 Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup Czytanie klawisza lub przycisku myszy Czytaj klawisz lub przycisk myszy - czekaj na naciśnięcie Polecenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Celem ćwiczenia jest wstępne przygotowanie do wykonania projektu opakowania transportowego poprzez zapoznanie się z programem Corel

Bardziej szczegółowo

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop. 2012 Spis treści Wstęp 9 1 HTML 5 i XHTML w pytaniach i odpowiedziach 13 Co to jest HTML 5? 13 Co to jest XHTML? 15 Czy strony utworzone w HTML

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych SŁAWOMIR MICHNIKIEWICZ Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych 2006 SPIS TREŚCI 1. Wskazówki dotyczące przygotowywania pokazu slajdów... 2. Podstawowe operacje związane

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

na podstawie modelu 3D

na podstawie modelu 3D Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D na podstawie modelu 3D SST-2013/2014 Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D 1 Wydruk rysunku z AutoCAD 2D można przygotować na dwa sposoby 1. na zakładce Model

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Autokształtów Autokształt AUTOKSZTAŁTY Wstaw Obraz Autokształty Autokształty GDYNIA 2009

Autokształtów Autokształt AUTOKSZTAŁTY Wstaw Obraz Autokształty Autokształty GDYNIA 2009 szkolenie zespołu matematyczno-przyrodniczego W programach pakietu MS Office (Word, PowerPoint, Excel), zamiast importować grafikę, obrazki lub wykresy sami możemy je tworzyć przy użyciu Autokształtów.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy technologii informatycznych Sprzęt Podstawy Wydajność Pamięć operacyjna i przechowywanie danych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

Grażyna Koba. Grafika komputerowa. materiały dodatkowe do podręcznika. Informatyka dla gimnazjum

Grażyna Koba. Grafika komputerowa. materiały dodatkowe do podręcznika. Informatyka dla gimnazjum Grażyna Koba Grafika komputerowa materiały dodatkowe do podręcznika Informatyka dla gimnazjum Rysunki i animacje w Edytorze postaci 1. Rysunek w Edytorze postaci Edytor postaci (rys. 1.) jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M3 Arkusze kalkulacyjne Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne Rozdział ten będzie poświęcony efektom specjalnym, które również znalazły swoje zastosowanie w programie MS PowerPoint 2007. Pierwszym typem efektów jaki zostanie poddany naszej analizie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Z INFORMATYKI DO KLASY 6. Imię i nazwisko ucznia:

KARTA INFORMACYJNA Z INFORMATYKI DO KLASY 6. Imię i nazwisko ucznia: Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze Mistrz klawiatury II 1. znam prawidłowe ułożenie rąk na klawiaturze 2. znam nazwy poszczególnych palców u rąk 3. 4. 5. w piątej klasie znaki (czyli: a, d, e, f, g, h,

Bardziej szczegółowo