Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości

2 Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w celach informacyjnych. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z korzystania z niniejszego podręcznika użytkownika. Samsung Universal Print Driver jest znakiem towarowym firmy Samsung Electronics Co., Ltd. Samsung i logo Samsung są znakami towarowymi firmy Samsung Electronics Co., Ltd. Microsoft, Windows, Internet Explorer oraz Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i innych krajach. Wszelkie inne nazwy marek, produktów oraz firm zawarte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli. WER Copyright_ 2

3 Spis treści COPYRIGHT/2 SPIS TREŚCI/3 WPROWADZENIE Porównanie uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver ze sterownikami przeznaczonymi dla konkretnych modeli Wymagania systemowe INSTALACJA I ODINSTALOWYWANIE UNIWERSALNEGO STEROWNIKA DRUKU SAMSUNG UNIVERSAL PRINT DRIVER Instalacja uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver. 5 Odinstalowywanie uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver KORZYSTANIE Z UNIWERSALNEGO STEROWNIKA DRUKU SAMSUNG UNIVERSAL PRINT DRIVER Uzyskiwanie dostępu do uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver Ogólne informacje na temat układu Zmiana ustawień uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver Ustawianie opcji okien podręcznych Ustawianie opcji wyszukiwania drukarki Wyszukiwanie urządzeń drukujących Wyszukaj teraz Wyszukaj wg adresu Tworzenie folderu Ulubione Pomoc Drukowanie przy użyciu uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver Drukowanie podstawowe Zmiana wybranej drukarki LICENSE INFORMATION JPEG License zlib/png License OpenSSL License Boost Software License BSD License Infozip Intel Mobile Platform SDK PNG:The Definitive Guide Open BSD Common Public License Version 1.0 (CPL) INDEKS/20 Spis treści_ 3

4 1.Wprowadzenie Uniwersalny sterownik druku Samsung Universal Print Driver to pojedynczy sterownik, którego można używać z różnymi modelami drukarek. Zapewnia on dostęp nie tylko do urządzeń drukujących firmy Samsung, ale także do całej gamy urządzeń innych firm wykorzystujących język opisu strony PDL, bez konieczności pobierania oddzielnych sterowników. Język opisu strony PDL to zarówno PCL, jak i PS. Firma Samsung nie gwarantuje jakości wydruków w przypadku urządzeń drukujących innych firm oraz nieobsługiwanych modeli urządzeń firmy Samsung (kliknij:, aby wyświetlić listę obsługiwanych urządzeń firmy Samsung). W przypadku nieobsługiwanych modeli firmy Samsung w sterowniku jest automatycznie ustawiany domyślny język opisu strony. Porównanie uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver ze sterownikami przeznaczonymi dla konkretnych modeli W poniższej tabeli przedstawiono różnice pomiędzy uniwersalnym sterownikiem druku Samsung Universal Print Driver a sterownikami przeznaczonymi do konkretnych produktów: SAMSUNG UNIVERSAL PRINT DRIVER STEROWNIKI PRZEZNACZONE DO KONKRETNYCH MODELI Interfejs użytkownika Jednolity interfejs użytkownika. Niejednolity interfejs użytkownika. Instalacja Pobieranie i instalacja poprzez plik instalacyjny dołączony do uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver. Instalacja przy użyciu pliku instalacyjnego. Wykrywanie urządzenia Dostępność Łatwe lokalizowanie i uzyskiwanie dostępu do sugerowanych urządzeń z całej gamy drukarek firmy Samsung. Dostępny w witrynie internetowej firmy Samsung. Ręczne lokalizowanie, pobieranie i instalacja sterownika dla każdego urządzenia. Instalacja przy użyciu dysku CD do automatycznego uruchamiania lub kreatora dodawania drukarki. Ręczne wykrywanie urządzeń. Dostępny na dysku CD dostarczonym z urządzeniem lub ze sterownikiem przeznaczonym dla konkretnego produktu. Wymagania systemowe Poniżej przedstawiono minimalne wymagania systemowe uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver: SYSTEM OPERACYJNY PROCESOR WYMAGANIA (ZALECANE) PAMIĘĆ RAM ILOŚĆ WOLNEGO MIEJSCA NA DYSKU TWARDYM Windows Vista Pentium IV 3 GHz 512 MB (1 GB) 15 GB Windows XP Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) 128 MB (256 MB) 1,5 GB lub więcej Windows 2000 Pentium II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) 64 MB (128 MB) 600 MB Windows 7 Pentium IV 1 GHz 32- lub 64-bitowy lub 1 GB (2 GB) 16 GB szybszy Obsługująca sterowniki DirectX 9 z 128 MB pamięci (w celu obsługi tematów Aero). Napęd DVD-R/W Windows Server 2003 Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) 128 MB (512 MB) od 1,25 GB do 2 GB Windows Server 2008 Pentium IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) 512 MB (2 GB) 10 GB Windows Server 2008 (R2) Pentium IV 1 GHz (x86) lub 1,4 GHz (x64) (2 GHz lub szybsze) 512 MB (2 GB) 10 GB Wprowadzenie_ 4

5 2.Instalacja i odinstalowywanie uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver Niniejszy rozdział zawiera instrukcje krok po kroku obejmujące instalację i odinstalowywanie uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver. Poniższe okna odnoszą się do sterownika PCL w systemie operacyjnym Windows XP. Informacje wyświetlane w systemie Windows mogą różnić się w przypadku sterownika PS, jednak kroki, które należy wykonać, są takie same. Instalacja uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver Przed zainstalowaniem sterownika należy sprawdzić minimalne wymagania systemowe (patrz Wymagania systemowe na stronie 4). 1. Uruchom przeglądarkę internetową i przejdź do witryny 2. Wyszukaj plik konfiguracyjny uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver. 3. Uruchom plik konfiguracyjny. Otworzy się kreator instalacji uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver. 4. Kliknij przycisk Dalej. W razie potrzeby wybierz język z listy rozwijanej. Po otwarciu okna instalacji zaczekaj na ukończenie procesu instalacji. 5. Po wyświetleniu okna z komunikatem o ukończeniu konfiguracji kliknij przycisk Zakończ. Aby zarejestrować się jako użytkownik urządzeń firmy Samsung w celu otrzymywania informacji, zaznacz odpowiednie pole wyboru i kliknij przycisk Zakończ. Jeśli sterownik został zainstalowany poprawnie, uniwersalny sterownik druku Samsung Universal Print Driver można Instalacja i odinstalowywanie uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver_ 5

6 znaleźć w folderze Drukarki i faksy. Odinstalowywanie uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver Aby odinstalować uniwersalny sterownik druku Samsung Universal Print Driver, należy wykonać poniższe czynności. 1. W menu Start systemu Windows wybierz kolejno > Wszystkie programy > Samsung Universal Print Driver > Konserwacja. Zostanie otwarty kreator instalacji uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver. 2. Wybierz polecenie Usuń i kliknij przycisk Dalej. 3. Wybierz składniki, które mają zostać usunięte i kliknij przycisk Dalej. 4. Zostanie wyświetlone okno z żądaniem potwierdzenia. Kliknij przycisk Tak. 5. Po odinstalowaniu sterownika kliknij przycisk Zakończ. Instalacja i odinstalowywanie uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver_ 6

7 3.Korzystanie z uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver Wybór uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver oznacza możliwość zainstalowania pojedynczego sterownika (Samsung Universal Print Driver) dla różnych urządzeń drukujących. Ponadto uniwersalny sterownik druku Samsung Universal Print Driver udostępnia szereg innych funkcji, na przykład wyszukiwanie urządzeń drukujących, tworzenie folderu ulubionych czy sprawdzanie stanu urządzenia. Uzyskiwanie dostępu do uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver 1. W menu Start systemu Windows wybierz polecenie Drukarki i faksy. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Samsung Universal Print Driver. 3. Kliknij polecenie Preferencje drukowania lub Właściwości. Zostanie otwarte okno Samsung Universal Print Driver. Jeśli ostatnio nie używano żadnej drukarki, zostanie wyświetlone okno dialogowe z żądaniem wyszukania drukarki. Aby wyszukać podłączone drukarki, kliknij przycisk OK. Korzystanie z uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver_ 7

8 Ogólne informacje na temat układu Pasek układu Zawiera opcje wyświetlania. : Służy do wybierania układu okna Samsung Universal Print Driver. W przypadku wybrania opcji Układ2 i zainstalowania programu Samsung Smart Panel widoczne jest okno stanu (numer 4). : Pozwala odświeżyć wszystkie informacje dotyczące drukarki na liście. 1 : Służy do wybierania typu widoku listy drukarek. Okno Widok szczegółowy zawiera informacje na temat drukarki, takie jakadres, Lokalizacja, Status oraz Nazwa systemowa. Okno Widok obrazu także zawiera informacje na temat drukarki, jednak obraz drukarki jest na nim większy. Ta opcja jest obsługiwana wyłącznie w systemie operacyjnym Windows XP (i nowszych). : Służy do wyświetlania listy drukarek w grupach. Aby uporządkować drukarki wg grup, naciśnij ten przycisk. Ta opcja jest obsługiwana wyłącznie w systemie operacyjnym Windows XP (i nowszych). : Umożliwia wyszukiwanie drukarek z listy za pomocą słowa kluczowego, np. nazwy modelu. : Służy do otwierania okna pomocy. : Służy do wyświetlania informacji na temat uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver. Korzystanie z uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver_ 8

9 2 3 4 Menu główne Poprzednie - Poprzednio używ. drukarki: Służy do wyświetlania listy ostatnio używanych drukarek. Drukarka używana jako ostatnia znajduje się na górze listy. - Poprz. wyszukiw. drukarki: Służy do wyświetlania listy ostatnio znalezionych drukarek. Drukarka znaleziona jako ostatnia znajduje się na górze listy. Wyszukiwanie - Wyszukaj teraz: Służy do wyszukiwania drukarek podłączonych poprzez port USB albo za pośrednictwem sieci. - Wyszukaj wg adresu: Służy do wyszukiwania drukarki według adresu IP. Moja drukarka - Utwórz folder Ulubione: Służy do tworzenia folderu, w którym umieszczane są ulubione drukarki. Ustawienia: Pozwala na wyświetlanie opcji dla okien dialogowych oraz wyszukiwania. Lista drukarek Okno stanu Służy do wyświetlania listy drukarek. Po naciśnięciu przycisku na pasku układu można pogrupować drukarki. Kliknij prawym przyciskiem myszy na obszarze listy drukarek. Zaznacz opcję uporządkowania. Online/nieznane: Tworzy grupę w oparciu o aktualny stan urządzeń. Data: Tworzy grupę w oparciu o ostatnią datę korzystania z drukarki: dzisiaj, wczoraj, w tym tygodniu, w tym miesiącu itd. Kolorowe/czarno-białe: Tworzy grupę w oparciu o typ urządzenia: drukarka kolorowa lub czarno-biała. Druk dwustronny/jednostronny: Tworzy grupę w oparciu o to, czy urządzenie oferuje funkcję druku dwustronnego, czy jednostronnego. Służy do wyświetlania stanu drukarki wybranej z listy. Aby możliwe było wyświetlenie tego okna, konieczne jest wybranie opcji Układ2 oraz zainstalowanie programu Samsung Smart Panel. Aktualizuj teraz: Służy do aktualizowania informacji na temat wybranej drukarki. Zamów materiały: Umożliwia otwarcie witryny, w której można zamówić materiały. Rozwiązywanie problemów: Służy do otwierania rozdziału dotyczącego rozwiązywania problemów w podręczniku użytkownika. Aby możliwe było wyświetlenie podręcznika dotyczącego rozwiązywania problemów, konieczne jest zainstalowanie programu Smart Panel dla danego modelu. Ustawienia drukarki: Umożliwia skorzystanie z usługi SyncThru Web Service, która udostępnia opcje pozwalające na konfigurowanie drukarki i zarządzanie nią. Z funkcji tej można korzystać wyłącznie w przypadku drukarek sieciowych. Korzystanie z uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver_ 9

10 Zmiana ustawień uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver Ustawianie opcji okien podręcznych Można skonfigurować oprogramowanie tak, aby podczas drukowania wyświetlane było okno Samsung Universal Print Driver. Dostępne są cztery opcje wyświetlania okna podręcznego: 1. Kliknij przycisk Ustawienia w lewym dolnym rogu. 2. Zobacz poniższe opcje dla karty Okno wyskakujące: Tylko gdy poprzednio używana drukarka nie jest dostępna: Okno uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver jest wyświetlane, tylko gdy ostatnio używana drukarka jest niedostępna. Gdy wyświetlony jest sterownik interfejsu użytkownika: Okno uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver jest wyświetlane po otwarciu okna Preferencje drukowania (Właściwości). Przy każdym wydruku: Okno uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver jest wyświetlane za każdym razem, gdy drukowany jest dokument. Tylko przy pierwszym wydruku: Okno uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver jest wyświetlane tylko za pierwszym razem, gdy sterownik Samsung Universal Print Driver zostanie wybrany jako drukarka z poziomu aplikacji. 3. Kliknij przycisk OK. Korzystanie z uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver_ 10

11 Ustawianie opcji wyszukiwania drukarki Aby ustawić opcje wyszukiwania dla uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver, należy wykonać poniższe czynności. 1. Kliknij przycisk Ustawienia w lewym dolnym rogu. 2. Zobacz poniższe Opcje wyszukiwania: Wyszukaj drukarki Samsung: Służy do wyszukiwania wyłącznie drukarek Samsung, które są podłączone. Kliknij ikonę, aby wyświetlić listę obsługiwanych urządzeń firmy Samsung. Wyszukaj wszystkie drukarki: Służy do wyszukiwania wszystkich podłączonych drukarek. 3. Kliknij przycisk OK. Korzystanie z uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver_ 11

12 Wyszukiwanie urządzeń drukujących Wyszukaj teraz Jeśli adres TCP/IP urządzenia nie jest znany, można skorzystać z opcji Wyszukaj teraz, aby wyszukać urządzenie. Należy wykonać niżej opisane czynności: 1. W menu Start systemu Windows wybierz polecenie Drukarki i faksy. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Samsung Universal Print Driver. 3. Kliknij polecenie Preferencje drukowania lub Właściwości. Zostanie otwarte okno Samsung Universal Print Driver. 4. Kliknij przycisk Wyszukaj teraz. Uniwersalny sterownik druku Samsung Universal Print Driver wyszuka podłączone urządzenia drukujące. Wyniki wyszukiwania mogą się różnić w zależności od wybranej opcji (patrz Ustawianie opcji wyszukiwania drukarki na stronie 11.) Wyszukaj wg adresu Jeśli znany jest adres TCP/IP urządzenia drukującego, które ma być użyte, można wyszukać urządzenie po wpisaniu jego adresu TCP/IP. Można również wyszukać urządzenie z danego zakresu adresów IP, określając początek i koniec adresu IP. Należy wykonać niżej opisane czynności: 1. W menu Start systemu Windows wybierz polecenie Drukarki i faksy. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Samsung Universal Print Driver. 3. Kliknij polecenie Preferencje drukowania lub Właściwości. Zostanie otwarte okno Samsung Universal Print Driver. 4. Kliknij polecenie Wyszukaj wg adresu. Zostanie wyświetlone okno. 5. Wprowadź określony adres IP, który chcesz wyszukać lub wprowadź początek i koniec adresu, aby przeszukać zakres adresów IP. 6. Kliknij przycisk Wyszukiwanie. Tworzenie folderu Ulubione Aby ułatwić sobie pracę, można utworzyć folder zawierający najczęściej używane drukarki. Na przykład użytkownik przemieszczający się między domem i miejscem pracy może utworzyć dwa różne foldery zawierające drukarki, Dom oraz Praca, i zarządzać drukarkami zgodnie z potrzebami. Aby utworzyć folder Ulubione, należy wykonać niżej opisane czynności: 1. Kliknij polecenie Utwórz folder Ulubione. Zostanie wyświetlone okno Dodaj nowy folder Ulubione. Korzystanie z uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver_ 12

13 2. Wprowadź nazwę folderu i ustaw atrybuty. Nie stosuj inteligentnego folderu: Powoduje dodanie folderu ogólnego. Aby dodać drukarkę do folderu w obszarze Moja drukarka, należy przeciągnąć i upuścić drukarkę z listy w folderze lub kliknąć prawym przyciskiem myszy drukarkę znajdującą się na liście, a następnie wybrać polecenie Przenieś lub Kopiuj. Użyj inteligentnego folderu: Powoduje dodanie specjalnego folderu, w którym w sposób dynamiczny wyświetlane są te drukarki, które spełniają poniższe właściwości: - Obsługa druku w kolorze - Obsługa tylko druku czarno-białego - Drukowanie dwustronne - Tryb online: Obejmuje urządzenia, których bieżący stan to tryb online. Folder, dla którego została ustawiona funkcja inteligentnego filtru, automatycznie przeszukuje urządzenia, więc użytkownicy nie mogą ręcznie dodawać ani usuwać drukarek z folderu. 3. Kliknij przycisk OK. W obszarze Moja drukarka dodawany jest nowy folder. Korzystanie z uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver_ 13

14 Pomoc Kliknij przycisk Pomoc ( ) umieszczony w prawym górnym rogu okna uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver. Zostanie wyświetlone okno pomocy. W oknie pomocy można znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące korzystania z uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver. Drukowanie przy użyciu uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver Drukowanie podstawowe Aby wydrukować dokument, używając uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver, należy wykonać poniższe kroki: Poniższe kroki dotyczą drukowania z poziomu notatnika. Nazwy elementów menu mogą różnić się w zależności od używanej aplikacji. 1. Otwórz plik do wydrukowania w aplikacji. 2. Na pasku menu wybierz kolejno Plik > Drukuj. 3. Z listy drukarek wybierz sterownik Samsung Universal Print Driver. 4. Kliknij przycisk OK. Rozpocznie się drukowanie. Przed rozpoczęciem drukowania może zostać wyświetlone okno uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver, w zależności od wybranej opcji (patrz Ustawianie opcji okien podręcznych na stronie 10). Wybierz drukarkę, której chcesz użyć i rozpocznij drukowanie. Zmiana wybranej drukarki 1. W menu Start systemu Windows wybierz polecenie Drukarki i faksy. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Samsung Universal Print Driver. 3. Kliknij polecenie Preferencje drukowania lub Właściwości. Zostanie otwarte okno Preferencje drukowania (Właściwości). 4. Wybierz inną drukarkę, wyszukując ją lub korzystając z listy (patrz Wyszukiwanie urządzeń drukujących na stronie 12). 5. Kliknij przycisk OK. Wszystkie kolejne zadania drukowania będą teraz kierowane do nowej drukarki. Korzystanie z uniwersalnego sterownika druku Samsung Universal Print Driver_ 14

15 4.License Information JPEG License This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group. zlib/png License This product uses software program which is distributed under the zlib/png license. OpenSSL License This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). Copyright (c) The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 1. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following dis-claimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 2. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: 3. "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:// 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)" THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. This product includes cryptographic software written by Eric Young This product includes software written by Tim Hudson Boost Software License This product uses software program which is distributed under the BSL license. Boost Software License 1.0 (BSL1.0) Tue, :36? nelson Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by this license (the "Software") to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following: The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license grant, this restriction and the following disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in part, and all derivative works of the Software, unless such copies or derivative works are solely in the form of machine-executable object code generated by a source language processor. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHERDEALINGS IN THE SOFTWARE. License Information_ 15

16 BSD License This product uses software programs which are distributed under the BSD license. BSD license SW : PNG:The Definitive Guide, Intel Mobile Platform SDK, Info-zip. Infozip This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at ftp:// ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely and a copy at Copyright (c) Info-ZIP. All rights reserved. For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals: Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White. This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of or inability to use this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions: Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases. Intel Mobile Platform SDK Copyright (c) <2008>, Intel Corp. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of Intel Corporation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. PNG:The Definitive Guide Copyright (c) Greg Roelofs. All rights reserved. This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall the author or contributors be held liable for any damages arising in any way from the use of this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, disclaimer, and this list of conditions. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, disclaimer, and this list of conditions in the documentation and/or other materials provided with the distribution. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: This product includes software developed by Greg Roelofs and contributors for the book, "PNG: The Definitive Guide," published by O'Reilly and Associates. License Information_ 16

17 Open BSD Copyright (c) 2004 by Internet Systems Consortium, Inc. ("ISC") Copyright (c) 1996,1999 by Internet Software Consortium. Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ISC DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL ISC BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. Common Public License Version 1.0 (CPL) This product uses software program which is distributed under the CPL license. The following CPL software source codes that have been used in this product can be provided after asking to CPL software : WTL(Windows Templete Library) THE ACCOMPANYING PROGRAM IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS COMMON PUBLIC LICENSE ("AGREEMENT"). ANY USE, REPRODUCTION OR DISTRIBUTION OF THE PROGRAM CONSTITUTES RECIPIENT'S ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT. 1. DEFINITIONS "Contribution" means: a. in the case of the initial Contributor, the initial code and documentation distributed under this Agreement, and b. in the case of each subsequent Contributor: changes to the Program, and additions to the Program; where such changes and/or additions to the Program originate from and are distributed by that particular Contributor. A Contribution 'originates' from a Contributor if it was added to the Program by such Contributor itself or anyone acting on such Contributor's behalf. Contributions do not include additions to the Program which: (i) are separate modules of software distributed in conjunction with the Program under their own license agreement, and (ii) are not derivative works of the Program. "Contributor" means any person or entity that distributes the Program. "Licensed Patents " mean patent claims licensable by a Contributor which are necessarily infringed by the use or sale of its Contribution alone or when combined with the Program. "Program" means the Contributions distributed in accordance with this Agreement. "Recipient" means anyone who receives the Program under this Agreement, including all Contributors. 2. GRANT OF RIGHTS a. Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants Recipient a non-exclusive, worldwide, royalty-free copyright license to reproduce, prepare derivative works of, publicly display, publicly perform, distribute and sublicense the Contribution of such Contributor, if any, and such derivative works, in source code and object code form. b. Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants Recipient a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under Licensed Patents to make, use, sell, offer to sell, import and otherwise transfer the Contribution of such Contributor, if any, in source code and object code form. This patent license shall apply to the combination of the Contribution and the Program if, at the time the Contribution is added by the Contributor, such addition of the Contribution causes such combination to be covered by the Licensed Patents. The patent license shall not apply to any other combinations which include the Contribution. No hardware per se is licensed hereunder. c. Recipient understands that although each Contributor grants the licenses to its Contributions set forth herein, no assurances are provided by any Contributor that the Program does not infringe the patent or other intellectual property rights of any other entity. Each Contributor disclaims any liability to Recipient for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or otherwise. As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, each Recipient hereby assumes sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For example, if a third party patent license is required to allow Recipient to distribute the Program, it is Recipient's responsibility to acquire that license before distributing the Program. d. Each Contributor represents that to its knowledge it has sufficient copyright rights in its Contribution, if any, to grant the copyright license set forth in this Agreement. 3. REQUIREMENTS A Contributor may choose to distribute the Program in object code form under its own license agreement, provided that: a. it complies with the terms and conditions of this Agreement; and b. its license agreement: effectively disclaims on behalf of all Contributors all warranties and conditions, express and implied, including warranties or conditions of title and non-infringement, and implied warranties or conditions of merchantability and fitness for a particular purpose; effectively excludes on behalf of all Contributors all liability for damages, including direct, indirect, special, incidental and consequential damages, such as lost profits; License Information_ 17

Przewodnik pracy w sieci NPD4947-00 PL

Przewodnik pracy w sieci NPD4947-00 PL NPD4947-00 PL Spis treści Spis treści Wprowadzenie Uwagi... 3 Informacje na temat niniejszego podręcznika... 3 Przestroga, Ważne i Uwaga... 3 Wersje systemów operacyjnych... 3 Podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

ipolis mobile Polski Android wer. 2.5.2

ipolis mobile Polski Android wer. 2.5.2 Polski ipolis mobile Android wer. 2.5.2 Aplikacja ipolis mobile firmy Samsung Techwin to specjalna aplikacja do smartfonów oraz tabletów z systemem Android przeznaczona do zdalnego monitorowania i sterowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik online. LiDE 220

Podręcznik online. LiDE 220 LiDE 220 Podręcznik online Najpierw przeczytaj Przydatne funkcje dostępne w urządzeniu Podstawowe informacje o urządzeniu Skanowanie Rozwiązywanie problemów polski (Polish) Zawartość Najpierw przeczytaj................................................

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć. www.apple.com/pl/support

Jak zacząć. www.apple.com/pl/support 1 Jak zacząć www.apple.com/pl/support Instalacja Leoparda Aby uaktualnić system operacyjny do wersji Mac OS X Leopard, włóż płytę instalacyjną i kliknij dwukrotnie w ikonę Instalacja Mac OS X. Następnie

Bardziej szczegółowo

bla bla OX App Suite Connector for Business Mobility

bla bla OX App Suite Connector for Business Mobility bla bla OX App Suite Connector for Business Mobility OX App Suite OX App Suite: Connector for Business Mobility Publication date 25 February 2015 Version 7.6.2 Copyright 2006-2015 OPEN-XCHANGE Inc., This

Bardziej szczegółowo

q PRINT ECOSYS P6021cdn ECOSYS P6026cdn ECOSYS P6026cdn Type B PODRĘCZNIK OBSŁUGI

q PRINT ECOSYS P6021cdn ECOSYS P6026cdn ECOSYS P6026cdn Type B PODRĘCZNIK OBSŁUGI q PRINT ECOSYS P6021cdn ECOSYS P6026cdn ECOSYS P6026cdn Type B PODRĘCZNIK OBSŁUGI Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn/ECOSYS P6026cdn Type B. Niniejszy podręcznik obsługi

Bardziej szczegółowo

bla bla OX App Suite Connector for Business Mobility

bla bla OX App Suite Connector for Business Mobility bla bla OX App Suite Connector for Business Mobility OX App Suite OX App Suite: Connector for Business Mobility Publication date 06 February 2014 Version 7.4.2 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., This

Bardziej szczegółowo

WL-520GU/GC. Szerokopasmowy router bezprzewodowy

WL-520GU/GC. Szerokopasmowy router bezprzewodowy WL-520GU/GC Szerokopasmowy router bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji P3188 Wydanie pierwsze Marzec 2007 Informacje kontaktowe producenta ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific) Adres firmy: 15 Li-Te

Bardziej szczegółowo

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup

Bardziej szczegółowo

q PRINT q COPY q SCAN PODRĘCZNIK OBSŁUGI ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

q PRINT q COPY q SCAN PODRĘCZNIK OBSŁUGI ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn PODRĘCZNIK OBSŁUGI Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia ECOSYS M2030dn/ECOSYS M2530dn/ECOSYS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-C2026MFP/FS-C2126MFP. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo

Bardziej szczegółowo

DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router

DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router (Dla ASUS EZ User Interface) Podręcznik użytkownika PL4862 Wydanie poprawione V1 Czerwiec 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N Podręcznik użytkownika Seria RT-N12 Bezprzewodowy router Superspeed N PL7901 Wydanie pierwsze Grudzień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router Podręcznik użytkownika DSL-N14U Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router PL8760 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Seria DSL-N16UP / DSL-N16U Bezprzewodowy router N300 z modemem ADSL PL8931 Wydanie pierwsze Luty 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL Podręcznik użytkownika DSL-AC68U Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL PL8891 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja instalacji

Skrócona instrukcja instalacji Skrócona instrukcja instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 czerwiec 14, 2013 www.suse.com Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3, należy użyć poniższej procedury.

Bardziej szczegółowo

MG6400 series. Podręcznik online. Najpierw przeczytaj Przydatne funkcje dostępne w urządzeniu Podstawowe informacje o urządzeniu.

MG6400 series. Podręcznik online. Najpierw przeczytaj Przydatne funkcje dostępne w urządzeniu Podstawowe informacje o urządzeniu. MG6400 series Podręcznik online Najpierw przeczytaj Przydatne funkcje dostępne w urządzeniu Podstawowe informacje o urządzeniu polski (Polish) Zawartość Najpierw przeczytaj................................................

Bardziej szczegółowo

RT-N16. Podręcznik użytkownika. Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N

RT-N16. Podręcznik użytkownika. Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N RT-N16 Podręcznik użytkownika Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N Elegancka biało-szara obudowa routera RT-N16 2,4GHz zawiera dużej mocy procesor, zapewniający wysoką przepustowość; obsługa do

Bardziej szczegółowo

DSL-N55U. Podręcznik użytkownika. Dwuzakresowy modem/router ADSL Wi-Fi

DSL-N55U. Podręcznik użytkownika. Dwuzakresowy modem/router ADSL Wi-Fi DSL-N55U Dwuzakresowy modem/router ADSL Wi-Fi Stylowy router DSL-N55U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniającym jednoczesne przesyłanie strumieni HD; serwer SMB, serwer UPnP AV

Bardziej szczegółowo

q PRINT q COPY q SCAN PODRĘCZNIK OBSŁUGI ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn

q PRINT q COPY q SCAN PODRĘCZNIK OBSŁUGI ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn PODRĘCZNIK OBSŁUGI > Wstęp Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia ECOSYS M6030cdn/ECOSYS M6530cdn. Niniejszy Podręcznik obsługi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4887-01 PL

Przewodnik użytkownika NPD4887-01 PL NPD4887-01 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani

Bardziej szczegółowo

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 Podręcznik użytkownika 2 PL7656 Wydanie poprawione Sierpień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika RT-N14U Router bezprzewodowy N300 Podręcznik użytkownika PL7879 Wydanie poprawione Listopad 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4935-02 PL

Przewodnik użytkownika NPD4935-02 PL NPD4935-02 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie

Bardziej szczegółowo

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N RT-N56U Ekstremalna wydajność i styl Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N Stylowy router RT-N56U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniającym jednoczesne przesyłanie

Bardziej szczegółowo

HP Scanjet 200/300. Instrukcja obsługi

HP Scanjet 200/300. Instrukcja obsługi HP Scanjet 200/300 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie niniejszych materiałów bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Aurox Podręcznik trenera

Aurox Podręcznik trenera Aurox Podręcznik trenera Wojciech Gabor Michał Górniak Przemysław Kasierski Lech Ocaya Gamon 19 grudnia 2004 roku Copyright c 2004 Wojciech Gabor, Michał Górniak, Przemysław Kasierski, Lech Ocaya Gamon.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo