Instrukcja obsługi SMA CLUSTER CONTROLLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi SMA CLUSTER CONTROLLER"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi SMA CLUSTER CONTROLLER ClusterController-BA-pl-14 Wersja 1.4 POLSKI

2 Przepisy prawne SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy SMA Solar Technology AG. Ich rozpowszechnianie w części lub całości wymaga pisemnej zgody firmy SMA Solar Technology AG. Kopiowanie wewnątrz zakładu w celu oceny produktu lub jego użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem, jest dozwolone i nie wymaga zezwolenia. Gwarancja firmy SMA Aktualne warunki gwarancji można pobrać w Internecie na stronie Licencje na oprogramowanie Licencje na oprogramowanie znajdują się na dołączonej do produktu płycie CD. Znaki towarowe Wszystkie znaki towarowe są respektowane, nawet jeśli nie są one specjalnie wyróżnione. Brak oznaczenia znaku towarowego nie oznacza, że towar lub znak nie jest zastrzeżony. Słowny znak towarowy oraz znak graficzny BLUETOOTH są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma SMA Solar Technology AG posiada licencję na korzystanie z tych znaków. Modbus jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Schneider Electric i licencjonowany przez Modbus Organization, Inc. QR Code jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy DENSO WAVE INCORPORATED. Phillips i Pozidriv są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Phillips Screw Company. Torx jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Acument Global Technologies, Inc. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Niemcy Tel Faks do 2015 SMA Solar Technology AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. 2 ClusterController-BA-pl-14 Instrukcja obsługi

3 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Spis treści Spis treści 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu Zakres obowiązywania Grupa docelowa Dalsze informacje Symbole Wyróżnienia Nazewnictwo Bezpieczeństwo Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wskazówka dotycząca eksploatacji Wymagania systemowe Opis produktu Cluster Controller Funkcje urządzenia Tabliczka znamionowa Diody LED Wyświetlacz Pole przycisków Sunny Portal Interfejs użytkownika Cluster Controller Grupy i uprawnienia użytkowników Przegląd interfejsu użytkownika Układ Pasek ikon Drzewo instalacji Menu urządzenia Menu Overview" Menu Instantaneous values" Menu Settings" Menu Updates" Menu Grid management services" Instrukcja obsługi ClusterController-BA-pl-14 3

4 Spis treści SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Menu Events" Menu Update and save" Grupy parametrów w menu Symbole Logowanie się do urządzenia Cluster Controller i wylogowywanie się z niego Ustawienia systemowe Ustawienia wyświetlacza Ustawianie języka wyświetlacza Ustawianie kontrastu wyświetlacza Ustawianie języka interfejsu użytkownika Ustawianie formatu daty Ustawianie formatu liczb Ustawianie formatu czasu Ustawianie jednostki temperatury Ustawianie czasu systemowego instalacji Informacje dotyczące czasu systemowego instalacji Synchronizacja czasu systemowego instalacji poprzez Internet Ręczne ustawianie czasu systemowego instalacji Konfiguracja urządzeń Ustawianie charakterystyki czujnika nasłonecznienia Ustawienia parametrów Ustawianie parametrów klasy urządzeń Ustawianie parametrów pojedynczego urządzenia Dezaktywowanie funkcji Webconnect falowników Zapisywanie i przywracanie konfiguracji urządzenia Cluster Controller Eksportowanie danych dotyczących instalacji Opcje eksportu Formaty eksportu danych Format CSV Format XML Ustawianie nazwy wartości pomiarowej ClusterController-BA-pl-14 Instrukcja obsługi

5 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Spis treści 8.4 Eksportowanie danych dotyczących instalacji na nośnik pamięci USB Eksportowanie danych na zintegrowany serwer FTP Ustawianie formatu eksportu danych instalacji Aktywowanie lub dezaktywowanie zintegrowanego serwera FTP Łączenie się ze zintegrowanym serwerem FTP za pomocą przeglądarki internetowej Dodatkowy eskport danych dotyczących instalacji na zewnętrzny serwer FTP (funkcja FTP Push) Aktywacja lub dezaktywacja funkcji FTP Push Sprawdzenie funkcji FTP Push Monitorowanie instalacji Wyświetlanie zdarzeń Ustawianie alarmów Zarządzanie instalacją i wymiana komponentów Zmiana nazwy instalacji lub urządzenia Stosowanie modułu Energy Meter w instalacji fotowoltaicznej Odczyt typu, numeru seryjnego urządzenia oraz zainstalowanej w nim wersji oprogramowania sprzętowego Adresy IP urządzeń Odczyt adresu IP urządzenia Cluster Controller Odczyt adresu IP falownika Dodawanie falownika Wymiana urządzenia Cluster Controller lub falownika Sunny Portal Rejestracja urządzenia Cluster Controller na portalu Sunny Portal Ustawianie transmisji danych na Sunny Portal Konfigurowanie monitorowania komunikacji Ustawianie częstotliwości wysyłania danych Testowanie połączenia z portalem Sunny Portal Modyfikacja identyfikatora instalacji fotowoltaicznej na Sunny Portal Instrukcja obsługi ClusterController-BA-pl-14 5

6 Spis treści SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 12 Konfiguracja komunikacji za pomocą Modbus Aktywacja serwera Modbus Zapisanie lub aktualizacja profilu Modbus i konfiguracji instalacji Usługi sieciowe Możliwości wprowadzania wartości zadanych w ramach usług sieciowych Ustawianie parametrów usług sieciowych w falownikach Ustawianie ograniczenia mocy czynnej Sterowanie ograniczaniem mocy czynnej Regulacja ograniczenia mocy czynnej w punkcie przyłączenia do sieci Ustawienia dla zadanej mocy biernej Sterowanie mocą bierną za pomocą wielkości zadanej Moc bierna w %" Sterowanie mocą bierną za pomocą wielkości zadanej cos Phi" Wprowadzanie ustawień dla trybu pracy awaryjnej ( fallback") Aktualizacja Automatyczna aktualizacja (zalacana) Ustawianie automatycznych aktualizacji urządzenia Cluster Controller Ustawianie automatycznych aktualizacji podłączonych urządzeń firmy SMA Ręczna aktualizacja Wykonywanie ręcznej aktualizacji urządzenia Cluster Controller Wykonywanie ręcznej aktualizacji podłączonych urządzeń firmy SMA Hasła i SMA Grid Guard Wymogi wobec bezpiecznego hasła dostępu do instalacji: Zmiana hasła dostępu do instalacji Ustawienie takiego samego hasła dostępu do urządzenia jak hasło dostępu do instalacji ClusterController-BA-pl-14 Instrukcja obsługi

7 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Spis treści 15.4 Sposób postępowania przy utracie hasła dostępu do instalacji Zgłoszenie wniosku o udostępnienie kodu PUK Odblokowanie falownika za pomocą kodu PUK Ustawianie trybu pracy SMA Grid Guard Utworzenie dostępu poprzez Internet Konfiguracja sieci Konfiguracja do pracy w statycznej sieci LAN Konfiguracja urządzenia Cluster Controller w statycznej sieci LAN Konfiguracja falownika w statycznej sieci LAN Konfiguracja serwera proxy Konfiguracja serwera DHCP Zmiana portu HTTP Zmiana portu NAT Diagnostyka błędów Stany diod LED Diody eksploatacyjne LED Diody LED w gniazdach sieciowych Usterki w Cluster Controller lub podłączonych urządzeniach Ponowne uruchamianie urządzenia Cluster Controller poprzez interfejs użytkownika Resetowanie urządzenia Cluster Controller Akcesoria Kontakt Instrukcja obsługi ClusterController-BA-pl-14 7

8 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu 1.1 Zakres obowiązywania Niniejszy dokument jest przeznaczony dla urządzeń Cluster Controller firmy SMA (modele CLCON-10 i CLCON-S-10 ) w wersji sprzętowej A1 lub nowszej, z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 1.0 lub nowszej. 1.2 Grupa docelowa Opisane w niniejszym dokumencie czynności mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani specjaliści. Specjaliści muszą posiadać następujące kwalifikacje: Znajomość zasady działania oraz eksploatacji falownika Odbyte szkolenie w zakresie niebezpieczeństw i zagrożeń mogących wystąpić podczas montażu oraz obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych Wykształcenie w zakresie instalacji i konfiguracji systemów IT Wykształcenie w zakresie montażu oraz uruchamiania urządzeń i instalacji elektrycznych Znajomość obowiązujących norm i dyrektyw Znajomość i przestrzeganie treści niniejszego dokumentu wraz ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa 1.3 Dalsze informacje Odysłacze do dalszych informacji znajdują się na stronie internetowej pod adresem Solar.com: Tytuł dokumentu Replacement of SMA Devices in PV Systems with Communication Products" Rodzaj dokumentu Instrukcja instalacji 1.4 Symbole Symbol Objaśnienie Ostrzeżenie, którego zignorowanie powoduje śmierć lub poważne obrażenia ciała. Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować średnie lub lekkie obrażenia ciała. Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować szkody materialne. Informacja, która jest ważna dla określonej kwestii lub celu, lecz nie ma wpływu na bezpieczeństwo. 8 ClusterController-BA-pl-14 Instrukcja obsługi

9 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu Symbol Objaśnienie Warunek, który musi być spełniony dla określonego celu. Oczekiwany efekt Możliwy problem 1.5 Wyróżnienia Wyróżnienie Zastosowanie Przykład pogrubienie Teksty wyświetlane na wyświetlaczu Elementy na interfejsie użytkownika Przyłącza Elementy, które należy wybrać. Elementy, które należy wprowadzić. > Łączy ze sobą kilka elementów, które należy wybrać. [Przycisk ekranowy] [Przycisk] Przycisk ekranowy lub przycisk, który należy nacisnąć. W polu Energy (Energia) można odczytać wartość. Wybierz Settings (Ustawienia). W polu Minutes (Minuty) wpisz wartość 10. Wybierz Settings > Date (Ustawienia > Data). Naciśnij [Continue] (Dalej). 1.6 Nazewnictwo Pełna nazwa Duża instalacja fotowoltaiczna Falownik fotowoltaiczny SMA Cluster Controller SMA Energy Meter SMA Solar Technology AG SMA America, LLC SMA Solar Technology Canada Inc. Nazwa stosowana w niniejszym dokumencie Instalacja Falownik Cluster Controller Energy Meter SMA Instrukcja obsługi ClusterController-BA-pl-14 9

10 2 Bezpieczeństwo SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 2 Bezpieczeństwo 2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Cluster Controller jest urządzeniem służącym do monitorowania i sterowania falownikami firmy SMA posiadającymi złącze Speedwire/Webconnect w rozproszonych oraz dużych instalacjach fotowoltaicznych. Cluster Controller jest urządzeniem informatycznym (ITE) klasy A wg normy EN 55022, przeznaczonym do zastosowań przemysłowych. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do eksploatacji wewnątrz budynków. Produkt wolno stosować wyłącznie w sposób opisany w załączonych dokumentach i zgodnie z normami oraz wytycznymi obowiązującymi w miejscu montażu. Używanie produktu w inny sposób może spowodować szkody osobowe lub materialne. Wprowadzanie zmian w produkcie, na przykład poprzez jego modyfikację lub przebudowę, wymaga uzyskania jednoznacznej zgody firmy SMA w formie pisemnej. Wprowadzanie zmian w produkcie bez uzyskania stosownej zgody prowadzi do utraty gwarancji i rękojmi oraz z reguły do utraty ważności pozwolenia na eksploatację. Wyklucza się odpowiedzialność firmy SMA za szkody powstałe wskutek wprowadzania tego rodzaju zmian. Użytkowanie produktu w sposób inny niż określony w punkcie Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem. Dołączone dokumenty stanowią integralną część produktu. Dokumenty te należy przeczytać, przestrzegać ich treści i przechowywać miejscu, w którym będą zawsze łatwo dostępne. Tabliczka znamionowa musi znajdować się na stałe na urządzeniu. 2.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa W niniejszym rozdziale zawarte są wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wykonywania wszystkich prac przy produkcie i za pomocą produktu. Aby uniknąć powstania szkód osobowych i materialnych oraz zapewnić długi okres użytkowania produktu, należy dokładnie przeczytać ten rozdział i zawsze przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem przy dotknięciu nieuziemionego produktu Dotknięcie nieuziemionego produktu może prowadzić do niebezpiecznego dla życia porażenia prądem elektrycznym. Podłączyć produkt do istniejącego systemu ochrony przepięciowej. Uziemić obudową produktu. 10 ClusterController-BA-pl-14 Instrukcja obsługi

11 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 2 Bezpieczeństwo Niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu przez wilgoć Produkt nie jest chroniony przed kroplami wody padającymi pod dowolnym kątem (stopień ochrony: IP20 (NEMA 1)). Może to doprowadzić do przedostania się wilgoci do wnętrza produktu i jego uszkodzenia. Produkt należy stosować tylko wewnątrz budynków i w suchych pomieszczeniach. 2.3 Wskazówka dotycząca eksploatacji Ostrzeżenie przed wysokimi kosztami wskutek nieodpowiedniej taryfy opłat za dostęp do Internetu W zależności od użytkowania ilość danych transmitowanych przez Cluster Controller w skali miesiąca może przekroczyć 1 GB. Zależy ona m.in. od liczby podłączonych falowników, częstotliwości przeprowadzania aktualizacji urządzeń, częstotliwości transmisji danych na Sunny Portal oraz używania funkcji FTP Push. Firma SMA zaleca korzystanie ze zryczałtowanej taryfy opłat za dostęp do Internetu. 2.4 Wymagania systemowe Obsługiwane przeglądarki internetowe: Microsoft Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub nowszej Zalecana rozdzielczość ekranu: Przynajmniej 1024 x 768 pikseli Instrukcja obsługi ClusterController-BA-pl-14 11

12 3 Opis produktu SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 3 Opis produktu 3.1 Cluster Controller Funkcje urządzenia Cluster Controller jest urządzeniem służącym do monitorowania i sterowania falownikami firmy SMA posiadającymi złącze Speedwire/Webconnect w rozproszonych oraz dużych instalacjach fotowoltaicznych. Główne zadania urządzenia Cluster Controller to: Utworzenie sieci Speedwire Odczyt, udostępnianie i zarządzanie danymi dotyczącymi instalacji Konfiguracja parametrów urządzeń Informowanie o łącznej mocy czynnej instalacji Wprowadzanie wartości zadanych dla ograniczania mocy czynnej oraz dostarczania mocy biernej oraz udostępnianie stosownych informacji zwrotnych w ramach usług sieciowych Wprowadzanie wartości zadanych dla ograniczania mocy czynnej przy bezpośredniej sprzedaży prądu solarnego oraz udostępnianie stosownych informacji zwrotnych Wysyłanie pocztą elektroniczną ostrzeżeń dotyczących krytycznych stanów instalacji Przesyłanie danych dotyczących instalacji na serwer FTP lub/i portal internetowy Sunny Portal Wykonywanie aktualizacji urządzenia Cluster Controller i falowników Ilustracja 1: Budowa urządzenia Cluster Controller Pozycja A B C D Nazwa Diody LED Obszar przyłączy Pole przycisków Wyświetlacz 12 ClusterController-BA-pl-14 Instrukcja obsługi

13 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 3 Opis produktu Odczyt, udostępnianie i zarządzanie danymi dotyczącymi instalacji Cluster Controller jest centralną jednostką komunikacyjną instalacji i zapewnia w trybie ciągłym odczyt danych z urządzeń składowych instalacji (np. falowników, czujników). Następnie Cluster Controller przekazuje dane dotyczące instalacji na wyświetlacz, interfejs użytkownika oraz interfejs danych systemu Modbus. Ponadto dane dotyczące instalacji można wyświetlać, analizować oraz zarządzać nimi na portalu internetowym Sunny Portal (patrz instrukcja obsługi urządzenia Cluster Controller oraz instrukcja obsługi urządzenia Cluster Controller na Sunny Portal). Konfiguracja parametrów urządzeń Za pomocą interfejsu użytkownika Cluster Controller można konfigurować parametry poszczególnych urządzeń lub całych klas urządzeń. W tym celu należy zalogować się do Cluster Controller jako instalator. Możliwość oraz zakres konfiguracji parametrów zależy od urządzenia oraz poziomu uprawnień danej grupy użytkowników. Parametry mające wpływ na sieć elektroenergetyczną (parametry SMA Grid Guard) wolno zmieniać tylko przy uzyskaniu zgody operatora sieci przesyłowej oraz wprowadzeniu indywidualnego kodu SMA Grid Guard (patrz instrukcja obsługi urządzenia Cluster Controller). Wysyłanie pocztą elektroniczną ostrzeżeń dotyczących krytycznych stanów instalacji Użytkownik może otrzymywać pocztą aktualne powiadomienia dotyczące krytycznych stanów instalacji (patrz instrukcja obsługi urządzenia Cluster Controller). Cluster Controller automatycznie wysyła powiadomienie w przypadku wystąpienia w instalacji zdarzeń o krytycznym znaczeniu. Informowanie o łącznej mocy czynnej instalacji Poprzez analogowe wyjście prądowe można wysyłać informację zwrotną dotyczącą wielkości mocy generowanej w instalacji. Wprowadzanie wartości zadanych dla ograniczania mocy czynnej oraz mocy biernej oraz udostępnianie stosownych informacji zwrotnych w ramach usług sieciowych W ramach usług sieciowych Cluster Controller umożliwia wprowadzanie różnych wartości zadanych dla ograniczenia mocy czynnej oraz mocy biernej w posiadanej instalacji. Cluster Controller może wdrażać wartości zadane poprzez układ sterowania lub układ regulacji. Dla instalacji z urządzeniem Cluster Controller niezużywających energii na potrzeby własne i z bezpośrednim ograniczaniem mocy czynnej oddawanej do sieci przesyłowej należy wybrać tryb pracy Open loop control. W tym trybie pracy Cluster Controller może odbierać wartości zadane albo jako sygnały analogowe lub cyfrowe albo w formie protokołu Modbus. W takiej sytuacji można stosować różne źródła sygnałów i wartości zadane dla ograniczenia mocy czynnej odbierać np. jako sygnały cyfrowe, a wartości zadane mocy biernej jako sygnały analogowe. Dla instalacji z urządzeniem Cluster Controller zużywających energię na potrzeby własne należy wybrać tryb pracy Closed-cool control. W tym trybie pracy można regulować moc czynną oddawaną do sieci elektroenergetycznej w przyłączu i np. ograniczyć ją do określonej wartości procentowej. Za pomocą interfejsu użytkownika urządzenia Cluster Controller i po uprzednim uzgodnieniu z operatorem sieci przesyłowej użytkownik może skonfigurować, które wartości zadane Cluster Controller będzie przekazywał do podłączonych falowników w zależności od Instrukcja obsługi ClusterController-BA-pl-14 13

14 3 Opis produktu SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC sygnału. Ponadto istnieje możliwość informowania operatora sieci przesyłowej poprzez cyfrowy zestyk informacji zwrotnej lub poprzez analogowy prądowy sygnał wyjściowy, czy wartości zadane dla ograniczenia mocy czynnej oraz dostarczania mocy biernej zostały zastosowane w instalacji i ile aktualnie wynoszą. Wprowadzanie wartości zadanych dla ograniczania mocy czynnej przy bezpośredniej sprzedaży prądu solarnego oraz udostępnianie stosownych informacji zwrotnych Użytkownik może także bezpośrednio sprzedawać prąd solarny wytworzony w posiadanej instalacji. Cluster Controller może otrzymywać od bezpośredniego nabywcy prądu wartości zadane dla ograniczenia mocy czynnej poprzez sygnał analogowy/cyfrowy lub za pomocą protokołu Modbus. W przypadku przekazywania wartości zadanej za pomocą protokołu Modbus w modelu urządzenia CLCON-S-10" stosowany jest rejestr 1. Natomiast w modelu CLCON-10" stosowany jest rejestr 2. Za pomocą cyfrowych lub analogowych sygnałów Cluster Controller może przesyłać bezpośrednim nabywcom prądu informacje zwrotne dotyczące aktualnej mocy oddawanej do sieci. Aby uniknąć ewentualnych problemów w przypadku różnych wartości zadanych określonych przez operatora sieci przesyłowej oraz bezpośredniego nabywcę, Cluster Controller stosuje zawsze tę wartość zadaną, która bardziej ogranicza moc czynną instalacji. Przesyłanie danych dotyczących instalacji na serwer FTP lub/i portal internetowy Sunny Portal Odczytane dane dotyczące instalacji Cluster Controller może automatycznie przesyłać poprzez Internet na wybrany serwer FTP lub/i na portal internetowy Sunny Portal. Połączenie z serwerem FTP lub/i Sunny Portal jest realizowane np. za pomocą routera. 14 ClusterController-BA-pl-14 Instrukcja obsługi

15 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 3 Opis produktu Wykonywanie aktualizacji urządzenia Cluster Controller i falowników Użytkownik może przeprowadzać aktualizację urządzenia Cluster Controller oraz falowników z instalacji (patrz instrukcja obsługi urządzenia Cluster Controller). Aktualizacje można przeprowadzać automatycznie lub ręcznie. Aktualizacje można pobierać z SMA Update Portal lub z nośnika danych USB, który zawiera pobrane z Internetu pliki aktualizacyjne. Pliki aktualizacyjne może pobrać również bezpośrednio z komputera za pomocą interfejsu użytkownika urządzenia Cluster Controller. Ilustracja 2: Rozproszona duża instalacja fotowoltaiczna z urządzeniem Cluster Controller i wdrażanie wartości zadanych określonych przez operatora sieci przesyłowej za pomocą układu sterowania (przykład) Pozycja A B C D E F G Nazwa Moduły fotowoltaiczne Czujnik temperatury modułu Falownik Czujnik temperatury zewnętrznej Czujnik nasłonecznienia Cluster Controller Sunny Portal Instrukcja obsługi ClusterController-BA-pl-14 15

16 3 Opis produktu SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Pozycja H I K L M N Nazwa Router Odbiornik sterowania częstotliwością akustyczną lub zdalne urządzenie sterujące Stacja sieciowa Stanowisko kontrolne Dyspozytornia Publiczna sieć elektroenergetyczna Ilustracja 3: Rozproszona duża instalacja fotowoltaiczna z urządzeniem Cluster Controller i wdrażanie wartości zadanych określonych przez operatora sieci przesyłowej za pomocą układu regulacji (przykład) Pozycja A B C Nazwa Moduły fotowoltaiczne Czujnik temperatury modułu Falownik 16 ClusterController-BA-pl-14 Instrukcja obsługi

17 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 3 Opis produktu Pozycja D E F G H I K L M N O P Nazwa Czujnik temperatury zewnętrznej Czujnik nasłonecznienia Cluster Controller Odbiorca przemysłowy Sunny Portal Router Odbiornik sterowania częstotliwością akustyczną lub zdalne urządzenie sterujące Licznik energii Stanowisko kontrolne Dyspozytornia Stacja sieciowa Publiczna sieć elektroenergetyczna Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa umożliwia jednoznaczną identyfikację produktu. Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu obudowy. Na tablicze znamionowej podane są następujące informacje: Typ urządzenia (Type) Numer seryjny (Serial Number) Wersja sprzętu (Version) Model (Model) Parametry urządzenia Dane zawarte na tabliczce znamionowej są ważne dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji produktu oraz potrzebne podczas kontaktowania się z serwisem (patrz rozdział 20 Kontakt, strona 122). Symbole na tabliczce znamionowej Symbol Nazwa Objaśnienie CAN ICES-3 (A)/ NMB-3(A) C-Tick Oznakowanie IC Instalacja wewnątrz Produkt spełnia wymogi stosownych australijskich norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. Produkt spełnia wymogi stosownych kanadyjskich norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do montażu wewnątrz budynków. Instrukcja obsługi ClusterController-BA-pl-14 17

18 3 Opis produktu SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Symbol Nazwa Objaśnienie Oznakowanie FCC Oznakowanie CE Oznakowanie WEEE Kod DataMatrix Produkt spełnia wymogi stosownych norm FCC. Produkt spełnia wymogi stosownych dyrektyw Unii Europejskiej. Produkt należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie wolno wyrzucać produktu wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Dwuwymiarowy kod matrycowy określający parametry urządzenia Diody LED Diody eksploatacyjne LED Dioda LED Nazwa Objaśnienie Dioda LED zasilania Dioda LED stanu Dioda LED stanu nośnika danych Diody LED w gniazdach sieciowych Sygnalizuje proces uruchamiania lub włączenie urządzenia Cluster Controller (patrz rozdział 18.1 Stany diod LED, strona 99) Sygnalizuje stan urządzenia Cluster Controller i podłączonych urządzeń, a ponadto stan komunikacji w instalacji oraz stan usług sieciowych (patrz rozdział 18.1 Stany diod LED, strona 99) Sygnalizuje stan podłączonych nośników danych USB (patrz rozdział 18.1 Stany diod LED, strona 99) Brak normalizacji kolorów oraz funkcji diod LED w gniazdach sieciowych Kolory oraz funkcje diod LED w gniazdach sieciowych nie są znormalizowane. Kolory używane przez firmę SMA do sygnalizacji za pomocą diody LED połączenia/aktywności oraz diody LED szybkości połączenia oraz funkcje diod mogą się różnić od rozwiązań stosowanych przez innych producentów. 18 ClusterController-BA-pl-14 Instrukcja obsługi

19 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 3 Opis produktu Ilustracja 4: Diody LED w gniazdach sieciowych Pozycja Nazwa Kolor Objaśnienie A B Dioda LED połączenia/aktywności Dioda LED szybkości połączenia Zielony Żółty Sygnalizuje stan i aktywność połączenia sieciowego (patrz rozdział Diody LED w gniazdach sieciowych, strona 104) Sygnalizuje szybkość połączenia sieciowego (patrz rozdział Diody LED w gniazdach sieciowych, strona 104) Wyświetlacz Na wyświetlaczu wyświetlane są informacje dotyczące Cluster Controller oraz podłączonych urządzeń, a także stan i konfiguracja instalacji. Kontrast wyświetlacza można regulować (patrz instrukcja obsługi urządzenia Cluster Controller). Językami stosowanymi na wyświetlaczu są angielski i niemiecki. Język wyświetlacza można zmienić za pomocą interfejsu użytkownika urządzenia Cluster Controller (patrz instrukcja obsługi urządzenia Cluster Controller). Ilustracja 5: Wyświetlacz urządzenia Cluster Controller (przykład) Pozycja Nazwa Objaśnienie A Nagłówek W tym miejscu jest wyświetlany tytuł ekranu. Ponadto podaje on zawsze czas systemowy instalacji. B Wiersze danych W tym miejscu wyświetlane są wartości oraz tekst. Wartości pomiarowe i uzysku energii podawane są wraz z jednostkami miary. Instrukcja obsługi ClusterController-BA-pl-14 19

20 3 Opis produktu SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Zestawienie ekranów wyświetlacza Ekran wyświetlacza Ekran startowy Plant Overview Yield data Plant status Cluster Controller Sunny Portal settings Analog inputs Digital inputs Meteorology Active power control Reactive power control Grid management Objaśnienie Jest on wyświetlany po uruchomieniu Cluster Controller i pokazuje m.in. aktualną wersję oprogramowania sprzętowego zainstalowanego w urządzeniu. Na tym ekranie zawarte są następujące informacje: stan instalacji, aktualny dzienny uzysk energii, moc instalacji oraz aktualne wartości zadane dla mocy czynnej i biernej. Jeśli w przeciągu 5 minut nie zostanie naciśnięty jakiś przycisk na polu przycisków, na wyświetlaczu Cluster Controller pojawia się automatycznie ekran Plan Overview. Na tym ekranie wyświetlane są dane dotyczące uzysku energii w instalacji. Na tym ekranie wyświetlany jest aktualny stan instalacji. Podaje on informacje o liczbie falowników rozpoznanych przez Cluster Controller oraz o stanie falowników. Na tym ekranie wyświetlane są stan urządzenia Cluster Controller oraz informacje o urządzeniu. Przy podłączeniu nośnika danych USB do złącza USB 1 wyświetlane są informacje o ilości wolnego miejsca na nośniku danych USB. Na tym ekranie wyświetlana jest informacja o ustawionej częstotliwości transmisji danych na Sunny Portal oraz data ostatniej transmisji danych na ten portal internetowy. Na tym ekranie wyświetlane są wejścia analogowe oraz aktualna wartość sygnału oraz jednostka miary. Na tym ekranie wyświetlane są wejścia cyfrowe w formacie binarnym. Wejścia cyfrowe są uporządkowane w 2 grupach. Na tym ekranie wyświetlane są wartości pomiaru z podłączonego czujnika nasłonecznienia i podłączonych czujników temperatury. Na tym ekranie wyświetlane są aktualna wartość zadana dla ograniczenia mocy czynnej wraz z jednostką miary oraz data ostatniej modyfikacji nastawy. Na tym ekranie wyświetlane są aktualna wartość zadana mocy biernej oraz data ostatniej modyfikacji nastawy. Na tym ekranie wyświetlana jest informacja o wybranym za pomocą interfejsu użytkownika Cluster Controller sposobie wprowadzania wartości zadanych oraz źródłach sygnałów używanych w ramach usług sieciowych. 20 ClusterController-BA-pl-14 Instrukcja obsługi

21 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 3 Opis produktu Ekran wyświetlacza External communication Speedwire Modbus settings Settings Objaśnienie Na tym ekranie wyświetlane są ustawienia sieci LAN. Na tym ekranie wyświetlane są ustawienia sieci Speedwire. Na tym ekranie wyświetlane są ustawienia systemu Modbus wraz z aktywowanymi protokołami sieciowymi oraz przynależnymi złączami sieciowymi. Na tym ekranie można uregulować kontrast wyświetlacza oraz częściowo lub całkowicie zresetować Cluster Controller (patrz rozdział 18.4, strona 120) Pole przycisków Nazwa Dowolny przycisk Przyciski strzałki ( ) [OK] [ESC] i Objaśnienie Włącza oświetlenie wyświetlacza. Umożliwiają przechodzenie pomiędzy poszczególnymi ekranami wyświetlacza oraz wybór poszczególnych wierszy na wyświetlaczu. Ten przycisk potwierdza wykonanie wybranej czynności. Ten przycisk przerywa wykonywanie wybranej czynności. Ten przycisk otwiera ekran Plant status (Stan instalacji). 3.2 Sunny Portal Sunny Portal (www.sunnyportal.com) jest portalem internetowym służącym do monitorowania urządzeń oraz wizualizacji i prezentacji parametrów instalacji. Aby korzystać z portalu Sunny Portal, należy posiadać produkt firmy SMA, który umożliwia gromadzenie danych z posiadanej instalacji i przesyłanie ich na Sunny Portal, jak np. Cluster Controller. Funkcje dostępne na Sunny Portal zależą od produktu stosowanego do przesyłania danych na portal. Aby móc korzystać z Sunny Portal, Cluster Controller musi być na nim zarejestrowany. Sunny Portal umożliwia dostęp do urządzenia Cluster Controller poprzez Internet (patrz rozdział 16, strona 93 ). Ponadto Sunny Portal umożliwia monitorowanie pracy urządzenia Cluster Controller. W przypadku monitorowania komunikacji Cluster Controller wysyła cyklicznie, w odstępach czasowych określonych przez użytkownika sygnał na Sunny Portal. W przypadku nieotrzymania tego sygnału Sunny Portal wysyła do użytkownika wiadomości pocztą elektroniczną w zależności od ustawień monitorowania komunikacji wprowadzonych na portalu (patrz instrukcja obsługi urządzenia Cluster Controller na Sunny Portal). Instrukcja obsługi ClusterController-BA-pl-14 21

22 4 Interfejs użytkownika Cluster Controller SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 4 Interfejs użytkownika Cluster Controller 4.1 Grupy i uprawnienia użytkowników Cluster Controller rozróżnia dwie grupy użytkowników: użytkownik i instalator. Aby zapobiec jednoczesnemu wprowadzaniu zmian za pomocą interfejsu użytkownika przed 2 użytkowników, w danym czasie do urządzenia Cluster Controller może zalogować się tylko 1 użytkownik. Grupy użytkowników mają następujące uprawnienia: Uprawnienie Wprowadzanie do urządzenia Cluster Controller ustawień systemowych Konfiguracja urządzenia Cluster Controller w lokalnej sieci (patrz rozdział , strona 95) Zmiana złącza HTTP (patrz rozdział 17.4, strona 97) lub złącza NAT (patrz rozdział 17.5, strona 98) Odczyt mocy falownika oraz ustawionych parametrów za pomocą menu urządzenia (patrz rozdział 4.2.4, strona 26) Ustawienia parametrów falownika (patrz rozdział 7, strona 43) Zmiana parametrów urządzeń chronionych kodem SMA Grid Guard (patrz rozdział 15.5, strona 91) Wprowadzanie urządzeń do instalacji i wymiana urządzeń w instalacji (patrz rozdział 10, strona 57) Zmiana hasła dostępu do instalacji dla grupy użytkowników Użytkownik (patrz rozdział 15.2, strona 87) Zmiana hasła dostępu do instalacji dla grupy użytkowników Instalator (patrz rozdział 15.2, strona 87) Ponowne uruchamianie urządzenia Cluster Controller poprzez interfejs użytkownika (patrz rozdział 18.3, strona 119) Użytkownik Grupa użytkowników Instalator Tylko za pomocą kodu SMA Grid Guard 22 ClusterController-BA-pl-14 Instrukcja obsługi

23 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 4 Interfejs użytkownika Cluster Controller 4.2 Przegląd interfejsu użytkownika Układ A C B D E Ilustracja 6: Interfejs użytkownika urządzenia Cluster Controller (przykład) Pozycja Nazwa Objaśnienie A Pasek ikon Umożliwia dostęp do głównych funkcji urządzenia Cluster Controller. B Drzewo instalacji Przedstawia wszystkie urządzenia w instalacji w formie drzewa. C Menu urządzenia Przedstawia poprzez poszczególne menu różnie informacje o urządzeniach wybranych na drzewie instalacji (B) i możliwości ich konfiguracji. Instrukcja obsługi ClusterController-BA-pl-14 23

24 4 Interfejs użytkownika Cluster Controller SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Pozycja Nazwa Objaśnienie D Obszar zawartości Przedstawia zawartość wybranego menu. E Pasek stanu Zawiera następujące informacje: Numer seryjny Cluster Controller Wersja oprogramowania sprzętowego zainstalowanego w Cluster Controller* Po zalogowaniu się do interfejsu użytkownika wyświetlane są ponadto następujące informacje: Poziom bezpieczeństwa hasła dostępu do instalacji Informacje dotyczące aktualizacji W przypadku grupy użytkowników Instalator posiadających kod SMA Grid Guard: ikonę SMA Grid Guard ( ) Grupa użytkowników Stan komunikacji z instalacją Data i godzina * W przypadku aktywacji automatycznej aktualizacji urządzenia Cluster Controller (patrz rozdział , strona 80) i wprowadzenia nowej wersji oprogramowania sprzętowego, obok aktualnej wersji oprogramowania sprzętowego, w nawiasach, jest wyświetlana nowa wersja oprogramowania sprzętowego Pasek ikon Symbol Nazwa Objaśnienie Settings Umożliwia otworzenie menu Settings (Ustawienia) w urządzeniu Cluster Controller. Help Logout Otwiera okno dialogowe z informacjami dotyczącymi dokumentacji urządzenia Cluster Controller (instrukcja obsługi i instrukcja instalacji). Pozwala użytkownikowi wylogować się z interfejsu użytkownika. 24 ClusterController-BA-pl-14 Instrukcja obsługi

25 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 4 Interfejs użytkownika Cluster Controller Drzewo instalacji Na drzewie instalacji przedstawione są w formie struktury drzewa wszystkie urządzenia znajdujące się w instalacji. Drzewo instalacji podzielone jest na dwa poziomy hierarchiczne Widok instalacji i Widok urządzenia. A B Ilustracja 7: Układ drzewa instalacji (przykład) Pozycja Nazwa Objaśnienie A Widok instalacji Jest pierwszym poziomem w hierarchii drzewa instalacji i przedstawia wszystkie urządzenia w instalacji. Na tym poziomie wyświetlana jest nazwa instalacji. B Widok urządzenia Ikony stanu na drzewie instalacji Symbol Nazwa Objaśnienie Jest to drugi poziom w hierarchii, podporządkowany widokowi instalacji. Na pierwszym miejscu jest wyświetlany produkt komunikacyjny, a za nim falowniki w instalacji. Domyślnie jako nazwa urządzenia jest wyświetlany jego numer seryjny. Nazwę urządzenia można zmienić (patrz rozdział 10.1, strona 57). Neutralny Stan instalacji lub stan urządzenia nie jest znany i aktualnie jest aktualizowany. OK Warning Urządzenie pracuje prawidłowo. Przynajmniej jedno urządzenie w instalacji sygnalizuje stan Warning. Dane urządzenie nie pracuje w danej chwili prawidłowo. Ten stan może ewentualnie naprawić się automatycznie. Instrukcja obsługi ClusterController-BA-pl-14 25

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 ST-500 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 tech Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia wymagania Ustawy

Bardziej szczegółowo

Opcje Standardowa WiFi PM+ PM+/WiFi GPRS PM+/GPRS Licznik

Opcje Standardowa WiFi PM+ PM+/WiFi GPRS PM+/GPRS Licznik Years Maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej 2000 kwp Opcjonalne Powermanagement i regulacja cos fi Prezentacja graficzna oraz obsługa na kolorowym, dotykowym wyświetlaczu TFT oraz przejrzysty wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4. Aplikacja Fidbox wersja 3.1 dla systemów ios i Android Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.1 lub nowszej Wymagania dla systemu Apple ios: Bluetooth 4 i system ios w wersji

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Busch-Welcome do mybusch-jaeger Połączenie w kilku krokach

Busch-Welcome do mybusch-jaeger Połączenie w kilku krokach Busch-Welcome do mybusch-jaeger Połączenie w kilku krokach 1. Rejestracja i logowanie w portalu mybusch-jaeger. 2. Połączenie bramy sieciowej IP z portalem mybusch-jaeger. 3. Instalacja aplikacji Welcome

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 Deklaracja zgodności nr 41/2010 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-501 spełnia wymagania Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1).

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). UWAGI ogólne: Oprogramowanie Callnet-Service i Callnet-Client umożliwia

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa www.avm.de/en AVM GmbH - Alt-Moabit 95 D-10559, Germany 411328002 Zawartość opakowania Power WPS Oto FRITZ! Repeater 310 Niniejszy opis jest pomocny przy pierwszej konfiguracji urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Instrukcja obsługi CECHY oraz SPECYFIKACJA Cechy: Pomiar temperatury I wilgotności względnej(rh) Pamięć 50000 rekordów

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE Program RTC_RTS dostarczany jest na płycie CD do rejestratorów wyposażonych w w systemy transmisji danych do komputera PC metodą bezprzewodową Bluetooth lub przewodową

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r.

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r. Instrukcja obsługi Centrala radiowa NETINO NRU-01 v.01 01.02.2016r. Spis treści: Przeznaczenie... 2 Części składowe... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Opis wyprowadzeń... 3 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START 1. Opis Telefony GXP1400/1405 to nowa linia telefonów HD przeznaczona dla sektora SME. Telefon posiada 2 linie z sygnalizacją w jednym profilu SIP, wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi 1 Funkcje... 1 1.1 Użytkowanie, scenariusz 1- zasilanie ładowarką USB... 1 1.2 Użytkowanie, scenariusz 2: zasilanie ładowarką samochodową... 1 1.3 Użytkowanie,

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

MODBUS 40. Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725

MODBUS 40. Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725 MODBUS 40 Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725 Instrukcja instalatora MODBUS 40 Informacje ogólne Wyposażenie pompy ciepła NIBE w moduł komunikacyjny NIBE MODBUS 40 umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu urządzenia Liczniki Przejść

Instrukcja montażu urządzenia Liczniki Przejść Instrukcja montażu urządzenia Liczniki Przejść wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Zawartość opakowania... 3 2. Opis urządzenia... 3 2.1. Wyświetlacz licznika... 4 2.2. Kasowanie wyniku... 4 2.3. Wygaszanie

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START 1. Opis GXP2110 to idealny wielo kontowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD. Aparat charakteryzuje się wsparciem dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Str t a r żn ż ik k Moc o y c Um U o m wnej e (SMU M ) U - 1 -

Str t a r żn ż ik k Moc o y c Um U o m wnej e (SMU M ) U - 1 - Strażnik Mocy Umownej (SMU) - 1 - Przeznaczenie urządzenia Strażnik Mocy Umownej (SMU) jest urządzeniem przeznaczonym do prognozowania i kontroli mocy 15-sto minutowej w celu zapobiegania przekroczeniom

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Quick Guide PL. Quick Guide

Quick Guide PL. Quick Guide PL O niniejszej instrukcji Niniejszy krótki przewodnik przeznaczony jest dla instalatorów i zawiera informacje dotyczące sposobu rejestracji na portalu Suntrol, tworzenia i konfiguracji nowej instalacji

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 WNA1000M Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 WNA1000M Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 WNA1000M Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 Płyta CD z zasobami (Resource CD) Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie. lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free

Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie. lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free ORANGE FREE v8.0 OBSŁUGA APLIKACJI I KONFIGURACJA Dwukrotnie kliknij ikonę Orange Free znajdującą się na pulpicie lub wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Orange Free > Orange Free Pojawi się okno

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl

TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl TELETRONIKA www.teletronika.pl Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) W ramach oddzielnej licencji, oferowany jest moduł oprogramowania dla aplikacji 'Callnet-serwer' umożliwiający wysyłanie

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 New Features in Allplan 2016-0 i Allplan 2016 Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 ii Allplan 2016 Spis treści Nowy system licencji... 1 Aktywacja licencji w trybie online... 2 Zwrot licencji w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Niniejszy dokument przeprowadzi krok po kroku użytkowników oprogramowania RadioOS przez proces instalacji i rejestracji systemu. Kolejne kroki do wykonania

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo