Instrukcja obsługi SMA CLUSTER CONTROLLER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi SMA CLUSTER CONTROLLER"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi SMA CLUSTER CONTROLLER ClusterController-BA-pl-14 Wersja 1.4 POLSKI

2 Przepisy prawne SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy SMA Solar Technology AG. Ich rozpowszechnianie w części lub całości wymaga pisemnej zgody firmy SMA Solar Technology AG. Kopiowanie wewnątrz zakładu w celu oceny produktu lub jego użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem, jest dozwolone i nie wymaga zezwolenia. Gwarancja firmy SMA Aktualne warunki gwarancji można pobrać w Internecie na stronie Licencje na oprogramowanie Licencje na oprogramowanie znajdują się na dołączonej do produktu płycie CD. Znaki towarowe Wszystkie znaki towarowe są respektowane, nawet jeśli nie są one specjalnie wyróżnione. Brak oznaczenia znaku towarowego nie oznacza, że towar lub znak nie jest zastrzeżony. Słowny znak towarowy oraz znak graficzny BLUETOOTH są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma SMA Solar Technology AG posiada licencję na korzystanie z tych znaków. Modbus jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Schneider Electric i licencjonowany przez Modbus Organization, Inc. QR Code jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy DENSO WAVE INCORPORATED. Phillips i Pozidriv są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Phillips Screw Company. Torx jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Acument Global Technologies, Inc. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Niemcy Tel Faks do 2015 SMA Solar Technology AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. 2 ClusterController-BA-pl-14 Instrukcja obsługi

3 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Spis treści Spis treści 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu Zakres obowiązywania Grupa docelowa Dalsze informacje Symbole Wyróżnienia Nazewnictwo Bezpieczeństwo Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wskazówka dotycząca eksploatacji Wymagania systemowe Opis produktu Cluster Controller Funkcje urządzenia Tabliczka znamionowa Diody LED Wyświetlacz Pole przycisków Sunny Portal Interfejs użytkownika Cluster Controller Grupy i uprawnienia użytkowników Przegląd interfejsu użytkownika Układ Pasek ikon Drzewo instalacji Menu urządzenia Menu Overview" Menu Instantaneous values" Menu Settings" Menu Updates" Menu Grid management services" Instrukcja obsługi ClusterController-BA-pl-14 3

4 Spis treści SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Menu Events" Menu Update and save" Grupy parametrów w menu Symbole Logowanie się do urządzenia Cluster Controller i wylogowywanie się z niego Ustawienia systemowe Ustawienia wyświetlacza Ustawianie języka wyświetlacza Ustawianie kontrastu wyświetlacza Ustawianie języka interfejsu użytkownika Ustawianie formatu daty Ustawianie formatu liczb Ustawianie formatu czasu Ustawianie jednostki temperatury Ustawianie czasu systemowego instalacji Informacje dotyczące czasu systemowego instalacji Synchronizacja czasu systemowego instalacji poprzez Internet Ręczne ustawianie czasu systemowego instalacji Konfiguracja urządzeń Ustawianie charakterystyki czujnika nasłonecznienia Ustawienia parametrów Ustawianie parametrów klasy urządzeń Ustawianie parametrów pojedynczego urządzenia Dezaktywowanie funkcji Webconnect falowników Zapisywanie i przywracanie konfiguracji urządzenia Cluster Controller Eksportowanie danych dotyczących instalacji Opcje eksportu Formaty eksportu danych Format CSV Format XML Ustawianie nazwy wartości pomiarowej ClusterController-BA-pl-14 Instrukcja obsługi

5 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Spis treści 8.4 Eksportowanie danych dotyczących instalacji na nośnik pamięci USB Eksportowanie danych na zintegrowany serwer FTP Ustawianie formatu eksportu danych instalacji Aktywowanie lub dezaktywowanie zintegrowanego serwera FTP Łączenie się ze zintegrowanym serwerem FTP za pomocą przeglądarki internetowej Dodatkowy eskport danych dotyczących instalacji na zewnętrzny serwer FTP (funkcja FTP Push) Aktywacja lub dezaktywacja funkcji FTP Push Sprawdzenie funkcji FTP Push Monitorowanie instalacji Wyświetlanie zdarzeń Ustawianie alarmów Zarządzanie instalacją i wymiana komponentów Zmiana nazwy instalacji lub urządzenia Stosowanie modułu Energy Meter w instalacji fotowoltaicznej Odczyt typu, numeru seryjnego urządzenia oraz zainstalowanej w nim wersji oprogramowania sprzętowego Adresy IP urządzeń Odczyt adresu IP urządzenia Cluster Controller Odczyt adresu IP falownika Dodawanie falownika Wymiana urządzenia Cluster Controller lub falownika Sunny Portal Rejestracja urządzenia Cluster Controller na portalu Sunny Portal Ustawianie transmisji danych na Sunny Portal Konfigurowanie monitorowania komunikacji Ustawianie częstotliwości wysyłania danych Testowanie połączenia z portalem Sunny Portal Modyfikacja identyfikatora instalacji fotowoltaicznej na Sunny Portal Instrukcja obsługi ClusterController-BA-pl-14 5

6 Spis treści SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 12 Konfiguracja komunikacji za pomocą Modbus Aktywacja serwera Modbus Zapisanie lub aktualizacja profilu Modbus i konfiguracji instalacji Usługi sieciowe Możliwości wprowadzania wartości zadanych w ramach usług sieciowych Ustawianie parametrów usług sieciowych w falownikach Ustawianie ograniczenia mocy czynnej Sterowanie ograniczaniem mocy czynnej Regulacja ograniczenia mocy czynnej w punkcie przyłączenia do sieci Ustawienia dla zadanej mocy biernej Sterowanie mocą bierną za pomocą wielkości zadanej Moc bierna w %" Sterowanie mocą bierną za pomocą wielkości zadanej cos Phi" Wprowadzanie ustawień dla trybu pracy awaryjnej ( fallback") Aktualizacja Automatyczna aktualizacja (zalacana) Ustawianie automatycznych aktualizacji urządzenia Cluster Controller Ustawianie automatycznych aktualizacji podłączonych urządzeń firmy SMA Ręczna aktualizacja Wykonywanie ręcznej aktualizacji urządzenia Cluster Controller Wykonywanie ręcznej aktualizacji podłączonych urządzeń firmy SMA Hasła i SMA Grid Guard Wymogi wobec bezpiecznego hasła dostępu do instalacji: Zmiana hasła dostępu do instalacji Ustawienie takiego samego hasła dostępu do urządzenia jak hasło dostępu do instalacji ClusterController-BA-pl-14 Instrukcja obsługi

7 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Spis treści 15.4 Sposób postępowania przy utracie hasła dostępu do instalacji Zgłoszenie wniosku o udostępnienie kodu PUK Odblokowanie falownika za pomocą kodu PUK Ustawianie trybu pracy SMA Grid Guard Utworzenie dostępu poprzez Internet Konfiguracja sieci Konfiguracja do pracy w statycznej sieci LAN Konfiguracja urządzenia Cluster Controller w statycznej sieci LAN Konfiguracja falownika w statycznej sieci LAN Konfiguracja serwera proxy Konfiguracja serwera DHCP Zmiana portu HTTP Zmiana portu NAT Diagnostyka błędów Stany diod LED Diody eksploatacyjne LED Diody LED w gniazdach sieciowych Usterki w Cluster Controller lub podłączonych urządzeniach Ponowne uruchamianie urządzenia Cluster Controller poprzez interfejs użytkownika Resetowanie urządzenia Cluster Controller Akcesoria Kontakt Instrukcja obsługi ClusterController-BA-pl-14 7

8 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu 1.1 Zakres obowiązywania Niniejszy dokument jest przeznaczony dla urządzeń Cluster Controller firmy SMA (modele CLCON-10 i CLCON-S-10 ) w wersji sprzętowej A1 lub nowszej, z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 1.0 lub nowszej. 1.2 Grupa docelowa Opisane w niniejszym dokumencie czynności mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani specjaliści. Specjaliści muszą posiadać następujące kwalifikacje: Znajomość zasady działania oraz eksploatacji falownika Odbyte szkolenie w zakresie niebezpieczeństw i zagrożeń mogących wystąpić podczas montażu oraz obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych Wykształcenie w zakresie instalacji i konfiguracji systemów IT Wykształcenie w zakresie montażu oraz uruchamiania urządzeń i instalacji elektrycznych Znajomość obowiązujących norm i dyrektyw Znajomość i przestrzeganie treści niniejszego dokumentu wraz ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa 1.3 Dalsze informacje Odysłacze do dalszych informacji znajdują się na stronie internetowej pod adresem Solar.com: Tytuł dokumentu Replacement of SMA Devices in PV Systems with Communication Products" Rodzaj dokumentu Instrukcja instalacji 1.4 Symbole Symbol Objaśnienie Ostrzeżenie, którego zignorowanie powoduje śmierć lub poważne obrażenia ciała. Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować średnie lub lekkie obrażenia ciała. Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować szkody materialne. Informacja, która jest ważna dla określonej kwestii lub celu, lecz nie ma wpływu na bezpieczeństwo. 8 ClusterController-BA-pl-14 Instrukcja obsługi

9 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu Symbol Objaśnienie Warunek, który musi być spełniony dla określonego celu. Oczekiwany efekt Możliwy problem 1.5 Wyróżnienia Wyróżnienie Zastosowanie Przykład pogrubienie Teksty wyświetlane na wyświetlaczu Elementy na interfejsie użytkownika Przyłącza Elementy, które należy wybrać. Elementy, które należy wprowadzić. > Łączy ze sobą kilka elementów, które należy wybrać. [Przycisk ekranowy] [Przycisk] Przycisk ekranowy lub przycisk, który należy nacisnąć. W polu Energy (Energia) można odczytać wartość. Wybierz Settings (Ustawienia). W polu Minutes (Minuty) wpisz wartość 10. Wybierz Settings > Date (Ustawienia > Data). Naciśnij [Continue] (Dalej). 1.6 Nazewnictwo Pełna nazwa Duża instalacja fotowoltaiczna Falownik fotowoltaiczny SMA Cluster Controller SMA Energy Meter SMA Solar Technology AG SMA America, LLC SMA Solar Technology Canada Inc. Nazwa stosowana w niniejszym dokumencie Instalacja Falownik Cluster Controller Energy Meter SMA Instrukcja obsługi ClusterController-BA-pl-14 9

10 2 Bezpieczeństwo SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 2 Bezpieczeństwo 2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Cluster Controller jest urządzeniem służącym do monitorowania i sterowania falownikami firmy SMA posiadającymi złącze Speedwire/Webconnect w rozproszonych oraz dużych instalacjach fotowoltaicznych. Cluster Controller jest urządzeniem informatycznym (ITE) klasy A wg normy EN 55022, przeznaczonym do zastosowań przemysłowych. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do eksploatacji wewnątrz budynków. Produkt wolno stosować wyłącznie w sposób opisany w załączonych dokumentach i zgodnie z normami oraz wytycznymi obowiązującymi w miejscu montażu. Używanie produktu w inny sposób może spowodować szkody osobowe lub materialne. Wprowadzanie zmian w produkcie, na przykład poprzez jego modyfikację lub przebudowę, wymaga uzyskania jednoznacznej zgody firmy SMA w formie pisemnej. Wprowadzanie zmian w produkcie bez uzyskania stosownej zgody prowadzi do utraty gwarancji i rękojmi oraz z reguły do utraty ważności pozwolenia na eksploatację. Wyklucza się odpowiedzialność firmy SMA za szkody powstałe wskutek wprowadzania tego rodzaju zmian. Użytkowanie produktu w sposób inny niż określony w punkcie Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem. Dołączone dokumenty stanowią integralną część produktu. Dokumenty te należy przeczytać, przestrzegać ich treści i przechowywać miejscu, w którym będą zawsze łatwo dostępne. Tabliczka znamionowa musi znajdować się na stałe na urządzeniu. 2.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa W niniejszym rozdziale zawarte są wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wykonywania wszystkich prac przy produkcie i za pomocą produktu. Aby uniknąć powstania szkód osobowych i materialnych oraz zapewnić długi okres użytkowania produktu, należy dokładnie przeczytać ten rozdział i zawsze przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem przy dotknięciu nieuziemionego produktu Dotknięcie nieuziemionego produktu może prowadzić do niebezpiecznego dla życia porażenia prądem elektrycznym. Podłączyć produkt do istniejącego systemu ochrony przepięciowej. Uziemić obudową produktu. 10 ClusterController-BA-pl-14 Instrukcja obsługi

11 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 2 Bezpieczeństwo Niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu przez wilgoć Produkt nie jest chroniony przed kroplami wody padającymi pod dowolnym kątem (stopień ochrony: IP20 (NEMA 1)). Może to doprowadzić do przedostania się wilgoci do wnętrza produktu i jego uszkodzenia. Produkt należy stosować tylko wewnątrz budynków i w suchych pomieszczeniach. 2.3 Wskazówka dotycząca eksploatacji Ostrzeżenie przed wysokimi kosztami wskutek nieodpowiedniej taryfy opłat za dostęp do Internetu W zależności od użytkowania ilość danych transmitowanych przez Cluster Controller w skali miesiąca może przekroczyć 1 GB. Zależy ona m.in. od liczby podłączonych falowników, częstotliwości przeprowadzania aktualizacji urządzeń, częstotliwości transmisji danych na Sunny Portal oraz używania funkcji FTP Push. Firma SMA zaleca korzystanie ze zryczałtowanej taryfy opłat za dostęp do Internetu. 2.4 Wymagania systemowe Obsługiwane przeglądarki internetowe: Microsoft Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub nowszej Zalecana rozdzielczość ekranu: Przynajmniej 1024 x 768 pikseli Instrukcja obsługi ClusterController-BA-pl-14 11

12 3 Opis produktu SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 3 Opis produktu 3.1 Cluster Controller Funkcje urządzenia Cluster Controller jest urządzeniem służącym do monitorowania i sterowania falownikami firmy SMA posiadającymi złącze Speedwire/Webconnect w rozproszonych oraz dużych instalacjach fotowoltaicznych. Główne zadania urządzenia Cluster Controller to: Utworzenie sieci Speedwire Odczyt, udostępnianie i zarządzanie danymi dotyczącymi instalacji Konfiguracja parametrów urządzeń Informowanie o łącznej mocy czynnej instalacji Wprowadzanie wartości zadanych dla ograniczania mocy czynnej oraz dostarczania mocy biernej oraz udostępnianie stosownych informacji zwrotnych w ramach usług sieciowych Wprowadzanie wartości zadanych dla ograniczania mocy czynnej przy bezpośredniej sprzedaży prądu solarnego oraz udostępnianie stosownych informacji zwrotnych Wysyłanie pocztą elektroniczną ostrzeżeń dotyczących krytycznych stanów instalacji Przesyłanie danych dotyczących instalacji na serwer FTP lub/i portal internetowy Sunny Portal Wykonywanie aktualizacji urządzenia Cluster Controller i falowników Ilustracja 1: Budowa urządzenia Cluster Controller Pozycja A B C D Nazwa Diody LED Obszar przyłączy Pole przycisków Wyświetlacz 12 ClusterController-BA-pl-14 Instrukcja obsługi

13 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 3 Opis produktu Odczyt, udostępnianie i zarządzanie danymi dotyczącymi instalacji Cluster Controller jest centralną jednostką komunikacyjną instalacji i zapewnia w trybie ciągłym odczyt danych z urządzeń składowych instalacji (np. falowników, czujników). Następnie Cluster Controller przekazuje dane dotyczące instalacji na wyświetlacz, interfejs użytkownika oraz interfejs danych systemu Modbus. Ponadto dane dotyczące instalacji można wyświetlać, analizować oraz zarządzać nimi na portalu internetowym Sunny Portal (patrz instrukcja obsługi urządzenia Cluster Controller oraz instrukcja obsługi urządzenia Cluster Controller na Sunny Portal). Konfiguracja parametrów urządzeń Za pomocą interfejsu użytkownika Cluster Controller można konfigurować parametry poszczególnych urządzeń lub całych klas urządzeń. W tym celu należy zalogować się do Cluster Controller jako instalator. Możliwość oraz zakres konfiguracji parametrów zależy od urządzenia oraz poziomu uprawnień danej grupy użytkowników. Parametry mające wpływ na sieć elektroenergetyczną (parametry SMA Grid Guard) wolno zmieniać tylko przy uzyskaniu zgody operatora sieci przesyłowej oraz wprowadzeniu indywidualnego kodu SMA Grid Guard (patrz instrukcja obsługi urządzenia Cluster Controller). Wysyłanie pocztą elektroniczną ostrzeżeń dotyczących krytycznych stanów instalacji Użytkownik może otrzymywać pocztą aktualne powiadomienia dotyczące krytycznych stanów instalacji (patrz instrukcja obsługi urządzenia Cluster Controller). Cluster Controller automatycznie wysyła powiadomienie w przypadku wystąpienia w instalacji zdarzeń o krytycznym znaczeniu. Informowanie o łącznej mocy czynnej instalacji Poprzez analogowe wyjście prądowe można wysyłać informację zwrotną dotyczącą wielkości mocy generowanej w instalacji. Wprowadzanie wartości zadanych dla ograniczania mocy czynnej oraz mocy biernej oraz udostępnianie stosownych informacji zwrotnych w ramach usług sieciowych W ramach usług sieciowych Cluster Controller umożliwia wprowadzanie różnych wartości zadanych dla ograniczenia mocy czynnej oraz mocy biernej w posiadanej instalacji. Cluster Controller może wdrażać wartości zadane poprzez układ sterowania lub układ regulacji. Dla instalacji z urządzeniem Cluster Controller niezużywających energii na potrzeby własne i z bezpośrednim ograniczaniem mocy czynnej oddawanej do sieci przesyłowej należy wybrać tryb pracy Open loop control. W tym trybie pracy Cluster Controller może odbierać wartości zadane albo jako sygnały analogowe lub cyfrowe albo w formie protokołu Modbus. W takiej sytuacji można stosować różne źródła sygnałów i wartości zadane dla ograniczenia mocy czynnej odbierać np. jako sygnały cyfrowe, a wartości zadane mocy biernej jako sygnały analogowe. Dla instalacji z urządzeniem Cluster Controller zużywających energię na potrzeby własne należy wybrać tryb pracy Closed-cool control. W tym trybie pracy można regulować moc czynną oddawaną do sieci elektroenergetycznej w przyłączu i np. ograniczyć ją do określonej wartości procentowej. Za pomocą interfejsu użytkownika urządzenia Cluster Controller i po uprzednim uzgodnieniu z operatorem sieci przesyłowej użytkownik może skonfigurować, które wartości zadane Cluster Controller będzie przekazywał do podłączonych falowników w zależności od Instrukcja obsługi ClusterController-BA-pl-14 13

14 3 Opis produktu SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC sygnału. Ponadto istnieje możliwość informowania operatora sieci przesyłowej poprzez cyfrowy zestyk informacji zwrotnej lub poprzez analogowy prądowy sygnał wyjściowy, czy wartości zadane dla ograniczenia mocy czynnej oraz dostarczania mocy biernej zostały zastosowane w instalacji i ile aktualnie wynoszą. Wprowadzanie wartości zadanych dla ograniczania mocy czynnej przy bezpośredniej sprzedaży prądu solarnego oraz udostępnianie stosownych informacji zwrotnych Użytkownik może także bezpośrednio sprzedawać prąd solarny wytworzony w posiadanej instalacji. Cluster Controller może otrzymywać od bezpośredniego nabywcy prądu wartości zadane dla ograniczenia mocy czynnej poprzez sygnał analogowy/cyfrowy lub za pomocą protokołu Modbus. W przypadku przekazywania wartości zadanej za pomocą protokołu Modbus w modelu urządzenia CLCON-S-10" stosowany jest rejestr 1. Natomiast w modelu CLCON-10" stosowany jest rejestr 2. Za pomocą cyfrowych lub analogowych sygnałów Cluster Controller może przesyłać bezpośrednim nabywcom prądu informacje zwrotne dotyczące aktualnej mocy oddawanej do sieci. Aby uniknąć ewentualnych problemów w przypadku różnych wartości zadanych określonych przez operatora sieci przesyłowej oraz bezpośredniego nabywcę, Cluster Controller stosuje zawsze tę wartość zadaną, która bardziej ogranicza moc czynną instalacji. Przesyłanie danych dotyczących instalacji na serwer FTP lub/i portal internetowy Sunny Portal Odczytane dane dotyczące instalacji Cluster Controller może automatycznie przesyłać poprzez Internet na wybrany serwer FTP lub/i na portal internetowy Sunny Portal. Połączenie z serwerem FTP lub/i Sunny Portal jest realizowane np. za pomocą routera. 14 ClusterController-BA-pl-14 Instrukcja obsługi

15 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 3 Opis produktu Wykonywanie aktualizacji urządzenia Cluster Controller i falowników Użytkownik może przeprowadzać aktualizację urządzenia Cluster Controller oraz falowników z instalacji (patrz instrukcja obsługi urządzenia Cluster Controller). Aktualizacje można przeprowadzać automatycznie lub ręcznie. Aktualizacje można pobierać z SMA Update Portal lub z nośnika danych USB, który zawiera pobrane z Internetu pliki aktualizacyjne. Pliki aktualizacyjne może pobrać również bezpośrednio z komputera za pomocą interfejsu użytkownika urządzenia Cluster Controller. Ilustracja 2: Rozproszona duża instalacja fotowoltaiczna z urządzeniem Cluster Controller i wdrażanie wartości zadanych określonych przez operatora sieci przesyłowej za pomocą układu sterowania (przykład) Pozycja A B C D E F G Nazwa Moduły fotowoltaiczne Czujnik temperatury modułu Falownik Czujnik temperatury zewnętrznej Czujnik nasłonecznienia Cluster Controller Sunny Portal Instrukcja obsługi ClusterController-BA-pl-14 15

16 3 Opis produktu SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Pozycja H I K L M N Nazwa Router Odbiornik sterowania częstotliwością akustyczną lub zdalne urządzenie sterujące Stacja sieciowa Stanowisko kontrolne Dyspozytornia Publiczna sieć elektroenergetyczna Ilustracja 3: Rozproszona duża instalacja fotowoltaiczna z urządzeniem Cluster Controller i wdrażanie wartości zadanych określonych przez operatora sieci przesyłowej za pomocą układu regulacji (przykład) Pozycja A B C Nazwa Moduły fotowoltaiczne Czujnik temperatury modułu Falownik 16 ClusterController-BA-pl-14 Instrukcja obsługi

17 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 3 Opis produktu Pozycja D E F G H I K L M N O P Nazwa Czujnik temperatury zewnętrznej Czujnik nasłonecznienia Cluster Controller Odbiorca przemysłowy Sunny Portal Router Odbiornik sterowania częstotliwością akustyczną lub zdalne urządzenie sterujące Licznik energii Stanowisko kontrolne Dyspozytornia Stacja sieciowa Publiczna sieć elektroenergetyczna Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa umożliwia jednoznaczną identyfikację produktu. Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu obudowy. Na tablicze znamionowej podane są następujące informacje: Typ urządzenia (Type) Numer seryjny (Serial Number) Wersja sprzętu (Version) Model (Model) Parametry urządzenia Dane zawarte na tabliczce znamionowej są ważne dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji produktu oraz potrzebne podczas kontaktowania się z serwisem (patrz rozdział 20 Kontakt, strona 122). Symbole na tabliczce znamionowej Symbol Nazwa Objaśnienie CAN ICES-3 (A)/ NMB-3(A) C-Tick Oznakowanie IC Instalacja wewnątrz Produkt spełnia wymogi stosownych australijskich norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. Produkt spełnia wymogi stosownych kanadyjskich norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do montażu wewnątrz budynków. Instrukcja obsługi ClusterController-BA-pl-14 17

18 3 Opis produktu SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Symbol Nazwa Objaśnienie Oznakowanie FCC Oznakowanie CE Oznakowanie WEEE Kod DataMatrix Produkt spełnia wymogi stosownych norm FCC. Produkt spełnia wymogi stosownych dyrektyw Unii Europejskiej. Produkt należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie wolno wyrzucać produktu wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Dwuwymiarowy kod matrycowy określający parametry urządzenia Diody LED Diody eksploatacyjne LED Dioda LED Nazwa Objaśnienie Dioda LED zasilania Dioda LED stanu Dioda LED stanu nośnika danych Diody LED w gniazdach sieciowych Sygnalizuje proces uruchamiania lub włączenie urządzenia Cluster Controller (patrz rozdział 18.1 Stany diod LED, strona 99) Sygnalizuje stan urządzenia Cluster Controller i podłączonych urządzeń, a ponadto stan komunikacji w instalacji oraz stan usług sieciowych (patrz rozdział 18.1 Stany diod LED, strona 99) Sygnalizuje stan podłączonych nośników danych USB (patrz rozdział 18.1 Stany diod LED, strona 99) Brak normalizacji kolorów oraz funkcji diod LED w gniazdach sieciowych Kolory oraz funkcje diod LED w gniazdach sieciowych nie są znormalizowane. Kolory używane przez firmę SMA do sygnalizacji za pomocą diody LED połączenia/aktywności oraz diody LED szybkości połączenia oraz funkcje diod mogą się różnić od rozwiązań stosowanych przez innych producentów. 18 ClusterController-BA-pl-14 Instrukcja obsługi

19 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 3 Opis produktu Ilustracja 4: Diody LED w gniazdach sieciowych Pozycja Nazwa Kolor Objaśnienie A B Dioda LED połączenia/aktywności Dioda LED szybkości połączenia Zielony Żółty Sygnalizuje stan i aktywność połączenia sieciowego (patrz rozdział Diody LED w gniazdach sieciowych, strona 104) Sygnalizuje szybkość połączenia sieciowego (patrz rozdział Diody LED w gniazdach sieciowych, strona 104) Wyświetlacz Na wyświetlaczu wyświetlane są informacje dotyczące Cluster Controller oraz podłączonych urządzeń, a także stan i konfiguracja instalacji. Kontrast wyświetlacza można regulować (patrz instrukcja obsługi urządzenia Cluster Controller). Językami stosowanymi na wyświetlaczu są angielski i niemiecki. Język wyświetlacza można zmienić za pomocą interfejsu użytkownika urządzenia Cluster Controller (patrz instrukcja obsługi urządzenia Cluster Controller). Ilustracja 5: Wyświetlacz urządzenia Cluster Controller (przykład) Pozycja Nazwa Objaśnienie A Nagłówek W tym miejscu jest wyświetlany tytuł ekranu. Ponadto podaje on zawsze czas systemowy instalacji. B Wiersze danych W tym miejscu wyświetlane są wartości oraz tekst. Wartości pomiarowe i uzysku energii podawane są wraz z jednostkami miary. Instrukcja obsługi ClusterController-BA-pl-14 19

20 3 Opis produktu SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Zestawienie ekranów wyświetlacza Ekran wyświetlacza Ekran startowy Plant Overview Yield data Plant status Cluster Controller Sunny Portal settings Analog inputs Digital inputs Meteorology Active power control Reactive power control Grid management Objaśnienie Jest on wyświetlany po uruchomieniu Cluster Controller i pokazuje m.in. aktualną wersję oprogramowania sprzętowego zainstalowanego w urządzeniu. Na tym ekranie zawarte są następujące informacje: stan instalacji, aktualny dzienny uzysk energii, moc instalacji oraz aktualne wartości zadane dla mocy czynnej i biernej. Jeśli w przeciągu 5 minut nie zostanie naciśnięty jakiś przycisk na polu przycisków, na wyświetlaczu Cluster Controller pojawia się automatycznie ekran Plan Overview. Na tym ekranie wyświetlane są dane dotyczące uzysku energii w instalacji. Na tym ekranie wyświetlany jest aktualny stan instalacji. Podaje on informacje o liczbie falowników rozpoznanych przez Cluster Controller oraz o stanie falowników. Na tym ekranie wyświetlane są stan urządzenia Cluster Controller oraz informacje o urządzeniu. Przy podłączeniu nośnika danych USB do złącza USB 1 wyświetlane są informacje o ilości wolnego miejsca na nośniku danych USB. Na tym ekranie wyświetlana jest informacja o ustawionej częstotliwości transmisji danych na Sunny Portal oraz data ostatniej transmisji danych na ten portal internetowy. Na tym ekranie wyświetlane są wejścia analogowe oraz aktualna wartość sygnału oraz jednostka miary. Na tym ekranie wyświetlane są wejścia cyfrowe w formacie binarnym. Wejścia cyfrowe są uporządkowane w 2 grupach. Na tym ekranie wyświetlane są wartości pomiaru z podłączonego czujnika nasłonecznienia i podłączonych czujników temperatury. Na tym ekranie wyświetlane są aktualna wartość zadana dla ograniczenia mocy czynnej wraz z jednostką miary oraz data ostatniej modyfikacji nastawy. Na tym ekranie wyświetlane są aktualna wartość zadana mocy biernej oraz data ostatniej modyfikacji nastawy. Na tym ekranie wyświetlana jest informacja o wybranym za pomocą interfejsu użytkownika Cluster Controller sposobie wprowadzania wartości zadanych oraz źródłach sygnałów używanych w ramach usług sieciowych. 20 ClusterController-BA-pl-14 Instrukcja obsługi

21 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 3 Opis produktu Ekran wyświetlacza External communication Speedwire Modbus settings Settings Objaśnienie Na tym ekranie wyświetlane są ustawienia sieci LAN. Na tym ekranie wyświetlane są ustawienia sieci Speedwire. Na tym ekranie wyświetlane są ustawienia systemu Modbus wraz z aktywowanymi protokołami sieciowymi oraz przynależnymi złączami sieciowymi. Na tym ekranie można uregulować kontrast wyświetlacza oraz częściowo lub całkowicie zresetować Cluster Controller (patrz rozdział 18.4, strona 120) Pole przycisków Nazwa Dowolny przycisk Przyciski strzałki ( ) [OK] [ESC] i Objaśnienie Włącza oświetlenie wyświetlacza. Umożliwiają przechodzenie pomiędzy poszczególnymi ekranami wyświetlacza oraz wybór poszczególnych wierszy na wyświetlaczu. Ten przycisk potwierdza wykonanie wybranej czynności. Ten przycisk przerywa wykonywanie wybranej czynności. Ten przycisk otwiera ekran Plant status (Stan instalacji). 3.2 Sunny Portal Sunny Portal (www.sunnyportal.com) jest portalem internetowym służącym do monitorowania urządzeń oraz wizualizacji i prezentacji parametrów instalacji. Aby korzystać z portalu Sunny Portal, należy posiadać produkt firmy SMA, który umożliwia gromadzenie danych z posiadanej instalacji i przesyłanie ich na Sunny Portal, jak np. Cluster Controller. Funkcje dostępne na Sunny Portal zależą od produktu stosowanego do przesyłania danych na portal. Aby móc korzystać z Sunny Portal, Cluster Controller musi być na nim zarejestrowany. Sunny Portal umożliwia dostęp do urządzenia Cluster Controller poprzez Internet (patrz rozdział 16, strona 93 ). Ponadto Sunny Portal umożliwia monitorowanie pracy urządzenia Cluster Controller. W przypadku monitorowania komunikacji Cluster Controller wysyła cyklicznie, w odstępach czasowych określonych przez użytkownika sygnał na Sunny Portal. W przypadku nieotrzymania tego sygnału Sunny Portal wysyła do użytkownika wiadomości pocztą elektroniczną w zależności od ustawień monitorowania komunikacji wprowadzonych na portalu (patrz instrukcja obsługi urządzenia Cluster Controller na Sunny Portal). Instrukcja obsługi ClusterController-BA-pl-14 21

22 4 Interfejs użytkownika Cluster Controller SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 4 Interfejs użytkownika Cluster Controller 4.1 Grupy i uprawnienia użytkowników Cluster Controller rozróżnia dwie grupy użytkowników: użytkownik i instalator. Aby zapobiec jednoczesnemu wprowadzaniu zmian za pomocą interfejsu użytkownika przed 2 użytkowników, w danym czasie do urządzenia Cluster Controller może zalogować się tylko 1 użytkownik. Grupy użytkowników mają następujące uprawnienia: Uprawnienie Wprowadzanie do urządzenia Cluster Controller ustawień systemowych Konfiguracja urządzenia Cluster Controller w lokalnej sieci (patrz rozdział , strona 95) Zmiana złącza HTTP (patrz rozdział 17.4, strona 97) lub złącza NAT (patrz rozdział 17.5, strona 98) Odczyt mocy falownika oraz ustawionych parametrów za pomocą menu urządzenia (patrz rozdział 4.2.4, strona 26) Ustawienia parametrów falownika (patrz rozdział 7, strona 43) Zmiana parametrów urządzeń chronionych kodem SMA Grid Guard (patrz rozdział 15.5, strona 91) Wprowadzanie urządzeń do instalacji i wymiana urządzeń w instalacji (patrz rozdział 10, strona 57) Zmiana hasła dostępu do instalacji dla grupy użytkowników Użytkownik (patrz rozdział 15.2, strona 87) Zmiana hasła dostępu do instalacji dla grupy użytkowników Instalator (patrz rozdział 15.2, strona 87) Ponowne uruchamianie urządzenia Cluster Controller poprzez interfejs użytkownika (patrz rozdział 18.3, strona 119) Użytkownik Grupa użytkowników Instalator Tylko za pomocą kodu SMA Grid Guard 22 ClusterController-BA-pl-14 Instrukcja obsługi

23 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 4 Interfejs użytkownika Cluster Controller 4.2 Przegląd interfejsu użytkownika Układ A C B D E Ilustracja 6: Interfejs użytkownika urządzenia Cluster Controller (przykład) Pozycja Nazwa Objaśnienie A Pasek ikon Umożliwia dostęp do głównych funkcji urządzenia Cluster Controller. B Drzewo instalacji Przedstawia wszystkie urządzenia w instalacji w formie drzewa. C Menu urządzenia Przedstawia poprzez poszczególne menu różnie informacje o urządzeniach wybranych na drzewie instalacji (B) i możliwości ich konfiguracji. Instrukcja obsługi ClusterController-BA-pl-14 23

24 4 Interfejs użytkownika Cluster Controller SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Pozycja Nazwa Objaśnienie D Obszar zawartości Przedstawia zawartość wybranego menu. E Pasek stanu Zawiera następujące informacje: Numer seryjny Cluster Controller Wersja oprogramowania sprzętowego zainstalowanego w Cluster Controller* Po zalogowaniu się do interfejsu użytkownika wyświetlane są ponadto następujące informacje: Poziom bezpieczeństwa hasła dostępu do instalacji Informacje dotyczące aktualizacji W przypadku grupy użytkowników Instalator posiadających kod SMA Grid Guard: ikonę SMA Grid Guard ( ) Grupa użytkowników Stan komunikacji z instalacją Data i godzina * W przypadku aktywacji automatycznej aktualizacji urządzenia Cluster Controller (patrz rozdział , strona 80) i wprowadzenia nowej wersji oprogramowania sprzętowego, obok aktualnej wersji oprogramowania sprzętowego, w nawiasach, jest wyświetlana nowa wersja oprogramowania sprzętowego Pasek ikon Symbol Nazwa Objaśnienie Settings Umożliwia otworzenie menu Settings (Ustawienia) w urządzeniu Cluster Controller. Help Logout Otwiera okno dialogowe z informacjami dotyczącymi dokumentacji urządzenia Cluster Controller (instrukcja obsługi i instrukcja instalacji). Pozwala użytkownikowi wylogować się z interfejsu użytkownika. 24 ClusterController-BA-pl-14 Instrukcja obsługi

25 SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC 4 Interfejs użytkownika Cluster Controller Drzewo instalacji Na drzewie instalacji przedstawione są w formie struktury drzewa wszystkie urządzenia znajdujące się w instalacji. Drzewo instalacji podzielone jest na dwa poziomy hierarchiczne Widok instalacji i Widok urządzenia. A B Ilustracja 7: Układ drzewa instalacji (przykład) Pozycja Nazwa Objaśnienie A Widok instalacji Jest pierwszym poziomem w hierarchii drzewa instalacji i przedstawia wszystkie urządzenia w instalacji. Na tym poziomie wyświetlana jest nazwa instalacji. B Widok urządzenia Ikony stanu na drzewie instalacji Symbol Nazwa Objaśnienie Jest to drugi poziom w hierarchii, podporządkowany widokowi instalacji. Na pierwszym miejscu jest wyświetlany produkt komunikacyjny, a za nim falowniki w instalacji. Domyślnie jako nazwa urządzenia jest wyświetlany jego numer seryjny. Nazwę urządzenia można zmienić (patrz rozdział 10.1, strona 57). Neutralny Stan instalacji lub stan urządzenia nie jest znany i aktualnie jest aktualizowany. OK Warning Urządzenie pracuje prawidłowo. Przynajmniej jedno urządzenie w instalacji sygnalizuje stan Warning. Dane urządzenie nie pracuje w danej chwili prawidłowo. Ten stan może ewentualnie naprawić się automatycznie. Instrukcja obsługi ClusterController-BA-pl-14 25

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1 Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1,3 Informacje dodatkowe 4 1,4 Nomenklatura 4 2 Bezpieczeństwo 2,1 Sposób użytkowania 5 2.1.1 Obsługiwane praodukty 6 2.2

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik oprogramowania Serwer OPC ProMinent / wbudowany serwer WWW LAN dla DULCOMARIN II DULCO -Net

Podręcznik oprogramowania Serwer OPC ProMinent / wbudowany serwer WWW LAN dla DULCOMARIN II DULCO -Net Podręcznik oprogramowania Serwer OPC ProMinent / wbudowany serwer WWW LAN dla DULCOMARIN II DULCO -Net PL A0850 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW 40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW PD40H5HK1-M PDRPP1000-M Obsługa i konfiguracja 400/230V Tutaj wpisaæ nazwê produktu APXXXX APYYYYi This manual is available in English on the enclosed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Instrukcja instalacji i obsługi Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Mode d emploi Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

NESSI. Podręcznik użytkownika

NESSI. Podręcznik użytkownika NESSI Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Opis systemu... 5 1.1. Topologia systemu... 6 1.1.1 Jednostki Sterujące - Control Unit... 6 1.1.2 Oprawy oświetlenia awaryjnego... 6 1.1.3 Komputery operatorskie...

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna Dokumentacja Techniczna POBIERAK PRÓB i STACJA MONITORINGU PP 2002+ PP 2002M PP 2002E UWAGA!!! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY BEZWGLĘDNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ Producent: POL-EKO-APARATURA

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NMS Client 7-T

instrukcja obsługi NMS Client 7-T instrukcja obsługi NMS Client 7-T UWAGI INFORMACJE I OSTRZEŻENIA Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC) Oznakowanie CE Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P. 2005, Sony Corporation

3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P. 2005, Sony Corporation 3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P 2005, Sony Corporation Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Kamery IP. Instrukcja obsługi

Kamery IP. Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów urządzeń. Instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET PRO X451 AND X551 SERIES PRINTERS. User Guide

OFFICEJET PRO X451 AND X551 SERIES PRINTERS. User Guide OFFICEJET PRO X451 AND X551 SERIES PRINTERS User Guide HP OFFICEJET PRO X451 HP OFFICEJET PRO X551 HP Officejet Pro serii X451 i X551 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2013 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Podczas używania tego urządzenia, należy zawsze przestrzegać następujących środków ostrożności. Bezpieczeństwo podczas działania W tym podręczniku

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Spis treści Moc poza konkurencją Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Instrukcja użytkowania iii Zachowaj niniejszą instrukcję Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika ( Umowa Licencyjna") stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną ( Licencjobiorcą") i firmą EVER

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo