POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Informatyki i Zarządzania PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Sterowanie robotem mobilnym przez sieć internetową

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Informatyki i Zarządzania PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Sterowanie robotem mobilnym przez sieć internetową"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Sterowanie robotem mobilnym przez sieć internetową Michał Kwiatkowski Rafał Nowicki Karol Rychlicki Promotor: dr inż. Sławomir Stępień Poznań, 2007 r.

2 Spis treści 1.Wstęp Cel i zakres pracy Standardy komunikacji Standard RS Normy złącz Nazwy styków złącz Sygnały i styki Parametry elektryczne sygnałów Sposoby montażu złącz Standard Bluetooth Początki Architektura Parametry Zintegrowane środowisko programistyczne Przegląd dostępnych środowisk programistycznych Borland C++ Builder Borland Delphi Microsoft Visual Studio Wybór środowiska programistycznego NET Framework NET jako rozwiązanie problemów z API Język PHP Opis języka PHP Historia Zalety PHP Moduły Robot mobilny Adapter Bluetooth Funkcje adaptera Bluetooth BT Konfiguracja adapterów BT Zasilanie adaptera Bluetooth Obudowa Kamera Rozważane rozwiązania Komunikacja przy użyciu podczerwieni Komunikacja przy użyciu nadajnika radiowego firmy WObit Oprogramowanie Oprogramowanie użyte w projekcie Konfiguracja oprogramowania Konfiguracja programu WorldCam Konfiguracja pakietu KRASNAL Serv Podsumowanie Program Mobot Remote Control Założenia programu Interfejs programu Główne okno programu Okno ustawień programu

3 8.3.Plik konfiguracyjny Konfiguracja strony Konfiguracja logu Konfiguracja programów Sterowanie Przyciski Skróty klawiszowe Budowa programu MRC Zmienne globalne Funkcje Aplikacja Struktura Działanie skryptów Index.php Logowanie.php Komunikacja Przesyłanie obrazu Własny serwer stron WWW wewnątrz sieci lokalnej Internetowy serwer stron Odświeżanie obrazu Sterowanie ruchem robota Komunikacja przewodowa przez RS Komunikacja bezprzewodowa przez Bluetooth Komunikacja strony internetowej z programem MRC Kompletny tor komunikacyjny Inne sposoby komunikacji Podsumowanie Literatura

4 1. Wstęp Zagadnienie zdalnego sterowania platformami robotów, w szczególności robotów mobilnych stwarza bardzo szerokie możliwości zastosowań. Począwszy od sięgających wielu metrów długości manipulatorów, wykorzystywanych w wahadłowcach kosmicznych, poprzez samobieżne mobilne roboty poruszające się na kołach bądź gąsienicach, a skończywszy na wyrafinowanych maszynach kroczących. W dzisiejszych czasach, wraz z ogromnym rozwojem technik komunikacyjnych, wyzwaniem staje się zastosowanie osiągnięć nowoczesnej telekomunikacji do sterowania robotami mobilnymi [1]. Jednocześnie powszechność stosowania niektórych rozwiązań komunikacji bezprzewodowej pozwala na sterowanie potężnymi nawet maszynami za pomocą urządzeń codziennego użytku, takich jak, na przykład, telefony komórkowe. W czasach dynamicznego rozwoju globalnej sieci informacyjnej, zagadnienia komunikacji najróżniejszych urządzeń są bardzo aktualne. W okresie kiedy nawet operacje wykonuje się przez siec internetową, naturalnym staje się zastosowanie tego medium do kontroli robotów. W przypadku projektu inżynierskiego, platforma robota nie jest dużych rozmiarów, aczkolwiek założenia sterowania pozostają te same. Bardzo interesującym jest połączenie technik internetowych, takich jak język PHP, technik programistycznych, takich jak język CSharp [10], ze sterowania robotem mobilnym. Taka problematyka daje możliwość sprawdzenia rozwinięcia umiejętności na wielu płaszczyznach jednocześnie. Płaszczyznach bardzo powszechnie wykorzystywanych we współczesnej myśli inżynierskiej. 4

5 2. Cel i zakres pracy Realizacja kompletnego toru komunikacyjnego pomiędzy platformą robota mobilnego, a komputerem podłączonym do sieci internetowej. Komunikacja musi przebiegać w dwie strony. Użytkownik musi mieć możliwość obejrzenia najbliższego otoczenia robota. Musi istnieć również możliwość sterowania robotem wykorzystując ogólnoświatową sieć informatyczną. W celu realizacji założeń projektu koniecznym było: implementacja systemu zdalnego sterowania robota mobilnego z komputera, realizacja bezprzewodowej transmisji sygnałów sterujących platformą robota, opracowanie i implementacja aplikacji sterującej robotem, realizacja transmisji obrazu przez sieć internetową, zaprojektowanie aplikacji internetowej, wdrożenie kompletnego systemu kontroli platformy robota mobilnego przez sieć internetową. W czasie przygotowania projektu wykorzystano dostępne źródła. Ponieważ jednak duża część wykorzystanych zastosowań jest ciągle w fazie rozwoju, głównym źródłem informacji była sieć internetowa i dokumentacja techniczna poszczególnych komponentów. Struktura pracy jest następująca. Rozdział 2 zawiera informacje dotyczące celu i zakresu jaki obejmuje tematyka podjętego projektu inżynierskiego. W rozdziale 3 przedstawiono podstawowe informacje o wykorzystanych standardach komunikacji przewodowej i bezprzewodowej. W rozdziale 4 opisane są IDE (ang. Integrated Development Environment, pol. Zintegrowane Środowiska Programistyczne). Rozdział 5 przybliża język PHP (ang. Hypertext Preprocesor) i jego historię. Rozdział 6 zawiera opis poszczególnych elementów wchodzących w skład projektu. Oprogramowanie wykorzystane do realizacji celów założonych w projekcie omówione jest rozdziale 7. W rozdziale 8 opisana jest struktura i funkcjonalność programu sterującego robotem mobilnym Mobot Remote Control. Rozdział 9 opisuje stronę internetową do sterowania robotem, jej funkcje i realizację. W rozdziale 10 zestawione są ze sobą wszystkie kanały komunikacji, wykorzystane do sterowania robotem. Rozdział ten zawiera również etapy realizacji projektu. Rozdział 11 zawiera wykaz literatury wykorzystanej przy projekcie. 5

6 3. Standardy komunikacji 3.1. Standard RS-232 Standard transmisji danych RS-232 (ang. Recomended Standard) został opracowany przez Electronic Industries Association w 1969 roku. Standard opisuje sposób połączenia urządzeń DTE (ang. Data Terminal Equipment) z urządzeniami typu DCE (ang. Data Communication Equipment) lub z innymi urządzeniami DTE [13]. Maksymalna przepustowość osiągalna wynosi kbps. Długość magistrali zasadniczo wpływa na jakość połączenia. W praktyce maksymalną długością medium jest 15 metrów. Dla dłuższych magistrali ustanowienie stabilnego połączenia nie jest możliwe. Standard definiuje [11]: normy wtyczek i kabli, nazwy styków złącz, przypisuje sygnały do odpowiednich styków, ustala specyfikację elektryczną obwodów wewnętrznych Normy złącz W standardzie przewidziane zostały dwa rodzaje wtyczek: 25 stykowe i 9 stykowe (rys.3.1) Nazwy styków złącz Rys.3.1. Przykłady wtyczek: 9-stykowej i 25-stykowej. Linie masy PG (ang. Protective Ground) Masa ochronna, połączona z obudową urządzenia, SG (ang. Signal Ground) Masa sygnałowa. Linie danych TxD (ang. Transmited Data) Dane nadawane, RxD (ang. Received Data) Dane odbierane. Linie sterujące 6

7 Standardy komunikacji RTS (ang. Request to Send) Żądanie nadawania, zgłaszane przez DTE, CTS (ang. Clear to Send) Gotowość do nadawania, zgłaszane przez DCE, DSR (ang. Data Set Ready) Gotowość DCE do dalszej komunikacji z DTE, DTR (ang. Data Terminal Ready) Gotowość DTE do dalszej komunikacji z DCE, DCD (ang. Carrier Detected) Poziom sygnału, sygnalizuje wykrycie fali nośnej. Sygnały DSR i DTR muszą być aktywne przez cały czas trwania transmisji Sygnały i styki złącze 25-pinowe złącze 9-pinowe SYGNAŁ PIN SYGNAŁ PIN PG 1 PG brak SG 7 SG 5 TxD 2 TxD 3 RxD 3 RxD 2 RTS 4 RTS 7 CTS 5 CTS 8 DSR 6 DSR 6 DTR 20 DTR 4 DCD 8 DCD Parametry elektryczne sygnałów napięcia na liniach danych od -15 V do -3 V daje 1 logiczną, od 3 V do 15 V daje 0 logiczne. napięcia na liniach sterujących od -15 V do -3 V daje 0 logiczne, od 3 V do 15 V daje 1 logiczną Sposoby montażu złącz Transmisja jednokierunkowa bez Handshaking u Umożliwia przesyłanie pakietów danych tylko w jedną stronę. Sygnały sterujące są zwarte na stałe. Pakiety nadawane są bez wiedzy czy drugie urządzenie jest gotowe do ich odbioru. Schemat połączeń jak na rys

8 Standardy komunikacji RxD CTS DCD DSR DTR SG TxD CTS DCD DSR DTR SG Rys.3.2. Schemat połączenia jednokierunkowego przez RS Transmisja dwukierunkowa bez Handshaking u Umożliwia przesyłanie pakietów danych w dwie strony. Sygnały sterujące zwarte są w tym przypadku na stałe. Dzięki temu rozwiązaniu nie jest potrzebne synchronizowanie urządzeń. Dane wysyłane są niezależnie od tego, czy po drugiej stronie znajduje się urządzenie zdolne je odebrać. Rozwiązanie to zostało wykorzystane do komunikacji z robotem mobilnym. Schemat połączeń przedstawia rys.3.3. TxD RxD CTS DCD DSR DTR SG RxD TxD CTS DCD DSR DTR SG Rys.3.3. Schemat połączenia dwukierunkowego bez Handshaking u Standard Bluetooth Standard Bluetooth jest to technologia bezprzewodowej komunikacji oparta na falach radiowych w paśmie ISM (ang. Industrial Scientific Medical) 2.4 GHz. Umożliwia efektywny zasięg sięgający 100 metrów na otwartej przestrzeni Początki W 1994 roku firma Ericsson wystąpiła z projektem opracowania sposobu komunikacji pomiędzy urządzeniami bez potrzeby użycia. W tym celu, wraz z innymi, czołowymi, firmami z branży telekomunikacyjnej, założyła SIG (ang. Special Intrest Group). W skład SIG weszły takie firmy jak: Ericsson, Nokia, Motorola, Intel, Microsoft, Toshiba i ponad 6000 innych, czołowych firm działających na światowym rynku telekomunikacyjnym. Projekt otrzymał nazwę na cześć króla Heralda Sinozębego (duń. Harald Blatand, ang. Harald Bluetooth), który 8

9 Standardy komunikacji zjednoczył w X wieku plemiona duńskie i norweskie. Od inicjałów tegoż króla wzięło się logo nowej technologii (rys.3.4) [1]. H B Rys.3.4. Geneza logo Bluetooth Szybko cele SIG zmieniły się i ich wysiłki zaczęły być skierowane w kierunku opracowania technologii budowy sieci LAN (ang. Local Area Network). W 1998 roku opublikowana została specyfikacja techniczna pierwszej wersji standardu Bluetooth (Bluetooth v1.0). Wkrótce potem grupa standaryzacyjna IEEE (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers, pol. Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników) zatwierdziła projekt SIG. Grupa SIG wciąż pracuje nad udoskonaleniem stworzonej przez siebie technologii. Obecnie istnieje wersja Bluetooth v2.0. Pozwala ona na maksymalną przepustowość rzędu 3Mbps. Obecnie w oparciu o technologię Bluetooth konstruuje się bardzo wiele urządzeń do użytku osobistego. Coraz częściej moduły Bluetooth instaluje się w telefonach komórkowych. Buduje się również lokalne sieci komputerowe w oparciu o tą technologię Architektura Podstawowym elementem technologii Bluetooth jest tzw. pikosieć (ang.pikonet). Zawiera ona węzeł typu Master oraz aż do 7 węzłów typu Slave. Różne pikosieci mogą komunikować się ze sobą jedynie przez specjalne węzły typu bridge. Połączone pikosieci tworzą tzw. scatternet. Dodatkowo wewnątrz pikosieci może znajdować się nawet 255 węzłów typu Slave będących w stanie zawieszenia. W tym stanie moją minimalny pobór mocy i reagują tylko na sygnał nawigacyjny i aktywacyjny pochodzący z węzła Master. Komunikacja może następować pomiędzy dwoma urządzeniami typu Master lub urządzeniem typu Slave. Nie jest możliwa komunikacja pomiędzy dwoma urządzeniami typu Slave Parametry Maksymalna przepustowość w standardzie Bluetooth zależna jest od wersji standardu. Dla standardu Bluetooth v.1.2 wynosi 1 Mbps, natomiast dla wersji Bluetooth v.2.0 wynosi maksymalnie aż 3 Mbps. Trwające, dalsze prace mające na celu rozwijanie standardu pozwalają wysunąć przypuszczenie, że nie została jeszcze osiągnięta górna granica przepustowości w tej technologii. 9

10 Standardy komunikacji Zasięg transmisji zależny jest bezpośrednio od klasy mocy danego urządzenia. Urządzenia Bluetooth występują w trzech klasach mocy: Klasa 1 (100 mw) zasięg do 100 m, Klasa 2 (2.5 mw) zasięg do 10 m, Klasa 3 (1 mw) zasięg do 1 m. Standard Bluetooth oparty jest na falach radiowych. Ta część spektrum fal elektromagnetycznych charakteryzuje się dużą przenikalnością, dlatego możliwe jest łączenie się urządzeń znajdujących się za przeszkodami. 10

11 4. Zintegrowane środowisko programistyczne Zintegrowanym środowiskiem programistycznym IDE (ang. Integrated Development Environment) nazywamy aplikację charakteryzujące się: złożoną funkcjonalnością, obejmującą edycję kodu źródłowego, jego kompilacją, tworzeniem zasobów programu, takich jak formatki, okna dialogowe, menu, elementy graficzne, bazy danych lub inne komponenty [13] Przegląd dostępnych środowisk programistycznych Spośród dostępnych na rynku tego typu narzędzi programistycznych brane pod uwagę były najlepsze i najbardziej rozbudowane z nich Borland C++ Builder Borland C++ Builder [2] to narzędzie programistyczne firmy Borland typu RAD (ang. Rapid Application Development), które jest rozwinięciem IDE. Umożliwia tworzenia aplikacji w języku C++ dla systemu Windows. Zaletą tego środowiska jest znaczne ułatwienie budowy interfejsu użytkownika poprzez wykorzystanie obiektowej biblioteki VLC (ang. Visual Component Library). Jest rozwijane już od wielu lat, najnowsza wersja pochodzi z 2006 r Borland Delphi Delphi [2] został opracowany przez firmę Borland jako następcą środowiska Turbo Pascal. Pierwsza wersja ukazała się w 1995 roku i przeznaczona była do pracy w Microsoft Windows 3.1. Jest jednym z pierwszych narzędzi typu RAD. Rozwijany również od wielu lat ma swoich zagorzałych zwolenników jak i przeciwników Microsoft Visual Studio Microsoft Visual Studio [6] to zestaw narzędzi programistycznych IDE, pozwalających na pisanie szeroko rozumianych aplikacji dla systemu Windows. Posiada rozbudowany zestaw klas ułatwiających pisanie kodu, bardzo dobrze udokumentowanych na stronach MSDNAA (ang. Microsoft Developer Network Academic Alliance) [7]. Najnowsza edycja pochodzi z 2005 r. na którą wypuszczono pod koniec 2006 r. dodatek Service Pack 1 poprawiający wiele błędów oraz rozszerzający funkcjonalność Wybór środowiska programistycznego Spośród wyżej wymienionych narzędzi programistycznych, do celów pracy zostało wybrane pochodzące od Microsoftu, Visual Studio Jest jedną z najlepiej opisanych, udokumentowanych i wspieranych platform programistycznych na system Windows w obecnym czasie. Nie bez znaczenia jest wsparcie firmy Microsoft, twórców systemu Windows, 11

12 Zintegrowane środowisko programistyczne którzy najlepiej znają specyfikacje i zasady tworzenia programów na swój system. Dostępne w Visual Studio 2005 narzędzia.net Framework 2.0 [6] są nowoczesną platformą programistyczną, stworzoną i promowaną przez firmę Microsoft w celu tworzenia stabilnych, niezawodnych i wydajnych aplikacji dla systemu Windows NET Framework Obejmuje środowisko uruchomieniowe CLR (ang. Common Language Runtime) i biblioteki klas dostarczające standardowej funkcjonalności dla aplikacji..net jest strategicznym kierunkiem rozwoju oprogramowania w Microsoft. W skład platformy wchodzą: kompilatory języków wysokiego poziomu taki jak: C, C++, C#, Visual Basic, J# i inne, kompilator kodu zarządzanego wraz z debugerem. Obecnie ponad 40 języków programowania jest zgodnych z.net NET jako rozwiązanie problemów z API Aplikacje funkcjonujące w systemach operacyjnych firmy Microsoft są kompilowane do kodu maszynowego procesora, a z systemem operacyjnym komunikują się poprzez zestaw funkcji dostarczanych przez system zwanych Win32API.. Interfejs programowania aplikacji -API (ang. Application Programming Interface) jest specyfikacją procedur, funkcji lub interfejsów umożliwiających komunikację z biblioteką, systemem operacyjnym lub innym systemem zewnętrznym. Takie rozwiązanie nastręcza wielu problemów a głównymi są: nieprzenośność programów między różnymi procesorami lub niewykorzystywanie przez aplikacje wszystkich możliwości procesora, nieprzenośność aplikacji między wersjami systemu ze względu na różnice w zestawie i działaniu funkcji z zestawu API. Microsoft postanowił rozwiązać ten problem wprowadzając nowe podejście. Kompilując kod źródłowy do postaci uniwersalnego kodu zwanego kodem pośrednim CLI (ang. Common Language Infrastructure), który umożliwia każdemu językowi programowania, spełniającemu odpowiednie standardy, dostęp do bogatej biblioteki.net. Jednak niektóre z nich musiały przejść znaczące zmiany aby być zgodnymi.. Natomiast metoda klasy jest kompilowana do kodu maszynowego w momencie pierwszego wywołania, kolejne wywołania metody prowadzą już bezpośrednio do skompilowanego kodu [13]. 12

13 5. Język PHP 5.1. Opis języka PHP PHP (ang. PHP Hypertext Preprocessor, rozwijany także jako Personal Home Page) skryptowy język programowania służący przede wszystkim do tworzenia dynamicznych stron WWW. Wykonywany po stronie serwera (server-side - więc nie jest zależny od rodzaju przeglądarki, czy od systemu operacyjnego), z możliwością zagnieżdżania w HTML. PHP jest udostępniany na zasadach licencji open source. Jego składnia bazuje na językach C, Java i Perl. PHP umożliwia współpracę z wieloma systemami relacyjnych baz danych takich jak MySQL, Oracle, PostgreSQL czy SQLite. Umożliwia również korzystanie z alternatywnych sposobów przechowywania danych plików tekstowych i XML-owych. Może być uruchamiane na większości systemów operacyjnych (uwzględniając najpopularniejsze) oraz serwerów sieciowych [13] Historia Pierwsza wersja PHP, rozpowszechniana pod nazwą PHP/FI (ang. Personal Home Page/Forms Interpreter), została stworzona przez Rasmusa Lerdorfa w roku 1994 jako zestaw skryptów Perla służący do monitorowania internautów odwiedzających jego witrynę. W 1995 roku autor udostępnił publicznie kod źródłowy. W 1997 roku pojawiło się PHP/FI 2.0, posiadające wtedy kilka tysięcy aktywnych użytkowników na całym świecie oraz obsługujące 50 tys. domen. W 1997 roku projektem zainteresowali się dwaj programiści: Zeev Suraski i Andi Gutmans. Odkryli oni, że PHP/FI ma zbyt małe możliwości jak na potrzeby aplikacji, którą tworzyli na uniwersytecie. Zdecydowali wtedy, że przepiszą kod PHP całkowicie od nowa. W 1998 roku ogłosili PHP 3.0 jako następcę PHP/FI, którego dalszy rozwój został wtedy zatrzymany. PHP 3.0 posiadało całkowicie nową architekturę, która znacznie zwiększała wydajność. W połowie roku 1999 ukazał się Zend Engine, nowy silnik języka skryptowego, na którego podstawie zaczęto później budować PHP 4. Nowa, oparta o niego wersja PHP ukazała się w 2000 roku. Tak jak poprzednio, był to potężny krok naprzód. Programiści mieli do dyspozycji teraz wiele nowych narzędzi, konstrukcji językowych oraz bezpieczniejszy system wejścia/wyjścia. Od strony administracyjnej pojawiło się oficjalne wsparcie dla wielu nowych serwerów. PHP 4 jest bardzo chętnie wykorzystywane przez administratorów ze względu na dużą stabilność. 13

14 Język PHP W 2002 roku Zeev Suraski oraz Andi Gutmans ponownie rozpoczęli znaczącą modernizację silnika PHP mającą na celu dodanie do tego języka modelu obiektowego na poziomie dorównującym innym, w pełni obiektowym językom. W 2003 ukazała się pierwsza wersja nowej wersji PHP oznaczonej numerem Nowości sprawiły, że PHP stał się rozsądną alternatywą wobec innych nowoczesnych rozwiązań server-side[13]. PHP jest rozwijane po dziś dzień i coraz to nowe ulepszenia wpływają na jego niesłabnącą popularność wśród administratorów i twórców stron internetowych Zalety PHP Do głównych konkurentów PHP nalezą: Perl, ASP (ang. Microsoft Active Server Pages), JSP (ang. Java Server Pages), i Cold Fusion [5]. W porównaniu z wymienionymi powyżej produktami PHP posiada wiele zalet. Do najważniejszych należy zaliczyć: Wysoką wydajność PHP jest bardzo wydajny. Przy pomocy pojedynczego serwera można obsłużyć bardzo dużą ilość odwiedzin dziennie. Jeśli użytych zostanie wiele serwerów wydajność PHP staje się praktycznie nieograniczona. Interfejsy do wielu systemów baz danych PHP umożliwia obsługę połączeń z wieloma systemami baz danych. Oprócz najpopularniejszego MySQL należy wspomnieć także o PostgreSQL, msql, Oracle, dmb, filepro, Hyperwave, Sybase i wiele innych. Niski koszt PHP jest bezpłatny udostępniany na zasadach licencji open source. Najnowsza wersję można pobrać ze strony Przenośność PHP jest dostępne dla wielu systemów operacyjnych. Kod PHP zazwyczaj będzie działał w rożnych systemach operacyjnych bez konieczności wprowadzania zmian. Dostępność kodu źródłowego Użytkownik posiada dostęp do kodu źródłowego PHP. Może w każdej chwili dodać do języka własne modyfikacje. Łatwość nauki i wykorzystania Składnia języka PHP oparta jest na innych językach programowania, zwłaszcza na C i Perlu. Osoby znające wcześniej język C Perl czy tez C++ lub Java mogą posługiwać się PHP niemal od razu [5]. 14

15 6. Moduły 6.1. Robot mobilny Projekt oparty jest na kilku zasadniczych elementach. Najważniejszym, wyjściowym, na którym oparta jest cała praca, jest robot mobilny MOBOT firmy WObit [9]. Jest to gotowa platforma robota wyposażona w podstawowe elementy, takie jak: konstrukcja mechaniczna, mocny stelaż wykonany z aluminium, cztery koła zębate, po dwa na stronę, taśmę gąsienicową z zębatką dopasowaną do kół, dwa silniki DC firmy Buehler Motors model V z przekładnią planetarną, dwa akumulatory żelowe 2x6V (rys.6.1), Rys.6.1. Konstrukcja robota mobilnego firmy WObit: rama z aluminium, układ napędowy z silnikami kół, akumulatory żelowe płyta główna MOBOT-MB-Board (rys.6.2, rys.6.3) wyposażona w: mikrokontroler AT mega128 z rodziny AVR, dwa mostki MOSFET do sterowania silnikami, zasilacz +5V, procesor o architekturze RISC, klucze tranzystorowe, sterownik silnika krokowego. Rys.6.2, Rys.6.3. Płyta główna robota mobilnego, widok z obu stron 15

16 Moduły płyta rozszerzeń (rys.6.4) zawierająca: ładowarkę impulsową do akumulatorów żelowych, sprzętowy interfejs RS Adapter Bluetooth Rys.6.4. Płyta rozszerzeń do MOBOT a Do komunikacji bezprzewodowej wykorzystano adaptery BT-0240 (rys.6.5). Zakupiono dwa urządzenia w wersji DCE z gniazdem żeńskim. Służą one do bezprzewodowej komunikacji poprzez gniazdo RS-232 [3]. Rys.6.5. Adapter Bluetooth BT-0240 z gniazdem RS-232 DCE (żeńskim) Jako nośnik bezprzewodowy wykorzystano w nich fale radiowe w paśmie ISM o długości 2,4GHz działające zgodnie ze standardem Bluetooth v1.1. Są to urządzenia o klasie mocy 1, co daje im zasięg aż do 100m na otwartej przestrzeni. Zdecydowano się zastosować komunikację Bluetooth, gdyż jest to obecnie najnowocześniejsze rozwiązanie do tego typu zastosowań. Komunikacja Bluetooth stała się światowym standardem w przesyłaniu danych między najróżniejszymi urządzeniami elektronicznymi. Na jej podstawie budowane są obecnie bezprzewodowe sieci komputerowe [1]. Powszechność oraz fakt, iż standard Bluetooth nadal jest rozwijany przez największe światowe firmy zrzeszone w SIG sprawia, że wszystkie możliwe zastosowania tego typu rozwiązania nie są jeszcze znane. W naszym projekcie wykorzystujemy komunikację poprzez Bluetooth do przysyłania danych pomiędzy komputerem a robotem mobilnym. Jednakże wykorzystując te same urządzania można w przyszłości przeprowadzić komunikację pomiędzy MOBOT em a dowolnym urządzeniem posiadającym 16

17 Moduły możliwość komunikacji przez Bluetooth. Dodatkowo, przepustowość osiągająca bps, pozwala na dużo szersze zastosowanie, ograniczone jedynie możliwościami standardu RS-232. Parametry adaptera BT-0240: standard: Bluetooth v1.1, częstotliwość pracy: 2.4 ~ GHz, moc: 100 mw (klasa 1), prędkość: 9600 ~ bps, maksymalny zasięg: 100m (klasa 1), zasilanie: 7.5V DC, złącze RS-232 DCE Funkcje adaptera Bluetooth BT Diody sygnalizacyjne Urządzenie Bluetooth posiada trzy diody sygnalizacyjne aktualny stan jego pracy (rys.6.6). Rys.6.6. Diody sygnalizacyjne prace adaptera Bluetooth Dioda nie świeci brak zasilania. Zielona dioda świeci adapter otrzymuje zasilanie. Dioda nie świeci normalny tryb pracy. Pomarańczowa dioda świeci urządzenie w trybie konfiguracji. Dioda nie świeci brak połączenia z innym urządzeniem Bluetooth. Niebieska dioda świeci nawiązane połączenie z innym urządzeniem. Dioda mruga następuje radiowa transmisja danych. 17

18 Moduły Złącze zasilania Złącze zasilania adaptera Bluetooth zbudowane jest na podstawie standardowego gniazda DC Power Jack (rys.6.7). Rys.6.7. Złącze DC Power Jack wraz z przyciskiem trybu konfiguracji Przycisk konfiguracji Przycisk CFG (rys.6.7) służy do konfiguracji adaptera Bluetooth. Procedurę konfiguracji przeprowadza się przed pierwszym użyciem. Należy skonfigurować obydwa urządzenia Przełącznik trybu zasilania Adapter może być zasilany zarówno ze specjalnego zasilacza 7V DC jaki również poprzez pin 9 portu RS-232. W celu ustawienia określonego trybu pracy służy przełącznik suwakowy (rys.6.8). Posiada on dwa stany: Adapter oraz PoRI. Adapter oznacza iż zasilanie czerpane będzie z gniazda zasilania DC Power Jack. PoRI oznacza przełączenie w tryb czerpania energii przez pin 9 portu szeregowego. Zasilanie urządzenia zostało ustawione na Adapter i podane z baterii. Rys.6.8. Przełącznik trybu zasilania: PoRI zasilanie przez RS-232, ADAPTER zasilanie przez złącze DC Power Jack Konfiguracja adapterów BT-0240 Procedura konfiguracji adapterów wykonywana jest tylko raz dla każdego urządzenia. Celem jej jest połączenie dwóch urządzeń do pracy tylko ze sobą oraz określenie, które urządzenie jest urządzeniem Master, a które Slave. Urządzenie Master wywołuje inne urządzenia typu Slave, natomiast urządzenie Slave czeka, aż zostanie wywołane przez 18

19 Moduły urządzenie Master. W procesie konfiguracji możemy również zabezpieczyć połączenie przez podanie adresów MAC urządzeń z którymi będzie nawiązywane połączenie lub na czyje wywołania odpowiadać będzie adapter. Dodatkowo można ustanowić kod PIN, który wymagany będzie do nawiązania połączenia. Proces konfiguracji: 1) Podłączamy adapter, który chcemy konfigurować, do portu szeregowego komputera. 2) Podłączamy zasilanie do urządzenia Bluetooth. 3) Naciskamy przycisk CFG aż do momentu zaświecenia pomarańczowej diody sygnalizującej tryb konfiguracji. 4) Uruchamiamy na komputerze program RS-232 Adapter Utility dołączony do adaptera Bluetooth. 5) W oknie (rys.6.9) wybieramy numer portu COM do którego podłączyliśmy adapter. Wybieramy również prędkość transmisji (Baud Rate) na Klikamy na przycisk Connect. Rys.6.9. Połączenie z urządzeniem 6) Wybieramy jeden z trybów pracy: Master lub Slave. Jedno urządzenie musi być skonfigurowane jako Master, a drugie jako Slave. W zakładce Role zaznaczamy, że urządzenie to będzie działało jako Master. (rys.6.10) W polu Remote BD Address wpisujemy adres MAC urządzenia z którym ma łączyć się ten adapter. Adres ten możemy odszukać odczytując z obudowy drugiego adaptera lub przeszukując otoczenie sieciowe Bluetooth. 19

20 Moduły Rys Zakładka Role W zakładce Role zaznaczamy, że urządzenie będzie działało jako Slave. (rys.6.11) Discoverable gdy zaznaczone, to urządzenie będzie widoczne w otoczeniu sieciowym Bluetooth w komputerze. Gdy odznaczone, to nie będzie widoczne. Tak opcja uniemożliwia innym urządzeniom nawiązanie połączenia przypadkowo. Domyślenie ustawione na zaznaczone. Remote BD Address Set pozwala na podanie adresu MAC urządzenia, którego próba połączenia będzie akceptowana. Wszystkie inne próby połączeń, pochodzące z urządzeń o innych adresach MAC, będą odrzucane. Rys Zakładka Role, ustawienia urządzenia Slave Naciśnij przycisk Save i dalej OK. 7) W zakładce Security mamy możliwość ustawienia kodu PIN dla urządzenia (rys.6.12). Jeśli go podamy to przed połączeniem z innym połączeniem będzie sprawdzany identyfikacyjny. Dokonywane będą połączenia jedynie z urządzeniami o takim samym numerze PIN. Maksymalna długość kodu to 12 cyfr. Domyślnie ustawiony jest kod PIN:

21 Moduły Rys Zakładka Security Po ustawieniu naciskamy przycisk Save. 8) W zakładce UART mamy możliwość zmiany prędkości transmisji, ilości bitów stopu, włączenia kontroli parzystości (rys.6.13). Ustawiamy: prędkość transmisji (Baud Rate): 57600, ilość bitów stopu: jeden (one), bit parzystości: brak (none). Domyślne wartości to: Baud Rate = , Stop Bit: One, Parity Bit: None Rys Zakładka UART Configure Po ustawieniu naciskamy przycisk Save. 9) W zakładce Local Device Name (rys.6.14) możemy wpisać nazwę urządzenia. Może się ona składać z maksymalnie 31 znaków alfanumerycznych. 21

22 Moduły Rys Zakładka Local Device Name Po ustawieniu naciskamy przycisk Save. 10)Przerywamy połączenie klikając na Disconnect. 11)Odłączamy adapter od komputera. 12)Naciskamy przycisk CFG na adapterze w celu przełączenia w tryb normalnej pracy. Gdy skonfigurujemy poprawnie obydwa urządzenia, zaraz po załączeniu zasilania, automatycznie nastąpi połączenie Zasilanie adaptera Bluetooth Zasilanie dla adaptera Bluetooth umieszczonego na robocie mobilnym zapewnione jest przez pięć szeregowo połączonych baterii AA 1.5V. Dają one razem napięcie 7.5V DC wymagane do pracy urządzenia Bluetooth. Baterie te umieszczone są w specjalnym koszyku przeznaczonym do tego typu baterii. (rys.6.15) 6.4. Obudowa Rys Koszyk na baterie zasilanie adaptera Bluetooth Moduł Bluetooth oraz zasilanie do niego zamknięte jest w plastikowej obudowie (rys.6.16). W obudowie zamontowane zostało gniazdo żeńskie RS-232 oraz włącznik urządzenia Bluetooth. 22

23 Moduły Rys Obudowa 6.5. Kamera W celu akwizycji obrazu i umieszczenia go na stronie internetowej, użyto kamery Techsolo TCA Rys Kamera TCA-4810 Kamera wyposażona jest w ramię z dwoma głowicami kulkowymi, które umożliwiają jest ustawienie w dowolnej pozycji. Dodatkowo w podstawce znajdują się śruby, pozwalające na wygodne zawieszenie jej na ścianie. Ważnym elementem, przemawiającym za użyciem tej właśnie kamery, są jej możliwości techniczne. Kamera pozwala otrzymać bardzo wyraźny obraz o rozdzielczości 640x480 pikseli. Urządzenie podłączane jest do komputera za pomocą gniazda USB, z którego czerpie potrzebne zasilanie [12] Rozważane rozwiązania W początkowej fazie projektu, gdy nie myło jasne czy sprzętowy interfejs RS-232 będzie sprawny rozważane były inne, zastępcze, rozwiązania dotyczące bezprzewodowej komunikacji Komunikacja przy użyciu podczerwieni Jednym z pierwszych pomysłów na rozwiązanie problemu sterowania bezprzewodowego robotem było użycie pasma podczerwieni do transmisji sygnałów sterujących do MOBOT a. Rozwiązanie takie ma parę zalet, lecz ma również parę istotnych wad. 23

24 Moduły Zalety możliwość oparcia na gotowym rozwiązaniu zaimplementowanym w robocie, prostota implementacji sterowania, niska cena. Wady niewielki zasięg komunikacji bezprzewodowej, konieczność bezpośredniego kontaktu nadajnika z odbiornikiem (odbiornik musi znajdować się w polu widoczności nadajnika), problematyka podłączenia interfejsu do komputera Komunikacja przy użyciu nadajnika radiowego firmy WObit Kiedy wiadomym stało się, że będzie możliwość wykorzystania portu RS-232 do sterowania, można było pomyśleć nad użyciem rozwiązania bardziej elastycznego. Zdecydowano, że użyta będzie komunikacja radiowa. Pierwszą, rozważaną metodą było wykorzystanie gotowego modułu zdalnego sterowania firmy WObit. Jest to element dedykowany do wykorzystania na platformie robota mobilnego. Konstrukcja urządzenia umożliwia jego zainstalowanie zarówno w robocie mobilnym, jak i w komputerze. Moduł wyposażony jest w interfejs RS-232. Jednakże takie gotowe rozwiązanie ma również swoje wady. Zalety łączność radiowa (duża przenikalność fal radiowych), brak konieczności bezpośredniego kontaktu wzrokowego obydwu modułów, system gotowy do zainstalowania na platformie robota. Wady niewielka przepustowość połączenia (1.2 kb/s), oparcie większości projektu na rozwiązaniach firmy WObit, wysoka cena. 24

25 7. Oprogramowanie 7.1. Oprogramowanie użyte w projekcie WorldCam program umożliwiający przechwytywanie obrazu z kamery, zapisywanie go do pliku graficznego oraz wysyłanie plików graficznych na serwer FTP. Niekwestionowanymi atutami tego programu są jego funkcjonalność i łatwość obsługi. Nie do pominięcia jest także fakt ze program jest darmowy, na licencji freeware. Atuty te zaważyły na decyzji dotyczącej użycia właśnie tego programu w projekcie [14]. KRASNAL Serv pakiet zawierający: Apache , PHP SQLite, PHP 5.0.2, MySQL , ActivePerl , phpmyadmin pl2, Zend Optimizer 2.0.3, CesarFTP 0.99g, WebAlizer 2.1, Free SMTP Server, SQLiteManager Także darmowy i bardzo funkcjonalny pakiet umożliwiający publikowanie stron WWW [4] Konfiguracja oprogramowania Konfiguracja programu WorldCam Wybieranie źródła Aby wybrać źródło należy kliknąć przycisk Wybierz źródło a następnie z rozwijanej listy wybrać nazwę kamery, którą dysponujemy i kliknąć wybierz. Aby uzyskać podgląd z kamery należy kliknąć przycisk Pokaż obraz. 25

26 Oprogramowanie Konfiguracja ustawień FTP Należy wybrać z menu FTP -> Ustawienia lub wcisnąć przycisk F5 Rys.7.1. Ustawienia WorldCam cz.1 W grupie Serwer zostają wprowadzone dane naszego konta. W polu Host adres serwera FTP, na który program będzie wrzucał pliki JPG z obrazem z kamery internetowej. W polach użytkownik i hasło wpisujemy ustawienia użytkownika i hasła, z którymi program będzie logował się na serwerze FTP. W polu katalog należy ustawić katalog, w którym pliki będą zapisywane, aby pliki zapisywały się w katalogu głównym należy wpisać /. Jeśli opcja Tryb pasywny jest odznaczona program będzie próbował łączyć się w trybie aktywnym. Jeśli opcje Rozłącz po przesłaniu obrazu jest zaznaczona program po każdym wysłanym pliku będzie rozłączał się z serwerem FTP i łączył z nim ponownie przy próbie wysłania następnego obrazka (opcja wykorzystywana przy długim czasie między wysyłaniem plików). 26

27 Oprogramowanie Rys.7.2. Ustawienia WorldCam cz.2 W grupie Ustawienia można wybrać nazwę dla pliku jego format oraz czas, co jaki pliki będą wysyłane na serwer. W polu Nazwa pliku należy ustawić nazwę pliku oraz jego format. Format JPG zajmuje znacznie mniej miejsca niż plik w formacie BMP a co za tym idzie jest szybciej przesyłany. W polu Wysyłaj nowy obraz co można ustawić czas po którym nastąpi wysłanie kolejnego pliku z obrazem z kamery. Istnieje tez opcja zapisywania pliku z obrazem z kamery dodatkowo także na dysku w wybranym katalogu. Po poprawnej konfiguracji można zacząć wysyłać obrazy na serwer FTP wybierając z menu opcje FTP -> Uruchom bądź wciskając przycisk F9. Istnieje tez możliwość ustawienia automatycznego wysyłania plików po włączeniu programu w tym celu należy zaznaczyć opcje Uruchamiaj przesyłanie obrazu przy starcie dostępna po wybraniu z menu Program -> Ustawienia. Rys.7.3. Ustawienia WorldCam cz.3 27

28 Oprogramowanie Formatowanie obrazu Aby skonfigurować ustawienia obrazu należy wybrać z menu Obraz -> Ustawienia lub nacisnąć klawisz F3. Rys.7.4. Ustawienia WorldCam cz.4 W grupie Kompresja JPG można ustawić opcje kompresji obrazka w formacie JPG. Suwakiem ustawiamy stopień kompresji, im większa jakość obrazka tym większy rozmiar obrazka. Można także użyć wygładzania oraz zapisu progresywnego. W grupie Efekty dostępne są opcje zapis w odcieniach szarości, i Odwróć kolory. Można także zmienić rozmiar obrazka (w pikselach). 28

29 Oprogramowanie Istnieje także możliwość dodania do obrazu z kamery informacji na temat godziny i daty a także dodania dowolnego tekstu. Rys.7.5. Ustawienia WorldCam cz.5 Jeśli zostanie zaznaczona opcja wyświetl na obrazek zostanie naniesiona data i czas powstania obrazka. Opcje pozycja margines kolor rozmiar i czcionka definiują położenie odległość od krawędzi obrazka kolor rozmiar oraz czcionkę naniesionej daty. Analogicznie na obrazek można nanieść dowolny tekst. Rys.7.6. Ustawienia WorldCam cz.6 29

30 Oprogramowanie Konfiguracja pakietu KRASNAL Serv. Konfiguracja pakietu KRASNAL ogranicza się do skopiowania dołączonego do pracy katalogu ze skryptami PHP do katalogu ze stronami WWW domyślnie c:\usr\krasnal\www\. Należy także utworzyć bazę danych zawierającą loginy i hasła do logowania się na stronie sterującej MOBOT em. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to utworzenie bazy za pomocą phpmyadmin: Tworzenie bazy danych: Tworzenie nowej tabeli: Definiowanie pól w tabeli: Dodawanie nowego rekordu: Rys.7.7. Tworzenie bazy danych w phpmyadmin 30

31 Oprogramowanie Drugi sposób to uruchomienie skryptu baza.php (dołączonego do pracy) zawierającego polecenia tworzące bazę. <? $link = mysql_connect("localhost", "root", "krasnal"); $sql = 'CREATE DATABASE `mobot`' ; $result = mysql_query ($sql); mysql_select_db ("mobot") or die ("Nie mozna wybrać bazy danych"); $sql = 'CREATE TABLE `users` ('. ' `login` VARCHAR(30), '. ' `haslo` VARCHAR(30)'. ' )'; $result = mysql_query ($sql); $sql = 'INSERT INTO `users` (`login`, `haslo`) VALUES ("mobot", "mobot")'; $result = mysql_query ($sql);?> Ostatnia rzeczą jaka należy wykonać w konfiguracji pakietu KRASNAL to konfiguracja programu CesarFTP. Rys.7.8. Ustawienia CesarFTP cz.1 Należy dodać użytkownika, klikając na przycisk Add User. Następnie przydzielamy mu prawa dostępu, klikając na przycisk File Access Rights. 31

32 Oprogramowanie Rys.7.9. Ustawienia CesarFTP cz.2 Jako domyślny katalog ustawiamy katalog ze skryptami PHP dołączonymi do pracy, standardowo c:\usr\krasnal\www\mobot\. Aby ukończyć konfigurację programu CesarFTP należy jeszcze przydzielić prawa dostępu do katalogu zaznaczając odpowiednie opcje w lewym dolnym rogu Podsumowanie Tak skonfigurowany program WordCam oraz pakiet KRASNAL Serv zapewnia poprawne działalnie skryptów PHP realizujących sterowanie robotem mobilnym. Program WordCam przechwytuje obraz z kamery następnie loguje się na serwer FTP i wysyła przechwycony obraz na ten serwer. Serwer FTP jest skonfigurowany tak, że obraz wysłany przez WorldCam a jest zapisany w katalogu ze skryptami PHP, odpowiedni skrypt odpowiada natomiast za wyświetlanie obrazu na stronie WWW. 32

33 8. Program Mobot Remote Control Realizacja celów obranych w pracy, wymusiła stworzenie aplikacji obsługującej całe potrzebne oprogramowanie oraz komunikacje komputera z MOBOT em. W ten oto sposób powstał program Mobot Remote Control. Został on na pisany w języku CSharp (C#) [10], w środowisku.net Framework 2.0, w programie Microsoft Visual Studio 2005 będącym w posiadaniu autora na licencji MSDNAA [7] Założenia programu Program z założenia ma udostępniać metody komunikacji z robotem, stroną internetową oraz obsługiwać potrzebne oprogramowanie. Natomiast w celu ułatwienia posługiwania się programem zwykłemu użytkownikowi, musi zapewniać przyjazny, przejrzysty interfejs oraz pomoc. Jak również być odpornym na podstawowe błędy jakie może stworzyć użytkownik, obsługiwane pliki i sposoby komunikacji. Dostarczać ma taką obsługę, z którą poradzi sobie każdy niezaznajomiony z robotami mobilnymi użytkownik Interfejs programu W tym celu został zaprojektowany poniższy interfejs użytkownika oraz funkcjonalność realizowana przez program Główne okno programu Rys.8.1. Główne okno programu 33

34 Program Mobot Remote Control Opis poszczególnych funkcji programu (rys.8.1): 1)Menu Plik - do wyboru jest opcja Zakończ, która kończy działanie programu. 2)Ustawienia - otwierają do edycji plik config.ini, w którym można zmieniać kilka parametrów programu. Plik config.ini jest opisany w dalszej części. 3)Menu Pomoc do wyboru jest: Pomoc otwiera plik pomocy programu, O programie - okno dialogowe z informacją o programie. 4)Przyciski do sterowania MOBOT em: PRZÓD wydaje komendę, po której robot jedzie do przodu z wybraną prędkością, TYŁ wydaje komendę, po której robot jedzie do tyłu z wybraną prędkością, LEWO wydaje komendę, po której robot obraca się w lewo z wybraną prędkością, PRAWO wydaje komendę, po której robot obraca się w prawo z wybraną prędkością, STOP wydaje komendę, po której robot zatrzymuje się. 5)Strona ze sterowaniem link do strony ze sterowaniem MOBOT em. Adres strony został wcześniej odczytany z pliku config.ini. 6)Odświeżanie odstęp w [ms] po jakim program będzie pobierał plik ze strony. Wpisaną wartość zatwierdza się przyciskiem OK. Domyślnie ustawiona na 1000 [ms], czyli 1 [s]. 7)Serwer na tym samym komputerze możliwość automatycznego uruchomienia oraz sprawdzenia działania serwera obsługującego stronę po wciśnięciu przycisku START. Opcja przydatna, gdy serwer jest również postawiony na tym samym komputerze co program MRC. Domyślnie opcja jest zaznaczona. 8)Przycisk START/STOP rozpoczyna lub zakańcza tryb sterowania przez stronę. 9)Prędkość zmiana poprzez przesuwanie suwaka prędkości z jaką jeździ MOBOT. 10)Port wybór numeru portu COM, do którego jest podłączony MOBOT. 11)Przycisk POŁĄCZ/ROZŁĄCZ nawiązuje połączenie z MOBOT em na wybranym porcie COM lub zrywa wcześniej nawiązane połączenie. Wyświetlany obok tekst, informuje o stanie połączenia: NIEPOŁĄCZONY nie nawiązano komunikacji poprzez port COM, POŁĄCZONY nawiązano komunikacje poprzez port COM. 12)Aktualnie podaje aktualny wykonywany rozkaz przez MOBOT a, ostatnią wysłaną do niego komendę: PRZÓD x wydano komendę: przód z prędkością x, TYŁ x wydano komendę: tył z prędkością x, LEWO x wydano komendę: lewo z prędkością x, PRAWO x wydano komendę: prawo z prędkością x, 34

35 Program Mobot Remote Control ŁUK LEWO wydano komendę: łuk w lewo, ŁUK PRAWO wydano komendę: łuk w prawo, STOP wydano komendę: zatrzymaj się. 13)Strona informuje o stanie połączenia ze stroną: NIEPOŁĄCZONY nie nawiązano połączenia ze stroną, ŁĄCZENIE... program jest w trakcie łączenia ze stroną, POŁĄCZONY nawiązano połączenie ze stroną. 14)Log programu log informujący o zdarzeniach jakie odbywają się podczas działania programu. Informacje z logu są również zapisywane do pliku, którego nazwa jest odczytana z pliku config.ini Okno ustawień programu Rys.8.2. Okno ustawień programu Opis poszczególnych ustawień programu (rys.8.2): 1) Adres strony adres strony ze sterowaniem. 2) Plik nazwa pliku, który będzie ściągany ze strony. 3) Próby liczba prób połączenia ze stroną zanim program zgłosi błąd. 4) Plik z logiem nazwa pliku z logiem programu. 5) Krasnal ścieżka do programu Krasnal Start.exe. Przyciskami Przeglądaj... wskazuje się ścieżki do plików. 6) CeasarFTP ścieżka do programu CesarFTP.exe. 7) WorldCam ścieżka do programu WcamIU.exe. 8) OK akceptuje zmiany i zapisuje je do pliku config.ini. 9) Anuluj nie zmienia pliku config.ini. 35

36 Program Mobot Remote Control 8.3. Plik konfiguracyjny Plik ten zawiera konfiguracje programu MRC. Za znakiem równości podaje się wartość zmiennej. Użytkownik może modyfikować poniższe zmienne w programie Konfiguracja strony Zmienne odpowiedzialne za połączenie ze stroną, w konfiguracji za nagłówkiem [Adres]: adres_strony ; adres na którym stoi strona ze sterowaniem, plik ; nazwa pliku na stronie zawierającego kierunek i prędkość, proby ; liczba próba nawiązania połączenia ze stroną zanim program zgłosi błąd połączenia Konfiguracja logu Zmienna odpowiedzialna za zapisywane logu z programu do pliku, w konfiguracji nagłówkiem [Log]: log_sciezka ; nazwa pliku z logiem. za Konfiguracja programów Zmienne odpowiedzialne za programy, w konfiguracji za nagłówkiem [Programy]: Krasnal_sciezka ; ścieżka do pliku Krasnal Start.exe, CeasarFTP_sciezka ; ścieżka do pliku CesarFTP.exe, WorldCam_sciezka ; ścieżka do pliku WCamIU.exe Sterowanie Sterowanie MOBOT em odbywa się poprzez port COM. Z komputera komendy, wydaje program MRC, który w zależności od wciśniętego przycisku, wysyła odpowiednie słowo na wybrany port COM. Program w robocie reaguje na komendy wydane według schematu:!lx nadaje prędkość lewemu silnikowi,!rx nadaje prędkość prawemu silnikowi. Zmienna x może przyjmować wartości od do 1023, które odpowiadają liczbie kroków silnika. W zależności od wybranej prędkości w programie, czyli od 1 do 10, prędkość ta jest mnożona razy 100 i przekazywana do zmiennej x, gdzie dalej trafia z odpowiednim rozkazem do MOBOT a Przyciski Sterowanie jest realizowane poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku lewym klawiszem myszy w programie, po którym program wysyła do robota odpowiedni rozkaz poruszania się. 36

37 Program Mobot Remote Control Skróty klawiszowe Sterowanie może być również realizowane poprzez klawiaturę. Program w następujący sposób obsługuje klawisze: strzałka góra lub W wydaje komendę, po której robot jedzie do przodu z wybraną prędkością, strzałka dół lub S wydaje komendę, po której robot jedzie do tyłu z wybraną prędkością, strzałka lewo lub A wydaje komendę, po której robot obraca się w lewo z wybraną prędkością, strzałka prawo lub D wydaje komendę, po której robot obraca się w prawo z wybraną prędkością, spacja wydaje komendę, po której robot zatrzymuje się, G zwiększa prędkość jazdy o 1, H zmniejsza prędkość jazdy o 1, J ustawia prędkość manewrową, czyli 3, K ustawia prędkość maksymalną, czyli 10, Q wydaje komendę jazdy po łuku w lewo, E wydaje komendę jazdy po łuku w prawo Budowa programu MRC Zmienne globalne W programie zadeklarowano klika zmiennych globalnych, które mogą być modyfikowane przez funkcje. Na podstawie wartości tychże zmiennych, algorytm programu przeprowadza odpowiednie operacje. public static string NAZWA_CONFIG Nazwa pliku z konfiguracją, domyślnie zawierająca ciąg config.ini. public string ADRES_STRONY Adres strony ze sterowaniem, domyślnie zawierająca ciąg public string NAZWA_PLIKU Nazwa pliku z rozkazem pobieranym ze strony, domyślnie zawierająca ciąg kierunek.txt. public string NAZWA_LOG Nazwa pliku z logiem z programu, domyślnie zawierająca ciąg log.txt. public int LICZBA_PROB Liczba prób połączenia ze stroną zanim program zgłosi błąd, domyślnie wynosi

38 Program Mobot Remote Control public string[] sciezka Tablica ze ścieżkami do plików odczytanych z pliku konfiguracji, domyślnie zawierająca ciągi: [Krasnal] C:\usr\Krasnal Start.exe ; ścieżka do pliku Krasnal Start.exe, [CesarFTP] C:\usr\CesarFTP\CesarFTP.exe ; ścieżka do pliku CesarFTP.exe, [WorldCam] C:\Program Files\GemsNet\WorldCam IU\WCamIU.exe ; ścieżka do pliku WCamIU.exe. public string[] nazwa Tablica z nazwami plików odczytanych z pliku konfiguracji, domyślnie zawierająca ciągi: [Krasnal] Krasnal Start ; nazwa procesu widzianego w systemie jako program Krasnal Start.exe, [CesarFTP] CesarFTP ; nazwa procesu widzianego w systemie jako program CesarFTP.exe, [WorldCam] WCamIU ; nazwa procesu widzianego w systemie jako program WCamIU.exe. public int odswiezanie Odstęp w [ms] po jakim program będzie pobierał plik ze strony. public int kierunek Zmienna odpowiadająca za kierunek w jakim ma poruszać się MOBOT. Program rozróżnia następujące jej wartości: 0 oznacza STOP, 8 oznacza PRZÓD, 2 oznacza TYŁ, 4 oznacza LEWO, 6 oznacza PRAWO. public int predkosc Prędkość z jaką ma poruszać się MOBOT. public int kierunek_przed Zmienna odpowiadająca za kierunek w jakim poruszał się MOBOT przed wysłaniem kolejnego rozkazu. public int predkosc_przed Prędkość z jaką poruszał się MOBOT przed zmianą prędkości. public int proba Numer próby połączenia się programu ze stroną sterowania. public SerialPort comport = new SerialPort() Deklaracja portu COM używanego do komunikacji z robotem. 38

39 Program Mobot Remote Control Funkcje Opis funkcji wykorzystanych w programie Funkcje odnoszące się do formatki public Form1() [8] Jest to konstruktor formatki wyświetlanej po starcie programu. private void Form1_Shown(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia wyświetlenia formatki. Umieszczono w niej niezbędne do prawidłowego działania programu funkcje, które muszą zostać uruchomione po starcie programu. private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)] Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia zamknięcia formatki. Umieszczono w niej logowanie zamknięcia programu Funkcje realizujące zadania private void InitializeSterowanie() Funkcja inicjująca działanie sterowania w programie, wywoływana po starcie programu. Zawiera odnajdywanie w komputerze występujących portów COM i dodanie ich do rozwijanej listy. W dalszej części wywołuje niezbędne do prawidłowego działania programu funkcje. private bool Loguj(string linia) Funkcja wykorzystywana do logowania, czyli rejestrowania na ekranie i do pliku zdarzeń występujących w programie. Jest wykorzystywana przez wiele różnych funkcji, które zmieniają stan programu. Wywołują ją ze zmienną typu string zawierającą komunikat do zalogowania. Zwraca wartość true, jeśli pomyślnie zapisała zdarzenie w pliku. private void Uaktualnienie() Funkcja odpowiedzialna za wyświetlanie aktualnie wykonywanej komendy przez MOBOT a, ostatnio wysłanego rozkazu w polu AKTUALNIE. Jest wywoływana jeśli zmienił się rozkaz sterowania, w celu informowania użytkownika o tym zdarzeniu. private bool Sprawdz() Funkcja sprawdzająca czy komunikacja z MOBOT em została nawiązana pomyślnie. Wywoływana jest za każdym razem, gdy program stara się nawiązać komunikacje. Jeśli robot przesłał do programu poprzez port COM słowo OK na zapytanie o połączenie, to funkcja zwraca wartość true. 39

40 Program Mobot Remote Control private bool Pobierz() Funkcja pobierająca, z podanego w ustawieniach adresu, pliku z rozkazami wydanymi przez użytkownika sterującego przez stronę. Wykorzystywana przy włączonym trybie sterowania przez stronę. Pobiera plik co zdefiniowany w Odświeżaniu czas i zwraca wartość true jeśli udało się ściągnąć plik. private bool Plik() Funkcja sczytująca rozkazy z wcześniej pobranego pliku ze strony. W pliku tym znajdują się dwie zmienne. Pierwsza odpowiada kierunkowi, a druga prędkości poruszania. Zwraca wartość true, jeśli powiodło się odczytanie zmiennych. private void Ruch(int lewo, int prawo) Funkcja wysyłająca do MOBOT a poprzez port COM rozkazy ruchu. Wykorzystywana w każdym przypadku zmiany ruchu robota. Wywoływana jest z dwoma parametrami odpowiadającymi za prędkości nadane silnikom, czyli liczbę kroków wysłanych do lewego i prawego silnika. private void RuchStrona() Funkcja odpowiedzialna za ruch robota w zależności od rozkazu pobranego ze strony. Wykorzystywana po odczytaniu rozkazu ze strony, w celu odpowiedniej go interpretacji i wykonania. private void zmien_stan_polaczenia(bool jak) Funkcja zmieniająca aktualny stan połączenia programu z MOBOT em. Wywoływana z parametrem mówiącym o stanie połączenia, w celu informowania użytkownika o nim, po każdej jego modyfikacji. Zmienia dostępne dla użytkownika funkcje programu aktywne po nawiązaniu lub zerwaniu połączenia. private void zmien_stan_strona(bool jak) Funkcja zmieniająca aktualny stan połączenia programu ze stroną sterowania. Wywoływana z parametrem mówiącym o stanie połączenia ze stroną, w celu informowania użytkownika o nim, po każdej jego modyfikacji. Zmienia dostępne dla użytkownika funkcje programu aktywne po nawiązaniu lub zerwaniu połączenia ze stroną. private bool Uruchom(string sciezka, string nazwa) Funkcja uruchamiająca konkretny program jako kolejny proces w systemie. Wykorzystywana przez funkcje, odpowiedzialną za uruchomienie środowiska niezbędnego do działania strony ze sterowaniem. Wywoływana z parametrami zawierającymi ścieżkę i nazwę pliku, który funkcja ma uruchomić. Zawiera zabezpieczenie przed uruchomieniem już występującego w systemie procesu. Zwraca wartość true, jeśli program jest już na liście procesów. 40

41 Program Mobot Remote Control private void Srodowisko() Funkcja odpowiedzialna za uruchomienie środowiska niezbędnego do działania strony ze sterowaniem. Wykorzystywana podczas automatycznego uruchamiania programów, niezbędnych do funkcjonowania strony. private void Odczytaj_config() Funkcja sczytująca z pliku config.ini konfiguracje programu. Wykorzystywana podczas startu programu, startu trybu sterowania przez stronę oraz modyfikacji konfiguracji. Jeśli plik konfiguracji nie zostanie odnaleziony, funkcja tworzy domyślną konfiguracje. private void Domyslne() Funkcja ustawiająca konfiguracje programu na domyślną. Wykorzystywana gdy program nie odnajdzie pliku konfiguracji. private void Tworz() Funkcja tworząca domyślny plik config.ini. Wykorzystywana gdy program nie odnajdzie pliku konfiguracji Funkcje wywoływane po zgłoszeniu zdarzenia private void port_textchanged(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia zmiany wyboru portu COM. Zmienia w programie wybrany port COM, przez który komputer łączy się z robotem. private void btn_polacz_click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia przycisku POŁĄCZ. Nawiązuje komunikacje z MOBOT em przez wybrany port COM. Zgłasza komunikat jeśli robot nie zgłasza się po wysłaniu zapytania. private void btn_start_click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia przycisku START. Uruchamia niezbędne programy i rozpoczyna tryb sterowania przez stronę. Zgłasza komunikat jeśli nie może odnaleźć podanej w konfiguracji strony. private void btn_stop_click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia przycisku STOP. Zmienia rozkaz na stop i wywołuje funkcje odpowiedzialne za ruch robota. private void btn_przod_click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia przycisku PRZÓD. Zmienia rozkaz na przód i wywołuje funkcje odpowiedzialne za ruch robota. 41

42 Program Mobot Remote Control private void btn_tyl_click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia przycisku TYŁ. Zmienia rozkaz na tył i wywołuje funkcje odpowiedzialne za ruch robota. private void btn_lewo_click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia przycisku LEWO. Zmienia rozkaz na lewo i wywołuje funkcje odpowiedzialne za ruch robota. private void btn_prawo_click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia przycisku PRAWO. Zmienia rozkaz na prawo i wywołuje funkcje odpowiedzialne za ruch robota. private void btn_odswiezanie_click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia przycisku OK. Zmienia odstęp w [ms] po jakim program będzie pobierał plik ze strony, na podany w polu Odświeżanie. private void strona_sterowanie_linkclicked(object sender, LinkLabelClickEventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia linku Strona ze sterowaniem. Uruchamia domyślną przeglądarkę internetową z parametrem adresu strony podanym w konfiguracji. private void Predkosc_Scroll(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia przesunięcia suwaka Prędkość. Zmienia prędkość poruszania się MOBOT-a na taką, którą wskazuje suwak Prędkość. private void timer1_tick(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia minięcia ustalonego czasu dla stopera Timer1 zadeklarowanego w programie. Wykorzystywana przy włączonym trybie sterowania przez stronę. Odpowiedzialna za wygenerowanie zdarzenia, co podany czas odświeżania, po którym program będzie pobierał ze strony plik z rozkazem. private void timer2_tick(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia minięcia ustalonego czasu dla stopera Timer2 zadeklarowanego w programie. Wykorzystywana podczas startowania trybu sterowania przez stronę. Odpowiedzialna za zgłoszenie zdarzenia, co jedną sekundę, po którym program będzie próbował pobrać plik z rozkazem. Liczbę prób definiuje plik konfiguracji. private void richtextbox1_textchanged(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia zmiany tekstu w logu. Jest wykorzystywana do przewijania logu, aby zawsze była widoczna ostatnia wiadomość dodana do logu. 42

43 Program Mobot Remote Control private void Klawiatura(KeyEventArgs e) Funkcja odpowiedzialna za wywoływanie odpowiedniej opcji dla wciśniętego klawisza. Wykorzystywana jest za każdym razem, gdy zostanie naciśniety klawisz w programie. Na podstawie wciśniętego klawisza wywołuje odpowiednią funkcjonalność. private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) private void btn_przod_keydown(object sender, KeyEventArgs e) private void btn_stop_keydown(object sender, KeyEventArgs e) private void btn_prawo_keydown(object sender, KeyEventArgs e) private void btn_lewo_keydown(object sender, KeyEventArgs e) private void btn_tyl_keydown(object sender, KeyEventArgs e) private void Predkosc_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) private void richtextbox1_keydown(object sender, KeyEventArgs e) private void btn_polacz_keydown(object sender, KeyEventArgs e) private void port_keydown(object sender, KeyEventArgs e) private void btn_start_keydown(object sender, KeyEventArgs e) private void btn_odswiezanie_keydown(object sender, KeyEventArgs e) private void Odswiezanie_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) private void btn_predkosc_keydown(object sender, KeyEventArgs e) private void lokalny_keydown(object sender, KeyEventArgs e) Funkcje wywoływane przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia klawisza w danym obiekcie. Zawierają funkcje odpowiedzialną za uruchomienie odpowiedniej opcji dla wciśniętego klawisza. private void zakoncztoolstripmenuitem1_click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia opcji Zakończ z menu. Wykorzystywana przy zamykaniu programu. Służy do zapisywania do logu komunikatu o zamknięciu programu. private void ustawieniatoolstripmenuitem_click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia opcji Ustawienia z menu. Wykorzystywana przy wciśnięciu opcji Ustawienia z menu. Wyświetla formatkę ze zmianą ustawień, które są zapisywanie do pliku konfiguracji. private void pomoctoolstripmenuitem1_click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia opcji Pomoc z menu. Wykorzystywana przy wciśnięciu opcji Pomoc z menu. Wyświetla plik pomocy dostępny w programie. 43

44 Program Mobot Remote Control private void oprogramietoolstripmenuitem1_click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia opcji O programie z menu. Wykorzystywana przy wciśnięciu opcji O programie z menu. Wyświetla okno dialogowe z informacją o programie Funkcje występujące w formatce z ustawieniami public Opcje() Jest to konstruktor formatki "Opcje" wyświetlanej po jej wywołaniu. private void Zapisz() Funkcja zapisująca do pliku config.ini konfiguracje programu. Wykorzystywana podczas naciśnięcia przycisku OK w celu zapisania pliku konfiguracji z aktualną konfiguracją programu. private void btn_krasnal_click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia przycisku Przeglądaj... przy Krasnal. Służy do wskazania ścieżki do programu Krasnal Start.exe, aby odpowiednia funkcja automatycznie go uruchomiła. private void btn_cesar_click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia przycisku Przeglądaj... przy CesarFTP. Służy do wskazania ścieżki do programu CesarFTP.exe, aby odpowiednia funkcja automatycznie go uruchomiła. private void btn_world_click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia przycisku Przeglądaj... przy WorldCam. Służy do wskazania ścieżki do programu WcamIU.exe, aby odpowiednia funkcja automatycznie go uruchomiła. private void OK_Click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia przycisku OK. Wykorzystywana podczas naciśnięcia przycisku OK w celu zapisania pliku konfiguracji oraz zamyka okno z ustawieniami. 44

45 9. Aplikacja WWW 9.1. Struktura Strona WWW, dzięki której można sterować MOBOT em przez Internet zbudowana jest z dwóch podstron. Jedna z nich jest odpowiedzialna za wyświetlanie widoku z kamery. Kamera jest ustawiona w taki sposób, ze w kadrze znajduje się MOBOT i przestrzeń, w której robot może się poruszać. Rys.9.1. Strona główna użytkownik niezalogowany cz.1 Na tej samej podstronie index.php po zalogowaniu możemy sterować MOBOT em: Rys.9.2. Strona główna użytkownik zalogowany cz.2 45

46 Aplikacja WWW Przyciski przód, tył, lewo, prawo, stop odpowiedzialne są za sterowaniem MOBOT em w odpowiednich kierunkach natomiast lista prędkość odpowiedzialna jest za ustawienie prędkości MOBOT a. Możliwych do wyboru jest dziesięć stopni prędkości. Rys.9.3. Lista prędkość Druga podstrona logowanie.php odpowiedzialna jest za zalogowanie użytkownika. Rys.9.4. Logowanie 46

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Modem Bluetooth MBL-232/UK

Modem Bluetooth MBL-232/UK Modem Bluetooth MBL-232/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie. Przed

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX. Interfejs. (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18

Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX. Interfejs. (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18 Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX Interfejs (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18 SPIS TREŚCI 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie... 3 3. Zasada działania...

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP00501-XE232NET

Kod produktu: MP00501-XE232NET MODUŁ KONWERTERA RS232-ETHERNET, STEROWANIE KOMENDAMI AT, SERWER E-MAILI Podstawowe informacje Urządzenie zbudowane zostało na bazie modułu XE232NET-1ITR firmy Xecom. Składa się ono z dwóch elementów:

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROJEKTU W RIDE

TWORZENIE PROJEKTU W RIDE TWORZENIE PROJEKTU W RIDE Zintegrowane środowisko programistyczne RIDE7 firmy Raisonance umożliwia tworzenie, kompilację i debuggowanie kodu źródłowego na wiele różnych platform sprzętowych. Pakiet oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Modem Bluetooth MBL-USB/UK

Modem Bluetooth MBL-USB/UK Modem Bluetooth MBL-USB/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie. Przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

Dodatki. Dodatek A Octave. Język maszyn

Dodatki. Dodatek A Octave. Język maszyn Dodatki Dodatek A Octave Przykłady programów zostały opracowane w środowisku programistycznym Octave 3.6.2 z interfejsem graficznym GNU Octave 1.5.4. Octave jest darmowym środowiskiem programistycznym

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników 1 Instalacja oprogramowania ESI [ tronic ] Do pierwszej instalacji oprogramowania wymagane są: płyty bazowe DVD 1 i/lub DVD

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7

INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7 Mgr inż. Marcin Dąbrowski INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7 Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska w Gliwicach Zabrze 2009 1. Instalacja lokalnego

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP-BT-USB

Kod produktu: MP-BT-USB Interfejs Bluetooth na USB do zastosowań kontrolno-pomiarowych, sterowany komendami AT Urządzenie zbudowano w oparciu o moduł transmisyjny Bluetooth typu BTM-222 firmy Rayson, umożliwiający zasięg bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do konwertera USB-RS232

Instrukcja do konwertera USB-RS232 1. Przeznaczenie Instrukcja do konwertera USB-RS232 Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. Konwerter USB-RS232 to urządzenie rozwiązujące problem

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja Java

Notowania Mobilne wersja Java Notowania Mobilne wersja Java Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko możliwe

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 Instrukcja obsługi ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 1 ArtPlayer to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich wybór poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

MS Windows Vista. Spis treści. Autor: Jacek Parzonka, InsERT

MS Windows Vista. Spis treści. Autor: Jacek Parzonka, InsERT MS Windows Vista Autor: Jacek Parzonka, InsERT Spis treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 2 PROBLEMY... 2 UŻYWANIE AUTENTYKACJI WINDOWS DLA MS SQL SERVERA 2005 EXPRESS... 2 Run as administrator... 3 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne (wersja BlackBerry)

Notowania Mobilne (wersja BlackBerry) Notowania Mobilne (wersja BlackBerry) Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS)

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) Redakcja 1.2 1. Przeznaczenie Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. HUB USB-4xRS (koncentrator) to urządzenie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterownika portu USB

Instalacja sterownika portu USB Instrukcja instalacji modemu TechLab ED77 w systemie Mac OS X. Instalacja modemu podzielona jest na cztery etapy: instalacja sterownika portu USB, instalacja skryptu modemu, konfiguracja modemu, konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

PC Terminal Emulator Cables, RJ-45 (Central Data) to DB-9

PC Terminal Emulator Cables, RJ-45 (Central Data) to DB-9 Konfiguracja urządzeń EtherLite do współpracy z oprogramowaniem RealPort w środowisku Windows 2000. 1. Potrzebne elementy: (Jarosław Ulczok, Clico Sp. z o.o.) a. EL8 (RS232) b. komputer z zainstalowany

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS)

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) 1. Przeznaczenie Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. HUB USB-4xRS (koncentrator) to urządzenie rozwiązujące

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Działanie sterownika GSM-44 zależy od konfiguracji. 1. Kartę SIM należy aktywować w telefonie komórkowym. Należy ustawić załączanie (logowanie)

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu.

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Maciek Słomka 4 czerwca 2006 1 Celprojektu. Celem projektu było zbudowanie modułu umożliwiającego wizualizację stanu czujników

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CP6601 Sterownik CP6601 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery przemysłowe (Industrial

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA programowanie obiektowe KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA 1991 - narodziny języka java. Pierwsza nazwa Oak (dąb). KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA 1991 - narodziny

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE Program RTC_RTS dostarczany jest na płycie CD do rejestratorów wyposażonych w w systemy transmisji danych do komputera PC metodą bezprzewodową Bluetooth lub przewodową

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja Java dotykowa. Instrukcja obsługi programu

Notowania Mobilne wersja Java dotykowa. Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne wersja Java dotykowa Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie

Bardziej szczegółowo

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME Asmax Support www.asmax.com.pl ftp.asmax.com.pl Tutaj znajdziesz informację jak zainstalować odpowiednie sterownika adaptera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

pomocą programu WinRar.

pomocą programu WinRar. 1. Pobieramy oprogramowanie dla kamery ze strony. Z menu produkty wybieramy swój model kamery. Następnie na podstronie produktu wybieramy zakładkę [POMOC] - klikamy symbol szarej strzałki aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja BlackBerry. Instrukcja obsługi programu

Notowania Mobilne wersja BlackBerry. Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne wersja BlackBerry Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu Yotogi

System kontroli dostępu Yotogi FAQ (frequently asked question) System kontroli dostępu Yotogi 1. Od czego zacząć?... 2 2. Brak komunikacji kontroler komputer w IP Scanner... 2 3. Jakie jest hasło do programu?... 3 4. Jak wykonać kabel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows 2000

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows 2000 Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows 2000 wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia.

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterownika portu USB

Instalacja sterownika portu USB Instrukcja instalacji modemu TechLab ED77 w systemach Mac OS 8.x i 9.x. Instalacja modemu podzielona jest na pięć etapów: instalacja sterownika portu USB, instalacja skryptu modemu, konfiguracja modemu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r.

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r. Instrukcja obsługi Centrala radiowa NETINO NRU-01 v.01 01.02.2016r. Spis treści: Przeznaczenie... 2 Części składowe... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Opis wyprowadzeń... 3 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo