POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Informatyki i Zarządzania PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Sterowanie robotem mobilnym przez sieć internetową

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Informatyki i Zarządzania PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Sterowanie robotem mobilnym przez sieć internetową"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Sterowanie robotem mobilnym przez sieć internetową Michał Kwiatkowski Rafał Nowicki Karol Rychlicki Promotor: dr inż. Sławomir Stępień Poznań, 2007 r.

2 Spis treści 1.Wstęp Cel i zakres pracy Standardy komunikacji Standard RS Normy złącz Nazwy styków złącz Sygnały i styki Parametry elektryczne sygnałów Sposoby montażu złącz Standard Bluetooth Początki Architektura Parametry Zintegrowane środowisko programistyczne Przegląd dostępnych środowisk programistycznych Borland C++ Builder Borland Delphi Microsoft Visual Studio Wybór środowiska programistycznego NET Framework NET jako rozwiązanie problemów z API Język PHP Opis języka PHP Historia Zalety PHP Moduły Robot mobilny Adapter Bluetooth Funkcje adaptera Bluetooth BT Konfiguracja adapterów BT Zasilanie adaptera Bluetooth Obudowa Kamera Rozważane rozwiązania Komunikacja przy użyciu podczerwieni Komunikacja przy użyciu nadajnika radiowego firmy WObit Oprogramowanie Oprogramowanie użyte w projekcie Konfiguracja oprogramowania Konfiguracja programu WorldCam Konfiguracja pakietu KRASNAL Serv Podsumowanie Program Mobot Remote Control Założenia programu Interfejs programu Główne okno programu Okno ustawień programu

3 8.3.Plik konfiguracyjny Konfiguracja strony Konfiguracja logu Konfiguracja programów Sterowanie Przyciski Skróty klawiszowe Budowa programu MRC Zmienne globalne Funkcje Aplikacja Struktura Działanie skryptów Index.php Logowanie.php Komunikacja Przesyłanie obrazu Własny serwer stron WWW wewnątrz sieci lokalnej Internetowy serwer stron Odświeżanie obrazu Sterowanie ruchem robota Komunikacja przewodowa przez RS Komunikacja bezprzewodowa przez Bluetooth Komunikacja strony internetowej z programem MRC Kompletny tor komunikacyjny Inne sposoby komunikacji Podsumowanie Literatura

4 1. Wstęp Zagadnienie zdalnego sterowania platformami robotów, w szczególności robotów mobilnych stwarza bardzo szerokie możliwości zastosowań. Począwszy od sięgających wielu metrów długości manipulatorów, wykorzystywanych w wahadłowcach kosmicznych, poprzez samobieżne mobilne roboty poruszające się na kołach bądź gąsienicach, a skończywszy na wyrafinowanych maszynach kroczących. W dzisiejszych czasach, wraz z ogromnym rozwojem technik komunikacyjnych, wyzwaniem staje się zastosowanie osiągnięć nowoczesnej telekomunikacji do sterowania robotami mobilnymi [1]. Jednocześnie powszechność stosowania niektórych rozwiązań komunikacji bezprzewodowej pozwala na sterowanie potężnymi nawet maszynami za pomocą urządzeń codziennego użytku, takich jak, na przykład, telefony komórkowe. W czasach dynamicznego rozwoju globalnej sieci informacyjnej, zagadnienia komunikacji najróżniejszych urządzeń są bardzo aktualne. W okresie kiedy nawet operacje wykonuje się przez siec internetową, naturalnym staje się zastosowanie tego medium do kontroli robotów. W przypadku projektu inżynierskiego, platforma robota nie jest dużych rozmiarów, aczkolwiek założenia sterowania pozostają te same. Bardzo interesującym jest połączenie technik internetowych, takich jak język PHP, technik programistycznych, takich jak język CSharp [10], ze sterowania robotem mobilnym. Taka problematyka daje możliwość sprawdzenia rozwinięcia umiejętności na wielu płaszczyznach jednocześnie. Płaszczyznach bardzo powszechnie wykorzystywanych we współczesnej myśli inżynierskiej. 4

5 2. Cel i zakres pracy Realizacja kompletnego toru komunikacyjnego pomiędzy platformą robota mobilnego, a komputerem podłączonym do sieci internetowej. Komunikacja musi przebiegać w dwie strony. Użytkownik musi mieć możliwość obejrzenia najbliższego otoczenia robota. Musi istnieć również możliwość sterowania robotem wykorzystując ogólnoświatową sieć informatyczną. W celu realizacji założeń projektu koniecznym było: implementacja systemu zdalnego sterowania robota mobilnego z komputera, realizacja bezprzewodowej transmisji sygnałów sterujących platformą robota, opracowanie i implementacja aplikacji sterującej robotem, realizacja transmisji obrazu przez sieć internetową, zaprojektowanie aplikacji internetowej, wdrożenie kompletnego systemu kontroli platformy robota mobilnego przez sieć internetową. W czasie przygotowania projektu wykorzystano dostępne źródła. Ponieważ jednak duża część wykorzystanych zastosowań jest ciągle w fazie rozwoju, głównym źródłem informacji była sieć internetowa i dokumentacja techniczna poszczególnych komponentów. Struktura pracy jest następująca. Rozdział 2 zawiera informacje dotyczące celu i zakresu jaki obejmuje tematyka podjętego projektu inżynierskiego. W rozdziale 3 przedstawiono podstawowe informacje o wykorzystanych standardach komunikacji przewodowej i bezprzewodowej. W rozdziale 4 opisane są IDE (ang. Integrated Development Environment, pol. Zintegrowane Środowiska Programistyczne). Rozdział 5 przybliża język PHP (ang. Hypertext Preprocesor) i jego historię. Rozdział 6 zawiera opis poszczególnych elementów wchodzących w skład projektu. Oprogramowanie wykorzystane do realizacji celów założonych w projekcie omówione jest rozdziale 7. W rozdziale 8 opisana jest struktura i funkcjonalność programu sterującego robotem mobilnym Mobot Remote Control. Rozdział 9 opisuje stronę internetową do sterowania robotem, jej funkcje i realizację. W rozdziale 10 zestawione są ze sobą wszystkie kanały komunikacji, wykorzystane do sterowania robotem. Rozdział ten zawiera również etapy realizacji projektu. Rozdział 11 zawiera wykaz literatury wykorzystanej przy projekcie. 5

6 3. Standardy komunikacji 3.1. Standard RS-232 Standard transmisji danych RS-232 (ang. Recomended Standard) został opracowany przez Electronic Industries Association w 1969 roku. Standard opisuje sposób połączenia urządzeń DTE (ang. Data Terminal Equipment) z urządzeniami typu DCE (ang. Data Communication Equipment) lub z innymi urządzeniami DTE [13]. Maksymalna przepustowość osiągalna wynosi kbps. Długość magistrali zasadniczo wpływa na jakość połączenia. W praktyce maksymalną długością medium jest 15 metrów. Dla dłuższych magistrali ustanowienie stabilnego połączenia nie jest możliwe. Standard definiuje [11]: normy wtyczek i kabli, nazwy styków złącz, przypisuje sygnały do odpowiednich styków, ustala specyfikację elektryczną obwodów wewnętrznych Normy złącz W standardzie przewidziane zostały dwa rodzaje wtyczek: 25 stykowe i 9 stykowe (rys.3.1) Nazwy styków złącz Rys.3.1. Przykłady wtyczek: 9-stykowej i 25-stykowej. Linie masy PG (ang. Protective Ground) Masa ochronna, połączona z obudową urządzenia, SG (ang. Signal Ground) Masa sygnałowa. Linie danych TxD (ang. Transmited Data) Dane nadawane, RxD (ang. Received Data) Dane odbierane. Linie sterujące 6

7 Standardy komunikacji RTS (ang. Request to Send) Żądanie nadawania, zgłaszane przez DTE, CTS (ang. Clear to Send) Gotowość do nadawania, zgłaszane przez DCE, DSR (ang. Data Set Ready) Gotowość DCE do dalszej komunikacji z DTE, DTR (ang. Data Terminal Ready) Gotowość DTE do dalszej komunikacji z DCE, DCD (ang. Carrier Detected) Poziom sygnału, sygnalizuje wykrycie fali nośnej. Sygnały DSR i DTR muszą być aktywne przez cały czas trwania transmisji Sygnały i styki złącze 25-pinowe złącze 9-pinowe SYGNAŁ PIN SYGNAŁ PIN PG 1 PG brak SG 7 SG 5 TxD 2 TxD 3 RxD 3 RxD 2 RTS 4 RTS 7 CTS 5 CTS 8 DSR 6 DSR 6 DTR 20 DTR 4 DCD 8 DCD Parametry elektryczne sygnałów napięcia na liniach danych od -15 V do -3 V daje 1 logiczną, od 3 V do 15 V daje 0 logiczne. napięcia na liniach sterujących od -15 V do -3 V daje 0 logiczne, od 3 V do 15 V daje 1 logiczną Sposoby montażu złącz Transmisja jednokierunkowa bez Handshaking u Umożliwia przesyłanie pakietów danych tylko w jedną stronę. Sygnały sterujące są zwarte na stałe. Pakiety nadawane są bez wiedzy czy drugie urządzenie jest gotowe do ich odbioru. Schemat połączeń jak na rys

8 Standardy komunikacji RxD CTS DCD DSR DTR SG TxD CTS DCD DSR DTR SG Rys.3.2. Schemat połączenia jednokierunkowego przez RS Transmisja dwukierunkowa bez Handshaking u Umożliwia przesyłanie pakietów danych w dwie strony. Sygnały sterujące zwarte są w tym przypadku na stałe. Dzięki temu rozwiązaniu nie jest potrzebne synchronizowanie urządzeń. Dane wysyłane są niezależnie od tego, czy po drugiej stronie znajduje się urządzenie zdolne je odebrać. Rozwiązanie to zostało wykorzystane do komunikacji z robotem mobilnym. Schemat połączeń przedstawia rys.3.3. TxD RxD CTS DCD DSR DTR SG RxD TxD CTS DCD DSR DTR SG Rys.3.3. Schemat połączenia dwukierunkowego bez Handshaking u Standard Bluetooth Standard Bluetooth jest to technologia bezprzewodowej komunikacji oparta na falach radiowych w paśmie ISM (ang. Industrial Scientific Medical) 2.4 GHz. Umożliwia efektywny zasięg sięgający 100 metrów na otwartej przestrzeni Początki W 1994 roku firma Ericsson wystąpiła z projektem opracowania sposobu komunikacji pomiędzy urządzeniami bez potrzeby użycia. W tym celu, wraz z innymi, czołowymi, firmami z branży telekomunikacyjnej, założyła SIG (ang. Special Intrest Group). W skład SIG weszły takie firmy jak: Ericsson, Nokia, Motorola, Intel, Microsoft, Toshiba i ponad 6000 innych, czołowych firm działających na światowym rynku telekomunikacyjnym. Projekt otrzymał nazwę na cześć króla Heralda Sinozębego (duń. Harald Blatand, ang. Harald Bluetooth), który 8

9 Standardy komunikacji zjednoczył w X wieku plemiona duńskie i norweskie. Od inicjałów tegoż króla wzięło się logo nowej technologii (rys.3.4) [1]. H B Rys.3.4. Geneza logo Bluetooth Szybko cele SIG zmieniły się i ich wysiłki zaczęły być skierowane w kierunku opracowania technologii budowy sieci LAN (ang. Local Area Network). W 1998 roku opublikowana została specyfikacja techniczna pierwszej wersji standardu Bluetooth (Bluetooth v1.0). Wkrótce potem grupa standaryzacyjna IEEE (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers, pol. Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników) zatwierdziła projekt SIG. Grupa SIG wciąż pracuje nad udoskonaleniem stworzonej przez siebie technologii. Obecnie istnieje wersja Bluetooth v2.0. Pozwala ona na maksymalną przepustowość rzędu 3Mbps. Obecnie w oparciu o technologię Bluetooth konstruuje się bardzo wiele urządzeń do użytku osobistego. Coraz częściej moduły Bluetooth instaluje się w telefonach komórkowych. Buduje się również lokalne sieci komputerowe w oparciu o tą technologię Architektura Podstawowym elementem technologii Bluetooth jest tzw. pikosieć (ang.pikonet). Zawiera ona węzeł typu Master oraz aż do 7 węzłów typu Slave. Różne pikosieci mogą komunikować się ze sobą jedynie przez specjalne węzły typu bridge. Połączone pikosieci tworzą tzw. scatternet. Dodatkowo wewnątrz pikosieci może znajdować się nawet 255 węzłów typu Slave będących w stanie zawieszenia. W tym stanie moją minimalny pobór mocy i reagują tylko na sygnał nawigacyjny i aktywacyjny pochodzący z węzła Master. Komunikacja może następować pomiędzy dwoma urządzeniami typu Master lub urządzeniem typu Slave. Nie jest możliwa komunikacja pomiędzy dwoma urządzeniami typu Slave Parametry Maksymalna przepustowość w standardzie Bluetooth zależna jest od wersji standardu. Dla standardu Bluetooth v.1.2 wynosi 1 Mbps, natomiast dla wersji Bluetooth v.2.0 wynosi maksymalnie aż 3 Mbps. Trwające, dalsze prace mające na celu rozwijanie standardu pozwalają wysunąć przypuszczenie, że nie została jeszcze osiągnięta górna granica przepustowości w tej technologii. 9

10 Standardy komunikacji Zasięg transmisji zależny jest bezpośrednio od klasy mocy danego urządzenia. Urządzenia Bluetooth występują w trzech klasach mocy: Klasa 1 (100 mw) zasięg do 100 m, Klasa 2 (2.5 mw) zasięg do 10 m, Klasa 3 (1 mw) zasięg do 1 m. Standard Bluetooth oparty jest na falach radiowych. Ta część spektrum fal elektromagnetycznych charakteryzuje się dużą przenikalnością, dlatego możliwe jest łączenie się urządzeń znajdujących się za przeszkodami. 10

11 4. Zintegrowane środowisko programistyczne Zintegrowanym środowiskiem programistycznym IDE (ang. Integrated Development Environment) nazywamy aplikację charakteryzujące się: złożoną funkcjonalnością, obejmującą edycję kodu źródłowego, jego kompilacją, tworzeniem zasobów programu, takich jak formatki, okna dialogowe, menu, elementy graficzne, bazy danych lub inne komponenty [13] Przegląd dostępnych środowisk programistycznych Spośród dostępnych na rynku tego typu narzędzi programistycznych brane pod uwagę były najlepsze i najbardziej rozbudowane z nich Borland C++ Builder Borland C++ Builder [2] to narzędzie programistyczne firmy Borland typu RAD (ang. Rapid Application Development), które jest rozwinięciem IDE. Umożliwia tworzenia aplikacji w języku C++ dla systemu Windows. Zaletą tego środowiska jest znaczne ułatwienie budowy interfejsu użytkownika poprzez wykorzystanie obiektowej biblioteki VLC (ang. Visual Component Library). Jest rozwijane już od wielu lat, najnowsza wersja pochodzi z 2006 r Borland Delphi Delphi [2] został opracowany przez firmę Borland jako następcą środowiska Turbo Pascal. Pierwsza wersja ukazała się w 1995 roku i przeznaczona była do pracy w Microsoft Windows 3.1. Jest jednym z pierwszych narzędzi typu RAD. Rozwijany również od wielu lat ma swoich zagorzałych zwolenników jak i przeciwników Microsoft Visual Studio Microsoft Visual Studio [6] to zestaw narzędzi programistycznych IDE, pozwalających na pisanie szeroko rozumianych aplikacji dla systemu Windows. Posiada rozbudowany zestaw klas ułatwiających pisanie kodu, bardzo dobrze udokumentowanych na stronach MSDNAA (ang. Microsoft Developer Network Academic Alliance) [7]. Najnowsza edycja pochodzi z 2005 r. na którą wypuszczono pod koniec 2006 r. dodatek Service Pack 1 poprawiający wiele błędów oraz rozszerzający funkcjonalność Wybór środowiska programistycznego Spośród wyżej wymienionych narzędzi programistycznych, do celów pracy zostało wybrane pochodzące od Microsoftu, Visual Studio Jest jedną z najlepiej opisanych, udokumentowanych i wspieranych platform programistycznych na system Windows w obecnym czasie. Nie bez znaczenia jest wsparcie firmy Microsoft, twórców systemu Windows, 11

12 Zintegrowane środowisko programistyczne którzy najlepiej znają specyfikacje i zasady tworzenia programów na swój system. Dostępne w Visual Studio 2005 narzędzia.net Framework 2.0 [6] są nowoczesną platformą programistyczną, stworzoną i promowaną przez firmę Microsoft w celu tworzenia stabilnych, niezawodnych i wydajnych aplikacji dla systemu Windows NET Framework Obejmuje środowisko uruchomieniowe CLR (ang. Common Language Runtime) i biblioteki klas dostarczające standardowej funkcjonalności dla aplikacji..net jest strategicznym kierunkiem rozwoju oprogramowania w Microsoft. W skład platformy wchodzą: kompilatory języków wysokiego poziomu taki jak: C, C++, C#, Visual Basic, J# i inne, kompilator kodu zarządzanego wraz z debugerem. Obecnie ponad 40 języków programowania jest zgodnych z.net NET jako rozwiązanie problemów z API Aplikacje funkcjonujące w systemach operacyjnych firmy Microsoft są kompilowane do kodu maszynowego procesora, a z systemem operacyjnym komunikują się poprzez zestaw funkcji dostarczanych przez system zwanych Win32API.. Interfejs programowania aplikacji -API (ang. Application Programming Interface) jest specyfikacją procedur, funkcji lub interfejsów umożliwiających komunikację z biblioteką, systemem operacyjnym lub innym systemem zewnętrznym. Takie rozwiązanie nastręcza wielu problemów a głównymi są: nieprzenośność programów między różnymi procesorami lub niewykorzystywanie przez aplikacje wszystkich możliwości procesora, nieprzenośność aplikacji między wersjami systemu ze względu na różnice w zestawie i działaniu funkcji z zestawu API. Microsoft postanowił rozwiązać ten problem wprowadzając nowe podejście. Kompilując kod źródłowy do postaci uniwersalnego kodu zwanego kodem pośrednim CLI (ang. Common Language Infrastructure), który umożliwia każdemu językowi programowania, spełniającemu odpowiednie standardy, dostęp do bogatej biblioteki.net. Jednak niektóre z nich musiały przejść znaczące zmiany aby być zgodnymi.. Natomiast metoda klasy jest kompilowana do kodu maszynowego w momencie pierwszego wywołania, kolejne wywołania metody prowadzą już bezpośrednio do skompilowanego kodu [13]. 12

13 5. Język PHP 5.1. Opis języka PHP PHP (ang. PHP Hypertext Preprocessor, rozwijany także jako Personal Home Page) skryptowy język programowania służący przede wszystkim do tworzenia dynamicznych stron WWW. Wykonywany po stronie serwera (server-side - więc nie jest zależny od rodzaju przeglądarki, czy od systemu operacyjnego), z możliwością zagnieżdżania w HTML. PHP jest udostępniany na zasadach licencji open source. Jego składnia bazuje na językach C, Java i Perl. PHP umożliwia współpracę z wieloma systemami relacyjnych baz danych takich jak MySQL, Oracle, PostgreSQL czy SQLite. Umożliwia również korzystanie z alternatywnych sposobów przechowywania danych plików tekstowych i XML-owych. Może być uruchamiane na większości systemów operacyjnych (uwzględniając najpopularniejsze) oraz serwerów sieciowych [13] Historia Pierwsza wersja PHP, rozpowszechniana pod nazwą PHP/FI (ang. Personal Home Page/Forms Interpreter), została stworzona przez Rasmusa Lerdorfa w roku 1994 jako zestaw skryptów Perla służący do monitorowania internautów odwiedzających jego witrynę. W 1995 roku autor udostępnił publicznie kod źródłowy. W 1997 roku pojawiło się PHP/FI 2.0, posiadające wtedy kilka tysięcy aktywnych użytkowników na całym świecie oraz obsługujące 50 tys. domen. W 1997 roku projektem zainteresowali się dwaj programiści: Zeev Suraski i Andi Gutmans. Odkryli oni, że PHP/FI ma zbyt małe możliwości jak na potrzeby aplikacji, którą tworzyli na uniwersytecie. Zdecydowali wtedy, że przepiszą kod PHP całkowicie od nowa. W 1998 roku ogłosili PHP 3.0 jako następcę PHP/FI, którego dalszy rozwój został wtedy zatrzymany. PHP 3.0 posiadało całkowicie nową architekturę, która znacznie zwiększała wydajność. W połowie roku 1999 ukazał się Zend Engine, nowy silnik języka skryptowego, na którego podstawie zaczęto później budować PHP 4. Nowa, oparta o niego wersja PHP ukazała się w 2000 roku. Tak jak poprzednio, był to potężny krok naprzód. Programiści mieli do dyspozycji teraz wiele nowych narzędzi, konstrukcji językowych oraz bezpieczniejszy system wejścia/wyjścia. Od strony administracyjnej pojawiło się oficjalne wsparcie dla wielu nowych serwerów. PHP 4 jest bardzo chętnie wykorzystywane przez administratorów ze względu na dużą stabilność. 13

14 Język PHP W 2002 roku Zeev Suraski oraz Andi Gutmans ponownie rozpoczęli znaczącą modernizację silnika PHP mającą na celu dodanie do tego języka modelu obiektowego na poziomie dorównującym innym, w pełni obiektowym językom. W 2003 ukazała się pierwsza wersja nowej wersji PHP oznaczonej numerem Nowości sprawiły, że PHP stał się rozsądną alternatywą wobec innych nowoczesnych rozwiązań server-side[13]. PHP jest rozwijane po dziś dzień i coraz to nowe ulepszenia wpływają na jego niesłabnącą popularność wśród administratorów i twórców stron internetowych Zalety PHP Do głównych konkurentów PHP nalezą: Perl, ASP (ang. Microsoft Active Server Pages), JSP (ang. Java Server Pages), i Cold Fusion [5]. W porównaniu z wymienionymi powyżej produktami PHP posiada wiele zalet. Do najważniejszych należy zaliczyć: Wysoką wydajność PHP jest bardzo wydajny. Przy pomocy pojedynczego serwera można obsłużyć bardzo dużą ilość odwiedzin dziennie. Jeśli użytych zostanie wiele serwerów wydajność PHP staje się praktycznie nieograniczona. Interfejsy do wielu systemów baz danych PHP umożliwia obsługę połączeń z wieloma systemami baz danych. Oprócz najpopularniejszego MySQL należy wspomnieć także o PostgreSQL, msql, Oracle, dmb, filepro, Hyperwave, Sybase i wiele innych. Niski koszt PHP jest bezpłatny udostępniany na zasadach licencji open source. Najnowsza wersję można pobrać ze strony Przenośność PHP jest dostępne dla wielu systemów operacyjnych. Kod PHP zazwyczaj będzie działał w rożnych systemach operacyjnych bez konieczności wprowadzania zmian. Dostępność kodu źródłowego Użytkownik posiada dostęp do kodu źródłowego PHP. Może w każdej chwili dodać do języka własne modyfikacje. Łatwość nauki i wykorzystania Składnia języka PHP oparta jest na innych językach programowania, zwłaszcza na C i Perlu. Osoby znające wcześniej język C Perl czy tez C++ lub Java mogą posługiwać się PHP niemal od razu [5]. 14

15 6. Moduły 6.1. Robot mobilny Projekt oparty jest na kilku zasadniczych elementach. Najważniejszym, wyjściowym, na którym oparta jest cała praca, jest robot mobilny MOBOT firmy WObit [9]. Jest to gotowa platforma robota wyposażona w podstawowe elementy, takie jak: konstrukcja mechaniczna, mocny stelaż wykonany z aluminium, cztery koła zębate, po dwa na stronę, taśmę gąsienicową z zębatką dopasowaną do kół, dwa silniki DC firmy Buehler Motors model V z przekładnią planetarną, dwa akumulatory żelowe 2x6V (rys.6.1), Rys.6.1. Konstrukcja robota mobilnego firmy WObit: rama z aluminium, układ napędowy z silnikami kół, akumulatory żelowe płyta główna MOBOT-MB-Board (rys.6.2, rys.6.3) wyposażona w: mikrokontroler AT mega128 z rodziny AVR, dwa mostki MOSFET do sterowania silnikami, zasilacz +5V, procesor o architekturze RISC, klucze tranzystorowe, sterownik silnika krokowego. Rys.6.2, Rys.6.3. Płyta główna robota mobilnego, widok z obu stron 15

16 Moduły płyta rozszerzeń (rys.6.4) zawierająca: ładowarkę impulsową do akumulatorów żelowych, sprzętowy interfejs RS Adapter Bluetooth Rys.6.4. Płyta rozszerzeń do MOBOT a Do komunikacji bezprzewodowej wykorzystano adaptery BT-0240 (rys.6.5). Zakupiono dwa urządzenia w wersji DCE z gniazdem żeńskim. Służą one do bezprzewodowej komunikacji poprzez gniazdo RS-232 [3]. Rys.6.5. Adapter Bluetooth BT-0240 z gniazdem RS-232 DCE (żeńskim) Jako nośnik bezprzewodowy wykorzystano w nich fale radiowe w paśmie ISM o długości 2,4GHz działające zgodnie ze standardem Bluetooth v1.1. Są to urządzenia o klasie mocy 1, co daje im zasięg aż do 100m na otwartej przestrzeni. Zdecydowano się zastosować komunikację Bluetooth, gdyż jest to obecnie najnowocześniejsze rozwiązanie do tego typu zastosowań. Komunikacja Bluetooth stała się światowym standardem w przesyłaniu danych między najróżniejszymi urządzeniami elektronicznymi. Na jej podstawie budowane są obecnie bezprzewodowe sieci komputerowe [1]. Powszechność oraz fakt, iż standard Bluetooth nadal jest rozwijany przez największe światowe firmy zrzeszone w SIG sprawia, że wszystkie możliwe zastosowania tego typu rozwiązania nie są jeszcze znane. W naszym projekcie wykorzystujemy komunikację poprzez Bluetooth do przysyłania danych pomiędzy komputerem a robotem mobilnym. Jednakże wykorzystując te same urządzania można w przyszłości przeprowadzić komunikację pomiędzy MOBOT em a dowolnym urządzeniem posiadającym 16

17 Moduły możliwość komunikacji przez Bluetooth. Dodatkowo, przepustowość osiągająca bps, pozwala na dużo szersze zastosowanie, ograniczone jedynie możliwościami standardu RS-232. Parametry adaptera BT-0240: standard: Bluetooth v1.1, częstotliwość pracy: 2.4 ~ GHz, moc: 100 mw (klasa 1), prędkość: 9600 ~ bps, maksymalny zasięg: 100m (klasa 1), zasilanie: 7.5V DC, złącze RS-232 DCE Funkcje adaptera Bluetooth BT Diody sygnalizacyjne Urządzenie Bluetooth posiada trzy diody sygnalizacyjne aktualny stan jego pracy (rys.6.6). Rys.6.6. Diody sygnalizacyjne prace adaptera Bluetooth Dioda nie świeci brak zasilania. Zielona dioda świeci adapter otrzymuje zasilanie. Dioda nie świeci normalny tryb pracy. Pomarańczowa dioda świeci urządzenie w trybie konfiguracji. Dioda nie świeci brak połączenia z innym urządzeniem Bluetooth. Niebieska dioda świeci nawiązane połączenie z innym urządzeniem. Dioda mruga następuje radiowa transmisja danych. 17

18 Moduły Złącze zasilania Złącze zasilania adaptera Bluetooth zbudowane jest na podstawie standardowego gniazda DC Power Jack (rys.6.7). Rys.6.7. Złącze DC Power Jack wraz z przyciskiem trybu konfiguracji Przycisk konfiguracji Przycisk CFG (rys.6.7) służy do konfiguracji adaptera Bluetooth. Procedurę konfiguracji przeprowadza się przed pierwszym użyciem. Należy skonfigurować obydwa urządzenia Przełącznik trybu zasilania Adapter może być zasilany zarówno ze specjalnego zasilacza 7V DC jaki również poprzez pin 9 portu RS-232. W celu ustawienia określonego trybu pracy służy przełącznik suwakowy (rys.6.8). Posiada on dwa stany: Adapter oraz PoRI. Adapter oznacza iż zasilanie czerpane będzie z gniazda zasilania DC Power Jack. PoRI oznacza przełączenie w tryb czerpania energii przez pin 9 portu szeregowego. Zasilanie urządzenia zostało ustawione na Adapter i podane z baterii. Rys.6.8. Przełącznik trybu zasilania: PoRI zasilanie przez RS-232, ADAPTER zasilanie przez złącze DC Power Jack Konfiguracja adapterów BT-0240 Procedura konfiguracji adapterów wykonywana jest tylko raz dla każdego urządzenia. Celem jej jest połączenie dwóch urządzeń do pracy tylko ze sobą oraz określenie, które urządzenie jest urządzeniem Master, a które Slave. Urządzenie Master wywołuje inne urządzenia typu Slave, natomiast urządzenie Slave czeka, aż zostanie wywołane przez 18

19 Moduły urządzenie Master. W procesie konfiguracji możemy również zabezpieczyć połączenie przez podanie adresów MAC urządzeń z którymi będzie nawiązywane połączenie lub na czyje wywołania odpowiadać będzie adapter. Dodatkowo można ustanowić kod PIN, który wymagany będzie do nawiązania połączenia. Proces konfiguracji: 1) Podłączamy adapter, który chcemy konfigurować, do portu szeregowego komputera. 2) Podłączamy zasilanie do urządzenia Bluetooth. 3) Naciskamy przycisk CFG aż do momentu zaświecenia pomarańczowej diody sygnalizującej tryb konfiguracji. 4) Uruchamiamy na komputerze program RS-232 Adapter Utility dołączony do adaptera Bluetooth. 5) W oknie (rys.6.9) wybieramy numer portu COM do którego podłączyliśmy adapter. Wybieramy również prędkość transmisji (Baud Rate) na Klikamy na przycisk Connect. Rys.6.9. Połączenie z urządzeniem 6) Wybieramy jeden z trybów pracy: Master lub Slave. Jedno urządzenie musi być skonfigurowane jako Master, a drugie jako Slave. W zakładce Role zaznaczamy, że urządzenie to będzie działało jako Master. (rys.6.10) W polu Remote BD Address wpisujemy adres MAC urządzenia z którym ma łączyć się ten adapter. Adres ten możemy odszukać odczytując z obudowy drugiego adaptera lub przeszukując otoczenie sieciowe Bluetooth. 19

20 Moduły Rys Zakładka Role W zakładce Role zaznaczamy, że urządzenie będzie działało jako Slave. (rys.6.11) Discoverable gdy zaznaczone, to urządzenie będzie widoczne w otoczeniu sieciowym Bluetooth w komputerze. Gdy odznaczone, to nie będzie widoczne. Tak opcja uniemożliwia innym urządzeniom nawiązanie połączenia przypadkowo. Domyślenie ustawione na zaznaczone. Remote BD Address Set pozwala na podanie adresu MAC urządzenia, którego próba połączenia będzie akceptowana. Wszystkie inne próby połączeń, pochodzące z urządzeń o innych adresach MAC, będą odrzucane. Rys Zakładka Role, ustawienia urządzenia Slave Naciśnij przycisk Save i dalej OK. 7) W zakładce Security mamy możliwość ustawienia kodu PIN dla urządzenia (rys.6.12). Jeśli go podamy to przed połączeniem z innym połączeniem będzie sprawdzany identyfikacyjny. Dokonywane będą połączenia jedynie z urządzeniami o takim samym numerze PIN. Maksymalna długość kodu to 12 cyfr. Domyślnie ustawiony jest kod PIN:

21 Moduły Rys Zakładka Security Po ustawieniu naciskamy przycisk Save. 8) W zakładce UART mamy możliwość zmiany prędkości transmisji, ilości bitów stopu, włączenia kontroli parzystości (rys.6.13). Ustawiamy: prędkość transmisji (Baud Rate): 57600, ilość bitów stopu: jeden (one), bit parzystości: brak (none). Domyślne wartości to: Baud Rate = , Stop Bit: One, Parity Bit: None Rys Zakładka UART Configure Po ustawieniu naciskamy przycisk Save. 9) W zakładce Local Device Name (rys.6.14) możemy wpisać nazwę urządzenia. Może się ona składać z maksymalnie 31 znaków alfanumerycznych. 21

22 Moduły Rys Zakładka Local Device Name Po ustawieniu naciskamy przycisk Save. 10)Przerywamy połączenie klikając na Disconnect. 11)Odłączamy adapter od komputera. 12)Naciskamy przycisk CFG na adapterze w celu przełączenia w tryb normalnej pracy. Gdy skonfigurujemy poprawnie obydwa urządzenia, zaraz po załączeniu zasilania, automatycznie nastąpi połączenie Zasilanie adaptera Bluetooth Zasilanie dla adaptera Bluetooth umieszczonego na robocie mobilnym zapewnione jest przez pięć szeregowo połączonych baterii AA 1.5V. Dają one razem napięcie 7.5V DC wymagane do pracy urządzenia Bluetooth. Baterie te umieszczone są w specjalnym koszyku przeznaczonym do tego typu baterii. (rys.6.15) 6.4. Obudowa Rys Koszyk na baterie zasilanie adaptera Bluetooth Moduł Bluetooth oraz zasilanie do niego zamknięte jest w plastikowej obudowie (rys.6.16). W obudowie zamontowane zostało gniazdo żeńskie RS-232 oraz włącznik urządzenia Bluetooth. 22

23 Moduły Rys Obudowa 6.5. Kamera W celu akwizycji obrazu i umieszczenia go na stronie internetowej, użyto kamery Techsolo TCA Rys Kamera TCA-4810 Kamera wyposażona jest w ramię z dwoma głowicami kulkowymi, które umożliwiają jest ustawienie w dowolnej pozycji. Dodatkowo w podstawce znajdują się śruby, pozwalające na wygodne zawieszenie jej na ścianie. Ważnym elementem, przemawiającym za użyciem tej właśnie kamery, są jej możliwości techniczne. Kamera pozwala otrzymać bardzo wyraźny obraz o rozdzielczości 640x480 pikseli. Urządzenie podłączane jest do komputera za pomocą gniazda USB, z którego czerpie potrzebne zasilanie [12] Rozważane rozwiązania W początkowej fazie projektu, gdy nie myło jasne czy sprzętowy interfejs RS-232 będzie sprawny rozważane były inne, zastępcze, rozwiązania dotyczące bezprzewodowej komunikacji Komunikacja przy użyciu podczerwieni Jednym z pierwszych pomysłów na rozwiązanie problemu sterowania bezprzewodowego robotem było użycie pasma podczerwieni do transmisji sygnałów sterujących do MOBOT a. Rozwiązanie takie ma parę zalet, lecz ma również parę istotnych wad. 23

24 Moduły Zalety możliwość oparcia na gotowym rozwiązaniu zaimplementowanym w robocie, prostota implementacji sterowania, niska cena. Wady niewielki zasięg komunikacji bezprzewodowej, konieczność bezpośredniego kontaktu nadajnika z odbiornikiem (odbiornik musi znajdować się w polu widoczności nadajnika), problematyka podłączenia interfejsu do komputera Komunikacja przy użyciu nadajnika radiowego firmy WObit Kiedy wiadomym stało się, że będzie możliwość wykorzystania portu RS-232 do sterowania, można było pomyśleć nad użyciem rozwiązania bardziej elastycznego. Zdecydowano, że użyta będzie komunikacja radiowa. Pierwszą, rozważaną metodą było wykorzystanie gotowego modułu zdalnego sterowania firmy WObit. Jest to element dedykowany do wykorzystania na platformie robota mobilnego. Konstrukcja urządzenia umożliwia jego zainstalowanie zarówno w robocie mobilnym, jak i w komputerze. Moduł wyposażony jest w interfejs RS-232. Jednakże takie gotowe rozwiązanie ma również swoje wady. Zalety łączność radiowa (duża przenikalność fal radiowych), brak konieczności bezpośredniego kontaktu wzrokowego obydwu modułów, system gotowy do zainstalowania na platformie robota. Wady niewielka przepustowość połączenia (1.2 kb/s), oparcie większości projektu na rozwiązaniach firmy WObit, wysoka cena. 24

25 7. Oprogramowanie 7.1. Oprogramowanie użyte w projekcie WorldCam program umożliwiający przechwytywanie obrazu z kamery, zapisywanie go do pliku graficznego oraz wysyłanie plików graficznych na serwer FTP. Niekwestionowanymi atutami tego programu są jego funkcjonalność i łatwość obsługi. Nie do pominięcia jest także fakt ze program jest darmowy, na licencji freeware. Atuty te zaważyły na decyzji dotyczącej użycia właśnie tego programu w projekcie [14]. KRASNAL Serv pakiet zawierający: Apache , PHP SQLite, PHP 5.0.2, MySQL , ActivePerl , phpmyadmin pl2, Zend Optimizer 2.0.3, CesarFTP 0.99g, WebAlizer 2.1, Free SMTP Server, SQLiteManager Także darmowy i bardzo funkcjonalny pakiet umożliwiający publikowanie stron WWW [4] Konfiguracja oprogramowania Konfiguracja programu WorldCam Wybieranie źródła Aby wybrać źródło należy kliknąć przycisk Wybierz źródło a następnie z rozwijanej listy wybrać nazwę kamery, którą dysponujemy i kliknąć wybierz. Aby uzyskać podgląd z kamery należy kliknąć przycisk Pokaż obraz. 25

26 Oprogramowanie Konfiguracja ustawień FTP Należy wybrać z menu FTP -> Ustawienia lub wcisnąć przycisk F5 Rys.7.1. Ustawienia WorldCam cz.1 W grupie Serwer zostają wprowadzone dane naszego konta. W polu Host adres serwera FTP, na który program będzie wrzucał pliki JPG z obrazem z kamery internetowej. W polach użytkownik i hasło wpisujemy ustawienia użytkownika i hasła, z którymi program będzie logował się na serwerze FTP. W polu katalog należy ustawić katalog, w którym pliki będą zapisywane, aby pliki zapisywały się w katalogu głównym należy wpisać /. Jeśli opcja Tryb pasywny jest odznaczona program będzie próbował łączyć się w trybie aktywnym. Jeśli opcje Rozłącz po przesłaniu obrazu jest zaznaczona program po każdym wysłanym pliku będzie rozłączał się z serwerem FTP i łączył z nim ponownie przy próbie wysłania następnego obrazka (opcja wykorzystywana przy długim czasie między wysyłaniem plików). 26

27 Oprogramowanie Rys.7.2. Ustawienia WorldCam cz.2 W grupie Ustawienia można wybrać nazwę dla pliku jego format oraz czas, co jaki pliki będą wysyłane na serwer. W polu Nazwa pliku należy ustawić nazwę pliku oraz jego format. Format JPG zajmuje znacznie mniej miejsca niż plik w formacie BMP a co za tym idzie jest szybciej przesyłany. W polu Wysyłaj nowy obraz co można ustawić czas po którym nastąpi wysłanie kolejnego pliku z obrazem z kamery. Istnieje tez opcja zapisywania pliku z obrazem z kamery dodatkowo także na dysku w wybranym katalogu. Po poprawnej konfiguracji można zacząć wysyłać obrazy na serwer FTP wybierając z menu opcje FTP -> Uruchom bądź wciskając przycisk F9. Istnieje tez możliwość ustawienia automatycznego wysyłania plików po włączeniu programu w tym celu należy zaznaczyć opcje Uruchamiaj przesyłanie obrazu przy starcie dostępna po wybraniu z menu Program -> Ustawienia. Rys.7.3. Ustawienia WorldCam cz.3 27

28 Oprogramowanie Formatowanie obrazu Aby skonfigurować ustawienia obrazu należy wybrać z menu Obraz -> Ustawienia lub nacisnąć klawisz F3. Rys.7.4. Ustawienia WorldCam cz.4 W grupie Kompresja JPG można ustawić opcje kompresji obrazka w formacie JPG. Suwakiem ustawiamy stopień kompresji, im większa jakość obrazka tym większy rozmiar obrazka. Można także użyć wygładzania oraz zapisu progresywnego. W grupie Efekty dostępne są opcje zapis w odcieniach szarości, i Odwróć kolory. Można także zmienić rozmiar obrazka (w pikselach). 28

29 Oprogramowanie Istnieje także możliwość dodania do obrazu z kamery informacji na temat godziny i daty a także dodania dowolnego tekstu. Rys.7.5. Ustawienia WorldCam cz.5 Jeśli zostanie zaznaczona opcja wyświetl na obrazek zostanie naniesiona data i czas powstania obrazka. Opcje pozycja margines kolor rozmiar i czcionka definiują położenie odległość od krawędzi obrazka kolor rozmiar oraz czcionkę naniesionej daty. Analogicznie na obrazek można nanieść dowolny tekst. Rys.7.6. Ustawienia WorldCam cz.6 29

30 Oprogramowanie Konfiguracja pakietu KRASNAL Serv. Konfiguracja pakietu KRASNAL ogranicza się do skopiowania dołączonego do pracy katalogu ze skryptami PHP do katalogu ze stronami WWW domyślnie c:\usr\krasnal\www\. Należy także utworzyć bazę danych zawierającą loginy i hasła do logowania się na stronie sterującej MOBOT em. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to utworzenie bazy za pomocą phpmyadmin: Tworzenie bazy danych: Tworzenie nowej tabeli: Definiowanie pól w tabeli: Dodawanie nowego rekordu: Rys.7.7. Tworzenie bazy danych w phpmyadmin 30

31 Oprogramowanie Drugi sposób to uruchomienie skryptu baza.php (dołączonego do pracy) zawierającego polecenia tworzące bazę. <? $link = mysql_connect("localhost", "root", "krasnal"); $sql = 'CREATE DATABASE `mobot`' ; $result = mysql_query ($sql); mysql_select_db ("mobot") or die ("Nie mozna wybrać bazy danych"); $sql = 'CREATE TABLE `users` ('. ' `login` VARCHAR(30), '. ' `haslo` VARCHAR(30)'. ' )'; $result = mysql_query ($sql); $sql = 'INSERT INTO `users` (`login`, `haslo`) VALUES ("mobot", "mobot")'; $result = mysql_query ($sql);?> Ostatnia rzeczą jaka należy wykonać w konfiguracji pakietu KRASNAL to konfiguracja programu CesarFTP. Rys.7.8. Ustawienia CesarFTP cz.1 Należy dodać użytkownika, klikając na przycisk Add User. Następnie przydzielamy mu prawa dostępu, klikając na przycisk File Access Rights. 31

32 Oprogramowanie Rys.7.9. Ustawienia CesarFTP cz.2 Jako domyślny katalog ustawiamy katalog ze skryptami PHP dołączonymi do pracy, standardowo c:\usr\krasnal\www\mobot\. Aby ukończyć konfigurację programu CesarFTP należy jeszcze przydzielić prawa dostępu do katalogu zaznaczając odpowiednie opcje w lewym dolnym rogu Podsumowanie Tak skonfigurowany program WordCam oraz pakiet KRASNAL Serv zapewnia poprawne działalnie skryptów PHP realizujących sterowanie robotem mobilnym. Program WordCam przechwytuje obraz z kamery następnie loguje się na serwer FTP i wysyła przechwycony obraz na ten serwer. Serwer FTP jest skonfigurowany tak, że obraz wysłany przez WorldCam a jest zapisany w katalogu ze skryptami PHP, odpowiedni skrypt odpowiada natomiast za wyświetlanie obrazu na stronie WWW. 32

33 8. Program Mobot Remote Control Realizacja celów obranych w pracy, wymusiła stworzenie aplikacji obsługującej całe potrzebne oprogramowanie oraz komunikacje komputera z MOBOT em. W ten oto sposób powstał program Mobot Remote Control. Został on na pisany w języku CSharp (C#) [10], w środowisku.net Framework 2.0, w programie Microsoft Visual Studio 2005 będącym w posiadaniu autora na licencji MSDNAA [7] Założenia programu Program z założenia ma udostępniać metody komunikacji z robotem, stroną internetową oraz obsługiwać potrzebne oprogramowanie. Natomiast w celu ułatwienia posługiwania się programem zwykłemu użytkownikowi, musi zapewniać przyjazny, przejrzysty interfejs oraz pomoc. Jak również być odpornym na podstawowe błędy jakie może stworzyć użytkownik, obsługiwane pliki i sposoby komunikacji. Dostarczać ma taką obsługę, z którą poradzi sobie każdy niezaznajomiony z robotami mobilnymi użytkownik Interfejs programu W tym celu został zaprojektowany poniższy interfejs użytkownika oraz funkcjonalność realizowana przez program Główne okno programu Rys.8.1. Główne okno programu 33

34 Program Mobot Remote Control Opis poszczególnych funkcji programu (rys.8.1): 1)Menu Plik - do wyboru jest opcja Zakończ, która kończy działanie programu. 2)Ustawienia - otwierają do edycji plik config.ini, w którym można zmieniać kilka parametrów programu. Plik config.ini jest opisany w dalszej części. 3)Menu Pomoc do wyboru jest: Pomoc otwiera plik pomocy programu, O programie - okno dialogowe z informacją o programie. 4)Przyciski do sterowania MOBOT em: PRZÓD wydaje komendę, po której robot jedzie do przodu z wybraną prędkością, TYŁ wydaje komendę, po której robot jedzie do tyłu z wybraną prędkością, LEWO wydaje komendę, po której robot obraca się w lewo z wybraną prędkością, PRAWO wydaje komendę, po której robot obraca się w prawo z wybraną prędkością, STOP wydaje komendę, po której robot zatrzymuje się. 5)Strona ze sterowaniem link do strony ze sterowaniem MOBOT em. Adres strony został wcześniej odczytany z pliku config.ini. 6)Odświeżanie odstęp w [ms] po jakim program będzie pobierał plik ze strony. Wpisaną wartość zatwierdza się przyciskiem OK. Domyślnie ustawiona na 1000 [ms], czyli 1 [s]. 7)Serwer na tym samym komputerze możliwość automatycznego uruchomienia oraz sprawdzenia działania serwera obsługującego stronę po wciśnięciu przycisku START. Opcja przydatna, gdy serwer jest również postawiony na tym samym komputerze co program MRC. Domyślnie opcja jest zaznaczona. 8)Przycisk START/STOP rozpoczyna lub zakańcza tryb sterowania przez stronę. 9)Prędkość zmiana poprzez przesuwanie suwaka prędkości z jaką jeździ MOBOT. 10)Port wybór numeru portu COM, do którego jest podłączony MOBOT. 11)Przycisk POŁĄCZ/ROZŁĄCZ nawiązuje połączenie z MOBOT em na wybranym porcie COM lub zrywa wcześniej nawiązane połączenie. Wyświetlany obok tekst, informuje o stanie połączenia: NIEPOŁĄCZONY nie nawiązano komunikacji poprzez port COM, POŁĄCZONY nawiązano komunikacje poprzez port COM. 12)Aktualnie podaje aktualny wykonywany rozkaz przez MOBOT a, ostatnią wysłaną do niego komendę: PRZÓD x wydano komendę: przód z prędkością x, TYŁ x wydano komendę: tył z prędkością x, LEWO x wydano komendę: lewo z prędkością x, PRAWO x wydano komendę: prawo z prędkością x, 34

35 Program Mobot Remote Control ŁUK LEWO wydano komendę: łuk w lewo, ŁUK PRAWO wydano komendę: łuk w prawo, STOP wydano komendę: zatrzymaj się. 13)Strona informuje o stanie połączenia ze stroną: NIEPOŁĄCZONY nie nawiązano połączenia ze stroną, ŁĄCZENIE... program jest w trakcie łączenia ze stroną, POŁĄCZONY nawiązano połączenie ze stroną. 14)Log programu log informujący o zdarzeniach jakie odbywają się podczas działania programu. Informacje z logu są również zapisywane do pliku, którego nazwa jest odczytana z pliku config.ini Okno ustawień programu Rys.8.2. Okno ustawień programu Opis poszczególnych ustawień programu (rys.8.2): 1) Adres strony adres strony ze sterowaniem. 2) Plik nazwa pliku, który będzie ściągany ze strony. 3) Próby liczba prób połączenia ze stroną zanim program zgłosi błąd. 4) Plik z logiem nazwa pliku z logiem programu. 5) Krasnal ścieżka do programu Krasnal Start.exe. Przyciskami Przeglądaj... wskazuje się ścieżki do plików. 6) CeasarFTP ścieżka do programu CesarFTP.exe. 7) WorldCam ścieżka do programu WcamIU.exe. 8) OK akceptuje zmiany i zapisuje je do pliku config.ini. 9) Anuluj nie zmienia pliku config.ini. 35

36 Program Mobot Remote Control 8.3. Plik konfiguracyjny Plik ten zawiera konfiguracje programu MRC. Za znakiem równości podaje się wartość zmiennej. Użytkownik może modyfikować poniższe zmienne w programie Konfiguracja strony Zmienne odpowiedzialne za połączenie ze stroną, w konfiguracji za nagłówkiem [Adres]: adres_strony ; adres na którym stoi strona ze sterowaniem, plik ; nazwa pliku na stronie zawierającego kierunek i prędkość, proby ; liczba próba nawiązania połączenia ze stroną zanim program zgłosi błąd połączenia Konfiguracja logu Zmienna odpowiedzialna za zapisywane logu z programu do pliku, w konfiguracji nagłówkiem [Log]: log_sciezka ; nazwa pliku z logiem. za Konfiguracja programów Zmienne odpowiedzialne za programy, w konfiguracji za nagłówkiem [Programy]: Krasnal_sciezka ; ścieżka do pliku Krasnal Start.exe, CeasarFTP_sciezka ; ścieżka do pliku CesarFTP.exe, WorldCam_sciezka ; ścieżka do pliku WCamIU.exe Sterowanie Sterowanie MOBOT em odbywa się poprzez port COM. Z komputera komendy, wydaje program MRC, który w zależności od wciśniętego przycisku, wysyła odpowiednie słowo na wybrany port COM. Program w robocie reaguje na komendy wydane według schematu:!lx nadaje prędkość lewemu silnikowi,!rx nadaje prędkość prawemu silnikowi. Zmienna x może przyjmować wartości od do 1023, które odpowiadają liczbie kroków silnika. W zależności od wybranej prędkości w programie, czyli od 1 do 10, prędkość ta jest mnożona razy 100 i przekazywana do zmiennej x, gdzie dalej trafia z odpowiednim rozkazem do MOBOT a Przyciski Sterowanie jest realizowane poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku lewym klawiszem myszy w programie, po którym program wysyła do robota odpowiedni rozkaz poruszania się. 36

37 Program Mobot Remote Control Skróty klawiszowe Sterowanie może być również realizowane poprzez klawiaturę. Program w następujący sposób obsługuje klawisze: strzałka góra lub W wydaje komendę, po której robot jedzie do przodu z wybraną prędkością, strzałka dół lub S wydaje komendę, po której robot jedzie do tyłu z wybraną prędkością, strzałka lewo lub A wydaje komendę, po której robot obraca się w lewo z wybraną prędkością, strzałka prawo lub D wydaje komendę, po której robot obraca się w prawo z wybraną prędkością, spacja wydaje komendę, po której robot zatrzymuje się, G zwiększa prędkość jazdy o 1, H zmniejsza prędkość jazdy o 1, J ustawia prędkość manewrową, czyli 3, K ustawia prędkość maksymalną, czyli 10, Q wydaje komendę jazdy po łuku w lewo, E wydaje komendę jazdy po łuku w prawo Budowa programu MRC Zmienne globalne W programie zadeklarowano klika zmiennych globalnych, które mogą być modyfikowane przez funkcje. Na podstawie wartości tychże zmiennych, algorytm programu przeprowadza odpowiednie operacje. public static string NAZWA_CONFIG Nazwa pliku z konfiguracją, domyślnie zawierająca ciąg config.ini. public string ADRES_STRONY Adres strony ze sterowaniem, domyślnie zawierająca ciąg public string NAZWA_PLIKU Nazwa pliku z rozkazem pobieranym ze strony, domyślnie zawierająca ciąg kierunek.txt. public string NAZWA_LOG Nazwa pliku z logiem z programu, domyślnie zawierająca ciąg log.txt. public int LICZBA_PROB Liczba prób połączenia ze stroną zanim program zgłosi błąd, domyślnie wynosi

38 Program Mobot Remote Control public string[] sciezka Tablica ze ścieżkami do plików odczytanych z pliku konfiguracji, domyślnie zawierająca ciągi: [Krasnal] C:\usr\Krasnal Start.exe ; ścieżka do pliku Krasnal Start.exe, [CesarFTP] C:\usr\CesarFTP\CesarFTP.exe ; ścieżka do pliku CesarFTP.exe, [WorldCam] C:\Program Files\GemsNet\WorldCam IU\WCamIU.exe ; ścieżka do pliku WCamIU.exe. public string[] nazwa Tablica z nazwami plików odczytanych z pliku konfiguracji, domyślnie zawierająca ciągi: [Krasnal] Krasnal Start ; nazwa procesu widzianego w systemie jako program Krasnal Start.exe, [CesarFTP] CesarFTP ; nazwa procesu widzianego w systemie jako program CesarFTP.exe, [WorldCam] WCamIU ; nazwa procesu widzianego w systemie jako program WCamIU.exe. public int odswiezanie Odstęp w [ms] po jakim program będzie pobierał plik ze strony. public int kierunek Zmienna odpowiadająca za kierunek w jakim ma poruszać się MOBOT. Program rozróżnia następujące jej wartości: 0 oznacza STOP, 8 oznacza PRZÓD, 2 oznacza TYŁ, 4 oznacza LEWO, 6 oznacza PRAWO. public int predkosc Prędkość z jaką ma poruszać się MOBOT. public int kierunek_przed Zmienna odpowiadająca za kierunek w jakim poruszał się MOBOT przed wysłaniem kolejnego rozkazu. public int predkosc_przed Prędkość z jaką poruszał się MOBOT przed zmianą prędkości. public int proba Numer próby połączenia się programu ze stroną sterowania. public SerialPort comport = new SerialPort() Deklaracja portu COM używanego do komunikacji z robotem. 38

39 Program Mobot Remote Control Funkcje Opis funkcji wykorzystanych w programie Funkcje odnoszące się do formatki public Form1() [8] Jest to konstruktor formatki wyświetlanej po starcie programu. private void Form1_Shown(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia wyświetlenia formatki. Umieszczono w niej niezbędne do prawidłowego działania programu funkcje, które muszą zostać uruchomione po starcie programu. private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)] Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia zamknięcia formatki. Umieszczono w niej logowanie zamknięcia programu Funkcje realizujące zadania private void InitializeSterowanie() Funkcja inicjująca działanie sterowania w programie, wywoływana po starcie programu. Zawiera odnajdywanie w komputerze występujących portów COM i dodanie ich do rozwijanej listy. W dalszej części wywołuje niezbędne do prawidłowego działania programu funkcje. private bool Loguj(string linia) Funkcja wykorzystywana do logowania, czyli rejestrowania na ekranie i do pliku zdarzeń występujących w programie. Jest wykorzystywana przez wiele różnych funkcji, które zmieniają stan programu. Wywołują ją ze zmienną typu string zawierającą komunikat do zalogowania. Zwraca wartość true, jeśli pomyślnie zapisała zdarzenie w pliku. private void Uaktualnienie() Funkcja odpowiedzialna za wyświetlanie aktualnie wykonywanej komendy przez MOBOT a, ostatnio wysłanego rozkazu w polu AKTUALNIE. Jest wywoływana jeśli zmienił się rozkaz sterowania, w celu informowania użytkownika o tym zdarzeniu. private bool Sprawdz() Funkcja sprawdzająca czy komunikacja z MOBOT em została nawiązana pomyślnie. Wywoływana jest za każdym razem, gdy program stara się nawiązać komunikacje. Jeśli robot przesłał do programu poprzez port COM słowo OK na zapytanie o połączenie, to funkcja zwraca wartość true. 39

40 Program Mobot Remote Control private bool Pobierz() Funkcja pobierająca, z podanego w ustawieniach adresu, pliku z rozkazami wydanymi przez użytkownika sterującego przez stronę. Wykorzystywana przy włączonym trybie sterowania przez stronę. Pobiera plik co zdefiniowany w Odświeżaniu czas i zwraca wartość true jeśli udało się ściągnąć plik. private bool Plik() Funkcja sczytująca rozkazy z wcześniej pobranego pliku ze strony. W pliku tym znajdują się dwie zmienne. Pierwsza odpowiada kierunkowi, a druga prędkości poruszania. Zwraca wartość true, jeśli powiodło się odczytanie zmiennych. private void Ruch(int lewo, int prawo) Funkcja wysyłająca do MOBOT a poprzez port COM rozkazy ruchu. Wykorzystywana w każdym przypadku zmiany ruchu robota. Wywoływana jest z dwoma parametrami odpowiadającymi za prędkości nadane silnikom, czyli liczbę kroków wysłanych do lewego i prawego silnika. private void RuchStrona() Funkcja odpowiedzialna za ruch robota w zależności od rozkazu pobranego ze strony. Wykorzystywana po odczytaniu rozkazu ze strony, w celu odpowiedniej go interpretacji i wykonania. private void zmien_stan_polaczenia(bool jak) Funkcja zmieniająca aktualny stan połączenia programu z MOBOT em. Wywoływana z parametrem mówiącym o stanie połączenia, w celu informowania użytkownika o nim, po każdej jego modyfikacji. Zmienia dostępne dla użytkownika funkcje programu aktywne po nawiązaniu lub zerwaniu połączenia. private void zmien_stan_strona(bool jak) Funkcja zmieniająca aktualny stan połączenia programu ze stroną sterowania. Wywoływana z parametrem mówiącym o stanie połączenia ze stroną, w celu informowania użytkownika o nim, po każdej jego modyfikacji. Zmienia dostępne dla użytkownika funkcje programu aktywne po nawiązaniu lub zerwaniu połączenia ze stroną. private bool Uruchom(string sciezka, string nazwa) Funkcja uruchamiająca konkretny program jako kolejny proces w systemie. Wykorzystywana przez funkcje, odpowiedzialną za uruchomienie środowiska niezbędnego do działania strony ze sterowaniem. Wywoływana z parametrami zawierającymi ścieżkę i nazwę pliku, który funkcja ma uruchomić. Zawiera zabezpieczenie przed uruchomieniem już występującego w systemie procesu. Zwraca wartość true, jeśli program jest już na liście procesów. 40

41 Program Mobot Remote Control private void Srodowisko() Funkcja odpowiedzialna za uruchomienie środowiska niezbędnego do działania strony ze sterowaniem. Wykorzystywana podczas automatycznego uruchamiania programów, niezbędnych do funkcjonowania strony. private void Odczytaj_config() Funkcja sczytująca z pliku config.ini konfiguracje programu. Wykorzystywana podczas startu programu, startu trybu sterowania przez stronę oraz modyfikacji konfiguracji. Jeśli plik konfiguracji nie zostanie odnaleziony, funkcja tworzy domyślną konfiguracje. private void Domyslne() Funkcja ustawiająca konfiguracje programu na domyślną. Wykorzystywana gdy program nie odnajdzie pliku konfiguracji. private void Tworz() Funkcja tworząca domyślny plik config.ini. Wykorzystywana gdy program nie odnajdzie pliku konfiguracji Funkcje wywoływane po zgłoszeniu zdarzenia private void port_textchanged(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia zmiany wyboru portu COM. Zmienia w programie wybrany port COM, przez który komputer łączy się z robotem. private void btn_polacz_click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia przycisku POŁĄCZ. Nawiązuje komunikacje z MOBOT em przez wybrany port COM. Zgłasza komunikat jeśli robot nie zgłasza się po wysłaniu zapytania. private void btn_start_click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia przycisku START. Uruchamia niezbędne programy i rozpoczyna tryb sterowania przez stronę. Zgłasza komunikat jeśli nie może odnaleźć podanej w konfiguracji strony. private void btn_stop_click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia przycisku STOP. Zmienia rozkaz na stop i wywołuje funkcje odpowiedzialne za ruch robota. private void btn_przod_click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia przycisku PRZÓD. Zmienia rozkaz na przód i wywołuje funkcje odpowiedzialne za ruch robota. 41

42 Program Mobot Remote Control private void btn_tyl_click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia przycisku TYŁ. Zmienia rozkaz na tył i wywołuje funkcje odpowiedzialne za ruch robota. private void btn_lewo_click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia przycisku LEWO. Zmienia rozkaz na lewo i wywołuje funkcje odpowiedzialne za ruch robota. private void btn_prawo_click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia przycisku PRAWO. Zmienia rozkaz na prawo i wywołuje funkcje odpowiedzialne za ruch robota. private void btn_odswiezanie_click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia przycisku OK. Zmienia odstęp w [ms] po jakim program będzie pobierał plik ze strony, na podany w polu Odświeżanie. private void strona_sterowanie_linkclicked(object sender, LinkLabelClickEventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia linku Strona ze sterowaniem. Uruchamia domyślną przeglądarkę internetową z parametrem adresu strony podanym w konfiguracji. private void Predkosc_Scroll(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia przesunięcia suwaka Prędkość. Zmienia prędkość poruszania się MOBOT-a na taką, którą wskazuje suwak Prędkość. private void timer1_tick(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia minięcia ustalonego czasu dla stopera Timer1 zadeklarowanego w programie. Wykorzystywana przy włączonym trybie sterowania przez stronę. Odpowiedzialna za wygenerowanie zdarzenia, co podany czas odświeżania, po którym program będzie pobierał ze strony plik z rozkazem. private void timer2_tick(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia minięcia ustalonego czasu dla stopera Timer2 zadeklarowanego w programie. Wykorzystywana podczas startowania trybu sterowania przez stronę. Odpowiedzialna za zgłoszenie zdarzenia, co jedną sekundę, po którym program będzie próbował pobrać plik z rozkazem. Liczbę prób definiuje plik konfiguracji. private void richtextbox1_textchanged(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia zmiany tekstu w logu. Jest wykorzystywana do przewijania logu, aby zawsze była widoczna ostatnia wiadomość dodana do logu. 42

43 Program Mobot Remote Control private void Klawiatura(KeyEventArgs e) Funkcja odpowiedzialna za wywoływanie odpowiedniej opcji dla wciśniętego klawisza. Wykorzystywana jest za każdym razem, gdy zostanie naciśniety klawisz w programie. Na podstawie wciśniętego klawisza wywołuje odpowiednią funkcjonalność. private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) private void btn_przod_keydown(object sender, KeyEventArgs e) private void btn_stop_keydown(object sender, KeyEventArgs e) private void btn_prawo_keydown(object sender, KeyEventArgs e) private void btn_lewo_keydown(object sender, KeyEventArgs e) private void btn_tyl_keydown(object sender, KeyEventArgs e) private void Predkosc_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) private void richtextbox1_keydown(object sender, KeyEventArgs e) private void btn_polacz_keydown(object sender, KeyEventArgs e) private void port_keydown(object sender, KeyEventArgs e) private void btn_start_keydown(object sender, KeyEventArgs e) private void btn_odswiezanie_keydown(object sender, KeyEventArgs e) private void Odswiezanie_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) private void btn_predkosc_keydown(object sender, KeyEventArgs e) private void lokalny_keydown(object sender, KeyEventArgs e) Funkcje wywoływane przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia klawisza w danym obiekcie. Zawierają funkcje odpowiedzialną za uruchomienie odpowiedniej opcji dla wciśniętego klawisza. private void zakoncztoolstripmenuitem1_click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia opcji Zakończ z menu. Wykorzystywana przy zamykaniu programu. Służy do zapisywania do logu komunikatu o zamknięciu programu. private void ustawieniatoolstripmenuitem_click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia opcji Ustawienia z menu. Wykorzystywana przy wciśnięciu opcji Ustawienia z menu. Wyświetla formatkę ze zmianą ustawień, które są zapisywanie do pliku konfiguracji. private void pomoctoolstripmenuitem1_click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia opcji Pomoc z menu. Wykorzystywana przy wciśnięciu opcji Pomoc z menu. Wyświetla plik pomocy dostępny w programie. 43

44 Program Mobot Remote Control private void oprogramietoolstripmenuitem1_click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia opcji O programie z menu. Wykorzystywana przy wciśnięciu opcji O programie z menu. Wyświetla okno dialogowe z informacją o programie Funkcje występujące w formatce z ustawieniami public Opcje() Jest to konstruktor formatki "Opcje" wyświetlanej po jej wywołaniu. private void Zapisz() Funkcja zapisująca do pliku config.ini konfiguracje programu. Wykorzystywana podczas naciśnięcia przycisku OK w celu zapisania pliku konfiguracji z aktualną konfiguracją programu. private void btn_krasnal_click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia przycisku Przeglądaj... przy Krasnal. Służy do wskazania ścieżki do programu Krasnal Start.exe, aby odpowiednia funkcja automatycznie go uruchomiła. private void btn_cesar_click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia przycisku Przeglądaj... przy CesarFTP. Służy do wskazania ścieżki do programu CesarFTP.exe, aby odpowiednia funkcja automatycznie go uruchomiła. private void btn_world_click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia przycisku Przeglądaj... przy WorldCam. Służy do wskazania ścieżki do programu WcamIU.exe, aby odpowiednia funkcja automatycznie go uruchomiła. private void OK_Click(object sender, EventArgs e) Funkcja wywoływana przy zgłoszeniu przez program zdarzenia naciśnięcia przycisku OK. Wykorzystywana podczas naciśnięcia przycisku OK w celu zapisania pliku konfiguracji oraz zamyka okno z ustawieniami. 44

45 9. Aplikacja WWW 9.1. Struktura Strona WWW, dzięki której można sterować MOBOT em przez Internet zbudowana jest z dwóch podstron. Jedna z nich jest odpowiedzialna za wyświetlanie widoku z kamery. Kamera jest ustawiona w taki sposób, ze w kadrze znajduje się MOBOT i przestrzeń, w której robot może się poruszać. Rys.9.1. Strona główna użytkownik niezalogowany cz.1 Na tej samej podstronie index.php po zalogowaniu możemy sterować MOBOT em: Rys.9.2. Strona główna użytkownik zalogowany cz.2 45

46 Aplikacja WWW Przyciski przód, tył, lewo, prawo, stop odpowiedzialne są za sterowaniem MOBOT em w odpowiednich kierunkach natomiast lista prędkość odpowiedzialna jest za ustawienie prędkości MOBOT a. Możliwych do wyboru jest dziesięć stopni prędkości. Rys.9.3. Lista prędkość Druga podstrona logowanie.php odpowiedzialna jest za zalogowanie użytkownika. Rys.9.4. Logowanie 46

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony Aktualności 3 Szanowni Państwo, gdy piszę te słowa, cały świat żyje mistrzostwami świata w piłce nożnej. O mundialu mówi się i pisze wszędzie. Ja jednak ośmielę się zaryzykować twierdzenie, że nie samą

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu robota mobilnego

Rozwój systemu robota mobilnego Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Praca magisterska Łukasz Hanusiak, Mariusz Nowacki kierunek studiów: informatyka stosowana specjalność: informatyka w nauce i technice Rozwój systemu robota mobilnego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne Informatyka

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA...10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA...10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6 1. Wstęp.... 4 2. Wprowadzenie.... 5 2.1. Cel i zakres pracy.... 5 2.2. Wymagania.... 6 3. Użyte protokoły internetowe.... 7 3.1. Model OSI (Open System Interconnection).... 7 3.2. Transmission Control

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci lokalne

Bezprzewodowe sieci lokalne Bezprzewodowe sieci lokalne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Bezprzewodowe sieci lokalne Karol Kuczyński Waldemar Suszyński Lublin 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

MultiLink Router i MicroRouter

MultiLink Router i MicroRouter Strona 1 z 44 GORAMO- Janusz Górecki, 01-458 Warszawa, ul.szańcowa 82 tel/fax (22) 877-39-94,, www.goramo-gorecki.com.pl MultiLink Router i MicroRouter wersja 1.1.6 Warszawa, kwiecień 2010 Strona 2 z 44

Bardziej szczegółowo

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN Biuletyn automatyki 44 (2/2005) wydawca ASTOR Sp. z o.o. ISSN 1507-3890 Protokół EGD Rozmowa z Markiem T. Hoske Temat numeru: łączność bezprzewodowa 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Rozprawa doktorska SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Spis treści 1. Podstawy...4 1.1. O programie PControl KDRCP...4 1.1.1. Wstęp...4 1.1.2. Historia...5 1.1.3. Podstawowe funkcje programu...10 1.1.4. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Badanie bezpieczeństwa sieci Bluetooth

Badanie bezpieczeństwa sieci Bluetooth Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Badanie bezpieczeństwa sieci Bluetooth Krzysztof Kucharski Spis treści 1 STANDARD BLUETOOTH...4 1.1 Czym jest Bluetooth?...4 1.2 Stos

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo