Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

2 Spis treści 1. Cechy ogólne produktu Zwartość opakowania Specyfikacja Bezpieczeństwo urządzenia i gwarancja Przykład uŝycia urządzenia Podłączenie urządzenia do istniejącej infrastruktury sieciowej Urządzenie w naszej sieci LAN Połączenie Ethernet konfiguracja protokołu TCP/IP do pracy z serwerem DHCP Wyszukaj urządzenie Asmax NAS-Print Server w sieci LAN Przejście do strony konfiguracyjnej Asmax NAS-Print Server Format podłączonego do urządzenia dysku twardego lub pendriva Status urządzenia Identyfikacja (zakładka Identification ) Ustawienia Data/Czas (zakładka Date/Time ) Konfiguracja IP (zakładka IP Config) Narzędzia dyskowe (zakładka Disk Utility) Aktualizacja urządzenie i przywracanie ustawień domyślnych, restart urządzenia (zakładka Maintenance) Serwer SMB Tworzenie nowego uŝytkownika Jak zmienić hasło dostępu Jak usunąć konto SMB (SAMBA) Serwer FTP Jak dodać konto do serwera FTP Jak skasować konto serwera FTP XBOX 360 UPnP Media server USB Printer Server Serwer Bit Torrent Usuwanie zadania pobierania z kolejki Powiadomienia pocztowe (zakładka BitTorrent --> Mail Notification) Instalacja dla Mac (Mac lub wyŝszy) Konfiguracja serwera SAMBA w Mac OS X Jak zmapować twój dysk podłączony do Asmax NAS-Print Server jako dysk sieciowy w twoim komputerze Pytania i odpowiedzi Słowniczek podstawowych pojęć

3 Ta instrukcja jest przeznaczona dla uŝycia z urządzeniem Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer. Informacje zawarte w tym dokumencie zostały sprawdzone dla danego urządzenia; jednakŝe nie ma Ŝadnej gwarancji na jej poprawną zawartość. Producent nie daje Ŝadnej gwarancji i nie przyjmuje zaŝaleń dotyczących dokładności, kompletności tego dokumentu i nie będzie w Ŝadnym wypadku odpowiedzialny za jakąkolwiek stratę albo szkodę. Świadectwo zgodności FCC Niniejsze urządzenie spełnia wymogi części 15 przepisów Federalnej Komisji Komunikacji (FCC klasa B, część 15). Operacja zaleŝy od dwóch następujących warunków: (1) To urządzenie nie moŝe spowodować szkodliwej interferencji. (2) To urządzenie zakłada, Ŝe jakaś interferencja moŝe spowodować niepoŝądaną operację. CE Ten sprzęt jest zgodny z wymaganiami następujących regulacji: EN : EMC Directive 2004/08/EC (EN55022/EN55024). WEEE Dla członków Unii Europejskiej: Według rozporządzenia WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) nie naleŝy rozporządzać tym produktem jak domowym albo handlowym odpadem. ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być odpowiednio gromadzony i przetwarzany zgodnie z wymaganiami przyjętymi w Twoim kraju. W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu tego produktu proszę kontaktować się z Twoimi miejscowymi władzami. Twoje odpady domowe wywozi serwis albo sklep, gdzie nabyłeś produkt. Instrukcja bezpieczeństwa Zawsze czytaj dokładnie instrukcję bezpieczeństwa Zachowaj tą instrukcję obsługi na przyszłość Sprzęt nie moŝe mieć styczności z wilgocią Prawa autorskie Ten produkt jest chroniony prawami autorskimi. śadna część tej instrukcji nie moŝe zostać powielona, przepisana, edytowana i tłumaczona bez uprzedniej zgody producenta. Marka i nazwa produktu są znakami fabrycznymi poszczególnych przedsiębiorstw. 3

4 1. Cechy ogólne produktu Dziękujemy za zakup urządzenia Asmax NAS-Print Serwer. Urządzenie moŝe pracować jako serwer plików, serwer FTP, klient BitTorrent lub jako serwer wydruku w twojej sieci LAN. Przed uŝyciem i konfiguracją urządzenia zapoznaj się z poniŝszą instrukcją obsługi. Funkcje urządzenia Wsparcie dla trybu pamięci masowej w naszej sieci LAN. Wsparcie dla Auto IP (DHCP serwer lub DHCP klient)/ statyczny adres IP Wspierane środowisko pracy urządzenia to 10/100Mbps poprzez wbudowany port Ethernet Zarządzanie urządzeniem, dostęp do podłączonych zasobów i strony konfiguracyjnej urządzenia wymaga podania loginu i hasła dostępowego Wsparcie dla serwera Samby i serwera FTP Wsparcie dla trybu klienta sieci Bit Torrent Wsparcie dla UPnP serwera AV media & Apple i-tunes Wsparcie dla USB serwera wydruku Urządzenie kompatybilne z Windows 2000/XP/VISTA, Mac i wyŝszy. Asmax NAS-Print Serwer jest elastycznym, ekonomicznym i wielofunkcyjnym urządzeniem dla twojej sieci LAN. W celu poprawnej konfiguracji urządzenia postępuj zgodnie z poniŝszą instrukcją obsługi. Zalecana przeglądarka internetowa dla konfiguracji urządzenia to Internet Explorer. 2. Zawartość opakowania Asmax NAS-Print Serwer Zasilacz (5V DC 1.2A) Kabel sieciowy Płyta CD-ROM z instrukcją obsługi i oprogramowaniem W przypadku braku któregokolwiek z elementów proszę o kontakt ze sprzedawcą. Instrukcje obsługi oraz sterowniki moŝna pobrać bezpłatnie z serwera ftp://ftp.asmax.pl/pub z katalogu sterowniki oraz instrukcje. 3. Specyfikacja Interfejs RJ45 (LAN) Złącza 1x USB 2.0, 1x RJ45, 1x zasilanie Transfer do 100Mbps w sieci LAN Zasilanie zewnętrzny zasilacz, 5V DC=== 1.2A Obsługiwany system plików FAT32 Temperatura uŝytkowania - 0 C do 35 C Wilgotność uŝytkowania -10~90RH 4

5 Temperatura przechowywania - 0 C do 50 C Wilgotność przechowywania - 5~95RH Wymiary - 70(długość)x 32(szerokość) x 24(wysokość) mm Waga - 130g Certyfikaty - CE, FCC Certified 4. Bezpieczeństwo urządzenia i gwarancja Zapoznaj się z punktami poniŝej, by chronić urządzenie przed wszelkiego rodzaju przepięciami występujących w sieci energetycznej i podczas wyładowań atmosferycznych. Proszę uŝywać tylko zasilaczy zalecanych przez producenta urządzenia i dostarczonych wraz z urządzeniem. Chroń urządzenie przed przepięciami zwłaszcza w czasie wyładowań atmosferycznych. PrzeciąŜone gniazdo sieciowe albo uszkodzone linie i wtyczki mogą spowodować poraŝenie prądem albo nieszczęśliwy wypadek. Właściwa przestrzeń pozostawiona dla wentylacji urządzenia jest konieczna, aby uniknąć przegrzania się urządzenia. Otwory w urządzeniu zaprojektowane w celu odprowadzania nadmiaru gorącego powietrza. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie umieszczaj urządzenia blisko źródeł ciepła albo tam, gdzie jest wysoka temperatura. Nie kładź tego urządzenia w miejscu wilgotnym bądź wodnistym. Nie rozlewaj Ŝadnego płynu na to urządzenie. Nie umieszczaj tego urządzenia na niestabilnej powierzchni albo podparciu. Uszkodzenia powstałe z winy uŝytkownika, takie jak: Mechaniczne uszkodzenie urządzenia. Zalanie urządzenia, niewłaściwe jego zamontowanie (zbyt duŝa wilgoć, wysoka temperatura pracy, wysokie zapylenie, brak obiegu powietrza). Wgranie firmware od innego urządzenia. Zastosowanie innego zasilacza niŝ dołączonego w zestawie. Wad instalacji elektrycznej i Ethernet. Przepięć z instalacji elektrycznej i Ethernet (w tym przepięć generowanych podczas wyładowań atmosferycznych) PowyŜsze uszkodzenia nie podlegają gwarancji. Urządzenia rozkręcone, z uszkodzonymi plombami gwarancyjnymi i/lub etykietami producenta, z uszkodzonymi numerami seryjnymi nie podlegają gwarancji. 5

6 5. Przykład uŝycia urządzenia 6. Podłączenie urządzenia do istniejącej infrastruktury sieciowej Jeśli łączysz urządzenie Asmax NAS-Print Serwer bezpośrednio do komputera, upewnij się, Ŝe otrzymałeś adres IP i ustawienia serwera DNS, inaczej moŝesz nie być w stanie połączyć się z urządzeniem i go skonfigurować. - Połącz kablem USB dysk twardy, pendrive lub drukarkę do portu USB urządzenia - Podłącz kabel sieciowy do switcha albo routera - Podłącz dołączony do zestawu zasilacz. Uwaga! Proszę uŝywać tylko zasilaczy zalecanych przez producenta urządzenia i dostarczonych wraz z urządzeniem. Chroń urządzenie przed przepięciami zwłaszcza w czasie wyładowań atmosferycznych. Korzystanie z zasilacza o innym napięciu znamionowym niŝ w zasilaczu dołączonym do urządzenia spowoduje uszkodzenie routera i utratę praw gwarancyjnych. 6

7 7. Urządzenie w naszej sieci LAN Isntnieją trzy róŝne sposoby skonfigurowania urządzenia do pracy w naszej sieci LAN: - Asmax NAS-Print Serwer jako klient DHCP: Jeśli Asmax NAS-Print Serwer pracuje jako urządzenie podłączone do routera, na którym jest uruchomiony serwer DHCP, to otrzyma adres IP automatycznie z serwera DHCP routera. W celu wyszukania urządzenia moŝemy skorzystać z załączonego na płycie CD programu, o którym poniŝej lub przypisać na routerze adres z podsieci routera do adresu MAC naszego urządzenia Asmax NAS-Print Serwer. - Asmax NAS-Print Serwer jako serwer DHCP: Jeśli w sieci LAN, w której pracuje Asmax NAS-Print Serwer nie ma serwera DHCP, nasze urządzenie Asmax NAS-Print Serwer moŝe pracować jako serwer DHCP i przyznawać adresy IP dla pozostałych urządzeń w naszej sieci LAN. - Statyczna adresacja urządzeń w sieci LAN w przypadku braku serwera DHCP Gdy chcesz aby nasz Asmax NAS-Print Serwer maił stały, nadany przez nas adres IP, moŝemy to zrobić wpisując odpowiednie dane w zakładce "IP Config". Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy urządzenie dostępne zawsze pod tym samym adresem IP i to rozwiązanie jest przydatne gdy nie posiadamy w sieci LAN uruchomionego serwera DHCP lub gdy serwer DHCP nie daje nam moŝliwości powiązania adresu IP z adresem MAC urządzenia. 8. Połączenie Ethernet konfiguracja protokołu TCP/IP do pracy z serwerem DHCP Wszystkie komputery w sieci LAN muszą naleŝeć do podsieci interfejsu LAN, w której pracują. W tym celu najłatwiej skorzystać z serwera DHCP, który jest w naszym urządzeniu Asmax NAS Print Serwer. Wystarczy na kaŝdym z hostów w sieci LAN ustawić klienta DHCP kierując się następującymi krokami: 7

8 (dla Windows 98, 98SE, ME) Krok 1: Wybierz z Menu Start Ustawienia Panel Sterownia. Krok 2: Zaznacz ikonkę Sieć i podwójnie kliknij na niej lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Otwórz. Krok 3: W zakładce Konfiguracja wybierz Protokół TCP/IP dla danej karty sieciowej i kliknij przycisk Właściwości. Krok 4: W zakładce Adres IP wybierz opcję Automatycznie uzyskaj adres IP. 8

9 Krok 5: W zakładce Brama wyczyść wszystkie wpisy przyciskiem Usuń. Lista Zainstalowane bramy musi być pusta. 9

10 Krok 6: W zakładce Konfiguracja DNS zaznacz opcję Wyłącz DNS, a następnie kliknij przycisk OK. (Dla Windows 2000, XP, 2003) Krok 1: Wybierz z menu Start Panel sterownia, a następnie opcję Połączenia sieciowe i internetowe. Krok 2: Po wejściu w Połączenia sieciowe zaznacz połączenie lokalne, z którego będziesz 10

11 korzystał prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości. Krok 3: Wybierz z listy opcję Protokół internetowy (TCP/IP) i kliknij przycisk Właściwości. 11

12 Krok 4: Zaznacz opcję Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie, a następnie kliknij przycisk OK. Uwaga! Połączenie sieciowe moŝe posiadać równieŝ stały adres IP. NaleŜy jednak zachować 12

13 szczególną ostroŝność przy konfiguracji protokołu TCP/IP. Adres IP komputera lub innego urządzenia musi być zgodny z podsiecią routera. Komputery w sieci LAN muszą mieć róŝne adresy IP. NaleŜy równieŝ pamiętać, Ŝe przy statycznej adresacji hostów w sieci LAN kaŝdy host musi mieć wpisany: swój adres IP z maską podsieci, domyślną bramę i adresy serwerów DNS. (Dla Windows Vista) Krok 1: Wybierz z menu Start Panel Sterownia. Krok 2: W Panelu sterownia wybierz Centrum sieci i udostępniania. 13

14 Krok 3: W Centrum sieci i udostępniania kliknij na Zarządzaj połączeniami sieciowymi, a następnie Właściwości. Krok 4: Wyświetlone zostaną właściwości połączenia lokalnego, kliknij na Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4), a następnie Właściwości. Krok 5: W zakładce Ogólne zaznacz Uzyskaj adres IP automatycznie i Uzyskaj adres 14

15 serwera DNS automatycznie, a następnie kliknij OK. 9. Wyszukaj urządzenie Asmax NAS-Print Serwer w sieci LAN - Na dołączonej płycie CD znajduje się program SDisk Utility, włóŝ płytę CD do napędu komputera i kliknij 2x na ikonkę programu, by zacząć przeszukiwanie sieci LAN w celu zlokalizowania urządzenia. WaŜne: program SDisk Utility" został napisany w języku JAVA, proszę sprawdzić czy mamy zainstalowane na naszym komputerze środowisko JAVA. Jeśli nie, proszę zainstaluj go z dołączonego dysku CD. 15

16 - Jeśli juŝ Asmax NAS-Print Serwer został zlokalizowany kliknij Connect by przejść do konfiguracji. 10. Przejście do strony konfiguracyjnej Asmax NAS-Print Serwer Otwieramy przeglądarkę Internet Explorer i w polu paska adresu wpisujemy nazwę storage lub adres IP naszego urządzenia. 16

17 Po wpisaniu nazwy urządzenia lub adresu IP w przeglądarce internetowej, zostanie wyświetlone okienko logowania gdzie podajmy nasz login i hasło. Domyślny login to admin i domyślne hasło to admin. Po podaniu tych wartości kliknij OK by przejść do konfiguracji urządzenia. 11. Format podłączonego do urządzenia dysku twardego lub pendriva Dla potrzeb pierwszej instalacji, potrzeba sformatować dysk twardy lub pendrive na system plików FAT32, ta procedura ma zastosowanie dla nowego dysku lub juŝ uŝywanego. UWAGA! Podczas formatowania podłączonego urządzenia (dysk twardy, pendrive) zostaną usunięte wszystkie zapisane na danym urządzeniu dane! Jeśli na podłączonym urządzeniu masz jakieś waŝne dane, wcześniej przenieś waŝne dane na inny nośnik w celu uniknięcia ich utraty. 17

18 12. Status urządzenia Zakładka ta dostarcza podstawowych informacji o naszym urządzeniu. Host Name nazwa urządzenia w naszym otoczeniu sieciowym Group Name nazwa naszej grupy roboczej w otoczeniu sieciowym Administrator nazwa uŝytkownika z uprawnieniami administratora 18

19 Date Aktualna data i czas Firmware Version aktualnie wgrana wersja oprogramowania sprzętowego Free Size wolne miejsce na dysku Total Size całkowity rozmiar dysk 13. Identyfikacja (zakładka Identification ) MoŜesz zmieniać i modyfikować nazwę twojego urządzenia w sieci i nazwę grupy roboczej jak równieŝ hasło dostępowe do urządzenia. Kliknij Apply aby zastosować wprowadzone ustawienia. Host Name: Jest uŝywane, by zidentyfikować twoje urządzenie w sieci LAN. Jeśli wolisz inną nazwę niŝ domyślna to wprowadź w tym polu nową nazwę i kliknij Apply by zastosować wprowadzoną zmianę. Group Name: Ta nazwa powinna być taka sama jak nazwa twojej grupy roboczej z otoczenia sieciowego. Domyślna nazwa powinna być OK, ale gdy stacje robocze będą miały problem z podłączeniem się do grupy roboczej to wprowadź nową nazwę grupy roboczej i następnie w kaŝdym z komputerów klienckich. W systemie operacyjnym Windows, kliknij prawym przyciskiem na "Mój komputer", wybierz Właściwości i następnie przejdź do nazwy komputera by zobaczyć jaka aktualnie jest podana grupa robocza. Jeśli chcesz zmienić nazwę komputera lub grupy roboczej kliknij przycisk Zmień. 19

20 Dla Mac OS by dołączyć do grupy roboczej przejdź do konfiguracji SMB i kliknij konfiguracje by zmodyfikować istniejące wartości (musisz posiadać uprawnienia administratora). WaŜne: Bardzo istotne jest by zmienić domyślne hasło dostępowe od urządzenia Asmax NAS - Print Serwer by zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do konfiguracji urządzenia. W polu Administrator podaj własną nazwę uŝytkownika, w polu Password podaj nowe hasło dostępowe, a w polu Verify Password wpisz ponownie hasło w celu weryfikacji. 20

21 14. Ustawienia Data/Czas (zakładka Date/Time ) W tej zakładce moŝesz modyfikować ustawienia daty i czasu lub skorzystać z zewnętrznego serwera czasu i wybrać lub wybrać jeden z dostępnych na liście. W celu zastosowania wprowadzonych zmian kliknij Apply. Domyślnie opcja serwera czasu jest włączona jeśli chcesz zsynchronizować czas ze swoim komputerem kliknij na przycisk Synchronize to PC. Jeśli posiadasz dostęp do Internetu to lepszym wyborem będzie ustawienie serwera SNTP dla usługi czasu. 15. Konfiguracja IP (zakładka IP Config) Domyślnie konfiguracja IP jest ustawiona na Automatic IP, a to oznacza, Ŝe urządzenie pobierze adres z serwera DHCP. Jest to rekomendowane ustawienie i pozwala urządzeniu automatycznie uzyskać parametry takie jak: adres IP, maskę podsieci, domyślną bramę, adresy serwerów DNS. Jeśli wolisz te parametry podać ręcznie wybierz opcję Static IP as below" i kliknij Apply" w celu zapisania wprowadzonych zmian. Ustawienie w trybie Static IP as below" jest przydatne kiedy często otrzymujesz róŝne adresy IP albo gdy potrzebujesz przekierować port dla urządzenia Asmax NAS - Print Serwer w celu umoŝliwienia dostępu z Internetu do twoich zasobów np. poprzez skorzystanie z wbudowanego w urządzenie serwera FTP. 21

22 W polu DHCP Config moŝemy zdefiniować czy urządzenie ma pracować jako serwer DHCP czy nie. Opcja Enable oznacza włączony serwer DHCP, a Disable wyłączony. Zmiany naleŝy zastosować klikając na przycisk Apply. IP wpisz adres IP urządzenia Subnet Mask maska podsieci Gateway brama domyślna Primary DNS pierwszy serwer DNS Secondary DNS drugi serwer DNS W polu MAC address widzimy adres MAC naszego urządzenia. 16. Narzędzia dyskowe (zakładka Disk Utility) W tej zakładce moŝemy zarządzać ustawieniami dysku twardego. Format - Dla pierwszej instalacji wymagane jest sformatowanie dysku twardego do systemu plików FAT32, ta procedura ma zastosowanie do nowego dysku jak teŝ do dysku juŝ uŝywanego. Scan Disk - parametr pozwalający sprawdzić stan dysku twardego. 22

23 UWAGA!! Podczas formatowania podłączonego urządzenia (dysk twardy, pendrive) zostaną usunięte wszystkie zapisane na danym urządzeniu dane! Jeśli na podłączonym urządzeniu masz jakieś waŝne dane, wcześniej przenieś waŝne dane na inny nośnik w celu uniknięcia ich utraty. 17. Aktualizacja urządzenie i przywracanie ustawień domyślnych, restart urządzenia (zakładka Maintenance) Ta zakładka pozwala uaktualnić oprogramowanie sprzętowe urządzenia Asmax NAS- Print Serwer, przywrócić ustawienia domyślne albo restartować system urządzenia. - Firmware update: Postępuj zgodnie z krokami poniŝej, by uaktualnić program ładujący oprogramowanie i oprogramowanie dla Asmax NAS-Print Serwer. 23

24 1) Sprawdź najnowszą wersje oprogramowania dostępną na serwerze FTP producenta (ftp://ftp.asmax.pl). 2) Zapisz pliki z oprogramowaniem ściągnięte z serwera producenta na dysk twojego komputera od jednego folderu, jeśli są spakowane to rozpakuj archiwum np. programem WinRAR. 3) W części Firmware Upload kliknij "Przeglądaj" i zaznacz ściągnięty plik z oprogramowaniem (plik BIN). 4) Kliknij przycisk Upload" 5) Potwierdź w okienku, które zostanie wyświetlone czy chcesz dokonać aktualizacji oprogramowania. 6) Teraz oprogramowanie jest ładowane, w tym momencie proszę nic nie robić tylko odczekać kilka minut aŝ do momentu zakończenia aktualizacji oprogramowania. W tym czasie nie wolno takŝe odłączyć zasilania urządzenia. 7) Następnie gdy proces aktualizacji dobiegnie końca zostanie wyświetlony komunikat, by urządzenie uruchomić ponownie. 8) Kliknij reboot" by zrestartować urządzenie. 9) Odczekaj około minuty i przejdź do strony konfiguracyjnej, by potwierdzić, Ŝe aktualizacja zakończyła się poprawnie. WAśNE: Proces aktualizacji oprogramowania trwa około dwie minuty, po upływie tego czasu zostanie wyświetlony komunikat o zakończeniu aktualizacji oprogramowania. Nie wyłączaj urządzenia podczas uaktualniania oprogramowania. Po aktualizacji oprogramowania zalecane jest przywrócenie urządzenia do jego ustawień domyślnych i ponowne skonfigurowanie urządzenia. - Factory defaults: Kliknij w części Factory Defaults kliknij przycisk Reset aby przywrócić ustawienia domyślne urządzenia. - System reboot: Ta funkcja moŝe zostać uŝyta, by uruchomić ponownie system po uaktualnieniu oprogramowania sprzętowego. Po kliknięciu na przycisk Reboot system urządzenia Asmax NAS-Print Serwer zostanie uruchomiony ponownie. 24

25 18. Serwer SMB Serwer SMB pozwala udostepniać dane w sieci LAN. Domyślnie jest utworzony jeden udział gościa guest. Folder gościa jest utworzony i dostępny dla wszystkich. WaŜne: UŜywaj tylko angielskiego alfabetu dla nazw folderów uŝytkowników i udziałów bez specjalnych znaków. 25

26 19. Tworzenie nowego uŝytkownika Kliknij przycisk Add i wpisz nową nazwę konta i hasło dostępu, a następnie kliknij OK. Przykład, dodano uŝytkownika o nazwie User1 z prawami odczytu i zapisu (Read/Write): W tym samym czasie Asmax NAS-Print Serwer tworzy na dysku folder uŝytkownika o nazwie User1, by modyfikować ustawienia uŝytkownika kliknij przycisk Modify by zmienić ustawienia i udostępnić folder. 26

27 Wybierz User1 i dodaj go do Sharing List. 27

28 MoŜesz kliknąć Uruchom (skrót klawiszy przyciski Win+R) i w polu Otwórz wpisz przed adresem IP udziału "\\" np. \\ i kliknij OK, by kontynuować. Jeśli wcześniej udział został prawidłowo dodany, wyświetlone zostanie okienko logowania się na konto konkretnego udziału, tutaj User1. NaleŜy podać login i hasło. 28

29 Teraz folder został ustawiony tak, Ŝe zostanie udostępniony na twoim urządzeniu Asmax NAS-Print Serwer. Do udziału mogą uzyskać dostęp inne komputery z twojej sieci lokalnej. 29

30 20. Jak zmienić hasło dostępu Wybierz uŝytkownika np. User1 i kliknij przycisk Modify. 30

31 Wprowadź nowe hasło dostępu i kliknij Apply, by zastosować wprowadzone zmiany. 21. Jak usunąć konto SMB (SAMBA) Wybierz konto, które chcesz usunąć i kliknij przycisk Delete by usunąć wskazane konto. Proszę zauwaŝyć, Ŝe wszystkie dane wewnątrz folderu będą skasowane po usunięciu konta uŝytkownika. Po wyświetleniu okienka potwierdzającego skasowanie danego konta i kliknięciu OK wskazane konto zostanie skasowane. 31

32 22. Serwer FTP Kliknij Enable by włączyć funkcję serwera FTP, jeśli planujesz jego uŝywanie. FTP server Configuration - Standardowy port dla serwera FTP to 21. Jeśli chcesz zmienić numer portu serwera FTP moŝesz podać wybrany przez siebie port z zakresu od 1025 do Ale ogólnie polecane jest uŝywanie domyślnego portu 21. File language suport - Domyślna strona kodowania ustawiona jest na angielską. Jeśli chcesz przechowywać lub przesyłać pliki z róŝną stroną kodową, moŝesz wybrać odpowiednie ustawienie z listy w tabeli. Aby przesyłać i przeglądać pliki poprawione wybierz właściwą stronę kodową dla swojej lokalizacji. Domyślna lokalizacja English jest najlepszym rozwiązaniem. Anonymous - Domyślnie utworzone jest anonimowe konto uŝytkownika serwera FTP. Pozwala to by przeglądać udostępnione zasoby w katalogu publicznym bez podawania nazwy uŝytkownika i hasła. Jednak ze względów na bezpieczeństwo lepiej jest załoŝyć konto wymagające podania hasła dostępowego. ZauwaŜ: aby mieć moŝliwość udostępniania zasobów serwera FTP do sieci Internet, musisz posiadać publiczny adres IP (stały lub dynamiczny), następnie na routerze przekierować np. w tym wypadku domyślny port 21 dla adresu IP naszego urządzenia Asamx NAS-Print Serwer w sieci lokalnej. 32

33 23. Jak dodać konto do serwera FTP Serwer FTP pozwala podzielić się twoimi danymi przez Internet ale teŝ w sieci LAN, dla wymiany plików przez Internet wymagany będzie publiczny adres IP (stały lub dynamiczny) i przekierowany port dla urządzenia Asmax NAS-Print Serwer. Wybierz serwer FTP i kliknij przycisk add i wprowadź nazwę uŝytkownika oraz hasło dla konta FTP i kliknij OK by kontynuować. W polu Account List" moŝesz zobaczyć ogólny stan kont FTP, nazwa, hasło, dostęp, czy konto jest włączone/wyłączone. Dla przesyłania plików FTP, polecamy uŝyć innego oprogramowania typu klient FTP np. FTP SyncQuick, Cute FTP, Total Commander itp. ZauwaŜ: Kiedy tworzysz konto FTP, proszę uŝywać tylko liter angielskiego alfabetu, bez znaków specjalnych dla nazw kont FTP. 33

34 34

35 24. Jak skasować konto serwera FTP W polu Account List moŝemy zobaczyć widok ogólny kont FTP, moŝemy dane konto modyfikować, wyłączyć lub skasować. ZauwaŜ: Usuwanie folderu danego konta FTP wymaŝą teŝ wszystkie pliki wewnątrz folderu danego konta. 25. XBOX 360 UPnP Media server Serwer mediów na urządzeniu Amsax NAS-Print Serwer moŝe zostać uŝyty, by udostępnić twoje zdjęcia i pliki muzyki z konsoli gier wideo od Microsoft XBOX360, która jest podłączona do tej samej sieci lokalnej. Zanim zaczniesz, upewnij się, Ŝe oba urządzenia są podłączone do tej samej sieci lokalnej i są włączone. Na Asmax NAS-Print Serwer przejdź do zakładki Media Server, X-BOX360 Media Server wybierz Photo Folder i udostępnij folder, np. folder PUBLIC jest włączony jako Photo Folder. 35

36 Wyjdź do menu media, wybierz albo muzykę labo zdjęcia i naciśnij A by kontynuować na twojej konsoli XBOX 360. Naciśnij X by zmienić źródło i wybierz twój dysk sieciowy, on powinien ukazać się jako pamięć-xxx i wyświetlić folder jeśli wcześniej umieściłeś go na twoim urządzeniu Asmax NAS-Print Serwer. 36

37 Wewnątrz udostępnionego folderu, moŝesz uzyskać dostęp do twoich zdjęć i plików muzyki, zaleŝnie jakiego trybu aktualnie uŝywasz. Wybierz pliki, które chcesz widzieć albo słuchać i włącz odtwarzanie. 26. USB Printer Server Zainstaluj sterownik twojej drukarki na komputerze np. jeśli twoja drukarka to Epson PL-6200L Printer i jest ona podłączona do urządzenia Asmax NAS-Print Serwer to musisz zainstalować po pierwsze sterownik do tej drukarki (PL-6200L) na twoim komputerze. Po instalacji sterownika, proszę kliknij Start" --> Panel Sterownia" --> Drukarki i faksy" --> Dodaj drukarkę" --> Dalej". 37

38 Podłącz drukarkę USB do Asmax NAS-Print Serwer, twoja instalacja sieciowa powinna wyglądać podobnie jak na obrazku poniŝej: Następnie wybierz opcję Drukarka lokalna podłączona do tego komputera i kliknij Dalej, by kontynuować. 38

39 Wybierz Utwórz nowy port, następnie Standard TCP/IP Port, i kliknij Dalej, by kontynuować. Wprowadź adres IP urządzenia Asmax NAS-Print Serwer i kliknij Dalej by kontynuować. 39

40 Wybierz Niestandardowy i kliknij na Ustawienia. 40

41 Wybieramy LPR w protokole i dalej kolejkę nazywamy np. LRxxxx; wybierz Włączone zliczanie bajtów LPR i kliknij OK by zakończyć ustawienie portu. 41

42 *** Jeśli występują problemy z drukowaniem proszę odznaczyć funkcję Włączone zliczanie bajtów LPR. Kliknij Zakończ by zakończyć dodawanie nowej drukarki TCP/IP. Następnie przejdź do zakładki na stronie konfiguracyjnej urządzenia Asmax NAS-Print Serwer Printer Server i sprawdź status drukarki sieciowej. JeŜeli w polu statusu wyświetla się OK, drukarka sieciowa została poprawnie zainstalowana i jest gotowa do uŝytkowania. 42

43 Dla niektórych urządzeń wielofunkcyjnych (Multi Function Printers - MFP)funkcje skanowania mogą nie być funkcjonalne. Prosimy o sprawdzenie wcześniej w specyfikacji producenta twojej drukarki. 27. Serwer Bit Torrent Wybieramy zakładkę BitTorrent, a następnie wybieramy uŝytkownika, którego chcemy uŝyć do pobrania plików, następnie kliknij przycisk Apply, by zapisać wprowadzone ustawienia. Nie naleŝy zmieniać ustalonej ścieŝki zapisu podczas pobierania plików, w przeciwnym wypadku pobieranie moŝe zostać przerwane. Zakres portów serwera moŝe zostać wybrany od 6881 do 65535, domyślnym portem BitTorrent jest Jeśli chcemy uzyskać wysokie ID co umoŝliwi nam szybsze i efektywniejsze pobieranie plików z sieci bit torrent, to musimy podobnie jak w przypadku serwera FTP przekierować wybrany port na routerze na taki, na którym będzie pracował nasz BitTorrent, domyślnie będzie to 6881 dla adresu IP naszego urządzenia w sieci lokalnej. Posiadamy równieŝ moŝliwość załadowania ograniczenia prędkości pobierania (przydatna funkcja zapobiegająca zapchaniu łącza przez wysyłanie danych do sieci bit torrent). "0" = nieograniczona prędkość wysyłania danych do sieci Internet (4 KB jest szybkością minimalną), następnie kliknij Set by zapisać ustawienia. 43

44 W polu Upload Your Torrent File kliknij Przeglądaj" i wybierz plik.torrent, a nastepnie załaduj plik do kolejki pobierania. ZauwaŜ: Zadania w polu Download Queue czyli kolejce pobierania będzie usunięta w czasie gdy nasze urządzenie będzie wyłączone lub dysk będzie odłączony. 44

45 28. Usuwanie zadania pobierania z kolejki Po zakończeniu pobierania, kliknij na przycisk Remove, by usunąć zadanie pobierania z kolejki zadań. ZauwaŜ: Zadania w polu Download Queue czyli kolejce pobierania będzie usunięta w czasie gdy nasze urządzenie będzie wyłączone lub dysk będzie odłączony. 45

46 29. Powiadomienia pocztowe (zakładka BitTorrent --> Mail Notification) Gdy pobieranie zostanie pomyślne zakończone, urządzenie moŝe wysłać pod wyznaczony adres wiadomość. Kliknij przycisk Mail setup, wprowadź serwer poczty wychodzącej SMTP, odbiorcy, SMTP A/C, hasło oraz kliknij Apply by zastosować wprowadzone wartości. Przykład poniŝej. 46

47 30. Instalacja dla Mac (Mac lub wyŝszy) Otwórz przeglądarkę Safari, wpisz nazwę urządzenia (storage) i wprowadź login i hasło dla urządzenia Asmax NAS-Print Serwer. 31. Konfiguracja serwera SAMBA w Mac OS X Kliknij Go w pasku narzędzi i wybierz Network podobnie jak na przykładzie poniŝej. 47

48 Kliknij 2x na WORKGROUP (albo inna nazwę dla grupy roboczej naszego urządzenia Asmax NAS-Print Server), zostanie znaleziony STORAGE-xxxx (lub inna nazwa z naszego urządzenia). Kliknij przykładowo na storage-xxxx. 48

49 Wybierz folder, który chcesz udostępnić i kliknij OK by folder został udostępniony. Następnie kliknij OK by wyświetlić folder na pulpicie. 49

50 32. Jak zmapować twój dysk podłączony do Asmax NAS- Print Serwer jako dysk sieciowy w twoim komputerze 1. Proszę kliknąć Start w MS Windows 2. Kliknij Wyszukaj 3. Wybierz Komputery lub ludzie 4. Wybierz Komputer w sieci, a w wyświetlonym okienku podaj nazwę szukanego komputera, np. storage-xxxx. Kliknij przycisk Wyszukaj. Następnie wyświetlone zostaną wyniki wyszukiwania. 5. Kliknij OK, by wyświetlić folder na pulpicie. Na wyszukanym punkcie w naszej sieci lokalnej Storage-xxxx", kliknij 2x prawym przyciskiem myszy. Wybierz folder, jaki chcesz zmapować, kliknij prawym przyciskiem myszy na funkcji Mapuj dysk sieciowy". 50

51 Uwaga: W celu szybkiego i stabilnego połączenia, zalecane jest, by mapować foldery, które często uŝywamy jako dyski sieciowe. UmoŜliwi to bezpośredni dostęp do udostępnionych folderów na Asmax NAS-Print Serwer z naszego komputera. 51

52 33. Pytania i odpowiedzi Pytanie: Jaki jest domyślny adres IP urządzenia Asmax NAS-Print Serwer? Odpowiedź: Domyślny adres IP urządzenia to: lub proszę wpisać nazwę: storage w przeglądarce Internet Explorer. Pytanie: Jakie są domyślnie parametry logowania do urządzenia Asmax NAS- Print Serwer? Odpowiedź: Domyślny login to admin, domyślne hasło to: admin Pytanie: Zapomniałem loginu i hasła dostępowego, co mam zorbić? Odpowiedź: 1) Wciśnij przycisk Reset" znajdujący się na obudowie urządzenia np. spinaczem biurowym i trzmaj go wciśniętego 2) Wyłącz urządzenie z prądu i trzymając wciśnięty cały czas przycisk restart włącz urządzenie do prądu 3) Zaczekaj około 30 sekund i po tym czasie puść przycisk Reset" 4) Asmax NAS-Print Serwer wróci do ustawień fabrycznych-domyślnych Pytanie: Dlaczego nie mogę utworzyć folderu/udziału w SMB albo serwerze FTP? Odpowiedź: Aby uniknąć problemu wsparcia dla języków, proszę utworzyć foldery/udziały z tylko angielskimi znakami. 52

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Model urządzenia: NAS-USB Wersja instrukcji: 1.1 17.06.2008

Model urządzenia: NAS-USB Wersja instrukcji: 1.1 17.06.2008 Podręcznik użytkownika NAS-USB Model urządzenia: NAS-USB Wersja instrukcji: 1.1 17.06.2008 1 Podręcznik użytkownika NAS-USB... 1 1 Przegląd możliwości produktu... 3 2 Elementy urządzenia... 3 3 Środowisko

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 1 szybki start.

Bramka IP 1 szybki start. Bramka IP 1 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 1 do nawiązywania połączeń VoIP... 5 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja uŝytkownika User1... 6 IP Polska Sp. z o.o. 2012 www.ippolska.pl

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE, AiR r. I, sem. II Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Serwer Wydruku z moŝliwością podpięcia dysku USB CHDDLANU Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Obudowa dysku IDE 3,5'' Sieciowa z portem USB

Obudowa dysku IDE 3,5'' Sieciowa z portem USB Strona 1 Obudowa dysku IDE 3,5'' Sieciowa z portem USB Instrukcja obsługi i konfiguracji. Strona 2 Spis treści. 1 Opis zawartości opakowania. Str. 3 2 Sposób montażu dysku twardego Str. 4 3 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

OBUDOWA NAS INSTRUKCJA INSTALACJI. Pełna oferta Intellinet Network Solutions dostępna na stronie: www.intellinet-network.com.pl

OBUDOWA NAS INSTRUKCJA INSTALACJI. Pełna oferta Intellinet Network Solutions dostępna na stronie: www.intellinet-network.com.pl OBUDOWA NAS 700351 INSTRUKCJA INSTALACJI Pełna oferta Intellinet Network Solutions dostępna na stronie: www.intellinet-network.com.pl Uwaga! Nie moŝna jednocześnie uzyskać dostępu do zasobów poprzez USB

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DSL-G624T Router bezprzewodowy ADSL Zawartość opakowania Router bezprzewodowy D-Link DSL- G624T z dołączaną anteną CD-ROM z instrukcją obsługi Kabel Ethernet Kabel ADSL (kabel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND.

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Podłączenie Routera firmy ASUS Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Router ADSL Poniżej (zdjęcie)

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji RX3041 Przewodnik szybkiej instalacji 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu routera ASUS RX3041. Router ten jest wysokiej jakości, niezawodnym urządzeniem trasującym, umożliwiającym korzystanie przez wielu

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Uwaga! Nowa wersja oprogramowania, oznaczona numerem 1.04V, jest przeznaczona dla routerów współpracujących ze wszystkimi modemem Cyfrowego Polsatu. W tej wersji uaktualnienia dodano obsługę modemów ZTE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MODUŁU INTERNETOWEGO EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MODUŁU INTERNETOWEGO EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU INTERNETOWEGO EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0 UWAGA! EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0 jest rozwojową wersją modułu internetowego. Firma Ekoklimax-Projekt może zdalnie aktualizować oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

Y-3651 Instrukcja szybkiej instalacji

Y-3651 Instrukcja szybkiej instalacji Y-3651 Instrukcja szybkiej instalacji Poznań 2013 Ustawienia Domyślny adres IP 169.254.0.1 Domyślny użytkownik admin Domyślne hasło admin Widok 1. Złącze zasilania (wejście: DC 12V/2A) 2. Przycisk reset

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink INSTRUKCJA OBSŁUGI Serwer/hub sieciowy USB LogiLink Nr produktu 992249 Strona 1 z 34 2.0 Wprowadzenie Rewolucyjny serwer USB UA0079 wykorzystuje technologie, które ułatwiają i poprawiają pracę oraz udostępnia

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja komunikacji jednostki centralnej systemu sterowania PVS MCU LAN w sieci LAN (Local Area Network)

Konfiguracja komunikacji jednostki centralnej systemu sterowania PVS MCU LAN w sieci LAN (Local Area Network) Konfiguracja komunikacji jednostki centralnej systemu sterowania PVS MCU LAN w sieci LAN (Local Area Network) Niniejszy rozdział opisuje czynności jakie naleŝy wykonać aby skonfigurować komunikację z jednostki

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja obsługi

Skrócona Instrukcja obsługi Skrócona Instrukcja obsługi TD-8610/TD-8810/TD-8811/TD-8840/TD-8841 Zewnętrzny Modem ADSL2+/Router Rev: 1.0.1 71065041 1. Konfiguracja komputera 1) Połączyć Modem ADSL/ Router zgodnie z rysunkiem 1. 2)

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Zdalna obsługa transcievera H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Do poprawnej pracy zdalnego dostępu do radiostacji, niezbędne jest działające oprogramowanie Ham

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router.

Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez router. Poniżej kilka wskazówek, jak skorzystać z Vigora jako serwera drukarki. Możesz podłączyć drukarkę do routera wykorzystując port USB. Wszystkie komputery podłączone do routera będą mogły drukować poprzez

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ Firmware v3.40 Wydanie 2, sierpień 2010 Domyślne dane do logowania: Adres IP: http://10.0.0.138 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Copyright

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 ST-500 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia 1) Uruchomienie str. 2 2) Konfiguracja NEOSTRADA str. 3 3) Konfiguracja NET24 str. 4 4) Konfiguracja sieć LAN str. 5 5) Przekierowanie portów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo