Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

2 Spis treści 1. Cechy ogólne produktu Zwartość opakowania Specyfikacja Bezpieczeństwo urządzenia i gwarancja Przykład uŝycia urządzenia Podłączenie urządzenia do istniejącej infrastruktury sieciowej Urządzenie w naszej sieci LAN Połączenie Ethernet konfiguracja protokołu TCP/IP do pracy z serwerem DHCP Wyszukaj urządzenie Asmax NAS-Print Server w sieci LAN Przejście do strony konfiguracyjnej Asmax NAS-Print Server Format podłączonego do urządzenia dysku twardego lub pendriva Status urządzenia Identyfikacja (zakładka Identification ) Ustawienia Data/Czas (zakładka Date/Time ) Konfiguracja IP (zakładka IP Config) Narzędzia dyskowe (zakładka Disk Utility) Aktualizacja urządzenie i przywracanie ustawień domyślnych, restart urządzenia (zakładka Maintenance) Serwer SMB Tworzenie nowego uŝytkownika Jak zmienić hasło dostępu Jak usunąć konto SMB (SAMBA) Serwer FTP Jak dodać konto do serwera FTP Jak skasować konto serwera FTP XBOX 360 UPnP Media server USB Printer Server Serwer Bit Torrent Usuwanie zadania pobierania z kolejki Powiadomienia pocztowe (zakładka BitTorrent --> Mail Notification) Instalacja dla Mac (Mac lub wyŝszy) Konfiguracja serwera SAMBA w Mac OS X Jak zmapować twój dysk podłączony do Asmax NAS-Print Server jako dysk sieciowy w twoim komputerze Pytania i odpowiedzi Słowniczek podstawowych pojęć

3 Ta instrukcja jest przeznaczona dla uŝycia z urządzeniem Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer. Informacje zawarte w tym dokumencie zostały sprawdzone dla danego urządzenia; jednakŝe nie ma Ŝadnej gwarancji na jej poprawną zawartość. Producent nie daje Ŝadnej gwarancji i nie przyjmuje zaŝaleń dotyczących dokładności, kompletności tego dokumentu i nie będzie w Ŝadnym wypadku odpowiedzialny za jakąkolwiek stratę albo szkodę. Świadectwo zgodności FCC Niniejsze urządzenie spełnia wymogi części 15 przepisów Federalnej Komisji Komunikacji (FCC klasa B, część 15). Operacja zaleŝy od dwóch następujących warunków: (1) To urządzenie nie moŝe spowodować szkodliwej interferencji. (2) To urządzenie zakłada, Ŝe jakaś interferencja moŝe spowodować niepoŝądaną operację. CE Ten sprzęt jest zgodny z wymaganiami następujących regulacji: EN : EMC Directive 2004/08/EC (EN55022/EN55024). WEEE Dla członków Unii Europejskiej: Według rozporządzenia WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) nie naleŝy rozporządzać tym produktem jak domowym albo handlowym odpadem. ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być odpowiednio gromadzony i przetwarzany zgodnie z wymaganiami przyjętymi w Twoim kraju. W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu tego produktu proszę kontaktować się z Twoimi miejscowymi władzami. Twoje odpady domowe wywozi serwis albo sklep, gdzie nabyłeś produkt. Instrukcja bezpieczeństwa Zawsze czytaj dokładnie instrukcję bezpieczeństwa Zachowaj tą instrukcję obsługi na przyszłość Sprzęt nie moŝe mieć styczności z wilgocią Prawa autorskie Ten produkt jest chroniony prawami autorskimi. śadna część tej instrukcji nie moŝe zostać powielona, przepisana, edytowana i tłumaczona bez uprzedniej zgody producenta. Marka i nazwa produktu są znakami fabrycznymi poszczególnych przedsiębiorstw. 3

4 1. Cechy ogólne produktu Dziękujemy za zakup urządzenia Asmax NAS-Print Serwer. Urządzenie moŝe pracować jako serwer plików, serwer FTP, klient BitTorrent lub jako serwer wydruku w twojej sieci LAN. Przed uŝyciem i konfiguracją urządzenia zapoznaj się z poniŝszą instrukcją obsługi. Funkcje urządzenia Wsparcie dla trybu pamięci masowej w naszej sieci LAN. Wsparcie dla Auto IP (DHCP serwer lub DHCP klient)/ statyczny adres IP Wspierane środowisko pracy urządzenia to 10/100Mbps poprzez wbudowany port Ethernet Zarządzanie urządzeniem, dostęp do podłączonych zasobów i strony konfiguracyjnej urządzenia wymaga podania loginu i hasła dostępowego Wsparcie dla serwera Samby i serwera FTP Wsparcie dla trybu klienta sieci Bit Torrent Wsparcie dla UPnP serwera AV media & Apple i-tunes Wsparcie dla USB serwera wydruku Urządzenie kompatybilne z Windows 2000/XP/VISTA, Mac i wyŝszy. Asmax NAS-Print Serwer jest elastycznym, ekonomicznym i wielofunkcyjnym urządzeniem dla twojej sieci LAN. W celu poprawnej konfiguracji urządzenia postępuj zgodnie z poniŝszą instrukcją obsługi. Zalecana przeglądarka internetowa dla konfiguracji urządzenia to Internet Explorer. 2. Zawartość opakowania Asmax NAS-Print Serwer Zasilacz (5V DC 1.2A) Kabel sieciowy Płyta CD-ROM z instrukcją obsługi i oprogramowaniem W przypadku braku któregokolwiek z elementów proszę o kontakt ze sprzedawcą. Instrukcje obsługi oraz sterowniki moŝna pobrać bezpłatnie z serwera ftp://ftp.asmax.pl/pub z katalogu sterowniki oraz instrukcje. 3. Specyfikacja Interfejs RJ45 (LAN) Złącza 1x USB 2.0, 1x RJ45, 1x zasilanie Transfer do 100Mbps w sieci LAN Zasilanie zewnętrzny zasilacz, 5V DC=== 1.2A Obsługiwany system plików FAT32 Temperatura uŝytkowania - 0 C do 35 C Wilgotność uŝytkowania -10~90RH 4

5 Temperatura przechowywania - 0 C do 50 C Wilgotność przechowywania - 5~95RH Wymiary - 70(długość)x 32(szerokość) x 24(wysokość) mm Waga - 130g Certyfikaty - CE, FCC Certified 4. Bezpieczeństwo urządzenia i gwarancja Zapoznaj się z punktami poniŝej, by chronić urządzenie przed wszelkiego rodzaju przepięciami występujących w sieci energetycznej i podczas wyładowań atmosferycznych. Proszę uŝywać tylko zasilaczy zalecanych przez producenta urządzenia i dostarczonych wraz z urządzeniem. Chroń urządzenie przed przepięciami zwłaszcza w czasie wyładowań atmosferycznych. PrzeciąŜone gniazdo sieciowe albo uszkodzone linie i wtyczki mogą spowodować poraŝenie prądem albo nieszczęśliwy wypadek. Właściwa przestrzeń pozostawiona dla wentylacji urządzenia jest konieczna, aby uniknąć przegrzania się urządzenia. Otwory w urządzeniu zaprojektowane w celu odprowadzania nadmiaru gorącego powietrza. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie umieszczaj urządzenia blisko źródeł ciepła albo tam, gdzie jest wysoka temperatura. Nie kładź tego urządzenia w miejscu wilgotnym bądź wodnistym. Nie rozlewaj Ŝadnego płynu na to urządzenie. Nie umieszczaj tego urządzenia na niestabilnej powierzchni albo podparciu. Uszkodzenia powstałe z winy uŝytkownika, takie jak: Mechaniczne uszkodzenie urządzenia. Zalanie urządzenia, niewłaściwe jego zamontowanie (zbyt duŝa wilgoć, wysoka temperatura pracy, wysokie zapylenie, brak obiegu powietrza). Wgranie firmware od innego urządzenia. Zastosowanie innego zasilacza niŝ dołączonego w zestawie. Wad instalacji elektrycznej i Ethernet. Przepięć z instalacji elektrycznej i Ethernet (w tym przepięć generowanych podczas wyładowań atmosferycznych) PowyŜsze uszkodzenia nie podlegają gwarancji. Urządzenia rozkręcone, z uszkodzonymi plombami gwarancyjnymi i/lub etykietami producenta, z uszkodzonymi numerami seryjnymi nie podlegają gwarancji. 5

6 5. Przykład uŝycia urządzenia 6. Podłączenie urządzenia do istniejącej infrastruktury sieciowej Jeśli łączysz urządzenie Asmax NAS-Print Serwer bezpośrednio do komputera, upewnij się, Ŝe otrzymałeś adres IP i ustawienia serwera DNS, inaczej moŝesz nie być w stanie połączyć się z urządzeniem i go skonfigurować. - Połącz kablem USB dysk twardy, pendrive lub drukarkę do portu USB urządzenia - Podłącz kabel sieciowy do switcha albo routera - Podłącz dołączony do zestawu zasilacz. Uwaga! Proszę uŝywać tylko zasilaczy zalecanych przez producenta urządzenia i dostarczonych wraz z urządzeniem. Chroń urządzenie przed przepięciami zwłaszcza w czasie wyładowań atmosferycznych. Korzystanie z zasilacza o innym napięciu znamionowym niŝ w zasilaczu dołączonym do urządzenia spowoduje uszkodzenie routera i utratę praw gwarancyjnych. 6

7 7. Urządzenie w naszej sieci LAN Isntnieją trzy róŝne sposoby skonfigurowania urządzenia do pracy w naszej sieci LAN: - Asmax NAS-Print Serwer jako klient DHCP: Jeśli Asmax NAS-Print Serwer pracuje jako urządzenie podłączone do routera, na którym jest uruchomiony serwer DHCP, to otrzyma adres IP automatycznie z serwera DHCP routera. W celu wyszukania urządzenia moŝemy skorzystać z załączonego na płycie CD programu, o którym poniŝej lub przypisać na routerze adres z podsieci routera do adresu MAC naszego urządzenia Asmax NAS-Print Serwer. - Asmax NAS-Print Serwer jako serwer DHCP: Jeśli w sieci LAN, w której pracuje Asmax NAS-Print Serwer nie ma serwera DHCP, nasze urządzenie Asmax NAS-Print Serwer moŝe pracować jako serwer DHCP i przyznawać adresy IP dla pozostałych urządzeń w naszej sieci LAN. - Statyczna adresacja urządzeń w sieci LAN w przypadku braku serwera DHCP Gdy chcesz aby nasz Asmax NAS-Print Serwer maił stały, nadany przez nas adres IP, moŝemy to zrobić wpisując odpowiednie dane w zakładce "IP Config". Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy urządzenie dostępne zawsze pod tym samym adresem IP i to rozwiązanie jest przydatne gdy nie posiadamy w sieci LAN uruchomionego serwera DHCP lub gdy serwer DHCP nie daje nam moŝliwości powiązania adresu IP z adresem MAC urządzenia. 8. Połączenie Ethernet konfiguracja protokołu TCP/IP do pracy z serwerem DHCP Wszystkie komputery w sieci LAN muszą naleŝeć do podsieci interfejsu LAN, w której pracują. W tym celu najłatwiej skorzystać z serwera DHCP, który jest w naszym urządzeniu Asmax NAS Print Serwer. Wystarczy na kaŝdym z hostów w sieci LAN ustawić klienta DHCP kierując się następującymi krokami: 7

8 (dla Windows 98, 98SE, ME) Krok 1: Wybierz z Menu Start Ustawienia Panel Sterownia. Krok 2: Zaznacz ikonkę Sieć i podwójnie kliknij na niej lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Otwórz. Krok 3: W zakładce Konfiguracja wybierz Protokół TCP/IP dla danej karty sieciowej i kliknij przycisk Właściwości. Krok 4: W zakładce Adres IP wybierz opcję Automatycznie uzyskaj adres IP. 8

9 Krok 5: W zakładce Brama wyczyść wszystkie wpisy przyciskiem Usuń. Lista Zainstalowane bramy musi być pusta. 9

10 Krok 6: W zakładce Konfiguracja DNS zaznacz opcję Wyłącz DNS, a następnie kliknij przycisk OK. (Dla Windows 2000, XP, 2003) Krok 1: Wybierz z menu Start Panel sterownia, a następnie opcję Połączenia sieciowe i internetowe. Krok 2: Po wejściu w Połączenia sieciowe zaznacz połączenie lokalne, z którego będziesz 10

11 korzystał prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości. Krok 3: Wybierz z listy opcję Protokół internetowy (TCP/IP) i kliknij przycisk Właściwości. 11

12 Krok 4: Zaznacz opcję Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie, a następnie kliknij przycisk OK. Uwaga! Połączenie sieciowe moŝe posiadać równieŝ stały adres IP. NaleŜy jednak zachować 12

13 szczególną ostroŝność przy konfiguracji protokołu TCP/IP. Adres IP komputera lub innego urządzenia musi być zgodny z podsiecią routera. Komputery w sieci LAN muszą mieć róŝne adresy IP. NaleŜy równieŝ pamiętać, Ŝe przy statycznej adresacji hostów w sieci LAN kaŝdy host musi mieć wpisany: swój adres IP z maską podsieci, domyślną bramę i adresy serwerów DNS. (Dla Windows Vista) Krok 1: Wybierz z menu Start Panel Sterownia. Krok 2: W Panelu sterownia wybierz Centrum sieci i udostępniania. 13

14 Krok 3: W Centrum sieci i udostępniania kliknij na Zarządzaj połączeniami sieciowymi, a następnie Właściwości. Krok 4: Wyświetlone zostaną właściwości połączenia lokalnego, kliknij na Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4), a następnie Właściwości. Krok 5: W zakładce Ogólne zaznacz Uzyskaj adres IP automatycznie i Uzyskaj adres 14

15 serwera DNS automatycznie, a następnie kliknij OK. 9. Wyszukaj urządzenie Asmax NAS-Print Serwer w sieci LAN - Na dołączonej płycie CD znajduje się program SDisk Utility, włóŝ płytę CD do napędu komputera i kliknij 2x na ikonkę programu, by zacząć przeszukiwanie sieci LAN w celu zlokalizowania urządzenia. WaŜne: program SDisk Utility" został napisany w języku JAVA, proszę sprawdzić czy mamy zainstalowane na naszym komputerze środowisko JAVA. Jeśli nie, proszę zainstaluj go z dołączonego dysku CD. 15

16 - Jeśli juŝ Asmax NAS-Print Serwer został zlokalizowany kliknij Connect by przejść do konfiguracji. 10. Przejście do strony konfiguracyjnej Asmax NAS-Print Serwer Otwieramy przeglądarkę Internet Explorer i w polu paska adresu wpisujemy nazwę storage lub adres IP naszego urządzenia. 16

17 Po wpisaniu nazwy urządzenia lub adresu IP w przeglądarce internetowej, zostanie wyświetlone okienko logowania gdzie podajmy nasz login i hasło. Domyślny login to admin i domyślne hasło to admin. Po podaniu tych wartości kliknij OK by przejść do konfiguracji urządzenia. 11. Format podłączonego do urządzenia dysku twardego lub pendriva Dla potrzeb pierwszej instalacji, potrzeba sformatować dysk twardy lub pendrive na system plików FAT32, ta procedura ma zastosowanie dla nowego dysku lub juŝ uŝywanego. UWAGA! Podczas formatowania podłączonego urządzenia (dysk twardy, pendrive) zostaną usunięte wszystkie zapisane na danym urządzeniu dane! Jeśli na podłączonym urządzeniu masz jakieś waŝne dane, wcześniej przenieś waŝne dane na inny nośnik w celu uniknięcia ich utraty. 17

18 12. Status urządzenia Zakładka ta dostarcza podstawowych informacji o naszym urządzeniu. Host Name nazwa urządzenia w naszym otoczeniu sieciowym Group Name nazwa naszej grupy roboczej w otoczeniu sieciowym Administrator nazwa uŝytkownika z uprawnieniami administratora 18

19 Date Aktualna data i czas Firmware Version aktualnie wgrana wersja oprogramowania sprzętowego Free Size wolne miejsce na dysku Total Size całkowity rozmiar dysk 13. Identyfikacja (zakładka Identification ) MoŜesz zmieniać i modyfikować nazwę twojego urządzenia w sieci i nazwę grupy roboczej jak równieŝ hasło dostępowe do urządzenia. Kliknij Apply aby zastosować wprowadzone ustawienia. Host Name: Jest uŝywane, by zidentyfikować twoje urządzenie w sieci LAN. Jeśli wolisz inną nazwę niŝ domyślna to wprowadź w tym polu nową nazwę i kliknij Apply by zastosować wprowadzoną zmianę. Group Name: Ta nazwa powinna być taka sama jak nazwa twojej grupy roboczej z otoczenia sieciowego. Domyślna nazwa powinna być OK, ale gdy stacje robocze będą miały problem z podłączeniem się do grupy roboczej to wprowadź nową nazwę grupy roboczej i następnie w kaŝdym z komputerów klienckich. W systemie operacyjnym Windows, kliknij prawym przyciskiem na "Mój komputer", wybierz Właściwości i następnie przejdź do nazwy komputera by zobaczyć jaka aktualnie jest podana grupa robocza. Jeśli chcesz zmienić nazwę komputera lub grupy roboczej kliknij przycisk Zmień. 19

20 Dla Mac OS by dołączyć do grupy roboczej przejdź do konfiguracji SMB i kliknij konfiguracje by zmodyfikować istniejące wartości (musisz posiadać uprawnienia administratora). WaŜne: Bardzo istotne jest by zmienić domyślne hasło dostępowe od urządzenia Asmax NAS - Print Serwer by zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do konfiguracji urządzenia. W polu Administrator podaj własną nazwę uŝytkownika, w polu Password podaj nowe hasło dostępowe, a w polu Verify Password wpisz ponownie hasło w celu weryfikacji. 20

21 14. Ustawienia Data/Czas (zakładka Date/Time ) W tej zakładce moŝesz modyfikować ustawienia daty i czasu lub skorzystać z zewnętrznego serwera czasu i wybrać lub wybrać jeden z dostępnych na liście. W celu zastosowania wprowadzonych zmian kliknij Apply. Domyślnie opcja serwera czasu jest włączona jeśli chcesz zsynchronizować czas ze swoim komputerem kliknij na przycisk Synchronize to PC. Jeśli posiadasz dostęp do Internetu to lepszym wyborem będzie ustawienie serwera SNTP dla usługi czasu. 15. Konfiguracja IP (zakładka IP Config) Domyślnie konfiguracja IP jest ustawiona na Automatic IP, a to oznacza, Ŝe urządzenie pobierze adres z serwera DHCP. Jest to rekomendowane ustawienie i pozwala urządzeniu automatycznie uzyskać parametry takie jak: adres IP, maskę podsieci, domyślną bramę, adresy serwerów DNS. Jeśli wolisz te parametry podać ręcznie wybierz opcję Static IP as below" i kliknij Apply" w celu zapisania wprowadzonych zmian. Ustawienie w trybie Static IP as below" jest przydatne kiedy często otrzymujesz róŝne adresy IP albo gdy potrzebujesz przekierować port dla urządzenia Asmax NAS - Print Serwer w celu umoŝliwienia dostępu z Internetu do twoich zasobów np. poprzez skorzystanie z wbudowanego w urządzenie serwera FTP. 21

22 W polu DHCP Config moŝemy zdefiniować czy urządzenie ma pracować jako serwer DHCP czy nie. Opcja Enable oznacza włączony serwer DHCP, a Disable wyłączony. Zmiany naleŝy zastosować klikając na przycisk Apply. IP wpisz adres IP urządzenia Subnet Mask maska podsieci Gateway brama domyślna Primary DNS pierwszy serwer DNS Secondary DNS drugi serwer DNS W polu MAC address widzimy adres MAC naszego urządzenia. 16. Narzędzia dyskowe (zakładka Disk Utility) W tej zakładce moŝemy zarządzać ustawieniami dysku twardego. Format - Dla pierwszej instalacji wymagane jest sformatowanie dysku twardego do systemu plików FAT32, ta procedura ma zastosowanie do nowego dysku jak teŝ do dysku juŝ uŝywanego. Scan Disk - parametr pozwalający sprawdzić stan dysku twardego. 22

23 UWAGA!! Podczas formatowania podłączonego urządzenia (dysk twardy, pendrive) zostaną usunięte wszystkie zapisane na danym urządzeniu dane! Jeśli na podłączonym urządzeniu masz jakieś waŝne dane, wcześniej przenieś waŝne dane na inny nośnik w celu uniknięcia ich utraty. 17. Aktualizacja urządzenie i przywracanie ustawień domyślnych, restart urządzenia (zakładka Maintenance) Ta zakładka pozwala uaktualnić oprogramowanie sprzętowe urządzenia Asmax NAS- Print Serwer, przywrócić ustawienia domyślne albo restartować system urządzenia. - Firmware update: Postępuj zgodnie z krokami poniŝej, by uaktualnić program ładujący oprogramowanie i oprogramowanie dla Asmax NAS-Print Serwer. 23

24 1) Sprawdź najnowszą wersje oprogramowania dostępną na serwerze FTP producenta (ftp://ftp.asmax.pl). 2) Zapisz pliki z oprogramowaniem ściągnięte z serwera producenta na dysk twojego komputera od jednego folderu, jeśli są spakowane to rozpakuj archiwum np. programem WinRAR. 3) W części Firmware Upload kliknij "Przeglądaj" i zaznacz ściągnięty plik z oprogramowaniem (plik BIN). 4) Kliknij przycisk Upload" 5) Potwierdź w okienku, które zostanie wyświetlone czy chcesz dokonać aktualizacji oprogramowania. 6) Teraz oprogramowanie jest ładowane, w tym momencie proszę nic nie robić tylko odczekać kilka minut aŝ do momentu zakończenia aktualizacji oprogramowania. W tym czasie nie wolno takŝe odłączyć zasilania urządzenia. 7) Następnie gdy proces aktualizacji dobiegnie końca zostanie wyświetlony komunikat, by urządzenie uruchomić ponownie. 8) Kliknij reboot" by zrestartować urządzenie. 9) Odczekaj około minuty i przejdź do strony konfiguracyjnej, by potwierdzić, Ŝe aktualizacja zakończyła się poprawnie. WAśNE: Proces aktualizacji oprogramowania trwa około dwie minuty, po upływie tego czasu zostanie wyświetlony komunikat o zakończeniu aktualizacji oprogramowania. Nie wyłączaj urządzenia podczas uaktualniania oprogramowania. Po aktualizacji oprogramowania zalecane jest przywrócenie urządzenia do jego ustawień domyślnych i ponowne skonfigurowanie urządzenia. - Factory defaults: Kliknij w części Factory Defaults kliknij przycisk Reset aby przywrócić ustawienia domyślne urządzenia. - System reboot: Ta funkcja moŝe zostać uŝyta, by uruchomić ponownie system po uaktualnieniu oprogramowania sprzętowego. Po kliknięciu na przycisk Reboot system urządzenia Asmax NAS-Print Serwer zostanie uruchomiony ponownie. 24

25 18. Serwer SMB Serwer SMB pozwala udostepniać dane w sieci LAN. Domyślnie jest utworzony jeden udział gościa guest. Folder gościa jest utworzony i dostępny dla wszystkich. WaŜne: UŜywaj tylko angielskiego alfabetu dla nazw folderów uŝytkowników i udziałów bez specjalnych znaków. 25

26 19. Tworzenie nowego uŝytkownika Kliknij przycisk Add i wpisz nową nazwę konta i hasło dostępu, a następnie kliknij OK. Przykład, dodano uŝytkownika o nazwie User1 z prawami odczytu i zapisu (Read/Write): W tym samym czasie Asmax NAS-Print Serwer tworzy na dysku folder uŝytkownika o nazwie User1, by modyfikować ustawienia uŝytkownika kliknij przycisk Modify by zmienić ustawienia i udostępnić folder. 26

27 Wybierz User1 i dodaj go do Sharing List. 27

28 MoŜesz kliknąć Uruchom (skrót klawiszy przyciski Win+R) i w polu Otwórz wpisz przed adresem IP udziału "\\" np. \\ i kliknij OK, by kontynuować. Jeśli wcześniej udział został prawidłowo dodany, wyświetlone zostanie okienko logowania się na konto konkretnego udziału, tutaj User1. NaleŜy podać login i hasło. 28

29 Teraz folder został ustawiony tak, Ŝe zostanie udostępniony na twoim urządzeniu Asmax NAS-Print Serwer. Do udziału mogą uzyskać dostęp inne komputery z twojej sieci lokalnej. 29

30 20. Jak zmienić hasło dostępu Wybierz uŝytkownika np. User1 i kliknij przycisk Modify. 30

31 Wprowadź nowe hasło dostępu i kliknij Apply, by zastosować wprowadzone zmiany. 21. Jak usunąć konto SMB (SAMBA) Wybierz konto, które chcesz usunąć i kliknij przycisk Delete by usunąć wskazane konto. Proszę zauwaŝyć, Ŝe wszystkie dane wewnątrz folderu będą skasowane po usunięciu konta uŝytkownika. Po wyświetleniu okienka potwierdzającego skasowanie danego konta i kliknięciu OK wskazane konto zostanie skasowane. 31

32 22. Serwer FTP Kliknij Enable by włączyć funkcję serwera FTP, jeśli planujesz jego uŝywanie. FTP server Configuration - Standardowy port dla serwera FTP to 21. Jeśli chcesz zmienić numer portu serwera FTP moŝesz podać wybrany przez siebie port z zakresu od 1025 do Ale ogólnie polecane jest uŝywanie domyślnego portu 21. File language suport - Domyślna strona kodowania ustawiona jest na angielską. Jeśli chcesz przechowywać lub przesyłać pliki z róŝną stroną kodową, moŝesz wybrać odpowiednie ustawienie z listy w tabeli. Aby przesyłać i przeglądać pliki poprawione wybierz właściwą stronę kodową dla swojej lokalizacji. Domyślna lokalizacja English jest najlepszym rozwiązaniem. Anonymous - Domyślnie utworzone jest anonimowe konto uŝytkownika serwera FTP. Pozwala to by przeglądać udostępnione zasoby w katalogu publicznym bez podawania nazwy uŝytkownika i hasła. Jednak ze względów na bezpieczeństwo lepiej jest załoŝyć konto wymagające podania hasła dostępowego. ZauwaŜ: aby mieć moŝliwość udostępniania zasobów serwera FTP do sieci Internet, musisz posiadać publiczny adres IP (stały lub dynamiczny), następnie na routerze przekierować np. w tym wypadku domyślny port 21 dla adresu IP naszego urządzenia Asamx NAS-Print Serwer w sieci lokalnej. 32

33 23. Jak dodać konto do serwera FTP Serwer FTP pozwala podzielić się twoimi danymi przez Internet ale teŝ w sieci LAN, dla wymiany plików przez Internet wymagany będzie publiczny adres IP (stały lub dynamiczny) i przekierowany port dla urządzenia Asmax NAS-Print Serwer. Wybierz serwer FTP i kliknij przycisk add i wprowadź nazwę uŝytkownika oraz hasło dla konta FTP i kliknij OK by kontynuować. W polu Account List" moŝesz zobaczyć ogólny stan kont FTP, nazwa, hasło, dostęp, czy konto jest włączone/wyłączone. Dla przesyłania plików FTP, polecamy uŝyć innego oprogramowania typu klient FTP np. FTP SyncQuick, Cute FTP, Total Commander itp. ZauwaŜ: Kiedy tworzysz konto FTP, proszę uŝywać tylko liter angielskiego alfabetu, bez znaków specjalnych dla nazw kont FTP. 33

34 34

35 24. Jak skasować konto serwera FTP W polu Account List moŝemy zobaczyć widok ogólny kont FTP, moŝemy dane konto modyfikować, wyłączyć lub skasować. ZauwaŜ: Usuwanie folderu danego konta FTP wymaŝą teŝ wszystkie pliki wewnątrz folderu danego konta. 25. XBOX 360 UPnP Media server Serwer mediów na urządzeniu Amsax NAS-Print Serwer moŝe zostać uŝyty, by udostępnić twoje zdjęcia i pliki muzyki z konsoli gier wideo od Microsoft XBOX360, która jest podłączona do tej samej sieci lokalnej. Zanim zaczniesz, upewnij się, Ŝe oba urządzenia są podłączone do tej samej sieci lokalnej i są włączone. Na Asmax NAS-Print Serwer przejdź do zakładki Media Server, X-BOX360 Media Server wybierz Photo Folder i udostępnij folder, np. folder PUBLIC jest włączony jako Photo Folder. 35

36 Wyjdź do menu media, wybierz albo muzykę labo zdjęcia i naciśnij A by kontynuować na twojej konsoli XBOX 360. Naciśnij X by zmienić źródło i wybierz twój dysk sieciowy, on powinien ukazać się jako pamięć-xxx i wyświetlić folder jeśli wcześniej umieściłeś go na twoim urządzeniu Asmax NAS-Print Serwer. 36

37 Wewnątrz udostępnionego folderu, moŝesz uzyskać dostęp do twoich zdjęć i plików muzyki, zaleŝnie jakiego trybu aktualnie uŝywasz. Wybierz pliki, które chcesz widzieć albo słuchać i włącz odtwarzanie. 26. USB Printer Server Zainstaluj sterownik twojej drukarki na komputerze np. jeśli twoja drukarka to Epson PL-6200L Printer i jest ona podłączona do urządzenia Asmax NAS-Print Serwer to musisz zainstalować po pierwsze sterownik do tej drukarki (PL-6200L) na twoim komputerze. Po instalacji sterownika, proszę kliknij Start" --> Panel Sterownia" --> Drukarki i faksy" --> Dodaj drukarkę" --> Dalej". 37

38 Podłącz drukarkę USB do Asmax NAS-Print Serwer, twoja instalacja sieciowa powinna wyglądać podobnie jak na obrazku poniŝej: Następnie wybierz opcję Drukarka lokalna podłączona do tego komputera i kliknij Dalej, by kontynuować. 38

39 Wybierz Utwórz nowy port, następnie Standard TCP/IP Port, i kliknij Dalej, by kontynuować. Wprowadź adres IP urządzenia Asmax NAS-Print Serwer i kliknij Dalej by kontynuować. 39

40 Wybierz Niestandardowy i kliknij na Ustawienia. 40

41 Wybieramy LPR w protokole i dalej kolejkę nazywamy np. LRxxxx; wybierz Włączone zliczanie bajtów LPR i kliknij OK by zakończyć ustawienie portu. 41

42 *** Jeśli występują problemy z drukowaniem proszę odznaczyć funkcję Włączone zliczanie bajtów LPR. Kliknij Zakończ by zakończyć dodawanie nowej drukarki TCP/IP. Następnie przejdź do zakładki na stronie konfiguracyjnej urządzenia Asmax NAS-Print Serwer Printer Server i sprawdź status drukarki sieciowej. JeŜeli w polu statusu wyświetla się OK, drukarka sieciowa została poprawnie zainstalowana i jest gotowa do uŝytkowania. 42

43 Dla niektórych urządzeń wielofunkcyjnych (Multi Function Printers - MFP)funkcje skanowania mogą nie być funkcjonalne. Prosimy o sprawdzenie wcześniej w specyfikacji producenta twojej drukarki. 27. Serwer Bit Torrent Wybieramy zakładkę BitTorrent, a następnie wybieramy uŝytkownika, którego chcemy uŝyć do pobrania plików, następnie kliknij przycisk Apply, by zapisać wprowadzone ustawienia. Nie naleŝy zmieniać ustalonej ścieŝki zapisu podczas pobierania plików, w przeciwnym wypadku pobieranie moŝe zostać przerwane. Zakres portów serwera moŝe zostać wybrany od 6881 do 65535, domyślnym portem BitTorrent jest Jeśli chcemy uzyskać wysokie ID co umoŝliwi nam szybsze i efektywniejsze pobieranie plików z sieci bit torrent, to musimy podobnie jak w przypadku serwera FTP przekierować wybrany port na routerze na taki, na którym będzie pracował nasz BitTorrent, domyślnie będzie to 6881 dla adresu IP naszego urządzenia w sieci lokalnej. Posiadamy równieŝ moŝliwość załadowania ograniczenia prędkości pobierania (przydatna funkcja zapobiegająca zapchaniu łącza przez wysyłanie danych do sieci bit torrent). "0" = nieograniczona prędkość wysyłania danych do sieci Internet (4 KB jest szybkością minimalną), następnie kliknij Set by zapisać ustawienia. 43

44 W polu Upload Your Torrent File kliknij Przeglądaj" i wybierz plik.torrent, a nastepnie załaduj plik do kolejki pobierania. ZauwaŜ: Zadania w polu Download Queue czyli kolejce pobierania będzie usunięta w czasie gdy nasze urządzenie będzie wyłączone lub dysk będzie odłączony. 44

45 28. Usuwanie zadania pobierania z kolejki Po zakończeniu pobierania, kliknij na przycisk Remove, by usunąć zadanie pobierania z kolejki zadań. ZauwaŜ: Zadania w polu Download Queue czyli kolejce pobierania będzie usunięta w czasie gdy nasze urządzenie będzie wyłączone lub dysk będzie odłączony. 45

46 29. Powiadomienia pocztowe (zakładka BitTorrent --> Mail Notification) Gdy pobieranie zostanie pomyślne zakończone, urządzenie moŝe wysłać pod wyznaczony adres wiadomość. Kliknij przycisk Mail setup, wprowadź serwer poczty wychodzącej SMTP, odbiorcy, SMTP A/C, hasło oraz kliknij Apply by zastosować wprowadzone wartości. Przykład poniŝej. 46

47 30. Instalacja dla Mac (Mac lub wyŝszy) Otwórz przeglądarkę Safari, wpisz nazwę urządzenia (storage) i wprowadź login i hasło dla urządzenia Asmax NAS-Print Serwer. 31. Konfiguracja serwera SAMBA w Mac OS X Kliknij Go w pasku narzędzi i wybierz Network podobnie jak na przykładzie poniŝej. 47

48 Kliknij 2x na WORKGROUP (albo inna nazwę dla grupy roboczej naszego urządzenia Asmax NAS-Print Server), zostanie znaleziony STORAGE-xxxx (lub inna nazwa z naszego urządzenia). Kliknij przykładowo na storage-xxxx. 48

49 Wybierz folder, który chcesz udostępnić i kliknij OK by folder został udostępniony. Następnie kliknij OK by wyświetlić folder na pulpicie. 49

50 32. Jak zmapować twój dysk podłączony do Asmax NAS- Print Serwer jako dysk sieciowy w twoim komputerze 1. Proszę kliknąć Start w MS Windows 2. Kliknij Wyszukaj 3. Wybierz Komputery lub ludzie 4. Wybierz Komputer w sieci, a w wyświetlonym okienku podaj nazwę szukanego komputera, np. storage-xxxx. Kliknij przycisk Wyszukaj. Następnie wyświetlone zostaną wyniki wyszukiwania. 5. Kliknij OK, by wyświetlić folder na pulpicie. Na wyszukanym punkcie w naszej sieci lokalnej Storage-xxxx", kliknij 2x prawym przyciskiem myszy. Wybierz folder, jaki chcesz zmapować, kliknij prawym przyciskiem myszy na funkcji Mapuj dysk sieciowy". 50

51 Uwaga: W celu szybkiego i stabilnego połączenia, zalecane jest, by mapować foldery, które często uŝywamy jako dyski sieciowe. UmoŜliwi to bezpośredni dostęp do udostępnionych folderów na Asmax NAS-Print Serwer z naszego komputera. 51

52 33. Pytania i odpowiedzi Pytanie: Jaki jest domyślny adres IP urządzenia Asmax NAS-Print Serwer? Odpowiedź: Domyślny adres IP urządzenia to: lub proszę wpisać nazwę: storage w przeglądarce Internet Explorer. Pytanie: Jakie są domyślnie parametry logowania do urządzenia Asmax NAS- Print Serwer? Odpowiedź: Domyślny login to admin, domyślne hasło to: admin Pytanie: Zapomniałem loginu i hasła dostępowego, co mam zorbić? Odpowiedź: 1) Wciśnij przycisk Reset" znajdujący się na obudowie urządzenia np. spinaczem biurowym i trzmaj go wciśniętego 2) Wyłącz urządzenie z prądu i trzymając wciśnięty cały czas przycisk restart włącz urządzenie do prądu 3) Zaczekaj około 30 sekund i po tym czasie puść przycisk Reset" 4) Asmax NAS-Print Serwer wróci do ustawień fabrycznych-domyślnych Pytanie: Dlaczego nie mogę utworzyć folderu/udziału w SMB albo serwerze FTP? Odpowiedź: Aby uniknąć problemu wsparcia dla języków, proszę utworzyć foldery/udziały z tylko angielskimi znakami. 52

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Model urządzenia: NAS-USB Wersja instrukcji: 1.1 17.06.2008

Model urządzenia: NAS-USB Wersja instrukcji: 1.1 17.06.2008 Podręcznik użytkownika NAS-USB Model urządzenia: NAS-USB Wersja instrukcji: 1.1 17.06.2008 1 Podręcznik użytkownika NAS-USB... 1 1 Przegląd możliwości produktu... 3 2 Elementy urządzenia... 3 3 Środowisko

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.05 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SquareOne Personal Server SQ201 z bezprzewodowym routerem szerokopasmowym. Instrukcja obsługi (Wersja 1.2)

SquareOne Personal Server SQ201 z bezprzewodowym routerem szerokopasmowym. Instrukcja obsługi (Wersja 1.2) SquareOne Personal Server SQ201 z bezprzewodowym routerem szerokopasmowym Instrukcja obsługi (Wersja 1.2) Prawa autorskie Prawa autorskie 2007 ITian Corporation wszelkie prawa zastrzeŝone. Square One jest

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

USB/NAS Storage Server

USB/NAS Storage Server Obudowa dysku sieciowego ULS 3282 USB/NAS Storage Server www.humanmedia.pl Wersja 1.1 02.2010 All rights reserved Human Media Poland Copyright 2010 Powielanie oraz kopiowanie fragmentów lub całości, bez

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Asmax BR 704G. Podręcznik szybkiej instalacji

Asmax BR 704G. Podręcznik szybkiej instalacji Asmax BR 704G Podręcznik szybkiej instalacji 1. Zawartość opakowania... 2 2. Miejsce zamontowania urządzenia... 2 3. Wskaźniki i złącza urządzenia... 2 3.1 Przedni panel... 2 3.2 Tylni panel... 3 4. Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-04-26 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Podręcznik uŝytkownika 1.08 2007-04-02 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści...

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. NetShare ME-740AN P/N:X210-0162

Instrukcja obsługi. NetShare ME-740AN P/N:X210-0162 Instrukcja obsługi NetShare ME-740AN P/N:X210-0162 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYTYCZNYMI FCC (FEDERALNA KOMISJA ŁĄCZNOŚCI) Ten produkt został przetestowany i spełnia wymagania określone dla urządzeń cyfrowych

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Podręcznik uŝytkownika wersja dla firmware`u 1.21 2008/09/11 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus G DI-524 TM

D-Link AirPlus G DI-524 TM D-Link AirPlus G DI-524 TM Podręcznik uŝytkownika Version 2.02 Building Networks for People Spis treści Wymagania systemowe... 4 Złącza... 6 Funkcje... 6 Instalacja... 7 Konfiguracja... 8 Home > Wizard...

Bardziej szczegółowo

AR-7084A / AR-7084gA. AR-7084B / AR-7084gB Przewodowy / Bezprzewodowy Router ADSL 2+ Podręcznik UŜytkownika. Wersja: 2.

AR-7084A / AR-7084gA. AR-7084B / AR-7084gB Przewodowy / Bezprzewodowy Router ADSL 2+ Podręcznik UŜytkownika. Wersja: 2. AR-7084A / AR-7084gA AR-7084B / AR-7084gB Przewodowy / Bezprzewodowy Router ADSL 2+ Podręcznik UŜytkownika Wersja: 2.0 (Styczeń 2007) 1 Edimax Technology Co, LTD. - wszelkie prawa zastrzeŝone. śadna część

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04 D-Link DSL-G624T Wireless ADSL Router Podręcznik uŝytkownika Version 1.04 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Złącza... 6 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Network Fundamentals Module 1. Living in a Network-Centric World Internet - sieć komputerowa o zasobach ogólnodostępnych, uŝywająca do transmitowania danych protokołu

Bardziej szczegółowo

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 1.1 KAMERY SIECIOWE... 7 1.3 PRZEGLĄD MODELI... 8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 10 2.2 SYSTEM OPERACYJNY I OBSŁUGIWANE

Bardziej szczegółowo

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1 WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router Instrukcja obsługi Ver1.1 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania

UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do pracy wewnątrz pomieszczenia. Nie wolno podłączać wtyków kabli telefonicznych

Bardziej szczegółowo

D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP

D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP Podręcznik uŝytkownika Ver 1.0 2007-04-17 1 Spis Treści Zawartość opakowania...3 Wymagania systemowe...4 Złącza...5 Instalacja...6 Konfiguracja...7 Basic Network Setting >

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo