INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE DO OCENY RYZYKA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 13 do SIWZ 4/ PN /15 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku Adres siedziby: ul. Równa 19/21, Gdańsk Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 1. Gdańsk, ul. Równa 19/21 2. Gdańsk, ul. Opata Hackiego 10A 3. Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Pszczółkach II. UBEZPIECZENIA MIENIA INFORMACJE O BUDYNKACH I OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKÓW: O/Gdańsk Budynek A część biurowa z wiatą Budynek o konstrukcji mieszanej. - konstrukcja szkieletowa żelbetowa, wypełnienie gazobeton i cegła pełna w części z więźbą drewnianą - ściany działowe z cegły pełnej Część piętrowa: - budynek murowany z cegły pełnej - strop żelbetowy - dach konstrukcja z kształtowników stalowych i blachy trapezowej konstrukcyjnej - ściany działowe z cegły pełnej Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem, dach wełną mineralną. Budynek A część biurowa- garażowa - konstrukcja szkieletowa żelbetowa, wypełnienie gazobeton - ściany działowe z cegły pełnej Część piętrowa: - budynek murowany z gazobetonu - strop żelbetowy - dach konstrukcja z kształtowników stalowych i blachy trapezowej konstrukcyjnej - ściany działowe z cegły i płyt gipsowych na stelażu stalowym Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem, dach wełną mineralną. Budynek B biurowo-garażowy - konstrukcja szkieletowa żelbetowa, wypełnienie gazobeton Część czteropiętrowa: - konstrukcja szkieletowa żelbetowa, wypełnienie gazobeton - strop żelbetowy - stropodach wentylowany, żelbetowy - ściany działowe z cegły i gazobetonu Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem, dach wełną mineralną. Strona 1 z 8

2 Budynek C przepompownia ścieków - budynek murowany - dach żelbetowy Budynek typu kontenerowego miasteczka ruchu drogowego Konstrukcja stalowa obłożona płytami warstwowymi ocieplonymi styropianem Wiata gospodarcza nr 1 Konstrukcja stalowa obłożona płytami warstwowymi ocieplonymi styropianem Wiata gospodarcza nr 2 Konstrukcja stalowa obłożona płytami warstwowymi ocieplonymi styropianem O/Gdynia Budynek biurowo-garażowy Budynek parterowy: - konstrukcja szkieletowa żelbetowa, wypełnienie gazobeton - ściany działowe z cegły pełnej Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem, dach wełną mineralną. O/Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Pszczółkach ODTJ usytuowany jest w m. Pszczółki ul. Żuławska 5 na terenie działek nr 371/6 obręb Skowarcz, 371/4 obręb Skowarcz oraz 249/5 obręb Pszczółki. Budynek biurowo-garażowy zlokalizowany jest na działce nr 371/6. ODTJ składa się z: 1. budynku biurowo-garażowego z częścią magazynową 2. placu manewrowego/tor szkoleniowy/toru kartingowy 3. toru ziemnego 4. płyt poślizgowych 5. parkingów 6. ogrodzenia panelowego Budynek biurowo-garażowy Budynek biurowo-garażowy podzielony jest na dwie strefy: 1. cz. garażowo-magazynowa - strefa PM o pow. użytkowej ca; 424 m2 2. cz. biurowa strefa ZL o pow. ca: 213 m2 Budynek biurowo-garażowy jest wykonany w technologii szkieletowo-stalowej. Stalowe dźwigary oparte są na słupach stalowych. Dach dwuspadowy wsparty na dźwigarach i przykryty blachą trapezową. Ściany nadziemne częściowo murowane. Stropodach - blacha trapezowa konstrukcyjna, ocieplona termicznie i kryta papami termozgrzewalnymi. Nad częścią magazynowo garażową płyty warstwowe. Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych energooszczędnych oraz NRO z rdzeniem z polistyrenu. Ściana oddzielenia p.poż. o odporności ogniowej REI 60, murowana z cegły silikatowej. Ścianki działowe z płyt K-G Budynek zawodów nr 1 Budynek piętrowy z zewnętrzną stalową klatką schodową. Budynek typu kontenerowego. Konstrukcja stalowa obłożona płytami warstwowymi z rdzeniem z polistyrenu. Budynek zawodów nr 2 Budynek parterowy. Budynek typu kontenerowego. Konstrukcja stalowa obłożona płytami warstwowymi z rdzeniem z polistyrenu. Strona 2 z 8

3 PORD w Gdańsku nie posiada magazynów wysokiego składowania (powyżej 4 m) Przeznaczenie budynków: Działalność statutowa egzaminacyjno-szkoleniowa. OPIS KONSTRUKCJI DACHÓW: O/Gdańsk Budynek A część biurowa z wiatą - dach z płyt żelbetowych, w części dodatkowa więźba dachowa drewniana. Część piętrowa: - dach konstrukcja z kształtowników stalowych i blachy trapezowej konstrukcyjnej Budynek A część biurowa- garażowa - dach z płyt żelbetowych Część piętrowa: - dach konstrukcja z kształtowników stalowych i blachy trapezowej konstrukcyjnej Budynek B biurowo-garażowy - ocieplenie dachu styropian Część czteropiętrowa: - stropodach wentylowany, żelbetowy Budynek C przepompownia ścieków - dach żelbetowy. Budynek typu kontenerowego miasteczka ruchu drogowego - dach płyty warstwowe wypełnione styropianem Wiata gospodarcza nr 1 - dach płyty warstwowe wypełnione styropianem Wiata gospodarcza nr 2 - dach płyty warstwowe wypełnione styropianem O/Gdynia Budynek biurowo-garażowy Budynek parterowy: - ocieplenie dachu styropian Elementy drewniane występują jedynie w konstrukcji więźby dachowej wiaty egzaminacyjnej jako nakładka na żelbetowy dach w celu uzyskania dwuspadowej Strona 3 z 8

4 powierzchni dachu. Instalacja elektryczne nie przebiega w części drewnianej konstrukcji dachu. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE: GDAŃSK Stosowane zabezpieczenia to: gaśnice 44 sztuki, hydranty wewnętrzne 5 sztuk, hydranty zewnętrzne 4 sztuki, urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru,,sap typu POLON instalacje w budynkach A i B, stały dozór, system oddymiania -Budynek B. Budynki nie stoją w zabudowie zwartej. Minimalne odległości między budynkami w Oddziale Gdańsk powyżej 6m. OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 1,5 km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 10 min Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Źródła dostarczenia wody: hydranty przepływ sprawdzany okresowo ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE: Stosowane zabezpieczenia to alarm p/włamaniowy, alarm p/włamaniowy z monitoringiem, firma ochrony MEMLING SECURITY. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone. INFORMACJE DODATKOWE: 1. Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. wystąpiła powódź- w 2001 r. podchodzące w Gdańsku pod teren ośrodka wody powodziowe nie wyrządziły żadnych szkód w mieniu ośrodka. 2. Wskazane w SIWZ lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym, obecnie kanał Raduni jest w przebudowie (ściany żelbetowe), co znacznie zmniejsza zagrożenie powodziowe. 3. Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: Strona 4 z 8

5 a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.). 4. W procesach pracy nie występują czynniki stwarzające atmosferę wybuchową. 5. Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane. 6. Nie występują instalacje gazowe, dymne i spalinowe w przewodach kominowych i instalacje gazów medycznych. 7. Stan techniczny budynków jest bardzo dobry, poszczególne budynki podlegają wymaganym przeglądom. GDYNIA Stosowane zabezpieczenia to: gaśnice 11 sztuk, hydranty zewnętrzne 1 szt., urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru,,sap typ - POLON instalacja, stały dozór. OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 25 km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 12 min Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Źródła dostarczenia wody: hydranty przepływ sprawdzany okresowo ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE: Stosowane zabezpieczenia to alarm p/włamaniowy, alarm p/włamaniowy z monitoringiem, firma ochrony MEMLING SECURITY. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone. Strona 5 z 8

6 INFORMACJE DODATKOWE: 8. Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.). 9. W procesach pracy nie występują czynniki stwarzające atmosferę wybuchową. 10. Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane. 11. Nie występują instalacje gazowe, dymne i spalinowe w przewodach kominowych i instalacje gazów medycznych. 12. Stan techniczny budynków jest bardzo dobry, poszczególne budynki podlegają wymaganym przeglądom. ODTJ AUTODROM POMORZE PSZCZÓŁKI Stosowane zabezpieczenia to: 1. Gaśnice, 2. hydrant zewnętrzny 1 szt, podziemny przy bramie wjazdowej. Dodatkowo budynek biurowo-garażowy wyposażony będzie w urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru,,sap. Budynki nie stoją w zabudowie zwartej. Minimalne odległości między budynkami powyżej 6m. OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 2 km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 5 min Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Strona 6 z 8

7 Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Źródła dostarczenia wody: hydranty przepływ sprawdzany okresowo ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE: Stosowane zabezpieczenia to alarm p/włamaniowy, alarm p/włamaniowy z monitoringiem, monitoring wizyjny, firma ochroniarska. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone. INFORMACJE DODATKOWE: 1. Obiekt nie znajduje się na terenie zalewowym. 2. Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.). 3. W procesach pracy nie występują czynniki stwarzające atmosferę wybuchową. 4. Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane. 5. Budynek biurowo-garażowy ogrzewany jest z własnej kotłowni na pelet, a budynki typu kontenerowego elektrycznie. 6. Stan techniczny budynków jest bardzo dobry, poszczególne budynki podlegają wymaganym przeglądom. SZKODOWOŚĆ Z OKRESU OSTATNICH 3 LAT: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych: szkód, łącznie wypłacono: 2 694,71 zł szkód, łącznie wypłacono: 7 049,65 zł szkody, łącznie wypłacono: 2 814,38 zł szkody, łącznie wypłacono: 8 641,75 zł Strona 7 z 8

8 Ubezpieczenie autocasco: szkody, łącznie wypłacono: ,45 zł szkód, łącznie wypłacono: ,25 zł szkód, łącznie wypłacono: ,59 zł szkód, łącznie wypłacono: ,67 zł, 3 rezerwy w wysokości zł Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: szkody, wypłacono: 900,00 zł szkody, łącznie wypłacono: zł Ubezpieczenie Assistance: szkód, łącznie wypłacono: 933,79 zł UBEZPIECZENIA MIENIA Ubezpieczenie mienia All risk: szkoda (pożar) wypłacono: 3 996,33 zł szkoda, wysokość rezerwy: zł UBEZPIECZENIE OC DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ Ubezpieczenie odpowiedzialności podmiotu wykonującego działalność leczniczą: Brak szkód. Strona 8 z 8

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 61/04/03/02013/N/Kup INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup Adres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 26 Załącznik nr 9 do SIWZ 106/2014/N/Sokołowsko INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko Adresy innych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 90/2014/N/Korfantów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Adres siedziby: 48-317 Korfantów ul. Wyzwolenia 11

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 9 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 73/2014/N/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie Adres siedziby (dyrekcji): al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 7 Załącznik nr 9 do SIWZ ZP- 62/ 2013 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie Adres siedziby (dyrekcji): 48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 34 NIP: 753-19-67-997

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH Strona 1 z 8 Załącznik nr 7 do SIWZ 120/2014/N/Rabka Zdrój INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Miejski w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. Adres siedziby: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Słoneczna 3 Adresy

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO)

OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO) Strona 1 z 8 Załącznik nr 10 do SIWZ 26/2015/N/Górno INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie Adres:

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 9 do SIWZ 223/28/08/2012/N/Zawiercie INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Powiatowy w Zawierciu Adres siedziby (dyrekcji): 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 I. UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ 405/13/12/2012/N/Kościan INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Szpitalna 7, 64-000

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce- Zdroju Adres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 10 Załącznik nr 9 do SIWZ 385/06/12/2012/N/WODZISŁAW ŚLĄSKI INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 10 Załącznik nr 7 do SIWZ 11/2014/N/Ełk INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku Adres siedziby: 19-300 Ełk, ul. Kościuszki 30 NIP: 848-15-70-837

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 306/29/11/2013/N/Zakopane INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 12 Załącznik nr 13 do SIWZ 349/06/12/2013/Gdańsk INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Smoluchowskiego 18,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr 28/2015/N/Jaroszowiec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Adres siedziby (dyrekcji): ul. Kolejowa nr 1 A,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 13 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 129/2014/N/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 11 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 14/2014/N/Sosnowiec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. Adres siedziby: 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1 NIP: 644

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ nr 208/17/07/2012/N/Biała Podlaska INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Adres siedziby : ul. Terebelska 57-65 21-500

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 301/05/11/2012/NO/Rzeszów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ nr 05/07/01/2013/N/Krosno INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Ubezpieczający/Ubezpieczony Nazwa: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Adres siedziby (dyrekcji): ul.

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 96 Zamawiający: Nazwa: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Lwowska 60, 35 301 Rzeszów NIP: 813 15 02-114 REGON: 690697529

Bardziej szczegółowo

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp.

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp. SPIS CZĘŚĆ I TREŚCI KWESTIE OGÓLNE 1. Tytuł (temat) opracowania 2. Podstawa prawna 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Gabaryty 2. Konstrukcja 3. Przeznaczenie 4.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM. (data, podpis i pieczęć) INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU (wyciąg dla PSP i innych służb ratowniczych) Opracował: Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

Leszno: 02/2011 Numer ogłoszenia: 186616-2011; data zamieszczenia: 06-07-2011

Leszno: 02/2011 Numer ogłoszenia: 186616-2011; data zamieszczenia: 06-07-2011 Leszno: 02/2011 Numer ogłoszenia: 186616-2011; data zamieszczenia: 06-07-2011 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na ubezpieczenie majątku miasta Poznania, zarządzanego przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań CPV: 66510000 8 Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Zamawiającego

Charakterystyka Zamawiającego Lokalizacja: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, znak sprawy: PN-02/USOR_ZAKOP/2014 Charakterystyka Zamawiającego Załącznik nr 1 do SIWZ Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo