r a p o rt r o c z n y 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "r a p o rt r o c z n y 2011"

Transkrypt

1 raport roczny 2011

2

3 raport roczny 2011

4 Spis treści

5 SPÓŁKA I JEJ ORGANIZACJA List Przewodniczącego Rady Nadzorczej List Prezesa Zarządu Zarząd Akcjonariat i Rada Nadzorcza Pracownicy Strategia i pozycja Spółki na rynku Organizacja Spółki DZIAŁALNOŚĆ UBEZPIECZENIOWA Działalność ubezpieczeniowa Pośrednicy Kluczowe linie produktowe Ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia komunikacyjne Ubezpieczenia osobowe i zdrowotne Ubezpieczenia finansowe System informatyczny WYNIKI Wyniki działalności ubezpieczeniowej Odszkodowania Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe Reasekuracja Polityka inwestycyjna Wyniki i wskaźniki bezpieczeństwa SUKCES I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Nagrody i wyróżnienia Społeczna odpowiedzialność biznesu SPRAWOZDANIE FINANSOWE Opinia biegłego rewidenta Independent Registered Auditor s Opinion Bilans (Balance sheet) Techniczny rachunek ubezpieczeń (Technical account) Rachunek ogólny (General profit and loss account) Rachunek przepływów pieniężnych (Cash flow statement) Deklaracja wypłacalności (Solvency declaration) ENGLISH VERSION Summary Welcome to the family of VIG Vienna Insurance Group DANE TELEADRESOWE Adresy jednostek terenowych

6 1

7 Spółka i jej organizacja

8 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Szanowni Państwo, Biznes ubezpieczeniowy opiera się na stabilności i zaufaniu pomiędzy ubezpieczycielem, jego klientami, pośrednikami i partnerami. Tylko wtedy możliwa jest z jednej strony satysfakcja i bezpieczeństwo klientów, a z drugiej strony sukces towarzystwa. W imieniu Rady Nadzorczej chcę wyrazić ogromne zadowolenie z faktu, że InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group od wielu już lat wprowadza w życie te zasady osiągając znakomite rezultaty. Rok 2011 był kolejnym, który dla InterRisku zakończył się osiągnięciem wyśmienitych wyników finansowych. Towarzystwo zebrało składki w wysokości 1,06 miliarda złotych, dzięki czemu zajmuje silną pozycję wśród pięciu największych ubezpieczycieli majątkowych w Polsce. Zysk brutto InterRisku wyniósł w 2011 roku 70,2 miliona PLN. Bardzo dobre i co równie istotne trwałe wyniki są osiągane przez InterRisk dzięki konsekwentnej realizacji strategii nastawionej na rozwój zdywersyfikowanego i rentownego portfela ubezpieczeń. Sukcesy firmy doceniają także niezależne organizacje. W 2011 roku InterRisk został uhonorowany jedną z najbardziej prestiżowych nagród w polskim świecie biznesu Orłem Rzeczpospolitej. W imieniu Rady Nadzorczej chcę pogratulować tego spektakularnego sukcesu Panu Prezesowi Janowi Bogutynowi, Zarządowi oraz wszystkim pracownikom towarzystwa. Franz Fuchs Przewodniczący Rady Nadzorczej InterRisk oraz pięć innych firm działających na polskim rynku ubezpieczeń: Benefia, Benefia Życie, Compensa, Compensa Życie oraz PZM TU są częścią austriackiej grupy ubezpieczeniowej Vienna Insurance Group. VIG zajmuje obecnie doskonałą trzecią pozycję na polskim rynku ubezpieczeń majątkowych, a InterRisk w ogromnym stopniu przyczynił do tego osiągnięcia. Mając na względzie plany dalszego rozwoju Vienna Insurance Group jako główny akcjonariusz podjęła w 2011 roku decyzję o połączeniu InterRisku z inną spółką należą do grupy PZM TU. Fuzja obu firm odbędzie się w roku Połączone towarzystwo będzie nadal działało pod marką InterRisk, która jest synonimem stabilności i sukcesu. Jestem przekonany, że ta ważna decyzja stworzy nowe możliwości dla samego towarzystwa i przyczyni się do jego dalszego wzrostu. W imieniu Rady Nadzorczej chciałbym podziękować Panu Prezesowi Janowi Bogutynowi, całemu Zarządowi, a także pracownikom i współpracownikom InterRisku za wyśmienite osiągnięcia w roku Chcę Państwu także życzyć powodzenia w realizacji ambitnych planów i projektów w roku Z poważaniem, Franz Fuchs 6 Spółka i jej organizacja

9 List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Oddaję w Państwa ręce Raport Roczny InterRisk SA Vienna Insurance Group za 2011 rok i zapraszam do lektury naszego wydawnictwa tym bardziej, że w tym roku ma ono szczególny charakter. Kolejny już raz możemy mówić o rynkowym sukcesie. Wyniki finansowe osiągnięte w ubiegłym roku przez Spółkę potwierdzają skuteczność kontynuowanej przez nas konsekwentnie w okresie minionych 15 lat strategii rozwoju sprowadzającej się do jednoczesnego zwiększania wielkości sprzedaży oraz poziomu osiąganego zysku. Spółka po raz drugi z rzędu przekroczyła pułap 1 mld PLN składki przypisanej brutto, umacniając się tym samym na 5 miejscu w rankingu największych firm oferujących ubezpieczenia majątkowe w Polsce. Przekroczyliśmy także podstawowy cel postawiony przez naszego akcjonariusza w postaci osiągnięcia wysokiego wyniku finansowego. W 2011 roku uzyskaliśmy najwyższy w dotychczasowej historii Spółki wynik finansowy, który wyniósł 70,2 mln PLN i był o blisko 30% wyższy niż w roku Po raz kolejny InterRisk SA Vienna Insurance Group osiągnął również najlepsze wyniki wśród polskich spółek Grupy VIG. Kieruję tą Spółką nieprzerwanie przez okres 15 lat. W tym okresie Spółka trzykrotnie zmieniała swoją nazwę oraz głównych akcjonariuszy. Nie przeszkodziło to jednak w stałym umacnianiu jej pozycji rynkowej (awans na liście rankingowej firm ubezpieczeniowych z 23 pozycji na obecną, 5-tą) oraz rentowności (uzyskiwanie dodatniego wyniku finansowego przez kolejnych 14 lat). Ten sukces jest zasługą całego Zespołu InterRisk SA Vienna Insurance Group. Dr Jan Bogutyn Prezes Zarządu To właśnie Zespół doświadczonych specjalistów stanowił i stanowi o sile kierowanej przeze mnie Spółki. W Raporcie przedstawiamy Państwu, obok wyników, również kadrę menedżerską InterRisk SA Vienna Insurance Group, bez której Spółka nie osiągnęłaby swojego rynkowego sukcesu. W imieniu swoim jak i Zarządu InterRisk SA Vienna Insurance Group pragnę w tym miejscu podziękować całemu Zespołowi wszystkim Pracownikom, a także Agentom, Brokerom i Partnerom biznesowym za owocną współpracę i wysiłek jaki włożyliście Państwo we współtworzenie osiągnięć Spółki w roku Bez Waszego wysiłku i zaangażowania, nawet najbardziej ambitne plany pozostałyby w sferze marzeń. To dzięki Wam InterRisk SA Vienna Insurance Group stał się jednym z istotnych graczy na polskim rynku ubezpieczeniowym. W ubiegłym roku Spółka otrzymała wyjątkową, bo najbardziej prestiżową w Polsce nagrodę dla najlepszej instytucji finansowej kraju Orła Rzeczpospolitej. Osiągnięcia Spółki, jej wieloletni i efektywny wzrost, jak również spektakularne wyniki finansowe zostały wyróżnione przez Kapitułę, do której należą najwybitniejsi polscy ekonomiści. Ale nie wolno spocząć na laurach. W roku 2012 oprócz realizacji ambitnych zadań planowych będziemy dokonywać wewnętrznej reorganizacji oraz fuzji z siostrzaną spółką z Grupy VIG, tj. PZM TU SA Vienna Insurance Group. Jest to trudne wyzwanie, ale jego pełna realizacja pozwoli nam usprawnić obsługę Klientów, Agentów, Brokerów i obniżyć koszty działalności. Po połączeniu nowa Spółka będzie kontynuować działalność pod uznaną i silną marką InterRisk SA Vienna Insurance Group. Wyrażam nadzieję, że nadal łączyć nas będą wspólne cele, zaufanie i zaangażowanie w pracę nad osiąganiem dalszych, obopólnie satysfakcjonujących sukcesów i jednocześnie życzę wielu osiągnięć nowemu kierownictwu Spółki. Z wyrazami szacunku Dr Jan Bogutyn Spółka i jej organizacja 7

10 Zarząd Józef Winiarski Izabella Dudzin Dr Jan Bogutyn Zbigniew Mikulski Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za ubezpieczenia finansowe, osobowe i zdrowotne oraz projekty informatyczne w Spółce Wiceprezes Zarządu zarządza finansami Spółki, nadzoruje politykę reasekuracyjną oraz administrację Prezes Zarządu odpowiedzialny za strategię i kierowanie całą Spółką, jej wizerunek, politykę kadrową oraz sprawy organizacyjne i obsługę prawną Wiceprezes Zarządu nadzoruje ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, sieć jednostek terenowych oraz organizację sprzedaży 8 Spółka i jej organizacja

11 Akcjonariat i Rada Nadzorcza Główny akcjonariusz Spółki Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group posiada 99,98% akcji InterRisk SA Vienna Insurance Group. Kapitał zakładowy Spółki wynosi PLN. Na koniec 2011 roku skład akcjonariatu Spółki przedstawiał się następująco: AKCJONARIUSZ UDZIAŁ Wiener Städtische Versicherung AG VIG 99,98 % Pozostali akcjonariusze 0,02 % Razem 100,00 % W roku 2011 nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Panowie Rudolf Ertl oraz Franz Kosyna złożyli rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej. W dniu 17 czerwca 2011r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na ich miejsce nowych członków Rady. Są nimi: Dieter Fröhlich, Wolfgang Petschko oraz Roland Goldsteiner. Na dzień 31 grudnia 2011 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: Franz Fuchs Przewodniczący Rady Nadzorczej Hans Peter Hagen Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Dieter Fröhlich Członek Rady Nadzorczej Roland Goldsteiner Członek Rady Nadzorczej Wolfgang Petschko Członek Rady Nadzorczej Iwona Młynarska Zespół Organizacyjny, Doradca Prezesa W dniu 12 kwietnia 2011 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy InterRisk SA Vienna Insurance Group podjęło decyzję o wypłacie akcjonariuszom Spółki dywidendy w kwocie PLN, to jest 29,36 PLN na 1 akcję. Spółka i jej organizacja 9

12 Pracownicy Spółka od lat stawia sobie za jeden z najważniejszych celów realizowanie stabilnej i przemyślanej polityki kadrowej. Polega ona na przekonaniu, że rozwój firmy jest pochodną kwalifikacji i zaangażowania zespołu pracowników. Konsekwentnie pozyskiwane są osoby o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i najlepszych predyspozycjach do wykonywania powierzonych zadań. Z myślą o nich w Spółce funkcjonuje specjalny system wynagrodzeń. InterRisk SA Vienna Insurance Group w grudniu 2011 zatrudniał 774 osoby. Tym samym zatrudnienie w Spółce pozostało na poziomie z roku Jest to przejaw konsekwentnie realizowanej strategii ścisłej korelacji między liczbą pracowników, a poziomem pozyskanej składki przypisanej brutto. InterRisk SA Vienna Insurance Group zatrudnia kadrę o wysokich kwalifikacjach, niezależnie od stanowisk, jakie poszczególne osoby zajmują w strukturze organizacji. Ponad 90% pracowników legitymuje się wyższym wykształceniem. Osoby w wieku od 20 do 50 lat stanowią 82,4% ogółu pracowników, w tym dominującą grupą (aż 35,3% ogółu pracowników) są osoby pomiędzy 31 a 40 rokiem życia. Realizując strategię stabilnej polityki kadrowej, Spółka wyróżnia każdego roku pracowników z 10-cio i 15-letnim stażem pracy. Do końca 2011 InterRisk SA Vienna Insurance Group uhonorował 104 pracowników z 10-letnim stażem pracy i 19-tu z 15-letnim stażem. Aż 69% pracowników Spółki stanowią kobiety. Panie zajmują 54% stanowisk menedżerskich. Wśród najmłodszej grupy pracowników, tj. w grupie wiekowej lat, kobiety stanowią 75 %. W 2011 roku 30 pań urodziło dzieci. Wysoki odsetek kobiet idzie w parze z przemyślaną polityką prorodzinną realizowaną od lat przez InterRisk SA Vienna Insurance Group. Dla kobiet, które bezpośrednio po urodzeniu dziecka chcą kontynuować karierę zawodową Spółka stara się stworzyć warunki umożliwiające połączenie opieki nad dzieckiem z dalszym rozwojem zawodowym. Spółka oferuje także możliwość dofinansowywania do każdego wypoczynku dzieci pracowników. W 2011 InterRisk SA Vienna Insurance Group przeznaczył na to na to kwotę ok. 200 tys. PLN. Wanda Juniewicz Zespół Kadr i Szkolenia, Doradca Prezesa 10 Spółka i jej organizacja

13 Zainteresowani pracownicy InterRisk SA Vienna Insurance Group są objęci ubezpieczeniem medycznym. Jednym z istotnych elementów polityki kadrowej są szkolenia. Spółka traktuje podnoszenie wiedzy i kompetencji zawodowych swoich pracowników i agentów jako najważniejszą inwestycję. Szkolenia W 2011 roku przeprowadzono liczne szkolenia grupowe dla pracowników oddziałów. Szkolenia miały na celu pogłębienie znajomości sprzedawanych produktów, udoskonalenie technik sprzedaży, usprawnienie procesu likwidacji szkód oraz prawnych form zabezpieczenia dla udzielonych gwarancji. Ponadto w trakcie całego roku organizowane były liczne szkolenia dla agentów oraz osób wykonujących czynności agencyjne. Obok szkoleń licencyjnych, były to szkolenia z zakresu wiedzy produktowej oraz podnoszenia umiejętności negocjacyjnych i sprzedażowych. 117 pracowników uczestniczyło w indywidualnych specjalistycznych szkoleniach, kursach, seminariach, konferencjach i warsztatach. Ich tematem były m.in.: nowe rozwiązania w produktach ubezpieczeniowych, zagadnienia związane z likwidacją szkód, w tym problematyka zadośćuczynienia, podatki oraz różne aspekty wprowadzenia nowych wymogów wypłacalności Solvency II. Spółka i jej organizacja 11

14 Dyrektorzy Oddziałów InterRisk Vienna Insurance Group Pierwszy rząd od góry: Paweł Gucio Piotrków Trybunalski Marek Kolasa Kielce Dariusz Gintowt Gdańsk Janusz Lipiński Kraków Jan Grzela Bydgoszcz Jacek Marchlewski Toruń Drugi rząd od dóry: Andrzej Głowacz Radom Piotr Wójcik Rzeszów Tarnów Jarosław Przesław Białystok Renata Kopeć Wrocław Krystyna Szuman Zielona Góra Grażyna Kocik Łódź Ewa Bargłowska Szczecin Trzeci rząd od góry: Tomasz Miśkiewicz Bielsko Biała I Łucja Grodziewicz Elbląg Elżbieta Bobrowska Sopot Krystyna Żak Poznań Iwona Sadkowska Katowice Agnieszka Słowik-Michalska Liblin I Andrzej Zieliński Siedlce Czwarty rząd od góry: Radosław Gottfried Opole Marta Gładosz Olsztyn Elżbieta Pasternak-Kaźmierczak Kalisz Wojciech Żernicki Warszawa I Ewa Mickiewicz Warszawa III Urszula Szczurek Bielsko Biała II Paweł Ćwikliński Lublin II

15 Strategia i pozycja Spółki na rynku InterRisk SA Vienna Insurance Group otrzymał pozwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej 5 listopada 1993 roku, jest zatem jedną z najbardziej doświadczonych firm ubezpieczeniowych na polskim rynku. Strategicznym celem InterRisk SA Vienna Insurance Group jest prowadzenie rentownej działalności ubezpieczeniowej oraz maksymalizowanie wartości rynkowej Spółki poprzez systematyczny wzrost jej udziału w rynku. Realizujemy ten cel głównie przez wysoką jakość usług świadczonych naszym klientom. Działania podejmowane przez Spółkę w 2011 roku były ściśle podporządkowane realizowaniu powyższej strategii i przyniosły spektakularne rezultaty. Spółka osiągnęła najwyższy wynik finansowy brutto w swojej historii: 70,2 mln PLN, tj. o 27,4% więcej w porównaniu do roku Uzyskana składka przypisana brutto w wysokości 1.064,7 mln PLN umocniła 5. pozycję Spółki w rankingu największych spółek oferujących ubezpieczenia majątkowe w Polsce oraz dała jej udział w rynku na poziomie 4,2%. Wskaźnik CAGR, średnioroczny wskaźnik wzrostu, liczony do roku 2009 wynosi 17,7% i jest wyższy od rynkowego, który wynosi 9,6%. InterRisk SA Vienna Insurance Group nadal pozostał liderem wśród spółek grupy VIG w Polsce i to zarówno pod względem wielkości sprzedaży, jak i wyniku finansowego. Spółka osiągnęła dodatni wynik techniczny w wysokości 12,9 mln PLN. Wskaźnik zespolony netto za rok 2011 wyniósł 98,2% i był o 3,6 punktu procentowego lepszy niż rok wcześniej. Wskaźnik szkodowości brutto poprawił się z 65,1% w roku 2010 do 62,2% w roku Poprawa wyniku była najbardziej widoczna w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w których odnotowano poprawę wskaźników szkodowości o kilka punktów procentowych. Przyrost składki i poprawę wyniku udało się wypracować przy niższych kosztach administracyjnych, które w roku 2011 spadły o 2,4% w porównaniu do roku poprzedniego. Spółka pozostała liderem w udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych w Polsce, uzyskując 64,0 mln PLN składki z tego obszaru działalności, mimo odczuwalnego wpływu kryzysu gospodarczego oraz dużej konkurencji w tym zakresie. InterRisk SA Vienna Insurance Group odnotował znaczącą dynamikę składki w ubezpieczeniach majątkowych 131,2% w stosunku do roku 2010 przy równoczesnym wyraźnym polepszeniu wyniku technicznego, do 8,2 mln PLN. 12 Spółka i jej organizacja

16 Spółka utrzymała także znaczącą pozycję w zakresie ubezpieczeń osobowych i zdrowotnych na polskim rynku ubezpieczeniowym. Udział tych ubezpieczeń w portfelu Spółki wyniósł 9,5% i tradycyjnie jest wyższy niż udział ubezpieczeń grupy 1 i 2 w rynku ubezpieczeniowym, który kształtuje się na poziomie 7%. Wskaźniki efektywności z działalności ubezpieczeniowej w roku wskaźnik zespolony 100,2% 98,2% InterRisk rynek bez PZU 26,7% 63,3% 24,4% 62,2% wskaźnik szkodowości brutto wskaźnik kosztów działalności Źródło danych rynkowych: PIU Wskaźnik zespolony InterRisk SA Vienna Insurance Group jest o 2 pkt procentowe niższy niż ten na polskim rynku ubezpieczeniowym (bez PZU). Ma na to wpływ stosunkowo niski wskaźnik kosztów działalności, o 2,3 pkt procentowego niższy niż na rynku. Wskaźnik szkodowości brutto jest o 1,1% niższy niż średni na rynku. Wskaźniki rentowności w roku ROE 20,3% InterRisk rynek bez PZU 8,1% 1,8% 3,4% 4,1% 6,6% ROA ROP Źródło danych rynkowych: PIU InterRisk SA Vienna Insurance Group jako jedna z niewielu dużych spółek na rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce co roku wypracowuje zysk finansowy. Ma to odzwierciedlenie we wskaźnikach rentowności działalności. Wskaźnik ROE jest o ponad 12 pkt. procentowych wyższy niż na rynku. Spółka i jej organizacja 13

17 Organizacja Spółki Organizacja InterRisk SA Vienna Insurance Group ma na celu prowadzenie efektywnej działalności gospodarczej oraz zapewnienie klientom Spółki wysokiej jakości obsługi. Szczególny nacisk przykładany jest na usprawnianie kontaktów z klientami nie tylko w fazie sprzedaży polis, ale przede wszystkim w procesie likwidacji szkód. InterRisk SA Vienna Insurance Group prowadzi działalność na terenie całej Polski. W 2011 roku Spółka działała w oparciu o 54 jednostki terenowe: 27 oddziałów, 2 przedstawicielstwa generalne i 25 filii. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rosnącej liczby naszych klientów oraz w oparciu o analizy ekonomiczne, w 2011 roku zostały powołane 2 nowe filie: w Płocku i Stalowej Woli. Największe jednostki terenowe InterRisk SA Vienna Insurance Group, które w 2011 roku pozyskały najwyższy poziom składki przypisanej brutto, znajdują się w: Krakowie, Katowicach, Piotrkowie Trybunalskim, Szczecinie, Warszawie (Oddział I), Radomiu, Siedlcach, Toruniu, Białymstoku i Poznaniu. Najdynamiczniej rozwijające się jednostki InterRisk SA Vienna Insurance Group w 2011 roku znajdują się w: Toruniu 131% dynamiki przypisu składki oraz w Siedlcach 122%, w stosunku do roku poprzedniego. Anna Maciak Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu 14 Spółka i jej organizacja

18 Mapa placówek InterRisk SA Vienna Insurance Group Sopot Słupsk Gdańsk Koszalin Suwałki Elbląg Ełk Olsztyn Szczecin Bydgoszcz Sokółka Łomża Piła Toruń Białystok Gorzów Wlkp. Legionowo Poznań Płock Bielsk Podlaski Gniezno Konin Warszawa Siedlce Zielona Góra Skierniewice Leszno Kalisz Łódź Żary Radom Lubin Ostrów Wlkp. Piotrków Tryb. Lublin Legnica Wrocław Częstochowa Opole Kielce Chełm Katowice Kraków Tarnów Stalowa Wola Rzeszów Bielsko Biała Nowy Sącz Przemyśl Krosno Biuro Zarządu Oddziały i Przedstawicielstwa Generalne Filie * Stan na marzec Spółka i jej organizacja 15

19 2

20 Działalność ubezpieczeniowa

21 Działalność ubezpieczeniowa Głównym założeniem realizowanej w 2011 roku koncepcji rozwoju ubezpieczeń była innowacyjna, zróżnicowana oferta ubezpieczeniowa mająca na celu zarówno utrzymanie wysokiego poziomu składki przypisanej, jak również rentowności zawieranych ubezpieczeń. Z tego punktu widzenia, ubiegłoroczne działania były skoncentrowane na: uzyskaniu dodatniego wyniku technicznego i finansowego, utrzymaniu zdywersyfikowanego portfela ryzyk, poprawie konkurencyjności produktów adresowanych do klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, utrwaleniu specjalizacji Spółki głównie w zakresie ubezpieczeń technicznych, osobowych, zdrowotnych i gwarancji ubezpieczeniowych, zwiększeniu udziału ubezpieczeń majątkowych w portfelu Spółki, stabilizacji poziomu ubezpieczeń komunikacyjnych w portfelu Spółki, efektywnym zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym m.in. poprzez usprawnianie metod oceny ryzyka, badanie adekwatności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, optymalizację programów reasekuracyjnych. Struktura portfela ubezpieczeń InterRisk SA Vienna Insurance Group w ,6% Finansowe 40,5% OC komunikacyjne 9,5% Osobowe 17,8% Majątkowe 14,6% Auto Casco Oceniając osiągnięte wyniki finansowe należy stwierdzić, że założone cele zostały zrealizowane. Składka przypisana wyniosła 1.064,7 mln PLN, o 1,8% więcej niż rok wcześniej. W strukturze portfela składki przypisanej udział ubezpieczeń komunikacyjnych spadł do poziomu 55,1% i jest zgodny ze średnią rynkową. Największy przyrost składki osiągnięty został w ubezpieczeniach majątkowych wzrost o 31,2%, co spowodowało wzrost udziału tych ubezpieczeń w portfelu Spółki do 17,8%. Wyniki te udało się osiągnąć przy niższych wskaźnikach udziału kosztów w przypisie niż w roku 2010 wskaźnik udziału kosztów administracyjnych w przypisie zmniejszył się z 8,6% w roku 2010 do 8,2% w roku Nastąpiła również poprawa wskaźnika szkodowości brutto z 65,1% w roku 2010 do 62,2% w roku Działalność ubezpieczeniowa

22 Pośrednicy W roku 2011 konsekwentnie realizowano przyjętą strategię sprzedaży. Była ona oparta na stałym analizowaniu: jakości pozyskiwanej składki, efektywności współpracy z dotychczasowymi pośrednikami. Wymierne efekty przyniósł rozpoczęty w tym okresie proces segmentacji agentów. Dominującym kanałem dystrybucji ubezpieczeń w InterRisk SA Vienna Insurance Group był kanał agencyjny. Sprzedaż dokonywana przez agentów stanowiła 60% składki przypisanej. Agenci współpracujący z jednostkami terenowymi pozyskali składkę w wysokości 639,9 mln PLN. W roku 2011 zostało przeszkolonych i zdało egzamin uprawniający do wykonywania czynności agencyjnych osób. W 2011 roku szczególny nacisk został położony na pracę z najlepszymi agentami pracującymi dla InterRisk SA Vienna Insurance Group w ramach Klubu Milionera InterRisk. Do Klubu Milionera InterRisk zapraszani są agenci spełniający wysokie wymagania odnośnie do wielkości i jakości składki, którą akwirują na rzecz Spółki oraz preferowanej przez Spółkę struktury portfela produktowego. W 2011 roku Klub liczył 108 członków. Członkowie Klubu Milionera InterRisk regularnie uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez InterRisk SA Vienna Insurance Group, wyjazdowych konferencjach, spotkaniach z liderami życia gospodarczego. W sesji jesiennej gościem specjalnym Klubu był dwukrotny Wicepremier, Minister Finansów, Prof. dr hab. Grzegorz Kołodko. Członkowie Klubu Milionera InterRisk otrzymują także najciekawsze pozycje wydawnicze dotyczące zagadnień ekonomicznych, jakie pokazują się na polskim rynku. Kanałem sprzedaży, który w roku 2011 rozwijał się najbardziej dynamicznie, był kanał brokerski. InterRisk SA Vienna Insurance Group uzyskał dzięki niemu przypis składki w wysokości 233,2 mln PLN, tj. o 20% więcej niż w roku ubiegłym. W minionym roku istotnie zwiększyła się sprzedaż przy wykorzystaniu platformy internetowej Iportal. Przypis pozyskany przez Iportal w roku 2011 wyniósł ponad 185 mln PLN, to jest blisko o 30% więcej niż w roku W składce łącznej Oddziałów za rok 2011 udział portalu wyniósł 21%. Struktura sprzedaży ubezpieczeń według kanałów dystrybucji 51% Multiagenci 18% Sprzedaż bezpośrednia 22% Brokerzy 9% Agenci wyłączni Działalność ubezpieczeniowa 19

23 Kluczowe linie produktowe Ubezpieczenia majątkowe W roku 2011, po doświadczeniach szkodowych roku 2009 i 2010 (ciężka zima, powódź, deszcze nawalne, osuwiska, duże szkody przemysłowe) ubezpieczyciele zaczęli stosować ostrzejszą selekcję ryzyk i limitować odpowiedzialność, proponując majatkowe_firmy_osoby_2011.xls wyższe, niż dotychczas udziały własne, a także znacznie wyższe stawki. InterRisk SA Vienna Insurance Group, jako aktywny uczestnik rynku, będąc w głównym nurcie tych zmian, dostosował swoje działania do aktualnej sytuacji. Dynamika składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach majątkowych osiągnęła rekordowy poziom 131,2%. Tym samym ubezpieczenia majątkowe zwiększyły udział w portfelu Spółki z 13,8% do 17,8%. W stosunku do roku 2010, w grupach majątkowych nastąpiła wyraźna poprawa wyniku technicznego: z 0,5 mln PLN do 8,2 mln PLN. Tomasz Domański Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Przypis składki w grupach majątkowych w mln PLN , mln PLN W portfelu ubezpieczeń majątkowych Spółki, w roku 2011 w stosunku do roku 2010 zwiększył się udział ubezpieczeń przedsiębiorstw i instytucji. Jest to wynikiem coraz większej aktywności jednostek organizacyjnych Spółki w zakresie udziału w przetargach na ubezpieczenie mienia klientów instytucjonalnych oraz istotnego zwiększenia współpracy z brokerami. Warto też zaznaczyć, że na wzrost składki z ubezpieczeń przedsiębiorstw duży wpływ mają ubezpieczenia skierowane do małych i średnich firm (produkt Euro 10 Plus ), sprzedawane przede wszystkich za pośrednictwem agentów, w coraz większym stopniu przy użyciu Iportalu. Dynamika sprzedaży tego produktu w stosunku do roku 2010 wyniosła 122,7%. W obszarze sprzedaży ubezpieczeń majątkowych dla osób fizycznych dominującym produktem w portfelu Spółki pozostaje ubezpieczenie mieszkań i domów (pakiet Bezpieczny Dom w InterRisk ). Dynamika sprzedaży tego produktu w stosunku do roku 2010 wyniosła 119%. 20 Działalność ubezpieczeniowa

24 Ubezpieczenia komunikacyjne W roku 2011 główne działania koncentrowały się na poprawie rentowności portfela ubezpieczeń komunikacyjnych. Był to również okres stabilizacji przypisu składki w tym obszarze. Ogółem, z ubezpieczeń OC i AC InterRisk SA Vienna Insurance Group pozyskał 587,2 mln PLN składki przypisanej brutto. Tym samym udział ubezpieczeń komunikacyjnych w przypisie Spółki w 2011 roku wyniósł 55%. W 2011 roku, po szczegółowej analizie portfela, dokonano zmian stawek taryfowych zarówno w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jak i AC. Nowe zasady oceny ryzyka wprowadzono również w ubezpieczeniach flot pojazdów. Dokonano między innymi: segmentacji klientów w zależności od prowadzonej działalności, rodzaju użytkowanych pojazdów oraz przebiegu ubezpieczeń w ostatnich latach. Ustalono zaostrzone kryteria akceptowalnego poziomu wskaźnika szkodowości oraz podwyższono stawki minimalne dla poszczególnych grup rodzajowych pojazdów. Dariusz Zielent Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych Skutkiem powyższych działań była poprawa wskaźnika szkodowości brutto, wzrost średniej składki przypisanej, zarówno w ubezpieczeniach OC, jak i AC oraz poprawa wyniku technicznego w ubezpieczeniach komunikacyjnych (OC i AC) komunikacja_wskaznik_szkodowości_2011.xls o ponad 24 mln PLN. Wskaźnik szkodowości brutto 84,9% AC 76,3% AC ,4% OC 79,3% OC % W OC wskaźnik szkodowości brutto wyniósł 79,3% w 2011 roku (85,4% w 2010 r.), a w ubezpieczeniu AC 76,3% w roku 2011 (84,9% w 2010 r.). Działalność ubezpieczeniowa 21

25 Ubezpieczenia osobowe i zdrowotne Wyniki uzyskane w 2011 roku pozwoliły na utrzymanie znaczącej roli Spółki w zakresie ubezpieczeń osobowych i zdrowotnych na polskim rynku ubezpieczeniowym. W roku 2011 Spółka zebrała w ramach ubezpieczeń osobowych (grupa 1 i 2) blisko 101 mln PLN składki przypisanej brutto. Pomimo nieznacznego spadku poziomu przypisu w porównaniu z rokiem 2010, związanego głównie z rozpoczęciem przebudowy części portfela grupowych ubezpieczeń pracowniczych oraz odmiennym niż dotychczas sposobem kwalifikacji części ryzyk zawartych w kluczowych produktach osobowych, ich udział w 2011 roku w całym portfelu Spółki wyniósł 9,48%. Tak jak w latach poprzednich był wyższy od udziału ubezpieczeń grupy 1 i 2 w całym portfelu Działu II rynku ubezpieczeniowego, który w 2011 roku wyniósł około 7%. W 2011 roku został wprowadzony do sprzedaży nowy produkt w zakresie grupowych ubezpieczeń pracowniczych Program Ubezpieczeń Pracowniczych Benefit Complex Plus, który jest nowatorskim na polskim rynku grupowych ubezpieczeń pracowniczych, połączeniem w jednym pakiecie ryzyk osobowych i majątkowych. W obszarze ubezpieczeń zdrowotnych Spółka konsekwentnie realizowała strategię rozwoju ubezpieczeń indywidualnych. Rozszerzona została oferta jednego z bardziej popularnych indywidualnych ubezpieczeń zdrowotnych MEDI-CARE w każdym wariancie ubezpieczenia kosztów świadczeń medycznych wprowadzono możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie assistance z bardzo szerokim zakresem i za atrakcyjną składkę. Katarzyna Rudzka Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych Poszerzyliśmy grono partnerów biznesowych, przy współpracy których oferowane są produkty ubezpieczeń zdrowotnych. Nowym Partnerem Medycznym, z którym Spółka nawiązała współpracę jest POLMED SA. 22 Działalność ubezpieczeniowa

26 Ubezpieczenia finansowe W 2011 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, ubezpieczenia finansowe stanowiły jeden z najważniejszych i najbardziej rentownych obszarów aktywności InterRisk SA Vienna Insurance Group. Istotny wpływ na ubezpieczenia finansowe w roku 2011 miały skutki kryzysu gospodarczego oraz rosnąca konkurencja w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych. Przyjęta przez Spółkę strategia w zakresie ryzyk finansowych na rok 2011 zakładała zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa portfela ryzyk finansowych przy jednoczesnym dążeniu do utrzymania pozycji lidera na rynku gwarancji. Składka przypisana w grupach ubezpieczeń finansowych (14, 15 i 16) utrzymała się na poziomie 2010 roku i wyniosła 187,3 mln PLN (o 3% mniej niż w 2010). Wynoszący niemal 40 mln PLN wynik techniczny można uznać za potwierdzenie wysokiej jakości zarządzania ryzykiem finansowym. Współczynnik szkodowości brutto ukształtował się na poziomie 12,4%. Osiągnięte wyniki w grupie 15 pozwoliły InterRisk SA Vienna Insurance Group w 2011 roku, po raz kolejny zdobyć pozycję lidera na rynku gwarancji ubezpieczeniowych. Składka przypisana wyniosła 64 mln PLN, a wskaźnik szkodowości 15,9%. Działania Spółki koncentrowały się głównie na współpracy z firmami budowlanymi. Większość udzielonych gwarancji, to gwarancje kontraktowe: wadium, należytego wykonania kontraktu, zwrotu zaliczki oraz usunięcia wad i usterek. Joanna Domańska Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Finansowych Główne źródło składki w grupie 16 pochodzi z ubezpieczenia ryzyka utraty pracy, ze współpracy z dwoma bankami: PKO BP i BPH. Osiągnięto składkę przypisaną w wysokości 109,6 mln PLN przy wskaźniku szkodowości na poziomie 8%. Działalność ubezpieczeniowa 23

r a p o r t r o c z n y InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

r a p o r t r o c z n y InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group 2010 r a p o r t r o c z n y InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group 2010 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group www.interrisk.pl R aport ro czny 2 0 1 0 InterRisk

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok 1 01 02 03 04 05 06 07 08 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PZU 4 OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE W 2014 ROKU 10 2.1 PODSTAWOWE TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE 12 2.2 SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

R a p o r t. R o c z n y

R a p o r t. R o c z n y R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 Spis treści L i s t P r e z e s a Z a r z ą d u B a n k u 5 A k c j o n a r i u s z e 6 W ł a d z e B a

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. 1 List Prezesa Zarządu Warszawa, 29 lutego 2012 r. Szanowni Państwo! W 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva 8 Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva List przewodniczàcego Rady Nadzorczej 4 List prezesa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9 Raport Roczny 2010 Spis treści Spis treści Wizja, misja, wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

Nowa filozofia biznesu. Nowa metodologia zarządzania. Nowy poziom efektywności. Konsekwencja i precyzja działania pozwalają nam z sukcesem wyznaczać

Nowa filozofia biznesu. Nowa metodologia zarządzania. Nowy poziom efektywności. Konsekwencja i precyzja działania pozwalają nam z sukcesem wyznaczać Raport Roczny 2004 Nowa filozofia biznesu. Nowa metodologia zarządzania. Nowy poziom efektywności. Konsekwencja i precyzja działania pozwalają nam z sukcesem wyznaczać nowe perspektywy bankowości. Spis

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY PZU... 5 2. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W ROZWOJU GRUPY PZU... 7 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK...

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY PZU... 5 2. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W ROZWOJU GRUPY PZU... 7 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK... Raport Roczny 2011 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY PZU... 5 2. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W ROZWOJU GRUPY PZU... 7 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK... 9 4. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE GRUPY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011 1 Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT Opracowanie publikacji Preparation of the publication GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU Spis treści Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna WSTĘP... 5 1. Podsumowanie wyników finansowych...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A. Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mbanku S.A. za 2013 rok. w tys. zł w tys. EUR Rok Rok Rok Rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2007. Raport Roczny 2007

Raport Roczny 2007. Raport Roczny 2007 Raport Roczny 2007 Raport Roczny 2007 1 Prostota jest szczytem wyrafinowania. Leonardo da Vinci Przestrzeń, postęp, rozwój. Z jednej strony swoboda - a z drugiej precyzja. Wizja i odpowiedzialność. Prostota

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 roku 1 Spis treści List Prezesa Zarządu...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK Wrocław, 29 lutego 2012 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA Raport Roczny 2010 BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH........................................................... 006 List p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH... 010

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2008 ROCZNY 2008

RAPORT 2008 ROCZNY 2008 2008 RAPORT ROCZNY 2008 2008 Raport Roczny Spis treści 1 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej....................................... 2 List Prezesa Zarządu.......................................................

Bardziej szczegółowo