r a p o rt r o c z n y 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "r a p o rt r o c z n y 2011"

Transkrypt

1 raport roczny 2011

2

3 raport roczny 2011

4 Spis treści

5 SPÓŁKA I JEJ ORGANIZACJA List Przewodniczącego Rady Nadzorczej List Prezesa Zarządu Zarząd Akcjonariat i Rada Nadzorcza Pracownicy Strategia i pozycja Spółki na rynku Organizacja Spółki DZIAŁALNOŚĆ UBEZPIECZENIOWA Działalność ubezpieczeniowa Pośrednicy Kluczowe linie produktowe Ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia komunikacyjne Ubezpieczenia osobowe i zdrowotne Ubezpieczenia finansowe System informatyczny WYNIKI Wyniki działalności ubezpieczeniowej Odszkodowania Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe Reasekuracja Polityka inwestycyjna Wyniki i wskaźniki bezpieczeństwa SUKCES I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Nagrody i wyróżnienia Społeczna odpowiedzialność biznesu SPRAWOZDANIE FINANSOWE Opinia biegłego rewidenta Independent Registered Auditor s Opinion Bilans (Balance sheet) Techniczny rachunek ubezpieczeń (Technical account) Rachunek ogólny (General profit and loss account) Rachunek przepływów pieniężnych (Cash flow statement) Deklaracja wypłacalności (Solvency declaration) ENGLISH VERSION Summary Welcome to the family of VIG Vienna Insurance Group DANE TELEADRESOWE Adresy jednostek terenowych

6 1

7 Spółka i jej organizacja

8 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Szanowni Państwo, Biznes ubezpieczeniowy opiera się na stabilności i zaufaniu pomiędzy ubezpieczycielem, jego klientami, pośrednikami i partnerami. Tylko wtedy możliwa jest z jednej strony satysfakcja i bezpieczeństwo klientów, a z drugiej strony sukces towarzystwa. W imieniu Rady Nadzorczej chcę wyrazić ogromne zadowolenie z faktu, że InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group od wielu już lat wprowadza w życie te zasady osiągając znakomite rezultaty. Rok 2011 był kolejnym, który dla InterRisku zakończył się osiągnięciem wyśmienitych wyników finansowych. Towarzystwo zebrało składki w wysokości 1,06 miliarda złotych, dzięki czemu zajmuje silną pozycję wśród pięciu największych ubezpieczycieli majątkowych w Polsce. Zysk brutto InterRisku wyniósł w 2011 roku 70,2 miliona PLN. Bardzo dobre i co równie istotne trwałe wyniki są osiągane przez InterRisk dzięki konsekwentnej realizacji strategii nastawionej na rozwój zdywersyfikowanego i rentownego portfela ubezpieczeń. Sukcesy firmy doceniają także niezależne organizacje. W 2011 roku InterRisk został uhonorowany jedną z najbardziej prestiżowych nagród w polskim świecie biznesu Orłem Rzeczpospolitej. W imieniu Rady Nadzorczej chcę pogratulować tego spektakularnego sukcesu Panu Prezesowi Janowi Bogutynowi, Zarządowi oraz wszystkim pracownikom towarzystwa. Franz Fuchs Przewodniczący Rady Nadzorczej InterRisk oraz pięć innych firm działających na polskim rynku ubezpieczeń: Benefia, Benefia Życie, Compensa, Compensa Życie oraz PZM TU są częścią austriackiej grupy ubezpieczeniowej Vienna Insurance Group. VIG zajmuje obecnie doskonałą trzecią pozycję na polskim rynku ubezpieczeń majątkowych, a InterRisk w ogromnym stopniu przyczynił do tego osiągnięcia. Mając na względzie plany dalszego rozwoju Vienna Insurance Group jako główny akcjonariusz podjęła w 2011 roku decyzję o połączeniu InterRisku z inną spółką należą do grupy PZM TU. Fuzja obu firm odbędzie się w roku Połączone towarzystwo będzie nadal działało pod marką InterRisk, która jest synonimem stabilności i sukcesu. Jestem przekonany, że ta ważna decyzja stworzy nowe możliwości dla samego towarzystwa i przyczyni się do jego dalszego wzrostu. W imieniu Rady Nadzorczej chciałbym podziękować Panu Prezesowi Janowi Bogutynowi, całemu Zarządowi, a także pracownikom i współpracownikom InterRisku za wyśmienite osiągnięcia w roku Chcę Państwu także życzyć powodzenia w realizacji ambitnych planów i projektów w roku Z poważaniem, Franz Fuchs 6 Spółka i jej organizacja

9 List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Oddaję w Państwa ręce Raport Roczny InterRisk SA Vienna Insurance Group za 2011 rok i zapraszam do lektury naszego wydawnictwa tym bardziej, że w tym roku ma ono szczególny charakter. Kolejny już raz możemy mówić o rynkowym sukcesie. Wyniki finansowe osiągnięte w ubiegłym roku przez Spółkę potwierdzają skuteczność kontynuowanej przez nas konsekwentnie w okresie minionych 15 lat strategii rozwoju sprowadzającej się do jednoczesnego zwiększania wielkości sprzedaży oraz poziomu osiąganego zysku. Spółka po raz drugi z rzędu przekroczyła pułap 1 mld PLN składki przypisanej brutto, umacniając się tym samym na 5 miejscu w rankingu największych firm oferujących ubezpieczenia majątkowe w Polsce. Przekroczyliśmy także podstawowy cel postawiony przez naszego akcjonariusza w postaci osiągnięcia wysokiego wyniku finansowego. W 2011 roku uzyskaliśmy najwyższy w dotychczasowej historii Spółki wynik finansowy, który wyniósł 70,2 mln PLN i był o blisko 30% wyższy niż w roku Po raz kolejny InterRisk SA Vienna Insurance Group osiągnął również najlepsze wyniki wśród polskich spółek Grupy VIG. Kieruję tą Spółką nieprzerwanie przez okres 15 lat. W tym okresie Spółka trzykrotnie zmieniała swoją nazwę oraz głównych akcjonariuszy. Nie przeszkodziło to jednak w stałym umacnianiu jej pozycji rynkowej (awans na liście rankingowej firm ubezpieczeniowych z 23 pozycji na obecną, 5-tą) oraz rentowności (uzyskiwanie dodatniego wyniku finansowego przez kolejnych 14 lat). Ten sukces jest zasługą całego Zespołu InterRisk SA Vienna Insurance Group. Dr Jan Bogutyn Prezes Zarządu To właśnie Zespół doświadczonych specjalistów stanowił i stanowi o sile kierowanej przeze mnie Spółki. W Raporcie przedstawiamy Państwu, obok wyników, również kadrę menedżerską InterRisk SA Vienna Insurance Group, bez której Spółka nie osiągnęłaby swojego rynkowego sukcesu. W imieniu swoim jak i Zarządu InterRisk SA Vienna Insurance Group pragnę w tym miejscu podziękować całemu Zespołowi wszystkim Pracownikom, a także Agentom, Brokerom i Partnerom biznesowym za owocną współpracę i wysiłek jaki włożyliście Państwo we współtworzenie osiągnięć Spółki w roku Bez Waszego wysiłku i zaangażowania, nawet najbardziej ambitne plany pozostałyby w sferze marzeń. To dzięki Wam InterRisk SA Vienna Insurance Group stał się jednym z istotnych graczy na polskim rynku ubezpieczeniowym. W ubiegłym roku Spółka otrzymała wyjątkową, bo najbardziej prestiżową w Polsce nagrodę dla najlepszej instytucji finansowej kraju Orła Rzeczpospolitej. Osiągnięcia Spółki, jej wieloletni i efektywny wzrost, jak również spektakularne wyniki finansowe zostały wyróżnione przez Kapitułę, do której należą najwybitniejsi polscy ekonomiści. Ale nie wolno spocząć na laurach. W roku 2012 oprócz realizacji ambitnych zadań planowych będziemy dokonywać wewnętrznej reorganizacji oraz fuzji z siostrzaną spółką z Grupy VIG, tj. PZM TU SA Vienna Insurance Group. Jest to trudne wyzwanie, ale jego pełna realizacja pozwoli nam usprawnić obsługę Klientów, Agentów, Brokerów i obniżyć koszty działalności. Po połączeniu nowa Spółka będzie kontynuować działalność pod uznaną i silną marką InterRisk SA Vienna Insurance Group. Wyrażam nadzieję, że nadal łączyć nas będą wspólne cele, zaufanie i zaangażowanie w pracę nad osiąganiem dalszych, obopólnie satysfakcjonujących sukcesów i jednocześnie życzę wielu osiągnięć nowemu kierownictwu Spółki. Z wyrazami szacunku Dr Jan Bogutyn Spółka i jej organizacja 7

10 Zarząd Józef Winiarski Izabella Dudzin Dr Jan Bogutyn Zbigniew Mikulski Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za ubezpieczenia finansowe, osobowe i zdrowotne oraz projekty informatyczne w Spółce Wiceprezes Zarządu zarządza finansami Spółki, nadzoruje politykę reasekuracyjną oraz administrację Prezes Zarządu odpowiedzialny za strategię i kierowanie całą Spółką, jej wizerunek, politykę kadrową oraz sprawy organizacyjne i obsługę prawną Wiceprezes Zarządu nadzoruje ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, sieć jednostek terenowych oraz organizację sprzedaży 8 Spółka i jej organizacja

11 Akcjonariat i Rada Nadzorcza Główny akcjonariusz Spółki Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group posiada 99,98% akcji InterRisk SA Vienna Insurance Group. Kapitał zakładowy Spółki wynosi PLN. Na koniec 2011 roku skład akcjonariatu Spółki przedstawiał się następująco: AKCJONARIUSZ UDZIAŁ Wiener Städtische Versicherung AG VIG 99,98 % Pozostali akcjonariusze 0,02 % Razem 100,00 % W roku 2011 nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Panowie Rudolf Ertl oraz Franz Kosyna złożyli rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej. W dniu 17 czerwca 2011r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na ich miejsce nowych członków Rady. Są nimi: Dieter Fröhlich, Wolfgang Petschko oraz Roland Goldsteiner. Na dzień 31 grudnia 2011 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: Franz Fuchs Przewodniczący Rady Nadzorczej Hans Peter Hagen Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Dieter Fröhlich Członek Rady Nadzorczej Roland Goldsteiner Członek Rady Nadzorczej Wolfgang Petschko Członek Rady Nadzorczej Iwona Młynarska Zespół Organizacyjny, Doradca Prezesa W dniu 12 kwietnia 2011 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy InterRisk SA Vienna Insurance Group podjęło decyzję o wypłacie akcjonariuszom Spółki dywidendy w kwocie PLN, to jest 29,36 PLN na 1 akcję. Spółka i jej organizacja 9

12 Pracownicy Spółka od lat stawia sobie za jeden z najważniejszych celów realizowanie stabilnej i przemyślanej polityki kadrowej. Polega ona na przekonaniu, że rozwój firmy jest pochodną kwalifikacji i zaangażowania zespołu pracowników. Konsekwentnie pozyskiwane są osoby o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i najlepszych predyspozycjach do wykonywania powierzonych zadań. Z myślą o nich w Spółce funkcjonuje specjalny system wynagrodzeń. InterRisk SA Vienna Insurance Group w grudniu 2011 zatrudniał 774 osoby. Tym samym zatrudnienie w Spółce pozostało na poziomie z roku Jest to przejaw konsekwentnie realizowanej strategii ścisłej korelacji między liczbą pracowników, a poziomem pozyskanej składki przypisanej brutto. InterRisk SA Vienna Insurance Group zatrudnia kadrę o wysokich kwalifikacjach, niezależnie od stanowisk, jakie poszczególne osoby zajmują w strukturze organizacji. Ponad 90% pracowników legitymuje się wyższym wykształceniem. Osoby w wieku od 20 do 50 lat stanowią 82,4% ogółu pracowników, w tym dominującą grupą (aż 35,3% ogółu pracowników) są osoby pomiędzy 31 a 40 rokiem życia. Realizując strategię stabilnej polityki kadrowej, Spółka wyróżnia każdego roku pracowników z 10-cio i 15-letnim stażem pracy. Do końca 2011 InterRisk SA Vienna Insurance Group uhonorował 104 pracowników z 10-letnim stażem pracy i 19-tu z 15-letnim stażem. Aż 69% pracowników Spółki stanowią kobiety. Panie zajmują 54% stanowisk menedżerskich. Wśród najmłodszej grupy pracowników, tj. w grupie wiekowej lat, kobiety stanowią 75 %. W 2011 roku 30 pań urodziło dzieci. Wysoki odsetek kobiet idzie w parze z przemyślaną polityką prorodzinną realizowaną od lat przez InterRisk SA Vienna Insurance Group. Dla kobiet, które bezpośrednio po urodzeniu dziecka chcą kontynuować karierę zawodową Spółka stara się stworzyć warunki umożliwiające połączenie opieki nad dzieckiem z dalszym rozwojem zawodowym. Spółka oferuje także możliwość dofinansowywania do każdego wypoczynku dzieci pracowników. W 2011 InterRisk SA Vienna Insurance Group przeznaczył na to na to kwotę ok. 200 tys. PLN. Wanda Juniewicz Zespół Kadr i Szkolenia, Doradca Prezesa 10 Spółka i jej organizacja

13 Zainteresowani pracownicy InterRisk SA Vienna Insurance Group są objęci ubezpieczeniem medycznym. Jednym z istotnych elementów polityki kadrowej są szkolenia. Spółka traktuje podnoszenie wiedzy i kompetencji zawodowych swoich pracowników i agentów jako najważniejszą inwestycję. Szkolenia W 2011 roku przeprowadzono liczne szkolenia grupowe dla pracowników oddziałów. Szkolenia miały na celu pogłębienie znajomości sprzedawanych produktów, udoskonalenie technik sprzedaży, usprawnienie procesu likwidacji szkód oraz prawnych form zabezpieczenia dla udzielonych gwarancji. Ponadto w trakcie całego roku organizowane były liczne szkolenia dla agentów oraz osób wykonujących czynności agencyjne. Obok szkoleń licencyjnych, były to szkolenia z zakresu wiedzy produktowej oraz podnoszenia umiejętności negocjacyjnych i sprzedażowych. 117 pracowników uczestniczyło w indywidualnych specjalistycznych szkoleniach, kursach, seminariach, konferencjach i warsztatach. Ich tematem były m.in.: nowe rozwiązania w produktach ubezpieczeniowych, zagadnienia związane z likwidacją szkód, w tym problematyka zadośćuczynienia, podatki oraz różne aspekty wprowadzenia nowych wymogów wypłacalności Solvency II. Spółka i jej organizacja 11

14 Dyrektorzy Oddziałów InterRisk Vienna Insurance Group Pierwszy rząd od góry: Paweł Gucio Piotrków Trybunalski Marek Kolasa Kielce Dariusz Gintowt Gdańsk Janusz Lipiński Kraków Jan Grzela Bydgoszcz Jacek Marchlewski Toruń Drugi rząd od dóry: Andrzej Głowacz Radom Piotr Wójcik Rzeszów Tarnów Jarosław Przesław Białystok Renata Kopeć Wrocław Krystyna Szuman Zielona Góra Grażyna Kocik Łódź Ewa Bargłowska Szczecin Trzeci rząd od góry: Tomasz Miśkiewicz Bielsko Biała I Łucja Grodziewicz Elbląg Elżbieta Bobrowska Sopot Krystyna Żak Poznań Iwona Sadkowska Katowice Agnieszka Słowik-Michalska Liblin I Andrzej Zieliński Siedlce Czwarty rząd od góry: Radosław Gottfried Opole Marta Gładosz Olsztyn Elżbieta Pasternak-Kaźmierczak Kalisz Wojciech Żernicki Warszawa I Ewa Mickiewicz Warszawa III Urszula Szczurek Bielsko Biała II Paweł Ćwikliński Lublin II

15 Strategia i pozycja Spółki na rynku InterRisk SA Vienna Insurance Group otrzymał pozwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej 5 listopada 1993 roku, jest zatem jedną z najbardziej doświadczonych firm ubezpieczeniowych na polskim rynku. Strategicznym celem InterRisk SA Vienna Insurance Group jest prowadzenie rentownej działalności ubezpieczeniowej oraz maksymalizowanie wartości rynkowej Spółki poprzez systematyczny wzrost jej udziału w rynku. Realizujemy ten cel głównie przez wysoką jakość usług świadczonych naszym klientom. Działania podejmowane przez Spółkę w 2011 roku były ściśle podporządkowane realizowaniu powyższej strategii i przyniosły spektakularne rezultaty. Spółka osiągnęła najwyższy wynik finansowy brutto w swojej historii: 70,2 mln PLN, tj. o 27,4% więcej w porównaniu do roku Uzyskana składka przypisana brutto w wysokości 1.064,7 mln PLN umocniła 5. pozycję Spółki w rankingu największych spółek oferujących ubezpieczenia majątkowe w Polsce oraz dała jej udział w rynku na poziomie 4,2%. Wskaźnik CAGR, średnioroczny wskaźnik wzrostu, liczony do roku 2009 wynosi 17,7% i jest wyższy od rynkowego, który wynosi 9,6%. InterRisk SA Vienna Insurance Group nadal pozostał liderem wśród spółek grupy VIG w Polsce i to zarówno pod względem wielkości sprzedaży, jak i wyniku finansowego. Spółka osiągnęła dodatni wynik techniczny w wysokości 12,9 mln PLN. Wskaźnik zespolony netto za rok 2011 wyniósł 98,2% i był o 3,6 punktu procentowego lepszy niż rok wcześniej. Wskaźnik szkodowości brutto poprawił się z 65,1% w roku 2010 do 62,2% w roku Poprawa wyniku była najbardziej widoczna w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w których odnotowano poprawę wskaźników szkodowości o kilka punktów procentowych. Przyrost składki i poprawę wyniku udało się wypracować przy niższych kosztach administracyjnych, które w roku 2011 spadły o 2,4% w porównaniu do roku poprzedniego. Spółka pozostała liderem w udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych w Polsce, uzyskując 64,0 mln PLN składki z tego obszaru działalności, mimo odczuwalnego wpływu kryzysu gospodarczego oraz dużej konkurencji w tym zakresie. InterRisk SA Vienna Insurance Group odnotował znaczącą dynamikę składki w ubezpieczeniach majątkowych 131,2% w stosunku do roku 2010 przy równoczesnym wyraźnym polepszeniu wyniku technicznego, do 8,2 mln PLN. 12 Spółka i jej organizacja

16 Spółka utrzymała także znaczącą pozycję w zakresie ubezpieczeń osobowych i zdrowotnych na polskim rynku ubezpieczeniowym. Udział tych ubezpieczeń w portfelu Spółki wyniósł 9,5% i tradycyjnie jest wyższy niż udział ubezpieczeń grupy 1 i 2 w rynku ubezpieczeniowym, który kształtuje się na poziomie 7%. Wskaźniki efektywności z działalności ubezpieczeniowej w roku wskaźnik zespolony 100,2% 98,2% InterRisk rynek bez PZU 26,7% 63,3% 24,4% 62,2% wskaźnik szkodowości brutto wskaźnik kosztów działalności Źródło danych rynkowych: PIU Wskaźnik zespolony InterRisk SA Vienna Insurance Group jest o 2 pkt procentowe niższy niż ten na polskim rynku ubezpieczeniowym (bez PZU). Ma na to wpływ stosunkowo niski wskaźnik kosztów działalności, o 2,3 pkt procentowego niższy niż na rynku. Wskaźnik szkodowości brutto jest o 1,1% niższy niż średni na rynku. Wskaźniki rentowności w roku ROE 20,3% InterRisk rynek bez PZU 8,1% 1,8% 3,4% 4,1% 6,6% ROA ROP Źródło danych rynkowych: PIU InterRisk SA Vienna Insurance Group jako jedna z niewielu dużych spółek na rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce co roku wypracowuje zysk finansowy. Ma to odzwierciedlenie we wskaźnikach rentowności działalności. Wskaźnik ROE jest o ponad 12 pkt. procentowych wyższy niż na rynku. Spółka i jej organizacja 13

17 Organizacja Spółki Organizacja InterRisk SA Vienna Insurance Group ma na celu prowadzenie efektywnej działalności gospodarczej oraz zapewnienie klientom Spółki wysokiej jakości obsługi. Szczególny nacisk przykładany jest na usprawnianie kontaktów z klientami nie tylko w fazie sprzedaży polis, ale przede wszystkim w procesie likwidacji szkód. InterRisk SA Vienna Insurance Group prowadzi działalność na terenie całej Polski. W 2011 roku Spółka działała w oparciu o 54 jednostki terenowe: 27 oddziałów, 2 przedstawicielstwa generalne i 25 filii. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rosnącej liczby naszych klientów oraz w oparciu o analizy ekonomiczne, w 2011 roku zostały powołane 2 nowe filie: w Płocku i Stalowej Woli. Największe jednostki terenowe InterRisk SA Vienna Insurance Group, które w 2011 roku pozyskały najwyższy poziom składki przypisanej brutto, znajdują się w: Krakowie, Katowicach, Piotrkowie Trybunalskim, Szczecinie, Warszawie (Oddział I), Radomiu, Siedlcach, Toruniu, Białymstoku i Poznaniu. Najdynamiczniej rozwijające się jednostki InterRisk SA Vienna Insurance Group w 2011 roku znajdują się w: Toruniu 131% dynamiki przypisu składki oraz w Siedlcach 122%, w stosunku do roku poprzedniego. Anna Maciak Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu 14 Spółka i jej organizacja

18 Mapa placówek InterRisk SA Vienna Insurance Group Sopot Słupsk Gdańsk Koszalin Suwałki Elbląg Ełk Olsztyn Szczecin Bydgoszcz Sokółka Łomża Piła Toruń Białystok Gorzów Wlkp. Legionowo Poznań Płock Bielsk Podlaski Gniezno Konin Warszawa Siedlce Zielona Góra Skierniewice Leszno Kalisz Łódź Żary Radom Lubin Ostrów Wlkp. Piotrków Tryb. Lublin Legnica Wrocław Częstochowa Opole Kielce Chełm Katowice Kraków Tarnów Stalowa Wola Rzeszów Bielsko Biała Nowy Sącz Przemyśl Krosno Biuro Zarządu Oddziały i Przedstawicielstwa Generalne Filie * Stan na marzec Spółka i jej organizacja 15

19 2

20 Działalność ubezpieczeniowa

21 Działalność ubezpieczeniowa Głównym założeniem realizowanej w 2011 roku koncepcji rozwoju ubezpieczeń była innowacyjna, zróżnicowana oferta ubezpieczeniowa mająca na celu zarówno utrzymanie wysokiego poziomu składki przypisanej, jak również rentowności zawieranych ubezpieczeń. Z tego punktu widzenia, ubiegłoroczne działania były skoncentrowane na: uzyskaniu dodatniego wyniku technicznego i finansowego, utrzymaniu zdywersyfikowanego portfela ryzyk, poprawie konkurencyjności produktów adresowanych do klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, utrwaleniu specjalizacji Spółki głównie w zakresie ubezpieczeń technicznych, osobowych, zdrowotnych i gwarancji ubezpieczeniowych, zwiększeniu udziału ubezpieczeń majątkowych w portfelu Spółki, stabilizacji poziomu ubezpieczeń komunikacyjnych w portfelu Spółki, efektywnym zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym m.in. poprzez usprawnianie metod oceny ryzyka, badanie adekwatności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, optymalizację programów reasekuracyjnych. Struktura portfela ubezpieczeń InterRisk SA Vienna Insurance Group w ,6% Finansowe 40,5% OC komunikacyjne 9,5% Osobowe 17,8% Majątkowe 14,6% Auto Casco Oceniając osiągnięte wyniki finansowe należy stwierdzić, że założone cele zostały zrealizowane. Składka przypisana wyniosła 1.064,7 mln PLN, o 1,8% więcej niż rok wcześniej. W strukturze portfela składki przypisanej udział ubezpieczeń komunikacyjnych spadł do poziomu 55,1% i jest zgodny ze średnią rynkową. Największy przyrost składki osiągnięty został w ubezpieczeniach majątkowych wzrost o 31,2%, co spowodowało wzrost udziału tych ubezpieczeń w portfelu Spółki do 17,8%. Wyniki te udało się osiągnąć przy niższych wskaźnikach udziału kosztów w przypisie niż w roku 2010 wskaźnik udziału kosztów administracyjnych w przypisie zmniejszył się z 8,6% w roku 2010 do 8,2% w roku Nastąpiła również poprawa wskaźnika szkodowości brutto z 65,1% w roku 2010 do 62,2% w roku Działalność ubezpieczeniowa

22 Pośrednicy W roku 2011 konsekwentnie realizowano przyjętą strategię sprzedaży. Była ona oparta na stałym analizowaniu: jakości pozyskiwanej składki, efektywności współpracy z dotychczasowymi pośrednikami. Wymierne efekty przyniósł rozpoczęty w tym okresie proces segmentacji agentów. Dominującym kanałem dystrybucji ubezpieczeń w InterRisk SA Vienna Insurance Group był kanał agencyjny. Sprzedaż dokonywana przez agentów stanowiła 60% składki przypisanej. Agenci współpracujący z jednostkami terenowymi pozyskali składkę w wysokości 639,9 mln PLN. W roku 2011 zostało przeszkolonych i zdało egzamin uprawniający do wykonywania czynności agencyjnych osób. W 2011 roku szczególny nacisk został położony na pracę z najlepszymi agentami pracującymi dla InterRisk SA Vienna Insurance Group w ramach Klubu Milionera InterRisk. Do Klubu Milionera InterRisk zapraszani są agenci spełniający wysokie wymagania odnośnie do wielkości i jakości składki, którą akwirują na rzecz Spółki oraz preferowanej przez Spółkę struktury portfela produktowego. W 2011 roku Klub liczył 108 członków. Członkowie Klubu Milionera InterRisk regularnie uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez InterRisk SA Vienna Insurance Group, wyjazdowych konferencjach, spotkaniach z liderami życia gospodarczego. W sesji jesiennej gościem specjalnym Klubu był dwukrotny Wicepremier, Minister Finansów, Prof. dr hab. Grzegorz Kołodko. Członkowie Klubu Milionera InterRisk otrzymują także najciekawsze pozycje wydawnicze dotyczące zagadnień ekonomicznych, jakie pokazują się na polskim rynku. Kanałem sprzedaży, który w roku 2011 rozwijał się najbardziej dynamicznie, był kanał brokerski. InterRisk SA Vienna Insurance Group uzyskał dzięki niemu przypis składki w wysokości 233,2 mln PLN, tj. o 20% więcej niż w roku ubiegłym. W minionym roku istotnie zwiększyła się sprzedaż przy wykorzystaniu platformy internetowej Iportal. Przypis pozyskany przez Iportal w roku 2011 wyniósł ponad 185 mln PLN, to jest blisko o 30% więcej niż w roku W składce łącznej Oddziałów za rok 2011 udział portalu wyniósł 21%. Struktura sprzedaży ubezpieczeń według kanałów dystrybucji 51% Multiagenci 18% Sprzedaż bezpośrednia 22% Brokerzy 9% Agenci wyłączni Działalność ubezpieczeniowa 19

23 Kluczowe linie produktowe Ubezpieczenia majątkowe W roku 2011, po doświadczeniach szkodowych roku 2009 i 2010 (ciężka zima, powódź, deszcze nawalne, osuwiska, duże szkody przemysłowe) ubezpieczyciele zaczęli stosować ostrzejszą selekcję ryzyk i limitować odpowiedzialność, proponując majatkowe_firmy_osoby_2011.xls wyższe, niż dotychczas udziały własne, a także znacznie wyższe stawki. InterRisk SA Vienna Insurance Group, jako aktywny uczestnik rynku, będąc w głównym nurcie tych zmian, dostosował swoje działania do aktualnej sytuacji. Dynamika składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach majątkowych osiągnęła rekordowy poziom 131,2%. Tym samym ubezpieczenia majątkowe zwiększyły udział w portfelu Spółki z 13,8% do 17,8%. W stosunku do roku 2010, w grupach majątkowych nastąpiła wyraźna poprawa wyniku technicznego: z 0,5 mln PLN do 8,2 mln PLN. Tomasz Domański Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Przypis składki w grupach majątkowych w mln PLN , mln PLN W portfelu ubezpieczeń majątkowych Spółki, w roku 2011 w stosunku do roku 2010 zwiększył się udział ubezpieczeń przedsiębiorstw i instytucji. Jest to wynikiem coraz większej aktywności jednostek organizacyjnych Spółki w zakresie udziału w przetargach na ubezpieczenie mienia klientów instytucjonalnych oraz istotnego zwiększenia współpracy z brokerami. Warto też zaznaczyć, że na wzrost składki z ubezpieczeń przedsiębiorstw duży wpływ mają ubezpieczenia skierowane do małych i średnich firm (produkt Euro 10 Plus ), sprzedawane przede wszystkich za pośrednictwem agentów, w coraz większym stopniu przy użyciu Iportalu. Dynamika sprzedaży tego produktu w stosunku do roku 2010 wyniosła 122,7%. W obszarze sprzedaży ubezpieczeń majątkowych dla osób fizycznych dominującym produktem w portfelu Spółki pozostaje ubezpieczenie mieszkań i domów (pakiet Bezpieczny Dom w InterRisk ). Dynamika sprzedaży tego produktu w stosunku do roku 2010 wyniosła 119%. 20 Działalność ubezpieczeniowa

24 Ubezpieczenia komunikacyjne W roku 2011 główne działania koncentrowały się na poprawie rentowności portfela ubezpieczeń komunikacyjnych. Był to również okres stabilizacji przypisu składki w tym obszarze. Ogółem, z ubezpieczeń OC i AC InterRisk SA Vienna Insurance Group pozyskał 587,2 mln PLN składki przypisanej brutto. Tym samym udział ubezpieczeń komunikacyjnych w przypisie Spółki w 2011 roku wyniósł 55%. W 2011 roku, po szczegółowej analizie portfela, dokonano zmian stawek taryfowych zarówno w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jak i AC. Nowe zasady oceny ryzyka wprowadzono również w ubezpieczeniach flot pojazdów. Dokonano między innymi: segmentacji klientów w zależności od prowadzonej działalności, rodzaju użytkowanych pojazdów oraz przebiegu ubezpieczeń w ostatnich latach. Ustalono zaostrzone kryteria akceptowalnego poziomu wskaźnika szkodowości oraz podwyższono stawki minimalne dla poszczególnych grup rodzajowych pojazdów. Dariusz Zielent Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych Skutkiem powyższych działań była poprawa wskaźnika szkodowości brutto, wzrost średniej składki przypisanej, zarówno w ubezpieczeniach OC, jak i AC oraz poprawa wyniku technicznego w ubezpieczeniach komunikacyjnych (OC i AC) komunikacja_wskaznik_szkodowości_2011.xls o ponad 24 mln PLN. Wskaźnik szkodowości brutto 84,9% AC 76,3% AC ,4% OC 79,3% OC % W OC wskaźnik szkodowości brutto wyniósł 79,3% w 2011 roku (85,4% w 2010 r.), a w ubezpieczeniu AC 76,3% w roku 2011 (84,9% w 2010 r.). Działalność ubezpieczeniowa 21

25 Ubezpieczenia osobowe i zdrowotne Wyniki uzyskane w 2011 roku pozwoliły na utrzymanie znaczącej roli Spółki w zakresie ubezpieczeń osobowych i zdrowotnych na polskim rynku ubezpieczeniowym. W roku 2011 Spółka zebrała w ramach ubezpieczeń osobowych (grupa 1 i 2) blisko 101 mln PLN składki przypisanej brutto. Pomimo nieznacznego spadku poziomu przypisu w porównaniu z rokiem 2010, związanego głównie z rozpoczęciem przebudowy części portfela grupowych ubezpieczeń pracowniczych oraz odmiennym niż dotychczas sposobem kwalifikacji części ryzyk zawartych w kluczowych produktach osobowych, ich udział w 2011 roku w całym portfelu Spółki wyniósł 9,48%. Tak jak w latach poprzednich był wyższy od udziału ubezpieczeń grupy 1 i 2 w całym portfelu Działu II rynku ubezpieczeniowego, który w 2011 roku wyniósł około 7%. W 2011 roku został wprowadzony do sprzedaży nowy produkt w zakresie grupowych ubezpieczeń pracowniczych Program Ubezpieczeń Pracowniczych Benefit Complex Plus, który jest nowatorskim na polskim rynku grupowych ubezpieczeń pracowniczych, połączeniem w jednym pakiecie ryzyk osobowych i majątkowych. W obszarze ubezpieczeń zdrowotnych Spółka konsekwentnie realizowała strategię rozwoju ubezpieczeń indywidualnych. Rozszerzona została oferta jednego z bardziej popularnych indywidualnych ubezpieczeń zdrowotnych MEDI-CARE w każdym wariancie ubezpieczenia kosztów świadczeń medycznych wprowadzono możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie assistance z bardzo szerokim zakresem i za atrakcyjną składkę. Katarzyna Rudzka Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych Poszerzyliśmy grono partnerów biznesowych, przy współpracy których oferowane są produkty ubezpieczeń zdrowotnych. Nowym Partnerem Medycznym, z którym Spółka nawiązała współpracę jest POLMED SA. 22 Działalność ubezpieczeniowa

26 Ubezpieczenia finansowe W 2011 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, ubezpieczenia finansowe stanowiły jeden z najważniejszych i najbardziej rentownych obszarów aktywności InterRisk SA Vienna Insurance Group. Istotny wpływ na ubezpieczenia finansowe w roku 2011 miały skutki kryzysu gospodarczego oraz rosnąca konkurencja w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych. Przyjęta przez Spółkę strategia w zakresie ryzyk finansowych na rok 2011 zakładała zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa portfela ryzyk finansowych przy jednoczesnym dążeniu do utrzymania pozycji lidera na rynku gwarancji. Składka przypisana w grupach ubezpieczeń finansowych (14, 15 i 16) utrzymała się na poziomie 2010 roku i wyniosła 187,3 mln PLN (o 3% mniej niż w 2010). Wynoszący niemal 40 mln PLN wynik techniczny można uznać za potwierdzenie wysokiej jakości zarządzania ryzykiem finansowym. Współczynnik szkodowości brutto ukształtował się na poziomie 12,4%. Osiągnięte wyniki w grupie 15 pozwoliły InterRisk SA Vienna Insurance Group w 2011 roku, po raz kolejny zdobyć pozycję lidera na rynku gwarancji ubezpieczeniowych. Składka przypisana wyniosła 64 mln PLN, a wskaźnik szkodowości 15,9%. Działania Spółki koncentrowały się głównie na współpracy z firmami budowlanymi. Większość udzielonych gwarancji, to gwarancje kontraktowe: wadium, należytego wykonania kontraktu, zwrotu zaliczki oraz usunięcia wad i usterek. Joanna Domańska Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Finansowych Główne źródło składki w grupie 16 pochodzi z ubezpieczenia ryzyka utraty pracy, ze współpracy z dwoma bankami: PKO BP i BPH. Osiągnięto składkę przypisaną w wysokości 109,6 mln PLN przy wskaźniku szkodowości na poziomie 8%. Działalność ubezpieczeniowa 23

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

Wyniki działalności ubezpieczeniowej

Wyniki działalności ubezpieczeniowej Wyniki Setki tysięcy zadowolonych Klientów to cel, jaki osiąga i którym szczyci się InterRisk każdego roku. To także podstawa finansowego sukcesu Spółki. Wyniki działalności ubezpieczeniowej Dzięki konsekwentnej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku Warszawa, 10 stycznia 2007 i finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku (Informacja zweryfikowana w stosunku do opublikowanej w dniu 20 grudnia 2006, stosownie do korekty danych przekazanych

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2014-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe Ostateczną weryfikacją jakości zarządzania spółką są jej wyniki i ich ocena. InterRisk niezmiennie otrzymuje zielone światło na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. 34 35 36

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 7 900 8 303 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

Działalność ubezpieczeniowa

Działalność ubezpieczeniowa Ubezpieczenia Nieodłączną częścią naszego życia i składową każdego sukcesu jest podejmowanie ryzyka. InterRisk pomaga swoim Klientom przejąć nad nim kontrolę. Działalność ubezpieczeniowa Podstawą realizowanej

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2013-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 8 303 11 436 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 A Wartości niematerialne i prawne 13

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 A Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa, 18.09.2009 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1 W dniu 30 czerwca 2009 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało sześćdziesiąt

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI.

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI. Aktywa A. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wyszczególnienie Aktywa (w złotych) Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 A B C A. Wartości niematerialne i prawne 2 125 628 3 468 486 1. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1 Warszawa, 23.04.2010 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1 uznać: W roku 2009 za najważniejsze zjawiska zaobserwowane na rynku ubezpieczeń można wycofywanie się klientów z ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

aktywa wyszczególnienie Początek okresu Koniec okresu

aktywa wyszczególnienie Początek okresu Koniec okresu aktywa wyszczególnienie Początek okresu Koniec okresu A. Wartości niematerialne i prawne 335 305 1. Wartość firmy 0 0 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r.

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r. Komentarz Zarządu do informacji finans według stanu na dzień 30 września 2015 r. W III kwartale 2015 r. ( Towarzystwo ) odnotowało zysk techniczny netto w wysokości 208 tys. PLN. Tymczasem wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne

Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne Załącznik nr 2 zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale II załącznika do ustawy (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ, 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

r a p o r t r o c z n y InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

r a p o r t r o c z n y InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group 2010 r a p o r t r o c z n y InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group 2010 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group www.interrisk.pl R aport ro czny 2 0 1 0 InterRisk

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 1 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 Warszawa, 01.04.2014 r. Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 W dniu 31 grudnia 2013 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało pięćdziesiąt osiem zakładów

Bardziej szczegółowo

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU Wyszczególnienie Aktywa (w złotych) Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2015 A B C A. Wartości niematerialne i prawne 3 468 486 4 262 889 1. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Raport Roczny Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Raport Roczny 2009 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Spis treści List od Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Dobre wyniki w trudnych czasach

Dobre wyniki w trudnych czasach Warszawa, 10 marca 2009 roku Wyniki finansowe Grupy PZU w 2008 roku Dobre wyniki w trudnych czasach W 2008 roku Grupa PZU zebrała 21.515,4 mln złotych z tytułu składek ubezpieczeniowych, osiągając zysk

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1899 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1899 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1899 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia prywatne i długoterminowa opieka

Ubezpieczenia prywatne i długoterminowa opieka Ubezpieczenia prywatne i długoterminowa opieka zdrowotna dr Adam Kozierkiewicz Zawartość Statystyka sektora ubezpieczeń komercyjnych Opieka długoterminowa wobec starzenia się społeczeństwał ń Podstawy

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 1 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 21.06.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2013 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 22 września 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 W dniu 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20.12.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2013

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 29 stycznia 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 29 stycznia 2013 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO III KWARTAŁACH 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 29 stycznia 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Magdalena Zielińska

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1913 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1913 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1913 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, lipiec 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, lipiec 2013 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, lipiec 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Iwona Majcher (Departament

Bardziej szczegółowo

!"#$%!&'!()$)*#%+,#-%#.

!#$%!&'!()$)*#%+,#-%#. Za okres sprawozdawczy Kod pocztowy Ulica Telefon E-mail Miasto Faks Nr Wyszczególnienie koniec okresu A B C niematerialnych i prawnych B. Lokaty 3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, kwiecień 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, kwiecień 2013 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO IV KWARTAŁACH 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, kwiecień 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r.

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r. Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010 Warszawa, 16 marca 2011 r. Plan prezentacji Kontekst rynkowy Informacje o działalności Wyniki finansowe Pytania i odpowiedzi 1 Wolniejszy wzrost

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SYTUACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ NA PODSTAWIE NIEZWERYFIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R.

RAPORT O SYTUACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ NA PODSTAWIE NIEZWERYFIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R. RAPORT O SYTUACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ NA PODSTAWIE NIEZWERYFIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R. Analiza prezentuje wybrane pozycje finansowe zagregowane na

Bardziej szczegółowo

Sektor ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku

Sektor ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku ZNUV 2013;33;83-93 83 Aleksandra Wiktorow Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa Sektor ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku Streszczenie W 2012 roku wzrosła składka przypisana brutto w prawie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 19 października 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 19 października 2011 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO II KWARTAŁACH 2011 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 19 października 2011 r. 1 Autorzy: Małgorzata Pawlak-Kalemba (Departament Monitorowania Ryzyk)

Bardziej szczegółowo

Generali Wchodzi na Rynek Direct

Generali Wchodzi na Rynek Direct Generali Wchodzi na Rynek Direct Zarząd Grupy Generali Polska Warszawa, 23 kwietnia 2008 r. AGENDA 2 Rynek Direct Rynek Direct w Polsce Doświadczenia Generali Model Dystrybucji Model Biznesowy Plany Sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31.12. 2008 r.

BILANS sporządzony na dzień 31.12. 2008 r. Szanowni Państwo, Po raz kolejny mam przyjemność przedstawić roczne sprawozdanie z działalności PKP Energetyka. W 2008 roku dały znać o sobie pierwsze symptomy globalnego spowolnienia gospodarczego. Jednak

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2014 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. WARSZAWA, 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. WARSZAWA, 2011 r. RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2010 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 r. Autor: Zbigniew Kalisiewicz (Departament Pośredników Finansowych) SŁOWA KLUCZOWE: UBEZPIECZENIA, REJESTR

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Umowy reasekuracyjne niestandardowe transakcje

Umowy reasekuracyjne niestandardowe transakcje Umowy reasekuracyjne niestandardowe transakcje Kamil Jóźwik Zamknięcie roku wpływ zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń Umowy reasekuracyjne niestandardowe transakcje

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011. kunszt ubezpieczeń. Compensa. Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Raport Roczny 2011. kunszt ubezpieczeń. Compensa. Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Raport Roczny 2011 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group kunszt ubezpieczeń Spis treści List Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 10 maja 2011 r. DMR/A/K/201012/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 10 maja 2011 r. DMR/A/K/201012/001 RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO IV KWARTALE 2010 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 10 maja 2011 r. DMR/A/K/201012/001 Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Ubezpieczeniowego Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ, 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 kwietnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 634 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo