INDEPENDENT CLAIMS SURVEYORS POLSKA Sp. z o.o. Rzeczoznawstwo i Likwidacja szkód: MARINE NON-MARINE OC. Polska, Europa, Świat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INDEPENDENT CLAIMS SURVEYORS POLSKA Sp. z o.o. Rzeczoznawstwo i Likwidacja szkód: MARINE NON-MARINE OC. Polska, Europa, Świat"

Transkrypt

1 INDEPENDENT CLAIMS SURVEYORS POLSKA Sp. z o.o. Rzeczoznawstwo i Likwidacja szkód: MARINE NON-MARINE OC Polska, Europa, Świat

2 INDEPENDENT CLAIMS SURVEYORS POLSKA SP. Z O.O. JAKOŚĆ I ZAUFANIE Od lat nasz zespól wytrawnych likwidatorów szkód i ekspertów z wielu dziedzin, świadczy usługi rzeczoznawstwa i likwidacji szkód transportowych oraz przemysłowych, a także usługi prewencji i oceny ryzyk związanych z tymi dziedzinami, dla największych i najbardziej wymagających firm ubezpieczeniowych w Polsce i na świecie. Dzięki doświadczeniu i determinacji naszych inspektorów podczas prowadzenia Państwa spraw szkodowych, marka, którą stworzyliśmy była i jest synonimem najwyższej jakości usług eksperckich. Nasi Klienci mogą od nas oczekiwać: wysokiej jakości pracy i raportowania oraz nieustannego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji; niezmiennej determinacji w minimalizacji szkody, bez uszczerbku dla naszej bezstronności i z zachowaniem rzetelnej dokumentacji dowodowej; mobilności naszych inspektorów; nowoczesnych standardów komunikacji i prezentacji bieżących informacji oraz naszych raportów - szybko i bezpiecznie w formie elektronicznej; dostępu do międzynarodowej struktury biur i placówek oraz korespondentów;

3 ZAKRES USŁUG DLA SEKTORA TRANSPORTOWEGO rzeczoznawstwo szkód ładunkowych obsługa (likwidacja i minimalizacja) szkód ładunkowych transportowych/logistycznych obsługa szkód z OC (przewoźnika, spedytora, armatora, składowcy i innych) obsługa szkód wynikających ze zdarzeń przestępczych (wyłudzenia, oszustwa gospodarcze, rabunki w transporcie itp.) ocena ryzyka i usługi prewencji ubezpieczeniowej w transporcie i logistyce nadzór nad za i rozładunkiem oraz mocowaniem ładunków w transporcie drogowym (sztuki ciężkie/project cargo) szybka usługa częściowej likwidacji szkody profesjonalna sprzedaż awaryjna i zagospodarowanie mienia ponadto w transporcie morskim condition surveys oraz hull & machinery surveys nadzór nad za i rozładunkiem oraz mocowaniem ładunków w transporcie morskim (sztuki ciężkie/project cargo) sztuki ciężkie draft surveys pre-shipment surveys bunker surveys

4 KNOW-HOW Nasza domena to kompletna obsługa szkód wykonywana: szybko, kompetentnie z wartością dodaną SZYBKO - TO ZNACZY: oględziny na miejscu wystąpienia szkody lub awarii w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia lub w sytuacjach wyjątkowych po ustaleniu z zainteresowanymi (kiedy przedmiot oględzin nie może być udostępniony szybciej lub z innych względów wcześniejsze oględziny nie są wskazane) przedstawienie raportu wstępnego w ciągu 48 godzin od zakończenia oględzin, a jeśli oględziny były przeprowadzane przez firmę stowarzyszoną z ICS lub z naszym korespondentem - w tym czasie dostarczamy raport wstępny w języku angielskim raport końcowy w ciągu 5 dni od uzyskania ostatniego dokumentu, dowodu lub informacji niezbędnej do prawidłowego sporządzenia kompletnego raportu wg standardu ICS. KOMPETENTNIE - TO ZNACZY: przed przystąpieniem do oględzin weryfikujemy stan faktyczny na miejscu szkody pod kątem miejsca i przedmiotu szkody a także zasadności oględzin (spodziewanej wysokości szkody) od samego początku naszego uczestnictwa w likwidacji szkody, oprócz rejestrowania niezbędnych danych i informacji służących do oceny ew. odpowiedzialności ubezpieczyciela i rozmiaru szkody, koncentrujemy się na rzeczowej, pragmatycznej minimalizacji szkody oraz na zabezpieczeniu i udokumentowaniu praw regresowych ubezpieczyciela raport wstępny zawiera skrócony opis okoliczności powstania i charakteru szkody, tezę dotyczącą przyczyny szkody oraz pierwsze prognozy dotyczące rozmiaru szkody, pozwalające założyć rezerwę, a także rekomendacje wskazujące optymalne w danej sytuacji działania, służące minimalizacji szkody, raport wstępny jest przesyłany w formie elektronicznej, w bezpiecznym formacie pdf. (na Państwa życzenie w formie zaszyfrowanej) wraz ze zdjęciami cyfrowymi

5 raport końcowy zawiera: o szczegółowy opis charakteru szkody wraz z dokumentacją techniczną i fotograficzną, udokumentowaną opinię dotyczącą przyczyny szkody, pozwalającą możliwie jednoznacznie wypowiedzieć się na temat odpowiedzialności ubezpieczyciela; o kompletną kalkulację rozmiaru szkody, uwzględniającą podjęte działania minimalizujące szkodę, sprzedaż awaryjną lub różnice zdań między roszczącym, a inspektorem ICS; o określenie górnego limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela wg Konwencji CMR (szkody transportowe) lub analiza pod kątem ewentualnego niedoubezpieczenia (szkody majątkowe); WARTOŚĆ DODANA: przygotowujemy kompletną dokumentację regresową doradzamy sposób zagospodarowania majątku poszkodowego lub organizujemy jego zagospodarowanie (sortowanie, przepakowanie, czyszczenie, rafinację, naprawę, itp.) możemy przeprowadzić profesjonalną sprzedaż awaryjną na zasadzie przetargu zamkniętego, dysponujemy bazą danych kilkudziesięciu firm specjalizujących się obrotem towarami niepełnowartościowymi (poszkodowymi) w Polsce oraz w krajach Europy, a także w Stanach Zjednoczonych możemy zorganizować profesjonalną restytucję mienia (budynków i maszyn) po pożarze lub powodzi

6 ICS POLSKA jest Agentem międzynarodowych struktur i sieci surveyorskich LLOYD S AGENCY AGENT W POLSCE Od kilkuset już lat Lloyds of London - największy, najbardziej prestiżowy i profesjonalny rynek ubezpieczeniowy świata - utrzymuje międzynarodową sieć Agentów, reprezentujących interesy underwriterów i syndykatów Lloydsa we wszystkich krajach naszego globu, podczas weryfikacji i likwidacji szkód (roszczeń) dotyczących pokrycia (polis) wystawionych przez Rynek Londyński. Independent Claims Surveyors Polska jest jedynym Agentem Lloyd sa w Polsce z agencją w Poznaniu i sub-agencją w Gdańsku. Nominacja na Agenta Lloyda jest wydarzeniem, które zdarza się raz na kilkadziesiąt lat i jest poprzedzone bardzo staranną analizą lokalnego rynku niezależnych likwidatorów szkód. Lloyds of London zdecydował się postawić na nasz zespół, który nieprzerwanie od lat piastuje tę prestiżową i zobowiązującą funkcję (w latach pod inną nazwą / spółką). AGENT DP SURVEY GROUP Od początku naszej działalności jako Independent Claims Surveyors Polska Sp. z o.o. ściśle współpracujemy z DPSURVEY GROUP z Antwerpii. Poprzez szeroką sieć Agentów i korespondentów stowarzyszonych z DPS jesteśmy w stanie dostarczać Państwu najwyższej jakości usługi w wielu państwach Europy i na całym świecie. Dzięki współpracy z DPS jesteśmy w stanie wykorzystać dla Państwa doświadczenie i profesjonalizm wszystkich ekspertów pracujących w sieci.

7 KOMISARZ AWRYJNY CESAM i Krakowie. Z dniem Independent Claims Surveyors Polska Sp. z o.o. została nominowana na Komisarza Awaryjnego Comité d Études et de Services des Assureurs Maritimes et Transport w Warszawie, Poznaniu, SURVEY AGENT FOR WK WEBSTER Independent Claims Surveyors Polska Sp. z o.o. została nominowana przez WK WEBSTER z Londynu na Survey Agent for Poland. Od lat, niezmiennie nasi Inspektorzy wykonują dla WK WEBSTER funkcję surveyora w Polsce. TMN SURVEY GROUP Agent w Polsce Począwszy od powołania TMN Survey Group zrzeszającej wybrane firmy surveyorskie z Europy i niektórych państw świata, ICS Polska należy do elitarnego grona firm tworzących grupę. Zadaniem grupy jest ułatwienie towarzystwom ubezpieczeniowym i firmom brokerskim oraz innym zainteresowanym usługami surveyorskimi, dostępu do najwyższej jakości usług świadczonych przez członków grupy dostępnych albo w kontakcie bezpośrednim albo poprzez firmę-rezydenta w kraju klienta.

8 INSPEKTORZY ICS POLSKA Piotr MAZUR Gdańsk Sławomir CHOJĘTA Gdańsk Andrzej KORZENIEWSKI - Gdańsk Grzegorz WOJCIECHOWSKI Szczecin Paweł JACKOWSKI Poznań Jakub BUDZIŃSKI Poznań Wilhelm RZECHONEK Warszawa Artur WALAS Częstochowa Tadeusz MATZULLOK Katowice Piotr CZYŻ - Kraków Gdańsk Szczecin Poznań Warszawa Częstochowa Katowice Kraków

9 Piotr MAZUR Wykształcenie: Języki: Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Wydział Nawigacji Certyfikat Biegłego Rzeczoznawcy Ładunkowego LLOYD S of London (CCSP 1 & 2) angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański Doświadczenie zawodowe: Oficer Pokładowy, praktyka morska na drobnicowcach, masowcach statkach Ro-Ro i tankowcach. Kierownik terminalu przeładunków gazów płynnych (LPG). Praktyka w firmie spedycyjnej. Szkody w ładunku, nadzór nad za i wyładunkiem oraz mocowaniem ładunku, draft surveys, oględziny kadłuba, P&I condition surveys, inspekcje magazynów, dochodzenia, likwidacja szkód i sprzedaż awaryjna. Paweł JACKOWSKI Wykształcenie: Języki: Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Chemicznej Obróbki Drewna angielski Doświadczenie zawodowe: Kierownik fabryk mebli, kierownik fabryki stolarki budowlanej, kierownik laboratorium, działu kontroli jakości i produkcji w zakładach przemysłu drzewnego. Obsługa szkód w ładunku, inspekcje magazynów, nadzór na za i wyładunkami, dochodzenia, likwidacja szkód i sprzedaż awaryjna. Artur WALAS Wykształcenie: Języki: Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacji, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Rzeczoznawstwo Nieruchomości Certyfikat Biegłego Rzeczoznawcy Ładunkowego LLOYD S of London (CCSP 1 & 2) angielski Doświadczenie zawodowe: St. Oficer, masowce, chłodniowce, chemikaliowce; szkody w ładunku, nadzór nad za - i rozładunkiem, mocowaniem, inspekcje magazynów, draft surveys, sprzedaż awaryjna, dochodzenia, likwidacja szkód, biegły sądowy dla SR w Częstochowie z zakresu: szkody transportowe ładunków, mocowanie ładunków w transporcie drogowym

10 Wilhelm RZECHONEK Wykształcenie: Języki: Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie: Kapitan Żeglugi Wielkiej; FNMF Paryż: trener dla Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych; Szkoła Controllingu Katowice: controller angielski, Doświadczenie zawodowe: oficer ładunkowy na masowcach, drobnicowcach i tankowcach: szkody ładunkowe, sztauerka i laszowanie, liczmeństwo, nadzór operacji przeładunkowych, draft survey, oględziny szkód stevedorskich, inspekcje ładowni; Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" zastępca dyrektora Biura Regionalnego: ubezpieczeniowa likwidacja szkód, dochodzenia ubezpieczeniowe Tadeusz MATZULLOK Wykształcenie: Języki: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych niemiecki Doświadczenie zawodowe: Technolog, specjalista ds. techniki i jakości w zakładzie produkującym zawiesia i środki mocujące ładunki, gł. specjalista ds. utrzymania ruchu, audytor wiodący systemów zarządzania jakością wg ISO 9000:2000, biegły sądowy SR w Katowicach w zakresie: użytkowanie zawiesi zawiesia, mocowanie ładunków środki mocujące ładunki. Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce specjalność: maszyny i urządzenia. Obsługa szkód w ładunku, nadzór nad za i wyładunkami, dochodzenia, likwidacja szkód i sprzedaż awaryjna, odpowiedzialność za produkt, szkody majątkowe

11 KONTAKTY Biuro Koordynacyjne, Poznań tel: tel: fax: Błażej Milecki Dyr. Biura w Poznaniu Koordynator ds. zagranicznych kom: Krzysztof Pawlik Koordynator ds. krajowych Barbara Nikisch Koordynator ds. krajowych INDEPENDENT CLAIMS SURVEYORS POLSKA Sp. z o.o. ul. Jarochowskiego 8, Poznań, Poland tel fax Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS , NIP , Kapitał zakładowy PLN, ING BANK SLASKI

Razem jesteśmy silniejsi

Razem jesteśmy silniejsi Razem jesteśmy silniejsi PRzejRzystOŚĆ I WYKORzystanie MOŻLIWOŚCI Clarity and Opportunity Kluczowym elementem w komunikacji AIG jest dokładne określenie akceptowanego poziomu ryzyka. W tej broszurze wskazujemy

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne O FIRMIE Kancelaria Prawnicza Windmill Gąsiewski & Roman została utworzona jako firma prawnicza specjalizująca się w prawie korporacyjnym i gospodarczym w listopadzie 1996 roku. W latach 1997-1999 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Katowice, woj. śląskie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) są praktyczną szkołą prowadzenia biznesu dla startupów. AIP umożliwiają przetestowanie pomysłów

Bardziej szczegółowo

Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie

Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie "Ma-Ja" dostarcza swoim Klientom odpowiednio przygotowane miejsca na reklamę zewnętrzną. Są to przede wszystkim białe tablice umieszczone wzdłuż

Bardziej szczegółowo

City Broker Sp. z o. o. 60-808 Poznań ul. J. Zeylanda 3/1

City Broker Sp. z o. o. 60-808 Poznań ul. J. Zeylanda 3/1 Oferta świadczenia usługi serwisu brokerskiego City Broker Sp. z o. o. 60-808 Poznań ul. J. Zeylanda 3/1 City Broker Sp. z o.o. ul. Zeylanda 3/1, 60-808 Poznań Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. KIM JEST BROKER...3

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva 8 Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva List przewodniczàcego Rady Nadzorczej 4 List prezesa

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2011 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Ekologistyka na co dzień Szansa dla kolei towarowych Zmiany prawne w 2015 roku

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Ekologistyka na co dzień Szansa dla kolei towarowych Zmiany prawne w 2015 roku grudzień 12/2014 (53) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka sieci handlowych Ekologistyka na co dzień Szansa

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: PARTNER CERTYFIKUJĄCY KURSU: 23-25 WRZEŚNIA 2014 WARSZAWA PRAKTYKA ĆWICZENIA KOMPUTEROWE PRAWO z wyliczania efektywności energetycznej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK 1 LIST PREZESA... 3 INFORMACJE OGRUPIE APATOR I JEJ PRODUKTACH... 4 Informacje ogólne... 4 Wizja, Misja, Wartości... 5 Strategia działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Grupa Kapitałowa Integer.pl Grupa Kapitałowa Grupa Kapitałowa Integer.pl SA skonsolidowany raport roczny za 2013 rok SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Raport zawiera:

Bardziej szczegółowo

3 /4. Kogeneracja (2007) PLANOWANIE AUDITÓW LABORATORIUM MECHANICZNE

3 /4. Kogeneracja (2007) PLANOWANIE AUDITÓW LABORATORIUM MECHANICZNE 3 /4 42007 (2007) PLANOWANIE AUDITÓW LABORATORIUM MECHANICZNE Kogeneracja TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Zarząd: Janusz Grabka Prezes Zarządu Marek Mucha Wiceprezes Zarządu Siedziba: 02-146 Warszawa ul.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu 2014 Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Usługi agencji zatrudnienia Agencje zatrudnienia są to niepubliczne instytucje rynku pracy świadczące usługi

Bardziej szczegółowo

POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Bezpieczny obrót gospodarczy czyli, jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych. 29 maja 2014 r. TITLE OF PRESENTATION DATE 1 Prelegenci program

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty naruszeń prawa przez klientów zakładów ubezpieczeń w ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych

Wybrane aspekty naruszeń prawa przez klientów zakładów ubezpieczeń w ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych Magda Ligaj Wybrane aspekty naruszeń prawa przez klientów zakładów ubezpieczeń w ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych Przestępczość ubezpieczeniowa jest jaskrawym przykładem zagrożenia, które

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Prezentacja Firma 4 Zarząd i Dyrekcja 5 Rada Nadzorcza 6

Spis treści. Prezentacja Firma 4 Zarząd i Dyrekcja 5 Rada Nadzorcza 6 Raport Roczny 2007 Spis treści Prezentacja Firma 4 Zarząd i Dyrekcja 5 Rada Nadzorcza 6 Wprowadzenie Charakterystyka 8 Prywatyzacja 9 Zatrudnienie 11 Wydarzenia 11 Integracja z Unią Europejską 18 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka. Konwencja CMR elementarz transportu Magazynowe okolice Warszawy

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka. Konwencja CMR elementarz transportu Magazynowe okolice Warszawy listopad 11/2012 (30) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka branży e-commerce Kolej musi przyspieszyć Nakład:

Bardziej szczegółowo

100 pytań o... ubezpieczenia

100 pytań o... ubezpieczenia 100 pytań o... ubezpieczenia 1 1. Czym jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest narzędziem gospodarczym służącym zabezpieczeniu się przed skutkami wypadków losowych, poprzez przeniesienie ryzyka na instytucję

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 11. UCHWAŁA Nr 414/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 11. UCHWAŁA Nr 414/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 11 UCHWAŁA Nr 414/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych dotyczących

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Lokalizacja projektu: Sped-Log Sp. z o.o. Ul. Hutnicza 36/18 91-756 Łódź Łódź, styczeń 2004 r. SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok 19 lutego 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne. autor Ryszard Stempel

Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne. autor Ryszard Stempel Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne autor Ryszard Stempel Olsztyn 2014 Ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

VSAMORZĄD ZAWODOWY VUBEZPIECZENIE OC VINŻYNIER W UNII VPRAWO VTEMAT MIESIĄCA VRYNEK

VSAMORZĄD ZAWODOWY VUBEZPIECZENIE OC VINŻYNIER W UNII VPRAWO VTEMAT MIESIĄCA VRYNEK VW N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o Bez kompetentnego kosztorysanta, a właściwie specjalisty od kosztów, udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane, prace projektowe oraz niektórych innych zamówień

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo