1200 najczęściej używanych angielskich słów.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1200 najczęściej używanych angielskich słów."

Transkrypt

1 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy. Z naukowych badań wynika że, nauczenie się 100 najczęściej używanych słów daje zrozumienie 40% przeciętnego tekstu w języku który chcesz poznać. Poznanie 300 najczęściej używanych słów odpowiada za około 60% całej komunikacji. Wystarczy znać 1200 najczęściej używanych słów aby zrozumieć język w ok. 80%. Jak to możliwe? Odkryta przez włoskiego socjologa i ekonomistę Vilfreda Pareto, zasada 80/20 mówi, że 80% wyników wypływa tylko z 20% przyczyn. Inaczej mówiąc małym wysiłkiem, można osiągnąć większe efekty również ucząc się języka.

2 To genialne odkrycie pozwoliło nam stworzyć listę 1200 najczęściej używanych słów w języku angielskim i stworzyć rewelacyjny kurs zawierający tylko to co niezbędne i najbardziej potrzebne aby w kilka tygodni nauki z łatwością komunikować się po angielsku. Naucz się wymowy 1200 najczęściej używanych słów w wersji dzwiękowej na: Skuteczny i Tani - Kurs Angielskiego - 0,4 zł za lekcję. Rewolucyjny kurs angielskiego, który może na zawsze zmienić Twoje podejście do nauki. Najnowsza i bardzo skuteczniejsza, opracowana w Nowym Jorku po wielu latach badań metoda nauki angielskiego teraz w Polsce! Tylko 0,4 zł za lekcję!!! Tak tanio nigdy nie było. Zapisz się na:

3 1. the Rodzajnik, używany przed wyrazami już określonymi, które zostały już raz wspomniane. I have a dog. Mam psa. The dog is fantastic. Ten pies jest fantastyczny. 2. of W złożeniach np. A box of chocolates pudełko czekoladek, of oznacza kogo czego 3. and i, np. I and my sister ja i moja siostra You and me ty i ja 4. a Rodzajnik, używany przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej wypowiadanymi od spółgłoski, wymienianymi po raz pierwszy np. This is a book. To jest książka. I have a cat. Ja mam kota. 5. to Do, np. to school do szkoły 6. in W, np. in Poland w Polsce 7. is Jest, np. It is 5 o clock. Jest 5 godzina. 8. you Ty, np. You are crazy! Ty jesteś szurnięty! 9. that Że 10. it To, np. It is - To jest 11. he On, np. He is married. On jest żonaty. 12. for Dla, np. It s for you! To dla ciebie! 13. was Był, była, było, np. It was yesterday. To było wczoraj. It was nice. To było miłe. 14. on Na, np. on the table na stole 15. are Jesteś, są, np. You are stupid. - Ty jesteś głupi.

4 16. as Jako, np. I work as a doctor. Pracuję jako lekarz. 17. with Z, np. Go with me! Chodź ze mną! 18. his Jego, np. His wife Jego żona 19. they Oni, np. They are... Oni są at Przy, w I m at school. Jestem w szkole. 21. be Być To be or not to be! Być albo nie być! 22. this To, np. What is this? Co to jest? This is my son. To jest mój syn. 23. from Z, od I m from Poland. Jestem z Polski. 24. I Ja, np. I am...- Ja jestem I have... Ja mam I like... Ja lubię 25. have Mam, np. I have a dog. Ja mam psa 26. or Albo, czy, np. Coffee or tea? Kawa czy herbata? 27. by Przez 28. one Jeden 29. had Miałem, (on) miał, (oni) mieli, np. I had a car. Miałem samochód. 30. not Słówko do tworzenia przeczeń. I like. Ja lubię I do not like. Ja nie lubię. 31. but Ale He is stupid but I like him. On jest głupi ale ja go lubię. 32. what Co, np. What is this? Co to jest? 33. all Wszyscy, wszystkie, Np. all the kids wszystkie dzieci

5 34. were Byli, np. They were abroad. Oni byli za granicą. 35. when Kiedy, np. When is the film? Kiedy jest film? 36. we My, np. We are friends. My jesteśmy przyjaciołmi. 37. there Tam Here or there? Tu czy tam? 38. can 1. Potrafię, np. I can swim. Ja potrafię pływać. 2. mogę, np. I can go. Ja mogę iść. 39. an Rodzajnik, używany przed wyrazami wymienianymi po raz pierwszy w liczbie pojedynczej, przed rzeczownikami wypowiadanymi od samogłoski, np. an apple - jabłko 40. your Twój, wasz, np. Your passport, please. Pański paszport, poproszę. 41. which Który 42. their Ich 43. said Powiedziałem, powiedział 44. if Jeśli, jeżeli, np. If you do it, I will kill you. Jeśli to zrobisz, to cię zabiję. 45. do 1. Robić, np. Do it today. Zrób to dzisiaj. Don t do it! Nie rób tego! 2. Operator w pytaniach w czasie teraźniejszym, Do you...? Czy ty...? Np. Do you like me? Czy ty mnie lubisz? Do you like coffee? Czy lubisz kawę? 46. will Will operator do tworzenia czasu przyszłego, np. I will go there. - Ja pójdę tam.

6 47. each Każdy 48. about O, około 49. how Jak, np. How are you? Jak się nasz? How many? Ile, ilu? How much is it? Ile to kosztuje? How could you? Jak mogłeś? 50. up Do góry Speak up! Mów głośniej! Shut up! Zamknij się! 51. out Poza 52. them Im, ich 53. then Następnie 54. she Ona, np. She is sick.- Ona jest chora. 55. many Wiele, np. many people wielu ludzi 56. some Trochę, np. I have some money. Ja mam trochę pieniędzy. 57. so Więc, taki/taka np. So let s go! Więc chodźmy! So stupid! Taki głupi! So beautiful! Taka piękna! 58. these Te, np. These computers te komputery 59. would Słówko używane w propozycjach Would you like? Czy chcialbyś? Np. Would you like some coffee? Czy chciałbyś trochę kawy? 60. other Inny, inne Other people inni ludzie 61. into Do środka 62. has Ma, np. He has On ma. She has. Ona ma. 63. more Więcej, np. I need more money. Potrzebuję więcej pieniędzy.

7 64. her Jej, np. her husband jej mąż 65. two Dwa 66. like Lubić, np. I like you. Ja lubię ciebie. I don t like you. Ja nie lubię ciebie. 67. him Jemu 68. see Zobaczyć, np. See you! Do zobaczenia! 69. time Czas, np. What s the time? Która godzina? Time is money. Czas to pieniądz. 70. could 1. Potrafiłem, np. I could dance. Ja potrafiłem tańczyć. 2. W prośbach: Could you help me? - Czy mógłbyś mi pomóc? 71. no 1. Nie! 2. Żaden, zero. Np. No problem! Zero problemu, żaden problem. 3. I have no time. Nie mam czsu. 72. make Robić 73. than Niż (w porównaniach), np. She is taller than me! Ona jest wyższa niż ja. 74. first Pierwszy 75. been Byłem w zdaniach np. I have been. Ja byłem. 76. its Jego (dotyczy przedmiotów) 77. who Kto, np. Who are you? Kim jesteś? 78. now Teraz, np. Do it now! Zrób to teraz! 79. people Ludzie 80. my Mój, np. my problem mój problem My computer, my family, itp.

8 81. made 1. Zrobiłem. 2. Zrobione, np. Made in the USA. Zrobione w USA. 82. over Nad, Ponad 83. did 1. Zrobiłem np. I did it. - Zrobiłem to. 2. Operator w pytaniach w czasie przeszłym. Np. Did you...? Czy ty wczoraj... coś tam zrobiłeś? Np. Did you go? Czy poszedłeś? Did you do it? Czy to zrobiłeś? 84. down W dół 85. only Tylko, np. Only you! Tylko ty! Only sometimes! Tylko czasami! 86. way Droga, sposób 87. find Znaleźć, np. I can t find it! Nie mogę tego znaleźć 88. use Używać, Don t use my computer! Nie używaj mojego komputera! 89. may Wyrażanie prawdopodobieństwa, np. It may be true. To może być prawda! 90. water 1. Woda, np. mineral water 2. podlewać 91. long 1. Długi 2. tęsknić 92. A little Trochę 93. very Bardzo, np. Thank you very much! Dziękuję bardzo! Very stupid bardzo głupi Very interesting bardzo interesujący 94. after Po, np. after work po pracy

9 95. words Słowa 96. called Zadzwoniłem 97. just Dokładnie Właśnie 98. where Gdzie, np. Where do you work? - Gdzie ty pracujesz? Where is it? Gdzie to jest? 99. most Najbardziej You re the most beautiful girl I know. Jesteś najpiękniejszą dziewczyną jaką znam know Wiedzieć, np. Do you know? Czy ty wiesz? I know! Ja wiem! I don t know! Ja nie wiem! 101. get Dostać 102. through Przez, poprzez 103. back 1. Plecy 2. popierać 3. z powrotem 104. much Dużo W sklepie: How much is it? Ile to kosztuje? 105. go Iść, np. Go home! Idź do domu! 106. good Dobry, It is really good! To jest naprawdę dobre! 107. new Nowy, np. It is new. To jest nowe write Pisać, np. Write an essay napisać wypracowanie 109. our Nasz 110. me Mi, mnie, np. give me daj mi Kiss me! Pocałuj mnie!

10 111. man Mężczyzna, człowiek 112. too 1. także, np. Me too. Ja także. 2. zbyt np. too brutal zbyt brutalny 113. any Jakiś, np. anything jakikolwiek, anybody ktokolwiek 114. day Dzień, np. every day każdego dnia yesterday wczoraj 115. same To samo The same again! Znów to samo! 116. right Prawy, w prawo, np. Turn right. Skręć w prawo. I m right. Mam rację. You re right. Ty masz rację look Patrzeć, Np. Look at me! Spójrz na mnie! 118. think Myśleć, np. What do you think? - Co sądzisz? I don t think so! Nie sądzę! 119. also Także 120. around Dookoła 121. another Inny 122. came Przybyłem 123. come Przybywam, przychodzę Come back! Wracaj! 124. work 1. praca, np. I like my work. Lubię moją pracę. 2. pracować, np. Where do you work? Gdzie pracujesz? 125. three Trzy 126. must Musieć, np. I must go! Muszę iść!

11 127. because Ponieważ, np. I don t like it because... Nie lubię tego ponieważ 128. does 1. On/ona robi. 2. Operator Czy - w pytaniach w czasie teraźniejszym z 3 os. l.p. Does he work? Czy on pracuje? Does she study? Czy ona studiuje? 129. heart Serce Don t break my heart! Nie łam mi serca! Heart attack atak serca 130. even Nawet, np. even you nawet ty 131. place Miejsce, np. I like this place! Lubie to miejsce! 132. well Dobrze, np. well done dobrze zrobione 133. such Taki, takie 134. here Tutaj, np. Come here! Chodź tutaj! 135. take Brać, np. Take a shower brać prysznic Take a pill brać tabletkę 136. why Dlaczego, np. Why is it so? Dlaczego tak jest? Why are you late? Dlaczego jesteś spóźniony? Why not? - Dlaczego nie? 137. help 1. Pomagać, Np. Help me! Pomóż mi! 2. pomoc Np. I need your help! Potrzebuję twojej pomocy! 138. put Położyć 139. different Różne 140. away W odległości w oddaleniu

12 141. again Znów, jeszcze raz, np The same again! Znów to samo! Try again! Spróbuj jeszcze raz! 142. off Poza 143. went Poszedłem, np. I went home. Poszedłem do domu old 1. Stary 2. How old are you? - Ile masz lat? 145. number 1. Liczba 2. ponumerować 146. great Wspaniały 147. tell Powiedzieć, kazać coś zrobić, np. Tell me the truth! Powiedz mi prawdę 148. Men 1. Mężczyźni 2. ludzie 149. say Powiedzieć, rzec 150. small Mały 151. every Każdy, np. every day każdego dnia every night każdej nocy 152. found Znalazłem 153. still Nadal 154. between Pomiędzy 155. name 1. Imię What s your name? My name is Jak masz na imię. Nazywam się nazwać 156. should Powinno się, np. You should go! Powinieneś iść! You shouldn t! Nie powinieneś! 157. home Dom, np. Go home! Idź do domu! Let s go home! Chodźmy do domu! 158. big Duży 159. give Dawać

13 160. air Powietrze, np. fresh air świeże powietrze 161. line Linia 162. set Zestaw 163. own Własny 164. under Pod, np. under the tree pod drzewem 165. read 1. czytam (wymowa: ri:d) Read this book Przeczytaj tą książkę 2. przeczytałem (wymowa: red) 166. last Ostatni np. last week w ubiegłym tygodniu last year w ubiegłym roku 167. never Nigdy, np. No, never! Nie, nigdy! Never mind! Mniejsza o to! Never again! Nigdy więcej! 168. us Nas, nam 169. left 1. lewy 2. wyjechałem, opóściłem 170. end 1. koniec 2. skończyć coś 171. along Wzdłuż Go along this street Idź wzdłuż tej ulicy 172. while 1. Podczs gdy 2. chwila 173. might Słowo używane do wyrażania przypuszczeń 174. next Następny, np. Next, please! Następny, proszę! Next week! W przyszłym tygodniu! 175. sound Dźwięk, Brzmieć, np. Sounds wonderful! Brzmi cudownie!

14 176. below Poniżej 177. saw Widzialem, np. I saw it yesterday. Widziałem to wczoraj something Coś, np. I have something for you! Mam coś dla ciebie! 179. thought 1. myśl 2. myślałem, pomyślałem 180. both 1. oboje 2. zarówno 181. A few Kilka, np. I have a few problems. Mam kilka problemów those Tamte, tamci 183. always Zawsze, np. I will always love you! Zawsze będę cię kochał! 184. show 1. pokaz, show 2. pokazywać 185. large Duży 186. often Często, np. How often? Jak często? I often go there. Często tam chodzę. Do you often...? Czy ty często...? 187. together Razem, np. Together forever! Na zawsze razem! 188. asked Zapytałem, poprosiłem 189. house Dom 190. don t Nie, przeczenie w czasie teraźniejszym, np. I don t like you! Nie lubię cię! I don t drink coffee. Nie piję kawy. I don t smoke. Nie palę world Świat 192. going W zwrocie: I m going! Ja idę teraz! Where are you going? Dokąd ty idziesz?

15 193. want Chcieć, np. What do you want? Czego chcesz? I want to go. Chcę jechać / iść. I don t want to go. Nie chcę iść school Szkoła, np. Primary school - szkoła podstawowa High school szkoła średnia 195. important Ważny, np. It s important! To ważne! Is it important? Czy to ważne? 196. until Do (pewnego momentu), Until now do chwili obecnej 197. form 1. forma, kwestionariusz 2. formować 198. food Jedzenie, np. fast food What s your favorite food? Jakie jest twoje ulubione jedzenie? 199. keep Trzymać Keep smiling! Uśmiechnij sie! 200. children Dzieci Do you have children? Czy ty masz dzieci? 201. function Funkcjonować 202. land 1. ziemia, ląd 2. lądować 203. side Strona, bok 204. without Bez (czegoś), np. I can t live without you!- Nie mogę żyć bez ciebie! 205. boy Chłopiec, boyfriend chłopak jako sympatia 206. once Raz, np. Once a week raz na tydzień Once a day raz na dzień 207. animal Zwierzę, np. Animal farm farma zwierzęca

16 208. life Życie, np. Life is beautiful! Życie jest piękne! Everyday life życie codzienne 209. enough Dość np. That s enough! Dość tego! 210. took Wziołem, zabrałem I took a pill. Wziołem tabletkę. I took a shower. Wziołem prysznic for Dla, It s for you! To dla ciebie! Is it for me? Czy to dla mnie? 212. head Głowa Headache ból głowy Headline nagłówek 213. above Nad 214. kind 1. miły, uprzejmy It s kind of you! Miło z twojej strony! 2. rodzaj 215. began Zacząłem 216. almost Prawie np. I m almost ready! Jestem prawie gotowa! 217. live Żyć, mieszkać Where do you live? Gdzie ty mieszkasz? 218. page Strona 219. got Dostałem, otrzymałem I got a job. Dostałem pracę earth Ziemia (planeta) 221. need 1. potrzebuję np. I need money! Potrzebuję pieniędzy! 2. potrzeba 222. far Daleko, np. It s far away. To daleko hand Ręka, np. Hand luggage bagaż podręczny 224. high Wysoki

17 225. year Rok, np. Once a year raz na rok 226. mother Matka Mummy- mamusia Mother-in-law teściowa 227. light 1. lekki, np. Pepsi light 2. jasny, np. light blue jasnoniebieski 228. country 1. kraj 2. wieś, np. In the country na wsi 229. father Ojciec Daddy tatuś Father-in-law teść 230. Let s Propozycje, np. Let s go! Chodźmy! Let s dance! Zatańczmy! 231. night 1. Noc, np. at night w nocy 2. nocny, np. nightclub 232. picture Zdjęcie, obrazek Take a picture robić zdjęcie 233. being Bycie 234. study Studiować, uczyć się What do you study? Co studiujesz? 235. second Drugi 236. soon Wkrótce See you soon! Do zobaczenia wkrótce! 237. story Opowiadanie, opowieść 238. since Od (jakiegoś momentu) Since 1988 od 1988 roku 239. white Biały 240. ever W zdaniach, np. Have you ever? Czy kiedykolwiek coś tam robiłeś? Np. Have you ever smoked grass? Czy kiedykolwiek paliłeś trawkę?

18 241. paper 1. papier 2. tapetować 242. hard 1. twardy 2. trudny 243. near Blisko, niedaleko 244. sentence 1. Zdanie, wyrok 2. skazac kogoś 245. better Lepiej, np. Better late than never! Lepiej późno niż wcale! 246. best Najlepszy, np. You re the best! Jesteś najlepszy! 247. across Przez 248. during Podczas 249. today Dzisiaj 250. however Jakkolwiek 251. sure Pewny, np. I m sure. Jestem pewien. Are you sure? Czy jesteś pewien? 252. knew Wiedziałem 253. it s To jest 254. try Próbować, np. You should try! Powinieneś spróbować! 255. told Powiedziałem 256. young Młody 257. sun Słońce, Sunny słonecznie 258. thing Rzecz 259. whole Cały 260. hear Słyszeć, np. Can you hear me? Czy mnie słyszysz? I can t hear you! Nie słyszę cię!

19 261. example Przykład, for example na przykład, It s a good example. To dobry przykład heard Słyszałem 263. several Kilka 264. change 1. zmiana 2. zmieniać np. Change your socks! Zmień skarpety Change your job! Zmień pracę! 265. answer 1. odpowiedź 2. odpowiadać, np. Answer my question! Odpowiedź na moje pytanie! 266. room Pokój, pomieszczenie How many rooms? Ile pokoi? Living room salon Bedroom sypialnia Bathroom łazienka Rent a room wynająć pokój Room service obsługa hotelowa 267. sea Morze. At the seaside nad morzem 268. against Przeciwko czemuś 269. top 1. najlepszy, np. top top (ubranie) 3. top secret ściśle tajne 270. turn Obrócić, skręcić Turn right skręć w prawo Turn left skręć w lewo 271. learn Uczyć się 272. point 1. punkt a turning point punkt zwrotny 2. wskazywać na 273. city Duże miasto I like city life. Lubię życie w dużym mieście.

20 274. play Grać, bawić się, np. I play computer games.- Gram w gry. I play the guitar. - Gram na gitarze. I play tennis. - Gram w tenisa toward W kierunku 276. five Pięć 277. himself On samemu (coś robi) 278. usually Zwykle, zazwyczaj What do you usually do/eat? Co ty zwykle robisz/ jesz? 279. money Pieniądze Time is money! Czas to pieniądz! 280. seen W pytaniach: Have you ever seen? Czy ty kiedykolwiek widziałeś...? 281. didn t Przeczenie w czasie przeszłym, np. I didn t do it. Nie zrobiłem tego. I didn t go. Nie poszedłem. I didn t work. Nie pracowałem car Samochód, np. Let s go by car. Jedźmy samochodem morning Ranek, np. Good morning Dzień Dobry! In the morning rano 284. I m Ja jestem, np. I m happy. Ja jestem szczęśliwy body Ciało 286. upon Z chwilą 287. family Rodzina 288. later Później, np. See you later! Do zobaczenia później 289. turn Zakręt Zakręcać 290. move 1. przeprowadzić się, 2. ruszać się Move your body! Rusz ciałem!

21 291. face 1. twarz 2. stawiać czoło czemuś 292. door Drzwi, Open the door! Otwórz drzwi! The doors Wrota 293. cut 1. Ciąć, kroić 2. Skaleczyć się 294. dome Kopuła 295. group Grupa 296. true Prawdziwy, np. It s true. To prawda. A true friend prawdziwy przyjaciel 297. half Połowa 298. red Czerwony 299. fish Ryba Goldfish złota rybka Go fishing iść na ryby 300. plants Rośliny 301. living Życie Standard of living stopa życiowa 302. black Czarny 303. eat Jeść 304. short Krótki 305. United States Stany Zjednoczone 306. Run Biegać 307. book 1. książka read a book czytać książkę 2. zarezerwować book a room zarezerwować pokój 308. gave Dałem 309. order 1. zamówienie, rozkaz 2. zamawiać, np. Let s order some pizza. Zamówmy pizza.

22 310. open 1. otwierać 2. otwarty 311. ground Ziemia, grunt Ground floor- parter 312. cold 1. Przeziębienie I have a cold. - Jestem przeziębiony. 2. Zimny, zimno I m cold. Jest mi zimno. It s cold outside. Jest zimno na zewnątrz really Naprawdę 314. table Stół, tabela 315. remember Pamiętać Do you remember? Czy pamiętasz? Did you remember? Czy pamiętałeś? I don t remember. Nie pamiętam tree Drzewo Family tree drzewo rodzinne 317. course Kurs, np. Language course kurs językowy 318. front Przód 319. American Amerykański,np. American dream amerykański sen 320. space Przestrzeń 321. inside Wewnątrz 322. ago Temu, w złożeniu: 2,3,4 years ago 2,3,4 lata temu 323. sad Smutny 324. early Wczesny 325. I ll Ja coś zrobię w przyszłości, np. I ll do it. Zrobię to. I ll help you. Pomogę ci learned Nauczyłem się 327. brought Przyniosłem

23 328. close Zamykać Close your eyes! Zamknij oczy! 329. nothing Nothing, np. I have nothing to say! Nie mam nic do powiedzenia though Chociaż 331. idea Pomysł, pojęcie, np. I have no idea! Nie mam pojęcia! It s a good idea! To dobry pomysł! 332. before Przed, np. before work przed pracą 333. lived Mieszkałem, żyłem I lived abroad. Mieszkałem za granicą became Stał się 335. add Dodać 336. become Stawać się 337. grow Rosnąć, hodować 338. draw Rysować 339. yet Jeszcze, np. Not yet! Jeszcze nie! 340. less Mniej 341. wind Wiatr Strong winds silne wiatry Windy wietrznie 342. behind Za, np. behind my house za moim domem 343. Can t 1. Nie mogę, np. I can t go. Nie mogę iść. 2. Nie potrafię np. I can t dance. Nie potrafię tańczyć letter 1. list 2. litera 345. among Pośród 346. I m able Jestem w stanie

24 347. dog Pies 348. shown Pokazany 349. mean Znaczyć, np. What does it mean? Co to znaczy? It means To znaczy Meaning znaczenie 350. English Angielski, np. Can you speak English? - Czy potrafisz mówić po angielsku? 351. rest 1. odpoczynek 2. odpoczywać 352. perhaps Być może 353. certain Pewien 354. six Sześć 355. feel Czuć się Feelings uczucia 356. fire Ogień, pożar 357. ready Gotowy, np. I m ready! Jestem gotowy! Are you ready? Czy jesteś gotowy? 358. green Zielony Green with envy zielony z zazdrości 359. yes Tak 360. built Zbudowałem 361. special Specjalny, szczególny 362. ran Biegałem 363. full Pełen, full of cockroaches pełen karaluchów 364. town Miasto Downtown centrum miasta Let s go downtown! Chodźmy do centrum miasta! 365. complete 1. kompletny 2. ukończyć 366. oh Och

25 367. person Osoba 368. hot Gorący I m hot. Jest mi gorąco anything Cokolwiek Anything to drink? Czy coś do picia 370. hold Trzymać 371. state Stan 372. list 1. wyliczyć 2. lista 373. stood Stał, stałem 374. hundred Sto 375. ten Dziesięć 376. fast Szybki 377. felt Czułem, np. I felt horrible. Czułem się okropnie. I felt wonderful. Czułem się cudownie 378. kept Trzymałem 379. notice 1. Zauważyć 2. wywieszka, ogłoszenie 380. conclusion Wniosek 381. strong Silny, mocny Strong emotions silne emocje 382. voice Głos, np. Voic poczta głosowa 383. probably Prawdopodobnie 384. area Obszar 385. horse Koń Ride a horse jeździć konno 386. matter Mieć znaczenie, np. It doesn t matter! To nie ma znaczenia! 387. stand Stać 388. box Pudełko, np. A box of... - pudełko czegoś

26 389. start 1. początek 2. zaczynać 390. that Tamten 391. class Klasa, Classroom sala lekcyjna Classmates - koledzy z klasy 392. piece Kawałek It s a piece of cake! To łatwizna! 393. surface Powierzchnia 394. river Rzeka 395. common Powszechny Common sense zdrowy rozsądek 396. stop 1. przystanek, np. A bus stop 2. zatrzymywać się 3. przestać coś robic, np. Stop smoking Przestań palić! Stop talking! Przestań gadać! 397. am Jestem, np. I am... Ja jestem... I am a doctor. Jestem lekarzem. I am from Poland. Jestem z Polski talk 1. rozmowa, np. talk show 2. rozmawiać Let s talk! Porozmawiajmy! 399. whether Czy 400. fine Dobrze, np. I m fine. U mnie wszystko dobrze round Okrągły 402. dark Ciemny 403. past 1. przeszłość 2. przeszły 404. ball Piłka, kula Football piłka nożna Volleyball siatkówka basketball koszykówka 405. girl Dziewczyna, girlfriend dziewczyna (sympatia)

27 406. road Droga Road to droga do 407. blue Niebieski 408. instead Zamiast 409. either Jeden z dwóch 410. substance Substancja 411. already Już 412. warm Ciepły 413. gone Nieobecny, ten, którego już nie ma 414. finally Nareszcie, w końcu 415. summer Lato, np. in summer latem Summer holiday wakcje letnie 416. understand Rozumiem, np. Do you understand? Czy rozumiesz I don t understand. Ja nie rozumiem 417. moon Księżyc 418. animals Zwierzaki 419. mind Umysł Beautiful mind Piękny umysł Never mind! Mniejsza o to! 420. outside Na zewnątrz 421. power Siła, moc Powerful silny 422. problem Problem, np. What s the problem? W czym problem? No problem! Nie ma problemu! 423. longer Dłuższy 424. winter Zima, in winter w zimie 425. deep Głęboki 426. heavy Ciężki 427. carefully Ostrożnie 428. follow Iść za kimś, np. Follow me! Idź za mną!

28 429. beautiful Piękny, You re beautiful! Jesteś piękna! 430. everyone Każdy 431. leave 1. opuszczać kogoś, zostawiać Leave me alone! Zostaw mnie w spokoju! 2. wyjeżdżać 432. everything Wszystko, np. Everything is OK! Wszystko jest w porządku! 433. game Gra 434. system System 435. bring Przynosić Bring me - Przynieś mi 436. watch 1. zegarek na rękę 2. oglądać np. watch television oglądać telewizję 437. sick Chory I m sick. Jestem chory dry 1. suchy 2. suszyć, wysuszyć 439. within W obrębie 440. floor Podłoga Caution! Wet floor! Uwaga! Mokra podłoga! 441. ice Lód Ice-cream lody 442. ship Statek 443. themselves Sami They should do it themselves. Oni powinni zrobić to sami begin Zaczynać 445. fact Fakt, stan faktyczny 446. third Trzeci 447. quite Zupełnie 448. carry Nieść

29 449. distance Odległość 450. although Chociaż 451. sensitive Wrażliwy, np. for sensitive skin dla wrażliwej skóry 452. possible Możliwy It s possible! To możliwe! It s mpossible! To niemożliwe! 453. hobby Hobby What s your hobby? Jakie jest twoje hobby? 454. real Prawdziwy, rzeczywisty Reality rzeczywistość 455. simple Prosty, np. It s simple To jest proste! 456. snow 1. Śnieg 2. padać (o śniegu) 3. snowy śnieżnie 4. snowman bałwan 457. rain 1. deszcz 2. padać o deszczu 3. rainy deszczowo 458. suddenly Nagle 459. easy Łatwy, prosty Easy come, easy go! Łatwo przyszło, łatwo poszło! Take it easy! Wyluzuj! 460. leaves Liście 461. lay Położył 462. size Rozmiar S-size rozmiar small - mały M-size rozmiar medium średni L-size - rozmiar large duży 463. wild Dziki 464. weather Pogoda, np. What s the weather tomorrow? Jaka pogoda jutro?

30 465. miss 1. tęsknić, np. I will miss you! Będę za tobą tęsknić! 2. spóźnić się np. Don t miss your bus! Nie spóźnij się na autobus! 466. pattern Wzór 467. sky Niebo, The sky is blue. Niebo jest niebieskie 468. walk 1. Spacerować 2. spacer 469. main Główny 470. someone Ktoś 471. center Centrum The city center 472. field Pole 473. stay Zostać Let s stay at home! Zostańmy w domu! 474. itself Samemu 475. boat Łódź 476. question Pytanie, np. I have a question. Mam pytanie. Answer my question! Odpowiedz na moje pytanie! 477. wide Szeroki 478. least Najmniej 479. tiny Maleńki 480. hour Godzina, np. I work 8 hours. Pracuję 8 godzin happened Zdarzyło się, np. It happened yesterday. To zdarzyło się wczoraj decision Decyzja, np. What s your decision? Jaka jest twoja decyzja?

31 483. care 1. Opiekować się 2. Opieka 484. low Niski 485. else Jeszcze, dodatkowo Anything else? Czy coś jeszcze? 486. Gold Złoto 487. Build Budować Building budynek 488. glass 1. szklanka 2. szklany 489. rock Skała 490. tall Wysoki 491. alone Sam, w pojedynkę, np. Leave me alone! - Zostaw mnie w spokoju! 492. bottom Dno, 493. check Sprawdzać Check s sprawdzać maile 494. reading Czytanie 495. fall Jesień, np. in fall jesienią 496. poor 1. Biedny Poverty bieda, nędza 2. słaby np. poor results słabe rezultaty 497. map Mapa 498. friend Przyjaciel, A friend in need is a friend indeed. - Prawdziwych przyjaciół poznajeny w biedzie. Friendly przyjacielski Make friends zaprzyjaźniać sie 499. language Język Foreign languages języki obce Language school szkoła językowa Language course kurs językowy

32 500. job Praca, np. Interesting job ciekawa praca Boring job nudna praca Full-time job praca na cały etat Part-time job praca na pół etatu 501. music Muzyka Listen to music słuchać muzyki 502. buy Kupować 503. window Okno 504. mark Ocena 505. heat Gorączka 506. grew Urósł, wyhodował 507. listen Słuchać Listen to me! - Posłuchaj mnie! 508. ask Pytać, np. Don t ask stupid questions! Nie zadawaj głupich pytań! 509. single Pojedynczy, np. Single ticket bilet w jedną stronę Single room pokój jednoosobowy 510. clear Wyraźny 511. energy Energia, np. Nuclear energy 512. week Tydzień At the weekend w weekend 513. explain Wyjaśnić, np. Explain it to me! Wyjaśnij mi to! Explanation wyjaśnienie 514. lost Straciłem, zgubiłem I lost everything. Straciłem wszystko 515. spring Wiosna, in spring na wiosnę 516. travel Podróżować Traveling podróżowanie 517. wrote Napisałem 518. farm Farma, gospodarstwo rolne 519. circle Koło

33 520. whose Którego 521. correct 1. poprawny 2. poprawić 522. bed Łóżko Go to bed idź spać Bedroom sypialnia 523. measure Zmierzyć 524. straight Prosto, np. Go straight ahead! Idź prosto! 525. base Baza, podstawa 526. mountain Góra In the mountains w górach 527. caught Złapałem 528. hair Włosy 529. bird Ptak 530. wood Drewno 531. color 1. kolor 2. kolorować 532. war Wojna 533. fly Latać Mucha 534. yourself Samemu Do it yourself! Zrób to sam! 535. seem Wydawać się You seem to be drunk! Wydajesz się być pijany! 536. thus Dlatego 537. square Kwadratowy 538. moment Moment 539. teacher Nauczyciel Teach uczyć kogoś 540. happy Szczęśliwy, np. Happy end szczęśliwy koniec Happiness szczęście

34 541. bright Jaskrawy 542. sent Wysłałem 543. present 1. present 2. obecny 544. plan 1. plan 2. planować 545. rather Raczej 546. length Długość 547. speed 1. prędkość 2. przekraczać prędkość 548. machine Maszyna 549. information Informacja 550. except Z wyjątkiem 551. figures Dane 552. you re Ty jestes, np. You re stupid! Jesteś głupi! You re wonderful! Jesteś cudowny! 553. free Wolny, np. I m free! Jestem wolny! Are you free? Jesteś wolny? Freedom wolność 554. fell Spadł 555. suppose Przypuszczać 556. natural Naturalny 557. ocean Ocean, np. in the ocean w oceanie 558. government Rząd (instytucja) 559. baby Niemowlę 560. grass Trawa 561. plane Samolot, np. Travel by plane podróżować samolotem 562. street Ulica, np. I m looking for Rose street? Szukam Rose Street?

35 563. couldn t Nie mogłem 564. reason Przyczyna 565. difference Różnica It makes no difference! To nie stanowi różnicy! 566. maybe Może, np. Maybe tomorrow? Może jutro? 567. history Historia 568. mouth Usta 569. middle 1. środek 2. środkowy 570. step Krok, etap 571. child Dziecko 572. strange Dziwny, np. It s strange! To dziwne! You re strange! Jesteś dziwny! 573. wish 1. życzenie 2. życzyć komuś np. 3. I wish you a Happy Birthday! Życzę ci Szczęśliwych Urodzin! 574. soil Gleba 575. human 1. Istota ludzka 2. ludzki 576. trip Wyjazd, np. business trip wyjazd służbowy 577. woman Kobieta 578. eye Oko, Eye drops krople do oczu 579. milk 1. mleko 2. wydoić 580. choose Wybierać 581. north Północ 582. seven Siedem 583. famous Sławny, słynny

36 584. late Późno, np. I m late. Jestem spóźniony. It s late. Jest późno pay Płacić, np. Pay by cash płacić gotówką Pay by a credit card płacić kartą kr sleep 1. sen 2. spać 3. sleepy śpiący 4. sleeping bag śpiwór 5. Sleeping Beauty Śpiaca królewna 587. iron 1. żelazko 2. prasować 588. trouble Kłopot 589. store Sklep, bookstore księgarnia 590. besides Poza tym 591. oil Olej 592. modern Nowoczesny 593. fun Radość, zabawa 594. catch Złapać, np. Catch a cold złapać przeziębienie 595. business Interes, np. Business is business! Interes to interes! It s none of your business! To nie twój interes! 596. reach Sięgać 597. lot Los 598. won t Nie zrobię czegoś, np. I won t do it! Nie zrobię tego! I won t go there. Nie pójdę tam! 599. case Przypadek

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Czasowniki modalne. sale yesterday.

Czasowniki modalne. sale yesterday. Czasowniki modalne Wszystkie czasowniki modalne łączą się z bezokolicznikiem bez to. Wyjątkiem jest czasownik ought to, gdzie to stanowi część czasownika. Pytania z czasownikiem modalnym tworzymy poprzez

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10 Podróżowanie

Lekcja 10 Podróżowanie LEKCJA 10 Lekcja 10 Podróżowanie 59 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Kupowanie biletu na pociąg - Hello,

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be II.1. Czas present simple DODATKOWE ĆWICZENIA II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be Example: My friends are in Egypt on holidays. 1. They. students. 2. I from Poland. 3.

Bardziej szczegółowo

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F).

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F). KOD UCZNIA Strona 1 z 5 Click On Movers Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap II powiatowy / okręgowy IX edycja 2012_2013 Termin: 01.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów.

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ I. Cele Konkursu: 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. 2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenki. 3.

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS RZECZOWNIKI POLICZALNE I NIEPOLICZALNE

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS RZECZOWNIKI POLICZALNE I NIEPOLICZALNE COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS RZECZOWNIKI POLICZALNE I NIEPOLICZALNE Rzeczowniki policzalne (countable nouns) to takie, które można policzyć na sztuki, np.: a car, a boy, a man, a table, a cat itp. Rzeczowników

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (TAK) czy fałszywe (NIE). Wstaw znak w kratkę poprawnej odpowiedzi. 1.1

Bardziej szczegółowo

Wstęp. W ramach serii Angielski dla dzieci na rynku pojawiły się ponadto następujące zestawy:

Wstęp. W ramach serii Angielski dla dzieci na rynku pojawiły się ponadto następujące zestawy: ANGIELSKI DLA DZIECI Wstęp Zapraszamy rodziców i dzieci do zabawy z książką i kartami obrazkowymi 100 pierwszych słówek. Jest to zestaw 100 kart, które ułatwią dziecku poznanie i utrwalenie słownictwa

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Czasy gramatyczne FRAGMENT. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik

A n g i e l s k i. Czasy gramatyczne FRAGMENT. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik A n g i e l s k i Czasy gramatyczne FRAGMENT Podręcznik z ćwiczeniami Dorota Guzik Autor: Dorota Guzik Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe Theatre Company Realizacja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

a) Present Simple (czas teraźniejszy)

a) Present Simple (czas teraźniejszy) 1. Czasy gramatyczne GRAMATYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO a) Present Simple (czas teraźniejszy) - czynności stałe, regularne, powtarzające się (I go to school every day.) - prawdy życiowe (The sun rises in the

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu języka angielskiego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL Umiejętności Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: bag, pencil, pen, crayon, ruler,

Bardziej szczegółowo

PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY

PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY 1. Complete the sentences with the correct answers. Choose A, B, C or D. There is only ONE good answer. Uzupełnij zdania. Wstaw A, B, C lub D. Zawsze jest tylko JEDNA poprawna

Bardziej szczegółowo

I. Where can you see these notices? Mark A, B or C. Only one answer is correct.

I. Where can you see these notices? Mark A, B or C. Only one answer is correct. Imię: Nazwisko:.. I. Where can you see these notices? Mark A, B or C. Only one answer is correct. 1. Price per night: 200 single room A. in a museum 350 double room B. in a police station C. in a hotel

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 1 człowiek życie rodzinne i towarzyskie kultura W czasie pobytu za granicą uczestniczysz w kursie języka angielskiego. Jesteś na pierwszych zajęciach. Przedstaw się koledze/koleżance

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Magdalena Kaleta Podręcznik dopuszczony przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników do nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood!

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood! Scenariusz językowego przedstawienia teatralnego,,czerwony Kapturek połączonego z lekcją języka angielskiego,, Little Red Riding Hood by the Brothers Grimm (June 2013 ) Narrator 1 (a bird): SCENE 1 This

Bardziej szczegółowo

Hello Jack Plus rozkład materiału

Hello Jack Plus rozkład materiału Hello Plus rozkład materiału Introductory Unit Hello, Friends! 1 lekcja zaznajomienie się z postaciami i maskotką podawanie swojego imienia zaznajomienie się z poleceniami i reagowanie na nie uczestniczenie

Bardziej szczegółowo

Tiger 2 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 SP

Tiger 2 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 SP Tiger 2 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 SP WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 A SURPRISE Umiejętności Nazywa pomieszczenia w domu, tj.: bathroom, bedroom, dining room, garage, hall,

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja A0 1. Complete the sentences about the family tree. (Uzupełnij zdania na podstawie drzewa genealogicznego) John = Jessica Mike = Sue Paul Helen = Jack Tom David Angie Sam Tina Example: Helen is Jack s

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ POD PATRONATEM BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY I JURAJSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP

Bardziej szczegółowo

Temat: The weather. Przebieg zajęć 1.Przywitanie z uczniami: T: Hello, children. Ss: Hello, teacher.

Temat: The weather. Przebieg zajęć 1.Przywitanie z uczniami: T: Hello, children. Ss: Hello, teacher. Temat: The weather Przebieg zajęć 1.Przywitanie z uczniami: T: Hello, children. Ss: Hello, teacher. 2.. Sprawdzenie obecności. T: Let s check who is present who is absent Nauczyciel wyczytuje po kolei

Bardziej szczegółowo

Cheeky Monkey 1 rozkład materiału

Cheeky Monkey 1 rozkład materiału Wprowadzający Cheeky s Town 2 lekcje zapoznanie się z imionami postaci witanie i żegnanie się z maskotką słowami Hello i Bye-bye uczestniczenie w i Cheeky Tom Ellie Rory We love you A kiss for you Little

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA GRAMATYCZNO-LEKSYKALNE:

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA GRAMATYCZNO-LEKSYKALNE: PODSTAWOWE ZAGADNIENIA GRAMATYCZNO-LEKSYKALNE: 1. Czasy i inne zagadnienia gramatyczne: a) Present Simple vs. Present Continuous (budowa zd. twierdz. i pytania, przeczenia; użycie, porównanie) b) Simple

Bardziej szczegółowo

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY English Quest 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 SCHOOL ZONE Umiejętności wg Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: pencil, school bag, rubber, ruler, pencil case,

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT

Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT English Mobile Flashcards Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT Ewelina Zinkiewicz, Sławomir Zdunek FOCUS ENGLISH SCHOOL s.c. Ewelina Zinkiewicz, Sławomir Zdunek 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA :

Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA : 1 Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA : SUMA PUNKTÓW: _0 1. Wstaw czasowniki z nawiasów we właściwej

Bardziej szczegółowo

1. osoba - We will work hard (moŝliwe jest teŝ uŝycie czasownika shall zamiast will)

1. osoba - We will work hard (moŝliwe jest teŝ uŝycie czasownika shall zamiast will) Future Simple Czas Future Simple (przyszły prosty) tworzy się następująco: odpowiednia osoba + czasownik posiłkowy will + bezokolicznik (czasownik w formie podstawowej). 1. osoba - I will work hard (moŝliwe

Bardziej szczegółowo

T EST NR 1. Szkoła Morska w Gdyni Sp. z o.o. Egzamin z języka angielskiego.

T EST NR 1. Szkoła Morska w Gdyni Sp. z o.o. Egzamin z języka angielskiego. T EST NR 1 1. Mój brat jest marynarzem od 5 lat. 2. Jane idzie plażą i patrzy na morze. 3. Popłyniemy albo do Anglii, albo do Norwegii. 4. S/s TiTanic zatonął na Północnym Atlantyku w 1912 roku. 5. W przypadku

Bardziej szczegółowo

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski.

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski. 1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski 2 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski Copyright bywojciech Malinowski & Grafika, fotografie i projekt okładki: Wojciech Malinowski ISBN 978-83-62480-48-7

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 Kraków 02.02.2009r. II I ETAP V WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO UCZEŃ : SZKOŁA : SUMA PUNKTÓW : /100 1. WSTAW CZASOWNIKI Z NAWIASÓW WE WŁAŚCIWEJ FORMIE CZASU PRESENT SIMPLE, PRESENT CONTINUOUS,

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 2

Our Discovery Island 2 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Rozdział 1 My toys na Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI Vademecum szóstoklasisty JĘZYK AGILSKI Co Ciebie interesuje? 1.Czasownik 2.Rzeczownik 3.Przedimek 4.Przymiotnik 5.Przysłówek 6.Zaimek 7.Liczebnik 8.Składnia CZASOWIK a) czasownik be (być) b) czasownik

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI klasa III GIMNAZJUM

JĘZYK ANGIELSKI klasa III GIMNAZJUM nazwa szkoły/pieczątka JĘZYK ANGIELSKI klasa III GIMNAZJUM /2011/2012 PK nr 2 semestr I Uwaga! Strona tytułowa stanowi integralną część pracy kontrolnej. Adres ucznia Wypełnij wszystkie pola czytelnie

Bardziej szczegółowo

Procedura check in dla gościa z rezerwacją Uprzejme powitanie gości Witam Serdecznie w naszym hotelu Welcome to our Hotel. Welcome at X Hotel Dzień dobry Good morning. Zapytanie o rezerwację lub w czym

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski klasa II Podręcznik Our Discovery Island 2; Wyd. Pearson Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum. Poziom podstawowy

Gimnazjum. Poziom podstawowy Diagnoza szkolna Gimnazjum. Poziom podstawowy Klasa 1. Grupa A Test na koniec roku szkolnego Imię Nazwisko Klasa 01 Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu

Bardziej szczegółowo

Listen to the following phrases and use the pauses after each sentence to repeat.

Listen to the following phrases and use the pauses after each sentence to repeat. Welcome back to English lessons with Joanna and Emma from Point Europa. Lesson 5: There was a car accident! Lekcja 5: wypadek samochodowy! In today s lesson we will learn how to: na dzisiejszej lekcji

Bardziej szczegółowo

-Samouczek do nauki języka angielskiego-

-Samouczek do nauki języka angielskiego- -Samouczek do nauki języka angielskiego- Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim. Tak jak brzmi tytuł, tak i teraz powiem: nauczę Cię angola. Oczywiście cudów nie obiecuje,

Bardziej szczegółowo