1200 najczęściej używanych angielskich słów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1200 najczęściej używanych angielskich słów."

Transkrypt

1 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy. Z naukowych badań wynika że, nauczenie się 100 najczęściej używanych słów daje zrozumienie 40% przeciętnego tekstu w języku który chcesz poznać. Poznanie 300 najczęściej używanych słów odpowiada za około 60% całej komunikacji. Wystarczy znać 1200 najczęściej używanych słów aby zrozumieć język w ok. 80%. Jak to możliwe? Odkryta przez włoskiego socjologa i ekonomistę Vilfreda Pareto, zasada 80/20 mówi, że 80% wyników wypływa tylko z 20% przyczyn. Inaczej mówiąc małym wysiłkiem, można osiągnąć większe efekty również ucząc się języka.

2 To genialne odkrycie pozwoliło nam stworzyć listę 1200 najczęściej używanych słów w języku angielskim i stworzyć rewelacyjny kurs zawierający tylko to co niezbędne i najbardziej potrzebne aby w kilka tygodni nauki z łatwością komunikować się po angielsku. Naucz się wymowy 1200 najczęściej używanych słów w wersji dzwiękowej na: Skuteczny i Tani - Kurs Angielskiego - 0,4 zł za lekcję. Rewolucyjny kurs angielskiego, który może na zawsze zmienić Twoje podejście do nauki. Najnowsza i bardzo skuteczniejsza, opracowana w Nowym Jorku po wielu latach badań metoda nauki angielskiego teraz w Polsce! Tylko 0,4 zł za lekcję!!! Tak tanio nigdy nie było. Zapisz się na:

3 1. the Rodzajnik, używany przed wyrazami już określonymi, które zostały już raz wspomniane. I have a dog. Mam psa. The dog is fantastic. Ten pies jest fantastyczny. 2. of W złożeniach np. A box of chocolates pudełko czekoladek, of oznacza kogo czego 3. and i, np. I and my sister ja i moja siostra You and me ty i ja 4. a Rodzajnik, używany przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej wypowiadanymi od spółgłoski, wymienianymi po raz pierwszy np. This is a book. To jest książka. I have a cat. Ja mam kota. 5. to Do, np. to school do szkoły 6. in W, np. in Poland w Polsce 7. is Jest, np. It is 5 o clock. Jest 5 godzina. 8. you Ty, np. You are crazy! Ty jesteś szurnięty! 9. that Że 10. it To, np. It is - To jest 11. he On, np. He is married. On jest żonaty. 12. for Dla, np. It s for you! To dla ciebie! 13. was Był, była, było, np. It was yesterday. To było wczoraj. It was nice. To było miłe. 14. on Na, np. on the table na stole 15. are Jesteś, są, np. You are stupid. - Ty jesteś głupi.

4 16. as Jako, np. I work as a doctor. Pracuję jako lekarz. 17. with Z, np. Go with me! Chodź ze mną! 18. his Jego, np. His wife Jego żona 19. they Oni, np. They are... Oni są at Przy, w I m at school. Jestem w szkole. 21. be Być To be or not to be! Być albo nie być! 22. this To, np. What is this? Co to jest? This is my son. To jest mój syn. 23. from Z, od I m from Poland. Jestem z Polski. 24. I Ja, np. I am...- Ja jestem I have... Ja mam I like... Ja lubię 25. have Mam, np. I have a dog. Ja mam psa 26. or Albo, czy, np. Coffee or tea? Kawa czy herbata? 27. by Przez 28. one Jeden 29. had Miałem, (on) miał, (oni) mieli, np. I had a car. Miałem samochód. 30. not Słówko do tworzenia przeczeń. I like. Ja lubię I do not like. Ja nie lubię. 31. but Ale He is stupid but I like him. On jest głupi ale ja go lubię. 32. what Co, np. What is this? Co to jest? 33. all Wszyscy, wszystkie, Np. all the kids wszystkie dzieci

5 34. were Byli, np. They were abroad. Oni byli za granicą. 35. when Kiedy, np. When is the film? Kiedy jest film? 36. we My, np. We are friends. My jesteśmy przyjaciołmi. 37. there Tam Here or there? Tu czy tam? 38. can 1. Potrafię, np. I can swim. Ja potrafię pływać. 2. mogę, np. I can go. Ja mogę iść. 39. an Rodzajnik, używany przed wyrazami wymienianymi po raz pierwszy w liczbie pojedynczej, przed rzeczownikami wypowiadanymi od samogłoski, np. an apple - jabłko 40. your Twój, wasz, np. Your passport, please. Pański paszport, poproszę. 41. which Który 42. their Ich 43. said Powiedziałem, powiedział 44. if Jeśli, jeżeli, np. If you do it, I will kill you. Jeśli to zrobisz, to cię zabiję. 45. do 1. Robić, np. Do it today. Zrób to dzisiaj. Don t do it! Nie rób tego! 2. Operator w pytaniach w czasie teraźniejszym, Do you...? Czy ty...? Np. Do you like me? Czy ty mnie lubisz? Do you like coffee? Czy lubisz kawę? 46. will Will operator do tworzenia czasu przyszłego, np. I will go there. - Ja pójdę tam.

6 47. each Każdy 48. about O, około 49. how Jak, np. How are you? Jak się nasz? How many? Ile, ilu? How much is it? Ile to kosztuje? How could you? Jak mogłeś? 50. up Do góry Speak up! Mów głośniej! Shut up! Zamknij się! 51. out Poza 52. them Im, ich 53. then Następnie 54. she Ona, np. She is sick.- Ona jest chora. 55. many Wiele, np. many people wielu ludzi 56. some Trochę, np. I have some money. Ja mam trochę pieniędzy. 57. so Więc, taki/taka np. So let s go! Więc chodźmy! So stupid! Taki głupi! So beautiful! Taka piękna! 58. these Te, np. These computers te komputery 59. would Słówko używane w propozycjach Would you like? Czy chcialbyś? Np. Would you like some coffee? Czy chciałbyś trochę kawy? 60. other Inny, inne Other people inni ludzie 61. into Do środka 62. has Ma, np. He has On ma. She has. Ona ma. 63. more Więcej, np. I need more money. Potrzebuję więcej pieniędzy.

7 64. her Jej, np. her husband jej mąż 65. two Dwa 66. like Lubić, np. I like you. Ja lubię ciebie. I don t like you. Ja nie lubię ciebie. 67. him Jemu 68. see Zobaczyć, np. See you! Do zobaczenia! 69. time Czas, np. What s the time? Która godzina? Time is money. Czas to pieniądz. 70. could 1. Potrafiłem, np. I could dance. Ja potrafiłem tańczyć. 2. W prośbach: Could you help me? - Czy mógłbyś mi pomóc? 71. no 1. Nie! 2. Żaden, zero. Np. No problem! Zero problemu, żaden problem. 3. I have no time. Nie mam czsu. 72. make Robić 73. than Niż (w porównaniach), np. She is taller than me! Ona jest wyższa niż ja. 74. first Pierwszy 75. been Byłem w zdaniach np. I have been. Ja byłem. 76. its Jego (dotyczy przedmiotów) 77. who Kto, np. Who are you? Kim jesteś? 78. now Teraz, np. Do it now! Zrób to teraz! 79. people Ludzie 80. my Mój, np. my problem mój problem My computer, my family, itp.

8 81. made 1. Zrobiłem. 2. Zrobione, np. Made in the USA. Zrobione w USA. 82. over Nad, Ponad 83. did 1. Zrobiłem np. I did it. - Zrobiłem to. 2. Operator w pytaniach w czasie przeszłym. Np. Did you...? Czy ty wczoraj... coś tam zrobiłeś? Np. Did you go? Czy poszedłeś? Did you do it? Czy to zrobiłeś? 84. down W dół 85. only Tylko, np. Only you! Tylko ty! Only sometimes! Tylko czasami! 86. way Droga, sposób 87. find Znaleźć, np. I can t find it! Nie mogę tego znaleźć 88. use Używać, Don t use my computer! Nie używaj mojego komputera! 89. may Wyrażanie prawdopodobieństwa, np. It may be true. To może być prawda! 90. water 1. Woda, np. mineral water 2. podlewać 91. long 1. Długi 2. tęsknić 92. A little Trochę 93. very Bardzo, np. Thank you very much! Dziękuję bardzo! Very stupid bardzo głupi Very interesting bardzo interesujący 94. after Po, np. after work po pracy

9 95. words Słowa 96. called Zadzwoniłem 97. just Dokładnie Właśnie 98. where Gdzie, np. Where do you work? - Gdzie ty pracujesz? Where is it? Gdzie to jest? 99. most Najbardziej You re the most beautiful girl I know. Jesteś najpiękniejszą dziewczyną jaką znam know Wiedzieć, np. Do you know? Czy ty wiesz? I know! Ja wiem! I don t know! Ja nie wiem! 101. get Dostać 102. through Przez, poprzez 103. back 1. Plecy 2. popierać 3. z powrotem 104. much Dużo W sklepie: How much is it? Ile to kosztuje? 105. go Iść, np. Go home! Idź do domu! 106. good Dobry, It is really good! To jest naprawdę dobre! 107. new Nowy, np. It is new. To jest nowe write Pisać, np. Write an essay napisać wypracowanie 109. our Nasz 110. me Mi, mnie, np. give me daj mi Kiss me! Pocałuj mnie!

10 111. man Mężczyzna, człowiek 112. too 1. także, np. Me too. Ja także. 2. zbyt np. too brutal zbyt brutalny 113. any Jakiś, np. anything jakikolwiek, anybody ktokolwiek 114. day Dzień, np. every day każdego dnia yesterday wczoraj 115. same To samo The same again! Znów to samo! 116. right Prawy, w prawo, np. Turn right. Skręć w prawo. I m right. Mam rację. You re right. Ty masz rację look Patrzeć, Np. Look at me! Spójrz na mnie! 118. think Myśleć, np. What do you think? - Co sądzisz? I don t think so! Nie sądzę! 119. also Także 120. around Dookoła 121. another Inny 122. came Przybyłem 123. come Przybywam, przychodzę Come back! Wracaj! 124. work 1. praca, np. I like my work. Lubię moją pracę. 2. pracować, np. Where do you work? Gdzie pracujesz? 125. three Trzy 126. must Musieć, np. I must go! Muszę iść!

11 127. because Ponieważ, np. I don t like it because... Nie lubię tego ponieważ 128. does 1. On/ona robi. 2. Operator Czy - w pytaniach w czasie teraźniejszym z 3 os. l.p. Does he work? Czy on pracuje? Does she study? Czy ona studiuje? 129. heart Serce Don t break my heart! Nie łam mi serca! Heart attack atak serca 130. even Nawet, np. even you nawet ty 131. place Miejsce, np. I like this place! Lubie to miejsce! 132. well Dobrze, np. well done dobrze zrobione 133. such Taki, takie 134. here Tutaj, np. Come here! Chodź tutaj! 135. take Brać, np. Take a shower brać prysznic Take a pill brać tabletkę 136. why Dlaczego, np. Why is it so? Dlaczego tak jest? Why are you late? Dlaczego jesteś spóźniony? Why not? - Dlaczego nie? 137. help 1. Pomagać, Np. Help me! Pomóż mi! 2. pomoc Np. I need your help! Potrzebuję twojej pomocy! 138. put Położyć 139. different Różne 140. away W odległości w oddaleniu

12 141. again Znów, jeszcze raz, np The same again! Znów to samo! Try again! Spróbuj jeszcze raz! 142. off Poza 143. went Poszedłem, np. I went home. Poszedłem do domu old 1. Stary 2. How old are you? - Ile masz lat? 145. number 1. Liczba 2. ponumerować 146. great Wspaniały 147. tell Powiedzieć, kazać coś zrobić, np. Tell me the truth! Powiedz mi prawdę 148. Men 1. Mężczyźni 2. ludzie 149. say Powiedzieć, rzec 150. small Mały 151. every Każdy, np. every day każdego dnia every night każdej nocy 152. found Znalazłem 153. still Nadal 154. between Pomiędzy 155. name 1. Imię What s your name? My name is Jak masz na imię. Nazywam się nazwać 156. should Powinno się, np. You should go! Powinieneś iść! You shouldn t! Nie powinieneś! 157. home Dom, np. Go home! Idź do domu! Let s go home! Chodźmy do domu! 158. big Duży 159. give Dawać

13 160. air Powietrze, np. fresh air świeże powietrze 161. line Linia 162. set Zestaw 163. own Własny 164. under Pod, np. under the tree pod drzewem 165. read 1. czytam (wymowa: ri:d) Read this book Przeczytaj tą książkę 2. przeczytałem (wymowa: red) 166. last Ostatni np. last week w ubiegłym tygodniu last year w ubiegłym roku 167. never Nigdy, np. No, never! Nie, nigdy! Never mind! Mniejsza o to! Never again! Nigdy więcej! 168. us Nas, nam 169. left 1. lewy 2. wyjechałem, opóściłem 170. end 1. koniec 2. skończyć coś 171. along Wzdłuż Go along this street Idź wzdłuż tej ulicy 172. while 1. Podczs gdy 2. chwila 173. might Słowo używane do wyrażania przypuszczeń 174. next Następny, np. Next, please! Następny, proszę! Next week! W przyszłym tygodniu! 175. sound Dźwięk, Brzmieć, np. Sounds wonderful! Brzmi cudownie!

14 176. below Poniżej 177. saw Widzialem, np. I saw it yesterday. Widziałem to wczoraj something Coś, np. I have something for you! Mam coś dla ciebie! 179. thought 1. myśl 2. myślałem, pomyślałem 180. both 1. oboje 2. zarówno 181. A few Kilka, np. I have a few problems. Mam kilka problemów those Tamte, tamci 183. always Zawsze, np. I will always love you! Zawsze będę cię kochał! 184. show 1. pokaz, show 2. pokazywać 185. large Duży 186. often Często, np. How often? Jak często? I often go there. Często tam chodzę. Do you often...? Czy ty często...? 187. together Razem, np. Together forever! Na zawsze razem! 188. asked Zapytałem, poprosiłem 189. house Dom 190. don t Nie, przeczenie w czasie teraźniejszym, np. I don t like you! Nie lubię cię! I don t drink coffee. Nie piję kawy. I don t smoke. Nie palę world Świat 192. going W zwrocie: I m going! Ja idę teraz! Where are you going? Dokąd ty idziesz?

15 193. want Chcieć, np. What do you want? Czego chcesz? I want to go. Chcę jechać / iść. I don t want to go. Nie chcę iść school Szkoła, np. Primary school - szkoła podstawowa High school szkoła średnia 195. important Ważny, np. It s important! To ważne! Is it important? Czy to ważne? 196. until Do (pewnego momentu), Until now do chwili obecnej 197. form 1. forma, kwestionariusz 2. formować 198. food Jedzenie, np. fast food What s your favorite food? Jakie jest twoje ulubione jedzenie? 199. keep Trzymać Keep smiling! Uśmiechnij sie! 200. children Dzieci Do you have children? Czy ty masz dzieci? 201. function Funkcjonować 202. land 1. ziemia, ląd 2. lądować 203. side Strona, bok 204. without Bez (czegoś), np. I can t live without you!- Nie mogę żyć bez ciebie! 205. boy Chłopiec, boyfriend chłopak jako sympatia 206. once Raz, np. Once a week raz na tydzień Once a day raz na dzień 207. animal Zwierzę, np. Animal farm farma zwierzęca

16 208. life Życie, np. Life is beautiful! Życie jest piękne! Everyday life życie codzienne 209. enough Dość np. That s enough! Dość tego! 210. took Wziołem, zabrałem I took a pill. Wziołem tabletkę. I took a shower. Wziołem prysznic for Dla, It s for you! To dla ciebie! Is it for me? Czy to dla mnie? 212. head Głowa Headache ból głowy Headline nagłówek 213. above Nad 214. kind 1. miły, uprzejmy It s kind of you! Miło z twojej strony! 2. rodzaj 215. began Zacząłem 216. almost Prawie np. I m almost ready! Jestem prawie gotowa! 217. live Żyć, mieszkać Where do you live? Gdzie ty mieszkasz? 218. page Strona 219. got Dostałem, otrzymałem I got a job. Dostałem pracę earth Ziemia (planeta) 221. need 1. potrzebuję np. I need money! Potrzebuję pieniędzy! 2. potrzeba 222. far Daleko, np. It s far away. To daleko hand Ręka, np. Hand luggage bagaż podręczny 224. high Wysoki

17 225. year Rok, np. Once a year raz na rok 226. mother Matka Mummy- mamusia Mother-in-law teściowa 227. light 1. lekki, np. Pepsi light 2. jasny, np. light blue jasnoniebieski 228. country 1. kraj 2. wieś, np. In the country na wsi 229. father Ojciec Daddy tatuś Father-in-law teść 230. Let s Propozycje, np. Let s go! Chodźmy! Let s dance! Zatańczmy! 231. night 1. Noc, np. at night w nocy 2. nocny, np. nightclub 232. picture Zdjęcie, obrazek Take a picture robić zdjęcie 233. being Bycie 234. study Studiować, uczyć się What do you study? Co studiujesz? 235. second Drugi 236. soon Wkrótce See you soon! Do zobaczenia wkrótce! 237. story Opowiadanie, opowieść 238. since Od (jakiegoś momentu) Since 1988 od 1988 roku 239. white Biały 240. ever W zdaniach, np. Have you ever? Czy kiedykolwiek coś tam robiłeś? Np. Have you ever smoked grass? Czy kiedykolwiek paliłeś trawkę?

18 241. paper 1. papier 2. tapetować 242. hard 1. twardy 2. trudny 243. near Blisko, niedaleko 244. sentence 1. Zdanie, wyrok 2. skazac kogoś 245. better Lepiej, np. Better late than never! Lepiej późno niż wcale! 246. best Najlepszy, np. You re the best! Jesteś najlepszy! 247. across Przez 248. during Podczas 249. today Dzisiaj 250. however Jakkolwiek 251. sure Pewny, np. I m sure. Jestem pewien. Are you sure? Czy jesteś pewien? 252. knew Wiedziałem 253. it s To jest 254. try Próbować, np. You should try! Powinieneś spróbować! 255. told Powiedziałem 256. young Młody 257. sun Słońce, Sunny słonecznie 258. thing Rzecz 259. whole Cały 260. hear Słyszeć, np. Can you hear me? Czy mnie słyszysz? I can t hear you! Nie słyszę cię!

19 261. example Przykład, for example na przykład, It s a good example. To dobry przykład heard Słyszałem 263. several Kilka 264. change 1. zmiana 2. zmieniać np. Change your socks! Zmień skarpety Change your job! Zmień pracę! 265. answer 1. odpowiedź 2. odpowiadać, np. Answer my question! Odpowiedź na moje pytanie! 266. room Pokój, pomieszczenie How many rooms? Ile pokoi? Living room salon Bedroom sypialnia Bathroom łazienka Rent a room wynająć pokój Room service obsługa hotelowa 267. sea Morze. At the seaside nad morzem 268. against Przeciwko czemuś 269. top 1. najlepszy, np. top top (ubranie) 3. top secret ściśle tajne 270. turn Obrócić, skręcić Turn right skręć w prawo Turn left skręć w lewo 271. learn Uczyć się 272. point 1. punkt a turning point punkt zwrotny 2. wskazywać na 273. city Duże miasto I like city life. Lubię życie w dużym mieście.

20 274. play Grać, bawić się, np. I play computer games.- Gram w gry. I play the guitar. - Gram na gitarze. I play tennis. - Gram w tenisa toward W kierunku 276. five Pięć 277. himself On samemu (coś robi) 278. usually Zwykle, zazwyczaj What do you usually do/eat? Co ty zwykle robisz/ jesz? 279. money Pieniądze Time is money! Czas to pieniądz! 280. seen W pytaniach: Have you ever seen? Czy ty kiedykolwiek widziałeś...? 281. didn t Przeczenie w czasie przeszłym, np. I didn t do it. Nie zrobiłem tego. I didn t go. Nie poszedłem. I didn t work. Nie pracowałem car Samochód, np. Let s go by car. Jedźmy samochodem morning Ranek, np. Good morning Dzień Dobry! In the morning rano 284. I m Ja jestem, np. I m happy. Ja jestem szczęśliwy body Ciało 286. upon Z chwilą 287. family Rodzina 288. later Później, np. See you later! Do zobaczenia później 289. turn Zakręt Zakręcać 290. move 1. przeprowadzić się, 2. ruszać się Move your body! Rusz ciałem!

21 291. face 1. twarz 2. stawiać czoło czemuś 292. door Drzwi, Open the door! Otwórz drzwi! The doors Wrota 293. cut 1. Ciąć, kroić 2. Skaleczyć się 294. dome Kopuła 295. group Grupa 296. true Prawdziwy, np. It s true. To prawda. A true friend prawdziwy przyjaciel 297. half Połowa 298. red Czerwony 299. fish Ryba Goldfish złota rybka Go fishing iść na ryby 300. plants Rośliny 301. living Życie Standard of living stopa życiowa 302. black Czarny 303. eat Jeść 304. short Krótki 305. United States Stany Zjednoczone 306. Run Biegać 307. book 1. książka read a book czytać książkę 2. zarezerwować book a room zarezerwować pokój 308. gave Dałem 309. order 1. zamówienie, rozkaz 2. zamawiać, np. Let s order some pizza. Zamówmy pizza.

22 310. open 1. otwierać 2. otwarty 311. ground Ziemia, grunt Ground floor- parter 312. cold 1. Przeziębienie I have a cold. - Jestem przeziębiony. 2. Zimny, zimno I m cold. Jest mi zimno. It s cold outside. Jest zimno na zewnątrz really Naprawdę 314. table Stół, tabela 315. remember Pamiętać Do you remember? Czy pamiętasz? Did you remember? Czy pamiętałeś? I don t remember. Nie pamiętam tree Drzewo Family tree drzewo rodzinne 317. course Kurs, np. Language course kurs językowy 318. front Przód 319. American Amerykański,np. American dream amerykański sen 320. space Przestrzeń 321. inside Wewnątrz 322. ago Temu, w złożeniu: 2,3,4 years ago 2,3,4 lata temu 323. sad Smutny 324. early Wczesny 325. I ll Ja coś zrobię w przyszłości, np. I ll do it. Zrobię to. I ll help you. Pomogę ci learned Nauczyłem się 327. brought Przyniosłem

23 328. close Zamykać Close your eyes! Zamknij oczy! 329. nothing Nothing, np. I have nothing to say! Nie mam nic do powiedzenia though Chociaż 331. idea Pomysł, pojęcie, np. I have no idea! Nie mam pojęcia! It s a good idea! To dobry pomysł! 332. before Przed, np. before work przed pracą 333. lived Mieszkałem, żyłem I lived abroad. Mieszkałem za granicą became Stał się 335. add Dodać 336. become Stawać się 337. grow Rosnąć, hodować 338. draw Rysować 339. yet Jeszcze, np. Not yet! Jeszcze nie! 340. less Mniej 341. wind Wiatr Strong winds silne wiatry Windy wietrznie 342. behind Za, np. behind my house za moim domem 343. Can t 1. Nie mogę, np. I can t go. Nie mogę iść. 2. Nie potrafię np. I can t dance. Nie potrafię tańczyć letter 1. list 2. litera 345. among Pośród 346. I m able Jestem w stanie

24 347. dog Pies 348. shown Pokazany 349. mean Znaczyć, np. What does it mean? Co to znaczy? It means To znaczy Meaning znaczenie 350. English Angielski, np. Can you speak English? - Czy potrafisz mówić po angielsku? 351. rest 1. odpoczynek 2. odpoczywać 352. perhaps Być może 353. certain Pewien 354. six Sześć 355. feel Czuć się Feelings uczucia 356. fire Ogień, pożar 357. ready Gotowy, np. I m ready! Jestem gotowy! Are you ready? Czy jesteś gotowy? 358. green Zielony Green with envy zielony z zazdrości 359. yes Tak 360. built Zbudowałem 361. special Specjalny, szczególny 362. ran Biegałem 363. full Pełen, full of cockroaches pełen karaluchów 364. town Miasto Downtown centrum miasta Let s go downtown! Chodźmy do centrum miasta! 365. complete 1. kompletny 2. ukończyć 366. oh Och

25 367. person Osoba 368. hot Gorący I m hot. Jest mi gorąco anything Cokolwiek Anything to drink? Czy coś do picia 370. hold Trzymać 371. state Stan 372. list 1. wyliczyć 2. lista 373. stood Stał, stałem 374. hundred Sto 375. ten Dziesięć 376. fast Szybki 377. felt Czułem, np. I felt horrible. Czułem się okropnie. I felt wonderful. Czułem się cudownie 378. kept Trzymałem 379. notice 1. Zauważyć 2. wywieszka, ogłoszenie 380. conclusion Wniosek 381. strong Silny, mocny Strong emotions silne emocje 382. voice Głos, np. Voic poczta głosowa 383. probably Prawdopodobnie 384. area Obszar 385. horse Koń Ride a horse jeździć konno 386. matter Mieć znaczenie, np. It doesn t matter! To nie ma znaczenia! 387. stand Stać 388. box Pudełko, np. A box of... - pudełko czegoś

26 389. start 1. początek 2. zaczynać 390. that Tamten 391. class Klasa, Classroom sala lekcyjna Classmates - koledzy z klasy 392. piece Kawałek It s a piece of cake! To łatwizna! 393. surface Powierzchnia 394. river Rzeka 395. common Powszechny Common sense zdrowy rozsądek 396. stop 1. przystanek, np. A bus stop 2. zatrzymywać się 3. przestać coś robic, np. Stop smoking Przestań palić! Stop talking! Przestań gadać! 397. am Jestem, np. I am... Ja jestem... I am a doctor. Jestem lekarzem. I am from Poland. Jestem z Polski talk 1. rozmowa, np. talk show 2. rozmawiać Let s talk! Porozmawiajmy! 399. whether Czy 400. fine Dobrze, np. I m fine. U mnie wszystko dobrze round Okrągły 402. dark Ciemny 403. past 1. przeszłość 2. przeszły 404. ball Piłka, kula Football piłka nożna Volleyball siatkówka basketball koszykówka 405. girl Dziewczyna, girlfriend dziewczyna (sympatia)

27 406. road Droga Road to droga do 407. blue Niebieski 408. instead Zamiast 409. either Jeden z dwóch 410. substance Substancja 411. already Już 412. warm Ciepły 413. gone Nieobecny, ten, którego już nie ma 414. finally Nareszcie, w końcu 415. summer Lato, np. in summer latem Summer holiday wakcje letnie 416. understand Rozumiem, np. Do you understand? Czy rozumiesz I don t understand. Ja nie rozumiem 417. moon Księżyc 418. animals Zwierzaki 419. mind Umysł Beautiful mind Piękny umysł Never mind! Mniejsza o to! 420. outside Na zewnątrz 421. power Siła, moc Powerful silny 422. problem Problem, np. What s the problem? W czym problem? No problem! Nie ma problemu! 423. longer Dłuższy 424. winter Zima, in winter w zimie 425. deep Głęboki 426. heavy Ciężki 427. carefully Ostrożnie 428. follow Iść za kimś, np. Follow me! Idź za mną!

28 429. beautiful Piękny, You re beautiful! Jesteś piękna! 430. everyone Każdy 431. leave 1. opuszczać kogoś, zostawiać Leave me alone! Zostaw mnie w spokoju! 2. wyjeżdżać 432. everything Wszystko, np. Everything is OK! Wszystko jest w porządku! 433. game Gra 434. system System 435. bring Przynosić Bring me - Przynieś mi 436. watch 1. zegarek na rękę 2. oglądać np. watch television oglądać telewizję 437. sick Chory I m sick. Jestem chory dry 1. suchy 2. suszyć, wysuszyć 439. within W obrębie 440. floor Podłoga Caution! Wet floor! Uwaga! Mokra podłoga! 441. ice Lód Ice-cream lody 442. ship Statek 443. themselves Sami They should do it themselves. Oni powinni zrobić to sami begin Zaczynać 445. fact Fakt, stan faktyczny 446. third Trzeci 447. quite Zupełnie 448. carry Nieść

29 449. distance Odległość 450. although Chociaż 451. sensitive Wrażliwy, np. for sensitive skin dla wrażliwej skóry 452. possible Możliwy It s possible! To możliwe! It s mpossible! To niemożliwe! 453. hobby Hobby What s your hobby? Jakie jest twoje hobby? 454. real Prawdziwy, rzeczywisty Reality rzeczywistość 455. simple Prosty, np. It s simple To jest proste! 456. snow 1. Śnieg 2. padać (o śniegu) 3. snowy śnieżnie 4. snowman bałwan 457. rain 1. deszcz 2. padać o deszczu 3. rainy deszczowo 458. suddenly Nagle 459. easy Łatwy, prosty Easy come, easy go! Łatwo przyszło, łatwo poszło! Take it easy! Wyluzuj! 460. leaves Liście 461. lay Położył 462. size Rozmiar S-size rozmiar small - mały M-size rozmiar medium średni L-size - rozmiar large duży 463. wild Dziki 464. weather Pogoda, np. What s the weather tomorrow? Jaka pogoda jutro?

30 465. miss 1. tęsknić, np. I will miss you! Będę za tobą tęsknić! 2. spóźnić się np. Don t miss your bus! Nie spóźnij się na autobus! 466. pattern Wzór 467. sky Niebo, The sky is blue. Niebo jest niebieskie 468. walk 1. Spacerować 2. spacer 469. main Główny 470. someone Ktoś 471. center Centrum The city center 472. field Pole 473. stay Zostać Let s stay at home! Zostańmy w domu! 474. itself Samemu 475. boat Łódź 476. question Pytanie, np. I have a question. Mam pytanie. Answer my question! Odpowiedz na moje pytanie! 477. wide Szeroki 478. least Najmniej 479. tiny Maleńki 480. hour Godzina, np. I work 8 hours. Pracuję 8 godzin happened Zdarzyło się, np. It happened yesterday. To zdarzyło się wczoraj decision Decyzja, np. What s your decision? Jaka jest twoja decyzja?

31 483. care 1. Opiekować się 2. Opieka 484. low Niski 485. else Jeszcze, dodatkowo Anything else? Czy coś jeszcze? 486. Gold Złoto 487. Build Budować Building budynek 488. glass 1. szklanka 2. szklany 489. rock Skała 490. tall Wysoki 491. alone Sam, w pojedynkę, np. Leave me alone! - Zostaw mnie w spokoju! 492. bottom Dno, 493. check Sprawdzać Check s sprawdzać maile 494. reading Czytanie 495. fall Jesień, np. in fall jesienią 496. poor 1. Biedny Poverty bieda, nędza 2. słaby np. poor results słabe rezultaty 497. map Mapa 498. friend Przyjaciel, A friend in need is a friend indeed. - Prawdziwych przyjaciół poznajeny w biedzie. Friendly przyjacielski Make friends zaprzyjaźniać sie 499. language Język Foreign languages języki obce Language school szkoła językowa Language course kurs językowy

32 500. job Praca, np. Interesting job ciekawa praca Boring job nudna praca Full-time job praca na cały etat Part-time job praca na pół etatu 501. music Muzyka Listen to music słuchać muzyki 502. buy Kupować 503. window Okno 504. mark Ocena 505. heat Gorączka 506. grew Urósł, wyhodował 507. listen Słuchać Listen to me! - Posłuchaj mnie! 508. ask Pytać, np. Don t ask stupid questions! Nie zadawaj głupich pytań! 509. single Pojedynczy, np. Single ticket bilet w jedną stronę Single room pokój jednoosobowy 510. clear Wyraźny 511. energy Energia, np. Nuclear energy 512. week Tydzień At the weekend w weekend 513. explain Wyjaśnić, np. Explain it to me! Wyjaśnij mi to! Explanation wyjaśnienie 514. lost Straciłem, zgubiłem I lost everything. Straciłem wszystko 515. spring Wiosna, in spring na wiosnę 516. travel Podróżować Traveling podróżowanie 517. wrote Napisałem 518. farm Farma, gospodarstwo rolne 519. circle Koło

33 520. whose Którego 521. correct 1. poprawny 2. poprawić 522. bed Łóżko Go to bed idź spać Bedroom sypialnia 523. measure Zmierzyć 524. straight Prosto, np. Go straight ahead! Idź prosto! 525. base Baza, podstawa 526. mountain Góra In the mountains w górach 527. caught Złapałem 528. hair Włosy 529. bird Ptak 530. wood Drewno 531. color 1. kolor 2. kolorować 532. war Wojna 533. fly Latać Mucha 534. yourself Samemu Do it yourself! Zrób to sam! 535. seem Wydawać się You seem to be drunk! Wydajesz się być pijany! 536. thus Dlatego 537. square Kwadratowy 538. moment Moment 539. teacher Nauczyciel Teach uczyć kogoś 540. happy Szczęśliwy, np. Happy end szczęśliwy koniec Happiness szczęście

34 541. bright Jaskrawy 542. sent Wysłałem 543. present 1. present 2. obecny 544. plan 1. plan 2. planować 545. rather Raczej 546. length Długość 547. speed 1. prędkość 2. przekraczać prędkość 548. machine Maszyna 549. information Informacja 550. except Z wyjątkiem 551. figures Dane 552. you re Ty jestes, np. You re stupid! Jesteś głupi! You re wonderful! Jesteś cudowny! 553. free Wolny, np. I m free! Jestem wolny! Are you free? Jesteś wolny? Freedom wolność 554. fell Spadł 555. suppose Przypuszczać 556. natural Naturalny 557. ocean Ocean, np. in the ocean w oceanie 558. government Rząd (instytucja) 559. baby Niemowlę 560. grass Trawa 561. plane Samolot, np. Travel by plane podróżować samolotem 562. street Ulica, np. I m looking for Rose street? Szukam Rose Street?

35 563. couldn t Nie mogłem 564. reason Przyczyna 565. difference Różnica It makes no difference! To nie stanowi różnicy! 566. maybe Może, np. Maybe tomorrow? Może jutro? 567. history Historia 568. mouth Usta 569. middle 1. środek 2. środkowy 570. step Krok, etap 571. child Dziecko 572. strange Dziwny, np. It s strange! To dziwne! You re strange! Jesteś dziwny! 573. wish 1. życzenie 2. życzyć komuś np. 3. I wish you a Happy Birthday! Życzę ci Szczęśliwych Urodzin! 574. soil Gleba 575. human 1. Istota ludzka 2. ludzki 576. trip Wyjazd, np. business trip wyjazd służbowy 577. woman Kobieta 578. eye Oko, Eye drops krople do oczu 579. milk 1. mleko 2. wydoić 580. choose Wybierać 581. north Północ 582. seven Siedem 583. famous Sławny, słynny

36 584. late Późno, np. I m late. Jestem spóźniony. It s late. Jest późno pay Płacić, np. Pay by cash płacić gotówką Pay by a credit card płacić kartą kr sleep 1. sen 2. spać 3. sleepy śpiący 4. sleeping bag śpiwór 5. Sleeping Beauty Śpiaca królewna 587. iron 1. żelazko 2. prasować 588. trouble Kłopot 589. store Sklep, bookstore księgarnia 590. besides Poza tym 591. oil Olej 592. modern Nowoczesny 593. fun Radość, zabawa 594. catch Złapać, np. Catch a cold złapać przeziębienie 595. business Interes, np. Business is business! Interes to interes! It s none of your business! To nie twój interes! 596. reach Sięgać 597. lot Los 598. won t Nie zrobię czegoś, np. I won t do it! Nie zrobię tego! I won t go there. Nie pójdę tam! 599. case Przypadek

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

L I B R E T T O. text Georgi Gospodinov. tekst Georgi Gospodinov. translated from the Bulgarian by Angela Rodel

L I B R E T T O. text Georgi Gospodinov. tekst Georgi Gospodinov. translated from the Bulgarian by Angela Rodel L I B R E T T O L I B R E T T O text Georgi Gospodinov translated from the Bulgarian by Angela Rodel tekst Georgi Gospodinov przekład z bułgarskiego Magdalena Pytlak CHARACTERS mezzo-soprano bass-baritone

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

Jak to powiedzieć po angielsku?

Jak to powiedzieć po angielsku? Oskar Czepeczek Jak to powiedzieć po angielsku? 1000 ZDAŃ Z LEKCJI KONWERSACJI Sprawdź swój angielski... Ebook prezentuje 1000 zdań do przetłumaczenia z języka polskiego na angielski, zawiera praktyczne

Bardziej szczegółowo

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment.

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment. GET THAT JOB LESSON 1 Curriculum Vitae Patrice: Merry: CV, actually, stands for Curriculum Vitae, which is Latin, actually, it s Latin, it stands for 'the story of my life'. But CV is the term people use

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

- tu: nazwa - faktycznie, właściwie, naprawdę

- tu: nazwa - faktycznie, właściwie, naprawdę A Pocketful of Words Lesson 1 Word patterns: professions Karen Adams One really good idea is to look for words that make patterns. For example, if you have a job and you have a verb, you can see a similarity

Bardziej szczegółowo

11. lekcja jedenasta. jedenasście eleven. jedenasty eleventh. Strzelec - lca Sagitarius, archer

11. lekcja jedenasta. jedenasście eleven. jedenasty eleventh. Strzelec - lca Sagitarius, archer 11. lekcja jedenasta jedenasście eleven. jedenasty eleventh WEATHER, TIMES OF THE YEAR COMPASS DIRECTIONS MONTHS THE IMPERATIVE CONDITIONAL MOOD EXPRESSIONS OF OBLIGATION MINI- LESSON: ORDINAL NUMBERS

Bardziej szczegółowo

MORE BUZZWORDS. Lesson 1 Forever young

MORE BUZZWORDS. Lesson 1 Forever young MORE BUZZWORDS Lesson 1 Forever young The last step will be nanotechnology, when molecular sized robots will run and repair our bodies continuously. They will suppress the division of cells and clean them

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

10. lekcja dziesiąta. dziesięć ten. dziesiąty tenth. skorpion scorpion. Scorpio

10. lekcja dziesiąta. dziesięć ten. dziesiąty tenth. skorpion scorpion. Scorpio 10. lekcja dziesiąta dziesięć ten. dziesiąty tenth PLURAL- ONLY NOUNS. NOMINATIVE PLURAL OF NOUNS AND ADJECTIVES. MASCULINE- PERSONAL PLURALS. NUMBERS 2, 3, 4; 'BOTH'. Suplement: DZIEDZINY NAUKI skorpion

Bardziej szczegółowo

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu:

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: Rozdział II Czytanie 1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: A/ Barbican studio to let in EC1.

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA CZŁOWIEK 1. Who is, in your opinion, the most beautiful woman / the most handsome man you have ever seen? Justify your choice. 2. What clothes do you feel most comfortable in? 3. What makes you laugh?

Bardziej szczegółowo

#49 GRUDZIEŃ/DECEMBER 2010

#49 GRUDZIEŃ/DECEMBER 2010 c z a s o p i s m o b e z p ł a t n e / f r e e m a g a z i n e #49 GRUDZIEŃ/DECEMBER 2010 Kids Don t Whine It s Dzieci nie marudzą Christmas Time! TEMAT NUMERUCzas na święta! s. 6 Polskie akcenty p. 7

Bardziej szczegółowo

Oskar Czepeczek, The Application of the Cognitive Method and Drill in Teaching the Rudiments of English to Adults (2013), o.czepeczek@gmail.

Oskar Czepeczek, The Application of the Cognitive Method and Drill in Teaching the Rudiments of English to Adults (2013), o.czepeczek@gmail. Oskar Czepeczek, The Application of the Cognitive Method and Drill in Teaching the Rudiments of English to Adults (2013), o.czepeczek@gmail.com Contents INTRODUCTION...2 The aim of the work...2 CHAPTER

Bardziej szczegółowo

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum koncepcja edukacji globalnej Koncepcja edukacji globalnej opracowana w ramach projektu W świat z klasą stanowi punkt odniesienia podczas

Bardziej szczegółowo

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1 elektrycznych Jednostka modułowa Posługiwanie się językiem obcym w branży mechatronicznej 311410.M1. J3 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska.

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska. magazyn ludzi biznesu Wydanie specjalne 2014 ISSN 2300-0333 Ewa Ewart Musi być istotna historia do opowiedzenia Czesław Czapliński Nie czatuję z aparatem Janina Ochojska Jestem ciekawa świata Jacek Pałkiewicz

Bardziej szczegółowo

Kraków 2008 Polska Zielona Sieć www.zielonasiec.pl www.ekonsument.pl

Kraków 2008 Polska Zielona Sieć www.zielonasiec.pl www.ekonsument.pl Rozglądając się po mieście zobaczysz kiczowisko na Rynku Głównym, często ku wielkiej irytacji tubylców nazywanym przez przyjezdnych Starówką. Tu co krok mim, albo grajek i cała rzesza turystów i dzieci

Bardziej szczegółowo

= the Chief Executive Officer, dyrektor naczelny - praca, stanowisko - firma, przedsiębiorstwo. - dokument przedstawiający strategię/plan działania

= the Chief Executive Officer, dyrektor naczelny - praca, stanowisko - firma, przedsiębiorstwo. - dokument przedstawiający strategię/plan działania Talk About Business Lesson 1 Strategy The CEO spent his first months in the job talking to managers in the company and formulating his strategy document. The day came for him to make his presentation to

Bardziej szczegółowo

BUZZWORDS. LESSON 1 The Age of rage

BUZZWORDS. LESSON 1 The Age of rage BUZZWORDS LESSON 1 The Age of rage Road rage. Air rage. E-rage. We seem to live in the age of rage. But why are we in a rage? Why do we fly so easily into a rage? Because we ve become the can t wait generation.

Bardziej szczegółowo

ANGIELSKO-POLSKI SŁOWNIK TEMATYCZNY DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW

ANGIELSKO-POLSKI SŁOWNIK TEMATYCZNY DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW DARIUSZ SIECZKOWSKI ANGIELSKO-POLSKI SŁOWNIK TEMATYCZNY DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW ponad 130 tematów 6000 słów aktualne słownictwo przykłady użycia publikacja darmowa OŚWIĘCIM 2013 Dariusz Sieczkowski "Angielsko-polski

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA! Editorial Board, Forum Board, Polish-American Cultural Center

HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA! Editorial Board, Forum Board, Polish-American Cultural Center 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216-883-2828 e-mail: forumpacc@yahoo.com www.polishcenterofcleveland.org April 2014, No. 4/141 Kwiecień 2014, Nr 4/141 POLISH-AMERICAN WESOŁEGO ALLELUJA! Niech te

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Present Simple czas teraźniejszy prosty... 5. 1.1. Użycie... 5. 1.2. Present Simple w skrócie... 7. 1.3. Struktura zdao...

Spis treści. 1. Present Simple czas teraźniejszy prosty... 5. 1.1. Użycie... 5. 1.2. Present Simple w skrócie... 7. 1.3. Struktura zdao... Spis treści 1. Present Simple czas teraźniejszy prosty... 5 1.1. Użycie... 5 1.2. Present Simple w skrócie... 7 1.3. Struktura zdao... 8 1.4. Zadania sprawdzające...11 2. Present Continuous czas teraźniejszy

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

PENNY. Saved NIEMOŻLIWE! Zmieniamy nasz system komputerowy. Apel o nominacje do Rady Dyrektorów. Jeszcze tego nie spróbowałeś?

PENNY. Saved NIEMOŻLIWE! Zmieniamy nasz system komputerowy. Apel o nominacje do Rady Dyrektorów. Jeszcze tego nie spróbowałeś? Jesień 2012 PENNY Saved Zmieniamy nasz system komputerowy Od 1 listopada 2012r. będziemy pracować na nowym systemie komputerowym, który umożliwi nam poszerzenie wachlarza naszych usług. Zmieni się wygląd

Bardziej szczegółowo

Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02

Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich. 341[04].Z1.03

Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich. 341[04].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Mariusz Ławro Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich. 341[04].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo