Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R"

Transkrypt

1 Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R

2 ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego w pigułce Typowe zadania egzaminacyjne Standardy wymagań egzaminacyjnych Tematyka tekstów stanowiących podstawę zadań egzaminacyjnych Zakres struktur leksykalno-gramatycznych Zadania egzaminacyjne Zapis nagrań Standard Typ zadania Temat egzaminacyjny Zadanie Strona O D I Ó R T E K S T U S Ł U H N E G O Standard 1: Uczeń określa główną myśl tekstu Standard : Uczeń określa kontekst sytuacyjny Standard 3: Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O Standard 1: Uczeń określa główną myśl tekstu Standard : Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu Standard 3: Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje Standard 4: Uczeń określa intencje nadawcy tekstu Standard 5: Uczeń określa kontekst sytuacyjny Standard 6: Uczeń rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu R E G O W N I E J Ę Z Y K O W E Standard 1: Uczeń właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy Standard : Uczeń rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji Standard 3: Uczeń przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym Test wyboru 1. złowiek 1 Dobieranie dialogów do miejsc. Dom 3 9 Dobieranie dialogów do osób. Dom 4 9 Test typu prawda-fałsz 3. Życie rodzinne i towarzyskie 5 10 Test wyboru 3. Życie rodzinne i towarzyskie 6 10 Uzupełnianie informacji 4. Szkoła 7 11 Test wyboru 4. Szkoła 8 11 Test wyboru 5. Praca 9 1 Dobieranie nagłówków do fragmentów tekstu 6. Żywienie Test typu prawda-fałsz 7. Zakupy i usługi Test wyboru 7. Zakupy i usługi 1 15 Test wyboru 8. Podróżowanie i turystyka Zadanie dodatkowe 1 17 Dobieranie biletów do miejsc 9. Kultura Dobieranie wypowiedzi do osób 9. Kultura Ustawianie fragmentów tekstu w odpowiedniej kolejności 10. Środki masowego przekazu 16 0 Dobieranie fragmentów tekstu do luk 11. Sport 17 1 Dobieranie 18 Test wyboru 19 3 Test wyboru na podstawie nagrania 0 3 Zadania dodatkowe 4 4 Test luk sterowanych 1. Zdrowie 1 5 Uzupełnianie luk wyrazami z ramki w odpowiedniej formie 13. Nauka i technika 6 Test luk otwartych 13. Nauka i technika 3 6 Zadania dodatkowe Test wyboru opisy sytuacji w języku polskim Pytania do ilustracji 14. Świat przyrody 5 9 Test luk otwartych do ilustracji 14. Świat przyrody 6 9 Test wyboru wybór opisu ilustracji 15. Elementy wiedzy o świecie i krajach anglojęzycznych 7 30 Zadanie dodatkowe 8 31

3 Starter.indd 3 10/1/08 :51:37 PM W S T Ę P D R O D Z Y G I M N Z J L I Ś I! Od roku szkolnego 008/009 egzamin gimnazjalny będzie również obejmował egzamin z języka obcego. Dołączone do podręcznika Zadania egzaminacyjne pomogą Wam uzyskać praktyczną wiedzę na temat egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego oraz stopniowo przygotować się do niego. Zadania egzaminacyjne to przede wszystkim zestaw przykładowych zadań w takiej formie, w jakiej pojawią się na egzaminie. Stopień trudności tych zadań jest dostosowany do poziomu podręcznika. Zadania egzaminacyjne obejmują wszystkie standardy wymagań egzaminacyjnych (czyli umiejętności, które sprawdza egzamin) oraz wszystkie tematy egzaminacyjne, a także prezentują szeroki zakres typowych zadań, które mogą pojawić się na egzaminie gimnazjalnym. Dzięki temu, zanim przystąpicie do egzaminu, możecie oswoić się z jego formą, typami i tematyką zadań oraz sposobem ich rozwiązywania. Zadania egzaminacyjne to również: Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego w pigułce wyczerpujące informacje na temat egzaminu; Typowe zadania egzaminacyjne; Standardy wymagań egzaminacyjnych opis umiejętności, które sprawdza egzamin; Tematyka tekstów stanowiących podstawę zadań egzaminacyjnych zakres słownictwa, które powinniście opanować; Zakres struktur leksykalno-gramatycznych przykłady zdań i zwrotów, których znajomość będzie sprawdzana na egzaminie; O co chodzi w tym standardzie? ramki zawierające proste objaśnienia, na czym polega dany standard, oraz ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Więcej wskazówek znajdziecie w LONGMN Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego. Podręcznik i repetytorium; Zadania dodatkowe przydatne przy rozwiązywaniu zadań sprawiających Wam największe trudności. Jak korzystać z Zadań egzaminacyjnych Sposób korzystania z Zadań egzaminacyjnych będzie zależał od indywidualnych potrzeb grupy oraz nauczyciela. Zadania są ułożone tak, aby kolejno pokazać zarówno wszystkie standardy, jak i tematy egzaminacyjne. Można wykonywać je właśnie w takiej kolejności albo wybierać te, które są powiązane z aktualnie omawianym tematem lub zagadnieniem w podręczniku. Przejrzysta struktura Zadań egzaminacyjnych, dokładny spis treści i oznaczenie każdego zadania egzaminacyjnego pod względem typu i tematu pozwolą Wam szybko znaleźć dany typ zadania lub temat. Nagrania Nagrania do zadań sprawdzających odbiór tekstu słuchanego znajdziecie na naszej stronie W czasie egzaminu wszystkie nagrania będą odtwarzane dwukrotnie. W Zadaniach egzaminacyjnych niektóre nagrania służą jako podstawa do dwóch kolejnych zadań, dlatego decyzję o liczbie odtworzeń pozostawiamy nauczycielowi. 3

4 Starter.indd 4 10/1/08 :51:38 PM I N O R M J E O E G Z M I N I E Przedstawione poniżej informacje na temat egzaminu zostały opracowane na podstawie Informatora o egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego przeprowadzanym od roku szkolnego 008/009, przygotowanego przez entralną Komisję Egzaminacyjną we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi. Pełna wersja informatora jest dostępna na stronie internetowej KE (www.cke.edu.pl). EGZMIN GIMNZJLNY Z JĘZYK NGIELSKIEGO W PIGUŁE Termin egzaminu Egzamin odbędzie się w kwietniu, w trzecim dniu egzaminu gimnazjalnego. danego roku. Uczniowie, którzy w ogóle nie przystąpią do egzaminu, będą musieli powtarzać ostatnią klasę gimnazjum i zdawać egzamin w następnym roku szkolnym. zas trwania egzaminu Egzamin będzie trwał 90 minut. Język Egzamin z języka nowożytnego można zdawać z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego, pod warunkiem że jest to język obowiązkowy w klasie, do której uczeń chodzi. Jeśli uczeń uczy się dwóch języków jako obowiązkowych, wybiera jeden z nich. W takim wypadku rodzice muszą do 0 września złożyć w imieniu ucznia pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu z jednego z tych języków. Wynik egzaminu Wynik egzaminu będzie odnotowany na świadectwie ukończenia gimnazjum, ale egzamin ma na celu tylko sprawdzenie poziomu wiedzy, więc nie można go nie zdać. Jednak obecność na egzaminie jest obowiązkowa. Jeśli uczeń nie może przystąpić do egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych, może go zdawać w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, ale nie później niż do 0 sierpnia Struktura zestawu egzaminacyjnego Zestaw egzaminacyjny będzie zawierał zadania zamknięte i otwarte, sprawdzające umiejętności w ramach trzech obszarów: odbiór tekstu słuchanego, reagowanie językowe (może zawierać również zadanie oparte na nagraniu), odbiór tekstu czytanego. Na początku egzaminu wszyscy uczniowie wysłuchają dwukrotnie nagrań do wszystkich zadań z części odbiór tekstu słuchanego oraz zadania z części reagowanie językowe, któremu towarzyszy nagranie. Pozostałe zadania można rozwiązywać w dowolnej kolejności. Punktacja Jeśli uczeń bezbłędnie rozwiąże wszystkie zadania w zestawie egzaminacyjnym, otrzyma 50 punktów. Punktacja za zadania sprawdzające odbiór tekstu słuchanego wynosi 10 punktów, odbiór tekstu czytanego 0 punktów, reagowanie językowe 0 punktów, w tym 5 punktów za zadanie oparte na nagraniu. TYPOWE ZDNI EGZMINYJNE Odbiór tekstu słuchanego zadania oparte na krótkich, dwukrotnie odtwarzanych tekstach (np. komunikatach, dialogach, instrukcjach, tekstach narracyjnych): test wyboru, test typu prawda-fałsz, test luk (uzupełnianie brakujących informacji), dobieranie (np. dialogów do miejsc lub osób). Odbiór tekstu czytanego zadania oparte na krótkich tekstach, z którymi uczniowie spotykają się na co dzień (np. , artykuł, rozmowa, notatka, wiadomość czy tabliczka informacyjna): test wyboru, test typu prawda-fałsz, dobieranie (np. nagłówków do fragmentów tekstu, fragmentów tekstu do luk, krótkich tekstów do miejsc lub osób), ustawianie fragmentów tekstu w odpowiedniej kolejności. Reagowanie językowe zadania sprawdzające umiejętność reagowania językowego w codziennych sytuacjach życiowych: test wyboru, w którym uczniowie wybierają odpowiednią reakcję do sytuacji opisanych w języku polskim, test wyboru, w którym uczniowie wybierają odpowiednią reakcję do wypowiedzi w języku angielskim umieszczonych na arkuszu egzaminacyjnym lub dwukrotnie odtworzonych z nagrania, dobieranie odpowiednich reakcji do wypowiedzi w języku angielskim umieszczonych na arkuszu egzaminacyjnym lub dwukrotnie odtworzonych z nagrania; zadania sprawdzające umiejętność rozpoznania i zastosowania poznanego słownictwa i gramatyki, zazwyczaj mające formę krótkiego tekstu lub dialogu: test luk sterowanych, test luk otwartych, uzupełnianie luk wyrazami z ramki w odpowiedniej formie; zadania sprawdzające umiejętność reagowania językowego na materiał przedstawiony w formie ilustracji: pytania do ilustracji, uzupełnianie luk, otwartych lub sterowanych, w opisie ilustracji, wybór właściwego opisu ilustracji. 4

5 Starter.indd 5 10/1/08 :51:38 PM I N O R M J E O E G Z M I N I E STNDRDY WYMGŃ EGZMINYJNYH (cytowane za: Informator o egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego przeprowadzanym od roku szkolnego 008/009) I. Odbiór tekstu słuchanego Uczeń: 1) określa główną myśl tekstu ) określa kontekst sytuacyjny 3) stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje II. Odbiór tekstu czytanego Uczeń: 1) określa główną myśl tekstu ) określa główną myśl poszczególnych części tekstu 3) stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje 4) określa intencje nadawcy tekstu 5) określa kontekst sytuacyjny TEMTYK TEKSTÓW STNOWIĄYH PODSTWĘ ZDŃ EGZMINYJNYH (cytowana za: Informator o egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego przeprowadzanym od roku szkolnego 008/009) 1. złowiek np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania. Dom np. jego położenie, pomieszczenia i ich wyposażenie 3. Życie rodzinne i towarzyskie np. członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, znajomi, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości 4. Szkoła np. przedmioty nauczania, życie szkoły 5. Praca np. popularne zawody i czynności z nimi związane, miejsce pracy 6. Żywienie np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne 7. Zakupy i usługi np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie, kupowanie, reklama, korzystanie z usług, reklamacja ZKRES STRUKTUR LEKSYKLNO-GRMTYZNYH (cytowany za: Informator o egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego przeprowadzanym od roku szkolnego 008/009) I. INORMJ 1. Identyfikacja i lokalizacja osoby lub przedmiotu Np.: This tall girl is my sister. re you Miss Wilson? John is standing behind the teacher. Susan is in London now. My flat is on the ground floor. Your book is on the table. There is a kitchen on the right and a bathroom on the left.. Pytanie i prośba o informację Np.: Who is that girl? What s her name? How old is she? Where are you from? Where do you live? What does your father do? Which of these men is your teacher? What is there in this building? What are you doing tonight? an you swim? Do you speak Japanese? What time does the match start? an you tell me the way to the Old Town? Where should I get off? How much does it cost? When will you 6) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu III. Reagowanie językowe Uczeń: 1) właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy ) rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalnogramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji 3) przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym 8. Podróżowanie i turystyka np. wycieczki, zwiedzanie, środki transportu, informacja turystyczna, orientacja w terenie 9. Kultura np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestniczenie w kulturze 10. Środki masowego przekazu 11. Sport np. dyscypliny sportu, obiekty i sprzęt sportowy, imprezy sportowe 1. Zdrowie np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, dolegliwości, choroby i ich leczenie 13. Nauka i technika np. wynalazki, podstawowe urządzenia techniczne i korzystanie z nich 14. Świat przyrody np. pogoda, rośliny, zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska naturalnego 15. Elementy wiedzy o świecie i krajach danego obszaru językowego come? What is the date today? What will the weather be like tomorrow? What did she say? Where are you going? Why didn t you come to the meeting yesterday? Have you ever been to England? 3. Opis a) postaci cechy fizyczne, wygląd osobowość, charakter Np.: He is tall and slim. He has a beard. She wears glasses. They have fair hair and blue eyes. She is clever. Out teacher is very patient. dane personalne, np. narodowość, zawód, wiek; pokrewieństwo Np.: He is Mexican. He is from Ireland. She works as a cook. Her brother is a waiter. Mark is seventeen years old. Uncle harles is my mother s brother. I was born in

6 Starter.indd 6 10/1/08 :51:38 PM I N O R M J E O E G Z M I N I E b) stanu emocjonalnego Np.: He is happy. They are sad. We were shocked. c) miejsca i przedmiotu Np.: It s large. It s far away. It s very quiet there. There aren t any cinemas here. d) czynności zwyczajowych i odbywających się w momencie mówienia Np.: I get up at seven o clock every day. She never smiles. Her mother doesn t smoke any more. I m taking a rest now. We are watching TV. e) planów i zamierzeń Np.: He is coming in June. I will do it in a minute. We d like to go to Italy in summer. I want to phone him. I m not going to invite him. We will talk about it when we meet. 4. Określenie czasu, odległości, miary, wagi, ceny Np.: It s half past eight. The train leaves at 11 o clock. The concert starts at 5 p.m. He never goes to bed before midnight. We are having a party on Saturday. It s 10 th March. I haven t seen him for three weeks. He lives nearby. She is 160 cm tall. These suitcases are very heavy. The apples are $1 a kilo. The tickets are 10 each. 5. Porównanie cech osób, przedmiotów, miejsc, sytuacji, czynności Np.: He is more intelligent than his brother. She is like her sister. He is as nice as his wife. These two T-shirts are not the same colour. It s the oldest building in the city. It was the best day of my life. Travelling by plane is safer than driving. 6. Informacja o czynnościach i sytuacjach w przeszłości Np.: I saw him a few days ago. olumbus discovered merica in 149. We were at the seaside last year. I got up early, had breakfast and went to school. When I was a child, I wanted to be a pilot. I was leaving the house when the phone rang. It was made in rance. 7. Przekazanie informacji podanej przez osobę trzecią Np.: He says he can t come. The teacher wants us to learn some words for the next lesson. 8. Wyrażenie przyczyny, skutku, warunku, celu; powiązanie informacji Np.: I don t want to talk to you now because I have a headache. He was very busy, so he couldn t see us. If we win the match, we will celebrate. I am going to join a computer course to learn new programmes. He is very good at maths, and he is going to study it at university. I like walking, but my friend prefers cycling. II. OPINI 1. Wyrażenie własnej opinii, np. na temat osoby, przedmiotu, sytuacji Np.: I think he is very rude. In my opinion, this film is very funny. I think skiing here may be dangerous. I think there is a chance that.... Prośba o opinię, np. na temat osoby, przedmiotu, sytuacji Np.: What do you think of our new teacher? Do you like my new shoes? Did you like the concert? How was your weekend? Do you agree with me? nd you? What s your opinion? 3. Wyrażenie zgody lub sprzeciwu Np.: Good. I agree. OK. ll right. No way. No chance. That s not a good idea. 4. Potwierdzenie i zaprzeczenie zasłyszanej opinii Np.: That s right. I think he is right. ertainly. Of course. That s not true. That s impossible. I don t agree with you, sir/madam. 5. Przedstawienie odmiennego punktu widzenia Np.: This will not be possible, I am afraid. That s true, but it seems to me that... I don t think you can do it. 6. Przekazanie opinii osób trzecich Np.: My teacher thinks I should work harder. In our friend s opinion, our project is not very original. III. ZNJOMOŚĆ PRZEDMIOTU I STOPIEŃ PEWNOŚI 1. Zapytanie o znajomość osoby, przedmiotu, faktu, tematu Np.: Do you know this man? What do you know about...?. Potwierdzenie znajomości lub nieznajomości osoby, przedmiotu, faktu, tematu Np.: I know her well. I don t know anything about it. I can tell you a lot about... I have no idea. 3. Wyrażenie a) pewności lub niepewności; prośba o potwierdzenie Np.: I am sure. That s true. Perhaps. I don t think so. I think you re wrong. Is that true? re you sure? Isn t it strange? Do you think that s possible? b) prawdopodobieństwa, przypuszczenia Np.: He may come next week. Probably. Perhaps I will go with you. IV. UZUI, ŻYZENI, PREERENJE 1. Zapytanie a) o uczucia, upodobania, chęci, pragnienia Np.: Do you love him? Do you like ice cream? Would you like to go for a walk? Do you want to meet him? What are your dreams? b) o stan fizyczny i emocjonalny rozmówcy i osób trzecich Np.: What s the matter with you? re you all right? How are you? Is everything all right? re you happy? How is your mother?. Wyrażenie a) uczuć, upodobań, chęci, pragnień 6

7 Starter.indd 7 10/1/08 :51:38 PM I N O R M J E O E G Z M I N I E Np.: I love you. We hate singing. I want to be alone. I don t want to go there. I would like to travel round the world. b) stanu fizycznego i emocjonalnego Np.: I feel awful. I want to go to sleep. I am sleepy/tired/ hungry. I feel disappointed. I have toothache. 3. Prośba o wybaczenie i reakcja na taką prośbę Np.: orgive me. I am very sorry. I want to say sorry. That s all right. It doesn t matter. Never mind. 4. Wyrażenie a) zainteresowania, zdziwienia, radości, żalu, rozczarowania, zmartwienia itp. Np.: Really? re you serious? You must be joking. That s great. Wonderful. What a pity! I am really sorry. I can t believe that. I am sorry to hear that. I feel worried about her. b) braku zainteresowania, obojętności, znudzenia Np.: I am not interested. That s not my problem. I don t care. I am bored. 5. Dodanie otuchy, pocieszenie, uspokojenie Np.: heer up. That s not the end of the world. Don t worry. Don t get angry. Take it easy. alm down. V. OOWIĄZEK, PRZYZWOLENIE, SUGESTI, PROŚ, ROZKZ 1. Zapytanie o możliwość lub konieczność zrobienia czegoś; prośba o przyzwolenie Np.: Do I have to do all these exercises? an I ask you about something, sir? May I go out? Will you lend me a bike? Let me go out, please.. Zezwolenie i negacja przyzwolenia Np.: Yes, of course. Please, do. You are welcome. Do what you want. It s out of the question. No way. You mustn t come so late. 3. Udzielenie zezwolenia pod określonym warunkiem Np.: You can go to the cinema, but you must do your homework first. 4. Propozycja, sugestia Np.: Let s go for a walk. Would you like some tea? Help yourself. Why don t you do it now? Shall we meet tonight? How about taking a taxi? 5. kceptacja i odrzucenie Np.: Yes, please. With pleasure. Why not? No, thank you. ll right, but not at the moment. I m sorry, but... re you crazy? 6. Prośba o zrobienie czegoś; polecenie, rada, zakaz; instrukcja, oficjalny komunikat Np.: Do it for me, please. an you give me a towel? Take a seat. Phone him as soon as possible. My advice is think about it. You should be more careful. You shouldn t go there because it s too dangerous. If I were you, I d see the dentist. Don t open the window or you will catch a cold. It s not a good idea to eat so much fast food; it s bad for your health. You mustn t come late. Shake before use. Please, insert your card and enter your PIN. Please, leave your message after the tone. asten your seat belts. 7. Prośba o przekazanie wiadomości lub polecenia Np.: Tell her I ve got some good news. sk her to be back as soon as possible. an you take the message, please? 8. Zaoferowanie pomocy i prośba o pomoc; przyjęcie jej i odrzucenie Np.: an I help you? How can I help you? Do you need some help? Help me to open this box. ould you help me? Thank you very much. No, thanks. I can do it myself. I ll manage. VI. ZHOWNI SPOŁEZNE; INTERKJ 1. Sposoby zwracania się do rozmówcy Np.: Listen. How can I help you? Excuse me, (Sir/Madam)... Here you are.. Powitanie i pożegnanie; życzenia przy pożegnaniu Np.: Hi, how are you? Good morning. Good bye. See you later. Good luck! Have a good time. Take care. 3. Przedstawianie się, reakcja na przedstawianie się, przedstawianie kogoś komuś, formy zwracania się do kogoś Np.: My name is Piotr. This is my best friend, Mary. How do you do? Nice to meet you. Pleased to meet you. Let me introduce my sister. Please, meet my parents. all me Jack. 4. Podziękowanie i reakcja na podziękowanie Np.: Thanks (a lot). Thank you very much. Not at all. You re welcome. It was a pleasure. That s very kind of you. 5. Złożenie gratulacji i życzeń Np.: ongratulations. ll the best. Merry hristmas and a Happy New Year. Happy Easter. Happy birthday. 6. Zasygnalizowanie braku zrozumienia, prośba o powtórzenie, mówienie wolniej, głośniej itp. Np.: I don t understand. What did you say? an you repeat, please? Say it again. I am sorry, but I didn t understand. What do you mean? ould you speak more slowly? Speak up, please. 7. Przeliterowanie i prośba o przeliterowanie (nazwiska, nazwy własnej itp.) Np.: an you spell your name? How do you spell sandwich? 8. Pytanie o znaczenie wyrazu lub wyrażenia, prośba o jego wyjaśnienie Np.: What s the Polish for dictionary? How do you say dworzec in English? What does hole mean? 7

8 Unit01.indd 8 10/1/08 3:0:44 PM 1 O D I Ó R T E K S T U S Ł U H N E G O S T N D R D 1 : U c z e ń o k r e ś l a g ł ó w n ą m y ś l t e k s t u. O O H O D Z I W T Y M S T N D R D Z I E? Pytanie będzie dotyczyło tego, jaki jest główny temat nagrania lub jego ogólny sens. Odpowiedź znajduje się w całym nagraniu, nie w jednym jego fragmencie. Na egzaminie nie musi być osobnego zadania odnoszącego się tylko do tego standardu. zęsto ostatnie z kilku różnych pytań na temat tekstu będzie dotyczyło jego głównej myśli. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 1 Test wyboru T E M T : złowiek.1 Usłyszysz rozmowę dziennikarki z Jessicą. Z podanych odpowiedzi, i wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. The main topic of the interview is different kinds of dance. the hip-hop dancing show. Jessica s participation in the show. Z D N I E E G Z M I N Y J N E Test wyboru T E M T : złowiek. Usłyszysz wypowiedź Tiny. Z podanych odpowiedzi, i wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Tina is talking mainly about her childhood when she lived in Jamaica. education in Jamaica and merica. problems when she moved to merica. N a g r a n i a z n a j d z i e s z n a s t r o n i e 8

9 Unit01.indd 9 10/1/08 3:0:46 PM O D I Ó R T E K S T U S Ł U H N E G O 1 S T N D R D : U c z e ń o k r e ś l a k o n t e k s t s y t u a c y j n y. O O H O D Z I W T Y M S T N D R D Z I E? Pytanie będzie dotyczyło ogólnej sytuacji przedstawionej w nagraniu, np. kto mówi? gdzie lub kiedy odbywa się rozmowa? Kontekst sytuacyjny np. miejsce, w którym toczy się rozmowa lub osoby biorące w niej udział może być przedstawiony w formie ilustracji. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 3 Dobieranie dialogów do miejsc T E M T : Dom.3 Usłyszysz cztery dialogi. Przyporządkuj każdemu dialogowi odpowiednie miejsce, wpisując litery -E w kratki 1-4. Jedno miejsce nie pasuje do żadnego dialogu D E Z D N I E E G Z M I N Y J N E 4 Dobieranie dialogów do osób T E M T : Dom Usłyszysz jeszcze raz te same cztery dialogi. Przyporządkuj każdemu dialogowi odpowiednich rozmówców, wpisując litery -E w kratki 1-4. Jedna odpowiedź nie pasuje do żadnego dialogu. a woman and a gardener a tour guide and a tourist a woman and her neighbour D a husband and wife E a hotel guest and a receptionist N a g r a n i a z n a j d z i e s z n a s t r o n i e 9

10 Unit01.indd 10 10/1/08 3:0:47 PM 1 O D I Ó R T E K S T U S Ł U H N E G O S T N D R D 3 : U c z e ń s t w i e r d z a, c z y t e k s t z a w i e r a o k r e ś l o n e i n f o r m a c j e ; w y s z u k u j e l u b s e l e k c j o n u j e i n f o r m a c j e. O O H O D Z I W T Y M S T N D R D Z I E? Tym razem trzeba się skupić na szczegółach. Pytania będą dotyczyły konkretnych faktów podanych w nagraniu. zasem będziesz musiał/a wybrać prawidłową odpowiedź, a czasem zanotować krótkie informacje, np. liczby lub przeliterowaną nazwę. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 5 Test typu prawda-fałsz T E M T : Życie rodzinne i towarzyskie.4 Usłyszysz rozmowę ena i Steve a. Zdecyduj, które z podanych zdań 1-5 są zgodne z treścią nagrania (T), a które nie (). 1 They want to meet again before Saturday. Steve moved to the town less than a month ago. 3 Steve knows where the bus station is. 4 Mark s house number is 6. 5 Steve will borrow Mark s guitar for their next practice. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 6 T T T T T Test wyboru T E M T : Życie rodzinne i towarzyskie.4 Przyjrzyj się mapie. Usłyszysz jeszcze raz rozmowę ena i Steve a. Wybierz miejsce zamieszkania Marka zgodnie z opisem w nagraniu, zaznaczając, lub. NK HURH Sports entre HURH us Station N a g r a n i a z n a j d z i e s z n a s t r o n i e 10

11 Unit01.indd 11 10/1/08 3:0:48 PM O D I Ó R T E K S T U S Ł U H N E G O 1 Z D N I E E G Z M I N Y J N E 7 Uzupełnianie informacji T E M T : Szkoła.5 Usłyszysz wywiad z dyrektorem szkoły. Uzupełnij luki 1-5 informacjami zgodnymi z treścią nagrania Z D N I E E G Z M I N Y J N E 8 Test wyboru T E M T : Szkoła.6 Usłyszysz rozmowę Natalie i Tessy. Z podanych odpowiedzi, i wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. 1 Tessa starts lessons at Tessa doesn t like science and history. would like to have English on Monday. thinks maths is interesting. 4 Last year Natalie and Tessa both passed the maths test. prepared together for exams. both had additional maths classes. 5 Natalie and Tessa decide to study together in the library. the café. the park. 3 Ms ollins is the head teacher. Natalie s cousin. a rench teacher. N a g r a n i a z n a j d z i e s z n a s t r o n i e 11

12 Unit0.indd 1 10/1/08 3:01:53 PM O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O S T N D R D 1 : U c z e ń o k r e ś l a g ł ó w n ą m y ś l t e k s t u. O O H O D Z I W T Y M S T N D R D Z I E? Pytanie będzie dotyczyło tego, jaki jest główny temat tekstu lub jego ogólny sens. Może to być pytanie o odpowiedni tytuł. by na nie odpowiedzieć, trzeba przeczytać cały tekst. Na egzaminie nie musi być osobnego zadania odnoszącego się tylko do tego standardu. zęsto ostatnie z kilku różnych pytań na temat tekstu będzie dotyczyło jego głównej myśli. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 9 Test wyboru T E M T : Praca Przeczytaj poniższy tekst. Z podanych odpowiedzi, i wybierz jedną, zgodną z treścią tekstu. Volu ntar y Wo rk When you leave school at the age of sixteen or eighteen, you will enter a new, and often strange, world. The world of work. Even those of you who go to university may need to find a part-time job to pay for your studies. The best way to prepare for this new life is to do voluntary work experience in your summer holidays, when you are still at school. Many firms are happy to welcome school students aged fifteen and above and to help them to get to know about working life. Good companies give you interesting work and, although you don t get any money, you may get things like free travel passes, free meals and free internet use when you aren t busy. elow is a list of companies you can apply to. The article says that voluntary work experience is a strange type of work for students. a great way to learn about working life. the best thing to do after you leave school. 1

13 Unit0.indd 13 10/1/08 3:01:55 PM O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O S T N D R D : U c z e ń o k r e ś l a g ł ó w n ą m y ś l p o s z c z e g ó l n y c h c z ę ś c i t e k s t u. O O H O D Z I W T Y M S T N D R D Z I E? Ten standard jest podobny do standardu 1, ale będziesz musiał/a określić główną myśl nie całego tekstu, lecz jego fragmentów. Zadanie może polegać na dopasowaniu nagłówków lub pytań do poszczególnych fragmentów. Najczęściej jeden z podanych nagłówków nie pasuje do żadnego fragmentu. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 1 0 Dobieranie nagłówków do fragmentów tekstu T E M T : Żywienie Przeczytaj poniższą recenzję. Następnie przyporządkuj jej poszczególnym fragmentom 1-5 nagłówki -. Jeden nagłówek nie pasuje do żadnego fragmentu. OOD 1 The Taj Mahal restaurant is situated on a housing estate km from the town centre. It s not easy to find but the food and atmosphere is certainly worth the effort. The first thing you notice as you walk in, is the real atmosphere of India. The colours, the furniture, the paintings on the walls and the music playing in the background all transport you to another continent. 3 The moment you go inside a smiling waiter welcomes you and shows you to your table. or the rest of your time there, you can feel like a real prince. I left a huge tip. 4 Of course, the most important thing about any restaurant is what you get on your plate. You won t be disappointed. Everything is fresh and delicious and the choice is amazing. 5 The only small problem with the restaurant is that it leaves your wallet a lot emptier than when you walk in. It certainly isn t cheap but as a treat on special occasions, it s the best place in town. Service D Music Prices E ood Location Decoration 13

14 Unit0.indd 14 10/1/08 3:01:55 PM O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O S T N D R D 3 : U c z e ń s t w i e r d z a, c z y t e k s t z a w i e r a o k r e ś l o n e i n f o r m a c j e ; w y s z u k u j e l u b s e l e k c j o n u j e i n f o r m a c j e. O O H O D Z I W T Y M S T N D R D Z I E? hodzi o to, czy dobrze rozumiesz informacje zawarte w tekście. Pytania są tu bardziej szczegółowe niż w standardach 1, i 4. Zadanie może polegać na stwierdzeniu, które z podanych pod tekstem zdań są prawdziwe, a które fałszywe, lub na wybraniu poprawnych odpowiedzi na pytania. W zadaniach tego typu każda odpowiedź znajduje się w konkretnym miejscu w tekście. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 1 1 Test typu prawda-fałsz T E M T : Zakupy i usługi Przeczytaj poniższy tekst. Na podstawie zawartych w nim informacji zdecyduj, które z podanych zdań 1 5 są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (). Online shopping is here to stay. rom the comfort of your own home, at the click of a button, you can buy books, Ds, food, clothes, electrical equipment, and even holidays. It s so simple that anyone can do it. However, a lot of people are still afraid of it. Of course, some sites are safer than others but, with a little bit of care, you can shop as safely, or even more safely than at your local shopping centre. The most important thing to remember is that, when giving credit card details over the internet, you don t want anyone else to see them. That means the three golden rules. Don t use a public computer. Don t send details by and don t use websites that aren t totally secure. Happy shopping! The writer thinks that 1 online shopping is easy to do. the internet isn t as safe as normal shops. 3 you should keep your credit card details a secret. 4 is a good way to send credit card details. 5 some websites are not safe. T T T T T 14

15 Unit0.indd 15 10/1/08 3:01:55 PM O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O Z D N I E E G Z M I N Y J N E 1 Test wyboru T E M T : Zakupy i usługi Przeczytaj poniższy . Z podanych odpowiedzi, i wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. rom: James To: Mark Subject: Online shopping Hi Mark, You won t believe what has happened. Do you remember that book about rock music I wanted to buy? I found it on the internet. My dad let me use his credit card. He told me to look for the security sign that they have on websites. It didn t have one but when my dad asked me if it was there I said Yes! I was upstairs in my room and he was busy in the kitchen so he didn t check. nyway, after three weeks I still didn t have the book so I ed the company. I got the back with one of those messages saying: Sorry. Wrong address. That s when I knew something was wrong. Yesterday a letter came from dad s bank. There were five things on his credit card that he didn t know anything about. They cost nearly 500. He rang the bank and told them what happened. He ll probably get the money back but he s very angry with me. nd I still haven t got that book! James 1 James s dad didn t know that James 3 James knew there was a problem when was using his credit card. the book didn t arrive on time. was buying a book. his to the company came back to him. didn t see the security sign. his father got a letter from the bank. James s dad didn t look at what James was doing because James was in the kitchen. he was in a different room to James. he knew the website that James was using. 4 James s father is angry with the bank. will probably lose almost 500. informed the bank about the problem. 15

16 Unit0.indd 16 10/1/08 3:01:56 PM O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O S T N D R D 4 : U c z e ń o k r e ś l a i n t e n c j e n a d a w c y t e k s t u. O O H O D Z I W T Y M S T N D R D Z I E? Powinieneś/powinnaś umieć odpowiedzieć na pytanie: dlaczego i po co ktoś napisał ten tekst? co chciał osiągnąć? Na egzaminie nie musi być osobnego zadania odnoszącego się tylko do tego standardu. zęsto ostatnie z kilku różnych pytań na temat tekstu dotyczy intencji nadawcy. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 1 3 Test wyboru T E M T : Podróżowanie i turystyka Przeczytaj poniższy list. Z podanych odpowiedzi, i wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Dear Sir/Madam, I am writing about a holiday in ulgaria I have just returned from which I booked through your company. There were a number of problems mainly because the hotel which you advertised as a three-star hotel next to the beach was, in fact, a two-star hotel about 1km from the sea. The photo in the brochure was not even the correct hotel, it was a five-star hotel at the same resort. Your advertisement also promised full board but there were no lunches. nd can you tell me why breakfast was served at 6 a.m.? I loved ulgaria and the lack Sea but I was very disappointed with the hotel and would like both an apology and some of my money back. I look forward to hearing from you. The writer s intention is to book a holiday in ulgaria. ask for information about a holiday. complain about a holiday in ulgaria. 16

17 Unit0.indd 17 10/1/08 3:01:57 PM O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O Z D N I E D O D T K O W E 1 Przyporządkuj każdej wypowiedzi 1 1 właściwą intencję M. Jedna intencja nie pasuje do żadnej wypowiedzi. 1 I d love to go to the theatre with you. See you on Thursday. ould you please be quiet while I m on the phone? 3 I m very sorry for my son s behaviour. 4 The centre is open from 9 a.m. until 6 p.m. every day except Sundays. 5 Excuse me. I m trying to find the theatre. ould you tell me where it is? 6 Would it be alright if I missed tomorrow s lesson? 7 Good luck with your new job. 8 If I were you, I d lie down and have a rest. 9 Yes, you can go out this evening but don t be late home. 10 It s wonderful news about your wedding. I m so happy for you! 11 What would you do if you were me? 1 I m not at all satisfied with this meal. I d like to speak to the manager. D E G H I J K L M sking permission ccepting an invitation Giving information omplaining Inviting ongratulating sking for advice Giving permission sking for directions Giving advice Wishes Requesting pologising 17

18 Unit0.indd 18 10/1/08 3:01:58 PM O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O S T N D R D 5 : U c z e ń o k r e ś l a k o n t e k s t s y t u a c y j n y. O O H O D Z I W T Y M S T N D R D Z I E? Pytanie będzie dotyczyło sytuacji, w której dany tekst mógłby się pojawić miejsca, czasu, osób. Zadanie może polegać na dopasowaniu kilku krótkich tekstów (np. tabliczek, napisów, komunikatów) do podanych sytuacji lub miejsc. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 1 4 Dobieranie biletów do miejsc T E M T : Kultura Przyporządkuj każdemu biletowi odpowiednie miejsce, wpisując litery - w kratki 1-5. Jedno miejsce nie pasuje do żadnego biletu. 1 Odeon presents Westerns estival The Great Train Robbery Time.15 p.m. Screen 4 Row 5 Seat 31 3 This ticket allows you to visit all exhibitions including Transport Through enturies. Special film show about musical instruments in the cinema on the first floor is extra charge. Open: Mon Sat 10 a.m. 7 p.m. 4 Row H Seat 1 The irmingham Philharmonic Orchestra conducted by Sergei Rastov present a selection of classical works Saturday, October 10 th 7 p.m. Thursday pril 10 th We ask all parents not to stand up to take photos during the performance 7.30 Sports hall 5 D oncert hall rt gallery inema Museum riday May 1st See Jaques Du Pont s newest work. Some paintings will be available for sale from the shop downstairs. E Theatre School 18

19 Unit0.indd 19 10/1/08 3:01:58 PM O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O Z D N I E E G Z M I N Y J N E 1 5 Dobieranie wypowiedzi do osób T E M T : Kultura Przeczytaj poniższe wypowiedzi osób związanych z kulturą. Przyporządkuj każdej wypowiedzi odpowiedni zawód, wpisując litery w kratki 1 5. Jeden zawód nie pasuje do żadnej wypowiedzi. 1 I perform all over the world. I love seeing the faces of the audience as they slowly start to understand the rhythm and noises I get from my instruments. We have two special walls for our art in the town. It s a great idea because what we do is really good but people shouldn t do it on public buildings. Everyone who walks past can see my art and take photos. 3 I m working outside the Royal estival Hall in London now. It s hard work standing still all day but the tourists like it and the children get excited when they throw some money and I suddenly move. 4 I ve been everywhere from wars to Oscar ceremonies and my work has been in hundreds of newspapers and magazines. I prefer working in black and white but a lot of my work is in colour. 5 My 3D drawings are difficult to do but they look amazing. I m very proud of them. The only annoying thing is when people walk on my work and don t even look down at it but I can t stop them. D E Pavement artist Photographer Musician Human statue ctor Graffiti artist 19

20 Unit0.indd 0 10/1/08 3:01:59 PM O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O S T N D R D 6 : U c z e ń r o z p o z n a j e z w i ą z k i m i ę d z y p o s z c z e g ó l n y m i c z ę ś c i a m i t e k s t u. O O H O D Z I W T Y M S T N D R D Z I E? Powinieneś/powinnaś umieć określić, jak poszczególne części czytanego tekstu wiążą się z sobą: jaka jest kolejność zdarzeń, co jest wstępem, a co zakończeniem, jakie są związki logiczne i gramatyczne między poszczególnymi zdaniami. Zadanie może polegać na ustawieniu fragmentów tekstu w odpowiedniej kolejności lub uzupełnieniu tekstu brakującymi zdaniami. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 1 6 Ustawianie fragmentów tekstu w odpowiedniej kolejności T E M T : Środki masowego przekazu Przeczytaj poniższe fragmenty artykułu. Ustaw fragmenty a e w takiej kolejności, aby powstał spójny i logiczny tekst. Wybierz właściwą odpowiedź, lub. a) The centre of the earthquake was just 50 km from the town centre. b) That was the year in which over 100,000 people were killed in a massive earthquake measuring 8.7. Luckily, nobody was killed in today s earthquake. c) The small town of ortez was woken at five o clock this morning. That s when a powerful earthquake struck. d) However, many buildings are damaged and there is no water or electricity. People are now waiting for help. a c e b d c a e b d c b d a e e) That s not far considering that the earthquake measured 8. on the Richter Scale. That s the largest earthquake in the country this century and bigger than any since

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (TAK) czy fałszywe (NIE). Wstaw znak w kratkę poprawnej odpowiedzi. 1.1

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Upbeat 2. Przykładowy test egzaminacyjny. Zestaw 1

Upbeat 2. Przykładowy test egzaminacyjny. Zestaw 1 Upbeat 2. Przykładowy test egzaminacyjny. Zestaw 1 SŁucHAnIe 1 Zadanie 1 Usłyszysz dwukrotnie cztery dialogi. Z podanych odpowiedzi a, b i c wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. 1 What food does

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Część 2. Język angielski Przykładowy zestaw zadań dla uczniów słabowidzących (S4) Czas pracy: 45 minut (Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym w 2014

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA UCZNIÓW Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA (S2) Czas pracy: 45 minut Czas pracy będzie wydłużony zgodnie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be II.1. Czas present simple DODATKOWE ĆWICZENIA II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be Example: My friends are in Egypt on holidays. 1. They. students. 2. I from Poland. 3.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. T 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMATY PUNKTOWANIA (A7) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 4) II. Rozumienie wypowiedzi. Zdający rozumie [

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ (S1) Czas pracy: 45 minut GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja A0 1. Complete the sentences about the family tree. (Uzupełnij zdania na podstawie drzewa genealogicznego) John = Jessica Mike = Sue Paul Helen = Jack Tom David Angie Sam Tina Example: Helen is Jack s

Bardziej szczegółowo

13. Chcesz powiedzieć, że jesteś zmęczony/a i znudzony/a. Co powiesz? A. I'm tiring and boring. B. I m tired and bored. C. I m tired and boring.

13. Chcesz powiedzieć, że jesteś zmęczony/a i znudzony/a. Co powiesz? A. I'm tiring and boring. B. I m tired and bored. C. I m tired and boring. Reakcje językowe Zadania 1-80 1. Chcesz przedstawić swojego kolegę - Tomka. Co powiesz? A. This is my friend Tom. B. I have a friend - Tom. C. Tom is my friend. 2. Chcesz zapytać, jak nazywa się brat Jacka.

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Kilka słów o sprawdzianie z języka obcego Sprawdzian ma formę pisemną i będzie trwał 45 minut. Odbędzie się on w tym samym dniu co część pierwsza. Zadania z języka obcego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

Czasowniki modalne. sale yesterday.

Czasowniki modalne. sale yesterday. Czasowniki modalne Wszystkie czasowniki modalne łączą się z bezokolicznikiem bez to. Wyjątkiem jest czasownik ought to, gdzie to stanowi część czasownika. Pytania z czasownikiem modalnym tworzymy poprzez

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, listopad 2013. Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, listopad 2013. Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej , Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej Podstawa programowa z komentarzami Języki obce Podstawa programowa zawiera standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum. Poziom podstawowy

Gimnazjum. Poziom podstawowy Diagnoza szkolna Gimnazjum. Poziom podstawowy Klasa 1. Grupa A Test na koniec roku szkolnego Imię Nazwisko Klasa 01 Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwisko i imię ucznia:...

EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwisko i imię ucznia:... EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwisko i imię ucznia:....... I. JAK ZAREAGOWAŁBYŚ W NASTĘPUJĄCYCH SYTUACJACH? WYBIERZ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ 5 pkt 1. Nie widziałeś kolegi od dawna. Co powiesz, widząc go

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Język angielski Zagadnienia jakie uczeń powinien poznać przed egzaminem gimnazjalnym.

Język angielski Zagadnienia jakie uczeń powinien poznać przed egzaminem gimnazjalnym. Język angielski Zagadnienia jakie uczeń powinien poznać przed egzaminem gimnazjalnym. Struktury gramatyczne CZASOWNIK 1. Bezokolicznik i formy osobowe, np. to work, works 2. Czasowniki posiłkowe, np. be,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu języka angielskiego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA :

Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA : 1 Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA : SUMA PUNKTÓW: _0 1. Wstaw czasowniki z nawiasów we właściwej

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Czasy gramatyczne FRAGMENT. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik

A n g i e l s k i. Czasy gramatyczne FRAGMENT. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik A n g i e l s k i Czasy gramatyczne FRAGMENT Podręcznik z ćwiczeniami Dorota Guzik Autor: Dorota Guzik Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe Theatre Company Realizacja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F).

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F). KOD UCZNIA Strona 1 z 5 Click On Movers Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap II powiatowy / okręgowy IX edycja 2012_2013 Termin: 01.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Magdalena Kaleta Podręcznik dopuszczony przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników do nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język angielski Język angielski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Which person L (Liz) J (Jim) 1.1. thinks that a particular TV series is very

Bardziej szczegółowo

a) Present Simple (czas teraźniejszy)

a) Present Simple (czas teraźniejszy) 1. Czasy gramatyczne GRAMATYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO a) Present Simple (czas teraźniejszy) - czynności stałe, regularne, powtarzające się (I go to school every day.) - prawdy życiowe (The sun rises in the

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI klasa III GIMNAZJUM

JĘZYK ANGIELSKI klasa III GIMNAZJUM nazwa szkoły/pieczątka JĘZYK ANGIELSKI klasa III GIMNAZJUM /2011/2012 PK nr 2 semestr I Uwaga! Strona tytułowa stanowi integralną część pracy kontrolnej. Adres ucznia Wypełnij wszystkie pola czytelnie

Bardziej szczegółowo

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood!

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood! Scenariusz językowego przedstawienia teatralnego,,czerwony Kapturek połączonego z lekcją języka angielskiego,, Little Red Riding Hood by the Brothers Grimm (June 2013 ) Narrator 1 (a bird): SCENE 1 This

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

LONGMAN EGZAMIN GIMNAZJALNY. Porady eksperta. Barbara Czarnecka-Cicha

LONGMAN EGZAMIN GIMNAZJALNY. Porady eksperta. Barbara Czarnecka-Cicha LONGMAN EGZAMIN GIMNAZJALNY Porady eksperta Barbara Czarnecka-Cicha Podstawowe informacje o egzaminie Standardy wymagań egzaminacyjnych Zakres struktur leksykalno-gramatycznych Tematyka tekstów stanowiących

Bardziej szczegółowo

PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY

PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY 1. Complete the sentences with the correct answers. Choose A, B, C or D. There is only ONE good answer. Uzupełnij zdania. Wstaw A, B, C lub D. Zawsze jest tylko JEDNA poprawna

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum. Poziom podstawowy

Gimnazjum. Poziom podstawowy Diagnoza szkolna Gimnazjum. Poziom podstawowy Klasa 2. Grupa A Test na koniec roku szkolnego Imię Nazwisko Klasa 01 Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę nastolatków organizujących przedstawienie. Na

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV 1. W puste miejsca wpisz: am, is, are My name.. Alice. I.. from London. Where.. you from? I am 11. How old.. you? I live with my parents and two

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A3)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A3) EGZMIN MTURLNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NGIELSKI POZIOM PODSTWOWY ROZWIĄZNI ZDŃ I SCHEMTY PUNKTOWNI (3) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 4). 1.1. 1.2. 3.2. Zdający określa główną myśl F 1.3. poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Families. y words. My Picture Dictionary. The family. 1 Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother. brother dad sister mum granny granddad

Families. y words. My Picture Dictionary. The family. 1 Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother. brother dad sister mum granny granddad Families My Picture Dictionary The family Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek. brother brother dad sister mum granny granddad Podpisz obrazek, używając wyrazów z ćwiczenia. brother my m y words

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2011 UZUPE NIA ZESPÓ NADZORUJ CY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejk z kodem

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI KOD WPISUJE UCZEŃ IMIĘ I NAZWISKO * * nieobowiązkowe PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera 14 stron (zadania 1 11). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

1. osoba - We will work hard (moŝliwe jest teŝ uŝycie czasownika shall zamiast will)

1. osoba - We will work hard (moŝliwe jest teŝ uŝycie czasownika shall zamiast will) Future Simple Czas Future Simple (przyszły prosty) tworzy się następująco: odpowiednia osoba + czasownik posiłkowy will + bezokolicznik (czasownik w formie podstawowej). 1. osoba - I will work hard (moŝliwe

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10 Podróżowanie

Lekcja 10 Podróżowanie LEKCJA 10 Lekcja 10 Podróżowanie 59 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Kupowanie biletu na pociąg - Hello,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH THE BEST

POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH THE BEST GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH THE BEST ETAP 1 TEST LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY 30 LISTOPADA 2012

Bardziej szczegółowo

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY . /pieczątka nagłówkowa szkoły/. kod pracy ucznia KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY Drogi uczniu, Gratulacje! Witaj na I etapie konkursu. Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3.

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3. MATURA SPEAKING TESTS Modules 4 Życie rodzinne i towarzyskie Człowiek, Sport Zakupy i usługi, Żywienie Wersja dla zdającego minuty Razem z przyjacielem/przyjaciółką organizujesz wspólne przyjęcie urodzinowe.

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP OKRĘGOWY

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP OKRĘGOWY Kuratorium Oświaty w Lublinie KOD UCZNIA ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP OKRĘGOWY Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

I. Where can you see these notices? Mark A, B or C. Only one answer is correct.

I. Where can you see these notices? Mark A, B or C. Only one answer is correct. Imię: Nazwisko:.. I. Where can you see these notices? Mark A, B or C. Only one answer is correct. 1. Price per night: 200 single room A. in a museum 350 double room B. in a police station C. in a hotel

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMAT PUNKTOWANIA KWIEIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie proste,

Bardziej szczegółowo

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY PIĄTE

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY PIĄTE GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY PIĄTE I. SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM. Wysłuchaj nagrania i wybierz prawidłową odpowiedź. (5 punktów) 1. Does Jason love the summer vacation? a) No, he doesn t. b)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE

Bardziej szczegółowo