Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R"

Transkrypt

1 Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R

2 ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego w pigułce Typowe zadania egzaminacyjne Standardy wymagań egzaminacyjnych Tematyka tekstów stanowiących podstawę zadań egzaminacyjnych Zakres struktur leksykalno-gramatycznych Zadania egzaminacyjne Zapis nagrań Standard Typ zadania Temat egzaminacyjny Zadanie Strona O D I Ó R T E K S T U S Ł U H N E G O Standard 1: Uczeń określa główną myśl tekstu Standard : Uczeń określa kontekst sytuacyjny Standard 3: Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O Standard 1: Uczeń określa główną myśl tekstu Standard : Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu Standard 3: Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje Standard 4: Uczeń określa intencje nadawcy tekstu Standard 5: Uczeń określa kontekst sytuacyjny Standard 6: Uczeń rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu R E G O W N I E J Ę Z Y K O W E Standard 1: Uczeń właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy Standard : Uczeń rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji Standard 3: Uczeń przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym Test wyboru 1. złowiek 1 Dobieranie dialogów do miejsc. Dom 3 9 Dobieranie dialogów do osób. Dom 4 9 Test typu prawda-fałsz 3. Życie rodzinne i towarzyskie 5 10 Test wyboru 3. Życie rodzinne i towarzyskie 6 10 Uzupełnianie informacji 4. Szkoła 7 11 Test wyboru 4. Szkoła 8 11 Test wyboru 5. Praca 9 1 Dobieranie nagłówków do fragmentów tekstu 6. Żywienie Test typu prawda-fałsz 7. Zakupy i usługi Test wyboru 7. Zakupy i usługi 1 15 Test wyboru 8. Podróżowanie i turystyka Zadanie dodatkowe 1 17 Dobieranie biletów do miejsc 9. Kultura Dobieranie wypowiedzi do osób 9. Kultura Ustawianie fragmentów tekstu w odpowiedniej kolejności 10. Środki masowego przekazu 16 0 Dobieranie fragmentów tekstu do luk 11. Sport 17 1 Dobieranie 18 Test wyboru 19 3 Test wyboru na podstawie nagrania 0 3 Zadania dodatkowe 4 4 Test luk sterowanych 1. Zdrowie 1 5 Uzupełnianie luk wyrazami z ramki w odpowiedniej formie 13. Nauka i technika 6 Test luk otwartych 13. Nauka i technika 3 6 Zadania dodatkowe Test wyboru opisy sytuacji w języku polskim Pytania do ilustracji 14. Świat przyrody 5 9 Test luk otwartych do ilustracji 14. Świat przyrody 6 9 Test wyboru wybór opisu ilustracji 15. Elementy wiedzy o świecie i krajach anglojęzycznych 7 30 Zadanie dodatkowe 8 31

3 Starter.indd 3 10/1/08 :51:37 PM W S T Ę P D R O D Z Y G I M N Z J L I Ś I! Od roku szkolnego 008/009 egzamin gimnazjalny będzie również obejmował egzamin z języka obcego. Dołączone do podręcznika Zadania egzaminacyjne pomogą Wam uzyskać praktyczną wiedzę na temat egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego oraz stopniowo przygotować się do niego. Zadania egzaminacyjne to przede wszystkim zestaw przykładowych zadań w takiej formie, w jakiej pojawią się na egzaminie. Stopień trudności tych zadań jest dostosowany do poziomu podręcznika. Zadania egzaminacyjne obejmują wszystkie standardy wymagań egzaminacyjnych (czyli umiejętności, które sprawdza egzamin) oraz wszystkie tematy egzaminacyjne, a także prezentują szeroki zakres typowych zadań, które mogą pojawić się na egzaminie gimnazjalnym. Dzięki temu, zanim przystąpicie do egzaminu, możecie oswoić się z jego formą, typami i tematyką zadań oraz sposobem ich rozwiązywania. Zadania egzaminacyjne to również: Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego w pigułce wyczerpujące informacje na temat egzaminu; Typowe zadania egzaminacyjne; Standardy wymagań egzaminacyjnych opis umiejętności, które sprawdza egzamin; Tematyka tekstów stanowiących podstawę zadań egzaminacyjnych zakres słownictwa, które powinniście opanować; Zakres struktur leksykalno-gramatycznych przykłady zdań i zwrotów, których znajomość będzie sprawdzana na egzaminie; O co chodzi w tym standardzie? ramki zawierające proste objaśnienia, na czym polega dany standard, oraz ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Więcej wskazówek znajdziecie w LONGMN Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego. Podręcznik i repetytorium; Zadania dodatkowe przydatne przy rozwiązywaniu zadań sprawiających Wam największe trudności. Jak korzystać z Zadań egzaminacyjnych Sposób korzystania z Zadań egzaminacyjnych będzie zależał od indywidualnych potrzeb grupy oraz nauczyciela. Zadania są ułożone tak, aby kolejno pokazać zarówno wszystkie standardy, jak i tematy egzaminacyjne. Można wykonywać je właśnie w takiej kolejności albo wybierać te, które są powiązane z aktualnie omawianym tematem lub zagadnieniem w podręczniku. Przejrzysta struktura Zadań egzaminacyjnych, dokładny spis treści i oznaczenie każdego zadania egzaminacyjnego pod względem typu i tematu pozwolą Wam szybko znaleźć dany typ zadania lub temat. Nagrania Nagrania do zadań sprawdzających odbiór tekstu słuchanego znajdziecie na naszej stronie W czasie egzaminu wszystkie nagrania będą odtwarzane dwukrotnie. W Zadaniach egzaminacyjnych niektóre nagrania służą jako podstawa do dwóch kolejnych zadań, dlatego decyzję o liczbie odtworzeń pozostawiamy nauczycielowi. 3

4 Starter.indd 4 10/1/08 :51:38 PM I N O R M J E O E G Z M I N I E Przedstawione poniżej informacje na temat egzaminu zostały opracowane na podstawie Informatora o egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego przeprowadzanym od roku szkolnego 008/009, przygotowanego przez entralną Komisję Egzaminacyjną we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi. Pełna wersja informatora jest dostępna na stronie internetowej KE (www.cke.edu.pl). EGZMIN GIMNZJLNY Z JĘZYK NGIELSKIEGO W PIGUŁE Termin egzaminu Egzamin odbędzie się w kwietniu, w trzecim dniu egzaminu gimnazjalnego. danego roku. Uczniowie, którzy w ogóle nie przystąpią do egzaminu, będą musieli powtarzać ostatnią klasę gimnazjum i zdawać egzamin w następnym roku szkolnym. zas trwania egzaminu Egzamin będzie trwał 90 minut. Język Egzamin z języka nowożytnego można zdawać z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego, pod warunkiem że jest to język obowiązkowy w klasie, do której uczeń chodzi. Jeśli uczeń uczy się dwóch języków jako obowiązkowych, wybiera jeden z nich. W takim wypadku rodzice muszą do 0 września złożyć w imieniu ucznia pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu z jednego z tych języków. Wynik egzaminu Wynik egzaminu będzie odnotowany na świadectwie ukończenia gimnazjum, ale egzamin ma na celu tylko sprawdzenie poziomu wiedzy, więc nie można go nie zdać. Jednak obecność na egzaminie jest obowiązkowa. Jeśli uczeń nie może przystąpić do egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych, może go zdawać w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, ale nie później niż do 0 sierpnia Struktura zestawu egzaminacyjnego Zestaw egzaminacyjny będzie zawierał zadania zamknięte i otwarte, sprawdzające umiejętności w ramach trzech obszarów: odbiór tekstu słuchanego, reagowanie językowe (może zawierać również zadanie oparte na nagraniu), odbiór tekstu czytanego. Na początku egzaminu wszyscy uczniowie wysłuchają dwukrotnie nagrań do wszystkich zadań z części odbiór tekstu słuchanego oraz zadania z części reagowanie językowe, któremu towarzyszy nagranie. Pozostałe zadania można rozwiązywać w dowolnej kolejności. Punktacja Jeśli uczeń bezbłędnie rozwiąże wszystkie zadania w zestawie egzaminacyjnym, otrzyma 50 punktów. Punktacja za zadania sprawdzające odbiór tekstu słuchanego wynosi 10 punktów, odbiór tekstu czytanego 0 punktów, reagowanie językowe 0 punktów, w tym 5 punktów za zadanie oparte na nagraniu. TYPOWE ZDNI EGZMINYJNE Odbiór tekstu słuchanego zadania oparte na krótkich, dwukrotnie odtwarzanych tekstach (np. komunikatach, dialogach, instrukcjach, tekstach narracyjnych): test wyboru, test typu prawda-fałsz, test luk (uzupełnianie brakujących informacji), dobieranie (np. dialogów do miejsc lub osób). Odbiór tekstu czytanego zadania oparte na krótkich tekstach, z którymi uczniowie spotykają się na co dzień (np. , artykuł, rozmowa, notatka, wiadomość czy tabliczka informacyjna): test wyboru, test typu prawda-fałsz, dobieranie (np. nagłówków do fragmentów tekstu, fragmentów tekstu do luk, krótkich tekstów do miejsc lub osób), ustawianie fragmentów tekstu w odpowiedniej kolejności. Reagowanie językowe zadania sprawdzające umiejętność reagowania językowego w codziennych sytuacjach życiowych: test wyboru, w którym uczniowie wybierają odpowiednią reakcję do sytuacji opisanych w języku polskim, test wyboru, w którym uczniowie wybierają odpowiednią reakcję do wypowiedzi w języku angielskim umieszczonych na arkuszu egzaminacyjnym lub dwukrotnie odtworzonych z nagrania, dobieranie odpowiednich reakcji do wypowiedzi w języku angielskim umieszczonych na arkuszu egzaminacyjnym lub dwukrotnie odtworzonych z nagrania; zadania sprawdzające umiejętność rozpoznania i zastosowania poznanego słownictwa i gramatyki, zazwyczaj mające formę krótkiego tekstu lub dialogu: test luk sterowanych, test luk otwartych, uzupełnianie luk wyrazami z ramki w odpowiedniej formie; zadania sprawdzające umiejętność reagowania językowego na materiał przedstawiony w formie ilustracji: pytania do ilustracji, uzupełnianie luk, otwartych lub sterowanych, w opisie ilustracji, wybór właściwego opisu ilustracji. 4

5 Starter.indd 5 10/1/08 :51:38 PM I N O R M J E O E G Z M I N I E STNDRDY WYMGŃ EGZMINYJNYH (cytowane za: Informator o egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego przeprowadzanym od roku szkolnego 008/009) I. Odbiór tekstu słuchanego Uczeń: 1) określa główną myśl tekstu ) określa kontekst sytuacyjny 3) stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje II. Odbiór tekstu czytanego Uczeń: 1) określa główną myśl tekstu ) określa główną myśl poszczególnych części tekstu 3) stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje 4) określa intencje nadawcy tekstu 5) określa kontekst sytuacyjny TEMTYK TEKSTÓW STNOWIĄYH PODSTWĘ ZDŃ EGZMINYJNYH (cytowana za: Informator o egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego przeprowadzanym od roku szkolnego 008/009) 1. złowiek np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania. Dom np. jego położenie, pomieszczenia i ich wyposażenie 3. Życie rodzinne i towarzyskie np. członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, znajomi, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości 4. Szkoła np. przedmioty nauczania, życie szkoły 5. Praca np. popularne zawody i czynności z nimi związane, miejsce pracy 6. Żywienie np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne 7. Zakupy i usługi np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie, kupowanie, reklama, korzystanie z usług, reklamacja ZKRES STRUKTUR LEKSYKLNO-GRMTYZNYH (cytowany za: Informator o egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego przeprowadzanym od roku szkolnego 008/009) I. INORMJ 1. Identyfikacja i lokalizacja osoby lub przedmiotu Np.: This tall girl is my sister. re you Miss Wilson? John is standing behind the teacher. Susan is in London now. My flat is on the ground floor. Your book is on the table. There is a kitchen on the right and a bathroom on the left.. Pytanie i prośba o informację Np.: Who is that girl? What s her name? How old is she? Where are you from? Where do you live? What does your father do? Which of these men is your teacher? What is there in this building? What are you doing tonight? an you swim? Do you speak Japanese? What time does the match start? an you tell me the way to the Old Town? Where should I get off? How much does it cost? When will you 6) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu III. Reagowanie językowe Uczeń: 1) właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy ) rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalnogramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji 3) przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym 8. Podróżowanie i turystyka np. wycieczki, zwiedzanie, środki transportu, informacja turystyczna, orientacja w terenie 9. Kultura np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestniczenie w kulturze 10. Środki masowego przekazu 11. Sport np. dyscypliny sportu, obiekty i sprzęt sportowy, imprezy sportowe 1. Zdrowie np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, dolegliwości, choroby i ich leczenie 13. Nauka i technika np. wynalazki, podstawowe urządzenia techniczne i korzystanie z nich 14. Świat przyrody np. pogoda, rośliny, zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska naturalnego 15. Elementy wiedzy o świecie i krajach danego obszaru językowego come? What is the date today? What will the weather be like tomorrow? What did she say? Where are you going? Why didn t you come to the meeting yesterday? Have you ever been to England? 3. Opis a) postaci cechy fizyczne, wygląd osobowość, charakter Np.: He is tall and slim. He has a beard. She wears glasses. They have fair hair and blue eyes. She is clever. Out teacher is very patient. dane personalne, np. narodowość, zawód, wiek; pokrewieństwo Np.: He is Mexican. He is from Ireland. She works as a cook. Her brother is a waiter. Mark is seventeen years old. Uncle harles is my mother s brother. I was born in

6 Starter.indd 6 10/1/08 :51:38 PM I N O R M J E O E G Z M I N I E b) stanu emocjonalnego Np.: He is happy. They are sad. We were shocked. c) miejsca i przedmiotu Np.: It s large. It s far away. It s very quiet there. There aren t any cinemas here. d) czynności zwyczajowych i odbywających się w momencie mówienia Np.: I get up at seven o clock every day. She never smiles. Her mother doesn t smoke any more. I m taking a rest now. We are watching TV. e) planów i zamierzeń Np.: He is coming in June. I will do it in a minute. We d like to go to Italy in summer. I want to phone him. I m not going to invite him. We will talk about it when we meet. 4. Określenie czasu, odległości, miary, wagi, ceny Np.: It s half past eight. The train leaves at 11 o clock. The concert starts at 5 p.m. He never goes to bed before midnight. We are having a party on Saturday. It s 10 th March. I haven t seen him for three weeks. He lives nearby. She is 160 cm tall. These suitcases are very heavy. The apples are $1 a kilo. The tickets are 10 each. 5. Porównanie cech osób, przedmiotów, miejsc, sytuacji, czynności Np.: He is more intelligent than his brother. She is like her sister. He is as nice as his wife. These two T-shirts are not the same colour. It s the oldest building in the city. It was the best day of my life. Travelling by plane is safer than driving. 6. Informacja o czynnościach i sytuacjach w przeszłości Np.: I saw him a few days ago. olumbus discovered merica in 149. We were at the seaside last year. I got up early, had breakfast and went to school. When I was a child, I wanted to be a pilot. I was leaving the house when the phone rang. It was made in rance. 7. Przekazanie informacji podanej przez osobę trzecią Np.: He says he can t come. The teacher wants us to learn some words for the next lesson. 8. Wyrażenie przyczyny, skutku, warunku, celu; powiązanie informacji Np.: I don t want to talk to you now because I have a headache. He was very busy, so he couldn t see us. If we win the match, we will celebrate. I am going to join a computer course to learn new programmes. He is very good at maths, and he is going to study it at university. I like walking, but my friend prefers cycling. II. OPINI 1. Wyrażenie własnej opinii, np. na temat osoby, przedmiotu, sytuacji Np.: I think he is very rude. In my opinion, this film is very funny. I think skiing here may be dangerous. I think there is a chance that.... Prośba o opinię, np. na temat osoby, przedmiotu, sytuacji Np.: What do you think of our new teacher? Do you like my new shoes? Did you like the concert? How was your weekend? Do you agree with me? nd you? What s your opinion? 3. Wyrażenie zgody lub sprzeciwu Np.: Good. I agree. OK. ll right. No way. No chance. That s not a good idea. 4. Potwierdzenie i zaprzeczenie zasłyszanej opinii Np.: That s right. I think he is right. ertainly. Of course. That s not true. That s impossible. I don t agree with you, sir/madam. 5. Przedstawienie odmiennego punktu widzenia Np.: This will not be possible, I am afraid. That s true, but it seems to me that... I don t think you can do it. 6. Przekazanie opinii osób trzecich Np.: My teacher thinks I should work harder. In our friend s opinion, our project is not very original. III. ZNJOMOŚĆ PRZEDMIOTU I STOPIEŃ PEWNOŚI 1. Zapytanie o znajomość osoby, przedmiotu, faktu, tematu Np.: Do you know this man? What do you know about...?. Potwierdzenie znajomości lub nieznajomości osoby, przedmiotu, faktu, tematu Np.: I know her well. I don t know anything about it. I can tell you a lot about... I have no idea. 3. Wyrażenie a) pewności lub niepewności; prośba o potwierdzenie Np.: I am sure. That s true. Perhaps. I don t think so. I think you re wrong. Is that true? re you sure? Isn t it strange? Do you think that s possible? b) prawdopodobieństwa, przypuszczenia Np.: He may come next week. Probably. Perhaps I will go with you. IV. UZUI, ŻYZENI, PREERENJE 1. Zapytanie a) o uczucia, upodobania, chęci, pragnienia Np.: Do you love him? Do you like ice cream? Would you like to go for a walk? Do you want to meet him? What are your dreams? b) o stan fizyczny i emocjonalny rozmówcy i osób trzecich Np.: What s the matter with you? re you all right? How are you? Is everything all right? re you happy? How is your mother?. Wyrażenie a) uczuć, upodobań, chęci, pragnień 6

7 Starter.indd 7 10/1/08 :51:38 PM I N O R M J E O E G Z M I N I E Np.: I love you. We hate singing. I want to be alone. I don t want to go there. I would like to travel round the world. b) stanu fizycznego i emocjonalnego Np.: I feel awful. I want to go to sleep. I am sleepy/tired/ hungry. I feel disappointed. I have toothache. 3. Prośba o wybaczenie i reakcja na taką prośbę Np.: orgive me. I am very sorry. I want to say sorry. That s all right. It doesn t matter. Never mind. 4. Wyrażenie a) zainteresowania, zdziwienia, radości, żalu, rozczarowania, zmartwienia itp. Np.: Really? re you serious? You must be joking. That s great. Wonderful. What a pity! I am really sorry. I can t believe that. I am sorry to hear that. I feel worried about her. b) braku zainteresowania, obojętności, znudzenia Np.: I am not interested. That s not my problem. I don t care. I am bored. 5. Dodanie otuchy, pocieszenie, uspokojenie Np.: heer up. That s not the end of the world. Don t worry. Don t get angry. Take it easy. alm down. V. OOWIĄZEK, PRZYZWOLENIE, SUGESTI, PROŚ, ROZKZ 1. Zapytanie o możliwość lub konieczność zrobienia czegoś; prośba o przyzwolenie Np.: Do I have to do all these exercises? an I ask you about something, sir? May I go out? Will you lend me a bike? Let me go out, please.. Zezwolenie i negacja przyzwolenia Np.: Yes, of course. Please, do. You are welcome. Do what you want. It s out of the question. No way. You mustn t come so late. 3. Udzielenie zezwolenia pod określonym warunkiem Np.: You can go to the cinema, but you must do your homework first. 4. Propozycja, sugestia Np.: Let s go for a walk. Would you like some tea? Help yourself. Why don t you do it now? Shall we meet tonight? How about taking a taxi? 5. kceptacja i odrzucenie Np.: Yes, please. With pleasure. Why not? No, thank you. ll right, but not at the moment. I m sorry, but... re you crazy? 6. Prośba o zrobienie czegoś; polecenie, rada, zakaz; instrukcja, oficjalny komunikat Np.: Do it for me, please. an you give me a towel? Take a seat. Phone him as soon as possible. My advice is think about it. You should be more careful. You shouldn t go there because it s too dangerous. If I were you, I d see the dentist. Don t open the window or you will catch a cold. It s not a good idea to eat so much fast food; it s bad for your health. You mustn t come late. Shake before use. Please, insert your card and enter your PIN. Please, leave your message after the tone. asten your seat belts. 7. Prośba o przekazanie wiadomości lub polecenia Np.: Tell her I ve got some good news. sk her to be back as soon as possible. an you take the message, please? 8. Zaoferowanie pomocy i prośba o pomoc; przyjęcie jej i odrzucenie Np.: an I help you? How can I help you? Do you need some help? Help me to open this box. ould you help me? Thank you very much. No, thanks. I can do it myself. I ll manage. VI. ZHOWNI SPOŁEZNE; INTERKJ 1. Sposoby zwracania się do rozmówcy Np.: Listen. How can I help you? Excuse me, (Sir/Madam)... Here you are.. Powitanie i pożegnanie; życzenia przy pożegnaniu Np.: Hi, how are you? Good morning. Good bye. See you later. Good luck! Have a good time. Take care. 3. Przedstawianie się, reakcja na przedstawianie się, przedstawianie kogoś komuś, formy zwracania się do kogoś Np.: My name is Piotr. This is my best friend, Mary. How do you do? Nice to meet you. Pleased to meet you. Let me introduce my sister. Please, meet my parents. all me Jack. 4. Podziękowanie i reakcja na podziękowanie Np.: Thanks (a lot). Thank you very much. Not at all. You re welcome. It was a pleasure. That s very kind of you. 5. Złożenie gratulacji i życzeń Np.: ongratulations. ll the best. Merry hristmas and a Happy New Year. Happy Easter. Happy birthday. 6. Zasygnalizowanie braku zrozumienia, prośba o powtórzenie, mówienie wolniej, głośniej itp. Np.: I don t understand. What did you say? an you repeat, please? Say it again. I am sorry, but I didn t understand. What do you mean? ould you speak more slowly? Speak up, please. 7. Przeliterowanie i prośba o przeliterowanie (nazwiska, nazwy własnej itp.) Np.: an you spell your name? How do you spell sandwich? 8. Pytanie o znaczenie wyrazu lub wyrażenia, prośba o jego wyjaśnienie Np.: What s the Polish for dictionary? How do you say dworzec in English? What does hole mean? 7

8 Unit01.indd 8 10/1/08 3:0:44 PM 1 O D I Ó R T E K S T U S Ł U H N E G O S T N D R D 1 : U c z e ń o k r e ś l a g ł ó w n ą m y ś l t e k s t u. O O H O D Z I W T Y M S T N D R D Z I E? Pytanie będzie dotyczyło tego, jaki jest główny temat nagrania lub jego ogólny sens. Odpowiedź znajduje się w całym nagraniu, nie w jednym jego fragmencie. Na egzaminie nie musi być osobnego zadania odnoszącego się tylko do tego standardu. zęsto ostatnie z kilku różnych pytań na temat tekstu będzie dotyczyło jego głównej myśli. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 1 Test wyboru T E M T : złowiek.1 Usłyszysz rozmowę dziennikarki z Jessicą. Z podanych odpowiedzi, i wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. The main topic of the interview is different kinds of dance. the hip-hop dancing show. Jessica s participation in the show. Z D N I E E G Z M I N Y J N E Test wyboru T E M T : złowiek. Usłyszysz wypowiedź Tiny. Z podanych odpowiedzi, i wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Tina is talking mainly about her childhood when she lived in Jamaica. education in Jamaica and merica. problems when she moved to merica. N a g r a n i a z n a j d z i e s z n a s t r o n i e 8

9 Unit01.indd 9 10/1/08 3:0:46 PM O D I Ó R T E K S T U S Ł U H N E G O 1 S T N D R D : U c z e ń o k r e ś l a k o n t e k s t s y t u a c y j n y. O O H O D Z I W T Y M S T N D R D Z I E? Pytanie będzie dotyczyło ogólnej sytuacji przedstawionej w nagraniu, np. kto mówi? gdzie lub kiedy odbywa się rozmowa? Kontekst sytuacyjny np. miejsce, w którym toczy się rozmowa lub osoby biorące w niej udział może być przedstawiony w formie ilustracji. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 3 Dobieranie dialogów do miejsc T E M T : Dom.3 Usłyszysz cztery dialogi. Przyporządkuj każdemu dialogowi odpowiednie miejsce, wpisując litery -E w kratki 1-4. Jedno miejsce nie pasuje do żadnego dialogu D E Z D N I E E G Z M I N Y J N E 4 Dobieranie dialogów do osób T E M T : Dom Usłyszysz jeszcze raz te same cztery dialogi. Przyporządkuj każdemu dialogowi odpowiednich rozmówców, wpisując litery -E w kratki 1-4. Jedna odpowiedź nie pasuje do żadnego dialogu. a woman and a gardener a tour guide and a tourist a woman and her neighbour D a husband and wife E a hotel guest and a receptionist N a g r a n i a z n a j d z i e s z n a s t r o n i e 9

10 Unit01.indd 10 10/1/08 3:0:47 PM 1 O D I Ó R T E K S T U S Ł U H N E G O S T N D R D 3 : U c z e ń s t w i e r d z a, c z y t e k s t z a w i e r a o k r e ś l o n e i n f o r m a c j e ; w y s z u k u j e l u b s e l e k c j o n u j e i n f o r m a c j e. O O H O D Z I W T Y M S T N D R D Z I E? Tym razem trzeba się skupić na szczegółach. Pytania będą dotyczyły konkretnych faktów podanych w nagraniu. zasem będziesz musiał/a wybrać prawidłową odpowiedź, a czasem zanotować krótkie informacje, np. liczby lub przeliterowaną nazwę. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 5 Test typu prawda-fałsz T E M T : Życie rodzinne i towarzyskie.4 Usłyszysz rozmowę ena i Steve a. Zdecyduj, które z podanych zdań 1-5 są zgodne z treścią nagrania (T), a które nie (). 1 They want to meet again before Saturday. Steve moved to the town less than a month ago. 3 Steve knows where the bus station is. 4 Mark s house number is 6. 5 Steve will borrow Mark s guitar for their next practice. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 6 T T T T T Test wyboru T E M T : Życie rodzinne i towarzyskie.4 Przyjrzyj się mapie. Usłyszysz jeszcze raz rozmowę ena i Steve a. Wybierz miejsce zamieszkania Marka zgodnie z opisem w nagraniu, zaznaczając, lub. NK HURH Sports entre HURH us Station N a g r a n i a z n a j d z i e s z n a s t r o n i e 10

11 Unit01.indd 11 10/1/08 3:0:48 PM O D I Ó R T E K S T U S Ł U H N E G O 1 Z D N I E E G Z M I N Y J N E 7 Uzupełnianie informacji T E M T : Szkoła.5 Usłyszysz wywiad z dyrektorem szkoły. Uzupełnij luki 1-5 informacjami zgodnymi z treścią nagrania Z D N I E E G Z M I N Y J N E 8 Test wyboru T E M T : Szkoła.6 Usłyszysz rozmowę Natalie i Tessy. Z podanych odpowiedzi, i wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. 1 Tessa starts lessons at Tessa doesn t like science and history. would like to have English on Monday. thinks maths is interesting. 4 Last year Natalie and Tessa both passed the maths test. prepared together for exams. both had additional maths classes. 5 Natalie and Tessa decide to study together in the library. the café. the park. 3 Ms ollins is the head teacher. Natalie s cousin. a rench teacher. N a g r a n i a z n a j d z i e s z n a s t r o n i e 11

12 Unit0.indd 1 10/1/08 3:01:53 PM O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O S T N D R D 1 : U c z e ń o k r e ś l a g ł ó w n ą m y ś l t e k s t u. O O H O D Z I W T Y M S T N D R D Z I E? Pytanie będzie dotyczyło tego, jaki jest główny temat tekstu lub jego ogólny sens. Może to być pytanie o odpowiedni tytuł. by na nie odpowiedzieć, trzeba przeczytać cały tekst. Na egzaminie nie musi być osobnego zadania odnoszącego się tylko do tego standardu. zęsto ostatnie z kilku różnych pytań na temat tekstu będzie dotyczyło jego głównej myśli. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 9 Test wyboru T E M T : Praca Przeczytaj poniższy tekst. Z podanych odpowiedzi, i wybierz jedną, zgodną z treścią tekstu. Volu ntar y Wo rk When you leave school at the age of sixteen or eighteen, you will enter a new, and often strange, world. The world of work. Even those of you who go to university may need to find a part-time job to pay for your studies. The best way to prepare for this new life is to do voluntary work experience in your summer holidays, when you are still at school. Many firms are happy to welcome school students aged fifteen and above and to help them to get to know about working life. Good companies give you interesting work and, although you don t get any money, you may get things like free travel passes, free meals and free internet use when you aren t busy. elow is a list of companies you can apply to. The article says that voluntary work experience is a strange type of work for students. a great way to learn about working life. the best thing to do after you leave school. 1

13 Unit0.indd 13 10/1/08 3:01:55 PM O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O S T N D R D : U c z e ń o k r e ś l a g ł ó w n ą m y ś l p o s z c z e g ó l n y c h c z ę ś c i t e k s t u. O O H O D Z I W T Y M S T N D R D Z I E? Ten standard jest podobny do standardu 1, ale będziesz musiał/a określić główną myśl nie całego tekstu, lecz jego fragmentów. Zadanie może polegać na dopasowaniu nagłówków lub pytań do poszczególnych fragmentów. Najczęściej jeden z podanych nagłówków nie pasuje do żadnego fragmentu. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 1 0 Dobieranie nagłówków do fragmentów tekstu T E M T : Żywienie Przeczytaj poniższą recenzję. Następnie przyporządkuj jej poszczególnym fragmentom 1-5 nagłówki -. Jeden nagłówek nie pasuje do żadnego fragmentu. OOD 1 The Taj Mahal restaurant is situated on a housing estate km from the town centre. It s not easy to find but the food and atmosphere is certainly worth the effort. The first thing you notice as you walk in, is the real atmosphere of India. The colours, the furniture, the paintings on the walls and the music playing in the background all transport you to another continent. 3 The moment you go inside a smiling waiter welcomes you and shows you to your table. or the rest of your time there, you can feel like a real prince. I left a huge tip. 4 Of course, the most important thing about any restaurant is what you get on your plate. You won t be disappointed. Everything is fresh and delicious and the choice is amazing. 5 The only small problem with the restaurant is that it leaves your wallet a lot emptier than when you walk in. It certainly isn t cheap but as a treat on special occasions, it s the best place in town. Service D Music Prices E ood Location Decoration 13

14 Unit0.indd 14 10/1/08 3:01:55 PM O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O S T N D R D 3 : U c z e ń s t w i e r d z a, c z y t e k s t z a w i e r a o k r e ś l o n e i n f o r m a c j e ; w y s z u k u j e l u b s e l e k c j o n u j e i n f o r m a c j e. O O H O D Z I W T Y M S T N D R D Z I E? hodzi o to, czy dobrze rozumiesz informacje zawarte w tekście. Pytania są tu bardziej szczegółowe niż w standardach 1, i 4. Zadanie może polegać na stwierdzeniu, które z podanych pod tekstem zdań są prawdziwe, a które fałszywe, lub na wybraniu poprawnych odpowiedzi na pytania. W zadaniach tego typu każda odpowiedź znajduje się w konkretnym miejscu w tekście. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 1 1 Test typu prawda-fałsz T E M T : Zakupy i usługi Przeczytaj poniższy tekst. Na podstawie zawartych w nim informacji zdecyduj, które z podanych zdań 1 5 są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (). Online shopping is here to stay. rom the comfort of your own home, at the click of a button, you can buy books, Ds, food, clothes, electrical equipment, and even holidays. It s so simple that anyone can do it. However, a lot of people are still afraid of it. Of course, some sites are safer than others but, with a little bit of care, you can shop as safely, or even more safely than at your local shopping centre. The most important thing to remember is that, when giving credit card details over the internet, you don t want anyone else to see them. That means the three golden rules. Don t use a public computer. Don t send details by and don t use websites that aren t totally secure. Happy shopping! The writer thinks that 1 online shopping is easy to do. the internet isn t as safe as normal shops. 3 you should keep your credit card details a secret. 4 is a good way to send credit card details. 5 some websites are not safe. T T T T T 14

15 Unit0.indd 15 10/1/08 3:01:55 PM O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O Z D N I E E G Z M I N Y J N E 1 Test wyboru T E M T : Zakupy i usługi Przeczytaj poniższy . Z podanych odpowiedzi, i wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. rom: James To: Mark Subject: Online shopping Hi Mark, You won t believe what has happened. Do you remember that book about rock music I wanted to buy? I found it on the internet. My dad let me use his credit card. He told me to look for the security sign that they have on websites. It didn t have one but when my dad asked me if it was there I said Yes! I was upstairs in my room and he was busy in the kitchen so he didn t check. nyway, after three weeks I still didn t have the book so I ed the company. I got the back with one of those messages saying: Sorry. Wrong address. That s when I knew something was wrong. Yesterday a letter came from dad s bank. There were five things on his credit card that he didn t know anything about. They cost nearly 500. He rang the bank and told them what happened. He ll probably get the money back but he s very angry with me. nd I still haven t got that book! James 1 James s dad didn t know that James 3 James knew there was a problem when was using his credit card. the book didn t arrive on time. was buying a book. his to the company came back to him. didn t see the security sign. his father got a letter from the bank. James s dad didn t look at what James was doing because James was in the kitchen. he was in a different room to James. he knew the website that James was using. 4 James s father is angry with the bank. will probably lose almost 500. informed the bank about the problem. 15

16 Unit0.indd 16 10/1/08 3:01:56 PM O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O S T N D R D 4 : U c z e ń o k r e ś l a i n t e n c j e n a d a w c y t e k s t u. O O H O D Z I W T Y M S T N D R D Z I E? Powinieneś/powinnaś umieć odpowiedzieć na pytanie: dlaczego i po co ktoś napisał ten tekst? co chciał osiągnąć? Na egzaminie nie musi być osobnego zadania odnoszącego się tylko do tego standardu. zęsto ostatnie z kilku różnych pytań na temat tekstu dotyczy intencji nadawcy. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 1 3 Test wyboru T E M T : Podróżowanie i turystyka Przeczytaj poniższy list. Z podanych odpowiedzi, i wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Dear Sir/Madam, I am writing about a holiday in ulgaria I have just returned from which I booked through your company. There were a number of problems mainly because the hotel which you advertised as a three-star hotel next to the beach was, in fact, a two-star hotel about 1km from the sea. The photo in the brochure was not even the correct hotel, it was a five-star hotel at the same resort. Your advertisement also promised full board but there were no lunches. nd can you tell me why breakfast was served at 6 a.m.? I loved ulgaria and the lack Sea but I was very disappointed with the hotel and would like both an apology and some of my money back. I look forward to hearing from you. The writer s intention is to book a holiday in ulgaria. ask for information about a holiday. complain about a holiday in ulgaria. 16

17 Unit0.indd 17 10/1/08 3:01:57 PM O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O Z D N I E D O D T K O W E 1 Przyporządkuj każdej wypowiedzi 1 1 właściwą intencję M. Jedna intencja nie pasuje do żadnej wypowiedzi. 1 I d love to go to the theatre with you. See you on Thursday. ould you please be quiet while I m on the phone? 3 I m very sorry for my son s behaviour. 4 The centre is open from 9 a.m. until 6 p.m. every day except Sundays. 5 Excuse me. I m trying to find the theatre. ould you tell me where it is? 6 Would it be alright if I missed tomorrow s lesson? 7 Good luck with your new job. 8 If I were you, I d lie down and have a rest. 9 Yes, you can go out this evening but don t be late home. 10 It s wonderful news about your wedding. I m so happy for you! 11 What would you do if you were me? 1 I m not at all satisfied with this meal. I d like to speak to the manager. D E G H I J K L M sking permission ccepting an invitation Giving information omplaining Inviting ongratulating sking for advice Giving permission sking for directions Giving advice Wishes Requesting pologising 17

18 Unit0.indd 18 10/1/08 3:01:58 PM O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O S T N D R D 5 : U c z e ń o k r e ś l a k o n t e k s t s y t u a c y j n y. O O H O D Z I W T Y M S T N D R D Z I E? Pytanie będzie dotyczyło sytuacji, w której dany tekst mógłby się pojawić miejsca, czasu, osób. Zadanie może polegać na dopasowaniu kilku krótkich tekstów (np. tabliczek, napisów, komunikatów) do podanych sytuacji lub miejsc. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 1 4 Dobieranie biletów do miejsc T E M T : Kultura Przyporządkuj każdemu biletowi odpowiednie miejsce, wpisując litery - w kratki 1-5. Jedno miejsce nie pasuje do żadnego biletu. 1 Odeon presents Westerns estival The Great Train Robbery Time.15 p.m. Screen 4 Row 5 Seat 31 3 This ticket allows you to visit all exhibitions including Transport Through enturies. Special film show about musical instruments in the cinema on the first floor is extra charge. Open: Mon Sat 10 a.m. 7 p.m. 4 Row H Seat 1 The irmingham Philharmonic Orchestra conducted by Sergei Rastov present a selection of classical works Saturday, October 10 th 7 p.m. Thursday pril 10 th We ask all parents not to stand up to take photos during the performance 7.30 Sports hall 5 D oncert hall rt gallery inema Museum riday May 1st See Jaques Du Pont s newest work. Some paintings will be available for sale from the shop downstairs. E Theatre School 18

19 Unit0.indd 19 10/1/08 3:01:58 PM O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O Z D N I E E G Z M I N Y J N E 1 5 Dobieranie wypowiedzi do osób T E M T : Kultura Przeczytaj poniższe wypowiedzi osób związanych z kulturą. Przyporządkuj każdej wypowiedzi odpowiedni zawód, wpisując litery w kratki 1 5. Jeden zawód nie pasuje do żadnej wypowiedzi. 1 I perform all over the world. I love seeing the faces of the audience as they slowly start to understand the rhythm and noises I get from my instruments. We have two special walls for our art in the town. It s a great idea because what we do is really good but people shouldn t do it on public buildings. Everyone who walks past can see my art and take photos. 3 I m working outside the Royal estival Hall in London now. It s hard work standing still all day but the tourists like it and the children get excited when they throw some money and I suddenly move. 4 I ve been everywhere from wars to Oscar ceremonies and my work has been in hundreds of newspapers and magazines. I prefer working in black and white but a lot of my work is in colour. 5 My 3D drawings are difficult to do but they look amazing. I m very proud of them. The only annoying thing is when people walk on my work and don t even look down at it but I can t stop them. D E Pavement artist Photographer Musician Human statue ctor Graffiti artist 19

20 Unit0.indd 0 10/1/08 3:01:59 PM O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O S T N D R D 6 : U c z e ń r o z p o z n a j e z w i ą z k i m i ę d z y p o s z c z e g ó l n y m i c z ę ś c i a m i t e k s t u. O O H O D Z I W T Y M S T N D R D Z I E? Powinieneś/powinnaś umieć określić, jak poszczególne części czytanego tekstu wiążą się z sobą: jaka jest kolejność zdarzeń, co jest wstępem, a co zakończeniem, jakie są związki logiczne i gramatyczne między poszczególnymi zdaniami. Zadanie może polegać na ustawieniu fragmentów tekstu w odpowiedniej kolejności lub uzupełnieniu tekstu brakującymi zdaniami. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 1 6 Ustawianie fragmentów tekstu w odpowiedniej kolejności T E M T : Środki masowego przekazu Przeczytaj poniższe fragmenty artykułu. Ustaw fragmenty a e w takiej kolejności, aby powstał spójny i logiczny tekst. Wybierz właściwą odpowiedź, lub. a) The centre of the earthquake was just 50 km from the town centre. b) That was the year in which over 100,000 people were killed in a massive earthquake measuring 8.7. Luckily, nobody was killed in today s earthquake. c) The small town of ortez was woken at five o clock this morning. That s when a powerful earthquake struck. d) However, many buildings are damaged and there is no water or electricity. People are now waiting for help. a c e b d c a e b d c b d a e e) That s not far considering that the earthquake measured 8. on the Richter Scale. That s the largest earthquake in the country this century and bigger than any since

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne Zadanie 1) Przeczytaj poniższy tekst. W każdą lukę (1.-6.) wstaw odpowiedni wyraz (A, B lub C). Hi Sue, I m writing this e-mail 1. I can t find my watch anywhere!

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu:

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: Rozdział II Czytanie 1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: A/ Barbican studio to let in EC1.

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto.

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja

Bardziej szczegółowo

Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami

Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 62 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.4. Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. (0 3)

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem BADANIE

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2013 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA CZŁOWIEK 1. Who is, in your opinion, the most beautiful woman / the most handsome man you have ever seen? Justify your choice. 2. What clothes do you feel most comfortable in? 3. What makes you laugh?

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment.

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment. GET THAT JOB LESSON 1 Curriculum Vitae Patrice: Merry: CV, actually, stands for Curriculum Vitae, which is Latin, actually, it s Latin, it stands for 'the story of my life'. But CV is the term people use

Bardziej szczegółowo

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1 elektrycznych Jednostka modułowa Posługiwanie się językiem obcym w branży mechatronicznej 311410.M1. J3 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Test z języka angielskiego

Test z języka angielskiego Małe olimpiady przedmiotowe Test z języka angielskiego ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Imię i nazwisko. Szkoła. Szkoła Podstawowa nr

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2009 POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych INSTRUKCJA DO SPRAWDZIANU 1. Sprawdź, czy test zawiera wszystkie zadania (ogółem 6 zadao) 2. Napisz swoje imię i nazwisko oraz klasę w wyznaczonym miejscu.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom rozszerzony przykładowy zestaw zadań

Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom rozszerzony przykładowy zestaw zadań Uczeń... Klasa... Szkoła... Zadanie 1. (0 3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B albo C. Tekst 1. 1.1. The speech is

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN USTNY: ZESTAW DLA EGZAMINUJĄCEGO TEST PRZYKŁADOWY

EGZAMIN USTNY: ZESTAW DLA EGZAMINUJĄCEGO TEST PRZYKŁADOWY TEST PRZYKŁADOWY SZKOŁA What s your favourite school subject? Tell me about your earliest memory from school. Do you think there should be more art lessons in school? / Are you for or against school uniforms?

Bardziej szczegółowo