Mixed Types / Okresy Warunkowe Mieszane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.3.5. Mixed Types / Okresy Warunkowe Mieszane"

Transkrypt

1 Mixed Types / Okresy Warunkowe Mieszane W tym rozdziale zajmiemy się mieszanymi okresami warunkowymi, a dokładniej mówiąc, będziemy łączyć okres warunkowy II z III (pk.1) oraz III z II (pk.2). 1) Łącząc okres warunkowy II z III, naleŝy pamiętać, Ŝe pierwsza część zdania dotyczy teraźniejszości i jest wyraŝana w II okresie warunkowym, natomiast druga część zdania dotyczy przeszłości i dlatego wyraŝana jest w trzecim okresie warunkowym np.: If I were you, I would have married her a long time ago. If she were well-qualified, she would have got the job yesterday. If he were a careful driver, he wouldn t have crashed his car last week. 2) Łącząc okres warunkowy III z II, naleŝy pamiętać, Ŝe pierwsza część zdania dotyczy przeszłości i dlatego wyraŝana jest w trzecim okresie warunkowym. Druga część zdania dotyczy teraźniejszości i naleŝy wyrazić ją w drugim okresie warunkowym. np.: If they had learnt systematically, they wouldn t be in trouble now. If they had booked a table, they wouldn t have to queue now. If she hadn t missed her flight, she would be here now. Ćwiczenie 1. Przetłumacz następujące zdania na język angielski. 1. Gdybym był bogaty, dawno temu kupiłbym nowe Toledo. 2. Gdyby ona sprzątnęła mieszkanie wczoraj, dziś mogłaby odpocząć. 3. Gdyby Tina Turner nie przeszła na emeryturę kilka lat temu, dziś byłaby sławna. 4. Gdybym zarabiał 1000 na miesiąc, juŝ dawno temu przeprowadziłbym się do Poznania. 5. Gdyby nie jej uczciwość, firma nie istniałaby dziś. 6. Gdyby Jack posłuchał moich rad, nie miałby teraz problemów. 81

2 7. Gdyby Susan nie sprzedała swojego mieszkania rok temu, nie musiałaby mieszkać w hotelu. 8. Porozmawiałbym z nią o tym, gdybyśmy się wczoraj nie pokłócili. 9. Gdyby nie jej pomoc, dziś byłbym kaleką. 10. Gdybym oŝenił się z Anną 4 lata temu, prawdopodobnie miałbym teraz dzieci. 11. Gdyby systematycznie uczęszczał na zajęcia, zdałby wczorajszy test. 12. Gdybym była szczupła, dawno temu załoŝyłabym tamtą mini. 13. Gdyby nie zostawiał samochodu przed domem, nikt nie skradłby go wczoraj. 14. Gdybym był nauczycielem, dawno temu rzuciłbym tę pracę. 15. Gdybym był dobry z ortografii, przystąpiłbym do wczorajszego konkursu. Ćwiczenie 2 Zbuduj zdania warunkowe typu mieszanego. Przykład: Jack feels ashamed; he was rude to his mum. Jack wouldn t feel ashamed if he hadn t been rude to his mum. 1. She ate this yesterday; she is sick now. 2. They didn t pay their phone bill; they can t use their telephone now. 3. She didn t take the pill; she is pregnant now. 4. He forgot to buy petrol; he can t use his car now. 5. They are hungry now; they didn t make any sandwiches. 6. She is tired; she didn t sleep last night. 7. She is depressed; she failed her final exam in English. 8. She gave him a good hiding yesterday; she regrets that. 9. She fainted yesterday; she is in hospital now. 10. They lost their keys; they have to get into the house through the window. 82

3 Revision of Conditionals and Time Clauses Ćwiczenie 1 Wstaw czasowniki w nawiasach w odpowiedniej formie. 1. After (do) my homework, I (call) you. 2. If she should (find) some free time, she (drop) in on us. 3. If you (see) her, tell her I (visit) her next week. 4. Were I (earn) a lot, I (travel) around the world. 5. Had they (know) you were in hospital, they (visit) you. 6. I (stay) at home till the postman (come). 7. I (miss) you while I (be) away. 8. I (lend) her aher book yesterday if she (return) the previous one. 9. If you (lock) the car yesterday, we still (enjoy) our new CD player. 10. As soon as the plane (land), I (send) you a text message. 11. John still (be) in prison if his parents ( bail) him out. 12. Once I (do) this exercise, I (lend) you my dictionary. 13. If I ( take) my credit card, I (have to) go to the bank first. 14. Had she (go) to the dentist yesterday, she ( have) a toothache now. 15. If you ( watch) horror films, you ( have) nightmares. 16. If she (lie) to me once again, I never (trust) her. 17. If it ( be) for her coy smile, he ( pay) any attention to her. 18. Should he (leave) for the US, I (buy) his flat in Cracow. 19. If she ( get) drunk yesterday, she ( throw up) all day today. 20. If their son (be) a priest, they (be) proud of him. Ćwiczenie 2 Przekształć poniŝsze zdania, aby nie zmienić znaczenia zdania głównego. Nie wolno zmieniać form słów zapisanych tłustym drukiem; moŝesz uŝyć od dwóch do pięciu słów. 1. You should stop smoking shoes Were I.,. stop smoking. 83

4 2. Martin didn t pass the exam because he didn t study hard enough. have Martin... if he had studied hard enough. 3. If you don t encourage your children, they will never succeed. unless Your children will never succeed. 4. I am brave; that s why I didn t parachute. would Were I brave, I. 5. You ll be late for the train if you don t leave now. unless You ll be late for the train They didn t go to the museum because they didn t know the way. known Had...., they would have gone to the museum. 7. He poisoned her last week, that s why he is in prison now. If he hadn t poisoned her, he....now. 8. She doesn t have good marks because she is lazy. were If she.,..have good marks. 9. He forgot about the appointment, so he didn t visit the dentist. forgotten If.... the appointment, he d have visited the dentist. 10. We didn t refuel, so we ran out of petrol in a forest. refuelled.., we wouldn t have run out of petrol in a forest. 11. He s afraid of flying, so he won t travel by air. Were., he would travel by air. 84

5 12. I didn t have your number on me; that s why I didn t call you. would If I d had your number on me, I They drank a lot yesterday, so they can t drive today. drive If they hadn t drunk a lot yesterday,. today. 14. He didn t read Hamlet; that s why he got an E. got....an E if he had read Hamlet. 15. He ate ten ice-creams two days ago; that s why he has a sore throat. If he hadn t eaten ten ice-creams two days ago, he.. a sore throat. Ćwiczenie 3 Przetłumacz poniŝsze zdania na język angielski. 1. Gdyby ElŜbieta I nie była tak odwaŝną kobietą, Anglia przegrałaby wojnę z Hiszpanią. 2. Gdyby Gutenberg nie wynalazł ruchomej czcionki, dziś nie moglibyśmy czytać gazet. 3. JeŜeli on uściśnie ci rękę, kiedy spotkacie się po raz pierwszy, będziesz wiedział, Ŝe nie jest Anglikiem. 4. JeŜeli zje te cztery czekolady, na pewno będzie miał zaparcia. 5. Gdyby zaŝyła tę pigułkę wczoraj wieczorem, nie miałaby teraz wysokiego ciśnienia. 6. Gdyby miała wysypkę i ból brzucha, wiedziałbym, Ŝe zjadła zbyt duŝo niedojrzałych jabłek. 7. Gdyby nie musieli zmieniać koła w drodze do teatru, przybyliby 10 minut przed rozpoczęciem sztuki. 8. Gdyby nie pomogła mi przed egzaminem z języka rosyjskiego, najprawdopodobniej nie zdałbym go. 85

IV. Okresy warunkowe (if clauses/conditionals)

IV. Okresy warunkowe (if clauses/conditionals) IV. Okresy warunkowe (if clauses/conditionals) 32. Zastosowanie okresów warunkowych Okresy warunkowe wystêpuj¹ w takich zdaniach, które mówi¹, co by siê sta³o, gdyby. Np. Gdybym by³ bogaty, to bym kupi³

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne Zadanie 1) Przeczytaj poniższy tekst. W każdą lukę (1.-6.) wstaw odpowiedni wyraz (A, B lub C). Hi Sue, I m writing this e-mail 1. I can t find my watch anywhere!

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY JĘZYK ANGIELSKI

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY JĘZYK ANGIELSKI GIMNAZJUM Czas pracy 90 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy materiał diagnostyczny zawiera 10 stron (zadania 1 10).

Bardziej szczegółowo

Test z języka angielskiego

Test z języka angielskiego Małe olimpiady przedmiotowe Test z języka angielskiego ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Imię i nazwisko. Szkoła. Szkoła Podstawowa nr

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Present Simple czas teraźniejszy prosty... 5. 1.1. Użycie... 5. 1.2. Present Simple w skrócie... 7. 1.3. Struktura zdao...

Spis treści. 1. Present Simple czas teraźniejszy prosty... 5. 1.1. Użycie... 5. 1.2. Present Simple w skrócie... 7. 1.3. Struktura zdao... Spis treści 1. Present Simple czas teraźniejszy prosty... 5 1.1. Użycie... 5 1.2. Present Simple w skrócie... 7 1.3. Struktura zdao... 8 1.4. Zadania sprawdzające...11 2. Present Continuous czas teraźniejszy

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych INSTRUKCJA DO SPRAWDZIANU 1. Sprawdź, czy test zawiera wszystkie zadania (ogółem 6 zadao) 2. Napisz swoje imię i nazwisko oraz klasę w wyznaczonym miejscu.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE

Bardziej szczegółowo

Oskar Czepeczek, The Application of the Cognitive Method and Drill in Teaching the Rudiments of English to Adults (2013), o.czepeczek@gmail.

Oskar Czepeczek, The Application of the Cognitive Method and Drill in Teaching the Rudiments of English to Adults (2013), o.czepeczek@gmail. Oskar Czepeczek, The Application of the Cognitive Method and Drill in Teaching the Rudiments of English to Adults (2013), o.czepeczek@gmail.com Contents INTRODUCTION...2 The aim of the work...2 CHAPTER

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny Instrukcja dla ucznia Przystępujesz do rozwiązywania zadań szkolnego

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem BADANIE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN USTNY: ZESTAW DLA EGZAMINUJĄCEGO TEST PRZYKŁADOWY

EGZAMIN USTNY: ZESTAW DLA EGZAMINUJĄCEGO TEST PRZYKŁADOWY TEST PRZYKŁADOWY SZKOŁA What s your favourite school subject? Tell me about your earliest memory from school. Do you think there should be more art lessons in school? / Are you for or against school uniforms?

Bardziej szczegółowo

TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY

TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY 1 TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Interviewer: How would you define your style, Samantha? Samantha: My style has changed over the years. I know exactly what I like and don t like now. In

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2013 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto.

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom rozszerzony przykładowy zestaw zadań

Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom rozszerzony przykładowy zestaw zadań Uczeń... Klasa... Szkoła... Zadanie 1. (0 3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B albo C. Tekst 1. 1.1. The speech is

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2013 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo