J Ę Z Y K P O L S K I KATALOG PODRĘCZNIKÓ W I MATERIAŁÓ W METODYCZNYCH DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "J Ę Z Y K P O L S K I KATALOG PODRĘCZNIKÓ W I MATERIAŁÓ W METODYCZNYCH DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO"

Transkrypt

1 J Ę Z Y K P O L S K I DLA CUDZOZIEMCÓ W KATALOG PODRĘCZNIKÓ W I MATERIAŁÓ W METODYCZNYCH DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO universitas

2 UNIVERSITAS WYDAWNICTWO / PUBLISHING HOUSE ul. Sławkowska 17, Kraków tel./fax ; ; KSIĘGARNIA WYSYŁKOWA / SALES DEPARTMENT tel ; fax JAK ZAMAWIAĆ NASZE KSIĄ ŻKI? * wypełniając zamówienie znajdujące się na stronie: * wysyłając zamówienie na adres: * przesyłając faks: * dzwoniąc między 8:00 a 16:00: lub * składając zamówienie pocztą pod adresem: Księgarnia Wysyłkowa UNIVERSITAS ul. Żmujdzka 6B, Kraków JAK PŁACIĆ ZA NASZE KSIĄ ŻKI? Akceptujemy: gotówkę, czek, przekaz pocztowy, przelew bankowy, opłatę za pobraniem przez listonosza, karty płatnicze: Visa, Master Card, Euro Card. Przesyłki dla odbiorców zagranicznych realizujemy według cennika zagranicznego Poczty Polskiej. Ceny książek obowiązują według aktualnego przelicznika NBP, koszty wysyłki zostają naliczone z uwzględnieniem stawek z tabeli zamieszczonej na stronie Nasze podręczniki można kupić także na amazon.com Zapraszamy na nasz profil na Facebooku! HOW TO ORDER OUR BOOKS? by: * filling in the order form on our website: * sending an order to our address: * sending a fax: * calling from 8.00 a.m. to 4.00 p.m.: or * ordering by mail: Księgarnia Wysyłkowa UNIVERSITAS ul. Żmujdzka 6B, Kraków HOW TO PAY FOR OUR BOOKS? We accept: cash, check, bank transfer and credit cards: Visa, Master Card, Euro Card. Orders for foreign customers are realized according to the foreign price list. The price of a book is calculated according to the current Euro and US dollar exchange rate. Postage and handling will be calculated according to the table on the website: You will buy our textbooks on amazon.com We invite you to join our Facebook page!

3 SPIS TREŚCI Certyfikacja języka polskiego jako obcego 3 Podręczniki kursowe Części systemu języka Podręczniki dla dzieci Projekt ONENESS Sprawności Języki specjalistyczne Zbiory zadań egzaminacyjnych Słowniki Materiały metodyczne TiPS Najlepsze podręczniki do nauki języka polskiego! The best books for Polish language learners! Die besten Lehrwerke zum Polnischlernen! Лучшие пособия по изучению польского языка!

4 The Wieliczka Salt Mine is one of the most valuable monuments of material and spiritual culture in Poland. This album is an attempt at discovery and preservation by means of a photographic lens of some of the salt city s features which few people will ever witness in person.

5 Certyfikacja języka polskiego jako obcego Podstawy urzędowego poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego tworzy Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o języku polskim (Dziennik Ustaw RP nr 73 z 30 kwietnia 2003 r.). Istotne uzupełnienia przynoszą dwa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2003 r. w sprawie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz w sprawie egzaminów języka polskiego jako obcego (Dziennik Ustaw RP nr 191 z 12 listopada 2003 r.). Z tych aktów prawnych wynika, iż Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego jest najwyższym ciałem przyjmującym wnioski dotyczące potrzeb w zakresie przeprowadzania egzaminów, nadzorującym przeprowadzanie egzaminów i wydającym poświadczenia znajomości języka polskiego, zwane certyfikatami znajomości języka polskiego na trzech poziomach: podstawowym (), średnim ogólnym () i zaawansowanym (). Cytowane akty prawne tworzą polski system poświadczania znajomości naszego języka. Należy jednak dodać, że od roku 2000 Polska jest członkiem Association of Language Testers in Europe [ALTE] i że testy do sprawdzania znajomości polszczyzny, stosowane przez Państwową Komisję Poświadczania, odpowiadają standardom europejskim. Działania, tworzące polski system certyfikacji języka, zostały podjęte z myślą o wejściu Polski do Unii Europejskiej oraz o nauczaniu i sprawdzaniu znajomości języka polskiego zgodnie ze standardami europejskimi. The basis for the official certification of Polish as a foreign language is the Act of Amendment to the Polish Language Act passed 11 April 2003 (published in the journal of laws, Dziennik Ustaw RP no. 73, 30 April 2003). Important changes are provided by two regulations of the Minister of National Education and Sport of 15 October 2003 regarding the State Commission for Certification of Polish Language Proficiency of Foreign Nationals and examinations in Polish as a foreign language (Dziennik Ustaw RP no. 191, 12 November 2003). These legal acts state that the State Commission for Certification of Polish Language Proficiency of Foreign Nationals is the supreme body which accepts applications regarding administration of examinations, supervises administration of examinations, and issues certificates of the Polish language proficiency at three levels: threshold (), independent (), and advanced (). The above legal acts create our own system of certification of Polish as a foreign language. In addition, in 2000 Poland became member of Association of Language Testers in Europe (ALTE) and examinations of the Polish language proficiency, as administered by the State Commission, correspond with European standards. The steps toward the Polish language certification system have been taken prior to the accession of Poland to the European Union so that teaching and testing the Polish language proficiency are in accordance with European standards. Nauczanie języka polskiego według standardów międzynarodowych Stopień Stopień zaawansowania 1. Sytuacje komunikacyjne 2. Wprowadzenie do języka Poziom I. Podstawowy Poziom wg standardów europejskich (Common European Framework) Oznakowanie Nazwa A0 Survival Polish Introduction to Polish (Breakthrough) 3. Wstępny Waystage 4. Progowy II. The Threshold 5. Średni ogólny Średni First Certificate Polish (Vantage) 6. Średni specjalistyczny III. Zaawansowany Study Certificate (Effective Proficiency) 7. Zaawansowany Proficiency (Mastery) 8. Stopień biegłości D Native speaker 3

6 JAGIELLONIAN UNIVERSITY IN KRAKOW POLISH LANGUAGE COURSES FOR FOREIGNERS! CENTER FOR POLISH LANGUAGE AND CULTURE IN THE WORLD Grodzka Street 64, Krakow tel.: , fax: SCHOOL OF POLISH LANGUAGE & CULTURE Garbarska Street 7A, Krakow tel.: fax:

7 Władysław Miodunka CZEŚĆ, JAK SIĘ MASZ? CZĘŚĆ I SPOTYKAMY SIĘ W POLSCE CD ISBN B5, 272 s. Cena: PLN e-book ISBN Cena: PLN Cena CD: 5.00 PLN podręczniki kursowe Podręcznik komunikacyjny dla osób rozpoczynających naukę języka polskiego. Połączenie trzech typów programów: gramatycznego, komunikacyjnego i kulturowego sprawia, że uczący się jednocześnie poznaje struktury gramatyczne i nowe słowa, dowiaduje się, jak ich używać w sytuacjach dnia codziennego oraz zapoznaje się z elementami kultury polskiej. Integracja poznawania kultury z nauką języka polskiego to istotna nowość tego dwuczęściowego wydania. Podstawę obu części stanowi materiał z podręcznika Cześć, jak się masz?, uzupełniony o: informacje o polskiej kulturze i obyczajach, nowe ćwiczenia oraz testy kończące każdą część, kolorowe ilustracje i zdjęcia. A communicative book for beginner students of Polish. The combination of three types of teaching programme: grammatical, communicative, and cultural allows the students to learn new grammatical structures, new vocabulary, their use in everyday situations, as well as elements of the Polish culture all at the same time. The key innovation of this two-part publication is the integrated approach to cultural and linguistic aspects of Polish. Both parts are based on the material from Cześć, jak się masz? supplemented by: information about the Polish culture and traditions, new exercises and end-of-unit tests, colour images. Polnischlehrwerk für Anfänger. Ein kommunikatives Lehrwerk für Polnisch als Fremdsprache. Es verbindet drei Programmbereiche: den grammatischen, den kommunikativen und den kulturellen. Die Lernenden lernen grammatische Strukturen kennen und erweitern gleichzeitig ihren Wortschatz. Sie erfahren, wie diese in alltäglichen Situationen anzuwenden sind und entdecken die polnische Kultur. Die Integration des Entdeckens von Kultur und Sprache in einem Lehrwerk ist ein wesentliches Novum dieser zweiteiligen Ausgabe. Die Grundlage der beiden Teile bildet der Stoff aus dem Lehrwerk Cześć, jak się masz?, ergänzt mit: Informationen über polnische Kultur, Sitten und Bräuche, neuen Übungen sowie Tests, die jeden Teil abschließen, bunten Zeichnungen und Abbildungen. Учебник разговорной речи для начинающих их изучение польского языка. Совмещение трех типов программ грамматической, разговорной и культурной дает обучающимся возможность одновременно познавать грамматические структуры, усваивать новые слова и учиться их применению в ежедневной жизни, а также знакомиться с элементами польской культуры. Обобщенная методика ознакомления с культурой и обучения польскому языку является существенной новаторской особенностью этого издания, состоящего из двух частей. За основу обеих частей принят учебник «Cześć, jak się masz?», расширенный за счет: информации о польской культуре и обычаях, новых упражнений и тестов, замыкающих каждую из частей, цветных иллюстраций и фотографий. 5

8 podręczniki kursowe Władysław Miodunka CZEŚĆ, JAK SIĘ MASZ? CZĘŚĆ II SPOTKAjMY SIĘ W EUROPIE CD ISBN B5, 324 s. Cena: PLN e-book CD ISBN Cena: PLN Cena CD: 5.00 PLN Kontynuacja części pierwszej podręcznika Cześć, jak się masz? stanowi odpowiednią książkę do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie. Nowością w stosunku do części pierwszej jest zwrócenie uwagi na ćwiczenie w każdej lekcji rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, mówienia i pisania. W części kulturowej zwraca się uwagę na obraz Polski na tle krajów Unii Europejskiej. The second part of the Cześć, jak się masz? course is suitable for learners of Polish as a foreign language. A novelty is that in each of the units of this part there is specific focus on listening, reading, speaking and writing. The cultural section lays emphasis on the image of Poland against the background of other EU countries. Die Fortsetzung des ersten Teils des Lehrwerks Cześć, jak się masz? stellt eines geeignetes Buch für das Erlernen des Polnischen als Fremdsprache auf der Niveaustufe des GER dar. Eine Neuheit gegenüber dem ersten Teil ist die Berücksichtigung von Übungen zum Hörverstehen, Leseverstehen, Sprechen und Schreiben in jeder einzelnen Lektionseinheit. Im kulturellen Teil wird auf das Bild Polens vor dem Hintergrund der Europäischen Union eingegangen. Продолжение первой части учебного пособия. «Cześć, jak się masz?» это соответсвующий материал для изучения польского языка как иностранного на уровне А2. Новшеством по сравнению с первой частью является обращение особого внимания к упражнению восприятия на слух, пониманию письменного текста, умению говорить и писать. В части посвященной культуре представлен образ Польши на фоне других государств Европейского Союза. Zapraszamy na nasz profil na Facebooku We invite you to join our Facebook page 6

9 Ewa Lipińska Z polskim na ty Podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych 2 CD ISBN B5, 296 s. Cena: PLN e-book ISBN Cena: PLN Cena CD: 5.00 PLN podręczniki kursowe Korzystający z tego podręcznika uczniowie nie zaczynają od zera, ale odświeżają i porządkują zapomniane wiadomości i umiejętności albo przyswajają i ugruntowują to, czego nie opanowali w stopniu umożliwiającym naukę na poziomie średnim. To także podręcznik dla tych obcokrajowców, którzy używają języka polskiego na co dzień, ale którzy nigdy nie uczyli się go na regularnych kursach. Podręcznik składa się z dwóch części: gramatycznej, która zawiera przystępnie napisany komentarz gramatyczny, liczne przykłady i różnorodne ćwiczenia, oraz mozaikowej, której zadaniem jest pogłębianie znajomości słownictwa i rozwijanie sprawności językowych ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności pisania. A textbook for threshold learning of Polish. The students using this book will not be starting from scratch, but rather refreshing and organizing knowledge and skills which have become forgotten, or adopting and fixing that which was not previously mastered. This textbook is also addressed to those foreigners who use Polish on a day to day basis, but did not study it formally during regular coursework. The book is divided into two parts: the grammatical which contains an easy to understand commentary, numerous examples, and various exercises; and the mosaic part the goal of which is to deepen a familiarity with vocabulary as well as to develop linguistic skills, especially the ability to write in Polish. Polnischlehrbuch für das Kontaktschwellenniveau. Die Lerner, die nach diesem Lehrwerk greifen werden, sind keine klassischen Nullanfänger. Sie frischen vielleicht nur ihr vergessenes Wissen wieder auf und ordnen es, oder sie stellen das sprachliche Wissen, das sie auf einem Basisniveau bereits besitzen, auf ein solides Fundament, um Mittelstufenniveau zu erreichen. Dieses Polnisch-Lehrwerk richtet sich auch an Lerner, die Polnisch im Alltag zwar längst benutzen, es sich aber nie im Unterricht systematisch angeeignet haben. Das Lehrwerk besteht aus zwei Teilen: einem grammatischen Teil mit einem verständlich geschriebenen Grammatikkommentar, vielen Beispielen und Übungen aller Art, und einem Mosaikteil zur Erweiterung des Wortschatzes und Entwicklung der einzelnen Sprachfertigkeiten, insbesondere des Schreibens. Учебник польского языка на пороговом уровне. Учащиеся, для которых предназначен этот учебник, не начинают «с нуля», а освежают и приводят в порядок забытые сведения или усваивают и укрепляют в памяти те знания, которыми не смогли овладеть в степени, требуемой для изучения языка на среднем уровне. Учебник предназначен также для иностранцев, использующих польский язык в ежедневной жизни, но еще не обучавшихся на регулярных языковых курсах. Книга состоит из двух частей: грамматической, содержащей доступно подготовленный грамматический комментарий, многочисленные примеры и разнообразные упражнения, и мозаичной, задание которой заключается в углублении словарного запаса и развитии умения пользоваться языком, с особенным учетом письма. 7

10 podręczniki kursowe Ewa Lipińska, Elżbieta Grażyna Dąmbska Kiedyś wrócisz tu... CZĘŚĆ I gdzie nadwiślański brzeg Podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych CD ISBN B5, 280 s. Cena: PLN e-book ISBN Cena: PLN Cena CD: 5.00 PLN To podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych. Każda z ośmiu lekcji składa się z trzech części: komunikacyjnej, w której znajdują się fragmenty artykułów prasowych i ćwiczenia komunikacyjne, utrwalające poprawne użycie nowych zwrotów i wyrażeń oraz zachęcające do dyskusji, tekstowej, zawierającej tekst, omówienie nowego słownictwa i frazeologii, propozycje ćwiczeń pisemnych i ustnych oraz wiersze, gramatycznej, w której zamieszczono wiadomości gramatyczne oraz liczne i różnorodne ćwiczenia. Coursebook for Intermediates. This first volume of the well-known textbook is designed for learners of Polish at the intermediate level. In this edition, the Communication part has been extended and new exercises to develop this language competence have been added. Each of the eight lessons consists of three parts: Communication, which includes excerpts from press articles and communicative exercises to consolidate the proper use of new phrases and expressions and to encourage discussion; Reading, which includes a text to read, explanation of new vocabulary and phraseology, written and oral practice activities, and poems; Grammar, which consist of grammatical explanations followed by a variety of numerous exercises. Polnischlehrwerk für die Mittelstufe. Dieses Polnischlehrwerk richtet sich an fortgeschrittene Lerner. Jede der acht Lektionen besteht aus jeweils drei Teilen: einem kommunikativen Teil Zeitungsausschnitte und kommunikative Übungen dienen der Verankerung neuer Redewendungen und Wörter, einem Textteil, ein Text mit Erläuterungen zum Wortschatz und zur Phraseologie, schriftlichen und mündlichen Übungen und Gedichtfragmenten, einem grammatischen Teil mit präzisen Erläute rungen der grammatischen Probleme und Übungen aller Art (mit einem Lösungsschlüssel im Anhang). Учебник для обучающихся польскому языку на среднем уровне. Каждый из восьми уроков включает в себя три части: разговорную, состоящую из фрагментов газетных статей и разговорных упражнений, укрепляющих правильное употребление новых слов и оборотов, а также привлекающих к дискуссии, текстовой, содержащей текст, характеристику новой лексики и фразеологии, примеры письменных и устных упражнений, а также стихи, грамматической, в которой содержатся необходимые грамматические сведения и большое количество разнообразных упражнений. 8

11 Ewa Lipińska, Elżbieta Grażyna Dąmbska Kiedyś wrócisz tu... CZĘŚĆ II BY szukać swoich dróg i gwiazd Podręcznik do nauki języka polskiego dla zaawansowanych CD ISBN B5, 296 s. Cena: PLN e-book ISBN Cena: PLN Cena CD: 5.00 PLN podręczniki kursowe Druga część Kiedyś wrócisz tu... to podręcznik do nauki języka polskiego, przeznaczony dla obcokrajowców na poziomie zaawansowanym (). Podobnie jak pierwsza część zawiera osiem lekcji, które zachowały poprzedni układ, tj. każda z nich składa się z trzech części: komunikacyjnej, tekstowej i gramatycznej. Coursebook for Advanced Students. Second volume of the coursebook Kiedyś wrócisz tu.... Like the first part, it contains eight units. All lessons consist of three parts connected by topic: communication, reading and grammar. At the back of the book one can find the key to exercises. Polnischlehrwerk für Niveau. Kiedyś wrócisz tu... Teil II ist ein Lehrbuch für Polnisch als Fremdsprache, geeignet für fortgeschrittene ausländische Lerner auf dem Niveau. Ähnlich wie der erste Teil beinhaltet das Lehrbuch acht Lektionen, die den ursprünglichen Aufbau haben, d.h. jede Lektion besteht aus drei Teilen: einem kommunikativen, einem grammatischen und aus einem Textteil. «Kiedyś wrócisz tu...» это учебник польского языка, предназначенный для иностранцев на продвинутом уровне (С1). Так же, как и в первой части, здесь восемь уроков, сохранивших прежнюю форму, т.е. каждый из них состоит из трех частей разговорной, текстовой и грамматической. You will buy our textbooks on amazon.com 9

12 podręczniki kursowe Marta Pancíková, Wiesław Stefańczyk Po tamtej stronie Tatr... Ucebnica pol stiny pre Slovákov ISBN X B5, 256 s. Cena: PLN e-book ISBN Cena: PLN Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego przeznaczony dla początkujących i średnio zaawansowanych Słowaków. Składa się z dwudziestu jednolicie skomponowanych jednostek lekcyjnych poprzedzonych obszernym rozdziałem fonetyczno-fonologicznym. Autorzy wykorzystali swoje praktyczne doświadczenia w nauczaniu języka polskiego, uwzględniając uwagi uczących się. A coursebook for Slovak students of Polish, from beginners to an intermediate level. It consists of twenty units, preceded by an extensive phonetic-phonological unit. The book is based on the authors extensive experience in teaching Polish and takes into account learners remarks. Das Lehrwerk für Polnisch als Fremdsprache ist gedacht für Anfänger und leicht Fortgeschrittene aus der Slowakei. Es setzt sich aus zwanzig einheitlich zusammengestellten Lektionen zusammen und wird von einem ausführlichen phonetisch-phonologischen Kapitel eingeleitet. Die Autoren konnten dabei ihre praktischen Erfahrungen beim Unterrichten der polnischen Sprache gewinnbringend nutzen, wobei die Wünsche und Anforderungen der Lernenden berücksichtigt wurden. Учебное пособие по изучению польского языка как иностранного языка предназначено для начинающих и для продолжающих изучение языка Словаков. Пособие состоит из 20 связанных между собой учебных разделов, с обширным вступлением по фонетике и фонологии. Авторы при создании учебного пособия базировали не только на своём практическом опыте в области изучения польского языка, а также приняли во внимание замечания изучающих польский язык. Podręczniki dostępne także w e-bookach! 10

13 Stanisław Mędak Co z czym? Ćwiczenia Składniowe Z języka polskiego dla obcokrajowców ISBN X B5, 198 s. Cena: PLN części systemu języka W części pierwszej podręcznika przedstawiono zagadnienia składni, wykorzystując przy tym najnowsze osiągnięcia językoznawstwa stosowanego. Prezentowane w części drugiej ćwiczenia są tak dobrane, iż mogą ułatwiać uczącemu się szybkie i skuteczne opanowanie reguł gramatycznych oraz samodzielne budowanie zdań i dłuższych wypowiedzi. Exercises in Polish syntax for foreigners. The first part of the book presents syntactic material in the form following the most up-to-date guidelines in applied linguistics. Explanatory part is followed by a set of exercises, designed to facilitate the learning process and encourage the learner to independent and creative use of the language. Syntaxübungen für die Oberstufe. Im ersten Teil des Lehrbuchs werden Fragen der Syntax erörtert, dabei nutzt das Lehrbuch die neuesten Erkenntnisse der Angewandten Sprachwissenschaft. Die Übungen im zweiten Teil sind so konzipiert, dass sie dem Lernenden nicht nur ein schnelles und effektives Vertiefen seiner Polnischkenntnisse ermöglichen, sondern ihn auch zum eigenständigen Bilden längerer Satzperioden ermutigen und anleiten. Синтаксические упражнения для продвинутых групп. В первой части учебника изложены вопросы синтаксиса с учетом новейших достижений прикладного языкознания. Упражнения, включенные во вторую часть книги, подобраны таким образом, чтобы облегчить учащимся быстрое и успешное усвоение грамматических правил, а также самостоятельное построение предложений и обширных высказываний. Z nami nauczysz się języka polskiego 11

14 części systemu języka Magdalena Szelc-Mays Nowe słowa stare rzeczy Podręcznik do nauczania słownictwa języka polskiego ISBN B5, 200 s., 50 tablic Cena: PLN e-book ISBN Cena: PLN Podręcznik, dzięki nowoczesnemu, spiralnemu układowi materiału, jest pomocą w nauczaniu słownictwa na dwóch poziomach znajomości języka: podstawowym i średnim ogólnym. Zawiera zestaw 42 kolorowych plansz ilustrujących 14 tematów, 8 plansz dodatkowych oraz zeszyt z ponad 400 ćwiczeniami. Wśród omówionych tematów są m.in. święta i zwyczaje, podróże, zakupy, urządzenie mieszkania, wolny czas i rozrywka. Drugą część podręcznika stanowią ćwiczenia słownikowe przygotowane do prawie każdej planszy i pogrupowane według stopnia trudności. A Polish vocabulary textbook for foreigners. The textbook, with its spiral progression of material, is a resource to teach vocabulary at two levels, threshold and intermediate. It contains 42 colour charts presenting 14 topics, 8 additional charts, and a workbook with over 400 exercises. The topics covered include: holidays and customs, travelling, shopping, homes, leisure time and entertainment etc. The second part of the book contains vocabulary exercises corresponding to most of the charts, ordered according to the level of difficulty. Polnischlehrwerk zum Wortschatz. Das Lehrwerk ist dank seinem modernen spiralförmigen Materialaufbau eine Lehrhilfe auf zwei Ebenen der Sprachbeherrschung: Schwellenkenntnisse und allgemeine Mittelstufe. Das Lehrwerk enthält eine Zusammenstellung von 42 farbigen, 14 Themengebiete illustrierende Schautafel, 8 zusätzliche Schautafeln sowie mehr als 400 Übungen. Unter den angesprochenen Themengebieten sind u.a. Feiertage und Sitten, Reisen, Einkäufe, Wohnungseinrichtung, Freizeit und Unterhaltung. Den zweiten Teil des Lehrwerks bilden Wortschatzübungen, die für fast jede der Schautafeln erstellt und entsprechend ihres Schwierigkeitsgrads zusammengestellt wurden. Благодаря современному, «спиральному» размещению материала, учебник помогает изучению лексики на двух уровнях освоения языка -начальном и общем среднем. Книга содержит 42 цветные таблицы, иллюстрирующие 14 тем, а также 8 дополнительных таблиц и приложение, включающее более 400 упражнений. В учебнике представлены разнообразные темы: праздники и обычаи, путешествия, покупки, устройство квартиры, свободное время, развлечения. Вторая часть учебника это упражнения со словарём, предусмотренные для различных уровней согласно класификации трудности. 12

15 Stanisław Mędak Liczebnik też się liczy! Gramatyka liczebnika z ćwiczeniami ISBN B5, 252 s. Cena: PLN części systemu języka Pierwszy podręcznik obejmujący całość fleksji i składni polskiego liczebnika. W pierwszej części pracy zamieszczono w układzie hasłowym charakterystykę różnorodnych liczebników, ich odmianę, znaczenia, połączenia wyrazowe i syntaktyczne i wiele innych informacji praktycznych. W części drugiej znajdują się modelowe ćwiczenia z zakresu odmiany oraz składni liczebników. Dzięki nowoczesnej koncepcji układu ćwiczeń oraz kluczowi do ćwiczeń podręcznik ten może być wykorzystywany podczas zajęć językowych, jak również do samodzielnej pracy. A grammar of numerals with exercises. This is the first textbook to embrace inflection and syntax of the Polish numeral in its entirety. The first part of the book includes a variety of numerals arranged as entry words with their characteristics, inflection, meanings, phraseology and syntax as well as a lot of other practical information. The second part contains exercises devoted to inflection and syntax of numerals. The arrangement of exercises accompanied by exercise key makes this textbook suitable both for classroom use and self-study. Zahlwortgrammatik mit Übungen. Das erste Lehrwerk, das die ganze Flexion und Syntax des polnischen Zahlwortes enthält. Im ersten Teil des Lehrweks wurde eine Beschreibung in einer schlagwörtlichen Aufzählung der zahlreichen Zahlwörtern; ihre Flexion, Bedeutung, Syntax, Redewendungen und viele andere praktische Informationen enthalten. Im zweiten Teil Musterübungen zur Flexion und des Syntaxen der Zahlwörtern. Dank der modernen Aufbausidee der Übungen und dem beigefügten Schlüssel zu den Übungen kann dieses Lehrwerk sowohl im Unterricht als auch bei selbstständiger Arbeit benutzt werden. Грамматика числительного с упражнениями. Первый учебник, охватывающий полный объем флексий и синтаксиса польского числительного. Первая часть по схеме заглавных слов содержит характеристику разнообразных числительных, их склонений, значений, лексических и синтаксических связей, а также многочисленные практические сведения. Вторая часть посвящена моделям упражнений по склонению и синтаксису числительных. Благодаря новаторской концепции состава упражнений и прилагаемому ключу к работе над ними учебник может быть использован как для групповой, так и для самостоятельной работы. 13

16 części systemu języka Joanna Machowska GRAMATYKA? Dlaczego nie?! Ćwiczenia gramatyczne Dla poziomu ISBN A4, 268 s. Cena: PLN e-book ISBN Cena: PLN Gramatyka? Dlaczego nie?! to zbiór ćwiczeń przeznaczony dla studentów będących na poziomie. Autorka ćwiczeń posiada bogate doświadczenie w nauczaniu na najniższych poziomach zaawansowania, co pomogło jej w pełni zrozumieć trudności, z jakimi spotykają się obcokrajowcy uczący się gramatyki języka polskiego. Niniejszy zbiór cechuje przede wszystkim różnorodność typów zadań oraz duża ilość rysunków umożliwiająca zapamiętywanie wzrokowe. Istotnym elementem jest również taki dobór słownictwa, by zarówno nauczyciele, jak i samodzielnie pracujący ze zbiorem ćwiczeń obcokrajowcy (do ćwiczeń dołączony jest klucz) mogli w pełni skoncentrować się na zagadnieniach gramatycznych. Gramatyka? Dlaczego nie?! is a practice book for students of Polish. The author is an experienced teacher of Polish on lower levels, thus, she displays a perfect understanding of all the difficulties awaiting foreigners trying to master Polish grammar. The book contains a wide variety of exercises accompanied by pictures which facilitate memorising particular grammar points. A big advantage is vocabulary selected in such a way so as to allow both teachers and learners to focus specifically on grammar. Finally, the key to exercises makes it possible for the students to work on their own. Gramatyka? Dlaczego nie?! ist eine Übungssammlung, die für Lernende auf dem Sprachniveau GER gedacht ist. Die Autorin der Übungssammlung verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz im Unterrichten auf dem Niveau von Anfängern ohne Vorkenntnisse, was ihr dabei half, die Schwierigkeiten vollkommen nachzuvollziehen, mit denen Ausländer konfrontiert sind, wenn sie die polnische Grammatik lernen. Die vorliegende Sammlung zeichnet sich vor allem durch eine Vielfalt der Aufgabentypen aus, sowie durche eine Vielzahl von Zeichnungen, welche ein visuelles Einprägen ermöglichen. Ein wesentliches Element ist darüber hinaus die Auswahl des Wortschatzes mit der Absicht, dass sich sowohl Lehrende als auch selbständig mit der Übungssammlung arbeitende Ausländer (an die Übungssammlung wurde ein Lösungsschlüssel angefügt) vollständig auf die grammatikalische Thematik konzentrieren können. Сборник упражнений «Gramatyka? Dlaczego nie?!» предназначен для учащихся на уровне А1. Автор сборника обладает богатым опытом преподавания на самых базовых уровнях владения языком, что помогло ей в полной мере понять трудности, с которыми сталкиваются иностранцы, изучающие грамматику польского языка. Данный сборник отличается прежде всего разнообразием заданий, а также большим количеством иллюстраций, которые облегчают запоминание при помощи визуальной памяти. Важным элементом является также выбор лексики, которая подобрана таким образом, чтобы и преподаватели, и иностранцы, самостоятельно работающие со сборником (к упражнениям прилагается ключ) могли полностью сосредоточиться на проблемах грамматики. 14

17 Joanna Machowska GRAMATYKA? ALEŻ TAK?! Ćwiczenia gramatyczne Dla poziomu ISBN A4, s. 292 Cena: PLN e-book ISBN Cena: PLN części systemu języka Kontynuacja ćwiczeń gramatycznych Gramatyka? Dlaczego nie?!, poszerzona o nowe zagadnienia gramatyczne i leksykę. Liczne ilustracje, krzyżówki, tabelki, diagramy i teksty pomagają utrwalić reguły polskiej gramatyki. Warto podkreślić, że w niniejszej publikacji między poszczególnymi rozdziałami prezentującymi oddzielne zagadnienia gramatyczne nie ma powiązania i mogą być realizowane w dowolnej kolejności. Gramatyka? Ależ tak! to przydatna, a jednocześnie interesująca pomoc dla nauczycieli pracujących na poziomie oraz dla studentów, którzy mogą korzystać z niniejszego zbioru, zarówno ucząc się na kursach, jak i samodzielnie, książka zawiera bowiem klucz do zadań. A continuation of the grammar practice book Gramatyka? Dlaczego nie?!, with additional grammatical and lexical topics. Numerous illustrations, crosswords, charts, diagrams, and texts will help students consolidate the rules of Polish grammar. The particular units, presenting particular grammatical topics, are not interconnected, so work with the book may proceed in any convenient order. Gramatyka? Ależ tak! is a handy and interesting companion to be used by teachers of -level students, as well as by students themselves in case they wish to study also on their own (it contains an Answer Key). Fortsetzung der Aufgabensammlung namens Gramatyka? Dlaczego nie?!, erweitert um neue grammatikalische und lexikalische Fragen. Zahlreiche Illustrationen, Kreuzworträtsel, Tabellen, Diagramme und Texte helfen bei der Festigung und Vertiefung der Kenntnisse polnischer Grammatik. Es soll darauf hingewiesen werden, dass in der vorliegenden Publikation zwischen den in den einzelnen Kapiteln getrennt vorgestellten grammatikalischen Probleme keine Verbindung gibt, weswegen sie in beliebiger Reihenfolge durchgenommen werden können. Gramatyka? Ależ tak! ist eine nützliche und zugleich interessante Hilfe für Lehrkräfte der Stufe des GER und für Lernende, die die vorliegende Sammlung in Kursen und auch selbständig verwenden können, das Buch enthält nämlich einen Lösungsschlüssel zu den Aufgaben. Продолжение грамматических упражнений «Gramatyka? Dlaczego nie?!» расширенный материал с новыми грамматическим правилами и лексикой. Множество иллюстраций, кроссвордов, таблиц, диаграмм и текстов, которые помагают усвоить правила польской грамматики. Следует заметить, что в данном материале, отдельные тематические разделы по грамматике не связаны между собой и изучать каждый раздел не обязательно по очереди, усваивать материал можно по своему усмотрению. «Gramatyka? Ależ tak!» это очень полезный и одновременно увлекательный материал для учителей работающих на уровне а также для студентов, которые могут пользоваться настоящим материалом, одновременно посещая курсы, или же изучая язык самостоятельно, учебное пособие содержит ответы к упражнениям. 15

18 części systemu języka Józef Pyzik Przygoda z gramatyką Fleksja i słowotwórstwo imion Ćwiczenia Funkcjonalno-gramatyczne Dla cudzoziemców ISBN B5, 464 s. Cena: PLN e-book ISBN Cena: PLN Podręcznik przeznaczony został dla poziomu średniego ogólnego i zaawansowanego, ale dzięki ćwiczeniom wdrażającym, które występują po omówieniu końcówek każdego przypadka, można go także wykorzystać dla poziomu progowego. Uczący się mają możliwość usystematyzowania swojej dotychczasowej wiedzy na temat fleksji imiennej i słowotwórstwa, a duża liczba ćwiczeń utrwalających pozwoli im na automatyczne stosowanie poznanych reguł w praktyce. To podręcznik niezbędny w pracy samodzielnej (klucz do ćwiczeń znajduje się na końcu książki) lub pod kierunkiem nauczyciela. Inflection and formation of names. This is a textbook directed at the intermediate and advanced levels, but, thanks to the introductory exercises which appear after the discussion of the endings in each case, it can also be used at the threshold level. The student has the chance to systematize his or her thus far acquired knowledge on the subject of noun inflection and vocabulary while the large number of exercises will assist in the automatic application of rules in practice. This handbook will be one used by either the individual (exercise answer key included), or under the guidance of a teacher. Flexion und Wortbildung der Nomina. Das Lehrbuch richtet sich an die Mittel- und Oberstufe, doch dank der einführenden Übungen, die den Darstellungen der einzelnen Flexionsparadigmen folgen, kann es auch auf Kontaktschwellenniveau eingesetzt werden. Die Lerner können hier ihr vorhandenes Wissen über die Substantivflexion und Wortbildung systematisieren; die Vielzahl der verankernden Übungen erlaubt es ihnen, die Anwendung der erlernten Regeln für die Praxis zu automatisieren. Das Lehrbuch ist unentbehrlich für das selbständige Lernen (ein Lösungsschlüssel befindet sich im Anhang), aber auch für das Arbeiten unter der Anleitung eines Lehrenden. Флексия и словообразование имен. Учебник предназначен для общего среднего и продвинутого уровня, но благодаря вводным упражнениям, приведенным после обсуждения окончаний каждого падежа, может быть использован также на вступительном уровне. Учащиеся получают возможность систематизировать свои знания в области именной флексии и словообразования, к тому же многочисленные закрепляющие упражнения позволяют им автоматически применять на практике усвоенные правила. Книга необходима в качестве дополнительного учебника как при самостоятельной работе (ключ к упражнениям находится в конце учебника), так и при занятиях с учителем. 16

19 Józef Pyzik Iść czy jechać? Ćwiczenia gramatyczno-semantyczne z czasownikami ruchu ISBN B5, 232 s. Cena: PLN e-book ISBN Cena: PLN części systemu języka Podręcznik jest adresowany do obcokrajowców, którzy opanowali język polski w różnym stopniu. Przeważają w nim ćwiczenia dla osób o średniej i zaawansowanej znajomości języka polskiego. Użytkownicy znajdą tutaj informacje teoretyczne, łatwe do zapamiętania schematy, wzory odmian, ćwiczenia gramatyczno-semantyczne z zakresu praktycznego zastosowania czasowników ruchu z przyimkami, które należą przecież do podstawowych i najczęściej używanych w procesie komunikacji. Podręcznik ten daje także możliwość poznania i przećwiczenia rozbudowanych formacji przedrostkowych, które z powodów semantycznych sprawiają cudzoziemcom duże trudności. Grammatical/semantic exercises in motion verbs. This textbook is addressed to foreigners who have mastered the Polish language at various levels, although the majority of exercises here are directed at intermediate and advanced students. Users will find here theoretical information, easy to remember schemes and patterns of declension, and grammatical/ semantic exercises dealing with practical application of motion verbs with prepositions. These verbs are, after all, the most fundamental and most often used in the process of communication. The book also enables one to learn and practice the expanded forms of prefixes which, for semantic reasons, cause problems for foreigners. Grammatisch-semantische Übungen zu den Verben der Bewegung. Das Lehrbuch richtet sich an Polnischlerner der verschiedensten Lernniveaus, die Übungen sind vor allem auf die Mittel- und Oberstufe zugeschnitten. Die Lehrbuchnutzer finden hier theoretische Darstellungen, leicht memorierbare Schemata, die Konjugationsmuster, grammatisch-semantische Übungen zum praktischen Gebrauch der wichtigsten und häufigsten Verben der Bewegung und der Präpositionen, die sich mit ihnen verbinden. Das Lehrbuch ermöglicht es auch, komplexere Formengebilde zuzuordnen und einzuüben, die ausländischen Lernern gerade in semantischer Hinsicht oft große Schwierigkeiten bereiten. Грамматические и семантические упражнения с глаголами движения. Учебник предназначен для иностранцев, овладевших польским языком в разной степени. Преобладающая часть упражнений рассчитана на средний и продвинутый уровень владения языком. Учащиеся найдут здесь теоретические сведения, легко запоминающиеся схемы, правила спряжения глаголов, грамматические и семантические упражнения, касающиеся практического применения глаголов движения с предлогами, чаще всего употребляемых в процессе общения. Учебник позволяет ознакомиться и проработать расширенные глагольные формы с приставками, весьма затруднительные для иностранцев по семантическим причинам. 17

20 części systemu języka Piotr Garncarek Czas na czasownik Ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego ISBN B5, 224 s. Cena: PLN e-book ISBN Cena: PLN Każda lekcja w tym podręczniku zaczyna się tekstem bogatym w czasowniki, ilustrującym ich poprawne użycie. Systematycznie wprowadzane są w nim zasady użycia polskich czasów, odmiana czasownika przez osoby, liczby i tryby, jego aspekt rozumiany jako sposób wyrażania czasu. Ćwiczenia o różnym stopniu zaawansowania i trudności umożliwiają pracę z tym podręcznikiem na różnych poziomach znajomości języka polskiego. Klucz do ćwiczeń ułatwia uczącym się samodzielną pracę. Grammar exercises for teaching Polish as a foreign language. Each lesson in this textbook opens with a text rich in verbs, illustrating their correct usage. Step by step the principles of tenses and verb inflection through persons, numbers and mood and aspect (understood as a way of expressing time) become clear. Exercises at varied degrees of advancement and difficulty enable work with this textbook at various stages of familiarity with the Polish language. The book also contains a key to the exercises, facilitating individual study. Übungen zur polnischen Sprache. Jede Unterrichtseinheit dieses Lehrbuchs beginnt mit einem Text mit besonders vielen Verben, der den korrekten Gebrauch der Zeitwörter vorführt. Systematisch eingeführt werden Regeln für den Gebrauch der polnischen Tempora, für die Konjugation des Verbs nach Personen, Numeri und Modi sowie für den Verbaspekt, verstanden als Ausdrucksform der Zeit. Es folgen Übungen verschiedener Schwierigkeitsgrade, abgestimmt auf die einzelnen Lernerniveaus. Das Lehrbuch enthält einen Lösungsschlüssel, es kann also zum selbständigen Lernen verwendet werden. Грамматические упражнения по польскому языку. Каждый урок в этом учебнике начинается с текста, в котором преобладают глаголы, причем текст одновременно иллюстрирует их правильное употребление. Систематически вводятся принципы употребления времен по правилам польского языка, спряжения глаголов по лицам, временам и наклонениям, а также их аспекты, истолкованные как способ выражения времени. Упражнения с разной степенью сложности и владения языком дают возможность работать с этим учебником на различных ступенях изучения польского языка. Ключ к упражнениям облегчает учащимся самостоятельную работу. 18

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność Fiszki, metoda powtórkowa. System pięciu przegródek Pierwszego dnia nauki możemy zacząć od przyswojenia 10-15 nowych słówek. Wkładamy je wtedy do przegródki numer 1. Kolejnego dnia zaczynamy od powtórki

Bardziej szczegółowo

Mission IELTS 1. ADVANCED LEVEL Bob Obee Mary Spratt

Mission IELTS 1. ADVANCED LEVEL Bob Obee Mary Spratt IELTS 82 FCE 84 CAE 86 CPE 86 BEC 87 KET/PET 87 City & Guilds IESOL/ISESOL 88 The Swansea Levels Test X_Lex 88 LAT: Language Aptitude Test 88 ISE II 89 IGCSE 89 nowość nowość Mission IELTS 1 ADVANCED LEVEL

Bardziej szczegółowo

Władysław Miodunka. CZEŚĆ, JAK SIĘ MASZ? SPOTKAMY SIĘ W POLSCE. Tom I Podręcznik do nauki języka polskiego dla cudzoziemców. Poziom podstawowy A1

Władysław Miodunka. CZEŚĆ, JAK SIĘ MASZ? SPOTKAMY SIĘ W POLSCE. Tom I Podręcznik do nauki języka polskiego dla cudzoziemców. Poziom podstawowy A1 CONTENTS Introduction Lekcja 0 Introduction to Polish pronunciation and spelling Lekcja 1 1.1. Agnieszka, Robert i Michel Warto zapamiętać te słowa! - CZŁOWIEK 1.2. Gramatyka jest ważna. Grammatical commentary

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 18/KP/A Trener: Aleksander Kozłowski Miejsce: Zespół Szkół w Lubiewie im.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) W czasie pobytu za granicą mieszkasz u znajomych. Z nimi odwiedziłeś/-łaś

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika Copyright Edgard, Warszawa 2010 Audio Kurs O serii Audio Kursy to kursy językowe wydawnictwa Edgard składające się z książki oraz płyt audio CD lub z nagraniami

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI dla absolwentów klas dwujęzycznych Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 Zadanie 1. 1.1. C 1.2. A 1.3. A 1.4. B Zadanie

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY. Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów.

COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY. Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów. COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów. GIMNAZJUM 20 GDAŃSK POLSKA Maj 2006 SCENARIUSZ LEKCJI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Z WYKORZYSTANIEM METODY

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Sprachpolitik und Zertifizierung Polityka językowa a certyfikacja

Sprachpolitik und Zertifizierung Polityka językowa a certyfikacja Polityka językowa a certyfikacja Das System der europäischen Niveaustufen als Element der Sprachpolitik des Europarats System europejskich poziomów biegłości jako jeden z elementów polityki językowej Rady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Konferencja organizowana w ramach projektu Digitalizacja szlaku konnego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 6/POZIOM A2

KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 6/POZIOM A2 KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 6/POZIOM A2 Opis Przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Język obcy Wersja przedmiotu 1 A. Usytuowanie przedmiotu w toku studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia/studia

Bardziej szczegółowo

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI MAJĄCYCH PROBLEMY W OPANOWANIU JĘZYKÓW OBCYCH Klasy IVa i IVb Prowadząca: mgr Gabriela Kłosowska Czas zajęć: 1x45min (13:40-14:25) Termin: co druga środa

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 2/POZIOM A1

KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 2/POZIOM A1 KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 2/POZIOM A1 Opis Przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Język obcy Wersja przedmiotu 1 A. Usytuowanie przedmiotu w toku studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia/studia

Bardziej szczegółowo

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO WZ 007644-WZ BEC VANTAGE BEC Vantage Masterclass Upper Intermediate : Workbook with key / Ed. Nick Brieger Oxford : University Press, 2009. - 96 s. ; 30 cm. + CD ISBN

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) Wybierasz się ze znajomymi na pieszą wycieczkę po okolicy. Porozmawiaj

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego Kod przedmiotu 09.0-WH-FiPlP-MET-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła Program pracy z uczniem zdolnym na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego (zajęcia przeznaczone dla uczniów klas III gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie) Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-3s English B2-3s Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

OFERTA PŁATNYCH KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH SJO W SEMESTRZE LETNIM 2014/15

OFERTA PŁATNYCH KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH SJO W SEMESTRZE LETNIM 2014/15 OFERTA PŁATNYCH KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH SJO W SEMESTRZE LETNIM 2014/15 Lp JĘZYK PROWADZĄCY TYTUŁ I POZIOM KURSU OPIS KURSU TERMIN ZAJĘĆ LICZBA godzin* CENA 1. ANGIELSKI mgr Justyna Henkie pracowników Centrum

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Język angielski III. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA Kierunek stopień Tryb

Bardziej szczegółowo

Kurs Intense English z lektorem w supermemo.net

Kurs Intense English z lektorem w supermemo.net Kurs Intense English z lektorem w supermemo.net Nowa oferta kursów z lektorem: Individual class - indywidualne zajęcia z lektorem Natural language - autentyczne treści językowe Tutor guidance - opieka

Bardziej szczegółowo

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa design by Przemysław Mac Stopa PL / EN / DE / Optymalizacja powierzchni biurowej i tym samym kosztów biura jest kluczowa. Wyzwaniem jest jednak połączenie tego wymagania z utrzymaniem wysokiego komfortu

Bardziej szczegółowo

Metoda nauki, która zmieni Twoje życie!

Metoda nauki, która zmieni Twoje życie! Metoda nauki, która zmieni Twoje życie! Chcesz mówić płynnym angielskim? Chcesz poprawić swój angielski poświęcając na to minimum czasu dziennie? Uczysz się samodzielnie, ale brakuje Ci konkretnego celu?

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

POLISH LANGUAGE FOR FOREIGNERS

POLISH LANGUAGE FOR FOREIGNERS FACULTY OF HUMANITIES INSTITUTE OF POLISH STUDIES Accepted by an act of the Council of the Department of Humanities of the University of Zielona Góra of... 2012. Table of contents I. General information

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Internet websites for learning English at home

Internet websites for learning English at home Internet websites for learning English at home Step by Step Guide for Polish speaking parents EAL Service This step by step guide has been design to help Polish speaking parents & guardians in supporting

Bardziej szczegółowo

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document.

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. The booklets are all produced using MS Publisher, so that is necessary on the computer being used. This document

Bardziej szczegółowo

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Lektion 11 Kannst du mir bitte helfen? I. Ich kann das nicht! ABI SPRECHEN 1 (rozmowa z odgrywaniem roli)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Wartość netto [zł] Ilość sztuk. netto [zł] sztuk. brutto[zł] 1. Technologia gastronomiczna cz.1 53. netto [zł]

FORMULARZ CENOWY. Wartość netto [zł] Ilość sztuk. netto [zł] sztuk. brutto[zł] 1. Technologia gastronomiczna cz.1 53. netto [zł] Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 5 do SIWZ CZĘŚĆ I Podręczniki/książki do zadania Podręczniki/książki dział mechaniczny FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-1s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-1s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-1s English B2-1s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie Język angielski Gry i zabawy Podróże dalekie i bliskie Tytuł oryginału: 365 gier i zabaw dla całej rodziny. Język angielski Autorzy oryginału: Natalia Kertyczak, Ewa Mikołajska, Radosław Mikołajski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/2008

Zarządzenie Nr 70/2008 Zarządzenie Nr 70/2008 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów Uczelnianych Certyfikatów Biegłości Językowej

Bardziej szczegółowo

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka niemieckiego

Scenariusz lekcji języka niemieckiego Termin realizacji:. Czas trwania : 45 min. Klasa III gim Temat lekcji: Wie feierst du? Scenariusz lekcji języka niemieckiego Cele językowe: Uczeń zna słownictwo ze świętami Bożego Narodzenia Rozumie tekst

Bardziej szczegółowo

Stand Up. design by Mikomax Team

Stand Up. design by Mikomax Team design by Mikomax Team PL / EN / DE / Coraz więcej pracowników skarży się na dyskomfort fizyczny w pracy. Nawet najlepszy fotel biurowy nie rozwiąże tego problemu. Doraźne rozwiązania również nie jeśli

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

Od słowa do słowa toczy się rozmowa

Od słowa do słowa toczy się rozmowa B1 B2 Od słowa do słowa toczy się rozmowa to repetytorium leksykalne dla poziomów średnio zaawansowanych B1 i B2 zawierające zbiór ćwiczeń i zadań leksykalnych. Podstawowym jego celem jest świadome rozwijanie

Bardziej szczegółowo

NEW LANGUAGE LEADER INTERMEDIATE Program dla Modułów M6-M9 (poziom B1) - do NOWEJ wersji podręcznika (ver 25.09.2014)

NEW LANGUAGE LEADER INTERMEDIATE Program dla Modułów M6-M9 (poziom B1) - do NOWEJ wersji podręcznika (ver 25.09.2014) Program dla Modułów M6-M9 (poziom B1) - do NOWEJ wersji podręcznika (ver 25.09.2014) WSTĘP: Poniższy program minimum konieczne dla poziomu B1 obowiązuje studentów rozpoczynających naukę języków obcych

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI SUBJECT: Holidays and celebrations revision. (Święta i uroczystości powtórzenie.) Realizowane punkty programu nauczania: - zebranie i powtórzenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA Papierowe torby skrojone na miarę! W produkowanych przez nas torbach stosujemy nowatorskie rozwiązania i wysokiej jakości materiały. Przywiązujemy ogromna uwagę do detali.

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: język rosyjski program tłumaczeniowy, studia drugiego stopnia

Kierunek i poziom studiów: język rosyjski program tłumaczeniowy, studia drugiego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: język rosyjski program tłumaczeniowy, studia drugiego stopnia Sylabus modułu: Praktyczna nauka języka angielskiego modułu: 02-FL-JRT-S2-PNJA03

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

Textbooks for 2014/2015 school year / Podręczniki na rok szkolny 2014/2015

Textbooks for 2014/2015 school year / Podręczniki na rok szkolny 2014/2015 Textbooks for 2014/2015 school year / Podręczniki na rok szkolny 2014/2015 Matras Bookshops in Warsaw / Księgarnie Matras w Warszawie Księgarnia Matras 144, ul. Nowy Świat 41, pon.-pt. 10.00-19.00, sob.,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA V

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA V Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA V SUBJECT: Christmas in Poland and in England. (Boże Narodzenie w Polsce i Anglii.) Realizowane cele programu nauczania: - rozwijanie ciekawości

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM (GR. MNIEJ ZAAWANSOWANA)

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM (GR. MNIEJ ZAAWANSOWANA) MAŁGORZATA WŁODARCZYK SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM (GR. MNIEJ ZAAWANSOWANA) 1. Nr jednostki metodycznej: 3 2. Nr jednostki lekcyjnej: 2 3. Data: 28.09.2002 4. Temat

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego: słownictwo Rok I, stopień I, studia stacjonarne

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego: słownictwo Rok I, stopień I, studia stacjonarne PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego: słownictwo Rok I, stopień I, studia stacjonarne CEL PRZEDMIOTU C1 Poszerzenie zasobu słownictwa na poziomie zaawansowanym.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego: słownictwo CEL PRZEDMIOTU

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego: słownictwo CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego: słownictwo CEL PRZEDMIOTU C1 Poszerzenie zasobu słownictwa na poziomie zaawansowanym. C Prezentacja wielości znaczeń

Bardziej szczegółowo

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców SuperMemo World Sp. z o.o. Poznań, 30.01.2014 W odpowiedzi na zapytanie dotyczące kursów SuperMemo World, przesyłam dedykowaną Państwu ofertę wraz z informacjami

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe przygotowanie do egzaminu

Kompleksowe przygotowanie do egzaminu Kompleksowe przygotowanie do egzaminu Ćwiczenia wprowadzające Trening egzaminacyjny Zadanie egzaminacyjne Follow-up Tu uczniowie znajdą ćwiczenia rozgrzewkowe, ciekawe tematy do wstępnej dyskusji oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Oferta Wydawnicza 2014

Oferta Wydawnicza 2014 Oferta Wydawnicza 2014 ksiegarnia@prestonpublishing.pl www.prestonpublishing.pl biuro@prestonpublishing.pl 1 O wydawnictwie Kilka słów o wydawnictwie Preston Publishing Wydawnictwo Preston Publishing jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów kontynuujących naukę języka

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl Copyright for Polish edition by Bartosz Goździeniak Data: 4.06.2013 Tytuł: Pytanie o czynność wykonywaną w czasie teraźniejszym Autor: Bartosz Goździeniak e-mail: bgozdzieniak@gmail.com Darmowy artykuł,

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej

Scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej Scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej Sylwia Tomas Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej 1. DATA: 15.12.2005 2. POZIOM: klasa V szkoła podstawowa, 3 godz. języka angielskiego tygodniowo

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

FILM 5 Nazwy miesi cy

FILM 5 Nazwy miesi cy FILM 5 Nazwy miesi cy Lekcja zosta a opracowana z myêlà o grupie uczniów znajàcych s ownictwo zwiàzane z kalendarzem: miesiàce, pory roku. Te zaj cia warto zrealizowaç po rozdziale 7. podr cznika Das ist

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI LISTENING COMPREHENSION (ROZUMIENIE ZE SŁUCHU) Zadanie 1. 1.1. C 1.2. D 1.3. A 1.4. E 1.5. B 1.6.

Bardziej szczegółowo