SPIS TREŚCI / CONTENTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI / CONTENTS"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI / CONTENTS str. / page Wskazówki dla podróżujących - przed podróżą Wskazówki dla podróżujących z Polski - odprawa i lotnisko Informacje dla podróżujących - w samolocie Wskazówki dla podróżujących - po przylocie Informacja dla często podróżujących pasażerów Dodatkowe oferty Travel tips - before the journey Travel tips - check-in and airport Travel tips - on board Travel tips - after arrival Programme for Frequent Flyer passengers Additional offers Mapki połączeń/route maps Objaśnienia uwag/symboli/explanatory notes/symbols Jak czytać rozkład?/how to read the timetable? Rozkład lotów/timetable Biura miejskie i lotniska w Polsce/Town and airport offices in Poland Biura miejskie i lotniska na świecie/town and airport offices around the world Plany miejsc w samolotach/aircraft sitting plans Kalendarz/Calendar Bilet na telefon/ticket by telephone UWAGA! WSZYSTKIE GODZINY ODLOTÓW W ROZKŁADZIE PODANE SĄ W CZASACH LOKALNYCH. CZAS ZGŁOSZENIA SIĘ DO ODPRAWY PASAŻERSKIEJ W WARSZAWIE WYNOSI: REJSY MIĘDZYNARODOWE (Z WYJĄTKIEM USA I KANADY) MINIMUM 60 MINUT PRZED ODLOTEM; REJSY MIĘDZYNARODOWE - USA I KANADA - MINIMUM 120 MINUT PRZED ODLOTEM; REJSY KRAJOWE - MINIMUM 60 MINUT PRZED ODLOTEM. STANOWISKA ODPRAW NA WSZYSTKIE REJSY DO USA I KANADY SĄ OTWARTE NA 4 GODZINY PRZED PLANOWANYM ODLOTEM SAMOLOTU. NOTE! ALL TIMES SHOWN IN THIS TIMETABLE ARE LOCAL TIMES. CHECK-IN TIME AT WARSAW AIRPORT IS: MINIMUM 60 MINUTES FOR INTERNATIONAL FLIGHTS (EXCEPTION THE USA AND CANADA); MINIMUM 120 MINUTES FOR THE USA AND CANADA FLIGHTS; MINIMUM 60 MINUTES FOR DOMESTIC FLIGHTS. THE CHECK-IN COUNTERS FOR ALL FLIGHTS TO THE USA AND CANADA ARE OPEN 4 HOURS BEFORE DEPARTURE. WAŻNE! Informacje zawarte w tym rozkładzie przedstawiają stan na dzień r. Przed planowaniem podróży uprzejmie prosimy o sprawdzenie aktualności w najbliższym biu rze PLL LOT lub u jednego z naszych agentów. IMPORTANT! The information contained in the timetable represents our position as per Please ask LOT Polish Airlines ticket office or agents for confirmation desired. 1

2 WSKAZÓWKI DLA PODRÓŻUJĄCYCH PRZED PODRÓŻĄ REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW GDZIE I W JAKI SPOSÓB MOŻNA KUPIĆ BILET? Polskie Linie Lotnicze LOT umożliwiają zakup biletu przez Internet pod adresem przez 24 godziny na dobę. Zakupu takiego można dokonać w Polsce, Austrii, Belgii, na Białorusi, w Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Danii, Egipcie, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Izraelu, Kanadzie, Libanie, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, w Niemczech, Norwegii, Rosji, Rumunii, Serbii, na Słowacji, w Syrii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, na Ukrainie, w USA, na Węgrzech, w Wietnamie, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech. Transakcje tego typu są całkowicie bezpieczne, a wszystkie przekazywane dane są odpowiednio chronione. Rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych dokonują także biura PLL LOT i biura podróży agenci IATA. Wykaz biur PLL LOT wraz z ich adresami i telefonami znajduje się na stronach PLL LOT umożliwiają także zakup biletu przez telefon. Wystarczy zadzwonić do czynnego przez całą dobę Telefonicznego Centrum Rezerwacji i Sprzedaży ( ) i podać numer karty kredytowej. Bilet będzie wysłany do Pasażera em. W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZAPŁACIĆ ZA BILET? Zapłaty za bilet można dokonać w formie gotówkowej i bezgotówkowej (karta płatnicza lub kredytowa). Informacje o innych formach płatnosci (np. czeki, przelewy bankowe) uzyskać można na w biurach LOT-u oraz w biurach podróży. INFORMACJA DLA CZĘSTO PODRÓŻUJĄCYCH PASAŻERÓW. Osoby indywidualne, które kupują bilety na rejsy PLL LOT mogą gromadzić mile w programie dla często podróżujących pasażerów Miles & More. Pasażerowie, którzy są uczestnikami programu, powinni podać numer swojej karty podczas rezerwacji biletu lub podczas odprawy biletowobagażowej. Więcej informacji na stronie JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PLL LOT? Na terenie Polski działa czynne przez całą dobę Telefoniczne Centrum Rezerwacji i Sprzedaży. Pod numerami telefonów: * można rezerwować i kupować bilety oraz uzyskać pełną informację o produkcie i usługach oferowanych przez PLL LOT. Pasażerowie korzystający z telefonów komórkowych mogą kontaktować się z Centrum Rezerwacji i Sprzedaży dzwoniąc pod numery: Informacje o programie Miles & More można uzyskać w Centrum Obsługi Programu Miles & More, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, w soboty od 9.00 do 17.00, pod numerem telefonu: +48 (22) * koszt połączenia według taryfy lokalnej 2

3 TELEFONICZNE CENTRA REZERWACJI I SPRZEDAŻY PLL LOT NA ŚWIECIE: Kraj Język obsługi Numer telefonu Austria niemiecki, angielski, polski Belgia francuski, angielski, polski Dania angielski, polski Finlandia angielski, polski Francja francuski, angielski, polski Hiszpania hiszpański, angielski, polski Holandia angielski, polski Irlandia angielski, polski Kanada angielski, polski Luksemburg francuski, angielski, polski numer bezpłatny Niemcy niemiecki, angielski, polski Norwegia angielski, polski Rosja rosyjski, angielski, polski numer bezpłatny Szwecja angielski, polski Szwajcaria niemiecki, angielski, polski Stany Zjednoczone angielski, polski Turcja angielski, polski numer bezpłatny Wielka Brytania Włochy angielski, polski włoski, angielski, polski Z pozostałych krajów: TARYFY I ZNIŻKI PLL LOT oferują pasażerom taryfy normalne i specjalne. Taryfy specjalne, np. wycieczkowe, młodzieżowe, grupowe i promocyjne mają niższą cenę niż taryfa normalna, lecz większe ograniczenia w rezerwacji, ważności lub okresie stosowania. PLL LOT oferują także, na niektórych wybranych kierunkach, zniżki między innymi dla dzieci, młodzieży lub seniorów (osób, które ukończyły 60 rok życia). Informacje o wysokości i zasadach stosowania taryf lotniczych oraz o przysługujących zniżkach można uzyskać w biurach sprzedaży PLL LOT oraz u agentów. WAŻNOŚĆ BILETU Bilet lotniczy z taryfą normalną jest ważny 1 rok od daty rozpoczęcia podróży. W przypadku taryf specjalnych okres ważności uzależniony jest od warunków zastosowanej taryfy. Jest on wpisany do biletu i powinien być ściśle przestrzegany. Uchybienie w tym względzie może spowodować poniesienie przez pasażera dodatkowych kosztów. Całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety lotnicze mogą być przedstawione do zwrotu w ciągu jednego roku od daty wygaśnięcia ich ważności. Zwroty za bilety dokonywane są w tych biurach, w których zostały wykupione i w tej samej walucie, w jakiej nastąpiła płatność. UWAGA! Bilety wystawione według taryf specjalnych w większości przypadków mają ograniczenia dotyczące zwrotu zarówno przed, jak i po rozpoczęciu podróży. 3

4 WYMAGANE DOKUMENTY Pasażer nie posiadający odpowiednich dokumentów podróży, np. paszportu, ważnej wizy, książeczki marynarskiej, świadectw szczepień wymaganych w krajach, które ma zamiar odwiedzić, ponosi ryzyko otrzymania odmowy przekroczenia granicy państwowej od władz kontroli granicznej. USŁUGI DODATKOWE WYBÓR MIEJSCA W SAMOLOCIE (usługa w cenie biletu) Pasażer ma możliwość wyboru konkretnego miejsca w samolocie, podczas dokonywania rezerwacji (telefonicznie lub osobiście), w każdym biurze sprzedaży LOT-u lub podczas zakupu lub odprawy na POSIŁKI SPECJALNE (usługa w cenie biletu) We wszystkich rejsach zagranicznych rozkładowych w klasie biznes, oraz w klasie ekonomicznej w rejsach długodystansowych pasażer ma możliwość zamówienia posiłku specjalnego z oferty składającej się z 11 rodzajów. Do posiłków specjalnych należą między innymi: dania wegetariańskie, dietetyczne, dania uwzględniające reguły religii judaistycznej, muzułmańskiej i hinduistycznej oraz dania dla dzieci do i powyżej 2 lat. W klasie ekonomicznej w rozkładowych rejsach krótkiego zasięgu można zamówić posiłek wegetariański, koszerny oraz dla dzieci do 2 -go roku życia. Posiłek specjalny najpóźniej można zamówić na 12 godzin przed rozkładowym odlotem samolotu podczas dokonywania rezerwacji lub kupowania biletu. W rejsach krajowych nie są oferowane posiłki specjalne. DODATKOWE MIEJSCE (usługa płatna) W celu podniesienia komfortu podróży pasażer ma możliwość zarezerwowania i opłacenia dodatkowego miejsca w samolocie. SPECJALNA ASYSTA DLA DZIECI DO LAT 5 (usługa płatna) Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia dodatkowej opieki dzieciom do 5 roku życia, które podróżują samodzielnie. PLL LOT oferują swoim pasażerom możliwość wykupienia usługi dodatkowa asysta. Dodatkowa stewardesa towarzyszy dziecku od odprawy biletowo-bagażowej na lotnisku aż do przekazania dziecka osobie upoważnionej w porcie docelowym. SPECJALNA ASYSTA DLA DZIECI W WIEKU 5-12 LAT (usługa płatna) Dzieci w wieku 5-12 lat podróżujące samodzielnie, wymagają opieki podczas podróży lotniczej. Opiekę sprawuje członek personelu pokładowego PLL LOT oraz pracownicy obsługi pasażerskiej, kolejno wyznaczeni w procesie obsługi naziemnej. Rodzice lub opiekunowie, których dzieci podróżują samodzielnie, zobowiązani są wypełnić dokument Zlecenie opieki przewoźnikowi lotniczemu, który otrzymać można w biurach PLL LOT lub bezpośrednio przy odprawie biletowo-bagażowej. UWAGA! Młodzież w wieku lat może podróżować samodzielnie, bez asysty. Na specjalne życzenie rodziców lub opiekunów, młodzież w tym wieku może podróżować pod opieką członka personelu pokładowego. Opieka zorganizowana zostanie analogicznie jak dla dzieci w wieku 5-12 lat. SPECJALNA ASYSTA DLA OSOBY WYMAGAJĄCEJ SZCZEGÓLNEJ OPIEKI (usługa w cenie biletu) W przypadku pasażerów wymagających szczególnej opieki (np. osoby w starszym wieku lub niepełnosprawne) istnieje możliwość zamówienia bezpłatnej dodatkowej asysty pracownika obsługi naziemnej. POZOSTAŁE USŁUGI DODATKOWE Pasażerowie podróżujący z niemowlęciem na trasach do/z USA i Kanady w trakcie dokonywania rezerwacji mogą zamówić kołyskę, która instalowana jest na pokładzie samolotu. Kołyska przeznaczona jest dla niemowląt do 6 miesiąca życia o wadze do 10 kg. Pasażer niepełnosprawny lub wymagający szczególnej opieki może skorzystać z bezpłatnego przewozu na wózku inwalidzkim, ze stanowisk odpraw biletowo bagażowych do samolotu. W przypadku konieczności odbycia podróży lotniczej w pozycji leżącej przez pasażera niepełnosprawnego można zamówić nosze, które instalowane są na pokładzie samolotu (Boeing 767 i 737). Pasażer na noszach musi odbywać podróż w asyście wykwalifikowanego personelu (np. 4

5 lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny). Usługa taka jest płatna dodatkowo i musi być zgłoszona linii lotniczej z minimum 72 godzinnym wyprzedzeniem. Szczegółowych informacji dotyczących przewozu osób wymagających szczególnej opieki udzielają biura sprzedaży PLL LOT oraz agenci. INFORMACJE O BAGAŻU Limity bagażu bezpłatnego określane są w oparciu o dwa systemy: sztukowy na połączeniach do/z USA i Kanady i wagowy na pozostałych połączeniach PLL LOT. BAGAŻ REJESTROWANY PRZEWOŻONY W LUKU SAMOLOTU W systemie wagowym, w klasie biznes limit bagażu rejestrowanego wynosi 30 kilogramów, a w klasie ekonomicznej 20 kilogramów. Rejsy do/z Europy, na Bliski Wschód i krajowe oraz do/z Wietnamu Osoby dorosłe i dzieci powyżej drugiego roku życia. WAGA BAGAŻU KILOGRAMY (KG) FUNTY (LB) Klasa biznes Klasa ekonomiczna Dziecku do lat 2 korzystającemu z 90% lub 100% (rejsy wewnątrz Polski) zniżki taryfowej (bez prawa do osobnego miejsca), przysługuje prawo do przewozu bagażu o wadze do 10 kilogramów (23 funtów). Pasażerom posiadającym kartę Star Gold (w tym kartę Senator i HON Circle) przysługuje dodatkowo 20 kg bagażu na połączeniach operowanych przez przewoźników Star Alliance. Pasażerom posiadającym kartę Frequent Traveller w programie Miles & More na połączeniach operowanych przez LO/LH/LX/OS/OU/JP przysługuje dodatkowo: w klasie ekonomicznej 20 kg (20+20) w klasie biznes 10 kg (30+10) W systemie sztukowym, zarówno w klasie biznes jak i ekonomicznej, bagaż rejestrowany ograniczony jest do 2 sztuk. Wymiar każdej z nich nie może przekraczać 158 cm (suma wysokości, szerokości i długości). Waga jednej sztuki w klasie biznes nie może przekroczyć 32 kilogramów. W klasie ekonomicznej, pasażer ma prawo przewieźć obie sztuki bagażu o wadze do 23 kilogramów każda. Zmiana w opłatach za bagaż na rejsach transatlantyckich Od 15 lutego 2010 roku w PLL LOT uległ zmianie system naliczania opłat za bagaż przewożony w klasie ekonomicznej na rejsach dalekiego zasięgu do USA i Kanady. Zmiana dotyczy wyłącznie przewozu drugiej sztuki bagażu. Wprowadzając nowy system opłat za bagaż, LOT dostosowuje się do warunków obowiązujących na rynku. Przewóz jednej sztuki bagażu do 23 kilogramów na trasach do USA i Kanady w klasie ekonomicznej jest bezpłatny. Za drugą sztukę bagażu o takich samych ograniczeniach wagowych (do 23 kg) pasażerowie muszą wnieść opłatę według stawek podanych w poniższej tabeli: Wylot z Opłata za drugą sztukę bagażu do 23 kg Polska 180 PLN Europa 50 EUR USA 60 USD Kanada 70 CAD Bagaż pasażerów: podróżujących klasą biznes, posiadaczy kart Star Gold/ Senator lub HON Circle, niepełnosprawnych (WCH), dzieci podróżujących samodzielnie (UM), ma status bagażu PRIORITY potwierdzony odpowiednią przywieszką. 5

6 UWAGA! Przewoźnik może odmówić przyjęcia bagażu rejestrowanego, jeżeli nie jest on opakowany w sposób gwarantujący bezpieczny przewóz przy zachowaniu zwykłej staranności w jego obsłudze. PLL LOT zalecają dokładne oznakowanie bagażu nazwiskiem, stałym adresem i numerem telefonu wewnątrz oraz nazwiskiem i adresem docelowym pasażera na zewnątrz bagażu. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przewożone w bagażu przedmioty łatwo tłukące i łatwo się psujące, pieniądze, biżuterię, cenne metale, komputery, urządzenia elektroniczne osobistego użytku, weksle, papiery wartościowe oraz inne przedmioty wartościowe, dokumenty, próbki handlowe, paszporty oraz inne dokumenty tożsamości, przyrządy optyczne, lekarstwa, klucze itp. Przewóz tych przedmiotów odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność pasażera. BAGAŻ NIEREJESTROWANY PRZEWOŻONY NA POKŁADZIE SAMOLOTU Niezależnie od limitu bagażu rejestrowanego, pasażer jest uprawniony do bezpłatnego przewozu pod swoją opieką bagażu podręcznego. ILOŚĆ WAGA KG (łącznie) FUNTY(LB) (łącznie) MAKSYMALNE WYMIARY (jedna sztuka) CM CALE (IN) Klasa biznes 2 szt x40x23 22x16x9 Klasa ekonomiczna 1 szt x40x23 22x16x9 Dziecku do lat 2 przysługuje limit bagażu bezpłatnego: 1 szt. o wadze do 6 kg i sumie wymiarów 118 cm (55 x 40 x 23). Bagaż powinien zawierać rzeczy potrzebne dziecku w czasie przelotu. Dodatkowo, w ramach ceny biletu, jako bagaż podręczny mogą być przewożone przez pasażera: ð mała torebka damska; ð płaszcz, peleryna lub koc; ð parasol lub laska; ð aparat fotograficzny, lornetka, kamera lub laptop; ð para kul lub w pełni składany wózek inwalidzki (jeśli są niezbędne w czasie podróży); ð w pełni składany wózek dziecięcy lub torba-kosz do przewozu niemowląt lub fotelik samochodowy przewożone w luku bagażowym (Torba-kosz do przewozu niemowląt lub fotelik samochodowy mogą być zabierane na pokład w miarę wolnego miejsca). UWAGA: zaleca się oznakowanie bagażu podręcznego nalepką/przywieszką adresową. NADBAGAŻ Bagaż, który przekracza dopuszczone limity, podlega dodatkowej opłacie. Jej wysokość uzależniona jest od trasy podróży i przekroczonych parametrów. Opłata za nadbagaż pobierana jest podczas odprawy biletowo-bagażowej zgodnie z obowiązującą taryfą. PRZEWÓZ ZWIERZĄT PLL LOT umożliwiają przewóz zwierząt (pies, kot i tchórzofretka) jako bagaż pasażerski w kabinie lub bagażniku samolotu. Jest to możliwe po spełnieniu następujących warunków: * właściciel lub osoba podróżująca ze zwierzęciem zobowiązana jest posiadać odpowiednie, wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami kraju wylotu i kraju docelowego oraz portów tranzytowych dokumenty: paszport lub certyfikat weterynaryjny; * zwierzę musi mieć wszczepiony microchip lub posiadać tatuaż; * zwierzęta muszą być przewożone w pojemnikach odpowiednich do ich wagi i rozmiarów; * waga zwierzęcia wraz z pojemnikiem, przewożonego w kabinie pasażerskiej, nie może przekroczyć 8 kilogramów. 6

7 Akceptowane wymiary pojemników: * Miejsce przewozu Kabina pasażerska Luk bagażowy Samoloty B767 Samoloty B737 Samoloty ATR Samoloty ERJ Maksymalnie 55x40x20 cm (długość/szerokość/wysokość) Maksymalnie 55x40x20 cm (długość/szerokość/wysokość) Maksymalnie 45x30x20 cm (długość/szerokość/wysokość) Maksymalnie 45x30x20 cm (długość/szerokość/wysokość) Informacja o dopuszczalnych wymiarach klatek przy przewozie zwierząt jako bagaż w lukach bagażowych dostępna jest w biurach Rezerwacji i sprzedaży PLL LOT lub w biurach agentów * Pojemnik musi być na tyle obszerny, aby zwierzę mogło swobodnie stać, obrócić się i położyć w naturalnej pozycji. Przewóz zwierząt należy zgłosić z wyprzedzeniem, w trakcie dokonywania rezerwacji pasażerskiej. Usługa jest płatna, opłaty dokonuje się w biurach rezerwacji i sprzedaży PLL LOT, jak również u niektórych autoryzowanych agentów. Liczba zwierząt przewożonych jednocześnie jednym samolotem jest ograniczona. PLL LOT umożliwiają również transport innych zwierząt w luku bagażowym samolotu jako ładunek cargo. UWAGA! Dla psa przewodnika osoby niewidomej lub nie słyszącej nie stosuje się ograniczenia wagowego, jak również nie wymaga się pojemnika. Pies przewodnik powinien mieć założoną uprzęż. Zwierzę może być przewożone bez kagańca, ale właściciel psa musi mieć przygotowany kaganiec, aby w razie potrzeby (niespokojne zachowanie psa lub sytuacja na pokładzie) móc go szybko psu założyć. Pies przewodnik osoby niewidzącej lub niesłyszącej przewożony jest bezpłatnie. Nie może on zajmować miejsca pasażerskiego. W samolotach typu ATR72/42, EMB145, ERJ170 PLL LOT zapewnią dodatkowe bezpłatne miejsce, pod którym będzie mógł być przewieziony pies przewodnik. Szczegółowych informacji o warunkach przewozu i opłatach udzielają biura rezerwacji i sprzedaży PLL LOT, jak również autoryzowani agenci. PRZEWÓZ BAGAŻU NIETYPOWEGO PLL LOT umożliwiają przewóz przedmiotów nietypowych (sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne, przedmioty łatwo tłukące się, itd.). Informacji o warunkach przewozu i opłatach udzielają biura rezerwacji i sprzedaży PLL LOT, jak również autoryzowani agenci. PRZEWÓZ ARTYKUŁÓW NIEBEZPIECZNYCH Wiele artykułów, pozornie niegroźnych, może stwarzać poważne ryzyko dla pasażerów i samolotu. Przepisy międzynarodowe zabraniają lub ograniczają przewóz takich artykułów na pokładach samolotów. Ze względów bezpieczeństwa niżej wymienione artykuły nie mogą być przewożone w bagażu podręcznym: ð broń lub części do broni; ð materiały wybuchowe, np. amunicja, petardy, sztuczne ognie, kapiszony; ð ostre przedmioty metalowe, np. scyzoryki, sztylety, szable, pilniki do paznokci; ð materiały łatwopalne stałe i ciekłe, np. spirytus, gaz do zapalniczek; ð rozpuszczalniki, farby, zapałki; ð gazy sprężone, np. aerozole z palną zawartością; ð substancje trujące, np. pestycydy; ð substancje powodujące korozję; ð inne przedmioty niebezpieczne, np. wytwarzające silne pole magnetyczne; ð substancje żrące takie jak kwasy, rtęć i ogniwa z elektrolitem; 7

8 ð urządzenie medyczne osobistego użytku zawierające ciekły tlen; ð płyny w pojemnikach (butelki, flakony, pudełka) przekraczających 100 ml zawierające wszelkie płyny, żele, kremy, perfumy, pasty, kosmetyki w formie płynnej, substancje płynne pod ciśnieniem, odżywki, oliwki, spraye, itp. Wyjątek stanowią: jedzenie (elementy diety) w tym żywności dla dzieci, lekarstwa Dozwolone w formie płynnej jeśli są niezbędne podczas podróży. Nie ma limitów odnośnie ilości. Pasażer może być poproszony o dowód, że są one mu niezbędne podczas podróży. Płyny w dozwolonych ilościach muszą być zapakowane w przezroczystą torbę foliową o pojemności do 1 litra i oddzielnie przedstawiane do kontroli bezpieczeństwa. ð walizki i nesesery z zainstalowanym systemem alarmowym; ð środki utleniające takie jak: wapno chlorowane, nadtlenki. Ze względów bezpieczeństwa niżej wymienione artykuły nie mogą być przewożone w bagażu rejestrowanym: ð materiały wybuchowe, np. petardy, sztuczne ognie; ð materiały łatwopalne stałe i ciekłe, np. spirytus, gaz do zapalniczek; ð rozpuszczalniki, farby, zapałki; ð materiały radioaktywne; ð gazy sprężone, np. aerozole z palną zawartością; ð substancje trujące, np. pestycydy; ð substancje powodujące korozję; ð inne przedmioty niebezpieczne, np. wytwarzające silne pole magnetyczne; ð substancje żrące takie jak kwasy, rtęć i ogniwa z elektrolitem; ð walizki i nesesery z zainstalowanym systemem alarmowym; ð środki utleniające takie jak: wapno chlorowane, nadtlenki; ð urządzenie medyczne osobistego użytku zawierające ciekły tlen. UWAGA! Powyższe listy artykułów niebezpiecznych nie są kompletne. Zaleca się sprawdzenie wszelkich wątpliwości przed podróżą, telefonicznie lub w najbliższym biurze PLL LOT. UWAGA!! PLL LOT nie przyjmują do depozytu ani nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za przedmioty niedopuszczone do przewozu, które zostały zakwestionowane podczas kontroli bezpieczeństwa. PRZEWÓZ BRONI I AMUNICJI Przewóz broni i/lub amunicji powinien zostać obowiązkowo zgłoszony przez pasażera w czasie odprawy biletowo-bagażowej. Dopuszcza się przewóz broni myśliwskiej, sportowej i innej broni palnej oraz amunicji do tej broni na podstawie okazanego pozwolenia wydanego przez upoważniony organ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (w Polsce), lub placówkę konsularną (za granicą). W przewozach na terytorium Unii Europejskiej wymagane jest posiadanie przez właściciela broni Europejskiej Karty Broni. Pasażer może przewieźć amunicję w ilości do 5 kg brutto tylko w bagażu rejestrowanym. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU W PLL LOT Warunki transportu lotniczego pasażerów, bagażu i frachtu regulują postanowienia Konwencji Montrealskiej z 28 maja 1999 r., której treść jest zatwierdzona do stosowania we Wspólnocie Europejskiej Rozporządzeniem Rady (EC) nr 2027/97 zmienionym Rozporządzeniem (EC) nr 889/2002, Konwencji Warszawskiej z 12 października 1929 r. oraz Protokołu Haskiego, przepisy Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) i Ogólne warunki przewozu pasażerów i bagażu stosowane w Polskich Liniach Lotniczych LOT SA (dostępne w biurach PLL LOT). 8

9 WSKAZÓWKI DLA PODRÓŻUJĄCYCH Z POLSKI ODPRAWA I LOTNISKO ODPRAWA PRZEZ TELEFON (TELE CHECK-IN) Odprawa telefoniczna dostępna jest dla każdego pasażera, który podróżuje wyłącznie z bagażem podręcznym (nie dotyczy pasażerów odlatujących z Warszawy, którzy mogą się odprawić przez telefon również w przypadku posiadania bagażu rejestrowanego), posiada bilet z potwierdzoną rezerwacją na przelot samolotami PLL LOT oraz ważne dokumenty podróży, np. paszport, wymagane wizy, książeczkę marynarską. Po spełnieniu powyższych wymogów pasażer może odprawić się telefonicznie od godziny w dniu poprzedzającym odlot samolotu, ale nie później niż 1 godzinę przed odlotem. Ostateczny czas zgłoszenia się do wyjścia do samolotu wynosi 30 minut przed planowaną godziną odlotu. Odprawa telefoniczna jest możliwa w komunikacji krajowej oraz międzynarodowej i dotyczy odlotów samolotami PLL LOT ze wszystkich portów krajowych. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Telefonicznego Centrum Rezerwacji i Sprzedaży: * * koszt połączenia według taryfy lokalnej ODPRAWA ON-LINE DLA BILETÓW ELEKTRONICZNYCH (WEB CHECK-IN) Odprawa przez Internet na przeznaczona jest dla wszystkich pasażerów posiadających bilety elektroniczne PLL LOT na wszystkie połączenia krajowe i europejskie. Odprawa on-line na jest możliwa nie wcześniej niż na 23 godziny przed planowanym odlotem i zostaje zamknięta na 120 minut przed nim. Odprawa online dostępna jest pod adresem: ODPRAWA NA REJS POWROTNY Pasażerowie podróżujący tylko z bagażem podręcznym mogą odprawić się na rejs powrotny na wybranych rejsach bezpośrednich. Jest to możliwe wtedy, gdy podróż tam i z powrotem odbywa się w ciągu 24 godzin. ODPRAWA DLA CZĘSTO PODRÓŻUJĄCYCH PASAŻERÓW Pasażer, który jest uczestnikiem programu Miles & More powinien podać podczas odprawy biletowej numer karty programu. Wówczas naliczona zostanie odpowiednia liczba mil na konto pasażera. Warunki przystąpienia i informacje o programie dostępne są na stronie CZAS ODPRAW PASAŻERSKICH W POLSCE Ważnym elementem wpływającym na punktualność odlotów i przylotów samolotów jest czas zakończenia odprawy biletowo-bagażowej. Polskie Linie Lotnicze LOT dokładają wszelkich starań, aby każdy rejs odbył się zgodnie z rozkładem. Informujemy, że dla wygody wszystkich pasażerów PLL LOT, odprawa biletowo-bagażowa otwarta jest na 2 godziny przed odlotem samolotu (4 godziny dla rejsów do/z USA). Ostatni pasażer obsługiwany jest najpóźniej na 30 minut przed planową godziną startu (45 minut dla rejsów do/z USA). Zasada obowiązuje dla wszystkich rejsów PLL LOT, ze wszystkich portów na świecie. W przypadku zgłoszenia się pasażera do odprawy na mniej niż 30 min. przed odlotem, nie gwarantujemy zabrania go na pokład samolotu. Jednocześnie informujemy, że pasażerowie podróżujący wyłącznie z bagażem podręcznym i rozpoczynający podróż w Warszawie oraz w pozostałych portach krajowych w Polsce rejsami międzynarodowymi (z wyjątkiem rejsów do USA i Kanady) i krajowymi mogą dokonać odprawy biletowo-bagażowej już od godziny w dniu poprzedzającym wylot. W przypadku rejsu do USA lub Kanady stanowiska odprawy biletowo-bagażowej w Porcie Lotniczym Warszawa Okęcie udostępniane są pasażerom na 4 godziny przed planowanym wylotem. 9

10 ODPRAWA Pasażerowie Star Gold / business Pasażerom posiadającym kartę Star Gold (w tym kartę Senator lub HON Circle) lub podróżującym w klasie business zapewnia się specjalną obsługę m.in. w postaci: dedykowania specjalnie oznakowanego wspólnego stanowiska odpraw; pierwszeństwa w akceptowaniu do odprawy w przypadku braku potwierdzonej rezerwacji; priorytetowej obsługi bagażu. 10

11 INFORMACJE DLA PODRÓŻUJĄCYCH W SAMOLOCIE SERWIS PODCZAS LOTU PRASA PLL LOT oferują pasażerom polską i zagraniczną prasę codzienną oraz prasę ilustrowaną. Rodzaj prasy dystrybuowanej na pokładzie, uzależniony jest od klasy serwisowej i trasy podróży. POSIŁKI W zagranicznych rejsach PLL LOT oferują pasażerom zróżnicowane zestawy posiłków. Rodzaj posiłku uzależniony jest od pory dnia, długości rejsu, typu samolotu i klasy serwisowej. W rejsach krajowych pasażerom oferowane są napoje zimne lub gorące. POSIŁKI SPECJALNE Pasażer ma możliwość wyboru posiłku specjalnego serwowanego na pokładzie samolotu. Posiłki specjalne zamówic można najpóźniej na 12 godzin przed odlotem. Więcej informacji o rodzajach posiłków specjalnych znajduje się na stronie 4. NAPOJE Wszystkie napoje podawane na pokładach rejsowych samolotów PLL LOT są bezpłatne (nie dotyczy klasy ekonomicznej w rejsach długodystansowych). Rodzaj napojów oraz częstotliwość ich podawania uzależniona jest zarówno od klasy serwisowej, jak i długości rejsu. ROZRYWKA POKŁADOWA NA REJSACH DŁUGODYSTANSOWYCH Podróż z LOT to nie tylko gwarancja wysokiej jakości i bezpieczeństwa, ale także dobrej zabawy. Wszyscy pasażerowie klasy business na rejsach długodystansowych otrzymują przenośne odtwarzacze audio-video z niezwykle bogatym repertuarem muzycznym i filmowym. Filmy fabularne, seriale, kreskówki, 120 płyt CD to tylko niektóre z naszych propozycji. Cały repertuar dostępny jest w dwóch wersjach językowych- polskiej i angielskiej i zmienia się co dwa miesiące Dla pasażerów klasy ekonomicznej, przygotowaliśmy szeroki repertuar filmowy wyświetlany na centralnym projektorze. Każdy fotel pasażerski wyposażony jest w system audio a w nim, aż 10 kanałów muzycznych do Państwa dyspozycji. SKY SHOP SPRZEDAŻ POKŁADOWA Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy ofertę wyselekcjonowanych produktów najwyższej jakości kosmetyków znanych i renomowanych firm, ekskluzywnych upominków oraz wybór alkoholi i papierosów Nasza oferta sprzedaży pokładowej SKY SHOP dostępna jest na rejsach długodystnasowych, rejsach charterowych, na rejsach powyżej 1,5 godziny operujących poza Unię Europejską oraz na rejsach wylotowych z Polski do krajów Unii Europejskiej powyżej 1,5 godziny. Oferta SKY SHOP jest dostępna na rejsach obsługiwanych przez samoloty Boeing 767, Boeing 737 oraz Embraer 170. Ceny towarów podane są w polskich złotych. Płatność może być realizowana gotówką w polskich złotych, walutach wymienialnych (z wyłączeniem bilonu) lub za pomocą kart kredytowych (Visa, MasterCard, Diners Club, JCB, American Express, Polcard). Maksymalna wartość jednorazowych zakupów na poszczególne karty kredytowe wynosi 1000 PLN OGRANICZENIA W UŻYWANIU URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ze względów bezpieczeństwa, na pokładach samolotów PLL LOT obowiązuje całkowity zakaz używania wszelkich przenośnych urządzeń elektronicznych emitujących sygnały radiowe. Dotyczy to przede wszystkim: pagerów; aparatury radiowej nadawczo-odbiorczej; nadajników sterujących urządzeniami (np. zabawkami). Urządzenia te muszą być bezwzględnie wyłączone przez cały czas przebywania na pokładzie. Korzystanie z telefonów komórkowych możliwe jest na pokładzie samolotu do momentu zamknięcia drzwi. W trakcie całego lotu telefony komórkowe powinny być wyłączone. Z niektórych urządzeń elektronicznych, nie emitujących sygnałów radiowych, np. z komputerów, gier elektronicznych, odtwarzaczy magnetofonowych, CD, kamer video, można korzystać stosownie do treści komunikatów załogi. 11

12 INFORMACJA O ZAKAZIE PALENIA W czasie trwania wszystkich rejsów PLL LOT obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy też papierosów elektronicznych). FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DO MILES & MORE PROGRAMU DLA CZĘSTO PODRÓŻUJĄCYCH PASAŻERÓW Formularze zgłoszeniowe do programu Miles & More dostępne są na pokładach samolotów PLL LOT, w biurach miejskich, kasach, w internecie pod adresem oraz przy stanowiskach odprawy bagażowej. Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronach

13 WSKAZÓWKI DLA PODRÓŻUJĄCYCH PO PRZYLOCIE INFORMACJA DLA PASAŻERÓW TRANSFEROWYCH WARSZAWA PORT IM. FRYDERYKA CHOPINA Pasażerowie podróżujący przez Warszawę i korzystający z dalszych połączeń lotniczych mogą odprawić się bezpośrednio do portu docelowego. Podczas odprawy biletowo-bagażowej pasażer otrzymuje karty wstępu (boardingi) do samolotu na każdy odcinek trasy podróży. Bagaż pasażera zawsze odprawiany jest do portu docelowego, gdzie pasażer go odbiera i dokonuje odprawy celnej. Pasażerowie kontynuujący podróż rejsami PLL LOT. Pasażerowie rejsów przylatujących z portów strefy Schengen i kontynuujący podróż do portów strefy non-schengen oprócz kontroli bezpieczeństwa poddani zostaną również kontroli paszportowej przed wejściem do części terminalu przeznaczonej do obsługi ruchu pasażerskiego strefy non-schengen. Pasażerowie rejsów przylatujących z portów strefy non-schengen i kontynuujący podróż do portów strefy Schengen oprócz kontroli bezpieczeństwa poddani zostaną również kontroli paszportowej przed opuszczeniem części terminalu przeznaczonej do obsługi ruchu pasażerskiego strefy non-schengen. Pasażerowie kontynuujący w Warszawie podróż w obszarze tej samej strefy (Schengen lub non-schengen) są poddawani tylko kontroli bezpieczeństwa bez konieczności odbycia kontroli paszportowej. W wyjątkowych przypadkach, gdy PLL LOT nie są w stanie docelowo odprawić pasażera i jego bagażu w porcie rozpoczęcia podróży, pasażerowie dokonują odprawy biletowo-bagażowej, jakby rozpoczynali podróż w Warszawie. UWAGA! 1. Informacje o godzinie odlotu i numerze wyjścia do samolotu są wyświetlane na monitorach. 2. Jeżeli po przylocie do Warszawy czas pozostający do odlotu kolejnego połączenia wynosi mniej niż 40 minut, pasażerowie proszeni są o natychmiastowe udanie się do wyjścia do samolotu. 3. O ile przepisy kraju przeznaczenia na to zezwalają, bagaż pasażerów podróżujących przez Warszawę zostanie automatycznie przetransferowany do portu docelowego i tam poddany kontroli celnej. W każdej sytuacji możecie Państwo poprosić o pomoc nasz personel, który z przyjemnością udzieli Państwu wskazówek i odpowie na wszystkie pytania. INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYM ZAGINĄŁ BAGAŻ Numery telefonów do Biura Zagubionego Bagażu lub agentów lotniskowych: BYDGOSZCZ (52) GDAŃSK (58) KATOWICE (32) wew. 327 KRAKÓW (12) POZNAŃ (61) RZESZÓW (17) wew. 139,162, (17) SZCZECIN (91) , (91) WARSZAWA (22) , (22) , (22) WROCŁAW (71) , (71) W przypadku opóźnienia w dostawie bagażu, czyli nie wydanego bezpośrednio po przylocie pasażera, PLL LOT dołożą wszelkich starań, aby bagaż ten został bezpłatnie dostarczony pasażerowi w ciągu 24 godzin. 13

14 UWAGI, OPINIE, WNIOSKI I REKLAMACJE PASAŻERSKIE Wszelkie uwagi, opinie i reklamacje prosimy kierować do przedstawicielstw PLL LOT. Adresy biur PLL LOT podane są na stronach W Warszawie rozpatrywaniem reklamacji, skarg i wniosków zajmuje się: Dział Reklamacji Pasażerskich i Bagażowych PLL LOT S.A. ul. 17 Stycznia Warszawa Fax: +48 (22)

15 INFORMACJA DLA CZĘSTO PODRÓŻUJĄCYCH PASAŻERÓW PROGRAM MILES & MORE Programem dla często podróżujących pasażerów Polskich Linii Lotniczych LOT jest Miles & More. Program ten liczący obecnie 18 milionów uczestników na całym świecie jest największym programem tego typu w Europie. Uczestnictwo w Miles & More stwarza możliwość gromadzenia oraz wykorzystywania mil na połączeniach PLL LOT oraz wszystkich linii lotniczych należących do sojuszu Star Alliance: Air Canada, Air China, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, bmi, Brussels Airlines, Continental Airlines, EgyptAir, Lufthansa, Polskie Linie Lotnicze LOT, SAS Scandinavian Airlines, Singapore Airlines, Spainair, South African Airways, SWISS, TAM, TAP Air Portugal, Thai Airways, Turkish Airlines, United Airlines, US Airways, partnerów regionalnych Sojuszu: Adria Airways, Blue1 i Croatia Airlines oraz na połączeniach kilkudziesięciu innych partnerskich linii lotniczych nie należących do tego aliansu. Na atrakcyjność programu wpływa również obecność w programie wielu innych partnerów, w tym m.in. w Polsce: Alma, BMW, Baltona, Citibank Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.),Diners Club Polska, Economist, Era, Exim Tours, Grupa Hotelowa Orbis, WITTCHEN, oraz globalnych Avis, Europcar, Hertz, Sixt, Deutsche Bahn, Thomas Cook, Hilton, Holiday Inn, Hyatt, Marriott, Starwood, Kempinski, SRS Worldwide, Intercontinental, Radisson SAS, Shangri-la, Le Meridien, Mercedes, Porsche. Program Miles & More oferuje 4 poziomy uczestnictwa: Podstawowy, Frequent Traveller oraz Senator i HON Circle. Im wyższy poziom uczestnictwa tym więcej przywilejów. Więcej informacji na temat programu Miles & More można uzyskać w Internecie na stronach: oraz wysyłając pytania pod adres lub jak również dzwoniąc do Centrum Obsługi Programu Miles & More pod numer telefonu: + 48 (22) Na stronie lub dzwoniąc do Centrum Obsługi Programu można również zarezerwować bilet-nagrodę, sprawdzić stan konta, zmienić istniejące w bazie dane tele-adresowe, zmienić numer PIN, zgłosić zagubienie lub kradzież karty, itp. Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 18:00, w soboty od 9.00 do ZBIERAJ MILE GDZIEKOLWIEK JESTEŚ na połączeniach linii lotniczych należących do Star Alliance oraz innych partnerskich linii; w 30 sieciach hotelowych; wynajmując samochód; płacąc Kartą Kredytową Citibank-LOT; płacąc kartą Diners Club LOT; rozmawiając przez telefon sieci Era; i przy wielu innych okazjach. 15

16 CENTRA OBSŁUGI UCZESTNIKÓW PROGRAMU MILES & MORE TELEFON FAX Austria +43 (0) (0) Belgia Bułgaria +359-(0) (0) Czechy Dania +45 (0) (0) Finlandia (0) Francja +33 (0) Grecja Izrael Hiszpania Holandia Kanada Niemcy +49 (0) Norwegia +47 (0) (0) Polska +48 (22) (22) Portugalia Rumunia Szwecja +46 (0) (0) Szwajcaria (0) Turcja +90 (0) (0) Węgry Wielka Brytania +44 (0) (0) Włochy +39 (0) (0) USA

17 LOT DLA FIRM WIELE KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY Program LOT dla Firm został stworzony specjalnie z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, które podróżują służbowo samolotem. Dzięki uczestnictwie w naszym programie, podróż służbowa staje się przyjemnością. Za każdy przelot rejsowym samolotem LOT-u firma otrzymuje na swoje konto punkty w programie LOT dla Firm, a pasażer zbiera mile na indywidualnym koncie w Miles And More! Punkty na koncie LOT dla Firm firma może wykorzystać na atrakcyjne nagrody, takie jak bilety lotnicze, podwyższenie klasy podróży czy weekend w jednym z miast europejskich, co nie tylko zmniejsza koszty działalności firmy, ale jest także okazją do poszerzania i pogłębiania kontaktów handlowych z kontrahentami czy motywowania pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt, że rejestracja, obsługa konta oraz wymiana punktów na nagrody możliwa jest przez Internet, dzięki czemu zaoszczędzasz czas! Wejdź na i zarejestruj Twoją firmę, a dostaniesz od nas punktów na powitanie! Centrum Obsługi Programu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Telefon: DODATKOWE OFERTY PLL LOT DLA PASAŻERÓW LOT FLY AND DRIVE jest wspólnym programem PLL LOT oraz międzynarodowej sieci wynajmu samochodów AVIS. Posiadacze biletu na połączenie PLL LOT dokonując rezerwacji samochodu AVIS mogą skorzystać z atrakcyjnych stawek na wynajem. Specjalnie dla pasażerów PLL LOT przygotowane zostały niezwykle atrakcyjne stawki zawierające nielimitowaną liczbę kilometrów, ubezpieczenie od uszkodzenia, ubezpieczenie od kradzieży oraz lokalny podatek. Szczególnie korzystne stawki oferowane są przy wynajmie samochodu na terenie Polski. Uczestnicy programu Miles & More otrzymają 500 mil premiowych za każdy wynajem samochodu w sieci AVIS. Aby skorzystać ze specjalnych stawek programu LOT Fly and Drive, wystarczy w momencie zakładania rezerwacji w sieci AVIS podać właściwy numer zniżki AWD, następnie w ciągu 24 godzin od przylotu do wybranego portu, w biurze AVIS okazać kartę pokładową, bilet lotniczy lub kartę Miles & More. Pasażerowie PLL LOT, którzy nie zdążyli dokonać rezerwacji przed odlotem mogą również po okazaniu powyższych dokumentów, skorzystać z preferencyjnych stawek programu LOT Fly and Drive*. Rezerwacji samochodu AVIS można dokonać na stronie dzwoniąc do Biura Rezerwacji AVIS ** lub do Telefonicznego Centrum Rezerwacji i Sprzedaży PLL LOT Więcej informacji nt gromadzenia mil oraz dodatkowych przywilejów dla uczestników programu Miles & More przy wynajmie samochodów w sieci AVIS można znaleźć na stronie: Numer zniżki AWD dla pasażerów PLL LOT N * w miarę dostępności samochodów ** koszt połączenia według taryfy lokalnej na terenie Polski 17

18 TRAVEL TIPS BEFORE THE JOURNEY BOOKING AND TICKET SALES WHERE AND HOW CAN A TICKET BE BOUGHT? Tickets can be bought from LOT Polish Airlines over the Internet at This service is available on a 24h basis. The system is operating in Poland, Austria, Belarus, Belgium, Norway, Slovakia, Estonia, Bulgaria, Canada, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Holland, Hungary, Israel, Italy, Latvia, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Serbia, Spain, Sweden, Switzerland, Syria, Romania, Russia, Turkey, the Ukraine, the United States and Vietnam. The transactions are completely safe and all data furnished are duly protected. Air tickets are booked and sold also by LOT Polish Airlines offices and travel agencies IATA agents. For a complete list of LOT Polish Airlines offices with addresses and telephones please visit the pages Tickets are also available by phone and Internet. Just call our Call Centre opened 24 hours a day ( ) or use our website and supply your credit card number. A ticket bought by phone or Internet can be delivered to the passenger by . HOW CAN A TICKET BE PAID FOR? Payment for a ticket can be made in cash or by card (payment or credit card). Information about other modes of payment is available at from LOT offices and travel agents. INFORMATION FOR FREQUENT FLYERS Individuals who buy tickets for LOT Polish Airlines flights can collect miles in Miles & More Programme. Passengers who have already enrolled for the programme should quote their card number when booking a ticket or when checking in. For more information about the programmes please see pages HOW TO CONTACT LOT POLISH AIRLINES? The Call Centre in Poland is available 24 hours a day. Please call: * to book and buy a ticket or obtain full information on products and services offered by LOT Polish Airlines. Passengers using mobile phones may contact the Call Centre by calling the following numbers: Information on the Miles & More programme is available in the Miles & More Service Center phone number: +48 (22) The number is available: Monday through Friday, from 8.00 a.m to 6.00 p.m., Saturday from 9.00 a.m. to 5.00 p.m. * the connection charged as a local call 18

19 CALL CENTRE RESERVATION AND SALES: Country Language Telephone number Austria German, English, Polish Belgium French, English, Polish Canada English, Polish Denmark English, Polish Finland English, Polish France (Paris) French, English, Polish Germany German, English, Polish Luxembourg French, English, Polish Toll Free Netherlands English, Polish Italy Italian, English, Polish Ireland English, Polish Norway English, Polish Russia Russian, English, Polish Toll Free Spain Spanish, English, Polish Sweden English, Polish Switzerland German, English, Polish Turkey English, Polish Toll Free United Kingdom English, Polish USA English, Polish From other countries: FARES AND DISCOUNTS LOT Polish Airlines offer their passengers normal and special fares. Special fares, e.g. excursion, youth, group and promotion fares are cheaper than the normal fare, but they are subject to limitations in booking, validity or application period. In addition, LOT Polish Airlines on some selected itineraries also offer discounts for children, youth and senior citizen (persons who reached their 60 years and over). Information on the rates and terms of application of airfares is available from LOT Polish Airlines offices and agents. TICKET VALIDITY A normal-fare air ticket is valid for one year from the commencement of journey. In the case of special rates, the validity period depends on the terms attached to the particular fare. It is entered in the ticket and should be strictly observed. A passenger who fails to comply may incur additional expenses. Fully or partly unused air tickets can be submitted for refund within one year from their expiry date. Ticket refunds are made by the offices from which they were bought, in the same currency in which the payment was made. ATTENTION! Most tickets issued at special fares are subject to refund limitations both before and after commencement of journey. 19

20 REQUIRED DOCUMENTS A passenger who is unable to produce relevant travel documents, e.g. passport, valid visa, seaman s book, vaccination certificates required by the countries to be visited, risks being refused permission to cross the state border by border control authorities. ADDITIONAL SERVICES SELECTION OF SEAT IN THE PLANE (included) The passenger may choose a specific in the plane when making a booking (by telephone or in person), at in any LOT offices or travel agency. EXTRA SEAT (paid service) In order to improve travel comfort, the passenger may book and pay for an extra seat on board. SPECIAL MEALS (included) On all international flights in business class and on long-haul flights in economy class, passengers can request a special meal from a menu including 11 alternative meals, e.g. vegetarian, meals that accommodate dietary restrictions, religious diet (Kosher, Muslim and Hindu) as well as special meals for infants and children under and over two years of age. On short- and medium-haul scheduled flights in economy class passengers can request vegetarian meal, kosher meal and special meal for infants under two years of age. Requests for a special meals must be made upon booking of ticket purchase at least 12 hours in advance of scheduled departure time. On domestic flights no special meals are served. SPECIAL ASSISTANCE FOR CHILDREN UNDER 5 YEARS OF AGE (paid service) Parents or guardians are required to provide additional care to children aged under 5, who travel on their own. LOT Polish Airlines offer an additional assistance service to its passengers. An additional flight attendant accompanies the child from the check-in at the airport to the delivery of the child to an authorized person at the destination. SPECIAL ASSISTANCE FOR CHILDREN AGED 5-12 (paid service) Children aged 5-12, travelling alone, require in-flight care. The care is provided by a member of LOT Polish Airlines flight crew and members of ground personnel. Parents or custodians whose children are travelling on their own are required to complete the document Air Carrier Care Order, which is available from LOT Polish Airlines offices or directly at the check-in desk. ATTENTION! Young people aged may travel alone. Upon a special request from parents or custodians, such passengers may travel under custody of a member of flight crew. The care will be arranged in the same way as for children aged SPECIAL ASSISTANCE FOR A PERSON WHO NEEDS SPECIAL CARE (included) Free-of-charge additional assistance provided by a member of ground service personnel can be ordered for passengers who need special care (e.g. elderly or disabled persons). OTHER ADDITIONAL SERVICES Passengers travelling with a baby to/from the US and Canada may order, at the time of booking, a cradle, which is installed on board the plane. Babies up to 6 months of age with the weight up to 10 kilograms can use the cradle. LOT Polish Airlines also offer free transport from the check-in desk to the plane on a wheelchair. For a disabled passenger who needs to travel in a lying position, a stretcher can be ordered, which is installed on board (Boeing 767 and 737). A stretcher-bound has to be accompanied by qualified personnel (eg. doctor, nurse, medical rescuer). The transport of a disabled person on a stretcher is subject to an additional charge. Such service must be requested at least 72 hours prior to departure. Detailed information is available from LOT Polish Airlines sales offices and agents. 20

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIP POLSKA GEN 4.1-1 11 FEB 2010 GEN 4.1 OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIRAC AMDT 094 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK AIP POLSKA GEN 4.1.1-1 08 JAN 2015 GEN

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines Belgium)

Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines Belgium) Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines Belgium) Stan z dnia 20 grudnia 2013 Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe firmy Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH i Belair Airlines AG

Ogólne warunki handlowe firmy Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH i Belair Airlines AG Spis treści A. Ogólne warunki handlowe... 2 1. Definicje... 2 2. Obszar zastosowania... 3 3. Rezerwacja... 3 3.1 Dane kontaktowe dla powiadomień i informacji... 3 3.2 Umowa... 3 3.3 Zmiany rezerwacji lotów...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe i Przewozowe (OWH linii lotniczych Condor Flugdienst GmbH) Stan na dzień 01 sierpnia 2015 r.

Ogólne Warunki Handlowe i Przewozowe (OWH linii lotniczych Condor Flugdienst GmbH) Stan na dzień 01 sierpnia 2015 r. Ogólne Warunki Handlowe i Przewozowe (OWH linii lotniczych Condor Flugdienst GmbH) Stan na dzień 01 sierpnia 2015 r. Ogólne Warunki Handlowe i Przewozowe (OWH linii lotniczych Condor Flugdienst GmbH) Spis

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU linii lotniczych Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU...Listopad 2012 1 2 ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE BAGAŻ: przedmioty, które nie zostały wyłączone z przewozu,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wydane przez Eurolot S.A. na podstawie art. 205 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 100 poz. 696 z późn. zm.). Wersja z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU GRUPY TRAVEL SERVICE. Ważność od dnia 16.12.2014 r.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU GRUPY TRAVEL SERVICE. Ważność od dnia 16.12.2014 r. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU GRUPY TRAVEL SERVICE Ważność od dnia 16.12.2014 r. 1 OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU GRUPY TRAVEL SERVICE 0 SPIS TREŚCI 0 SPIS TREŚCI... 2 1 DEFINICJE...

Bardziej szczegółowo

Paragraf 4: Ceny biletów lotniczych, podatki, opłaty i dopłaty. Paragraf 6: Odprawa pasażerów i zajmowanie miejsc w samolocie

Paragraf 4: Ceny biletów lotniczych, podatki, opłaty i dopłaty. Paragraf 6: Odprawa pasażerów i zajmowanie miejsc w samolocie Warunki & Zasady Frankfurt, listopad 2014 Wydawca: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Paragraf 1: Definicje pojęć Paragraf 2: Zakres obowiązywania Paragraf 3: Bilety lotnicze Paragraf 4: Ceny biletów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki przewozu

Ogólne warunki przewozu Ogólne warunki przewozu 1 Spis treści Wstęp Informacje dotyczące znaczenia określonych wyrażeń wykorzystanych w niniejszym dokumencie, Artykuł 1 Zastosowanie, Artykuł 2 Bilety, Artykuł 3 Ceny, opłaty,

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES AIP POLSKA GEN 4.2-1 05 APR 2012 GEN 4.2 OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS 1.1 Opłaty za usługi nawigacyjne

Bardziej szczegółowo

1419 POL. Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna

1419 POL. Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna Form 1419 POL POLISH Informacje o tym formularzu Uwaga Przed wypełnieniem wniosku należy uważnie przeczytać następujące

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

POLISH SZKOCJI SAMOCHODEM PO DRIVING IN SCOTLAND

POLISH SZKOCJI SAMOCHODEM PO DRIVING IN SCOTLAND POLISH SAMOCHODEM PO SZKOCJI DRIVING IN SCOTLAND SAMOCHODEM PO SZKOCJI DRIVING IN SCOTLAND Edinburgh 2012 DRIVING IN SCOTLAND This booklet is for those from overseas who are living in Scotland and explains

Bardziej szczegółowo

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych obowiązują dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.wezyrholidays.pl, przez Centrum Rezerwacji Wezyr Holidays oraz sieć

Bardziej szczegółowo

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT www.lotnisko-chopina.pl Lotnisko Chopina w Warszawie / Warsaw Chopin Airport 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

Bardziej szczegółowo

Lato/Summer 29.03-24.10.2011

Lato/Summer 29.03-24.10.2011 Lato/Summer 29.03-24.10.2011 ROZKŁAD LOTÓW FLIGHT TIMETABLE SPIS TREŚCI SUMMARY INFO Ważne telefony Important phone numbers............................. 4 Informacje o porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH INFORMACJE OGÓLNE 1. Udostępniony system rezerwacji umożliwia Użytkownikowi Internetu uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych połączeniach

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje 2014

Ważne informacje 2014 2014 Ważne informacje 2014 Important information Sony Consumer Web site At www.sonymobile.com/suppor there is a support section where help and tips are only a few clicks away. Here you will find the latest

Bardziej szczegółowo

Language Glossary ENGLISH - POLISH

Language Glossary ENGLISH - POLISH English Polish Comments Please contact your local British Airways office. Skontaktuj się z lokalnym biurem British Airways. Throughout this web site the terms "partner(s)" and "partnership(s)" are used

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Grudzień 2014. Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi

Wersja 2.0 Grudzień 2014. Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi Wersja 2.0 Grudzień 2014 Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Xerox i graficzny znak towarowy Xerox są znakami

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

Paragraf 15: Terminy zgłaszania roszczeń odszkodowawczych i składania skarg

Paragraf 15: Terminy zgłaszania roszczeń odszkodowawczych i składania skarg Warunki & Zasady Warszawa, Marca 2011 Wydawca: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Customer Service Management FRA XC/S Paragraf 1: Definicje pojęć Paragraf 2: Zakres obowiązywania Paragraf 3: Bilety

Bardziej szczegółowo

Neckermann Polska BP, ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa. Materiały szkoleniowe Neckermann Polska. 1 Neckermann Polska - materiały szkoleniowe 2012-05-18

Neckermann Polska BP, ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa. Materiały szkoleniowe Neckermann Polska. 1 Neckermann Polska - materiały szkoleniowe 2012-05-18 Materiały szkoleniowe Neckermann Polska 1 Centrala i Biura Neckermanna KONTAKT Telefon Telefax Centrala / Helpdesk ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa (22) 536 98 98 (22) 635 96 94 Dokumenty (22) 536 98 90 Finanse

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1 Kup bilety autokarowe EUROLINES online: www.biletyautokarowe.uk EUROLINES Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy UWAGA! Treść

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Wydanie 58 Warunków Imprez Turystycznych Obowiązujące dla imprez turystycznych z katalogów TUI Deutschland Lato 2011 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Deutschland

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego

Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1. SERWIS INTERNETOWY Regulamin korzystania z serwisu internetowego AB TRADING udostępnia swoim Klientom SERWIS INTERNETOWY (zwany dalej Serwisem ) służący zakładaniu rezerwacji, zakupowi biletów lotniczych,

Bardziej szczegółowo

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010.

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010. Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Definicje 1 1.1 Użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju?

Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju? 1 Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kra ju?

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią Regulamin w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo