Wykorzystanie języka w praktyce gospodarczej 341[02].Z2.03

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie języka w praktyce gospodarczej 341[02].Z2.03"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Wykorzystanie języka w praktyce gospodarczej 341[02].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Janina Rosiak mgr Lidia Pszkit dr Patrycja Kamińska opinia językowa Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Katarzyna Maćkowska Konsultacja: mgr Andrzej Zych Korekta: mgr Joanna Fundowicz Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[02].Z2.03. Wykorzystanie języka w praktyce gospodarczej zawartego w programie nauczania dla zawodu technik ekonomista. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 4 3. Cele kształcenia 5 4. Materiał nauczania Podanie o pracę i życiorys (Letter of application and CV) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Korespondencja finansowa i transportowa (Correspondence in Finance and 17 Transport) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Notatka służbowa i protokół ( Memo or Memorandum and Minutes) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Marketing i reklama (Marketing and Advertising) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Postępowanie administracyjne (Administrative Procedures) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Korespondencja Handlowa (Business Correspondence) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Korespondencja osobowa (Personal Correspondence) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 49 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik ten będzie Ci pomocny w doskonaleniu pracy z tekstem w języku angielskim dotyczącym języka praktycznego przydatnego w wykonywaniu zawodu. Zawartość poradnika (pakietu): wprowadzenie, wymagania i umiejętności, jakie powinieneś mieć już opanowane, wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z tym poradnikiem (pakietem), materiał nauczania, czyli wiadomości związane z wykonywaniem Twojego zawodu, zestawy pytań, które pomogą Ci sprawdzić, czy opanowałeś treści podane w materiale nauczania, ćwiczenia, które mają na celu wykształcenie twoich umiejętności praktycznych, sprawdzian postępów. Poradnik zawiera również wykaz literatury oraz materiałów pomocniczych, tj. słowników, opracowań specjalistycznych pomocnych zarówno w trakcie nauki, jak i w wykonywaniu pracy zawodowej. W pakiecie są informacje dotyczące sposobów pisania listów motywacyjnych, życiorysów (CV), sporządzania notatek służbowych i protokołów, dokumentów kadrowych i finansowych, jak również zasad postępowania administracyjnego i technik marketingowych. Oczywiście, poradnik ten zawiera niewielką cześć wiadomości z tego zakresu. Pragnąc rozwijać swoje umiejętności, powinieneś korzystać z literatury podanej w poradniku, jak również z szeregu innych publikacji. W trakcie nauki pomocny Ci będzie nauczyciel, który odpowie na Twoje pytania, rozwieje wątpliwości oraz wskaże Ci dodatkowe źródła informacji. Zamieszczone w poradniku pytania pozwolą Ci na sprawdzenie, czy posiadasz wystarczającą wiedzę z odpowiedniego zakresu materiału oraz czy możesz przystąpić do wykonania ćwiczeń. Jeśli Twoje odpowiedzi będą poprawne, to możesz przejść do dalszego etapu, jeśli nie będziesz wiedział, gdzie masz luki i co powinieneś uzupełnić. Pod warunkiem, oczywiście, że będziesz odpowiadać na pytania samodzielnie. Po etapie sprawdzania stanu Twojej wiedzy będziesz mógł przejść do następnego etapu, czyli do wykonania ćwiczeń praktycznych, których celem jest uzupełnienie i utrwalenie informacji teoretycznych. Po wykonaniu zestawu ćwiczeń będziesz mógł sprawdzić swoje postępy, wykonując test Sprawdzian postępów, zamieszczony zawsze w podrozdziale. Poznanie przez Ciebie całego lub określonej części poradnika będzie stanowiło dla nauczyciela podstawę przeprowadzenia sprawdzianu poziomu przyswojonych wiadomości i ukształtowanych umiejętności. Nauczyciel posłuży się w tym celu Zestawem zadań testowych zawierających różnego rodzaju pytania. W poradniku zamieszczony jest przykładowy test. 3

5 2. WYMAGANIA WSTEPNE Przystępując do realizacji tej jednostki modułowej powinieneś umieć: korzystać z różnych źródeł w celu znalezienia potrzebnych Ci informacji, czytać lub słuchać ze zrozumieniem tekst w języku angielskim na poziomie średnio zaawansowanym (intermediate), zadać pytania do tekstu i udzielić odpowiedzi, posługiwać się słownikiem anglojęzycznym w celu znalezienia definicji nieznanego słowa w języku angielskim, posługiwać się podręcznikiem gramatyki języka angielskiego w celu wyjaśnienia wątpliwości z gramatyki, wymawiać wyrazy angielskie zgodnie z transkrypcją fonetyczną podaną w słowniku bądź w podręcznikach do nauki języka angielskiego, stosować zasady transkrypcji fonetycznej, stosować zasady gramatyki języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym (intermediate). 4

6 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: przeczytać ze zrozumieniem tekst o tematyce zawodowej, zapoznać się z problemami rekrutacji i rynkiem pracy, poznać różne rodzaje listów motywacyjnych i życiorysów, rozróżnić standardy obowiązujące w Wielkiej Brytanii i USA, napisać list motywacyjny i życiorys (CV), zebrać właściwe dokumenty ubiegając się o pracę, poznać sposoby rozliczeń finansowych w handlu krajowym i zagranicznym, sporządzić dokumenty finansowe, sporządzić notatkę służbową i protokół z zebrania, zorganizować kampanię reklamową promującą produkt lub usługę dobierając określone media, dokonać prezentacji oferowanego produktu lub usługi w języku angielskim opracować i przeprowadzić sondaż opinii na temat danego produktu, marki, usługi, preferencji konsumentów, itd., napisać zapytanie ofertowe, dokonać reklamacji towaru lub usługi prowadzić korespondencję handlową prowadzić korespondencję osobową, poznać procedury postępowania administracyjnego. 5

7 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Podanie o pracę i życiorys (Letter of application and CV) Materiał nauczania When a company needs to recruit new workforce it usually advertises the vacant job or position in a newspaper. Job seekers may then apply for it sending a letter of application/covering letter and their CV/C.V. or resumé giving details of their experience and education. It is absolutely essential to understand the rules of recruitment. The employer does not know the candidate personally and they enjoy the privilege of choosing the best and most suitable candidate and eventually pay for it. This is why the information they process from the application is crucial. They prepare a short list of candidates to be invited for the interview. The most attractive candidate seems to be a young person with considerable experience. Many young people, especially students, who gain rather theoretical knowledge at the university, fight this contradiction by going to internships to foreign countries. This way they have a chance to get a job experience and practice a foreign language as well. Then they can mention it in their CV. Applying for a job involves creating a positive image of a candidate and encouraging the employer to be interested in them. That is why it is best if this image is true and if all information you give can be easily verified. So it is not advised to put information fluent English and German if you really cannot speak the languages fluently. You can expect the interview, or part of it, to be carried out in those languages. If you apply for a management position it is not necessary be a manager, but you need to realize that this position requires leadership and organizational skills as well as motivational and communicational skills. You need to be ambitious, have initiative, be assertive and brave. If you apply for such a post, you need to convince the employer that you have such potential and the necessary skills, of course. A letter of application is as important as a CV in that it often provides the first direct contact between a candidate and an employer. Both CV and a letter of application should be well written, clear, neat and true. If this letter is not well written and presented, it will make poor impression. The letter of application normally contains four paragraphs in which you should: confirm that you wish to apply and say where you learned about the job, say why you are interested in the position and relate your interests to those of the company, show that you can contribute to the job by highlighting your most relevant skills and experience, indicate your willingness to attend an interview (and possibly say when you would be free to attend). An application is completed when it contains: a letter of application/covering letter, CV/resumé, copies of diplomas, other certificates. All those documents can be sent by post or by , and in exceptional cases, handed in, personally. But before they are put in an envelope, they should be proofread, corrected and spell checked. Misprints, language errors or factual errors are unacceptable. 6

8 Elements of a CV There are several basic elements that a CV should include. These are: 1) Personal details: a) name printed on top of the page in big letters and bold type, b) address below the name, together with postal code, telephone number/fax number or address, c) date of birth (in the USA you do not give your date of birth), d) marital status married or single (if you have children you may give the information, in the USA however, you usually do not give it). 2) Languages native, fluent, fluent written and spoken, fair/working knowledge or basic. 3) Capabilities/skills those most essential skills or capabilities which may come useful in the post/job you apply for, such as: organizing, leading, motivating, controlling, selling skills, technical skills, good interpersonal skills, good communications skills etc. 4) Achievements usually a few achievements you consider important. 5) Job experience - /Experience/Employment/Career/Work History. You begin from your present position going backwards in time. It is important to mention experience gained, giving facts and figures whenever possible. 6) Education diplomas and certificates are given by the candidate in a sequence from the most recent to the most remote ones. Example: 1990 KNOW HOW Fund training in Kazimierz Dolny Executive Programme 1980 Postgraduate Diploma in financial Management of a Sole Trader Company, Polish Fundation for Staff Training, Szczecin University of Warsaw, English Institute, Master s Degree in English Philology Higher School of Foreign Languages, diploma of Translator in English and Russian 7) Additional information it is recommended to mention here information grouped into: interests/hobbies and activities. Examples: INTERESTS: Skiing, playing tennis and singing in a choir ACHIEVEMENTS: Member of Skiing Club at the University of Szczecin, member of a choir Postcriptum Forms of CV/ Resumé There are a few conventions of writing a resumé. Most often we use the chronological, the functional and the combination resumé (combining the conventions of both a chronological and a functional resumé). Chronological Resumé You give information in the chronological form: both about job experience and education. You also write about your interests and activities. But there is no place to write neither about your achievements, nor objectives you want to reach. Such resumés, therefore, looks rather not very convincing. 7

9 Functional Resumé Functional resumé gives first of all information concerning education, skills and achievements of the applicant/candidate which are relevant to job position they apply for. They include the objectives the candidate defines and aims to reach. This approach favours especially such candidates who have often changed jobs in the past or had a part time job. Combination Resumé Is preferred by the professionals having big job experience who are looking for a challenge or change. Giving chronologically periods of employment may convince the employer about big experience, but the short profile may focus on the candidate s strengths and new objectives. Examples: WITOLD KOVALSKI Warsaw Telephone: Fax: Chronological Resumé EXPERIENCE present Polish Company, Poland: the Chief Executive Officer and Member of the 1998 Board of Directors, responsible for the production and sales of furniture in Poland and in Germany, Developed the company from a medium size factory employing 170 workers to a company employing almost 1000 employees at the moment, Increased the turnover of the company 6 fold Chemipol Ltd, Director responsible for Production, Developed the sector of building materials by introducing the assembly line and mechanical system of painting and cutting monitored by a computer. Hannyssan Ltd, Production Manager, introduced soap liquid to which I have patent rights Technical University of Szczecin, Chemical Engineer EDUCATION Technical University of Szczecin, Faculty of Chemistry Chemical Secondary School in Szczecin WITOLD KOVALSKI Warsaw ul. Czorsztyńska 8/6 Telephone: Fax: Functional Resumé DATE OF BIRTH: MARITAL STATUS: married LANGUAGES: Polish: native language English: fair knowledge in writing and speaking Russian: working knowledge in speaking OBJECTIVE: A management position with a production company 8

10 EDUCATION: Technical University of Szczecin, Faculty of Chemistry CAPABILITIES: Experience in handling production processes High Management Skills High Marketing Skills Excellent Organizational Skills Ability to work under pressure Computer Skills AHIEVEMENTS: Introduced a system of motivating employees based on incentive, managed to enlarge the workforce and to increase the turnover 6 times during his time in office. Introduced special systems of monitoring quality and packing. INTERESTS: Hunting, shooting and fishing ACTIVITIES: President of the Hunting Club in Drawsko Combination Resumé Curriculum Vitae WITOLD KOVALSKI Warsaw ul. Czorsztyńska 8/6 Telephone: Fax: DATE OF BIRTH: MARITAL STATUS: Married, 1 child LANGUAGES: Polish: native language Russian: working knowledge PROFILE: Highly EFFICIENT MANAGER and ENGINEER KEY SKILLS: Controlling finance, production and marketing EDUCATION: Technical University of Szczecin, Faculty of Chemistry AHIEVEMENTS: Developed my own liquid soap and my own system of motivating the workforce based on incentive, developed present company by enlarging the workforce (6 times) and increasing the turnover (6 times). EDUCATION: Technical University of Szczecin, Faculty of Chemistry EXPERIENCE: PRESENT Polipol Co Ltd, Chief Executive Officer and Member of the Board of Directors Chemipol Ltd, Director responsible for Production Developed the sector of building materials by introducing the assembly line and mechanical system of painting and cutting monitored by a computer Hannyssan Ltd, Production Manager, introduced soap liquid to which I have patent rights. INTERESTS: Hunting, shooting and fishing ACTIVITIES: President of the Hunting Club in Drawsko 9

11 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Do you understand the rules of recruitment? 2. What do you have to do to have a chance to be shortlisted for an interview? 3. What are you not advised to write in a CV? 4. What does a letter of application contain? 5. What do you have to attach to a letter of application? 6. What should you do before you send your application? 7. Are there any differences between a CV sent to America and that sent to the UK? 8. What are most common forms of a resumé? 9. Can you apply for a managerial position if you are not yet a manager? 10. Do you give information about your family in a resumé? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Please read the text in the frame and answer the questions. Movement from Job to Job People change their jobs or leave employment for various reasons. A large number of people leave the workforce each year either permanently for example, through retirement or else temporarily, for example owing to family commitments. Many others join the workforce, such as school-leavers looking for work for the first time and women returning to work after having children. Among those who remain in work, there is a significant amount of job mobility. Younger people move job more frequently. Older people, by contrast, change jobs less often. Labour mobility can also occur where employers post their employees to a new location or where firms relocate to the new area and seek to take their existing workforces with them. Employers will usually assist their staff with a relocation package, which might include such things as: help with selling their present house and finding a new one in their new area of work; time off work to visit the new area and make necessary arrangements; and financial compensation for disturbance. Promotion One of the reasons people change jobs is to further their careers by taking a more senior post. Promotion is often also available within a firm or organization, especially where it is a large employer. Often a vacant post will be advertised both externally and also within a firm, allowing people to come forward who feel ready for new responsibilities. Many companies appraise their staff on a regular basis often annually among other measures to help assess training needs and readiness for promotion. In smaller firms, by contrast, there are generally fewer opportunities for internal promotion and so it is common for employers of such organisations to have to look outside for work in a more senior position. Employment Rights Employees in Britain are entitled to a wide level of protection under the law. Many employees have: the right to receive a written statement of the main employment particulars within two months of starting work; the right to an itemized pay statement showing gross pay and deductions; protection against unfair dismissal; 10

12 protection against discrimination on the grounds of sex and race; protection against dismissal, action short of dismissal and refusal of employment, on the grounds of trade union membership or non-membership; protection against dismissal, or other action for taking certain types of action on health and safety grounds; a minimum period of notice in the event of dismissal; the right to a lump-sum redundancy payment if their job ceases to exist; the rights, for pregnant women, to time off for antenatal care, 14 weeks statutory maternity benefits maintained, to be able to return to work after this period, and protection against dismissal because of pregnancy; and protection against dismissal for asserting a statutory employment right. For some of these rights, there is a requirement for a minimum qualifying period, generally of two years, before they apply. A network of industrial tribunals exists to hear employees complaints against alleged breaches of their rights. źródło: Employment in Britain. Foreign and commonwealth office. Col Publishing Services. UK What is the reason for people to change jobs? 2. Which age groups show the greatest mobility? 3. Are people in Britain often relocated? 4. How is a vacancy advertised? 5. How often is the staff given appraisal? 6. What do employees usually receive two months after they start work? 7. What happens if the employee s job ceases to exist? 8. Are women protected by law during pregnancy? 9. What happens if an employer breaches the employee s rights? 10. Do all employees enjoy the same kind of protection? 1) przeczytać uważnie tekst zamieszczony w ramce (jeśli nie rozumiesz jakiegoś słowa lub zwrotu, to skorzystaj ze słownika), 2) odpowiedzieć pisemnie na pytania, 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. słownik polsko-angielski, słownik angielsko-polski ekonomiczny. Ćwiczenie 2 Please write a short profile of your personality. You may choose from the following qualities. Personality profile I am the sort of person who. has lots of new ideas, has lots of energy, is talkative, gets on well with people, relaxes easily, seeks variety, is sociable, is inquisitive, 11

13 likes to understand things, enjoys organising people, enjoys organizing events, is calm, is cheerful, resolves conflicts at work, develops new approaches. 1) napisać krótką charakterystykę swojej osoby, 2) możesz wybrać cechy, które są podane w ćwiczeniu, 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. słownik polsko-angielski, słownik angielsko-polski ekonomiczny. Ćwiczenie 3 Put the following qualities of human personality into 2 categories: strengths (+) and weaknesses (-). easy-going, calm, hard-working, bright, clever, dull, slow, neurotic, quick-tempered, moody, responsible, reliable, careless, enterprising, sharp, polite, inquisitive, extrovert, introvert, rude, limited, shy, bold, timid 1) przyporządkować podane cechy osobowości człowieka do jednej z dwóch kategorii: mocnych stron (+) i słabych stron (-). Przeczytać uważnie tekst zamieszczony w ramce, 2) jeśli nie rozumiesz jakiegoś słowa, to skorzystaj ze słownika, 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. słownik polsko-angielski, słownik angielsko-polski ekonomiczny. Ćwiczenie 4 Below you will find details from Janet Murray s letter of application. Look at the outline of the letter and indicate where (1-10) the information (a-j) below should go

14 Janet Murray 10 a) Although I am presently employed by a non-profit making organization, it has always been my intention to work in a commercial environment. I would particularly welcome the chance to work for your company as I have long admired both the quality of the products that it provides and its position as a defender of environmental causes. As you will notice on my enclosed CV, the job you are offering suits both my personal and professional interests. b) I would be pleased to discuss my curriculum vitae with you in more detail at an interview. In the meantime, please do not hesitate to contact me if you require further information. I look forward to hearing from you. c) Dear Ms Baudoin d) 8 th January 2000 e) I am writing to apply for the position which was advertised last month in The Independent. 13

15 f) 52 Hanover Street Edinburgh EH2 5LM UK g) Nathalie Baudoin Patagonia Gmbh Reitmorstrasse Munich 22 Germany h) My work experience has familiarised me with many of the challenges involved in public relations today. I am sure that this, together with my understanding of the needs and expectations of sport and nature enthusiasts, would be extremely relevant to the position. Moreover, as my mother is German, I am fluent in this language and would definitely enjoy working in a German-speaking environment. i) Janet Murray j) Yours sincerely 1) przeczytać list aplikacyjny od Janet Murray, 2) dopasować informacje zamieszczone w punktach a j do luk (1 10) pozostawionych w liście, 3) poszukać wskazówek w Materiale nauczania, jeśli nie znasz odpowiedzi. słownik polsko-angielski, słownik angielsko-polski ekonomiczny. Ćwiczenie 5 Work in pairs. Read the job advertisement, CV and refer back to the letter of application. Do you think that Janet has a chance of getting the job? What are her strengths and weaknesses? PREFER A CAMPING TRIP TO A COCKTAIL PARTY? PATAGONIA has a new position open: Public Affairs Associate Job is based in Munich. Candidates must have substantial PR/press experience and strong writing skills. They must have serious proficiency in technical sports (skiing, kayaking, climbing ) and outdoor experience. German mother tongue. Environmental background is a plus. No glamour it s a gritty job! Patagonia is a Californian company which designs and distributes functional outdoor clothing. Send CV with a picture to: 14

16 Nathalie Baudoin Patagonia Gmbh Reitmorstrasse Munich 22 Germany The interviews will be in Munich during last week of February. CURRUCULUM VITAE Personal Details Janet Murray 52 Hanover Street Edinburgh EH2 5LM Scotland Phone: photo Education London Chamber of Commerce and Industry Diploma in Public Relations University of London BA (Honours) in Journalism and Media Studies (Class II) Broadfield School, Brighton A levels in German (A), English (B), History (B) and Geography (C) Professional Experience 1995-present Public Relations Officer, Scottish Nature Trust Responsible for researching and writing articles on all aspects of the Trust s activities and ensuring their distribution to the press Editor of the Trust s monthly journal In charge of relations with European environmental agencies Press Officer, Highlands Tourist Board Preparation of promotional materials and brochures Co-ordination of media coverage Summer of 1990 and 1991 The Glasgow Tribune newspaper Two-three month training periods as assistant to the Sports Editor Arranging and conducting interviews Preparation of articles covering local community sports events Skills IT Languages Additional Office 2000 and Windows NT, Excel, Internet, Powerpoint Fluent German and proficient French Driving licence (car and motocycle) Activities Cross-country skiing, rock climbing and swimming Ski Instructor (grade II) Secretary of the local branch of Action, an association organizing sports activities of disabled children 15

17 References Geoffrey Williams Proffesor of Journalism University of London Brenda Denholm Sports Editor The Glasgow Tribune 1) przeczytać uważnie ogłoszenie o pracę, CV i odnieść się do podania o pracę od Janet Murray, 2) zastanowić się, czy Janet ma szansę otrzymania pracy, o którą się ubiega, 3) odpowiedzieć, jakie są jej mocne i słabe strony, 4) przedyskutować z kolegą/koleżanką swoje opinie. słownik polsko-angielski, słownik angielsko-polski ekonomiczny Sprawdzian postępów Please answer Y (yes) or N (no) to the following statements: Odpowiedz T (tak) lub N (nie) na następujące stwierdzenia: Yes No 1) if you do not know the language very well you should write: fluent, 2) if your job stops to exist you are entitled to a lump-sum compensation, 3) employees in the U.K. are given appraisals once a month, 4) if you retire you are made redundant, 5) black people cannot be discriminated against on the grounds of race/colour, 6) people in the U.K. are often relocated, 7) in you CV you write about your skills and experience, 8) you learn about a job vacancy from colleagues, 9) in your letter of application you enclose copies of diplomas and certificates, 10) a good CV is usually assertive. 16

18 4.2. Korespondencja finansowa i transportowa (Correspondence in Finance and Transport) Materiał nauczania Trade between countries within a free trade area and within the European Union is simple and many firms pay for goods by cheque and use their own transport to deliver goods across frontiers. No special customs documentation is required for trade between firms in different parts of the EU, but VAT (value added tax) rates vary from country to country. Methods of payment maybe on a cash with order basis (or cash deposit with order), an open account (as in most domestic trade, where the buyer pays the supplier soon after receiving the goods), by irrevocable letter of credit or by bill of exchange. Exporters and importers often prefer the security of payment by confirmed irrevocable letter of credit when dealing with unknown firms in distant countries. Methods of Payment in Foreign Trade Letter of Credit The Irrevocable Letter of Credit is the most commonly used method of payment for imports. Exporters can be sure that they will be paid when they dispatch the goods and importers have proof that the goods have been dispatched according to their instructions. The letter is an inter-bank communication. The two banks take full responsibility that both shipment and payments are in order. 1. Importer and exporter agree a sales contract and the terms of the Documentary Credit. 2. Importer asks their bank to open a Documentary Credit in the exporter's favour. 3. The importer's bank (the issuing bank) sends a Letter of Credit to a bank in the exporter's country (the advising bank). 4. The exporter presents the shipping documents to the advising bank as proof that the shipment has been dispatched. If everything is in order, they are paid. 5. The advising bank sends the documents to the issuing bank. 6. The advising bank sends the documents to the importer, who uses them to obtain delivery of the goods. Cash with order (CWO) Note that cash simply means money in this context. This method is uncommon since you extend credit to your supplier; in addition you run the risk that the goods will not be dispatched in accordance with the contract terms. But this is usual with mail order, where you pay by Eurocheque or cheque or by using a credit card. In business, CWO contracts often include provision for partial advance payments in the form of deposits (normally between 10 per cent and 20 per cent of the contract price). Or they include progress payments at various stages of manufacture (particularly for capital goods). Then the remainder of the payment is usually made by one of the methods described below. Open account This is a simple agreement in which you agree to pay for the goods after you have received them, usually on a monthly basis. There are various ways in which you can send money to your suppliers under open account. Your suppliers may suggest the method to be used, for example: 17

19 Cheque: This is usually the slowest method of payment. Your suppliers may have charges from their own bank and also from banks in your country since a cheque has to be cleared through the international banking system before they receive credit. Different banks have different methods and this could take as long as a month. For these reasons your suppliers may not accept payment by cheque. Banker's draft: You can arrange for your bank to issue a draft, which is a kind of cheque, drawn on an overseas bank in either sterling or foreign currency. You send this direct to your suppliers who pay it into their bank account. Then they will usually receive immediate credit, Telegraphic Transfer: This is the fastest method of sending money abroad but costs a little more than most other methods of transferring money. Your bank instructs an overseas bank, by cable or telex, to pay a stated amount of money to your suppliers. Your own or foreign currency may be sent in this way. If you wish, the overseas bank can be instructed to inform your suppliers as soon as the money arrives, International Payment Order: You can arrange for your bank to instruct an overseas bank to make payment to your supplier, by airmail. International Payment Orders are slower than Telegraphic Transfers, but they are slightly cheaper because there are no cable costs, International Money Orders: These can be purchased from your bank. You post the money order to your suppliers and they receive immediate credit from their bank in the same way as with a draft. This is a very cheap and simple way to make payment of relatively small amounts. Documentary Bill of Exchange This is a popular way of arranging payment and offers benefits for both you and your suppliers. The main advantage is that you are not required to make payment until your suppliers have dispatched the goods. Your suppliers are protected by law and also know that money owned against bills of exchange can easily be obtained. It is in effect a demand for payment from your suppliers. They will draw it up on a specially printed form or on their own headed notepaper and forward it to their bank, together with the documents relating to the transaction. These may include a transport document proving that the goods have been dispatched. The overseas bank will send the bill and documents to a bank in your country for 'collection'. Your bank will notify you of the arrival of the documents and will pass them on to you provided that: if the bill is drawn 'at sight', you pay the amount of the bill in full when it is presented to you. if the bill is drawn payable after a certain number of days you 'accept' the bill. It means that you sign across the bill your agreement to pay the amount in full on the due date. Terms of delivery Prices for exports may by quoted in the buyer s currency, the seller s currency or in a third hard currency (e.g. US dollars or Swiss Francs). The price quoted always indicates the terms of delivery, which conform to the international standard Incoterms. The terms of delivery that are most common depend on the kinds of goods being traded and the countries between which the trade is taking place. The most common terms of delivery are: CIF this price covers Cost, Insurance and Fright to a named port of destination in the buyer s country. EXW this price is the Ex-Works cost of the goods. The buyer arranges collection from the supplier and pays for the fright carriage and insurance. 18

20 FOB this price includes all costs of the goods Free On Board of a ship (or aircraft) whose destination is stated in the contract. The buyer pays for onward shipment and insurance. Documents The most commonly used documents in the foreign/home trade are: Invoice, Proforma invoice, Bill of lading. However different other documents may be required, such as: Air Waybill, See Waybill, Shipping Note, Dangerous Goods Note, Certificate of Insurance. The Invoice In the context of international trade, the invoice provides information about the goods exchanged between the exporter and the importer. This document is prepared by the exporter and includes the description of the goods, their price and the quantity supplied. The properly constructed invoice should contain the following: exporter s name and address, importer s name and address, date of issue, description of the goods, cost of freight and insurance (if specifically requested), total amount payable, shipment terms (CIF=cost, insurance and freight; the port of destination is named), number and type of packages, the contents of individual packages, the export and/or import licence numbers, marks and numbers on packages, signature of the exporter Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania dotyczące korespondencji finansowej i transportowej, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. What is the Documentary Credit? 2. What is CWO (Cash with Order)? 3. What are partial advance payments? 4. Why don t suppliers like payments by cheque? 5. What are International Payment Orders? 6. Why are International Payment Orders popular with suppliers? 7. What amount of money is paid for the bill drawn at sight? 8. When do we write ACCEPT across the bill? 9. What are Incoterms? 10. Who pays the cost of insurance in FOB delivery? 19

Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01

Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02

Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1 elektrycznych Jednostka modułowa Posługiwanie się językiem obcym w branży mechatronicznej 311410.M1. J3 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND Eleventh Quarterly Report January - March, 1994 Volume 1 BEST AVAILABLE DaCU ENT CENTER ON EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT The Ohio State University Columbus

Bardziej szczegółowo

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu:

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: Rozdział II Czytanie 1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: A/ Barbican studio to let in EC1.

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment.

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment. GET THAT JOB LESSON 1 Curriculum Vitae Patrice: Merry: CV, actually, stands for Curriculum Vitae, which is Latin, actually, it s Latin, it stands for 'the story of my life'. But CV is the term people use

Bardziej szczegółowo

The Final Report. Development Alternatives, Inc. (DM) Business Information Center @IC) Project

The Final Report. Development Alternatives, Inc. (DM) Business Information Center @IC) Project The Final Report Submitted by Development Alternatives, Inc. (DM) for Contract No.: 181-0023-3-00-5202 Business Information Center @IC) Project Warsaw, June 30,1997 Final Report Business Information Center

Bardziej szczegółowo

4-5 December Novotel Warszawa Centrum

4-5 December Novotel Warszawa Centrum nr 10 / (41) LISTOPAD 2013 ISSN 2081-1683 Cena 40 PLN / 10 Euro (w tym 8% VAT) LISToPAD 2013 4-5 December Novotel Warszawa Centrum Zapraszamy do serwisu WWW.THECITY.COM.PL 2 nd Edition Smart Strategies

Bardziej szczegółowo

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce The findings and conclusions presented in this report do not necessarily represent the position of the World Bank and

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683 The Polish commercial 2012 REAL ESTATE REVIEW Nieruchomości komercyjne w Polsce issn 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% VaT) 6-7-8-9 march 2 01 2 Cannes Palais des Festivals 4 days to attend the leading Real

Bardziej szczegółowo

Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1839367

Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1839367 Financial Analysis in the Firm A value-based liquidity framework. Grzegorz Marek Michalski Wroclaw University of Economics Academy of Management and Administration in Opole michalskig@onet.pl http://michalskig.com/

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1. (english & polish)

Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1. (english & polish) Maria Czerepaniak-Walczak Elżbieta Perzycka Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1 (english & polish) Szczecin 2013 Maria Czerepaniak Walczak & Elżbieta Perzycka Culture of Trust

Bardziej szczegółowo

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Project no.: 016020 Project acronym: ATVN-EU-GP Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Instrument: SSA Thematic Priority: IST D5 Interviews with

Bardziej szczegółowo

Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI

Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Composition of the Scientific Papers Council of the Faculty of Management of

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

The Translator and the Computer

The Translator and the Computer Tadeusz Piotrowski, Łukasz Grabowski (editors) The Translator and the Computer Proceedings of a Conference held in Wrocław, April 20 21, 2012, organized by the Philological School of Higher Education and

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

= the Chief Executive Officer, dyrektor naczelny - praca, stanowisko - firma, przedsiębiorstwo. - dokument przedstawiający strategię/plan działania

= the Chief Executive Officer, dyrektor naczelny - praca, stanowisko - firma, przedsiębiorstwo. - dokument przedstawiający strategię/plan działania Talk About Business Lesson 1 Strategy The CEO spent his first months in the job talking to managers in the company and formulating his strategy document. The day came for him to make his presentation to

Bardziej szczegółowo

CNG Safety Changing Perceptions into Reality

CNG Safety Changing Perceptions into Reality Global and Russian Energy Outlook to 2040 CNG Safety Changing Perceptions into Reality IAA Nutzfahrzeuge in Hannover: LNG-Tankstellen Nowa Kia Soul LPG test PHOTO - bevezetem PLAY IT SAFE WITH NON HAZARDOUS

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2011 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych

Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 4 CZĘŚĆ I http://piz.san.edu.pl Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych Redakcja Maciej Dębski Anna Jupowicz-Ginalska Łódź

Bardziej szczegółowo

The Linguistic Academy Journal of Interdisciplinary Language Studies

The Linguistic Academy Journal of Interdisciplinary Language Studies ISSN 2083-120X The Linguistic Academy Journal of Interdisciplinary Language Studies Roczniki Naukowe Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie Nr 2, Rok Akademicki 2011/2012 Warszawa 2012 LAJILS 2.indb

Bardziej szczegółowo

Raport ze spotkania grupy partnerskiej

Raport ze spotkania grupy partnerskiej Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Projekt Partnerski Grundtviga Tytuł projektu: Osoby 50 plus na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Pierwsze spotkanie w Polsce Katowice, 26 29 listopad 2013

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA CZŁOWIEK 1. Who is, in your opinion, the most beautiful woman / the most handsome man you have ever seen? Justify your choice. 2. What clothes do you feel most comfortable in? 3. What makes you laugh?

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 1(13) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2011 SPIS TREŚCI 1. Nina STĘPNICKA Nowoczesne formy współpracy przedsiębiorstw handlowych w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo