Wykorzystanie języka w praktyce gospodarczej 341[02].Z2.03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie języka w praktyce gospodarczej 341[02].Z2.03"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Wykorzystanie języka w praktyce gospodarczej 341[02].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Janina Rosiak mgr Lidia Pszkit dr Patrycja Kamińska opinia językowa Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Katarzyna Maćkowska Konsultacja: mgr Andrzej Zych Korekta: mgr Joanna Fundowicz Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[02].Z2.03. Wykorzystanie języka w praktyce gospodarczej zawartego w programie nauczania dla zawodu technik ekonomista. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 4 3. Cele kształcenia 5 4. Materiał nauczania Podanie o pracę i życiorys (Letter of application and CV) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Korespondencja finansowa i transportowa (Correspondence in Finance and 17 Transport) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Notatka służbowa i protokół ( Memo or Memorandum and Minutes) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Marketing i reklama (Marketing and Advertising) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Postępowanie administracyjne (Administrative Procedures) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Korespondencja Handlowa (Business Correspondence) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Korespondencja osobowa (Personal Correspondence) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 49 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik ten będzie Ci pomocny w doskonaleniu pracy z tekstem w języku angielskim dotyczącym języka praktycznego przydatnego w wykonywaniu zawodu. Zawartość poradnika (pakietu): wprowadzenie, wymagania i umiejętności, jakie powinieneś mieć już opanowane, wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z tym poradnikiem (pakietem), materiał nauczania, czyli wiadomości związane z wykonywaniem Twojego zawodu, zestawy pytań, które pomogą Ci sprawdzić, czy opanowałeś treści podane w materiale nauczania, ćwiczenia, które mają na celu wykształcenie twoich umiejętności praktycznych, sprawdzian postępów. Poradnik zawiera również wykaz literatury oraz materiałów pomocniczych, tj. słowników, opracowań specjalistycznych pomocnych zarówno w trakcie nauki, jak i w wykonywaniu pracy zawodowej. W pakiecie są informacje dotyczące sposobów pisania listów motywacyjnych, życiorysów (CV), sporządzania notatek służbowych i protokołów, dokumentów kadrowych i finansowych, jak również zasad postępowania administracyjnego i technik marketingowych. Oczywiście, poradnik ten zawiera niewielką cześć wiadomości z tego zakresu. Pragnąc rozwijać swoje umiejętności, powinieneś korzystać z literatury podanej w poradniku, jak również z szeregu innych publikacji. W trakcie nauki pomocny Ci będzie nauczyciel, który odpowie na Twoje pytania, rozwieje wątpliwości oraz wskaże Ci dodatkowe źródła informacji. Zamieszczone w poradniku pytania pozwolą Ci na sprawdzenie, czy posiadasz wystarczającą wiedzę z odpowiedniego zakresu materiału oraz czy możesz przystąpić do wykonania ćwiczeń. Jeśli Twoje odpowiedzi będą poprawne, to możesz przejść do dalszego etapu, jeśli nie będziesz wiedział, gdzie masz luki i co powinieneś uzupełnić. Pod warunkiem, oczywiście, że będziesz odpowiadać na pytania samodzielnie. Po etapie sprawdzania stanu Twojej wiedzy będziesz mógł przejść do następnego etapu, czyli do wykonania ćwiczeń praktycznych, których celem jest uzupełnienie i utrwalenie informacji teoretycznych. Po wykonaniu zestawu ćwiczeń będziesz mógł sprawdzić swoje postępy, wykonując test Sprawdzian postępów, zamieszczony zawsze w podrozdziale. Poznanie przez Ciebie całego lub określonej części poradnika będzie stanowiło dla nauczyciela podstawę przeprowadzenia sprawdzianu poziomu przyswojonych wiadomości i ukształtowanych umiejętności. Nauczyciel posłuży się w tym celu Zestawem zadań testowych zawierających różnego rodzaju pytania. W poradniku zamieszczony jest przykładowy test. 3

5 2. WYMAGANIA WSTEPNE Przystępując do realizacji tej jednostki modułowej powinieneś umieć: korzystać z różnych źródeł w celu znalezienia potrzebnych Ci informacji, czytać lub słuchać ze zrozumieniem tekst w języku angielskim na poziomie średnio zaawansowanym (intermediate), zadać pytania do tekstu i udzielić odpowiedzi, posługiwać się słownikiem anglojęzycznym w celu znalezienia definicji nieznanego słowa w języku angielskim, posługiwać się podręcznikiem gramatyki języka angielskiego w celu wyjaśnienia wątpliwości z gramatyki, wymawiać wyrazy angielskie zgodnie z transkrypcją fonetyczną podaną w słowniku bądź w podręcznikach do nauki języka angielskiego, stosować zasady transkrypcji fonetycznej, stosować zasady gramatyki języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym (intermediate). 4

6 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: przeczytać ze zrozumieniem tekst o tematyce zawodowej, zapoznać się z problemami rekrutacji i rynkiem pracy, poznać różne rodzaje listów motywacyjnych i życiorysów, rozróżnić standardy obowiązujące w Wielkiej Brytanii i USA, napisać list motywacyjny i życiorys (CV), zebrać właściwe dokumenty ubiegając się o pracę, poznać sposoby rozliczeń finansowych w handlu krajowym i zagranicznym, sporządzić dokumenty finansowe, sporządzić notatkę służbową i protokół z zebrania, zorganizować kampanię reklamową promującą produkt lub usługę dobierając określone media, dokonać prezentacji oferowanego produktu lub usługi w języku angielskim opracować i przeprowadzić sondaż opinii na temat danego produktu, marki, usługi, preferencji konsumentów, itd., napisać zapytanie ofertowe, dokonać reklamacji towaru lub usługi prowadzić korespondencję handlową prowadzić korespondencję osobową, poznać procedury postępowania administracyjnego. 5

7 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Podanie o pracę i życiorys (Letter of application and CV) Materiał nauczania When a company needs to recruit new workforce it usually advertises the vacant job or position in a newspaper. Job seekers may then apply for it sending a letter of application/covering letter and their CV/C.V. or resumé giving details of their experience and education. It is absolutely essential to understand the rules of recruitment. The employer does not know the candidate personally and they enjoy the privilege of choosing the best and most suitable candidate and eventually pay for it. This is why the information they process from the application is crucial. They prepare a short list of candidates to be invited for the interview. The most attractive candidate seems to be a young person with considerable experience. Many young people, especially students, who gain rather theoretical knowledge at the university, fight this contradiction by going to internships to foreign countries. This way they have a chance to get a job experience and practice a foreign language as well. Then they can mention it in their CV. Applying for a job involves creating a positive image of a candidate and encouraging the employer to be interested in them. That is why it is best if this image is true and if all information you give can be easily verified. So it is not advised to put information fluent English and German if you really cannot speak the languages fluently. You can expect the interview, or part of it, to be carried out in those languages. If you apply for a management position it is not necessary be a manager, but you need to realize that this position requires leadership and organizational skills as well as motivational and communicational skills. You need to be ambitious, have initiative, be assertive and brave. If you apply for such a post, you need to convince the employer that you have such potential and the necessary skills, of course. A letter of application is as important as a CV in that it often provides the first direct contact between a candidate and an employer. Both CV and a letter of application should be well written, clear, neat and true. If this letter is not well written and presented, it will make poor impression. The letter of application normally contains four paragraphs in which you should: confirm that you wish to apply and say where you learned about the job, say why you are interested in the position and relate your interests to those of the company, show that you can contribute to the job by highlighting your most relevant skills and experience, indicate your willingness to attend an interview (and possibly say when you would be free to attend). An application is completed when it contains: a letter of application/covering letter, CV/resumé, copies of diplomas, other certificates. All those documents can be sent by post or by , and in exceptional cases, handed in, personally. But before they are put in an envelope, they should be proofread, corrected and spell checked. Misprints, language errors or factual errors are unacceptable. 6

8 Elements of a CV There are several basic elements that a CV should include. These are: 1) Personal details: a) name printed on top of the page in big letters and bold type, b) address below the name, together with postal code, telephone number/fax number or address, c) date of birth (in the USA you do not give your date of birth), d) marital status married or single (if you have children you may give the information, in the USA however, you usually do not give it). 2) Languages native, fluent, fluent written and spoken, fair/working knowledge or basic. 3) Capabilities/skills those most essential skills or capabilities which may come useful in the post/job you apply for, such as: organizing, leading, motivating, controlling, selling skills, technical skills, good interpersonal skills, good communications skills etc. 4) Achievements usually a few achievements you consider important. 5) Job experience - /Experience/Employment/Career/Work History. You begin from your present position going backwards in time. It is important to mention experience gained, giving facts and figures whenever possible. 6) Education diplomas and certificates are given by the candidate in a sequence from the most recent to the most remote ones. Example: 1990 KNOW HOW Fund training in Kazimierz Dolny Executive Programme 1980 Postgraduate Diploma in financial Management of a Sole Trader Company, Polish Fundation for Staff Training, Szczecin University of Warsaw, English Institute, Master s Degree in English Philology Higher School of Foreign Languages, diploma of Translator in English and Russian 7) Additional information it is recommended to mention here information grouped into: interests/hobbies and activities. Examples: INTERESTS: Skiing, playing tennis and singing in a choir ACHIEVEMENTS: Member of Skiing Club at the University of Szczecin, member of a choir Postcriptum Forms of CV/ Resumé There are a few conventions of writing a resumé. Most often we use the chronological, the functional and the combination resumé (combining the conventions of both a chronological and a functional resumé). Chronological Resumé You give information in the chronological form: both about job experience and education. You also write about your interests and activities. But there is no place to write neither about your achievements, nor objectives you want to reach. Such resumés, therefore, looks rather not very convincing. 7

9 Functional Resumé Functional resumé gives first of all information concerning education, skills and achievements of the applicant/candidate which are relevant to job position they apply for. They include the objectives the candidate defines and aims to reach. This approach favours especially such candidates who have often changed jobs in the past or had a part time job. Combination Resumé Is preferred by the professionals having big job experience who are looking for a challenge or change. Giving chronologically periods of employment may convince the employer about big experience, but the short profile may focus on the candidate s strengths and new objectives. Examples: WITOLD KOVALSKI Warsaw Telephone: Fax: Chronological Resumé EXPERIENCE present Polish Company, Poland: the Chief Executive Officer and Member of the 1998 Board of Directors, responsible for the production and sales of furniture in Poland and in Germany, Developed the company from a medium size factory employing 170 workers to a company employing almost 1000 employees at the moment, Increased the turnover of the company 6 fold Chemipol Ltd, Director responsible for Production, Developed the sector of building materials by introducing the assembly line and mechanical system of painting and cutting monitored by a computer. Hannyssan Ltd, Production Manager, introduced soap liquid to which I have patent rights Technical University of Szczecin, Chemical Engineer EDUCATION Technical University of Szczecin, Faculty of Chemistry Chemical Secondary School in Szczecin WITOLD KOVALSKI Warsaw ul. Czorsztyńska 8/6 Telephone: Fax: Functional Resumé DATE OF BIRTH: MARITAL STATUS: married LANGUAGES: Polish: native language English: fair knowledge in writing and speaking Russian: working knowledge in speaking OBJECTIVE: A management position with a production company 8

10 EDUCATION: Technical University of Szczecin, Faculty of Chemistry CAPABILITIES: Experience in handling production processes High Management Skills High Marketing Skills Excellent Organizational Skills Ability to work under pressure Computer Skills AHIEVEMENTS: Introduced a system of motivating employees based on incentive, managed to enlarge the workforce and to increase the turnover 6 times during his time in office. Introduced special systems of monitoring quality and packing. INTERESTS: Hunting, shooting and fishing ACTIVITIES: President of the Hunting Club in Drawsko Combination Resumé Curriculum Vitae WITOLD KOVALSKI Warsaw ul. Czorsztyńska 8/6 Telephone: Fax: DATE OF BIRTH: MARITAL STATUS: Married, 1 child LANGUAGES: Polish: native language Russian: working knowledge PROFILE: Highly EFFICIENT MANAGER and ENGINEER KEY SKILLS: Controlling finance, production and marketing EDUCATION: Technical University of Szczecin, Faculty of Chemistry AHIEVEMENTS: Developed my own liquid soap and my own system of motivating the workforce based on incentive, developed present company by enlarging the workforce (6 times) and increasing the turnover (6 times). EDUCATION: Technical University of Szczecin, Faculty of Chemistry EXPERIENCE: PRESENT Polipol Co Ltd, Chief Executive Officer and Member of the Board of Directors Chemipol Ltd, Director responsible for Production Developed the sector of building materials by introducing the assembly line and mechanical system of painting and cutting monitored by a computer Hannyssan Ltd, Production Manager, introduced soap liquid to which I have patent rights. INTERESTS: Hunting, shooting and fishing ACTIVITIES: President of the Hunting Club in Drawsko 9

11 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Do you understand the rules of recruitment? 2. What do you have to do to have a chance to be shortlisted for an interview? 3. What are you not advised to write in a CV? 4. What does a letter of application contain? 5. What do you have to attach to a letter of application? 6. What should you do before you send your application? 7. Are there any differences between a CV sent to America and that sent to the UK? 8. What are most common forms of a resumé? 9. Can you apply for a managerial position if you are not yet a manager? 10. Do you give information about your family in a resumé? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Please read the text in the frame and answer the questions. Movement from Job to Job People change their jobs or leave employment for various reasons. A large number of people leave the workforce each year either permanently for example, through retirement or else temporarily, for example owing to family commitments. Many others join the workforce, such as school-leavers looking for work for the first time and women returning to work after having children. Among those who remain in work, there is a significant amount of job mobility. Younger people move job more frequently. Older people, by contrast, change jobs less often. Labour mobility can also occur where employers post their employees to a new location or where firms relocate to the new area and seek to take their existing workforces with them. Employers will usually assist their staff with a relocation package, which might include such things as: help with selling their present house and finding a new one in their new area of work; time off work to visit the new area and make necessary arrangements; and financial compensation for disturbance. Promotion One of the reasons people change jobs is to further their careers by taking a more senior post. Promotion is often also available within a firm or organization, especially where it is a large employer. Often a vacant post will be advertised both externally and also within a firm, allowing people to come forward who feel ready for new responsibilities. Many companies appraise their staff on a regular basis often annually among other measures to help assess training needs and readiness for promotion. In smaller firms, by contrast, there are generally fewer opportunities for internal promotion and so it is common for employers of such organisations to have to look outside for work in a more senior position. Employment Rights Employees in Britain are entitled to a wide level of protection under the law. Many employees have: the right to receive a written statement of the main employment particulars within two months of starting work; the right to an itemized pay statement showing gross pay and deductions; protection against unfair dismissal; 10

12 protection against discrimination on the grounds of sex and race; protection against dismissal, action short of dismissal and refusal of employment, on the grounds of trade union membership or non-membership; protection against dismissal, or other action for taking certain types of action on health and safety grounds; a minimum period of notice in the event of dismissal; the right to a lump-sum redundancy payment if their job ceases to exist; the rights, for pregnant women, to time off for antenatal care, 14 weeks statutory maternity benefits maintained, to be able to return to work after this period, and protection against dismissal because of pregnancy; and protection against dismissal for asserting a statutory employment right. For some of these rights, there is a requirement for a minimum qualifying period, generally of two years, before they apply. A network of industrial tribunals exists to hear employees complaints against alleged breaches of their rights. źródło: Employment in Britain. Foreign and commonwealth office. Col Publishing Services. UK What is the reason for people to change jobs? 2. Which age groups show the greatest mobility? 3. Are people in Britain often relocated? 4. How is a vacancy advertised? 5. How often is the staff given appraisal? 6. What do employees usually receive two months after they start work? 7. What happens if the employee s job ceases to exist? 8. Are women protected by law during pregnancy? 9. What happens if an employer breaches the employee s rights? 10. Do all employees enjoy the same kind of protection? 1) przeczytać uważnie tekst zamieszczony w ramce (jeśli nie rozumiesz jakiegoś słowa lub zwrotu, to skorzystaj ze słownika), 2) odpowiedzieć pisemnie na pytania, 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. słownik polsko-angielski, słownik angielsko-polski ekonomiczny. Ćwiczenie 2 Please write a short profile of your personality. You may choose from the following qualities. Personality profile I am the sort of person who. has lots of new ideas, has lots of energy, is talkative, gets on well with people, relaxes easily, seeks variety, is sociable, is inquisitive, 11

13 likes to understand things, enjoys organising people, enjoys organizing events, is calm, is cheerful, resolves conflicts at work, develops new approaches. 1) napisać krótką charakterystykę swojej osoby, 2) możesz wybrać cechy, które są podane w ćwiczeniu, 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. słownik polsko-angielski, słownik angielsko-polski ekonomiczny. Ćwiczenie 3 Put the following qualities of human personality into 2 categories: strengths (+) and weaknesses (-). easy-going, calm, hard-working, bright, clever, dull, slow, neurotic, quick-tempered, moody, responsible, reliable, careless, enterprising, sharp, polite, inquisitive, extrovert, introvert, rude, limited, shy, bold, timid 1) przyporządkować podane cechy osobowości człowieka do jednej z dwóch kategorii: mocnych stron (+) i słabych stron (-). Przeczytać uważnie tekst zamieszczony w ramce, 2) jeśli nie rozumiesz jakiegoś słowa, to skorzystaj ze słownika, 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. słownik polsko-angielski, słownik angielsko-polski ekonomiczny. Ćwiczenie 4 Below you will find details from Janet Murray s letter of application. Look at the outline of the letter and indicate where (1-10) the information (a-j) below should go

14 Janet Murray 10 a) Although I am presently employed by a non-profit making organization, it has always been my intention to work in a commercial environment. I would particularly welcome the chance to work for your company as I have long admired both the quality of the products that it provides and its position as a defender of environmental causes. As you will notice on my enclosed CV, the job you are offering suits both my personal and professional interests. b) I would be pleased to discuss my curriculum vitae with you in more detail at an interview. In the meantime, please do not hesitate to contact me if you require further information. I look forward to hearing from you. c) Dear Ms Baudoin d) 8 th January 2000 e) I am writing to apply for the position which was advertised last month in The Independent. 13

15 f) 52 Hanover Street Edinburgh EH2 5LM UK g) Nathalie Baudoin Patagonia Gmbh Reitmorstrasse Munich 22 Germany h) My work experience has familiarised me with many of the challenges involved in public relations today. I am sure that this, together with my understanding of the needs and expectations of sport and nature enthusiasts, would be extremely relevant to the position. Moreover, as my mother is German, I am fluent in this language and would definitely enjoy working in a German-speaking environment. i) Janet Murray j) Yours sincerely 1) przeczytać list aplikacyjny od Janet Murray, 2) dopasować informacje zamieszczone w punktach a j do luk (1 10) pozostawionych w liście, 3) poszukać wskazówek w Materiale nauczania, jeśli nie znasz odpowiedzi. słownik polsko-angielski, słownik angielsko-polski ekonomiczny. Ćwiczenie 5 Work in pairs. Read the job advertisement, CV and refer back to the letter of application. Do you think that Janet has a chance of getting the job? What are her strengths and weaknesses? PREFER A CAMPING TRIP TO A COCKTAIL PARTY? PATAGONIA has a new position open: Public Affairs Associate Job is based in Munich. Candidates must have substantial PR/press experience and strong writing skills. They must have serious proficiency in technical sports (skiing, kayaking, climbing ) and outdoor experience. German mother tongue. Environmental background is a plus. No glamour it s a gritty job! Patagonia is a Californian company which designs and distributes functional outdoor clothing. Send CV with a picture to: 14

16 Nathalie Baudoin Patagonia Gmbh Reitmorstrasse Munich 22 Germany The interviews will be in Munich during last week of February. CURRUCULUM VITAE Personal Details Janet Murray 52 Hanover Street Edinburgh EH2 5LM Scotland Phone: photo Education London Chamber of Commerce and Industry Diploma in Public Relations University of London BA (Honours) in Journalism and Media Studies (Class II) Broadfield School, Brighton A levels in German (A), English (B), History (B) and Geography (C) Professional Experience 1995-present Public Relations Officer, Scottish Nature Trust Responsible for researching and writing articles on all aspects of the Trust s activities and ensuring their distribution to the press Editor of the Trust s monthly journal In charge of relations with European environmental agencies Press Officer, Highlands Tourist Board Preparation of promotional materials and brochures Co-ordination of media coverage Summer of 1990 and 1991 The Glasgow Tribune newspaper Two-three month training periods as assistant to the Sports Editor Arranging and conducting interviews Preparation of articles covering local community sports events Skills IT Languages Additional Office 2000 and Windows NT, Excel, Internet, Powerpoint Fluent German and proficient French Driving licence (car and motocycle) Activities Cross-country skiing, rock climbing and swimming Ski Instructor (grade II) Secretary of the local branch of Action, an association organizing sports activities of disabled children 15

17 References Geoffrey Williams Proffesor of Journalism University of London Brenda Denholm Sports Editor The Glasgow Tribune 1) przeczytać uważnie ogłoszenie o pracę, CV i odnieść się do podania o pracę od Janet Murray, 2) zastanowić się, czy Janet ma szansę otrzymania pracy, o którą się ubiega, 3) odpowiedzieć, jakie są jej mocne i słabe strony, 4) przedyskutować z kolegą/koleżanką swoje opinie. słownik polsko-angielski, słownik angielsko-polski ekonomiczny Sprawdzian postępów Please answer Y (yes) or N (no) to the following statements: Odpowiedz T (tak) lub N (nie) na następujące stwierdzenia: Yes No 1) if you do not know the language very well you should write: fluent, 2) if your job stops to exist you are entitled to a lump-sum compensation, 3) employees in the U.K. are given appraisals once a month, 4) if you retire you are made redundant, 5) black people cannot be discriminated against on the grounds of race/colour, 6) people in the U.K. are often relocated, 7) in you CV you write about your skills and experience, 8) you learn about a job vacancy from colleagues, 9) in your letter of application you enclose copies of diplomas and certificates, 10) a good CV is usually assertive. 16

18 4.2. Korespondencja finansowa i transportowa (Correspondence in Finance and Transport) Materiał nauczania Trade between countries within a free trade area and within the European Union is simple and many firms pay for goods by cheque and use their own transport to deliver goods across frontiers. No special customs documentation is required for trade between firms in different parts of the EU, but VAT (value added tax) rates vary from country to country. Methods of payment maybe on a cash with order basis (or cash deposit with order), an open account (as in most domestic trade, where the buyer pays the supplier soon after receiving the goods), by irrevocable letter of credit or by bill of exchange. Exporters and importers often prefer the security of payment by confirmed irrevocable letter of credit when dealing with unknown firms in distant countries. Methods of Payment in Foreign Trade Letter of Credit The Irrevocable Letter of Credit is the most commonly used method of payment for imports. Exporters can be sure that they will be paid when they dispatch the goods and importers have proof that the goods have been dispatched according to their instructions. The letter is an inter-bank communication. The two banks take full responsibility that both shipment and payments are in order. 1. Importer and exporter agree a sales contract and the terms of the Documentary Credit. 2. Importer asks their bank to open a Documentary Credit in the exporter's favour. 3. The importer's bank (the issuing bank) sends a Letter of Credit to a bank in the exporter's country (the advising bank). 4. The exporter presents the shipping documents to the advising bank as proof that the shipment has been dispatched. If everything is in order, they are paid. 5. The advising bank sends the documents to the issuing bank. 6. The advising bank sends the documents to the importer, who uses them to obtain delivery of the goods. Cash with order (CWO) Note that cash simply means money in this context. This method is uncommon since you extend credit to your supplier; in addition you run the risk that the goods will not be dispatched in accordance with the contract terms. But this is usual with mail order, where you pay by Eurocheque or cheque or by using a credit card. In business, CWO contracts often include provision for partial advance payments in the form of deposits (normally between 10 per cent and 20 per cent of the contract price). Or they include progress payments at various stages of manufacture (particularly for capital goods). Then the remainder of the payment is usually made by one of the methods described below. Open account This is a simple agreement in which you agree to pay for the goods after you have received them, usually on a monthly basis. There are various ways in which you can send money to your suppliers under open account. Your suppliers may suggest the method to be used, for example: 17

19 Cheque: This is usually the slowest method of payment. Your suppliers may have charges from their own bank and also from banks in your country since a cheque has to be cleared through the international banking system before they receive credit. Different banks have different methods and this could take as long as a month. For these reasons your suppliers may not accept payment by cheque. Banker's draft: You can arrange for your bank to issue a draft, which is a kind of cheque, drawn on an overseas bank in either sterling or foreign currency. You send this direct to your suppliers who pay it into their bank account. Then they will usually receive immediate credit, Telegraphic Transfer: This is the fastest method of sending money abroad but costs a little more than most other methods of transferring money. Your bank instructs an overseas bank, by cable or telex, to pay a stated amount of money to your suppliers. Your own or foreign currency may be sent in this way. If you wish, the overseas bank can be instructed to inform your suppliers as soon as the money arrives, International Payment Order: You can arrange for your bank to instruct an overseas bank to make payment to your supplier, by airmail. International Payment Orders are slower than Telegraphic Transfers, but they are slightly cheaper because there are no cable costs, International Money Orders: These can be purchased from your bank. You post the money order to your suppliers and they receive immediate credit from their bank in the same way as with a draft. This is a very cheap and simple way to make payment of relatively small amounts. Documentary Bill of Exchange This is a popular way of arranging payment and offers benefits for both you and your suppliers. The main advantage is that you are not required to make payment until your suppliers have dispatched the goods. Your suppliers are protected by law and also know that money owned against bills of exchange can easily be obtained. It is in effect a demand for payment from your suppliers. They will draw it up on a specially printed form or on their own headed notepaper and forward it to their bank, together with the documents relating to the transaction. These may include a transport document proving that the goods have been dispatched. The overseas bank will send the bill and documents to a bank in your country for 'collection'. Your bank will notify you of the arrival of the documents and will pass them on to you provided that: if the bill is drawn 'at sight', you pay the amount of the bill in full when it is presented to you. if the bill is drawn payable after a certain number of days you 'accept' the bill. It means that you sign across the bill your agreement to pay the amount in full on the due date. Terms of delivery Prices for exports may by quoted in the buyer s currency, the seller s currency or in a third hard currency (e.g. US dollars or Swiss Francs). The price quoted always indicates the terms of delivery, which conform to the international standard Incoterms. The terms of delivery that are most common depend on the kinds of goods being traded and the countries between which the trade is taking place. The most common terms of delivery are: CIF this price covers Cost, Insurance and Fright to a named port of destination in the buyer s country. EXW this price is the Ex-Works cost of the goods. The buyer arranges collection from the supplier and pays for the fright carriage and insurance. 18

20 FOB this price includes all costs of the goods Free On Board of a ship (or aircraft) whose destination is stated in the contract. The buyer pays for onward shipment and insurance. Documents The most commonly used documents in the foreign/home trade are: Invoice, Proforma invoice, Bill of lading. However different other documents may be required, such as: Air Waybill, See Waybill, Shipping Note, Dangerous Goods Note, Certificate of Insurance. The Invoice In the context of international trade, the invoice provides information about the goods exchanged between the exporter and the importer. This document is prepared by the exporter and includes the description of the goods, their price and the quantity supplied. The properly constructed invoice should contain the following: exporter s name and address, importer s name and address, date of issue, description of the goods, cost of freight and insurance (if specifically requested), total amount payable, shipment terms (CIF=cost, insurance and freight; the port of destination is named), number and type of packages, the contents of individual packages, the export and/or import licence numbers, marks and numbers on packages, signature of the exporter Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania dotyczące korespondencji finansowej i transportowej, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. What is the Documentary Credit? 2. What is CWO (Cash with Order)? 3. What are partial advance payments? 4. Why don t suppliers like payments by cheque? 5. What are International Payment Orders? 6. Why are International Payment Orders popular with suppliers? 7. What amount of money is paid for the bill drawn at sight? 8. When do we write ACCEPT across the bill? 9. What are Incoterms? 10. Who pays the cost of insurance in FOB delivery? 19

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

ENGLISH BUSINESS CORRESPONDENCE

ENGLISH BUSINESS CORRESPONDENCE ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document.

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. The booklets are all produced using MS Publisher, so that is necessary on the computer being used. This document

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI Attach photo here Print your first and last name on the reverse side of each photo To be typewritten in English. BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue Inland Revenue National Insurance contributions Centre for Non-Residents Room BP1301 Benton Park View Newcastle Upon Tyne NE98 1ZZ United Kingdom Phone: +44 (0) 191 22- Fax: +44 (0) 191 22- Textphone:

Bardziej szczegółowo

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE ENTRY FEE AND QUARTERLY FEE FOR GREEN MEMBERSHIP DEPENDS ON YEARLY INCOMES. BELOW ARE INCOME THRESHOLDS AND ADEQUATE CHARGES FOR THEM: 0-1 MLN USD ENTRY FEE - 350 USD QUARTERLY FEE - 250 USD 1-2 MLN USD

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Procedura check in dla gościa z rezerwacją Uprzejme powitanie gości Witam Serdecznie w naszym hotelu Welcome to our Hotel. Welcome at X Hotel Dzień dobry Good morning. Zapytanie o rezerwację lub w czym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Ćwiczenia z SQL

Bazy danych Ćwiczenia z SQL Bazy danych Ćwiczenia z SQL W ćwiczeniach wykorzystano przyk adowy schemat bazy danych dostarczany z Personal Oracle 8 Definicję schematu i dane tabel zawiera plik bdemobld sql (c) 2001 Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 Twój kolega/twoja koleżanka chce dowiedzieć się czegoś o Twojej klasie. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Liczba uczniów w klasie Atmosfera

Bardziej szczegółowo

WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE

WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻ 1. Wypełnij i podpisz dokumenty: dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczając żadnego pola uwzględniając: wszystkie daty wjazduwyjazdu doz UK (pomijając

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers 1. Ogólne informacje dotyczące przedsiębiorstwa 1. General information on the company 1.1 Adres firmy (Address) Nazwa (Name): Ulica (Street):

Bardziej szczegółowo

OBS UGA KLIENTA. 2) połączyć z a) put on to c) put through with

OBS UGA KLIENTA. 2) połączyć z a) put on to c) put through with 7 OBS UGA KLIENTA 1 WARM UP SPEAKING Odpowiedz na pytania. 1) How do you answer the phone? 2) How do you leave/take a message? 3) How do you end a telephone conversation? 2 VOCABULARY Jak w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

TRAINING AGREEMENT. Subject area, Code. E-mail. The Sending Department. Faculty s/department s contact person s name

TRAINING AGREEMENT. Subject area, Code. E-mail. The Sending Department. Faculty s/department s contact person s name TRAINING AGREEMENT The Trainee Last name (s) First name (s) Date of birth Nationality Academic year 2015/2016 Sex (M/F) Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area, Code Phone E-mail The Sending

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

INVITATION TO TENDER

INVITATION TO TENDER INVITATION TO TENDER To whom it may concern, AAM Poland Sp. Z o.o. has successfully been awarded a major new vehicle program by a European based OEM and we would be pleased to receive your interest for

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

PLSH2 (JUN13PLSH201) General Certificate of Education Advanced Level Examination June 2013. Reading and Writing TOTAL. Time allowed 3 hours

PLSH2 (JUN13PLSH201) General Certificate of Education Advanced Level Examination June 2013. Reading and Writing TOTAL. Time allowed 3 hours Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 2 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Level Examination

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Work. 1. Cele lekcji. 2. Metoda i forma pracy. 3. Środki dydaktyczne. 4. Przebieg lekcji. a) Wiadomości. b) Umiejętności. a) Faza przygotowawcza

Work. 1. Cele lekcji. 2. Metoda i forma pracy. 3. Środki dydaktyczne. 4. Przebieg lekcji. a) Wiadomości. b) Umiejętności. a) Faza przygotowawcza Work 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: układ i charakterystyczne wyrażenia dla CV i listu motywacyjnego, nazwy zawodów. b) Umiejętności Uczeń potrafi: napisać CV, napisać list motywacyjny. 2. Metoda

Bardziej szczegółowo

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus students have to be nominated by their home university. There has to be a valid bilateral agreement between the University of Warsaw (UW) and

Bardziej szczegółowo

New Hire Form - Poland

New Hire Form - Poland NEW HIRE FORM INSTRUCTIONS New Hire Form - Poland INSTRUKCJE: Formularz zatrudnienia nowego pracownika lub powtórnego zatrudnienia powinien zostać wypełniony przez Przełożonego lub lokalny HR. Należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

Patient Protection in Clinical Trials

Patient Protection in Clinical Trials Patient Protection in Clinical Trials Marek Czarkowski Bioethic Committee Warsaw Chamber of Physicians Factors affecting security and rights of research participants International regulations Domestic

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROFESJONALNEJ KORESPONDENCJI SŁUŻBOWEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM

ZASADY PROFESJONALNEJ KORESPONDENCJI SŁUŻBOWEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM ZASADY PROFESJONALNEJ KORESPONDENCJI SŁUŻBOWEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM Analiza potrzeb Needs analysis Co? Do czego używasz angielskiego w pracy? Co? Co jest najtrudniejsze w korespondencji w j. angielskim?

Bardziej szczegółowo

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland FORMULARZ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY MAJĄ 18 LAT I WIĘCEJ. W przypadku egzaminu Cambridge English: Ket należy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo