AN GIEL SKI BEZ NAUCZY CIEL A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AN GIEL SKI BEZ NAUCZY CIEL A"

Transkrypt

1 AN GIEL SKI BEZ NAUCZY CIEL A or HOW TO DEAL WITH ENGLISH The Lord be with You. God Desires All Men to be Saved, and to Come to the Full Knowledge of the Truth 1 Timothy 2:4.

2 Słówko od autora Język angielski jest w mojej opini jednym z najłatwiejszych języków współczesnego świata.nauka gramatyki jest zabawką w porównaniu z językiem polskim. Trudnością angielskiego jest "sylabizowanie" (spelling) i wymowa również czytanie i pisanie nie należy do najłatwiejszych ale kto ma zmysł słuchania (muzyczny) to wymowa nie powinna być problemem. Na pewno trudno jest opanować język obcy nawet z najlepszej książki lub internetu, DVD, CD bez własnej dyscypliny i samozaparcia ucząc się stale. Nawet tak łatwego języka nie opanuje się w jednym tygodniu, miesiącu ale po trzech miesiącach można już mieć wystarczającą wiedzę do porozumienia się w codziennym życiu, wyrażenia własnych myśli i uczuć. Poświęcenie jednego tygodnia na każdą jednostkę lekcyjną tzn 33 lekcje to 33 tygodnie nie będzie tak wielkim poświęceniem jak nagroda za ten trud - wspaniała tak pod względem moralnym jak i materialnym. Tylko przy znajomości języka angielskiego można żyć pełnią życia, a nie ma innego sposobu opanowania go jak tylko przez wytrwalą, cierpliwą nauką. Wyrażam moją osobistą gwarancję, że po tych 33 lekcjach + nawet najbardziej oporny student będzie posiadał conajmniej umiejętność swobodnego komunikowania się w sprawach życia codziennego. Jednostki lekcyjne mają różne stopnie trudności wzrastające z lekcji na lekcje. W pierwszej kolejności podam informacje jak należy uczyć się aby odnieść sukces oraz wstępną wiedzę którą należy pamiętać przez cały czas tego kursu. Nauka języka angielskiego bez nauczyciela --> sprawdź może to dla ciebie niczym nie ryzykujesz gwarantuję to --> Powodzenia Kaz Kie

3 KAZI E-BOOK K A Z BY K I E Publisher's Logo and Company Name

4

5 Publisher: Kazimierz Kienig & Company. ACN: and / or ABN: Street: Wyszyńskiego 2m7 City: Radzymin State Post Code: Country: Poland Telephone Number: (+61 3) Fax Number: (+61 3) Web Site: Copyright 2010 Kazimierz Kienig All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means without prior permission of the copyright owner. Enquires Should be Made to the Publisher. Every effort has been made to ensure that this book is free from error or omissions. However, the Publisher, the Author, the Editor or their respective employees or agents, shall not accept responsibility for injury, loss or damage occasioned to any person acting or refraining from action as a result of material in this book whether or not such injury, loss or damage is in any way due to any negligent act or omission, breach of duty or default on the part of the Publisher, the Author, the Editor or their respective employees or agents. Acknowledgements: The invaluable advice and assistance given by Name(s) and / or Company Name and Name(s) and / or Company Name is acknowledged by the Publisher. Thanks are also due to Name(s) and / or Company Name and members of the Company Name User Group for their advice. The Author(s) wish(es) to acknowledge the help of Name, Name, and Name in developing this book. Name(s) acknowledges the support of their / his / her family(ies). Name(s) acknowledges the support of Name(s) and Name(s). The Publisher also acknowledges the input of Name(s) who have / has worked through the book meticulously. Author: Kazimierz Kienig Title: Angielski Bez Nauczyciela

6 ISBN: Editor: Cover Design: 2010 Page Design: 2010 Printed and Bound: Company Name, Suburb, State Post Code, Country. ix Angielski Bez Nauczyciela

7 S P I S T R E S C I Abecadło...1 Gramatyka Angielska w skrócie...19 Lekcja 1- Rodzina i Krewni...20 Lekcja 2- Przedmioty użytkowe...33 Lekcja 3- Budowle i Mieszkania...41 Lekcja 4- życie...48 Lekcja 5- Zmysły i Części Ciała...56 Lekcja 6- Ubrania...63 Lekcja 7- Różności...77 Lekcja 8- Artykuły spożywcze...80 Lekcja 9- Rozmowy Lekcja10-Nauka...93 Lekcja11- List,prezentacja Lekcja12- Miasto Lekcja13- Przyjaciele i Znajomi Lekcja14- Pogawędki Lekcja15- Czas Lekcja16- Zawody i Zajęcia Lekcja17- cd Zawody i Zajęcia Lekcja18- Zycie Codzienne Lekcja19- Przeprowadzka Lekcja20- Poszukiwanie Pracy Lekcja21- Pracownicy i ich Narzędzia Lekcja22- Rozmowy Lekcja23- Elementy Prawa Lekcja24- Pogoda

8 Lekcja25- Rozmowy w Pracy Lekcja26- Rolnictwo Lekcja27- Zwierzęta Lekcja28- Podróże Lekcja29- Służba Wojskowa Lekcja30- Zycie Lekcja31- Poezja Lekcja32- Elementy histori Lekcja33- Elementy Geografi

9 N O T A T K I

10 1 T H I S IS THE F I R S T CHAPTER Wstęp do nauki czyli rzeczy które musimy dobrze znać A B E C A D Ł O 1 Angielskie abecadło to 26 liter; a ej j dżej s es b bi k kiej t ti c sji l ełl u ju d di m em v vi e i n en w doblju f ef o ou x eks g dżi p pi y uaj h ejcz q kju z zji i aj r ar naucz się na pamięć!!!!!!!!!! Brzmienie angielskie liter jest inne jak w języku polskim i to sprawia dużą trudność na początku nauki. Ponadto w angielskim brzminie litery może być zależne od miejsca położenia w wyrazie.dlatego też często musimy literować słowa szczególnie kiedy dydyktujemy jakiś tekst, nazwę itd. i jest to na porządku dziennym.

11 A a literka posiadająca najwięcej dźwięków bo aż 7 coż na potrzeby początkowe omówię cztery najbardziej różniące się dźwięki poza tym pozostałe trzy są do siebie bardzo zbliżone. a- wymawia się jak a ej o oraz pomiędzy a i e bardziej w stronę e A wymawiamy tak jak w polskim przed r np. star(gwiazda), bar(krata,sztanga..), far(daleko), smart(sprytny) itd. A wymawiamy jak ej gdy po a nastepuje re np. bare(goły), care(troska, ostrożność) itd. A ma dźwięk pośredni pomiędzy a e gdy po a występuje spółgłoska inna jak r lub dwie spółgłoski np. can(puszka), band(kapela), man(człowiek, mężczyzna) itd. A wymawia się jak o gdy po a mamy dwa l np. ball(kula,piłka), fall(jesień, upaść) itd. Przykłady w tabeli poniżej: Pisownia Wymowa Pisownia Wymowa star star can kien car car pan pen bar bar man men far far cane kiejn bare bejr mane mejn care kiejr fall fołl fare fejr ball bołl przytoczone przykłady to tylko pokazanie różnic i trudności dlatego powtórzę -literowanie(spelling) to bardzo ważny element nauki języka angielskiego.

12 C H A R A K R Y S T Y K A POZOSTA ŁY C H LITER W B... bi S K R Ó C I E w zasadzie b ma taki sam dźwięk jak w języku polskim z kilkoma wyjątkami kiedy jest nie wymawiane np. dumb(niemy) wymawia się jak dam C... sji przed i,e,y wymawia się jak s...w innych wypadkach jak k D... di,f... ef, H... ejcz, K... kiej, M... em, N... en, R... ar, T... ti,v... wi,z... zji wymawia się tak jak w języku polskim E... i na końcu wyrazu nieme w pozostałych sytuacjach jak polskie i G... dżi przed a,o,u wymawia się jak g przed i, e wymawia się jak dż czasami ma dźwięk jak polskie g I... aj wymawia się jak aj lub y oraz niekiedy jak e Pisownia Wymowa Znaczenie pin pyn szpilka din dyn brzęk fin fyn płetwa win uyn wygrać pine pajn sosna dine dajn jeść obiad fine fajn piekny wine uajn wino 3

13 girl gerłl dziewczyna bird berd ptak J... dżej miękkie dż np. joy (radość, przyjemność) wymawia się dżioj L... ełl nie wymawia się jak w polskim to dźwięk pomiędzy ł,l O... ou dzwięk podobny do polskiego a, u, o Q... kju wymawia się jak polskie k S... es podobnie jak w polskim na końcach wyrazów brzmi jak z Pisownia Wymowa Znaczenie house houz dom rose rouz róża nose nouz nos because bikoz ponieważ us oz nas his hyz jego stairs stejrz schody horses horsez konie wives uajwz żony U... ju wymawia się jak u, ju,a i często zamiast you używamy u skrót przy pisaniu SMS-ów i krótkich wiadomości Twitter, Facebook itd. Pisownia Wymowa Znaczenie pull półl ciągnąć bull bółl byk use juz użyć

14 buzz boz brzęczeć Kuz Kaz od imienia Kazimierz W... doblju wymawia się jak u, ł, lub jest nieme X... eks na początku wyrazu brzmi jak z, gz na końcu s Pisownia Wymowa Znaczenie except egsept oprócz,z wyjątkiem expect egspekt sodziewać się, oczekiwać six syks sześć sex seks płeć, seks examine egzamyn badać exactly egzektly dokładnie Y... uaj brzmi jak i, y, aj,uaj Kombinacja liter au ai ay ch ea ee ei eu gh ie oo Wymowa o ej ej cz,k e,i i i ju f i,aj o 5

15 ph sh th f sz d,t G R A M A T Y K A A N G I E L S K A W S K R Ó C I E Generalnie angielski ma takie same przepisy gramatyczne jakie są obowiązujące we wszystkich nowoczesnych językach świata. Rodzajnik the- określony a lub an nieokreślony the odnosi się do wszystkich rzeczowników niezależnie od rodzaju i liczby. the women kobieta the boy- chłopiec the cars- samochody The przed spółgłoskami d,f,s,v... wymawiamy jak de natomiast przed a,e,i,o,u wymawiamy jak di komentarz--- to nie jest ważne ponieważ w USA w południowych stanach prawie zawsze wymawia się di NIE MA TO WIELKIEGO ZNACZENIA DLA POTOCZNEGO języka to info traktować należy jako ciekawostkę. Inna historia to RODZAJNIKI nieokreślone to jest ważne kiedy stosować a a kiedy an i teraz to co trzeba zapamietać na resztę nauki i stosowania angielskiego tzn NA ZAWSZE RODZAJNIKA an używamy zawsze przed a, e, i, o, u w pozostałych sytuacjach używamy zawsze a

16 G R A M A T Y K A C. D. Rzeczownik To taka część mowy, która oznacza nazwę osoby lub rzeczy. W języku angielskim rzeczownik nie ulega zmianie w czasie odmiany przez przypadki jedyna różnica to liczba pojedyncza the boy mnoga the boy's Jak pokazałem w przykładzie liczbę mnogą tworzy się przez dodanie -s do liczby pojedynczej. Dla rzeczowników zakończonych na -s, -ss, -sh, -ch, lub -x, liczbę mnogą tworzy się dodając -es do liczby pojedynczej Pisownia Lp Znaczenie Pisownia Lm Znaczenie bus autobus buses autobusy boss szef bosses szefowie dish naczynie dishes naczynia witch czarownica witches czarownice fax faks faxes faksy Również podobnie czynimy tworząc dopełniacz dodając w liczbie pojedynczej -s the man's car, Simon's room I to by było na tyle o rzeczownikach proponuję aby studenci mający komputer z internetem jedną z przeglądarek ustawili w języku angielskim (browser) np. Opera najszybszy i łatwy do obsługi można go pobrać z 7

17 Czasownik - Verb --- Werb Czasownik to część mowy wyrażająca czynność, stan, zachowanie się osoby lub rzeczy dokonane w czasie. W języku angielskim wzstępują trzy rodzaje czasowników : czasowniki posiłkowe- auxiliary verbs( okazyl*iery wrbz) regularne regular verbs (reg*juler werbz) nieregularne- irregular verbs( yrreg*juler werbz) Czasowniki odmieniają się według osób, liczb i czasów. Główne czasy : Present Tense( prezent tens) ----czas teraźniejszy Past Tense (pest tens)----czas przeszły niedokonany Perfect Tense( perfekt tens)----czas przeszły dokonany Future Tense( fjuczur tens)----czas przyszły Czasowniki regularne mają d lub ed w czasie przeszłym niedokonanym: Love kocham Loved kochałem Loved kochany Wyjątek stanowi pojedyncze -l w brytyjskim gdzie l jest podwajane i tak: travel travelled label---labelled W czasownikach regularnych -y po spółgłosce zmieniamy na -ie i tak: try tried hurry---hurried Teraz to spędza sen z oczu większości uczących się angielskiego to Czasowniki nieregularne i ich odmiana NIE JEST TO TAKIE TRUDNE BO JEST ICH 100 do nauczenia ale trzeba je pamiętać tak żeby móc ich odmianę użyć instynktownie bez zastanowienia prawie odruchowo.

18 Jeśli zna się dobrze te czasowniki to tak jakby znać angielski. znaczenie Tryb bezokolicznika czas teraźniejszy Czas przeszły niedokonany wstać arise arose arisen nieść bear bore borne być be(i am) was been stać się become became become zacząć begin began begun zobaczyć behold beheld beheld Czas przeszły dokonany imiesłów czasu przeszłego błagać beseech besought besought kazać bid bade,bid bidden,bid wiązać bind bound bound kąsać bite bit bitten krwawić bleed bled bled dmuchać blow blew blown łamać break broke broken przynieść bring brought brought palić burn burned,burnt burned, burnt kupić buy bought bought łapać catch caught caught wybrać choose chose chosen przyjść come came come kopać dig dug dug czynić,robić do did done ciągnąć draw drew drawn pić drink drank drunk pędzić,jechać drive drove driven mieszkać dwell dwelled, dwelt dwelled,dwelt jeść eat ate eaten upaść fall fell fallen 9

19 karmić feed fed fed czuć feel felt felt walczyć fight fought fought znaleść find found found uciekać flee fled fled machnąć fling flung flung latać fly flew flown zapomnieć forget forgot forgotten opuścić forsake forsook forsaken marznąć freeze froze frozen dostać get got gotten,got dać give gave given iść go went gone mleć grind ground ground rosnąć grow grew grown mieć have had had słyszeć hear heard heard chować hide hid hid,hidden trafić hit hit hit trzymać hold held held skaleczyć hurt hurt hurt trzymać keep kept kept wiedzieć know knew known położyć lay laid laid prowadzić lead led led opuścić leave left left leżeć lie lay lain zgubić lose lost lost robić make made made znaczyć mean meant meant spotkać meet met met

20 płacić pay paid paid czytać read read read jechać ride rode ridden dzwonić ring rang rung,rang wstawać rise rose risen biegnąć run ran run powiedzieć say said said widzieć see saw said szukać seek saw seen sprzedać sell sold sold posłać send sent sent postawić,ustawić set set set trząść shake shook shaken świecić shine shined shined strzelać shoot shot shot pokazać show showed showed,shown kurczyć się shrink shrank,shrunk shrunk,shrunken śpiewać sing sang sung tonąć sink sank sung siedzieć sit sat sat zabić slay slew slain spać sleep slept slept ślizgać slide slid slid,slidden mówić speak spoke spoken prząść spin spun spun skoczyć spring sprang,sprung sprung zostać stay stayed staid kraść steal stole stolen wetknąć stick stuck stuck ukłuć sting stung stung uderzyć strike stroke struck,stricken 11

21 rozciągnąć string strung strung usiłować strive strove striven przasięgać swear swore sworn zamiatać sweep swept swept płynąć swim swam swum huśtać swing swung swung wziąć take took taken uczyć teach taught taught drzeć tear tore torn powiedzieć tell told told myśleć think thought thought rzucać throw threw thrown stąpić tread trod trodden nosić wear wore worn tkać,pleść weave wove woven płakać weep wept wept wygrać win won won nakręcać wind wound wound wykręcać wring wrung wrung pisać write wrote written Ok, znasz tą setkę mówisz po angielsku Ważne--- czasowniki występujące tylko w czasie teraźniejszym i przeszłym niedokonanym poniżej tzw czasowniki ułomne teraźniejszy przeszły niedokonany przeszły dokonany mogę- may mogę- can muszę-must powinienem- ought mogłem- might mogłem- could Nie występują w tym czasie powinienem- shall chcę-will powinienem byłshould chciałem- would

22 Trzy najważniejsze czasowniki posiłkowe to: to have to do to be Być TO BE Present tense Znaczenie Present perfect tense Znaczenie I am Ja jestem I have been Byłem był You are Thou art Ty jesteś You have been Thou hast been Byłeś był He is On jest He has been On był był We are My jesteśmy We have been My byliśmy byli You are Wy Byliście You have been Wy byliście byli They are Oni są They have been Oni byli byli Past tense Znaczenie Past perfect tense Znaczenie I was Byłem I had been Byłem był You were thou wast Byłeś You had been thou hadst been Byłeś był He was Był He had been On był był We were Byliśmy We had been My byliśmy byli You were Byliście You had been Wy byliście byli They were Byli They had been Oni byli byli Future tense Znaczenie Future perfect tense I will(shall) be Ja będę I shall have been You will be Thou wilt be Ty będziesz You will have been thou wilt have been Znaczenie Będę Będziesz 13

23 He will be On będzie He will have been We will(shall)be My będziemy We shall have been You will be Wy będziecie You will have been They will be Oni będą They will have been Będzie Będziemy Będziecie Będą Conditional Tryb Warunkowy I should be Byłbym If I should be Gdybym był You would be thou wouldst be Byłbyś If you would be if thou wouldst be Gdybyś był He would be Byłby If he would be Gdyby był You would be Bylibyście If we should be Gdybyśmy byli They would be Byliby If you would be If they would be Gdybyście byli Gdyby byli Czynić TO DO Present tense Znaczenie Past perfect tense Znaczenie I do Czynię I had done Uczyniłem był You do Thou dost Czynisz You had done Thou hadst done Uczyniłeś He does Czyni He had done Uczynił był We do Czynimy We had done Uczyniliśmy byli You do Czynicie You had done Uczyniliście They do Czynią They had done Uczynili

24 Past tense Znaczenie Future tense Znaczenie I did Czyniłem I will do Będę czynił You did Thou didst Czyniłeś You will do Thou wilt do Będziesz czynił He did Czynił He will do Będzie czynił We did Czyniliśmy We shall do Będziemy czynili You did Czyniliście You will do Będziecie czynili They did Czynili They will do Bądą czynili Present perfect tense Znaczenie Future perfect tense I have done Uczyniłem I shall have done You have done Thou hast done Uczyniłeś You will have done Thou wilt have done He has done Ucyznił He will have done We have done Uczyniliśmy We shall have done You have done Uczyniliście You will have done They have done Uczynili They will have done Znaczenie Uczynię Uczynisz Uczyni Uczynimy Uczynicie Uczynią Mieć TO HAVE Present tense Znaczenie Present Perfect tense Znaczenie I have Mam I have had Miałem był You have Thou hast Masz You have had Thou hast had Miałeś był He has Ma He has had Miał był 15

25 We have Mamy We have had Mieliśmy byli You have Macie You have had Mieliście byli They have Mają They have had Mieli byli Past tense Znaczenie Past Perfect tense Znaczenie I had Miałem I had had Miałem był You had Thou hadst Miałeś You had had Thou hadst had Miałeś był He had Miał He had had Miał był We had Mieliśmy We had had Mieliśmy byli You had Mieliście You had had Mieliście byli They had Mieli They had had Mieli byli Future tense I shall have Będę miał You will have Będziecie mieli You will have Thou wilt have Będziesz miał They will have Będą mieli He will have Będzie miał Tak samo jak w czasowniku-być We shall have Będziemy mieli Do tych tabelek powinniście wracać w miarę postępów w nauce i cały czas powtarzać dla lepszego rozumienia i mówienia po angielsku Przymiotnik----ADJECTIVE Jak wiemy przymiotnik sluży do oznaczania przedmiotu, osoby lub rzeczy. Przymiotniki angielskie nie mają rodzajów i nie odmieniają się. Stopniowanie polega na dodaniu końcówki er w stopniu wyższym i est w najwyższym. Oczywiście mamy i tu wyjątki ale pamiętanie ich przyjdzie samoistnie zresztą pokazałem to w poniższych przykładach:

26 Stopniowanie przymiotników Przamiotnik Znaczenie Stopień wyższy Najwyższy good dobry better best bad zły worse worst ill zły worse worst evil zły worse worst little mały less least late późny later,latter latest,last far daleki farther,further farthest Zaimek------PRONOUN Generalnie zaimek zastępuje imię osoby lub rzeczy ( rozróżniamy zaimki względne, nieokreślone, pytające) Interesujęca jest forma pytająca: how? kto? what? co? when? kiedy? where? gdzie? which? który? who? kto? whom? kogo? komu? whose? czyje? why? dlaczego? Przysłówek ---- ADVERB Przysłówek określa bliżej czas, miejsce, sposób, i inne własności przymiotników i czasowników. Przasłówki stopniują się tak jak przamiotniki. 17

27 Przyimek PREPOSITION Przyimek wyraża stosunek w jakim zostaje rzeczownik do czasownika Spójnik CONJUNCTION Łączy wyrazy lub zdania Budowa Zdań formacja podstawowa zdania to: 1. podmiot 2.orzeczenie 3.przedmiot The Father loves the child-- ojciec kocha dziecko podmiot- subject(sobdżekt) orzeczenie- predicate(pre diket) przedmiot object(abdżekt) zdanie- sentence( sentens) Trudności z wymową th, w i jest trochę kontrowersyjne np. thank you powiedzieć zenkju or senkju ani jedno ani drugie nie jest prawidłowe uważam, że najbardziej zbliżone będzie jeśli powiemy tenkju no to w, które brzmi pomiędzy u i ł np. widow najbardziej prawdziwe będzie łydoł NO I JESTESMY GOTOWI DO ROZPOCZECIA NAUKI Drugie słówko od autora: let's go guy's Poniższe lekcje są tak dobrane aby łatwo można było zapamiętać słowa angielskie, podstawową budowę zdań, a także wszelkie sytuacje po zapamiętaniu, których nie będzie problemu w czasie rozmowy z przyjacielem lub przyjaciółką o muzyce, filmie i o problemach życia

28 codziennego. Nie powinniście mieć także problemu robiąc zakupy lub u lekarza określić swój stan zdrowia, a także w pracy zrozumieć polecenia szefa również nie powinno być problemu w urzędzie. Większość lekcji opiera się na języku potocznym stosowanym w życiu codziennym.sugeruję również oglądanie programów takich jak CNN, MSNBC, BBC prowadzący te programy mówią literacko bardzo wyraźnym angielskim. Dla poznania slangu świetne źródło stanowić może RAP, HIP-HOP, R&B. Również dobrym źródłem pomocy jest Google przeglądarka w wersji angielskiej i oczywiście słownik mający funkcje wymowy ( malutka ikonka głośnika w górnej części strony) Już po pierwszej lekcji starajcie się praktykować na ulicy np. na warszawskiej starówce gdzie jest dużo turystów.niezależnie jak dobry, lub drogi program zastosujemy bez pamięciowego opanowania odpowiedniej ilości słówek angielskich nie jest możliwe poznanie tego języka zresztą każdego innego też.rozumienie co do nas mówią jest najważniejsze i jeszcze jedno ++ na początku proszę mówić możliwie wolno tak żeby rozmówca miał szansę na dokonanie korekty słów więcej amerykanie bedą życzliwie poprawiać błędy wymowy na ogół powtarzając poprawnie naszą wypowieć anglicy różnie. Powodzenia KK 19

29 LEKCJA nr 1 słownictwo: RODZINA (family) Pisownia Znaczenie Wymowa father ojciec fader mother mama matka mader ma/potocznie parents rodzice parents grandfather grandpa grandmother grandma dziadek babcia son syn san grandfader grandpa /potocznie grandmader grama /potocznie doughter córka doter dora/potocznie brother brat brader bro/ potocznie sister siostra syster uncle wuj ankol aunt ciocia ant nephew siostrzeniec nefju relative krewny,krewna relatiw brother in law szwagier brader in lo sister in law bratowa sister in lo father in law teść fader in lo mother in law teściowa mader in lo wife żona ułajf hasband mąż hazbend

30 wives żony uajwz spuse małżonek spaułz child dziecko czajld gradson wnuk grandsan granddaugther wnuczka granddoter step_father ojczym stepfater step_mother macocha stepmader step_son pasierb stepsan step_doughter pasierbica stepdoter god_father ojciec_chrzestny godfader god_mather matka_chrzestna godmader widower wdowiec łydołer widow wdowa łydoł bridegroom pan_młody brajdgrum bride panna_młoda brajd boy chłopiec boj girl dziewczyna gerl lady pani lejdy madam pani madam mem/potocznie gentelman pan dżentelmen Sir pan ser related spokrewniony relejted single wolny singol couple para,małżeństwo kapołl engaged zaręczony egejdżed married zamężna/y marjed baby niemowlę bajby youth młodość jut women kobieta łomen man człowiek man,men 21

31 sex płeć seks Pozostałe ważne słownictwo Pisownia Znaczenie Wymowa all wszyscy ol also także olsoł naughty nigrzeczny noty how much jak wiele,dużo hau macz year rok jer years lata jerz old stary old older starszy older oldest najstarszy oldest young młody jang younger mlodszy janger youngest najmłodszy jangest here tu hir there tam der very bardzo wery than aniżeli, niż dan then wtedy den how jak hał but lecz bat and i end to have mieć tuhew to be być tubi to love kochać tulaw I am Ja jestem ajem He is On jest Hi yz We are My jesteśmy Ui ar You are Wy jesteście juar

32 friend przyjaciel frend happy szczęśliwy hapi they are oni są dej ar this ten,ta to dys that tamten,tamta,tamto dat these ci,te diz those tamci,tamte douz only tylko only good dobry gót kind uprzejmy kajnd bad zły bat my mój maj his jego hyz our nasz,nasze aur your wasze jor you ty ju their ich deir her jej her she ona szi sick chory sik how many ile how meny city miasto sity house dom hauz not nie nat street ulica strit living żyjący lywing pardon par_me ułaskawienie przepraszam co pardą parmi stranger obcy strendżer 23

33 Poniżej przedstawię najczęściej wzstępujące tematy w rozmowach o rodzinie w języku potocznym z sugestią nauczenia się na pamięć. ROZMOWY 1 Pisownia Wymowa Znaczenie Is your father old? Iz jor fader old? Czy twój ojciec jest stary? Yes,my father is old Jes maj fader is old? Tak mój ojciec jest stary But I am young Bat ajem jang Ale ja jestem młody He is very old Hi iz very old On jest bardzo stary How old are you? Hał old ar ju? Ile masz lat? I am seventeen years old How old is yours mather? Ajem sewentin jers old Hał old iz jors mader? Mam siedemnaście lat Ile lat ma twoja matka? She is forty years old Szi iz forti jers old Ona ma czterdzieści lat Have you sisters and brothers? Yes, I have one sister and two brothers Are you the youngest? Hew ju sisters end broders? Jes aj hew łan sister end tu broders Ar ju de(di)jangest? Czy masz siostry i braci? Tak mam jedną siostrę i dwóch braci Czy jesteś najmłodszy? No I am the oldest Noł ajem de oldest Nie ja jestem nastarszy My brother is the youngest Are yours parents alive? Maj brader iz de jongest Ar jors parents elajw? Mój brat jest najmłodszy Czy twoi rodzice żyją? Yes they are alive Jes dej ar elajw Tak oni żyją Is your grandfather living? Iz jor grandfader liwing? Czy twój dziadek żyje? Yes he is living Jes hi iz liwing Tak on żyje How old is he? Hał old iz hi? Ile ma lat? He is seventy-five years old Hi iz sewenty -fajw jers old On ma siedemdziesiątpięć lat My grandmather is Maj grandmader iz Moja babka ma

34 seventy-two years old sewentytu jers old siedemdziesiątdwa lata Praktyka I am young You are old He is very young She is very old How old are you? I am twenty-five years old My father is younger than my grandfather My mother is younger than your grandmother he is older than she He is the oldest It is the youngest Ja jestem młody Ty jesteś stary On jest bardzo młody Ona jest bardzo stara Ile masz lat Mam 25 lat Mój ojciec jest młodszy niż mój dziadek Moja matka jest młodsza niż twoja babka On jest starszy niż ona On jest najstarszy Ono jest najmłodsze 25

35 Rozmowy 2 Pisownia Wymowa Znaczenie Do you have parents? Du ju hew parents Czy masz rodziców? Yes, I do Jes aj du Tak,mam I have parents Aj hew parents Ja mam rodziców Are yours parents alive? Ar jors parents elajw Czy twoi rodzice są żyjący? Do you have sister? Du ju hew sister Czy masz siostrę? Are she married? Ar szi marjed Czy ona jest mężatką? Yes she is Jes szi iz Tak ona jest She has three sons and two doughters How many brothers and sisters have you? I have no brothers and sisters Szi haz 3 sans end 2 doters Hał meny broders end sisters hew ju Aj hew noł broders end sisters Ona ma 3 synów i 2 córki Ile masz braci i sióstr? Nie mam braci i sióstr His ant is here Hiz ant iz hir Jego ciocia jest tutaj Her uncle is there Her unkol iz der Jej wujek jest tam She is my niece Szi iz maj nis Ona jest moją siostrzenicą Is he yours nephew? Iz hi jors nefju Czy on jest twoim siostrzeńcem? Yes he is Jes hi iz Tak on jest Have you any relatives? Hew ju eny relatiwz Czy masz jakiś krewnych? Yes I have a brother-inlaw and a sister-in-law How old is his fatherin-law? His father-in-law is only forty years old Jes aj hew e broderinlo end e sisterinlo Hał old iz hiz faderinlo Hiz faderinlo iz only fory jerz old Tak ja mam szwagra i bratową Ile lat ma jego teść? Jego teść ma tylko 40 lat

36 Is her mother-in-law old? Iz her moderinlo old Czy jej teściowa jest stara? No she is not very old No szi iz nat wery old Nie ona nie jest b.stara Their children are naughty Der czildren ar noty Ich dzieci są niegrzeczne Your babies are good Jor bejbis ar gud Wasze dzieci są dobre Her baby is sick Her bejbi iz sik Jej niemowlę jest chore Is her cousin kind? Iz her kozyn kajnd Czy jej kuzyn jest uprzejmy? I have a good friend Aj hew e gud frend Ja mam dobrego przyjaciela He is her hasband Hi iz her hazbend On jest jej mężem She is his wife Szi iz hiz łajf Ona jest jego żoną His father is a wodower Hiz fader iz łydołer Jego ojciec jest wdowcem Her mother is a widow Her moder iz e łydoł Jej matka jest wdowę He is good father for my sons She is god-mother of their daughter-in-law Hi iz gud fader for maj sans Szi iz gud moder of der doter in lo On jest dobrym ojcem dla moich synów Ona jest matką chrzestną ich synowej These wives love their hasbands Diz łajwz law deir hazbendz Te żony kochają swoich mężów Praktyka Their sons and daughter are sick This lady is twenty - seven years old These gentlemen are unkind Those children are naudhty His relatives are very kind Our niece and their nephew are here Your cousin is a good man Her aunt is a kind women 27

37 I have five brothers and four sisters She has a son and a daughter Ich synowie i córki są chorzy Ta pani ma dwadzieścia siedem lat Ci panowie są niedobrzy Tamte dzieci są niegrzeczne Jego krewni są bardzo łaskawi Nasza siostrzenica i ich siostrzeniec są tu Twój kuzyn jest dobrym człowiekiem Jej ciotka jest dobrą kobietą Ja mam pięciu braci i cztery siostry Ona ma syna i córkę Ta pierwsza lekcja może wydawać się trywialna ze względu na prostotę słownictwa i jego zakres ale na początku nauki jest trudno podać bardziej rozwiniete teksty lub problematykę w miarę postępu nauki będziemy mieli bardziej skoplikowane sytuacje dlatego wyprzedzając trochę tematykę podam poniżej przykład oparty na słownictwie kasjera ----Casher Vocabulary Pisownia Wymowa Meaning/Znaczenie action code akszen kod a number cashiers type on the register to tell the computer to do something (#2A=void item) adjustment addżiastment a change (usually related to price change) Age restricted items Ejdż restrikted ajtims products such as alcohol, tobacco, and restricted movies and videos which cannot be purchased by minors aisles ejslis long narrow areas that a room is divided into associate asoszjet another employee who works with you

38 bag/verb beg to place purchased items in a bag for the customer Bank card Bank kard Debit card or credit card bar code Bar kod a series of lines that a computer reads to determine the product and price bill bil the total amount owed by the customer (also called receipt) break brejk a short time for an employee to take a rest from work bulk bulk items that are purchased in large amounts (also refers to items where customer collects the amount desired from a large bin) cash kesz paper or coin money that the customer gives for payment Cash advance Kesz edwans money given to an employee or customer that he will have to pay back later Cash register Kesz redżister system used to key in purchases; also makes mathematical calculations and records payments change czendź the money you give back to a customer charge/verb czardż to request a certain payment (They charge fifty dollars an hour.) charge/verb and noun czardż to pay (payment) with a credit card checkout czekaut the place where customers go to pay for purchases clerk klerk person who serves customers; usually stands behind a desk coins kojns small amounts of money; circular shape (also called change) company procedures kampany procedur the rules and practices outlined by the employer for the employees competition kompetiszon other businesses that offer similar products or services counterfeit kąterfajt money that looks real but is actually fake 29

Spis treści. 1. Present Simple czas teraźniejszy prosty... 5. 1.1. Użycie... 5. 1.2. Present Simple w skrócie... 7. 1.3. Struktura zdao...

Spis treści. 1. Present Simple czas teraźniejszy prosty... 5. 1.1. Użycie... 5. 1.2. Present Simple w skrócie... 7. 1.3. Struktura zdao... Spis treści 1. Present Simple czas teraźniejszy prosty... 5 1.1. Użycie... 5 1.2. Present Simple w skrócie... 7 1.3. Struktura zdao... 8 1.4. Zadania sprawdzające...11 2. Present Continuous czas teraźniejszy

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

10. lekcja dziesiąta. dziesięć ten. dziesiąty tenth. skorpion scorpion. Scorpio

10. lekcja dziesiąta. dziesięć ten. dziesiąty tenth. skorpion scorpion. Scorpio 10. lekcja dziesiąta dziesięć ten. dziesiąty tenth PLURAL- ONLY NOUNS. NOMINATIVE PLURAL OF NOUNS AND ADJECTIVES. MASCULINE- PERSONAL PLURALS. NUMBERS 2, 3, 4; 'BOTH'. Suplement: DZIEDZINY NAUKI skorpion

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

...::: Czasowniki nieregularne:::...

...::: Czasowniki nieregularne:::... ...::: Czasowniki nieregularne:::... abide abode / abided abode / abided zostać wierny czemuś, trwać na arise arose arisen powstać awake awoke / awaked awoken obudzić się be was, were been być bear bore

Bardziej szczegółowo

www.e-felberg.pl Wskazówki dla korzystających z rozmówek

www.e-felberg.pl Wskazówki dla korzystających z rozmówek 1 Wskazówki dla korzystających z rozmówek Rozmówki polsko-angielskie są przeznaczone dla polskich turystów, którzy wyje d ają do krajów anglojęzycznych i którzy nie znają języka angielskiego wcale albo

Bardziej szczegółowo

- tu: nazwa - faktycznie, właściwie, naprawdę

- tu: nazwa - faktycznie, właściwie, naprawdę A Pocketful of Words Lesson 1 Word patterns: professions Karen Adams One really good idea is to look for words that make patterns. For example, if you have a job and you have a verb, you can see a similarity

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

Oskar Czepeczek, The Application of the Cognitive Method and Drill in Teaching the Rudiments of English to Adults (2013), o.czepeczek@gmail.

Oskar Czepeczek, The Application of the Cognitive Method and Drill in Teaching the Rudiments of English to Adults (2013), o.czepeczek@gmail. Oskar Czepeczek, The Application of the Cognitive Method and Drill in Teaching the Rudiments of English to Adults (2013), o.czepeczek@gmail.com Contents INTRODUCTION...2 The aim of the work...2 CHAPTER

Bardziej szczegółowo

L I B R E T T O. text Georgi Gospodinov. tekst Georgi Gospodinov. translated from the Bulgarian by Angela Rodel

L I B R E T T O. text Georgi Gospodinov. tekst Georgi Gospodinov. translated from the Bulgarian by Angela Rodel L I B R E T T O L I B R E T T O text Georgi Gospodinov translated from the Bulgarian by Angela Rodel tekst Georgi Gospodinov przekład z bułgarskiego Magdalena Pytlak CHARACTERS mezzo-soprano bass-baritone

Bardziej szczegółowo

Kraków 2008 Polska Zielona Sieć www.zielonasiec.pl www.ekonsument.pl

Kraków 2008 Polska Zielona Sieć www.zielonasiec.pl www.ekonsument.pl Rozglądając się po mieście zobaczysz kiczowisko na Rynku Głównym, często ku wielkiej irytacji tubylców nazywanym przez przyjezdnych Starówką. Tu co krok mim, albo grajek i cała rzesza turystów i dzieci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

12. Lekcja dwunasta dwanaście twelve dwunasty twelfth

12. Lekcja dwunasta dwanaście twelve dwunasty twelfth 12. Lekcja dwunasta dwanaście twelve dwunasty twelfth FOOD AND EATING THE GENITIVE PLURAL (SUMMARY). COUNTING, DATES. GETTING MARRIED. Mini- lekcja: WORD ORDER Kosorożec - żca Capricorn grudzień, w grudniu

Bardziej szczegółowo

11. lekcja jedenasta. jedenasście eleven. jedenasty eleventh. Strzelec - lca Sagitarius, archer

11. lekcja jedenasta. jedenasście eleven. jedenasty eleventh. Strzelec - lca Sagitarius, archer 11. lekcja jedenasta jedenasście eleven. jedenasty eleventh WEATHER, TIMES OF THE YEAR COMPASS DIRECTIONS MONTHS THE IMPERATIVE CONDITIONAL MOOD EXPRESSIONS OF OBLIGATION MINI- LESSON: ORDINAL NUMBERS

Bardziej szczegółowo

ANGIELSKO-POLSKI SŁOWNIK TEMATYCZNY ŻYCIE CODZIENNE

ANGIELSKO-POLSKI SŁOWNIK TEMATYCZNY ŻYCIE CODZIENNE DARIUSZ SIECZKOWSKI ANGIELSKO-POLSKI SŁOWNIK TEMATYCZNY ŻYCIE CODZIENNE - dla wszystkich poziomów zaawansowania - słownictwo z różnych źródeł - różnorodna tematyka - mnóstwo przykładów zdań - na bazie

Bardziej szczegółowo

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1 elektrycznych Jednostka modułowa Posługiwanie się językiem obcym w branży mechatronicznej 311410.M1. J3 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment.

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment. GET THAT JOB LESSON 1 Curriculum Vitae Patrice: Merry: CV, actually, stands for Curriculum Vitae, which is Latin, actually, it s Latin, it stands for 'the story of my life'. But CV is the term people use

Bardziej szczegółowo

ANGIELSKO-POLSKI SŁOWNIK TEMATYCZNY DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW

ANGIELSKO-POLSKI SŁOWNIK TEMATYCZNY DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW DARIUSZ SIECZKOWSKI ANGIELSKO-POLSKI SŁOWNIK TEMATYCZNY DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW ponad 130 tematów 6000 słów aktualne słownictwo przykłady użycia publikacja darmowa OŚWIĘCIM 2013 Dariusz Sieczkowski "Angielsko-polski

Bardziej szczegółowo

Jak to powiedzieć po angielsku?

Jak to powiedzieć po angielsku? Oskar Czepeczek Jak to powiedzieć po angielsku? 1000 ZDAŃ Z LEKCJI KONWERSACJI Sprawdź swój angielski... Ebook prezentuje 1000 zdań do przetłumaczenia z języka polskiego na angielski, zawiera praktyczne

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA! Editorial Board, Forum Board, Polish-American Cultural Center

HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA! Editorial Board, Forum Board, Polish-American Cultural Center 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216-883-2828 e-mail: forumpacc@yahoo.com www.polishcenterofcleveland.org April 2014, No. 4/141 Kwiecień 2014, Nr 4/141 POLISH-AMERICAN WESOŁEGO ALLELUJA! Niech te

Bardziej szczegółowo

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne Zadanie 1) Przeczytaj poniższy tekst. W każdą lukę (1.-6.) wstaw odpowiedni wyraz (A, B lub C). Hi Sue, I m writing this e-mail 1. I can t find my watch anywhere!

Bardziej szczegółowo

= the Chief Executive Officer, dyrektor naczelny - praca, stanowisko - firma, przedsiębiorstwo. - dokument przedstawiający strategię/plan działania

= the Chief Executive Officer, dyrektor naczelny - praca, stanowisko - firma, przedsiębiorstwo. - dokument przedstawiający strategię/plan działania Talk About Business Lesson 1 Strategy The CEO spent his first months in the job talking to managers in the company and formulating his strategy document. The day came for him to make his presentation to

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

PENNY. Saved NIEMOŻLIWE! Zmieniamy nasz system komputerowy. Apel o nominacje do Rady Dyrektorów. Jeszcze tego nie spróbowałeś?

PENNY. Saved NIEMOŻLIWE! Zmieniamy nasz system komputerowy. Apel o nominacje do Rady Dyrektorów. Jeszcze tego nie spróbowałeś? Jesień 2012 PENNY Saved Zmieniamy nasz system komputerowy Od 1 listopada 2012r. będziemy pracować na nowym systemie komputerowym, który umożliwi nam poszerzenie wachlarza naszych usług. Zmieni się wygląd

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

#49 GRUDZIEŃ/DECEMBER 2010

#49 GRUDZIEŃ/DECEMBER 2010 c z a s o p i s m o b e z p ł a t n e / f r e e m a g a z i n e #49 GRUDZIEŃ/DECEMBER 2010 Kids Don t Whine It s Dzieci nie marudzą Christmas Time! TEMAT NUMERUCzas na święta! s. 6 Polskie akcenty p. 7

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich. 341[04].Z1.03

Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich. 341[04].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Mariusz Ławro Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich. 341[04].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Polish Grammar in a Nutshell

Polish Grammar in a Nutshell Polish Grammar in a Nutshell by Oscar E. Swan 2 Introduction 5 Table of Contents 1. The Polish Alphabet and Sounds 7 Sound Values of the Letters Notes on Spelling and Pronunciation 2. Nouns 11 Preliminaries

Bardziej szczegółowo