PRZEDMIAR ROBÓT

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT 2012-11-10"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Budynek biurowy wraz z salą ekspozycyjną, parkingiem naziemnym, masztami, zjazdem z drogi publicznej, infrastrukturą zewnętrzną techniczną i zagospodarowaniem terenu - branża budowlana i zagospodarowanie terenu - drogi Budowa dz. nr ewid. 66/4 i 66/6 w obrębie przy ul. Al. Jerozolimskie 233 na terenie dzielnicy Ursus w Warszawie Inwestor ARBURG - POLSKA Sp. z o. o. ul. Polna Opacz KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót. Niniejsze opracowanie jest integralną częścią dokumentacji projektowej i nalezy je rozpatrywać łącznie. "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.hoża 50

2 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT Strona 2/20 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena 1. Zagospodarowanie terenu 1.1. Nawierzchnie Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 (Al. Jerozolimskie) z ul. Żywiecką Roboty przygotowawcze 1 KNNR /01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych (29+127)/1000 = 0,156km 0,156 km r-g 56 Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,5 m m3 0,11 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 1, Roboty rozbiórkowe 2 KNR AT /04 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (Krotność= 1,2) 76 m2 r-g 0,024 Samochód samowyładowczy t m-g 0,056 Frezarka drog.wirtgen W 500(1) m-g 0, KNNR /04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 16 cm mechanicznie (Krotność= 4) 42 m2 r-g 0,283 Sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,089 4 KNNR /02 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 42 m2 r-g 0,203 Spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) m-g 0,0079 Zrywarka przyczepna m-g 0, KNNR /02 Rozebranie krawężników betonowych 20 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 12 m r-g 0,238 6 KNR /04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 17,18 m3 Samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,177 7 KNR /05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - do 20 km (Krotność= 19) 28,58 m3 Samochód samowyładowczy 5 t m-g 0, Roboty ziemne 8 KNNR /06 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - 90% mechanicznie ( )*0.9 = 486,783m3 486,783 m3

3 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT Strona 3/20 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena r-g 0,153 Koparka 0.40 m3 m-g 0,0542 Samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,169 9 KNNR /02 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) = 10% ręcznie ( )*0.1 = 54,087m3 54,087 m3 r-g 2 Samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,34 10 KNNR /02 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do 20 km - wywiezienie nadmiaru humusu i gruntu (317.3)+( *0.4) = 429,970m3 (Krotność= 19) 429,97 m3 Samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 0, KNNR /01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.i-ii - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) 0.9*( *0,4) = 99,810m3 99,81 m3 R=1,17 r-g 0,07 S=1,17 Spycharka gąsienicowa 55 kw (75KM) m-g 0, KNNR /01 Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi (10% ręcznie) 0.1*( *0,4) = 11,090m3 11,09 m3 r-g 0,2 Ziemia urodzajna z dostawą m KNR /01 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim ( )*0,1 = 46,700m3 46,7 m3 R=0,955 r-g 1,06 Ziemia urodzajna z dostawą m KNR /04 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2 (422-50)*0.1 = 37,200m3 37,2 m3 R=0,955 r-g 1,26 15 KNNR /03 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i rowów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.i-iii 422 m2 r-g 0, KNR /05 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem = 417,000m2 417 m2 R=0,955 r-g 0,241 Nasiona traw kg 0,02 Azofoska t 5E-5

4 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT Strona 4/20 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena 17 KNR /05 Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem 422 m2 R=0,955 r-g 0,5128 Nasiona traw kg 0,04 Azofoska t 5E Roboty drogowe 18 KNNR /03 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni *127 = 464,450m2 464,45 m2 r-g 0,0022 Woda m3 0,0046 pomocnicze % 0,2 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) m-g 0,0041 Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0041 Spycharka gąsienicowa 55 kw (75KM) m-g 0, KNNR /01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i poboczy 192 m2 r-g 0,145 Woda m3 0,005 pomocnicze % 0,2 Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0, KNNR /02 analogia Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.25 cm *127 = 464,450m2 (Krotność= 1,66) 464,45 m2 r-g 0,251 Cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 0,02529 Krawędziaki iglaste kl. II m3 0,0005 Pospółka m3 0,0512 Piasek m3 0,0412 Woda m3 0,1 pomocnicze % 0,2 Walec statyczny samojezdny m-g 0,0036 Ciągnik gąsiennicowy 55 kw (75KM) m-g 0,0246 Walec statyczny samojezdny m-g 0,0246 Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciągnika) szerokości m-g 0,0246 1,9-2,3 m Gruntofrezarka (bez ciągnika) kpl. m-g 0, KNNR /06 Warstwa mrozoochronna z pospółki gr. 15 cm 420 m2 r-g 0,0109 Pospółka m3 0,184 Woda m3 0,015 pomocnicze % 0,2 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) m-g 0,003

5 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT Strona 5/20 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Walec statyczny samojezdny m-g 0, KNR /04 analogia Ławy pod krawężniki 127* *0.072 = 10,216m3 10,216 m3 r-g 9,02 Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii m3 0,04 Piasek zwykły m3 0,27 Woda m3 0,47 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,04 pomocnicze % 0,5 23 KNNR /04 Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej = 156,000m 156 m r-g 0,459 Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x20cm m 1,02 Piasek zwykły m3 0,0132 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,0049 Woda m3 0,0043 pomocnicze % 0,2 24 KNNR /02 Podbudowa z kruszyw łamanych 0/32 gr. 20 cm 420 m2 r-g 0,031 Tłuczeń kamienny t 0,424 Woda m3 0,02 pomocnicze % 0,2 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) m-g 0,0037 Walec statyczny samojezdny m-g 0, KNNR /02 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 16 (Krotność= 1,07) 420 m2 r-g 0,304 Mieszanka betonowa m3 0,1523 Krawędziaki iglaste kl. II m3 0,00062 Piasek m3 0,0412 Papa asfaltowa izolacyjna m2 0,0381 Woda m3 0,08 pomocnicze % 0,2 Walec wibracyjny samojezdny m-g 0, KNR AT /01 Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne z geosiatki 124 m2 r-g 0,05 Siatka wzmacniająca do nawierzchni drogowych m2 1,075 pomocnicze % 0,5 Środek transportowy m-g 0, KNNR /03 analogia Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grubości 9 cm 420+(76-14) = 482,000m2 (Krotność= 1,5)

6 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT Strona 6/20 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena 482 m2 r-g 0,0456 Mieszanka mineralno-asfaltowa standard I t 0,1493 pomocnicze % 0,2 Rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,0102 Walec statyczny samojezdny m-g 0,0102 Samochód samowyładowczy 5 t m-g 0, KNNR /01 Warstwa ścieralna z SMA o grubości 3 cm = 496,000m2 496 m2 r-g 0,0308 Mieszanka mineralno-asfaltowa standard I t 0,0765 pomocnicze % 0,2 Rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,0056 Walec statyczny samojezdny m-g 0,0056 Walec statyczny samojezdny m-g 0,0056 Samochód samowyładowczy 5 t m-g 0, KNNR /06 Pobocze z kruszywa łamanego gr. 15 cm 192 m2 r-g 0,0309 Tłuczeń kamienny t 0,318 Miał kamienny t 0,0143 Woda m3 0,015 pomocnicze % 0,2 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) m-g 0,0039 Walec statyczny samojezdny m-g 0, Stała organizacja ruchu 30 KNNR /08 Zdjęcie tablic znaków drogowych D = 6,000szt. 6 szt. R=1,2 r-g 0, KNNR /08 Rozebranie słupków do znaków - obok czynnego pasa jezdni ( poj) D = 3,000szt 3 szt R=1,2 r-g 0, KNNR /08 Przestawienie znaków D = 2,000szt. 2 szt. r-g 0, KNNR /01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych D = 12,000szt. 12 szt. R=1,2 r-g 0,753 Słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm kg 19,63 pomocnicze % 0,2 34 KNNR /05 Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze typu A o pow. ponad 0.3 m2 2+1 = 3,000szt. 3 szt.

7 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT Strona 7/20 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena r-g 1,1 Tablice znaków drogowych szt 1 pomocnicze % 0,2 35 KNNR /05 Pionowe znaki drogowe nakazu typu C o pow. ponad 0.3 m2 2 szt. r-g 1,1 Tablice znaków drogowych szt 1 pomocnicze % 0,2 36 KNNR /05 Pionowe znaki drogowe informacyjne typu D o pow. ponad 0.3 m = 4,000szt. 4 szt. r-g 1,1 Tablice znaków drogowych szt 1 pomocnicze % 0,2 37 KNNR /05 Pionowe znaki drogowe typu F-10 o pow. ponad 0.3 m2 2 szt. r-g 1,1 Tablice znaków drogowych szt 1 pomocnicze % 0,2 38 KNNR /07 Pionowe znaki drogowe - tablica prowadząca U-3d o pow. ponad 0.3 m2 1 szt. r-g 1,27 Tablice znaków drogowych szt 1 pomocnicze % 0,2 39 KNNR /03 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni ( poj) D = 10,600m2 10,6 m2 R=1,2 r-g 0,189 Farba chlorokauczukowa dm3 0,393 Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych dm3 0,126 pomocnicze % 0,2 Malowarka do znakowania dróg m-g 0,0464 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0, KNNR /02 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni ( poj) D = 55,920m2 55,92 m2 R=1,2 r-g 0,105 Farba chlorokauczukowa dm3 0,393 Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych dm3 0,126 pomocnicze % 0,2 Malowarka do znakowania dróg m-g 0,0232

8 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT Strona 8/20 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0, KNNR /07 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie - obok czynnego pasa jezdni ( poj) D = 7,930m2 7,93 m2 R=1,2 r-g 0,735 Farba chlorokauczukowa dm3 0,525 Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych dm3 0,0735 pomocnicze % 0, Nawierzchnie wewnętrzne Roboty przygotowawcze 42 KNNR /01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 0,33 km 0 r-g 56 Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,5 m m3 0,11 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 1, Roboty rozbiórkowe 43 KNNR /04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 16 cm mechanicznie (Krotność= 4) 135 m2 0 r-g 0,283 Sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0, KNNR /02 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 135 m2 0 r-g 0,203 Spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) m-g 0,0079 Zrywarka przyczepna m-g 0, KNR /04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 52,31 m3 Samochód samowyładowczy 5 t m-g 0, KNR /05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - do 20 km (Krotność= 19) 52,31 m3 Samochód samowyładowczy 5 t m-g 0, Roboty ziemne 47 KNNR /06 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - 90% mechanicznie ( ,3+2)*0.9 = 831,240m3 831,24 m3 0 r-g 0,153 Koparka 0.40 m3 m-g 0,0542 Samochód samowyładowczy 5 t m-g 0, KNNR /02 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) = 10% ręcznie

9 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT Strona 9/20 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena ( ,3+2)*0.1 = 92,360m3 92,36 m3 0 r-g 2 Samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,34 49 KNNR /02 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do 20 km - wywiezienie nadmiaru humusu i gruntu = 676,070m3 (Krotność= 19) 676,07 m3 Samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 0, KNNR /01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.i-ii - współczynnik zagęszczenia Js=1.00), (90% mechanicznie) (35,6+2814)*0,9 = 2.564,640m3 2564,64 m3 R=1,17 0 r-g 0,07 S=1,17 Spycharka gąsienicowa 55 kw (75KM) m-g 0, KNNR /01 Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi (10% ręcznie) ( )*0,1 = 284,960m3 284,96 m3 0 r-g 0,2 Ziemia urodzajna z dostawą m Kalkulacja własna Zakóp i dowóz gruntu na nasypy 2812,3 m3 0 r-g 0,2 Ziemia urodzajna z dostawą m KNR /01 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 120,3 m3 R=0,955 0 r-g 1,06 Ziemia urodzajna z dostawą m KNR /04 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2 450*0.2 = 90,000m3 90 m3 R=0,955 0 r-g 1,26 55 KNNR /03 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i rowów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.i-iii 450 m2 0 r-g 0, Roboty drogowe 56 KNNR /03 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni * *0.6+(250-37)*0.3 = 403,400m2 403,4 m2 0 r-g 0,0022 Woda m3 0,0046

10 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT Strona 10/20 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena pomocnicze % 0,2 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) m-g 0,0041 Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0041 Spycharka gąsienicowa 55 kw (75KM) m-g 0, KNNR /01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i poboczy = 50,000m2 50 m2 0 r-g 0,145 Woda m3 0,005 pomocnicze % 0,2 Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0, KNNR /02 analogia Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.25 cm * *0.6+(250-37)*0.3 = 403,400m2 (Krotność= 1,66) 403,4 m2 0 r-g 0,251 Cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 0,02529 Krawędziaki iglaste kl. II m3 0,0005 Pospółka m3 0,0512 Piasek m3 0,0412 Woda m3 0,1 pomocnicze % 0,2 Walec statyczny samojezdny m-g 0,0036 Ciągnik gąsiennicowy 55 kw (75KM) m-g 0,0246 Walec statyczny samojezdny m-g 0,0246 Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciągnika) szerokości m-g 0,0246 1,9-2,3 m Gruntofrezarka (bez ciągnika) kpl. m-g 0, KNNR /06 Warstwa mrozoochronna z pospółki gr. 15 cm *0.35+(250-37)*0.3 = 394,400m2 394,4 m2 0 r-g 0,0109 Pospółka m3 0,184 Woda m3 0,015 pomocnicze % 0,2 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) m-g 0,003 Walec statyczny samojezdny m-g 0, KNR AT /01 Geowłóknina o wytrzymałości na rozciąganie min. 10 kn/m 1673,4 m2 0 r-g 0,05 Siatka wzmacniająca do nawierzchni drogowych m2 1,075 pomocnicze % 0,5 Środek transportowy m-g 0, KNNR /01 Warstwa odsączająca z piasku grubego gr. 20 cm 1673,4 m2 0 r-g 0,0134

11 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT Strona 11/20 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Pospółka m3 0,246 Woda m3 0,02 pomocnicze % 0,2 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) m-g 0,0026 Walec statyczny samojezdny m-g 0, KNR /04 analogia Ławy pod krawężniki 19,57 m3 0 r-g 9,02 Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii m3 0,04 Piasek zwykły m3 0,27 Woda m3 0,47 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,04 pomocnicze % 0,5 63 KNNR /04 Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 30 m 0 r-g 0,459 Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x20cm m 1,02 Piasek zwykły m3 0,0132 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,0049 Woda m3 0,0043 pomocnicze % 0,2 64 KNNR /04 Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wtopione bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 15 m 0 r-g 0,459 Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x20cm m 1,02 Piasek zwykły m3 0,0132 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,0049 Woda m3 0,0043 pomocnicze % 0,2 65 KNNR /03 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 250 m 0 r-g 0,429 Krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm m 1,02 Piasek m3 0,0127 Cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 0,0039 Woda m3 0,0042 pomocnicze % 0,2 66 KNNR /03 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 39 m 0 r-g 0,429 Krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm m 1,02 Piasek m3 0,0127 Cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 0,0039 Woda m3 0,0042 pomocnicze % 0,2 67 KNNR /05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 26 m 0 r-g 0,277

12 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT Strona 12/20 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Obrzeża betonowe 30x8 cm m 1,02 Piasek m3 0,0055 Cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 0,0016 Woda m3 0,0014 pomocnicze % 0,2 68 KNNR /02 Podbudowa z kruszyw łamanych 0/32 gr. 20 cm = 1.720,000m m2 0 r-g 0,031 Tłuczeń kamienny t 0,424 Woda m3 0,02 pomocnicze % 0,2 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) m-g 0,0037 Walec statyczny samojezdny m-g 0, KNNR /05 Podbudowa z kruszyw łamanych 0/32 gr. 10 cm 70 m2 0 r-g 0,0261 Tłuczeń kamienny t 0,212 Miał kamienny t 0,0143 Woda m3 0,01 pomocnicze % 0,2 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) m-g 0,0029 Walec statyczny samojezdny m-g 0, KNNR /02 Chodniki z kostki betonowej typu Behaton grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 70 m2 0 r-g 1,17 Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara m2 1,02 Piasek uszlachetniony m3 0,0788 Cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 0,0117 Woda m3 0,026 pomocnicze % 0,2 Wibrator m-g 0,13 71 KNNR /01 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 (Krotność= 0,8) 200 m2 0 r-g 0,23 Mieszanka betonowa m3 0,1015 Krawędziaki iglaste kl. II m3 0,00046 Piasek m3 0,0412 Papa asfaltowa izolacyjna m2 0,0254 Woda m3 0,08 pomocnicze % 0,2 Walec wibracyjny samojezdny m-g 0, KNNR /03 Podbudowa z chudego betonu gr (30+30*0.2)*0.17 = 6,120m3 6,12 m3 0 r-g 1,35

13 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT Strona 13/20 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 0,129 Pospółka m3 1,2 Woda m3 0,14 pomocnicze % 0,2 Betoniarka przeciwbieżna kondygnacyjna 500 dm3 m-g 0,33 Dozownik wagowy 850 kg m-g 0,33 Dozownik do cementu 150 kg m-g 0,66 Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 0,6 m3 0 m-g 0,33 Przenośnik taśmowy przewoźny m m-g 0,33 Sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,33 Zbiornik do cementu bez dozownika m-g 0,66 Zbiornik do kruszywa 16 m3 m-g 0,33 73 KNNR /03 analogia Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grubości 7 cm = 320,000m2 (Krotność= 1,17) 320 m2 0 r-g 0,0456 Mieszanka mineralno-asfaltowa standard I t 0,1493 pomocnicze % 0,2 Rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,0102 Walec statyczny samojezdny m-g 0,0102 Samochód samowyładowczy 5 t m-g 0, KNNR /03 analogia Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grubości 9 cm (Krotność= 1,5) 1400 m2 0 r-g 0,0456 Mieszanka mineralno-asfaltowa standard I t 0,1493 pomocnicze % 0,2 Rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,0102 Walec statyczny samojezdny m-g 0,0102 Samochód samowyładowczy 5 t m-g 0, KNNR /01 Warstwa ścieralna z SMA o grubości 3 cm = 1.720,000m m2 0 r-g 0,0308 Mieszanka mineralno-asfaltowa standard I t 0,0765 pomocnicze % 0,2 Rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,0056 Walec statyczny samojezdny m-g 0,0056 Walec statyczny samojezdny m-g 0,0056 Samochód samowyładowczy 5 t m-g 0, KNR AT /01 Nawierzchnia z betonu B-35 gr. 20 cm, z warstwą poślizgową dylatowana, z nacięciem szczelin i zalaniem masą zalewową (w zatokach postojowych) (Krotność= 0,91) 30 m2 0 r-g 0,4 Folia poślizgowa z PCW gr. 0,6 mm m2 1,1 Krawędziaki iglaste kl.iii m3 0,001 Masa zalewowa bitumiczna kg 1,4

14 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT Strona 14/20 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Woda m3 0,002 Mieszanka betonowa kl. B 35 m3 0,225 pomocnicze % 0,5 Wibrator m-g 0,08 Piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni m-g 0,08 Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0-15 m3 m-g 0,04 77 KNNR /06 Pobocze z kruszywa łamanego gr. 15 cm 28 m2 0 r-g 0,0309 Tłuczeń kamienny t 0,318 Miał kamienny t 0,0143 Woda m3 0,015 pomocnicze % 0,2 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) m-g 0,0039 Walec statyczny samojezdny m-g 0, Stała organizacja ruchu 78 KNNR /08 Zdjęcie tablic znaków drogowych D = 1,000szt. 1 szt. R=1,2 0 r-g 0, KNNR /08 Rozebranie słupków do znaków - obok czynnego pasa jezdni ( poj) D = 1,000szt 1 szt R=1,2 0 r-g 0, KNNR /08 Przestawienie znaków D = 2,000szt. 2 szt. 0 r-g 0, KNNR /01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych D = 6,000szt. 6 szt. R=1,2 0 r-g 0,753 Słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm kg 19,63 pomocnicze % 0,2 82 KNNR /05 Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze typu A o pow. ponad 0.3 m2 2 szt. 0 r-g 1,1 Tablice znaków drogowych szt 1 pomocnicze % 0,2 83 KNNR /05 Pionowe znaki drogowe nakazu typu C o pow. ponad 0.3 m2 1 szt. 0 r-g 1,1 Tablice znaków drogowych szt 1 pomocnicze % 0,2 84 KNNR /05 Pionowe znaki drogowe informacyjne typu D o pow. ponad 0.3 m2 2 szt.

15 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT Strona 15/20 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena 0 r-g 1,1 Tablice znaków drogowych szt 1 pomocnicze % 0,2 85 KNNR /07 Pionowe znaki drogowe - tablica prowadząca U-3d o pow. ponad 0.3 m2 1 szt. 0 r-g 1,27 Tablice znaków drogowych szt 1 pomocnicze % 0,2 86 KNNR /03 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie D = 1,870m2 1,87 m2 0 r-g 0,189 Farba chlorokauczukowa dm3 0,393 Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych dm3 0,126 pomocnicze % 0,2 Malowarka do znakowania dróg m-g 0,0464 Samochód dostawczy m-g 0, KNNR /02 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie D = 21,370m2 21,37 m2 0 r-g 0,105 Farba chlorokauczukowa dm3 0,393 Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych dm3 0,126 pomocnicze % 0,2 Malowarka do znakowania dróg m-g 0,0232 Samochód dostawczy m-g 0, KNNR /07 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie - obok czynnego pasa jezdni ( poj) D = 0,760m2 0,76 m2 R=1,2 0 r-g 0,735 Farba chlorokauczukowa dm3 0,525 Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych dm3 0,0735 pomocnicze % 0,2 OGÓŁEM Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Łącznie Podatek VAT Ogółem kosztorys

16 Tabela elementów scalonych Strona 16/20 Nr Opis robót Wartość J.O. Ilość Wskaźnik 1. Zagospodarowanie terenu 1.1. Nawierzchnie Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 (Al. Jerozolimskie) z ul. Żywiecką Roboty przygotowawcze Roboty rozbiórkowe Roboty ziemne Roboty drogowe Stała organizacja ruchu Nawierzchnie wewnętrzne Roboty przygotowawcze Roboty rozbiórkowe Roboty ziemne Roboty drogowe Stała organizacja ruchu Razem Podatek VAT Ogółem kosztorys

17 Tabela elementów szczegółowa Strona 17/20 Nr Opis robót Kz Kp Zysk Ogółem 1. Zagospodarowanie terenu 1.1. Nawierzchnie Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 (Al. Jerozolimskie) z ul. Żywiecką Roboty przygotowawcze Roboty rozbiórkowe Roboty ziemne Roboty drogowe Stała organizacja ruchu Nawierzchnie wewnętrzne Roboty przygotowawcze Roboty rozbiórkowe Roboty ziemne Roboty drogowe Stała organizacja ruchu Razem Podatek VAT Ogółem kosztorys

18 Zestawienie robocizny Strona 18/20 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 0 r-g 2.619,568 2 r-g 1.360,416 Razem 3.979,984

19 Zestawienie materiałów Strona 19/20 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Azofoska t 0,042 2 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 30,977 3 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,985 4 Cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 39,211 5 Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii m3 1,191 6 Farba chlorokauczukowa dm3 39,838 7 Folia poślizgowa z PCW gr. 0,6 mm m2 30,030 8 Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara m2 71,400 9 Krawędziaki iglaste kl. II m3 1, Krawędziaki iglaste kl.iii m3 0, Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x20cm m 205, Krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm m 294, Masa zalewowa bitumiczna kg 38, Miał kamienny t 4, Mieszanka betonowa kl. B 35 m3 6, Mieszanka betonowa m3 84, Mieszanka mineralno-asfaltowa standard I t 646, Nasiona traw kg 25, Obrzeża betonowe 30x8 cm m 26, Papa asfaltowa izolacyjna m2 21, Piasek uszlachetniony m3 5, Piasek zwykły m3 10, Piasek m3 88, Pospółka m3 642, Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych dm3 11, Siatka wzmacniająca do nawierzchni drogowych m , Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,5 m m3 0, Słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm kg 353, Tablice znaków drogowych szt 18, Tłuczeń kamienny t 992, Woda m3 309, Ziemia urodzajna z dostawą m ,350 Razem pomocnicze Razem

20 Zestawienie sprzętu Strona 20/20 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Betoniarka przeciwbieżna kondygnacyjna 500 dm3 m-g 2,020 2 Ciągnik gąsiennicowy 55 kw (75KM) m-g 35,440 3 Dozownik do cementu 150 kg m-g 4,039 4 Dozownik wagowy 850 kg m-g 2,020 5 Frezarka drog.wirtgen W 500(1) m-g 0,803 6 Gruntofrezarka (bez ciągnika) kpl. m-g 38,753 7 Koparka 0.40 m3 m-g 71,437 8 Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0-15 m3 m-g 1,092 9 Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 0,6 m3 0 m-g 2, Malowarka do znakowania dróg m-g 2, Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciągnika) szerokości 1,9-2,3 m m-g 35, Piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni m-g 2, Przenośnik taśmowy przewoźny m m-g 2, Rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 45, Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) m-g 19, Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 2, Samochód dostawczy m-g 0, Samochód samowyładowczy t m-g 5, Samochód samowyładowczy 5 t m-g 497, Samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 441, Sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 65, Spycharka gąsienicowa 55 kw (75KM) m-g 137, Spycharka gąsienicowa 74 kw (100 KM) m-g 1, Środek transportowy m-g 30, Walec statyczny samojezdny m-g 246, Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0, Walec wibracyjny samojezdny m-g 31, Wibrator m-g 11, Zbiornik do cementu bez dozownika m-g 4, Zbiornik do kruszywa 16 m3 m-g 2, Zrywarka przyczepna m-g 1,398 Razem 1.743,203

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Inwestycja : BUDOWA ULIC PIĄTKOWSKIEJ I WIENIAWSKIEGO Adres Inwestycji : Łowicz Inwestor : Gmina Miasta Łowicz Adres Inwestora : Stary Rynek 1 DATA OPRACOWANIA : 03.03.2009 Ogółem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 2012-01-005

PRZEDMIAR ROBÓT 2012-01-005 PRZEDMIAR ROBÓT 2012-01-005 Obiekt Przebudowa nawierzchni dróg gminnych stanowiących ulicę Ogrodową i ulicę Bukietową w Mogilnie - branża drogowa - ETAP II (odcinek od skrzyżowania z ul. Kasprowicza do

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. j.w. 961,0 x 0,15 144.15 m 3 144.150 RAZEM 144.150 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. j.w. 961,0 x 0,15 144.15 m 3 144.150 RAZEM 144.150 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ul świętojurska KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz 1 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 KNNR 6 d.1 0802-04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEBUDOWA DROGI W DĄBROWIE NA DŁUGOŚCI 85[mb]

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEBUDOWA DROGI W DĄBROWIE NA DŁUGOŚCI 85[mb] Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA DROGI W DĄBROWIE NA DŁUGOŚCI 85[mb] Inwestor Biuro kosztorysowe Gmina Rozdrażew Projektowanie drogowe i nadzór

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót DATA OPRACOWANIA : 09-09-2008

Przedmiar robót DATA OPRACOWANIA : 09-09-2008 Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Parking dla hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania "Poprawa infrastruktury edukacyjnej -budowa hali sportowej przy Zespole Szkół" CPV 45233140-2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Biuro Usług Inwestycyjno-technicznych "INVEST LOCUM" 95-200 Pabianice, ul. Żytnia 24 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Biuro kosztorysowe aktualizacja LS PROJEKT SC. aktualizacja Grzegorz Sikora. Myszków 30.01.2013r

Przedmiar robót. Biuro kosztorysowe aktualizacja LS PROJEKT SC. aktualizacja Grzegorz Sikora. Myszków 30.01.2013r Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, Przygotowanie, terenu, pod, budowe, 45200000-9, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, czesci, oraz, roboty,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZEPANOWICACH

Kosztorys inwestorski MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZEPANOWICACH Kosztorys inwestorski Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE Inwestor: GMINA PLEŚNA Stawka r-g: 12,00 zł Narzuty: Koszty pośrednie 60,00%R+ 60,00%S Zysk 10,00%(R+Kp(R))+10,00%(S+Kp(S)) VAT

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Warto kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa. Obiekt Ul. Kwiatowa Budowa Dzia ka nr 966/2 Inwestor Urz d Miasta i Gminy Szamotu y

Kosztorys. Warto kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa. Obiekt Ul. Kwiatowa Budowa Dzia ka nr 966/2 Inwestor Urz d Miasta i Gminy Szamotu y Warto kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa ownie: Kosztorys Obiekt Budowa Dzia ka nr 966/2 Inwestor Urz d Miasta i Gminy Szamotu y "Rekomendacja Jako ci" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót MODERNIZACJA NAWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH PLACU.

Przedmiar robót MODERNIZACJA NAWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH PLACU. Przedmiar robót Data:2010-05-21 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY (przedmiar robót)

FORMULARZ CENOWY (przedmiar robót) FORMULARZ CENOWY (przedmiar robót) zał. Nr 4 do siwz Lp. 1 Podstawa wyceny 1.1 KNR AT-03 0101-01 1.2 KNR AT-03 0101-02 Nr specyfikacji technicznej Opis Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych

Bardziej szczegółowo

Data: 2007-07-12 Inwestor:Gmina Kołaczyce Budowa:Remont drogi wiejskiej Sieklówka - Mijal na odc.400 m Obiekt:dział. ewid. nr

Data: 2007-07-12 Inwestor:Gmina Kołaczyce Budowa:Remont drogi wiejskiej Sieklówka - Mijal na odc.400 m Obiekt:dział. ewid. nr Urząd Gminy Kołaczyce Remont drogi wiejskiej Sieklówka - Mijal na odc. 400 m Data: 2007-07-12 Inwestor:Gmina Kołaczyce Budowa:Remont drogi wiejskiej Sieklówka - Mijal na odc.400 m Obiekt:dział. ewid. nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej

Przedmiar robót. Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej Przedmiar robót Budowa: Odcinek od Hm 0+0 do 0+135 Obiekt lub rodzaj robót: DZIAŁ 45.00.00.00 Roboty budowlane GRUPA 45.20.00.00 Roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej KLASA 45.23.00.00 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Plac Wolności 13 78-400 Szczecinek. ul. Piłsudskiego 21E/7 78-400 Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek 03.2015r.

Przedmiar robót. Plac Wolności 13 78-400 Szczecinek. ul. Piłsudskiego 21E/7 78-400 Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek 03.2015r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa ulicy Armii Krajowej od skrzyżowania z ulicą Poniatowskiego do skrzyżowania z ulicą Słowiańską w Szczecinku ETAP I - od ul.

Bardziej szczegółowo

1. 360 360,00 2. ------------- 3. Przeniesienie + 360,00 4 (AW) AW 0 Podcięcie gałęzi istniejących drzew dla zachowania skrajni pionowej i poziomej

1. 360 360,00 2. ------------- 3. Przeniesienie + 360,00 4 (AW) AW 0 Podcięcie gałęzi istniejących drzew dla zachowania skrajni pionowej i poziomej KsiąŜka Przedmiarów 1. ROBOT PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR 1 0111-010-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym km 0+771-0+816 Czynność robót: D-01.01.01 0,05

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Kalkulacja indywidualna. Dostosowanie do wymaga ogólnych specyfikacji zadania

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Kalkulacja indywidualna. Dostosowanie do wymaga ogólnych specyfikacji zadania OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Kalkulacja indywidualna SST 00.00.00 Dostosowanie do wymaga ogólnych specyfikacji zadania kpl 1 kpl 1.000 RAZEM 1.000 2 KNR 2-31 0807-01 Rozebranie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kosztorys inwestorski POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Kosztorys inwestorski Budowa: Konin Obiekt lub rodzaj robót: budowlane Lokalizacja: Konin, ul Kard. St. Wyszyńskiego Inwestor: Paaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ul. Przyjaźni 1 62-510 Konin Data

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowienie terenu wokół budynku użyteczności publicznej"

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Kosztorys ofertowy. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kosztorys ofertowy 50- Roboty drogowe 55-5 Roboty odwadniające Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 997K Strzyganiec-Chochorowice w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POMIAROWE [CPV: 45233120-6 ] [D-01.01.01]

Przedmiar robót. Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POMIAROWE [CPV: 45233120-6 ] [D-01.01.01] inŝ. Krystyna Lipińska Identyfikator: KL Data utworzenia: 2010-06-30 Przebudowa dróg gminnych w Tarnowie - ulica Sosnowa - I ETAP od drogi powiatowej do końca zabudowy Przedmiar robót Opis robót Dział

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Remont odcinka nawiarzchni drogi gminnej - dz.nr 41 dojazdowej w miejscowości Dłuzyna -

Kosztorys ślepy. Remont odcinka nawiarzchni drogi gminnej - dz.nr 41 dojazdowej w miejscowości Dłuzyna - Kosztorys ślepy Remont odcinka nawiarzchni drogi gminnej - dz.nr 41 dojazdowej w miejscowości Dłuzyna - Data: 2012-04-11 Budowa: Remont odcinka nawiarzchni drogi gminnej - dz.nr 41 dojazdowej długości

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy ( ślepy )

Kosztorys Ofertowy ( ślepy ) Wartość kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys Ofertowy ( ślepy ) ROBOTY DROGOWE Nazwa zadania Kod CPV Adres Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe 45233140-2 - Roboty drogowe ŁUBIANKA - BISKUPICE

Bardziej szczegółowo

CENA WYKOPU I WYWÓZ GRUNTU Z BUDOWY za m3 Cena usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm mechanicznie

CENA WYKOPU I WYWÓZ GRUNTU Z BUDOWY za m3 Cena usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm mechanicznie CENA WYKOPU I WYWÓZ GRUNTU Z BUDOWY za m3 Cena usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm mechanicznie m2 cena 0,80 zł Cennika załaduneku humusu przemieszczonego spycharkami i przewóz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Zabużańska 53a, 71-051 Szczecin. Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Zabużańska 53a, 71-051 Szczecin. Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska ul. Zabużańska 53a, 71-051 Szczecin PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zadanie Nr 1 Remont drogi gminnej Brzechów - Nowiny dł. 1,12 km

KOSZTORYS OFERTOWY. Zadanie Nr 1 Remont drogi gminnej Brzechów - Nowiny dł. 1,12 km Zadanie Nr 1 Remont drogi gminnej Brzechów - Nowiny dł. 1,12 km Lp. Podstawa Opis Jedn. obm. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, km 1,12 wytyczenie geodezyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Sobolowie_ogrodzenie i piłkochwyty

Przedmiar robót. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 w Sobolowie_ogrodzenie i piłkochwyty Przedmiar robót Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Sobolowie_ogrodze Data: 17-06-2011 Budowa: Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Grzegorz Szamocki mgr Bartłomiej Siekierkowski. Bydgoszcz 11 luty 2011r.

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Grzegorz Szamocki mgr Bartłomiej Siekierkowski. Bydgoszcz 11 luty 2011r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Biuro kosztorysowe 45000000-7 - Roboty budowlane NORMAN Bartłomiej Siekierkowski ul. Siedlecka 10, 85-403 Bydgoszcz Sporządził Sprawdził mgr inż. Grzegorz Szamocki mgr Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

SPORZ DZI KALKULACJE : Jaros aw Wojtczak /1409/98/U DATA OPRACOWANIA : kwiecie Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 1 kw. 14

SPORZ DZI KALKULACJE : Jaros aw Wojtczak /1409/98/U DATA OPRACOWANIA : kwiecie Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 1 kw. 14 NAK ADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa ul. Leśna m. Rowy, gm. Ustka Inwestor Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76-270

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA CI GU PIESZO ROWEROWEGO OD ULICY POPRZECZNEJ DO ULICY MORCINKA W BRZEGU KOD CPV

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA CI GU PIESZO ROWEROWEGO OD ULICY POPRZECZNEJ DO ULICY MORCINKA W BRZEGU KOD CPV data 10.07.2009 r. BUDOWA CI GU PIESZO ROWEROWEGO OD ULICY POPRZECZNEJ DO ULICY MORCINKA W BRZEGU PRZEDMIAR ROBÓT KOD CPV 45233161-5 CIE KI PIESZE 45233161-5 CIE KI ROWEROWE ZAMAWIAJ CY: GMINA MIASTO BRZEG

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy Roboty drogowe w zakresie usuwania skutków powodzi-remont dróg gminnych w m. NOWOSIÓŁKI(droga koło Mycyka)

Kosztorys Ofertowy Roboty drogowe w zakresie usuwania skutków powodzi-remont dróg gminnych w m. NOWOSIÓŁKI(droga koło Mycyka) Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł. Kosztorys Ofertowy Roboty drogowe w zakresie usuwania skutków powodzi-remont dróg gminnych w m. NOWOSIÓŁKI(droga koło Mycyka) Obiekt Budowa Inwestor DROGI GMINNE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI MET-BUD LESZCZAK JACEK, LESZCZAK KRZYSZTOF, LESZCZAK TOMASZ SP. JAW- NA UL. SPÓŁDZIELCZA A 38-00 STRZYŻÓW KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja placu na materiały sypkie o powierzchni 5 ar.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Władysława Reymonta w Kolbuszowej na odcinku o długości 160,5 mb ADRES INWESTYCJI : Kolbuszowa INWESTOR : Gmina Kolbuszowa ADRES INWESTORA : 36-100

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania parku miejskiego w Szczuczynie przy ul. Senatorskiej KOSZTORYS ŒLEPY. Opis J.m. Norma Cena R M S

Projekt zagospodarowania parku miejskiego w Szczuczynie przy ul. Senatorskiej KOSZTORYS ŒLEPY. Opis J.m. Norma Cena R M S Projekt zagospodarowania parku miejskiego w Szczuczynie przy ul. Senatorskiej KOSZTORYS ŒLEPY Strona 1 1. Roboty budowlane 1.1. Ogrodzenie 1.KNR 2-01 0307-0200 Rêczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY (NAKŁADCZY)

KOSZTORYS ŚLEPY (NAKŁADCZY) Gmina Ochotnica Dolna osiedle Dłubacze 160; 34-452 Ochotnica Dolna KOSZTORYS ŚLEPY (NAKŁADCZY) NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie pobocza kostka brukową w ciągu drogi gminnej w osiedlu Młynne w Ochotnicy Dolnej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.przczela2 66-004 Zatonie. Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.przczela2 66-004 Zatonie. Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś ul.przczela2 66-004 Zatonie KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku leśniczówki ADRES INWESTYCJI : Górki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : Styczeń 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : Styczeń 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi patrolowej modyfikowanej w południowo - zachodniej części Portu Lotniczego Łódź im. Wł. Reymonta ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Gen. St. Maczka 35 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z przebudową dróg w ul. Powstańców Warszawy w Inowrocławiu.

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z przebudową dróg w ul. Powstańców Warszawy w Inowrocławiu. Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z przebudową dróg w ul. Powstańców Warszawy w Inowrocławiu. Data: 2011-09-19 Zamawiający: Urząd Miasta Inowrocławia, ul. Roosevelta

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Sieci wodociagowe Obiekt : Wieliszew - Aktualizacja 2008 Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM.

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM. Przedmiar robót Data:2010-05-21 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Zespół Boisk Sportowych przy szkole podstawowej i gimnazjum w Kaczorach - I etap Boisko do piłki noŝnej Kod CPV : 45212221-1

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Załącznik nr 7 STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Temat nr : ZZO-000-001 P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Inwestor : Nadleśnictwo Krucz 64-720 Lubasz Inwestor : Wykonawca : P R Z E D M I A R

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - BRANŻA DROGOWA Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 180 Kocień Wielki - Piła - odcinek Piła ul. mjr.

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - BRANŻA DROGOWA Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 180 Kocień Wielki - Piła - odcinek Piła ul. mjr. TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - BRANŻA DROGOWA Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 180 Kocień Wielki - Piła - odcinek Piła ul. mjr. Siemiradzkiego Lp. Nr S.S.T. Opis 1 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAK ADCZY ( lepy)

KOSZTORYS NAK ADCZY ( lepy) Naprawa nawierzchni drogi z trylinki (droga do strzelnicy) w kompleksie nr 2617 w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 78 1 KNR AT-03 0102-04 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Remont przepustu drogowego zlokalizowanego na działkach nr 156/1 i 167 obręb Guzki

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Remont przepustu drogowego zlokalizowanego na działkach nr 156/1 i 167 obręb Guzki Data opracowania: 2011-03-31 KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa zadania: Remont przepustu drogowego zlokalizowanego na działkach nr 156/1 i 167 obręb Guzki Adres inwestycji: Guzki działka nr 167 i 156/1 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E na odcinku Przył k Du y Kobylin w ramach PROW Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E na odcinku Przył k Du y Kobylin w ramach PROW Kosztorys ofertowy Kosztorys ofertowy Jedn. Krot. Ilos 1ETAP 1 - od km 12+410,00 do km 15+010,00 1.1 JEZDNIA I SKRZY OWANIA 1.1.1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO CIOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY (KARTA TECHNOLOGICZNA) Przedsięwzięcie zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do pól drogi gminnej Dębowiec Mały - Sulmierzyce,

PROJEKT WYKONAWCZY (KARTA TECHNOLOGICZNA) Przedsięwzięcie zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do pól drogi gminnej Dębowiec Mały - Sulmierzyce, PROJEKT WYKONAWCZY (KARTA TECHNOLOGICZNA) Przedsięwzięcie zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do pól drogi gminnej Dębowiec Mały - Sulmierzyce, Adres obiektu: Opracowanie branżowe: Inwestor: droga gminna,

Bardziej szczegółowo

DANE WYJ CIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

DANE WYJ CIOWE DO KOSZTORYSOWANIA DANE WYJ CIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 1. PODSTAWA WYKONANIA PRZEDMIARU ROBÓT. a. Projekt techniczny. b. Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. (Dz.U. 202 poz. 2072) w sprawie szczegó

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa mini boiska do piłki nożnej i placu zabwa w Jagodniku dz. nr 56 / 55/1

Przedmiar. Budowa mini boiska do piłki nożnej i placu zabwa w Jagodniku dz. nr 56 / 55/1 Przedmiar Data: 2009-02-12 Budowa: Zamawiający: Urząd Gminy Milejewo ul. Elbląska 47 82-316 Milejewo 82-335 Gronowo Elbląskie Jednostka opracowująca kosztorys: Usługi Budowlane "COR-CAD" Piotr Koroblewski

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA OGRODZENIA ADRES INWESTYCJI : 61-659 POZNAŃ UL BRANDSTAETTERA 6 INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 ADRES INWESTORA : 61-659 POZNAŃ UL. BRANDSTAETTERA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - REMONT DROGI GMINNEJ BIELANKA - SKORZYNICE.

PRZEDMIAR - REMONT DROGI GMINNEJ BIELANKA - SKORZYNICE. C.I.L. TENSOR 0- Wrocław, ul. Żegiestowska 3 - REMONT DROGI GMINNEJ BIELANKA - SKORZYNICE. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4000000-7 Roboty budowlane 4200000-9 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary

Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary -2- KOSZTORYS PRZETARGOWY - budowa parkingu dla budynku poło onego w Płocku przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 6. ROBOTY DROGOWE I STAŁA ORGANIZACJA RUCHU. Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilo Cena

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowania Krzysztof Struczyk Bolesławiec ul. Kresów II RP nr 15. PRZEDMIAR ROBÓT

Usługi Projektowania Krzysztof Struczyk Bolesławiec ul. Kresów II RP nr 15. PRZEDMIAR ROBÓT Usługi Projektowania Krzysztof Struczyk Bolesławiec ul. Kresów II RP nr 5. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 452723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version  WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki 61-716 Poznań ul. Kosciuszki 112 a/12 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233260-9

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZĘDOWICACH

Przedmiar robót BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZĘDOWICACH Przedmiar robót SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W Data: 010-0-19 Budowa: Rzędowice działka nr 1/, Kody CPV: 511-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych Obiekt: Boisko sportowe

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS IOFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

KOSZTORYS IOFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych KOSZTORYS IOFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych WYKONANIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO : WYKONANIE BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. P.U.P. Antropex tel 602488186 70-503 Szczecin ul Szczerbcowa 2-1A

PRZEDMIAR ROBÓT. P.U.P. Antropex tel 602488186 70-503 Szczecin ul Szczerbcowa 2-1A P.U.P. Antropex tel 60248886 70-50 Szczecin ul Szczerbcowa 2-A PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45000-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej 1,20*2,00 m2 2,40 razem m2 2,40 21 KNR 2-31 0407/01

Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej 1,20*2,00 m2 2,40 razem m2 2,40 21 KNR 2-31 0407/01 Tabela elementów Strona 5/5 Nr Nr ST Kod CPV Opis robót 1. SST 4 45210000-2 Kontener Stacji uzdatniania wody 1.1. SST 4 45210000-2 Roboty ziemne 1.2. SST 4 45210000-2 Fundament 1.3. SST 4 45210000-2 Montaż

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów EP ROAD Eliza Podkalicka

Biuro Projektów EP ROAD Eliza Podkalicka Biuro Projektów EP ROAD Eliza Podkalicka 59-220 Legnica, ul. Kard. B. Kominka 10/6 INWESTOR Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49, 53 633 Wrocław NAZWA ZADANIA ULICA RÓWNOŚCI WYRÓWNANIE I UTWARDZENIE

Bardziej szczegółowo

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 30-03-2016 SPIS DZIAŁÓW DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U 1 Roboty przygotowawcze 2 Roboty ziemne 3 Podbudowy 4 Nawierzchnie 5 Elementy ulic 6 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dla: Gmina Miejska w Łęknicy Łęknica ul. Żurawska 1. Rodzaj robót: Roboty drogowe

Przedmiar robót. Dla: Gmina Miejska w Łęknicy Łęknica ul. Żurawska 1. Rodzaj robót: Roboty drogowe Przedmiar robót Dla: Gmina Miejska w Łęknicy 68-208 Łęknica ul. Żurawska 1 Rodzaj robót: Roboty drogowe Zakres robót: Przebudowa parkingu - Kod CPV 45233140-2 Lokalizacja robót: Łęknica Pl.Pokoju Str.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45233123-7 Drogi podrzędne

OFERTA. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45233123-7 Drogi podrzędne OFERTA 45-7 Drogi podrzędne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa zjazdu i ciągu pieszo jezdnego oraz zatok parkingowych ADRES INWESTYCJI : ul. Orla w stronę ul Leginów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Słownie: NAZWA INWESTYCJI : CHODNIK I ŚCIEŻKA ROWEROWA ADRES INWESTYCJI : KĄSINOWO INWESTOR : UMiG SZAMOTUŁY ADRES INWESTORA : UL. DWORCOWA 26 DATA OPRACOWANIA : LIPIEC - 2007r KOSZTORYS OFERTOWY Ogółem wartość

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty drogowe.

Przedmiar robót. Roboty drogowe. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-roboty

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : listopad 2009r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania listopad 2009r. Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : listopad 2009r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania listopad 2009r. Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie Data: 2009-08-19 Budowa: DrenaŜ opaskowy Zamawiający: GMINA śabno Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Zbiór: śabno-przedmiar drenaŝ opaskowy

Bardziej szczegółowo

P ARC. PB/Pr/6/14/2/KOR. PRZEDMIAR ROBÓT Roboty budowlane

P ARC. PB/Pr/6/14/2/KOR. PRZEDMIAR ROBÓT Roboty budowlane Jednostka projektowania: P ARC PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 28-100 Busko-Zdrój, ul. Kusocińskiego 9 tel./fax 0-41 378 34 44; e-mail:kurzeja@team.busko.pl Egzemplarz: Symbol projektu: Nazwa opracowania: PRZEDMIAR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa

Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa Wartość kosztorysowa 325 201,52 Podatek VAT 23% 74 796,35 Cena kosztorysowa 399 997,87 Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy i 87/100 PLN Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa Obiekt: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Włosek DATA OPRACOWANIA : 31.03.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 31.03.2014. Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Włosek DATA OPRACOWANIA : 31.03.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 31.03.2014. Data zatwierdzenia Speed Ivest Sp. o.o. ul. Kuszników 20/1, 03-272 Warszawa ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2016-03-083 Obiekt BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH - Zadanie 1 Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Budowa Przecław, osiedle Zielone Pole, działki nr 2/26,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY OZNAKOWANIE DOCELOWE

KOSZTORYS ŚLEPY OZNAKOWANIE DOCELOWE KOSZTORYS ŚLEPY OZNAKOWANIE DOCELOWE NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: Przebudowa drogi powiatowej: - ul. Getta Żydowskiego nr 4918E oraz ul. Tymienickiej w Zduńskiej Woli oraz drogi Zd. Wola Tymienice

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor: Wykonawca: Sporządzający: Praccownia Projektowa Włodzimierz Nowicki ul.lukrecjusza 9, Włodzimierz Nowicki Przedmiar sporządził: SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: PRZEDMIAR 042-00-750 Strona 1 DZIAŁ N

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Kosztorys nakładczy

Kosztorys Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Darłowo, ul.wieniawskiego Gmina Miasto Darłowo Darłowo wrzesień 2010 Przedmiar Strona 2/10

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Przedmiar robót Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Obiekt Budowa Inwestor ul. Nadmorska, gm. Władysławowo Gmina Miasta Władysławowo Sporządził mgr inż. Ewa Trybulska Bytów, grudzień

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 6. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 6. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys 6 Obiekt Budowa budynku biurowo-socjalnego oraz budynku warsztatowego, wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, placu utwardzonego Budowa Zawiercie ul Podmiejska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 1/B/08

Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Inwestor: Urząd Dzielnicy Praga Północ ul. Kłopotowskiego 15 Warszawa Wykonawca: 2008-07-08 Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Nr. Umowy: Kod CPV: 45453100-8 Data Oprac.: 2008-07-03 Umowa z dnia: 2008-07-03 Nazwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT. Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚREMIE WRAZ Z DWOMA ZJAZDAMI Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ ADRES INWESTYCJI : ul. Grunwaldzka, 63-100 Śrem INWESTOR : KP PSP

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Roboty remontowe - budowlane Inwestor : Gmina Kaczory 64-810 Kaczory ul. Dworcowa 22 Opracował : Sylwester Skąpski Data : 2015-03-02 Lp. S P I S D Z I A Ł Ó W P R Z E D

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Mrocza Obiekt : Budowa drogi gminnej - dojazd do sali widowiskowo - sportowej Kod CPV : 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DETAL Piotr Iskrzyński 97-500 Radomsko ul Ciepła 56 45233140-2 Roboty drogowe PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu wraz z oświetleniem na działce

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek. ul. Piłsudskiego 21E/7 78-400 Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek 01.2015r.

Przedmiar robót. Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek. ul. Piłsudskiego 21E/7 78-400 Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek 01.2015r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg ulica Żeglarska, Spacerowa, m. Szczecinek, gm. Szczecinek, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS BUDOWA ULICY BLUSZCZOWEJ W PILE PIŁA PLAC STASZICA 10

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS BUDOWA ULICY BLUSZCZOWEJ W PILE PIŁA PLAC STASZICA 10 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor GMINA PILA 64-920 PIŁA PLAC STASZICA 10 Stawka robocizny Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk ULICA STANOWI INFRASTRUKTURĘ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Samolicz KOSZTORYS INWESTORSKI Poziomy cen: poziom... cen... robót... poziom... cen... robocizny... stawka... robocizny. kalkulacyjnej. poziom... cen... materiałów... poziom... cen... sprzętu... narzuty...

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 Ilość: 0,348 Jedn.: km 1 Robocizna

Bardziej szczegółowo

BIURO TECHNICZNE AQUA-SERVICE mgr inŝ. JÓZEF SZYMAŃSKI 33-300 Nowy Sącz ul. Jamnicka 79 A

BIURO TECHNICZNE AQUA-SERVICE mgr inŝ. JÓZEF SZYMAŃSKI 33-300 Nowy Sącz ul. Jamnicka 79 A Załącznik nr 4 BIURO TECHNICZNE AQUA-SERVICE mgr inŝ. JÓZEF SZYMAŃSKI 33-300 Nowy Sącz ul. Jamnicka 79 A tel: 0-18/441-91-87 NIP: 734-103-97-97 0-603-599-223 REGON: 490112660 e-mail: aqua.sacz@interia.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR/KOSZTORYS ŚLEPY

PRZEDMIAR/KOSZTORYS ŚLEPY PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "V.E.P." ADAM ŚWIERCZYŃSKI UL.WITOSA /9, 66-400 GORZÓW WLKP. PRZEDMIAR/KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W DESZCZNIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - SZATA ROŚLINNA KODY CPV: 45112710-5, 45112720-8, 45112711-2

PRZEDMIAR ROBÓT - SZATA ROŚLINNA KODY CPV: 45112710-5, 45112720-8, 45112711-2 PTH "Miastoprojekt-Delta" 45-355 Opole ul. 1 Maja 3.a PRZEDMIAR ROBÓT - SZATA ROŚLINNA KODY CPV: 4511271-5, 4511272-8, 45112711-2 NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : Gmina Murów ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o. Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o

Przedmiar robót. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o. Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o Przedmiar robót Lp. Podstawa ustalenia 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Opis robót Jedn. miary Ilość 1 KNNR 60805-- 2 KNNR 60802-- 3 KNNR 60802-020- Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach

Bardziej szczegółowo

Nazwa Uproszczone Warto

Nazwa Uproszczone Warto Czerniejewo kostka TABELA WARTO CI ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa Uproszczone Warto Jedn. miary Ilo jedn. Wska nik na jednost- 8 9 1 1-14 Roboty przygotowawcze i ziemne 2 15-21 Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Przebudowa ulicy Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim Odcinek od ul. Kaszubskiej do ul. Danysza ETAP I

Kosztorys ofertowy Przebudowa ulicy Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim Odcinek od ul. Kaszubskiej do ul. Danysza ETAP I Kosztorys ofertowy Przebudowa ulicy Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim Odcinek od ul. Kaszubskiej do ul. Danysza ETAP I 1 DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 Projekt organizacji ruchu na czas budowy * * ryczałt

Bardziej szczegółowo

Nowy Staw. Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 1 OWEOB "Promocja" Sp. z o.o. Lp Podstawa Opis Jm Cj/ Kbj R_brutto/ M+Kz/ M S_brutto/

Nowy Staw. Kosztorys wykonano w SEKO 6.2 1 OWEOB Promocja Sp. z o.o. Lp Podstawa Opis Jm Cj/ Kbj R_brutto/ M+Kz/ M S_brutto/ Lp Podstawa Opis Jm Cj/ Kbj R_brutto/ M+Kz/ M S_brutto/ R_netto S_netto 1 2 3 4 5 6 7 8 P1 KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za m2 0126-0100 pomocą spycharek.grubość warstwy do 15 cm.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku gospodarczego z dwoma garaŝami, pomieszczeniem gospodarczym oraz wiatą na drewno dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie ADRES INWESTYCJI : 63-810

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy Rozbiórka budynku na stanicy harcerskiej w Strącznie nr ew. 109/400 Budynek kuchni z zapleczem

Kosztorys Ofertowy Rozbiórka budynku na stanicy harcerskiej w Strącznie nr ew. 109/400 Budynek kuchni z zapleczem Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Ofertowy Rozbiórka budynku na stanicy harcerskiej w Strącznie nr ew. 109/400 Obiekt Budowa Inwestor Poziom cen Budynek kuchni z zapleczem Strączno

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie_Dobczyce_druk ODWODNIENIE OBIEKTÓW DROGOWYCH I OBIEKTÓW MOSTOWYCH. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 6628) strona nr: 1.

Odwodnienie_Dobczyce_druk ODWODNIENIE OBIEKTÓW DROGOWYCH I OBIEKTÓW MOSTOWYCH. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 6628) strona nr: 1. strona nr: 1 Przedmiar robót 1 ROBOTY ZIEMNE 1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 1,0 km 1.2 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokołci

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : Świebodzin O b i e k t : Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej ETAP I km 0+000 do 0+440 P R Z E D M I A R R O B Ó T Str: 1 A. STAN : Kanalizacja deszczowa a. ELEMENT : Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie "INTECH" Daniel Florczak Kępno ul. Pocztowa 1/3

Biuro Inżynierskie INTECH Daniel Florczak Kępno ul. Pocztowa 1/3 Biuro Inżynierskie "INTECH" Daniel Florczak 63-600 Kępno ul. Pocztowa 1/3 PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Usługi projektowe 97-300 Piotrków Tryb. ul. Wiślana 1D PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika wraz z zatoką

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PLAC ZABAW DLA UCZNIÓW KLAS I-III REALIZOWANY W RAMACH RZ DOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKO A. OLSZTYN, lipiec 2013r.

PRZEDMIAR ROBÓT PLAC ZABAW DLA UCZNIÓW KLAS I-III REALIZOWANY W RAMACH RZ DOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKO A. OLSZTYN, lipiec 2013r. PRZEDMIAR ROBÓT OLSZTYN, lipiec 2013r. PLAC ZABAW DLA UCZNIÓW KLAS I-III REALIZOWANY W RAMACH RZ DOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKO A BRAN A: ARCHITEKTURA + PZT ADRES: OLSZTYN, UL. K TRZY SKIEGO 10 DZ. NR 66/4

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa dróg po wybudowanej infrastrukturze technicznej w m. Wytowno. ul. Szczecińska Słupsk

Przedmiar robót. Budowa dróg po wybudowanej infrastrukturze technicznej w m. Wytowno. ul. Szczecińska Słupsk Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe ZUW Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86 76-200 Słupsk "BIURO" Anna Dębowska-Raczyńska ul. Piłsudskiego 21E/7 78-400 Szczecinek Sporządził mgr inż. Janusz Raczyński

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo