2009/2010. Ochrona środowiska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2009/2010. Ochrona środowiska"

Transkrypt

1 2009/2010 Ochrona środowiska Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski 2009/2010

2

3 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH PAKIET INFORMACYJNY kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA Rok akademicki 2009/2010 Europejski System Transferu Punktów ECTS

4 Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski ul. Prof. Z. Szafrana Zielona Góra Tel./fax.: Skład Wydział Nauk Biologicznych UZ Zdjęcia dr Krystyna Walińska Materiały Wydział Nauk Biologicznych UZ Biuro Promocji UZ Dział Spraw Studenckich UZ Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych Biuro Karier UZ Dział Nauki UZ Dział Współpracy z Zagranicą UZ Rev. 15:13 Jeśli zauważyłeś naruszenie praw autorskich prosimy o kontakt pod nr telefonu lub lub pod adresami lub

5 Spis treści Część I.A. Informacje o Wydziale Wydział Nauk Biologicznych Władze Wydziału Ogólne informacje o Wydziale Organizacja roku akademickiego 2009/ Kierunki i specjalności Ogólne zasady rekrutacji/przyjęć na studia Przyznawanie punktów ECTS w oparciu o nakład pracy studenta wymagany do osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia/uczenia się Zasady systemu punktowego ECTS na Uniwersytecie Zielonogórskim Punktacja ECTS za przedmioty Postanowienia końcowe Część II.A. Informacje o studiach na kierunku Ochrona środowiska Przyznawane kwalifikacje Szczegółowe kryteria przyjęć Profil programu studiów Studia stacjonarne Podstawowe efekty kształcenia/uczenia się Profile zawodowe absolwentów wraz z przykładami Dalsze możliwości kształcenia Struktura programu wraz z liczbą punktów Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne II stopnia Biotechnologia w ochronie środowiska Studia stacjonarne II stopnia Kształtowanie terenów zielenii Studia stacjonarne II stopnia Ochrona zasobów naturalnych Przepisy dotyczące egzaminów, systemu oceniania i ocen Wymogi związane z ukończeniem studiów Kierownik programu studiów lub inna odpowiedzialna osoba Część II.B1.Plany studiów Studia stacjonarne I stopnia Studia niestacjonarne I stopnia Studia stacjonarne 2 stopnia Biotechnologia w ochronie środowiska Studia niestacjonarne 2 stopnia Biotechnologia w ochronie środowiska... 34

6 Ochrona środowiska Studia stacjonarne 2 stopnia Kształtowanie terenów zieleni Studia niestacjonarne 2 stopnia Kształtowanie terenów zieleni Studia stacjonarne 2 stopnia Ochrona zasobów naturalnych Studia niestacjonarne 2 stopnia Ochrona zasobów naturalnych Część II.B2.Opis poszczególnych przedmiotów Część III.Ogólne informacje dla studentów Koszty utrzymania Zakwaterowanie Wnioski o zakwaterowanie w Domu Studenta Kwaterowanie w Domach Studenckich UZ Opłaty za miejsce w Domu Studenta Szczegółowych informacji nt. Domów Studenckich udzielają Adresy akademików Posiłki Opieka zdrowotna Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu Prawo do świadczeń zdrowotnych Dokumenty poświadczające status ubezpieczonego (prawo do świadczeń zdrowotnych) Dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej dla studentów "zamiejscowych" Świadczenia i udogodnienia dla studentów o specjalnych potrzebach Osoby niepełnosprawne na UZ Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych Rekrutacja Dostępność budynków Uniwersytetu dla osób niepełnosprawnych Informacje przydatne dla osób niesłyszących lub niedosłyszących Transport dostępny dla osób niepełnosprawnych Pomoc materialna dla studentów niepełnosprawnych Indywidualna organizacja studiów Zmiana formy zaliczeń i egzaminów Urlop zdrowotny Turnus rehabilitacyjny Rada Studentów Niepełnosprawnych Pomoc materialna dla studentów Biuro obsługi studentów Programy międzynarodowe

7 Katalog ECTS Wyjazd na studia Kursy językowe Intensywne kursy językowe Erasmusa (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) Praktyki Realizacja praktyki zawodowej Realizacja praktyki pedagogicznej Wyjazd na praktykę zagraniczną Obiekty sportowe i rekreacyjne Stowarzyszenia studenckie Organizacje i stowarzyszenia studenckie Koła naukowe

8

9 Informacje o Wydziale Część I.A. Informacje o Wydziale

10

11 Katalog ECTS 1.1. WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH Adres korespondencyjny ul. Prof. Z. Szafrana Zielona Góra Dziekanat tel.: Sekretariat tel./fax: Lokalizacja wydziału w Zielonej Górze: WŁADZE WYDZIAŁU Dziekan dr hab. Leszek Jerzak, prof. nadzwyczajny tel.: Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. Beata Gabryś tel.: Prodziekan ds. Dydaktyki dr Artur Wandycz tel.: OGÓLNE INFORMACJE O WYDZIALE Wydział Nauk Biologicznych to obecnie najmłodsza jednostka w strukturze Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze. Wydział powstał w 2007 roku. Swoją siedzibę ma w najnowszym budynku UZ wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska. Równie młody jest jeden z jego kierunków biologia. W strukturze WNB znajduje się 5 katedr (Katedra Biologii Molekularnej, Katedra Biotechnologii, Katedra Botaniki i Ekologii, Katedra Ochrony Przyrody, Katedra Zoologii), Muzeum Przyrodnicze oraz Ogród Botaniczny. Kadrę Wydziału Nauk Biologicznych stanowi 43 nauczycieli akademickich i 10 pracowników administracji. W roku akademickim 2008/2009 na Wydziale studiowało około 660 studentów, z czego 480 na studiach stacjonarnych. 11

12 Ochrona środowiska WNB prowadzi kształcenie na następujących kierunkach: biologia (I i II stopień), ochrona środowiska (I i II stopień) oraz od roku 2010/ biotechnologia. Wydział oferuje podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych. Pełna oferta studiów podyplomowych na rok akademicki 2009/2010 znajduje się na stronie internetowej wydziału W poszczególnych katedrach i pracowniach Wydziału prowadzone są badania naukowe, które pozostają w ścisłym związku z kierunkami kształcenia studentów oraz rozwojem kadry naukowej. Badania realizowane są w ramach współpracy z zespołami naukowymi innych jednostek badawczych krajowych i zagranicznych ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010 Rok akademicki trwa od 1 października 2009 do 30 września Inauguracja roku akademickiego 2009/2010: 1 października Semestr zimowy STUDIA STACJONARNE 1. Semestr zimowy: do W piątek zajęcia realizowane według planu na środę. 3. Zimowa sesja egzaminacyjna od do Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa od do Przerwa świąteczna od do Semestr letni 1. Semestr letni od do W środę zajęcia realizowane wg. planu na piątek. 3. Letnia sesja egzaminacyjna od do Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa od do Przerwa świąteczna od do Semestr zimowy STUDIA NIESTACJONARNE Semestr zimowy od do Zimowa sesja egzminacyjna od do Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa od do Semestr letni 1. Semestr letni od do Letnia sesja egzaminacyjna od do Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa od do

13 Katalog ECTS 1.5. KIERUNKI I SPECJALNOŚCI Studia stacjonarne studia pierwszego stopnia o ochrona środowiska studia drugiego stopnia o biotechnologia w ochronie środowiska o kształtowanie terenów zieleni o ochrona zasobów naturalnych Studia niestacjonarne studia pierwszego stopnia o ochrona środowiska studia drugiego stopnia o biotechnologia w ochronie środowiska o kształtowanie terenów zieleni o ochrona zasobów naturalnych 1.6.OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI/PRZYJĘĆ NA STUDIA Rekrutacja na Uniwersytecie Zielonogórskim przeprowadzana jest drogą elektroniczną. Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Rekrutację na Uniwersytecie Zielongórskim prowadzi SEKCJA REKRUTACJI. W jej serwisie internetowym (http://www.uz.zgora.pl/pl/studia/rekrutacja.html) znajdują się najważniejsze informacje na temat zasad i przebiegu rekrutacji. UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SEKCJA REKRUTACJI Zielona Góra al. Wojska Polskiego 69, pok. 101R, I piętro poniedziałek - piątek 8:00-14:00 tel.: , , PRZYZNAWANIE PUNKTÓW ECTS W OPARCIU O NAKŁAD PRACY STUDEN- TA WYMAGANY DO OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCE- NIA/UCZENIA SIĘ Zasady przyznawania punktów ECTS na Uniwersytecie Zielonogórskim reguluje Regulamin ECTS przyjęty Uchwałą Senatu UZ w 2008 roku. 13

14 Ochrona środowiska Zasady systemu punktowego ECTS na Uniwersytecie Zielonogórskim 1. Liczba punktów ECTS przyporządkowana danemu przedmiotowi odpowiada nakładowi pracy studenta niezbędnemu do zaliczenia tego przedmiotu. 2. Minimalna liczba punktów przewidziana na rok akademicki wynosi 60, w tym dla semestru od 27 do 33 punktów ECTS. 3. Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów wynosi: a) dla studiów I stopnia licencjackich b) dla studiów I stopnia inżynierskich c) dla studiów II stopnia , d) dla jednolitych studiów magisterskich nie mniej niż Szczegółowe zasady przyznawania punktacji ECTS określają rady wydziałów. Punktacja ECTS za przedmioty 1. Zaleca się aby przedmiot, za zaliczenie którego student otrzymuje punkty, kończył się zaliczeniem z oceną lub egzaminem. 2. Przedmiot znajdujący się w ofercie dydaktycznej jednostki UZ ma stały zestaw atrybutów, do których należą m.in.: a) unikatowy kod przedmiotu, b) nazwa przedmiotu, c) opis przedmiotu, d) wykaz form zajęć wchodzących w skład przedmiotu, e) zasady zaliczania przedmiotu, f) punkty ECTS, które student otrzymuje po zaliczeniu przedmiotu zgodnie z zasadami zaliczania, g) wymagania wstępne 3. Przedmiot wraz z atrybutami jest wpisywany do Wydziałowego Pakietu informacyjnego ECTS/Katalogu przedmiotów. 4. Punktacja ECTS musi być zgodna z obowiązującymi standardami kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów 5. Szczegółowe zasady przyznawania punktów ECTS przedmiotom pozostawia się decyzji rad wydziałów, pod warunkiem zachowania zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Postanowienia końcowe Pozostałe sprawy dotyczące przyznawania punktacji ECTS, nie ujęte w niniejszym regulaminie, regulują: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta (Dz. U. nr 187, poz. 1385) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U nr 164 poz. 1166) 14

15 Informacje o studiach na kierunku Ochrona środowiska Studia I i II stopnia Część II.A. Informacje o studiach na kierunku Ochrona środowiska

16

17 Katalog ECTS 2.1.PRZYZNAWANE KWALIFIKACJE studia I stopnia (licencjackie) studia II stopnia (magisterskie) o biotechnologia w ochronie środowiska o kształtowanie terenów zieleni o ochrona zasobów naturalnych Celem studiów pierwszego stopnia (licencjat) na kierunku ochrona środowiska jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz uzyskanie umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej, życiu codziennym z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent potrafi analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz będzie znać podstawowe zjawiska i problemy istotne dla ochrony środowiska. Studia drugiego stopnia (magisterskie), przygotowują do samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów dotyczących ochrony środowiska oraz do organizowania bezpiecznych i efektywnie działających miejsc pracy. Absolwent jest dobrze przygotowany do pracy w jednostkach naukowo-badawczych, administracji państwowej i samorządowej, placówkach edukacyjnych, firmach konsultingowych. 2.2.SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ Zasady rekrutacji na Wydział regulowane są przez coroczne Uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Szczegóły rekrutacji na rok akademicki 2009/2010 zawierają: Uchwała nr 404 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2009/2010, Uchwała nr 383 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie dodatkowych uprawnień przyznawanych na Uniwersytecie Zielonogórskim finalistom i laureatom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego w rekrutacji na studia pierwszego stopnia w latach: 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz Uchwała nr 49 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę 404 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2009/2010. W roku akademickim 2009/2010 na studia pierwszego stopnia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów i spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne zawarte w Uchwale Senatu nr 49. Wspólna lista rankingowa utworzona zostaje dla kandydatów z nową i starą maturą. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości ( starej maturze ) przeliczone są na punkty według następujących zasad: w skali 6-stop.: cel.-90pkt., bdb.-75pkt., db.-60pkt., dst.-45pkt.; mier., dopu.-30pkt.; w skali 4-stop.: bdb.-90pkt., db.-60pkt., dst.-30pkt. 17

18 Ochrona środowiska W przypadku nowej matury do postępowania kwalifikacyjnego przyjmuje się liczbę punktów ze świadectwa dojrzałości uzyskaną za egzaminy maturalne. Liczba punktów do rankingu wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego ( nowa matura ) lub egzaminu dojrzałości ( stara matura ) z określonych dla kierunku przedmiotów. Punkty rankingowe wyliczane są według poniższego wzoru: R = 0,2b 1 + 0,2b 2 + 0,2c 1 + 0,2c 2 + 0,1o 1 + 0,1o 2 gdzie: b 1, b 2 - punkty za przedmiot biologia, c 1, c 2 - punkty za przedmiot chemia, o 1, o 2 - punkty za przedmiot język obcy nowożytny, przy interpretacji oznaczeń: dla starej matury b 1 - b 2 - c 1 - c 2 - o 1 - o 2 - punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z biologii, punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z biologii punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z chemii, punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z chemii, punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego, punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego, dla nowej matury b 1 - punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z biologii na poziomie podstawowym, b 2 - punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z biologii na poziomie rozszerzonym, c 1 - punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z chemii na poziomie podstawowym, c 2 - punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z chemii na poziomie rozszerzonym, o 1 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, o 2 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie ma punktów lub ocen z odpowiedniego egzaminu z określonego przedmiotu do rankingu przyjęto liczbę punktów zero, z tym że: w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości ( nowa matura ) podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony, w przypadku gdy na egzaminie dojrzałości ( stara matura ) nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny, za równoważny przedmiotowi biologia rozumie się każdy przedmiot zawierający w swojej nazwie słowo biologia. 18

19 Katalog ECTS Zwolnienie z egzaminu dojrzałości z języka obcego na podstawie certyfikatu jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej ( stara matura ) lub maksymalnej liczby punktów ( nowa matura ) z tego przedmiotu. Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki z jednego przedmiotu dającego największą liczbę punktów w rekrutacji. W roku akademickim 2009/2010 uprawnione do podjęcia studiów drugiego stopnia są osoby, które posiadają tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny. Kandydaci na studia przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie punktacji za przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu i za zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia. W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów: jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa, jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden, nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów. Jako kryterium dodatkowe brana jest kolejno, liczba punktów ustalona według zasady: 1) za przeliczona ocenę pracy dyplomowej (jeżeli brak oceny z pracy dyplomowej, to liczba wynosi 0), 2) za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego, 3) za przeliczoną średnią ocen ze studiów. Wynik ukończenia studiów, oceny i średnie S ustalone według skali ocen stosowanej na innych uczelniach, przeliczane są na wynik, oceny i średnie N w skali ocen stosowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnie z wzorem: N = 3 ( S-m) / (M - m) + 2, gdzie M - jest maksymalną, m - minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej na innej uczelni. Na kierunek ochrona środowiska rekrutacja prowadzona jest na określone specjalności, w związku z tym za kierunki pokrewne, uważa się: dla specjalności biotechnologia w ochronie środowiska kierunki: biologia, biotechnologia, chemia, inżynieria biomedyczna, technologia żywności i żywienia człowieka, dla specjalności kształtowanie terenów zieleni kierunki: biologia, inżynieria środowiska, leśnictwo, rolnictwo, dla specjalności ochrona zasobów naturalnych kierunki: biologia, biotechnologia, chemia, inżynieria biomedyczna, leśnictwo, rolnictwo, zootechnika. 19

20 Ochrona środowiska 2.3.PROFIL PROGRAMU STUDIÓW Zestawienie godzin wg treści kształcenia i rodzajów zajęć realizowanych na kierunku Ochrona środowiska zgodnie ze standardami kształcenia. Studia stacjonarne Treści podstawowe Kierunkowe Do wyboru Studia I stopnia Standardy MNiSW WNB UZ Matematyka Fizyka Biologia i mikrobiologia Chemia i biochemia Razem liczba godzin Ekologia i ochrona przyrody Geologia, geomorfologia i gleboznawstwo Hydrologia, meteorologia i klimatologia Prawo i ekonomia w ochronie środowiska Instrumenty ochrony środowiska Technologie w ochronie środowiska Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój 45 Inżynieria procesowa 45 Techniki odnowy środowiska 30 Technologie bioenergetyczne 60 Razem liczba godzin liczba godzin Inne wymagania Wychowanie fizyczne Język obcy Technologia informacyjna Przedmiot humanistyczny Ochrona własności intelektualnej, BHP i ergonomia 120 Razem liczba godzin 390 Razem liczba godzin Zestawienie godzin wg treści kształcenia i rodzajów zajęć realizowanych na kierunku Ochrona środowiska zgodnie ze standardami kształcenia. Treści kształcenia Standardy MNiSW Studia II stopnia WNB UZ Biotechnologia Kształtowanie Ochrona zaso- 20

21 Katalog ECTS w ochronie środowiska terenów zieleni bów naturalnych Podstawowe Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku Kierunkowe Ekotoksykologia Planowanie przestrzenne Polityka ochrony środowiska Razem Specjalnościowe Do wyboru Razem Wymagana liczba godzin do wyboru określona w rozporządzeniu MNiSW ( r.) wynosi PODSTAWOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA/UCZENIA SIĘ Studia I stopnia (licencjat) na kierunku Ochrona środowiska Absolwent kierunku Ochrona środowiska jest przygotowany do programowania, organizowania oraz prowadzenia kontroli działalności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. Przygotowany jest również do prowadzenia badań naukowych związanych z tą problematyką. Absolwent Ochrony Środowiska posiada podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, ekologii, fizyki, informatyki i matematyki, ogólną wiedzę przyrodniczą z obszaru biochemii, geologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii i toksykologii, a także wiedzę specjalistyczną z zakresu oddziaływania człowieka na środowisko, zagrożeń dla atmosfery, hydrosfery i pedosfery, ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, gospodarowania wodą a także odpadami komunalnymi i pochodzącymi z działalności przemysłowej i rolniczej. Uzyskana w czasie studiów wiedza obejmuje również problematykę prawną i ekonomiczną ochrony środowiska. Absolwenci kierunku Ochrona środowiska są szczególnie predestynowani do pracy w: jednostkach administracji wszystkich szczebli, przemyśle, rolnictwie, jednostkach badawczych, uczelniach wyższych i szkołach oraz instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym. Studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska specjalność Biotechnologia w ochronie środowiska Absolwenci drugiego stopnia studiów specjalności Biotechnologia w ochronie środowiska na kierunku Ochrona środowiska posiadają umiejętność planowania i prowadzenia eksperymentu 21

22 Ochrona środowiska i procesów służących otrzymywaniu produktów o pożądanych właściwościach. Oprócz zdobytej wiedzy posiadają umiejętności wykonywania podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego oraz obsługi aparatury badawczej. Uzyskują również przygotowanie do prowadzenia prac badawczych z zakresu biotechnologii molekularnej. Uzyskane przez absolwentów kwalifikacje dają im możliwość podejmowania pracy zawodowej w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi. Studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska specjalność Kształtowanie terenów zieleni Absolwent studiów na kierunku Ochrona środowiska specjalności Kształtowanie terenów zieleni posiada wiedzę z zakresu ekofizjografii, ekologii krajobrazu, siedliskoznawstwa ekohydrologii, ekotoksykologii. Posiada również specjalistyczną wiedzę z zakresu dendrologii, zwalczania szkodników i chorób roślin ozdobnych oraz możliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom działalności człowieka wobec środowiska przyrodniczego. Umiejętności z zakresu projektowania i urządzania terenów zieleni, planowania przestrzennego na obszarach zurbanizowanych i wiejskich, aranżacji zieleni miejskiej i wiejskiej na obszarach użyteczności publicznej, pielęgnacji zieleni na obszarach o różnym użytkowaniu pozwalają absolwentom specjalności Kształtowanie terenów zieleni znaleźć pracę na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej, prowadzić samodzielną działalność gospodarczą lub podjąć pracę w zakładach produkcyjnych, posiadających stanowiska z zakresu ochrony środowiska oraz w biurach projektowych. Studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska specjalność Ochrona zasobów naturalnych Absolwent kierunku Ochrona środowiska, specjalność Ochrona zasobów naturalnych posiada podstawową wiedzę z zakresu biologii, ekologii, ogólną wiedzę przyrodniczą dotyczącą ekofizjografii, ekohydrologii, siedliskoznawstwa, planowania przestrzennego oraz elementów ekologii krajobrazu. Posiada również specjalistyczną wiedzę i umiejętności z obszaru fitosocjologii i kształtowania środowiska włącznie z zastosowaniami odnawialnych źródeł energii. Wiedza specjalistyczna z zakresu oddziaływania człowieka na środowisko, zagrożeń dla atmosfery, hydrosfery i pedosfery, ochrony przyrody, gospodarowania wodą a także odpadami komunalnymi i pochodzącymi z działalności przemysłowej i rolniczej umożliwia podjęcie pracy zawodowej w zakresie programowania, organizowania oraz prowadzenia kontroli w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. Przygotowany jest również do prowadzenia badań naukowych związanych z tą problematyką. Absolwent specjalności Ochrona zasobów naturalnych może znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji wszystkich szczebli, przemyśle, rolnictwie, jednostkach badawczych, uczelniach wyższych i szkołach oraz instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym. 2.5.PROFILE ZAWODOWE ABSOLWENTÓW WRAZ Z PRZYKŁADAMI dr Paweł Czechowski - absolwent ochrony środowiska. 22

23 Katalog ECTS Dlaczego Uniwersytet Zielonogórski i kierunek ochrona środowiska? Już w szkole średniej interesowała mnie przyroda a szczególnie ptaki (ornitologia). Na przełomie roku 1995 i 1996 powstało w Zielonej Górze przy zarządzie LOP Zielonogórskie Towarzystwo Ornitologiczne. Jednym z założycieli i opoiekunów był pracujący na UZ prof. Leszek Jerzak. Utworzenie kierunku Ochrona Środowiska na byłej w tamtym czasie WSP pozwoliło na studiowanie kierunku bliskiego zainteresowaniom bez konieczności wyjeżdżania z rodzinnego miasta. Przedmioty na kierunku pozwoliły poszerzyć wiedzę przyrodniczą i specjalistyczną z zakresu ochrony środowiska i przyrody. Współpraca z kadrą akademicką i wspólnie prowadzone badania przyczyniły się, że jeszcze w czasie studiów powstały pierwsze publikacje naukowe. Również możliwość pisania pracy magisterskiej na podstawie własnych badań zgodnych z zainteresowaniem poszerzała wiedzę teoretyczną i praktyczną. Podsumowując: studia na UZ przyczyniły się do mojego rozwoju naukowego już w czasie trwania nauki. Po ukończeniu ułatwiły mi podjęcie pracy oraz kontynuowania rozwoju naukowego. Nie żałuję wyboru i polecam studiowanie kierunku Ochrona Środowiska absolwentom szkół średnich zainteresowanym przyrodą i dobrem naszego środowiska. 2.6.DALSZE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA Absolwent studiów I stopnia ochrony środowiska może pogłębić swoją wiedzę rozpoczynając studia II stopnia w naukach przyrodniczych. Między innymi przygotowany jest do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach ochrona środowiska i biologia prowadzonych na Wydziale. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia II stopnia na Uniwersytecie Zielonogórskim, w tym na Wydział Nauk Biologicznych znajdują się na stronach: STRUKTURA PROGRAMU WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW Program studiów pierwszego stopnia obejmuje przedmioty wspólne dla wszystkich specjaności, wynikające ze standardów kształcenia na kierunku ochrona środowiska. Studia stacjonarne I stopnia L.p. Treści kształcenia/przedmiot Wymiar godzinowy ECTS wykład ćwicz/lab Razem Treści podstawowe Matematyka 1 Matematyka dla przyrodników Statystyka w naukach o środowisku Razem Fizyka 1 Fizyka dla przyrodników Biofizyka Razem Biologia i mikrobiologia 1 Biologia roślin Biologia zwierząt Mikrobiologia

24 Ochrona środowiska 4 Genetyka ogólna Razem Chemia i biochemia 1 Chemia ogólna i nieorganiczna Chemia organiczna Chemia fizyczna Biochemia Razem Treści kierunkowe Ekologia i ochrona przyrody 1 Ekologia Ochrona przyrody Metodologia pracy doświadczalnej Razem Geologia, geomorfologia i gleboznawstwo 1 Geologia i geomorfologia Gleboznawstwo Razem Hydrologia, meteorologia i klimatologia 1 Hydrologia i gospodarowanie wodą Meteorologia i klimatologia Razem Prawo i ekonomia w ochronie środowiska 1 Prawo i ekonomia w ochronie środowiska Instrumenty ochrony środowiska 1 Instrumenty ochrony środowiska Technologie w ochronie środowiska 1 Wstęp do biotechnologii Technologie w ochronie środowiska Metody instrumentalne w chemicznej analizie środowiska Bioinformatyka Razem Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój 1 Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój Inżynieria procesowa 1 Inżynieria procesowa Techniki odnowy środowiska 1 Techniki odnowy środowiska Technologie bioenergetyczne 1 Technologie bioenergetyczne Inne wymagania 1 Język obcy Wychowanie fizyczne Technologia informacyjna 1 Technologia informacyjna Przedmiot humanistyczny 1 Prakseologia Ochrona własności intelektualnej, BHP, ergonomia 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Higiena

25 3 Ochrona własności intelektualnej Razem Seminarium dyplomowe Przedmioty wybieralne Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 10 Praktyka zawodowa 3 tygodnie (80 godzin) 3 Razem Studia stacjonarne II stopnia Biotechnologia w ochronie środowiska L.p. Treści kształcenia/przedmiot Treści podstawowe Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku Wymiar godzinowy wykład ćwicz/lab. Razem 1 Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku Ekotoksykologia Treści kierunkowe 1 Ekotoksykologia Planowanie przestrzenne 1 Planowanie przestrzenne Polityka ochrony środowiska 1 Polityka ochrony środowiska Finansowanie inwestycji w ochronie środowiska Przedmioty specjalnościowe ECTS Razem Biochemiczne oddziaływania środowiskowe Biologia komórki Błony biologiczne Fizyka środowiskowa Genetycznie modyfikowane organizmy Genetyka molekularna Metabolizm Metody biotechnologii w ochronie środowiska Mikrobiologia środowiskowa Techniki biologii molekularnej w monitorowaniu środowiska Technologie remediacji Zastosowanie biokatalizatorów w ochronie środowi Katalog ECTS 25

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011. z dnia 14 lutego 2011 r.

Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011. z dnia 14 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 do Protokółu posiedzenia Rady Wydziału Fizyki UW z dnia 14 lutego 2011 r. Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wniosku o otwarcie Studiów II

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka I stopnia Profil ogólnoakademicki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kielce, 2013 W Y D Z I A Ł M A T E M AT

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII ul. J. H. Dąbrowskiego 73 42-201 Częstochowa Tel./Fax: +343250462 E-mail: wiios.dz@adm.pcz.pl http://www.is.pcz.czest.pl WYDZIAŁOWA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII Pakiet Informacyjny ECTS Kierunek Mikrobiologia Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013 1 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2008/2009 Opracowanie: zespół nauczycieli akademickich Instytutu Turystyki i Rekreacji pod kierunkiem doc. dr Sylwii Toczek-Werner Nadzór: doc. dr Barbara Piątkowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo