VI. PROPOZYCJE W ZAKRESIE OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO Charakterystyka usługi Planowany system obsługi ruchu turystycznego...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VI. PROPOZYCJE W ZAKRESIE OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO...96. 6.1. Charakterystyka usługi...96 6.2. Planowany system obsługi ruchu turystycznego..."

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...4 I. ISTOTA I TENDENCJE ROZWOJU TURYSTYKI WODNEJ W KRAJU I ZA GRANICĄ...5 II. STAN INFRASTRUKTURY RZECZNEJ JAK I ISTNIEJĄCE KONCEPCJE ROZWOJU TURYSTYKI WODNEJ PO STRONIE NIEMIECKIEJ...9 III. ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO NA TERENIE GMIN OBJĘTYCH OPRACOWANIEM Gmina Gorzów Wlkp Gmina Bogdaniec Gmina Drezdenko Gmina Górzyca Gmina Kostrzyn Gmina Santok Gmina Słubice Gmina Skwierzyna Gmina Witnica Gmina Zwierzyn...50 IV. ANALIZA SWOT...56 V. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I LOKALIZACYJNYCH W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY RZECZNEJ NA TERENACH GMIN OBJĘTYCH OPRACOWANIEM Gmina Gorzów Wlkp Gmina Bogdaniec Gmina Drezdenko Gmina Górzyca Gmina Kostrzyn Gmina Santok Gmina Słubice Gmina Skwierzyna Gmina Witnica Gmina Zwierzyn...93 VI. PROPOZYCJE W ZAKRESIE OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO Charakterystyka usługi Planowany system obsługi ruchu turystycznego VII. KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA RZEK: WARTA, NOTEĆ, ODRA

3 VIII. WSTĘPNE SZACUNKI KOSZTÓW I KORZYŚCI Szacunki dotyczące nakładów inwestycyjnych Prognoza przychodów Prognozy kosztów eksploatacyjnych Zestawienie przychodów i kosztów operacyjnych IX. WNIOSKI KOŃCOWE X. ZAŁĄCZNIKI

4 Wprowadzenie Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu pn. Łączą nas rzeki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA. Przedmiotem opracowania jest ocena możliwości jakie niesie za sobą położenie gmin: Gorzów Wlkp., Bogdaniec, Drezdenko, Górzyca, Kostrzyn, Santok, Słubice, Skwierzyna, Witnica oraz Zwierzyn nad rzekami: Warta, Noteć, Odra w aspekcie rozwoju turystyki wodnej na ich terenie. W ramach analizy: przedstawiono doświadczenia partnera niemieckiego w zakresie turystycznego zagospodarowania rzek, dokonano oceny stanu istniejącego w poszczególnych gminach w zakresie infrastruktury turystycznej na rzekach, jak i w ich bezpośrednim otoczeniu, na podstawie której sporządzono analizę SWOT prezentującą słabe i mocne strony regionu jak również szanse i zagrożenia związane z rozwojem turystyki wodnej na analizowanym obszarze, zaproponowano rozwiązania infrastrukturalne i program funkcjonalny w zakresie zagospodarowania turystycznego rzek: Warta, Noteć, Odra w poszczególnych gminach opierając się na standardach infrastruktury turystyki rzecznej po stronie niemieckiej, przedstawiono propozycje w zakresie zarządzania powstałą infrastrukturą oraz promocji turystyki wodnej, wskazano główne kierunki działań w zakresie zagospodarowania turystycznego rzek: Warta, Noteć, Odra na terenie analizowanych gmin, dokonano również wstępnego szacunku nakładów finansowych związanych z realizacją przykładowych inwestycji oraz kalkulacji przychodów i kosztów związanych z funkcjonowaniem przystani. Niniejsza analiza jest próbą zarysowania koncepcji zagospodarowania szlaków wodnych na terenie gmin: Gorzów Wlkp., Bogdaniec, Drezdenko, Górzyca, Kostrzyn, Santok, Słubice, Skwierzyna, Witnica oraz Zwierzyn. Doprecyzowanie lokalizacji miejsc obsługi szlaków wodnych wraz z ich szczegółową charakterystyką oraz propozycją rozwiązań techniczno budowlanych, powinno być kolejnym etapem prac podjętych przez zainteresowane samorządy lokalne. 4

5 I. ISTOTA I TENDENCJE ROZWOJU TURYSTYKI WODNEJ W KRAJU I ZA GRANICĄ Turystyka - według WTO (World Tourist Organization) jest to ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, zawodowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów w których głównym celem jest aktywność zarobkowa. Turystyka wodna to forma czynnego wypoczynku na wodzie poza miejscem stałego zamieszkania, to również możliwość plażowania, pływania, "spacerów" na rowerach wodnych a także jeżeli posiada się odpowiednie umiejętności i sprzęt, to możliwość nurkowania. Czyste wody i lasy w naszym kraju sprzyjają uprawianiu turystyki wodnej. Obecnie, po trwającym kilka lat zachwycie hałaśliwą turystyką zagraniczną, obserwowany jest ponowny wzrost zainteresowania tradycyjną turystyką wodną. Daje ona niepowtarzalną możliwość obcowania z przyrodą i szansę na najszybszą regenerację sił psychicznych. Zaspokaja różnorodne potrzeby człowieka, m.in. poznawcze, estetyczne, emocjonalne, kulturalne. Kształtując specyficzny model zachowań jest także wykorzystywana do celów resocjalizacyjnych i rehabilitacyjnych. W ramach turystyki wodnej coraz większego znaczenia nabiera turystyka rzeczna i śródlądowa. Można stwierdzić, że stanowi ona rozwijający się obszar turystyki w szczególności w krajach Europy Zachodniej. Zauważa się tu systematyczny napływ nowych grup społecznych zainteresowanych czynnym wypoczynkiem związanym z wodą, w tym w dużej mierze ludzi młodych i aktywnych. Coraz częściej turystyka wodna stanowi atrakcyjną alternatywę dla np. turystyki samochodowej. Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. opracowała charakterystykę turysty wodnego, która przedstawia się następująco: Kryteria demograficzne, Wiek: lat geograficzne Płeć: wszyscy Wykształcenie: przeważnie średnie i wyższe Dochód: średnia krajowa i wyżej Styl życia, osobowość Geografia: kraj i zagranica (gł. Niemiec) Preferują aktywny wypoczynek Są miłośnikami pływania, wędkowania Lubią przyrodę, ładne krajobrazy 5

6 Cena odgrywa rolę drugorzędną Potrzebują odpowiedniego zaplecza na lądzie (przystanie, mariny) Motywy Lubią uczestniczyć w ciekawych imprezach wodnych Realizacja zainteresowań (pasja) Wypoczynek kontakt z naturą Wyjazd z grupą znajomych Odpowiednie warunki preferowanej formy wypoczynku (bezpieczeństwo sprzętu) Zauważa się również, że osoby uprawiające szeroko pojętą turystykę wodną chętnie uczestniczą w zawodach sportowych, imprezach, korzystają ponadto z pubów, kawiarni, tj. oferty gastronomicznej Niezwykle istotną kwestią determinującą rozwój turystyki wodnej jest stan bazy i infrastruktury turystycznej. Obserwując rozwój tej bazy w szczególności w krajach Europy Zachodniej można zauważyć następujące tendencje: systematyczna budowa nowych i podnoszenie standardu istniejących przystani, marin itp. prowadzenie prac związanych z regulacją szlaków wodnych co umożliwia np. poruszanie się po szlakach wodnych nawet większych jednostek pływających, modernizacje istniejących śluz (ich automatyzacja) i budowa nowych jako element niwelowania niekorzystnych różnic w poziomach stanów wody, stała rozbudowa infrastruktury towarzyszącej, takiej jak np. usługi hotelarsko gastronomiczne, dbałość o przejrzyste oznakowanie szlaków wodnych, stosowanie tablic informacji turystycznej. Widoczne jest dążenie do takiego stanu, w którym dobrze wyposażony port rzeczny (zwany również mariną) poza podstawowymi usługami związanymi z cumowaniem jednostek wodnych powinien świadczyć pakiet kompleksowych usług, takich jak: usługi związane z infrastrukturą socjalną - w bezpośredniej bliskości pomostów, zlokalizowane są nowoczesne toalety, prysznice, pralnie, suszarnie i zaplecze kuchenne, usługi gastronomiczne w pobliżu przystani tworzone są czasowe punkty gastronomiczne jak i lokalizowane są większe lokale gastronomiczne, w których 6

7 często koncentruje się życie rozrywkowe m.in. poprzez organizowane imprezy żeglarskie, działalność handlowa - na terenie portów istnieją sklepy żeglarskie oraz sklepy z artykułami spożywczymi i przemysłowymi. Sklepy oferują zaopatrzenie w podstawowe produkty potrzebne żeglarzom podczas rejsu, punkt wymiany butli gazowych i sprzedaży paliw (benzyna, olej napędowy) do łodzi, usługi parkingowe - skierowana do żeglarzy czarterujących lub wodujących łodzie, którzy rozpoczynają rejsy w danym porcie - parkingi strzeżone lokalizuje się w pobliżu portu, wypożyczalnia sprzętu wodnego - umożliwiają wypożyczanie sprzętu wodnego i sportowego (np. kajaki, rowery wodne, łodzie wiosłowe, rowery), organizacja rejsów (spacerów) łodziami motorowodnymi, przechowywanie łodzi niektóre porty oferują usługę przechowywania łodzi, w skład której wchodzi całoroczna opieka nad jachtem, cumowanie łodzi w porcie w sezonie letnim, prowadzenie ewentualnych napraw sprzętu, przechowywanie jachtów w zimie na zewnątrz lub w hangarze, przechowywanie osprzętu oraz wodowanie po przerwie zimowej, slipowanie - realizowane przy pomocy rampy (slipu) i dźwigu, przeznaczone jest dla żeglarzy, którzy posiadają własne łodzie i co roku przywożą je ze sobą nad dany akwen, czartery łodzi motorowych - niektóre porty oferują usługi czarterowe różnego typu łodzi motorowych również tych o wysokim standardzie, usługi szkutnicze w sezonie i poza sezonem - prowadzone w odpowiednio wyposażonych warsztatach szkutniczych, świadczących całorocznie takie usługi jak: w sezonie - bieżące i większe remonty oraz naprawy, a poza sezonem generalne remonty jachtów, przebudowy, a także budowy jednostek pływających na potrzeby własne portu, turystyka aktywna i imprezy sportowo-rozrywkowe - oferta obejmuje często produkty turystyki aktywnej, rejsy rekreacyjne, produkty turystyki aktywnej miejscowych gestorów oraz różnego typu imprezy, działalność niewielkich Biur Informacji Turystycznej łączących również funkcje biura podróży wchodzących w skład struktury organizacyjnej portu. 7

8 Poza bazą infrastrukturalną w niektórych krajach (Niemcy, Holandia) kładzie się również istotny nacisk na budowę zintegrowanych systemów informacyjnych, obejmujących maksymalnie wszystkie informacje potrzebne do uprawiania turystyki wodnej. Ważnym czynnikiem dynamizującym rozwój turystyki wodnej jest również rozwój bazy wypożyczalni i czarterów łodzi i innych jednostek pływających, stwarzających alternatywę dla konieczności ich zakupu. Wynajem łodzi niesie dla turysty wodnego szereg pozytywów, takich jak: nie ma potrzeby ponoszenia kosztownej inwestycji, wynajem jest wielokrotnie tańszy, brak problemów z koniecznością przeglądów, serwisowania, konserwacji jednostek pływających, brak problemów z przechowywaniem łodzi poza sezonem, dostępność usługi dla średniozamożnych klientów, Równolegle z rozwojem bazy infrastrukturalnej coraz większą wagę przykłada się do powiązania turystyki wodnej z atrakcjami turystycznymi regionów nadwodnych. Przykładem może tu być organizacja imprez turystycznych łączących turystykę wodną z turystyką lądową np. rowerową. Zauważa się również tworzenie tzw. zintegrowanych produktów turystycznych, których ideą jest postrzeganie przystani jako bramy do atrakcji regionów/subregionów oraz miejsca sprzedaży ich oferty turystycznej. Koncepcje wspólnych produktów turystycznych opiera się na tych walorach, które występują we wszystkich lub w większości regionów/gmin. W celu pełnego wykorzystania możliwości, jakie stwarza rozwój turystyki wodnej nawiązuje się współpracę pomiędzy subregionami/gminami, nie tylko na poziomie władz lokalnych, ale także na poziomie społeczności lokalnych. Współpraca taka umożliwia powstanie zintegrowanych sieci walorów przyrodniczych, turystycznych i infrastrukturalnych, co daje szansę przyciągnięcia turystów do całego regionu. 8

9 II. STAN INFRASTRUKTURY RZECZNEJ JAK I ISTNIEJĄCE KONCEPCJE ROZWOJU TURYSTYKI WODNEJ PO STRONIE NIEMIECKIEJ Opis stanu infrastruktury rzecznej jak i istniejących koncepcji rozwoju turystyki wodnej po stronie niemieckiej przedstawiono w oparciu o następujące dokumenty: 1. Koncepcja rozwoju dla regionu - kanał Finow, wrzesień 1998, 2. Rozwój regionu- kanał Finow- artykuł dotyczący kooperacji oraz współzawodnictwa na szczeblu komunalnym w roku 2005, komunalny zespół roboczy regionu Finow Eberswalde XI 2005, 3. Koncepcja infrastruktury dla turystyki wodnej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju produktu turystyki wodnej. (Wassertouristisches Infrastrukturkonzept Landkraise LDS LOS MOL und Frankfurt Oder unter besonderer, 03/2006) Biorąc pod uwagę zróżnicowaną sytuację poszczególnych zbiorników wodnych, ich przydatność do wykorzystania w celu uprawiania sportów wodnych, zróżnicowaną strukturę ofert dla turystów wodnych wyodrębniono w wymienionych powyżej materiałach 5 regionów istotnych z punktu widzenia infrastruktury turystyki wodnej. Region 1- kanał Odra -Havel-/ kanał Finow/ Werbellinsee Region- 2- zbiornik Rüdersdorfer Grünheider Gewässer, Region 3- Odra Region 4- Dahmeseen Region 5- Szprewa, Szprewa- obszar jezior, jeziora- Schwielochsee Scharmützelsee Na obszarze określonych powyżej regionów infrastruktura turystyki wodnej obejmuje drogi wodne oraz tereny przeznaczone do uprawiania sportów wodnych, system śluz, jazów oraz innych budowli wodnych regulujących komunikację wodną, punkty wynajmu oraz czarteru łodzi a także stacje tankowania wody oraz punkty usuwania odpadów. Jako istotny element infrastruktury wskazuje się również tablice informacyjne umieszczane w poszczególnych miejscach lokalizacji na szlakach wycieczkowych dla turystów wodnych w ramach systemu informacyjnego pod nazwą żółta fala. Dokładna liczba przystani, miejsc do cumowania i placów biwakowych na potrzeby turystyki wodnej przedstawiona jest w tabeli: 9

10 Marina/przystań żeglugowa 8 Kładka miejsce biwakowe 8 pozostałe przystanie 27 system informacyjny 10 łącznie 34 Przystań żeglugowa 5 Region częściowy 2: RüdersdorferGrünheider Gewässer Region częściowy 3: Oder Region częściowy 4: Dahmeseen Region częściowy 5: Spree, SpreeSeengebiet, Schwielochsee, Scharmützelsee Łącznie w regionach częściowych: Region częściowy1: Oder-Havel-Kanal, Finowkanal, Werbellinsee 82 Źródło: Wassertouristisches Infrastrukturkonzept Landkraise LDS LOS MOL und Frankfurt Oder unter besonderer, 03/2006 Z kolei zestawienie zdefiniowanych braków (deficytów) dotyczących istniejącej infrastruktury turystyki wodnej przedstawia następna tabela: Miejsce Freienbrink Hangelsberg Grosse Tranke Region częściowy 2 Zbiornik wodny Deficyt Przedsięwzięcia Muggelspree Zakwalifikować jako rewir kajakowy Woltersdorf 2 Falkensee Brak infrastruktury dla łodzi napędzanych ręcznie Brak infrastruktury Grunheide 2 Grunheider Seen Brak infrastruktury Obszar/Odra 3 Odra Frankfurt/Odra 3 Odra Brak infrastruktury dla łodzi napędzanych ręcznie Brak infrastruktury Lebus Alt Schadow/Kothen Damm Leibsch 3 4 Odra Neuendorfer/See e Kothener See Dahme kanał przelewowy 4 Płytki wykop Zbyt niskie mosty Miejsce do zacumowania Miejsce do zacumowania Miejsca do wsiadania i wysiadania co 20 km, ew. przystanie parkingowe Miejsce do zacumowania, przystań parking Promy wodne wykonanie wykopu/pogłębiebnie Uwagi Opracowanie koncepcji (patrz projekt Equal Przeprowadze nie dodatkowego obmiaru na 2 10

11 M Przeprowadze nie dodatkowego obmiaru na 1,80 M Most Riezedammbruck e 4 Dahme kanał przelewowy Zbyt niskie mosty Marksich Buchholz Trebatsch 4 Dahme kanał przelewowy Sprewa Jaz Śluza Brak infrastruktury Furstenwalde 5 Kanał Odra /Szprewa Scharmutzelsee Glubig 5 5 Kaisermuhl 5 Leissnitz 5 Scharmutzelsee Scharmutzeelsee /Glubigsee Kanał Odra Szprewa Leissnitzsee Brak infrastruktury dla łodzi napędzanych ręcznie oraz dla łodzi motorowych brak marketingu Brak połączeń między zbiornikami Brak infrastruktury Konieczna kładka dla łódek Przystań wodnapostój Muhlrose 5 5 Grosser Muhlroser See Brak infrastruktury Brak infrastruktury Planowanie Należy jeszcze sprawdzić na miejscu Pielęgnacja zbiorników wodnych Miejsce do cumowania Przystań wodna parking Rozbudowanie istniejącej przystani, nowe kładki, rozwój szkół żeglarskich Źródło: Wassertouristisches Infrastrukturkonzept Landkraise LDS LOS MOL und Frankfurt Oder unter besonderer, 03/2006 Śluzy wodne Ważnym elementem infrastruktury turystyki wodnej na analizowanym terenie są śluzy wodne, regulujące nie tylko wejście oraz wyjście z danego zbiornika wodnego lecz pozwalające na prowadzenie żeglugi na różnych odcinkach wodnych poprzez wyrównywanie różnic w poziomie wód. Śluzy są jednocześnie celem wielu wycieczek turystów wodnych i stanowią ważny czynnik gospodarczy w rozwoju turystyki wodnej. Analizowane regiony posiadają 42 śluzy, z których większa część po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych jest już przestawiona na napęd automatyczny. W ramach aktualnych projektów budowlanych dotyczących śluz należy wymienić między innymi: ponowne uruchomienie śluzy w Kossenblatt ( przewidziane pod koniec 2006), nową śluzę na rzece Sprewie (dla przepływu statków o maksymalnej długości 18 m, oraz szerokości 3,50 m)- realizacja początek 2007, śluzy w Alt Schadof, Hermersdorfer Mühle, Prieros, przezbrojenie i odnowienie parku maszynowego dla śluzy w Eichholz przy kanale Werbellin. rozbudowa śluz dla większych statków w Wernsdorf (zakończenie prac przewidziane w roku 2006), 11

12 rozbudowa śluz w Kersdorf ( rozbudowa w latach ), przebudowa śluzy w Fürstenwalde przewidywana w roku 2010, Systemy informacyjne Wykorzystanie infrastruktury na potrzeby turystyki wodnej jest ułatwione poprzez zastosowanie systemu bazy danych skorelowanych z geograficznym systemem informacyjnym ArcGIS i zawierającym dane dotyczące elementów infrastruktury (539 obiektów) - miejsca do cumowania, porty, obiekty gastronomiczne, system informacyjnokierujący żółta fala, itd. Określone w taki sposób dane o miejscach lokalizacji pozwalają na przygotowanie właściwej oferty dla turystów wodnych. Stan infrastruktury wodnej W ostatnich latach wzrosła liczba urządzeń do uprawiania sportów wodnych a także liczba miejsc do zacumowania aczkolwiek ich struktura rozmieszczenia na poszczególnych miejscach lokalizacji jest zróżnicowana - ogólnie rzecz biorąc nie stwierdza się większych deficytów wynikających z braku możliwości zaspokojenia bieżącego popytu. Wąskie gardła dotyczą możliwości poruszania się łodzi o wielkości powyżej 10 m. Biorąc pod uwagę trendy popytu oraz aspekty gospodarcze stwierdza się, iż w przyszłości będzie się zwiększało zapotrzebowanie na przystanie z punktami pomocy dla turystów tzw. Marinas, co jest związane ze zwiększeniem liczby miejsc do zacumowania w portach dla łodzi sportowych tak jak ma to miejsce w innych regionach konkurencyjnych np. w Friesland w Holandii. Istotną uwagę zwraca się przy tym na zachowanie standardu w zakresie komfortu oraz serwisu dla klienta. W Brandenburgii wymagania w tym zakresie spełnia do tej pory tylko przystań Marina Wolfsbruch oraz wieś portowa Hafendorf Rheinsberg. Jednakże zauważa się również, że liczba miejsc do zacumowania tylko w sposób pośredni jest ważna przy ich ocenie potrzeb turystyki wodnej. Decydującym w tym zakresie jest posiadanie oznaczonych we właściwy sposób miejsc do cumowania dla gości - turystów wodnych posługujących się łodziami. Istniejący w tym zakresie problem polega nie na niedostatecznej liczbie miejsc do zacumowania lecz na braku właściwych tablic informacyjnych. Dla oceny jakości oraz atrakcyjności dla urlopowicza z łódką jest funkcjonalność publicznych przystani do cumowania łodzi sportowych przy krótkich pobytach na lądzie a przede wszystkim w miastach. Pomimo tendencji wzrostowych w ostatnich latach stwierdza się jeszcze potrzebę zwiększenia liczby publicznych przystani, przede wszystkim liczby 12

13 publicznych miejsc do cumowania łodzi sportowych w miastach. Takie możliwości zostały stworzone tylko w niewielu miastach Brandenburgii,tj. Poczdamie, Brandenburg, Havel oraz w kilku gminach przy zbiorniku wodnym Dam. Odrębną kwestią do uregulowania w tym zakresie jest ustalenie zasad ich finansowania. Lokalizacja infrastruktury Połowa wszystkich istniejących przystani - parkingów dla turystów a także przystani -punktów pomocy dla turystów - Marinas znajduje się w południowo - wschodnim regionie (sąsiedztwo Berlina), ich stopień zagęszczenia jest tu duży i wystarczający. Natomiast nie jest zadowalający stan posiadania miejsc do cumowania w rewirze Odra Nysa, nawet jeżeli występujący tam popyt jest określany jako dość niski. Region południowo - wschodni posiada najmniejsze możliwości jeśli chodzi o miejsca do cumowania, chociaż należy stwierdzić, iż popyt w tym regionie jest na stosunkowo niskim poziomie. Pomimo, iż w niektórych rewirach jak np. Odra-Nysa i dolina dolnej Odry ze względu na występujący tam obecnie niski popyt istnieje niewiele przystani Marinas i nie ma tam większego popytu na trwałe cumowanie przez urlopowiczów z łódkami, dostrzega się potrzebę działania na rzecz zwiększenia liczby publicznych przystani do cumowania łodzi ewentualnie przystani - parkingów dla turystów wodnych. Biorąc pod uwagę kryteria oceny infrastruktury dla turystyki wodnej można stwierdzić, iż najlepiej wyposażonymi rejonami/okręgami są: Dahmseen, Dahme Wasserstrasse, Storkower Gewässer, Scharmutzelsee, Spree, Schwielochsee. Istniejąca standaryzacja dla poszczególnych kategorii przystani, marin, itp. Poniżej przedstawiono definicje kategorii przystani, które obowiązują dla wyposażenia od strony wody w kraju związkowym Brandenburgia i są zgodne z wymaganiami obowiązującymi z punktu widzenia środków pomocowych: a) mała przystań - parking dla turystów wodnych - z możliwościami do zacumowania oraz z miejscem na wypoczynek/przerwę: na małej przystani brzeg jest umocniony w wystarczający sposób i posiada stosowną powierzchnię pozwalającą na pobyt przez kilka godzin; nocleg tylko w sporadycznych przypadkach (na jedną noc) przy istniejącym przyłączu wodnym oraz WC; wyposażenie przystani jest następujące: kładka, ewentualnie umocnienie brzegowe, miejsce do usuwania odpadów, tablica informacyjna (między innymi ze wskazówkami 13

14 dotyczącymi zachowania); oprócz tego jest wskazane posiadanie: wolnej powierzchni około 300 m² (wg warunków na miejscu), roślinność wokoło (w zależności od warunków miejscowych), przyłącze wodne oraz WC. O ile jest to technicznie możliwe oraz ekonomicznie opłacalne może wystąpić obiekt gastronomiczny, plac na grilla itp. b) średnia przystań- miejsce cumowania dla turystów wodnych - są to obiekty średniej wielkości umożliwiające pobyt przez wiele dni, w związku z tym zawierają stosowne wyposażenie, określone uprzednio dla przystani parkingów dla turystów wodnych oraz dodatkowo - przyłącze wodne, WC, prysznic, miejsce do usuwania ścieków, fekaliów, przyłącze elektryczne, oprócz tego jest wskazane posiadanie: parkingów, dalej w zależności od możliwości - publiczny telefon, punkt udzielania pierwszej pomocy, obiekty gastronomiczne, sklepy w pobliżu, plac zabaw; c) duża przystań - punkt pomocy dla turystów wodnych (w danym wypadku także marina ) umożliwia dłuższy pobyt, spełnia wszystkie wymagane warunki, jest tutaj dodatkowe wyposażenie techniczne ( pochylnia/ dźwig) oraz są możliwości do tankowania. Duże przystanie - punkty pomocy dla turystów wodnych dysponują następującymi elementami wyposażenia: - wyposażenie określone uprzednio dla małej i średniej przystani oraz dodatkowo: - pochylnia/ dźwig (slip), - miejsce do usuwania starego oleju oraz wód zęzowych, - możliwość tankowania benzyny i oleju napędowego, - warsztat /możliwości naprawy, - mistrz portowy. Zarówno przystanie - miejsca do cumowania jak i przystanie punkty pomocy dla turystów wodnych powinny posiadać przynajmniej gościnnych miejsc do cumowania. Nie ma stałych wartości dotyczących zachowania odstępów między poszczególnymi przystaniami - punktami pomocy; jednakże przyjmuje się, iż odległość między nimi nie powinna przekraczać 40 km a odległość między przystaniami - miejscami do cumowania (ewentualnie cumowiskami) i przystaniami - punktami pomocy dla turystów wodnych nie powinna przekraczać 20 km. Przyjmuje się, iż z opisanej powyżej infrastruktury mogą korzystać przedstawiciele wszystkich dyscyplin sportowych. 14

15 Posiadanie gościnnych miejsc do cumowania dla turystów wodnych (bez stałego wynajmu) stanowi kryterium konieczne do spełnienia wymogów w celu uzyskania środków pomocowych w kraju związkowym Brandenburgia; Uzyskanie środków pomocowych zależy jednak od oceny całości koncepcji. W przypadku różnych, konkurujących ze sobą przedsięwzięć pierwszeństwo mają wnioski dotyczące uzupełnienia/ rozszerzenia istniejących zasobów przystani. Warunki i standardy żeglowności rzek i kanałów Regulacje prawne dotyczące warunków i standardów dla krajowych dróg do żeglugi wodnej w Kraju Związkowym Brandenburgia zostały określone przez Ministerstwo Rozwoju Miast, Gospodarki Mieszkaniowej oraz Komunikacji a także w ramach programu rozwoju sportów wodnych Kraju Związkowego Brandenburgia. Ze względu na spadek znaczenia dróg wodnych z punktu widzenia przemysłowego transportu towarowego oraz wzrost znaczenia ruchu turystycznego zdefiniowano na nowo wymagania dotyczące zbiorników wodnych biorąc pod uwagę sporty wodne oraz turystykę. Przy podziale dróg wodnych na klasy podstawowe brane są pod uwagę: - przekroje poprzeczne przy średnich stanach wody, - przedsięwzięcia budowlane w zakresie ulepszenia komunikacji, warunków do uprawiania sportów wodnych oraz polepszenia warunków żeglowności statków pasażerskich Wybrane informacje dotyczące warunków i standardów żeglowności dróg wodnych są przedstawione poniżej: 1) biorąc pod uwagę typowe obmiary statków na potrzeby żeglugi w zbiornikach wodnych dokonano następującego podziału statków dla prowadzenia żeglugi w zbiornikach wodnych Kraju Związkowego Brandenburgii : Klasa A B C D Oznaczenie Statek pasażerski Yacht żaglowy, yacht motorowy Łódź żeglarska, motorówka Łódź sportowa max. długość (m) 40,20 25,00 max. Szerokość (m) 5,10 4,50 8,00 4,70 Zanurzenie (m) 1,30 1,10 Wysokość ponad linię wody (m) 3,60 3,30 3,20 0,90 2,80 1,90 1,30 1,30 Źródło: Wassertouristisches Infrastrukturkonzept Landkraise LDS LOS MOL und Frankfurt Oder unter besonderer, 03/

16 2) na podstawie określonych powyżej klas statków zdefiniowano wymiary tras wodnych dla krajowych zbiorników wodnych i podzielono je na klasy: Klasa A B C D Długość odcinka w m Szerokość toru wodnego (m) Przejazd jednego Przejazd dwóch statku statków S=7,10 S+B=14,20 B=7,10 S=6,30 S+B=12,60 B=6,50 S=4,40 S+B=9,90 B=5,20 S=2,70 S+B=5,30 B=3,40 głębokość (m) wysokość (m) 1,70 3,80 1,40 3,50 1,10 3,00 0,40 1,50 S=odcinek, B=minimalna szerokość przejazdu Źródło: Wassertouristisches Infrastrukturkonzept Landkraise LDS LOS MOL und Frankfurt Oder unter besonderer, 03/2006 3) przeznaczone do żeglugi odcinki zbiorników wodnych w 5 regionach zostały także podzielone i sklasyfikowane wg klas tras wodnych: Zbiornik wodny Amtmannkanal Klasa trasy wodnej D uwagi Blokada kanału przepływowego Dahme-Märkich Bucholz Dahme-Umflut-Kanal mit Köthener See (Märkisch Bucholz C bis Spree) Dahme Wasserstraße mit Streganzer See bis Schleuse B Pieros Dahme Wasserstraße ab Schleuse Pieros bis Auslauf A Teupitzer Gewässer Notce Kanal mit Mellensee Spree mit Wergensee Leissnitz-See, Glower-See, C A Oegelnischer See (von Schleuse Neuhaus bis Glower See), Schwielochsee Spree von Flower See über Neuendorfer See bis Schleuse Leipsch Wriezener Alte Oder -10 cm C z maksymalnymi wymiarami statku dł.=13m, szer.=3,5m C Źródło: Wassertouristisches Infrastrukturkonzept Landkraise LDS LOS MOL und Frankfurt Oder unter besonderer, 03/

17 Żeglowne zbiorniki wodne w kraju związkowym Brandenburgii przedstawia poniższa mapa: Żeglowne zbiorniki wodne: przejście do federalnych dróg wodnych drogi wodne federalne /transport wodny towarów trasy poboczne do federalnych drów wodnych KL 1 krajowa droga wodna klasy A krajowa droga wodna klasa B krajowa droga wodna klasa C krajowa droga wodna klasa D Źródło: Wassertouristisches Infrastrukturkonzept Landkraise LDS LOS MOL und Frankfurt Oder unter besonderer, 03/

18 Biorąc pod uwagę region na południowy wschód od Berlina wyróżniono 3 tereny do uprawiania sportów wodnych z krajową klasą trasy wodnej C: kanał Notte z Mellensee, kanał przelewowy Dahme oraz Wrietzer Stara Odra; na tych terenach mogą być używane łodzie o zdefiniowanyh maksymalnych wymiarach: długość 8m, szerokość 3,20m, wysokość:2,80m, zanurzenie: 0,90m. Trasa wodna jest znormalizowana wg następujących wymiarów: szerokość trasy wodnej przy płynięciu statków w jednym kierunku: 4,40m, w przypadku płynięcia statków w obu kierunkach - 8,90m, głębokość trasy wodnej 1,10m. Słabością regionów jeśli chodzi o warunki do optymalnego wykorzystanie potencjałów w zakresie turystyki jest brak wystarczających połączeń między poszczególnymi rewirami wodnymi a także brak możliwości objazdu oraz duża ilość rewirów ze ślepą uliczką Warunkiem rozwoju turystyki wodnej w całym regionie południowo - wschodnim jest stworzenie objazdu przez Dahme-/ kanał przepływowy, Szprewa, Istniejący obecnie objazd przez Dahme jest możliwy tylko do Märkisch Buchholz - przez rzekę Spree do śluzy Kossenblatt, która do końca 2006 ma być zbudowana na nowo dla statków do 18m. Tutaj nie jest także możliwy przejazd typowych sportowych łodzi z napędem silnikowym, dla których jest wymagana wysokość minimalna rzędu 3,0m. Inną kwestią ważną dla polepszenia warunków do prowadzenia turystyki jest zwiększenie przepustowości w grupie śluz Leibsch, przez które do tej pory mogą przejeżdżać statki o długości max. do 10m. Wymogi formalne uprawiania żeglugi rzecznej i śródlądowej. Prowadzenie łodzi sportowych, których moc użytkowa jest większa niż 3.68 KW (5 PS) w analizowanych regionach wymaga posiadania urzędowego prawa jazdy do prowadzenia łodzi sportowych. Dla osób sterujących łodziami, z miejscem zamieszkania poza Niemcami, należy posiadać prawo jazdy z kraju macierzystego. Biorąc jednak pod uwagę perspektywę rozwoju turystyki wodnej w przyszłości przewiduje się prowadzenie wyczarterowanych łodzi oraz jachtów motorowych bez prawa jazdy. Na części tras wodnych nie jest wymagane posiadanie urzędowego prawa jazdy wymaganego do prowadzenia łodzi sportowych lecz wystarczy przedłożone zaświadczenia wystawionego przez przedsiębiorstwo czarterujące. Dla jednostek prowadzonych na podstawie zaświadczenia czarterowego obowiązują następujące zasady: - obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, - max. długość 15m, - szybkość maksymalna 12 km/godz. w spokojnej wodzie, 18

19 - maksymalna liczba osób nie więcej niż liczba osób dopuszczona w dowodzie rejestracyjnym łodzi, - wystarczająca możliwość manewrowania łodzią, - określone przepisami i wymagane wyposażenie łodzi. Plany rozwojowe w zakresie turystyki i infrastruktury wodnej Kluczowe przedsięwzięcia/projekty ważne dla rozwoju turystyki wodnej dotyczą ulepszenia infrastruktury na potrzeby turystyki wodnej. Z punktu widzenia zwiększenia funkcjonalności infrastruktury przewidziane do realizacji przedsięwzięcia można podzielić na dwie grupy: 1. Przedsięwzięcia dotyczące małych objazdów, w skład których wchodzą: - badanie technicznych oraz ekonomicznych możliwości w zakresie wykonania małych objazdów, - przedsięwzięcia dotyczące budowli wodnych ( ogólne ramy): budynek śluzy w Märkisch Buchholz z zintegrowanym jazem wodnym, nowa budowa mostu-rietzdammbrucke, podwyższenie lub też budowa nowego mostu w Leibsch- Damm, - uzyskanie odpowiedniej głębokości na trasach wodnych, przynajmniej 1,10m, i wysokość przejazdu pod mostami - przynajmniej 3m, - przestrzeganie norm dla klas tras wodnych oraz klas statków w zbiornikach wodnych Kraju Związkowego Brandenburgii, - korzystniejsza dla turystów wodnych regulacja przepisów w zakresie użytkowania systemu śluz w porozumieniu z krajowymi i federalnymi urzędami ds. administracji żeglugi, - harmonizacja rozwoju infrastruktury z rozwojem w danym regionie. 2. Przedsięwzięcia dotyczące dużych objazdów w skład, których wchodzą: - ocena, kwalifikacja infrastruktury turystki wodnej w celu wykorzystania wszystkich rodzajów łodzi sportowych, - kwalifikacja infrastruktury turystki wodnej w szczególności dla sportów wodnych siłowych, Poza wyżej wymienionymi przedsięwzięciami, definiuje się również kluczowe projekty istotne dla rozwoju infrastruktury turystycznej takie jak: a) Dahme- Szprewa kanał przelewowy b) Scharmutzelsee 19

20 c) obszar po obu stronach Odry-Szprewa - zabezpieczenie sieci głównych dróg wodnych odcinków przeznaczonych do wykorzystania przez łodzie sportowe bez napędu motorowego, rozbudowa sieci przystani marinas, portów dla łodzi sportowych oraz jachtów w Euroregionie Pro Europa Viadrina po stronie niemieckiej wzdłuż głównych tras wodnych, przede wszystkim Bas Sarrow, Eisenhüttenstadt, Erkner, Frankfurt nad Odrą, Fürstenwalde/Szprewa, Storkow, Wenditsch Rietz, d) kanał Odra- Szprewa e) Müllrose, f) Friedrich- Wilhelm kanał, Bieskow kanał - wykorzystanie łodzi sportowych bez napędu silnikowego w koncepcji wykorzystania kanału na potrzeby turystyki, g) Eisenhüttenstadt - budowa dalszych przystani - parkingów dla łodzi sportowych z napędem silnikowym oraz z napędem ręcznym, rozwój obiektów gastronomicznych, h) Frankfurt nad Odrą - rola we współpracy polsko- niemieckiej w tym regionie; wskazuje się tu na lepsze wykorzystanie istniejącej przystani do cumowania statków pasażerskich, określenie zasad finansowania oraz wykorzystania kładki wodnej która ma być zbudowana przy starym korycie Odry; wznowienie realizacji projektu dla portu dla statków wycieczkowych, ewentualnie przystań marina (przy byłym porcie zimowym) j) obszar Odry - projekt Odra- woda w rejonie granicznym obszar po obu stronach OdryNowa Marchia, projekt zainicjowany przez Federalne Ministerstwo Gospodarki oraz popierany w ramach wspólnej inicjatywy Equal ma służyć wykorzystaniu potencjałów gospodarczych w obu krajach; w ramach planu rozwoju sportów wodnych przewiduje się budowę przystani - parkingów wzdłuż Odry, i) opracowanie i urynkowienie ofert w zakresie organizacji transgranicznych wycieczek łodziami motorowymi, rowerami, organizacja transgranicznych wycieczek (podobnie jak wycieczki rowerowe na drodze Odra-Nysa) do Kostrzyna, przekraczanie granicy łódką poza przejściami granicznymi, łączenie z ofertą serwisową w zakresie wydawania zezwoleń po stronie polskiej i niemieckiej itd. 20

ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH

ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH WROCŁAWSKIE FORUM ODRY -ROZMIESZCZENIE TERENÓW: MIESZKANIOWYCH, USŁUGOWYCH, REKREACYJNYCH UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE Wrocław 1930 r. Wrocław 1938 r. Wrocław

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH

INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH Jan Kozłowski Marszałek Województwa Pomorskiego Kadyny 26 lipca 2008r. ŻEGLUGA W DELCIE WISŁY W LATACH 50 - TYCH XX WIEKU PROGRAM ROZWOJU DRÓG WODNYCH DELTY

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów. Prezentacja dla Rady Miejskiej, Goleniów, 25.02.2009 r.

Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów. Prezentacja dla Rady Miejskiej, Goleniów, 25.02.2009 r. Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów Prezentacja dla Rady Miejskiej, Goleniów, 25.02.2009 r. Cel główny projektu: Podniesienie atrakcyjności turystycznej

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego

Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r.

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Informacje ogólne Liczba mieszkańców: około 40 tys. Wyspiarskie położenie. Przygraniczne

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA. Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA. Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż GRYFIA 2011 SA Nieruchomość gruntowa na sprzedaż Gryfia S.A. ( Sprzedający ) oferuje na sprzedaż prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Biuro Strategii Miasta / Luty 2015 Metryczka Osoba wypełniająca Wiek 1,01

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. z dnia 04 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. z dnia 04 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 6 Kształtowanie produktu turystycznego dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Najważniejsze składniki produktu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych Pracownicy Biura LCOI Region Lubelski: Marcin Orzeł Inspektor LCOI Region Michał Nizioł Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region Kategoria:

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wawrzkowizna. Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wawrzkowizna. Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów Ośrodek Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów Lokalizacja N 51 30 09 E 19 33 48 Odległość z ośrodka: Bełchatów 8 km Łódź 60 km Katowice 140 km Warszawa 175 km Wrocław

Bardziej szczegółowo

Odra dla turystów 2014

Odra dla turystów 2014 Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry etap II Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość Wartość całkowita projektu: 7 337

Bardziej szczegółowo

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Inwestycja Funkcja obiektu Lokalizacja Inwestor Projektant Nowa Marina Gdynia Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Biuro

Bardziej szczegółowo

1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami

1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami 1. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA I CECHY GMINY 1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami Gmina Krzeszyce leży w północno-zachodniej części województwa lubuskiego i

Bardziej szczegółowo

Modernizacja stopnia Chróścice przystosowanie do III klasy drogi wodnej

Modernizacja stopnia Chróścice przystosowanie do III klasy drogi wodnej Modernizacja stopnia Chróścice przystosowanie do III klasy drogi wodnej 30 września 2011 r. Informacje ogólne Tytuł Projektu: Modernizacja stopnia Chróścice przystosowanie do III kl. drogi wodnej Inwestor:

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

OFERTA Wynajmu powierzchni handlowo-usługowej Strzelce Krajeńskie, ul. Bolesława Chrobrego 2

OFERTA Wynajmu powierzchni handlowo-usługowej Strzelce Krajeńskie, ul. Bolesława Chrobrego 2 OFERTA Wynajmu powierzchni handlowo-usługowej Strzelce Krajeńskie, ul. Bolesława Chrobrego 2 Strzelce Krajeńskie Ziemia strzelecko-krajeńska położona jest w północno-wschodniej części województwa lubuskiego,

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 43) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 43) zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2001r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

1/20. Charakterystyka przestrzenna. Czarnków. Czarnków. Lokalizacja przystani na szlaku noteckim

1/20. Charakterystyka przestrzenna. Czarnków. Czarnków. Lokalizacja przystani na szlaku noteckim Charakterystyka przestrzenna teren o wysokich walorach przestrzenno przyrodniczych do uporz¹dkowania, rehabilitacji istniej¹ce obiekty na terenie gminnym wyznaczonym pod projektowan¹ przystañ do wyburzenia

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/40/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/40/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/40/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu

Bardziej szczegółowo

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna www.facebook.com/szlot www.twitter.com/szlot_info wwww.instagram.com/szlot_foto ul. Wyszyńskiego 73 78-400 Szczecinek tel. +48 94 37 434 03 e-mail: sekretariat@szlot.pl

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 XXV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Kielce, 13 marca 2015 r. dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zielona brama Polski 2015-06-01 11:16:27

Zielona brama Polski 2015-06-01 11:16:27 Zielona brama Polski 2015-06-01 11:16:27 2 Czyste środowisko sprzyja rozwojowi turystyki i przedsiębiorstw agroturystycznych. Liczne jeziora i rzeki stwarzają dobre warunki do rozwoju turystyki i uprawiania

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce.

1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce. STREFA 1 KORYTARZ EKOLOGICZNY WISŁY Ochrona o randze krajowej 1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce. Nie ustala się. Turystyka krajoznawcza

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA REWITALIZACJI I ROZBUDOWY DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI MAZURSKIMI A KANAŁEM AUGUSTOWSKIM NA I WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

KONCEPCJA REWITALIZACJI I ROZBUDOWY DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI MAZURSKIMI A KANAŁEM AUGUSTOWSKIM NA I WARMIŃSKO MAZURSKIEGO KONCEPCJA REWITALIZACJI I ROZBUDOWY DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI MAZURSKIMI A KANAŁEM AUGUSTOWSKIM NA OBSZARZE WOJEWÓDZTW PODLASKIEGO I WARMIŃSKO MAZURSKIEGO SYGNOTARIUSZE UMOWY WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportów Wodnych

Ośrodek Sportów Wodnych Przedmiot sprzedaży: Ośrodek Sportów Wodnych Lokalizacja: Ośrodek położony w Bieszczadach w miejscowości Zawóz, gmina Solina powiat leski, woj. podkarpackie Nieruchomość zabudowana Łączna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Krutyń, 11 października 2011 r.

Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Krutyń, 11 października 2011 r. Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Krutyń, 11 października 2011 r. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zakazy związane z obszarami

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy na terenie obiektów sportowych zarządzanych przez OCSiR

Oferta reklamy na terenie obiektów sportowych zarządzanych przez OCSiR Oferta reklamy na terenie obiektów sportowych zarządzanych przez OCSiR Wyciąg nart wodnych Wyciąg nart wodnych o długości 800 m z wypożyczalnią sprzętu jest jedną z największych atrakcji sportowych regionu.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Szczecin - centrum regionu Pomorza i południowego Bałtyku, największe miasto w regionie z 400 tys. mieszkańców. MAKROREGION POMERANIA

Lokalizacja. Szczecin - centrum regionu Pomorza i południowego Bałtyku, największe miasto w regionie z 400 tys. mieszkańców. MAKROREGION POMERANIA MAKROREGION POMERANIA Lokalizacja Szczecin - centrum regionu Pomorza i południowego Bałtyku, największe miasto w regionie z 400 tys. mieszkańców. 1 h Miejsce intensywnej współpracy transgranicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Wydziału Turystyki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Wydziału Turystyki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wydziału Turystyki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Etap MDW E 70 w województwie lubuskim obejmuje łącznie 123 kilometry: Odcinek Warty - 70 km Odcinek Noteci - 47 km Odcinek Odry

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy Partnerski Powiat Gorzowski nazwa podmiotu POWIAT

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., kwiecień 2014 Spis treści I. Podstawowe informacje...3 A. Dane teleadresowe...3 B. Charakterystyka Emitenta...3 II. Program emisji obligacji...5

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE LEGIONOWO Jak zmienić sypialnię w miasto, które porusza!

AKTYWNE LEGIONOWO Jak zmienić sypialnię w miasto, które porusza! AKTYWNE LEGIONOWO Jak zmienić sypialnię w miasto, które porusza! Sypialnia dobrze czy źle o mieście? Stereotyp dotyczący miast na obrzeżach aglomeracji Sypialnia bez kompleksów: Najprzyjemniejsze miejsce

Bardziej szczegółowo

http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/1981-kostrzyn-nad-odra Kostrzyn nad Odrą Kostrzyn NAD ODRĄ miasto dynamicznego rozwoju, przyjazne dla mieszkańców, atrakcyjne gospodarczo

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DYSPONUJE BAZĄ 200 MIEJSC NOCLEGOWYCH:

OŚRODEK DYSPONUJE BAZĄ 200 MIEJSC NOCLEGOWYCH: POŁOŻENIE Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Neptun jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych terenów rekreacyjno- wypoczynkowych położonych nad Jeziorem Żywieckim (Beskid Żywiecki). Najpopularniejszym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OŻYWIENIA DRÓG WODNYCH W GDAŃSKU

PROGRAM OŻYWIENIA DRÓG WODNYCH W GDAŃSKU PROGRAM OŻYWIENIA DRÓG WODNYCH W GDAŃSKU Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku jest kontynuacją projektu InWater zrealizowanego przez Gminę Miasta Gdańska w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIB

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zrealizowanych projektów unijnych i z budŝetu państwa wg. roku ich zakończenia:

Zestawienie zrealizowanych projektów unijnych i z budŝetu państwa wg. roku ich zakończenia: Zestawienie zrealizowanych projektów unijnych i z budŝetu państwa wg. roku ich zakończenia: Rok 2004 1. Szlakami po gminie Sulechów - Projekt finansowano ze środków pomocowych Unii Europejskiej z Programu

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Gmina Zebrzydowice sport i rekreacja

Gmina Zebrzydowice sport i rekreacja Gmina Zebrzydowice sport i rekreacja Boisko ze sztuczną nawierzchnią w Kaczycach 1 Witajcie w naszej gminie Zebrzydowice to gmina położona w południowej, cieszyńskiej części województwa śląskiego, nad

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R.

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. Informacje o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej turystyki pochodzą ze stałych badań statystycznych GUS. Dane dotyczące liczby obiektów

Bardziej szczegółowo

Trasa pałacowa 39,1 km 0,0 km Boguszyce 1,1 km 2,9 km Miodary. 3,3 km - 4,5 km 5,3 km 5,7 km

Trasa pałacowa 39,1 km 0,0 km Boguszyce 1,1 km 2,9 km Miodary. 3,3 km - 4,5 km 5,3 km 5,7 km Trasa pałacowa Oleśnica Spalice Boguszyce Rzędów Miodary Brzezinka Małe Brzezie Sokołowice Cieśle Wyszogród Nowoszyce Świerzna Oleśnica. Długość trasy - 39,1 km. *Trasa wskazana dla rowerów trekingowych

Bardziej szczegółowo

INTERESUJACE OBIEKTY KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNE. LP ODCINEK DŁUG OŚĆ ( km ) 1 Kołobrzeg Zieleniewo ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NAWIERZCHNIA

INTERESUJACE OBIEKTY KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNE. LP ODCINEK DŁUG OŚĆ ( km ) 1 Kołobrzeg Zieleniewo ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NAWIERZCHNIA LP ODCINEK DŁUG OŚĆ ( km ) 1 Kołobrzeg Zieleniewo 2 Zieleniewo Rościęcino INTERESUJACE OBIEKTY KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNE 5,3 Koszaliński Pas Nadmorski atrakcje związanez letnim wypoczynkiem latarnia morska

Bardziej szczegółowo

Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej

Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej PORZĄDEK PREZENTACJI 1. Turystyka w dokumentach programowych AO 2. Jak duży jest potencjał turystyczny AO? 3. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji architektonicznourbanistycznej

Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji architektonicznourbanistycznej Załącznik nr 1 ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE PRZESTRZENNE Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 86-050 Solec Kujawski, ul. 23 stycznia 7 Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji architektonicznourbanistycznej

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp., dnia 14 marca 2006r. Nr 16

Gorzów Wlkp., dnia 14 marca 2006r. Nr 16 Gorzów Wlkp., dnia 14 marca 2006r. Nr 16 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 389 - Nr 17/2006 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 marca 2006r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Pacółtowo kompleks ok. 1 ha działek z możliwością zabudowy. Cena 65 tys. zł/ha OKAZJA!!!

Pacółtowo kompleks ok. 1 ha działek z możliwością zabudowy. Cena 65 tys. zł/ha OKAZJA!!! Pacółtowo kompleks ok. 1 ha działek z możliwością zabudowy Cena 65 tys. zł/ha OKAZJA!!! Przedmiotem sprzedaży są działki o powierzchniach około 1 ha z możliwością szybkiego wydania decyzji o warunkach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU w sprawie UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Licheń Stary na lata 2012-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70 Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 DEKLARACJA PROGRAMOWA STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO ROKU 2020 (2030) etap do 2020 priorytet Odrzańska

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania.

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania. ZAŁĄCZNIK NR 76 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA wynikające z występowania OBIEKTÓW I TERENÓW związanych z TURYSTYKĄ, REKREACJĄ I SPORTEM Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Bronisław Piskorz 37-523 Radawa 65 tel. (016) 622 30 10

Bronisław Piskorz 37-523 Radawa 65 tel. (016) 622 30 10 Bronisław Piskorz 37-523 Radawa 65 tel. (016) 622 30 10 Gospodarstwo prowadzi produkcję metodami ekologicznymi. Do dyspozycji gości 3 pokoje, łazienka, aneks kuchenny oraz salonik i świetlica w budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Ekologiczna mini przystań żeglarska wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów położony na dział kach nr 6 i nr 994 w Piszu przy Al. Turystów oraz na części działki 1026/5 /jez. Ro ś/ Dla: Gmina Pisz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Mariusz Poznański. Związek Gmin Wiejskich RP Przewodniczący. Dotyczy ponad 1300 gmin i 32% terytorium Polski.

Mariusz Poznański. Związek Gmin Wiejskich RP Przewodniczący. Dotyczy ponad 1300 gmin i 32% terytorium Polski. Związek Gmin Wiejskich RP Przewodniczący Mariusz Poznański Dotyczy ponad 1300 gmin i 32% terytorium Polski. Powody wprowadzenia subwencji. Obszary chronione są ustalane przez administrację rządową na terenach

Bardziej szczegółowo

Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN

Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN Niemcy - Poczdam Budynek z 1685 r, początkowo jako oranżeria a następnie stajnie

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE IŁAWA Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE Iława - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Zielona Szkoła. Straduń "'? 25.05.-28.05.2010.

Zielona Szkoła. Straduń '? 25.05.-28.05.2010. Zielona Szkoła Straduń "'? 25.05.-28.05.2010. Dzień I 9:00 - wyjazd wycieczki ze szkoły 11:00 - przyjazd do Smolarni - spotkanie z leśniczym i spacer ścieżką dydaktyczną po terenie Rezerwatu w Smolarni

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

W dniu 8.01.2014r Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Dla Kwisy, dla Natury przygotowanie małej

W dniu 8.01.2014r Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Dla Kwisy, dla Natury przygotowanie małej W dniu 8.01.2014r Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Dla Kwisy, dla Natury przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ SRATEGICZNYCH NA LATA 2011-2015

PROGRAM DZIAŁAŃ SRATEGICZNYCH NA LATA 2011-2015 PROGRAM DZIAŁAŃ SRATEGICZNYCH NA LATA 2011-2015 ZAŁOŻENIA Program Rozwoju Bazy Sportowej w mieście na lata 2011-2015 obejmuje swoim zakresem główne strefy inwestycyjne, niezbędne do efektywnego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej Projekty transportowe Polski Zachodniej Zielona Góra, 28 maja 2015 r. Odrzańska Droga Wodna Cel projektu: przywrócenie III klasy żeglowności zapewnienie głębokości 1,8 m przywrócenie i rozwój transportu

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Ińsko, ul. Orzechowa 1, gmina Ińsko Szczecin, maj 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, zabudowanej budynkami: administracyjno-gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo