VI. PROPOZYCJE W ZAKRESIE OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO Charakterystyka usługi Planowany system obsługi ruchu turystycznego...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VI. PROPOZYCJE W ZAKRESIE OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO...96. 6.1. Charakterystyka usługi...96 6.2. Planowany system obsługi ruchu turystycznego..."

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...4 I. ISTOTA I TENDENCJE ROZWOJU TURYSTYKI WODNEJ W KRAJU I ZA GRANICĄ...5 II. STAN INFRASTRUKTURY RZECZNEJ JAK I ISTNIEJĄCE KONCEPCJE ROZWOJU TURYSTYKI WODNEJ PO STRONIE NIEMIECKIEJ...9 III. ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO NA TERENIE GMIN OBJĘTYCH OPRACOWANIEM Gmina Gorzów Wlkp Gmina Bogdaniec Gmina Drezdenko Gmina Górzyca Gmina Kostrzyn Gmina Santok Gmina Słubice Gmina Skwierzyna Gmina Witnica Gmina Zwierzyn...50 IV. ANALIZA SWOT...56 V. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I LOKALIZACYJNYCH W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY RZECZNEJ NA TERENACH GMIN OBJĘTYCH OPRACOWANIEM Gmina Gorzów Wlkp Gmina Bogdaniec Gmina Drezdenko Gmina Górzyca Gmina Kostrzyn Gmina Santok Gmina Słubice Gmina Skwierzyna Gmina Witnica Gmina Zwierzyn...93 VI. PROPOZYCJE W ZAKRESIE OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO Charakterystyka usługi Planowany system obsługi ruchu turystycznego VII. KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA RZEK: WARTA, NOTEĆ, ODRA

3 VIII. WSTĘPNE SZACUNKI KOSZTÓW I KORZYŚCI Szacunki dotyczące nakładów inwestycyjnych Prognoza przychodów Prognozy kosztów eksploatacyjnych Zestawienie przychodów i kosztów operacyjnych IX. WNIOSKI KOŃCOWE X. ZAŁĄCZNIKI

4 Wprowadzenie Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu pn. Łączą nas rzeki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA. Przedmiotem opracowania jest ocena możliwości jakie niesie za sobą położenie gmin: Gorzów Wlkp., Bogdaniec, Drezdenko, Górzyca, Kostrzyn, Santok, Słubice, Skwierzyna, Witnica oraz Zwierzyn nad rzekami: Warta, Noteć, Odra w aspekcie rozwoju turystyki wodnej na ich terenie. W ramach analizy: przedstawiono doświadczenia partnera niemieckiego w zakresie turystycznego zagospodarowania rzek, dokonano oceny stanu istniejącego w poszczególnych gminach w zakresie infrastruktury turystycznej na rzekach, jak i w ich bezpośrednim otoczeniu, na podstawie której sporządzono analizę SWOT prezentującą słabe i mocne strony regionu jak również szanse i zagrożenia związane z rozwojem turystyki wodnej na analizowanym obszarze, zaproponowano rozwiązania infrastrukturalne i program funkcjonalny w zakresie zagospodarowania turystycznego rzek: Warta, Noteć, Odra w poszczególnych gminach opierając się na standardach infrastruktury turystyki rzecznej po stronie niemieckiej, przedstawiono propozycje w zakresie zarządzania powstałą infrastrukturą oraz promocji turystyki wodnej, wskazano główne kierunki działań w zakresie zagospodarowania turystycznego rzek: Warta, Noteć, Odra na terenie analizowanych gmin, dokonano również wstępnego szacunku nakładów finansowych związanych z realizacją przykładowych inwestycji oraz kalkulacji przychodów i kosztów związanych z funkcjonowaniem przystani. Niniejsza analiza jest próbą zarysowania koncepcji zagospodarowania szlaków wodnych na terenie gmin: Gorzów Wlkp., Bogdaniec, Drezdenko, Górzyca, Kostrzyn, Santok, Słubice, Skwierzyna, Witnica oraz Zwierzyn. Doprecyzowanie lokalizacji miejsc obsługi szlaków wodnych wraz z ich szczegółową charakterystyką oraz propozycją rozwiązań techniczno budowlanych, powinno być kolejnym etapem prac podjętych przez zainteresowane samorządy lokalne. 4

5 I. ISTOTA I TENDENCJE ROZWOJU TURYSTYKI WODNEJ W KRAJU I ZA GRANICĄ Turystyka - według WTO (World Tourist Organization) jest to ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, zawodowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów w których głównym celem jest aktywność zarobkowa. Turystyka wodna to forma czynnego wypoczynku na wodzie poza miejscem stałego zamieszkania, to również możliwość plażowania, pływania, "spacerów" na rowerach wodnych a także jeżeli posiada się odpowiednie umiejętności i sprzęt, to możliwość nurkowania. Czyste wody i lasy w naszym kraju sprzyjają uprawianiu turystyki wodnej. Obecnie, po trwającym kilka lat zachwycie hałaśliwą turystyką zagraniczną, obserwowany jest ponowny wzrost zainteresowania tradycyjną turystyką wodną. Daje ona niepowtarzalną możliwość obcowania z przyrodą i szansę na najszybszą regenerację sił psychicznych. Zaspokaja różnorodne potrzeby człowieka, m.in. poznawcze, estetyczne, emocjonalne, kulturalne. Kształtując specyficzny model zachowań jest także wykorzystywana do celów resocjalizacyjnych i rehabilitacyjnych. W ramach turystyki wodnej coraz większego znaczenia nabiera turystyka rzeczna i śródlądowa. Można stwierdzić, że stanowi ona rozwijający się obszar turystyki w szczególności w krajach Europy Zachodniej. Zauważa się tu systematyczny napływ nowych grup społecznych zainteresowanych czynnym wypoczynkiem związanym z wodą, w tym w dużej mierze ludzi młodych i aktywnych. Coraz częściej turystyka wodna stanowi atrakcyjną alternatywę dla np. turystyki samochodowej. Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. opracowała charakterystykę turysty wodnego, która przedstawia się następująco: Kryteria demograficzne, Wiek: lat geograficzne Płeć: wszyscy Wykształcenie: przeważnie średnie i wyższe Dochód: średnia krajowa i wyżej Styl życia, osobowość Geografia: kraj i zagranica (gł. Niemiec) Preferują aktywny wypoczynek Są miłośnikami pływania, wędkowania Lubią przyrodę, ładne krajobrazy 5

6 Cena odgrywa rolę drugorzędną Potrzebują odpowiedniego zaplecza na lądzie (przystanie, mariny) Motywy Lubią uczestniczyć w ciekawych imprezach wodnych Realizacja zainteresowań (pasja) Wypoczynek kontakt z naturą Wyjazd z grupą znajomych Odpowiednie warunki preferowanej formy wypoczynku (bezpieczeństwo sprzętu) Zauważa się również, że osoby uprawiające szeroko pojętą turystykę wodną chętnie uczestniczą w zawodach sportowych, imprezach, korzystają ponadto z pubów, kawiarni, tj. oferty gastronomicznej Niezwykle istotną kwestią determinującą rozwój turystyki wodnej jest stan bazy i infrastruktury turystycznej. Obserwując rozwój tej bazy w szczególności w krajach Europy Zachodniej można zauważyć następujące tendencje: systematyczna budowa nowych i podnoszenie standardu istniejących przystani, marin itp. prowadzenie prac związanych z regulacją szlaków wodnych co umożliwia np. poruszanie się po szlakach wodnych nawet większych jednostek pływających, modernizacje istniejących śluz (ich automatyzacja) i budowa nowych jako element niwelowania niekorzystnych różnic w poziomach stanów wody, stała rozbudowa infrastruktury towarzyszącej, takiej jak np. usługi hotelarsko gastronomiczne, dbałość o przejrzyste oznakowanie szlaków wodnych, stosowanie tablic informacji turystycznej. Widoczne jest dążenie do takiego stanu, w którym dobrze wyposażony port rzeczny (zwany również mariną) poza podstawowymi usługami związanymi z cumowaniem jednostek wodnych powinien świadczyć pakiet kompleksowych usług, takich jak: usługi związane z infrastrukturą socjalną - w bezpośredniej bliskości pomostów, zlokalizowane są nowoczesne toalety, prysznice, pralnie, suszarnie i zaplecze kuchenne, usługi gastronomiczne w pobliżu przystani tworzone są czasowe punkty gastronomiczne jak i lokalizowane są większe lokale gastronomiczne, w których 6

7 często koncentruje się życie rozrywkowe m.in. poprzez organizowane imprezy żeglarskie, działalność handlowa - na terenie portów istnieją sklepy żeglarskie oraz sklepy z artykułami spożywczymi i przemysłowymi. Sklepy oferują zaopatrzenie w podstawowe produkty potrzebne żeglarzom podczas rejsu, punkt wymiany butli gazowych i sprzedaży paliw (benzyna, olej napędowy) do łodzi, usługi parkingowe - skierowana do żeglarzy czarterujących lub wodujących łodzie, którzy rozpoczynają rejsy w danym porcie - parkingi strzeżone lokalizuje się w pobliżu portu, wypożyczalnia sprzętu wodnego - umożliwiają wypożyczanie sprzętu wodnego i sportowego (np. kajaki, rowery wodne, łodzie wiosłowe, rowery), organizacja rejsów (spacerów) łodziami motorowodnymi, przechowywanie łodzi niektóre porty oferują usługę przechowywania łodzi, w skład której wchodzi całoroczna opieka nad jachtem, cumowanie łodzi w porcie w sezonie letnim, prowadzenie ewentualnych napraw sprzętu, przechowywanie jachtów w zimie na zewnątrz lub w hangarze, przechowywanie osprzętu oraz wodowanie po przerwie zimowej, slipowanie - realizowane przy pomocy rampy (slipu) i dźwigu, przeznaczone jest dla żeglarzy, którzy posiadają własne łodzie i co roku przywożą je ze sobą nad dany akwen, czartery łodzi motorowych - niektóre porty oferują usługi czarterowe różnego typu łodzi motorowych również tych o wysokim standardzie, usługi szkutnicze w sezonie i poza sezonem - prowadzone w odpowiednio wyposażonych warsztatach szkutniczych, świadczących całorocznie takie usługi jak: w sezonie - bieżące i większe remonty oraz naprawy, a poza sezonem generalne remonty jachtów, przebudowy, a także budowy jednostek pływających na potrzeby własne portu, turystyka aktywna i imprezy sportowo-rozrywkowe - oferta obejmuje często produkty turystyki aktywnej, rejsy rekreacyjne, produkty turystyki aktywnej miejscowych gestorów oraz różnego typu imprezy, działalność niewielkich Biur Informacji Turystycznej łączących również funkcje biura podróży wchodzących w skład struktury organizacyjnej portu. 7

8 Poza bazą infrastrukturalną w niektórych krajach (Niemcy, Holandia) kładzie się również istotny nacisk na budowę zintegrowanych systemów informacyjnych, obejmujących maksymalnie wszystkie informacje potrzebne do uprawiania turystyki wodnej. Ważnym czynnikiem dynamizującym rozwój turystyki wodnej jest również rozwój bazy wypożyczalni i czarterów łodzi i innych jednostek pływających, stwarzających alternatywę dla konieczności ich zakupu. Wynajem łodzi niesie dla turysty wodnego szereg pozytywów, takich jak: nie ma potrzeby ponoszenia kosztownej inwestycji, wynajem jest wielokrotnie tańszy, brak problemów z koniecznością przeglądów, serwisowania, konserwacji jednostek pływających, brak problemów z przechowywaniem łodzi poza sezonem, dostępność usługi dla średniozamożnych klientów, Równolegle z rozwojem bazy infrastrukturalnej coraz większą wagę przykłada się do powiązania turystyki wodnej z atrakcjami turystycznymi regionów nadwodnych. Przykładem może tu być organizacja imprez turystycznych łączących turystykę wodną z turystyką lądową np. rowerową. Zauważa się również tworzenie tzw. zintegrowanych produktów turystycznych, których ideą jest postrzeganie przystani jako bramy do atrakcji regionów/subregionów oraz miejsca sprzedaży ich oferty turystycznej. Koncepcje wspólnych produktów turystycznych opiera się na tych walorach, które występują we wszystkich lub w większości regionów/gmin. W celu pełnego wykorzystania możliwości, jakie stwarza rozwój turystyki wodnej nawiązuje się współpracę pomiędzy subregionami/gminami, nie tylko na poziomie władz lokalnych, ale także na poziomie społeczności lokalnych. Współpraca taka umożliwia powstanie zintegrowanych sieci walorów przyrodniczych, turystycznych i infrastrukturalnych, co daje szansę przyciągnięcia turystów do całego regionu. 8

9 II. STAN INFRASTRUKTURY RZECZNEJ JAK I ISTNIEJĄCE KONCEPCJE ROZWOJU TURYSTYKI WODNEJ PO STRONIE NIEMIECKIEJ Opis stanu infrastruktury rzecznej jak i istniejących koncepcji rozwoju turystyki wodnej po stronie niemieckiej przedstawiono w oparciu o następujące dokumenty: 1. Koncepcja rozwoju dla regionu - kanał Finow, wrzesień 1998, 2. Rozwój regionu- kanał Finow- artykuł dotyczący kooperacji oraz współzawodnictwa na szczeblu komunalnym w roku 2005, komunalny zespół roboczy regionu Finow Eberswalde XI 2005, 3. Koncepcja infrastruktury dla turystyki wodnej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju produktu turystyki wodnej. (Wassertouristisches Infrastrukturkonzept Landkraise LDS LOS MOL und Frankfurt Oder unter besonderer, 03/2006) Biorąc pod uwagę zróżnicowaną sytuację poszczególnych zbiorników wodnych, ich przydatność do wykorzystania w celu uprawiania sportów wodnych, zróżnicowaną strukturę ofert dla turystów wodnych wyodrębniono w wymienionych powyżej materiałach 5 regionów istotnych z punktu widzenia infrastruktury turystyki wodnej. Region 1- kanał Odra -Havel-/ kanał Finow/ Werbellinsee Region- 2- zbiornik Rüdersdorfer Grünheider Gewässer, Region 3- Odra Region 4- Dahmeseen Region 5- Szprewa, Szprewa- obszar jezior, jeziora- Schwielochsee Scharmützelsee Na obszarze określonych powyżej regionów infrastruktura turystyki wodnej obejmuje drogi wodne oraz tereny przeznaczone do uprawiania sportów wodnych, system śluz, jazów oraz innych budowli wodnych regulujących komunikację wodną, punkty wynajmu oraz czarteru łodzi a także stacje tankowania wody oraz punkty usuwania odpadów. Jako istotny element infrastruktury wskazuje się również tablice informacyjne umieszczane w poszczególnych miejscach lokalizacji na szlakach wycieczkowych dla turystów wodnych w ramach systemu informacyjnego pod nazwą żółta fala. Dokładna liczba przystani, miejsc do cumowania i placów biwakowych na potrzeby turystyki wodnej przedstawiona jest w tabeli: 9

10 Marina/przystań żeglugowa 8 Kładka miejsce biwakowe 8 pozostałe przystanie 27 system informacyjny 10 łącznie 34 Przystań żeglugowa 5 Region częściowy 2: RüdersdorferGrünheider Gewässer Region częściowy 3: Oder Region częściowy 4: Dahmeseen Region częściowy 5: Spree, SpreeSeengebiet, Schwielochsee, Scharmützelsee Łącznie w regionach częściowych: Region częściowy1: Oder-Havel-Kanal, Finowkanal, Werbellinsee 82 Źródło: Wassertouristisches Infrastrukturkonzept Landkraise LDS LOS MOL und Frankfurt Oder unter besonderer, 03/2006 Z kolei zestawienie zdefiniowanych braków (deficytów) dotyczących istniejącej infrastruktury turystyki wodnej przedstawia następna tabela: Miejsce Freienbrink Hangelsberg Grosse Tranke Region częściowy 2 Zbiornik wodny Deficyt Przedsięwzięcia Muggelspree Zakwalifikować jako rewir kajakowy Woltersdorf 2 Falkensee Brak infrastruktury dla łodzi napędzanych ręcznie Brak infrastruktury Grunheide 2 Grunheider Seen Brak infrastruktury Obszar/Odra 3 Odra Frankfurt/Odra 3 Odra Brak infrastruktury dla łodzi napędzanych ręcznie Brak infrastruktury Lebus Alt Schadow/Kothen Damm Leibsch 3 4 Odra Neuendorfer/See e Kothener See Dahme kanał przelewowy 4 Płytki wykop Zbyt niskie mosty Miejsce do zacumowania Miejsce do zacumowania Miejsca do wsiadania i wysiadania co 20 km, ew. przystanie parkingowe Miejsce do zacumowania, przystań parking Promy wodne wykonanie wykopu/pogłębiebnie Uwagi Opracowanie koncepcji (patrz projekt Equal Przeprowadze nie dodatkowego obmiaru na 2 10

11 M Przeprowadze nie dodatkowego obmiaru na 1,80 M Most Riezedammbruck e 4 Dahme kanał przelewowy Zbyt niskie mosty Marksich Buchholz Trebatsch 4 Dahme kanał przelewowy Sprewa Jaz Śluza Brak infrastruktury Furstenwalde 5 Kanał Odra /Szprewa Scharmutzelsee Glubig 5 5 Kaisermuhl 5 Leissnitz 5 Scharmutzelsee Scharmutzeelsee /Glubigsee Kanał Odra Szprewa Leissnitzsee Brak infrastruktury dla łodzi napędzanych ręcznie oraz dla łodzi motorowych brak marketingu Brak połączeń między zbiornikami Brak infrastruktury Konieczna kładka dla łódek Przystań wodnapostój Muhlrose 5 5 Grosser Muhlroser See Brak infrastruktury Brak infrastruktury Planowanie Należy jeszcze sprawdzić na miejscu Pielęgnacja zbiorników wodnych Miejsce do cumowania Przystań wodna parking Rozbudowanie istniejącej przystani, nowe kładki, rozwój szkół żeglarskich Źródło: Wassertouristisches Infrastrukturkonzept Landkraise LDS LOS MOL und Frankfurt Oder unter besonderer, 03/2006 Śluzy wodne Ważnym elementem infrastruktury turystyki wodnej na analizowanym terenie są śluzy wodne, regulujące nie tylko wejście oraz wyjście z danego zbiornika wodnego lecz pozwalające na prowadzenie żeglugi na różnych odcinkach wodnych poprzez wyrównywanie różnic w poziomie wód. Śluzy są jednocześnie celem wielu wycieczek turystów wodnych i stanowią ważny czynnik gospodarczy w rozwoju turystyki wodnej. Analizowane regiony posiadają 42 śluzy, z których większa część po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych jest już przestawiona na napęd automatyczny. W ramach aktualnych projektów budowlanych dotyczących śluz należy wymienić między innymi: ponowne uruchomienie śluzy w Kossenblatt ( przewidziane pod koniec 2006), nową śluzę na rzece Sprewie (dla przepływu statków o maksymalnej długości 18 m, oraz szerokości 3,50 m)- realizacja początek 2007, śluzy w Alt Schadof, Hermersdorfer Mühle, Prieros, przezbrojenie i odnowienie parku maszynowego dla śluzy w Eichholz przy kanale Werbellin. rozbudowa śluz dla większych statków w Wernsdorf (zakończenie prac przewidziane w roku 2006), 11

12 rozbudowa śluz w Kersdorf ( rozbudowa w latach ), przebudowa śluzy w Fürstenwalde przewidywana w roku 2010, Systemy informacyjne Wykorzystanie infrastruktury na potrzeby turystyki wodnej jest ułatwione poprzez zastosowanie systemu bazy danych skorelowanych z geograficznym systemem informacyjnym ArcGIS i zawierającym dane dotyczące elementów infrastruktury (539 obiektów) - miejsca do cumowania, porty, obiekty gastronomiczne, system informacyjnokierujący żółta fala, itd. Określone w taki sposób dane o miejscach lokalizacji pozwalają na przygotowanie właściwej oferty dla turystów wodnych. Stan infrastruktury wodnej W ostatnich latach wzrosła liczba urządzeń do uprawiania sportów wodnych a także liczba miejsc do zacumowania aczkolwiek ich struktura rozmieszczenia na poszczególnych miejscach lokalizacji jest zróżnicowana - ogólnie rzecz biorąc nie stwierdza się większych deficytów wynikających z braku możliwości zaspokojenia bieżącego popytu. Wąskie gardła dotyczą możliwości poruszania się łodzi o wielkości powyżej 10 m. Biorąc pod uwagę trendy popytu oraz aspekty gospodarcze stwierdza się, iż w przyszłości będzie się zwiększało zapotrzebowanie na przystanie z punktami pomocy dla turystów tzw. Marinas, co jest związane ze zwiększeniem liczby miejsc do zacumowania w portach dla łodzi sportowych tak jak ma to miejsce w innych regionach konkurencyjnych np. w Friesland w Holandii. Istotną uwagę zwraca się przy tym na zachowanie standardu w zakresie komfortu oraz serwisu dla klienta. W Brandenburgii wymagania w tym zakresie spełnia do tej pory tylko przystań Marina Wolfsbruch oraz wieś portowa Hafendorf Rheinsberg. Jednakże zauważa się również, że liczba miejsc do zacumowania tylko w sposób pośredni jest ważna przy ich ocenie potrzeb turystyki wodnej. Decydującym w tym zakresie jest posiadanie oznaczonych we właściwy sposób miejsc do cumowania dla gości - turystów wodnych posługujących się łodziami. Istniejący w tym zakresie problem polega nie na niedostatecznej liczbie miejsc do zacumowania lecz na braku właściwych tablic informacyjnych. Dla oceny jakości oraz atrakcyjności dla urlopowicza z łódką jest funkcjonalność publicznych przystani do cumowania łodzi sportowych przy krótkich pobytach na lądzie a przede wszystkim w miastach. Pomimo tendencji wzrostowych w ostatnich latach stwierdza się jeszcze potrzebę zwiększenia liczby publicznych przystani, przede wszystkim liczby 12

13 publicznych miejsc do cumowania łodzi sportowych w miastach. Takie możliwości zostały stworzone tylko w niewielu miastach Brandenburgii,tj. Poczdamie, Brandenburg, Havel oraz w kilku gminach przy zbiorniku wodnym Dam. Odrębną kwestią do uregulowania w tym zakresie jest ustalenie zasad ich finansowania. Lokalizacja infrastruktury Połowa wszystkich istniejących przystani - parkingów dla turystów a także przystani -punktów pomocy dla turystów - Marinas znajduje się w południowo - wschodnim regionie (sąsiedztwo Berlina), ich stopień zagęszczenia jest tu duży i wystarczający. Natomiast nie jest zadowalający stan posiadania miejsc do cumowania w rewirze Odra Nysa, nawet jeżeli występujący tam popyt jest określany jako dość niski. Region południowo - wschodni posiada najmniejsze możliwości jeśli chodzi o miejsca do cumowania, chociaż należy stwierdzić, iż popyt w tym regionie jest na stosunkowo niskim poziomie. Pomimo, iż w niektórych rewirach jak np. Odra-Nysa i dolina dolnej Odry ze względu na występujący tam obecnie niski popyt istnieje niewiele przystani Marinas i nie ma tam większego popytu na trwałe cumowanie przez urlopowiczów z łódkami, dostrzega się potrzebę działania na rzecz zwiększenia liczby publicznych przystani do cumowania łodzi ewentualnie przystani - parkingów dla turystów wodnych. Biorąc pod uwagę kryteria oceny infrastruktury dla turystyki wodnej można stwierdzić, iż najlepiej wyposażonymi rejonami/okręgami są: Dahmseen, Dahme Wasserstrasse, Storkower Gewässer, Scharmutzelsee, Spree, Schwielochsee. Istniejąca standaryzacja dla poszczególnych kategorii przystani, marin, itp. Poniżej przedstawiono definicje kategorii przystani, które obowiązują dla wyposażenia od strony wody w kraju związkowym Brandenburgia i są zgodne z wymaganiami obowiązującymi z punktu widzenia środków pomocowych: a) mała przystań - parking dla turystów wodnych - z możliwościami do zacumowania oraz z miejscem na wypoczynek/przerwę: na małej przystani brzeg jest umocniony w wystarczający sposób i posiada stosowną powierzchnię pozwalającą na pobyt przez kilka godzin; nocleg tylko w sporadycznych przypadkach (na jedną noc) przy istniejącym przyłączu wodnym oraz WC; wyposażenie przystani jest następujące: kładka, ewentualnie umocnienie brzegowe, miejsce do usuwania odpadów, tablica informacyjna (między innymi ze wskazówkami 13

14 dotyczącymi zachowania); oprócz tego jest wskazane posiadanie: wolnej powierzchni około 300 m² (wg warunków na miejscu), roślinność wokoło (w zależności od warunków miejscowych), przyłącze wodne oraz WC. O ile jest to technicznie możliwe oraz ekonomicznie opłacalne może wystąpić obiekt gastronomiczny, plac na grilla itp. b) średnia przystań- miejsce cumowania dla turystów wodnych - są to obiekty średniej wielkości umożliwiające pobyt przez wiele dni, w związku z tym zawierają stosowne wyposażenie, określone uprzednio dla przystani parkingów dla turystów wodnych oraz dodatkowo - przyłącze wodne, WC, prysznic, miejsce do usuwania ścieków, fekaliów, przyłącze elektryczne, oprócz tego jest wskazane posiadanie: parkingów, dalej w zależności od możliwości - publiczny telefon, punkt udzielania pierwszej pomocy, obiekty gastronomiczne, sklepy w pobliżu, plac zabaw; c) duża przystań - punkt pomocy dla turystów wodnych (w danym wypadku także marina ) umożliwia dłuższy pobyt, spełnia wszystkie wymagane warunki, jest tutaj dodatkowe wyposażenie techniczne ( pochylnia/ dźwig) oraz są możliwości do tankowania. Duże przystanie - punkty pomocy dla turystów wodnych dysponują następującymi elementami wyposażenia: - wyposażenie określone uprzednio dla małej i średniej przystani oraz dodatkowo: - pochylnia/ dźwig (slip), - miejsce do usuwania starego oleju oraz wód zęzowych, - możliwość tankowania benzyny i oleju napędowego, - warsztat /możliwości naprawy, - mistrz portowy. Zarówno przystanie - miejsca do cumowania jak i przystanie punkty pomocy dla turystów wodnych powinny posiadać przynajmniej gościnnych miejsc do cumowania. Nie ma stałych wartości dotyczących zachowania odstępów między poszczególnymi przystaniami - punktami pomocy; jednakże przyjmuje się, iż odległość między nimi nie powinna przekraczać 40 km a odległość między przystaniami - miejscami do cumowania (ewentualnie cumowiskami) i przystaniami - punktami pomocy dla turystów wodnych nie powinna przekraczać 20 km. Przyjmuje się, iż z opisanej powyżej infrastruktury mogą korzystać przedstawiciele wszystkich dyscyplin sportowych. 14

15 Posiadanie gościnnych miejsc do cumowania dla turystów wodnych (bez stałego wynajmu) stanowi kryterium konieczne do spełnienia wymogów w celu uzyskania środków pomocowych w kraju związkowym Brandenburgia; Uzyskanie środków pomocowych zależy jednak od oceny całości koncepcji. W przypadku różnych, konkurujących ze sobą przedsięwzięć pierwszeństwo mają wnioski dotyczące uzupełnienia/ rozszerzenia istniejących zasobów przystani. Warunki i standardy żeglowności rzek i kanałów Regulacje prawne dotyczące warunków i standardów dla krajowych dróg do żeglugi wodnej w Kraju Związkowym Brandenburgia zostały określone przez Ministerstwo Rozwoju Miast, Gospodarki Mieszkaniowej oraz Komunikacji a także w ramach programu rozwoju sportów wodnych Kraju Związkowego Brandenburgia. Ze względu na spadek znaczenia dróg wodnych z punktu widzenia przemysłowego transportu towarowego oraz wzrost znaczenia ruchu turystycznego zdefiniowano na nowo wymagania dotyczące zbiorników wodnych biorąc pod uwagę sporty wodne oraz turystykę. Przy podziale dróg wodnych na klasy podstawowe brane są pod uwagę: - przekroje poprzeczne przy średnich stanach wody, - przedsięwzięcia budowlane w zakresie ulepszenia komunikacji, warunków do uprawiania sportów wodnych oraz polepszenia warunków żeglowności statków pasażerskich Wybrane informacje dotyczące warunków i standardów żeglowności dróg wodnych są przedstawione poniżej: 1) biorąc pod uwagę typowe obmiary statków na potrzeby żeglugi w zbiornikach wodnych dokonano następującego podziału statków dla prowadzenia żeglugi w zbiornikach wodnych Kraju Związkowego Brandenburgii : Klasa A B C D Oznaczenie Statek pasażerski Yacht żaglowy, yacht motorowy Łódź żeglarska, motorówka Łódź sportowa max. długość (m) 40,20 25,00 max. Szerokość (m) 5,10 4,50 8,00 4,70 Zanurzenie (m) 1,30 1,10 Wysokość ponad linię wody (m) 3,60 3,30 3,20 0,90 2,80 1,90 1,30 1,30 Źródło: Wassertouristisches Infrastrukturkonzept Landkraise LDS LOS MOL und Frankfurt Oder unter besonderer, 03/

16 2) na podstawie określonych powyżej klas statków zdefiniowano wymiary tras wodnych dla krajowych zbiorników wodnych i podzielono je na klasy: Klasa A B C D Długość odcinka w m Szerokość toru wodnego (m) Przejazd jednego Przejazd dwóch statku statków S=7,10 S+B=14,20 B=7,10 S=6,30 S+B=12,60 B=6,50 S=4,40 S+B=9,90 B=5,20 S=2,70 S+B=5,30 B=3,40 głębokość (m) wysokość (m) 1,70 3,80 1,40 3,50 1,10 3,00 0,40 1,50 S=odcinek, B=minimalna szerokość przejazdu Źródło: Wassertouristisches Infrastrukturkonzept Landkraise LDS LOS MOL und Frankfurt Oder unter besonderer, 03/2006 3) przeznaczone do żeglugi odcinki zbiorników wodnych w 5 regionach zostały także podzielone i sklasyfikowane wg klas tras wodnych: Zbiornik wodny Amtmannkanal Klasa trasy wodnej D uwagi Blokada kanału przepływowego Dahme-Märkich Bucholz Dahme-Umflut-Kanal mit Köthener See (Märkisch Bucholz C bis Spree) Dahme Wasserstraße mit Streganzer See bis Schleuse B Pieros Dahme Wasserstraße ab Schleuse Pieros bis Auslauf A Teupitzer Gewässer Notce Kanal mit Mellensee Spree mit Wergensee Leissnitz-See, Glower-See, C A Oegelnischer See (von Schleuse Neuhaus bis Glower See), Schwielochsee Spree von Flower See über Neuendorfer See bis Schleuse Leipsch Wriezener Alte Oder -10 cm C z maksymalnymi wymiarami statku dł.=13m, szer.=3,5m C Źródło: Wassertouristisches Infrastrukturkonzept Landkraise LDS LOS MOL und Frankfurt Oder unter besonderer, 03/

17 Żeglowne zbiorniki wodne w kraju związkowym Brandenburgii przedstawia poniższa mapa: Żeglowne zbiorniki wodne: przejście do federalnych dróg wodnych drogi wodne federalne /transport wodny towarów trasy poboczne do federalnych drów wodnych KL 1 krajowa droga wodna klasy A krajowa droga wodna klasa B krajowa droga wodna klasa C krajowa droga wodna klasa D Źródło: Wassertouristisches Infrastrukturkonzept Landkraise LDS LOS MOL und Frankfurt Oder unter besonderer, 03/

18 Biorąc pod uwagę region na południowy wschód od Berlina wyróżniono 3 tereny do uprawiania sportów wodnych z krajową klasą trasy wodnej C: kanał Notte z Mellensee, kanał przelewowy Dahme oraz Wrietzer Stara Odra; na tych terenach mogą być używane łodzie o zdefiniowanyh maksymalnych wymiarach: długość 8m, szerokość 3,20m, wysokość:2,80m, zanurzenie: 0,90m. Trasa wodna jest znormalizowana wg następujących wymiarów: szerokość trasy wodnej przy płynięciu statków w jednym kierunku: 4,40m, w przypadku płynięcia statków w obu kierunkach - 8,90m, głębokość trasy wodnej 1,10m. Słabością regionów jeśli chodzi o warunki do optymalnego wykorzystanie potencjałów w zakresie turystyki jest brak wystarczających połączeń między poszczególnymi rewirami wodnymi a także brak możliwości objazdu oraz duża ilość rewirów ze ślepą uliczką Warunkiem rozwoju turystyki wodnej w całym regionie południowo - wschodnim jest stworzenie objazdu przez Dahme-/ kanał przepływowy, Szprewa, Istniejący obecnie objazd przez Dahme jest możliwy tylko do Märkisch Buchholz - przez rzekę Spree do śluzy Kossenblatt, która do końca 2006 ma być zbudowana na nowo dla statków do 18m. Tutaj nie jest także możliwy przejazd typowych sportowych łodzi z napędem silnikowym, dla których jest wymagana wysokość minimalna rzędu 3,0m. Inną kwestią ważną dla polepszenia warunków do prowadzenia turystyki jest zwiększenie przepustowości w grupie śluz Leibsch, przez które do tej pory mogą przejeżdżać statki o długości max. do 10m. Wymogi formalne uprawiania żeglugi rzecznej i śródlądowej. Prowadzenie łodzi sportowych, których moc użytkowa jest większa niż 3.68 KW (5 PS) w analizowanych regionach wymaga posiadania urzędowego prawa jazdy do prowadzenia łodzi sportowych. Dla osób sterujących łodziami, z miejscem zamieszkania poza Niemcami, należy posiadać prawo jazdy z kraju macierzystego. Biorąc jednak pod uwagę perspektywę rozwoju turystyki wodnej w przyszłości przewiduje się prowadzenie wyczarterowanych łodzi oraz jachtów motorowych bez prawa jazdy. Na części tras wodnych nie jest wymagane posiadanie urzędowego prawa jazdy wymaganego do prowadzenia łodzi sportowych lecz wystarczy przedłożone zaświadczenia wystawionego przez przedsiębiorstwo czarterujące. Dla jednostek prowadzonych na podstawie zaświadczenia czarterowego obowiązują następujące zasady: - obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, - max. długość 15m, - szybkość maksymalna 12 km/godz. w spokojnej wodzie, 18

19 - maksymalna liczba osób nie więcej niż liczba osób dopuszczona w dowodzie rejestracyjnym łodzi, - wystarczająca możliwość manewrowania łodzią, - określone przepisami i wymagane wyposażenie łodzi. Plany rozwojowe w zakresie turystyki i infrastruktury wodnej Kluczowe przedsięwzięcia/projekty ważne dla rozwoju turystyki wodnej dotyczą ulepszenia infrastruktury na potrzeby turystyki wodnej. Z punktu widzenia zwiększenia funkcjonalności infrastruktury przewidziane do realizacji przedsięwzięcia można podzielić na dwie grupy: 1. Przedsięwzięcia dotyczące małych objazdów, w skład których wchodzą: - badanie technicznych oraz ekonomicznych możliwości w zakresie wykonania małych objazdów, - przedsięwzięcia dotyczące budowli wodnych ( ogólne ramy): budynek śluzy w Märkisch Buchholz z zintegrowanym jazem wodnym, nowa budowa mostu-rietzdammbrucke, podwyższenie lub też budowa nowego mostu w Leibsch- Damm, - uzyskanie odpowiedniej głębokości na trasach wodnych, przynajmniej 1,10m, i wysokość przejazdu pod mostami - przynajmniej 3m, - przestrzeganie norm dla klas tras wodnych oraz klas statków w zbiornikach wodnych Kraju Związkowego Brandenburgii, - korzystniejsza dla turystów wodnych regulacja przepisów w zakresie użytkowania systemu śluz w porozumieniu z krajowymi i federalnymi urzędami ds. administracji żeglugi, - harmonizacja rozwoju infrastruktury z rozwojem w danym regionie. 2. Przedsięwzięcia dotyczące dużych objazdów w skład, których wchodzą: - ocena, kwalifikacja infrastruktury turystki wodnej w celu wykorzystania wszystkich rodzajów łodzi sportowych, - kwalifikacja infrastruktury turystki wodnej w szczególności dla sportów wodnych siłowych, Poza wyżej wymienionymi przedsięwzięciami, definiuje się również kluczowe projekty istotne dla rozwoju infrastruktury turystycznej takie jak: a) Dahme- Szprewa kanał przelewowy b) Scharmutzelsee 19

20 c) obszar po obu stronach Odry-Szprewa - zabezpieczenie sieci głównych dróg wodnych odcinków przeznaczonych do wykorzystania przez łodzie sportowe bez napędu motorowego, rozbudowa sieci przystani marinas, portów dla łodzi sportowych oraz jachtów w Euroregionie Pro Europa Viadrina po stronie niemieckiej wzdłuż głównych tras wodnych, przede wszystkim Bas Sarrow, Eisenhüttenstadt, Erkner, Frankfurt nad Odrą, Fürstenwalde/Szprewa, Storkow, Wenditsch Rietz, d) kanał Odra- Szprewa e) Müllrose, f) Friedrich- Wilhelm kanał, Bieskow kanał - wykorzystanie łodzi sportowych bez napędu silnikowego w koncepcji wykorzystania kanału na potrzeby turystyki, g) Eisenhüttenstadt - budowa dalszych przystani - parkingów dla łodzi sportowych z napędem silnikowym oraz z napędem ręcznym, rozwój obiektów gastronomicznych, h) Frankfurt nad Odrą - rola we współpracy polsko- niemieckiej w tym regionie; wskazuje się tu na lepsze wykorzystanie istniejącej przystani do cumowania statków pasażerskich, określenie zasad finansowania oraz wykorzystania kładki wodnej która ma być zbudowana przy starym korycie Odry; wznowienie realizacji projektu dla portu dla statków wycieczkowych, ewentualnie przystań marina (przy byłym porcie zimowym) j) obszar Odry - projekt Odra- woda w rejonie granicznym obszar po obu stronach OdryNowa Marchia, projekt zainicjowany przez Federalne Ministerstwo Gospodarki oraz popierany w ramach wspólnej inicjatywy Equal ma służyć wykorzystaniu potencjałów gospodarczych w obu krajach; w ramach planu rozwoju sportów wodnych przewiduje się budowę przystani - parkingów wzdłuż Odry, i) opracowanie i urynkowienie ofert w zakresie organizacji transgranicznych wycieczek łodziami motorowymi, rowerami, organizacja transgranicznych wycieczek (podobnie jak wycieczki rowerowe na drodze Odra-Nysa) do Kostrzyna, przekraczanie granicy łódką poza przejściami granicznymi, łączenie z ofertą serwisową w zakresie wydawania zezwoleń po stronie polskiej i niemieckiej itd. 20

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN KWIECIEŃ 2010 Spis treści WSTĘP........2 ROZDZIAŁ I... 5 1. Turystyka i zagospodarowanie turystyczne w literaturze.......5 1.1. Definicja turystyki.....5

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 Dokument przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu z dnia. 2014 r. MIĘDZYCHÓD SIERPIEŃ 2014 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3

Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. STRESZCZENIE STUDIUM WYKONALNOŚCI... 3 3. WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA... 6 3.1. STAN AKTUALNY... 6 3.1.1. Opis stanu aktualnego (przed realizacją projektu)...

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Sporządził: Adam Puza Ełk, sierpień 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Założenia wstępne... 4 3. Metodologia, analizy, badania, działania...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy Strategia Rozwoju GMINY DZIWNÓW wrzesień 2007 GMINY DZIWNÓW ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy 1.1 WPROWADZENIE I DEFINICJE Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na zlecenie Gminy Dziwnów. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Autorzy: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Urząd Miasta i Gminy Chociwel Mieszkańcy Gminy Chociwel Chociwel 2005 1 SPIS TREŚCI MIESZKAŃCY GMINY CHOCIWEL...1

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO

KONCEPCJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO KONCEPCJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO Włocławek, kwiecień 2013 1 ZESPÓŁ AUTORSKI: Zbigniew Brenda Cecylia Fechner Mariusz Leszczyński Aleksandra Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia opracowana w ramach projektu: PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINA RZEKI PILICY W POWIECIE TOMASZOWSKIM

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności dla projektu Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego etap II Gmina Miasto Włocławek

Studium wykonalności dla projektu Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego etap II Gmina Miasto Włocławek Studium wykonalności dla projektu Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego etap II Gmina Miasto Włocławek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego Luty 2011

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN Stan na 31 grudnia 2011r. Urząd Miejski w Koszalinie Koszalin 2012 Wstęp... 3 1. Ogólna charakterystyka obszaru objętego diagnozą... 3 1.1. Miasto Koszalin... 3 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

REJS SKIPERÓW ODRA/ODER

REJS SKIPERÓW ODRA/ODER REJS SKIPERÓW ODRA/ODER N 2 3 Rejs skiperów Odra/Oder Polsko-niemiecki zespół i optymalna pogoda w takich idealnych warunkach w sierpniu 2012 roku odbył się czterodniowy rejs wodniaków po Odrze. Uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Załącznik do Uchwały nr.../.../09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia... 2009 roku Gmina Trzebnica Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Wrocław, luty 2008r. 2 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce

Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce Opracowanie: Landbrand s.c. Ubumind sp.j. Opracowano na zlecenie: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Biuro Rozwoju Dróg Wodnych 80-810

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Czchów 2009 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku Powiat Świecki Załącznik do Uchwały Nr XIV / 96 / 2004 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 lutego 2004 roku. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO NA LATA 2004-2013 ujednolicony tekst zawierający zmiany

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020

Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020 Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020 Oświęcim, 2013 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Założenia metodologiczne... 5 2.1. Obszar i okres realizacji programu... 7 3. Diagnoza strategiczna...

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ALWERNIA

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ALWERNIA 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Alwerni nr XXI/165/2004 z dnia 9.06.2004 r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ALWERNIA Kraków Alwernia, maj 2004 r. 2 SPIS TREŚCI: I. Obszar i czas realizacji Planu

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz na lata 2007-2013 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr V/sXL/324/10 Rady Miasta Wałcz z dnia 23 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE 5 ANALIZA I SELEKCJA HISTORYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ SYMBOLIKI LOKALIZACJI I OTOCZENIA 48

I. WPROWADZENIE 5 ANALIZA I SELEKCJA HISTORYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ SYMBOLIKI LOKALIZACJI I OTOCZENIA 48 Zawartość I. WPROWADZENIE 5 I.1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 5 I.2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 8 I.3 ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI MIASTA LUBLIN I WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 19 I.4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

Poznań 2015. Fundacja Partnerzy dla Samorządu ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań www.partners.org.pl

Poznań 2015. Fundacja Partnerzy dla Samorządu ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań www.partners.org.pl PAR TNERZY DLA SA MORZĄD U Poznań 2015 Fundacja Partnerzy dla Samorządu ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań www.partners.org.pl Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu Wzmocnienie współpracy członków

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

SUBREGIONU NYSA-KWISA-BÓBR

SUBREGIONU NYSA-KWISA-BÓBR Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego SUBREGIONU NYSA-KWISA-BÓBR Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra tel. +4875 7527500 fax +4875 7522794 e-mail:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GOTANIA

STRATEGIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GOTANIA STRATEGIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GOTANIA Opracowanie zostało wykonane w ramach zadania pn. Promocja turystyczno-gospodarcza regionu hrubieszowsko-tomaszowsko-zamojskiego GOTANII realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE JST Gmina Kobierzyce DATA Listopad 2004 OPRACOWAŁA mgr Jolanta Kryszczuk Kobierzyce 2004 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE JST Gmina Kobierzyce DATA Listopad

Bardziej szczegółowo