Przewodnik. Podstawowy model: Model przedsiębiorstwa-domu - Poprzez bycie fair do sukcesu. Spis treści: 1. Wstęp

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik. Podstawowy model: Model przedsiębiorstwa-domu - Poprzez bycie fair do sukcesu. Spis treści: 1. Wstęp"

Transkrypt

1 001_Guideline Przewodnik Podstawowy model: Model przedsiębiorstwa-domu - Poprzez bycie fair do sukcesu Spis treści: 1. Wstęp 2. Model: krok po kroku Krok 1: Przygotowanie, wzbudzenie zainteresowania projektem Rekrutacja, wyszukiwanie zainteresowanych kobiet Wybór uczestniczek Krok 2: Zidentyfikowanie potrzeb Ankieta kompetencji Zdefiniowanie umiejętności i potencjału uczestniczek W uzgodnieniu z uczestniczką ustalenie drogi rozwoju i potrzeb treningowych Krok 3: Porozumienie szkoleniowe Koncepcja szkoleń Wybór ternera-coacha Ustalenie narzędzi szkoleniowych, przygotowanie programu samonaucznia Przygotowanie narzędzi szkoleniowych Sprecyzowanie harmonogramu Nadzór nad przeprowadzeniem szkoleń i użytych narzędzich szkoleniowych Krok 4: Ewaluacja Ankieta kompetencji Załącznik Rezultaty Ankiety Gallupa 2004: Kobiety są różne - Mężczyźni też!

2 001_Guideline 1. Wstęp Kultura 21-go wieku tworzy nowe wartości. To co odróżnia przedsiębiorstwa, które odnoszą długotrwały sukces to uznanie, szacunek i autentyczność. Należy podkreślić że firmy, które dbają o ludzi - odnoszą sukcesy. Te firmy opierają swój biznes na zaufaniu, szacunku do pracowników, klientów, dostawców oraz otoczenia biznesowego. W biznesie szczególne miejsce zajmują kobiety. W społeczeństwie są one postrzegane, jako te które szczególnie są obdarzone umiejętnościami prospołecznymi. Poprzez rozwijanie strategii i poszukiwanie porozumienia kobiety przyczyniają się do zrównoważonego i trwałego sukcesu firmy. Najnowsze badania potwierdzają te konkluzje. *) Kobiety na stanowiskach kierowniczych oraz te które aspirują do takich stanowisk będą wspierane w działaniach w których wykorzystują swoje społeczne i wrodzone umiejętności. To prowadzi do efektu synergii: kobiety będą miały otwartą ścieżkę kariery zawodowej na najwyższych stanowiskach - niezależnie od sztucznych parytetów. W konsekwencji działania te prowadzą do lepszego stylu w korporacyjnej komunikacji i na pewno przyszłego sukcesu korporacji. Podstawą wszystkich działań jest model Przejrzystość- Elastyczność- Przyszłość (FFF-SOL), stworzony w Model ten skupia się na mocnych stronach kobiecych umiejętności. Te założenia współgrają z modelem Indywidualne szkolenia coaching dla kobiet na stanowiskach kierowniczych (SOL). Model ten łączy samokształcenie wraz z coachingiem i narzędziami opierającymi się na zasadzie face-to-face. Wszystkie powyższe założenia uwzględniają korzyści z rezultatów wcześniejszego projektu FFF Przejrzystość- Elastyczność- Przyszłość oraz modelu Przedsiębiorstwa Domu - Poprzez bycie fair do sukcesu**) Kobiety liderki mają możliwość aby wykorzystać swoje specjalne umiejętności i przyczynić się dzięki temu do stworzenia nowej kultury firmy, która z kolei poprawi atrakcyjność samej firmy jak również poprawi zadowolenie i samopoczucie pracowników. Elastyczne narzędzia szkoleniowe umożliwiają kobietom indywidualne doskonalenie oraz wzmocnienie poszczególnych umiejętności w odniesieniu do wymagań biznesu który prowadzą. Założenia modelu skupiają się na rezultatach i dzięki temu są dopasowane do napiętych harmonogramów liderów. *) Zobacz również: Gallup-Test 2004 Kobiety są różne - Mężczyźni też! Siedem różnic pomiędzy mężczyznami a kobietami w zachowaniach kierowniczych (Fragmenty w załączeniu) **) UE projekt, współfinansowany przez Komisję Europejską , realizowany w krajach partnerskich UE, opieka naukowa anda GbR, zobacz więcej page 2 of 4

3 001_Guideline 2. Ogólny Model Punkt wyjściowy: Przedsiębiorca chce udoskonalić szanse na długotrwały sukces firmy (przełamanie błędnego koła) przy założeniu że jest otwarty na zmiany W firmie są kobiety na stanowiskach kierowniczych W firmie są kandydatki na stanowiska kierownicze Firma szuka osoby na stanowisko kierownicze Krok 1: Ulotki informacyjne Zgłoszenie partnera do projektu Zgoda Kierownika CEO zainteresowane kobiety Krok 2: Partner projektu Ankieta kompetencji uczestniczki Krok 3: Uzgodnienie narzędzi szkoleniowych (wybór) Coaching Uzgodnienie narzędzi szkoleniowych (wybór) Przypisanie coacha Indywidualne narzędzia szkoleniowe Wybór warsztatów dla małych grup Szkolenie dopasowane dla jednostki Krok 4: Ewaluacja Ankieta kompetencji Ewaluacja Korzyści dla firmy page 3 of 4

4 001_Guideline Załacznik: Wyniki Testu Gallupa (2004) Kobiety są różne - Mężczyźni też! Test Gallupa metoda identyfikacji wrodzonych talentów stworzona w Instytucie Gallupa. W wyniku badania statystycznego stworzyły teorię 34 talentów, z których 5 jest dominujących. Zgodnie z tą teorią osoby wykorzystujące te talenty działają najefektywniej. Analizę przeprowadzono na potencjale grupy Amerykanów na stanowiskach kierowniczych w okresie 35 lat. Talenty są Zdolnościami psychofizycznymi danej jednostki, które: są poniekąd uwarunkowane genetyczne tworzą się pod wpływem indywidulanych uwarunkowań społecznych jak i tożsamości, i są różne dla poszczególnych płci mogą prowadzić do różnych zdolności liderskich i są uzależnione od płci Kategorie talentów można podzilić na: Talent do bycia w zgodzie ze sobą - Dlaczego ja działam?, Co motywuje mnie do działania i co mnie pcha do przodu? Talent do tworzenia pomysłów koncepcji Jak przełożyć idee w praktykę tak aby idea była w tle?. Talent do relacji Z kim ja się komunikuję i jak to robię? Wyróżniające sie kategorie to : 1. Prezentacja 2. Rywalizacja 3. Agresja 4. Motywacja do kierowania 5. Chęć pomocy 6. Style komunikacji i wybór języka 7. Chęć do zmiany oraz adaptacji page 4 of 4

5 003_Coaching Model Model Coachingu Dla kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz tych którzy aspirują do takich stanowisk Model Przedsiębiorstwa-Domu z Poprzez bycie do sukcesu Zaufanie Szacunek Uczciwość Inne spojrzenie na przedsiębiorstwo jak na dom Co sprawia że jesteśmy najlepsi nasza wizja na 2020 Kultura pracy, zadowolenie z pracy Kierownicy którzy zarządzają Kadra kierownicza Trwała załoga Właściwi pracownicy wykfalifikowani i aktywni Przyszłą załoga Właściwy klient Wykwalifikowani pracownicy Ekonomiczna podstawa stabilność finansowa Kontekst Uczciwość - fairness oznacza: Skupianie się na długoterminowej stabilności niż na krótkoterminowym zysku, Stawianie sobie odważnych celów, które zrealizujemy dzięki swoim mocnym umiejętnościom, Kultura nastawiona na dbanie o ludzi. Sukces to : Zarabianie pieniędzy poprzez rozsąną pracę na rzecz firmy Pracodawcy i pracownicy czują się dobrze

6 003_Coaching Model Modułu Modelu Domu Przedsiębiorstwa: 2 1 Autentyczna kultura korporacji Atrakcyjność: nasza misja Kim jesteśmy? Gdzie zmierzamy i jak zamierzamy to osiągnąć? 4 Lojalni klienci, którzy otrzymują 100 % jakości rekomendują firmę 3 6 Zarządzanie jako specyficzny zawód Czas na strategię, klienci obecni I nowi,, pracownicy obecni I przyszli, organizacja, inowacje Organizować pracę firmy Rozsądnie zaplanowana praca Dostarczane Producty / usługi Wykfalifikowani pracownicy Profesjonalne umiejętności + kompetencje socjalne: Aby pracować samodzielne, być odpowiedzialnym, zdolnym do komunikacji Nowi wykwalifikowani pracownicy Aktakcyjne zadania służbowe dla atrakcyjnych pracowników 5 7 Działać ekonomicznie - dopasowując się do: zapewnienia bytu poszczególnych pracowników, adekwatnych zarobki, inwestycji, przyszłych kwalifikacji i rozwoju page 2 of 9

7 003_Coaching Model Moduł 1: Umiejętność tworzenia kultury przedsiębiorstwa, która poprawia zadowolenie z pracy 1. Opis : Kobiety wykorzystują swój naturalny talent do kreowania /utrzymywania / rozwoju motywacyjnej kultury w korporacjach, każde działanie jest po to by otoczenie czuło się komfortowo. Tworzenie takiej pozytywnej kultury jest poparte przekonaniem, że pracownik w dobrym środowisku pracy jest lepszym w tym co robi (oddaje to co najlepsze dla naszej firmy). 2. Tematy coachingu : 1. Od bycia fair do sukcesu być pozytywnym i piąć się dzięki temu do góry 2. Kultura korporacji elastyczni kierownicy i solidne konsekwencje 3. Szacunek i zaufanie, jako podstawa ekonomicznego kierowania firmą 4. Zarządzanie swoim czasem i równowaga życia prywatnego I zawodowego 5. Komunikacja Wniosek: Komunikacja i mentalność kultury korporacji jest również częścią CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu), wraz CR (Odpowiedzialność Korporacji) która ostatnio coraz częściej jest poruszana w kontekście międzynarodowym. 3. Narzędzia coachingowe np. : Warsztaty Kultura kooperacji, małe grupy, 1-2 dni Zarządzanie swoim czasem i równoważenie życia prywatnego i zawodowego, małe grupy, 1-2 dni 4. Pozycje do samouczenia np. :*) ISO 26000: 2010 Przewodnik po społecznej odpowiedzialności Ken Blanchard, i Sheldon Bowles GungHo! To wartościowe narzędzie zarządzania, które nakreśla łatwe możliwości do wzrostu produktywności poprzez ustalenie nowych udoskonalonych zasad kultury i atmosfery w miejscu pracy. Raving Fans naucza jak zdefiniować wizję naszych usług, uczy czego klient naprawdę chce, jak wdrażać efektywne systemy i tworzyć niesamowitą obsługę klienta aby zdobyć dzięki temu przewagę nad konkurencją a nie kolejny program pt. specjalność miesiąca. Stephen M.R. Covey page 3 of 9

8 003_Coaching Model The speed of trust, 2006 by Free press, Simon & Schuster USA, Szybkość zaufania You Tube video Stephen C. Lundin; Harry Paul, John Christensen Fish ksiażki i video na You Tube Dr. Josef Murphy ksiażki i video na You Tube W. Edwards Deming TQM Total Quality Management *) dostępne w języku niemieckim jako uzupełnienie szkoleń będzie uzupełniane przez źródłą partnerów w ich językach, page 4 of 9

9 003_Coaching Model Moduł 2: Umiejętność stawania się jedną z najlepszych 1. Opis : Kobiety rozwijają umiejętność wizjonerskiego myślenia. Biorą pod uwagę firmę jako całość aby odniosła sukces długim okresie czasu. Szczególna umiejętność: Myślenie o całokształcie naszego biznesu zamiast skupianie się na osobistych celach i marzeniach. 2. Tematy coachingu: 1. Długoterminowa orientacja firm 2. Zdefiniowanie mierzalnych celów 3. Rozwijanie misji korporacji 4. Innowacja i kreatywność w firmie 5. Wizyjjna, koncepcyjna praca 6. Myślenie strategiczne Wniosek: Metody dla kobiet biznesu, które szeroko obejmują takie zagadnienia jak: zarządzanie fair przewodniczenia w firmie, skupienie się na długoterminowym zysku, określenie wizjonerskich celów, kontynuacja i zmiany, odwaga do zmiany myślenia i traktowanie sukcesu jako procesu długoterminowego. 3. Narzędzia coachingowe: Warsztat orientacja długotrwała firmy ½ - 1 dnia 4. Pozycje do samouczenia, np.: Jim Collins good to great oraz inne pozycje książkowe oraz video na You Tube Jim Collins / Jerry I. Portas Built to last, successful habits of visionary companies oraz inne pozycje książkowe oraz video na You Tube Daniel Goleman książki Emotional Intelligence, Primal leadership oraz inne pozycje książkowe autora oraz video na You Tube Niels Pflägling: Führen mit flexiblen Zielen page 5 of 9

10 003_Coaching Model Moduł 3: Umiejętność efektywnego zarządzania poprzez działania fair 1. Opis : Uczestniczki zarządzają zespołem i traktują to jako specyficzny zawód niezbędny do tworzenia wspaniałych rezultatów przez aktywny zgrany zespół. Mocne strony kobiet - komunikatywny i sytuacyjny styl zarządzania. One mają potencjał do umacniania się w swoich działaniach i do przeforsowywania zadań. Uczestniczki czują, że realnie wpływają na ustalanie priorytetów i zarządanie czasem. 2. Tematy coachingu: 1. Praca ukierunkowana na rezultaty 2. Branie odpowiedzialności 3. Ustalanie celów 4. Delegowanie zadań 5. Motywowanie pracowników 6. Podejmowanie decyzji 7. Systematyczne myślenie i działanie Wniosek: Tworzenie struktur i odpowiedzialności powinno być oparte na jasnych zasadach aby podejmować decyzje, uzgadniać cele, które motywują, zarządzać ludźmi, łączyć kulturę zaufania wraz z zarządzaniem ludźmi, kontrolować rezultaty (nie kontrolować ludzi), ośmielać pracowników do najlepszych zmian 3. Narzędzia coachingowe : Warsztaty z ustalania celów ½ - 1 dzień Szkolenia z moderatorem, małe grupy 2 x 4 godziny 4. Pozycje do dokształcania np.: Ken Blanchard The One Minute Manager (serie książek) Everyone's A Coach i inne Tom Peters Teoria zarządzania (management theory) - książki Tom Peters and Robert Waterman In search of excellence - W poszukiwaniu doskonałości Dale Carnegie Managing through people oraz inne pozycje książkowe autora oraz video page 6 of 9

11 003_Coaching Model Moduł 4: Rozpoznawanie właściwego klienta 1. Opis: Uczestniczki rozumieją ich rolę w identyfikowaniu i utrwalaniu lojalności klientów. Edukują się w temacie nowoczenych narzędzi zarzadzania, które poprawiją ich zdolność do komunikacji interpersonalnej w odniesieniu do dziuałań marketingowych firmy. 2. Tematy coachingu: 1. Co to jest lojalność konsumenta? 2. Orientacja na lojalnych klientów realizowana w długim czasie 3. Kultura korporacji drogą do lojalności klienta 4. Istotna rola każdego pracownika w firmie 5. Analiza klientów i rynków 6. Znaczenie marketingu 7. Budowanie sieci współpracy Wniosek: Budowanie relacji z klientem jako najważniejszy punkt widzenia firmy. Szacunek dla każdego jako podstawą do budowania dobrych relacji z klientami. Klient nie jest królem lecz naszym gościem, którego potrzeby z satysfakcją spełniamy. 3. Narzędzia coachingowe: Komunikacja z klientem, warsztat, ½ - 1 dzień Znaczenie marketingu, warsztat, ½ dnia 4. Pozycje do dokształcania, np: Story telling marketing, książki i video Internet Customers satisfaction, książki i video Internet Customers, right and responsibilities Office of fair trading Future trend: Referral Marketing FORBES Work in Progress Career talk for women How to write Brand Stories that Build Emotional Connections Nauka czterech kroków używanych przez najlepsze światowe marki, do budowania marek i zaufania do nich. page 7 of 9

12 003_Coaching Model Moduł 5: Ocena dobrego pracownika, który jest wykwalifikowany i emocjonalnie związany z firmą. 1. Opis: Uczestniczki mają świadomość jak ważnym bodźcem dla sukcesu firmy są decyzje personalne. Uczą się szybkiej reakcji w podejmowaniu decyzji. Poznają metody zachęcania oraz utrzymania dobrych pracowników w firmie. Tacy paracownicy pasują do celów, które firma wyznacza w długofalowym okresie. 2. Tematy coachingu: 1. Opis stanowisk pracy 2. Odnaleźć dobrego pracownika 3. Planowanie zasobów ludzkich w firmie w długim okresie czasu 4. Rekrutacja zespołu 5. Rekrutacja kierownictwa 6. Filozofia CIP (Continuous Improvement Process) Proces Ciągłego Udoskonalenia 7. Metoda burzy mózgów 8. Udoskonalanie zespołów, projektów 9. Spotkania zespołów jakości, projekty udoskonalające 10. Kreowanie motywacji w firmie 11. Delegowanie i centralizacja. 12. Krytyka i pochwały 13. Bariery w komunikacji 14. Przeprowadzanie ewaluacji i przyszła edukacja Wniosek: Rekrutowanie dobrych pracowników, metody poszukiwania pracowników, narzędzia i metody zarządzania motywacyjnego, metody ewaluacji działań 3. Narzędzia coachingowe: Kierowanie z elastycznym celami, warsztat, ½ - 1 dzień Praca zespołowa, warsztat 1 2 dni 4. Pozycje do dokształcania, np: Susan M. Heathfield Employee Satisfaction Human Resources Guide - Zadowolenie pracownikaprzewodnik po zarządzaniu zasobami ludzkimi CIP Continuous Improvement Process Memory jogger tools for Continuous Improvement Proces Ciągłego Udoskonalenia W. Edwards Deming The deming circle Błędne koło Plan-do-check-act cycle to czterostopniowy model do wprowadzania zmian. Opiera się na zasadzie Planuj-realizuj-sprawdź-działaj. W odróżnieniu od błędnego koła, (które nie ma końca i nic nie zmienia), model PDCA jest powtarzany tak długo aż nie przyniesie pożądanej i ciągłej zmiany. page 8 of 9

13 003_Coaching Model Moduł 6 Umiejętności dobrej organizacji I motywowania pracowników do zmian/osiągnięć 1. Opis: Uczestniczki zdobywają umiejętność bycia kreatywną i zdolność do utrzymywania pozytywnych zmian. Uatrakcyjniają strukturę organizacyjna firmy, chronią wzrosty kosztów i straty energii. Uczestniczki uczą się podejmowac decyzje i definiować strukturę procesu zmian. Po szkoleniu mają świadomość, że innowacje są ważnym wyznacznikiem sukcesu w małych firmach. Takie firmy potrzebują kreatywnego środowiska, gdyż to jest podstawą przyszłych sukcesów. 2. Tematy coachingu: 1. Organizowanie, ustalanie priorytetów, formułowanie struktur 2. Zarządanie jakością 3. Zarządzanie procesem 4. Zarządznie projektami 5. Wiedza o rynku i profesjonalne badania 6. Wiedza o przetwarzaniu danych 7. Audyty wewnętrzne dla MŚP 3. Narzędzia coachingowe : Zarządzanie jakością w firmie w odniesieniu do DIN EN ISO 9000 ff, Warsztaty 1-2 dni Wyznaczanie obowiązków, KVP metoda - przegląd (metody statystyczne, techniki rozwiązywania konfliktów, analiza ryzyka, PDCA-metoda itp.), Warsztat 1-2 dni 4. Pozycje do dokształcenia np.: Norma ISO 9001: 2008, ISO 9004 Systemy zarządzania jakością W. Edwards Deming Out of Crisis (Wyjść z kryzysu) Process Improvement & Lean Six Sigma Toolbox (MoreSteam.com) Keith Harrison-Broninski, Human Interactions: The Heart and Soul of Business Process Management. Relacje międzyludzkie, Serce i dusza procesu zarzadzania biznesem. Zarządzanie projektem narzędzia, proces zmian, panowanie wskazówki do planowania danym projektem (businessballs.com) page 9 of 9

14 003_Coaching Model Moduł 7 Ocena podstaw gospodarczych firmy 1. Opis: Uczestniczki rozwijają ogólną wiedzę o controlingu w firmie. Jest to oparte na mierzalnych wskaźnikach, które wspomagają wspólne zrozumienie jaką wartość dla firmy mają wykonywane zadania. Ustalane są cele ekononiczne np. Skażniki rektowności, płynności firmy, innowacyjności, zyskowności 2. Tematy coachingu: 1. Wzajemne zaufanie jako instrument kontroli! Sprawdzanie rezultatów nie pracowników. 2. Analizy sytuacji, ekonomiczne planowanie, centrum planowania kosztów 3. Porównywanie budżetów 4. Kontrola ogólna firmy, planowanie, zarządzanie ryzykiem 5. Za co płaci klient? 6. Kontrola kosztów i rezultatów 7. Controling projektów jako część controlingu firmy 3. Narzędzia coachingowe: Startegia controllingu, warsztat, ½ - 2 dni Narzędzia do ewaluacji w firmie, warsztaty, ½ - 1 dzień Za co płaci klient? warsztat, 1 dzień 4. Propozycje do dokształcenia, np. : Narzędzia strategii controlingu - narzędzia zintegrowanego controlingu, przykłady instrumentów controlingu, internet np. Balanced Scorecard, Analiza Portfolio, Analiza Gapa, Analiza silnych stron i potencjału firmy Narzędzia do analizy wskaźników i liczb, proste narzędzia dla sprawdzenia ekonomicznych zależności w firmie np. Michael Brassard, Lynda Finn, Dana Ginn et al. The Six Sigma Memory Jogger ; A Pocket Guide of Tools for Six Sigma Improvement Teams ; Beyond Budgeting page 10 of 9

15 003_Coaching Model Dodatkowy moduł: Rozwój osobisty i samozarządzanie 1. Opis: Uczestniczki są świadome tego że osobiste zaangażowane i opieranie się na mocnych stronach jednostki jest drogą do sukcesu w firmie. Nie należy skupiać się na analizowaniu porażek i zapobieganiu niepozytywnym wydarzeniom czy przeciwnościom. 2. Tematy coachingu: 1. Rozwój osobisty 2. Motywowanie siebie 3. Zarządzanie czasem i zarządzanie osobowością. 4. Retoryka 5. Wpływ i efektywność osobowości w miejscu pracy 6. Mocne strony i potencjał jednostek 7. Siła myślenia. 8. Zmiana świadomości 9. Nowe strategie zachowań 3. Narzędzia coachingowe: Szkolenie z komunikacji, małe grupy, 1-2 dni Profesjonalna retoryka, małe grupy, 1-2 dni Prezentacja i prowadzenie spotkań, małe grupy, 1-2 dni 4. Propozycje do dokształcania np.: Ronda Byrne The secret książki i firmy w internecie Susan Hethfield Coaching tips for managers Wskazówki coachingowe dla menedżerów -ksiażki internetowe Umiejętności prezentacji książki internetowe Zarządzanie komunikacją, książki i firmy w internecie Jak znaleźć pracę w której czujesz że żyjesz? FORBES Work in Progress Career talk for women: Praca i ścieżka kariery rozmowy dla kobiet Jak pomóc ludziom aby znaleźli pracę w której rozwijają swoją pasję podczas kiedy inni tyko czekają na weekend? Te badania zawierają klucz do sedna tematu. The Multitaskers Guide to being more present. Przewodnik Wielozadaniowców - być bardziej na czasie Czołowi eksperci prezentują podglądy, jak być bardziej usatysfakcjonowanym i jak osiągnąć sukces w życiu. Ale jak doskonały wielozadaniowiec ma zarządzać tyloma sprawami na raz? page 11 of 9

16 002_Competence Check.. Ankieta kompetencji Oszacowanie umiejętności kobiet do wprowadzenia idei Sukces dzięki byciu fair Dane osobowe Imię i nazwisko: Data urodzenia: Wykształcenie: Wybrany trener/coach: a) zatrudnionie Nazwa i adres firmy: Branża: Obroty: Liczba pracowników: Stanowisko (obecne/planowane): b) stażysta/student Nazwa i adres firmy: c) bezrobotna, poszukująca pracy Doświadczenie na stanowisku kierowniczym? Uwagi : Data, miejsce Podpis Competence Check,

17 Ankieta kompetencji 1. Cechy, które tworzą kulturę biznesu i poprawiają zadowolenie z pracy. Samoocena A B C Proszę oceń swoje umiejętności! Jeśli zaznaczyłaś od 1-2: Czy chcesz udoskonalić te Jeśli zaznaczyłać od 3-6: Z Twojego punktu widzenia: Jakie są szanse na udoskonalenie tych Stopień oceny Doskonałe..Słabe Nie Tak Może Bardzo dobre Średnie Żadne Oceń zagadnienia: a) Ufam swoim umiejętnościom i potrafię to okazać b) Ufam innym ludziom i potrafię delegować zadania innym. c) Cechuje mnie entuzjazm i potrafię go przekazać innym d) Cechuje mnie pozytywne myślenie e) Tworzę przyjazną atmosferę pracy. f) Jestem otwarta na zmiany. g) Moja praca zawodowa oraz życie prywatne są dobrze zrównoważone Wyniki: Średnia: Suma: Suma: Tematy szkoleń::

18 Ankieta kompetencji 2. Umiejętność stawania się jedną z najlepszych Samoocena A B C Proszę oceń swoje umiejętności! Jeśli zaznaczyłaś od 1-2: Czy chcesz udoskonalić te Jeśli zaznaczyłać od 3-6: Z Twojego punktu widzenia: Jakie są szanse na udoskonalenie tych Stopień oceny Doskonałe..Słabe Nie Tak Może Bardzo dobre Średnie Żadne Oceń zagadnienia: a) Wierzę w długotrwały sukces b) Mam zdolność do rozwijania wizjonerskiego myślenia c) Myślę globalnie/horyzontalnie d) Potrafię ustalać priorytety e ) Potrafię rozwijać strategie. f) Jestem kreatywna i innowacyjna. g) Posiadam zdolność analizowania sytuacji. Wyniki: Średnia: Suma: Suma: Tematy szkoleń::

19 Ankieta kompetencji 3. Cechy menedżerki pomagające w osiągnięciu sukcesu dzięki działaniom fair. Samoocena A B C Proszę oceń swoje umiejętności! Jeśli zaznaczyłaś od 1-2: Czy chcesz udoskonalić te Jeśli zaznaczyłać od 3-6: Z Twojego punktu widzenia: Jakie są szanse na udoskonalenie tych Stopień oceny Doskonałe..Słabe Nie Tak Może Bardzo dobre Średnie Żadne Oceń zagadnienia: a) Lubię brać odpowiedzialność b) Potrafię ustalić i delegować odpowiedzialność / obowiązki. c) Potrafię podejmować decyzje. d) Potrafię ustalać cele. e) Posiadam zdolność do sprawdzania rezultatów-wyników (nie osób). f) Potrafię doprowadzić do rozwiązania sprawy g) Potrafię wynagradzać osobiste wyniki /osiągnięcia innych Wyniki: Średnia: Suma: Suma: Tematy szkoleń::

20 Ankieta kompetencji 4. Rozpoznawanie dobrego klienta Samoocena A B C Proszę oceń swoje umiejętności! Jeśli zaznaczyłaś od 1-2: Czy chcesz udoskonalić te Jeśli zaznaczyłać od 3-6: Z Twojego punktu widzenia: Jakie są szanse na udoskonalenie tych Stopień oceny Doskonałe..Słabe Nie Tak Może Bardzo dobre Średnie Żadne Oceń zagadnienia: a) Potrafię rozpoznać i ocenić potrzeby i plany klienta. b) Zazwyczaj wybieram dobrego/właściwego klienta. c) Lubię polecać klientów, którzy prowadzą dobry biznes. d) Jestem dobra w komunikowaniu się oraz utrzymywaniu zdobytych kontaktów. e) Lubię zbliżać/łączyć ludzi. f) Zazwyczaj dotrzymuję obietnic. g) Jestem dobra w tworzeniu prezentacji oferty dla klientów. Wyniki: Średnia: Suma: Suma: Tematy szkoleń::

21 Ankieta kompetencji 5. Ocena dobrego pracownika który jest wykwalifikowany I emocjonalnie związany z firmą Samoocena A B C Proszę oceń swoje umiejętności! Jeśli zaznaczyłaś od 1-2: Czy chcesz udoskonalić te Jeśli zaznaczyłać od 3-6: Z Twojego punktu widzenia: Jakie są szanse na udoskonalenie tych Stopień oceny Doskonałe..Słabe Nie Tak Może Bardzo dobre Średnie Żadne Oceń zagadnienia: a) Potrafię wyselekcjonować tych pracowników którzy mają pozytywne/właściwe nastawienie. b) Potrafię rozpoznawać i dostosować się do indywidulanych mocnych stron jednostek. c) Potrafię przekazywać jasno i otwarcie informacje. d) Potrafię aktywnie słuchać i przyznawać się do błędów. e) Z Twojego punktu widzenia wszyscy pracownicy mają jednakową wartość. f) Wspieram odwagę do wprowadzania zmian. g) Potrafię rozpoznawać i rozwiązywać konflikty. Wyniki: Średnia: Suma: Suma: Tematy szkoleń::

22 Ankieta kompetencji 6. Umiejętności dobrej organizacji i motywowania pracowników do zmian/osiągnięć Samoocena A B C Proszę oceń swoje umiejętności! Jeśli zaznaczyłaś od 1-2: Czy chcesz udoskonalić te Jeśli zaznaczyłać od 3-6: Z Twojego punktu widzenia: Jakie są szanse na udoskonalenie tych Stopień oceny Doskonałe..Słabe Nie Tak Może Bardzo dobre Średnie Żadne Oceń zagadnienia: a) Potrafię jasno rozdzielać zadania, kompetencje i obowiązki b) Potrafię planować i organizować. c) Potrafię tworzyć jasne struktury i pracować w systemie strukturalnym. d) Rozumiem wszystkie złożone wewnętrzne relacje w firmie. e) Potrafię wprowadzać rodzinnoprzyjacielskie warunki pracy. f) Wprowadzam kreatywne i innowacyjne struktury do firmy g) Mam zdolność zaangażowania się w relacje partnerskie oparte na zasadzie fair. Wyniki: Średnia: Suma: Suma: Tematy szkoleń::

23 Ankieta kompetencji 7. Ocena podstaw gospodarczych firmy Samoocena A B C Proszę oceń swoje umiejętności! Jeśli zaznaczyłaś od 1-2: Czy chcesz udoskonalić te Jeśli zaznaczyłać od 3-6: Z Twojego punktu widzenia: Jakie są szanse na udoskonalenie tych Stopień oceny Doskonałe..Słabe Nie Tak Może Bardzo dobre Średnie Żadne Oceń zagadnienia: a) Rozpoznaję główne i ważne parametry istotne dla sukcesu w biznesie. b) Potrafię ocenić firmę jako system. c) Potrafię interpretować liczby/dane/fakty i wyciągać z nich wnioski. d) Potrafię otwarcie dzielić się zinterpretowanymi liczbami i wynikami e) Posiadam wiedzę gospodarczą i biznesową. f) Posiadam wiedze o podstawowych metodach controlingu. g) Mam niezawodną wiedzę na temat przetwarzania danych. Wyniki: Średnia: Suma: Suma: Tematy szkoleń::

24 Ankieta kompetencji Analiza decyzji o coachingu uczestnika Umiejętności 1 Cechy, które tworzą kulturę biznesu i poprawiają zadowolenie z pracy. 2 Umiejętność stawania się jedną z najlepszych 3 Cechy menedżerki pomagające w osiągnięciu sukcesu dzięki działaniom fair. 4 Rozpoznawanie dobrego klienta 5 Ocena dobrego pracownika który jest wykwalifikowany I emocjonalnie związany z firmą 6 Umiejętności dobrej organizacji i motywowania pracowników do zmian/osiągnięć 7 Ocena podstaw gospodarczych firmy Średnia z sekcji A Liczba z sekcji C Tak Coaching* Moduły Nie Decycja o coachingu uczestnika (Zgoda uczestniczki) Czy chcesz uczestniczyć w szkoleniu Tak Nie Jeśli wybrano odpowiedż Tak Dane kontaktowe (telefon, ) Kategoria A: Jakie są dla Pani najważniejsze tematy szkoleń Kategiria B: Jakie są dla Pani dodatkowe (mniej ważne) tematy szkoleń, którymi ewentualnie byłaby Pani zainteresowana *decyzja dotycząca poszczególnych modułów: > 1 i / lub > 5 dalsze szkolenie nie zalecane

25 Ankieta kompetencji Szczegółowe planowanie rodzajów coachingu (szkolenia) Temat: Samouczenie Szkolenie indywidulane Face-to-face Inne Wybrany coach (opiekun): Dodatkowe notatki:

26 Ankieta kompetencji Ankieta ewaluacyjna po przebytym szkoleniu Data: Umiejętności, które były tematem coachingu: Prosze ocenić efekty coachingu w dotyczace Pani prasy zawodowej: Istotne.. Żadne Dodatkowe notatki

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska Zarządzanie w ochronie zdrowia Dr Joanna Jasińska Zarządzanie to proces doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy, sprawnie i skutecznie, wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich. Zarządzanie Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego.

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego. Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego Bartosz Ledzion 1 Spis treści 1 SEKTOR PRYWATNY W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Dodatek Harvard Business Review Polska. Najlepsi Pracodawcy 2014

Dodatek Harvard Business Review Polska. Najlepsi Pracodawcy 2014 Dodatek Harvard Business Review Polska Najlepsi Pracodawcy 2014 Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce podsumowanie wyników badania Najlepsi Pracodawcy 2014. Program Najlepsi Pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo