Przewodnik. Podstawowy model: Model przedsiębiorstwa-domu - Poprzez bycie fair do sukcesu. Spis treści: 1. Wstęp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik. Podstawowy model: Model przedsiębiorstwa-domu - Poprzez bycie fair do sukcesu. Spis treści: 1. Wstęp"

Transkrypt

1 001_Guideline Przewodnik Podstawowy model: Model przedsiębiorstwa-domu - Poprzez bycie fair do sukcesu Spis treści: 1. Wstęp 2. Model: krok po kroku Krok 1: Przygotowanie, wzbudzenie zainteresowania projektem Rekrutacja, wyszukiwanie zainteresowanych kobiet Wybór uczestniczek Krok 2: Zidentyfikowanie potrzeb Ankieta kompetencji Zdefiniowanie umiejętności i potencjału uczestniczek W uzgodnieniu z uczestniczką ustalenie drogi rozwoju i potrzeb treningowych Krok 3: Porozumienie szkoleniowe Koncepcja szkoleń Wybór ternera-coacha Ustalenie narzędzi szkoleniowych, przygotowanie programu samonaucznia Przygotowanie narzędzi szkoleniowych Sprecyzowanie harmonogramu Nadzór nad przeprowadzeniem szkoleń i użytych narzędzich szkoleniowych Krok 4: Ewaluacja Ankieta kompetencji Załącznik Rezultaty Ankiety Gallupa 2004: Kobiety są różne - Mężczyźni też!

2 001_Guideline 1. Wstęp Kultura 21-go wieku tworzy nowe wartości. To co odróżnia przedsiębiorstwa, które odnoszą długotrwały sukces to uznanie, szacunek i autentyczność. Należy podkreślić że firmy, które dbają o ludzi - odnoszą sukcesy. Te firmy opierają swój biznes na zaufaniu, szacunku do pracowników, klientów, dostawców oraz otoczenia biznesowego. W biznesie szczególne miejsce zajmują kobiety. W społeczeństwie są one postrzegane, jako te które szczególnie są obdarzone umiejętnościami prospołecznymi. Poprzez rozwijanie strategii i poszukiwanie porozumienia kobiety przyczyniają się do zrównoważonego i trwałego sukcesu firmy. Najnowsze badania potwierdzają te konkluzje. *) Kobiety na stanowiskach kierowniczych oraz te które aspirują do takich stanowisk będą wspierane w działaniach w których wykorzystują swoje społeczne i wrodzone umiejętności. To prowadzi do efektu synergii: kobiety będą miały otwartą ścieżkę kariery zawodowej na najwyższych stanowiskach - niezależnie od sztucznych parytetów. W konsekwencji działania te prowadzą do lepszego stylu w korporacyjnej komunikacji i na pewno przyszłego sukcesu korporacji. Podstawą wszystkich działań jest model Przejrzystość- Elastyczność- Przyszłość (FFF-SOL), stworzony w Model ten skupia się na mocnych stronach kobiecych umiejętności. Te założenia współgrają z modelem Indywidualne szkolenia coaching dla kobiet na stanowiskach kierowniczych (SOL). Model ten łączy samokształcenie wraz z coachingiem i narzędziami opierającymi się na zasadzie face-to-face. Wszystkie powyższe założenia uwzględniają korzyści z rezultatów wcześniejszego projektu FFF Przejrzystość- Elastyczność- Przyszłość oraz modelu Przedsiębiorstwa Domu - Poprzez bycie fair do sukcesu**) Kobiety liderki mają możliwość aby wykorzystać swoje specjalne umiejętności i przyczynić się dzięki temu do stworzenia nowej kultury firmy, która z kolei poprawi atrakcyjność samej firmy jak również poprawi zadowolenie i samopoczucie pracowników. Elastyczne narzędzia szkoleniowe umożliwiają kobietom indywidualne doskonalenie oraz wzmocnienie poszczególnych umiejętności w odniesieniu do wymagań biznesu który prowadzą. Założenia modelu skupiają się na rezultatach i dzięki temu są dopasowane do napiętych harmonogramów liderów. *) Zobacz również: Gallup-Test 2004 Kobiety są różne - Mężczyźni też! Siedem różnic pomiędzy mężczyznami a kobietami w zachowaniach kierowniczych (Fragmenty w załączeniu) **) UE projekt, współfinansowany przez Komisję Europejską , realizowany w krajach partnerskich UE, opieka naukowa anda GbR, zobacz więcej page 2 of 4

3 001_Guideline 2. Ogólny Model Punkt wyjściowy: Przedsiębiorca chce udoskonalić szanse na długotrwały sukces firmy (przełamanie błędnego koła) przy założeniu że jest otwarty na zmiany W firmie są kobiety na stanowiskach kierowniczych W firmie są kandydatki na stanowiska kierownicze Firma szuka osoby na stanowisko kierownicze Krok 1: Ulotki informacyjne Zgłoszenie partnera do projektu Zgoda Kierownika CEO zainteresowane kobiety Krok 2: Partner projektu Ankieta kompetencji uczestniczki Krok 3: Uzgodnienie narzędzi szkoleniowych (wybór) Coaching Uzgodnienie narzędzi szkoleniowych (wybór) Przypisanie coacha Indywidualne narzędzia szkoleniowe Wybór warsztatów dla małych grup Szkolenie dopasowane dla jednostki Krok 4: Ewaluacja Ankieta kompetencji Ewaluacja Korzyści dla firmy page 3 of 4

4 001_Guideline Załacznik: Wyniki Testu Gallupa (2004) Kobiety są różne - Mężczyźni też! Test Gallupa metoda identyfikacji wrodzonych talentów stworzona w Instytucie Gallupa. W wyniku badania statystycznego stworzyły teorię 34 talentów, z których 5 jest dominujących. Zgodnie z tą teorią osoby wykorzystujące te talenty działają najefektywniej. Analizę przeprowadzono na potencjale grupy Amerykanów na stanowiskach kierowniczych w okresie 35 lat. Talenty są Zdolnościami psychofizycznymi danej jednostki, które: są poniekąd uwarunkowane genetyczne tworzą się pod wpływem indywidulanych uwarunkowań społecznych jak i tożsamości, i są różne dla poszczególnych płci mogą prowadzić do różnych zdolności liderskich i są uzależnione od płci Kategorie talentów można podzilić na: Talent do bycia w zgodzie ze sobą - Dlaczego ja działam?, Co motywuje mnie do działania i co mnie pcha do przodu? Talent do tworzenia pomysłów koncepcji Jak przełożyć idee w praktykę tak aby idea była w tle?. Talent do relacji Z kim ja się komunikuję i jak to robię? Wyróżniające sie kategorie to : 1. Prezentacja 2. Rywalizacja 3. Agresja 4. Motywacja do kierowania 5. Chęć pomocy 6. Style komunikacji i wybór języka 7. Chęć do zmiany oraz adaptacji page 4 of 4

5 003_Coaching Model Model Coachingu Dla kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz tych którzy aspirują do takich stanowisk Model Przedsiębiorstwa-Domu z Poprzez bycie do sukcesu Zaufanie Szacunek Uczciwość Inne spojrzenie na przedsiębiorstwo jak na dom Co sprawia że jesteśmy najlepsi nasza wizja na 2020 Kultura pracy, zadowolenie z pracy Kierownicy którzy zarządzają Kadra kierownicza Trwała załoga Właściwi pracownicy wykfalifikowani i aktywni Przyszłą załoga Właściwy klient Wykwalifikowani pracownicy Ekonomiczna podstawa stabilność finansowa Kontekst Uczciwość - fairness oznacza: Skupianie się na długoterminowej stabilności niż na krótkoterminowym zysku, Stawianie sobie odważnych celów, które zrealizujemy dzięki swoim mocnym umiejętnościom, Kultura nastawiona na dbanie o ludzi. Sukces to : Zarabianie pieniędzy poprzez rozsąną pracę na rzecz firmy Pracodawcy i pracownicy czują się dobrze

6 003_Coaching Model Modułu Modelu Domu Przedsiębiorstwa: 2 1 Autentyczna kultura korporacji Atrakcyjność: nasza misja Kim jesteśmy? Gdzie zmierzamy i jak zamierzamy to osiągnąć? 4 Lojalni klienci, którzy otrzymują 100 % jakości rekomendują firmę 3 6 Zarządzanie jako specyficzny zawód Czas na strategię, klienci obecni I nowi,, pracownicy obecni I przyszli, organizacja, inowacje Organizować pracę firmy Rozsądnie zaplanowana praca Dostarczane Producty / usługi Wykfalifikowani pracownicy Profesjonalne umiejętności + kompetencje socjalne: Aby pracować samodzielne, być odpowiedzialnym, zdolnym do komunikacji Nowi wykwalifikowani pracownicy Aktakcyjne zadania służbowe dla atrakcyjnych pracowników 5 7 Działać ekonomicznie - dopasowując się do: zapewnienia bytu poszczególnych pracowników, adekwatnych zarobki, inwestycji, przyszłych kwalifikacji i rozwoju page 2 of 9

7 003_Coaching Model Moduł 1: Umiejętność tworzenia kultury przedsiębiorstwa, która poprawia zadowolenie z pracy 1. Opis : Kobiety wykorzystują swój naturalny talent do kreowania /utrzymywania / rozwoju motywacyjnej kultury w korporacjach, każde działanie jest po to by otoczenie czuło się komfortowo. Tworzenie takiej pozytywnej kultury jest poparte przekonaniem, że pracownik w dobrym środowisku pracy jest lepszym w tym co robi (oddaje to co najlepsze dla naszej firmy). 2. Tematy coachingu : 1. Od bycia fair do sukcesu być pozytywnym i piąć się dzięki temu do góry 2. Kultura korporacji elastyczni kierownicy i solidne konsekwencje 3. Szacunek i zaufanie, jako podstawa ekonomicznego kierowania firmą 4. Zarządzanie swoim czasem i równowaga życia prywatnego I zawodowego 5. Komunikacja Wniosek: Komunikacja i mentalność kultury korporacji jest również częścią CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu), wraz CR (Odpowiedzialność Korporacji) która ostatnio coraz częściej jest poruszana w kontekście międzynarodowym. 3. Narzędzia coachingowe np. : Warsztaty Kultura kooperacji, małe grupy, 1-2 dni Zarządzanie swoim czasem i równoważenie życia prywatnego i zawodowego, małe grupy, 1-2 dni 4. Pozycje do samouczenia np. :*) ISO 26000: 2010 Przewodnik po społecznej odpowiedzialności Ken Blanchard, i Sheldon Bowles GungHo! To wartościowe narzędzie zarządzania, które nakreśla łatwe możliwości do wzrostu produktywności poprzez ustalenie nowych udoskonalonych zasad kultury i atmosfery w miejscu pracy. Raving Fans naucza jak zdefiniować wizję naszych usług, uczy czego klient naprawdę chce, jak wdrażać efektywne systemy i tworzyć niesamowitą obsługę klienta aby zdobyć dzięki temu przewagę nad konkurencją a nie kolejny program pt. specjalność miesiąca. Stephen M.R. Covey page 3 of 9

8 003_Coaching Model The speed of trust, 2006 by Free press, Simon & Schuster USA, Szybkość zaufania You Tube video Stephen C. Lundin; Harry Paul, John Christensen Fish ksiażki i video na You Tube Dr. Josef Murphy ksiażki i video na You Tube W. Edwards Deming TQM Total Quality Management *) dostępne w języku niemieckim jako uzupełnienie szkoleń będzie uzupełniane przez źródłą partnerów w ich językach, page 4 of 9

9 003_Coaching Model Moduł 2: Umiejętność stawania się jedną z najlepszych 1. Opis : Kobiety rozwijają umiejętność wizjonerskiego myślenia. Biorą pod uwagę firmę jako całość aby odniosła sukces długim okresie czasu. Szczególna umiejętność: Myślenie o całokształcie naszego biznesu zamiast skupianie się na osobistych celach i marzeniach. 2. Tematy coachingu: 1. Długoterminowa orientacja firm 2. Zdefiniowanie mierzalnych celów 3. Rozwijanie misji korporacji 4. Innowacja i kreatywność w firmie 5. Wizyjjna, koncepcyjna praca 6. Myślenie strategiczne Wniosek: Metody dla kobiet biznesu, które szeroko obejmują takie zagadnienia jak: zarządzanie fair przewodniczenia w firmie, skupienie się na długoterminowym zysku, określenie wizjonerskich celów, kontynuacja i zmiany, odwaga do zmiany myślenia i traktowanie sukcesu jako procesu długoterminowego. 3. Narzędzia coachingowe: Warsztat orientacja długotrwała firmy ½ - 1 dnia 4. Pozycje do samouczenia, np.: Jim Collins good to great oraz inne pozycje książkowe oraz video na You Tube Jim Collins / Jerry I. Portas Built to last, successful habits of visionary companies oraz inne pozycje książkowe oraz video na You Tube Daniel Goleman książki Emotional Intelligence, Primal leadership oraz inne pozycje książkowe autora oraz video na You Tube Niels Pflägling: Führen mit flexiblen Zielen page 5 of 9

10 003_Coaching Model Moduł 3: Umiejętność efektywnego zarządzania poprzez działania fair 1. Opis : Uczestniczki zarządzają zespołem i traktują to jako specyficzny zawód niezbędny do tworzenia wspaniałych rezultatów przez aktywny zgrany zespół. Mocne strony kobiet - komunikatywny i sytuacyjny styl zarządzania. One mają potencjał do umacniania się w swoich działaniach i do przeforsowywania zadań. Uczestniczki czują, że realnie wpływają na ustalanie priorytetów i zarządanie czasem. 2. Tematy coachingu: 1. Praca ukierunkowana na rezultaty 2. Branie odpowiedzialności 3. Ustalanie celów 4. Delegowanie zadań 5. Motywowanie pracowników 6. Podejmowanie decyzji 7. Systematyczne myślenie i działanie Wniosek: Tworzenie struktur i odpowiedzialności powinno być oparte na jasnych zasadach aby podejmować decyzje, uzgadniać cele, które motywują, zarządzać ludźmi, łączyć kulturę zaufania wraz z zarządzaniem ludźmi, kontrolować rezultaty (nie kontrolować ludzi), ośmielać pracowników do najlepszych zmian 3. Narzędzia coachingowe : Warsztaty z ustalania celów ½ - 1 dzień Szkolenia z moderatorem, małe grupy 2 x 4 godziny 4. Pozycje do dokształcania np.: Ken Blanchard The One Minute Manager (serie książek) Everyone's A Coach i inne Tom Peters Teoria zarządzania (management theory) - książki Tom Peters and Robert Waterman In search of excellence - W poszukiwaniu doskonałości Dale Carnegie Managing through people oraz inne pozycje książkowe autora oraz video page 6 of 9

11 003_Coaching Model Moduł 4: Rozpoznawanie właściwego klienta 1. Opis: Uczestniczki rozumieją ich rolę w identyfikowaniu i utrwalaniu lojalności klientów. Edukują się w temacie nowoczenych narzędzi zarzadzania, które poprawiją ich zdolność do komunikacji interpersonalnej w odniesieniu do dziuałań marketingowych firmy. 2. Tematy coachingu: 1. Co to jest lojalność konsumenta? 2. Orientacja na lojalnych klientów realizowana w długim czasie 3. Kultura korporacji drogą do lojalności klienta 4. Istotna rola każdego pracownika w firmie 5. Analiza klientów i rynków 6. Znaczenie marketingu 7. Budowanie sieci współpracy Wniosek: Budowanie relacji z klientem jako najważniejszy punkt widzenia firmy. Szacunek dla każdego jako podstawą do budowania dobrych relacji z klientami. Klient nie jest królem lecz naszym gościem, którego potrzeby z satysfakcją spełniamy. 3. Narzędzia coachingowe: Komunikacja z klientem, warsztat, ½ - 1 dzień Znaczenie marketingu, warsztat, ½ dnia 4. Pozycje do dokształcania, np: Story telling marketing, książki i video Internet Customers satisfaction, książki i video Internet Customers, right and responsibilities Office of fair trading Future trend: Referral Marketing FORBES Work in Progress Career talk for women How to write Brand Stories that Build Emotional Connections Nauka czterech kroków używanych przez najlepsze światowe marki, do budowania marek i zaufania do nich. page 7 of 9

12 003_Coaching Model Moduł 5: Ocena dobrego pracownika, który jest wykwalifikowany i emocjonalnie związany z firmą. 1. Opis: Uczestniczki mają świadomość jak ważnym bodźcem dla sukcesu firmy są decyzje personalne. Uczą się szybkiej reakcji w podejmowaniu decyzji. Poznają metody zachęcania oraz utrzymania dobrych pracowników w firmie. Tacy paracownicy pasują do celów, które firma wyznacza w długofalowym okresie. 2. Tematy coachingu: 1. Opis stanowisk pracy 2. Odnaleźć dobrego pracownika 3. Planowanie zasobów ludzkich w firmie w długim okresie czasu 4. Rekrutacja zespołu 5. Rekrutacja kierownictwa 6. Filozofia CIP (Continuous Improvement Process) Proces Ciągłego Udoskonalenia 7. Metoda burzy mózgów 8. Udoskonalanie zespołów, projektów 9. Spotkania zespołów jakości, projekty udoskonalające 10. Kreowanie motywacji w firmie 11. Delegowanie i centralizacja. 12. Krytyka i pochwały 13. Bariery w komunikacji 14. Przeprowadzanie ewaluacji i przyszła edukacja Wniosek: Rekrutowanie dobrych pracowników, metody poszukiwania pracowników, narzędzia i metody zarządzania motywacyjnego, metody ewaluacji działań 3. Narzędzia coachingowe: Kierowanie z elastycznym celami, warsztat, ½ - 1 dzień Praca zespołowa, warsztat 1 2 dni 4. Pozycje do dokształcania, np: Susan M. Heathfield Employee Satisfaction Human Resources Guide - Zadowolenie pracownikaprzewodnik po zarządzaniu zasobami ludzkimi CIP Continuous Improvement Process Memory jogger tools for Continuous Improvement Proces Ciągłego Udoskonalenia W. Edwards Deming The deming circle Błędne koło Plan-do-check-act cycle to czterostopniowy model do wprowadzania zmian. Opiera się na zasadzie Planuj-realizuj-sprawdź-działaj. W odróżnieniu od błędnego koła, (które nie ma końca i nic nie zmienia), model PDCA jest powtarzany tak długo aż nie przyniesie pożądanej i ciągłej zmiany. page 8 of 9

13 003_Coaching Model Moduł 6 Umiejętności dobrej organizacji I motywowania pracowników do zmian/osiągnięć 1. Opis: Uczestniczki zdobywają umiejętność bycia kreatywną i zdolność do utrzymywania pozytywnych zmian. Uatrakcyjniają strukturę organizacyjna firmy, chronią wzrosty kosztów i straty energii. Uczestniczki uczą się podejmowac decyzje i definiować strukturę procesu zmian. Po szkoleniu mają świadomość, że innowacje są ważnym wyznacznikiem sukcesu w małych firmach. Takie firmy potrzebują kreatywnego środowiska, gdyż to jest podstawą przyszłych sukcesów. 2. Tematy coachingu: 1. Organizowanie, ustalanie priorytetów, formułowanie struktur 2. Zarządanie jakością 3. Zarządzanie procesem 4. Zarządznie projektami 5. Wiedza o rynku i profesjonalne badania 6. Wiedza o przetwarzaniu danych 7. Audyty wewnętrzne dla MŚP 3. Narzędzia coachingowe : Zarządzanie jakością w firmie w odniesieniu do DIN EN ISO 9000 ff, Warsztaty 1-2 dni Wyznaczanie obowiązków, KVP metoda - przegląd (metody statystyczne, techniki rozwiązywania konfliktów, analiza ryzyka, PDCA-metoda itp.), Warsztat 1-2 dni 4. Pozycje do dokształcenia np.: Norma ISO 9001: 2008, ISO 9004 Systemy zarządzania jakością W. Edwards Deming Out of Crisis (Wyjść z kryzysu) Process Improvement & Lean Six Sigma Toolbox (MoreSteam.com) Keith Harrison-Broninski, Human Interactions: The Heart and Soul of Business Process Management. Relacje międzyludzkie, Serce i dusza procesu zarzadzania biznesem. Zarządzanie projektem narzędzia, proces zmian, panowanie wskazówki do planowania danym projektem (businessballs.com) page 9 of 9

14 003_Coaching Model Moduł 7 Ocena podstaw gospodarczych firmy 1. Opis: Uczestniczki rozwijają ogólną wiedzę o controlingu w firmie. Jest to oparte na mierzalnych wskaźnikach, które wspomagają wspólne zrozumienie jaką wartość dla firmy mają wykonywane zadania. Ustalane są cele ekononiczne np. Skażniki rektowności, płynności firmy, innowacyjności, zyskowności 2. Tematy coachingu: 1. Wzajemne zaufanie jako instrument kontroli! Sprawdzanie rezultatów nie pracowników. 2. Analizy sytuacji, ekonomiczne planowanie, centrum planowania kosztów 3. Porównywanie budżetów 4. Kontrola ogólna firmy, planowanie, zarządzanie ryzykiem 5. Za co płaci klient? 6. Kontrola kosztów i rezultatów 7. Controling projektów jako część controlingu firmy 3. Narzędzia coachingowe: Startegia controllingu, warsztat, ½ - 2 dni Narzędzia do ewaluacji w firmie, warsztaty, ½ - 1 dzień Za co płaci klient? warsztat, 1 dzień 4. Propozycje do dokształcenia, np. : Narzędzia strategii controlingu - narzędzia zintegrowanego controlingu, przykłady instrumentów controlingu, internet np. Balanced Scorecard, Analiza Portfolio, Analiza Gapa, Analiza silnych stron i potencjału firmy Narzędzia do analizy wskaźników i liczb, proste narzędzia dla sprawdzenia ekonomicznych zależności w firmie np. Michael Brassard, Lynda Finn, Dana Ginn et al. The Six Sigma Memory Jogger ; A Pocket Guide of Tools for Six Sigma Improvement Teams ; Beyond Budgeting page 10 of 9

15 003_Coaching Model Dodatkowy moduł: Rozwój osobisty i samozarządzanie 1. Opis: Uczestniczki są świadome tego że osobiste zaangażowane i opieranie się na mocnych stronach jednostki jest drogą do sukcesu w firmie. Nie należy skupiać się na analizowaniu porażek i zapobieganiu niepozytywnym wydarzeniom czy przeciwnościom. 2. Tematy coachingu: 1. Rozwój osobisty 2. Motywowanie siebie 3. Zarządzanie czasem i zarządzanie osobowością. 4. Retoryka 5. Wpływ i efektywność osobowości w miejscu pracy 6. Mocne strony i potencjał jednostek 7. Siła myślenia. 8. Zmiana świadomości 9. Nowe strategie zachowań 3. Narzędzia coachingowe: Szkolenie z komunikacji, małe grupy, 1-2 dni Profesjonalna retoryka, małe grupy, 1-2 dni Prezentacja i prowadzenie spotkań, małe grupy, 1-2 dni 4. Propozycje do dokształcania np.: Ronda Byrne The secret książki i firmy w internecie Susan Hethfield Coaching tips for managers Wskazówki coachingowe dla menedżerów -ksiażki internetowe Umiejętności prezentacji książki internetowe Zarządzanie komunikacją, książki i firmy w internecie Jak znaleźć pracę w której czujesz że żyjesz? FORBES Work in Progress Career talk for women: Praca i ścieżka kariery rozmowy dla kobiet Jak pomóc ludziom aby znaleźli pracę w której rozwijają swoją pasję podczas kiedy inni tyko czekają na weekend? Te badania zawierają klucz do sedna tematu. The Multitaskers Guide to being more present. Przewodnik Wielozadaniowców - być bardziej na czasie Czołowi eksperci prezentują podglądy, jak być bardziej usatysfakcjonowanym i jak osiągnąć sukces w życiu. Ale jak doskonały wielozadaniowiec ma zarządzać tyloma sprawami na raz? page 11 of 9

16 002_Competence Check.. Ankieta kompetencji Oszacowanie umiejętności kobiet do wprowadzenia idei Sukces dzięki byciu fair Dane osobowe Imię i nazwisko: Data urodzenia: Wykształcenie: Wybrany trener/coach: a) zatrudnionie Nazwa i adres firmy: Branża: Obroty: Liczba pracowników: Stanowisko (obecne/planowane): b) stażysta/student Nazwa i adres firmy: c) bezrobotna, poszukująca pracy Doświadczenie na stanowisku kierowniczym? Uwagi : Data, miejsce Podpis Competence Check,

17 Ankieta kompetencji 1. Cechy, które tworzą kulturę biznesu i poprawiają zadowolenie z pracy. Samoocena A B C Proszę oceń swoje umiejętności! Jeśli zaznaczyłaś od 1-2: Czy chcesz udoskonalić te Jeśli zaznaczyłać od 3-6: Z Twojego punktu widzenia: Jakie są szanse na udoskonalenie tych Stopień oceny Doskonałe..Słabe Nie Tak Może Bardzo dobre Średnie Żadne Oceń zagadnienia: a) Ufam swoim umiejętnościom i potrafię to okazać b) Ufam innym ludziom i potrafię delegować zadania innym. c) Cechuje mnie entuzjazm i potrafię go przekazać innym d) Cechuje mnie pozytywne myślenie e) Tworzę przyjazną atmosferę pracy. f) Jestem otwarta na zmiany. g) Moja praca zawodowa oraz życie prywatne są dobrze zrównoważone Wyniki: Średnia: Suma: Suma: Tematy szkoleń::

18 Ankieta kompetencji 2. Umiejętność stawania się jedną z najlepszych Samoocena A B C Proszę oceń swoje umiejętności! Jeśli zaznaczyłaś od 1-2: Czy chcesz udoskonalić te Jeśli zaznaczyłać od 3-6: Z Twojego punktu widzenia: Jakie są szanse na udoskonalenie tych Stopień oceny Doskonałe..Słabe Nie Tak Może Bardzo dobre Średnie Żadne Oceń zagadnienia: a) Wierzę w długotrwały sukces b) Mam zdolność do rozwijania wizjonerskiego myślenia c) Myślę globalnie/horyzontalnie d) Potrafię ustalać priorytety e ) Potrafię rozwijać strategie. f) Jestem kreatywna i innowacyjna. g) Posiadam zdolność analizowania sytuacji. Wyniki: Średnia: Suma: Suma: Tematy szkoleń::

19 Ankieta kompetencji 3. Cechy menedżerki pomagające w osiągnięciu sukcesu dzięki działaniom fair. Samoocena A B C Proszę oceń swoje umiejętności! Jeśli zaznaczyłaś od 1-2: Czy chcesz udoskonalić te Jeśli zaznaczyłać od 3-6: Z Twojego punktu widzenia: Jakie są szanse na udoskonalenie tych Stopień oceny Doskonałe..Słabe Nie Tak Może Bardzo dobre Średnie Żadne Oceń zagadnienia: a) Lubię brać odpowiedzialność b) Potrafię ustalić i delegować odpowiedzialność / obowiązki. c) Potrafię podejmować decyzje. d) Potrafię ustalać cele. e) Posiadam zdolność do sprawdzania rezultatów-wyników (nie osób). f) Potrafię doprowadzić do rozwiązania sprawy g) Potrafię wynagradzać osobiste wyniki /osiągnięcia innych Wyniki: Średnia: Suma: Suma: Tematy szkoleń::

20 Ankieta kompetencji 4. Rozpoznawanie dobrego klienta Samoocena A B C Proszę oceń swoje umiejętności! Jeśli zaznaczyłaś od 1-2: Czy chcesz udoskonalić te Jeśli zaznaczyłać od 3-6: Z Twojego punktu widzenia: Jakie są szanse na udoskonalenie tych Stopień oceny Doskonałe..Słabe Nie Tak Może Bardzo dobre Średnie Żadne Oceń zagadnienia: a) Potrafię rozpoznać i ocenić potrzeby i plany klienta. b) Zazwyczaj wybieram dobrego/właściwego klienta. c) Lubię polecać klientów, którzy prowadzą dobry biznes. d) Jestem dobra w komunikowaniu się oraz utrzymywaniu zdobytych kontaktów. e) Lubię zbliżać/łączyć ludzi. f) Zazwyczaj dotrzymuję obietnic. g) Jestem dobra w tworzeniu prezentacji oferty dla klientów. Wyniki: Średnia: Suma: Suma: Tematy szkoleń::

21 Ankieta kompetencji 5. Ocena dobrego pracownika który jest wykwalifikowany I emocjonalnie związany z firmą Samoocena A B C Proszę oceń swoje umiejętności! Jeśli zaznaczyłaś od 1-2: Czy chcesz udoskonalić te Jeśli zaznaczyłać od 3-6: Z Twojego punktu widzenia: Jakie są szanse na udoskonalenie tych Stopień oceny Doskonałe..Słabe Nie Tak Może Bardzo dobre Średnie Żadne Oceń zagadnienia: a) Potrafię wyselekcjonować tych pracowników którzy mają pozytywne/właściwe nastawienie. b) Potrafię rozpoznawać i dostosować się do indywidulanych mocnych stron jednostek. c) Potrafię przekazywać jasno i otwarcie informacje. d) Potrafię aktywnie słuchać i przyznawać się do błędów. e) Z Twojego punktu widzenia wszyscy pracownicy mają jednakową wartość. f) Wspieram odwagę do wprowadzania zmian. g) Potrafię rozpoznawać i rozwiązywać konflikty. Wyniki: Średnia: Suma: Suma: Tematy szkoleń::

22 Ankieta kompetencji 6. Umiejętności dobrej organizacji i motywowania pracowników do zmian/osiągnięć Samoocena A B C Proszę oceń swoje umiejętności! Jeśli zaznaczyłaś od 1-2: Czy chcesz udoskonalić te Jeśli zaznaczyłać od 3-6: Z Twojego punktu widzenia: Jakie są szanse na udoskonalenie tych Stopień oceny Doskonałe..Słabe Nie Tak Może Bardzo dobre Średnie Żadne Oceń zagadnienia: a) Potrafię jasno rozdzielać zadania, kompetencje i obowiązki b) Potrafię planować i organizować. c) Potrafię tworzyć jasne struktury i pracować w systemie strukturalnym. d) Rozumiem wszystkie złożone wewnętrzne relacje w firmie. e) Potrafię wprowadzać rodzinnoprzyjacielskie warunki pracy. f) Wprowadzam kreatywne i innowacyjne struktury do firmy g) Mam zdolność zaangażowania się w relacje partnerskie oparte na zasadzie fair. Wyniki: Średnia: Suma: Suma: Tematy szkoleń::

23 Ankieta kompetencji 7. Ocena podstaw gospodarczych firmy Samoocena A B C Proszę oceń swoje umiejętności! Jeśli zaznaczyłaś od 1-2: Czy chcesz udoskonalić te Jeśli zaznaczyłać od 3-6: Z Twojego punktu widzenia: Jakie są szanse na udoskonalenie tych Stopień oceny Doskonałe..Słabe Nie Tak Może Bardzo dobre Średnie Żadne Oceń zagadnienia: a) Rozpoznaję główne i ważne parametry istotne dla sukcesu w biznesie. b) Potrafię ocenić firmę jako system. c) Potrafię interpretować liczby/dane/fakty i wyciągać z nich wnioski. d) Potrafię otwarcie dzielić się zinterpretowanymi liczbami i wynikami e) Posiadam wiedzę gospodarczą i biznesową. f) Posiadam wiedze o podstawowych metodach controlingu. g) Mam niezawodną wiedzę na temat przetwarzania danych. Wyniki: Średnia: Suma: Suma: Tematy szkoleń::

24 Ankieta kompetencji Analiza decyzji o coachingu uczestnika Umiejętności 1 Cechy, które tworzą kulturę biznesu i poprawiają zadowolenie z pracy. 2 Umiejętność stawania się jedną z najlepszych 3 Cechy menedżerki pomagające w osiągnięciu sukcesu dzięki działaniom fair. 4 Rozpoznawanie dobrego klienta 5 Ocena dobrego pracownika który jest wykwalifikowany I emocjonalnie związany z firmą 6 Umiejętności dobrej organizacji i motywowania pracowników do zmian/osiągnięć 7 Ocena podstaw gospodarczych firmy Średnia z sekcji A Liczba z sekcji C Tak Coaching* Moduły Nie Decycja o coachingu uczestnika (Zgoda uczestniczki) Czy chcesz uczestniczyć w szkoleniu Tak Nie Jeśli wybrano odpowiedż Tak Dane kontaktowe (telefon, ) Kategoria A: Jakie są dla Pani najważniejsze tematy szkoleń Kategiria B: Jakie są dla Pani dodatkowe (mniej ważne) tematy szkoleń, którymi ewentualnie byłaby Pani zainteresowana *decyzja dotycząca poszczególnych modułów: > 1 i / lub > 5 dalsze szkolenie nie zalecane

25 Ankieta kompetencji Szczegółowe planowanie rodzajów coachingu (szkolenia) Temat: Samouczenie Szkolenie indywidulane Face-to-face Inne Wybrany coach (opiekun): Dodatkowe notatki:

26 Ankieta kompetencji Ankieta ewaluacyjna po przebytym szkoleniu Data: Umiejętności, które były tematem coachingu: Prosze ocenić efekty coachingu w dotyczace Pani prasy zawodowej: Istotne.. Żadne Dodatkowe notatki

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR Realizowanie naszej Strategii Personalnej Osiąganie naszych ambicji HR Wspieranie naszej firmy Utrwalanie naszych wartości Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników 2

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH FIRMOWYCH

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH FIRMOWYCH OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH FIRMOWYCH W związku z przystąpieniem do projektu JAK ZARZĄDZAMY NASZYMI FIRMAMI? realizowanego w ramach współpracy firmy Empiria i Chrzanowskiej Izby

Bardziej szczegółowo

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org SASMA Make your world a safer place SASMA Make your world a safer place COACHING - CO TO WŁAŚCIWIE OZNACZA?

Bardziej szczegółowo

JAK ZARZĄDZAMY NASZYMI FIRMAMI? Projekt trwa od czerwca 2012 do marca 2013 r.

JAK ZARZĄDZAMY NASZYMI FIRMAMI? Projekt trwa od czerwca 2012 do marca 2013 r. Firma szkoleniowo-doradcza Empiria wraz z partnerem społecznym: Chrzanowską Izbą Gospodarczą zapraszają wszystkich przedsiębiorców z Powiatu Chrzanowskiego do udziału w projekcie, pt. III etapy projektu:

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców?

Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców? Aneta Tylutka Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców? Plan prezentacji 1. Informacje na temat Manpower 2. Kompetencje

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog I dzień szkolenia, godz. 09:30 17:30, przerwa 13:00 14:30 Powitanie uczestników i krótka prezentacja narzędzi szkoleniowych persolog oraz ich zastosowanie w szkoleniach, rekrutacji oraz coachingu Profil

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw 1. Cel i opis programu mentoringowego Mentoring to partnerska relacja między mentorem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl PREZENTACJA Slajd podsumowania FIRMY Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl Nasza misja Naszą misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT Idea Projektu. Czas trwania: 2 dni (14godz.) Rola menedżera IT jest kluczowa w każdej organizacji. To menedżer ma wpływ na kształtowanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej Najbliższe terminy szkolenia: 21-22.09.2015 Warszawa 08-09.10.2015 Poznań 27-28.10.2015 Kraków 19-20.11.2015 Warszawa 07-08.2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23 Spis treści Wstęp 17 O Autorach 23 Część I. Pracownicy jako kapitał 27 1. Istota i struktura kapitału ludzkiego 29 1.1. Charakterystyka kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego 29 1.2,

Bardziej szczegółowo

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej.

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. 2 Nasze zobowiązanie Drodzy Koledzy i Koleżanki, Współpracownicy! Światowy rynek wind i schodów ruchomych podlega stałej ewolucji

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO Wszystkie materiały tworzone i przekazywane przez Wykładowców NPDN PROTOTO są chronione prawem autorskim i przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO Zarządzanie jakością,

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Barbara Wandachowicz-Kowalczyk Task Consulting Instytut Kobiet 21.05.2013

Barbara Wandachowicz-Kowalczyk Task Consulting Instytut Kobiet 21.05.2013 Barbara Wandachowicz-Kowalczyk Task Consulting Instytut Kobiet 21.05.2013 Czy istnieje kobiecy styl zarządzania? Jak wygląda rozwój kompetencji menadżerskich wśród kobiet? Czy współczesne zarządzanie potrzebuje

Bardziej szczegółowo

W JAKI SPOSÓB COACHING MOŻE EFEKTYWNIE WSPIERAĆ ZARZĄD FIRMY?

W JAKI SPOSÓB COACHING MOŻE EFEKTYWNIE WSPIERAĆ ZARZĄD FIRMY? W JAKI SPOSÓB COACHING MOŻE EFEKTYWNIE WSPIERAĆ ZARZĄD FIRMY? Dariusz Jęda Toruń, 19 maj 2015 Całość niniejszych materiałów objęta jest ochroną praw autorskich. Niedozwolone jest kopiowanie całości jak

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami - definicje Zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb pracowników Proces

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

Projektant strategii sprzedaży

Projektant strategii sprzedaży Projektant strategii sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/02/8910/8928 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 142,22 Usługa

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu Doradztwo zawodowe z elementami coachingu WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe z elementami coachingu - studia w WSB w Gdańsku. Profesja doradcy zawodowego to możliwość wykonywania

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Marek Angowski Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Definicje ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to skoordynowany zbiór działań związanych z ludźmi, prowadzący do osiągania założonych celów organizacji

Bardziej szczegółowo

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie I warsztat Zarządzanie zorientowane na rezultat AKADEMIA START UP MANAGER Projekt Akademia Start Up Manager, czyli wszystko czego potrzebujesz, aby skutecznie i profesjonalnie działać jako początkujący

Bardziej szczegółowo

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Psycholog biznesu, menadżer, coach, asesor, trener. W latach 2012-1013 Członek zarządu IIC Polska (International Institute of Coaching).

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Zawodowych Coachingu

Program Studiów Zawodowych Coachingu Program Studiów Zawodowych Coachingu Instytutu Komunikacji i Rozwoju Mukoid Program jest w pełni zgodny ze standardami International Coach Federation (ICF). Jest to pełne profesjonalne przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku Akademia Rozwoju Kariery 2015 HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku 01.07.2015 Lider doskonały czyli jak przewodzić zespołom... 3 08.07.2015- Sztuka tworzenia wizerunku. Czyli jak pewnością

Bardziej szczegółowo

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moduł III: COACHING Projekt

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Planowanie i rozwój własnej kariery zawodowej, a świadome stawianie celów w oparciu o preferowane wartości. Dr Małgorzata Torój

Planowanie i rozwój własnej kariery zawodowej, a świadome stawianie celów w oparciu o preferowane wartości. Dr Małgorzata Torój Planowanie i rozwój własnej kariery zawodowej, a świadome stawianie celów w oparciu o preferowane wartości Dr Małgorzata Torój Planowanie kariery Jasna wizja przyszłości Świadomość dokąd się zmierza CEL

Bardziej szczegółowo

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz. Zig Ziglar GŁÓWNE CELE PROJEKTU Dzięki Akademii uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności z zakresu rekrutacji i

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/17/6568/23874 Cena netto 0,00 zł Cena brutto 0,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Usługa

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU To cykl szkoleń podnoszących kompetencje menadżerskie zaprojektowany dla kierowników, menadżerów i dyrektorów, którzy mają ochotę rozwijać swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników. PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek

Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników. PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek Dendro Poland Ltd Sp. z o.o. ul. Magazynowa 4 64-610 Rogoźno

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR 1 KOMPEDIUM WIEDZY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI CECHY POLITYKI PERSONALNEJ Pożądane cechy pracowników CELE POLITYKI PERSONALNEJ ROZWÓJ ZARZADZANIA KADRAMI ETAPY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

MODELE KOMPETENCYJNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ I KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI. Schenk Institute 10/21/

MODELE KOMPETENCYJNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ I KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI. Schenk Institute 10/21/ MODELE KOMPETENCYJNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ I KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI Schenk Institute 10/21/2010 2010-10-21 1 CZYM SĄ KOMPETENCJE? Kompetencje to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postaw. wiedza postawa umiejętności

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

współpraca się opłaca

współpraca się opłaca współpraca się opłaca POSTRZEGANIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE dr Marta Karwacka 1 co robię... BADAM DORADZAM PISZĘ WYKŁADAM 2 współpraca międzysektorowa

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

Jak żyć wartościami w rozwijającej się organizacjiwdrożenie. Grupa Raben

Jak żyć wartościami w rozwijającej się organizacjiwdrożenie. Grupa Raben Jak żyć wartościami w rozwijającej się organizacjiwdrożenie wartości w Grupie Raben Alina Dembińska Grupa Raben Krzysztof Pimpicki 4 Results Czym zajmuje się Grupa Raben? Grupa Raben Doświadczenie - 75

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ORAZ ZALECENIA ORGANIZACYJNE POMOCY/DORADZTWA PROFESJONALNEGO DLA KOBIET

PROGRAM ORAZ ZALECENIA ORGANIZACYJNE POMOCY/DORADZTWA PROFESJONALNEGO DLA KOBIET PROGRAM ORAZ ZALECENIA ORGANIZACYJNE POMOCY/DORADZTWA PROFESJONALNEGO DLA KOBIET PI INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO Kamila Jeżowska Hułas, Radom, 6.08.2013 Człowiek

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM W FIRMACH stały dostęp do kluczowych kompetencji

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej kluczem do podnoszenia jakości usług publicznych

Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej kluczem do podnoszenia jakości usług publicznych Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej kluczem do podnoszenia jakości usług publicznych - dostępne metody i formy ze wskazaniem źródeł finansowania Opracował: Maciej Schab www.maciejschab.pl maciej.schab@maciejschab.pl

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Program mentoringu dla nowych pracowników. edusquare.pl Łukasz Miedziński

Program mentoringu dla nowych pracowników. edusquare.pl Łukasz Miedziński Program mentoringu dla nowych pracowników edusquare.pl Łukasz Miedziński Wykonawca i data sporządzenia dokumentu:... (Data sporządzenia dokumentu) (Pieczęć firmowa Wykonawcy) (Czytelny podpis Wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu Załącznik do Uchwały Rady Instytutu INHS w Płocku Nr /16 z dnia 8 września 16 roku Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe inżynierskie, licencjackie, magisterskie.

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Opis Co to jest przywództwo? Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Jest to proces pozytywnego wpływu - nie manipulacji - aby pomóc zespołowi zrealizować cele. Praktyka przywództwa sytuacyjnego mówi:

Bardziej szczegółowo

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Projekt Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością Cel: analiza metod i narzędzi kształtowania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Od różnorodności do efektywnej współpracy

Od różnorodności do efektywnej współpracy Od różnorodności do efektywnej współpracy Opis Praktyka biznesowa, poparta licznymi badaniami pokazuje, że kluczowym czynnikiem sukcesu organizacji (obok rozwijania kreatywności i innowacyjności) jest

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

4Value Business Consulting. - doświadczenia i kierunki

4Value Business Consulting. - doświadczenia i kierunki 4Value Business Consulting - doświadczenia i kierunki Doświadczenie 4VALUE Consulting Szkolenia Badania Rozwój personelu Gdzie jesteśmy? Gdzie jest konkurencja? Gdzie chcemy być? Jak to zrobimy? CONSULTING

Bardziej szczegółowo