12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna"

Transkrypt

1 12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna

2 Finansowanie B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach na HORYZONCIE Toruń, 12 maja 2014 r., EEN " European Union, 2013 Struktura programu HORYZONT 2020 i zasady uczestnictwa Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 2 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

3 Programy ramowe WE/UE Horizon 2020 Programy ramowe to: narzędzie wzmacniania konkurencyjności UE na świecie instrument finansowy wspierania badań i innowacji na poziomie unijnym instrument wdrażania strategii rozwoju UE (H strategii Europa 2020, w tym inicjatywy flagowej Unia Innowacji) 3 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

4 Horyzont 2020 a polityka UE SMART GROWTH Digital agenda for Europe Horizon 2020 Innovation Union Youth on the move SUSTAINABLE GROWTH Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation era INCLUSIVE GROWTH An agenda for new skills and jobs European platform against poverty 4 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

5 HORIZON 2020 nowe podejście Innowacyjność konkurencyjność 5 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

6 7PR a H2020 struktura i budżet Cooperation Ideas Horizon 2020 People Capacities JRC (non-nuclear activities) 6 Copyright KPK PB UE IPPT PAN Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Podstawy prawne programu UE Horyzont 2020 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE ustanawiające Horyzont 2020 program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji ( ) DECYZJA RADY UE ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program Horyzont 2020 program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji ( ) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu Horyzont programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji ( ) Ponadto: pakiet legislacyjny dot. EIT ************************ Ponadto: ROZPORZĄDZENIE RADY UE dotyczące programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej ( ) uzupełniającego Horyzont 2020 program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji 7 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

8 Horyzont struktura Horyzont 2020 Doskonała baza naukowa Wiodąca pozycja w przemyśle Wyzwania społeczne Wspólne Centrum badawcze 8 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

9 Horyzont nowy program, nowe podejście ( no business as usual ) Podejście nakierowane na: kompleksowe rozwiązywanie problemów Silniejszy akcent na innowacje - od badań do rynku, wszelkie formy innowacji Nacisk na wyzwania społeczne Koncentracja na konkretnych wyzwaniach i rozwiązaniach, a nie na określonych technologiach 9 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

10 Horyzont 2020 struktura szczegółowa i budżet (wg tzw. cen aktualnych, w mln euro) I. Doskonała baza naukowa: ,1 1. Europejska Rada ds. Badań Naukowych ,8 2. Przyszłe i powstające technologie (FET) 2 696,3 3. Działania Maria Skłodowska-Curie w zakresie umiejętności, szkoleń i rozwoju kariery Europejska infrastruktura badawcza (w tym e-infrastruktura) II. Wiodąca pozycja w przemyśle: ,5 1. Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych Dostęp do finansowania kapitałem wysokiego ryzyka 2 842,3 3. Innowacje w MŚP 616,2 III. Wyzwania społeczne: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 7 471,8 2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych 3 851,4 i biogospodarka 3. Bezpieczna, czysta i efektywna energia 5 931,2 4. Inteligentny, zielony i zintegrowany transport 6 339,4 5. Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce 3 081,1 6. Europa w zmieniającym się świecie integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa 1 309,5 7. Bezpieczne społeczeństwa ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli 1 694,6 IV. Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa 816,5 V. Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa 462,2 VI. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) 1 902,6 VII. Działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego nienależące do obszaru badań jądrowych 2 711,4 ŁĄCZNIE ,3 10 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

11 Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych komponenty (budżet w mln euro) II. Wiodąca pozycja w przemyśle: ,5 1. Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych a) ICT, w tym: 7711 Fotonika, mikro- i nanoelektronika 1594 b) Nanotechnologie, zaawansowane materiały i zaawansowana 3851 produkcja c) Biotechnologia 516 d) Przestrzeń kosmiczna Dostęp do finansowania kapitałem wysokiego ryzyka 2 842,3 3. Innowacje w MŚP 616,2 11 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

12 Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa The specific objective of 'Spreading excellence and widening participation' is to fully exploit the potential of Europe's talent pool and to ensure that the benefits of an innovation-led economy are both maximised and widely distributed across the Union in accordance with the principle of excellence. Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions aiming at the creation of new (or significant upgrade of existing) centres of excellence in low performing RDI Member States and regions. Twinning of research institutions aiming at significantly strengthening a defined field of research in an emerging institution through links with at least two internationally-leading institutions in a defined field. Establishing 'ERA Chairs' to attract outstanding academics to institutions with a clear potential for research excellence, in order to help these institutions fully unlock this potential and hereby create a level playing field for research and innovation in the European Research Area. Possible synergies with ERC activities should be explored. A Policy Support Facility (PSF) to improve the design, implementation and evaluation of national/regional research and innovation policies. Supporting access to international networks for excellent researchers and innovators who lack sufficient involvement in European and international networks, including COST. 12 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

13 Zagadnienia przekrojowe H2020 Cross-cutting issues and support measures in Horizon 2020 will be promoted between specific objectives of the three priorities. Social sciences and humanities Science and society Gender Small and medium-sized enterprises (SMEs) Fast Track to Innovation (FTI) Widening the participation International Cooperation Sustainable development and climate change Bridging from discovery to market application Cross-cutting support measures 13 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

14 SSH w H2020 Social sciences and humanities (SSH) research will be fully integrated into each of the general objectives of Horizon % ERC Doskonała baza naukowa SSH 11-12% MSCA Wiodąca pozycja w przemyśle Wyzwania społeczne SSH zintegrowane LEIT wszystkie 14 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

15 Płeć (Gender) Grupy doradcze Eksperci/ewaluatorzy Program pracy/projekty 15 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

16 Budżet Programów Ramowych (w mld euro) ,52 ok. 77, ,12 14,96 19, ,27 5,36 6, Copyright KPK PB UE IPPT PAN

17 Horyzont 2020 budżet (%) 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 17 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

18 Horyzont 2020 Kontynuacja sprawdzonych instrumentów (przykłady) w takiej samej lub zbliżonej formule Horizon 2020 PPP, np. JTI P2P, np. ERA-NETs, art. 185 PPP, np. JTI P2P, np. ERA-NETs, art. 185 Ale ERA-NETs, ERA-NETs+ RSFF ERA-NETs Access to risk finace (debt and equity facilities) 18 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

19 PPP w H2020 Wspólne Inicjatywy Technologiczne (Joint Technology Initiatives JTI): ECSEL Electronic Components and Systems for European Leadership IMI 2 Innovative Medicines Initiative 2 Clean Sky 2 Bio-based industries FCH 2 Fuel Cells and Hydrogen..? SESAR PPP kontraktowe (Contractual PPP): Factories of the Future Energy-efficient Buildings Green Vehicles Future Internet Sustainable Process Industry Robotics Photonics High Performance Computing Human Brain FET Flagship Graphene FET Flagship 19 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

20 Inne partnerstwa w H Copyright KPK PB UE IPPT PAN

21 BONUS Eurostars-2 Supporting researchperforming SME AAL Active and Assisted Living Research and Development Programme Programy realizowane przez zainteresowane państwa z udziałem UE na podstawie Art. 185 TFUE EMPIR European Metrology Programme for Innovation and Research Partnerstwa Publiczno-Publiczne podstawowe grupy Cele: Wzmacnianie współpracy międzynarodowej w określonych obszarach (np. wyzwania społeczne) Przeciwdziałanie duplikowaniu i fragmentaryzacji prac Koordynacja i/lub wspólne planowanie działań na poziomie unijnym EDCTP 2 European and Developing Countries Clinical Trials Partnership Inicjatywy w zakresie Wspólnego Programowania (Joint Programming Initiatives JPI) Programy ERA-NET Zróżnicowane zasady działania 21 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

22 Joint Programming Initiatives (1) EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research FACCE JPI JPI. on Agriculture, Food Security and Climate Change Cultural Heritage & Global Change JPI HDHL - A healthy diet for a healthy life Joint Programming Initiative "Climate" 22 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

23 Joint Programming Initiatives (2) Healthy and Productive Seas and Oceans Joint Programming Initiative - Urban Europe JPI More years, better lives - - The Potential and Challenges of Demographic Change Water Challenges for a Changing World JPI Antimicrobial Resistance 23 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

24 Podstawowe zasady uczestnictwa 24 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

25 Horyzont nowy program, nowe podejście Uproszczone zasady Podstawowa zasada: simplification Uproszczony dostęp dla wszystkich uprawnionych (przedsiębiorstw, uczelni, instytucji) we wszystkich krajach UE i poza nią Łatwiejsze niż dotychczas zasady aplikowania o dofinansowanie, uczestniczenia w projektach i ich rozliczania 25 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

26 Zasady uczestnictwa kluczowe uproszczenia Prostsze zasady (granty): jeden poziom finansowania w projekcie dla wszystkich uczestników koszty pośrednie ryczałt (25%) brak wymogu rejestracji czasu pracy do osób pracujących wyłącznie w projekcie szersza akceptacja zwykłych praktyk księgowych beneficjenta (koszty bezpośrednie) możliwe granty bazujące na osiągnięciu wyniku (output-based) Time to grant: 8 miesięcy (5 + 3) Mniej, lepiej przygotowanych kontroli i audytów strategia w zakresie audytów nakierowana przede wszystkim na zapobieganie nadużyciom Równowaga między bezpieczeństwem prawnym a elestycznością Otwarty dostęp do publikacji naukowych 26 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

27 Zasady uczestnictwa kluczowe uproszczenia Horizon 2020 Maksymalne stawki zwrotu Działania w zakresie badań i rozwoju technologicznego (*) Działania w zakresie demonstracji Inne działania Jeden projekt jeden poziom finansowania (bez różnicowania na rodzaje beneficjentów lub działań). Sieci doskonałości 50% 75% (**) Projekty współpracy(****) 50% 75% (**) 100% 50% 100% Podstawowy poziom finansowania do 100% kosztów kwalifikowalnych Akcje koordynacyjne i wspierające 100% (***) (*) Działania w zakresie badań i rozwoju technologicznego, obejmują również koordynację naukową (**) W odniesieniu do beneficjentów będących podmiotami publicznymi o charakterze niezarobkowym, szkół średnich i uczelni wyższych, jednostek badawczych i MŚP (***) W przypadku projektów typu Akcje koordynacyjne i wspierające, zwrot kosztów pośrednich może osiągnąć maksymalnie 7 % bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa (subcontracting) oraz kosztów zasobów udostępnionych przez strony trzecie, które nie są wykorzystywane na terenie beneficjenta. (****) Włączając badania na rzecz konkretnych grup (w szczególności MŚP) W przypadku projektów innowacyjnych do 70% kosztów kwalifikowalnych (ALE: w przypadku podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym do 100%) Maksymalna stawka dofinansowania określona w Programie Pracy 27 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

28 7PR a Horyzont 2020 Różnice (przykłady) Horizon 2020 Zróżnicowanie wysokości dofinansowania w projekcie wg: - grup beneficjentów - rodzajów działań (np. RTD, MGMT) Podstawowy poziom dofinansowania kosztów bezpośr. kwalifik. 50% Jeden poziom finansowania dla całego projektu Podstawowy poziom finansowania kosztów bezpośr. kwalifikowalnych 100% Koszty pośrednie różne formuły, różne poziomy VAT niekwalifikowalny Rejestracja czasu pracy dla wszystkich w projekcie Koszty pośrednie ryczałt 25% VAT kwalifikowalny, jeśli nie można odzyskać (zmiana na podstawie zmiany rozporządzenia finansowego UE) Brak wymogu rejestracji czasu pracy dla zatrudnienia wyłącznie w projekcie 28 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

29 7PR a Horyzont 2020 utrzymane generalne zasady uczestnictwa Projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych) We wskazanych przypadkach (programach/działaniach/celach) projekty składane przez indywidualne podmioty (w 7PR: programy szczegółowe IDEAS (ERC) i PEOPLE (MCA), w H2020: cele szczegółowe: ERC, MSCA), ale w H2020 także instrument MŚP i działania koordynacyjne i wspierające Projekty finansowane wyłaniane w drodze konkursów ogłaszanych przez KE Jakość projektów oceniana przez niezależnych ekspertów Podstawowe kryteria: Doskonałość Implementacja Oddziaływanie (dla ERC TYLKO Doskonałość) Wymiar europejski projektu (European added value) 29 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

30 Kwalifikowanie do finansowania Automatycznie Podmioty prawne mające siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym z PR; Podmioty prawne z siedzibą w państwie trzecim określonym w programie pracy (z listy ICPC usunięto BRIC i Meksyk). Przypadki szczególne (państwa trzecie) Możliwość finansowania określono w Programie Pracy; Uczestnictwo uważa się za istotne dla realizacji działania przez Komisję lub odpowiedni organ finansujący; Finansowanie przewidziane w umowie dwustronnej między UE a państwem trzecim/instytucją (np. Zdrowie: EC-NIH, umowa z 2008 r.). 30 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

31 7PR a Horyzont 2020 Różnice (przykłady) Podstawowe typy projektów współpracy (collaborative projects) Horizon 2020 Projekty badawcze Projekty badawczo-innowacyjne Projekty innowacyjne polegające głównie na działaniach mających bezpośrednio na celu opracowywanie planów i systemów lub projektów nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Do tych celów działalność taka może obejmować przygotowywanie prototypów, testowanie, demonstrację, projekty pilotażowe, walidację produktów na dużą skalę i powielanie rynkowe 31 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

32 Nowe instrumenty finansowe Silniejszy akcent na innowacje - nowe formy finansowania nakierowane na innowacyjność: Przedkomercyjne Zamówienia Publiczne / Pre-Commercial Procurement (PCP); Zamówienia Publiczne na Innowacyjne Rozwiązania/Public Procurement of Innovative Solutions(PPI); Nagrody motywacyjne (Inducement Prizes); Szybka Ścieżka do innowacji/fast Track to Innovation (FT2I); Dedykowane instrumenty finansowe 32 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

33 Pre-Commercial Procurement (PCP); Public Procurement of Innovative Solutions(PPI) [1] Sektor publiczny stoi dziś w obliczu przekształceń wymagających innowacyjnych rozwiązań oraz przyszłościowych strategii w sferze zamówień publicznych. Pre-Commercial Procurement (PCP) Cel: umożliwienie kilku nabywcom publicznym zamówienie, w drodze przetargu, wykonania ukierunkowanych prac B+R, mogących przynieść przełomowe rozwiązania w obszarach zaspakajających konkretne potrzeby sektora publicznego Połączenie wysiłków kilku nabywców Podział ryzyka i korzyści wynikających ze wspólnego projektowania, prototypowania i testowania Stworzenie optymalnych warunków dla szerokiej komercjalizacji wyników badań Pilotaż w FP7 /ICT/ Copyright KPK PB UE IPPT PAN

34 Pre-Commercial Procurement (PCP); Public Procurement of Innovative Solutions(PPI) [2] Public Procurement of Innovative Solutions (PPI) Cel: umożliwienie kilku nabywcom publicznym zakupu i szybkiego wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, których albo nie było do tej pory na rynku, albo były rozpowszechnione jedynie na małą skalę w formie przed-komercyjnej. Pilotaż w CIP-ICT/ 2013 Skład konsorcjum: co najmniej 3 nabywców z sektora publicznego z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych Ogłoszenie wspólnego przetargu, wspólna ewaluacja ofert, realizacja w formie wspólnego zamówienia publicznego Wkład UE: PCP-70%, PPI-20% 34 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

35 Inducement Prizes Ogłaszane konkursy definiujące zadanie (np. FP7, Directorate Health, nagroda za opracowanie alternatywnych sposobów zabezpieczania i transportu szczepionek- 2 mln EUR) Nie będą wskazywane sposoby rozwiązania problemu, co sprzyja poszukiwaniu wysoce innowacyjnych, niestandardowych pomysłów Nagroda przyznawana za osiągnięty rezultat, bez względu na poniesione koszty, które nie będą brane pod uwagę Zachęcenie do udziału w H2020 jak największej liczby innowacyjnych podmiotów Redukuje bariery udziału dla nowych beneficjentów, innowacyjnych przedsiębiorców, start-up Powoduje inwestycje w określonym obszarze Dwa typy konkursów: - wygrywa pierwszy, który przedstawi rozwiązanie - trwa do określonego terminu i nagradzane jest rozwiązanie najlepsze 35 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

36 Szybka ścieżka do innowacji Cel: zwiększenie udziału przemysłu, MŚP i nowych beneficjentów w Horyzont 2020 Projekty innowacyjne Wnioski można składać w odniesieniu do każdej dziedziny technologii ujętej w celu szczegółowym LEIT lub do każdego Wyzwania społecznego (bottom up approach). Wnioski można składać w dowolnym momencie (continuous submission) 3 terminy oceny w roku Max: 5 uczestników Max: 3 mln euro dofinansowania EU Time to grant: nie więcej niż 6 miesięcy Pierwszy konkurs: Copyright KPK PB UE IPPT PAN

37 Program strategiczny i program pracy 37 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

38 Cykle realizacji H2020 Horizon Strategic Programme Work Programme 1 (plus tentative information for 2016) Strategic Programme Work Programme 2 (plus tentative information for 2018) Strategic Programme Work Programme 3 (plus tentative information for 2020) Work Programme 4 38 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

39 Program strategiczny H2020 cele realizacja strategicznego podejścia w sposób przekrojowy przygotowanie programu pracy oparte na strategicznym programowaniu zwiększenie efektywności/wpływu finansowania poprzez bardziej zintegrowane podejście (na jakie obszary przeznaczać środki finansowe) identyfikacja docelowych obszarów (focus areas) konkursy! (przekrojowe, pełen cykl innowacji) (ale: także konkursy poza obszarami docelowymi) wspieranie priorytetu strategii Europa 2020 wzrost i miejsca pracy 39 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

40 Obszary badawcze Program Strategiczny Personalising health and care 2. Sustainable food security 3. Blue growth: unlocking the potential of the oceans 4. Smart cities and communities 5. Competitive low-carbon energy 6. Energy Efficiency 7. Mobility for growth 8. Waste 9. Water innovation: boosting its value for Europe 10. Overcoming the crisis 11. Disaster-resilience 12. Digital security 40 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

41 Program pracy - cechy Zakres tematyczny/podejście: odzwierciedlenie podejścia nakierowanego na sprostanie wyzwaniom (challenge-based approach) szeroko zdefiniowane tematy swoboda proponowania innowacyjnych rozwiązań Elementy programu pracy: Wskazanie wyzwania Kontekst, problem, dlaczego konieczne jest działanie Cel sprecyzowanie celu (focus) i zakresu działania, ale bez nadmiernej szczegółowości Oczekiwany efekt (impact) kluczowe elementy jakie efekty mają zostać osiągnięte w związku z wyzwaniem 41 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

42 Program Pracy struktura Wprowadzenie (General introduction) Strategiczne programowanie, zagadnienia przekrojowe Doskonała baza naukowa (bez ERC) Konkursy: Wiodąca pozycja w przemyśle Wyzwania społeczne Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa Załączniki (General Annexes): Status państw, zasady kwalifikowalności i kryteria oceny, typy projektów, etc. uwaga! odrębne programy pracy dla ERC i JRC (a także dla Euratom podstawa prawna: Traktat EWEA) kontekst (scene-setter) tematy warunki konkursu 42 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

43 Participant Portal i zasady oceny wniosków 43 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

44 Participant Portal 44 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

45 Participant Portal H2020 Source: EC presentation 45 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

46 Participant Portal H Copyright KPK PB UE IPPT PAN

47 Participant Portal H Copyright KPK PB UE IPPT PAN

48 Ocena Formalna Kryteria formalne (Eligibility criteria) wniosek złożony w terminie; zachowana minimalna liczba partnerów w konsorcjum; zawartość merytoryczna zgodna z opublikowanym tematem; system finansowania i budżet zgodne z Programem Pracy; inne dodatkowe kryteria formalne (vide: dokumenty konkursowe). 48 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

49 Wybrane typy projektów - kryteria formalne Typ projektu Minimalna liczba partnerów Research and Innovation Action (RIA) Innovation Action (IA) Coordination and support action (CSA) Europejska Rada ds Badań Naukowych co najmniej 3 partnerów z 3 różnych krajów członkowskich (MS) lub stowarzyszonych (AC) co najmniej jeden partner z kraju członkowskiego (MS) lub stowarzyszonego (AC) jeden partner z kraju członkowskiego (MS) lub stowarzyszonego (AC) 49 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

50 Ocena Merytoryczna 1. Excellence przełomowy charakter badań (np. ponad istniejącą wiedzę beyond the state-of-the-art, nowatorskie podejście, rozwiązanie problemu ) podejście interdyscyplinarne 2. Impact przewidywane skutki wymienione w Programie Pracy w ramach danego tematu; poprawa zdolności do wykorzystania nowej wiedzy; wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój innowacji spełniających zapotrzebowanie rynku europejskiego i światowego; skuteczność proponowanych środków komunikacji; rozpowszechnienie i wykorzystanie wyników projektów (odbiorcy); zarządzanie prawami własności intelektualnej. 3. Quality and efficiency of implementation spójność i skuteczność planu pracy; kompetencje, doświadczenia partnerów, komplementarność konsorcjum; struktury i procedury zarządzania, jasność podejmowania decyzji, zarządzanie ryzykiem. 50 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

51 Punktacja FP7 HORIZON 2020 S/T quality 3/5 Excellence 3/5 Implementation 3/5 Impact 3/5 Impact 3/5 Implementation 3/5 total 10/15 10/15 51 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

52 Punktacja waga punktów W HORIZON 2020 Weight Copyright KPK PB UE IPPT PAN

53 Eksperci Uwaga! Opublikowane zaproszenie do rejestrowania się jako eksperci! 53 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

54 Przydatne informacje Strona KE nt. H2020: Strona KPK: Participant Portal Wideo ze spotkania nt. nowego Participant Portal: https://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=30da227c6b5b9e2482b6b221c711edfd 54 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

55 Dziękuję za uwagę Pytania? Osoby do kontaktu: Małgorzata Snarska-Świderska Eksperci KPK: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego Warszawa tel: fax: Copyright KPK PB UE IPPT PAN

56 Finansowanie B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach na HORYZONCIE Toruń, 12 maja 2014 r., EEN Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w Programie Horyzont 2020 Prelegent: Aneta Maszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 56 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

57 Struktura programu Horyzont 2020 I. Doskonała baza naukowa: ,1 1. Europejska Rada ds. Badań Naukowych ,8 2. Przyszłe i powstające technologie (FET) 2 696,3 3. Działania Maria Skłodowska-Curie w zakresie umiejętności, szkoleń i rozwoju kariery Europejska infrastruktura badawcza (w tym e-infrastruktura) II. Wiodąca pozycja w przemyśle: ,5 1. Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych Dostęp do finansowania kapitałem wysokiego ryzyka 2 842,3 3. Innowacje w MŚP 616,2 III. Wyzwania społeczne: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 7 471,8 2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód 3 851,4 śródlądowych i biogospodarka 3. Bezpieczna, czysta i efektywna energia 5 931,2 4. Inteligentny, zielony i zintegrowany transport 6 339,4 5. Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce 3 081,1 6. Europa w zmieniającym się świecie integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa 1 309,5 7. Bezpieczne społeczeństwa ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli 1 694,6 IV. Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa 816,5 V. Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa 462,2 VI. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) 1 902,6 VII. Działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego nienależące do obszaru badań jądrowych 2 711,4 ŁĄCZNIE ,3 57 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

58 Horyzont 2020 budżet (%) 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 58 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

59 Nowe podejście do MŚP Od współpracy naukowców z przedsiębiorcami Do współpracy przedsiębiorstw ze sferą nauki 59 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

60 Nowe podejście do MŚP 20 % budżetu LEITs & SC Collaborative projects 13% SME instrument 7% 'Innovation in SMEs' Eurostars II Enhancing Innovation Capacity Market-driven Innovation Access to Risk Finance 60 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

61 Rodzaje działań dla MŚP w Horyzoncie 2020 MŚP mogą uczestniczyć w projektach współpracy (collaborative projects) projekty badawcze i badawczo-innowacyjne (w 3 filarach) Instrument MŚP (budżet dedykowany w każdym z wyzwań społecznych, a także w LEIT) Fast Track to Innovation wsparcie konsorcjów z udziałem MŚP lub spin-outów zmierzających do komercjalizacji technologii; Działania wspierające MŚP: INNO-SUP: IPR Helpdesk, IPorta2, INNOVA, wsparcie clustrów, coaching, mentoring dla MŚP; akcje dedykowane dla sieci Enterprise Europe Network, działania na rzecz transferu technologii Instrumenty finansowe wysokiego ryzyka (Access to risk finance)- pożyczki/ gwarancje i finansowanie kapitałem wysokiego ryzyka Wymiana i mobilność naukowców z udziałem MŚP (Maria Skłodowska-Curie actions) Dostęp do infrastruktur badawczych Przedkomercyjne i przedinnowacyjne zamówienia publiczne (PPC, PPI) 61 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

62 Logika interwencji w programie Horyzont Copyright KPK PB UE IPPT PAN

63 Schematy finansowania w H2020 Projekty badawczo-innowacyjne 100% dofinansowania min. 3 jednostki z 3 różnych krajów MS lub AC Projekty innowacyjne (close to market) 70% dofinansowania (non-profit 100%) min. 3 jednostki z 3 różnych krajów MS lub AC Instrument dla MŚP (close to market) 70% dofinansowania min. 1 MŚP z krajów MS lub AC Akcje wspierające i koordynujące 100% dofinansowania min. 1 jednostka z MC lub AC 63 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

64 Schematy finansowania w H2020 Koszty pośrednie 25% niezależnie od rodzaju projektu VAT Koszt kwalifikowany, jeżeli beneficjent nie może go odzyskać Katalog kosztów kwalifikowalanych Koszty osobowe, prace badawcze, sucontracting, inne 64 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

65 Działania wspierające dla MŚP INNOSUP Konkurs dla Klastrów działających w rozwijających się technologiach typu ICT, ekoinnowacje, design, nowe modele biznesowe, efektywne wykorzystanie zasobów Termin składania wniosków: (etap 1) i (etap 2) Budżet: 24, 9 mln euro Finansowanie obejmie 5-10 projektów INNOSUP IPR Helpdesk Termin składania wniosków: Budżet: 4 mln euro INNOSUP IPorta 2. Konkurs na podniesienie jakości usług dot. praw własności intelektualnych świadczonych na rzecz MŚP. W wyniku konkursu ma powstać 25 krajowych biur zajmujących się doradztwem na temat IPR. Termin składania wniosków: (etap 1) i (etap 2) Budżet: 7, 5 mln euro Finansowanie obejmie 1 projekt INNOSUP Konkurs na europejskie programy voucherów dla przedsiębiorców Termin składania wniosków: (etap 1) i (etap 2) Budżet: 0, 9 mln euro Finansowanie obejmie 1 projekt 65 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

66 Działania wspierające dla MŚP INNOSUP Peer learning of innovation agencies Termin składania wniosków: konkurs otwarty w terminie Budżet: 0,42 mln euro INNOSUP Capitalising the full potential of on-line collaboration for SME innovation support Termin składania wniosków: (etap I) i (etap II) Budżet: 1,5 mln euro INNOSUP Professionalisation Open innovation management in SMEs Termin składania wniosków: Budżet: 2 mln euro INNOSUP Measuring open innovation inputs and outcomes in SMEs Termin składania wniosków: Budżet: 0,3 mln euro INNOSUP Community-building and competence developement for SME instrument coaching Termin składania wniosków: Budżet: 0,76 mln euro 66 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

67 Zintegrowane działania w zakresie wsparcia dla MŚP cykl innowacji Faza 3: Komercjalizacja Ułatwiony dostęp do prywatnego kapitału i środowiska ułatwiającego innowacje Także możliwość skorzystania z takich działań wspierających jak networking, szkolenia, mentoring czy doradztwo Faza 2: B+R, faza demonstracyjna, powielenie rynkowe Wspierane będą B+R ze szczególnym naciskiem na działania demonstracyjne (testowanie, prototypowanie, ocena zwiększonej skali (scale-up studies), projektowanie, pilotaż w zakresie innowacyjnych procesów, produktów i usług, weryfikacja działania etc.) i powielanie rynkowe. Faza 1: Pomysł i ocena wykonalności MŚP otrzyma środki na sprawdzenie stopnia naukowej i technicznej wykonalności i potencjału rynkowego nowego pomysłu. Pozytywna ocena umożliwi finansowanie kolejnej fazy 67 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

68 Instrument dla MŚP - Trzy etapy Faza 1- Koncepcja i ocena wykonalności Wkład: Idea/Koncept (Biznes plan I- 10 stron) Działania: Studium wykonalności Ocena ryzyka Prawa własności intelektualnej Poszukiwanie partnerów Pilotaż Rezultat: Biznes plan do Fazy II ~ 6 miesięcy Ryczałt: Faza 2 działania demonstracyjne, replikacja Wkład: Biznes plan do fazy II + opis działań 30 stron Działania: Prototyp, testowanie Akcje pilotażowe Miniaturyzacja Skalowanie Replikacja Rezultat: Biznes plan gotowy do przedstawienia inwestorowi Zwrot kosztów: 1-3 mln miesiące Faza 3- Komercjalizacja Certyfikat jakości Ułatwienie dostępu do finansowania kapitałem prywatnym Wsparcie (szkolenia, networking, zarządzanie prawami własności intelektualnej etc.) Okienko MŚP Brak bezpośredniego finansowania 68 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

69 69 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

70 Założenia schematu Najczęstsze zastrzeżenia dotyczące 7. Programu Ramowego: zbyt długi czas oczekiwania na grant zbyt mało oddolnych pomysłów na projekty Program Horyzont 2020: zmiana w kierunku innowacji? Uruchomienie nowego instrumentu dla oddolnych pomysłów na innowacje zapewnienie elastyczności Kto będzie adresatem? małe, nastawione na współpracę, międzynarodowe konsorcja innowacyjne propozycje projektów, ograniczone czasowo 70 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

71 Fast Track to Innovation od 2015 roku Schemat dostępny dla każdego podmiotu posiadającego osobowość prawną, konsorcja nie większe niż 5 podmiotów Dofinansowanie innowacyjnych akcji (close to market) Dowolny temat z zakresu obszarów Wyzwania Społeczne i Wiodąca Rola Przemysłu (bottom-up-driven logic) Grant do 3 mln euro (but no comitology) Konkurs otwarty z wyznaczonymi 3 datami składania wniosków Time to grant: 6 miesięcy Warunek: w ciągu roku rozwiązanie powinno znaleźć się na rynku 2 modele FT2I: modela A dla konsorcjów i model B dla spin-offów W czasie oceny wniosków najważniejszy będzie Impact Artykuł 54 Rules of Participation 71 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

72 Moduł A Moduł A: skierowany do firm idea produktu powstaje w firmie, np. małym lub średnim przedsiębiorstwie prowadzącym prace badawcze i rozwojowe ta firma przewodzi konsorcjum w celu rozwoju produktu podjęta zostaje międzynarodowa współpraca z innymi firmami, uczelniami, instytucjami etc. planowany podział budżetu: o Około 60% trafia do firm o Około 40% do instytucji prowadzących badania (uczelnie, instytuty badawcze, inne podmioty nie będące partnerami przemysłowymi) 72 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

73 Moduł B Moduł B: skierowany do sektora publicznego (spin-outs) pomysł na projekt powstaje na uczelni lub w instytucie badawczym powstaje firma (z prawami własności intelektualnej), która ma rozwijać produkt pomysłodawca/jednostka macierzysta przewodzi pracom konsorcjum w celu rozwoju produktu prowadzona jest międzynarodowa współpraca proponowany podział budżetu: o Około 60% trafia do jednostek uczelnianych o Około 40% trafia do firmy typu spin-out, innych firm 73 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

74 Przedkomercyjne zamówienia publiczne 74 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

75 Przedkomercyjne zamówienia publiczne 75 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

76 Zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania 76 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

77 Zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania 77 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

78 Instrumenty finansowe w Horyzoncie 2020 Założenia 3,69%* budżetu Horyzontu 2020 dedykowane dla instrumentów podziału ryzyka (pożyczki i gwarancje bankowe) oraz kapitału wysokiego ryzyka; Efekt dźwigni zwiększenie wydatków prywatnych na projekty badawcze i innowacyjne; Most między badaniami a innowacjami wsparcie dla wdrożenia innowacji na rynek; 78 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

79 Instrumenty finansowe w Horyzoncie 2020 Implementacja Kontynuacja instrumentów RSFF Risk Sharing Finance Facility, RSI Risk Sharing Instrument (7. Program Ramowy) oraz GIF-1 (Program CIP); Implementacja we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu oraz Europejskim Funduszem Inwestycyjnym; Instrumenty dedykowane pośrednikom finansowym wyłanianym w trybie konkursowym call for interests; Komplementarność z instrumentami finansowymi oferowanymi w ramach Programu COSME; 79 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

80 Instrumenty finansowe w Horyzoncie 2020 Program Dostęp do instrumentów finansowych wysokiego ryzyka: pożyczek/gwarancji i finansowania kapitału wysokiego ryzyka Cel: ułatwienie dostępu do finansowania dla: (1) MŚP i small mid-caps odznaczających się potencjałem do wprowadzania innowacji i szybkiego wzrostu; (2) ambitnych projektów B+R+I realizowanych przez konsorcja obejmujące: uniwersytety, centra badawcze, przedsiębiorstwa itp. Cel: min. 30% budżetu dedykowane dla innowacyjnych MŚP; Działania: instrumenty dłużne, instrumenty kapitałowe (equity capital) oraz akcje towarzyszące; 80 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

81 Instrumenty finansowe w Horyzoncie 2020 Instrumenty Finansowe w Horyzoncie 2020 Finansowanie dłużne: Pożyczki i gwarancje bankowe dla inwestycji w badania i innowacje, oparte na popycie, skierowane do średnich i dużych przedsiębiorstw, instytucji badawczych oraz pojedynczych projektów (RSFF II) Gwarancje dla MŚP i small mid-caps odznaczających się potencjałem do wprowadzania innowacji i szybkiego wzrostu (RSI II) Finansowanie innowacyjnych przedsiębiorstw we wczesnej fazie wzrostu faza seed i startup, także faza wzrostu (następca instrumentu GIF-1) Transfer technologii działania mające na celu wdrożenie wyników prac B+R na rynek; Działania towarzyszące wsparcie techniczne i finansowe, wsparcie start-upów, działania pilotażowe na rzecz finansowania przez aniołów biznesu; 81 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

82 RSFF II Odbiorcy: duże przedsiębiorstwa, medium i large mid caps, uniwersytety oraz instytucje badawcze. Poziomy dofinansowania: Podmioty typu medium i large mid caps w ramach instrumentu będą mogły pozyskać pożyczki oraz finansowanie pośrednie w wysokości miedzy 7,5 i 25 mln Euro, przypadki wnioskowania o wyższe dofinansowanie będą rozpatrywane indywidualnie. Dla dużych firm przewidziano dofinansowanie między 25 a 300 mln Euro. Instrument będzie oferowany bezpośrednio przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz pośredników finansowych. Typy finansowanych projektów: Instrument może być przeznaczony m.in. na wsparcie infrastruktur badawczo-innowacyjnych, partnerstw publiczno prywatnych, specjalistycznych pojazdów oraz przemysłowych projektów demonstracyjnych. Więcej informacji można uzyskać na stronie: 82 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

83 RSFF II RSFF Sub-facility instrument dedykowany wsparciu przemysłowych projektów demonstracyjnych w skali komercyjnej w obszarze energetyki niskoemisyjnej. Projekty te powinny wykazywać techniczną i komercyjną wykonalność zgodnie z wytycznymi zawartymi w mapie drogowej SET Plan, szczególnie w następujących obszarach: energia wiatrowa, słoneczna, bioenergia oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. 83 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

84 RSI II Odbiorcy: innowacyjne MŚP oraz small mid caps (zatrudniające mniej niż 500 pracowników), wykazujące szybki rozwój (tj. >20% wzrostu, lub zwiększenia zatrudnienia w ostatnich 3 latach) lub potencjał badawczy i innowacyjny. Poziomy dofinansowania: od 25 tys. do 7,5 mln Euro, przypadki wnioskowania o wyższe dofinansowanie będą rozpatrywane indywidualnie. Typy finansowanych projektów: finansowanie inwestycji oraz kapitału obrotowego na wspieranie działalności badawczo-rozwojowej innowacyjnej. Więcej informacji oraz listę instytucji finansowych oferujących instrument na terenie Polski można uzyskać na stronie: RSI Sub-facility Climate-Change Window to instrument skierowany do MŚP oraz small mid-caps zaangażowanych w tworzenie lub rozwijanie (climate-friendly), dostępnych komercyjnie lub gotowych do wdrożenia innowacji przyjaznych dla klimatu rożenia na rynek, jak również użytkowników końcowych tych innowacji. 84 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

85 Kto może skorzystać z kredytu z poręczeniem EFI RSI? nr Kryterium Czy finansowany projekt musi być innowacyjny? 1. Kredytobiorca zamierza wykorzystać kredyt na inwestycję związaną z produkcją lub rozwojem produktów, procesów i/lub usług, które są innowacyjne i w których istnieje ryzyko technologicznego lub Tak przemysłowego niepowodzenia wykazanego w biznesplanie. 2. Kredytobiorca jest szybko-rosnącą firmą zorientowaną na badania i rozwój (B+R) i/lub innowacje: w okresie 3 ostatnich lat średnioroczny wzrost zatrudnienia lub przychodów był większy niż 20%, przy czym na początku okresu obliczeniowego firma musi zatrudniać 10 lub więcej pracowników. Nie 3. Certyfikowany księgowy wykazał w ostatnim sprawozdaniu finansowym kredytobiorcy, że wydatki/inwestycje na B+R i/lub innowacje wyniosły przynajmniej 20% wartości kredytu, 4. Kredytobiorca w biznes planie wykazał, że zamierza przeznaczyć w kolejnych 24 miesiącach kwotę równą co najmniej 90% kwoty kredytu na wydatki/inwestycje związane z B+R i/lub innowacjami. Mogą to być wydatki na nowe maszyny lub nowe urządzenia, ale z wyłączeniem nie odnoszących się do B+R i/lub innowacji wydatków odtworzeniowych i/lub nie odnoszących się do B+R i/lub innowacji inwestycji w rozbudowę; Nie Tak 85 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

86 Kto może skorzystać z kredytu z poręczeniem EFI RSI? nr Kryterium Czy finansowany projekt musi być innowacyjny? 5. Kredytobiorca otrzymał w ciągu ostatnich 24 miesięcy grant, kredyt, gwarancję z europejskich programów wspierających B+R i/lub innowacji (np. 7 Program Ramowy) lub krajowych programów wspierających badania i/lub innowacje; Nie 6. Kredytobiorca otrzymał nagrodę z zakresu innowacyjności w ciągu ostatnich 24 miesięcy; 7. Kredytobiorca zarejestrował przynajmniej jeden patent w ciągu ostatnich 24 miesięcy; 8. Kredytobiorca otrzymał wsparcie kapitałowe z funduszu venture capital ukierunkowanego na innowacje (nauki przyrodnicze (life science)/czysta energia/technologie); 9. Kredytobiorca w momencie podpisania umowy kredytowej jest zarejestrowany na terenie parku naukowego, technologicznego i/lub innowacyjnego; 10. Kredytobiorca skorzystał ze zwolnienia podatkowego związanego z inwestycją w B+R i/lub innowację w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Nie Nie Nie Nie Nie 86 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

87 Instrumenty kapitałowe Cel: Przezwyciężenie problemów rynku europejskiego venture capital oraz zapewnienie kapitałowych i quasi-kapitałowych instrumentów inwestycyjnych na pokrycie potrzeb rozwojowych i finansowych innowacyjnych przedsiębiorstw poczynając od fazy zalążkowej. Docelowa grupa beneficjentów: dowolnej wielkości firmy podejmujące działalność innowacyjną lub przygotowujące się do niej, ze szczególnym naciskiem na MŚP i przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji. Formy wsparcia: Fundusze venture capital, ukierunkowane na przedsięwzięcia we wczesnej fazie, ale także na inwestycje rozwojowe i inwestycje w fazie wzrostu 87 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

88 GIF -I Equity Facility for R&I (instrument kapitałowy dla badań i innowacji) zakłada wsparcie kapitałem wysokiego ryzyka (np. kapitałem typu venture) przedsiębiorstw działających w obszarze badań i innowacji. Instrument będzie wdrażany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. Instrument stanowi następcę GIF-I. Odbiorcy: innowacyjne MŚP oraz small mid caps (zatrudniające mniej niż 500 pracowników) we wczesnej fazie wzrostu, fazie seed oraz start-upów. Typy finansowanych projektów: innowacyjne oraz ekoinnowacyjne projekty obarczone wysokim ryzykiem. Więcej informacji można uzyskać na stronie: 88 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

89 Wsparcie Sieci KPK na rzecz MŚP Prowadzenie krajowego portalu dla Programu Horyzont 2020 Szkolenia/warsztaty, dni informacyjne Indywidualny mentoring dla MŚP w zakresie wszystkich akcji i możliwości pozyskania dofinansowania w Horyzoncie 2020 Doradztwo finansowo-prawne w zakresie przygotowania i realizacji projektów w Horyzoncie 2020 Konsultacje wniosków projektowych Wsparcie w poszukiwaniu partnerów (partner search) Organizacja międzynarodowych spotkań brokerskich Promocja polskich firm w wymiarze międzynarodowym 89 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

90 Wsparcie Sieci KPK na rzecz MŚP Stała współpraca z administracją publiczną oraz organizacjami na rzecz wspierania uczestnictwa polskich podmiotów w Horyzoncie 2020 (MNiSW, MG, MSZ, NCBR, PARP, Urzędy Marszałkowskie, Izby Gospodarcze, Polskie Platformy Technologiczne, sieć Enterprise Europe Network, instytucje otoczenia biznesu) Stała i ugruntowana współpraca w wymiarze europejskim: Komisja Europejska, Parlament Europejski, EBI, Biuro PolSCA oraz organizacje w obszarze badań i innowacji m.in.: Europejskie Platformy Technologiczne 90 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

91 91 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

92 Dziękuję za uwagę Pytania? Osoby do kontaktu: Katarzyna Walczyk - Matuszyk Aneta Maszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego Warszawa tel.: fax: Copyright KPK PB UE IPPT PAN

93 Finansowanie B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach na HORYZONCIE Toruń, 12 maja 2014 r., EEN " European Union, 2013 Horyzont 2020 dla MŚP ICT, NMP, BIO Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 93 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

94 HORIZON 2020 Przesłanki : Europa potrzebuje bardziej innowacyjnych MŚP w tworzeniu wzrostu i miejsc pracy Industrial leadership Strategicznych inwestycji w kluczowe technologie (np. zaawansowana produkcja, micro-electronika) wspierające innowacyjność w istniejących i powstających sektorach Europa musi przyciągać więcej inwestorów prywatnych finansujących badania i innowacje 94 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

95 HORIZON 2020 Industrial leadership Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych (i) technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), (ii) Key Enabling Technologies (KETs): nanotechnologie, zaawansowane materiały, mikro- i nano-elektronika, fotonika, biotechnologia, zaawansowane technologie wytwarzania,) (iii) Przestrzeń kosmiczna Dostęp do finansowania ryzyka Wspomaganie finansowania sektora prywatnego i kapitału ryzyka w dziedzinie badań i innowacji Innowacje w MŚP Wspieranie wszelkich form innowacji we wszystkich typach MŚP Copyright KPK PB UE IPPT PAN

96 Key Enabling Technologies w programie Horyzont 2020 W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 96 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

97 Czym są Key Enabling Technologies? Sześć technologii strategicznych: Kreujących konkurencyjność i możliwości wzrostu; Przyczyniających się do rozwiązywania wyzwań społecznych; O dużej intensywności wiedzy i kapitału; Będące technologiami przekrojowymi Nanotechnologie, Zaawansowane materiały; Mikro- i nano- elektronika; Fotonika; Biotechnologia; Zaawansowane technologie wytwarzania Europejska Strategia dla KET: EC Communications (2009)512 and (2012)341 KET High Level Group 97 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

98 KETs są wbudowane w innowacyjne zaawansowane produkty Źródło: Raport KETs HLG 98 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

99 KETs jako podstawa łańcuchów wartości Źródło: Raport KETs HLG 99 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

100 Otwarte konkursy Aktualnie dostępne: HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT PHASE H2020-SMEINST Sub call of: H2020-SMEInst Publication date Deadline Date :00:00 (Brussels local time) Intermediate deadlines(s) :00:00 (Brussels local time) Budget 25,102,000 Main Pillar Industrial Leadership :00:00 (Brussels local time) Status Open OJ reference OJ C361/9 of 11 December 2013 The submission session is now available for: BG (SME-1), BIOTEC-5a (SME-1), DRS (SME-1), ICT (SME-1), IT (SME-1), NMP (SME-1), PHC (SME-1), SC (SME-1), SFS (SME-1), SIE (SME-1), Space-SME (SME-1) 100 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

101 Otwarte konkursy Topics and submission service: Space-SME : SME Instrument ICT : Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the SME instrument) NMP : Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs PHC : Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices SFS : Resource-efficient eco-innovative food production and processing BG : Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions for blue growth SIE : Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system IT : Small business innovation research for Transport SC : Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply of raw materials DRS : Critical infrastructure protection topic 7: SME instrument topic: Protection of Urban soft targets and urban critical infrastructures BIOTEC-5a : SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and sustainability 101 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

102 ICT- usytuowanie w programie Horyzont 2020, tematyka pierwszych konkursów Inna niż dotychczas rola ICT: raczej dostawcą rozwiązań/usług opartych na istniejących technologiach niż nowych technologii W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 102 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

103 Fundusze UE (ICT) i ich organizacja Cooperation Health 6,1 Ideas Bio, Food, Agriculture 1,9 32,4 ICT 9,1 7,5 Nano Matrl Production 3,5 Energy 2,3 Environment 1,9 Transport People 4,2 Capacities Soc. 4,8 Economy 40,6 Security 1,4 Space 1,4 Euratom 2,8 JRC 1,8 103 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

104 Fundusze UE (ICT) i ich organizacja EERP (PPP) Health 6,1 Ideas Bio, Food, Agriculture 1,9 ICT 9,1 7,5 Nano Matrl Production 3,5 Energy 2,3 Environment 1,9 People Transport 4,2 Capacities 4,8 Soc. Economy 40,6 Security 1,4 Space 1,4 0,17 Euratom Energy Effective 2,8 Buildings JRC 1,8 1 Factories of the Future 1,2 Green Cars (EIB) Future Internet PPP Entrepreneurship & Innovation Programme (EIP) 2,17 Information Communication Technologies Policy Support Programme (ICT PSP) 0,73 Intelligent Energy Europe Programme (IEE) 0,73 0,73 M 104 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

105 HORIZON 2020 Europe 2020 priorities International cooperation European Research Area Shared objectives and principles ICT ICT ICT ICT ICT ICT Tackling Societal Challenges Health, demographic change and wellbeing Food security, sustainable agriculture and the bio-based economy Secure, clean and efficient energy Smart, green and integrated transport Climate action, resource efficiency and raw materials Inclusive, innovative and reflective societies Secure Societies EIT JRC Simplified access Excellence in the Science Base Frontier research (ERC) Future and Emerging Technologies (FET) Skills and career development (Marie Curie) Research infrastructures Creating Industrial Leadership and Competitive Frameworks Leadership in enabling and industrial technologies ICT Nanotech., Materials, Manuf. and Processing Biotechnology Space Access to risk finance Innovation in SMEs ICT ICT ICT Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa Upowszechn. doskonałości i zapewnianie szerszego uczest. Common rules, toolkit of funding schemes Dissemination & knowledge transfer 105 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

106 ICT Roadmap-based research: Kontynuacja i konsolidacja FP7 ARTEMIS JTI ENIAC JTI Smart Systems R&D (EPoSS) H2020 Electronic Components & Systems JTI Factories of the Future Factories PPP of the Future PPP Future Future Internet Internet PPP & PPP SME Accelerator Networking R&D Photonics R&D Robotics R&D Expansion of use cases 5G PPP Photonics PPP Robotics PPP Advanced Computing Content Technologies and Information Management 106 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

107 ICT w HORIZON ICT WP2014/2015 : Działania związane z ICT zawarte są w WP2014/15 w 110 tematach 107 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

108 ICT w HORIZON ICT WP2014/2015 : FET Open ( ), 18 w Excellent science FET Proactive (5), FET Flagships (2), Research Infrastructures (10). 108 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

109 ICT w HORIZON ICT WP2014/2015 : Health, demographic change and wellbeing (13), Secure, clean and efficient energy (8), 45 w Societal challenges Smart, green and integrated transport (7), Climate action, environment, resource efficiency and raw materials (5), Climate action, environment, resource efficiency and raw materials (6), Secure societies Protecting freedom and security of Europe and its citizens (6). 109 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

110 ICT w HORIZON ICT WP2014/2015 : A new generation of components and systems (3), Advanced 47 w Computing Industrial (1), leadership International Cooperation actions (2), Future Internet (10), EU-Brazil Research and Development Cooperation in Advanced Content Cyber Infrastructure technologies (3), and information management (8), Robotics EU-Japan (2), Research and Development Cooperation in Net Futures Micro- (4). and nano-electronic technologies, Photonics (5), ICT Cross-Cutting Activities (4), Horizontal ICT Innovation actions (4), Fast track to Innovation pilot (1), 110 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

111 Leadership in enabling and industrial technologies NMP+B, tematyka pierwszych konkursów W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 111 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

112 LEIT w Horizon Copyright KPK PB UE IPPT PAN

113 Technology Readiness Level (TRL) TRL narzędzie rozwoju i wdrażania KETs 1- Basic principles observed 2- Technology concept formulated 3 Experimental proof of concept 4 Technology validated in lab Technology validated in relevant environment 6 Technology demonstrated in relevant environment 7 System prototype demonstration in operational environment 8 System complete and qualified 9 Deployment actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies, or in space) 113 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

114 TRL zastosowania przemysłowe 114 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

115 NMP+B struktura programu pracy 115 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

116 Prognozy dla Nanotechnologii Przewiduje się, że do 2020 r nanotechnologie znajdą się w głównym nurcie działalności; Zostaną zintegrowane z większością technologii i zastosowań dla polepszenia jakości życia, opieki zdrowotnej, oszczędnego gospodarowania zasobami; Konieczne jest ustanowienie globalnego punktu odniesienia w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania nanotechnologii; Rynkowa wartość produktów obejmujących nanotechnologie jako główny element osiągnie 700 mld EUR do 2015 r i 2 bln EUR do 2020 r. Będzie to odpowiadać odpowiednio 2 mln i 6 mln miejsc pracy 116 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

117 NMP+B obszary tematyczne na Call for nanotechnologies, advanced materials and production Tematy z nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, technologii produkcyjnych i działań wspierających KETs; KET dla wielu aplikacji i do zastosowań w konkretnych wyzwaniach społecznych lub obszarach takich jak: - zdrowie, energia, bezpieczeństwo, struktury, modele biznesowe i inne kwestie innowacji 117 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

118 NMP+B obszary tematyczne na Bridging the gap between nanotechnology research and markets (Niwelowanie różnic między badaniami a rynkiem nanotechnologii) 3x2014; 4 x2015; Nanotechnology and Advanced Materials for more effective Healthcare (Zaawansowane materiały i nanotechnologie dla bardziej skutecznej opieki zdrowotnej) 3 x 2014; 2 x2015; Nanotechnology and Advanced Materials for low-carbon energy technologies and Energy Efficiency (Nanotechnologie o zaawansowane materiały dla technologii energii niskowęglowej) - 3 x 2014; 2 x2015; 118 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

119 NMP+B obszary tematyczne na Exploiting the cross-sector potential of Nanotechnologies and Advanced materials to drive competitiveness and sustainability (wykorzystywanie międzysektorowego potencjału nanotechnologii i zaawansowanych materiałów dla podnoszenia konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju) - 3x2014; 4 x2015; Addressing generic needs in support of governance, standards, models and structuring in nanotechnology, advanced materials and advanced manufacturing and processing (zaspokojenie zapotrzebowania na wsparcie w zarządzaniu, standardów, modeli oraz strukturyzacji w nanotechnologii, zaawansowanych materiałach i zaawansowanych procesach produkcyjnych) 8 x 2014; 1 x 2015, 7 x CSA 119 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

120 NMP+B obszary tematyczne na Copyright KPK PB UE IPPT PAN

121 NMP+B obszary tematyczne na Copyright KPK PB UE IPPT PAN

122 NMP+B obszary tematyczne na Copyright KPK PB UE IPPT PAN

123 NMP+B obszary tematyczne na Copyright KPK PB UE IPPT PAN

124 NMP+B obszary tematyczne na Copyright KPK PB UE IPPT PAN

125 NMP+B obszary tematyczne na Copyright KPK PB UE IPPT PAN

126 NMP+B obszary tematyczne na Copyright KPK PB UE IPPT PAN

127 NMP+B obszary tematyczne na Copyright KPK PB UE IPPT PAN

128 NMP+B obszary tematyczne na Cutting-edge biotechnologies as future innovation drivers (zaawansowane biotechnologie jako motory dla rozwoju innowacji) 1 x 2014; 1 x 2015; Biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and sustainability (procesach przemysłowe oparte na biotechnologiach dla konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju) 2 x 2014; 1 x 2014/2015 SME Instrument, Innovative and competitive platform technologies (innowacyjne i konkurencyjne platformy technologiczne - 1 x 2015; 128 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

129 NMP+B obszary tematyczne na Copyright KPK PB UE IPPT PAN

130 Budżet konkursów BIO 130 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

131 Factories of the Future 131 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

132 Factories of the Future 132 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

133 Energy-efficient Buildings 133 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

134 Energy-efficient Buildings 134 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

135 Sustainable Process Industries 135 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

136 Sustainable Process Industries 136 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

137 Sustainable Process Industries 137 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

138 Conditions for Calls NMP 138 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

139 Conditions for Calls BIOTEC + PPP 139 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

140 Dodatkowe akcje NMP+B 140 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

141 Podsumowanie Kluczowy udział przemysłu, a w szczególności MŚP; Wsparcie dla innowacyjnych MŚP; Koncentracja na obszarach z potencjałem zastosowań przemysłowych; Działania zgodne z mapami drogowymi dla sektorów przemysłowych (ETP roadmaps) Zaangażowanie przemysłu w tym MŚP dla maksymalizacji oddziaływania - uwzględniane na etapie oceny wniosków projektowych; Finansowane projekty zorientowane na rezultat, przybliżający technologie do zastosowań rynkowych 141 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

142 Polecane linki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE SME TechWeb Marie Curie Actions Website Horizon Program COSME 142 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

143 Dziękuję za uwagę Pytania? Osoby do kontaktu: Aneta Maszewska Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego Warszawa tel.: fax: Copyright KPK PB UE IPPT PAN

144 HORYZONT 2020 Ramowy Program na rzecz Badań i Innowacyjności dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Kielce, 11 kwietnia 2014 r., EEN " European Union, 2013 Horyzont 2020 Projekty mobilności Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 144 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

145 Akcje MSC: Cel Zapewnienie optymalnych warunków rozwoju i wykorzystania europejskiego kapitału intelektualnego do stworzenia nowej wiedzy, umiejętności i innowacji Proponowany budżet na lata : mln 145 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

146 Akcje MSC Podejście strategiczne Pozyskiwanie i zatrzymanie talentów naukowych w Europie Rozwój innowacyjnych programów szkoleniowych, spójnych z wysokimi i interdyscyplinarnymi wymogami sektora badań i innowacji Promowanie stabilnego rozwoju kariery naukowej Nacisk na zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy w dziedzinach kluczowych dla UE Wzmocnienie partnerstwa z Krajami Członkowskimi UE poprzez mechanizm współfinansowania 146 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

147 Akcje MSC - Charakterystyka Otwarte dla wszystkich dziedzin badań i innowacji, począwszy od badań podstawowych aż do zastosowań rynkowych i innowacyjnych Otwarte dla wszystkich dyscyplin naukowych bottom-up approach Nacisk na udział pozaakademickiego sektora, zwłaszcza przemysłu i MŚP Mobilność jest kluczowa finansowanie jest uzależnione od zmiany kraju pobytu przez naukowca Promocja atrakcyjnych warunków pracy i zatrudnienia Nacisk na równowagę płci Zaangażowanie społeczne wspieranych naukowców 147 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

148 Akcje MSC - Uproszczone zasady Jasne definicje uczestników Dwa sektory akademicki/pozaakademicki Dwie grupy: beneficjenci i organizacje partnerskie Szersze rozumienie zaangażowania przemysłu: uczestnictwo przedsiębiorstw (w tym MŚP) i innych organizacji społecznoekonomicznych Definicje naukowców: Początkujący i doświadczeni (ESR/ER) Pracownicy instytucji wysyłającej w Akcji RISE Utrzymana zasada mobilności z FP7 Możliwość przenoszenia grantów indywidualnych (IF) 148 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

149 Akcje MSC w H2020 Innovative Training Networks ITN Doctoral and initial training Individual Fellowships IF Support for experienced researchers undertaking international and intersector mobility Research and Innovation Staff Exchange Co-funding of programmes Support and policy actions RISE COFUND International and intersector cooperation through the exchange of staff Co-funding of regional, national and international programmes: - doctoral programmes - fellowship programmes European Researchers' Night (NIGHT) Non call-based activities 149 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

150 Innovative Training Networks - ITN Cel Zwiększenie doskonałości i ustrukturyzowanie szkolenia doktorantów w Europie Wyszkolenie nowego pokolenia kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców Charakterystyka European Training Networks (ETN), European Industrial Doctorates (EID) lub European Joint Doctorates (EJD) Mobilność międzynarodowa i międzysektorowa, z naciskiem na umiejętności innowacyjne Wsparcie dla początkujących naukowców od 3 do 36 miesięcy Sieć składająca się z minimum 3 uczestników (wyjątek: EID tylko 2 uczestników) Oczekiwane rezultaty Zwiększenie możliwości zatrudnienia dla naukowców i poprawa perspektyw rozwoju kariery naukowej 150 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

151 Sieci ITN Źródło: Prezentacja M. Lange EC 151 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

152 Individual Fellowships IF Cel Rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców Stworzenie możliwości zdobywania nowej wiedzy, pracy nad projektami badawczymi w Europie i poza Europą, powrót do kariery naukowej, lub powrót do Europy Charakterystyka Indywidualne, międzynarodowe granty dla najlepszych lub najbardziej obiecujących doświadczonych naukowców European Fellowships (12-24 miesięcy) lub Global Fellowships (12-24 miesięcy + obowiązkowa faza powrotna - 12 miesięcy) Career Restart Panel i Reintegration Panel Oddelegowania, szczególnie do sektora pozaakademickiego wpisujące się w rozwój kariery Oczekiwane rezultaty Aby rozwinąć potencjał najlepszych naukowców i umożliwić im rozwój kariery zarówno w sektorze akademickim, jak i pozaakademickim 152 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

153 Research and Innovation Staff Exchange - RISE Cel Promowanie międzynarodowej i międzysektorowej współpracy poprzez wymianę pracowników naukowych, technicznych i kadry zarządzającej Charakterystyka Międzynarodowa i międzysektorowa współpraca i wymiana wiedzy Wspólny projekt badawczy i innowacyjny Oddelegowanie pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy Skład konsorcjum: 3 instytucje z 3 różnych krajów (w tym 2 z krajów UE i Stowarzyszonych) W Europie: tylko wymiana międzysektorowa Nie będzie finansowana wymiana pomiędzy instytucjami pozaeuropejskimi, lub w ramach tego samego kraju UE lub stowarzyszonego Oczekiwane rezultaty Wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami z różnych sektorów oraz pomiędzy UE a krajami trzecimi 153 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

154 Research and Innovation Staff Exchange - RISE 154 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

155 COFUND Cel Wzmocnienie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów stypendialnych, wspierających doskonałość w szkoleniu naukowców, mobilności i rozwoju kariery naukowej Charakterystyka Wspieranie istniejących lub tworzenie nowych programów stypendialnych Możliwe tworzenie synergii z Funduszami Strukturalnymi Programy doktoranckie (dlaesr) i stypendialne (dla ER) Naukowcy muszą spełnić wymóg mobilności Minimalne wsparcie dla naukowców: 3 miesiące Projekty realizowane przez jednego beneficjenta Oczekiwane rezultaty Wykorzystanie synergii pomiędzy działaniami UE, a programami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi, tak, aby zwiększyć finansowanie 155 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

156 European Researchers' Night - NIGHT Cel Przybliżenie działań naukowców społeczeństwu europejskiemu Zwiększenie świadomości społecznej odnośnie badań naukowych i działań innowacyjnych Charakterystyka Impreza raz w roku, zazwyczaj organizowana w ostatni piątek września Dla ogółu społeczeństwa, adresowana i przyciągająca ludzi bez względu na poziom ich przygotowania naukowego; Szczególna uwaga poświęcona uczniom i studentom; Promocja europejskiego podejścia do równowagi płci w nauce; Realizowane przez naukowców finansowanych ze środków Horyzontu 2020 Oczekiwane rezultaty Zwiększenie świadomości na temat wagi kariery naukowej; W dalszej perspektywie zachęcenie młodych ludzi do podejmowania i rozwoju kariery naukowej. 156 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

157 MSCA: Budżet wyliczenie osobomiesiąc MSCA: Researcher unit cost Institutional unit cost Living allowance* Mobility allowance Family allowance Research, training and networking Management and indirect costs ITN IF RISE COFUND ESR 3710 ER wyliczany automatycznie na podstawie liczby osobomiesięcy przyjmowanych lub wysyłanych pracowników kwota brutto na wynagrodzenie * wartość zmienna w zależności od kraju przyjmującego - PL= 76,4 % kwestia bonusu nie istnieje 157 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

158 Dodatkowe informacje Horizon Copyright KPK PB UE IPPT PAN

159 Dziękuję za uwagę Pytania? Osoby do kontaktu: Małgorzata Snarska-Świderska Eksperci KPK: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego Warszawa tel: fax: Copyright KPK PB UE IPPT PAN

160 Finansowanie B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach na HORYZONCIE Toruń, 12 maja 2014 r., EEN Strategia aplikowania do Instrumentu MŚP - Część warsztatowa Prelegent: Aneta Maszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 160 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

161 Jak uczestniczyć w HORIZON 2020? sprawdzić dostępne konkursy - dokumentacja konkursowa data publikacji publication data data zamknięcia konkursu deadline! czy mój pomysł wpisuje się w temat programu pracy? mam pomysł unikalny! Wyzwania Społeczne Europejka Rada ds. Badań czy mam partnerów zagranicznych? 161 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

162 162 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

163 Jak znaleźć konkurs? 163 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

164 Jak znaleźć konkurs? 164 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

165 Jak znaleźć konkurs? 165 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

166 Jak uczestniczyć w HORIZON 2020? cd 166 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

167 Jak uczestniczyć w HORIZON 2020? cd 167 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

168 Jak uczestniczyć w HORIZON 2020? cd 168 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

169 Jak uczestniczyć w HORIZON 2020? cd 169 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

170 Od czego zacząć przygotowanie wniosku? utwórz konto na Participant Portal sprawdź czy twoja organizacja jest zarejestrowana? Participant Identification Code (PIC 9 liczb) Legal Entity Appointed Representative (LEAR) np.: kontakt z KE, zmienia, aktualizuje dane jednostki (nazwa organizacji, typ, charakter, model kosztów pośrednich, dane finansowe) dostęp do wszystkich projektów jednostki mianuje osobę uprawnioną do podpisywania umowy grantowej i Formy C (Financial Signatory FSIGN) napisz doskonały wniosek dokumentacja konkursowa, konsultacje w KPK PB UE złóż wniosek do KE Electronic Proposal Submission 170 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

171 171 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

172 Od czego zacząć przygotowanie wniosku? 172 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

173 Od czego zacząć przygotowanie wniosku? 173 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

174 Od czego zacząć przygotowanie wniosku? 174 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

175 Przygotowanie wniosków projektowych Kod PIC 175 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

176 Przygotowanie wniosków projektowych Kod PIC 176 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

177 Electronic Submission System 177 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

178 178 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

179 179 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

180 180 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

181 181 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

182 182 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

183 183 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

184 184 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

185 Strona tytułowa cz. B 185 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

186 Część opisowa wniosku 1. Doskonałość Projekt musi nawiązywać do tematyki konkursu podanej w Programie Pracy 1.1 Cele Opisz cele swojego innowacyjnego projektu i spodziewany rezultat. Opisz przemysłowy/ekonomiczny/społeczny problem, który rozwiążesz dzięki projektowi Przedstaw ocenę wykonalności projektu, wraz z biznes planem 1.2 Związek z Programem Pracy 1.3 Koncepcja projektu Wyjaśnij w jaki sposób innowacyjna koncepcja projektu pomoże w rozwiązaniu problemu Opisz aktualny stopień rozwoju danego rozwiązania. Czy są już prototypy, zostały przeprowadzone testy w terenie, testy z zaangażowaniem klientów i użytkowników końcowych Podaj odniesienie do skali Technology Rediness Level Co nowego wniesie projekt do rozwoju Europy bądź rozwiązania jej problemów Kwestie dotyczące gender lub/i równości płci jeśli dotyczy 1.4 Założenia projektu W czym proponowane rozwiązanie jest lepsze od aktualnie istniejących na rynku 186 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

187 Część opisowa wniosku 2. Wpływ 2.1 Oczekiwany wpływ Opisz oczekiwania użytkowników, które spełnia opracowywane rozwiązanie Opisz główne ekonomiczne korzyści wynikające z oferowanego rozwiązania Określ spodziewany rynek zbytu Podaj głównych konkurentów na rynku i oferowane przez nich rozwiązania Opisz trudności, jakie może napotkać komercjalizacja danego rozwiązania Opisz segment rynku i użytkowników, do których skierowany jest projekt oraz podaj listę udziałowców Opis firmy pod kątem korzyści, jakie przyniesie jej wprowadzenie danego rozwiązania na rynek 2.2 Środki mające na celu maksymalizację wpływu a) Upowszechnianie i wykorzystywanie wyników Wyjaśnij, wstępny plan pełnej komercjalizacji wyników projektu, tj. komercjalizacja czy udzielenie licencji? Czy potrzebna jest współpraca ze stronami trzecimi? Oszacowanie kosztów; Przybliżony czas do pierwszej sprzedaży W jaki sposób proponowane prace w fazie 1 instrumentu MŚP pasują do ogólnego planu dotarcia do rynku? b ) własność intelektualna, ochrona wiedzy i kwestie regulacyjne Wyjaśnij kluczowe aspekty (IPR) i ich podział. 187 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

188 Część opisowa wniosku 3. Realizacja projektu 3.1 Plan pracy 3.2 Zarządzanie projektem 3.3 Opis konsorcjum (jeśli dotyczy) 3.4 Zasoby 188 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

189 Część opisowa wniosku 4. Opis konsorcjum 4.2. Strony trzecie zaangażowane w projekt 5. Etyka i bezpieczeństwo 5.2. Bezpieczeństwo 189 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

190 Zasady udziału w Programie Kryteria merytoryczne: 1. Doskonałość (Excellence) przełomowy charakter badań tj. ponad istniejącą wiedzę, nowatorskie interdyscyplinarne podejście, rozwiązanie problemu) 2. Wpływ (Impact) tzw. oczekiwane rezultaty wymienione w Programie Pracy w ramach danego tematu; poprawa zdolności do wykorzystania nowej wiedzy; wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw przez rozwój innowacji; rozpowszechnienie i wykorzystanie wyników projektów (odbiorcy); zarządzanie prawami własności intelektualnej. 3. Implementacja (Quality and efficiency of implementation) spójność i skuteczność planu pracy; kompetencje, doświadczenia partnerów, komplementarność konsorcjum; struktury i procedury zarządzania, jasność podejmowania decyzji, zarządzanie ryzykiem. 190 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

191 Dziękuję za uwagę! Osoby do kontaktu: Aneta Maszewska Katarzyna Walczyk - Matuszyk Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego Warszawa tel.: fax: Copyright KPK PB UE IPPT PAN

192 Finansowanie B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach na HORYZONCIE Toruń, 12 maja 2014 r., EEN Przygotowanie wniosków projektowych SME Instrument. Faza II Prelegent: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 192 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

193 Formularze A 193 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

194 Formularze A 194 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

195 Formularze A 195 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

196 Formularze A 196 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

197 Formularze A 197 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

198 Strona tytułowa cz. B 198 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

199 Część opisowa wniosku 1. Doskonałość Projekt musi nawiązywać do tematyki konkursu podanej w Programie Pracy 1.1 Cele Opisz cele swojego innowacyjnego projektu. Pamiętaj, że cele powinny być SMART (ang. Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined), czyli proste, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie. Opisz przemysłowy/ekonomiczny/społeczny problem, który rozwiążesz dzięki projektowi lub biznesową okazję, którą wykorzystasz 1.2 Związek z Programem Pracy 1.3 Koncepcja projektu Wyjaśnij w jaki sposób innowacyjna koncepcja projektu pomoże w rozwiązaniu problemu, opisz jakie rezultaty zostały osiągnięte w Fazie 1. Opisz aktualny stopień rozwoju danego rozwiązania, odwołując się do Skali Gotowości Technologicznej(Technology Rediness Level) 199 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

200 Część opisowa wniosku Opisz czynności, które wykonasz podczas implementacji projektu ( demonstracja, testowanie, prototypowanie, akcja pilotażowa, skalowanie, miniaturyzacja, weryfikacja działania, projekt, replikacja rynkowa). Podaj w jaki sposób działania podjęte w projekcie wpisują się w strategię wejścia na rynek Co nowego wniesie projekt do rozwoju Europy bądź rozwiązania jej problemów Kwestie dotyczące gender lub/i równości płci jeśli dotyczy 1.3. Założenia (Ambition) Wyjaśnij na czym polega innowacyjność projektu Opisz zastosowanie rynkowe dla rezultatów twojego projektu Podaj jakie korzyści przyniesie wykorzystanie rezultatów projektu (wartość dodana dla użytkowników końcowych, czas, korzyści dla środowiska etc.) 200 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

201 Część opisowa wniosku 2. Wpływ 2.1 Oczekiwany wpływ a) Użytkownicy/rynek Opisz oczekiwania użytkowników, które spełnia opracowywane rozwiązanie Opisz główne ekonomiczne korzyści wynikające z oferowanego rozwiązania, które spowodują że inni kupią bądź zainwestują w innowacje. Określ spodziewany rynek zbytu (wielkość rynku, prognozowany wzrost, trendy na rynku) Podaj głównych konkurentów na rynku i oferowane przez nich rozwiązania Opisz najważniejszy segment rynku dla wprowadzenia twojego rozwiązania Opisz trudności, jakie może napotkać komercjalizacja danego rozwiązania Opisz odbiorców twojego produktu i jak zamierzasz do nich dotrzeć b) Firma Opisz w jaki sposób realizowany projekt wpłynie na realizację strategii biznesowej firmy Podaj potencjał wzrostu twojego rozwiązania (obrót, udział w rynku, wzrost zatrudnienia, sprzedaż, zwrot z inwestycji) Opisz w jaki sposób wykorzystasz oferowany coaching, aby rozwinąć oferowany przez siebie produkt, będący przedmiotem projektu. Opisz finansowanie potrzebne do przeprowadzenia komercjalizacji (SME Instrument, własne źródło, inne) 201 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

202 Część opisowa wniosku 2.2. Maksymalizacja wpływu a) Rozpowszechnianie i wykorzystanie wyników Opisz partnerów potrzebnych do przeprowadzenia komercjalizacji Opisz dalsze kroki (poza Fazą II) niezbędne do przeprowadzenia komercjalizacji i wprowadzenia produktu na rynek Przedstaw wstępny plan komercjalizacji b) Prawa Własności Intelektualnej (IPR Rights) Opisz podstawową wiedzę i kto jest jej właścicielem, patenty, własność, inne rodzaje ochrony Opisz strategię zarządzania wiedzą Czy będzie udzielany tzw. Open-access c) Komunikacja w projekcie (metody promocji projektu i jego rezultatów) 3. Implementacja 3.1. Program pracy, pakiety pracy, kamienie milowe etc Struktura i metody zarzadzania 3.3. Konsorcjum jako całość (jeśli dotyczy) 3.4. zaangażowane środki 202 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

203 Część opisowa wniosku 203 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

204 Część opisowa wniosku 204 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020 Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Wyniki oceny oddziaływania 7.PR - poniżej 50% partnerów przemysłowych strategicznie wykorzystuje finansowanie

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy Horyzont 2020

Program Ramowy Horyzont 2020 Konferencja Horyzont 2020 wyzwania i szanse dla polskiej nauki Olsztyn, 6 listopada 2014 r. Program Ramowy Horyzont 2020 Prelegent: Anna Pytko W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne

Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne www.pwc.pl Subskrypcja newslettera na http://www.taxonline.pl Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne Program Horyzont 2020 to największy program Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 20.12.2011 Warsztaty Finansowanie projektów 7. PR UE, Poznań, 24 stycznia 2012 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Bardziej szczegółowo

HORIZON 2020 w skrócie

HORIZON 2020 w skrócie HORIZON 2020 w skrócie Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji Badania naukowe i innowacje Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 6 (72) 2014 Beata Zofia FILIPIAK 1 NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE Sposoby rozumienia innowacyjności AGENDA Dostępne źródła finansowania innowacji w programach NSS Zwrotne i bezzwrotne instrumenty finansowe Innowacje społeczne Działalnośd

Bardziej szczegółowo

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Olsztyn, 14.03.2012 7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć Warszawa, 2005 Autorzy: Aleksander Bąkowski Paweł Głodek Mariusz Gołębiowski Krzysztof Gulda Aleksandra Jewtuchowicz Michał Klepka Karol Lityński Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2011

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2011 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 637 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 62 UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2011 SYSTEMY FINANSOWANIA I OCENY SZCZECIN

Bardziej szczegółowo