AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE ROCZNIK ANDRAGOGICZNY 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE ROCZNIK ANDRAGOGICZNY 2011"

Transkrypt

1 AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE ROCZNIK ANDRAGOGICZNY 2011

2

3 AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE ROCZNIK ANDRAGOGICZNY 2011

4 SZKOŁA WYŻSZA im. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE ROCZNIK ANDRAGOGICZNY 2011 Rada Naukowa prof. dr hab. Tadeusz ALEKSANDER prof. dr hab. Olga CZERNIAWSKA prof. dr hab. Wiltrud GIESEKE dr Norbert F. GREGER prof. dr hab. Eleonora SAPIA-DREWNIAK (przewodnicząca) dr hab. Jerzy SEMKÓW dr hab. Ewa SKIBIŃSKA dr hab. Agnieszka STOPIŃSKA-PAJĄK Rada Redakcyjna Prof. dr hab. Józef PÓŁTURZYCKI redaktor naczelny Dr hab. Hanna SOLARCZYK zastępca redaktora naczelnego i redaktor tematyczny Dr hab. Danuta KOWALEWSKA redaktor językowy Mgr Agnieszka PERDUTA redaktor statystyczny Dr Anna FRĄCKOWIAK zastępca redaktora naczelnego, sekretarz Rady Redakcyjnej Dr Alina MATLAKIEWICZ sekretarz Dr Krzysztof PIERŚCIENIAK sekretarz Dr Artur FABIŚ redaktor Dr Elżbieta WOŹNICKA redaktor Tłumaczenie spisu treści i konsultacje językowe (język angielski) Anna Frąckowiak Tłumaczenie spisu treści i konsultacje językowe (język niemiecki) Hanna Solarczyk Copyright by Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Uniwersytet Warszawski Warszawa Toruń 2011 ISBN Lista recenzentów oraz pełne teksty wszystkich artykułów znajdują się na: Rocznik Andragogiczny jest rejestrowany w systemie The Central European Journal of Social Sciences and Humanities: Wersja drukowana Rocznika jest pierwotna. Współpraca wydawnicza: Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2267 Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego ul. K. Pułaskiego 6/10, Radom, tel. (48) , fax (48)

5 SPIS TREŚCI Rocznik Andragogiczny 2011 Wprowadzenie Jubileusz Prof. dr Wiltrud Gieseke Hanna Solarczyk: Generacje i osobowości w niemieckiej andragogice Wiltrud Gieseke Wiltrud Gieseke: Programy i badania programów jako specyficzna wiedza sterująca dla instytucji edukacji dorosłych? I. Analizy i badania edukacji dorosłych Olga Czerniawska: Dylematy andragogiki Elżbieta Woźnicka: Tożsamość człowieka dorosłego a zadania andragogiki Alina Matlakiewicz: Ambiwalencja w uczeniu się dorosłych Alicja Jurgiel: Walka o zmianę statusu a (nie)moc kształcenia w świetle analizy doświadczeń edukacyjnych kobiet. Studium biograficzne Urszula Tabor: Zagadnienie zmiany a możliwości wykorzystania coachingu w edukacji dorosłych Roksana Neczaj-Świderska: Teoretyczne konteksty projektowania dydaktycznego kursów e-learningowych Agnieszka Kozerska: Samokształcenie studentów pedagogiki próba typologii Czesław Kustra, Małgorzata Kowalczyk: Samotroska jako cel oddziaływań andragogicznych Artur Fabiś: Śmierć w całożyciowym procesie uczenia się II. Oblicza edukacji dorosłych podróże w czasie i przestrzeni Eleonora Sapia-Drewniak: Doktor Stefania Mazurek organizatorka liceum repolonizacyjnego w Opolu Jan Wnęk: Kształcenie rolników na specjalistycznych kursach gospodarstwa wiejskiego w latach Sylwia Słowińska: Uczenie się dorosłych w niemieckiej refleksji systemowo-konstruktywistycznej Stephanie R. Jayanandhan: John Dewey i pedagogia miejsca Beata Pietkiewicz-Pareek: Esencjalizm i społeczny rekonstrukcjonizm w Indiach Aneta Słowik: Specyfika uczenia się na obczyźnie trzech fal polskiej emigracji Tomasz Maliszewski: Karta z dziejów międzynarodowej idei oświatowej: uniwersytet ludowy jako miejsce edukacji kulturalnej w regionie

6 III. Raporty z projektów Joanna Michalak: Przywództwo w uczeniu się i doświadczenie formacyjne w życiu drektorów szkół i ich rozwój zawodowy Katarzyna Jurzysta, Monika Staszewicz: Europejski projekt profesjonalizacji edukatorów dorosłych Małgorzata Malec: Pejzaże życia w biografiach i portretach polskich seniorów imigrantów w Szwecji Joanna K. Wawrzyniak: Uczenie się dorosłych bezrobotnych na przykładzie uczestników kursu Opieka domowa w ramach projektu Profesjonalna opieka IV. Aktualia Z żałobnej karty: Tadeusz Nowacki, Wincenty Okoń Doktorat: Roksana Neczaj-Świderska V. Sprawozdania Ewa Izabela Kurek: V Łódzka Konferencja Biograficzna Biografia i badanie biografii Biografie edukacyjne, Łódź, Łukasz Tomczyk: Społeczno-kulturowe przestrzenie uczenia się ludzi dorosłych, Zakopane, Ewa Przybylska: XIII Kongres niemieckich uniwersytetów powszechnych: podsumowanie dorobku i wytyczenie drogi na przyszłość, Berlin, Małgorzata Oleniacz: XIII Letnia Szkoła Młodych Andragogów i Poradoznawców, Wrocław, Iwona Murawska: V Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka, Pedagog XXI wieku na drodze ku innowacjom, Toruń, Ewa Kula: IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kształcenie przez całe życie. Kształcenie ustawiczne dla trwałego rozwoju, Sankt Petersburg, 2 4 czerwca Anetta Pereświet-Sołtan: Projektowanie zawodowe i doradztwo kariery. Wyzwania i nowe horyzonty, Padwa, Anna Frąckowiak: XX Dydaktyczna Konferencja Naukowa Głos tradycji głos nowoczesności. Potrzeby i perspektywy rozwoju dydaktyki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Płock, Małgorzata Zielińska, Piotr Kowzan: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja dorosłych na wsi: nowe stare wyzwania z okazji 90 lat ruchu uniwersytetów ludowych w Polsce, Wieżyca, Joanna Łaszyn: Oświata dorosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych ku społecznej spójności, Kraków, Emilia Aksamit, Kinga Majchrzak: VI Kongres Obywatelski Jaki rozwój, jaka edukacja w XXI wieku wielkie przewartościowanie, Warszawa,

7 Sylwia Baranowicz: Edukacyjne aspekty polityki społecznej państwa wobec kobiet i rodziny, Zakopane, Przemysław Ziółkowski: Jak uczyć skutecznie? Warszawa, Beata Liszewska: 90 rocznica NIACE Narodowego Instytutu Ustawicznej Edukacji Dorosłych w Wielkiej Brytanii Tomasz Maliszewski: Z działalności Zarządu Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego w 2011 r VI. Zaproszenia VI Łódzka Konferencja Biograficzna Biografia i badanie biografii Typowe i wyjątkowe biografie edukacyjne, Łódź, Międzypokoleniowe uczenie się w teorii, badaniach i praktyce, Łódź, XIV Letnia Szkoła Młodych Andragogów i Poradoznawców, Zielona Góra, XXI Dydaktyczna Konferencja Naukowa Modernizacja kształcenia nauczycieli w Polsce, Płock, VII. Recenzje Henryk Bednarczyk (red.), Życie i uczenie się dla pomyślnej przyszłości: siła uczenia się dorosłych, Radom 2010, ss. 279 (rec. Joanna Masłowska, Hanna Pośpiech Ronald Barnett, Being a University, Routledge, London New York 2011 (rec. Anna Frąckowiak) Elżbieta Dubas, Wojciech Świtalski (red.), Uczenie się z (własnej) biografii, Łódź 2011 (rec. Liliana Tomaszewska) Anna Frąckowiak (red.), Seniorki andragogiki, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji, Radom 2011 (rec. Witold Wojdyło) Anna Frąckowiak, Józef Półturzycki (red.), Edukacja dorosłych w wybranych krajach pozaeuropejskich, t. 2, Warszawa 2011 (rec. Artur Fabiś) Paulo Freire, Pӓdagogik der Autonomie. Notwendiges Wissen für die Bildungspraxis, Waxmann, Münster/New York/München/Berlin 2008 (rec. Hanna Kostyło) Stefan M. Kwiatkowski, Joanna Michalak, (red.), Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce, Warszawa 2010 (rec. Hanna Solarczyk) Monografia Petersburska nt. edukacji ustawicznej jako przykład rosyjsko-polskiej współpracy andragogicznej, Sankt Petersburg 2011, ss. 540 (rec. Tomasz Maliszewski) Jarosław Michalski, Sens życia a pedagogika. Impulsy myśli Viktora E. Frankla, Toruń 2011 (rec. Piotr Kostyło)

8 Katarzyna Minczykowska (red.), Gen. bryg. prof. dr hab. Elżbieta Zawacka ( ). Materiały do biografii, Toruń 2010, ss. 167 (rec. Alina Matlakiewicz) Andrzej Rozmus (red.), Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego, Warszawa 2010 (rec. Przemysław Ziółkowski) Ewa Sarzyńska, Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych, Lublin 2010, ss. 210 (rec. Alicja Szostkiewicz) Sylwia Słowińska (red.), Dyskursy Młodych Andragogów, t. 12, Zielona Góra 2011, ss. 249 (rec. Kinga Majchrzak) Monika Sulik, Kobiety w nauce. Podmiotowe i społeczno-kulturowe uwarunkowania, Katowice 2010, ss. 211 (rec. Joanna Wawrzyniak) Zygmunt Wiatrowski, Ireneusz Pyrzyk (red.), Nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy, t. 1, Zygmunt Wiatrowski, Iwona Mandrzejewska-Smól, Andrzej Aftański (red.), Nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy, t. 2, Włocławek 2010 (rec. Agata Szwech) Rocznik Andragogiczny 2010, Warszawa Płock 2010 (rec. Anna Matusiak) Felieton Rok 2011 Józef Półturzycki Lista recenzentów Sprostowanie

9 INHALTSVERZEICHNIS Andragogisches Jahrbuch 2011 Einführung Jubiläum von Prof. dr Wiltrud Gieseke Hanna Solarczyk: Generationen und Persönlichkeiten in der deutschen Erwachsenenpädagogik Wiltrud Gieseke Wiltrud Gieseke: Programme und Programmforschung als spezifisches Steuerungswissen für Weiterbildungsorganisationen? I. Analysen und Forschungen in der Erwachsenenbildung Olga Czerniawska: Dilemmas der Andragogik Elżbieta Woźnicka: Identität des Erwachsenen und die Aufgaben der Erwachsenenpädagogik Alina Matlakiewicz: Ambivalenzen im Erwachsenenlernen Alicja Jurgiel: Kampf um Änderung des Status und (Ohn)macht der Bildung im Lichte der Lernerfahrungsanalyse der Frauen. Biographische Studie Urszula Tabor: Die Frage der Wandel und die Möglichkeit der Verwendung von Coaching in der Erwachsenenbildung Roksana Neczaj-Świderska: Theoretische Kontexte des didaktischen Arrangaments von E-Learning Agnieszka Kozerska: Selbstbildung von Studenten der Pädagogik Typologieprobe Czesław Kustra, Małgorzata Kowalczyk: Selbstsorge als Ziel der andragogischen Wechselwirkungen Artur Fabiś: Tod im Prozess des lebenslangen Lernens II. Verschiedene Aspekte der Erwachsenenbildung Reise durch Zeit und Raum Eleonora Sapia-Drewniak: Dr. Stefania Mazurek die Organisatorin der Repolonisierungsschule in Opole Jan Wnęk: Bauernbildung in den Landwirtschaftskursen in den Jahren Sylwia Słowińska: Erwachsenenlernen in der deutschen Systemkonstruktivistischen Reflexion Stephanie R. Jayanandhan: John Dewey und die Raumpädagogik Beata Pietkiewicz-Pareek: Essentialismus und sozialer Rekonstruktivismus in Indien Aneta Słowik: Lernen im Exil drei Wellen der polnischen Einwanderern

10 Tomasz Maliszewski: Eine Seiter aus der Geschichte einer internationalen Idee: Heimvolkshochschule als Ort der kulturen Erwachsenenbildung in der Region III. Projektberichte Joanna Michalak: Führung im Lernen: Formationserfahrung im Leben von Schuldirektoren und ihre Berufsentwicklung Katarzyna Jurzysta, Monika Staszewicz: Das europäische Projekt der Professionalisierung von Erwachsenenbildnern Małgorzata Malec: Landschaften des Lebens in den Biographien und Porträts der polnischen Senioren Einwanderer in Schweden Joanna K. Wawrzyniak: Lernen der Arbeitslosen am Beispiel des Kurses Häusliche Pflege im Rahmen des Projekts Professionele Betreung IV. Aktualitäten Aus der Todeskarte: Tadeusz Nowacki, Wincenty Okoń Doktorpromotion: Roksana Neczaj-Świderska V. Berichte Izabela Ewa Kurek: V. Lodzer Biographische Konferenz Biographie und Biographieforschung Bildungsboigraphien, Łódź, Łukasz Tomczyk: Sozio-kulturelle Bereiche des Erwachsenenlernens, Zakopane, Ewa Przybylska: XIII. Deutscher Volkshochschultag, Berlin, Małgorzata Oleniacz: XIII. Sommerschule für junge Andragogen und Berater, Wrocław, Iwona Murawska: V. Thorner Pädagogische Studentenkonferenz, Pädagoge des 21. Jahrhunderts auf dem Weg zur Innovation, Toruń, Ewa Kula: Lebenslanges Lernen. Weiterbildung für eine nachhaltige Entwicklung, St. Petersburg, Anetta Pereświet-Sołtan: Berufs-und Karriereberatung. Die Herausforderungen und neue Horizonte, Padua, Anna Frąckowiak: XX. Didaktische Konferenz Die Stimme der Tradition die Stimme der Moderne. Die Bedürfnisse und Entwicklungsperspektiven der Didaktik den Ländern Mittel-und Osteuropa, Płock, Małgorzata Zielińska, Piotr Kowzan: Die internationale Konferenz: Erwachsenenbildung auf dem Lande: neue alte Herausforderungen anlässlich 90 Jahre der Volkshochschulbewegung in Polen, Wieżyca,

11 Joanna Łaszyn: Erwachsenenbildung angesichts des Individuums und benachteiligter Gruppen für den sozialen Zusammenhalt, Kraków, Emilia Aksamit, Kinga Majchrzak: VI. Bürgerkongress: Welsche Entwicklung? Welche Bildung im 21. Jahrhundert? Die große Neubewertung, Warszawa, Sylwia Baranowicz: Pädagogische Aspekte der Sozialpolitik des Staates gegenüber den Frauen, Zakopane, Przemysław Ziółkowski: Wie effektiv lehren? Warschau, Beata Liszewska: 90 Jahre von NIACE Nationalem Institut für Permanente Erwachsenenbildung in Groβbritanien Tomasz Maliszewski: Die Aktivität des Vorstands der Akademischen Andragogikgesellschaft im Jahr VI. Einladungen Lodzer Konferenz Biographie und Biographieforschung typische und einzigartige Bildungsbiographien, Łódź, Lernen zwischen den Generationen in der Theorie, Forschung und Praxis, Łódź, XIV. Sommerschule für junge Andragogen und Berater, Zielona Góra, XXI. Didaktische Konferenz Modernisierung der Lehrerausbildung in Polen, Płock, VII. Buchbesprechungen Henryk Bednarczyk (Hrsg.), Leben und Lernen für erfolgreiche Zukunft: die Kraft der Erwachsenenbildung, Radom 2010 Joanna Masłowska, Hanna Pośpiech Ronald Barnett, Being a University, Routledge, London New York 2011 Anna Frąckowiak Elżbieta Dubas, Wojciech Świtalski (Hrsg.), Lernen aus der (eigenen) Biographie, Łódź 2011 Liliana Tomaszewska Anna Frąckowiak (Hrsg.), Seniorinnen der Andragogik, Radom 2011 Witold Wojdyło Anna Frąckowiak, Józef Półturzycki (Hrsg.), Erwachsenenbildung in ausgewählten Ländern außerhalb Europas, Bd. 2, Warszawa 2011 Artur Fabiś Paulo Freire, Pӓdagogik der Autonomie. Notwendiges Wissen für die Bildungspraxis, Waxmann, Münster / New York / München / Berlin 2008 Hanna Kostyło

12 Stefan M. Kwiatkowski, Joanna Michalak (Hrsg.), Bildungsführung in der Theorie und Praxis, Warszawa 2010 Hanna Solarczyk Monographie aus St. Petersburg zur Weiterbildung als Beispiel der russisch-polnischen Zusammenarbeit, St. Petersburg 2011 Tomasz Maliszewski Jarosław Michalski, Pädagogik des Lebenssinnes, Toruń 2011 Piotr Kostyło Katarzyna Minczykowska (Hrsg.), Gen. Prof. Elżbieta Zawacka ( ). Materialien für die Biographie, Toruń 2010 Alina Matlakiewicz Andrzej Rozmus (Hrsg.), Perfekter Vortragender. Handbuch des akademischen Lehrers, Warszawa 2010 Przemysław Ziółkowski Ewa Sarzyńska, Berater für Arbeitslosen, Lublin 2010 Alicja Szostkiewicz Sylwia Słowińska (Hrsg.), Diskurse der jungen Andragogen, Bd. 12, Zielona Góra 2011 Kinga Majchrzak Monika Sulik, Frauen in der Wissenschaft. Die subjektiven und soziokulturellen Bedingungen, Katowice 2010 Joanna Wawrzyniak Zygmunt Wiatrowski, Ireneusz Pyrzyk (Hrsg.), Der Erziehungswissenschaften in der Perspektive der Wissens- und Arbeitsgesellschaft, Bd. 1, Zygmunt Wiatrowski, Iwona Mandrzejewska-Smól, Andrzej Aftański (Hrsg.), Der Erziehungswissenschaften in der Perspektive der Wissens- und Arbeitsgesellschaft, Bd. 2, Włocławek 2010 Agata Szwech Andragogisches Jahrbuch 2010, Warszawa 2011 Anna Matusiak Feuilleton Jahr 2011 Józef Półturzycki Gutachterliste Richtigstellung

13 Contents Andragogy Yearbook 2011 Introduction Prof. dr Wiltrud Gieseke s Jubilee Hanna Solarczyk: Generations and individuals in German andragogy Wiltrud Gieseke Wiltrud Gieseke: Programs and programm s research as a specific knowledge stering adult education institutions? I. Analysis and research in adult education Olga Czerniawska: Dilemmas in andragogy Elżbieta Woźnicka: The identity of an adult and tasks of andragogy Alina Matlakiewicz: Ambivalence in adult learning Alicja Jurgiel: The struggle for changing the status versus power (lessness) of education in the light of the analysis of women s educational experiences. A biographical study Urszula Tabor: The issue of change and the possibilities of introducing coaching into the education of adults Roksana Neczaj-Świderska: The theoretical contexts of teaching design e-learning courses Agnieszka Kozerska: Self-education of students in the scope of didactic process at higher education school a trial of typology Czesław Kustra, Małgorzata Kowalczyk: Self care an aim of pedagogic activities Artur Fabiś: Death in the whole-life education process II. Faces of adult education travelling in time and space Eleonora Sapia-Drewniak: Dr Stefania Mazurek, the organizer of the re-polonizing grammar comprehensive school in Opole Jan Wnęk: The education of farmers at specialist agricultural farming courses in the years Sylwia Słowińska: Adult Learning in the Systemic Constructivist Approach in Germany Stephanie R. Jayanandhan: John Dewey and a pedagogy of place Beata Pietkiewicz-Pareek: Essentialism and social reconstructionism in India Aneta Słowik: Learning abroad of the three Polish waves of emigration

14 Tomasz Maliszewski: A page from the history of a certain international educational idea: folk high school as a place of cultural education in the region III. Projects reports Joanna Michalak: Leadership for learning: Formative experiences in headteachers lives and their professional development Katarzyna Jurzysta, Monika Staszewicz: European project professional development of adult educators Małgorzata Malec: Report of the project: Landscapes of life in biographies and portrays of Polish seniors immigrants to Sweden Joanna K. Wawrzyniak: Adults unemployed learning during participation in Home care course within Professional Care Project IV. Current events Mourning card: Tadeusz Nowacki, Wincenty Okoń Ph.D. degrees: Roksana Neczaj-Świderska V. Reports Ewa Izabela Kurek: The 5th Biographical Conference in Lodz Biography and research into biography Educational biographies, Łódź, Łukasz Tomczyk: Social and cultural areas of adult learning, Zakopane, Ewa Przybylska: The 13th Congress of German popular high schools: summarizing achievements and trading way to the future, Berlin, Małgorzata Oleniacz: The 13th Young Adragogists and Advisers Summer School, Wrocław, Iwona Murawska: The 5th Educational Students Conference, Educator in the 21st century and ways of innovations, Toruń, Ewa Kula: Lifelong education. Lifelong education for permanent development, Sankt Petersburg, 2 4 czerwca Anetta Pereświet-Sołtan: Vocational projects and career guidance. Challenges and new horizons, Padwa, Anna Frąckowiak: The 20th Didactic Conference Voice of tradition voice of modernity. Needs and perspectives of didactics development in Central and Eastern European countries, Płock, Małgorzata Zielińska, Piotr Kowzan: International Conference Adult education in the village: new old challenges on the 90th anniversary of folk high schools movement in Poland, Wieżyca

15 Joanna Łaszyn: Adult education in the face of individual and marginalized groups towards social sustainability, Kraków, Emilia Aksamit, Kinga Majchrzak: The 6th Citizens Congress What development, what education in the 21st century the great re-valuation, Warszawa Przemysław Ziółkowski: How to teach effectively? Warszawa, Sylwia Baranowicz: Educational aspects of the state s social policy for women, Zakopane, Beata Liszewska: 90 years of NIACE Tomasz Maliszewski: Report from Academic Andragogy Society Board s activity in VI. Invitations The 6th Lodz Biographical Conference Biography and research into biographies Typical and exceptional educational biographies, Łódź, Intergenerational learning in theory, research and practice, Łódź, The 14th Young Andragogists and Advisers Summer School, Zielona Góra, The 21st Didactic Conference Modernizing teacher s training in Poland, Płock, VII. Reviews Henryk Bednarczyk (ed.), Living and Learning for a Viable Future: The Power of Adult Learning, Radom 2010, pp. 279 reviewed by Joanna Masłowska, Hanna Pośpiech Ronald Barnett, Being a University, Routledge, London New York 2011 reviewed by Anna Frąckowiak Elżbieta Dubas, Wojciech Świtalski (eds.), Learning form (one s own) Biography, Łódź 2011 reviewed by Liliana Tomaszewska Anna Frąckowiak (ed.), Senior Women of Polish Andragogy, Radom 2011 reviewed by Witold Wojdyło Anna Frąckowiak, Józef Półturzycki (eds.), Adult Education in Selected Non-European Countries, vol. 2, Warszawa 2011 reviewed by Artur Fabiś Paulo Freire, Pӓdagogik der Autonomie. Notwendiges Wissen für die Bildungspraxis, Waxmann, Münster/New York/München/Berlin 2008 reviewed by Hanna Kostyło Stefan M. Kwiatkowski, Joanna Michalak, (eds.), Educational Leadership in Theory and Practice, Warszawa 2010 reviewed by Hanna Solarczyk

16 Petersburgian monography on lifelong education as an example of Polish-Russian andragogical co-operation reviewed by Tomasz Maliszewski Jarosław Michalski, Pedagogy of Sense of Life, Toruń 2011 reviewed by Piotr Kostyło Katarzyna Minczykowska (ed.), General Professor Elżbieta Zawacka ( ) Documents for Biography, Toruń 2010, pp. 167 reviewed by Alina Matlakiewicz Andrzej Rozmus (ed.), The Perfect Lecturer. Academic Teacher s Handbook, Warszawa 2010 reviewed by Przemysław Ziółkowski Ewa Sarzyńska, Vocational Adviser for the Unemployed, Lublin 2010, pp. 210 reviewed by Alicja Szostkiewicz Sylwia Słowińska (ed.), Young Andragogists Discourses, vol. 12, Zielona Góra 2011, pp. 249 reviewed by Kinga Majchrzak Monika Sulik, Women in Science. Subjective and Social-Cultural Conditions, Katowice 2010, ss. 211 reviewed by Joanna Wawrzyniak Zygmunt Wiatrowski, Ireneusz Pyrzyk (eds.), Pedagogy as Science in the Perspective of Knowledge and Work Society, vol. 1, Zygmunt Wiatrowski, Iwona Mandrzejewska-Smól, Andrzej Aftański (eds.), Pedagogy as Science in the Perspective of Knowledge and Work Society, vol. 2, Włocławek 2010 reviewed by Agata Szwech Andragogy Yearbook 2010, Warszawa 2010 reviewed by Anna Matusiak Feuilleton Year 2011 Józef Półturzycki List of reviewers Rectification

17 WPROWADZENIE Przekazujemy członkom Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego oraz wszystkim zainteresowanym teorią i praktyką edukacji dorosłych kolejny XVIII już tom Rocznika Andragogicznego. Na jego zawartość składają się trzy działy, w których zamieszczono dwadzieścia tekstów naukowych dotyczących różnych zagadnień i wymiarów andragogiki i edukacji dorosłych autorów z Polski i zagranicy oraz jak zwykle bogate działy informujące o nowych wydawnictwach i wydarzeniach, jakie były udziałem andragogów w 2011 r. Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dwóch wielkich polskich pedagogów: prof. Tadeusza Nowackiego i prof. Wincentego Okonia, którzy po długim i pracowitym życiu odeszli z naszego świata, pozostając w żywej pamięci swoich bliskich, uczniów oraz kolejnych pokoleń pedagogów. Wspomnienia o nich zamieszczają w Roczniku prof. Urszula Jeruszka oraz prof. Józef Półturzycki uczniowie i współpracownicy zmarłych uczonych. W 2011 roku pożegnaliśmy też Hannę Świdę-Ziembę wybitną profesorkę socjologii i pedagogiki, działaczkę opozycji w PRL, autorytet w dziedzinie badań nad młodzieżą i niekwestionowany autorytet moralny oraz Edmunda Trempałę cenionego pedagoga społecznego. W roku wydania Rocznika Andragogicznego informujemy o jubileuszu 65-lecia prof. Wiltrud Gieseke niemieckiej badaczki edukacji dorosłych z Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie, która od 20 lat aktywnie współpracuje z polskimi andragogami. Hanna Solarczyk omawia jej sylwetkę i dorobek na tle czterech powojennych generacji andragogów w Niemczech. Natomiast prof. W. Gieseke przekazała nam z tej okazji swój najnowszy tekst na temat badania programów instytucji edukacji dorosłych. Pierwszy dział Rocznika Andragogicznego 2011 otwierają już tradycyjnie teksty poświęcone współczesnym teoretycznym analizom i empirycznym badaniom edukacji dorosłych. Rozpoczynamy go od tekstu Olgi Czerniawskiej na temat aktualnych dylematów andragogiki widzianych oczyma doświadczonej badaczki edukacji dorosłych. Koresponduje z nim artykuł Elżbiety Woźnickiej o tożsamości człowieka dorosłego w kontekście zadań andragogiki. Kolejne teksty: Aliny Matlakiewicz, Alicji Jurgiel i Urszuli Tabor traktują o procesie uczenia się dorosłych: ambiwalencjach oraz uwarunkowaniach zmiany jako (nie)możliwym celu oddziaływań andragogicznych. Roksana Neczaj-Świderska (o której doktoracie informujemy także w dziale aktualia) omawia projektowanie dydaktyczne kursów e-learningowych w kontekście teorii behawioralnej, humanistycznej i konstruktywistycznej. Agnieszka Kozerska prezentuje bardzo ciekawe wyniki badań na temat samokształcenia studentów, wyróżniając cztery grupy studentów, tj. takich, którzy samokształcenie (naukę własną) traktują jako: środek do uzyskania zaliczenia (21%

18 badanych), twórcze rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych (30% badanych), obowiązek, powinność i zadanie do wykonania (35%) oraz kulę u nogi (16% badanych). Czesław Kustra i Małgorzata Kowalczyk analizują pojęcie samokształcenia jako cel oddziaływań andragogicznych, a Artur Fabiś rozpatruje śmierć w procesie całożyciowego uczenia się. Drugi dział Rocznika Andragogicznego zawiera teksty, które pokazują różne oblicza edukacji dorosłych dzięki odniesieniom do różnych momentów historycznych oraz miejsc w teorii i praktyce. Podróż w czasie zapewniają teksty Eleonory Sapii-Drewniak o dr Stefanii Mazurek organizatorce liceum repolonizacyjnego w Opolu, Jana Wnęka o kształceniu rolników w latach oraz Tomasza Maliszewskiego, którego tekst jest klamrą dla całości rozważań tego działu, łącząc zagadnienia czasu (w przeszłości i współcześnie) i miejsca (edukacji kulturalnej w regionie) uniwersytetu ludowego. Natomiast pozostałe teksty dotyczą problematyki miejsca w teorii (Stephanie R. Jayannandhan), esencjalizmu i społecznego rekonstruktywizmu w Indiach (Beata Pietkiewicz-Pareek) oraz specyfiki uczenia się trzech fal emigracji w Wielkie Brytanii (Aneta Słowik). Trzeci dział tworzą raporty z projektów na temat: przywództwa w uczeniu się na przykładzie dyrektorów szkół Joanny Michalak, profesjonalizacji edukacji dorosłych Katarzyny Jurzysty i Moniki Staszewicz, biografii i portretów polskich seniorów-imigrantów w Szwecji Małgorzaty Malec i uczenia się dorosłych bezrobotnych na przykładzie kursu opieka domowa Joanny K. Wawrzyniak. Zapraszamy do ich lektury! Zgodnie z ideą rocznika dokumentowania życia naukowego andragogów bogaty jest dział aktualiów, w którym zamieszczamy trzynaście sprawozdań z konferencji i seminariów, jakie odbyły się w 2011 roku, tekst o 90. Rocznicy NIACE Narodowego Instytutu Ustawicznej Edukacji Dorosłych w Wielkiej Brytanii oraz sprawozdanie z działalności Zarządu Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego w 2011 r. Poza tym zamieszczamy trzy zaproszenia na imprezy naukowe organizowane w 2012 roku oraz szesnaście recenzji ważnych pedagogicznych i andragogicznych pozycji książkowych. Przy tej okazji bardzo dziękujemy niestrudzonym kronikarzom Rocznika Andragogicznego, którzy corocznie podejmują się tego nie zawsze docenianego trudu dla dobra naszych czytelników. Tradycyjnie Rocznik kończy felieton o ważnych wydarzeniach i rocznicach w roku 2011 roku autorstwa Józefa Półturzyckiego, dopełniając treść każdego rocznika w jego kronikarskim wymiarze. W 2011 roku podjęliśmy starania dostosowujące Rocznik Andragogiczny do wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, składając ankietę aplikacyjną dla celów ewaluacji czasopism w serwisie Polskiej Bibliografii Naukowej (https://pbn.nauka.gov.pl/), a teraz czekamy na jej wynik. Zgodnie z wytycznymi MNiSW dokonaliśmy zmian dotyczących redakcji Rocznika, o czym informujemy na stronie redakcyjnej niniejszego tomu

19 Rocznika Andragogicznego. W tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować dotychczasowym członkom redakcji Rocznika za istotny wkład, jaki wnieśli w jego tworzenie w ostatnich latach, licząc na dalszą współpracę. Przyjęliśmy nowe zasady recenzowania, opierając się na anonimowym systemie recenzenckim w oparciu o listę recenzentów, którą publikujemy na ostatnich stronach tego tomu Rocznika. O zmianach, jakie wprowadziliśmy i nowych zasadach zgłaszania tekstów do publikacji i recenzowania informujemy szczegółowo na nowej stronie Rocznika, dostępnej na Zapraszamy do odwiedzania tej strony, gdzie znajdują się także archiwalne tomy Rocznika Andragogicznego oraz do lektury najnowszego wydania Rocznika Andragogicznego Redakcja

20 20 Hanna Solarczyk

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI. Pedagogika XXIV. Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 392

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI. Pedagogika XXIV. Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 392 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI Pedagogika XXIV Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 392 Toruń 2009 spis treści OD REDAKCJI..................................................

Bardziej szczegółowo

Bibliografia podmiotowa

Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp / 11. Introduction / 23

Spis treści. Wstęp / 11. Introduction / 23 Spis treści Wstęp / 11 Introduction / 23 I II III Tożsamość nauczyciela i ucznia w płynnej nowoczesności / 35 Wstęp / 37 Doskonalenie zawodowe nauczycieli / 38 Formy i treści doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI PROFESORA JÓZEFA PÓŁTURZYCKIEGO (wykaz obejmuje książki autorskie, współautorskie oraz redakcje naukowe)

WYKAZ PUBLIKACJI PROFESORA JÓZEFA PÓŁTURZYCKIEGO (wykaz obejmuje książki autorskie, współautorskie oraz redakcje naukowe) Studia Dydaktyczne 26/2014 ISSN 1230-1760 WYKAZ PUBLIKACJI PROFESORA JÓZEFA PÓŁTURZYCKIEGO (wykaz obejmuje książki autorskie, współautorskie oraz redakcje naukowe) Rok 1966 Józef Półturzycki, O technice

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Kształcenie na odległość - opis przedmiotu

Kształcenie na odległość - opis przedmiotu Kształcenie na odległość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kształcenie na odległość Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDP-KSOD Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996 2014 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Aktywność seniorów

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Pedeutologia - opis przedmiotu

Pedeutologia - opis przedmiotu Pedeutologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedeutologia Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDD-PD-C_pNadGenVB3PI Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika / Edukacja

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM VI: 2015 NR 1(10) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM VI: 2015 NR 1(10) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM VI: 2015 NR 1(10) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Wydawnictwo Naukowe ChAT Warszawa 2015 RADA NAUKOWA: Jaroslav

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 Stefan M. Kwiatkowski Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Pracy Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 W latach 2011-2015 Zespół Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r.

Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r. Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r. Agenda Tematyka badawcza Udział w grantach Udział w konferencjach Planowane wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Kwalifikacje naukowe: Magisterium: 1963 Doktorat: 1971 Habilitacja: 1978 Profesor nadzwyczajny: psychologia, UAM Katedra Psychologii, Wydział Filozoficzno Historyczny,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Część I. PORADNICTWO ZAWODOWE JAKO OBSZAR WIEDZY I PRAKTYKI Rozdział 1. Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego Daniel Kukla

WSTĘP Część I. PORADNICTWO ZAWODOWE JAKO OBSZAR WIEDZY I PRAKTYKI Rozdział 1. Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego Daniel Kukla SPIS TREŚCI: WSTĘP Część I. PORADNICTWO ZAWODOWE JAKO OBSZAR WIEDZY I PRAKTYKI Rozdział 1. Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego Daniel Kukla 1. W kręgu wyjaśnień terminologicznych związanych z poradnictwem

Bardziej szczegółowo

dr Monika Baryła-Matejczuk

dr Monika Baryła-Matejczuk dr Monika Baryła-Matejczuk 1. Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego: 1. Doktorat z psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2015) Osobowościowe korelaty ponadstandardowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa W serii Edukacja Międzykulturowa przygotowywanej w kolejnych latach przez Społeczny Zespół Badań Kultury i Oświaty Pogranicza, Zakład Pedagogiki Ogólnej,

Bardziej szczegółowo

LITERATURA PODSTAWOWA Dla osób przystępujących do egzaminu kierunkowego z pedagogiki (przed obroną pracy doktorskiej)

LITERATURA PODSTAWOWA Dla osób przystępujących do egzaminu kierunkowego z pedagogiki (przed obroną pracy doktorskiej) LITERATURA PODSTAWOWA Dla osób przystępujących do egzaminu kierunkowego z pedagogiki (przed obroną pracy doktorskiej) 1. Callo, Ch., (2006). Modele wychowania, w: Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu,

Bardziej szczegółowo

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-IPE-C_genMXZ8N Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany

Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany Pedagogika autorytarna Geneza, modele, przemiany Małgorzata Kosiorek Pedagogika autorytarna Geneza, modele, przemiany Oicyna Wydawnicza Impuls Kraków 2007 Copyright by Oicyna Wydawnicza Impuls, Kraków

Bardziej szczegółowo

Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen. Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami. Interdisciplinary Polish Studies 1

Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen. Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami. Interdisciplinary Polish Studies 1 Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami Interdisciplinary Polish Studies 1 Dagmara Jajeśniak-Quast, Laura Kiel, Marek Kłodnicki (Hg./red.)

Bardziej szczegółowo

510 Contributors. of Cracow, Poland.

510 Contributors. of Cracow, Poland. Autorzy tomu BŁASZCZYK Piotr, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Dydaktyki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki UP. E-mail: pb@up.krakow.pl BOŻEK Hubert, doktorant

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Seminarium doktorskie Marketing i jego rola we współczesnym biznesie Tryb studiów: niestacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów:

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły

O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły Opracowanie: dr Małgorzata Walkiewicz-Krutak Artykuł: Maria Grzegorzewska wśród nas Autor: Janina Doroszewska Rok wydania: 1967 Czasopismo: Szkoła Specjalna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie

Szanowni Państwo. Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie Szanowni Państwo Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową pod patronatem

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19 Spis treści Wstęp / 13 Introduction / 19 I II III IV Zasady dydaktyczne procesu kształcenia w uniwersytecie / 27 Istota i geneza zasad dydaktycznych oraz ich klasyfikacja / 30 Treści zasad dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe - opis przedmiotu

Poradnictwo zawodowe - opis przedmiotu Poradnictwo zawodowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Poradnictwo zawodowe Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-PZ-W_pNadGen8G45P Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja społeczna jako strategia rozwiązywania sytuacji kryzysowych

Rewitalizacja społeczna jako strategia rozwiązywania sytuacji kryzysowych Rewitalizacja społeczna jako strategia rozwiązywania sytuacji kryzysowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rewitalizacja społeczna jako strategia rozwiązywania sytuacji kryzysowych

Bardziej szczegółowo

Polacy i Niemcy w Europie

Polacy i Niemcy w Europie Polacy i Niemcy w Europie Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM otwiera nabór na studia drugiego stopnia Polacy i Niemcy w Europie Studia mają na celu zapoznanie studentów z problematyką związków

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność rodzicielska jako wartość

Odpowiedzialność rodzicielska jako wartość Odpowiedzialność rodzicielska jako wartość Teoria i praktyka Redakcja naukowa Urszula B. Kazubowska Toruń 2010 1 Recenzenci: dr hab. Tomasz Biernat profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dr

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1 Rocznik Pedagogiczny 37/2014 PL ISSN 0137-9585 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1 Konferencja Naukowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego e-repetytorium Spis treści I. Ramowy plan nauczania 1. Cel studiów

Bardziej szczegółowo

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej.

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej. Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie I stopnia PEDAGOGIKA. SPECJALNOŚĆ: Edukacja Dorosłych i Marketing Społeczny

Studia licencjackie I stopnia PEDAGOGIKA. SPECJALNOŚĆ: Edukacja Dorosłych i Marketing Społeczny Studia licencjackie I stopnia PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: Edukacja Dorosłych i Marketing Społeczny Charakterystyka specjalności EDiMS Studenci poznają podstawowe prawidłowości rozwojowe ludzi dorosłych, jak

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11 SPIS TREŚCI WSTĘP (Wiesław Stawiński)........................ 9 ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)..................11 1.1. Problemy globalizacji........................

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Rocznik studiów 2012/13 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy wychowania

Teoretyczne podstawy wychowania Teoretyczne podstawy wychowania 1. Wychowanie człowieka na tle różnych epok 2. Przedmiotowy wymiar wychowania 3. Podstawowe kategorie procesu wychowania 4. Proces wychowania i jego istota 5. Determinanty

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE BIOGRAFII EDUKACYJNEJ

ZNACZENIE BIOGRAFII EDUKACYJNEJ ZNACZENIE BIOGRAFII EDUKACYJNEJ W EDUKACJI DOROSŁYCH GDYNIA. 10.06.2014 uwarunkowania rynkowe uwarunkowania behawioralne uwarunkowania społeczne CZŁOWIEK jego historia życia i historia uczenia się uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO (KOD 233011) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Nauczyciel języka niemieckiego to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-K-BwP studia stacjonarne w/sem. Zajęcia zorganizowane: 20h/20h - 1,7 Praca własna studenta: 10h - 0,3

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-K-BwP studia stacjonarne w/sem. Zajęcia zorganizowane: 20h/20h - 1,7 Praca własna studenta: 10h - 0,3 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Pielęgniarstwo Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Ewa Marynowicz-Hetka - Pedagogika społeczna. T. 1. Spis treści

Księgarnia PWN: Ewa Marynowicz-Hetka - Pedagogika społeczna. T. 1. Spis treści Księgarnia PWN: Ewa Marynowicz-Hetka - Pedagogika społeczna. T. 1 Spis treści Przedmowa 11 CZE ŚĆ I PODSTAWY EPISTEMOLOGICZNE, ONTOLOGICZNE I AKSJOLOGICZNE DYSCYPLINY ORAZ KATEGORIE POJE CIOWE PEDAGOGIKI

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Wykłady: 20 godziny Seminaria: 10 godzin Ćwiczenia: 10 godzin

Wykłady: 20 godziny Seminaria: 10 godzin Ćwiczenia: 10 godzin Jednostka prowadząca kierunek: Zakład Zdrowia Publicznego Kierunek: Zdrowie publiczne Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna III rok I 0 studia stacjonarne Pedagogika zdrowia Punkty ECTS: Wykłady: 20 godziny

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Lp. K_W01 K_W02 Nazwa Wydziału: Wydział Filozoficzny Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: I Rok 1. Zajęcia obowiązkowe Typ zajęć Razem godz. Forma zaliczenia Pkt. ECTS a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki

Bardziej szczegółowo

Pedagogika porównawcza - opis przedmiotu

Pedagogika porównawcza - opis przedmiotu Pedagogika porównawcza - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika porównawcza Kod przedmiotu 05.7-WP-PEDD-PEDP-C_pNadGen7JBIM Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Wykład monograficzny: E-learning Kod przedmiotu

Wykład monograficzny: E-learning Kod przedmiotu monograficzny: E-learning - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu monograficzny: E-learning Kod przedmiotu 16.9-WP-PEDD-MEL-W_pNadGenJKBAH Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Szkoła Zawód Praca nr 9/2015

Szkoła Zawód Praca nr 9/2015 Szkoła Zawód Praca nr 9/2015 Redaktor Naczelny Ryszard Gerlach Sekretarz Redakcji Renata Tomaszewska-Lipiec Członkowie Rady Redakcyjnej Tadeusz Aleksander Augustyn Bańka Waldemar Furmanek Marek Gawrysiak

Bardziej szczegółowo

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Pod redakcją naukową Martyny Pryszmont-Ciesielskiej Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Ewa Bandura. Nauczyciel jako mediator Kulturowy (seria: Język a komunikacja 13)

Ewa Bandura. Nauczyciel jako mediator Kulturowy (seria: Język a komunikacja 13) Słowo wstępne Wstęp CZĘŚĆ TEORETYCZNA Rozdział I. Komponent kulturowy w edukacji językowej 1. Definiowanie pojęcia kultura 1.1. Ewolucja pojęcia kultura w naukach humanistycznych i społecznych 1.2. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Zacznijmy od diagnozy zadania pracowników bibliotek odpowiedzialnych za wspomaganie pracy szkół.

Zacznijmy od diagnozy zadania pracowników bibliotek odpowiedzialnych za wspomaganie pracy szkół. Zacznijmy od diagnozy zadania pracowników bibliotek odpowiedzialnych za wspomaganie pracy szkół. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Oświata dorosłych na świecie Nadesłał Edyta Dobek

Oświata dorosłych na świecie Nadesłał Edyta Dobek Oświata dorosłych na świecie Nadesłał Edyta Dobek OŚWIATA DOROSŁYCH NA ŚWIECIEZestawienie bibliograficzne Wydawnictwa zwarte - Dorośli uczą się inaczej : andragogiczne podstawy kształcenia ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Andragogika. Edukacja dorosłych

Andragogika. Edukacja dorosłych Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Andragogika. Edukacja dorosłych - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995 2015 (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Pedagogiczne

Przygotowanie Pedagogiczne Przygotowanie Pedagogiczne WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie Pedagogiczne - studia na WSB w Gdyni Program studiów podyplomowych opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Kierunek studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: 1-4 2-8

Bardziej szczegółowo

ANDRAGOG Jednostka inicjująca wprowadzenie zawodu do klasyfikacji zawodów i specjalności:

ANDRAGOG Jednostka inicjująca wprowadzenie zawodu do klasyfikacji zawodów i specjalności: ANDRAGOG Jednostka inicjująca wprowadzenie zawodu do klasyfikacji zawodów i specjalności: AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE Dlaczego andragog? Zawód andragoga jest nowoczesną i społecznie oczekiwaną

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA. SPECJALNOŚĆ: Edukacja Dorosłych i Marketing Społeczny

PEDAGOGIKA. SPECJALNOŚĆ: Edukacja Dorosłych i Marketing Społeczny Studia magisterskie II stopnia dla absolwentów kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: Edukacja Dorosłych i Marketing Społeczny Charakterystyka specjalności EDiMS Studenci

Bardziej szczegółowo

Współczesne tendencje w metodologii nauk społecznych - opis przedmiotu

Współczesne tendencje w metodologii nauk społecznych - opis przedmiotu Współczesne tendencje w metodologii nauk społecznych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne tendencje w metodologii nauk społecznych Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCT-WTMS-W_pNadGenSRII1

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE Ogólnopolska Konferencja Naukowa WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE 9-10 października 2014, WROCŁAW Organizator: Zakład Socjologii Edukacji, Instytut

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012. Publikacja dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012. Publikacja dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Recenzenci: prof. dr hab. Hanna Palska prof. dr hab. Jan Poleszczuk Redaktor prowadzący: Agnieszka Szopińska Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Projekt okładki: Marta Kurczewska Copyright by Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Komunikowanie międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA OTWARTA 1/2010

EDUKACJA OTWARTA 1/2010 EDUKACJA OTWARTA 1/2010 Spis treści Agnieszka Wielgus Rola ojca w życiu dziecka O NOWY KSZTAŁT EDUKACJI Grażyna Cęcelek Rola poradnictwa zawodowego we współczesnym społeczeństwie KLASYCY PEDAGOGIKI Tomasz

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Nazwa kierunku PEDAGOGIKA Poziom I STOPIEŃ Profil PRAKTYCZNY Symbole Efekty - opis słowny Odniesienie do efektów Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH

DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH dr Anna Wawrzonek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Szkoły zawodowe Zasadnicze szkoły zawodowe Technika

Bardziej szczegółowo