B E L G I A N D A Y S O D K R Y J B E L G I Ę W P O L S C E D I S C O V E R B E L G I U M I N P O L A N D

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B E L G I A N D A Y S 6. 1 1. 2 0 1 2-2 4. 1 1. 2 0 1 2 O D K R Y J B E L G I Ę W P O L S C E D I S C O V E R B E L G I U M I N P O L A N D"

Transkrypt

1 B E L G I A N D A Y S O D K R Y J B E L G I Ę W P O L S C E D I S C O V E R B E L G I U M I N P O L A N D

2 Please join us during the Belgian Days For more information, please consult our website Zachęcamy do uczestnictwa w Dniach Belgijskich Więcej informacji na stronie

3

4 Dear Members and Friends of the Belgian Business Chamber, On behalf of the Belgian Business Chamber, I am very pleased to invite you to the 14 th edition of the Belgian Days which are, as every year, organized under the Honorary Patronage of the Ambassador of Belgium in Poland, His Excellency Mr. Raoul Delcorde. The Belgian Days are intended to strengthen not only Polish-Belgian business relationships but also our co-operation in the field of culture. In addition to the various business meetings and conferences which will provide guests with the opportunity to exchange their views and become familiar with the Polish and Belgian markets, we also offer you events dedicated to Belgian gastronomy and culture. This year s edition, however, compared to previous years, will be even more focused on the business aspects of Belgian-Polish relations. During this year s Belgian Days, we will not only share our knowledge and experiences but also award prizes for those who have contributed the most to the development of Polish-Belgian relations. On 16 th November, two awards will be presented: the Belgian Business Chamber Award and the Best Belgian Exporter Award. A very special event during Belgian Days 2012 will be the Gala Dinner, during which we will invite you to celebrate with us the 20 th anniversary of the Belgian Business Chamber. Our organization was founded in 1992 as an informal club. At first, it was a place for Belgian entrepreneurs and their families living in Poland to meet and exchange ideas. However, as time went on, we grew to be a non-profit organization and then an employers association, with objectives now which are much broader than 20 years ago. Today, the Belgian Business Chamber is a forum for exchanging experiences and providing support for business people and investors in Poland, a place of contact with various institutions and authorities and a meeting platform for the Belgian community. Owing to the wide range of our activities, the number of our members is continually growing. I would also like to thank all the sponsors and partners because without their support organization of Belgian Days would not be possible. I encourage you to read the Belgian Days 2012 booklet that contains the programme of this year s celebrations. I hope you will be able to attend at least one of the events and I look forward to seeing you there. Yours sincerely, Drodzy Przyjaciele i Członkowie Belgijskiej Izby Gospodarczej, W imieniu Zarządu Belgijskiej Izby Gospodarczej mam zaszczyt zaprosić Państwa na 14. edycję Dni Belgijskich, które, jak co roku, objął swoim Honorowym Patronatem ambasador Belgii w Polsce, Jego Ekscelencja Pan Raoul Delcorde. Dni Belgijskie mają na celu umacnianie polsko-belgijskich relacji biznesowych i współpracy na polu kultury. Oprócz różnorodnych spotkań i konferencji, które umożliwią przybyłym gościom lepsze zapoznanie się z polskim i belgijskim rynkiem oraz wzajemną wymianę doświadczeń, proponujemy Państwu wydarzenia poświęcone belgijskiej kuchni oraz kulturze. Zbliżająca się edycja, w porównaniu do poprzednich lat, będzie bardziej skoncentrowana na aspekcie biznesowym. Podczas tegorocznych Dni Belgijskich nie tylko będziemy dzielić się wiedzą lecz także nagradzać tych najbardziej zasłużonych dla rozwoju polsko-belgijskich relacji. W dniu 16 listopada wręczone zostaną dwie nagrody: Belgian Business Chamber Award oraz Best Belgian Exporter Award. Szczególny punkt w planie Dni Belgijskich 2012 stanowi uroczysta Gala, podczas której wraz z Państwem pragniemy świętować 20. urodziny Belgian Business Chamber. Nasza Instytucja została założona w 1992 roku jako nieformalny klub. Początkowo miała funkcjonować jako miejsce spotkań i wymiany poglądów dla mieszkających w Polsce belgijskich przedsiębiorców oraz ich rodzin. Jednak na drodze rozwoju przeobraziliśmy się w stowarzyszenie, a następnie w związek pracodawców, którego cele są dziś znacznie szersze niż 20 lat temu. Belgijska Izba Gospodarcza jest obecnie forum wymiany doświadczeń, wsparciem dla ludzi biznesu i inwestorów w Polsce, punktem kontaktu z różnymi instytucjami i autorytetami oraz platformą spotkań dla belgijskiej społeczności. Bogaty zakres prowadzonych przez nas działań sprawia, że liczba członków BBC stale wzrasta. Dzisiaj pragnę złożyć podziękowania wszystkim Sponsorom i Partnerom, gdyż bez ich wsparcia zorganizowanie Dni Belgijskich nie byłoby możliwe. Serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się ze szczegółowym programem Dni Belgijskich 2012, który znajdą Państwo w niniejszej broszurze. Mam nadzieję, że spotkamy się przynajmniej na jednym z naszych wydarzeń! Z wyrazami szacunku, Bruno Lambrecht President of the Belgian Business Chamber Bruno Lambrecht Prezes Belgijskiej Izby Gospodarczej

5 Dear Friends and Members of the Belgian Business Chamber, This year the Belgian Business Chamber is celebrating its 20 th anniversary. It is a very special occasion and I am delighted that the BBC has been able to prepare a wonderful programme to celebrate this event. Trade and investments are undoubtedly an indispensable element of bilateral relations. In this respect, Belgium and Poland are strong business partners. In 2011, the total figure for the bilateral trade (of goods) between our two countries amounted to billion Euros. Poland is the 11 th largest foreign client of Belgium. Belgian exports to Poland increased by 11.8% between 2010 and 2011 but Poland s exports to Belgium also increased, by 10.8%. When the BBC was created, our bilateral exchanges were more modest but Poland was already planting the seeds of a modern, diversified and dynamic economy. Today, the results are extremely impressive and I am glad that through all these years our Business Chamber was the focal point for many Belgian and Polish entrepreneurs who got to know each other better thanks to the activities of the BBC. So let s celebrate! The Belgian Days will have an impressive content this year. They will mix, as usual, business-related and cultural and festive activities. Entrepreneurs from Belgium and Poland will share experiences in a seminar, CEOs will discuss the future opportunities of Poland and what Belgium can offer in this respect, a Gala dinner will feature an awards ceremony and, on the more relaxed side, there will be an opportunity to savour Belgian dishes and to take part in an urban game in Warsaw. As always, there will be ample time for networking with captains of industry from Poland and Belgium as well as with Polish authorities. I would like to thank all the sponsors and partners who have co-operated in the preparation of the Belgian Days. We encourage you to take an active part in the Belgian Days 2012 and we hope that they will be profitable to you and to your company in the future. I look forward to meeting you at one of our events! Drodzy Przyjaciele i Członkowie Belgijskiej Izby Gospodarczej, W tym roku Belgijska Izba Gospodarcza obchodzi swoje dwudziestolecie. Jest to bardzo wyjątkowa okazja i jestem zachwycony, że Izba przygotowała tak wspaniały program, aby uczcić to wydarzenie. Handel i inwestycje są bez wątpienia niezbędnym elementem dwustronnych relacji. W tym względzie Belgia i Polska są silnymi partnerami biznesowymi. W 2011 roku ogólny handel towarami między naszymi dwoma państwami wyniósł miliardów euro. Polska jest 11. największym klientem zagranicznym Belgii. Belgijski eksport do Polski wzrósł o 11,8% między 2010 a 2011, a polski eksport do Belgii wzrósł w tym czasie o 10,8%. Kiedy Belgijska Izba Gospodarcza została stworzona, nasza wymiana handlowa była skromniejsza, ale już wtedy Polska kładła podwaliny pod nowoczesną, zróżnicowaną i dynamiczną gospodarkę. Dzisiaj efekty tych starań są niezwykle imponujące i cieszę się, że przez te wszystkie lata Belgijska Izba Gospodarcza była centrum uwagi dla wielu belgijskich i polskich przedsiębiorców, którzy mogli poznać się lepiej dzięki działalności Izby. Świętujmy więc! Dni Belgijskie są w tym roku pełne atrakcji. Jak zwykle, będą one łączyły wydarzenia biznesowe, kulturalne i czysto zabawowe. Przedsiębiorcy z Belgii i Polski podzielą się swoimi doświadczeniami podczas seminarium; Dyrektorzy naczelni będą omawiali przyszłe możliwości rozwojowe Polski, oraz co w tym względzie może zaoferować Belgia; w trakcie uroczystej gali odbędzie się ceremonia wręczenia nagród, a do tego, z mniej formalnych wydarzeń, będzie okazja skosztowania belgijskich dań i wzięcia udziału w grze miejskiej w Warszawie. Jak zawsze będzie mnóstwo czasu do nawiązania nowych kontaktów z liderami przemysłu z Polski i Belgii, a także z polskimi przedstawicielami władz. Chciałbym podziękować wszystkim sponsorom i partnerom, którzy współpracowali przy przygotowaniu Dni Belgijskich. Zachęcamy Państwa do wzięcia aktywnego udziału w Dniach Belgijskich 2012 i mamy nadzieję, że przyniosą one korzyść Państwu i Państwa firmie w przyszłości. Z niecierpliwością czekam na spotkanie z Państwem na którymś z przygotowanych przez nas wydarzeń! Raoul Delcorde Ambassador of Belgium Raoul Delcorde Ambasador Belgii

6 FLEMISH TRADE MISSION TO POLAND Date: Venue: Warsaw, Poznań Underlining the already strong presence of Belgian companies in Poland, a delegation of Flemish companies will embark on a trade mission to Warsaw (November 6-7) and Poznań (November 8-9). The focus of the mission is on construction and food and beverages. Participating companies will acquire firsthand information about the Polish market and they will have the opportunity to engage in individual meetings with buyers from the food sector, importers and distributors and representatives of retail and wholesale chains. The programme will consist of presentations by Flemish food companies, B2B individual meetings and networking events. The mission is organised by Flanders Investment & Trade (the Economic Representation of Flanders in Poland). Participating companies: Boussier, Brouwerij Roman, Collivery/Colruyt, Confiserie Trefin, Dejaeghere, Kim s Chocolates, KLI (Brouwerij Bockor), Primera Processing, Vermeiren Princeps, VLAM, Vlevy, Volys Star and Vondemolen. For further information, please contact: FLAMANDZKA MISJA HANDLOWA W POLSCE Data: Miejsce: Warszawa, Poznań Mając na uwadze fakt dotychczasowej, silnej obecności firm belgijskich w Polsce, firmy flamandzkie wyruszają na misję handlową do Warszawy (6-7 listopada br.) i Poznania (8-9 listopada br.). W tym roku skoncentrują się na branży spożywczej, z naciskiem na żywność i napoje. Firmy uczestniczące zdobędą informacje o rynku polskim z pierwszej ręki podczas indywidualnych spotkań z kupcami, importerami i dystrybutorami oraz przedstawicielami sieci detalicznych i hurtowych. W programie misji znajdują się prezentacje, spotkania indywidualne oraz spotkania nieformalne. Misja jest organizowana przez Flanders Investment & Trade (Przedstawicielstwo Handlowe Flandrii w Polsce). W misji uczestniczą: Boussier, Brouwerij Roman, Collivery / Colruyt, Confiserie Trefin, Dejaeghere, Kim s Chocolates, KLI (Brouwerij Bockor), Primera Processing, Vermeiren Princeps, VLAM, Vlevy, Volys Star and Vondemolen. Zapytania prosimy kierować na adres: ORGANISER: PARTNER:

7 FUTURE4BUILD GREEN BUILDING CONFERENCE AND EXHIBITION Date: , 9.00 am pm Venue: Warsaw EXPO XXI, Prądzyńskiego 12/14, Warsaw Plan in your FREE Future4Build visit!! Future4Build is the central business platform for the sustainable design, construction and build environments. More than just a Conference with a trade fair, Future4Build brings together communities from diverse sectors to learn, share, innovate, experience and discover the future of sustainable building and construction in Poland and neighbouring countries. We invite anyone who is interested to visit us on: conference programme created with market leaders, international experts and pioneers in the industry workshops & product presentations innovative product area, with the latest products on the Polish market future materials presented by KERAKOLL, Rockwool newest technologies for HVAC products presented by DAIKIN, Klima Therm, SPS Klima, SMAY lighting solutions presented by OSRAM, PHILIPS financial instruments around the Green Build projects presented by BOS Bank modern waste management presented by STENA, REMONDIS x and much more We invite: architects, engineers, builders, investors, facility managers, installers, consultants, contractors, planners - anyone interested in this subject! For more information, go to BBC Members get a 15% discount for the entrance to the conference and for the exhibition space. ORGANISER: FUTURE4BUILD KONFERENCJA I WYSTAWA NA TEMAT ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA Data: , 9:00-17:00 Miejsce: Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa Już dziś zaplanuj swoją wizytę na Future4Build! Future4Build jest centralną platformą biznesową poświęconą zagadnieniom budownictwa zrównoważonego. Wydarzenie skupia przedstawicieli różnych sektorów w celu uczenia się, dzielenia, doświadczenia i odkrywania przyszłości zrównoważonego budownictwa w Polsce i krajach sąsiednich. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na: konferencję, której program stworzyliśmy razem z liderami rynku, międzynarodowymi ekspertami i pionierami w segmencie technologii proekologicznych, warsztaty i prezentacje produktów, strefę innowacyjnego produktu z najnowszymi produktami dostępnymi na polskim rynku, materiały przyszłości zaprezentowane przez KERAKOLL i Rockwool, najnowsze technologie w dziedzinie HVAC prezentowane przez DAIKIN, Klima Therm, SPS Klima, SMAY, energooszczędne oświetlenie firm OSRAM i PHILIPS, produkty finansowe dedykowane zielonym inwestycjom przez Bank Ochrony Środowiska, nowoczesne zarządzanie odpadami oferowane przez firmy STENA i REMONDIS, oraz wiele innych Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem, a w szczególności architektów, inżynierów, inwestorów, deweloperów, firmy wykonawcze. Przyjdź i poznaj budownictwo przyszłości! Więcej informacji na stronie Członkowie BBC mogą skorzystać z 15% zniżki na udział w konferencji oraz na korzystanie z przestrzeni wystawowej. PARTNER: future 4 build environmental economic social legacy

8 KING S DAY Date: , 6.00 pm (invitation only) Venue: Embassy of Belgium, ul. Senatorska 34, Warsaw Every year, on 15 th November, Belgium celebrates a special day for the Belgian Royal family. Since 1886, this day has been dedicated to honouring the King and the monarchy. The tradition was started by King Leopold II who chose to organise it on his own name day. Initially it was called Day of the Dynasty or Feast of the Dynasty but in 1953 it was officially decreed that the correct name was King s Day. Every year, the Embassy of the Kingdom of Belgium in Warsaw joins in the festivities celebrating King s Day. On this special occasion, a reception will take place at the residence of the Ambassador of Belgium, the Mniszech Palace, which exactly 50 years ago was entirely reconstructed by the Kingdom of Belgium after the war. DZIEŃ KRÓLA Data: , 18:00 (wyłącznie z zaproszeniem) Miejsce: Ambasada Belgii, ul. Senatorska 34, Warszawa Belgijska rodzina królewska obchodzi wyjątkowy dzień 15 listopada. Od 1886 roku dzień ten miał na celu uhonorowanie Króla i monarchii. Tradycja ta została wprowadzona przez Króla Leopolda II, który zdecydował się świętować w dniu swoich imienin. Początkowo 15 listopada nazywany był Dniem Dynastii lub Świętem Dynastii, jednakże w 1953 ogłoszono, iż oficjalną, poprawną nazwą będzie właśnie Dzień Króla. W tym roku Ambasada Królestwa Belgii w Warszawie także przyłączy się do obchodów Dnia Króla. Na tę specjalną okazję przygotowano przyjęcie w rezydencji Ambasadora Belgii, Pałacu Mniszchów, który dokładnie 50 lat temu został po zniszczeniach wojennych całkowicie zrekonstruowany przez Królestwo Belgii. Attention: A written invitation is required to attend this reception. Uwaga: Obowiązuje pisemne zaproszenie na przyjęcie. ORGANISER:

9 SHARING EXPERIENCES CONFERENCE Date: , 8.30 am pm Venue: PAIiIZ, ul. Bagatela 12, Warsaw Tickets: Free entry, obligatory registration at The conference will focus on the current opportunities for obtaining funds for running a business in Poland. The purpose of the meeting is to share business experiences in the field. The conference will take the form of a panel discussion. Among the panelists will be representatives of Belgian companies (L&Bee, Vlassenroot, Blyweert) which have benefitted from subsidies. During the discussion, the audience will learn what problems may be encountered in obtaining and accounting grants and how to solve them. The panel discussion will be followed by a presentation on current grant programs by a senior consultant from PwC. The meeting will be held in English. Simultaneous translation will be provided by the organisers. To register for the conference, please fill in the registration form available on the website of the Belgian Business Chamber: by 13 th November KONFERENCJA SHARING EXPERIENCES Data: , 8:30-12:00 Miejsce: PAIiIZ, ul. Bagatela 12, Warszawa Bilety: wstęp wolny, obowiązkowa rejestracja na stronie Konferencja będzie dotyczyła aktualnych możliwości pozyskiwania środków na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Celem spotkania będzie dzielenie się firm swoimi doświadczeniami w danym zakresie. Konferencja będzie miała formę panelu dyskusyjnego. Wśród panelistów znajdą się reprezentanci firm belgijskich (L&Bee, Vlassenroot, Blyweert) korzystające z subsydiów. Słuchacze panelu dowiedzą się między innymi z jakimi problemami można się spotkać przy pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji oraz jak je rozwiązywać. Następnie prezentację na temat aktualnych programów grantowych poprowadzi starszy konsultant PwC. Spotkanie odbędzie się w języku angielskim. Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne. Aby zarejestrować się na konferencję należy do dnia r. wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Belgijskiej Izby Gospodarczej: ORGANISERS: PARTNER: PATRON:

10 Sharing Experiences Conference agenda: Moderator: Mateusz Walewski, PwC Agenda konferencji Sharing Experiences: Moderator: Mateusz Walewski, PwC Registration, morning coffee Conference opening - welcome speeches - Sławomir Majman, PAIiIZ - Frederik de Lepeleire, BBC Board Member Part I: Experiences in the field of getting the subsidies examples of Belgian companies - The case of Blyweert Mark Donvil, Blyweert - The case of Vlassenroot Frederik de Lepeleire, Vlassenroot - The case of L&Bee Michael Speeckaert, L&Bee Coffee break Part II: Financing investments in enterprises - a review of the available public assistance programs Magdalena Rubiś, PwC Q&A, Discussion, Closing remarks 08:30 Rejestracja uczestników, poranna kawa 09:00 Otwarcie konferencji - słowo powitalne - Sławomir Majman, prezes PAIiIZ - Frederik de Lepeleire, członek Zarządu BBC 09:10 Część I: Doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji na przykładzie firm belgijskich - Przypadek firmy Blyweert Mark Donvil, Blyweert - Przypadek firmy Vlassenroot Frederik de Lepeleire, Vlassenroot - Przypadek firmy L&Bee Michael Speeckaert, L&Bee 10:10 Przerwa kawowa 10:30 Częśc II: Dofinansowanie inwestycji w przedsiębiorstwach - przegląd dostępnych programów pomocy publicznej Magdalena Rubiś, PwC 11:30 Pytania i odpowiedzi, Dyskusja, Podsumowanie konferencji GOLD SPONSORS: SILVER SPONSORS:

11 CEO FORUM Date: , 1.00 pm pm (invitation only) Venue: Bagatela Restaurant, ul. Bagatela 12, Warsaw The CEO Forum will constitute a gathering of a select group of chief executive officers of major Belgian companies either operating on the Polish market or which are interested in doing so, as well as CEOs from Polish companies. The meeting will take the form of a business lunch. A special guest of the CEO Forum will be the Mayor of the City of Warsaw, Ms. Hanna Gronkiewicz-Waltz, who will perform a short presentation about the future outlook in Warsaw until 2030 in the fields of demography, infrastructure, construction and the development of the Vistula bank. The presentation will be followed by a moderated discussion. CEO FORUM Data: , 13:00-15:00 (wyłącznie z zaproszeniem) Miejsce: Restauracja Bagatela, ul. Bagatela 12, Warszawa CEO Forum stanowi spotkanie wybranej grupy prezesów największych belgijskich firm działających na rynku polskim bądź zainteresowanych nim, a także dyrektorów polskich przedsiębiorstw. Wydarzenie będzie miało formę biznes lunchu. Gościem specjalnym CEO Forum będzie Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, która przeprowadzi krótką prezentację na temat perspektyw rozwoju Warszawy do 2030 roku w zakresie: demografii, infrastruktury, budownictwa oraz rozwoju brzegu Wisły. Po prezentacji odbędzie się moderowana dyskusja. Attention: A written invitation is required to attend this reception. Uwaga: Obowiązuje pisemne zaproszenie. ORGANISERS: PARTNERS: EVENT SPONSORS: GOLD SPONSORS: SILVER SPONSORS:

12 GALA DINNER Date: , 7.30 pm Venue: Sofitel Warsaw Victoria Hotel, ul. Królewska 11, Warsaw Price: BBC Members 350 PLN gross/pp., Others 400 PLN gross/pp. The Gala Dinner, which will celebrate the 20 th anniversary of the Belgian Business Chamber, will gather the most eminent people in the worlds of business, diplomacy and culture. The Belgian Business Chamber Award and the Best Belgian Exporter Award 2012 will be presented. Guests will have the possibility to listen to Polish and Belgian songs interpreted by young Polish vocal talents, under the tutelage of Prof. Włodzimierz Zalewski. The participants of the Gala Dinner will also have the chance to enjoy music performed by the group Sticky Fingers. To register, please fill in the registration form on our website GALA Data: , 19:30 Miejsce: hotel Sofitel Warsaw Victoria, ul. Królewska 11, Warszawa Cena: Członkowie BBC 350 PLN brutto/os., Pozostali 400 PLN brutto/os. Gala, będąca wspaniałą okazją do świętowania 20. rocznicy założenia Belgijskiej Izby Gospodarczej, zgromadzi najwybitniejszych ludzi świata biznesu, dyplomacji i kultury. Podczas wieczoru wręczone zostaną dwie nagrody: Belgian Business Chamber Award i Best Belgian Exporter Award Goście usłyszą polskie i belgijskie piosenki w wykonaniu młodych polskich wokalistów, przygotowane pod kierunkiem prof. Włodzimierza Zalewskiego. Uczestnicy Gali będą też mieli okazję bawić się przy muzyce zespołu Sticky Fingers. W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego na naszej stronie ORGANISERS: PARTNER: EVENT SPONSOR: GOLD SPONSORS: SILVER SPONSORS:

13 BEST BELGIAN EXPORTER AWARD 2012 AWARDS CEREMONY Date: , 7.30 pm Venue: Sofitel Warsaw Victoria Hotel, ul. Królewska 11, Warsaw Price: Tickets for Gala Dinner are also valid for this event The Best Belgian Exporter Award is a prize that recognizes and honours the most successful Belgian companies exporting to Poland, in both the service and production sectors. Its goal is to promote Belgian exports to Poland, reinforce the image of Belgian companies in Poland and encourage them to invest in the Polish market. BEST BELGIAN EXPORTER AWARD 2012 CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD Data: , 19:30 Miejsce: hotel Sofitel Warsaw Victoria, ul. Królewska 11, Warszawa Cena: Obowiązują bilety na Galę Best Belgian Exporter Award jest nagrodą wyróżniającą firmy belgijskie odnoszące sukcesy w dziedzinie eksportu usług bądź dóbr na teren Polski. Jej celem jest promowanie rozwoju eksportu belgijskiego w Polsce, wzmacnianie wizerunku firm belgijskich w Polsce oraz zachęcanie do inwestowania na polskim rynku.

14 All Belgian companies that have been exporting to Poland for at least 3 years were eligible to apply for the prize which will be awarded in two categories for the best exporter of services and the best exporter of goods. Among the finalists are: Dekkers Sp. z o.o., Ghelamco Poland, Tempora SA (exporters of services) and J.Cortes N.V., Miko Pac Sp. z o.o., Reynaers Aluminium N.V. (exporters of goods). The awards ceremony will take place during the Gala Dinner on 16 th November It will be a very special occasion as this year the prize will be awarded for the very first time. Wszystkie belgijskie firmy eksportujące na teren Polski od co najmniej 3 lat mogły się ubiegać o nagrodę, która zostanie przyznana w dwóch kategoriach dla eksportera dóbr oraz dla eksportera usług. W gronie finalistów nagrody znaleźli się: Dekkers Sp. z o.o., Ghelamco Poland, Tempora SA (eksport usług) oraz J.Cortes N.V., Miko Pac Sp. z o.o., Reynaers Aluminium N.V. (eksport dóbr). Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się podczas uroczystej Gali, 16 listopada 2012 r. Wydarzenie będzie miało wyjątkowy charakter nagroda zostanie przyznana w tym roku po raz pierwszy. ORGANISER: MEDIA PATRONS: GOLD SPONSORS: SILVER SPONSORS:

15 BELGIAN/WALLOON STAND AT THE ENVIRONMENT FAIR POLEKO 2012 Date: , 9.00 am pm Venue: International Trade Fair Center, Pavilion 5, ul. Głogowska 14, Poznań For the period , Poland will receive a total of 28 billion EUR of EU funds to invest in waste recycling, renewable energies, water treatment and energy infrastructure. These funds represent a great opportunity for Poland to comply with European standards by investing in its infrastructures. This is a unique momentum for the environment sector in Poland. As Belgian companies have a worldwide recognized know-how and expertise in that sector, the Wallonia Export and Foreign Investment Agency (AWEX) is taking part in the environment fair POLEKO Poleko is the largest fair connected with the environment in Central Europe. In 2011, POLEKO, combined with the KOMTECHNIKA and GMINA fairs dedicated to municipalities, attracted visitors who met more than 700 exhibitors from 20 countries. AWEX is organising a collective stand at POLEKO gathering together various Belgian companies presenting innovative solutions in recycling, soil treatment, renewable energy, services to municipalities, etc. We invite you to visit our stand in pavilion 5 of the trade fair center. For more information, please contact: Wallonia Export and Foreign Investment Agency (AWEX) BELGIJSKIE/WALOŃSKIE STOISKO NA TARGACH OCHRONY ŚRODOWISKA POLEKO 2012 Data: , 9:00-17:00 Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon 5, ul. Głogowska 14, Poznań W latach , Polska otrzyma 28 miliardów EUR z funduszy UE na inwestycje w zakresie recyklingu odpadów, odnawialnych źródeł energii, oczyszczania ścieków i infrastruktury energetycznej. Fundusze te, zainwestowane w infrastrukturę, stanowią dla Polski nieocenioną pomoc w osiągnięciu standardów europejskich. Jest to wyjątkowy okres dla sektora ochrony środowiska w Polsce. Ponieważ firmy belgijskie dysponują uznaną na świecie technologią i doświadczeniem w tej branży, Walońska Agencja ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych (AWEX) weźmie udział w targach POLEKO Poleko to największe targi w dziedzinie ochrony środowiska w Europie Środkowej. W 2011 POLEKO, w połączeniu z targami KOMTECHNIKA i GMINA dedykowanymi gminom, zgromadziły zwiedzających, którzy spotkali się z ponad 700 wystawcami z 20 krajów. AWEX organizuje na targach POLEKO stoisko grupowe dla belgijskich firm oferujących innowacyjne rozwiązania w dziedzinie recyklingu, rekultywacji i oczyszczania gruntu, energii odnawialnych, usług dla gmin, itp. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska w pawilonie 5 centrum targowego. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt: Walońska Agencja ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych (AWEX) ORGANISER: PARTNER:

16 EUROSHORTS FESTIVAL FILM AN APPETITE FOR CHOCOLATE Date: , 6.00 pm Venue: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. Jaskółcza 1, Gdańsk Price: Free of charge Does Belgian advertising exist? In order to find the answer to this question, we have looked everywhere: in the Cinematek in Brussels, in advertising agencies, even on the Internet. After all, commercials reflect the everyday lives of society. So what is important in the lives of Belgians today? What are they laughing at? These and other topics can be found in our presentation of Belgian television commercials at the EUROSHORTS Festival. Premiering in Gdańsk, and then moving to Warsaw, it will be supported by short films from Belgium from the Euroshorts programme. The Euroshorts Festival is one of the most important events promoting short films and creative advertising in Poland. It is a travelling festival. During the 20 years it has been running, it has been to over 50 Polish cities, reaching nearly half a million viewers in many different screening rooms. The festival presents films made by young filmmakers from almost every country in the world, as well as retrospective screenings of films by the masters, including Peter Greenaway, Roman Polanski and Andrzej Kondratiuk. Previous winners of Euroshorts include: Magdalena Piekorz, Doug Conant, Michal Marczak, Lucina Gil, Olivier Klein, Filip Marczewski, Mike Vass, Marcos Buccini and many other renowned filmmakers. Many of them cite the Euroshorts Festival as being an important stage in their career. For further information, please visit the website: FESTIWAL EUROSHORTS POKAZ APETYT NA CZEKOLADKI Data: , 18:00 Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. Jaskółcza 1, Gdańsk Cena: Wstęp wolny Czy istnieje coś takiego jak belgijska reklama? Odpowiedzi na to pytanie szukaliśmy wszędzie w brukselskiej Cinematek, w agencjach reklamowych, w Internecie. Reklama odzwierciedla przecież to, czym żyje społeczeństwo. Czym więc żyją dziś Belgowie? Z czego się śmieją? Te i inne tematy przyniesie nasz pokaz reklam belgijskich w ramach festiwalu EUROSHORTS. Premiera w Gdańsku, powtórka w Warszawie. Support: krótkie filmy belgijskie z programu Euroshorts. Festiwal Euroshorts to jedna z ważniejszych imprez promujących filmy krótkometrażowe i twórczą reklamę w Polsce. Ma charakter objazdowy, w okresie 20 lat swego istnienia dotarł z krótkimi filmami do ponad 50 polskich miast, zgromadził w salach kinowych prawie pół miliona widzów. Na festiwalu prezentowane były filmy młodych filmowców z niemal wszystkich krajów świata, a także retrospekcje mistrzów, między innymi Petera Greenawaya, Romana Polańskiego czy Andrzeja Kondratiuka. Laureatami nagród Euroshorts byli: Magdalena Piekorz, Doug Conant, Michał Marczak, Lucina Gil, Olivier Klein, Filip Marczewski, Mike Vass, Marcos Buccini i inni twórcy. Wielu z nich wspomina Euroshorts jako ważny etap w swojej karierze. Więcej informacji na stronie: ORGANISER: PARTNER:

17 BELGIAN EVENING MUSSELS & FRIES Date: , 7.00 pm Venue: Restaurant Lila Weneda, Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79, Warsaw Price: BBC Members PLN gross/pp., Others PLN gross/pp. Belgian cuisine has a great tradition dating back to the Middle Ages. It was then that a new vegetable that was as yet unknown in Europe the potato was brought to Belgium. A few centuries later, Belgians created their most famous dish fries which would soon win the hearts of food lovers in almost every corner of the globe. Today, two great national delicacies, mussels and fries, form a single dish that is extremely popular throughout the whole of Belgium and is also gaining popularity around the rest of the world. This year, once again, we have the pleasure to invite you to discover Belgian cuisine in a relaxed atmosphere. During the evening, you will have the chance to taste typical Belgian dishes, including mussels & fries, listen to some exquisite Belgian pop & rock music and enjoy your time with friends, colleagues and business partners. We wish you a pleasant evening and Bon appétit!, Eet smakelijk!, Gutten Apetit!. To register, please fill in the registration form on our website ORGANISER: EVENT SPONSORS: WIECZÓR BELGIJSKI MAŁŻE I FRYTKI Data: , 19:00 Miejsce: Restauracja Lila Weneda, Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa Cena: Członkowie BBC PLN brutto/os., Pozostali PLN brutto/os. Belgijska kuchnia może poszczycić się wspaniałą tradycją, która zaczyna się już w średniowieczu. Wtedy też do Belgii dotarło nowe, nieznane jeszcze w Europie warzywo ziemniak. Kilka wieków później Belgowie stworzyli swoje osławione danie frytki, które szybko podbiły serca miłośników jedzenia w prawie wszystkich zakątkach świata. Obecnie dwa narodowe przysmaki małże i frytki, tworzą jedno wyśmienite danie nie tylko niezwykle popularne w całej Belgii, ale też zdobywające coraz większą popularność na całym świecie. W tym roku mamy ponownie przyjemność zaprosić Państwa do odkrywania belgijskiej kuchni w zrelaksowanej atmosferze. Podczas wieczoru będą mieli Państwo okazję skosztować typowych belgijskich dań, w tym Małże i Frytki, posłuchać wybornej belgijskiej muzyki pop&rock, a przy tym spędzić miło czas w gronie przyjaciół, współpracowników czy partnerów biznesowych. Życzymy Państwu przyjemnego wieczoru oraz Smacznego!, Bon appétit!, Eet smakelijk!, Gutten Apetit!. W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego na naszej stronie SPONSOR IN-KIND: DORIES ARIA Assessment/Development Center Competency Audit Coaching Executive Search Managers' Academy GOLD SPONSORS: SILVER SPONSORS:

18 URBAN GAME AROUND BELGIUM IN 180 MINUTES! Date: , am pm Venue: The streets of Warsaw Downtown Price: Free of charge, obligatory registration at For Belgium lovers, the country s excellent cuisine is undoubtedly very wellknown: fries, seafood, waffles, chocolates and beer, to name the most famous. Many of these goodies will be available for you to taste during the game. Fans of Tin Tin and the Smurfs will have the opportunity to test their knowledge and connoisseurs of Belgian art - René Magritte and James Ensor - as well as history enthusiasts will have the chance to show off too. If you want to savour the charms of Belgian culture in Warsaw and test your knowledge about the country in a fun and easy way - this game is for you! At the start, each team will receive a map with places marked where questions and tasks will be waiting. The competition questions will cover general knowledge about Belgium and its culture. The teams, after answering their questions correctly, will receive pieces of a puzzle which, in the end, will form a phrase the solution to a riddle. The first team to reach the finishing line with the solution to the riddle will win. For the winners, the organisers will provide many great prizes! To register for the Game, please fill in by the registration form available on the website We accept team registrations (2-4 people). Regulations and auxiliary materials can be found on our website We accept team registrations (2-4 people). Regulations and auxiliary materials can be found on our website GRA MIEJSKA W 180 MINUT DOOKOŁA BELGII! Data: , 11:30-14:30 Miejsce: Ulice Warszawy Śródmieście Cena: udział bezpłatny, obowiązkowa rejestracja na stronie Miłośnikom Belgii z pewnością nieobca jest wspaniała kuchnia tego kraju: frytki, owoce morza, gofry, pralinki czy piwo, żeby wymienić te najbardziej znane. Wiele z tych smakołyków będzie można skosztować podczas gry. Wykazać się będą mogli również fani Tin Tina i Smerfów. Znawcy sztuki belgijskiej René Magritte a czy Jamesa Ensora, jak i pasjonaci historii również będą mieli pole do popisu. Jeśli chcesz zasmakować w urokach kultury belgijskiej w Warszawie oraz sprawdzić swoją wiedzę na jej temat w niezobowiązującej i lekkiej formie - ta gra jest dla Ciebie! Każda drużyna w punkcie startowym otrzyma mapę z zaznaczonymi punktami tematycznymi, w których czekać będą pytania i zadania konkursowe dotyczące Belgii i jej kultury. Grupy, po udzieleniu poprawnych odpowiedzi, otrzymają fragmenty układanki, z których na koniec ułożą hasło rozwiązanie zagadki. Zwycięży ta drużyna, która jako pierwsza dotrze do mety i będzie znała hasło. Na zwycięską drużynę czeka wiele atrakcyjnych nagród! Aby zgłosić się do Gry należy wypełnić do formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Przyjmujemy zgłoszenia całych drużyn (zespoły 2-4 osobowe). Regulamin Gry Miejskiej oraz materiały pomocnicze znajdują się na stronie internetowej: ORGANISER: CO-ORGANISERS: MEDIA PATRON: SPONSORS IN-KIND: GOLD SPONSORS: SILVER SPONSORS:

19 Please join us during the Belgian Days For more information, please consult our website Zachęcamy do uczestnictwa w Dniach Belgijskich Więcej informacji na stronie

20 GOLD SPONSORS: SILVER SPONSORS: EVENT SPONSORS: DORIES ARIA Assessment/Development Center Competency Audit Coaching Executive Search Managers' Academy PARTNERS: MEDIA PATRONS:

B E L G I A N D A Y S

B E L G I A N D A Y S B E L G I A N D A Y S 6. 1 1. 2 0 1 2-2 4. 1 1. 2 0 1 2 D I S C O V E R B E L G I U M I N P O L A N D To register for any event, please click here INVITATION GOLD SPONSORS: SILVER SPONSORS: EVENT SPONSORS:

Bardziej szczegółowo

SPONSORS IN-KIND: GOLD SPONSORS:

SPONSORS IN-KIND: GOLD SPONSORS: HONORARY PATRONS: SPONSORS IN-KIND: GOLD SPONSORS: SILVER SPONSORS: EVENT SPONSORS: STAND OF THE BBC AT THE INFRASTRUCTURE FAIR Date: 22 24.10.2013 Venue: MT Polska Centre, ul. Marsa 56c, Warsaw Price:

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Business Mixer (Gdańsk) Business Mixer (Gdańsk) Business dinner (Warsaw) Business dinner (Warszawa)

Business Mixer (Gdańsk) Business Mixer (Gdańsk) Business dinner (Warsaw) Business dinner (Warszawa) Business Mixer (Gdańsk) Date: 14.11.2011 Venue: Gdańsk, Hotel Gdańsk, ul. Szafarnia 9 A networking meeting for Polish and Belgian business circles organised within the framework of a Flemish Trade Mission

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

EVENT SPONSORS: HONORARY PATRONS: PATRONS:

EVENT SPONSORS: HONORARY PATRONS: PATRONS: GOLD SPONSORS: EVENT SPONSORS: SILVER SPONSORS: HONORARY PATRONS: PATRONS: MUSSELS & FRIES WITH A BELGIAN CHEF Date: 19.11.2014, 7.00 pm Entry: BBC Members: 150 PLN net/pp., Others: 190 PLN net/pp. As

Bardziej szczegółowo

Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2012

Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2012 V Europejskie Forum - Łódzkie 2012 Łódź 7-8 listopada 2012 Łódź 8 listopada 2012 partnerzy Consulat honoraire de France à Lodz Konsulat honorowy Francji w Łodzi VEuropejskie Forum - Łódzkie 2012 Łódź 7-8

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

VIII Polish Outsourcing Forum Indie 2013 Poland - Your next move Roadshow Polska wraz z Indo Polish Chamber of Commerce & Industry we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, Ambasadą Indii w Polsce oraz

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE ENTRY FEE AND QUARTERLY FEE FOR GREEN MEMBERSHIP DEPENDS ON YEARLY INCOMES. BELOW ARE INCOME THRESHOLDS AND ADEQUATE CHARGES FOR THEM: 0-1 MLN USD ENTRY FEE - 350 USD QUARTERLY FEE - 250 USD 1-2 MLN USD

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.]

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.] Ambassador Feinstein s Remarks at the Singer Jewish Cultural Festival, August 28, 2011 Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. in a row.] [Good evening. It is a great pleasure

Bardziej szczegółowo

To register for particular events, please click here

To register for particular events, please click here To register for particular events, please click here GOLD SPONSORS: SILVER SPONSORS: HONORARY PATRON: MEDIA CO-OPERATION: M100 Y90 C80 M30 M46 Y94 C60 Y100 C34 M96 C98 M94 M8 Y100 CMYK Belgian Tram Ride

Bardziej szczegółowo

Activities. May - 2011. Farewell. Indo Polish Chamber of Commerce and Industry, Poland May, 2011 Page 1

Activities. May - 2011. Farewell. Indo Polish Chamber of Commerce and Industry, Poland May, 2011 Page 1 Activities May - 2011 Farewell Mr R.P. Singh Secretary, DIPP, Ministry of Commerce, India H.E. Mr Deepak Vohra Indo Polish Chamber of Commerce and Industry, Poland May, 2011 Page 1 POŻEGNANIE PANA AMBASADORA

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII Warszawa 12-14.05.2016 Pierwsze powiadomienie XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY Warsaw, May

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Przemysław Walaszek whiteblue

Przemysław Walaszek whiteblue Na co dzień pracuję w jednej z olsztyńskich pracowni architektoniczno urbanistycznych. Zajmuję się projektowaniem i przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Grafikę natomiast

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI SUBJECT: Holidays and celebrations revision. (Święta i uroczystości powtórzenie.) Realizowane punkty programu nauczania: - zebranie i powtórzenie

Bardziej szczegółowo

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012 LEONARDO DA VINCI PROJECT TRAIN TO CAP Strengthening of European Union funds absorption capacity for infrastructure construction projects. 2010-1-PL1-LEO05-11469 DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010-

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Triathlon w Dąbrowie Górniczej oraz Morawskośląski Związek Triathlonu w Ostrawie zapraszają na MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ w ramach Morawskośląskiego

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

2012 Polish Business Directory

2012 Polish Business Directory 2012 Polish Business Directory Przewodnik po Polskim biznesie Umieść dane Twojej firmy i poszerz soją bazę kontaktów Reklamuj się i zaprezentuj swoje produkty oraz usługi szerokiemu gronu odbiorców Skorzystaj

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Odlotowe rabaty. Stratospheric savings

Odlotowe rabaty. Stratospheric savings Odlotowe rabaty Stratospheric savings flysilesia.com /FlySilesia PROGRAM FLY SILESIA Dla Przyjaciół Katowice Airport FLY SILESIA PROGRAMME For Friends of Katowice Airport Witaj w programie FLY SILESIA

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

Procedura check in dla gościa z rezerwacją Uprzejme powitanie gości Witam Serdecznie w naszym hotelu Welcome to our Hotel. Welcome at X Hotel Dzień dobry Good morning. Zapytanie o rezerwację lub w czym

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International?

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? dr Jerzy Rzymanek, Klaster Eksport Promocja Azja, Robayu Corp. Sp. z o.o. Shanghai XiJiao International Agricultural

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM USŁUGI moduł szkoleniowy Język angielski*

HARMONOGRAM USŁUGI moduł szkoleniowy Język angielski* Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie HARMONOGRAM USŁUGI moduł szkoleniowy

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo