HOPE EXCHANGE PROGRAM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HOPE EXCHANGE PROGRAM"

Transkrypt

1 HOPE EXCHANGE PROGRAM Bogusław Budziński 14 czerwca 2012 r., Warszawa HOSPITAL MANAGEMENT

2 Co to jest HOPE Exchange i HOSPAGE? HOPE Exchange - to czterotygodniowy program szkoleniowy odbywającym się w uzgodnionym ośrodku ochrony zdrowia, który jest również członkiem HOPE. Biorą w nim udział zapraszający, managerowie HOPE i stażyści z całej Europy. RIVAS (Gorinchem, Holandia) zapraszający - to organizacja publiczna skupiająca opiekę szpitalną, pielęgniarską oraz domową dla osób starszych, jak również dla kobiet w ciąży, okresie macierzyńskim oraz dla osób niedostosowanych społecznie. HOSPAGE to doroczna konferencja, połączona z warsztatami uczestników finalizującym program HOPE Exchange oraz ze zjazdem zarządu HOPE. Miejscem spotkania w tym roku był Berlin. Organizatorem jest HOPE Niemcy reprezentowana przez p. Marca Schreinera. Temat wiodący tegorocznego programu to: Starszy personel medyczny starsi pacjenci, wyzwania dla szpitali europejskich 2

3 DANE BAZOWE - HOLANDIA Populacja - 16,7 mln. Powierzchnia 41,5 tyś. km. kw., gdzie 18,3 % stanowią wody śródlądowe. Ok. 50% powierzchni kraju leży poniżej poziomu morza. Budżet roczny na ochronę zdrowia - 83,5 mld, tj. ok /os., tj. 14% GNP. Budżet Holandii jest około 9 10 razy większy na obywatela niż w Polsce. W parytecie siły nabywczej ponad 3,5-4 razy większy. Wg rankingu Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia Holandia jest na I-ym miejscu - 872p./1000, Polska na 27-ym 541 p./1000. GNP drugi rok z rzędu notuje ujemny wynik (ok. -1,5%/2011 r.). 100 szpitali, w tym 2 prywatne. Muszą się bilansować. Wdrażane są nowe regulacje dotyczące jakości i bezpieczeństwa w ochronie zdrowia, w tym błędów medycznych. Liczba jednostek szpitalnych została zmniejszona przez konsolidację z 300 w ostatnich 20 latach. 3

4 DEMOGRAFIA I UBEZPIECZENIA Holandia znajduje się w przededniu zapaści demograficznej. Wiek emerytalny osiąga generacja tzw. baby boom, urodzona po wojnie i w latach 50-tych. Średnia długość życia kobiety - 81 lat, mężczyźni - 77 lat i rośnie. Wiek emerytalny kobiety - 62 lata, mężczyźni - 65 lat. Też wzrośnie do 67 lat. Ubezpieczenie Społeczne ma od lat tendencję zwyżkową. 50% stanowi składka pracodawcy, 45% składka ubezpieczanego (średnia dla roku ,1% zarobków brutto), 5% - składka Państwa. Świadomość dodatkowych ubezp. Koszyk usług podstawowych gwarantowanych Ubezpieczeniem Społecznym, podlega ocenie i kontroli Ministerstwa Zdrowia i obejmuje kryteria takie jak konieczność świadczenia usługi, efektywność, wydajność, odpowiedzialność osobista (także ubezpieczonego), Ministerstwo Zdrowia wspiera program reform mających na celu nową organizację opieki oraz aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób starszych. 4

5 Min. Zdrowia NOWE REGULACJE Informacje otrzymane m. in. w trakcie spotkania z Dyrektorką Departamentu Zdrowia holenderskiego Ministerstwa Zdrowia, Wypoczynku i Sportu panią Veronique Esman oraz z doradcami Ministra. Problemem jest ukierunkowanie budżetu na osoby rzeczywiście potrzebujące pomocy. Budowane są systemy kontroli i odpowiedzialności obywatelskiej. Dostosowywanie jakości usług do oczekiwań pacjenta, często przyzwyczajonego wcześniej do wysokich jakości usług. Należy spodziewać się większej aktywności społecznej osób starszych, którzy upomną się o swoje prawa. Systemy opieki maja dążyć do wczesnej wykrywalności chorób i prewencji oraz natychmiastowej reaktywacji, po leczeniu szpitalnym. Liczba osób zatrudnionych w ochronie zdrowia w Holandii to dzisiaj 1,2 mln osób, z czego 22% w szpitalach. Liczba ta będzie wzrastać i jest to obszar, w którym znajdzie miejsce pracy duża grupa osób starszych. 5

6 Min. Zdrowia NOWE REGULACJE Trwają prace nad zmianami w budżetowaniu leczenia chorób przewlekłych, których ilość wzrośnie o 30-50% do roku Aktualnie liczba osób w wieku powyżej 65 lat to 14%, w roku 2025 będzie ich 27%. Kładziony jest nacisk na nowe technologie i innowacje, które pomagają w produktywności prowadzonych usług. Warto inwestować w związku z tym w profesjonalistów i pracowników twórczych. Nowością są regulacje związane z ochroną personelu ochrony zdrowia, przeciwko agresji pacjenta i jego najbliższych. Programy edukacyjne. Wzrost świadomości społecznej idzie w parze z zaangażowaniem wolontariatu w opiekę nad osobami starszymi. Ciekawostką jest inicjatywa szwajcarska, gdzie ilość dni przepracowanych w wolontariacie jest odbierany na starość w postaci bezpłatnej opieki prowadzonej przez innych wolontariuszy. Realizacja regulacji dotyczącej kontroli i bezpieczeństwa prowadzonych usług (w tym błędów medycznych). Musi zostać wdrożona do końca 2013 roku. 6

7 Grupa RIVAS WIĘCEJ NIŻ SZPITAL Organizacja skupiająca jednostki ochrony zdrowia gł. dla osób starszych, w skład których wchodzi szpital (15 oddziałów, 430 łóżek), domy opieki pielęgniarskolekarskiej (880 os.), opieka domowa (350 os.), opieka matek w ciąży i macierzyńska, pomoc dla osób z problemami mentalnymi i dostosowawczymi, dietetyka i rehabilitacja zatrudnionych w ekwiwalencie 4200 etatów. Budżet roczny ok. 230,0 mln (w tym szpital 100,0 mln ). Lokalizacja Gorinchem, środkowa i południowa Holandia. Cel leczenie i profilaktyka zdrowotna oraz aktywizacja społeczna, gł. osób w wieku starszym. Lider działań CSR w prowincji program Zdrowy Region. Grupa Rivas jest w trakcie remodelingu organizacyjnego, który ma na celu zwiększenie efektywności działania. Prowadzi nowe, energooszczędne inwestycje, wdraża nowe procedury kontroli jakości usług i bezpieczeństwa, zintegrowany system IT, reformuje zatrudnienie. Średni czas pobytu pacjenta w szpitalu zmniejszył się z 8 do 5 dni w ciągu ostatnich 7 lat. 7

8 Grupa RIVAS WIĘCEJ NIŻ SZPITAL 8

9 Grupa RIVAS FINANSOWANIE Ubezpieczenie Społeczne kontraktuje usługi ze szpitalem dwoma strumieniami na opiekę długoterminową, z półrocznym wyprzedzeniem i krótkoterminową, na bieżąco. W obu przypadkach grupa negocjuje kontrakty kilkoma agencjami ubezpieczeniowymi oraz konsultuje usługi z jednostkami samorządu lokalnego. Decyzje dotyczące większych inwestycji, w tym zakup sprzętu medycznego i wybór dostawcy odbywa się w zespołach multidyscyplinarnych. Końcowy wybór weryfikowany/zatwierdzany jest przez Zarząd grupy. Problemem jak wszędzie jest kontrola nadwykonań oraz usług o niskiej dochodowości oraz naborem wykwalifikowanego personelu. Nacisk na redukcję kosztów jest b. widoczny. Nierentowne działy przenoszone są do większych ośrodków. Należy radzić sobie ze stratami samemu. Grupa RIVAS planuje inwestycje na poziomie 160 mln (w tym modernizacja budynku szpitala 40 mln oraz nowy, integrujący grupę system IT 20 mln ) w ciągu najbliższych 5 lat. Blisko 100 mln to kredyty bankowe. 9

10 Grupa RIVAS AKTYWIZACJA 10

11 Grupa RIVAS PLANETREE PLANETREE to program adoptowany ze Stanów Zjednoczonych, mający na celu maksymalne zaangażowanie wszystkich czynników (ludzkich i materialnych), w kierunku efektywnej rekonwalescencji i aktywizacji społecznej. Filarami tego programu są: niezbywalne prawa pacjenta do godnej opieki medycznej, podnoszenie standardów tej opieki w zgodzie z zasadą pacjent jest na pierwszym miejscu oraz profesjonalny jego pilotaż na każdym poziomie procedury medycznej (coaching). Działania oprócz części leczniczej oparte są na tworzeniu prywatnego klimatu pobytu w ośrodku, indywidualnego traktowania pacjenta, autentycznej serdeczności, animacje kulturalne, sportowe, religijne, pomoc wzajemna, itp. Efektem jest duże zaangażowanie pacjenta, który poprzez ograniczenie bierności prędzej dochodzi do zdrowia. Wartością dodana dla ośrodka, oprócz doskonałej atmosfery pracy jest krótszy czas leczenia pacjenta, nawet o 30%. 11

12 RIVAS BUDYNEK SZPITALA 12

13 COŚ INNEGO W Holandii większość porodów odbywa się w domu. W zasadzie tylko pierwsze porody oraz porody zagrożone mają miejsce szpitalu. Większość sal szpitalnych jest koedukacyjna. W przypadkach bardziej intymnych badań odgradza się pacjenta kotarą, zamocowana na specjalnie wyprofilowanej szynie do sufitu nad łóżkiem. Oddziałami zarządzają menadżerowie, głównie ze specjalistycznym wykształceniem ekonomicznym. Nie ma ordynatorów. Nawet pojedyńczy szpital lub jednostka lecznicza nie zatrudnia lekarza jako dyrektora medycznego. To stanowisko piastuje Rada Naukowa, która jako organ zewnętrzny doradza zarządowi całej grupy. Wdrażane są procedury, w których poprzez nowe rozwiązania logistyczne i architektoniczne w poliklinikach i w przychodniach lekarz powinien w najkrótszym możliwie czasie zainteresować się pacjentem. To lekarz przychodzi do przygotowanego pacjenta, nie pacjent do lekarza tzw. Zapięta obręcz. 13

14 KONKLUZJE I WNIOSKI dla POLSKI Znajdujemy się podobnie jak Holandia w przededniu załamania demograficznego, które skutkować będzie zmianami struktury w ochronie zdrowia oraz napięciem budżetowym w redystrybucji środków na ten cel. Zmiana podejścia w świadczeniu usług leczniczych, polegająca na przeniesieniu ich części do domu pacjenta lub domu opiekuńczego (nowe technologie) oraz profilaktyce i aktywizacji pacjenta. Idea dotyczy także osób młodszych. Przygotowanie do aktywnej pracy personelu ochrony zdrowia w starszym wieku. W Polsce będzie to widoczne ze względu na silną feminizację grupy zawodowej, których wiek emerytalny ulega wydłużeniu z 60 do 67 lat. Zmiany w systemie ubezpieczeń dodatkowych, np. przez odpisy podatkowe, celem uzyskania lepszego finansowania opieki w wieku emerytalnym. Lobbying, inicjatywa, presja na ośrodki rządowe oraz samorządowe w celu przygotowania zmian związanych z powyższą sytuacją. DL SA realizuje podobne projekty na poziomie powiatów i miast. 14

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Więcej informacji pod adresem: Bogusław Budziński Dyrektor Projektu DL SA 15

16 HOPE EXCHANGE PROGRAM Bogusław Budziński 13th of June 2012, Berlin, Germany HOSPAGE CONFERENCE 16

17 AGEING WORKFORCE - reactivation 17

18 REGULATORIES Checking the national rules being considered to ageing workforce employment and voluntary. Job Codex. This step shows the next direction can be managing. Agreement with Trade Unions or other employees organizations could be in potential opposition to the project. Decisions have been taken jointly, makes project safe from any further negative obligations. Provide operations in accordance to the local community policy. Sometimes local authorities can support these type of initiatives proposing more familiar royalties or extra money from their budget, etc. 18

19 PLANNING Definition of AGEING WORKFORCE and the Subject. Retired people or people over 65 years old f/e. Set the reason of the issue. Description of hospital needs on the field of workforce for the next 1, 3 and 5 years. Part of strategy where we want to be by the next few years. Marking the territory which can be representative for ageing people we want to employ. Units/departments, homecare, etc. Define the areas of ageing workforce time of work is necessary/possible. Most of areas haven t to or mustn t engage eldery people for full time of job. 19

20 BUDGETING Description where and when ageing workforce and company benefits can meet. Do the company really need and is able to employ them? Both sides should be satisfied. Checking the impact of these personnel movement for the other costs and different departments in organisation. Shall we invest additional money or cut the costs because of above decisions. Observing balance between the number of ageing workforce and other age group of personnel. Also in context of cost effectiveness and efficiency. We have to remember that company goals and core personnel are the most important from company interest and community development point of view. 20

21 CONTRACTING Job agreement preparation and conclusion. Limited period with 1 month of termination time seems to be the most proper. 1 year contract with clause of automatic extension for next calendar year can be used f/e. Part time and voluntary job looks attractive for both sides. Description and conditions for earlier termination of the agreement. This clause should save both parties against any obligations each to other. Flexibility of working time/hours and ability to changing place of work should be clearly explained. Benefits are again on the both sides. Additionally save employees against mental stagnation. 21

22 TRAINING/ADAPTATION Trainee Manager prepares the program and procedures of work suitable for ageing workforce. Eldery people can be engaged in this process, knowing well that group expectations and attitude to work. Provide the propaganda for the rest of personnel, explaining sense and rules of ageing workforce employment to avoid any acts of later discrimination or misunderstanding. We win better team cooperation and reach the effect of synergy. Check and adapt the places of work for ageing workforce. Maybe we will have to reorganized a bit some units of our hospital to make a job more comfortable for them and others. It s important the same such from technical as mental point of view. 22

23 VISION NEW TECHNOLOGIES Employment of ageing workforce meets a benefits we can get because of technological progress. Nowhere in history we had have such amazing opportunities to involve people and Hi-Tec devices to achieve spectacular effects like now. Tablets, communicators, any kind of portable medical units using with patient treatments, telecontroling systems, etc. That fact opens a/o a new card of elderies activity, the same in hospital and outside of hospital. Breaking the wall of fear against new technologies in ageing workforce the engine of motivation. Receiving and assimilation of the new ideas by elderies gives spectacular, social, therapeutical and economical results for everyone. 23

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010

KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010 Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office Urząd Statystyczny w Gdańsku Statistical Office in Gdańsk KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010 STUDIA I ANALIZY STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

A guide to improving energy efficiency in the social housing stock, organisations

A guide to improving energy efficiency in the social housing stock, organisations Ciepło Affordable w przystępnych Warmth for cenach all Podręcznik poprawy efektywności energetycznej w zasobach budownictwa socjalnego, przeznaczony dla zarządców A guide to improving energy efficiency

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Raport końcowy Zamawiający Zarząd Województwa Małopolskiego Wykonawca EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Ocena realizacji głównych celów społecznej otwartej metody koordynacji... 3 2. Zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego...

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA 1.4.2006 C 79/1 I (Informacje) RADA MODERNIZACJA SYSTEMÓW EDUKACJI I SZKOLEŃ: WAŻNY WKŁAD NA RZECZ DOBRO- BYTU I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W EUROPIE WSPÓLNE SPRAWOZDANIE OKRESOWE RADY I KOMISJI Z 2006 R. Z

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 21.12.2005 COM(2005) 669 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} PL PL SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1. Kontekst

Bardziej szczegółowo

Raport ze spotkania grupy partnerskiej

Raport ze spotkania grupy partnerskiej Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Projekt Partnerski Grundtviga Tytuł projektu: Osoby 50 plus na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Pierwsze spotkanie w Polsce Katowice, 26 29 listopad 2013

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Oferta. Raport końcowy

Oferta. Raport końcowy Raport końcowy Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone Autorzy: Małgorzata Leszczyńska Piotr Stronkowski Agnieszka Szczurek

Bardziej szczegółowo

Powitanie i otwarcie konferencji. prof. Kazimierz W. Frieske Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Powitanie i otwarcie konferencji. prof. Kazimierz W. Frieske Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Powitanie i otwarcie konferencji prof. Kazimierz W. Frieske Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Informacja o projekcie FreSsco prof. Gertruda Uścińska Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze spotkania międzyparlamentarnego nt. Inwestowanie w realną gospodarkę: zestaw narzędzi na rzecz wzrostu, innowacyjności i spójności

Sprawozdanie ze spotkania międzyparlamentarnego nt. Inwestowanie w realną gospodarkę: zestaw narzędzi na rzecz wzrostu, innowacyjności i spójności Bruksela, dnia 16 października 2011 r. Sprawozdanie nr 83/2011 Sprawozdanie ze spotkania międzyparlamentarnego nt. Inwestowanie w realną gospodarkę: zestaw narzędzi na rzecz wzrostu, innowacyjności i spójności

Bardziej szczegółowo

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach

Bardziej szczegółowo

roduktywność CTICE i

roduktywność CTICE i ISSN 1734-9834 Content: Application of new technologies Virtual reality as a meaning for innovative engineering Productivity & Innovation roduktywność CTICE A R i P & nnowacje IENCE C S IN W numerze: 2

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013

STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 Uwaga! Coraz częściej pojawiają się niepokojące sygnały, iż obecne krajowe systemy opieki zdrowotnej na całym świecie staną się niestabilne, jeśli

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo