SPRAWOZDANIE. pt.: Innowacyjne rozwiązania w zakresie wykorzystania warzyw i owoców

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE. pt.: Innowacyjne rozwiązania w zakresie wykorzystania warzyw i owoców"

Transkrypt

1 SRAWOZDANE z prowadzenia w 2019r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie przetwórstwa produktów roślinnych i zwierzęcych ekologicznych pt.: nnowacyjne rozwiązania w zakresie wykorzystania warzyw i owoców realizowany przez: Katedrę echnologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytet rzyrodniczy we Wrocławiu finansowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z 2016 r. poz oraz z 2017 r. poz. 1470). na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.re z dnia r. 1

2 Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło Główni wykonawcy: prof. dr hab. inż. Jan Oszmiański (Uniwersytet rzyrodniczy we Wrocławiu) dr inż. aulina Nowicka (Uniwersytet rzyrodniczy we Wrocławiu) mgr inż. Karolina kacz (Uniwersytet rzyrodniczy we Wrocławiu) mgr inż. gor urkiewicz (Uniwersytet rzyrodniczy we Wrocławiu) Andrzej Chilicki (Augustowsko-odlaskie Stowarzyszeniu Eko Rolników) oraz Elżbieta Bucka (Uniwersytet rzyrodniczy we Wrocławiu) Aleksandra Borak (Uniwersytet rzyrodniczy we Wrocławiu) OS ZADANA Współcześnie jednym z największych zagrożeń zdrowotnych dla populacji krajów wysokorozwiniętych i rozwijających się, są choroby niezakaźne in. choroby cywilizacyjne. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że oprócz chorób sercowo-naczyniowych i nowotworowych, otyłość i cukrzyca stanowią dziś epidemie XX w. Niestety na świecie liczba zgonów z powodu chorób cywilizacyjnych stale rośnie, a dziś wiemy, że choroby te występują już nie tylko u osób starszych, ale coraz częściej pojawiają się także wśród młodzieży, oraz u dzieci. Wraz z postępującym rozwojem badań oraz dzięki wzrostowi świadomości konsumentów obserwuje się wzrastające zainteresowanie nie tylko żywnością o cechach prozdrowotnych, ale i żywnością produkowaną i przetwarzaną metodami ekologicznymi. Dodatkowo, świadomi konsumenci poszukują racjonalnych metod zwiększenia odporności organizmu w połączeniu z regulacją ważnych procesów fizjologicznych, których głównym celem jest osiągnięcie dobrostanu fizycznego i psychicznego oraz spowolnienie procesów starzenia organizmu. Dlatego też, cenne jest wykazanie coraz większej grupy owoców i ich przetworów, które mogłyby stanowić surowiec do produkcji żywności o wysokich walorach prozdrowotnych mając na uwadze wykorzystanie w produkcji surowców ekologicznych. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest m.in. produkcja soków i napojów owocowych, zasobnych w biologicznie aktywne związki. rzemysł spożywczy, a w tym sektor owocowy, wciąż poszukuje nie tylko możliwości doskonalenia procesu technologicznego w celu zachowania jak największej ilości substancji odżywczych, ale i surowców, które odpowiednio

3 przetworzone mogą poszerzyć dostępny asortyment pełnowartościowej żywności o walorach prozdrowotnych. Jednym z takich surowców, który spełnia powyższe kryteria i doskonale wpisuje się w ten trend są owoce aronii czarnoowocowej. Aronia czarnoowocowa (Aronia melanocarpa Elliot) bez wątpienia jest surowcem co potwierdzają wszelakie testy przeciwutleniające wysoką aktywnością w porównaniu do pozostałych superowoców czy innych owoców, w tym owoców jagodowych. Owoce aronii cechuje wysoka zawartość związków polifenolowych, takich jak: antocyjany, flawanole w tym katechiny i procyjanidyny, fenolokwasy [Danielczuk i in. 2013; Wawer i in. 2012; aszkiewicz i in., 2012]. rzyczyną nikłego zainteresowania tymi owocami i otrzymanymi z nich produktami jest ich cierpko-gorzki smak, który paradoksalnie wynika z wysokiej zawartości związków bioaktywnych z jednej strony pożądanych pod względem prozdrowotnym, a z drugiej strony kształtujących walory sensoryczne, które są w nikłym stopniu akceptowalne. W związku z powyższym celem niniejszego projektu były badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w celu poprawy cech i parametrów sensorycznych produktów mieszanych sporządzonych na bazie owoców aronii o atrakcyjnych cechach sensorycznych pozbawionych posmaku cierpko-gorzkiego w oparciu o dozwolone metody stosowane w przetwórstwie ekologicznym w pełni zachowując składniki odżywcze i ich właściwości prozdrowotnych. 2. MAERAŁ BADAWCZY MEODYKA BADAŃ Materiał badawczy Materiał badawczy stanowiły owoce aronii czarnoowocowej oraz owoce pestkowe (wiśnia, śliwka, morela, brzoskwinia), ziarnkowe (jabłka, gruszki) i jagodowe (truskawki). Surowce wyselekcjonowano m.in. na podstawie wcześniejszych badań prowadzonych w ramach projektów MRiRW pozwalające na skuteczne zamaskowanie nieatrakcyjnego smaku cierpko-gorzkiego. Owoce zakupiono od producenta posiadającego certyfikat na ekologiczną uprawę, w tym uprawę aronii czarnoowocowej Sady rzebnica. Funkcjonalne dodatki prebiotyczne (nasiona chia, babka płesznik, inulina, len, babka jajowata, topinambur, pektyna) zostały zakupione w handlu detalicznym zajmującym się obrotem żywności ekologicznej. ostępowanie uwzględniające przygotowanie soku aroniowego oraz mieszanych produktów aroniowych z dodatkami prebiotycznymi przedstawiono na Schemacie 1. Otrzymane produkty poddano dalszym analizom fizyko-chemicznym, ocenie potencjału biologicznego oraz analizie sensorycznej. Metody analityczne wykorzystane w związku z realizacją zadań badawczych projektu:

4 oznaczenie zawartości związków fenolowych, w tym polimerów proantocyjanidyn z wykorzystaniem techniki UC (ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej) wyposażonej w detektory DA i F; oznaczenie aktywności przeciwutleniającej metodami ABS i ORAC, przeciwcukrzycowej w kierunku hamowania α-amylazy i α-glukozydazy, przeciwdemencyjnej jako zdolność inhibicji enzymów acetylocholinoesterazy (AChE) i butylochoinoesterazy (BuChE), oraz aktywności w kierunku hamowania aktywności lipazy trzustkowej; pomiar barwy w systemie CE *a*b* z wykorzystaniem kolorymetru Color Quest Hunterab; oznaczenie zawartość cukrów i kwasów organicznych metodami chromatograficznymi, odpowiednio HC-ESD oraz UC-DA; oznaczenie składu chemicznego wg metod N w zależności od badanego typu produktu: sucha masa, kwasowość ogólna, ph, zawartość ekstraktu, popiołu, pektyn; analiza lepkości mieszanych produktów aroniowych za pomocą wiskozymetru Brookfield DV1; analiza sensoryczna z udziałem przeszkolonego panelu sensorycznego, obejmująca ocenę wyróżników konsystencji, zapachu, smaku, cierpkości i ogólnej atrakcyjności produktu. Schemat 1. echnologia przygotowania mieszanych produktów aroniowych miażdżone owoce aronii prasa tłocząca wytłoki sok smoothie aroniowe (6:4) przeciery owocowe dodatki prebiotyczne smoothie [1:1] 5% cukier trzcinowy pasteryzacja 90 C analizy

5 nterpretacja uzyskanych wyników z poszczególnych etapów realizacji projektu przeprowadzona została z wykorzystaniem metod graficznych, matematycznych i statystycznych. 3. WYNK Zadanie 1: Ocena składu chemicznego surowców roślinnych, w tym właściwości prozdrowotnych, wykorzystanych do opracowania nowego produktu aroniowego o zwiększonej prebiotyczności i prozdrowotności oraz atrakcyjnych cechach sensorycznych W zadaniu tym został określony skład chemiczny surowców roślinnych: sucha masa, kwasowość ogólna, ph, zawartość ekstraktu, popiołu, pektyn, cukrów, kwasów organicznych i związków fenolowych, w tym zawartość proantocyjanidyn odpowiedzialnych za cierpkogorzki smak owoców i produktów z aronii. Zbadano również aktywność biologiczną (przeciwutleniającą, przeciwdiabetyczną, przeciwdemencyjną oraz aktywność inhibicji lipazy trzustkowej). oszczególne analizy składu chemicznego zostały wykonane w trzech powtórzeniach. Uzyskane wyniki przedstawiono w abelach 1 oraz 2.

6 abela 1. Skład chemiczny surowców wykorzystanych do przygotowania mieszanych produktów aroniowych Skład chemiczny surowca Jabłko Gruszka Brzoskwinia Morela Śliwka Wiśnia ruskawka Aronia Sucha masa [%] 11,36 12,95 13,10 13,57 12,42 14,29 11,33 29,94 Ekstrakt [ o Bx] 8,9 10,5 12,1 12,1 10,7 12,9 8,6 15,0 Kwasowość ogólna [g kwasu jabłkowego/100 g] 0,77 0,35 1,17 2,10 1,63 1,38 1,32 1,20 ph 3,288 3,134 3,179 3,116 3,051 3,174 3,182 3,369 Zawartość pektyn [%] 1,09 0,79 1,12 1,22 0,96 0,19 0,97 0,58 Zawartość popiołu [%] 0,48 0,27 0,44 0,59 0,40 0,43 0,34 0,67 Zawartość cukrów [g/100 g] w tym: - fruktoza - sorbitol - glukoza - sacharoza Zawartość kwasów organicznych [g/100 g] w tym: - szczawiowy - cytrynowy - izocytrynowy - jabłkowy - chinowy - szikimowy Zawartość związków fenolowych [mg/100 g] w tym: - kwasy fenolowe - flawonole - antocyjany - polimery procyjanidyn 7,35 5,35 0,60 0,41 1,00 3,49 0,02 0,37 0,12 2,89 0,07 0,02 979,75 130,52 19,01 0,21 830,01 8,08 5,71 1,54 0,83 2,61 0,01 0,22 0,10 2,08 0,20 291,45 53,01 34,93 203,51 7,98 1,72 1,75 4,51 2,25 0,09 0,46 0,07 1,62 0,01 850,51 12,74 19,66 13,79 804,33 7,57 1,75 0,44 2,61 2,77 4,32 0,02 3,16 1,13 201,93 60,28 92,19 49,46 8,24 3,48 0,51 4,26 2,27 0,01 0,02 2, ,27 22,91 107,35 549, ,35 7,88 2,52 1,15 4,21 5,15 0,03 0,50 4, ,20 140,10 96,82 663, ,52 3,21 1,62 1,58 2,27 0,14 1,57 0, ,55 45,46 22,56 351, ,02 D 4,63 4,13 8,17 2,60 4,83 6,53 4,44 20,99 8,61 1,57 5,11 1,93 5,37 0,06 0,11 1,16 3,07 0,91 0, ,79 460,50 230, , ,62 6

7 abela 2. Aktywność surowców wykorzystanych do przygotowania mieszanych produktów aroniowych Aktywność biologiczna Jabłko Gruszka Brzoskwinia Morela Śliwka Wiśnia ruskawka Aronia Aktywność przeciwutleniająca [mmol rolox/100 g] ABS 2,06 2,04 1,93 1,12 12,37 14,63 20,66 46,56 ORAC 3,82 4,75 5,28 5,90 22,24 28,11 34,04 62,17 Aktywność przeciwcukrzycowa C50 [mg/ml] a-amylazy 111,69 186,99 109,32 47,57 26,54 29,88 19,65 <1,00 a-glukozydazy 55,53 82,79 28,61 6,76 7,81 7,52 6,36 <1,00 Aktywność przeciw lipazie C50 [mg/ml] Aktywność przeciwdemencyjna % inhibicji [przy 100 mg/ml] 1,34 2,83 1,08 0,61 0,34 0,68 0,34 0,96 acetylocholinoesteraza (AChE) butyrylocholinoesteraza (BuChE) 77,72 90,64 26,30 31,54 78,63 92,14 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 10,96 83,91 7

8 Zadanie 2: Badania nad stworzeniem nowego, atrakcyjnego produktu aroniowego o zwiększonej prebiotyczności i prozdrowotności oraz atrakcyjnych cechach sensorycznych zgodnie z zasadami przetwórstwa ekologicznego W zadaniu tym przeprowadzono postępowanie i badania celem stworzeniem nowego mieszanego produktu aroniowego z dodatkiem prebiotyków uwzględniając ich formę i dawkę. Bazując na wynikach otrzymanych w niniejszym zadaniu, wykonano selekcję dodatków prebiotycznych, w tym ich formę i dawkę do stworzenia mieszanych produktów aroniowych. Wynikiem zadania były mieszane produkty aroniowo-jabłkowe z dodatkami prebiotycznymi, które były dawkowane w trzech wariantach ilościowych (abele 4-6). Analogicznie do Zadania 1, określono właściwości fizyko-chemiczne, w tym: suchą masę, kwasowość ogólną, ph, zawartość ekstraktu, popiołu, pektyn, cukrów, kwasów organicznych i związków fenolowych, w tym zawartość proantocyjanidyn oraz lepkość. rzeprowadzono analizę aktywności biologicznych (przeciwutleniającą, przeciwdiabetyczną, przeciwdemencyjną oraz aktywność inhibicji lipazy trzustkowej). Skróty stosowane w nazewnictwie mieszanych produktów aroniowych zamieszczono w abeli 3. abela 3. Objaśnienie symboli stosowanych w nazewnictwie mieszanych produktów aroniowych Symbol B Nazwa dodatku prebiotycznego babka płesznik inulina len topinambur nasiona chia babka jajowata pektyna bez dodatku 8

9 abela 4. odstawowe parametry fizyko-chemiczne produktów aroniowo-jabłkowych z dodatkami prebiotycznymi Symbol produktu Zastosowany dodatek zagęszczający Sucha masa [%] Ekstrakt [ o Bx] Kwasowość ogólna [g kw. jabłkowego/100 g] ph ektyny [%] opiół [%] epkość [mas] arametry barwy * a* b* E 2 2% babka płesznik 19,46 15,5 1,04 2,974 1,55 0, ,81 7,83 1,96 9,72 3 3% babka płesznik 19,56 15,3 0,96 3,075 2,08 0,44 > ,93 6,73 1,81 8,28 4 4% babka płesznik 19,08 15,9 0,91 3,139 2,36 0,61 > ,02 6,65 1,85 8,31 2 2% inulina 20,95 17,4 1,08 3,054 1,22 0, ,92 4,41 1,24 5,58 4 4% inulina 21,78 18,7 1,04 3,061 1,22 0, ,33 4,58 1,38 6,27 6 6% inulina 22,97 19,8 1,06 3,046 1,37 0, ,75 4,02 1,73 6,70 2 2% len 21,35 16,8 1,08 3,184 1,47 0, ,13 7,03 1,72 7,80 4 4% len 21,66 16,5 0,96 3,348 1,68 0, ,83 8,46 1,89 10,13 6 6% len 21,74 16,3 0,89 3,522 1,74 0, ,98 9,10 1,76 11,12 2 2% topinambur 21,05 17,3 1,09 3,206 1,36 0, ,91 4,51 1,32 5,84 4 4% topinambur 22,38 18,7 1,09 3,228 1,28 0, ,22 4,52 1,06 5,09 6 6% topinambur 23,40 19,0 1,10 3,321 1,08 0, ,21 5,38 1,48 6,65 2 2% nasiona chia 23,95 18,5 1,19 3,167 1,18 0, ,36 4,59 1,24 6,03 4 4% nasiona chia 25,09 18,9 1,12 3,349 1,23 0, ,49 4,15 1,26 5,56 6 6% nasiona chia 25,83 18,8 1,07 3,415 1,28 0, ,53 4,31 1,37 5,80 2 2% babka jajowata 23,04 17,9 1,18 3,191 1,31 0,53 > ,23 3,00 1,11 4,49 4 4% babka jajowata 24,04 18,4 1,13 3,249 1,45 0,54 > ,25 3,87 1,10 4,79 6 6% babka jajowata 25,51 18,9 1,10 3,282 1,63 0,53 > ,10 3,69 1,12 4,78 2 2% pektyna 20,41 16,7 1,14 3,236 2,06 0, ,07 2,38 0,85 3,33 4 4% pektyna 19,72 16,6 1,04 3,315 2,15 0,87 > ,76 3,15 1,28 4,94 6 6% pektyna 20,06 16,7 0,99 3,408 2,99 0,94 > ,44 3,41 2,45 8,37 B bez dodatku 22,13 18,4 1,23 3,151 0,96 0, ,77 3,43 1,00 4,36 9

10 Rysunek 1. Barwa w systemie CE *a*b* produktów aroniowo-jabłkowych z dodatkami prebiotycznymi 10

11 abela 5. Zawartość cukrów i kwasów organicznych w produktach aroniowo-jabłkowych z dodatkami prebiotycznymi Zawartość cukrów [g/100 g] Zawartość kwasów organicznych [g/100 g] Symbol Fruktoz Sacharoz Szczawiow Jabłkow Szikimow Sorbitol Glukoza Suma Cytrynowy zocytrynowy Chinowy a a y y y Suma 2 2,05 0,85 1,42 4,31 0,06 0,07 0,29 2,38 0,04 0,02 2,80 3 2,53 0,90 1,82 5,25 0,10 0,10 0,31 2,67 0,04 0,02 3,24 4 1,66 0,52 1,02 3,20 0,09 0,06 0,18 1,71 0,03 0,01 2,08 2 3,09 1,27 1,77 0,16 6,28 0,06 0,08 0,29 2,77 0,03 0,03 3,26 4 2,85 1,06 1,47 0,11 5,49 0,06 0,05 0,17 1,72 0,01 0,01 2,02 6 3,88 1,33 1,85 0,15 7,21 0,05 0,06 0,22 2,22 0,04 0,02 2,61 2 3,10 1,30 1,97 6,37 0,03 0,11 0,29 2,67 0,04 0,03 3,17 4 4,03 1,49 2,70 8,23 0,06 0,16 0,37 2,29 0,02 0,02 2,92 6 3,92 1,27 2,58 7,77 0,06 0,24 0,38 2,23 0,02 0,02 2,95 2 4,41 1,65 2,39 0,25 8,70 0,03 0,14 0,26 2,05 0,01 0,02 2,51 4 4,21 1,73 2,52 0,19 8,64 0,04 0,18 0,27 2,20 0,02 0,02 2,73 6 5,24 1,67 3,21 10,13 0,04 0,19 0,20 2,35 0,02 0,02 2,82 1 5,30 2,20 3,80 11,29 0,04 0,21 0,30 2,34 0,01 0,02 2,92 4 5,30 2,04 3,43 10,77 0,05 0,21 0,35 2,56 0,01 0,02 3,20 6 4,78 2,10 3,39 10,28 0,03 0,12 0,28 1,88 0,02 0,03 2,36 2 4,85 2,14 1,82 1,34 10,15 0,05 0,25 0,45 2,91 0,02 0,03 3,71 4 5,21 2,05 3,58 10,84 0,05 0,23 0,40 2,68 0,02 0,02 3,40 6 5,30 1,90 3,59 10,78 0,04 0,21 0,33 2,28 0,01 0,02 2,89 2 4,25 2,05 3,62 9,92 0,04 0,18 0,33 2,40 0,02 0,01 2,98 4 3,74 1,69 3,89 9,32 0,05 0,15 0,28 1,79 0,02 0,02 2,31 6 3,40 1,46 4,19 9,05 0,05 0,17 0,34 1,84 0,01 0,02 2,43 B 5,77 2,00 3,91 11,68 0,04 0,18 0,31 2,34 0,02 0,02 2,91 11

12 Zadanie 3: Analiza fizyko-chemiczna produktów aroniowych o zwiększonej prebiotyczności z uwzględnieniem ich wartości prozdrowotnej i sensorycznej W zadaniu tym wykonano nowe mieszane produkty aroniowo-owocowe z dodatkami prebiotycznymi. Wykorzystano przeciery z jabłek, gruszek, moreli, brzoskwini, śliwek, wiśni i truskawek oraz substancje prebiotyczne, których rodzaj, ilość i formę ustalono w Zadaniu 2. Zdjęcia produktów przedstawiono na Rysunku 2. Określono właściwości fizyko-chemiczne, wartość odżywczą i prozdrowotną mieszanych produktów aroniowo-owocowych z dodatkami prebiotycznymi poprzez analizę parametrów ilościowych i jakościowych: tj. suchą masę, kwasowość ogólna, ph, zawartość ekstraktu, popiołu, pektyn, cukrów, kwasów organicznych i związków fenolowych, w tym zawartość proantocyjanidyn oraz lepkość. rzeprowadzono analizę aktywności przeciwutleniającej (ABS i ORAC), przeciwcukrzycowej (inhibicja α-amylazy, α-glukozydazy i lipazy trzustkowej), przeciwneurodegeneracyjnej (analiza z użyciem acetylocholinoesterazy i butylocholinoesterazy). arametry barwy oceniono w skali CE *a*b*, a ocenę sensoryczną przeprowadzono wśród doświadczonych i przeszkolonych panelistów. róby technologiczne wykonano w niezależnych dwóch powtórzeniach, natomiast poszczególne analizy składu chemicznego wykonano w trzech powtórzeniach. 12

13 Rysunek 2. Mieszane produkty aroniowo-owocowe z dodatkami prebiotycznymi Zastosowane oznaczenia jak w abeli 3. 13

14 aroniowo-śliwkowe aroniowo-wiśniowe aroniowo-truskawkowe aroniowe Rysunek 2. Mieszane produkty aroniowo-owocowe z dodatkami prebiotycznymi ciąg dalszy Zastosowane oznaczenia jak w abeli 3. 14

15 abela 7. odstawowe parametry fizyko-chemiczne mieszanych produktów aroniowych z dodatkami prebiotycznymi rodukty jabłkowe gruszkowe brzoskwiniowe morelowe śliwkowe Sucha masa [%] Ekstrakt [ o Bx] Kwasowość ogólna [g kwa.jabłkowego/100 g] ph ektyny [%] opiół [%] epkość [mas] arametry barwy * a* b* 27,53 20,2 1,26 3,341 1,30 0, ,83 5,73 1,32 6,73 23,24 19,9 1,35 3,202 1,40 0,58 > ,53 5,23 1,23 6,15 22,50 22,8 1,26 3,156 1,07 0, ,58 3,59 0,86 4,30 19,80 16,2 1,04 3,692 1,12 0, ,91 14,13 3,46 16,66 20,37 17,8 1,24 3,251 1,80 0,63 > ,21 6,20 1,96 8,55 22,36 19,8 1,32 3,207 1,14 0, ,14 5,69 1,78 7,81 20,83 18,9 1,23 3,230 2,60 0,62 > ,66 5,45 2,23 9,00 29,97 22,2 0,96 3,738 1,71 0,93 > ,85 3,57 0,87 4,27 25,14 20,5 1,00 3,438 1,20 0,50 > ,38 5,18 2,00 8,49 25,59 23,7 0,94 3,375 0,71 0, ,89 3,80 0,83 4,57 21,18 16,9 0,84 3,687 1,23 0, ,84 11,13 2,34 13,95 20,54 18,0 0,90 3,467 1,64 0, ,31 5,72 1,71 7,79 22,88 20,0 0,98 3,481 1,03 0, ,77 4,56 0,68 5,70 21,83 19,6 0,93 3,510 2,70 0,57 > ,25 4,18 1,09 5,15 26,67 19,7 1,10 3,664 1,32 0, ,23 6,12 1,29 7,24 22,58 19,8 1,23 3,285 1,24 0,55 > ,21 5,33 1,41 6,61 24,31 21,7 1,14 3,266 0,61 0, ,11 4,52 1,10 5,37 20,11 16,5 1,02 3,529 1,17 0, ,55 11,90 2,60 13,58 20,12 17,8 1,20 3,100 1,82 0,61 > ,11 6,70 2,07 9,12 21,22 19,2 1,22 3,322 0,97 0, ,78 7,23 2,14 9,43 18,75 17,6 1,12 3,420 2,50 0, ,10 5,34 2,15 8,64 27,19 19,8 1,40 3,509 1,26 1, ,37 4,33 0,65 5,46 26,93 22,7 1,44 3,306 1,26 0, ,10 4,77 1,26 5,94 26,70 24,9 1,31 3,266 1,40 0, ,16 4,99 1,31 6,18 22,30 18,3 1,15 3,516 1,25 0, ,57 13,33 3,47 15,67 22,59 20,6 1,30 3,152 2,14 0,73 > ,31 5,84 1,63 7,44 21,50 19,2 1,52 3,358 0,99 0, ,63 5,52 1,37 6,54 19,88 18,4 1,48 3,357 2,86 0,78 > ,05 3,92 1,13 5,15 27,74 20,5 1,31 3,513 1,43 0,64 > ,56 4,27 1,14 5,43 23,23 19,4 1,48 3,183 1,07 0, ,00 4,29 1,04 5,09 23,89 21,2 1,28 3,227 0,88 0, ,80 3,26 0,73 3,91 18,77 15,4 1,05 3,515 0,79 0, ,49 11,88 2,77 14,11 19,88 17,7 1,34 3,127 1,61 0,60 > ,83 4,85 1,45 6,54 20,67 18,7 1,33 3,261 0,79 0, ,84 5,50 1,73 7,64 20,32 18,8 1,38 3,293 2,67 0,62 > ,97 3,21 1,50 5,94 E 15

16 abela 7. odstawowe parametry fizyko-chemiczne mieszanych produktów aroniowych z dodatkami prebiotycznymi ciąg dalszy rodukty wiśniowe truskawkowe aroniowe Sucha masa [%] Ekstrakt [ o Bx] Kwasowość ogólna [g kwa.jabłkowego/100 g] ph Zawartość pektyn [%] opiół [%] epkość [mas] arametry barwy * a* b* 26,35 20,0 1,24 3,509 0,94 0, ,07 4,63 1,61 6,99 22,47 19,7 1,38 3,216 0,68 0, ,06 4,06 1,16 5,31 24,08 21,6 1,24 3,258 0,38 0, ,45 3,20 0,93 4,28 19,46 15,9 1,04 3,559 0,47 0, ,84 9,90 2,78 12,17 19,84 17,4 1,23 3,211 1,06 0, ,19 5,03 1,56 7,05 21,27 19,4 1,32 3,337 0,40 0, ,94 3,76 0,74 4,60 20,21 18,5 1,15 3,439 2,29 0,57 > ,13 3,96 1,02 4,88 25,02 19,1 1,13 3,627 1,37 0, ,22 5,72 1,93 8,42 20,77 18,2 1,28 3,316 1,02 0, ,24 4,78 1,34 6,13 20,46 20,6 1,16 3,283 0,78 0, ,69 3,57 0,93 4,46 19,13 16,1 0,98 3,626 1,90 0, ,20 12,59 3,05 14,30 19,90 17,2 1,18 3,258 1,84 0,62 > ,61 4,96 1,69 7,30 20,07 18,1 1,11 3,336 0,88 0, ,36 6,32 2,01 8,71 19,68 18,2 1,12 3,489 2,48 0,60 > ,51 3,49 1,54 6,11 28,88 22,7 1,26 3,594 1,09 0, ,88 3,34 1,19 5,29 28,19 25,2 1,50 3,366 1,01 0, ,21 2,18 0,55 2,72 28,68 26,4 1,30 3,282 0,04 0, ,76 1,00 0,31 1,41 24,87 20,0 1,20 3,616 1,55 0, ,03 6,78 2,13 9,35 25,50 22,1 1,36 3,316 1,07 0,67 > ,63 2,64 0,46 3,30 27,01 24,1 1,56 3,327 0,89 0, ,85 3,52 0,60 4,40 25,57 23,1 1,30 3,488 2,90 0,78 > ,51 2,03 0,38 2,51 E 16

17 Rysunku 3. arametry barwy analizowano analogicznie jak w Zadaniu 2, a wyniki przedstawiono w abeli 7 i na Rysunek 3. Barwa w systemie CE *a*b* dla mieszanych produktów aroniowo-owocowych z dodatkami prebiotycznymi Oznaczenia zastosowane na pierwszym wykresie są takie same dla kolejnych 17

18 aroniowo-wiśniowe aroniowo-truskawkowe aroniowe Rysunek 3. Barwa w systemie CE *a*b* dla mieszanych produktów aroniowo-owocowych z dodatkami prebiotycznymi ciąg dalszy Oznaczenia zastosowane na pierwszym wykresie są takie same dla kolejnych 18

19 abela 8. Zawartość cukrów i kwasów organicznych w mieszanych produktach aroniowo-owocowych z dodatkami prebiotycznymi rodukty jabłkowe gruszkowe brzoskwiniowe morelowe śliwkowe Zawartość cukrów [g/100 g] Zawartość kwasów organicznych [g/100 g] Fruktoza Sorbitol Glukoza Sacharoza Suma Szczawiowy Cytrynowy zocytrynowy Jabłkowy Szikimowy Suma 4,08 2,79 3,14 0,37 10,37 0,05 0,29 1,88 0,23 2,25 4,15 3,02 3,33 0,42 10,92 0,04 0,07 0,22 2,87 0,03 3,22 6,30 2,67 3,26 0,35 12,59 0,05 0,08 0,22 2,17 0,02 2,54 3,50 2,15 2,83 8,48 0,03 0,08 0,21 1,81 0,02 2,15 4,33 2,68 3,62 10,63 0,03 0,09 0,16 1,71 0,02 2,00 4,51 2,90 3,31 0,33 11,05 0,03 0,07 0,24 2,07 0,02 2,43 3,65 2,29 4,43 10,37 0,03 0,05 0,17 1,89 0,02 2,15 5,43 5,26 4,10 14,79 0,03 0,05 1,50 0,01 1,59 6,10 4,96 4,20 15,27 0,04 0,11 0,43 1,99 0,03 2,61 5,60 3,87 3,20 0,19 12,85 0,04 0,08 0,36 1,55 0,03 2,05 3,99 3,46 3,09 10,53 0,04 0,09 0,38 1,39 0,03 1,93 4,53 3,62 3,20 11,36 0,05 0,09 0,36 1,46 0,03 1,98 5,36 4,23 3,73 13,31 0,05 0,09 0,43 1,60 0,03 2,19 3,94 3,33 4,12 11,39 0,04 0,07 0,36 1,41 0,03 1,91 3,21 2,71 3,96 0,22 10,12 0,03 0,15 1,36 0,01 1,56 2,91 2,91 3,63 1,32 10,77 0,06 0,06 0,46 1,85 0,02 2,45 4,82 2,74 3,78 0,67 12,01 0,03 0,09 0,49 1,79 0,02 2,43 2,86 2,01 3,45 8,32 0,05 0,05 0,41 1,53 0,02 2,04 3,41 2,49 4,11 1 0,04 0,13 0,49 1,76 0,02 2,44 3,61 2,59 4,14 10,34 0,04 0,08 0,65 1,76 0,02 2,55 2,92 2,06 5,15 10,13 0,05 0,07 0,54 1,59 0,02 2,28 3,31 3,10 4,24 10,66 0,03 0,86 1,65 0,02 2,56 4,17 2,89 5,60 0,12 12,77 0,06 0,75 0,39 1,99 0,04 3,23 4,92 2,39 4,19 0,80 12,30 0,02 0,59 0,18 1,75 0,02 2,56 3,23 2,01 2,48 7,71 0,04 0,19 1,03 1,07 0,01 2,35 4,47 2,53 5,80 12,80 0,03 0,74 0,18 1,81 0,02 2,79 3,47 2,81 4,18 0,08 10,54 0,03 1,01 0,18 1,70 0,02 2,96 2,69 2,25 4,98 9,93 0,03 0,86 0,14 1,46 0,02 2,51 3,77 3,72 4,89 12,39 0,04 0,19 3,35 0,03 3,60 4,09 3,42 4,89 12,40 0,03 0,06 0,18 2,36 0,02 2,65 5,81 2,84 4,26 12,91 0,06 0,09 0,17 2,43 0,02 2,76 2,68 2,24 3,36 8,28 0,02 0,07 0,15 1,90 0,02 2,17 3,46 2,84 4,25 10,54 0,02 0,09 0,17 2,22 0,02 2,52 3,38 2,77 3,92 10,07 0,03 1,00 0,18 1,69 0,02 2,93 2,85 2,90 5,10 10,85 0,03 0,11 0,16 2,11 0,02 2,42 19

20 abela 8. Zawartość cukrów i kwasów organicznych w mieszanych produktach aroniowo-owocowych z dodatkami prebiotycznymi ciąg dalszy rodukty wiśniowe truskawkowe aroniowe Zawartość cukrów [g/100 g] Zawartość kwasów organicznych [g/100 g] Fruktoza Sorbitol Glukoza Sacharoza Suma Szczawiowy Cytrynowy zocytrynowy Jabłkowy Szikimowy Suma 3,94 3,78 5,16 12,89 0,03 0,12 2,62 0,02 2,81 4,14 3,92 5,65 13,70 0,04 0,12 0,18 2,35 0,02 2,70 5,70 3,47 4,88 14,05 0,04 0,17 0,17 2,45 0,02 2,86 2,59 2,32 3,38 8,29 0,02 0,13 0,19 2,09 0,02 2,45 3,10 1,91 4,42 9,43 0,05 0,05 0,16 0,97 0,01 1,25 3,64 3,27 4,48 11,40 0,04 0,17 0,32 2,89 0,03 3,38 2,63 2,54 4,95 10,12 0,04 0,09 0,16 2,01 0,02 2,33 3,56 2,89 4,30 10,75 0,10 1,13 2,39 0,03 3,66 3,82 3,08 4,70 11,61 0,09 0,93 0,18 1,75 0,02 2,97 5,56 3,42 4,27 0,21 13,46 0,05 0,59 0,16 1,26 0,01 2,08 3,13 2,25 3,69 9,07 0,07 0,12 1,57 1,31 0,01 3,09 3,05 2,68 3,73 9,46 0,04 0,12 0,23 2,36 0,04 2,78 3,28 2,45 3,82 9,55 0,04 0,14 0,71 1,10 0,01 2,01 2,59 2,38 4,68 9,65 0,08 0,07 1,10 1,35 0,02 2,61 3,68 6,71 4,75 15,14 0,05 0,20 4,18 0,06 4,49 4,75 9,02 6,33 20,09 0,05 0,14 0,28 2,78 0,05 3,30 5,66 7,80 5,45 18,90 0,05 0,13 0,24 2,39 0,04 2,85 2,74 5,01 3,57 11,31 0,06 0,02 0,19 1,81 0,03 2,11 3,68 6,91 4,90 15,49 0,03 0,10 0,30 0,23 0,04 0,71 3,73 6,70 4,84 15,27 0,04 0,11 0,27 2,44 0,04 2,90 2,71 5,22 4,80 12,74 0,07 0,06 0,17 1,69 0,03 2,01 20

21 Zawartość cukrów (g/100 g) Sacharoza Glukoza Sorbitol Fruktoza aroniowo-jabłkowe aroniowo-gruszkowe aroniowo-brzoskwiniowe aroniowo-morelowe aroniowo-śliwkowe aroniowo-wiśniowe aroniowo-truskawkowe aroniowe Wykres 1. Zawartość cukrów w mieszanych produktach aroniowo-owocowych z dodatkami prebiotycznymi Zawartość kwasów organicznych (g/100 g) 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Szikimowy Cytrynowy Szczawiowy zocytrynowy Jabłkowy aroniowo-jabłkowe aroniowo-gruszkowe aroniowo-brzoskwiniowe aroniowo-morelowe aroniowo-śliwkowe aroniowo-wiśniowe aroniowo-truskawkowe aroniowe Wykres 2. Zawartość kwasów organicznych w mieszanych produktach aroniowo-owocowych z dodatkami prebiotycznymi 21

22 abela 9. Zawartość związków fenolowych i aktywność biologiczna mieszanych produktów aroniowych z dodatkami prebiotycznymi jabłkowe gruszkowe brzoskwiniowe morelowe Symbol Kwasy fenolowe Zawartość związków fenolowych [mg/100 g] Flawonole Antocyjany olimery procyjanidyn D Aktywność przeciwutleniająca [mmol rolox/100 g] Aktywność przeciwcukrzycowa C 50 [mg/ml] Aktywność przeciw lipazie C 50 [mg/ml] Aktywność przeciwdemencyjna [% inhibicji przy 100 mg/ml] Suma ABS ORAC α-amylaza α-glukozydaza AChE BuChE 86,46 36,49 175,58 1,49 300,02 23,35 3,85 5,11 <5,00 34,94 4,07 25,93 3,57 102,17 43,51 241,56 0,65 387,89 24,82 4,57 5,56 <5,00 20,28 3,13 25,27 14,48 86,38 39,18 197,03 0,54 323,13 20,24 3,77 5,95 28,66 31,90 3,59 20,41 11,68 73,44 31,54 122,10 0,42 227,50 36,06 2,68 4,86 119,96 82,89 5,30 10,66 9,12 84,51 33,46 146,45 0,52 264,94 23,33 3,17 4,85 58,22 49,33 4,08 11,49 16,20 94,35 46,34 249,98 0,71 391,38 23,65 4,06 5,39 <5,00 32,90 3,74 20,59 7,90 16,37 37,95 184,04 0,61 238,97 25,00 3,55 5,56 42,71 38,01 4,25 4,14 10,45 75,81 34,25 273,13 0,75 383,94 31,49 4,53 4,90 <5,00 24,39 4,25 25,54 0,47 82,82 43,03 272,47 0,58 398,90 31,46 3,74 4,52 4,00 27,77 3,54 6,09 12,91 75,46 41,07 234,83 0,77 352,13 37,56 3,56 4,97 19,12 20,77 4,45 15,81 15,86 65,34 33,49 189,61 0,95 289,39 35,62 2,68 3,67 117,79 114,35 6,19 7,66 19,17 66,87 34,06 193,30 0,48 294,71 27,87 2,90 5,68 52,07 119,46 5,16 18,56 14,36 79,32 42,45 287,26 0,68 409,71 38,13 3,63 4,36 <5,00 35,03 4,21 15,62 7,24 65,23 30,68 140,30 0,53 236,75 30,49 3,35 4,91 53,58 37,20 3,62 2,95 4,77 72,28 35,00 194,62 0,48 302,39 27,98 3,65 5,96 <5,00 46,34 4,07 23,53 12,69 72,96 36,84 197,55 0,34 307,69 24,62 3,93 5,26 91,28 36,71 3,99 5,36 10,73 71,68 37,87 201,46 0,78 311,80 33,65 3,72 5,80 <5,00 29,81 3,79 14,45 17,47 59,68 29,80 141,20 0,40 231,09 43,05 2,70 5,70 127,96 91,48 5,68 17,24 14,55 69,76 36,84 178,20 0,57 285,37 34,80 3,40 4,36 31,64 77,25 4,96 15,47 22,59 79,56 42,38 232,25 0,71 354,90 36,26 3,78 4,89 <5,00 44,14 3,94 21,31 3,14 58,39 28,77 110,63 0,29 198,08 18,83 2,27 3,92 111,69 113,64 3,65 11,71 5,32 71,33 39,32 205,84 0,57 317,06 21,89 3,12 4,55 47,73 40,80 3,69 21,60 14,88 98,28 57,58 283,55 0,81 440,22 19,08 4,72 6,30 <5,00 <7,50 3,28 11,55 14,14 79,33 45,51 194,33 0,53 319,70 18,17 3,94 6,01 <5,00 20,12 3,29 20,02 24,55 69,70 40,07 166,94 0,56 277,27 17,51 2,87 5,16 97,63 76,16 5,29 18,84 21,79 74,97 47,38 173,40 0,49 296,25 15,87 3,55 4, ,11 4,01 21,84 25,27 74,94 45,96 233,14 0,50 354,53 39,80 3,51 5,01 38,77 31,41 3,37 21,07 12,44 65,48 36,74 169,39 0,42 272,03 20,81 2,93 5,64 83,30 53,02 2,93 19,69 17,48 22

23 abela 9. Zawartość związków fenolowych i aktywność biologiczna mieszanych produktów aroniowych z dodatkami prebiotycznymi ciąg dalszy śliwkowe wiśniowe truskawkowe aroniowe Symbol Kwasy fenolowe Zawartość związków fenolowych [mg/100 g] Flawonole Antocyjany olimery procyjanidyn D Aktywność przeciwutleniająca [mmol rolox/100 g] Aktywność przeciwcukrzycowa C 50 [mg/ml] Aktywność przeciw lipazie C 50 [mg/ml] Aktywność przeciwdemencyjna [% inhibicji przy 100 mg/ml] Suma ABS ORAC α-amylaza α-glukozydaza AChE BuChE 74,88 39,02 292,00 0,75 406,65 22,96 4,63 5,03 <5,00 33,16 3,70 26,89 9,87 80,78 48,83 244,87 0,70 375,18 25,36 4,08 5,78 <5,00 15,24 3,63 10,83 12,31 69,95 39,83 222,82 0,66 333,26 24,47 3,53 5,05 <5,00 24,19 3,77 15,01 20,53 56,99 32,88 181,83 0,47 272,16 23,32 2,56 3,78 122,94 142,40 5,34 16,39 14,23 66,89 40,40 196,08 0,60 303,97 22,95 3,23 3,92 54,68 63,33 4,07 12,35 14,79 82,45 47,87 289,02 0,73 420,06 26,49 4,36 5,21 <5,00 28,86 3,58 29,63 4,01 62,44 32,47 194,54 0,61 290,07 20,23 3,71 5,53 13,60 34,98 3,75 23,50 10,49 86,65 42,15 290,27 0,71 419,78 24,28 4,14 5,00 <5,00 29,68 3,84 28,91 2,71 88,66 47,69 260,88 0,68 397,92 21,12 4,26 5,50 10,08 <7,50 3,33 13,93 15,22 72,37 37,84 224,89 0,46 335,57 18,42 3,84 5,05 <5,00 25,09 3,66 13,89 15,08 63,45 33,55 209,10 0,43 306,53 19,91 2,76 4,80 131,54 169,62 5,53 17,05 7,33 69,00 39,09 236,12 0,55 344,76 21,68 3,66 4,61 <5,00 43,08 4,27 14,92 16,70 82,14 46,96 352,51 0,71 482,32 22,88 3,94 5,03 <5,00 30,98 3,82 16,71 2,83 69,82 38,87 206,62 0,59 315,91 22,95 3,34 5,10 <5,00 40,66 4,14 18,56 8,41 74,70 35,15 243,65 0,71 354,20 23,81 4,28 4,78 <5,00 40,74 3,95 25,19 22,30 78,70 39,32 250,72 0,58 369,32 21,37 4,13 6,58 <5,00 19,21 3,28 19,31 13,97 72,73 37,35 231,05 0,81 341,94 27,89 4,10 4,97 <5,00 23,93 3,88 11,14 23,24 62,38 29,26 181,63 0,40 273,67 25,21 1,94 4,09 123,10 119,15 5,37 8,54 7,28 86,28 42,09 280,07 0,63 409,08 21,34 4,36 4,88 <5,00 27,65 4,35 13,30 8,21 78,78 40,60 273,96 0,60 393,93 23,08 4,67 5,68 <5,00 24,66 3,53 11,20 9,67 67,98 30,07 213,16 0,75 311,96 17,34 4,20 5,66 28,96 28,37 3,57 27,64 9,63 136,50 69,64 461,90 1,00 669,05 29,31 6,66 5,72 <5,00 <7,50 3,89 24,22 1,46 174,66 93,71 617,03 1,72 887,12 33,55 7,84 7,73 <5,00 3,33 2,45 12,28 26,18 146,10 74,79 464,86 0,68 686,42 25,75 7,33 6,45 <5,00 7,10 3,22 9,61 9,75 134,21 73,30 480,24 1,16 688,92 31,06 5,43 6,54 54,13 47,95 5,07 9,22 20,90 149,51 82,88 626,86 1,65 860,90 31,39 7,12 7,10 <5,00 <7,50 2,83 22,10 0,39 164,59 95,79 723,81 1,45 985,64 32,95 8,22 8,66 <5,00 6,19 2,70 3,19 20,80 148,65 80,90 468,50 1,46 699,51 25,94 6,95 8,76 <5,00 <7,50 2,19 21,14 10,16 23

24 Związki fenolowe [(mg/100 g) aroniowo-jabłkowe aroniowo-gruszkowe aroniowobrzoskwiniowe olimery procyjanidyn Flawonole Kwasy fenolowe Antocyjany aroniowo-morelowe aroniowo-śliwkowe aroniowo-wiśniowe aroniowo-truskawkowe aroniowe Wykres 3. Zawartość związków fenolowych mieszanych produktów aroniowych z dodatkami prebiotycznymi Aktywność przeciwuteniająca (mmol rolox/100 g) aroniowo-jabłkowe aroniowo-gruszkowe aroniowobrzoskwiniowe ABS ORAC aroniowo-morelowe aroniowo-śliwkowe aroniowo-wiśniowe aroniowo-truskawkowe aroniowe Wykres 4. Aktywność przeciwutleniająca mieszanych produktów aroniowych z dodatkami prebiotycznymi 24

25 Aktywność przeciw lipazie (C 50 ; mg/ml) 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 aroniowo-jabłkowe aroniowo-gruszkowe aroniowobrzoskwiniowe aroniowo-morelowe aroniowo-śliwkowe aroniowo-wiśniowe aroniowotruskawkowe aroniowe Wykres 5. Aktywność przeciw lipazie trzustkowej mieszanych produktów aroniowych z dodatkami prebiotycznymi % inhibicji AChE BuChE aroniowo-jabłkowe aroniowo-gruszkowe aroniowobrzoskwiniowe aroniowo-morelowe aroniowo-śliwkowe aroniowo-wiśniowe aroniowo-truskawkowe aroniowe Wykres 6. Aktywność przeciwdemencyjna jako zdolność inhibicji AChE i BuChE mieszanych produktów aroniowych z dodatkami prebiotycznymi 25

26 odsumowanie Niniejszy projekt zakładał badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w celu otrzymania produktu mieszanego o wysokich walorach prozdrowotnych i prebiotycznych w oparciu o dozwolone metody stosowane w przetwórstwie ekologicznym w pełni zachowując składniki odżywcze i ich właściwości prozdrowotnych. ierwszym etapem była ocena składu chemicznego surowców roślinnych, w tym właściwości prozdrowotnych, wykorzystanych do opracowania nowego produktu aroniowego o zwiększonej prebiotyczności, prozdrowotności i o atrakcyjnych cechach sensorycznych. Efektem tego etapu było określenie potencjału prozdrowotnego przecierów z jabłek, gruszek, wiśni, śliwek, brzoskwini, moreli, truskawek i aronii. W kolejnym zadaniu skupiono się na stworzeniu nowego, atrakcyjnego produktu aroniowego o zwiększonej prebiotyczności. W zadaniu tym stworzono nowe produkty aroniowo-jabłkowe z dodatkiem substancji o charakterze prebiotycznym uwzględniając ich dodatek, formę i dawkę, z zachowaniem cech funkcjonalnych, a także cech prozdrowotnych. W etapie tym wykorzystano nasiona chia, babkę płesznik, inulinę, len, babkę jajowatą, topinambur i pektynę. Wyniki uzyskane w tym zadaniu pozwoliły na wybór wariantów dotyczących substancji prebiotycznych stosowanych w kolejnym etapie. Ostatnie zadanie dotyczyło analizy fizykochemicznej mieszanych produktów aroniowych o zwiększonej prebiotyczności z uwzględnieniem ich wartości prozdrowotnej i sensorycznej. Ostatecznie analizie składu chemicznego, właściwości biologicznych oraz ocenie sensorycznej poddano 56 produktów z różnymi przecierami owocowymi i substancjami prebiotycznymi. Wszystkie zastosowane dodatki wpłynęły na obniżenie cierpkości i podwyższenie ogólnej oceny sensorycznej, przy czym efekt uzależniony był od zastosowanych owoców. Zasadnym jest wzbogacenie produktów aroniowych, ponieważ mieszane produkty aroniowe charakteryzował korzystny profil w przypadku aktywności przeciwdiabetycznej, przeciwdemencyjnej i zdolności inhibicji aktywności lipazy. Stąd też zaprojektowane mieszane produkty aroniowe mogą stanowić atrakcyjny sensorycznie i prozdrowotnie element diety w prewencji i terapii chorób cywilizacyjnych. Kontakt: 26

Realizacja tego celu została rozpatrzona poprzez: 1) analizę składu chemicznego surowca oraz surowca wykorzystanego do niwelacji cierpkogorzkiego

Realizacja tego celu została rozpatrzona poprzez: 1) analizę składu chemicznego surowca oraz surowca wykorzystanego do niwelacji cierpkogorzkiego SPRAWOZDANIE z prowadzenia w 217r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie przetwórstwa produktów roślinnych i zwierzęcych ekologicznych pt.: Badania nad optymalizacją oraz rozwojem

Bardziej szczegółowo

Wartość odżywcza i przydatność owoców rokitnika do produkcji soków

Wartość odżywcza i przydatność owoców rokitnika do produkcji soków Wartość odżywcza i przydatność owoców rokitnika do produkcji soków Piłat B., Zadernowski R., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauki o Żywności, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych,

Bardziej szczegółowo

Żywność ekologiczna najlepsza żywność funkcjonalna

Żywność ekologiczna najlepsza żywność funkcjonalna Żywność ekologiczna najlepsza żywność funkcjonalna Prof. Dr hab. Ewa Solarska Pracownia Żywności Ekologicznej Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Konferencja naukowa

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW Nadzienia Marmolady Powidła

KATALOG PRODUKTÓW Nadzienia Marmolady Powidła KATALOG PRODUKTÓW Nadzienia Marmolady Powidła 2015/2016 Nadzienia wysoki procentowy udział owoców, naturalny owocowy smak, duże kawałki owoców, powstają z owoców nie konserwowanych chemicznie, doskonale

Bardziej szczegółowo

Właściwości funkcjonalne żeli hydrokoloidowych wytworzonych na bazie mikronizowanych owoców świdośliwy i jagody kamczackiej

Właściwości funkcjonalne żeli hydrokoloidowych wytworzonych na bazie mikronizowanych owoców świdośliwy i jagody kamczackiej Właściwości funkcjonalne żeli hydrokoloidowych wytworzonych na bazie mikronizowanych owoców świdośliwy i jagody kamczackiej Jan Piecko, Dorota Konopacka, Monika Mieszczkowska-Frąc. Instytut Ogrodnictwa,

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu systemu produkcji rolnej na cechy jakościowe owoców i warzyw

Ocena wpływu systemu produkcji rolnej na cechy jakościowe owoców i warzyw Ocena wpływu systemu produkcji rolnej na cechy jakościowe owoców i warzyw Elżbieta Fijoł-Adach Beata Feledyn-Szewczyk Renata Kazimierczak Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej WSTĘP System rolniczy

Bardziej szczegółowo

Składniki prozdrowotne w owocach i sokach owocowych. dr n. med. Beata Piórecka

Składniki prozdrowotne w owocach i sokach owocowych. dr n. med. Beata Piórecka Składniki prozdrowotne w owocach i sokach owocowych dr n. med. Beata Piórecka Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. zawiera informacje o zasadach umieszczania

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. ZMIANA STAWKI PODATKU VAT NA NAPOJE i NEKTARY OWOCOWE KONSEKWENCJE DLA ROLNICTWA, BRANŻY I KONSUMENTA. Warszawa,

KONFERENCJA. ZMIANA STAWKI PODATKU VAT NA NAPOJE i NEKTARY OWOCOWE KONSEKWENCJE DLA ROLNICTWA, BRANŻY I KONSUMENTA. Warszawa, KONFERENCJA ZMIANA STAWKI PODATKU VAT NA NAPOJE i NEKTARY OWOCOWE KONSEKWENCJE DLA ROLNICTWA, BRANŻY I KONSUMENTA Warszawa, 17.12.2018 RYNEK NAPOJÓW I JEGO WPŁYW NA PRZETWÓRSTWO Rynek napojów bezalkoholowych

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNE I PROZDROWOTNE METODY PRZETWARZANIA OWOCÓW I WARZYW Z PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ

EKOLOGICZNE I PROZDROWOTNE METODY PRZETWARZANIA OWOCÓW I WARZYW Z PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ EKOLOGICZNE I PROZDROWOTNE METODY PRZETWARZANIA OWOCÓW I WARZYW Z PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ Wprowadzenie Liczne badania przeprowadzone w Europie i w Polsce wskazują, że warzywa z produkcji ekologicznej są

Bardziej szczegółowo

Opracowanie metodyk METODYKA OZNACZANIA KWASU ASKORBINOWEGO,

Opracowanie metodyk METODYKA OZNACZANIA KWASU ASKORBINOWEGO, Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw Opracowanie metodyk METODYKA OZNACZANIA KWASU ASKORBINOWEGO, KWASU JABŁKOWEGO I KWASU CYTRYNOWEGO W JABŁKACH, GRUSZKACH I BRZOSKWINIACH Autorzy: dr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. warzywnictwa metodami ekologicznymi. pt.: OPRACOWANIE METOD PRZETWÓRSTWA WARZYW Z UPRAW EKOLOGICZNYCH I OCENA ICH JAKOŚCI

SPRAWOZDANIE. warzywnictwa metodami ekologicznymi. pt.: OPRACOWANIE METOD PRZETWÓRSTWA WARZYW Z UPRAW EKOLOGICZNYCH I OCENA ICH JAKOŚCI SPRAWOZDANIE z prowadzenia w 2008r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie: warzywnictwa metodami ekologicznymi pt.: OPRACOWANIE METOD PRZETWÓRSTWA WARZYW Z UPRAW EKOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA NA ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH W GRUSZCZE ODMIANY KONFERENCJA

WPŁYW WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA NA ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH W GRUSZCZE ODMIANY KONFERENCJA WPŁYW WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA NA ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH W GRUSZCZE ODMIANY KONFERENCJA Monika Mieszczakowska-Frąc, Aneta Matulska, Jarosław Markowski, Krzysztof Rutkowski Instytut Ogrodnictwa w

Bardziej szczegółowo

ZDROWO NATURAL I ZABAWNIE Z. Fruit sweets. Fruit sweets. Merkury S.A. ul. Sejneńska Białystok

ZDROWO NATURAL I ZABAWNIE Z. Fruit sweets. Fruit sweets. Merkury S.A. ul. Sejneńska Białystok ZDROWO I ZABAWNIE Z Fruit sweets Merkury S.A. ul. Sejneńska 16 15-399 Białystok NATURAL Fruit sweets TYLKO OWOCE I JAGODY BEZ DODATKU CUKRU BEZ KONSERWANTÓW I BARWNIKÓW BEZGLUTENOWE Główną wartością naszej

Bardziej szczegółowo

RYNEK OWOCÓW I WARZYW

RYNEK OWOCÓW I WARZYW PROJEKT USTAWY W ZAKRESIE PLANOWANEGO, DRASTYCZNEGO ZWIĘKSZENIA STAWKI PODATKU VAT Z 5% NA 23% NA NEKTARY I NAPOJE ZAWIERAJĄCE CO NAJMNIEJ 20% SOKU OWOCOWEGO LUB WARZYWNEGO MATERIAŁY INFORMACYJNE STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla Rodziców. Wiosenne śniadanie. Warszawa 26.05.2015 r.

Warsztaty dla Rodziców. Wiosenne śniadanie. Warszawa 26.05.2015 r. Warsztaty dla Rodziców Wiosenne śniadanie Warszawa 26.05.2015 r. Urozmaicenie Uregulowanie Umiarkowanie Umiejętności Unikanie Prawidłowe żywienie 7 zasad wg prof. Bergera + Uprawianie sportu + Uśmiech

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE DLA MINIMALNIE PRZETWORZONEJ MARCHWI

ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE DLA MINIMALNIE PRZETWORZONEJ MARCHWI Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE DLA MINIMALNIE PRZETWORZONEJ MARCHWI Autorzy: dr Anna Wrzodak dr Justyna Szwejda-Grzybowska prof dr hab. Ryszard Kosson dr

Bardziej szczegółowo

Związki fenolowe w napojach owocowych i ich znaczenie żywieniowe. Waldemar Gustaw Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów UP Lublin

Związki fenolowe w napojach owocowych i ich znaczenie żywieniowe. Waldemar Gustaw Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów UP Lublin Związki fenolowe w napojach owocowych i ich znaczenie żywieniowe Waldemar Gustaw Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów UP Lublin Związki fenolowe Zdrowie człowieka zależy: 5 15% od czynników genetycznych,

Bardziej szczegółowo

Owocowe dodatki dla cukiernictwa i piekarstwa

Owocowe dodatki dla cukiernictwa i piekarstwa Owocowe dodatki dla cukiernictwa i piekarstwa PROSPONA Sp. z o.o. ul. Węgierska 11, 33-300 Nowy Sącz Polska tel. +48 18 443 69 05 marketing@prospona.com.pl www.prospona.pl catalog online Szarlotka jabłka

Bardziej szczegółowo

Właściwości przeciwutleniające etanolowych ekstraktów z owoców sezonowych

Właściwości przeciwutleniające etanolowych ekstraktów z owoców sezonowych Właściwości przeciwutleniające etanolowych ekstraktów z owoców sezonowych Uczniowie realizujący projekt: Joanna Waraksa Weronika Wojsa Opiekun naukowy: Dr Maria Stasiuk Dotacje na innowacje Projekt Właściwości

Bardziej szczegółowo

OFERTA / FORMULARZ ZAMÓWIENIA

OFERTA / FORMULARZ ZAMÓWIENIA OFERTA / FORMULARZ ZAMÓWIENIA adresat EKO-FRUIT I. KOSTRZEWSKI I. CHYRZYŃSKA S.C. 05-170 ZAKROCZYM, UL. GAŁACHY 62 NIP 531 00 07 631 zamawiaj cy Nazwa firmy Adres nr data zam wienia zam wienia imi i nazwisko

Bardziej szczegółowo

PL B1. GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wadowice, PL BUP 07/08

PL B1. GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wadowice, PL BUP 07/08 PL 220791 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220791 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 380678 (22) Data zgłoszenia: 25.09.2006 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Nowe gatunki dla poszerzenia produkcji ogrodniczej: wartość prozdrowotna i przetwarzanie owoców jeżyny

Nowe gatunki dla poszerzenia produkcji ogrodniczej: wartość prozdrowotna i przetwarzanie owoców jeżyny Nowe gatunki dla poszerzenia produkcji ogrodniczej: wartość prozdrowotna i przetwarzanie owoców jeżyny Jan Piecko*, Monika Mieszczakowska-Frąc*, Jarosław Markowski*, Michał Sójka**. *Instytut Ogrodnictwa,

Bardziej szczegółowo

Soki owocowe i warzywne, przetworzone owoce i warzywa.

Soki owocowe i warzywne, przetworzone owoce i warzywa. opakowań Wartość łaczna Wartość 1 2 3 4 Ananas plastry w lekkim syropie typu Splendor, Kier, Tropico lub inne - puszka Barszcz czerwony - koncentrat typu Rolnik, Pudliszki, Jamar lub inne (butelka) Brzoskwinie

Bardziej szczegółowo

SZEGO T Ł O C W Z R E E N I P I Z A

SZEGO T Ł O C W Z R E E N I P I Z A Najwyższa jakość, innowacyjna technologia, gwarantowana efektywność i przede wszystkim doskonały smak. Najwyższa jakość Najwyższa jakość to nasz standard. Na każdym etapie procesu produkcji, w trakcie

Bardziej szczegółowo

Żywność dla przyszłości

Żywność dla przyszłości Żywność dla przyszłości doskonalenie metod przetwórstwa rolno-spożywczego w celu poprawienia zdrowotności uzyskanych wyrobów dla ludzi i zwierząt Renata Jędrzejczak 1, Marian Remiszewski 1, Józef Korczak

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 13 I. Mąka, kasze, ryż, makarony 15 1. Wstęp 15 2. Mąka 16 2.1. Przemiał ziarna zbożowego 16 2.2. Mąki chlebowe i niechlebowe 17 2.2.1. Mąki chlebowe 17 2.2.2. Mąki niechlebowe

Bardziej szczegółowo

Nie można być mistrzem we wszystkich dyscyplinach. Czas na biogospodarkę

Nie można być mistrzem we wszystkich dyscyplinach. Czas na biogospodarkę Nie można być mistrzem we wszystkich dyscyplinach. Czas na biogospodarkę KIEROWNIK PROJEKTU: prof.dr hab. Kazimierz Lachowicz WYKORZYSTANIE LOKALNYCH ZASOBÓW SUROWCOWYCH W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI O ZWIĘKSZONEJ

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia

profil ogólnoakademicki studia I stopnia Opis na kierunku ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do oraz prowadzących profil ogólnoakademicki studia I stopnia Efekty NŻZ1_W01 NŻZ1_W02 NŻZ1_W03 NŻZ1_W04 WIEDZA Ma ogólną wiedzę z zakresu matematyki,

Bardziej szczegółowo

GRYSZCZENIOWKA KATALOG PRODUKTÓW

GRYSZCZENIOWKA KATALOG PRODUKTÓW GRYSZCZENIOWKA KATALOG PRODUKTÓW Syrop truskawkowy, pasteryzowany. Syrop sporządzony z naturalnego soku truskawkowego, nie zagęszczonego z dodatkiem fruktozy. skład: naturalny sok truskawkowy, fruktoza

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. owoców i warzyw, surowych i przetworzonych.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. owoców i warzyw, surowych i przetworzonych. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Wybrane zagadnienia z technologii przemysłu spożywczego - przetwórstwo owocow i Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział:

Bardziej szczegółowo

Kontrola planowa III kwartał 2012 r. - w zakresie jakości handlowej przetworów warzywnych

Kontrola planowa III kwartał 2012 r. - w zakresie jakości handlowej przetworów warzywnych Informacja w zakresie jakości handlowej przetworów warzywnych - kontrola planowa III kwartał 2012 r. Zgodnie z programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów warzywnych (GI-BKJ-403-13/12)

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku owoców i warzyw. Jak cena i jakość surowców wpływają na rynek soków i napojów.

Sytuacja na rynku owoców i warzyw. Jak cena i jakość surowców wpływają na rynek soków i napojów. Wiadomości Handlowe KONGRES ALKOHOLE I NAPOJE 19 Sytuacja na rynku owoców i warzyw. Jak cena i jakość surowców wpływają na rynek soków i napojów. Julian Pawlak Prezes Zarządu Krajowa Unia Producentów Soków

Bardziej szczegółowo

BIOLOGICZNIE AKTYWNY SUPLEMENT DIETY. www.calivita.com.pl

BIOLOGICZNIE AKTYWNY SUPLEMENT DIETY. www.calivita.com.pl BIOLOGICZNIE AKTYWNY SUPLEMENT DIETY WOLNE RODNIKI TO AKTYWNE ATOMY LUB CZĄSTECZKI, KTÓRE ZGUBIŁY JEDEN ELEKTRON. PRÓBUJĄC GO ODZYSKAĆ, SZYBKO WCHODZĄ W REAKCJE Z RÓŻNYMI ELEMENTAMI KOMÓREK, USZKADZAJĄC

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R.

RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R. RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R. Warszawa, 2008 rok MONITORING I URZĘDOWA KONTROLA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Naukowe i Monografie Treatises and Monographs. Aneta Cegiełka. SGGW w Warszawie Katedra Technologii Żywności

Rozprawy Naukowe i Monografie Treatises and Monographs. Aneta Cegiełka. SGGW w Warszawie Katedra Technologii Żywności Rozprawy Naukowe i Monografie Treatises and Monographs Aneta Cegiełka SGGW w Warszawie Katedra Technologii Żywności Badania nad określeniem wpływu zastąpienia zwierzęcego surowca tłuszczowego olejami roślinnymi

Bardziej szczegółowo

Napój likopenowy Jabłkowo-Brzoskwiniowy

Napój likopenowy Jabłkowo-Brzoskwiniowy Napoje likopenowe > Model : 624 Producent : Cinna Napój likopenowy o smaku Jabłkowo - Brzoskwiniowym Napój likopenowy LycoLife produkowany jest z naturalnych surowców na bazie wody głębinowej z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE PRZECHOWYWANIA

ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE PRZECHOWYWANIA Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw Zakład Zasobów Genowych Roślin Ogrodniczych Zakład Odmianoznawstwa, Szkółkarstwa i Nasiennictwa Roślin Ogrodniczych ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE PRZECHOWYWANIA

Bardziej szczegółowo

8.2. Wartość odżywcza produktów spożywczych Czynniki kształtujące wartość odżywczą produktów spożywczych...185

8.2. Wartość odżywcza produktów spożywczych Czynniki kształtujące wartość odżywczą produktów spożywczych...185 SpiS treści 1. Znaczenie nauki o żywieniu człowieka...9 1.1. Cele i zadania nauki o żywieniu...9 1.2. Rozwój nauki o żywieniu człowieka...9 1.3. Problemy żywieniowe Polski i świata...11 1.4. Organizacje

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS w Olsztynie w I kwartale 2018 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS w Olsztynie w I kwartale 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Olsztynie w I kwartale 2018 roku przeprowadził ogółem 205 czynności kontrolnych, w tym: 106 czynności kontrolnych na rynku krajowym,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z badań podstawowych prowadzonych w 2018 roku na rzecz rolnictwa ekologicznego

SPRAWOZDANIE. z badań podstawowych prowadzonych w 2018 roku na rzecz rolnictwa ekologicznego SPRAWOZDANIE z badań podstawowych prowadzonych w 2018 roku na rzecz rolnictwa ekologicznego Kierownik Projektu: dr hab. Jarosław Markowski, prof. IO Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. ZAKRES, ROZWÓJ I ZNACZENIE CHEMII ŻYWNOŚCI 11

SPIS TREŚCI 1. ZAKRES, ROZWÓJ I ZNACZENIE CHEMII ŻYWNOŚCI 11 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 9 1. ZAKRES, ROZWÓJ I ZNACZENIE CHEMII ŻYWNOŚCI 11 1.1. Zakres chemii żywności 11 1.2. Zarys rozwoju 12 1.2.1. Początki wiedzy o żywności 12 1.2.2. Zaczątki chemii żywności 13 1.2.3.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania przetworów owocowo-warzywnych z segmentu luksusowe

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania przetworów owocowo-warzywnych z segmentu luksusowe I N F O R M A C J A dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania przetworów owocowo-warzywnych z segmentu luksusowe Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w II kwartale 2011

Bardziej szczegółowo

Oddział w Radomiu Andrzej Śliwa

Oddział w Radomiu Andrzej Śliwa Oddział w Radomiu Andrzej Śliwa Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM. Klasa 1 kucharz. L. p. Zakres treści. Moduł - dział -temat

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM. Klasa 1 kucharz. L. p. Zakres treści. Moduł - dział -temat TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM Klasa 1 kucharz Moduł - dział -temat Zapoznanie z PSO Kryteriami egzaminu zawodowego 1 Proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym Cele i zadania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

smaczne i zdrowe Soki i koktajle domowe

smaczne i zdrowe Soki i koktajle domowe smaczne i zdrowe Soki i koktajle domowe SPIS TREŚCI Wstęp 4 Soki wyciskane 6 Aromatyczny sok z jarmużu i ananasa 6 Miętowy sok owocowo-warzywny 6 Sok owocowo-marchewkowy 7 Sok z marchewki i rzepy 7 Sok

Bardziej szczegółowo

Oś czasu. Wprowadziliśmy jedną z pierwszych w branży naturalną otoczkę, która doprowadziła do powstania Sour Beans.

Oś czasu. Wprowadziliśmy jedną z pierwszych w branży naturalną otoczkę, która doprowadziła do powstania Sour Beans. Oś czasu Zainspirowani zdrowym stylem życia i niedawnymi narodzinami swoich dzieci, nasi ojcowie założyciele (dwójka młodych ojców) zaczęli pracować nad linią produktów słodyczy ekologicznych. Powstały

Bardziej szczegółowo

Kategorie produktowe

Kategorie produktowe KATALOG PRODUKTOWY Kategorie produktowe Oferowane przez nas naturalne składniki do żywności znajdują zastosowanie w każdej dziedzinie produkcji w branży spożywczej. Naszą podstawą są innowacyjne technologie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe plany specjalizacji na studiach niestacjonarnych II stopnia

Szczegółowe plany specjalizacji na studiach niestacjonarnych II stopnia Szczegółowe plany specjalizacji na studiach niestacjonarnych II stopnia Kierunek studiów: Technologia żywności i żywienie człowieka Specjalność: Technologia żywności Specjalizacja : ANALIZY I OCENY JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Recenzja. pracy doktorskiej pt. Modelowanie jakości soków jabłkowych na podstawie badań fizykochemicznych, sensorycznych i konsumenckich

Recenzja. pracy doktorskiej pt. Modelowanie jakości soków jabłkowych na podstawie badań fizykochemicznych, sensorycznych i konsumenckich Prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski, prof. zw. AMG Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademia Morska w Gdyni Recenzja pracy doktorskiej pt. Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Pięć porcji zdrowia. Pięć porcji zdrowia Opublikowane na stronie Dziecko w Warszawie (https://dzieckowwarszawie.pl) dr_aneta_gorska_kot.jpg [1] Fot.

Pięć porcji zdrowia. Pięć porcji zdrowia Opublikowane na stronie Dziecko w Warszawie (https://dzieckowwarszawie.pl) dr_aneta_gorska_kot.jpg [1] Fot. dr_aneta_gorska_kot.jpg [1] Fot. Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Strona 3 z 5 20 listopada 2015 Dlaczego tak ważne jest pięć porcji warzyw i owoców w codziennej diecie dzieci? odpowiada dr Aneta Górska-Kot,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: TOWAR JAKO PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów -------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

BADANIE POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W OWOCACH W ROKU 2013

BADANIE POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W OWOCACH W ROKU 2013 Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy, Białystok Kier. Lab.: prof. dr hab. Bożena Łozowicka BADANIE POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W OWOCACH W ROKU 2013 Praca wykonana w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OWOCE GR. III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OWOCE GR. III Załącznik nr 1e do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OWOCE GR. III opracował: Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej 04-470 Warszawa, ul. Marsa 112 tel. 261 815 139, fax. 261

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów W przedmiotowym zakresie przeprowadzono kontrole w 5 placówkach na terenie Częstochowy. Kontrolą

Bardziej szczegółowo

Porównanie wartości odżywczej i zdrowotnej żywności ekologicznej i konwencjonalnej

Porównanie wartości odżywczej i zdrowotnej żywności ekologicznej i konwencjonalnej Porównanie wartości odżywczej i zdrowotnej żywności ekologicznej i konwencjonalnej Prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska Dr inż. Dominika Średnicka-Tober Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Katedra

Bardziej szczegółowo

Raport zbiorczy z wykonanych badań

Raport zbiorczy z wykonanych badań Raport zbiorczy z wykonanych badań ZADANIE 1 Określenie aktywności przeciwpłytkowej preparatów polifenolowych pochodzenia roślinnego Zadanie badawcze projektu Przygotowanie preparatów polifenolowych pochodzenia

Bardziej szczegółowo

Ewa Tulska, Adam Ekielski

Ewa Tulska, Adam Ekielski Ewa Tulska, Adam Ekielski Czynniki kształtujące jakość owoców Przed zbiorcze Po zbiorcze - Warunki agrotechniczne - Zabiegi agrotechniczne - Choroby biotyczne i fizjologiczne - Nawożenie - Schładzanie

Bardziej szczegółowo

Konfitury Babuni. Dżemy Premium. z czarnych porzeczek z wiśni z malin z jagód z brzoskwiń z truskawek z moreli z pomarańczy z fig

Konfitury Babuni. Dżemy Premium. z czarnych porzeczek z wiśni z malin z jagód z brzoskwiń z truskawek z moreli z pomarańczy z fig Spis treści Konfitury Babuni... 3 Dżemy Premium... 3 Dżemy Stovit... 4 Dżemy Mirella... 5 Dżemy i miód w alupakach... 5 Zestaw śniadaniowy... 5 Musy Frucio... 6 Kremy owocowe... 6 Dodatki do ciast i deserów...

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE JEDNOSMAKOWYCH DESERÓW OWOCOWYCH DLA DZIECI I NIEMOWLĄT

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE JEDNOSMAKOWYCH DESERÓW OWOCOWYCH DLA DZIECI I NIEMOWLĄT BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 645 650 Ewa Majewska, Jolanta Kowalska, Marta Marcińska PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE JEDNOSMAKOWYCH DESERÓW OWOCOWYCH DLA DZIECI I NIEMOWLĄT Zakład Oceny Jakości

Bardziej szczegółowo

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka studia niestacjonarne II stopnia realizacja od roku akad. 2017/2018

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka studia niestacjonarne II stopnia realizacja od roku akad. 2017/2018 specjalność: Żywność pochodzenia roślinnego 14 Nowe technologie w przetwórstwie zbóż i węglowodanów 18 27 18 27 45 E 5 15 Analityka żywności pochodzenia roślinnego 9 18 9 18 27 E 3 16 Metodologia badań

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS w Olsztynie w III kwartale 2017 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS w Olsztynie w III kwartale 2017 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Olsztynie w III kwartale 2017 roku przeprowadził ogółem 190 czynności kontrolnych, w tym: 65 czynności kontrolnych na rynku krajowym,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OWOCE GR. II

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OWOCE GR. II Załącznik Nr 1d do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OWOCE GR. II opracował: Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej 04-470 Warszawa, ul. Marsa 112 tel. 261 815 139, fax. 261

Bardziej szczegółowo

Happy Smoothies. naturalne Smoothies 100% z owoców. domowe przepisy. nigdy z koncentratu - NFC. bez dodatku cukru. dają nam wiele radości!

Happy Smoothies. naturalne Smoothies 100% z owoców. domowe przepisy. nigdy z koncentratu - NFC. bez dodatku cukru. dają nam wiele radości! Happy Smoothies od Fimaro naturalne Smoothies 100% z owoców domowe przepisy nigdy z koncentratu - NFC bez dodatku cukru dają nam wiele radości! Happy Smoothie - happy red Truskawka, Malina i Żurawina Składniki:

Bardziej szczegółowo

Katedra Biochemii i Chemii Żywności Żywność funkcjonalna- wiedza, kompetencje, doświadczenie

Katedra Biochemii i Chemii Żywności Żywność funkcjonalna- wiedza, kompetencje, doświadczenie Katedra Biochemii i Chemii Żywności Żywność funkcjonalna- wiedza, kompetencje, doświadczenie 12.12.2017 Lublin QbD (quality by design) Jakość poprzez projektowanie. QbD znalazło dotychczas zastosowanie

Bardziej szczegółowo

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze spis treści 3 Wstęp... 8 1. Żywność 1.1. Podstawowe definicje związane z żywnością... 9 1.2. Klasyfikacja żywności... 11 2. Przechowywanie i utrwalanie żywności 2.1. Zasady przechowywania żywności... 13

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WYBRANYCH SOKÓW POMARAŃCZOWYCH

OCENA JAKOŚCI WYBRANYCH SOKÓW POMARAŃCZOWYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 248 253 Beata Pyryt, Dorota Wilkowska OCENA JAKOŚCI WYBRANYCH SOKÓW POMARAŃCZOWYCH Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością Akademia Morska Gdynia Kierownik:

Bardziej szczegółowo

Moc zdrowia! Bez dodatku cukru. Bez konserwantów. Nigdy z koncentratu.

Moc zdrowia! Bez dodatku cukru. Bez konserwantów. Nigdy z koncentratu. Moc zdrowia! Nigdy z koncentratu. Super Smoothies z dodatkiem superfood super przekąska z wysoką zawartością Omega3, antyoksydantów i mnóstwo energii! Happy Smoothies z całych owoców Twoja codzienna porcja

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA CZ. 2. Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA CZ. 2. Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z OBSŁUGĄ KONSUMENTA CZ. 2 Danuta Górecka, Halina Limanówka, Ewa Superczyńska, Melania Żylińska-Kaczmarek SPIS TREŚCI Rozdział 1. Podstawowe wiadomości o produktach spożywczych

Bardziej szczegółowo

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka studia niestacjonarne II stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka studia niestacjonarne II stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 specjalność: Żywność pochodzenia roślinnego kierunkowe 14 Opracowanie nowych produktów 9 18 9 18 27 ZO 4 specjalnościowe 15 Nowe technologie w przetwórstwie zbóż i węglowodanów 18 27 18 27 45 E 5 16 Analityka

Bardziej szczegółowo

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka studia stacjonarne II stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka studia stacjonarne II stopnia realizacja od roku akad. 2016/2017 specjalność: Żywność pochodzenia roślinnego kierunkowe specjalnościowe 15 Nowe technologie w przetwórstwie zbóż i węglowodanów 45 45 75 E 5 16 Analityka żywności pochodzenia roślinnego 15 15 45 E 3 17

Bardziej szczegółowo

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka studia stacjonarne II stopnia realizacja od roku akad. 2017/2018

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka studia stacjonarne II stopnia realizacja od roku akad. 2017/2018 specjalność: Żywność pochodzenia roślinnego 2 Przedmiot ogólnouczelniany Z 2 3 Język obcy - 60 60 E 2 2 6 Enzymologia/ Analityka żywności I 15 15 45 E 4 14 Nowe technologie w przetwórstwie zbóż i węglowodanów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wiadomości wstępne 9

SPIS TREŚCI. Wiadomości wstępne 9 Wiadomości wstępne 9 Rozdział 1. Zapewnianie bezpieczeństwa żywności 11 1.1. Prawo żywnościowe 12 1.2. Normalizacja i normy 18 1.3. Systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności 20 1.3.1. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: W: Dodatki do żywności Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Super Smoothies z dodatkiem superfood super przekąska z wysoką zawartością Omega3, antyoksydantów i mnóstwo energii!

Super Smoothies z dodatkiem superfood super przekąska z wysoką zawartością Omega3, antyoksydantów i mnóstwo energii! Super Smoothies z dodatkiem superfood super przekąska z wysoką zawartością Omega3, antyoksydantów i mnóstwo energii! Happy Smoothies z całych owoców Twoja codzienna porcja owoców! Happy Smoothies Junior

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 553

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 553 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 553 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 30 sierpnia 2017 r. Nazwa i adres AB 553 Kod

Bardziej szczegółowo

Liofilizowany sok z dzikiej róży 80% (±5%), mikronizowany błonnik jabłkowy 20% (±5%), celulozowa otoczka kapsułki.

Liofilizowany sok z dzikiej róży 80% (±5%), mikronizowany błonnik jabłkowy 20% (±5%), celulozowa otoczka kapsułki. Suplement diety Składniki: Liofilizowany sok z dzikiej róży 80% (±5%), mikronizowany błonnik jabłkowy 20% (±5%), celulozowa otoczka kapsułki. Przechowywanie: W miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać

Bardziej szczegółowo

African Mango - recenzja, opis produktu

African Mango - recenzja, opis produktu African Mango - recenzja, opis produktu African mango to popularne obecnie suplementy diety wspomagające odchudzanie, stworzone na bazie pestek afrykańskiego mango. Skutecznie pomagają w utracie nadmiaru

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Wybrane metody analityczne Inżynieria bioproduktów Data wydruku: 3.01.016 Dla rocznika: 015/016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE Lane kluski Kanapka z szynką drobiową Papryka świeża Herbatka z cytryną OBIAD

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE Lane kluski Kanapka z szynką drobiową Papryka świeża Herbatka z cytryną OBIAD Lane kluski Kanapka z szynką drobiową Papryka świeża Herbatka z cytryną MENU PONIEDZIAŁEK 14.11.2016r. Lane kluski: mąka pszenna, jajko, mleko 70% Mleko Pieczywo: Mąka pszenna, mąka żytnia, sól, woda,

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 9 1.1. Czym zajmuje się technologia gastronomiczna z towaroznawstwem? 10 1.2. Pracownia technologii gastronomicznej 11 1.2.1. Regulamin pracowni 12 1.2.2. Organizacja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OGÓLNA Laboratorium Badania Żywności i Środowiska

PROCEDURA OGÓLNA Laboratorium Badania Żywności i Środowiska Tytuł formularza: Spis metod badawczych i cennik strona: 1 stron: 5 Lp. Przedmiot badań / wyrób Rodzaj działalności / badane cechy/ metoda Dokumenty odniesienia Cena netto METODY AKREDYTOWANE Zawartość

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemiczny Kusznierewicz B., Chmiel T., Parchem K., De Paepe D., Van Droogenbroeck B., Krajczyński M., Bartoszek A. Nieborów

Wydział Chemiczny Kusznierewicz B., Chmiel T., Parchem K., De Paepe D., Van Droogenbroeck B., Krajczyński M., Bartoszek A. Nieborów PORÓWNANIE WPŁYWU DWÓCH TECHNOLOGII PASTERYZACJI W PRZEPŁYWIE (UHT, MIKROFALOWEJ) NA ZAWARTOŚĆ PRZECIWUTLENIAJĄCYCH FITOZWIĄZKÓW W SOKACH JABŁKOWYCH I POMIDOROWYCH Wydział Chemiczny Kusznierewicz B., Chmiel

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia : Sok jabłko-czarna porzeczka 100% naturalny

1. Przedmiot zamówienia : Sok jabłko-czarna porzeczka 100% naturalny 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia : Sok jabłkowy 100% naturalny 2. Ilość: gwarantowana : 1 000 l opcjonalna

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNY NAPÓJ PORZECZKOWO ZIOŁOWY

EKOLOGICZNY NAPÓJ PORZECZKOWO ZIOŁOWY EKOLOGICZNY NAPÓJ PORZECZKOWO ZIOŁOWY Konferencja EPOS Innowacyjna Edukacja dla Potrzeb Sektora Żywności Ekologicznej, Rogów, 30.06-1.07 2016 Agnieszka Czerniszewska Monika Wroniszewska Dlaczego ten produkt?

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Należy spożywać produkty z różnych grup żywności (dbać o urozmaicenie posiłków) Kontroluj masę ciała (dbaj o zachowanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu cena brutto cena netto VAT Kod kreskowy. Sok jabłkowo - burakowy 300ml*BIOFOOD PREMIUM*BIO

Nazwa produktu cena brutto cena netto VAT Kod kreskowy. Sok jabłkowo - burakowy 300ml*BIOFOOD PREMIUM*BIO Nazwa produktu cena brutto cena netto VAT Kod kreskowy SOKI, SYROPY OWOCOWE I WARZYWNE, NAPOJE (240) Sok jabłkowo - burakowy 300ml*BIOFOOD PREMIUM*BIO 5.15 4.90 5 5907752683565 Sok marchwiowo - jabłkowy

Bardziej szczegółowo

5 INFORMACJI, KTÓRE WARTO ZNAĆ O OWOCACH

5 INFORMACJI, KTÓRE WARTO ZNAĆ O OWOCACH 5 INFORMACJI, KTÓRE WARTO ZNAĆ O OWOCACH Owocowe szaleństwo już się rozpoczęło. Robimy desery ze świeżymi owocami, przetwory, kompoty, domowe lody i zajadamy się nimi, czasem bez opamiętania. Wiemy o nich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) w sprawie wykazu obszarów badawczych i wykazu badań na rzecz rolnictwa ekologicznego Na podstawie 10 ust. 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Elementy określone przez liderów sekcji w obszarze Bezpieczna Żywność

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 775

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 775 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 775 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 22 sierpnia 2016 r. AB 775 Nazwa i adres GŁÓWNY

Bardziej szczegółowo

Liofilizowany sok z kapusty kiszonej, mikronizowany błonnik jabłkowy, celulozowa otoczka kapsułki.

Liofilizowany sok z kapusty kiszonej, mikronizowany błonnik jabłkowy, celulozowa otoczka kapsułki. Suplement diety Składniki Liofilizowany sok z kapusty kiszonej, mikronizowany błonnik jabłkowy, celulozowa otoczka kapsułki. Przechowywanie: W miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w suchym

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIE A JAKOŚĆ PRODUKTÓW

OPAKOWANIE A JAKOŚĆ PRODUKTÓW OPAKOWANIE A JAKOŚĆ PRODUKTÓW Przy wzrastającym nasyceniu rynku, coraz większych wymaganiach konsumenta i silniejszej konkurencji, jakość produktów niezmiennie wpływa na wielkość popytu. Określa się je

Bardziej szczegółowo

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego, L 340/48 15.12.16 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 16/2253 z dnia 14 grudnia 16 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rolne i przetworzone produkty rolne pochodzące z Republiki

Bardziej szczegółowo

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 29 grudzień 2016

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 29 grudzień 2016 ODCHUDZANIE I UJĘDRNIANIE > Model : 8688701 Producent : - SKUTECZNY SPOSÓB NA ORZEŹWIAJĄCE ODCHUDZANIE! Idealna propozycja na nadchodzące lato Mrożona kawa o pysznym waniliowym smaku. Sprawdzona kompozycja

Bardziej szczegółowo

Piwniczka Babuni... to oryginalne przetwory wytwarzane od ponad 15 lat, starannie według tradycyjnej polskiej receptury.

Piwniczka Babuni... to oryginalne przetwory wytwarzane od ponad 15 lat, starannie według tradycyjnej polskiej receptury. Piwniczka Babuni... to oryginalne przetwory wytwarzane od ponad 15 lat, starannie według tradycyjnej polskiej receptury. Składniki używane przy produkcji pochodzą z najczystszych regionów Polski. Produkty

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny koszyk. Co jest eko?

Ekologiczny koszyk. Co jest eko? EKO ZAKUPY PO POLSKU Moda na ekologiczną żywność jest jednym z trendów, który obserwujemy do kilku lat, a zakupy produktów bio na stałe wpisują się w zdrowy styl życia wielu Polaków. Jednak pod względem

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe Ramowe propozycje współpracy IBPRS-ODR. Brwinów, marzec, Fakty i liczby

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe Ramowe propozycje współpracy IBPRS-ODR. Brwinów, marzec, Fakty i liczby Ramowe propozycje współpracy IBPRS-ODR Brwinów, marzec, 2016 www.ibprs.pl Fakty i liczby 12 Zakładów naukowo-badawczych obejmujących niemal wszystkie branże przemysłu rolno-spożywczego Największa w Polsce

Bardziej szczegółowo

Bettercandy. Just smiles. for the whole family. dumni z naszych skladników! O produktach wspomniano w. dzieci. May be Consumed According to Halakha

Bettercandy. Just smiles. for the whole family. dumni z naszych skladników! O produktach wspomniano w. dzieci. May be Consumed According to Halakha Just smiles for the whole family Bettercandy dumni z naszych skladników! Jestesmy O produktach wspomniano w Ekologiczny Zielony Liść Gluten Free Foods May be Consumed According to Halakha United States

Bardziej szczegółowo