Dziennik Ekonomiczny. Fed "nigdy" nie podniesie stóp? Analizy Makroekonomiczne

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziennik Ekonomiczny. Fed "nigdy" nie podniesie stóp? Analizy Makroekonomiczne"

Transkrypt

1 Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 1 września 15 Fed "nigdy" nie podniesie stóp? Wynik wrześniowego posiedzenia Fed okazał się bardziej gołębi niż oczekiwano. Retoryka Fed wskazuje, że prawdopodobieństwo rozpoczęcia podwyżek stóp w tym roku zmniejszyło się, ale w bazowym scenariuszu zakładamy, że nastąpi to w grudniu. Opublikowane wczoraj w cieniu decyzji Fed krajowe dane o produkcji i sprzedaży detalicznej za sierpień wskazują na przyspieszenie wzrostu PKB w drugiej połowie roku, ale jego skala może być mniejsza niż dotychczas przewidywaliśmy. Fed postanowił wczoraj utrzymać stopy procentowe bez zmian, a decyzji towarzyszył gołębi przekaz w komunikacie i na konferencji prasowej. Wśród uczestników rynku dominowały oczekiwania na: (1) pozostawienie stóp bez zmian, ale z jastrzębią retoryką, oraz () podwyżkę połączoną z gołębim przekazem. Na gołębi wydźwięk posiedzenia Fed składa się też obniżenie przewidywanej ścieżki stóp procentowych (w długim terminie do 3,5% z 3,75%), a jeden z członków FOMC wskazał nawet na możliwość przejściowego spadku stóp poniżej zera. Niemniej, nadal 13 z 17 członków FOMC przewiduje pierwszą podwyżkę stóp przed końcem tego roku. Uważamy, że główne argumenty na rzecz braku podwyżki stóp uwzględnione przez Fed to: (1) obawy o otoczenie międzynarodowe, w szczególności niepewność dotycząca kondycji gospodarki Chin i innych rynków wschodzących (wcześniej m.in. wiceprezes Fed, S.Fischer, bagatelizował znaczenie tego czynnika), () brak presji inflacyjnej. W naszej ocenie argumentem za brakiem podwyżki nie była natomiast rewizja prognoz Fed, bo ich przeciętna skala dla okresu była nieznaczna (-,3pp dla dynamiki PKB i inflacji). Szefowa Fed, J.Yellen, podkreśliła na konferencji prasowej, że nadal większość członków FOMC uważa za właściwe rozpoczęcie podwyżek w tym roku. Nie wykluczyła nawet, że mogłoby to nastąpić już w październiku. W naszej ocenie wymowa wrześniowego posiedzenia Fed sugeruje jednak spadek prawdopodobieństwa początku normalizacji polityki pieniężnej w USA przed końcem tego roku. Wykres dnia: Optymalny poziom stóp procentowych wg członków FOMC Główny Ekonomista Radosław Bodys tel. 51 Zespół Analiz Makroekonomicznych Piotr Bujak Starszy Ekonomista Kierownik Zespołu tel Michał Rot Ekonomista (sfera realna) tel. 5 3 Karolina Sędzimir Ekonomista (rynek pracy) tel Realny PKB (%) 3, 3, Produkcja przemysł. (%) 3, 5, Stopa bezrobocia (%) 11,5 1, Inflacja CPI (%), -,9 Inflacja bazowa (%),,3 Podaż pieniądza M3 (%),, Saldo obrotów bieżących (% PKB) -1,,5 Deficyt fiskalny (%PKB)* -3, -3,3 Dług publiczny (%PKB)* 5,1 5, Stopa referencyjna (%), 1,5 EUR-PLN,, Źródło: GUS, NBP, MF, Prognozy PKO BP (DAE); Prognozy PKO BP (BSR); *ESA1. Źródło: Fed, PKO Bank Polski. 1

2 Produkcja przemysłowa w sierpniu wzrosła o 5,3% r/r (vs. 3,% r/r w lipcu), nieco słabiej niż prognozowano (konsensus:,% r/r, PKO:,5% r/r), przy możliwym niewielkim negatywnym wpływie dni częściowych ograniczeń administracyjnych w zużyciu prądu. Wzrost produkcji odnotowano w spośród 3 działów przemysłu: najsilniejszy wzrost obserwowano w branżach zorientowanych na eksport (pojazdy, meble, chemikalia), natomiast spadki produkcji nastąpiły w przypadku części dóbr inwestycyjnych (wyroby z metali, urządzenia elektryczne). W naszej ocenie dane nie zmieniają dotychczasowego obrazu trendu w przemyśle: dobrym wynikom przetwórstwa przemysłowego towarzyszą słabsze odczyty dla energetyki i górnictwa: kombinacja efektów jednorazowych (sierpniowy. stopień zasilania) oraz możliwego spadku popytu na miedź w związku z osłabieniem wzrostu w Chinach i innych krajach wschodzących. Po dwóch miesiącach spadków budownictwo w sierpniu ponownie odnotowało wzrost, o,% r/r (silniejszy od oczekiwań). Sprzedaż detaliczna wzrosła realnie o,% r/r vs. 3,5% r/r w lipcu, przy wzroście sprzedaży pojazdów o 19,1% r/r (co wskazuje na utrzymywanie się solidnego wzrostu popytu inwestycyjnego firm). W ujęciu nominalnym zanotowano spadek sprzedaży ogółem o -,3% r/r w sierpniu vs. wzrost o +1,% r/r w lipcu (konsensus: 1,% r/r, PKO:,7% r/r). Dane o sprzedaży rozczarowują w kontekście pozytywnych tendencji na rynku pracy i wyraźnego wzrostu realnych dochodów gospodarstw domowych, co sugeruje, że coraz większą rolę w kształtowaniu się popytu konsumpcyjnego mają wydatki na usługi. Ani znaczny wzrost realnego funduszu płac w ostatnich miesiącach (ok. 5% r/r), ani bardzo dobre nastroje konsumentów nie są odzwierciedlone w bieżących wynikach handlu detalicznego, ale powinny one znaleźć potwierdzenie w kwartalnych danych o konsumpcji. Wysoka dynamika sprzedaży pojazdów oraz ciągła poprawa sytuacji na rynku pracy sugerują, że inwestycje firm utrzymują się na wysokich obrotach. W sumie, miesięczne dane za okres lipiec-sierpień nadal sugerują, że dynamika PKB przyspieszy w drugiej połowie roku, choć skala przyspieszenia może być nieco mniejsza niż oczekiwaliśmy do tej pory. Najsilniejsze wzrosty produkcji przemysłowej odnotowano w branżach zorientowanych na eksport. Dane o sprzedaży rozczarowują, mimo iż utrzymują się pozytywne tendencje na rynku pracy, co sugeruje, że coraz większą rolę w kształtowaniu się popytu konsumpcyjnego mają wydatki na usługi. Dane za okres lipiec-sierpień nadal sugerują, że dynamika PKB przyspieszy w drugiej połowie roku, ale skala przyspieszenie może być mniejsza niż oczekiwaliśmy do tej pory Sprzedaż detaliczna (realnie) vs. konsumpcja prywatna %, r/r Sprzedaż detaliczna (realnie, L) %, r/r Konsumpcja prywatna (P) Źródło: GUS, PKO Bank Polski.

3 Tygodniowy kalendarz makroekonomiczny Wskaźnik Godz. Kraj Poprzednie dane Konsensus Odczyt/ PKO BP Komentarz Piątek, 11 września Inflacja CPI (sie., ost.) : GER,% r/r,% r/r,% r/r Indeks Uniwersytetu Michigan (wrz., wst.) Poniedziałek, 1 września 15:55 USA 91,9 pkt. 91,1 pkt. 5,7 pkt. Zgodnie z przewidywaniami stabilizacja inflacji na poziomie wstępnego odczytu. Znacznie silniejszy od oczekiwań spadek nastrojów konsumentów. Produkcja przemysłowa (lip.) 11: EMU -,3% m/m,% m/m,% m/m Wyraźnie silniejszy od oczekiwań wzrost produkcji w lipcu. Saldo rachunku obrotów bieżących (lip.) 1: POL -9 mln EUR -57 mln EUR -1 mln EUR Podaż pieniądza M3 (sie.) 1: POL,% r/r,% r/r 7,3% r/r Wtorek, 15 września Inflacja CPI (sie.) 1: POL -,7% r/r -,7% r/r -,% r/r Produkcja przemysłowa (sie.) 15:15 USA,9% m/m -,% m/m -,% m/m Środa, 1 września Inflacja HICP (sie., ost.) 11: EMU,% r/r,% r/r,1% r/r Inflacja bazowa (sie.) 1: POL,% r/r,% r/r,% r/r Zatrudnienie w przedsiębiorstwach (sie.) Wynagrodzenie w przedsiębiorstwach (sie.) Silne pogłębienie deficytu na rachunku obrotów bieżących, głównie wskutek nieoczekiwanie dużego deficytu handlowego. Głębszy od oczekiwanego spadek dynamiki M3 przy słabszym wzroście depozytów i gotówki. Nieco wyższy od oczekiwań wskaźnik CPI wskutek słabszego od prognozowanego spadku cen żywności oraz podwyżki cen w kategorii zdrowie. Silniejsze od przewidywań pogorszenie wyników produkcji przemysłowej w sierpniu. Niższy odczyt inflacji niż przewidywania i wskazania odczytu wstępnego. Zgodnie z oczekiwaniami nastapiła stabilizacja inflacji bazowej w sierpniu. 1: POL,9% r/r,9% r/r 1,% r/r Dalsze ożywienie na rynku pracy, przy silniejszym wzroście zatrudnienia i zbliżonej do trendu 1: POL 3,3% r/r 3,5% r/r 3,% r/r dynamice płac. Inflacja CPI (sie.) 1:3 USA,% r/r,% r/r,% r/r Tak jak oczekiwano inflacja pozostała stabilna w sierpniu. Czwartek, 17 września Produkcja przemysłowa (sie.) 1: POL 3,% r/r,% r/r 5,3% r/r Sprzedaż detaliczna (sie.) 1: POL 1,% r/r 1,% r/r -,3% r/r Inflacja PPI (sie.) 1: POL -1,% r/r -,3% r/r -,7% r/r Liczba pozwoleń na budowę domów (sie.) Liczba rozpoczętych budów domów (sie.) 1:3 USA 1,13 mln 1,1 mln 1,17 mln 1:3 USA 1, mln 1,17 mln 1,1 mln Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 1:3 USA 75 tys. 75 tys. tys. Dynamika produkcji przemysłowej przyspieszyła trochę słabiej od prognoz. Silniejsze od oczekiwań osłabienie dynamiki sprzedaży detalicznej, przy znacznym spadku sprzedaży kategorii pozostałe oraz paliw. Znaczne obniżenie inflacji PPI, przy spadku cen surowców rzutujących na zmniejszenie cen w górnictwie i przetwórstwie przemysłowym. Dane z rynku nieruchomości były zbliżone do oczekiwań Nieznacznie niższy odczyt od przewidywań i notowań w granicach 7- tys. w ostatnich tygodniach. Stopa Fed : USA <,5% <,5% <,5% Stopy procentowe w USA pozostały bez zmian. Źródło: GUS, NBP, Parkiet, Reuters, PKO Bank Polski. 3

4 Dane i prognozy makroekonomiczne 15-maj 15-cze 15-lip 15-sie 3q1 q1 1q15 q Sfera realna PKB (% r/r) x x x x 3,3 3,3 3, 3,3 3, 3, Popyt krajowy (% r/r) x x x x 5,1 5,, 3,3,9 3,9 Spożycie indywidualne (% r/r) x x x x 3, 3, 3,1 3, 3,1 3, Inwestycje w środki trwałe (% r/r) x x x x 9,, 11,, 9,, Sprzedaż krajowa (% r/r)* x x x x,7 5,1,1 3,5,7,5 Zapasy (pkt. proc.) x x x x, -,1-1,5 -,, -, Eksport netto (pkt. proc.) x x x x -1, -1,5 1,1, -1, -,1 Produkcja przemysłowa (% r/r), 7, 3, 5,3 1, 3,1 5,1, 3, 5, Produkcja budow.-montażowa (% r/r) 1,3 -,5 -,1, 1,1 1, 1,, 3, x Sprzedaż detaliczna (% r/r) 1, 3, 1, -,3 1, 1,3, 1, 3,3 x PKB (mld PLN) x x x x Rynek pracy Stopa bezrobocia rejestrowanego^ (%) 1, 1,3 1,1 9,9 11,5 11,5 11,7 1,3 11,5 1, Zatrudnienie przedsiębiorstwa (% r/r) 1,1,9,9 1,,,9 1, 1,,,9 Płace przedsiębiorstwa (% r/r) 3,,5 3,3 3, 3,3 3,3 3,9 3,1 3,7 3, Procesy inflacyjne Inflacja CPI (% r/r) -,9 -, -,7 -, -,3-1, -1,5 -,, -,9 Inflacja bazowa (% r/r),,,,,5,5,,,,3 15% średnia obcięta (% r/r) -, -,,,, -, -, -,, x Inflacja PPI (% r/r) -, -1, -1, -,7-1,9 -,5 -, -1, -1,5-1, Agregaty monetarne^ Podaż pieniądza M3 (mld PLN) 17,3 17,9 1,1 195, 1,7 159, 1, 17,9 159, 11,5 Podaż pieniądza M3 (% r/r) 7,7,3, 7,3 7,,,,3,, Podaż pieniądza M3 realnie (% r/r),3 9,1 9,3,,1 9, 1,1 9,1 9,,1 Kredyty ogółem (mld PLN) 1, 153, 15, x 99, 19, 13,7 153, 17, 1, Kredyty ogółem (% r/r) 7, 7, 7,5 x 5, 7,1 7, 7,,, Depozyty ogółem (mld PLN) 9, 99, 991, x 953,3 97,3 99,1 99, 97,3 17,1 Depozyty ogółem (% r/r) 5,5 5, 5,9 x,9 9,3,9 5, 9,3 5, Bilans płatniczy Rachunek obrotów bieżących (%PKB) -,1 -,1 -,3, -1,3-1, -, -,1-1,,5 Bilans handlowy (% PKB),, -,5, -,1 -,,, -, 1, Bezpośrednie inwestycje zagr. (%PKB) 1,9 1,5 1,3 1,3 1, 1, 1, 1,5 1,5 1, Polityka fiskalna Deficyt fiskalny (% PKB) x x x x x x x x -3, -3,3 Dług publiczny (% PKB) x x x x x x x x 5,1 5, Polityka pieniężna Stopa referencyjna NBP^ (%) 1,5 1,5 1,5 1,5,5, 1,5 1,5, 1,5 Stopa lombardowa^ (%),5,5,5,5, 3,,5,5 3,,5 Stopa depozytowa^ (%),5,5,5,5 1, 1,,5,5 1,,5 WIBOR 3M x^ (%) 1, 1,7 1,7 1,7,, 1,5 1,7, 1,7 WIBOR 3M x^ realnie (%)**,5,5,5,,5 3, 3,15,5 3, 1, Kursy walutowe^x EUR-PLN,13,19,15,3,1,,9,19,, USD-PLN 3,77 3,77 3,79 3,7 3,3 3,51 3,1 3,77 3,51 3,75 CHF-PLN 3,99, 3,9 3,9 3, 3,5 3,91, 3,5 3,9 EUR-USD 1,1 1,1 1,9 1,1 1, 1,1 1,7 1,1 1,1 1,1 Źródło: GUS, NBP, PKO Bank Polski, x prognoza PKO BP BSR, *popyt krajowy z wyłączeniem zapasów, **deflowane bieżącą stopą inflacji CPI; ^ wartość na koniec okresu.

5 Polityka pieniężna Członkowie RPP Jastrzębiomierz* Wybrane wypowiedzi A. Rzońca 1,1 Ze zbyt niskim poziomem stóp procentowych wiąże się ryzyko nie tylko powstania nierównowag zagrażających stabilności makroekonomicznej, ale i osłabienia wzrostu produktu potencjalnego. ( ) Uważam, że im prędzej rozpocznie się normalizacja poziomu stóp procentowych w Polsce, tym lepiej. Z tak niskim poziomem stóp procentowych, jaki mamy, wiąże się ryzyko podcięcia równowagi makroekonomicznej, w jakiej znajduje się polska gospodarka (17..15, Reuters) A. Kaźmierczak 1,1 Do końca 17 roku nie będzie potrzeby, aby zmieniać stopy procentowe w Polsce, gdyż na horyzoncie nie widać, żeby inflacja miała osiągnąć cel NBP,5%. ( ) Obecny poziom stóp NBP jest właściwy, ponieważ pomaga przełamać deflację, utrzymać wzrost PKB blisko potencjału oraz pozwala złotemu pozostać stabilnym." ( , PAP) J. Winiecki 1, Przestałem głosować za dalszymi obniżkami już kilka miesięcy temu. Stopa procentowa - przy zerowej inflacji - na poziomie ok.,5-3% jest właściwa ( ). Inflacja przez wiele najbliższych lat będzie kształtować się w granicach zera. Nie pomoże tu ani polityka monetarna, ani fiskalna: doświadczenia ostatnich lat USA i Japonii dowodzą tego w sposób jednoznaczny." (.1.1, Bloomberg Businessweek) A. Glapiński, W projekcji nie będzie żadnych sygnałów skłaniających do poważnej zmiany polityki monetarnej. To oczywiście wydłuża okres stabilnych stóp procentowych i oznacza, że mogą pozostać na rekordowo niskim poziomie przez cały 1 rok, a nawet dłużej. (11..15, Reuters) J. Hausner,3 Jeżeli dziś ktoś buduje swój rachunek ekonomiczny w oparciu o założenie trwałości obecnego poziomu stóp, to co do poziomu nominalnego można być moim zdaniem spokojnym mniej więcej w perspektywie roku. Jednak później nowa RPP z całą pewnością będzie musiała rozważać wzrost stóp. I to uczestnicy rynku muszą brać pod uwagę w swoich kalkulacjach. (..15, PAP) M. Belka -, Najbardziej prawdopodobne jest utrzymanie stóp procentowych na niezmiennym poziomie do końca roku. (.9.15, PAP). A. Zielińska- Głębocka -, Gdyby się jakieś zjawiska niespodziewane ujawniły, to oczywiście Rada może zareagować. Myśmy formalnie nie ogłaszali żadnego +forward guidance+. Mamy obowiązek śledzić co się dzieje w gospodarce, na rynkach finansowych i reagować, jeśli jakieś zjawiska wystąpią - takie, które będą wymagały naszej reakcji. (17..15, PAP) E. Chojna-Duch -1, Polska gospodarka pozostaje nadal w stanie równowagi, a obecny poziom stóp procentowych stabilizuje polski rynek finansowy. Deklarowana przez RPP stabilizacja stóp pozostaje aktualna. Rozważania nad zmianą tej polityki podważyłyby jej wiarygodność. (..15, PAP) J. Osiatyński -1,5 Jeśli chodzi o juana, to Daleki Wschód jest obecnie w okresie wojny walutowej, i to jest wojna o rynki zbytu. Natomiast w obszarze euro to się robi przez dewaluację wewnętrzną, w Europie poza UGW przez zwyczajną dewaluację lub przez interwencję rynkową jak w Szwajcarii. ( ) Z tego punktu widzenia to jest czynnik, który ( ) mógłby nas skłaniać do przeegzaminowania, nie mówię: decyzji, ale przynajmniej przeegzaminowania, relacji naszych stóp procentowych w stosunku do stóp procentowych w krajach, które są naszymi konkurentami. ( ) nie ma ( ) dobrych powodów, żeby podnosić stopy procentowe. Natomiast ze względu na te dwa czynniki ( ) jestem gotów sprawdzać czy istnieje przestrzeń, i jaka, do ruchu w przeciwną stronę. (1..15, Reuters) A. Bratkowski -1,7 Umocnienie złotego teraz wydaje się pociągać za sobą mniejsze ryzyko, bo nadal jest sporo miejsca na aprecjację niezagrażającą rentowności eksportu, a poprawa koniunktury w UE będzie wspierała wzrost eksportu. ( ) Moim zdaniem jedynym uzasadnieniem dla obniżek mogłoby być kolejne osłabienie koniunktury w UE, połączone z jeszcze silniejszym, niż obecnie oczekuję, spowolnieniem inwestycji. (3.3.15, PAP) * im wyższy wskaźnik tym bardziej jastrzębie poglądy. Metodologia: na podstawie wyników głosowań za każdy głos odbiegający od decyzji RPP dot. stopy referencyjnej przyznano +1 lub -1 w zależności od kierunku głosowania odpowiednio bardziej jastrzębiego lub bardziej gołębiego. Dodatkowo przyznano +,5 lub -,5 za każdy głos odbiegający od decyzji RPP dot. istotnej zmiany nastawienia lub zmiany stopy rezerwy obowiązkowej. Ważone czasem wartości zostały wyrażone w punktach odchylenia standardowego. Wskaźnik opracowano na podstawie Raportów o inflacji. Stopy procentowe prognozy PKO BP vs. oczekiwania rynkowe 1M M 3M M 5M M 7M M 9M Data 17-wrz 17-paź 17-lis 17-gru 17-sty 17-lut 17-mar 17-kwi 17-maj 17-cze WIBOR 3M/FRA 1,7 1, 1, 1,5 1,3 1, 1,59 1,5 1,5 1,5 implikowana zmiana (p. b.) -, -, -,7 -,1 -,1 -,1 -,1 -,1 -,1 Posiedzenie RPP -wrz -paź -lis -gru 1-sty 3-lut -mar -kwi 13-maj -cze prognoza PKO BP* 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 wycena rynkowa* 1, 1, 1,3 1,1 1,3 1,37 1,3 1,3 1,3 WIBOR 3M na ostatnim fixingu, transakcje FRA oparte na stawce WIBOR 3M za kolejne okresy, w punktach bazowych, *prognoza PKO BP stopy referencyjnej NBP. 5

6 Stopy NBP prognoza PKO BP vs. oczekiwania rynkowe Nominalne i realne rynkowe stopy procentowe w Polsce,75,5 % oczekiwania rynkowe (FRA) prognoza PKO BP %,5, 1,75 3 miesiące temu 1,5 obecnie 1,5 wrz-1 mar-15 wrz-15 mar-1 WIBOR 3M WIBOR deflowany bieżącą inflacją CPI - WIBOR deflowany inflacją CPI (t+1) sty-3 sty-5 sty-7 sty-9 sty-11 sty-13 sty-15 Rynek pieniężny główne stopy procentowe Dynamika cen wybranych surowców (w PLN) % 5 5 % r/r GSCI rolnictwo GSCI GSCI ropa -5 WIBOR 3M POLONIA st. referencyjna NBP sty-3 sty-5 sty-7 sty-9 sty-11 sty-13 sty-15-5 lip-11 sty-1 lip-1 sty-13 lip-13 sty-1 lip-1 sty-15 lip-15 Realny efektywny kurs PLN (REER) i długookresowy trend Bilateralne kursy PLN vs. EUR, USD i CHF 15,,5 3-1 = 1 115,, 15, 3, REER 5-letnia średnia krocząca ap recjacja 75 sty-3 sty-5 sty-7 sty-9 sty-11 sty-13 sty-15, EUR/PLN (L) USD/PLN (P) CHF/PLN (P) 3, sty-1 sty-11 sty-1 sty-13 sty-1 sty-15 3,,5 Źródło: Datastream, Eurostat, obliczenia własne.

7 Polska w makro-pigułce 1 15 Komentarz Sfera realna Podtrzymujemy prognozę, że wzrost PKB w 15 r. wyniesie 3,% (z rozkładem ryzyka asymetrycznym w dół), przy słabszej pierwszej i - realny PKB (%) 3, 3, mocniejszej drugiej połowie roku. Nad negatywnym wpływem spadku eksportu na Wschód przeważa pozytywny efekt ożywienia w strefie euro, spadku cen ropy naftowej, nowej fali inwestycji publicznych i niskich stóp procentowych. Procesy inflacyjne Inflacja CPI nieoczekiwanie odbiła w sierpniu do -,% r/r z -,7% r/r w - inflacja CPI (%), -,9 lipcu. Inflacja CPI we wrześniu przejściowo spadnie, ale w kolejnych miesiącach powróci do trendu wzrostowego i zbliży się w okolice zera na koniec roku. Agregaty monetarne - podaż pieniądza M3 (%),, Przewidujemy stabilizację dynamiki podaży pieniądza (M3), przy szybszym wzroście gotówki w obiegu oraz nieco słabszym wzroście depozytów ogółem w warunkach ultraniskich stóp procentowych. Handel zagraniczny - saldo obrotów bieżących (% PKB) -1,,5 Saldo rachunku obrotów bieżących (CAB) będzie się dalej poprawiać w 15 r. (do +,5% PKB) za sprawą: (1) taniej ropy, która podniesie saldo obrotów towarowych o 1,3-1,% PKB oraz () zawężenia deficytu dochodów wskutek niższych płatności odsetkowych, przesunięcia wypłat dywidend oraz kumulacji płatności z UE. Polityka fiskalna Niższy od planu deficyt fiskalny za 1 r. co umożliwiło zdjęcie z Polski - deficyt fiskalny (% PKB) -3, -3,3 procedury nadmiernego deficytu oraz uwarunkowania polityczne stwarzają przestrzeń do dalszego złagodzenia polityki fiskalnej. Polityka pieniężna - stopa referencyjna NBP (%), 1,5 Wydźwięk komunikatu i wypowiedzi na konferencji prasowej RPP po wrześniowym posiedzeniu potwierdzają, że Rada obecnej kadencji nie zamierza już dokonywać zmian parametrów polityki pieniężnej. W bazowym scenariuszu zakładamy, że stopy procentowe NBP pozostaną bez zmian do końca 1 r., ale jeśli ryzyka dezinflacyjne związane z cenami ropy i dewaluacją CNY będą się materializować i inflacja CPI pozostanie poniżej zera do początku 1 r., to nowa RPP może wznowić obniżki stóp procentowych (5% prawdopodobieństwa). Źródło: GUS, NBP, MF, PKO Bank Polski, Zagranica w makro-pigułce USA - realny PKB (%),, - inflacja CPI (%) 1,, Komentarz Strefa euro - realny PKB (%),9 1,5 - inflacja CPI (%),3,3 Chiny - realny PKB (%) 7,, - inflacja CPI (%), 1, Źródło: FED, Eurostat, MFW, PKO Bank Polski. Wzrost PKB w q15 wyniósł przyspieszył do 3,7% k/k saar (po rewizji, vs.,% k/k saar w 1q15). Wprawdzie wzrost wciąż był hamowany przez wygaszanie inwestycji w przemyśle naftowym, ale lepsze od oczekiwań okazały się wydatki konsumentów (3,1% k/k saar), które stanowią około /3 amerykańskiego PKB. Pomimo mocnego USD nastąpiła również poprawa eksportu netto. Mimo solidnych danych, Fed nie podniósł stóp procentowych we wrześniu, ze względu m.in. na wydarzenia w otoczeniu zewnętrznym gospodarki USA. W q15 dynamika PKB strefy euro wyniosła,% k/k, w ujęciu osiągając 1,5% r/r najwyżej od lat. Czynnikami wspierającymi dalsze przyspieszenie wzrostu w strefie euro będą: (1) ogłoszony przez EBC w styczniu program skupu obligacji (sprzyjający osłabieniu euro) oraz () spadek cen ropy. Wzrost PKB w q15 wyniósł zgodnie z planem władz 7,% r/r, czyli tyle co w 1q, ale jego struktura staje się coraz bardziej niepokojąca słabnie przemysł i sektor budowlany. Aby osiągnąć cel na poziomie 7,% w całym roku, chińskie władze zdecydowały się m.in. na dewaluację juana i będą zapewne zmuszone do kolejnych działań stymulacyjnych. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, jest przeznaczony wyłącznie dla klientów Grupy PKO Banku Polskiego i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 3 kwietnia 19 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Grupa PKO BP SA dołożyła wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. Klienci Grupy PKO BP SA ponoszą odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych, podjętych z uwzględnieniem informacji zamieszczonych w niniejszym materiale. Niniejszy materiał został przygotowany i/lub przekazany przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 3; NIP: REGON: 193; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 5 zł. 7

Dziennik Ekonomiczny. Pierwszy w tym roku deficyt handlowy. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Pierwszy w tym roku deficyt handlowy. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 15 września 215 Pierwszy w tym roku deficyt handlowy Deficyt obrotów bieżących w lipcu okazał się wyraźnie wyższy od prognoz (1,66 mld EUR; skumulowany za

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. RPP nie widzi spowolnienia i powodu do obniżek stóp. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. RPP nie widzi spowolnienia i powodu do obniżek stóp. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 7 października 2015 RPP nie widzi spowolnienia i powodu do obniżek stóp Na październikowym posiedzeniu RPP nie zmieniła stóp procentowych NBP (referencyjna

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Handel zagraniczny ponownie na plusie. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Handel zagraniczny ponownie na plusie. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 13 października 215 Handel zagraniczny ponownie na plusie Dane GUS o handlu zagranicznym za okres styczeń-sierpień implikują nadwyżkę w obrocie towarami w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Dobre wyniki eksportu, inwestycje firm na kredyt. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Dobre wyniki eksportu, inwestycje firm na kredyt. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 15 października 215 Dobre wyniki eksportu, inwestycje firm na kredyt Saldo rachunku obrotów bieżących (CAB) Polski poprawiło się w sierpniu do -,3% PKB (w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. NFP: Podwyżka stóp się oddala. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. NFP: Podwyżka stóp się oddala. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 5 października 215 NFP: Podwyżka stóp się oddala 1 Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym w USA (NFP) wzrosło we wrześniu o 142 tys. osób (konsensus: 23 tys.).

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Globalny PMI: słabsza Polska vs. silny region. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Globalny PMI: słabsza Polska vs. silny region. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 6 października 215 Globalny PMI: słabsza Polska vs. silny region Globalny PMI obniżył się we wrześniu do 5,6 pkt. (z 5,7 pkt. w sierpniu), sygnalizując stabilizację

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Miesięczne prognozy makro październik Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Miesięczne prognozy makro październik Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 1 października 2015 Miesięczne prognozy makro październik 2015 Krajowe dane makro publikowane w paźdzerniku pokażą w świetle naszych prognoz lekkie pogorszenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Miesięczne prognozy makro wrzesień Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Miesięczne prognozy makro wrzesień Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 1 września 2015 Miesięczne prognozy makro wrzesień 2015 Krajowe dane makro publikowane we wrześniu pokażą w świetle naszych prognoz poprawę miesięcznych wskaźników

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 10 września 2015 Przegląd wydarzeń gospodarczych POL: Produkcja samochodów wzrosła o 28,2% r/r w sierpniu wobec 13,9% r/r w lipcu (SAMAR). [PAP, 2015-09-09]

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. EBC gotowy działać bez ograniczeń. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. EBC gotowy działać bez ograniczeń. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 4 września 215 EBC gotowy działać bez ograniczeń EBC zgodnie z oczekiwaniami pozostawił stopy procentowe bez zmian (refinansowa:,5%, depozytowa: -,2%). Prezes

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Stabilny wzrost depozytów, lekkie przyspieszenie kredytów. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Stabilny wzrost depozytów, lekkie przyspieszenie kredytów. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 7 sierpnia 015 Stabilny wzrost depozytów, lekkie przyspieszenie kredytów Skorygowana o efekt kursowy dynamika depozytów ogółem pozostała stabilna w lipcu osiągając

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. SNB czeka i przygląda się. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. SNB czeka i przygląda się. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 22 września 215 SNB czeka i przygląda się Zgodnie z oczekiwaniami, na posiedzeniu w minionym tygodniu Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Przejściowe spowolnienie wzrostu PKB. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Przejściowe spowolnienie wzrostu PKB. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 14 sierpnia 215 Przejściowe spowolnienie wzrostu PKB Wzrost PKB w 2q215 spowolnił do 3,3 r/r z 3,6 r/r w 1q (PKO: 3,4; konsensus 3,6). Spowolnienie to miało

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Ostatni dwucyfrowy odczyt stopy bezrobocia? Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Ostatni dwucyfrowy odczyt stopy bezrobocia? Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 26 sierpnia 2015 Ostatni dwucyfrowy odczyt stopy bezrobocia? Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się w lipcu do 10,1 z 10,3 w czerwcu, osiągając najniższy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Inflacja bazowa nadal stabilna w pobliżu zera. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Inflacja bazowa nadal stabilna w pobliżu zera. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 17 listopada 15 Inflacja bazowa nadal stabilna w pobliżu zera Główna miara inflacji bazowej (CPI bez żywności i energii) wzrosła w październiku minimalnie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Wolniejszy wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych w 3q2015. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Wolniejszy wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych w 3q2015. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 14 października 215 Wolniejszy wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych w 3q215 Aktywa netto funduszy inwestycyjnych wyniosły we wrześniu 231,8 (+1,5% r/r wobec

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Wyższy deficyt i dług publiczny. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Wyższy deficyt i dług publiczny. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 22 października 2015 Wyższy deficyt i dług publiczny Deficyt fiskalny w 2014 r. (wg ESA2010) wyniósł -3,3% PKB (vs. -3,2% PKB przed rewizją), a dług publiczny

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Handel zagraniczny na wysokich obrotach. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Handel zagraniczny na wysokich obrotach. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 13 sierpnia 215 Handel zagraniczny na wysokich obrotach Dane GUS o handlu zagranicznym wskazują, że w czerwcu trendy wzrostowe eksportu i importu pozostały

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. NFP: 271 tys. argumentów za podwyżką stóp w grudniu. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. NFP: 271 tys. argumentów za podwyżką stóp w grudniu. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 9 listopada 215 NFP: 271 tys. argumentów za podwyżką stóp w grudniu Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym w USA (NFP) wzrosło w październiku o 271 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Dojrzewające ożywienie. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Dojrzewające ożywienie. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 31 sierpnia 15 Dojrzewające ożywienie Wzrost PKB w q15 obniżył się do 3,3 r/r (z 3, r/r w 1q). Trend dynamiki PKB wzrósł jednak wg naszych szacunków do blisko,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Spłaszczenie trajektorii wzrostu gospodarczego. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Spłaszczenie trajektorii wzrostu gospodarczego. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne września 1 Spłaszczenie trajektorii wzrostu gospodarczego Miesięczne wskaźniki aktywności gospodarczej za lipiec-sierpień sugerują, że wzrost gospodarczy w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Stopy bez zmian: 75%, obniżki: 20%, podwyżki: 5% Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Stopy bez zmian: 75%, obniżki: 20%, podwyżki: 5% Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 3 września 215 Stopy bez zmian: 75, obniżki: 2, podwyżki: 5 1 Na wrześniowym posiedzeniu RPP potwierdziła swoje dotychczasowe stanowisko, że cykl obniżek stóp

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Koniunktura we wrześniu: odwrócenie trendu wzrostowego? Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Koniunktura we wrześniu: odwrócenie trendu wzrostowego? Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne października 15 Koniunktura we wrześniu: odwrócenie trendu wzrostowego? Wskaźniki koniunktury sugerują, że wzrost PKB w 3q15 niekoniecznie musi być niższy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Rządowe poluzowanie vs. samorządowe zacieśnienie. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Rządowe poluzowanie vs. samorządowe zacieśnienie. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 11 września 215 Rządowe poluzowanie vs. samorządowe zacieśnienie Wykres dnia: Szacowany wpływ polityki fiskalnej i quasi-fiskalnej na PKB 1,,8,6,4,2, -,2 -,4

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Spowolnienie, którego nie było (po raz drugi) Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Spowolnienie, którego nie było (po raz drugi) Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 16 listopada 215 Spowolnienie, którego nie było (po raz drugi) Wzrost PKB nieznacznie przyspieszył w 3q do 3,4% r/r (vs. 3,3% r/r w 2q), rozwiewając obawy,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Droższy Internet i leki nieoczekiwanie podbiły inflację. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Droższy Internet i leki nieoczekiwanie podbiły inflację. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 14 sierpnia 215 Droższy Internet i leki nieoczekiwanie podbiły inflację Inflacja CPI nieoczekiwanie wzrosła w lipcu do -,7% r/r (vs. -,8% r/r w czerwcu), głównie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Miesięczne prognozy makro grudzień Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Miesięczne prognozy makro grudzień Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 10 grudnia 2015 Miesięczne prognozy makro grudzień 2015 Nasze prognozy dla publikowanych w grudniu krajowych danych makro są zbliżone do konsensusu. Krajowe

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 23 września 2015 Przegląd wydarzeń gospodarczych CHN: Wskaźnik PMI spadł do 47 pkt. we wrześniu (z 47,3 pkt. w sierpniu), najniżej od marca 2009 r. [Reuters,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Miesięczne prognozy makro listopad Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Miesięczne prognozy makro listopad Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 2 listopada 2015 Miesięczne prognozy makro listopad 2015 Publikowane w listopadzie krajowe dane będą w świetle naszych prognoz słabsze od oczekiwań rynku.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 21 października 2015 Przegląd wydarzeń gospodarczych POL: Kondycja sektora przedsiębiorstw w III kw. br. pozostawała dobra i stabilna, mimo niewielkiego obniżenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Afera spalinowa może kosztować 0,4% PKB. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Afera spalinowa może kosztować 0,4% PKB. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 9 października 215 Afera spalinowa może kosztować,4 PKB Motoryzacja jest drugą co do wielkości branżą przemysłu w Polsce z ok. 1 udziałem w produkcji przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Susza, ropa i juan pokierują inflacją CPI. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Susza, ropa i juan pokierują inflacją CPI. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 1 sierpnia 15 Susza, ropa i juan pokierują inflacją CPI Krajowa inflacja CPI wzrosła w lipcu do -,7% r/r (z -,8% r/r w czerwcu). Stało się tak za sprawą wyższych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Prognoza (makro)pogody. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Prognoza (makro)pogody. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 18 sierpnia 215 Prognoza (makro)pogody Tegoroczne lato jest jednym z najcieplejszych w historii, z temperaturami osiągającymi 35-4 st. C (~5 stopni powyżej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Ponowne odbicie inflacji. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Ponowne odbicie inflacji. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 3 października 15 Ponowne odbicie inflacji Polska inflacja pozostaje na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej, ale silne efekty niskiej bazy przyczynią

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Niewielki spadek NPL i oczekiwany wzrost popytu na kredyt. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Niewielki spadek NPL i oczekiwany wzrost popytu na kredyt. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 12 listopada 15 Niewielki spadek NPL i oczekiwany wzrost popytu na kredyt Wskaźnik NPL nieznacznie spadł do 7,9 w 3q15 z 8, w 2q. Wyniki ankiety NBP nt. sytuacji

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego. Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego. Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 7 lutego Perspektywy dla gospodarki: Spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 9 grudnia 2014 Przegląd wydarzeń gospodarczych USA: Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło w listopadzie o 321 tys. vs 243 tys. w październiku (po rewizji),

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 24 czerwca 2015 Przegląd wydarzeń gospodarczych EMU: W poniedziałek nie wypracowano porozumienia w sprawie pomocy dla Grecji. W środę odbędzie się spotkanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Stopa bezrobocia najniższa od 7 lat. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Stopa bezrobocia najniższa od 7 lat. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 26 listopada 2015 Stopa bezrobocia najniższa od 7 lat Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się w październiku do 9,6 z 9,7 we wrześniu, osiągając najniższy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Gdy RPP debatowała, Rząd obniżył stopy o 100pb. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Gdy RPP debatowała, Rząd obniżył stopy o 100pb. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne ni3 grudnia 15 Gdy RPP debatowała, Rząd obniżył stopy o 1pb RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian podkreślając, że ich obecny poziom sprzyja zachowaniu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Każdy bilans płatniczy ma dwie strony. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Każdy bilans płatniczy ma dwie strony. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 14 kwietnia 214 Każdy bilans płatniczy ma dwie strony 1 Poprawie salda rachunku bieżącego towarzyszyło dalsze pogorszenie salda rachunku finansowego, które

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. M. Belka nie widzi przesłanek do obniżek stóp. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. M. Belka nie widzi przesłanek do obniżek stóp. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 5 listopada 215 M. Belka nie widzi przesłanek do obniżek stóp Na listopadowym posiedzeniu RPP nie zmieniła stóp procentowych NBP (referencyjna nadal wynosi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Szósty miesiąc bez spadku zatrudnienia. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Szósty miesiąc bez spadku zatrudnienia. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 2 listopada 213 Szósty miesiąc bez spadku zatrudnienia Poprawa dynamiki zatrudnienia w październiku do -,2 r/r (z -,3 r/r we wrześniu); szósty miesiąc z rzędu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Rozgrzany rynek pracy i importowana dezinflacja płacowa. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Rozgrzany rynek pracy i importowana dezinflacja płacowa. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 7 sierpnia 15 Rozgrzany rynek pracy i importowana dezinflacja płacowa - 1 Pomimo spowolnienia wzrostu zatrudnienia i płac w ostatnim czasie, uważamy, że sytuacja

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Stopy bez zmian, nowy członek RPP po 13. grudnia. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Stopy bez zmian, nowy członek RPP po 13. grudnia. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 5 grudnia 2013 Stopy bez zmian, nowy członek RPP po 13. grudnia Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy na dotychczasowym poziomie (stopa referencyjna:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Jaka kondycja rynku pracy i konsumpcji na początku 4q? Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Jaka kondycja rynku pracy i konsumpcji na początku 4q? Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 25 listopada 214 Jaka kondycja rynku pracy i konsumpcji na początku 4q? 1 Sprzedaż detaliczna w październiku prawdopodobnie pozostała stabilna (odczyt dynamiki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Sprzedaż detaliczna pod presją spadających cen. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Sprzedaż detaliczna pod presją spadających cen. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 24 października 2014 Sprzedaż detaliczna pod presją spadających cen Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu wzrosła o 1,6 r/r wobec 1,7 r/r w sierpniu;

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 18 listopada 2015 Przegląd wydarzeń gospodarczych POL: Koszt programu 500 plus" (500 zł na dziecko) w 2016 r. wyniesie ok. 15-16 mld zł, a w kolejnych latach

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Na rynku pracy bez zaskoczeń. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Na rynku pracy bez zaskoczeń. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 17 października 2014 Na rynku pracy bez zaskoczeń 1 Wzrost zatrudnienia we wrześniu okazał się nieco wyższy od oczekiwań, a wzrost płac zgodny z naszymi prognozami.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Nadciąga konsumpcyjny boom. Analizy Makroekonomiczne. Wskaźniki koniunktury za listopad sugerują, że dynamika aktywności

Dziennik Ekonomiczny. Nadciąga konsumpcyjny boom. Analizy Makroekonomiczne. Wskaźniki koniunktury za listopad sugerują, że dynamika aktywności Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 9 grudnia 15 Nadciąga konsumpcyjny boom Wskaźniki koniunktury za listopad sugerują, że dynamika aktywności gospodarczej w q15 jest zbliżona do obserwowanej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 14 lipca 2014 Przegląd wydarzeń gospodarczych 1 GER: Stopa inflacji CPI wzrosła w czerwcu do 1,0 r/r z 0,9 r/r w maju (dane ostateczne) [Reuters, 2014-07-11]

Bardziej szczegółowo

Monitor: Depozyty/Kredyty

Monitor: Depozyty/Kredyty Analizy Makroekonomiczne 1 listopada 2 Depozyty i kredyty rosną szybciej 1 Depozyty: Przyspieszenie tempa wzrostu depozytów ogółem (skor. o FX) do 7,1% r/r w 3q2 (z,% w 2q) efekt netto: wzrostu dynamiki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Miesięczne prognozy makro listopad Analizy Makroekonomiczne. 14 listopada 2016

Dziennik Ekonomiczny. Miesięczne prognozy makro listopad Analizy Makroekonomiczne. 14 listopada 2016 Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 14 listopada 2016 Miesięczne prognozy makro listopad 2016 Temat dnia: Miesięczne prognozy makro listopad 2016 Spośród publikowanych w listopadzie danych największą

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Deflacja do wiosny. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Deflacja do wiosny. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 1 listopada 1 Deflacja do wiosny 1 Inflacja CPI spadła w październiku do -,6% r/r (vs. -,3% r/r we wrześniu). Niższe od oczekiwań były ponownie ceny żywności,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Zdrowa struktura solidnego wzrostu PKB. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Zdrowa struktura solidnego wzrostu PKB. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 1 grudnia 2014 Zdrowa struktura solidnego wzrostu PKB -3 1 Nasze oczekiwania potwierdziły się: brak istotnego spowolnienia wzrostu PKB w 3q był możliwy dzięki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 28 października 2015 Przegląd wydarzeń gospodarczych POL: Wynik wyborów w Polsce może być negatywny dla ratingu, gdyż zmniejsza przewidywalność polityki i

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. PMI potwierdza przejściowość spowolnienia. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. PMI potwierdza przejściowość spowolnienia. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 2 grudnia 2014 PMI potwierdza przejściowość spowolnienia 1 Silne odbicie wskaźnika PMI w listopadzie do 53,2 pkt. (z 51,2 pkt. w październiku) dzięki wzrostom

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Deflacja kolejny hit eksportowy Chin? Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Deflacja kolejny hit eksportowy Chin? Analizy Makroekonomiczne CNY GBP PHP CHF SGD USD KRW ILS THB RON MYR SEK PLN CLP IDR AUD INR MXN CZK EUR HUF NOK TRY RUB CAD ZAR UAH BRL JPY Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 19 sierpnia 2015 Deflacja kolejny hit eksportowy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Inflacja osiągnęła dno. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Inflacja osiągnęła dno. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne marca 5 Inflacja osiągnęła dno Inflacja osiągnęła dno. Luty był najprawdopodobniej miesiącem o najniższym odczycie CPI w tym cyklu. Egzogeniczny charakter

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. BoJ przejmuje pałeczkę od FED. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. BoJ przejmuje pałeczkę od FED. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 3 listopada 2014 BoJ przejmuje pałeczkę od FED Bank Japonii zdecydował w piątek o podniesieniu celu dla wzrostu bazy monetarnej z 60-70 bln jenów rocznie do

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Makro świat dwóch prędkości. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Makro świat dwóch prędkości. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 2 lutego 216 Makro świat dwóch prędkości Temat dnia: Makro świat dwóch prędkości: Globalny PMI dla przemysłu spadł w styczniu do 5,7 pkt. (z 5,9 pkt. w grudniu)

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Interwencje rządowe wspierają spadek bezrobocia. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Interwencje rządowe wspierają spadek bezrobocia. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 21 października 2014 Interwencje rządowe wspierają spadek bezrobocia 1 W okresie styczeń-sierpień 2014 r. liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Monitor: Depozyty/Kredyty

Monitor: Depozyty/Kredyty Analizy Makroekonomiczne 1 lutego 216 Stabilne dynamiki depozytów i kredytów Depozyty: Wzrost depozytów ogółem (skor. o FX) stabilny na poziomie 7,1 w 4q21 (vs. 7,1 w 3q) jako efekt netto: 1) osłabienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Kontynuacja ożywienia w Europie. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Kontynuacja ożywienia w Europie. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 3 czerwca 2015 Kontynuacja ożywienia w Europie Indeks PMI dla polskiego przemysłu spadł w maju do 52,4 pkt. (z 54,0 pkt.). Nieoczekiwanie słaby odczyt jest

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Przed nami dalszy wzrost inflacji. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Przed nami dalszy wzrost inflacji. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne maja 15 Przed nami dalszy wzrost inflacji Mimo iż główna miara inflacji (CPI) pokazała w kwietniu wzrost o,pp (najmocniejszy od lipca 13 r.), polska inflacja

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. EBC: coraz bliżej kolejnego etapu luzowania. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. EBC: coraz bliżej kolejnego etapu luzowania. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 5 grudnia 2014 EBC: coraz bliżej kolejnego etapu luzowania 1 Na listopadowym posiedzeniu EBC nie zmieniono głównych parametrów polityki monetarnej (0,05% dla

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. NBU zmuszony do dewaluacji kursu hrywny. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. NBU zmuszony do dewaluacji kursu hrywny. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 11 lutego 2014 NBU zmuszony do dewaluacji kursu hrywny Od listopada 2013 roku rynkowy kurs hrywny osłabił się o ponad 10, przekraczając przejściowo poziom

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Solidne fundamenty. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Solidne fundamenty. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 19 maja 2 Solidne fundamenty Piątkowe dane o bilansie płatniczym pokazały rekordową nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących (CAB) w marcu, która poprawiła 12-mies.

Bardziej szczegółowo

Monitor: Depozyty/Kredyty

Monitor: Depozyty/Kredyty Analizy Makroekonomiczne 5 listopada 214 Wyhamowanie depozytów i stabilizacja kredytów Depozyty: Wyhamowanie tempa wzrostu depozytów ogółem (skor. o FX) do 6,7 w 3q214 (z 7,5% w 2q) efekt spadku depozytów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. FIZANy zniekształcają obraz rynku TFI. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. FIZANy zniekształcają obraz rynku TFI. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 1 lutego 14 FIZANy zniekształcają obraz rynku TFI 1 Wartość aktywów netto TFI wzrosła na koniec 13 roku do poziomu 189 tj. o 9 wobec końca 1 r.; Tak silny

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Niewiarygodnie* dobre dane z Europy (PMI) Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Niewiarygodnie* dobre dane z Europy (PMI) Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 6 sierpnia 2013 Niewiarygodnie* dobre dane z Europy (PMI) Globalny PMI wzrósł w lipcu do 50,8pkt (sa) wobec 50,6pkt w czerwcu i 50,5pkt w 2q2013, sugerując

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Globalne rezerwy walutowe spadek czy wzrost? Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Globalne rezerwy walutowe spadek czy wzrost? Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 21 lipca 2015 Globalne rezerwy walutowe spadek czy wzrost? Aprecjacja dolara jest główną przyczyną spadku (wyrażonych w USD) globalnych rezerw walutowych i

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Analizy Makroekonomiczne. Wzrost sprzedaży mimo wyższego bezrobocia

Dziennik Ekonomiczny. Analizy Makroekonomiczne. Wzrost sprzedaży mimo wyższego bezrobocia Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 26 lutego 213 Wzrost sprzedaży mimo wyższego bezrobocia Sprzedaż detaliczna wzrosła w styczniu o 3,1% r/r (rynek: +,6%; PKO: +1,%) w pełni niwelując grudniowe

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 6 listopada 2015 Przegląd wydarzeń gospodarczych POL: W latach 2015-2017 wzrost PKB w Polsce utrzyma się na stabilnym poziomie 3,5%. (Komisja Europejska) [PAP,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Saldo obrotów bieżących poprawi się dzięki ropie. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Saldo obrotów bieżących poprawi się dzięki ropie. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 27 marca 215 Saldo obrotów bieżących poprawi się dzięki ropie Poprawa salda obrotów bieżących w tym cyklu do -1,3% PKB w 214r. z -3,6% PKB w 212 r. jest efektem

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Globalny PMI: polski przemysł daje radę. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Globalny PMI: polski przemysł daje radę. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 2 marca 216 Globalny PMI: polski przemysł daje radę Temat dnia: Globalny PMI: polski przemysł daje radę Globalny PMI dla przemysłu spadł w lutym do 5, pkt.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Banki zmniejszają zaangażowanie w Polsce. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Banki zmniejszają zaangażowanie w Polsce. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 15 lutego 216 Banki zmniejszają zaangażowanie w Polsce Tematy dnia: Banki zmniejszają zaangażowanie w Polsce (str. 2): Bilans płatniczy za grudzień pokazał

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Przemysł: umarł król, niech żyje król. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Przemysł: umarł król, niech żyje król. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 20 października 2014 Przemysł: umarł król, niech żyje król Zgodnie z naszymi oczekiwaniami wrześniowa dynamika produkcji odbiła (do 4,2% r/r vs spadek -1,9%

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Dywergencje na europejskim rynku pracy. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Dywergencje na europejskim rynku pracy. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 2 kwietnia 213 Dywergencje na europejskim rynku pracy Utrzymuje się silne zróżnicowanie trendów na rynku pracy w poszczególnych krajach strefy euro Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, kwietnia Perspektywy dla gospodarki: Deflator PKB

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Lekkie przyspieszenie wzrostu depozytów i kredytów. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Lekkie przyspieszenie wzrostu depozytów i kredytów. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 9 stycznia 01 Lekkie przyspieszenie wzrostu depozytów i kredytów Temat dnia: Lekkie przyspieszenie wzrostu depozytów i kredytów: Skorygowana o efekt kursowy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Miesięczne prognozy makro sierpień Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Miesięczne prognozy makro sierpień Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 12 sierpnia 216 Miesięczne prognozy makro sierpień 216 Temat dnia: Miesięczne prognozy makro sierpień 216 Publikowane w tym miesiącu krajowe dane makro będą

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Dobre dane o produkcji, niezła sprzedaż detaliczna. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Dobre dane o produkcji, niezła sprzedaż detaliczna. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 24 lutego 2014 6 stron Dobre dane o produkcji, niezła sprzedaż detaliczna W tym tygodniu poznamy szczegółowe rozbicie danych PKB za IV kw. Spodziewamy się, że wzrost

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Prognozy na 2016 Temat #8 Wygasanie impulsu kredytowego w strefie euro. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Prognozy na 2016 Temat #8 Wygasanie impulsu kredytowego w strefie euro. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 1 stycznia 1 Prognozy na 1 Temat #8 Wygasanie impulsu kredytowego w strefie euro Prognozy na 1 Temat #8 Wygasanie impulsu kredytowego w strefie euro Cykl kredytowy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Spadek inwestycji firm w 1q. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Spadek inwestycji firm w 1q. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 24 maja 216 Spadek inwestycji firm w 1q Temat dnia: Spadek inwestycji firm w 1q Nakłady inwestycyjne dużych firm w 1q216 spadły nominalnie o 5,7% r/r (vs.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 8 grudnia 2015 Przegląd wydarzeń gospodarczych POL: Osobiście oceniam, że stopy procentowe mogłyby być o 25pb niższe, ale z punktu widzenia gospodarki nic

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Spowolnienie przed przyspieszeniem. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Spowolnienie przed przyspieszeniem. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 18 lutego 216 Spowolnienie przed przyspieszeniem Temat dnia: Spowolnienie przed przyspieszeniem Główne miesięczne wskaźniki aktywności gospodarczej zanotowały

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Miesięczne prognozy makro luty Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Miesięczne prognozy makro luty Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 9 lutego 2016 Miesięczne prognozy makro luty 2016 Temat dnia: Miesięczne prognozy makro luty 2016 Nasze prognozy dla publikowanych w lutym krajowych danych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Nie ma mowy o obniżkach stóp. Analizy Makroekonomiczne. 6 października 2016

Dziennik Ekonomiczny. Nie ma mowy o obniżkach stóp. Analizy Makroekonomiczne. 6 października 2016 Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 6 października 16 Nie ma mowy o obniżkach stóp Temat dnia: Nie ma mowy o obniżkach stóp Zgodnie z oczekiwaniami, RPP nie zmieniła stóp procentowych (stopa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Rosję czeka głęboka recesja. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Rosję czeka głęboka recesja. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 2 stycznia 215 Rosję czeka głęboka recesja Wpływ sankcji nałożonych na Rosję przez Zachód szacowany jest na 1,5 proc. PKB w 214 r. i 4,8 proc. PKB w 215 r.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Miesięczne prognozy makro maj Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Miesięczne prognozy makro maj Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 11 maja 2016 Miesięczne prognozy makro maj 2016 Temat dnia: Miesięczne prognozy makro maj 2016 Wśród krajowych danych makro publikowanych w maju w centrum

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Rewizja GUS obniża ścieżkę inflacji. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Rewizja GUS obniża ścieżkę inflacji. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 16 marca 216 Rewizja GUS obniża ścieżkę inflacji Tematy dnia: Rewizja GUS obniża ścieżkę inflacji Inflacja CPI wzrosła w lutym do -,8% r/r (konsensus: -,7%

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Miesięczne prognozy makro marzec Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Miesięczne prognozy makro marzec Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 8 marca 216 Miesięczne prognozy makro marzec 216 Temat dnia: Miesięczne prognozy makro marzec 216 W świetle naszych prognoz publikowane w marcu krajowe dane

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Mocne ADP = odśnieżone NFP? Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Mocne ADP = odśnieżone NFP? Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 3 marca 2016 Mocne ADP = odśnieżone NFP? Przegląd wydarzeń gospodarczych: USA: Według raportu ADP w firmach w USA przybyło w lutym 214 tys. miejsc pracy (konsensus:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Miesięczne prognozy makro grudzień Analizy Makroekonomiczne. 12 grudnia 2016

Dziennik Ekonomiczny. Miesięczne prognozy makro grudzień Analizy Makroekonomiczne. 12 grudnia 2016 Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 12 grudnia 2016 Miesięczne prognozy makro grudzień 2016 Temat dnia: Miesięczne prognozy makro grudzień 2016 Najważniejszym wydarzeniem w tym miesiącu jest

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. PKB w 4q: pokaz możliwości stymulacji fiskalnej. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. PKB w 4q: pokaz możliwości stymulacji fiskalnej. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 1 marca 216 PKB w 4q: pokaz możliwości stymulacji fiskalnej Temat dnia: PKB w 4q: pokaz możliwości stymulacji fiskalnej Wzrost PKB w 4q215 wyniósł 3,9% r/r

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. RPP stosuje elastyczne podejście do celu inflacyjnego. Analizy Makroekonomiczne. 29 września 2016

Dziennik Ekonomiczny. RPP stosuje elastyczne podejście do celu inflacyjnego. Analizy Makroekonomiczne. 29 września 2016 Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 29 września 216 RPP stosuje elastyczne podejście do celu inflacyjnego Temat dnia: RPP stosuje elastyczne podejście do celu inflacyjnego RPP opublikowała Założenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Prognozy na 2016 Temat #7: Rząd obniży stopy procentowe o 250pb. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Prognozy na 2016 Temat #7: Rząd obniży stopy procentowe o 250pb. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne stycznia 6 Prognozy na 6 Temat #7: Rząd obniży stopy procentowe o 5pb Prognozy na 6 Temat #7: Rząd obniży stopy procentowe o 5pb Szacujemy, że całkowity stymulus

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Deflacja towarów, inflacja usług. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Deflacja towarów, inflacja usług. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 20 stycznia 2016 Deflacja towarów, inflacja usług Przegląd wydarzeń gospodarczych: POL: Chciałbym przede wszystkim podkreślić to, że w najbliższym czasie nie

Bardziej szczegółowo