. XML. . Przykład dokumentu XML

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ". XML. . Przykład dokumentu XML"

Transkrypt

1 .. Extensible Markup Language Cezary Sobaniec Instytut Informatyki Politechnika Poznańska v2.12, 2012/05/17. XML XML Extensible Markup Language metajęzyk język opisu języków zredukowana wersja SGML (Standard Generalized Markup Language [ISO 8879]) brak prede niowanego zestawu znaczników (jak w HTML) interpreter XML nie posiada informacji o znaczeniu poszczególnych znaczników dokument XML nie zawiera informacji formatujących informacja w dokumencie XML może być przetworzona przed publikacją niezbędny jest zewnętrzny mechanizm dla przetworzenia i zaprezentowania dokumentu Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [1/35]. Cele projektowe XML. Przykład dokumentu XML Proste zastosowanie w Internecie Możliwość wykorzystania w wielu aplikacjach Kompatybilność z SGML Prostota implementacji aplikacji korzystających z XML Minimum opcjonalnych funkcji XML Możliwość bezpośredniej edycji przez człowieka Obsługa standardu UNICODE Bezpieczeństwo danych pliki tekstowy format samoopisujący się <osoba id= plec= m > <personalia> <imie>waldemar</imie> <nazwisko>kowalski</nazwisko> </personalia> <narodziny> <data>12/05/1970</data> <miasto>lublin</miasto> </narodziny> <dzieci> <imie>wojciech</imie> <imie>barbara</imie> </dzieci> </osoba> Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [2/35] Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [3/35]

2 . Aplikacja XML. Interpretacja dokumentów XML Nowy język formalnie opisany językiem XML Język do konkretnych zastosowań HTML jest aplikacją SGML Struktura opisuje budowę dokumentu bez rozróżnienia między poszczególnymi elementami (znacznikami) Popularne aplikacje XML DocBook styl do tworzenia dokumentacji technicznej MathML wyrażenia matematyczne WML Wireless Markup Language używany w usłudze WAP SVG (Scalable Vector Graphics) gra ka wektorowa MusicML standard zapisu nutowego OpenDocument (ODF), Office Open XML (OOXML) standardy reprezentacji dokumentów biurowych Semantyka interpretacja znaczenia poszczególnych elementów. Semantyka określona jest poza dokumentem, często w nieformalny sposób. Np.: <p> traktowane jako paragraf Styl sposób prezentacji dokumentu. Wymaga użycia formalnego opisu stylu (np. CSS, XSL) Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [4/35]. Składnia XML Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [5/35]. Znaki specjalne XML encje 1. Rozróżnienie na wielkie/małe litery 2. Atrybuty. 3 Komentarze <para indent= yes > <!-- treść komentarza -->. 4 Instrukcje sterujące <?prg...?> np. prolog dokumentu: <?xml version= 1.0?> 5. Standard kodowania & & < < > > " &apos; <?xml version= 1.0 encoding= utf-8 > Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [6/35] Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [7/35]

3 . Poprawność dokumentów XML. Poprawność formatowania 1. Dokument musi się zaczynać deklaracją XML Poprawność formatowania (ang. well formed) wymagana od wszystkich dokumentów XML. Poprawność (ang. valid) dokument posiadający odwołanie do opisu składni (DTD) i spełniający wszystkie wymogi tego opisu. Oprogramowanie parser walidujący (ang. validating parser) parser niewalidujący (ang. non-validating parser) <?xml version= 1.0?> 2. Każdy znacznik musi być jawnie zamknięty 3. Elementy puste muszą być jawnie puste <separator></separator> lub <separator/> 4. Istnieje tylko jeden znacznik główny (ang. root), który musi zawierać wszystkie inne 5. Elementy nie mogą się przeplatać <p>... <b>... </b>... </p> 6. Wartości atrybutów w cudzysłowach lub w apostrofach 7. Znaki < i & używane są tylko do otwierania znaczników i encji Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [8/35]. Zastosowania XML Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [9/35]. Zalety stosowania XML Publikacja dokumentów w Internecie Wymiana danych dokumenty bazy danych Pliki kon guracyjne Zdalne wywołania procedur Web Services Wady Dane same się opisują Dane można przekształcać stosując standardowe narzędzia (transformacja dokumentów, przeszukiwanie, indeksowanie) Dane można oglądać stosując standardowe narzędzia Dane można oglądać w różny sposób stosując różne style prezentacji Brak ograniczeń na wielkość dokumentu Ograniczenia formatów binarnych rozwlekłość kosztowne przetwarzanie Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [10/35] Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [11/35]

4 . Przykładowy dokument XML. DTD opis formalny aplikacji XML <?xml version= 1.0 encoding= utf-8?> <!DOCTYPE book SYSTEM ksiazka.dtd > <book> <title>przykładowa książka</title> <chapter id= wstep > <title>wstęp</title> <section id= temat > <title>temat pracy</title> <para>pierwszy akapit.</para> <para>drugi akapit.</para> </section> <section id= def > <title>definicja problemu</title> </section> </chapter> <chapter id= pods > <title>podsumowanie</title> <para>koniec książki</para> </chapter> </book> Document Type De nition Elementy Atrybuty np. <chapter>, <section> np. id dla elementu <section>: <section id= wstep > Struktura dokumentu kolejność i krotność elementów składowych Encje np. w HTML Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [12/35]. DTD przykład Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [13/35]. DTD elementy <?xml version= 1.0 encoding= utf-8?> <!ELEMENT book (chapter*)> <!ELEMENT book (chapter)*> <!ELEMENT para (#PCDATA)> <!ATTLIST para type CDATA> <!ELEMENT title (#PCDATA)> <!ELEMENT section (title, para*)> <!ATTLIST section id CDATA #IMPLIED> <!ELEMENT chapter (title, (para section)+)> <!ATTLIST chapter id CDATA #IMPLIED> book chapter title section para title para Przykłady (title,para) Operator (strong code) ((b,i)+) (#PCDATA) (#PCDATA b)* Znaczenie? Opcjonalność (0 lub 1) * Dowolna ilość wystąpień (n 0) + Co najmniej jedno wystąpienie (n > 0) sekwencja elementów alternatywa elementów co najmniej jedna para <b> i <i> parsed character data tekst mixed-content model tekst przemieszany z <b> Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [14/35] Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [15/35]

5 . DTD elementy specjalne. DTD atrybuty <!ATTLIST para id CDATA #REQUIRED> <!ELEMENT flaga EMPTY> element flaga jest elementem pustym zapisywanym jako <flaga/> <!ELEMENT fragment ANY> element fragment może zawierać dowolne inne zde niowane elementy Typy danych CDATA unparsed character data tekst (w1 w2 w3) jedna z wartości w1, w2 lub w3 ID IDREF IDREFS ENTITY ENTITIES unikalna wartość atrybutu odwołanie do wartości typu ID zde niowanej w dokumencie lista odwołań do wartości typu ID nazwa encji zde niowanej w DTD lista nazw encji zde niowanych w DTD Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [16/35]. DTD atrybuty Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [17/35]. DTD encje <!ATTLIST para id CDATA #REQUIRED> Encje (ang. entities) skróty tekstowe, makra Wartość domyślna Po co stosować encje? #REQUIRED #IMPLIED wartosc #FIXED war wartość atrybutu musi być wyspecy kowana w dokumencie aplikacja może dobrać wartość domyślną atrybutu konkretna wartość domyślna atrybutu stała wartość atrybutu ułatwienie i przyspieszenie tworzenia dokumentów spójność Kiedy można stosować encje? w dokumentach posiadających DTD Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [18/35] Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [19/35]

6 . DTD encje. DTD encje parametryczne Przykład deklaracji <!ENTITY psi Projektowanie systemów internetowych > Przykład użycia Przedmiot ψ jest obieralny. Encje nienazwane ± ± Zewnętrzne pliki <!ENTITY signature SYSTEM sig.txt > <!ENTITY signature SYSTEM > <!ENTITY % inline #PCDATA b i > <!ELEMENT p (%inline;)* > <!ELEMENT div (%inline; p)* > <!ELEMENT b (%inline;)* > <!ELEMENT i (%inline;)* > Zewnętrzne pliki <!ENTITY % xhtml SYSTEM xhtml.dtd > %xhtml; Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [20/35]. Projektowanie DTD atrybut czy element? Uwagi Dane powinny być przechowywane w postaci elementów, np.: <szerokość>120</szerokość> Metadane w atrybutach, np.: <szerokość jednostka= cm >120</szerokość> Proste dane w atrybutach (np. typy proste, identy katory) Czy rozważana informacja powinna być prezentowana? Wątpliwości? element atrybuty nie mogą odwzorować struktury elementy są elastyczniejsze w przypadku zmian np. rozwinięcie struktury elementu <date> metadane mogą stawać się danymi (i odwrotnie) w zależności od kontekstu, np. autor artykułu Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [22/35] Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [21/35]. Instrukcje sterujące XML Instrukcja sterująca niestandardowa komenda dla aplikacji Przykłady <?xml version= 1.0?> <?realaudio version= 5.0 frequency= 5.5kHz bitrate= 16Kbps?> <?php echo( Tekst generowany dynamicznie );?> Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [23/35]

7 . Document Type Declaration Deklaracja typu dokumentu: <!DOCTYPE html SYSTEM html4.dtd > Odnośnik do pliku DTD SYSTEM plik DTD wskazywany jest adresem URI PUBLIC publiczne identy katory przydzielane przez organizacje standaryzacyjne -//właściciel//format//język + wskazuje na o cjalny standard. Przykład: <!DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01//EN > Rozszerzenie de nicji typu dokumentu:. Atrybuty wbudowane języka XML. 1 Przetwarzanie białych spacji Przykład xml:space <para xml:space= preserve >Można wstawić więcej spacji</para> Dostępne wartości: preserve, default. 2 Język Przykład xml:lang This is a <animal xml:lang= pl >żółw</animal>. <!DOCTYPE abook SYSTEM [<!ENTITY PUT Poznań University of Technology >]> Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [24/35]. Bloki CDATA Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [25/35]. Przestrzenie nazw Przykład Blok tekstu nie interpretowany przez parser Może zawierać znaki specjalne: &, <, >, <![CDATA[ początek bloku CDATA Znacznik <ol> służy do tworzenia list: numerowanych a znacznik <ul> do tworzenia list nienumerowanych. ]]> koniec bloku CDATA Różne DTD mogą stosować te same nazwy dla różnych celów problemy przy integracji dokumentów Rozwiązanie: przestrzenie nazw (ang. namespaces) <?xml version= 1.0 encoding= utf-8?> <xhtml xmlns= > <body> <pwn:book xmlns:pwn= > <pwn:chapter id= wstep > <pwn:title>wstęp</pwn:title> <pwn:para>pierwszy akapit.</pwn:para> </pwn:chapter> </pwn:book> </body> </xhtml> Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [26/35] Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [27/35]

8 . Prezentacja dokumentów XML. Prezentacja dokumentów XML Styl CSS Dokument XML Styl XSL Dokument XML Transformacje XSLT Dokument XML Procesor XSLT HTML Przegladarka WWW Przegladarka WWW Przegladarka z procesorem XSL Serwer Uzytkownik Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [28/35]. XML i CSS Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [29/35]. XML i CSS Dokument XML ze wskazaniem na styl <?xml version= 1.0 encoding= utf-8?> <?xml-stylesheet type= text/css href= styl.css?> <book> <chapter> <title>wstęp</title> <section> <title>temat pracy</title> <para>pierwszy <emph>akapit</emph>.</para> </section> </chapter> </book> Styl CSS book { font-size: 10pt } chapter > title { display: block; font-size: 18pt; font-weight: bold; margin-top: 1em } section > title { display: block; font-size: 14pt; font-weight: bold; margin-top: 0.5em } para { display: block; } emph { display: inline; font-style: italic } Wstęp Temat pracy Pierwszy akapit Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [30/35] Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [31/35]

9 . XHTML. XML 1.1 XHTML aplikacja XML XHTML używa tych samych znaczników co HTML 4 pełna zgodność z XML narzędzia XML rozróżnienie dużych i małych liter poprawność formatowania XML 1.0 specy kacja z roku 1998, drugie wydanie (XII/2000), trzecie wydanie (II/2004) XML 1.0 oparty na Unicode 2.0 XML 1.1 (II/2004) oparty na Unicode 4.x XML 1.0: dopuszczalne są tylko jawnie zde niowane znaki XML 1.1: dopuszczalne są wszystkie znaki oprócz tych jawnie zabronionych Dopuszczalne jest również użycie bezpośrednio znaków sterujących od #x1 do #x1f, które były zabronione w XML 1.0 De nicja dokumentów fully-normalized binarne porównanie treści Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [32/35]. XML Information Set Infoset Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [33/35]. XML Schema (XSD) Abstrakcyjna de nicja dokumentów XML bez odniesień do tekstowej reprezentacji Pojęcia: information set (tree), information item (node) Binarna reprezentacja dokumentów XML np. Fast Infoset mniejsze dokumenty łatwiejsze i szybsze przetwarzanie Alternatywa dla DTD Lepsza kontrola typów danych liczby, wzorce typy złożone (listy, unie) Lepsza kontrola struktury dokumentów krotność występowania Aplikacja XML Alternatywa: RELAX NG Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [34/35] Cezary Sobaniec Extensible Markup Language [35/35]

Plan dzisiejszego wykładu. Narzędzia informatyczne w językoznawstwie. XML - Definicja. Zalety XML

Plan dzisiejszego wykładu. Narzędzia informatyczne w językoznawstwie. XML - Definicja. Zalety XML Plan dzisiejszego wykładu Narzędzia informatyczne w językoznawstwie Perl - Wprowadzenie do XML Marcin Junczys-Dowmunt junczys@amu.edu.pl Zakład Logiki Stosowanej http://www.logic.amu.edu.pl 16. kwietnia

Bardziej szczegółowo

Jak wygląda XML? Definiowanie typów dokumentów. Struktura logiczna dokumentu XML. Podstawy składni XML. Definiowanie języków. Poprawność dokumentów

Jak wygląda XML? Definiowanie typów dokumentów. Struktura logiczna dokumentu XML. Podstawy składni XML. Definiowanie języków. Poprawność dokumentów Jak wygląda XML? 9 października 2003 Definiowanie typów dokumentów Część 1: DTD st. asp. Jan Łapówka dołowice Górne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii XML

Wprowadzenie do technologii XML Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 6 października 2005 roku 1 Informacje organizacyjne Omówienie przedmiotu 2 vs HTML Struktura 3 Struktura Informacje o przedmiocie Informacje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Jak wygląda XML? Definiowanie typów dokumentów Część 1. DTD. Struktura logiczna dokumentu XML. Podstawy składni XML. Definiowanie języków

Jak wygląda XML? Definiowanie typów dokumentów Część 1. DTD. Struktura logiczna dokumentu XML. Podstawy składni XML. Definiowanie języków Definiowanie typów dokumentów Część 1. DTD Jak wygląda XML? st. asp. Jan Łapówka dołowice Górne wypadek dnia

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 1 METAJĘZYK SGML CZĘŚĆ 1

WYKŁAD 1 METAJĘZYK SGML CZĘŚĆ 1 WYKŁAD 1 METAJĘZYK SGML CZĘŚĆ 1 SGML (Standard Generalized Markup Language) Standardowy uogólniony język znaczników służący do ujednolicania struktury i formatu różnego typu informacji (danych). Twórcy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH WPROWADZENIE DO XML I XSLT

LABORATORIUM 5 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH WPROWADZENIE DO XML I XSLT LABORATORIUM 5 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH WPROWADZENIE DO XML I XSLT 1. Wstęp XML (Extensible Markup Language Rozszerzalny Język Znaczników) to język formalny przeznaczony do reprezentowania danych

Bardziej szczegółowo

XML DTD XML Schema CSS

XML DTD XML Schema CSS XML XML czyli Extensible Markup Language (rozszerzalny język znaczników) można traktować jak stosunkowo prosty i elastyczny format tekstowy wywodzący się z SGML. Pierwotnie został zaprojektowany aby umożliwiać

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language. Paweł Chodkiewicz

XML extensible Markup Language. Paweł Chodkiewicz XML extensible Markup Language Paweł Chodkiewicz XML - extensible Markup Language Uniwersalny język znaczników przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób. Historia GML Projekt

Bardziej szczegółowo

Jak wygląda XML? Definiowanie typów dokumentów Część 1. DTD, XML Schema. Struktura logiczna dokumentu XML. Składnia XML. Encje predefiniowane.

Jak wygląda XML? Definiowanie typów dokumentów Część 1. DTD, XML Schema. Struktura logiczna dokumentu XML. Składnia XML. Encje predefiniowane. Definiowanie typów dokumentów Część 1. DTD, XML Schema Jak wygląda XML? st. asp. Jan Łapówka dołowice Górne wypadek

Bardziej szczegółowo

29. Poprawność składniowa i strukturalna dokumentu XML

29. Poprawność składniowa i strukturalna dokumentu XML 29. i strukturalna dokumentu XML 13 października 2015 1 2 Poprawny składniowo dokument XML powinien być tworzony zgodnie z poniżej przedstawionymi zasadami. Deklaracja XML Powinien zawierać deklarację

Bardziej szczegółowo

c TP: anything: 13 listopada 2004 roku 1

c TP: anything: 13 listopada 2004 roku 1 SGML/XML SGML: International Standard (ISO 8879). Information Processing Text and Office Systems Standardized Generalized Markup Language. Znakowanie powinno opisywać strukturę dokumentu (...) a nie określać

Bardziej szczegółowo

Kurs WWW Język XML, część I

Kurs WWW Język XML, część I Język XML, część I Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Zawartość modułu Wprowadzenie do XML Składnia Znaczniki i atrybuty DTD XML Schema Na podstawie kursu ze strony: http://www.w3schools.com/schema/default.asp

Bardziej szczegółowo

DTD - encje ogólne i parametryczne, przestrzenie nazw

DTD - encje ogólne i parametryczne, przestrzenie nazw DTD - encje ogólne i parametryczne, przestrzenie nazw Instytut Informatyki Encje Encja (ang.entity) - uogólnienie pojęcia makrodefinicji Encje to dogodny sposób reprezentacji danych które występują wielokrotnie,

Bardziej szczegółowo

Dokument poprawnie sformułowany jest zgodny z ogólnymi zasadami składniowymi:

Dokument poprawnie sformułowany jest zgodny z ogólnymi zasadami składniowymi: DTD Document Type Definition Dokument poprawnie sformułowany (well-formed) Dokument poprawnie sformułowany jest zgodny z ogólnymi zasadami składniowymi: 1. KaŜdy znacznik musi posiadać zamknięcie (wyjątek

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do XML. Tomasz Przechlewski

Wprowadzenie do XML. Tomasz Przechlewski Spis treści Wprowadzenie do XML Tomasz Przechlewski 1. SGML/XML.. 1 1.1. Składniki systemu.. 1 2. Dokument XML i schemat DTD. 1 2.1. Struktura dokumentu XML 1 2.2. DTD 4 2.3. Elementy. 5 2.4. Atrybuty

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji DTD. Wiązanie DTD z dokumentem XML Deklaracja typu dokumentu. Co to jest DTD. Wstęp. Przedmiot: XML i jego zastosowania

Plan prezentacji DTD. Wiązanie DTD z dokumentem XML Deklaracja typu dokumentu. Co to jest DTD. Wstęp. Przedmiot: XML i jego zastosowania Plan prezentacji Przedmiot: XML i jego zastosowania Dr inż. Stanisław Polak Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Katedra Informatyki http://www.icsr.agh.edu.pl/~polak/ Wstęp Deklarowanie elementów

Bardziej szczegółowo

Rola języka XML narzędziem

Rola języka XML narzędziem Wprowadzenie do XML dr inż. Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Rola języka XML narzędziem Pierwszą rewolucją internetową było dostarczenie ludziom informacji. Znajdujemy się teraz

Bardziej szczegółowo

XML w sosie własnym. Standard XML wraz z DTD, przestrzenie nazw, projektowanie struktury dokumentów. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW

XML w sosie własnym. Standard XML wraz z DTD, przestrzenie nazw, projektowanie struktury dokumentów. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW XML w sosie własnym Standard XML wraz z DTD, przestrzenie nazw, projektowanie struktury dokumentów. Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Patryk

Bardziej szczegółowo

Technologie zarządzania treścią

Technologie zarządzania treścią Technologie zarządzania treścią dr inż. Robert Perliński rperlinski@icis.pcz.pl Politechnika Częstochowska Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Technologie zarządzania treścią 2/43 Technologie

Bardziej szczegółowo

XML i nowoczesne metody zarządzania treścią

XML i nowoczesne metody zarządzania treścią XML i nowoczesne metody zarządzania treścią Wykład 2: Modelowanie dokumentów XML-owych. DTD Maciej Ogrodniczuk MIMUW, 8 października 2009 Wykład 2: Modelowanie dokumentów XML-owych. DTD XML i nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Programowanie internetowe

Programowanie internetowe Programowanie internetowe Wykład 1 HTML mgr inż. Michał Wojtera email: mwojtera@dmcs.pl Plan wykładu Organizacja zajęć Zakres przedmiotu Literatura Zawartość wykładu Wprowadzenie AMP / LAMP Podstawy HTML

Bardziej szczegółowo

XML w sosie własnym. Standard XML wraz z DTD, przestrzenie nazw, projektowanie struktury dokumentów. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW

XML w sosie własnym. Standard XML wraz z DTD, przestrzenie nazw, projektowanie struktury dokumentów. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW XML w sosie własnym Standard XML wraz z DTD, przestrzenie nazw, projektowanie struktury dokumentów. Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Podstawy

Bardziej szczegółowo

extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl

extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl Plan wykładu Wprowadzenie: historia rozwoju technik znakowania tekstu Motywacje dla prac nad XML-em Podstawowe koncepcje XML-a XML jako metajęzyk

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do arkuszy stylistycznych XSL i transformacji XSLT

Wprowadzenie do arkuszy stylistycznych XSL i transformacji XSLT Wprowadzenie do arkuszy stylistycznych XSL i transformacji XSLT Marek Wojciechowski marek@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/~marek/ Formatowanie dokumentów XML Język XML opisuje strukturę i

Bardziej szczegółowo

Jak wygląda XML? Definiowanie typów dokumentów Część 1. DTD, XML Schema. Struktura logiczna dokumentu XML. Składnia XML. Encje predefiniowane.

Jak wygląda XML? Definiowanie typów dokumentów Część 1. DTD, XML Schema. Struktura logiczna dokumentu XML. Składnia XML. Encje predefiniowane. Definiowanie typów dokumentów Część 1. DTD, XML Schema Jak wygląda XML? st. asp. Jan Łapówka dołowice Górne wypadek

Bardziej szczegółowo

Podstawy (X)HTML i CSS

Podstawy (X)HTML i CSS Inżynierskie podejście do budowania stron WWW momat@man.poznan.pl 2005-04-11 1 Hyper Text Markup Language Standardy W3C Przegląd znaczników Przegląd znaczników XHTML 2 Cascading Style Sheets Łączenie z

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2 DTD DOCUMENT TYPE DEFINITION CZĘŚĆ 1

WYKŁAD 2 DTD DOCUMENT TYPE DEFINITION CZĘŚĆ 1 WYKŁAD 2 DTD DOCUMENT TYPE DEFINITION CZĘŚĆ 1 XML (ang. Extensible Markup Language Rozszerzalny język znaczników) Oparty o SGML prosty, elastyczny format tekstowy opisujący klasę obiektów nazywanych dokumentami

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do XML. Joanna Jędrzejowicz. Instytut Informatyki

Wprowadzenie do XML. Joanna Jędrzejowicz. Instytut Informatyki Instytut Informatyki Literatura http://www.w3c.org/tr/ - Technical Reports K. B. Stall - XML Family of Specifications, Addison-Wesley 2003 P. Kazienko, K. Gwiazda - XML na poważnie, Helion 2002 XML Rozszerzalny

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XSL

Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XSL Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XSL Celem ćwiczenia jest stworzenie dokumentu XML, wyposażenie dokumentu w specyfikację struktury (przy użyciu DTD), oraz transformacja dokumentu XML do postaci

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyczne w językoznawstwie

Narzędzia informatyczne w językoznawstwie Narzędzia informatyczne w językoznawstwie HTML i XHTML Marcin Junczys-Dowmunt junczys@amu.edu.pl Zakład Logiki Stosowanej http://www.logic.amu.edu.pl 17. października 2007 Marcin Junczys-Dowmunt Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Podstawy XML-a. Zaawansowane techniki programowania

Podstawy XML-a. Zaawansowane techniki programowania Podstawy XML-a Zaawansowane techniki programowania Dokumenty XML XML = ang. Extensible Markup Language rozszerzalny język znaczników

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii XML

Wprowadzenie do technologii XML Wprowadzenie do technologii Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 11 kwietnia 2010 Program wykładu Celem wykładu jest przedstawienie technologii i pokrewnych do niej

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka XML. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Podstawy języka XML. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Podstawy języka XML Cel zajęć Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie Prawidłowo zidentyfikować składowe dokumentu XML Utworzyć dokument XML Dokonać sprawdzenia poprawności składniowej (syntaktycznej)

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana Pracownia Komputerowa - Ćwiczenia. Krzysztof Miernik

Zaawansowana Pracownia Komputerowa - Ćwiczenia. Krzysztof Miernik Zaawansowana Pracownia Komputerowa - Ćwiczenia Krzysztof Miernik HTML - Podstawowe Informacje HTML to hipertekstowy język znaczników (ang. HyperText Markup Language) służacy do tworzenia stron internetowych

Bardziej szczegółowo

O stronach www, html itp..

O stronach www, html itp.. O stronach www, html itp.. Prosty wstęp do podstawowych technik spotykanych w internecie 09.01.2015 M. Rad Plan wykładu Html Przykład Strona www Xhtml Css Php Js HTML HTML - (ang. HyperText Markup Language)

Bardziej szczegółowo

XML. XML (ang. Extensible Markup Language) - Rozszerzalny język znaczników. Aktualna wersja 1.0 (1.1 czeka na akceptację) Należy do rodziny SGML.

XML. XML (ang. Extensible Markup Language) - Rozszerzalny język znaczników. Aktualna wersja 1.0 (1.1 czeka na akceptację) Należy do rodziny SGML. XML XML 1 XML XML (ang. Extensible Markup Language) - Rozszerzalny język znaczników Aktualna wersja 1.0 (1.1 czeka na akceptację) Należy do rodziny SGML. XML to uniwersalny język formalny przeznaczony

Bardziej szczegółowo

XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania.

XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania. XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania. Reformuje on znane zasady języka HTML 4 w taki sposób, aby były zgodne z XML (HTML przetłumaczony na XML).

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe. Interfejs użytkownika

Aplikacje internetowe. Interfejs użytkownika Aplikacje internetowe Interfejs użytkownika Plan wykładu Formatowanie HTML za pomocą arkuszy stylów CSS Język XML ogólna struktura dokumentów opis struktury za pomocą DTD przestrzenie nazw Język XHTML

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language. część 3

XML extensible Markup Language. część 3 XML extensible Markup Language część 3 Definicja Typu Dokumentu - DTD DTD (ang. Document Type Definition) rodzaj dokumentu definiujący formalną strukturę dokumentów XML. DTD określa składnię konkretnej

Bardziej szczegółowo

Dokumenty SEDU składają się z dwóch części: Opisu sprawy Formularza elektronicznego

Dokumenty SEDU składają się z dwóch części: Opisu sprawy Formularza elektronicznego Opis dokumentów SEDU Standard Elektronicznych Dokumentów Urzędowych są to dokumenty zapisane w standardzie XML, opisujące różnorakie procedury urzędowe, możliwe do częściowej lub całkowitej realizacji

Bardziej szczegółowo

Kurs HTML 4.01 TI 312[01]

Kurs HTML 4.01 TI 312[01] TI 312[01] Spis treści 1. Wiadomości ogólne... 3 2. Wersje języka HTML... 3 3. Minimalna struktura dokumentu... 3 4. Deklaracje DOCTYPE... 3 5. Lista znaczników, atrybutów i zdarzeń... 4 5.1 Lista atrybutów

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. PR

BAZY DANYCH. Dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. PR BAZY DANYCH Dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. PR Co to jest baza danych? Wiele możliwych definicji Zbiór danych, który istnieje przez dłuższy okres czasu Współdzielony zestaw logicznie powiązanych danych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy dokument XML

Przykładowy dokument XML Przykładowy dokument XML DTD - wady Ograniczona kontrola nad strukturą dokumentów. Zbyt wysokopoziomowe typy danych: liczby, daty są zawsze reprezentowane jako tekst! Bardzo ogólne metody definiowania

Bardziej szczegółowo

Semistrukturalne bazy danych Wykład dla studentów matematyki

Semistrukturalne bazy danych Wykład dla studentów matematyki Semistrukturalne bazy danych Wykład dla studentów matematyki 30 maja 2015 Dane semistrukturalne Dzięki WWW i Internetowi łatwo umieszczać informacje w sieci tak, żeby były powszechnie dostępne. Chęć wykorzystania

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA I EKSPLORACJA DANYCH

INTEGRACJA I EKSPLORACJA DANYCH INTEGRACJA I EKSPLORACJA DANYCH mgr inż. Anna Pankowska aniap@amu.edu.pl Anna Pankowska - I&E 1 Plan wykładu Integracja danych - Dane semistrukturalne i język XML jako standard składowania i wymiany danych

Bardziej szczegółowo

Środowisko XML (Extensible Markup Language).

Środowisko XML (Extensible Markup Language). Środowisko XML (Extensible Markup Language). W skrócie Idea: XML standard opisu informacji Uniwersalne, proste, samoopisujące się dokumenty Źródła: Geneza SGML Specyfikacja www.w3.org Składania: XML to

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 8 Podstawy języka XML.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 8 Podstawy języka XML. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 8 Podstawy języka XML. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia dokumentów w oparciu o język XML oraz metod modyfikacji ich

Bardziej szczegółowo

Extensible Markup Language (XML) Wrocław, Java - technologie zaawansowane

Extensible Markup Language (XML) Wrocław, Java - technologie zaawansowane Extensible Markup Language (XML) Wrocław, 15.03.2019 - Java - technologie zaawansowane Wprowadzenie XML jest językiem znaczników (ang. markup language) używanym do definiowania zbioru zasad rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe konstrukcje Podstawowymi konstrukcjami są wzorce element oraz attribute:

Podstawowe konstrukcje Podstawowymi konstrukcjami są wzorce element oraz attribute: Standard Relax NG Schemat strukturalizacji dokumentów Relax NG (relaxing). Opracowany głównie przez Jamesa Clarka i Makoto Muratę. Standard ISO: Information technology Document Schema Definition Language

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language 1

XML extensible Markup Language 1 XML extensible Markup Language 1 Czym jest język XML? Język XML to uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w ustrukturalizowany sposób. XML jest metajęzykiem tzn. przy

Bardziej szczegółowo

XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią

XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią Egzamin, 7 lutego 2014 r. Imię i nazwisko: Czas: 90 minut. Maksymalna suma punktów: 50. Pytania testowe są wielokrotnego wyboru, można przyjąć że co najmniej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja i transformacja

Prezentacja i transformacja Prezentacja i transformacja Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 21 października 2005 roku 1 Prezentacja Przykładowa aplikacja CSS- Cascading Style Sheets CSS2aXML

Bardziej szczegółowo

UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie omówić korzyści dla firm wynikające ze stosowania EDI przedstawić dotychczasowe standardy EDI oraz zaprezentować nowe tendencje: XML i ebxml omówić tło

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE. WNPiD UAM, Programowanie, inż. Piotr Jabłoński

PROGRAMOWANIE. WNPiD UAM, Programowanie, inż. Piotr Jabłoński PROGRAMOWANIE HTML W składni języka HTML wykorzystuje się charakterystyczne znaczniki. Każdy z nich zaczyna się i kończy ostrokątnym nawiasem a pomiędzy nimi znajduje się wyrażenie html. Rozróżniamy znaczniki

Bardziej szczegółowo

GML w praktyce geodezyjnej

GML w praktyce geodezyjnej GML w praktyce geodezyjnej Adam Iwaniak Kon-Dor s.c. Konferencja GML w praktyce, 12 kwietnia 2013, Warszawa SWING Rok 1995, standard de jure Wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Kazienko P.: Rodzina języków XML. Software nr 6 (90) czerwiec 2002, s. 22-27. Rodzina języków XML. Przemysław Kazienko

Kazienko P.: Rodzina języków XML. Software nr 6 (90) czerwiec 2002, s. 22-27. Rodzina języków XML. Przemysław Kazienko Rodzina języków XML Przemysław Kazienko Rok 2001 przyniósł kilka ważnych wydarzeń związanych z językiem XML. Można powiedzieć, że ukończony został drugi etap jego rozwoju (pierwszym było opublikowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektronicznej wymiany danych. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Podstawy elektronicznej wymiany danych. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Podstawy elektronicznej wymiany danych Cel zajęć Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie omówić korzyści dla firm wynikające ze stosowania EDI przedstawić dotychczasowe standardy EDI oraz zaprezentować

Bardziej szczegółowo

Elementarz HTML i CSS

Elementarz HTML i CSS Elementarz HTML i CSS Znaczniki przydatne w pracy redaktora stron internetowych 1 Elementarz HTML i CSS Znaczniki przydatne w pracy redaktora stron internetowych Treść, korekta, skład i oprawa graficzna

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language. część 1

XML extensible Markup Language. część 1 XML extensible Markup Language część 1 Historia Czym jest język XML? Język XML to uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w ustrukturalizowany sposób. XML jest metajęzykiem

Bardziej szczegółowo

Model semistrukturalny

Model semistrukturalny Model semistrukturalny standaryzacja danych z różnych źródeł realizacja złożonej struktury zależności, wielokrotne zagnieżdżania zobrazowane przez grafy skierowane model samoopisujący się wielkości i typy

Bardziej szczegółowo

5.14 JSP - Przykład z obiektami sesji... 83 5.15 Podsumowanie... 84 5.16 Słownik... 85 5.17 Zadanie... 86

5.14 JSP - Przykład z obiektami sesji... 83 5.15 Podsumowanie... 84 5.16 Słownik... 85 5.17 Zadanie... 86 Spis treści 1 Wprowadzenie - architektura, protokoły, system WWW... 1 1.1 Wstęp.................................................. 1 1.2 Ważniejsze daty......................................... 2 1.3 Protokoły

Bardziej szczegółowo

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop. 2012 Spis treści Wstęp 9 1 HTML 5 i XHTML w pytaniach i odpowiedziach 13 Co to jest HTML 5? 13 Co to jest XHTML? 15 Czy strony utworzone w HTML

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) Dz.U.05.212.1766 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie Prawidłowo zidentyfikować składowe dokumentu XML Utworzyć dokument XML Dokonać sprawdzenia poprawności składniowej (syntaktycznej) dokumentu 2 1 WWW Consortium,

Bardziej szczegółowo

używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów

używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów opracowanie I. K. używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów ISO-8859-2 - norma międzynarodowa określająca sposób kodowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U.05.212.1766 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

XQuery. XQuery. Przykład. dokument XML. XQuery (XML Query Language) XQuery 1.0: An XML Query Language. W3C Recommendation http://www.w3.

XQuery. XQuery. Przykład. dokument XML. XQuery (XML Query Language) XQuery 1.0: An XML Query Language. W3C Recommendation http://www.w3. XQuery XQuery XQuery (XML Query Language) XQuery 1.0: An XML Query Language. W3C Recommendation http://www.w3.org/tr/xquery/ Język programowania funkcyjnego (podobnie jak Lisp) Język zapytań do danych

Bardziej szczegółowo

XPath XML Path Language. XPath. XSLT część 1. XPath data model. Wyrażenia XPath. Location paths. Osie (axes)

XPath XML Path Language. XPath. XSLT część 1. XPath data model. Wyrażenia XPath. Location paths. Osie (axes) XPath XML Path Language XPath. XSLT część 1. Problem: jednoznaczne adresowanie fragmentów struktury dokumentu XML. Rozwiązanie: drzewiasty model struktury dokumentu, normalizacja zawartości dokumentu (ten

Bardziej szczegółowo

HTML nie opisuje układu strony!!!

HTML nie opisuje układu strony!!! Temat: HTML czy XHTML co to jest HTML i do czego będziesz go używał, co możesz, a czego nie możesz robić, tworząc strony WWW, czym są i do czego służą znaczniki HTML. 1. co to jest HTML HTML to skrót od

Bardziej szczegółowo

2 Podstawy tworzenia stron internetowych

2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2.1. HTML5 i struktura dokumentu Podstawą działania wszystkich stron internetowych jest język HTML (Hypertext Markup Language) hipertekstowy język znaczników. Dokument

Bardziej szczegółowo

METODY REPREZENTACJI INFORMACJI

METODY REPREZENTACJI INFORMACJI Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Magisterskie Studia Uzupełniające METODY REPREZENTACJI INFORMACJI Ćwiczenie 2: Budowanie schematów dokumentów XML z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XML Schema, XSL

Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XML Schema, XSL Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XML Schema, XSL Celem ćwiczenia jest stworzenie dokumentu XML, wyposażenie dokumentu w specyfikację struktury (przy użyciu DTD i XML Schema), oraz transformacja

Bardziej szczegółowo

LAB 7. XML EXtensible Markup Language - Rozszerzalny Język Znaczników XSD XML Schema Definition Definicja Schematu XML

LAB 7. XML EXtensible Markup Language - Rozszerzalny Język Znaczników XSD XML Schema Definition Definicja Schematu XML Informatyka sem. III studia inżynierskie Transport 2018/19 LAB 7 XML EXtensible Markup Language - Rozszerzalny Język Znaczników XSD XML Schema Definition Definicja Schematu XML 1. Prosty dokument XML lab7_1.xml

Bardziej szczegółowo

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników Struktura dokumentu tytuł strony

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Jacek Staniec Język XML staniec@wit.edu.pl

mgr inż. Jacek Staniec Język XML staniec@wit.edu.pl mgr inż. Jacek Staniec Język XML staniec@wit.edu.pl Zaliczenie przedmiotu (3 punkty ECTS) Obecność na 7 pierwszych zajęciach 15 punktów Sprawozdania z 7 pierwszych zajęć 15 punktów Projekt podstawowy 50

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu WWW

Języki programowania wysokiego poziomu WWW Języki programowania wysokiego poziomu WWW Zawartość Protokół HTTP Języki HTML i XHTML Struktura dokumentu html: DTD i rodzaje html; xhtml Nagłówek html - kodowanie znaków, język Ciało html Sposób formatowania

Bardziej szczegółowo

HTML DOM, XHTML cel, charakterystyka

HTML DOM, XHTML cel, charakterystyka HTML DOM, XHTML cel, charakterystyka Mariusz Kacała Łukasz Przywarty Grzegorz Trawiński HTML DOM XHTML Ramowy plan prezentacji Wstęp HTML DOM - Założenia - Model i struktura - Właściwości - Metody i zastosowania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dokumentów XML

Prezentacja dokumentów XML Prezentacja dokumentów XML Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Arkusze stylu Rozdzielenie treści od wygladu Przypisanie stylu do dokumentu CSS

Bardziej szczegółowo

Egzamin z przedmiotu Projektowanie języków XML 18.06.2013.... imię i nazwisko. Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 Suma Punkty Max 6 5 5 6 6 6 6 40 Punkty

Egzamin z przedmiotu Projektowanie języków XML 18.06.2013.... imię i nazwisko. Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 Suma Punkty Max 6 5 5 6 6 6 6 40 Punkty Egzamin z przedmiotu Projektowanie języków XML 18.06.2013 Grupa A... imię i nazwisko. indeks Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 Suma Punkty Max 6 5 5 6 6 6 6 40 Punkty Zadanie 1. Przyjrzyj się podanym dokumentom XML.

Bardziej szczegółowo

I.Wojnicki, Tech.Inter.

I.Wojnicki, Tech.Inter. Igor Wojnicki, Grzegorz J. Nalepa (AGH, KA) SGML, 11 czerwca 2012 1 / 70 SGML, Igor Wojnicki, Grzegorz J. Nalepa Katedra Automatyki Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 11 czerwca 2012 Igor Wojnicki,

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny lekcji: Wprowadzenie do tworzenia stron WWW w języku HTML. Wprowadzenie pojęć: strona WWW, język HTML, dokument HTML.

Cel ogólny lekcji: Wprowadzenie do tworzenia stron WWW w języku HTML. Wprowadzenie pojęć: strona WWW, język HTML, dokument HTML. Piotr Chojnacki IV rok, informatyka chemiczna Liceum Ogólnokształcące Nr I we Wrocławiu Wrocław dn. 23 lutego 2006 roku Czas trwania zajęć: 45 minut, przedmiot: TI Temat lekcji: Pierwsze kroki w języku

Bardziej szczegółowo

JĘZYK PYTHON - NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA. Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.gov.pl ]

JĘZYK PYTHON - NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA. Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.gov.pl ] JĘZYK PYTHON - NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.gov.pl ] XML 2 XML XML jest formatem tekstowym Zjadliwy dla ludzi Zawiera treść (dane) oraz znaczniki (markup) Znaczniki i zależności

Bardziej szczegółowo

Dokument hipertekstowy

Dokument hipertekstowy Dokument hipertekstowy Laboratorium 1 mgr inż. Krzysztof Wróbel Katedra Lingwistyki Komputerowej Kontakt http://wierzba.wzks.uj.edu.pl/~kwrobel/ k.wrobel@epi.uj.edu.pl konsultacje, pokój 3.211 2 Bilans

Bardziej szczegółowo

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 8 Wstęp 10 1. Hipertekstowe języki znaczników 1.1. Elementy i znaczniki

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW Wykład 02

Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW Wykład 02 Plan Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW Wykład 02 T. Romańczukiewicz Jagiellonian University 2009/2010 Plan Plan 1 Przypomnienie 2 DTD 3 Schematy XML 4 Podsumowanie Plan Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

FIDKAR po dwóch latach

FIDKAR po dwóch latach Konferencja Automatyzacja bibliotek publicznych FIDKAR po dwóch latach ks. Krzysztof Gonet Michał Marks 23 listopada 2006 FIDKAR a co to jest? FIDKAR to "multiwyszukiwarka" dla komputerowych baz bibliotecznych

Bardziej szczegółowo

Ogólna struktura dokumentu XSL-FO. Model formatowania. Ogólna struktura dokumentu XSL-FO C.d. Przykład Hello World Użycie szablonu strony

Ogólna struktura dokumentu XSL-FO. Model formatowania. Ogólna struktura dokumentu XSL-FO C.d. Przykład Hello World Użycie szablonu strony Plan prezentacji Przedmiot: XML i jego zastosowania Dr inż. Stanisław Polak Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Katedra Informatyki Opis układu graficznego stron http://www.icsr.agh.edu.pl/~polak/

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i strony WWW

Bazy danych i strony WWW Bazy danych i strony WWW Obsługa baz danych poprzez strony WWW Niezbędne narzędzia: serwer baz danych np. MySQL serwer stron WWW np. Apache przeglądarka stron WWW interpretująca język HTML język skryptowy

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Dodatek Technologie internetowe 1. UTF-8 wg 2. Adresy URL

Dodatek Technologie internetowe   1. UTF-8 wg 2. Adresy URL Dodatek Technologie internetowe http://pl.wikipedia.org/wiki/utf-8 1. UTF-8 wg 2. Adresy URL 1 Dodatek Technologie internetowe http://pl.wikipedia.org/wiki/utf-8 1. UTF-8 2 Zalety i wady Zalety 1. KaŜdy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dokumentów XML

Prezentacja dokumentów XML Prezentacja dokumentów XML Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Patryk Czarnik (MIMUW) 06 Prezentacja XML 2007/08 1 / 33 Plan 1 Arkusze stylu

Bardziej szczegółowo

Technologie zarządzania treścią

Technologie zarządzania treścią Technologie zarządzania treścią mgr inż. Anna Wawszczak 1 Technologie zarządzania treścią XML język, parsery, technologie powiązane z XMLem - DTD, XSLT. JSON format, parser. 2 XML XML (ang. Extensible

Bardziej szczegółowo

Część II. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Część II. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Część II Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie posługiwać się taksonomiami XBRL wygenerować sprawozdanie finansowe w XBRL odczytać i zmodyfikować sprawozdanie finansowe zapisane w XBRL rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

Prezentacja i transformacja

Prezentacja i transformacja Prezentacja i transformacja Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 11 kwietnia 2010 Prezentacja i transformacja CSS2a Ważną cechą dokumentów XML jest ich łatwa prezentacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW

Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW 1 opracował: dr inż. Jerzy Januszewicz HTML (HyperText Markup

Bardziej szczegółowo

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych. do Urzędu Gminy Zawady

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych. do Urzędu Gminy Zawady Urząd Gminy Zawady Urząd Gminy Zawady Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Zawady Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

rk HTML 4 a 5 różnice

rk HTML 4 a 5 różnice rk HTML 4 a 5 różnice kompatybilność Pierwszym dużym plusem języka HTML 5 jest to, że jest zdefiniowany w sposób umożliwiający kompatybilność wstecz. Składnia Przykład dokumentu podporządkowującego się

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe termin dodatkowy

Aplikacje Internetowe termin dodatkowy Aplikacje Internetowe termin dodatkowy dr in». Julian Szyma«ski mgr in». Marek Downar Katedra Architektury Systemów Komputerowych Wydziaª Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gda«ska

Bardziej szczegółowo