LASY PAŃSTWOWE realizatorem i promotorem społecznej odpowiedzialności biznesu. Seminarium Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne Gdańsk, 30 sierpnia 2013r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LASY PAŃSTWOWE realizatorem i promotorem społecznej odpowiedzialności biznesu. Seminarium Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne Gdańsk, 30 sierpnia 2013r."

Transkrypt

1 LASY PAŃSTWOWE realizatorem i promotorem społecznej odpowiedzialności biznesu Seminarium Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne Gdańsk, 30 sierpnia 2013r.

2 PLAN PREZENTACJI Jak rozumiemy pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i dlaczego jest dziś takie ważne? CSR w praktyce Światowe trendy w sektorze CSR w praktyce działania Lasów Państwowych 2

3 SGS, GLOBALNY PARTNER W OBSZARZE ZROWNOWAŻONEGO ROZWOJU Strategiczne wsparcie firm realizujemy poprzez profesjonalne usługi w zakresie zrównoważonego rozwoju obejmujące m.in.: Opracowanie i wsparcie implementacji strategii: Odpowiedzialności społecznej, Zaangażowania społecznego, Zaangażowania interesariuszy, Środowiskowej, Analizy działań i analizy porównawcze w obszarze CSR, Opracowanie raportów CSR, Mierzenie skuteczności zaangażowania społecznego w oparciu o Model LBG, Mierzenie śladu węglowego, Konsultacje, warsztaty i szkolenia. 3

4 JAK ROZUMIEMY POJĘCIE CSR I DLACZEGO JEST DZIŚ TAKIE WAŻNE? 4

5 TRIPPLE BOTTOM LINE Podejście do mierzenia efektywności firmy za pomocą trzech wymiarów: wyników ekonomicznych, wpływu na środowisko oraz wpływu na otoczenie społeczne. Social (people) Economic (profit) Ecological (planet) 5

6 JAK ROZUMIEMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU? SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR Corporate Social Responsibility) lub Odpowiedzialny biznes (CR Corporate Responsibility) strategia zarządzania i rozwoju firmy, budowana w oparciu o jej wartości, która uwzględniając potrzeby kluczowych interesariuszy i szeroko rozumianego otoczenia firmy pozwala osiągnąć długofalowe korzyści biznesowe. To sposób prowadzenia działalności biznesowej z uwzględnieniem interesów społecznych. Działalność biznesowa Potrzeby interesariuszy Długoterminowe korzyści dla firmy CSR to odpowiedzialność firmy za jej oddziaływania na społeczeństwo Komisja Europejska,

7 KLUCZOWE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA BIZNES ROSNĄCE RÓŻNICE SPOŁECZNE UBÓSTWO WZROST POPULACJI ZMNIEJSZANIE SIĘ ZASOBÓW SZALEŃCZY KONSUMPCJONIZM WAHANIA EKONOMICZNE ZMIANY WAŻNE DLA BIZNESU ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z BRAKIEM WODY BIORÓŻNORODNOŚĆ MIĘDZYNARODOWY TERRORYZM DBANIE O ECO- SYSTEM ZMIANY KLIMATYCZNE KRYZYS ENERGETYCZNY By J. Porritt 8

8 WZROST ZNACZENIA CSR DLA BIZNESU Procent respondentów, którzy włączają do strategii biznesowych swoich firm zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym i aspektami społecznymi (w porównaniu do ostatnich 5 lat) Źródło: McKinsey survey of 391 UN Global Compact participant CEO`s, luty

9 ŚWIATOWI LIDERZY FIRM DEKLARUJĄ MOTYWACJĘ BIZNESOWĄ DO WDROŻENIA CSR Jaka jest podstawowa motywacja Twojej firmy do odpowiedzialności biznesu (% respondentów liderów firm) Marka, zaufanie i reputacja Potencjalny wzrost przychodów/ redukcja kosztów Motywacja osobista Oczekiwanie konsumentów i klientów Zaangażowanie pracowników i rekrutacja Wpływ na rozwój biznesu Wymagania regulacyjne Presja ze strony inwestorów/ udziałowców Źródło: A New Era of Sustainability UN Global Compact-Accenture CEO Study

10 MOTYWACJA POLSKICH MENEDŻERÓW DO WDRAŻANIA CSR Źródło: Projekt badawczy Menedżerowie 500/Lider CSR, Forum Odpowiedzialnego Biznesu,

11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU JEST CORAZ CZĘŚCIEJ OCENIANA PRZEZ RYNEK Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Konkurs Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu 12

12 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W PRAKTYCE? 13

13 SZEŚĆ ETAPÓW DANONE DROGA ZRÓWNOWAŻONEGO PODEJŚCIA DO PRODUKTU 1. ŹRÓDŁA SUROWCÓW 2. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 6. KONIEC CYKLU ŻYCIA PRODUKTU 3. TRANSPORT 5. KONSUMPCJA 4. SPRZEDAŻ 14

14 MÓWIĄC O CSR DZIŚ, PATRZYMY Z PERSPEKTYWY PIĘCIU OBSZARÓW Odpowiedzialny biznes to sposób zarządzania wymagający strategicznego i długofalowego spojrzenia na interesariuszy firmy Odpowiedzialność wobec pracowników i kształtowanie partnerskich relacji z nimi Odpowiedzialność Odpowiedzialność wobec klientów klientów i i dostawców Strategiczne zaangażowanie firmy na rzecz społeczności Minimalizowanie negatywnego wpływu działalności firmy na środowisko 15

15 ODPOWIEDZIALNE ZNAKOWANIE PRODUKTU I INFORMACJA DLA KONSUMENTA Rynek W związku z wdrażaniem globalnej strategii odpowiedzialności Tworzenie Wspólnej Wartości (Creating Share Value) Nestle w Polsce również wprowadziło w 2008 r. na opakowaniach swoich produktów specjalny system komunikacji na opakowaniu produktów: Kompas Żywieniowy Nestle. Umieszczony na opakowaniach produktów spożywczych KOMPAS ŻYWIENIOWY,, pomaga zapoznać się z dokładnym składem produktów i podpowiada, jak odżywiać się smacznie i zdrowo. 16

16 PROGRAM FARMS DOBRE RELACJE Z ROLNIKAMI DANONE Rynek FaRMs (Farmer Relationship Management), czyli program do zarządzania relacjami z gospodarstwami rolnymi. Początkowo miał służyć zapewnieniu najwyższej jakości mleka, ale w kolejnych latach został wzbogacony o nowe funkcje. FaRMs jest wspierany przez bazę danych, zawierającą informacje na temat każdego ze współpracujących gospodarstw. Informacje zostały zebrane podczas przeprowadzanych co półtora roku audytów oraz codziennej wymiany danych, m.in. o płatnościach. Program realizowany jest we wszystkich krajach, w których obecny jest Danone, w Polsce od 2000 r. Ocenie dostawcy w ramach FaRMs podlega pięć strategicznych obszarów: jakość, środowisko, identyfikowalność, kwestie społeczne i od 2012 r. dobrostan zwierząt. 17

17 BARILLA ZUŻYCIE WODY W CAŁYM CYKLU ŻYCIA PRODUKTU Środowisko Od 2008 roku Barilla zaczęła oceniać wpływ zużycia zasobów wodnych przez cały łańcuch produkcyjny: od produkcji surowców do spożycia produktów. W celu racjonalizacji wykorzystania zasobów wodnych w całym łańcuchu produkcji, Barilla zamierza : zbadanie wpływu procesów biznesowych na zasoby wodne z wykorzystaniem metodologii Water Footprint; zrewidować swoją politykę kupowania surowców w oparciu o zasady ograniczania zasobów wodnych; kontynuować działania na rzecz ograniczenia zużycia wody w procesach przemysłowych; rozważyć użycie pojęcia śladu wody na opakowaniach; 18

18 INNOCENT - PRODUKCJA OPAKOWAŃ PRZYJAZNYCH DLA ŚRODOWISKA Środowisko Rynek Celem firmy było wykorzystywanie w produkcji opakowań materiałów pochodzących w 100% z recyklingu albo takich, które są w 100% odtwarzalne. Gotowe opakowania muszą nadawać się do ponownego przetworzenia. Do produkcji opakowań powinna być zużywana możliwie najmniejsza ilość materiałów. Specjalne oznaczenie na produkcie Wszystkie butelki Innocent produkowane są z plastiku uzyskanego w 100% z recyklingu. Natomiast wszystkie kartony do produktów dla dzieci są zrobione w 100% z materiałów posiadających certyfikat FSC (Forest Stewardship Council). Rezultatem takich działań firmy była także redukcja wagi opakowań kartonowych o 8%, co dało oszczędności ok. 100 ton papieru rocznie (ok drzew). Kolejnym etapem prac była zmiana zakrętki, co dało oszczędności ok. 20 ton plastiku rocznie. 19

19 PRODUKTY EKO W SKLEPACH TESCO Środowisko Rynek Tesco w swojej ofercie zaproponował konsumentom nową serię ekologicznych produktów organicznych. Produkty ekologiczne nie są modyfikowane genetycznie. Produkty Tesco Organic oznaczone są specjalnymi certyfikatami, dlatego biorąc je z półki, masz gwarancję, że kupujesz zdrowy produkt najwyższej jakości. Gospodarstwa i przetwórnie ekologiczne, z których pochodzą produkty Tesco Organic, poddawane są ścisłej kontroli przynajmniej raz w roku i spełniają kryteria określone w Ustawie o rolnictwie ekologicznym. Jeśli dane gospodarstwo (przetwórnia) spełnia wszystkie kryteria, otrzymuje certyfikat upoważniający do obrotu produktami rolnictwa ekologicznego. Firma dzięki wprowadzeniu nowej linii produktów, nie tylko dba wybory konsumenckie i promuje ekologiczne, zdrowe uprawy, ale przede wszystkim realizuje cel biznesowy. 20

20 CAMPBELLS PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Miejsce pracy Firma Campbell będąc zaangażowana poprzez produkty w żywienie i wspieranie dobrego samopoczucia konsumentów, dba jednocześnie o swoich pracowników w tym obszarze pod parasolem: HealthWorks Pracownicy mogą skorzystać dobrowolnie z szerokiej gamy programów stworzonych, by pomóc im lepiej zarządzać dbałością o swoje zdrowie, zwiększać produktywność i być dobrze przygotowanym do podejmowania decyzji związanych z opieką zdrowotną. Udostępnione są m.in.: Narzędzie online do oceny ryzyk zdrowotnych Mobile Health Station możliwość skorzystania z badań w miejscu pracy oraz indywidualnego coachingu zdrowotnego Medical Decision Support dostarcza kompleksowej, zindywidualizowanej informacji nt. diagnozy i możliwości leczenia 60 schorzeń Lifestyle Management coaching pomaga pracownikom zarządzać i redukować ryzyka zdrowotne 21

21 Miejsce pracy PROGRAM WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO CITI HANDLOWY Celem programu jest zmiana świadomości i postaw pracowników Banku poprzez budowanie trwałego zaangażowania w działalność prospołeczną oraz w życie lokalnych społeczności oraz umacnianie zaangażowania społecznego Banku Mechanizm programu: Każdy pracownik może wybrać przedmiot swojej pracy społecznej. Specjalna baza danych do wyszukiwania oferty pracy wolontarystycznej odpowiadającej indywidualnym preferencjom i możliwościom. Inspiracja i dodatkowa pomoc poprzez szkolenia i konsultacje (ułatwianie kontaktów i utrwalanie postaw prospołecznych). Możliwość pracy indywidualnej i w zorganizowanych grupach Źródło: 22

22 SAINSBURY S ACTIVE KIDS Społeczeństwo Celem programu jest zwiększenie aktywności fizycznej dzieci w wieku szkolnym. Program jest odpowiedzią na problem otyłości dzieci w Wielkiej Brytani Adresaci: uczniowie, nauczyciele, rodzice, klienci sklepów Za każde 10 wydanych w sklepach Sainsbury, w sklepie internetowym, na stacjach benzynowych klienci otrzymują jeden voucher Active Kids, który mogą podarować szkole, drużynie skautów lub przewodniczek. Voucher można także zamówić przez internet. Dodatkowy voucher Active Kids można zdobyć wydając każde 10 na świeże owoce, warzywa i produkty posiadające specjalny symbol zdrowego jabłka. Szkoły mogą zrealizować voucher na różnorodne active - wyposażenie, np. siatki do kosza, a nawet ściany wspinaczkowe. Mogą również wymienić voucher na active doświadczenie, np. bezpłatny coaching na terenie szkoły przeprowadzony przez profesjonalnego nauczyciela tańca, fitnessu, itp. 23

23 AKCJA JEDZ SMACZNIE MI ZDROWO W SZKOŁACH NESTLE Społeczeństwo Program edukacyjny Jedz smacznie i zdrowo marki WINIARY we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności realizowany był przez 6 miesięcy. Nauczyciele z 23 % szkół gimnazjalnych z całej Polski wyedukowali na temat zdrowego żywienia gimnazjalistów. Celem programu WINIARY Jedz smacznie i zdrowo było propagowanie wśród młodzieży gimnazjalnej dobrych nawyków związanych z prawidłowym odżywianiem i niemarnowaniem żywności oraz zachęcenie do samodzielnych prób gotowania i wspólnego spożywania posiłków. By wziąć w nim udział, należało wypełnić zgłoszenie znajdujące się na stronie internetowej Nauczyciel, który prawidłowo wypełnił zgłoszenie otrzymywał pakiet materiałów dydaktycznych, opracowany przez specjalistów żywieniowych, potrzebny do przeprowadzenia lekcji. Kolejnym etapem kampanii był konkurs na kampanię promująca zdrowe odżywianie oraz wspólne spożywanie posiłków. 24

24 WYPIJASZ 1, DAJESZ 10 VOLVIC (DANONE) Społeczeństwo Kampania zainicjowana przez Volvic i Fundację Lasów Deszczowych, przy współpracy z UNICEF, ma na celu zapewniać dostęp do wody pitnej w miejscach szczególnie narażonych na brak wody. Główna zasada kampanii: zakup jednego litra wody Volvic, oznacza 10 litrów wody pitnej dla osób z regionów zagrożonych brakiem dostępu do wody pitnej. Kampania ma na celu zaangażowanie szerokiej grupy konsumentów do wspólnej pomocy osobom w potrzebie. Dodatkowo fundusze przekazywane przez firmę Volvic UNICEF, są przeznaczane na budowanie nowych studni oraz edukację lokalnej społeczności. UNICEF kieruje swoje działania w szczególności do dzieci z terenów Afryki. Fundacja Lasów Deszczowych swoje działania prowadzi głównie w Ameryce Południowej (Brazylia, Peru, Panama, Ekwador), pomagając rdzennej społeczności (ochrona praw człowieka, ochrona lasów). 25

25 ŚWIATOWE TRENDY W SEKTORZE 26

26 STANDARDY CSR DLA BRANŻY 2011 (UK) Trzecia edycja wytycznych Integracja myślenia o gospodarce leśnej z perspektywy ekonomicznej, środowiskowej i społecznej Kompleksowe ujęcie zagadnień CSR w perspektywie zarządczej i komunikacyjnej wskazuje kluczowe obszary i sposób zarządzania najważniejszymi kwestiami 27

27 CARBON CODE (UK) Wytyczne i praktyczne narzędzia związane z mierzeniem wpływu działania i specyficznych projektów w aspekcie emisji CO2 Baza praktyk Możliwość weryfikacji prowadzonych działań i oceny ich wpływu na środowisko 28

28 INICJATYWY OGÓLNOEUROPEJSKIE General Guidelines for the Sustainable Management of Forests in Europe, Helsinki 1993 Pan-European Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management, Lizbona 1998 Cykliczne raporty w ujęciu wskaźników ilościowych i jakościowych, również przygotowywane przez polskich ekspertów 29

29 INICJATYWY OGÓLNOEUROPEJSKIE RAPORT PRZEGLĄDOWY 30

30 CSR W PRAKTYCE DZIAŁANIA LASÓW PAŃSTWOWYCH 31

31 CSR W PRAKTYCE DZIAŁANIA LASÓW PAŃSTWOWYCH Odpowiedzialność wobec pracowników i kształtowanie partnerskich relacji z nimi: Badanie satysfakcji Program zaangażowania w inicjatywy zarządcze Relacje z klientami i dostawcami Strategiczny program wymagań społeczno środowiskowych wobec dostawców, szczególnie usług leśnych : wymagania, szkolenia, audyt Kodeks etyczny i promocja w środowisku biznesowym Strategiczne zaangażowanie firmy na rzecz społeczności: Mierzenie efektywności działań społecznych, szczególnie edukacyjnych i publikacja wyników Dialog z interesariuszami Strategiczne podejście do CSR: Opracowanie kompleksowej strategii CSR Publikacja cyklicznych raportów CSR Środowisko naturalne Strategia środowiskowa i plan zmniejszenia wpływu na środowisko 32

32 LASY PAŃSTWOWE REALIZATOREM I PROMOTOREM SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU STRATEGICZNE PODEJŚCIE Zarządzanie firmą i ląńuchem dostaw Podniesienie standardów zarządzania LP Podniesienie standardów pracy i dbałości o środowisko w łańcuchu dostaw Wzrost zaangażowania i satysfakcji pracowników Otoczenie Dbałość o reputacje i wizerunek Komunikacja firmy z otoczeniem Dobra praktyka dla sektora publicznego Praktyczna promocja działań CSR przez administrację 33

33 KONTAKT SGS Dziękuję za uwagę! Małgorzata Greszta Sustainability Services Manager CTS Sustainability Services SGS Polska Sp z o.o. Ul. Bema 83, Warszawa Tel.: Mobile:

34

środowisko ład korporacyjny pracy społeczność Raport Odpowiedzialności Społecznej rynek Coca-Cola HBC Polska miejsce

środowisko ład korporacyjny pracy społeczność Raport Odpowiedzialności Społecznej rynek Coca-Cola HBC Polska miejsce rynek środowisko ład korporacyjny miejsce pracy społeczność Coca-Cola HBC Polska Raport rynek miejsce pracy społeczność www.coca-colahellenic.pl odpowiedzialnosc.spoleczna@cchellenic.com Spis treści środowisko

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Edukowanie konsumentów Doświadczenia polskiego rynku

Edukowanie konsumentów Doświadczenia polskiego rynku Edukowanie konsumentów Doświadczenia polskiego rynku spis treści Wprowadzenie: Mirella Panek-Owsiańska 2 Konsument jako aktywny interesariusz firmy 2 Dlaczego firma edukuje? 4 Strategia i realizacja 7

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

Ranking. firm. odpowiedzialnych. Kompania Piwowarska Danone Toyota Motor Poland. Dodatek bezpłatny maj 2009 ISSN 1232-6712

Ranking. firm. odpowiedzialnych. Kompania Piwowarska Danone Toyota Motor Poland. Dodatek bezpłatny maj 2009 ISSN 1232-6712 Ranking odpowiedzialnych firm Dodatek bezpłatny maj 2009 ISSN 1232-6712 Kompania Piwowarska Danone Toyota Motor Poland w w w. g a z e t a p r a w n a. p l Studium przypadku Cadbury Wedel ranking odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe 32 Społeczna odpowiedzialność a zyski przedsiębiorstwa Nie tylko nowoczesne technologie, lecz także innowacyjne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą przynieść przedsiębiorcom wymierne

Bardziej szczegółowo

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA 2012-2013 Informacja o raporcie Niniejszy dokument jest pierwszym raportem firmy Farm Frites Poland SA (FFP), dotyczącym zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Tomasz Makowski. STANDARDY EKOLOGICZNE w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie. - raport ze spotkań seminaryjnych

Tomasz Makowski. STANDARDY EKOLOGICZNE w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie. - raport ze spotkań seminaryjnych Tomasz Makowski STANDARDY EKOLOGICZNE w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie - raport ze spotkań seminaryjnych Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Kraków 2009 1 Tomasz

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Projekt 1 Przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, specjalizującą się

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Redakcja: Joanna Mieszkowicz Autorzy: Joanna Mieszkowicz, Zofia Karpińska, Elżbieta Majewska, Magdalena Pastuszak, Marta Waldon Konsultacje: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w sieciach hipermarketów w Polsce

Społeczna odpowiedzialność biznesu w sieciach hipermarketów w Polsce Aleksandra Lubańska Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Społeczna odpowiedzialność biznesu w sieciach hipermarketów w Polsce Wstęp W świecie biznesu

Bardziej szczegółowo

Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy

Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce mgr Agnieszka Szczygielska mgr inż. Alfred Brzozowski Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy

Bardziej szczegółowo

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Jan Burdziej Tomasz Jeleński Beata Szcześniak Karolina Turała Spis treści 1. Wstęp 1.1. O raporcie

Bardziej szczegółowo

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) Informacje o publikacji Spis treści KONCEPCJA, REDAKCJA: Natalia Ćwik, Forum Odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER 1 Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER Społeczna odpowiedzialność biznesu-jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na

Bardziej szczegółowo

przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy

przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy Raport Społeczny - Wysokie wysokie standardy etyczne % pracowników przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy % umów z dostawcami zawiera zapisy antykorupcyjne 6 w roku publikacja danych finansowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r.

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. Raport zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki firmy Leszek i Agata sp. z o.o. w kontekście zrównoważonego rozwoju. OD PREZESA Leszek i Agata

Bardziej szczegółowo

Transform your business Deloitte Sustainability Consulting Central Europe

Transform your business Deloitte Sustainability Consulting Central Europe Transform your business Deloitte Sustainability Consulting Central Europe 2015 1 2 Deloitte Central Europe Deloitte Sustainability Consulting Central Europe Zespół Sustainability Consulting Central Europe

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wspólnej wartości NestlÉ w polsce. raport 2008-2011

Tworzenie wspólnej wartości NestlÉ w polsce. raport 2008-2011 Tworzenie wspólnej wartości NestlÉ w polsce raport 2008-2011 Spis treści Wstęp str. 3 Rozdział I Odpowiedzialny pracodawca str. 25 Rozdział II PRODUKTY O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI POZWALAJĄCE DOKONYWAĆ WŁAŚCIWYCH

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki rafał baniak wiceminister gospodarki Szanowni Państwo, Z dużą przyjemnością oddajemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

List od Dyrektora generalnego...3. Badanie opinii pracowników Liderzy innowacji Docenianie jubilatów Bezpieczne miejsce pracy

List od Dyrektora generalnego...3. Badanie opinii pracowników Liderzy innowacji Docenianie jubilatów Bezpieczne miejsce pracy List od Dyrektora generalnego...3 O firmie...4 Nasze produkty Coca-Cola w Polsce to Łańcuch wartości dodanej Historia obecności Coca-Coli w Polsce Ład korporacyjny i zarządzanie firmą...10 Nasze wartości

Bardziej szczegółowo