Wnioski zaakceptowane - uszeregowane wg nazwy organizacji. 36,6 Centrum Kompetencji (36,6 Competence Centre) ul. Eugeniusza Łódź

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wnioski zaakceptowane - uszeregowane wg nazwy organizacji. 36,6 Centrum Kompetencji (36,6 Competence Centre) ul. Eugeniusza 19-6 93-487 Łódź"

Transkrypt

1 Na początku tabeli z wynikami znajdują się wnioski zaakceptowane. Lista wniosków zaakceptowanych uszeregowana jest wg. nazwy organizacji. ozostałe wnioski uszeregowane są wg. numeru referencyjnego. Wśród wniosków zaakceptowanych najpierw podano wnioski znajdujące się na liście rezerwowej a następ wnioski odrzucone. W kolum zostało podane miesjce wśród 456 wniosków złożonych w olsce. rosimy zwrócić uwagę, że mogła ulec zmia rola w projekcie, np. z partnera () na koordynatora (K). Wnioski na liście rezerwowej będą akceptowane w przypadku, gdy Narodowa Agencja będzie dysponować dodatkowymi funduszami. Decyzje mogą być podejmowane do 31 marca Na końcu tabeli potwórzono listę wniosków odrzoconych w wyniku oceny formalnej w olsce, wczęsj opublikowaną na naszej stro, zgod z decyzją Zarządu FRSE z dnia 9 kwietnia oniżej znajdują się opisy statusów projektów. Wyniki selekcji wniosków złożonych w ramach akcji rojekty arnterskie Grundtviga w rundzie selekcyjnej 2013 w termi do 21 lutego 2013 Decyzje selekcyjne podjęte przez Narodwą Agencję programu "Ucze się przez całe życie" - Grundtvig w dniu 27 czerwca na podstawie europejskiej listy rankingowej przesłanej przez Komisję Europejską Wyniki dotyczą polskiej organizacji biorącej udział w projekcie. Jeżeli wniosek został zaakceptowany, oznacza to, że dofinansowa zostało przyznane także co najmj dwóm innym partnerom z różnych krajów. Każdy z partnerów powin skontaktować się ze swoją Narodową Agencję w celu uzykania informacji na temat decyzji selekcyjnej w danym kraju. W przypadku wniosków odrzuconych lub będących na liście rezerwowej zostały opublikowane dane organizacji wnioskującej, jedy numer referencyjny. Oficjalne pisma informujące o pozytywnych wynikach selekcji zostaną wysłane na adresy organizacji wnioskujących 3 lipca, natomiast pozostałe pisma w ciągu kolejnych 2 tygodni. isma zostaną zaadresowane na osobę reprezentanta prawnego podaną we wniosku. Organizacje, których wnioski zostały zaakceptowane, otrzymają dodatkowo drogą mailową wiadomość zawierającą informację o dalszych krokach w celu podpisania umowy finansowej. Wiadomość mailowa zosta wysłana na adres osoby kontaktowej podany we wniosku. W przypadku wniosków zaakceptowanych i złożonych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub działających w formie spółki cywilnej, umowa finansowa zosta podpisana pod warunkiem pozytywnego rezultatu sprawdzenia zdolności operacyjno-finansowej dot. możliwości realizacji zaajceptowanego projektu. Osoby te zostaną powiadomione dodatkową wiadomością, na etapie podpisywania umowy, o ww. procedurze, w tym o rodzaju dodatkowej dokumentacji, jaką należy przesłać do Narodowej Agencji. Rezerwa Objaś Wniosek został zaakceptowany w tzw. pierwszej turze alokacji budżetu, bez brania pod uwagę punktów za speł krajowych priorytetów. Wniosek został zaakceptowany w tzw. drugiej turze alokacji budżetu, po dodaniu punktów za speł krajowych priorytetów (wnioski zaakceptowane w pierwszej turze i odrzucone z przyczyn formalnych lub z powodu niskiej jakości). Wniosek znajduje się na na liście rezerwowej. Zosta on zaakceptowany w przypadku, gdy Narodowa Agencja będzie dysponować dodatkowymi funduszami lub nastąpi rezygnacja z udziału w projekcie organizacji, której zostało przyznane dofinansowa (projekt jest realizowany bez polskiego partnera). Odrzucony - za mało partnerów Odrzucony - brak funduszy Odrzucony z powodu niskiej jakości (projekt jako całość) Wniosek został odrzucony z powodu braku wystarczającej liczby partnerów (braku funduszy w innych krajach), olska posiadała fundusze na realizację danego projektu - pozostały mj niż 3 kraje gotowe finansować projekt (projekt jako całość będzie realizowany). Wniosek został odrzucony z powodu braku funduszy w olsce i ew. w innych krajach - pozostały mj niż 3 kraje gotowe finansować projekt (projekt jako całość będzie realizowany). Wniosek został odrzucony z powodu niskiej jakości - projekt otrzymał mj niż 50 punktów podczas oceny jakościowej dokonywanej w kraju organizacji koordynującej (projekt jako całość będzie realizowany). Odrzucony formal Odrzucony - wyznaczonego koordynatora Odrzucony formal (polski wniosek) Wniosek złożony do polskiej Narodowej Agencji został zaakceptowany formal, jednak projekt jako całość spełnił wymogów formalnych, poważ po oce formalnej w krajach partnerów w projekcie pozostały mj niż 3 organizacje z trzech różnych krajów (projekt jako całość będzie realizowany). Wniosek został odrzucony, poważ żadna z organizacji, która mogłaby otrzymać dofinansowa, wskazała we wniosku możliwości przejęcia roli koordynatora w przypadku odrzucenia w procesie selekcji organizacji koordynującej. Wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych przez polską Narodową Agencję. Strona 1 z 25

2 rzyznane dofinansowa [EUR] Wnioski zaakceptowane - uszeregowane wg nazwy organizacji (nadany podczas rejestracji wniosków) Nazwa i adres organizacji FR1-GRU ,6 Centrum Kompetencji (36,6 Competence Centre) ul. Eugeniusza Łódź Jobs on Trial DE2-GRU RO1-GRU Agencja Usług Lingwistycznych LOGMAR ul. Raciborska RYBNIK ARESZT ŚLEDCZY W HAJNÓWCE ul. Warszawska HAJNÓWKA itongue : Our Multilingual Future! A NEW VISION! A NEW STARTED! A NEW ATTITUDE! ES1-GRU Areszt Śledczy w Warszawie Białołece ul. Ciupagi Warszawa Second Chance L1-GRU Białostockie Towarzystwo Esperantystów ul. iękna 3, pk Białystok From local to global: the new challenges for volunteering K NO1-GRU /GRU-L/009/ L1-GRU /GRU-L/010/ RO1-GRU ES1-GRU L1-GRU Biblioteka ubliczna Miasta i Gminy Wolsztyn ul. Gajewskich Wolsztyn Bielskie Stowarzysze Artystyczne Teatr Grodzki Sępołowskiej Bielsko-Biala Biłgorajskie Centrum Kultury ul. T. Kościuszki Biłgoraj BLUEFORM ul Armii Krajowej 25 lok Jastrzębie Zdrój Business and Development Center, Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. ul. Wieniawskiego 56b/ Rzeszów CARITAS Archidiecezji Gdańskiej al. Niepodległości Sopot CENTRUM EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ al. Wolności 37 F Nowy Sącz Crosswise learning Grey Matters We differ beautifully K EUROEAN CULTURAL HERITAGE - A MELTING OT OF CULTURES THROUGH THE ART OF HOTOGRAHY ENGAGING DISADVANTAGED ARENTS TO ACQUIRE ARENTING SKILLS Volunteering Actions for the Reinsertion into Education Cultural diversity and multilingualism of Europe - how to learn about it? K Strona 2 z 25

3 rzyznane dofinansowa [EUR] Wnioski zaakceptowane - uszeregowane wg nazwy organizacji (nadany podczas rejestracji wniosków) Nazwa i adres organizacji NL1-GRU Centrum Edukacji i Badań Społecznych ul. Lotnicza 147/ Wrocław Roads to recognition LT1-GRU CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE ul. Ruszczyca KOSZALIN Motivating New Technologies for Adult Education in Rural Areas RO1-GRU Centrum Edukacji Nieformalnej Stowarzysze na Rzecz Rozwoju Człowieka Czarnocin Stępnica Non-formal and Formal artnership in adult education /GRU-L/027/ DE2-GRU ES1-GRU L1-GRU Centrum Jana awła II - "Nie lękajcie się!" ul. Kanonicza Kraków Centrum Ksztalcenia Ustawiznego ul. Szymanowskiego 3b Sosnowiec Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 ul. Szczęśliwicka Warszawa Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku u. Żabia Białystok Uniting Europe through Lifelong Learning and Cuisine Theory & ractise: Sustainable use of water - A European Challenge IQ Life - Improving the Quality of Lifelong learning in Future Europe EUROEAN ENCOUNTERS K DE2-GRU Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R ul. Misyjna Dzięgielów Trauerbegleitung in interkulturellem und interreligiösen Kontext DE2-GRU ES1-GRU RO1-GRU DE2-GRU Centrum Rozwoju Kariery Interdydaktyk ul. ocztowa 15/ Szczecin Centrum Zajęć ozaszkolnych nr 2 ul. Sopocka 3/ Łódź Collegium Civitas - Uniwersytet Trzeciego Wieku lac Defilad Warszawa Core Sp z o. o. ul. Królewska Warszawa Seniors for seniors voluntary social and health care pilotage in support of elder people''s self-determined living at home in structurally weak rural regions Sharing Childhood Education opens the door to the future - International Coalition to romote Adult Learning LANT ~ ower in Learning and Accessing Nature s Therapies Strona 3 z 25

4 rzyznane dofinansowa [EUR] Wnioski zaakceptowane - uszeregowane wg nazwy organizacji (nadany podczas rejestracji wniosków) Nazwa i adres organizacji RO1-GRU IT2-GRU DE2-GRU L1-GRU DC Center Dariusz Cegliński ul. odwislocze 8A/ Rzeszów DC Center Dariusz Cegliński ul. odwisłocze 8A/ Rzeszów Deinde sp. z o.o. ul. Cyprysowa 21/ Lublin DOBRO KULTURY - Fundacja dla ochrony Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego ul. T. Kosciuszki 1/ Słubice Learning ositive Discipline DeafICT: Guiding Adult Deaf with ICT Solutions Voices in ictures Culture without borders. Cultural heritage in multicultural environment. K L1-GRU BE2-GRU ES1-GRU IT2-GRU FR1-GRU FR1-GRU FR1-GRU BE3-GRU BE3-GRU Dom Kultury raga w Dzielnicy raga ółnoc m.st. Warszawy ul. Dabrowszczaków Warszawa Dom Spotkań z Historią ul. Karowa Warszawa E-System Sp. z o.o. ul. odwislocze 8A/ Rzeszów Euro-Idea Fundacja Społeczno- Kulturalna ul.odłącze 16/ Kraków Europejskie Forum Młodzieży lac Wolnosci Bystrzyca Kłodzka Fulltura - Stowarzysze Form Twórczych ul. Strumykowa 28a lok Warsaw FUNDACJA KULTURY ŚWIATA UL. CHŁODNA 15/ WARSZAWA Fundacja Autokreacja ul. ańska Warszawa Fundacja Autokreacja ul. ańska Warszawa Re-create your neighborhood K Ulysses'' Gaze: Stories of Migration through East-European Cinematography Women for technologies Open Government in Europe Media Literacy for Active Citizens Singing Omni-Level roject. Searching Identity & Novelty in European Moderm Music. Learning more, GROWing Less ART-is: Inclusion and Self-development of adults with learning disabilities through the ARTs Real Life Language Learning Best practices of successful activities for immigrants to practice the language outside the school environment Strona 4 z 25

5 rzyznane dofinansowa [EUR] Wnioski zaakceptowane - uszeregowane wg nazwy organizacji (nadany podczas rejestracji wniosków) Nazwa i adres organizacji IT2-GRU L1-GRU FR1-GRU L1-GRU DE2-GRU /GRU-L/006/ FUNDACJA CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ LASOCICE, ul. ZACHODNIA LESZNO Fundacja Centrum romocji Kobiet al. Niepodleglosci 76/78/ Warszawa FUNDACJA CITIZEN ROJECT ul. Szopy 3, lok Gdańsk Fundacja Edukacji i Kultury im. Stanisława Michalskiego Tenczynek, ul. Na Grobli Krzeszowice Fundacja Euro Edukacja ul. Sienkiewicza Łódź Fundacja Euro-Form ul. Kurpiowska 2/ Rzeszów Frames of European Common Life Innovations in Mature Adult Learning K Talking about taboos: Website to help adult trainers address racism, xenophobia and other prejudices in their classrooms Adult literacy - From Creating Joyful Learning experience into active citizenship Empathy and Art of Life. Social Competencies through Non-Violent Communication Artistic Handicraft in European Folk Costumes K K DE2-GRU Fundacja im. Stanisława Karłowskiego ul. Juchowo 54A Silnowo Educational Work at the Learning lace Bio-Farm: DK1-GRU BE3-GRU CZ1-GRU IT2-GRU LU1-GRU L1-GRU /GRU-L/004/ Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych ul. Dolnych Młynów 7/ Kraków Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA ul Kopcińskiego 6/ Warszawa Fundacja Obserwatorium ul. Odkryta 48c/ Warszawa FUNDACJA OLSKIE FORUM MIGRACYJNE UL. ORŁA BIAŁEGO 44A IZABELIN Fundacja omocy Niewidomym ul. Zielonej Laki Łomianki Fundacja ro Scientia ublica ul. Redycka Wrocław Fundacja River//Cities latform ul. Grzybowska Warszawa The State of Europe EU learning partnership for the Wellbeing and Dignity of Older people small cinema for learning community Advanced Training rogramme on Transnational Families Support Creating Captivating Teaching Strategies for Vulnerable Learners part: take part in Art K Rivers of opportunities Strona 5 z 25

6 rzyznane dofinansowa [EUR] Wnioski zaakceptowane - uszeregowane wg nazwy organizacji (nadany podczas rejestracji wniosków) Nazwa i adres organizacji DE2-GRU FR1-GRU L1-GRU L1-GRU L1-GRU FR1-GRU RO1-GRU L1-GRU IT2-GRU IT2-GRU GB2-GRU L1-GRU FR1-GRU IT2-GRU Fundacja Rodowo Rodowo Sorkwity Fundacja Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura Świerże anki Zaręby Kościelne Fundacja Together olska ul. rzyjaźni 81 lok Wrocław Fundacja Wspierania Rozwoju Innowacji i Kreatywności "InnCrea" pl. Matejki 10/ Kraków Fundacja Wspierania Rozwoju Innowacji i Kreatywności "InnCrea" pl. Matejki 10/ Kraków Fundacja Wspólnota Nadziei Więckowice, ul. Ogrodowa Bolechowice Fundacja Wymiany Kulturowej totu totam ul. Siemiradzkiego 6a/ rzemyśl Fundacja Życia Bez rzemocy ul. Jeziorowa 23 d / Wrocław GI Group Sp. z o.o.( LTD) ul. Sobieskiego Katowice Globalnet sp. z o.o. ul. Ratajczaka 20/18a oznań Gmina Michałowice pl.j.ilsudskiego Michałowice GMINA NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna Łódź GMINA ODEDWÓRZE odedwórze odedwórze Helsińska Fundacja raw Człowieka ul. Zgoda Warszawa Erlebnispädagogische Methoden in der internationalen Erwachsenenbildung Notre culture européenne commune : une alimentation bonne, propre et juste! European Citizens Without Frontiers K Social entrepreneurship as a women way to the active citizenship GARDENS - green intercultural space for learning and meeting of European seniors K L''Europe, c''est nous! Senior Citizens Empowerment for Active Aging Needs-based coaching using Nonviolent Communication EXLORE - EXertise for LOcal Resources Enhancement K Happy Home Wallet Handling Conflict/Mediation Awareness Elder and young people live and work together K K Rural Heritage romoter romoting digital literacy of Roma people toward their active citizenship Strona 6 z 25

7 rzyznane dofinansowa [EUR] Wnioski zaakceptowane - uszeregowane wg nazwy organizacji (nadany podczas rejestracji wniosków) Nazwa i adres organizacji L1-GRU CZ1-GRU RO1-GRU AT1-GRU DE2-GRU BG1-GRU AT1-GRU RO1-GRU GB2-GRU CY1-GRU L1-GRU RO1-GRU Instytut Działań Twórczych ul. rzędzalniana 127/ Łódź Instytut Globalnej Odpowiedzialności ul. Bachmacka 1/ Warszawa INSTYTUT OSTĘOWANIA TWÓRCZEGO S. Z O.O. ul. Senatorska 14/ ŁÓDŹ Instytut Tolerancji w Łodzi ul. iotrkowska Łódź Kampania rzeciw Homofobii ul. Solec 30A Warszawa KGK artners Karolina Głowacka ul. Źródłowa 41 m Łódź KLUB INTELIGECJI KATOLICKIEJ W WARSZAWIE ul. Freta 20/24A Warszawa Knowledge sp z o.o. ul. Dluga 44/50 Dluga 44/50 Warszawa Knowledge sp z o.o. ul. Dluga 55/ Warszawa KOBIETA W REGIONIE ul. DĘBOWA TENCZYNEK kobiety.lodz.pl ul. Kościuszki Łódź Krakowskie Centrum Zarządzania i Administracji Spółka z.o.o. pl. Matejki 10/ KRAKÓW Learning through Time: Living History for Life Long Learning Learning Towards Solidarity-based Food Systems YOUNG WOMEN ORIENTATION FOR LABOR INTEGRATION Learn-Understand-Trust-Act. Civil Education on Asylum olicy in Europe Queer athways into Diversity - "Being different" as a key factor in LGBT*Q European Adult Education K ifamily Bugdet Management Towards eace Reintegration of school age mothers into the education system Active Togetherness - Learning spaces for all ages European Network of Women from Rural Areas Building Relationships for Improving the Dialogue between Generations through Education MUTUAL CARING - FROM KNOWLEDGE TO ACTION K K IS1-GRU Książnica łocka im. W. Browskiego ul. Tadeusza Kościuszki łock Language, Education,Teaching Skills,Growing Opportunities Through Culture HR1-GRU Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im.heleny Kretz ul. Traugutta 18/ Łódź Recipe for active life Strona 7 z 25

8 rzyznane dofinansowa [EUR] Wnioski zaakceptowane - uszeregowane wg nazwy organizacji (nadany podczas rejestracji wniosków) Nazwa i adres organizacji L1-GRU Miejska Biblioteka ubliczna w iekarach Śląskich ul. Kalwaryjska 62D iekary Śląskie LIBRARY. I LOVE IT! K FR1-GRU Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku ul. oleska Białystok Re engagement of vulnerable adults with Europe GB2-GRU NL1-GRU SI1-GRU T1-GRU ES1-GRU IT2-GRU NL1-GRU DE2-GRU FR1-GRU NL1-GRU IT2-GRU MIĘDZYNARODOWE TOWARZYSTWO ŚWIADOMOŚCI KRYSZNY UL. ZAKRĘT 11, MYSIADŁO iaseczno Muzeum Historii Żydów olskich ul. Warecka 4/ Warszawa Muzeum Narodowe w Krakowie al. 3 Maja Kraków netedukacja Sp. z o.o. ul. Okrzei Gliwice netedukacja Sp. z o.o. ul. Okrzei Gliwice NUR ul. Kamińskiego 26/ Łódź Ośrodek Kultury Ochoty ul. Grójecka Warszawa Ośrodek Wspierania Organizacji ozarządowych Ks. Abramowicza Białystok OT Ingenium Beata Wojciechowska ul. Krowoderska 26/ Kraków lockie Centrum Edukacyjne ul. Krolewiecka 17/ łock olska Fundacja im. Roberta Schumana Aleje Ujazdowskie 37/ Warszawa izza Effect Silent Heroes, Living Memory. The context of hiding of Jews during the Second World War as a challenge for active adult learning European Territory of Culture Tools to Fly New Teaching Methods For Adults WISE - WORKSHO IDENTITY: a STORY about EUROE Care&Culture RE³ - REmember, REvive, REuse! Interaction between communities, museums and other informal adult learning places OTIMISATION DES ROCESSUS D''ARENTISSAGE AR LA REEDUCATION DE L''ECOUTE artners in Crime revention Senior Mentoring for Intergenerational LEarning Strona 8 z 25

9 rzyznane dofinansowa [EUR] Wnioski zaakceptowane - uszeregowane wg nazwy organizacji (nadany podczas rejestracji wniosków) Nazwa i adres organizacji NL1-GRU olski Związek Esperantystów ul. Gen. Wł. Andersa 37/59a Warszawa Volunteering as ersonal Development: how to improve? L1-GRU olskie Stowarzysze na Rzecz Osób z Uposledzem Umysłowym Koło w Gdańsku ul Tysiąclecia 13 a Gdańsk exprovising - a platform for multicultural music group sessions K AT1-GRU olskie Stowarzysze na Rzecz Osób z Upośledzem Umysłowym Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a Jarosław Community based living and learning GB2-GRU olskie Stowarzysze na Rzecz Osób z Upośledzem Umysłowym ul. Głogowa 2B Warszawa - crossing boundaries SK1-GRU olskie Stowarzysze sychoterapeutów i Trenerów sychologii rocesu ul. Inflancka 19 m Warszawa Empowerd Facilitators: From Social Tension to Creativity and Community SI1-GRU CZ1-GRU /GRU-L/024/ RO1-GRU L1-GRU DE2-GRU owiat Mikołowski ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów owiatowy Urząd racy w Nysie ul. Słowiańska Nysa rofutura s.c. Monika Nowakowska- Twaróg Mikołaj Nowakowski ul. Fredry 2/ oznań Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST ul. Langiewicza Rzeszów Stowarzysze "Integracja" w Suwałkach ul. Zielonogórska Suwałki STOWARZYSZENIE "REREZENTACJA OLSKI BEZDOMNYCH" ul. GRUNWALDZKA OZNAŃ Green Education- Back to the Nature E-learning for Common Use to the Benefit to the Environment Celebrations, Rejoicings & Community Development The world of childhood through stories and sport Mnoże rzez Dziele - Edukacja Dla Integracji European Streetsoccer Coach - qualification/training for participants and social workers. Development of a common euopean curriculum for football with socially marginalised participants K Strona 9 z 25

10 rzyznane dofinansowa [EUR] Wnioski zaakceptowane - uszeregowane wg nazwy organizacji (nadany podczas rejestracji wniosków) Nazwa i adres organizacji RO1-GRU Stowarzysze "Wszechstronny Rozwój" ul. Kołłątaja 32/1A Białystok CORE L1-GRU IT2-GRU IT2-GRU HR1-GRU DE2-GRU LV1-GRU RO1-GRU T1-GRU CZ1-GRU IT2-GRU ES1-GRU Stowarzysze Akademia ełni Życia im. Joanny Boehnert ul. J.Lea 5A/ Kraków Stowarzysze AERTO ul. iłsudskiego 6/ Koszalin Stowarzysze Artystów "Bliski Wschód" ul. Bronowicka 3c/ Lublin Stowarzysze Dla Dawnych Odmian i Ras okrzydowo okrzydowo Stowarzysze Fiore ul. Zbożowa Lublin Stowarzysze Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce Żeszczynka Sosnówka Stowarzysze Klub Sportowy ACTIVITA Topola-Osiedle, ul. Dworcowa rzygodzice Stowarzysze Krzewienia Kultury Muzycznej FRAZA ul. Tęczy Koszalin Stowarzysze na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy ul. Ełcka Stare Juchy STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOLNICTWA SECJALNEGO UL. GRUNWALDZKA TCZEW STOWARZYSZENIE NA RZECZ WARSZTATU TERAII ZAJĘCIOWEJ SZANSA ul. IŁŻECKA Ostrowiec Świętokrzyski Well-being in later life: education, creativity and physical activity Active Citizenship for Seniors and Juniors share via web radio Art In (E)Motion: New A.I.M.s for Nonformal Learning K Seeds for the future SLOW TECH - An adult training in Media Ecology through lay The Living Heritage Think Family: Empowerment of Families at Risk to ractice Active Citizenship Be together - Improving erception of European Treasure Let the trees teach us MEETING: IMAGINATION. MOVE. EMOTION EUROEAN CITIZEN TODAY Strona 10 z 25

11 rzyznane dofinansowa [EUR] Wnioski zaakceptowane - uszeregowane wg nazwy organizacji (nadany podczas rejestracji wniosków) Nazwa i adres organizacji /GRU-L/029/ STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZDROWIA SYCHICZNEGO DZIECKA I RODZINY UL. MIELECKA 33A RZESZÓW Soft Skills - Empowered arents L1-GRU Stowarzysze Nowa Kultura i Edukacja ul. T. Kościuszki 41 m Grodzisk Mazowiecki Building up the health awareness among parents K RO1-GRU Stowarzysze Nowa Kultura i Edukacja ul. T. Kościuszki 41 m Grodzisk Mazowiecki engage! /GRU-L/028/ CY1-GRU CZ1-GRU IT2-GRU DE2-GRU L1-GRU RO1-GRU Stowarzysze Rozwoju Edukacji Ustawicznej TRANSFER ul. Wielowiejska Warszawa Stowarzysze Rozwoju itagoras ul. Rejtana 35/ Rzeszów Stowarzysze SKORO ul. Orląt Lwowskich 46/ Warszawa Stowarzysze Trenerów Organizacji ozarządowych ul. Smolna 16/ City Warszawa Stowarzysze Willa Decjusza ul. 28 Lipca 17a Kraków Stowarzysze Wzajemnej omocy Bona Fides ul. Warszawska Katowice Studium Języka olskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego ul. Matejki 21/ Łódź Gauging Operational Aspects of Learning 'LET''S SAVE OUR CHILDREN'' Kaleidoscope - a learning partnership Experiences of Adult Education in Europe for blind or visually impaired people Res publica reloaded - European public spaces as source of empowerment and new methods Learning Sustainable Citizen articipation: Democratic Structures and Fundraising Strategies for Grassroots Citizen Organizations Europeans on the intercultural labour market K IT2-GRU Szczecińskie Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ul. Mieszka I 61C Szczecin AR.E.S (ARtistic Educational System for the Social Inclusion of young Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender adults) /GRU-L/025/ Szydłowskie Stowarzysze omocy Dzieciom "rzyjazny Kąt" Szydłów Grabica How to be a Grandparent Strona 11 z 25

12 rzyznane dofinansowa [EUR] Wnioski zaakceptowane - uszeregowane wg nazwy organizacji (nadany podczas rejestracji wniosków) Nazwa i adres organizacji RO1-GRU Śląska Fundacja Wspierania rzedsiębiorczości ul. Zwycięstwa Gliwice Long life learning, a key to employability for the disadvantaged L1-GRU CZ1-GRU LV1-GRU Świątynia Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny ul. Brodzka Wrocław Towarzystwo Aktwytnej Kominikacji ul. Rymarska 10/ Wrocław Towarzystwo Edukacyjne Wiedza owszechna ul. Startowa 21 f/ Gdańsk re-slavic culture in Europe - literature study MOVE LEARNING THE DIFFERENT TO FIND OUT THE COMMON K K L1-GRU Towarzystwo Muzyczne w rzemyślu ul. Rynek rzemyśl Migracje-Integracja-Tożsamość- Europejska Kultura K BG1-GRU Towarzystwo NASZ DOM al. Zjednoczenia Warszawa Training for supervisors and foster family consultants DE2-GRU Towarzystwo oradnictwa i sychologii astoralnej w olsce ul. Miodowa 21 L Warszawa Soziale Integration von Menschen aus verschiedenen Religionen durch interkulturelle und interreligiöse Zusammenarbeit im Bereich von seelsorglicher Beratung DE2-GRU Towarzystwo rzyjaciół Muzeum Narodowego w Krakowie al. 3 Maja Kraków Heritage Interpretation for Senior Audiences EE1-GRU Towarzystwo Wolnej Wszechnicy olskiej O/ Lublin ul. I Armii Wojska olskiego 3/ Lublin Women Fit 4 Business IT2-GRU Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych Alpi ul. iasta 3b/ Białystok Mosaics of Inclusion - Disabled eople and Volunteers Learning Together BE3-GRU TranslatEurope Ewa Firewicz, Marek Kośnik s.c. ul. Krakowskie rzedmieście 62 lok Warszawa The European Flame L1-GRU Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie Białystok Bridging Arts by Seniors for Europe K Strona 12 z 25

13 rzyznane dofinansowa [EUR] Wnioski zaakceptowane - uszeregowane wg nazwy organizacji (nadany podczas rejestracji wniosków) Nazwa i adres organizacji L1-GRU Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubsku ul. Kolejowa Lubsko My passions, happines - add to favorites K DK1-GRU L1-GRU L1-GRU RO1-GRU /GRU-L/003/ ES1-GRU Viva Femina ul. R. Alsa 2/ Rzeszów Wojewódzki Urząd racy w Katowicach ul. Kościuszki KATOWICE Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu ul. iotrkowska Łódź Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna we Włocławku pl.wolności Włocławek WYŻSZA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU ul. iotrkowska Łódź Związek Stowarzyszen Multikultura ul. Stańczyka 22/ Kraków ISI eople over 50 on the labour market K Living healthy through generations K BOOKS LIKE ACTING Walk Green-Stay Healthy Mentor Migrant Women for rofessional and Educational Insertion Strona 13 z 25

14 Rola Wnioski na liście rezerwowej - uszeregowane wg numeru referencyjnego /GRU-L/007/ ABC for Success 169 Rezerwa /GRU-L/020/ Historical Environmental Education: ''A lace and its Story'' 167 Rezerwa AT1-GRU AT1-GRU BG1-GRU BG1-GRU DE2-GRU ES1-GRU GB2-GRU GB2-GRU LI1-GRU NL1-GRU L1-GRU TR1-GRU TR1-GRU Adult Educational offers on European policies and contents: a catalogue of the best examples Economic literacy across Europe: Exchange and cooperation to promote a feminist approach and practice in adult education 272 Rezerwa 190 Rezerwa Thinking European History and Culture 165 Rezerwa Adopting the Collaborative Learning Approach in Teaching Vocational Disciplines in Adult Education 168 Rezerwa Move to Europe 198 Rezerwa ILWA (Integrating Language with Art) 232 Rezerwa Creative Ways 199 Rezerwa Yes, you can! How to support the cultural activities of disadvantaged groups european Education, Non-formal, to Rebuild, Intergenerationally, the Cultural Heritage 180 Rezerwa 211 Rezerwa ublic living room - a safe learning space 163 Rezerwa TRANS-GENERATIONAL LANGUAGE EDUCATION - TOWARDS 2020 K 343 Rezerwa Sustainable Development For All 346 Rezerwa Oral Culture Bridge Between the ast and the Future 213 Rezerwa Wnioski odrzucone - uszeregowane wg numeru referencyjnego /GRU-L/001/ icture IT well - over Odrzucony - brak funduszy /GRU-L/005/ Going for Gold "Better, Fitter, Wiser!" 125 Odrzucony - za mało partnerów /GRU-L/008/ /GRU-L/011/ /GRU-L/012/ Rural Education in Adult Learning - Towards Open Learning Free spaces, parks and gardens as tools for environmental awareness, Cultural and social collaboration of people From Teaching to Coaching - New Approaches in Language Teaching Focusing on Learners with Disadvantaged Background 295 Odrzucony - brak funduszy 195 Odrzucony - brak funduszy 164 Odrzucony - brak funduszy /GRU-L/013/ Language E-Learning for Disadvantaged Older eople 212 Odrzucony - brak funduszy /GRU-L/015/ Building a New Network of renatal Educators in Europe 429 Strona 14 z 25

15 Wnioski odrzucone - uszeregowane wg numeru referencyjnego /GRU-L/016/ Improve life opportunities and social inclusion for people with autism by raising awareness in schools and colleges and developing skills and autism expertise for leaders of sports and leisure activities. Train the trainers. 285 Odrzucony - brak funduszy /GRU-L/017/ TransNormia 196 Odrzucony - brak funduszy /GRU-L/018/ Application of driving simulators in road safety 179 Odrzucony - brak funduszy /GRU-L/022/ 'Mind the Gap - Between Dance and It''s Audience'' /GRU-L/023/ International cooperation for sustainable building /GRU-L/026/ generation MIX 207 Odrzucony - brak funduszy /GRU-L/030/ Learning artnership to Learn artnership 348 Odrzucony - brak funduszy /GRU-L/031/ Sharing - Key for Inhabitants to Learn Languages 292 Odrzucony - brak funduszy /GRU-L/032/ Überleben in Zeiten des Überflusses - Gesundheitsbildung und politische Bildung zum Thema Nahrungsmittel und Ernährungssicherung 267 Odrzucony - brak funduszy /GRU-L/033/ NetVillage Informal Learning - Digital Gap 406 Odrzucony - brak funduszy BG1-GRU BG1-GRU BG1-GRU CY1-GRU CY1-GRU CY1-GRU CY1-GRU CZ1-GRU CZ1-GRU CZ1-GRU CZ1-GRU DE2-GRU DE2-GRU DE2-GRU Understanding through flowers 302 Odrzucony - brak funduszy Stimulating motivation in the field on Adult Education K 239 Odrzucony - brak funduszy An Ecological and Cultural Journey to Sustainable Development 218 Odrzucony - brak funduszy Digital Literacy Through Art 206 Odrzucony - brak funduszy Digital divide in education - ractical solutions 245 Odrzucony - brak funduszy Teach me to help! 205 Odrzucony - brak funduszy Let''s surf along with our children 140 Odrzucony - za mało partnerów Together for Gender Equality - Learning Strategies of romoting Gender Equality LEARNING HOW TO ARTICIATE Sharing European Best ractices of School Council Support erforming Arts Central Europe - Keep ACE with New lays The AD/H/D young adults coaching Europe 303 Odrzucony - brak funduszy Odrzucony - brak funduszy Odrzucony formal (projekt jako całość) Senior knowledge for society 333 Odrzucony - brak funduszy MIGMAN-EU: Migration Management within the European Union Neue Kompetenzen durch räventionsarbeit und ambulante Beratung zur Onlinesucht 202 Odrzucony - brak funduszy 260 Odrzucony - brak funduszy DE2-GRU DE2-GRU DE2-GRU Assistance to Multipliers working with children - Migration orphans through action methods in the area of Eastern- Central Europe - search for effective approaches. Using old and new media to act against stereotyping and discrimination of vulnerable groups in Europe Social integration and participation of elderly people by using traditional games recommended for imitation! 357 Odrzucony - brak funduszy 186 Odrzucony - brak funduszy 177 Odrzucony - brak funduszy Strona 15 z 25

16 Wnioski odrzucone - uszeregowane wg numeru referencyjnego DE2-GRU DE2-GRU DE2-GRU DE2-GRU DE2-GRU DE2-GRU DE2-GRU DE2-GRU DE2-GRU DE2-GRU DE2-GRU DE2-GRU DE2-GRU DE2-GRU DE2-GRU DE2-GRU DE2-GRU DE2-GRU DE2-GRU DE2-GRU DE2-GRU DE2-GRU DE2-GRU DE2-GRU DE2-GRU DE2-GRU Europe wants you! - Introduction of new volunteers of all ages into volunteering services, organisations and structures Exchange of knowledge and cooperation of volunteers - Learning for european civil protection Gemeinschaft fördern gegen Ausgrenzung und Vereinsamung in der Gesellschaft roject Coordination, Cooperation and Communication easily and successfully scheduled to be a competent project leader 187 Odrzucony - brak funduszy 183 Odrzucony - brak funduszy 257 Odrzucony - brak funduszy 401 Odrzucony - brak funduszy European solidarity from the knowledge of history 310 Odrzucony - brak funduszy BUILDING BRIDGES - TEACHING TOOLS FOR TRAINERS WHO WORK WITH MENTAL DISABLED ERSONS Historical education about fascism, its significance for current societies and current education against racism, xenophobia, right wing extremism, for human rights, democracy and tolerance 309 Odrzucony - brak funduszy 280 Odrzucony - brak funduszy Adult Education Bridges for European Brain Circulation 386 Odrzucony - brak funduszy Bedingungen und Strukturen von Freiwilligendiensten älterer Menschen in Europa Development of the care-landscape for people with mental illnesses 270 Odrzucony - brak funduszy 342 Odrzucony - brak funduszy Crossing Boundaries 364 Odrzucony - brak funduszy Teaching Gospelmusic in a European Framework 307 Odrzucony - brak funduszy Enabling Bibliodramatists to direct multilingual and multicultural Bibliodrama processes 344 Odrzucony - brak funduszy Gemeinsam für Europa 381 Odrzucony - brak funduszy reparing the Soil for Community Gardens 315 Odrzucony - brak funduszy Multicultural Communication Quality Standards 305 Odrzucony - brak funduszy Give Chances to Elderly 175 Odrzucony - brak funduszy The Art of Making a Living From Art A roject for the rofessionalization of Artists 426 know overty 394 Odrzucony - brak funduszy That's you. Stories of the Normality of Daily Life 370 Odrzucony - brak funduszy Together we are More 398 Odrzucony - brak funduszy CONNECT IT RIGHT! - NON FORMAL EDUCATION AS A TOOL FOR ASSESSING COMETENCES AND EMLOYMENT OSSIBILITIES 293 Odrzucony - brak funduszy TRAdition in Culture, Education and Society 349 Odrzucony - brak funduszy Open Source Urban Rural Network 328 Odrzucony - brak funduszy 20 Jahre Unionsbürgerschaft - Chancen und Risiken 314 Odrzucony - brak funduszy EXANDED (art) SCHOOL 209 Odrzucony - brak funduszy Strona 16 z 25

17 Wnioski odrzucone - uszeregowane wg numeru referencyjnego DE2-GRU DE2-GRU DE2-GRU DE2-GRU DE2-GRU DE2-GRU DK1-GRU DK1-GRU DK1-GRU ES1-GRU ES1-GRU ES1-GRU ES1-GRU ES1-GRU ES1-GRU ES1-GRU ES1-GRU ES1-GRU ES1-GRU ES1-GRU ES1-GRU ES1-GRU ES1-GRU ES1-GRU ES1-GRU FI1-GRU FR1-GRU FR1-GRU FR1-GRU e_smart ( e_short Modules for Adult Re-Training) 355 Odrzucony - brak funduszy Young meets older. International (intergenerational) volunteering services as a chance for seniors. 172 Odrzucony - brak funduszy Senior Mentoring the Youth for Live Experiences 271 Odrzucony - brak funduszy Reuse and Conversion - Transforming ublic Space into a Learning Space 298 Odrzucony - brak funduszy Toolbox for participatory management tools 287 Odrzucony - brak funduszy Communication by ART 390 Odrzucony - brak funduszy Learning History Live 237 Odrzucony - brak funduszy Sustainable Energy Transition Training 313 Odrzucony - brak funduszy Art and culture for mental wellbeing 250 Odrzucony - brak funduszy Your Union: ''EUR'' Learning 224 Odrzucony - brak funduszy IMROVING E-MLOYMENT OORTUNITIES 188 Odrzucony - brak funduszy IMROVING ADULT EDUCATION METHODS TO QUALIFY JOBSEEKERS IN A BETTER WAY 353 Odrzucony - brak funduszy Communication throughout Europe K 391 Odrzucony - brak funduszy K7 STRATEGY- IMROVING THE YOUTH INICIATIVE AND EMLEABILITY 362 Odrzucony - brak funduszy EuroEdestrians 373 Odrzucony - brak funduszy assing On Motivation to Learners 178 Odrzucony - brak funduszy BLOW U. IMROVING HOTOGRAHY EDUCATION 416 European Wines, Know Them, Learn Them 358 Odrzucony - brak funduszy ACTitOUT - Theatre & Citizenship 424 Foraging Food for Free 374 Odrzucony - brak funduszy Lifelong Learning for unemployed and low-skilled young adults on white jobs CITIZEN LAY - Open community adult learning on Games as educational tool Improving the Integration of Gender and Environmental Issues in Training in Europe. OOR ENERGY 421 THE TALES WE USED TO TELL AND THE GAMES WE USED TO LAY 266 Odrzucony - brak funduszy 340 Odrzucony - brak funduszy 369 Odrzucony - brak funduszy 259 Odrzucony - brak funduszy Innovative Rural Developers 227 Odrzucony - brak funduszy Développement Durable en Europe "Rêve ou Réalité" 256 Odrzucony - brak funduszy artenariat entre Accueils de Jour en Europe 170 Odrzucony - brak funduszy Insertion des Demandeurs d''emploi en Europe 363 Odrzucony - brak funduszy Strona 17 z 25

18 Wnioski odrzucone - uszeregowane wg numeru referencyjnego FR1-GRU FR1-GRU FR1-GRU FR1-GRU FR1-GRU FR1-GRU FR1-GRU FR1-GRU GB2-GRU GB2-GRU GB2-GRU GB2-GRU GB2-GRU GB2-GRU GB2-GRU GB2-GRU GB2-GRU GB2-GRU GB2-GRU GB2-GRU GB2-GRU GB2-GRU GB2-GRU GB2-GRU GB2-GRU GB2-GRU GB2-GRU GB2-GRU SNA! Short films for better pronunciation 191 Odrzucony - brak funduszy Communication for solidarity 321 Odrzucony - brak funduszy 500 Millions Europeans 290 Odrzucony - brak funduszy CRAFT FOR GENERATIONS 360 Odrzucony - brak funduszy Act For Commons 173 Odrzucony - brak funduszy Seniors in the city : A challenge for the future of Europe 192 Odrzucony - brak funduszy My Culture, Your Culture, Our Culture 352 Odrzucony - brak funduszy Comparaison, analyse et diffusion de projets innovant d''action Sociale dans le domaine des solidarités intergénérationnelles 248 Odrzucony - brak funduszy Creative Learning Innovation artnership 258 Odrzucony - brak funduszy Growing in the City 203 Odrzucony - brak funduszy Ripples on the Water 230 Odrzucony - brak funduszy Civil Society Knowledge Sharing about Ethical Investment 225 Odrzucony - brak funduszy Web2.0 learning to 50 yrs + Citizens 193 Odrzucony - brak funduszy TECHNOlogies for Language Learning In Europe 281 Odrzucony - brak funduszy Intergenerational IT 238 Odrzucony - brak funduszy SOCIAL INCLUSION TRHOUGH EDUCATION 114 Odrzucony - za mało partnerów lanete Bilingue 263 Odrzucony - brak funduszy The Citizens Wallpaper project "This is Us", La Tene Celtic Gatherings, International Media anel. Active Citizenship: Using the help of informal learning places 284 Odrzucony - brak funduszy 194 Odrzucony - brak funduszy FOR THE LOVE OF LITERACY AND LITERATURE 234 Odrzucony - brak funduszy Community Action and Learning 158 Odrzucony - za mało partnerów Let''s Do It Creatively Motivating Adult Learners'' Behaviour Change Mechanism about Sustainable Environment. Management 210 Odrzucony - brak funduszy Hands on Culture 291 Odrzucony - brak funduszy Active Citizenship through Education. 176 Odrzucony - brak funduszy Sharing Traditional Arts and Craft Skills Across Europe 151 Odrzucony - za mało partnerów Organisational development and strategic planning: improving through sharing and professionalisation The Community Literacy and Language Learning artnership Teaching Second Language Learners and romoting Social Inclusion and Community Cohesion 255 Odrzucony - brak funduszy 278 Odrzucony - brak funduszy 306 Odrzucony - brak funduszy Strona 18 z 25

19 Wnioski odrzucone - uszeregowane wg numeru referencyjnego HR1-GRU IE1-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU romoting multiculturalism by exchanging the experiences of European cultural heritage Innovative approach to the organisation of past time sports and arts activities for adults and youngsters with special needs 221 Odrzucony - brak funduszy 419 Citizens Into AGORA'' Organizations! 372 Odrzucony - brak funduszy ENABLING LEARNING IN E.U. 152 Odrzucony - za mało partnerów Quality Circles for the Empowerment of Intercultural Competences e-citizenship for more extensive participation of citzens in public administration DAD: Digital Against Divide improving opportunities for citizenship A journey through the EU food: from healthy food to healthy cuisine 316 Odrzucony - brak funduszy Odrzucony formal (projekt jako całość) 327 Odrzucony - brak funduszy 300 Odrzucony - brak funduszy INCULTURA 226 Odrzucony - brak funduszy From N.E.E.T. to active citizenship 323 Odrzucony - brak funduszy Mentor Associations, Train Citizens - European Standard 277 Odrzucony - brak funduszy Training and Innovation of the European enitentiary System in support of the social competencies of the offenders 231 Odrzucony - brak funduszy City Remembrance 185 Odrzucony - brak funduszy I romote Myself 243 Odrzucony - brak funduszy ro-active Walking 220 Odrzucony - brak funduszy Unique Colors of Europe 274 Odrzucony - brak funduszy ALME: Alternative Teaching Methods for Vulnerable Social Groups 288 Odrzucony - brak funduszy TO BE: CITIZENS, CONSUMERS, WORKERS 326 Odrzucony - brak funduszy always in training...life is learning 283 Odrzucony - brak funduszy Hidden opportunity inside the Crisis 275 Odrzucony - brak funduszy Grandparents and parents among desks! 311 Odrzucony - brak funduszy VALUE AND CRITICAL ISSUES OF COMETITION IN SORTS AND EDUCATION 229 Odrzucony - brak funduszy DIgital CItizens COMMunity 331 Odrzucony - brak funduszy Dancing clues -comparing different body languages 356 Odrzucony - brak funduszy Ancient Remains of Culture during History 242 Odrzucony - brak funduszy Investigate Europe! 108 Odrzucony - za mało partnerów Women and Men in Migration: Empowerment and Networking Enhancing tools through associations 208 Odrzucony - brak funduszy Abroad Artistic Learning 228 Odrzucony - brak funduszy Strona 19 z 25

20 Wnioski odrzucone - uszeregowane wg numeru referencyjnego IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU IT2-GRU LT1-GRU LT1-GRU LT1-GRU LT1-GRU LU1-GRU LV1-GRU LV1-GRU LV1-GRU LV1-GRU MT1-GRU NL1-GRU NL1-GRU L1-GRU L1-GRU L1-GRU Become European Citizens on Stage! 223 Odrzucony - brak funduszy Cities as multicultural crossroads. Which integration? 235 Odrzucony - brak funduszy LANGUAGE AND ICT: BRIDGES TO GENERATION GA 389 Odrzucony - brak funduszy ilot Modelling of Nature Education 297 Odrzucony - brak funduszy EMERGENCY HEALTH 431 Training to Relieve Urban Suffering and Troubles 430 NEW TIME AND SACE IN A NEW SCHOOL? Innovation in didactics and learning environment 282 Odrzucony - brak funduszy Active ageing and well-being 182 Odrzucony - brak funduszy Cultivate Happiness 279 Odrzucony - brak funduszy Usability and accessibility of the museums. To build and experiment a correct exhibition - to spread the best practises. Citizens'' Education for Resilience, Reconnection and Sustainability Odrzucony - brak funduszy New experiences with social tourism 368 Odrzucony - brak funduszy Enhancing ICT Learning for Woman in Rural Areas 354 Odrzucony - brak funduszy Active senior citizens through innovative and creative educational approach 273 Odrzucony - brak funduszy Independent exploring of Europe for people with disability 246 Odrzucony - brak funduszy Respectable senility - mission impossible? Community building process through traditional feasts and customs Odrzucony formal (projekt jako całość) 359 Odrzucony - brak funduszy Streetizens 371 Odrzucony - brak funduszy Non-formal Education Opportunity for the Future 102 Odrzucony - brak wyznaczonego koordynatora arent Education 296 Odrzucony - brak funduszy European storytelling 318 Odrzucony - brak funduszy Diverse aspects of music education for adults 128 Odrzucony - za mało partnerów Time to do career step further! 404 Odrzucony - brak funduszy Migration through time, Opportunities for learning, Social memory, Trans-European solidarities 375 Odrzucony - brak funduszy Sakralbauten erneuern Europa! 200 Odrzucony - brak funduszy Members of the Orthodox Church in contemporary Europe K 145 Odrzucony - za mało partnerów Increase in key competences in adult education K 162 Odrzucony - brak funduszy ACTIVE TRAINING FOR VULNERABLE GROUS IN EUROE K 161 Odrzucony - brak funduszy Strona 20 z 25

Numer referencyjny projektu: 2013-1-DE2-GRU14-16457 2. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Zielone Dzieci. Auf den Spuren der Dichter / Śladami poetów

Numer referencyjny projektu: 2013-1-DE2-GRU14-16457 2. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Zielone Dzieci. Auf den Spuren der Dichter / Śladami poetów Numer referencyjny projektu: 2013-1-DE2-GRU14-16457 2 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Zielone Dzieci Auf den Spuren der Dichter / Śladami poetów Stowarzyszenie Policultura oraz Stowarzyszenie Zielone

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE. Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE. Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý AKTYWNA STAROŚĆ W PERSPEKTYWIE SPOŁECZNO- KULTUROWO-EDUKACYJNEJ SPOLEČENSKÉ,

Bardziej szczegółowo

Raport ze spotkania grupy partnerskiej

Raport ze spotkania grupy partnerskiej Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Projekt Partnerski Grundtviga Tytuł projektu: Osoby 50 plus na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Pierwsze spotkanie w Polsce Katowice, 26 29 listopad 2013

Bardziej szczegółowo

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 CULTURE Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 projekt/design by: Printomato.pl Szanowni Państwo, nadchodzi

Bardziej szczegółowo

Youth in Action Programme support, making dreams come true, learning, adventure, challenge, multiculturalism, non-formal education

Youth in Action Programme support, making dreams come true, learning, adventure, challenge, multiculturalism, non-formal education Youth in Action Programme support, making dreams come true, learning, adventure, challenge, multiculturalism, non-formal education Młodzież w działaniu to program Unii Europejskiej, dzięki któremu młodzi

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014. Polish Journal of Continuing Education. Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation:

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014. Polish Journal of Continuing Education. Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1. (english & polish)

Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1. (english & polish) Maria Czerepaniak-Walczak Elżbieta Perzycka Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1 (english & polish) Szczecin 2013 Maria Czerepaniak Walczak & Elżbieta Perzycka Culture of Trust

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Naukowe im. Stanis³awa Staszica

Stowarzyszenie Naukowe im. Stanis³awa Staszica cena: 10 zł (w tym VAT 0%) Stowarzyszenie Naukowe im. Stanis³awa Staszica Wydzia³ Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej 1 (12) 2008 nr 1 (12) 2008 r. Spis treści Contents

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r. UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do międzyregionalnego Porozumienia o współpracy w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

Rok X 2014 Numer 1 (24) ParT ii

Rok X 2014 Numer 1 (24) ParT ii Rok X 2014 Numer 1 (24) dziecko w Świecie liczb i komputerów część ii THe child in THe world of numbers and computers ParT ii Polskie TowarzysTwo Pedagogiczne komitet naukowy/ scientific committee Ľudmila

Bardziej szczegółowo

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 41 II Konferencja E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Otwarci na nowe wyzwania wybieramy MOOC? 30 kwietnia 2015, Politechnika

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Project no.: 016020 Project acronym: ATVN-EU-GP Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Instrument: SSA Thematic Priority: IST D5 Interviews with

Bardziej szczegółowo

1. Spotkanie NPK (12.02)

1. Spotkanie NPK (12.02) Informacja ze spotkania Narodowych Punktów Kontaktowych ds. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) oraz posiedzenia Grupy Wysokiego Szczebla ds. strategii makroregionalnych (HLG) 1 12-13 lutego

Bardziej szczegółowo

aby chciało się chcieć...a desire to change...

aby chciało się chcieć...a desire to change... aby chciało się chcieć...a desire to change... Realizatorem projektu UDA-POKL.07.02.01-04-099/12-00 jest: Instytucja Szkoleniowa La Soleil PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province 85 Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province Maciej Dębski Institute of Philosophy, Sociology and Journalism University of Gdańsk Pomeranian Forum of Getting Out of Homelessness >

Bardziej szczegółowo

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 1

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 1 Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 1 2 VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Wpływ Unii Europejskiej na rozwój Międzynarodowy komitet naukowy: Przewodniczący: dr Jan Telus Rektor Staropolskiej Szkoły

Bardziej szczegółowo