Budowanie kultury zaangażowania w Philips Lighting Poland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowanie kultury zaangażowania w Philips Lighting Poland"

Transkrypt

1

2 Budowanie kultury zaangażowania w Philips Lighting Poland Agnieszka Pypeć Philips Lighting Poland Darek Chełmiński House of Skills

3 Kluczowe punkty wystąpienia 1. Jak budować kulturę zaangażowania w firmie 2. Proces badania poziomu zaangażowania oraz dalsza praca z wynikami w Philipsie 3. Przyczyny rozpoczęcia procesu w Philips Lighting Poland i jego przebieg 4. Rola najwyższej kadry menedżerskiej w procesie

4 Kultura zaangażowania Otwarte i stymulujące środowisko pracy, gdzie wszyscy pracownicy angażują się w osiąganie sukcesu przez firmę. Jej elementami są m.in.: Partnerskie relacje menedżerów z pracownikami, otwarta komunikacja i zaufanie Elastyczne dostosowywanie stylu przywództwa do poziomu kompetencji i zaangażowania pracownika - równowaga między wspieraniem a wymaganiem Postawy otwartości na zmiany, odpowiedzialności (ja odpowiadam za rozwiązanie problemu), współpracy Perspektywa awansu i rozwoju - różnorodne doświadczenia rozwojowe: wymagające zadania, projekty, uczenie się od innych, coaching, szkolenia System rozwoju menedżerów i liderów, identyfikacja i rozwój talentów Warunki formalne, w których można realizować różne strategie, elastycznie wprowadzać zmiany Firma dobrze zarządzana i elastyczna efektywnie realizująca strategię, osiągająca cele

5 Dlaczego warto budować kulturę zaangażowania Prawie 80% wartości rynkowej firm zależy obecnie od ich zasobów niematerialnych, a tylko 20 % - od zasobów materialnych. Zaangażowanie jest czynnikiem decydującym o wartości zasobów niematerialnych. Pozytywny związek między zaangażowaniem a funkcjonowaniem firm pokazują setki badań: Im wyższy poziom zaangażowania tym lepiej funkcjonuje biznes. Monografia DDI: Employee Engagement: The Key to Realizing Competetive Advantage

6 Budowa kultury zaangażowania - proces 1. Diagnoza i analiza 1. Wymiar komunikacyjny 2. Generowanie rozwiązań (praca z zespołem zarządzającym) 2. Wymiar systemowy 3. Zaangażowanie całej kadry menedżerskiej (kick-off) 3. Wymiar rozwojowy 4. Wdrażanie kultury zaangażowania w całej organizacji

7 Royal Philips Electronics sprzedaż w 2007: 27 mld EUR zatrudnienie: 123,800 pracowników (styczeń 2008) Misja Dążymy do poprawy jakości życia ludzi poprzez wprowadzanie w odpowiednim czasie znaczących innowacji technicznych sektory działania: Ochrona Zdrowia (Healthcare), Oświetlenie (Lighting) i Styl Życia Konsumenta (Consumer Lifestyle) obecność w 150 krajach, fabryki w 28 krajach badania i rozwój 1,619 mld EUR ponad praw patentowych

8 Philips Lighting Poland w Pile Sprzedaż w roku 2007 na poziomie 3,6 mld PLN Największy kompleks przemysłowy Philipsa na świecie: zatrudnionych Różne aktywności: sprzedaż, R&D, produkcja, logistyka, dystrybucja

9 Badanie Zaangażowania - Proces 2008 Styczeń-Sierpień PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE I KOMUNIKACYJNE np. komunikacja, mapy organizacji, listy mailingowe, etc. 1Plan Do Check Act Sep Badania Wprowadzenie 2 Plan Wrzesień 3-24 BADANIE ZAANGAZOWANIA 100,000 pracowników zaproszonych indywidualnie do badania (z odrębnymi hasłami) 6,000 zespołów zmapowanych i zdefiniowanych w organizacjach Do Check Act Październik. 22 RAPORTY INDYWIDUALNE dystrybuowane do wszystkich 6,000 menadżerów i odpowiadającym im HRM Maj/Czerwiec : II PRZGLAD realizacji planów poprawy przez jednostki organizacyjne, akcje lokalne Luty/Marzec: I PRZEGLAD poprawy realizacji planów na poziomie wyższego kierownictwa. Jun Styczeń KONSOLIDACJA ANALIZ I WNIOSKÓW Z DEEP DIVES (the voice of the people) do tworzenia szczegółowych planów poprawy Grudzień/Styczeń/luty : Wyniki używane jako wkład wejściowy do Rozmów Oceniających dla menadżerów a w szczególności dla Menadżerów Wyższego szczebla Kierownictwa Engaging People for Growth Jan Wdrożenie 4 Plan Nov Oct Do Check Act Październik/Listopad PREZENTACJE WYNIKOW Zespołom pracowników oraz identyfikacja kluczowych obszarów poprawy do dyskusji podczas Deep Dive Sessions na poziomie jednostek organizacyjnych jak również na poziomi globalnym Philipsa 3Plan Do Check Act Listopad/Grudzień Sesje DEEP DIVES 1,500 formalnych sesji Deep Dives z facylitowaniem poprzez HRM (trenerów DDI) skutkujące w tzw. the voice of the people i planem poprawy na wszystkich poziomach 9

10 CEL Badanie Zaangażowania Proces Jak zapewnić, że badanie i następujące po nim aktywności dostarcza zakładany cel? OSIĄGNIĘCIE CELU PATRZĄC NA SŁUCHAĆ I WSPIERAĆ Kultura high performance growth to tam gdzie jesteśmy najlepsi Zaangażowanie naszych pracowników Poprawa People Leadership Poprawa kultury która wspiera Vision 2010 Employee Engagement Index (EEI) People Leadership Index (PLI) Ocena specyficznych obszarów/pozycji Dialog o tym co jest kluczowe dla zaangażowania, przywództwa i kultury high performance growth oraz odpowiadającym im planom akcji Jeśli przejdziemy tym strumieniem /droga, pozostaniemy zgodnie z naszym celem i zapewnimy realizacje programu Vision 2010 z perspektyw zaangażowania 10

11 Badanie Zaangażowania Narzędzie Jak mierzymy poziom zaangażowania? - Kwestionariusz : wersja papierowa i elektroniczna - 39 pytań - 3 indeksy: -EEI-Employee Engagement Index -EEI + -PLI- People Leadership Index - 5 stopniowa skala odpowiedzi Odsetek (%) odpowiedzi pozytywnych Zdecydowanie nie zgadzam się Nie zgadzam się Nie mam zdania Zgadzam się Zdecydowanie zgadzam się E E PLI IL I I Other Items I rarely think about looking for a new job with another company I would gladly refer a good friend or family member to Philips for employment Overall, I am extremely satisfied with Philips as a place to work I trust my manager My job makes good use of my talents and abilities My manager has facilitated my growth and development My manager provides me with coaching that is helpful in improving my performance In my organization there is open and honest two-way communication My manager clearly communicates what is expected of me I feel that I am part of a team My ideas and suggestions count My manager really cares about my well being My manager provides me with timely and helpful feedback I think my performance is evaluated fairly I regularly receive appropriate recognition when I do a good job My organization has a climate in which diverse perspectives are valued I receive the information and communication I need to do my job effectively I am encouraged to come up with new and better ways of doing things All employees in Philips are treated as individuals regardless of age, race, gender, physical capabilities etc My organization provides equal opportunities to all employees Sądzę, że firma Philips ma przed sobą bardzo dobrą przyszłość I trust the leadership of Philips My manager is an active role model for the company's values The leadership of Philips has communicated a vision of the future that motivates me I have a clear picture of the direction in which Philips is headed The management style in this organization brings out the best in employees My management has acted on issues identified in the previous employee engagement survey I feel adequately informed by my management on our business goals There is good cooperation between my department and other departments I feel proud to work for Philips I have the training I need to do my job effectively My manager is usually receptive to suggestions for change from employees I am involved in decisions that affect my work I am given sufficient authority and freedom by the organization to do my job well The compensation plans of Philips reward outstanding job performance In my current job, I am satisfied with my pay and benefits My manager acts as a role model for sense and simplicity I know how to apply sense and simplicity to my work In my working environment, sense and simplicity is a driver in what we do

12 Proces budowy zaangażowania konsekwencje dla managerów Co? i Jak? Segmentacja managerów pod kątem uzyskiwanych przez nich wyników (predefiniowane działania korekcyjne) EEI > HPN (X%) PLI > Lighting average (Y%) EEI >= PD target 2008 (Y%) < HPN (X%) PLI >= Lighting av (Y%) Definiowanie celów (EEI / PLI) w ocenie pracowniczej na kolejny okres Udział w obligatoryjnych szkoleniach People Leadership Index EEI >= PD target 2008 (X%) PLI < Lighting av (Y%) EEI < PD target 2008 PLI < Lighting average EEI < Z% PLI < Z% EEI < PD target 2008 (X%) PLI >= Lighting av (Y%) Brak możliwości uzyskania oceny wyższej niż w pełni spełniający oczekiwania przy EEI niższym niż 60% Promocja na wyższe stanowisko możliwa, gdy EEI / PLI >= wyznaczony cel Engagement Index

13 Wyniki EES 2006 w Pile Powód do poważnej refleksji Wskaźnik zaangażowania pracowników (Employee Engagement Index) -10% odsetek pozytywnych odpowiedzi - 47% Wskaźnik przywództwa ludzie (People Leadership Index) odsetek pozytywnych odpowiedzi - 46% Wskaźnik przywództwa organizacja (Inclusive Leadership Index) odsetek pozytywnych odpowiedzi - 45%

14 Fundamenty Badania Zaangażowania podróż Przejście do podejścia spoglądania w przód, które mierzy i wspiera rozwój kultury high performance Proaktywne/ Spoglądanie z przód Rozwijanie kultury High Performance Wskaźniki przywódcze Pracodawca z wyboru Zobowiązania Chcemy mierzyć i wspierać rozwój w kierunku kultury high performance (innowacje & nastawienie na klienta, ludzie w centrum zainteresowania) 2007 Dodanie pomiaru dotyczącego marki Trenowanie Liderów i HRM Reaktywne/ Spoglądanie w do tyłu Program Ewaluacji Polityki i Inicjatywy Wskaźniki niewłaściwe Etyka i Bezpieczeństwo Gantz Wiley Research Zdefiniować poziom Zaangażowania w Philips Rozwinąć kategorie Stworzenie bazowego pomiaru poziomu One Philips 2004 i wcześniej Focus na motywację pracowników 14

15 Odpowiedź na wyniki EES 2006 Diagnoza jakościowa przyczyn spadku zaangażowania Przeprowadzenie szerokiej analizy sytuacji zmieniającego się rynku pracy Warsztat Bliżej ludzi, bliżej sukcesu. Budowanie kultury zaangażowania Zarząd Dyrektorzy biznesów HR partnerzy

16 Bliżej ludzi, bliżej sukcesu Budowanie kultury zaangażowania Darek Chełmiński House of Skills

17 Cel warsztatu Wypracowanie (szkicu) planu działań wspólnego dla Piły poprzez: Analizę czynników sprzyjających zaangażowaniu Dyskusję na temat hipotez o przyczynach spadku zaangażowania Wypracowanie i przedyskutowanie pomysłów na dalsze działania

18 Czynniki wpływające na zaangażowanie pracownika The Conference Board

19 Czynniki wpływające na zaangażowanie pracownika 1. zaufanie i uczciwość (integrity) menedżerów 2. charakter pracy, rola 3. rozumienie i zgodność z celami firmy 4. możliwości rozwoju 5. wizerunek poczucie dumy z firmy 6. współpracownicy 7. szkolenia i rozwój na stanowisku pracy 8. relacje z przełożonym

20 Czynniki wpływające na zaangażowanie pracownika Instytut Gallupa

21 To przywódca (bezpośredni przełożony) ma największy wpływ na zaangażowanie pracownika.

22 Przyczyny spadku zaangażowania Hipotezy

23 Przyszłość Kluczowe obszary interwencji

24 Budowa kultury zaangażowania Obszary działań Poprawa bezpieczeństwa oraz jakości środowiska pracy Uproszczenie systemu motywacyjnego Zmiana stylu przywództwa przywrócenie łączności menedżerów z pracownikami Aktywne włączenie się menedżerów w działania w ramach cyklu pracy nad zaangażowaniem Wzrost osobistej odpowiedzialności menedżerów za poziom zaangażowania pracowników Rozwój kompetencji menedżerskich i przywódczych

25 Budowa efektywnego zespołu zarządzającego - cele Zespół zintegrowany wokół wspólnej wizji Zespół lepiej się komunikuje i współpracuje ( gramy do tej samej bramki ) Zespół i jego członkowie są nośnikiem kultury zaangażowania modelu przywództwa Zespół wypracował sposoby budowania kultury zaangażowania dla całej organizacji

26 Budowa efektywnego zespołu zarządzającego Diagnoza potencjału zespołu Kick off Badanie kultury organizacyjnej - MultiFocusModel Wywiady indywidualne Indywidualne sesje informacji zwrotnej z Success Insights Wypracowanie rozwiązań Warsztat kultura optymalna i wizja Wypracowanie wizji dla PLP Warsztat efektywny zespół oraz model przywództwa budujący kulturę zaangażowania

27 Warsztat kultura optymalna i wizja Nasza kultura aktualna Nasza kultura idealna Nasza kultura optymalna Nasza wizja do zbudowania

28 Narzędzie MultiFocusModel Opracowany przy współpracy z profesorem Geertem Hofstede silne podstawy naukowe Posiadająca praktyczny, biznesowy rodowód Na ile aktualna kultura wspiera realizację strategii i celów biznesowych (funkcjonalność obecnej kultury) Kluczowe czynniki zwiększające efektywność biznesową zespołu menedżerskiego i organizacji Przygotowanie procesu zmian: ocena potencjału zmiany, określenie priorytetów Określienie optymalnego stylu przywództwa Zwiększenie poziomu motywacji i integracji członków zespołu wokół wspólnych celów

29 Warsztat: Efektywny zespół & model przywództwa budujący kulturę zaangażowania Wizja PLP dyskusja i akceptacja Nasz zespół realizujący wizję obraz w przyszłości Obecny obraz naszego zespołu Działania, które podejmiemy Model przywództwa w PLP matryca postaw menedżerskich Działania do podjęcia w obszarze budowania kultury zaangażowania w PLP

30 System motywacyjny i środowisko pracy Uproszczenie systemu wynagrodzeń Wdrożenie nowej polityki zatrudnienia nacisk na umowy na czas nieokreślony wzrost poczucia bezpieczeństwa zatrudnienia Opracowanie ścieżki awansu pionowego dla pracowników Wspieranie systemu awansów międzywydziałowych Poprawa warunków pracy - Obniżenie temperatury w halach - Renowacja stołówek zakładowych - Poprawa standardu szatni Programy profilaktyczne z zakresu ochrony zdrowia dla pracowników

31 Akademia Lidera Program rozwoju 5 kompetencji dla liderów na produkcji Aktywne słuchanie Udzielanie informacji zwrotnej Budowanie relacji Delegowanie i egzekwowanie Zarządzanie konfliktem Warsztat Wspieram i wymagam dla przełożonych uczestników

32 Wyniki EES 2007 dla Piły Wykonaliśmy krok w dobrym kierunku Wskaźnik zaangażowania pracowników (Employee Engagement Index) odsetek pozytywnych odpowiedzi - 67% +14% Wskaźnik przywództwa ludzie (People Leadership Index) odsetek pozytywnych odpowiedzi - 71% +17% Wskaźnik przywództwa organizacja (Inclusive Leadership Index) odsetek pozytywnych odpowiedzi - 60% +14%

33 Wyniki EES 2007 dla Piły 1. Znacząca poprawa wyników w grupie pracowników produkcyjnych 2. Indeks przywództwa wyprzedza indeks zaangażowania 3. Wysoka ocena kluczowych praktyk menedżerskich w pytaniach dotyczących bezpośredniego przełożonego 4. Minimalizacja szarej strefy redukcja o 43% odsetka wskazań w kategorii nie mam zdania 5. Relatywnie niskie wyniki w kategorii: Styl zarządzania (50% pozytywnych odpowiedzi)

34 Wyniki EES 2007 Philips nie osiągnie wzrostu biznesu bez zaangażowanych pracowników Trzeba skupić się na stylu zarządzania

35 Przywrócenie łączności menedżerów z pracownikami Stymulowanie bezpośredniej komunikacji z pracownikami Regularne spotkania działowe Poranne odprawy kierowników produkcji/liderów z pracownikami regularne wizyty kierowników na produkcji spotkania nieformalne coroczne spotkania całej załogi Konferencja Zarządzaj sercem poświęcona wprowadzaniu pożądanych zachowań przywódczych, zgodnych z wartościami firmy praktycznemu wprowadzaniu kultury zaangażowania w organizacji

36

37 Program Zarządzaj Sercem dlaczego? Badanie Zaangażowania Pracowników - EES 2007 Pytanie 8 Styl zarządzania w mojej organizacji wyzwala w ludziach to, co najlepsze - wynik tylko 50% pozytywnych odpowiedzi Program Zarządzaj Sercem jest odpowiedzią na wyrażoną przez pracowników potrzebę zmiany stylu zarządzania w naszej organizacji. Kompleksowość programu oraz jego główne założenia prowadzą do trwałej zmiany stylu zarządzania oraz zakorzenienia tej zmiany w kulturze organizacyjnej firmy

38 Transformacja stylu przywództwa w Philips Założenia: Podstawowym punktem odniesienia jest matryca postaw menedżerskich: 5 kategorii zachowań Postawy poszeregowane w obszarach: ZACZYNAM, DALEJ BĘDĘ,PRZESTAJĘ Przykład i aktywna promocja postaw przebiega od najwyższego do najniższego szczebla menedżerskiego Poszczególne inicjatywy / działania zazębiają się i generują system sprzężeń zwrotnych Program transformacji stylu zarządzania jest inwestycją długoterminową musimy być gotowi do regularnej pracy z tym zagadnieniem w okresie najbliższych 3-4 lat

39 Program Zarządzaj sercem w roku 2008 I. Elementy programu II. Wsparcie komunikacyjne I. Elementy Programu czego i kiedy możemy się spodziewać : 1. Konferencja Zarządzaj Sercem styczeń Town meeting dyrektorów z liderami marzec Wdrożenie KOMPASU POSTAW marzec/czerwiec /grudzień Warsztaty dla liderów (4x100) czerwiec Akademia Lidera zgodnie z kalendarzem szkoleń Reagujmy na menedżerów, których styl zarządzania jest antytezą podejścia zdefiniowanego w programie Zarządzaj Sercem

40 KOMPAS POSTAW

41 Kompas postaw informacja zwrotna od pracowników i praca z wynikami Badanie jest prowadzone 2 x w roku (marzec/kwiecień I listopad/grudzień) Każdy manager przeprowadza badanie w swoim obszarze => Badanie rozpoczyna Dyrektor Zakładu rozdając formularz swoim podwładnym na spotkaniu Każdy Manager samodzielnie dokonuje analizy wyników Proces jest koordynowany przez HR Przy analizowaniu wyników skupiamy się na wskazanych 4 postawach (2+ / 2-) Dyrektor Managerowie Działu/ Sekcji Marzec/kwiecień Listopad/grudzień Lider/ Mistrz Połączone z minibadaniem w zakresie stylu zarządzania

42 Przywództwo Sytuacyjne SL II Darek Chełmiński House of Skills

43 Przywództwo Sytuacyjne SLII Najpopularniejszy na świecie program z przywództwa wśród firm z listy Fortune 500 Licencjonowany warsztat, oparty o praktyczny model przywództwa Kenetha Blancharda Łączy wskazówki dotyczące efektywnego zarządzania z procesem coachingu rozwojem kompetencji i zaangażowania pracownika Oparty o wartości partnerstwo, szacunek, rozwój Wzmacnia relację przełożony podwładny Proces rozwojowy wsparty bogatym zestawem narzędzi wdrożeniowych

44 Przywództwo Sytuacyjne SLII korzyści dla organizacji Poprawa komunikacji w firmie na linii menedżerowie - pracownicy, dzięki regularnym, opartym o uzgodnione reguły i wspólny język spotkaniom Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników - dzięki elastycznemu, stale dopasowywanemu do potrzeb stylowi przywództwa Rozwój pracowników w miejscu pracy - SLII jest zarówno modelem przywództwa, jak i coachingu Spadek rotacji, wzrost zaufania podniesienie satysfakcji, zatrzymanie w firmie najlepszych pracowników Większa elastyczność firmy łatwiejsze, szybsze, mniej bolesne wprowadzenia zmian Stworzone warunki dla wzrostu efektywności firmy

45 Diament Extended DISC C Myślenie D Logika Systemy Analizy Fakty Twarde wartości Wyniki Sprawdzanie Instrukcje Percepcja 5 zmysłów Tradycje Sprawdzanie Zmiana Odnowa Intuicja 6. zmysł Wywieranie wpływu Generowanie pomysłów S Przyjazne podejście Dbałość o innych Emocje Uczucie Ludzie Komunikacja Otwartość I

46 Extended DISC Wiedza o własnym naturalnym stylu zachowań oraz stylach członków twojego zespołu, przełożonych, podwładnych, klientów pozwala: lepiej się komunikować skutecznie motywować podwładnych efektywnie pracować w zespole efektywnie dobierać członków zespołu podejmować trafne decyzje personalne elastycznie dobierać styl komunikacji do preferencji potrzeb pracowników przez co zwiększać ich zaangażowanie, satysfakcję i efektywność

47 Budowa kultury zaangażowania - proces 1. Diagnoza i analiza 1. Wymiar komunikacyjny 2. Generowanie rozwiązań (praca z zespołem zarządzającym) 2. Wymiar systemowy 3. Zaangażowanie całej kadry menedżerskiej (kick-off) 3. Wymiar rozwojowy 4. Wdrażanie kultury przywództwa w całej organizacji

48 Główne refleksje Zaangażowanie żywi się emocjonalnym paliwem bez relacji (kontakt, zaufanie, otwarta przestrzeń) pomiędzy menedżerem a pracownikiem nie pojawi się zaangażowanie Struktura pomaga cykl rocznych, predefiniowanych działań, zamiast akcyjności Prostota działa jednoznaczne oczekiwania (postawy/zachowania) w stosunku do menedżerów i konsekwentne wymaganie od nich demonstrowania tych postaw w praktyce Pod warunkiem, że zaczynamy od najwyższego szczebla w organizacji Kluczowa partnerska współpraca biznesu i HRu poczynając od poziomu strategicznego - prezesa i dyrektora HR Merytoryczny partner zewnętrzny pomaga

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

Skuteczni liderzy jak to osiągnąć poprzez rozwój kompetencji? Katarzyna Węglarz Paulina Dynia

Skuteczni liderzy jak to osiągnąć poprzez rozwój kompetencji? Katarzyna Węglarz Paulina Dynia Skuteczni liderzy jak to osiągnąć poprzez rozwój kompetencji? Katarzyna Węglarz Paulina Dynia tauron-dystrybucja.pl TAURON Dystrybucja S.A. TAURON Dystrybucja S.A. to kluczowa spółka z Grupy TAURON. Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU Szkolenie dla Asesorów Praktyczny warsztat skierowany do: Menedżerów HR Specjalistów działów HR, odpowiadających za selekcję i rekrutację Osób zarządzających zespołami

Bardziej szczegółowo

Coaching systemowy. Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego

Coaching systemowy. Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego Coaching systemowy Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego Coaching systemowy Coaching Instytutu Rozwoju Biznesu wyróżnia się systemowym podejściem - partnerem jest zarówno klient (menedżer),

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Opis Co to jest przywództwo? Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Jest to proces pozytywnego wpływu - nie manipulacji - aby pomóc zespołowi zrealizować cele. Praktyka przywództwa sytuacyjnego mówi:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy Aster z UPC Polska

Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy Aster z UPC Polska Beata Stola Dyrektor Personalny i Administracji Magdalena Selwant Różycka Kierownik ds. Komunikacji Biznesowej Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy

Bardziej szczegółowo

Controlling personalny platformą komunikacji i współpracy HR z menedżerami. Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.

Controlling personalny platformą komunikacji i współpracy HR z menedżerami. Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel. Controlling personalny platformą komunikacji i współpracy HR z menedżerami Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.: 790 300 575 Agenda Za co odpowiada Dział HR? Realizacja celów strategicznych

Bardziej szczegółowo

Program Najlepsi Pracodawcy w Polsce w liczbach

Program Najlepsi Pracodawcy w Polsce w liczbach Program Najlepsi Pracodawcy w Polsce w liczbach 10 lat doświadczenia w Polsce (i ponad 20) na świecie w prowadzeniu badań zaangażowania Największa baza danych porównawczych: 400 przebadanych organizacji

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT Idea Projektu. Czas trwania: 2 dni (14godz.) Rola menedżera IT jest kluczowa w każdej organizacji. To menedżer ma wpływ na kształtowanie

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23 Spis treści Wstęp 17 O Autorach 23 Część I. Pracownicy jako kapitał 27 1. Istota i struktura kapitału ludzkiego 29 1.1. Charakterystyka kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego 29 1.2,

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie I warsztat Zarządzanie zorientowane na rezultat AKADEMIA START UP MANAGER Projekt Akademia Start Up Manager, czyli wszystko czego potrzebujesz, aby skutecznie i profesjonalnie działać jako początkujący

Bardziej szczegółowo

Dentsu Aegis Network Polska

Dentsu Aegis Network Polska Przywództwo w zmianie czy może zmiana w sposobie przewodzenia? Dentsu Aegis Network Polska WIOSENNA KONFERENCJA HAY GROUP Warszawa, 13 marzec 2014 AGENDA 1. Krótkie wprowadzenie do świata polskich mediów

Bardziej szczegółowo

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI J A K O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć P R A C Y Z E S P O Ł O W E J WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Konferencja: Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw Warszawa, 25.09.2013 KIM JESTEŚMY Jedną

Bardziej szczegółowo

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching I. Coaching 1 1. Czym jest coaching? COACHING - to rozwój jednostki bądź organizacji poprzez: 1. wzmocnienie posiadanych umiejętności, 2. wytyczanie ambitnych celów oraz 3. efektywną realizację wytyczonych

Bardziej szczegółowo

4Value Business Consulting. - doświadczenia i kierunki

4Value Business Consulting. - doświadczenia i kierunki 4Value Business Consulting - doświadczenia i kierunki Doświadczenie 4VALUE Consulting Szkolenia Badania Rozwój personelu Gdzie jesteśmy? Gdzie jest konkurencja? Gdzie chcemy być? Jak to zrobimy? CONSULTING

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich.

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Każdy dzień szkolenia będzie oparty na doskonaleniu konkretnej kompetencji niezbędnej na stanowisku menedżerskim.

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Jak menedżer funkcjonuje w firmie kompleksowa informacja zwrotna Oferta usługi dla menedżerów Badanie opinii o kompetencjach menedżerów a rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA OTWARTEGO

OFERTA SZKOLENIA OTWARTEGO OFERTA SZKOLENIA OTWARTEGO Akademia Menedżera Athlon - Cykl szkoleniowy: 4 x 2 dni Przywództwo i motywacja Wiedza i komunikacja Zarządzanie biznesem Athlon Management Zarządzanie emocjami Budowanie biznesu

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo,

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo, Szanowni Paostwo, przedstawiamy harmonogram szkoleo otwartych oraz coachingu dla firm, administracji publicznej oraz osób prywatnych. Cechuje nas otwartośd, elastycznośd i indywidualne podejście do każdego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU To cykl szkoleń podnoszących kompetencje menadżerskie zaprojektowany dla kierowników, menadżerów i dyrektorów, którzy mają ochotę rozwijać swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex ŻYCIORYS ZAWODOWY 1. Nazwisko: Wardzała 2. Imię: Katarzyna 3. Wykształcenie: wyższe Instytucja Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok) Wydział Finansów i Zarządzania w y, kierunek Zarządzanie 2015

Bardziej szczegółowo

Jak żyć wartościami w rozwijającej się organizacjiwdrożenie. Grupa Raben

Jak żyć wartościami w rozwijającej się organizacjiwdrożenie. Grupa Raben Jak żyć wartościami w rozwijającej się organizacjiwdrożenie wartości w Grupie Raben Alina Dembińska Grupa Raben Krzysztof Pimpicki 4 Results Czym zajmuje się Grupa Raben? Grupa Raben Doświadczenie - 75

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

W POSZUKIWANIU KLUCZOWEGO ZASOBU ZARZĄDZANIE TALENTAMI W POLSKICH FIRMACH. RAPORT.

W POSZUKIWANIU KLUCZOWEGO ZASOBU ZARZĄDZANIE TALENTAMI W POLSKICH FIRMACH. RAPORT. W POSZUKIWANIU KLUCZOWEGO ZASOBU ZARZĄDZANIE TALENTAMI W POLSKICH FIRMACH. RAPORT. 0 PODSUMOWANIE Na przełomie grudnia i stycznia 203 roku przeprowadziliśmy badanie wśród średnich i dużych polskich firm,

Bardziej szczegółowo

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl PREZENTACJA Slajd podsumowania FIRMY Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl Nasza misja Naszą misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

POTĘGUJEMY BIZNES. strategie marketingowe. www.rubikom.pl

POTĘGUJEMY BIZNES. strategie marketingowe. www.rubikom.pl POTĘGUJEMY BIZNES ) ) strategie marketingowe warsztaty i treningi konsultacje stategiczne Właśnie upływa 10 rok naszej działalności, choć Zarządzający Rubikom Strategy Consultants mają za sobą ponad 15

Bardziej szczegółowo

BADANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ MOTIVATION CHECK POINT AUDIT (MCPA)

BADANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ MOTIVATION CHECK POINT AUDIT (MCPA) BADANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ MOTIVATION CHECK POINT AUDIT (MCPA) WILDMARKET szkolenia i coaching Szkolenia Coaching Doradztwo Outplacement Rekrutacja i selekcja Badanie potrzeb szkoleniowych Programy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM W FIRMACH stały dostęp do kluczowych kompetencji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

OCENA 360. Diagnoza kompetencji zawodowych. Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013

OCENA 360. Diagnoza kompetencji zawodowych. Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013 OCENA 360 Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl www.considero.pl Warszawa luty 2013 Diagnoza kompetencji zawodowych czym jest ocena 360 Ocena 360 to metoda uzyskiwania informacji o pracowniku

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Skuteczny Menedżer

ŚCIEŻKA: Skuteczny Menedżer ŚCIEŻKA: Skuteczny Menedżer Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kierownikom, menedżerom wszystkich szczebli Osobom przygotowywanym do

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 Adresaci szkolenia Budowanie Modeli Kompetencji Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Young Digital Planet S.A.

Young Digital Planet S.A. Innowacyjne metody kształcenia menedżerów Young Digital Planet S.A. 2008/10/22 Szkolenia jutra Powinny być nastawione na zwiększenie elastyczności i efektywności organizacji oraz jej członków kształtować

Bardziej szczegółowo

HR tworzy biznes Great place to work = great place to buy! Katarzyna Świątkowska-Kamińska

HR tworzy biznes Great place to work = great place to buy! Katarzyna Świątkowska-Kamińska HR tworzy biznes Great place to work = great place to buy! Katarzyna Świątkowska-Kamińska O Travelplanet.pl SA Największy multiagent turystyczny w Polsce Średnioroczne zatrudnienie ok. 200 FTE Rozproszona

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: COACHING W ORGANIZACJI Wdrażanie i zwiększanie efektywności coachingu w biznesie. Informator dla Uczestnika " Stwarzamy

Bardziej szczegółowo

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Scandic**** 10-11 grudzień 2015r., Zakopane - Wydarzenie specjalne 28-29 styczeń 2016r.,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa. Doradztwo HR. Doradztwo Sprzedaż

Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa. Doradztwo HR. Doradztwo Sprzedaż PREZENTACJA FIRMY Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa Doradztwo HR Doradztwo Sprzedaż Szkolenia i Warsztaty Coaching ICC Referencje

Bardziej szczegółowo

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym skierowanym do dyrektorów personalnych, menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą rozwijać

Bardziej szczegółowo

Kurs HR Business Partner

Kurs HR Business Partner Kurs HR Business Partner Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/08/7543/887 Cena netto 4 900,00 zł Cena brutto 6 027,00 zł Cena netto za godzinę 87,50 zł Cena brutto za godzinę 107,63 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Programrozwojukompetencjimenedżerskich wobszarzezarządzanialudźmi-opartyometodologięsuccessskills. Opisprogramu. Menedżer Sukcesu

Programrozwojukompetencjimenedżerskich wobszarzezarządzanialudźmi-opartyometodologięsuccessskills. Opisprogramu. Menedżer Sukcesu Menedżer Sukcesu Programrozwojukompetencjimenedżerskich wobszarzezarządzanialudźmi-opartyometodologięsuccessskills Programrozwoju SuccessSkills Opisprogramu MenedżerSukcesu Metodologia Opispodejściadorozwoju

Bardziej szczegółowo

CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI

CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI BARBARA KUBICKA - KLUCZNY Cross-coaching nowoczesne narzędzie rozwoju w organizacji Zarówno o coachingu indywidualnym jak i zespołowym powiedziano

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

Ewolucja czy rewolucja w HR Magdalena Kozłowska

Ewolucja czy rewolucja w HR Magdalena Kozłowska HR Ewolucja czy rewolucja w Magdalena Kozłowska made in Poland Historia HR przed 1989 po 1989 80% WIEDZA O CZŁOWIEKU "twardy" HR ADMINISTRACJA PERSONALNA I PŁACE ŚWIADCZENIA I WYNAGRODZENIA REKRUTACJA

Bardziej szczegółowo

Trening ciała i umysłu. MOTYWACJa DO PRACY

Trening ciała i umysłu. MOTYWACJa DO PRACY Trening ciała i umysłu MOTYWACJa DO PRACY Sprawdź swoją satysfakcję Poniżej znajdziesz kilka stwierdzeń. Odpowiedz na nie szczerze. Czy zgadzasz się z którymś z nich? Które są dla Ciebie ważne? WAŻNE?

Bardziej szczegółowo

COACHING MENEDŻERSKI

COACHING MENEDŻERSKI COACHING MENEDŻERSKI Czy to odpowiednie szkolenie dla Was? Nasze szkolenie nie jest dla odpowiednie dla każdego. Wbrew temu, co mówi nam większość standardowych szkoleń sprzedażowych, bardzo trudno jest

Bardziej szczegółowo

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR Realizowanie naszej Strategii Personalnej Osiąganie naszych ambicji HR Wspieranie naszej firmy Utrwalanie naszych wartości Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników 2

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Jak motywować Cały dzień i w każdy dzień na sposób Toyoty. 2 luty 2012r. Mark Forkun

Jak motywować Cały dzień i w każdy dzień na sposób Toyoty. 2 luty 2012r. Mark Forkun Jak motywować Cały dzień i w każdy dzień na sposób Toyoty 2 luty 2012r. Mark Forkun Zmotywowany Samodzielny Rozwiązujący problemy Pokolenie dwulatków Najwięcej trudności przysporzyło wdrożenie 5s Największe

Bardziej szczegółowo

HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR

HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR Czy firma może istnieć bez działu HR? - wyniki badania HR Index www.hrindex.pl Odkryjmy karty! Jakie rozwiązania HR realnie dominują na rynku pracy? HR

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY

pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY Warszawa 2007 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 Część I ISTOTA PROBLEMY DETERMINANTY Rozdział I Andrzej Woźniakowski KONCEPCJA HIGH

Bardziej szczegółowo

Efektywność procesów HR. Dlaczego warto oraz jak należy je badać?

Efektywność procesów HR. Dlaczego warto oraz jak należy je badać? Efektywność procesów HR Dlaczego warto oraz jak należy je badać? HRD Cluster Po co? Co robimy? Plany Kto jest w Klastrze? Gdynia ForFutureH Hrtec Pomorski Park Naukowo Technologiczny Wrocław WSB LMI CS

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ I PROCESÓW ROZWOJOWYCH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w administracji publicznej - doświadczenia zagraniczne

Nowe trendy w administracji publicznej - doświadczenia zagraniczne Nowe trendy w administracji publicznej - doświadczenia zagraniczne Wojciech Zieliński Zastępca Dyrektora Departamentu Służby Cywilnej KPRM Dzień Otwarty Służby Cywilnej, 26 października 2012 r. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3

The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3 The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3 Chcesz podnieść swoją konkurencyjność i wyróżnić się na rynku? Certyfikat D3 368 C 355 C C-0 M-0 Y-0 K-60 368 C 355 C PANTON 424 C 292 C 285 C K-100

Bardziej szczegółowo

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw 1. Cel i opis programu mentoringowego Mentoring to partnerska relacja między mentorem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera

Bardziej szczegółowo

Nowo zatrudnieni pracownicy

Nowo zatrudnieni pracownicy Nowo zatrudnieni pracownicy jak skutecznie zarządzać i zwiększać ich zaangażowanie projekt badawczo doradczy NASZE DOŚWIADCZENIE Jako pierwsza firma szkoleniowa w Polsce rozpoczęliśmy promowanie idei Brygadzista

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA HUMAN PERFORMACE IMPROVEMENT Strona 1 Human Performance Improvement Jak rozwijać organizację podnosząc efektywność pracowników? OPIS SZKOLENIA Human Performance Improvemant (HPI) to koncepcja

Bardziej szczegółowo

Projektant strategii sprzedaży

Projektant strategii sprzedaży Projektant strategii sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/02/8910/8928 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 142,22 Usługa

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Akademia Zarządzania Publicznego. Program Akademii Zarządzania Publicznego

Akademia Zarządzania Publicznego. Program Akademii Zarządzania Publicznego Akademia Zarządzania Publicznego dla kadry kierowniczej Archiwów Państwowych Celem Akademii jest doskonalenie umiejętności kierowniczych jej uczestników, a tym samym rozwój ich organizacji. Do celów szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Consulting. Sourcing. Communication PEOPLE CENTER

Consulting. Sourcing. Communication PEOPLE CENTER Consulting Sourcing Communication PEOPLE CENTER PEOPLE CENTER NASZA Misja Misją People Center jest indywidualne i partnerskie podejście do każdego klienta i świadczenie usług na najwyższym poziomie. Gwarantujemy,

Bardziej szczegółowo

adekwatne " dostarczając usługi " i prostota rozwiązań. Wierzymy, " poczucie bezpieczeństwa " otaczamy pełną opieką, " do potrzeb.

adekwatne  dostarczając usługi  i prostota rozwiązań. Wierzymy,  poczucie bezpieczeństwa  otaczamy pełną opieką,  do potrzeb. oferta Wierzymy, " że w biznesie najważniejsze jest " poczucie bezpieczeństwa " i prostota rozwiązań. Naszych Klientów" otaczamy pełną opieką, " dostarczając usługi " adekwatne " do potrzeb." Gramy zawsze

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających zespołami pracowników. Program jest dedykowany osobom kierującym działami wykonującymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SYSTEMOWE

ZARZĄDZANIE SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE SYSTEMOWE Zarządzanie czyli zarządzanie oparte na wykorzystaniu zasad Myślenia go jest niewątpliwie wymagającym sposobem zarządzania organizacją, a w szczególności prowadzenia działu sprzedaży

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.: 790 300 575 Agenda Od czego zależy efektywność organizacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE. PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE. PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki SZKOLENIA WEWNĘTRZNE PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ NA ROZWÓJ I POD- NIESIENIE POZIOMU DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI. Stawiamy na kompetencje,

Bardziej szczegółowo