Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2"

Transkrypt

1 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Październik 2012 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 1 / 43

2 Spis treści 1. O systemie RWD Przygotowanie środowiska pracy Uzyskanie certyfikatu SSL oraz hasła Zastrzeżenie certyfikatu SSL Wybór przeglądarki internetowej Instalacja certyfikatu SSL w przeglądarce Internet Explorer Instalacja certyfikatu SSL w przeglądarce Chrome Instalacja certyfikatu SSL w przeglądarce Mozilla Firefox Rozpoczęcie pracy z systemem RWD Wskazanie certyfikatu użytkownika Weryfikacja poprawności połączenia SSL Interfejs programu Zakładka Wnioski Zakładka Wnioski terminy Zakładka Administracja Zakładka Raporty Operacje na wnioskach i decyzjach Listowanie wniosków i decyzji Dodawanie nowego wniosku Edycja istniejącego wniosku Dodawanie i edycja decyzji Dodatkowe pola dla UW/D oraz GUNB Przeglądanie oraz wydruk wniosków i decyzji Eksport listy wniosków do Excela Generowanie raportów Konto użytkownika Zmiana hasła dostępu do systemu Cykliczna zmiana hasła Odzyskiwanie zapomnianego hasła Poziomy uprawnień Wylogowanie z systemu O systemie RWD-2 Jednym z zadań Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego jest kontrola terminów wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzje wydają urzędy wojewódzkie i ich delegatury. Obecnie urzędy i delegatury przekazują oddzielnie listy wniosków o pozwolenie na budowę i listy wydanych decyzji o pozwoleniu. Te listy przekazywane są w formie papierowej. Taki sposób niezwykle utrudnia kontrolę terminowości wydawania decyzji, bo trzeba porównywać dwie papierowe listy, wyszukując pasujące do siebie wnioski i decyzje. Celem systemu RWD-2 jest umożliwienie rejestrowania wniosków i decyzji w centralnej bazie danych, w GUNB, za pośrednictwem formularzy www oraz ułatwienie kontrolowania terminów wydawanych decyzji. System pracuje z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Baza danych będzie zasilana tylko przez formularze WWW, używane przez pracowników starostw powiatowych, urzędów wojewódzkich i delegatur oraz GUNB. Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 2 / 43

3 2. Przygotowanie środowiska pracy Przed przystąpieniem do pracy należy przygotować środowisko na komputerze użytkownika. Z uwagi na to, iż system pracuje na zbiorach danych osobowych, konieczne jest zadbanie o spełnienie na stanowisku komputerowym wymagań wynikających z obowiązujących aktów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych. Komputer powinien być zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych, oprogramowanie na komputerze powinno być zaktualizowane, a w systemie operacyjnym powinny funkcjonować aktualne zabezpieczenia antywirusowe. W trakcie eksploatacji programu należy dbać o stałe aktualizacje systemu operacyjnego oraz zabezpieczeń i programów antywirusowych. Komputer, na którym użytkowany będzie system musi posiadać szerokopasmowy dostęp do Internetu Uzyskanie certyfikatu SSL oraz hasła Połączenie z systemem jest przesyłane szyfrowanym kanałem SSL. W trakcie ustanawiania połączenia następuje weryfikacja certyfikatu SSL po stronie przeglądarki użytkownika i dlatego ustanowienie połączenia będzie możliwe tylko jeśli użytkownik posiada zainstalowane w przeglądarce poprawne i aktualne certyfikaty SSL. W razie problemów z instalacją certyfikatów SSL, należy skorzystać z pomocy obsługi informatycznej. Certyfikat SSL wraz z hasłem do certyfikatu zostanie przekazany przez administratora systemu RWD-2 według poniższego schematu: Dla użytkowników Starostw Powiatowych certyfikaty wydaje administrator w nadrzędnym Urzędzie Wojewódzkim Dla użytkowników Urzędów Wojewódzkich certyfikaty wydaje administrator w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego Certyfikat SSL jest używany imiennie i może być wykorzystywany tylko przez użytkownika, dla którego został wystawiony. Należy zapamiętać hasło do certyfikatu. Hasła tego nie należy zapisywać razem z plikami certyfikatów i unikać zapisywania na komputerze. Hasło to nie może zostać zmienione, a w razie jego zagubienia i potrzeby ponownej instalacji certyfikatu (np. po reinstalacji systemu operacyjnego) konieczne będzie zastosowanie procedury zastrzeżenia certyfikatu SSL. Hasło do certyfikatu SSL nie jest potrzebne w codziennej pracy przyda się podczas konieczności ponownej instalacji certyfikatu SSL. Otrzymany certyfikat jest plikiem skompresowanym ZIP, który należy rozpakować. W systemie Windows można tego dokonać klikając prawym klawiszem myszy i używając opcji Wyodrębnij. Należy zapamiętać, w którym miejscu na dysku zostaną zapisane pliki z rozpakowanego archiwum ZIP. Po rozpakowaniu (wyodrębnieniu) archiwum ZIP z certyfikatami, powstaną dwa pliki: plik cacert.pem certyfikat repozytorium plik z rozszerzeniem.p12 indywidualny certyfikat użytkownika Należy zadbać o bezpieczne przechowywanie otrzymanej paczki ZIP oraz wyodrębnionych plików z certyfikatami. Pliki te nie mogą otrzymać użytkownicy niepowołani, a w razie prawdopodobieństwa wystąpienia takiej sytuacji należy postępować zgodnie z opisaną w następnym kroku procedurą zastrzeżenia certyfikatu SSL. Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 3 / 43

4 2.2. Zastrzeżenie certyfikatu SSL Procedurę zastrzeżenia certyfikatu SSL należy zastosować, jeżeli zaistniały okoliczności uprawdopodobniające, że certyfikat SSL lub hasło do niego mogły trafić do osób nieupoważnionych. Procedurę należy zastosować w szczególności w następujących przypadkach: Utraty upoważnienia do obsługi systemu przez osobę, dla której wystawiony został certyfikat SSL Przekopiowania certyfikatu SSL lub hasła na nośnik zewnętrzny poza komputerem użytkownika, jeżeli nie zachowano odpowiednich środków bezpieczeństwa. Zaginięcia lub kradzieży nośnika zewnętrznego (płyta CD, pendrive) z certyfikatem SSL. Zauważenia efektów działania wirusów, robaków internetowych lub innych zagrożeń na komputerze, na którym zainstalowany lub przechowywany był certyfikat SSL. Udostępnienia certyfikatu SSL w sieci ogólnodostępnej (choćby przypadkowego) Zaginięcia lub kradzieży służbowego komputera lub laptopa. Jeśli z innych przyczyn nie wiadomo kto aktualnie może być w posiadaniu pliku certyfikatu Jeśli istnieje ryzyko, że certyfikat SSL może być używany przez osoby nieupoważnione, należy niezwłocznie skontaktować się z odpowiednim administratorem systemu: użytkownicy Starostw Powiatowych kontaktują się z administratorem systemu RWD-2 w Urzędzie Wojewódzkim pozostali użytkownicy kontaktują się z administratorem systemu w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego Administrator dokona zastrzeżenia certyfikatu, co uniemożliwi korzystanie z niego przy połączeniu z systemem RWD- 2. W jego miejsce wygeneruje nowy certyfikat wraz z nowym hasłem zgodnie z procedurą z punktu Wybór przeglądarki internetowej Do korzystania z systemu RWD-2 wymagana jest nowa wersja jednej z poniższych przeglądarek internetowych: Chrome lub Chromium Mozilla Firefox Opera Microsoft Internet Explorer W chwili opracowywania niniejszego dokumentu zalecaną przeglądarką jest przeglądarka Chrome lub jej alternatywna wersja Chromium, ponieważ działa ona najszybciej i jest uznawana za bezpieczną (należy jednak dbać o stałą aktualizację do najnowszych wersji). System RWD-2 poprawnie działa na przeglądarce Microsoft Internet Explorer w wersjach z ostatnich trzech lat, jednakże nie zalecamy wykorzystywania tej przeglądarki. Przeglądarka ta działa dość wolno, co może wpływać na komfort pracy z systemem RWD-2. W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer, zalecamy odinstalowanie zbędnych rozszerzeń, dodatkowych pasków narzędziowych itp., które dodatkowo spowalniają pracę tej przeglądarki. Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 4 / 43

5 2.4. Instalacja certyfikatu SSL w przeglądarce Internet Explorer Jeśli posiadasz certyfikat SSL uzyskany zgodnie z punktem 2.1 niniejszej instrukcji, możesz przystąpić do ich instalacji w przeglądarce. Poniżej znajduje się szczegółowa procedura instalacji certyfikatu w oparciu o przeglądarkę Internet Explorer w wersji Kliknij w ikonę zębatki w prawym górnym rogu, a następnie wybierz z menu kontekstowego pozycję Opcje internetowe (w starszych wersjach IE opcja ta jest dostępna w menu Narzędzia). 2. W oknie Opcje internetowe wybierz zakładkę Zawartość i kliknij w przycisk Certyfikaty. Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 5 / 43

6 3. W nowym oknie dialogowym wybierz zakładkę Zaufane główne urzędy certyfikacji, a następnie kliknij przycisk Importuj. Uwaga: Kroki 3 do 9 można pominąć, jeśli w przeszłości w tej przeglądarce korzystano już z systemów RWD-2, RKO-2 lub RKB-2, gdyż korzystają one z tego samego urzędu certyfikacji. 4. Pojawi się Kreator importu certyfikatów. Kliknij przycisk Dalej. Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 6 / 43

7 5. W kolejnym kroku należy dokonać wyboru pliku certyfikatu repozytorium. W tym celu kliknij przycisk Przeglądaj. 6. W oknie wyboru pliku należy wybrać w katalog na dysku, w którym uprzednio zapisane zostały pliki certyfikatów. Pomocna będzie zmiana trybu wyświetlania plików na Wszystkie pliki (*.*) w prawym dolnym rogu okna dialogowego. Proszę wybrać plik cacert.pem. Po dokonaniu wyboru kliknij Dalej, aby przejść do następnego kroku formularza. Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 7 / 43

8 7. W kolejnym kroku zaznacz opcję Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie i wybierz opcję Zaufane główne urzędy certyfikacji. 8. Na ostatniej karcie kreatora sprawdź poprawność wcześniejszych wyborów i kliknij Zakończ. Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 8 / 43

9 9. Jeśli wszystko poszło pomyślnie, otrzymasz informację o pomyślnym zakończeniu importu certyfikatu urzędu. 10. Przejdź na zakładkę Osobisty i kliknij przycisk Importuj. Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 9 / 43

10 11. Import certyfikatu osobistego przebiega podobnie do certyfikatu urzędu. Na drugiej karcie formularza należy wybrać opcję Przeglądaj. 12. W oknie wyboru pliku należy wskazać plik o rozszerzeniu p12, odpowiadający nazwie użytkownika, który będzie korzystać z systemu. Plik ten posiada typ opisany jako Wymiana informacji osobistych. Uwaga: Kolejne wersje certyfikatów różnią się wersją zapisaną na końcu nazwy pliku. Należy zwrócić uwagę, aby importować ten certyfikat, który został uzyskany od administratora systemu. Inne wersje certyfikatów (starsze lub nowsze) mogą być nieaktywne. Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 10 / 43

11 13. Po przejściu do kolejnej zakładki kreatora, należy wpisać nazwę do klucza prywatnego. Hasło to otrzymali Państwo od administratora systemu. Uwaga: Nie należy przechowywać hasła do certyfikatu na dysku komputera wraz z certyfikatem, który zabezpiecza. Nie należy zaznaczać opcji Oznacz ten klucz jako eksportowalny. Opcja ta zmniejsza bezpieczeństwo certyfikatu. 14. Po przejściu Dalej należy wskazać magazyn certyfikatów jako Osobisty. Po przejściu Dalej i pomyślnym zakończeniu pracy z kreatorem, proces importu certyfikatu zostanie zakończony. Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 11 / 43

12 2.5. Instalacja certyfikatu SSL w przeglądarce Chrome Jeśli posiadasz certyfikat SSL uzyskany zgodnie z punktem 2.1 niniejszej instrukcji, możesz przystąpić do ich instalacji w przeglądarce. Poniżej znajduje się szczegółowa procedura instalacji certyfikatu w oparciu o przeglądarkę Chrome w wersji Kliknij w ikonę menu narzędziowego w prawym górnym rogu przeglądarki, a następnie wybierz opcję Ustawienia. 2. Z lewego menu wybierz pozycję Ustawienia, a następnie wybierz opcję Zarządzaj certyfikatami. 3. Postępuj zgodnie z krokami 3 do 14 opisanymi w rozdziale 2.4 (Instalacja certyfikatu SSL w przeglądarce Internet Explorer). Obie przeglądarki korzystają z tego samego mechanizmu zarządzania certyfikatami. Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 12 / 43

13 2.6. Instalacja certyfikatu SSL w przeglądarce Mozilla Firefox Jeśli posiadasz certyfikat SSL uzyskany zgodnie z punktem 2.1 niniejszej instrukcji, możesz przystąpić do ich instalacji w przeglądarce. Poniżej znajduje się szczegółowa procedura instalacji certyfikatu w oparciu o przeglądarkę Firefox w wersji Kliknij przycisk Firefox w lewym górnym rogu, aby otworzyć menu główne. Wybierz w nim pozycję Opcje. 2. Z górnego menu wybierz opcję Zaawansowane, a następnie zakładkę Szyfrowanie. Kliknij w przycisk Wyświetl certyfikaty. Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 13 / 43

14 3. W nowym oknie dialogowym przejdź do zakładki Organy certyfikacji, a następnie kliknij przycisk Importuj. 4. W oknie wyboru pliku należy wybrać w katalog na dysku, w którym uprzednio zapisane zostały pliki certyfikatów. Proszę wybrać plik cacert.pem. Po dokonaniu wyboru kliknij Otwórz. Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 14 / 43

15 5. Po wybraniu pliku zostaniesz zapytany o poziom zaufania dla instalowanego certyfikatu organu certyfikacji. Zaznacz opcję Zaufaj temu CA przy identyfikacji witryn internetowych i kliknij OK. 6. Jeśli certyfikat organu certyfikacji został zainstalowany poprawnie, przejdź do zakładki Użytkownik, a następnie kliknij w przycisk Importuj. Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 15 / 43

16 7. W oknie wyboru pliku należy wskazać plik o rozszerzeniu p12, odpowiadający nazwie użytkownika, który będzie korzystać z systemu. Plik ten posiada typ opisany jako Wymiana informacji osobistych. Uwaga: Kolejne wersje certyfikatów różnią się wersją zapisaną na końcu nazwy pliku. Należy zwrócić uwagę, aby importować ten certyfikat, który został uzyskany od administratora systemu. Inne wersje certyfikatów (starsze lub nowsze) mogą być nieaktywne. 8. Po wybraniu pliku zostaniesz poproszony o podanie hasła do certyfikatu. Hasło zostało przekazane przez administratora systemu RWD-2. Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 16 / 43

17 9. Po wykonaniu tych czynności wyświetlony zostanie komunikat o pomyślnym zakończeniu procesu instalacji certyfikatu. Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 17 / 43

18 3. Rozpoczęcie pracy z systemem RWD-2 Do systemu RWD-2 można zalogować się przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej, o ile wykonane zostały czynności przygotowawcze opisane w rozdziale 2. Aby połączyć się z systemem należy wpisać w przeglądarce internetowej następujący adres strony: https://rwd2.gunb.gov.pl/ 3.1. Wskazanie certyfikatu użytkownika Każdorazowo po uruchomieniu przeglądarki internetowej i pierwszym wejściu do systemu RWD-2, przeglądarka zapyta o to jaki certyfikat SSL powinna zastosować dla tego połączenia. Wybór ten jest szczególnie istotny, jeśli w danej przeglądarce na komputerze zainstalowanych jest kilka certyfikatów. Okno wskazania certyfikatu jest zależne od używanej przeglądarki internetowej oraz jej wersji. Poniżej kilka przykładów: Widok wyboru certyfikatu w przeglądarce Internet Explorer. Widok wyboru certyfikatu w przeglądarce Mozilla Firefox. Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 18 / 43

19 Widok wyboru certyfikatu w przeglądarce Chrome. Jeśli w przeglądarce pokazał się certyfikat dla poprawnego użytkownika, należy kliknąć OK. W przeciwnym razie należy wybrać z listy rozwijalnej inny certyfikat spośród zainstalowanych. Jeśli na liście zainstalowanych certyfikatów nie ma certyfikatu odpowiedniego użytkownika, należy upewnić się, że zostały poprawnie wykonane czynności instalacji certyfikatu przedstawione w rozdziale 2. Uwaga: System bezpieczeństwa nie pozwoli na wykorzystanie błędnego certyfikatu (np. nieaktualnego albo należącego do innego użytkownika) przy zalogowaniu się do systemu RWD-2. Uwaga: Przeglądarka pamięta wybór certyfikatu. Jeśli wybrany został niepoprawny certyfikat SSL, konieczne może być zamknięcie przeglądarki (wraz z wszystkimi jej oknami) i otwarcie ponownie. Dopiero wówczas wyświetlone zostanie ponownie okno wyboru certyfikatu SSL Weryfikacja poprawności połączenia SSL Użytkownik logujący się do systemu zobowiązany jest każdorazowo do zweryfikowania poprawności szyfrowania połączenia. W tym celu należy wykonać dwie czynności: Weryfikacja certyfikatu SSL W trakcie wyboru certyfikat (czynność opisana w podrozdziale 3.1) należy zwrócić uwagę na poniższe elementy: Czy certyfikat jest wystawiony dla poprawnego użytkownika? Czy certyfikat jest wystawiony przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego? Czy certyfikat jest ważny? (data ważności). Należy także zwrócić uwagę, jeśli data ważności certyfikatu zmieniła się od ostatniego użycia programu należy wywczas sprawdzić dlaczego tak się stało (np. czy był wydawany nowy certyfikat). Uwaga: Podczas kontaktu z administratorem systemu RWD-2 możesz zostać poproszony o podanie numeru seryjnego (serial) używanego certyfikatu. Okno wyboru certyfikatu jest tym miejscem, które pozwala na odczytanie numeru seryjnego. W przeglądarce Mozilla Firefox jest on widoczny od razu, natomiast w pozostałych przeglądarkach należy wyświetlić szczegóły certyfikatu: przeglądarka Internet Explorerze opcja Kliknij tutaj, aby wyświetlić właściwości przeglądarka Chrome opcja Informacje o certyfikacie Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 19 / 43

20 Weryfikacja poprawności połączenia SSL Po wybraniu certyfikatu, ale przed zalogowaniem do systemu RWD-2 należy sprawdzić czy przeglądarka traktuje połączenie jako bezpieczne. Oznaczenie jest zależne od używanej przeglądarki internetowej: W programie Internet Explorer bezpieczne połączenie jest sygnalizowane ikoną kłódki po prawej stronie od adresu strony internetowej. Należy upewnić się czy wyświetlany jest właściwy adres internetowy ( https://rwd2.gunb.gov.pl/ ) oraz czy ikona kłódki jest obecna. Jeśli ikona kłódki nie jest widoczna lub pojawiają się inne komunikaty ostrzegawcze dotyczące połączenia to połączenie może nie być bezpieczne. W programie Mozilla Firefox bezpieczne połączenie jest sygnalizowane ikoną kłódki po lewej stronie od adresu strony internetowej. Należy upewnić się czy wyświetlany jest właściwy adres internetowy ( https://rwd2.gunb.gov.pl/ ) oraz czy ikona kłódki jest obecna. Jeśli ikona kłódki nie jest widoczna lub pojawiają się inne komunikaty ostrzegawcze dotyczące połączenia to połączenie może nie być bezpieczne. W programie Chrome lub Chromium bezpieczne połączenie jest sygnalizowane zieloną ikoną kłódki po lewej stronie od adresu strony internetowej. Należy upewnić się czy wyświetlany jest właściwy adres internetowy ( https://rwd2.gunb.gov.pl/ ) oraz czy ikona kłódki jest obecna. Jeśli ikona kłódki nie jest widoczna lub pojawiają się inne komunikaty ostrzegawcze dotyczące połączenia to połączenie może nie być bezpieczne. Uwaga: Jeśli istnieją powody, aby uznać, że połączenie nie jest bezpieczne (np. brak ikony kłódki, inne komunikaty ostrzegawcze), należy przerwać połączenie, zamknąć wszystkie okna przeglądarki i uruchomić przeglądarkę ponownie, po czym spróbować ponownie uruchomić system RWD-2. Jeżeli nadal połączenie nie jest bezpieczne, należy zaprzestać korzystania z systemu i skontaktować się z obsługą techniczną. Do systemu RWD-2 należy zalogować się tylko jeśli połączenie jest bezpieczne. Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 20 / 43

21 4. Interfejs programu Po zalogowaniu do programu zobaczysz interfejs podzielony na kilka kart Zakładka Wnioski 1. Lista wniosków stanowi podstawowy element karty Wnioski. W tym miejscu wyświetlane są wprowadzone do systemu wnioski wraz z podstawowymi informacjami na ich temat: Nr GUNB numer wniosku nadany automatycznie przez system RWD-2 w chwili wprowadzenia wniosku do systemu. Nr Urząd numer wniosku nadany przez urząd przyjmujący wniosek Typ skrócony opis typu inwestycji, której dotyczy wniosek Data złożenia (zwana również datą wniosku ) data złożenia wniosku Data dodania data dodania wniosku do systemu RWD-2, nadawana automatycznie w chwili wprowadzenia wniosku do systemu. Data decyzji data wydania decyzji Stan dokumentu krótko opisuje aktualny status wniosku Stan decyzji krótko opisuje aktualny status decyzji Inwestor nazwa inwestora Na dole listy wniosków znajduje się pasek stronicowania. Dowiesz się z niego ile dokumentów zostało odnalezionych dla aktualnie ustawionych filtrów, a także możesz przejść do kolejnej strony z wnioskami. Na pojedynczej stronie wyświetlana jest tylko określona ilość wniosków, aby wylistować kolejną porcję wniosków należy przejść do kolejnej podstrony. Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 21 / 43

22 Bezpośrednio przy pasku stronicowania dostępna jest także ikona służąca do odświeżenia listy wniosków (ponowne pobranie z serwera przy tych samych ustawieniach filtrów). Uwaga: Na liście wyświetlane są zawsze wnioski zgodnie z aktualnie ustawionymi filtrami (filtr regionu, filtr daty, panel filtrów). Jeśli nie umiesz znaleźć wniosku na liście, zwróć uwagę czy filtry są ustawione prawidłowo. 2. Filtr regionu drzewo folderów pozwala na zawężenie listy wniosków do określonego województwa. Funkcja ta jest zależna od poziomu uprawnień użytkownika: Starostwo Powiatowe użytkownik widzi jedynie własne województwo Urząd Wojewódzki użytkownik widzi jedynie własne województwo, ale może opcjonalnie filtrować dane według wniosków wprowadzonych do systemu tylko przez wszystkie inspektoraty powiatowe lub tylko przez inspektoraty wojewódzkie (wraz z delegaturami) Główny Urząd Nadzoru Budowlanego użytkownik widzi wszystkie województwa i może po nich filtrować, jak również może dla każdego województwa opcjonalnie filtrować dane według wniosków wprowadzonych do systemu tylko przez wszystkie inspektoraty powiatowe lub tylko inspektoraty wojewódzkie (wraz z delegaturami) Kliknięcie w folder Wszystkie powoduje usunięcie filtru regionu użytkownik będzie widział wnioski ze wszystkich województw, do których posiada uprawnienia. Uwaga: bezpośrednio po otwarciu programu wyświetlane są wnioski z bieżącego miesiąca. 3. Filtr daty drzewo folderów pozwala na zawężenie listy wniosków do określonego roku lub miesiąca w roku. Wyświetla listę lat począwszy od roku 2012 do roku bieżącego, a także poszczególne miesiące w każdym roku. Kliknięcie w nazwę roku ogranicza listę wniosków tylko do wniosku z tego roku, natomiast kliknięcie w nazwę miesiąca ogranicza listę wniosków do wybranego miesiąca. Kliknięcie w folder Wszystkie powoduje usunięcie filtra daty użytkownik będzie widział wnioski niezależnie od okresu. Kryterium filtrowania: Bezpośrednio nad drzewem dat znajduje się lista wybieralna, która pozwala na skonfigurowania sposobu filtrowania, tj: Data wniosku (zaznaczona domyślnie) powoduje, że ustawienie filtru daty odnosi się do daty złożenia wniosku według informacji podanych na karcie wniosku Data dodania powoduje, że ustawienie filtru daty odnosi się do daty dodania wniosku do systemu informatycznego (przydatne, jeśli chcesz odnaleźć np. rekordy wprowadzone do systemu w bieżącym miesiącu, nawet jeśli dotyczą one wniosków złożonych w urzędzie we wcześniejszym miesiącu) Data decyzji powoduje, że ustawienie filtru odnosi się do daty wydania decyzji, zgodnie z informacjami podanymi na karcie decyzji (przydatne, jeśli chcesz wyszukać wniosek, ale nie wiesz kiedy wniosek został złożony, ale wiesz kiedy została wydana decyzja do niego) 4. Menu narzędziowe w tym miejscu można wykonywać operacje na wnioskach i decyzjach, które zostaną opisane w dalszej części instrukcji. 5. Panel filtrów pozwala na wygodne zawężenie wyników wyświetlanej listy wniosków zgodnie z wprowadzonymi kryteriami. W tym miejscu zgromadzono najczęściej wyszukiwane dane: Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 22 / 43

23 Numer wniosku pozwala na wyszukanie po numerze wniosku. Jest to pole uniwersalne wyszukuje jednocześnie po numerze urzędowym wniosku, jak i numerze GUNB (numer nadany przez system). Pole filtru jest polem tekstowym można wprowadzić dowolny ciąg znaków. W efekcie zostaną odnalezione wszystkie wnioski, które w swoim numerze zawierają podany ciąg znaków. Uwaga: Wystarczy podanie jedynie fragmentu numeru. Przykładowo, numer GUNB jak również numery wniosków w większości urzędów posiadają stały schemat numeracji w takim przypadku dla szybkiego wyszukania wniosku wystarczy podanie zmieniającej się, charakterystycznej części numeru. Numer decyzji pozwala na wyszukanie po numerze decyzji. Jest to pole uniwersalne wyszukuje jednocześnie po numerze urzędowym decyzji, jak i numerze GUNB (numer nadany przez system). Pole filtru jest polem tekstowym można wprowadzić dowolny ciąg znaków. W efekcie zostaną odnalezione wszystkie wnioski, które w swoim numerze zawierają podany ciąg znaków. Uwaga: Wystarczy podanie jedynie fragmentu numeru, analogicznie do mechanizmu opisanego dla filtrowania po numerze wniosku. Decyzja filtrowanie po statusie decyzji. Jest to lista wybieralna zamknięta z dostępnymi następującymi opcjami: Dowolna (wszystkie wnioski, włącznie z wnioskami, dla których nie wydano decyzji) Pozytywna Negatywna Umarzająca Jednostka filtrowanie według nazwy jednostki, która wprowadziła wniosek do systemu (do której wniosek został złożony). Jest to lista wybieralna z podpowiedzią. Możesz wybrać jednostkę z listy wybieralnej lub też wprowadzić kilka kolejnych znaków z nazwy jednostki (minimum 4 znaki). W takim przypadku lista wybieralna zostanie automatycznie ograniczona do listy jednostek, które zawierają wpisane znaki w nazwie. W ten sposób możesz szybko wyszukać jednostkę wprowadzić kilka znaków z jej nazwy, a następnie wybrać jednostkę z listy podpowiedzi. Wyszukiwanie wpisanych znaków odbywa się po pełnej nazwie jednostki, jak również po miejscowości, w której jednostka się znajduje. Dlatego możesz wyszukiwać po nazwie tej miejscowości w formie mianownikowej lub celownikowej. Uwaga: Lista podpowiedzi jest ograniczona wyłącznie do zaznaczonego województwa. Jeśli chcesz wyszukać wnioski dla jednostki z innego województwa, w pierwszej kolejności zmień ustawienia filtru regionu. Typ inwestycji filtrowanie po typie inwestycji reprezentowanej w formie skróconej. Jest to lista wybieralna zamknięta. Czas na decyzję filtrowanie po czasie pozostałym na wydanie decyzji do wniosku. Pozwala na łatwe odnalezienie wniosków wymagających reakcji w określonym terminie. Jest to lista wybieralna zamknięta z następującymi opcjami: Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 23 / 43

24 Dowolny wyłącza filtrowanie po czasie decyzji; dopasowanie pasuje do każdego wniosku Przeterminowane wnioski, których czas na wydanie decyzji już minął Dziś wnioski, których czas na wydanie decyzji mija dzisiaj Jutro wnioski, których czas na wydanie decyzji mija jutro nn dni wnioski, których czas na wydanie decyzji mija w określonym terminie Decyzja wydana dotyczy decyzji, dla których decyzja już została wydana Inwestor - pozwala na wyszukanie po nazwie inwestora. Jest to pole uniwersalne wyszukuje jednocześnie po nazwie, imieniu oraz nazwisku. Pole filtru jest polem tekstowym można wprowadzić dowolny ciąg znaków. W efekcie zostaną odnalezione wszystkie wnioski, których nazwa, imię lub nazwisko zawierają wprowadzony ciąg znaków. Adres inwestora - pozwala na wyszukanie po adresie inwestora. Jest to pole uniwersalne wyszukuje jednocześnie po nazwie ulicy, nazwie miejscowości i kodzie pocztowym. Pole filtru jest polem tekstowym można wprowadzić dowolny ciąg znaków. W efekcie zostaną odnalezione wszystkie wnioski, dla których adres inwestora zawiera wprowadzony ciąg znaków. Adres obiektu - pozwala na wyszukanie po adresie obiektu, dla którego wniosek został złożony. Jest to pole uniwersalne wyszukuje jednocześnie po nazwie ulicy, nazwie miejscowości i kodzie pocztowym. Pole filtru jest polem tekstowym można wprowadzić dowolny ciąg znaków. W efekcie zostaną odnalezione wszystkie wnioski, dla których adres inwestora zawiera wprowadzony ciąg znaków Zakładka Wnioski terminy W zakładce tej prezentowana jest również lista wniosków, ale została ona zorganizowana pod kątem wyświetlenia na liście wniosków informacji związanych z ustawowymi terminami wydawania decyzji. Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 24 / 43

25 Lista wniosków w zakładce Wnioski terminy zawiera następujące kolumny: Jednostka informacja o jednostce, która wprowadziła wniosek do systemu RWD-2 Nr GUNB - numer wniosku nadany automatycznie przez system RWD-2 w chwili wprowadzenia wniosku do systemu. Data złożenia data złożenia wniosku Data decyzji data wydania decyzji Data dodania data dodania wniosku do systemu Liczba dni na decyzję ustawowa liczba dni na decyzję po uwzględnieniu sytuacji wynikającej z wprowadzonego wniosku Przekroczenie terminu liczba dni przekroczenia terminu Stan dokumentu krótko opisuje aktualny status wniosku Stan decyzji krótko opisuje aktualny status decyzji Pozostałe elementy interfejsu są analogiczne jak w zakładce Wnioski. W zakładce tej również można filtrować zgodnie z ustawieniami Filtru Regionu, Filtru Daty, a także kryteriów ustawionych w Panelu Filtrów. W zakładce dostępne jest także Menu narzędziowe, tak więc możesz z poziomu tej listy łatwo dodawać oraz edytować wnioski i decyzje (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami). Uwaga: Ustawienia filtrów w zakładkach Wnioski oraz Wnioski terminy są niezależne. Oznacza to, że możesz w tym samym czasie oglądać na obu zakładkach dwie listy różnych wniosków, określonych za pomocą różnych zestawów filtrów. Uwaga: Jeżeli ostatni dzień na wydanie decyzji zgodnie z przepisami prawa wypada w dzień wolny od pracy, a decyzja została wydana w dniu bezpośrednio następującym po wydaniu decyzji to system zaprezentuje mniejszą liczbę rzeczywistych dni jakie zajęło wydanie decyzji niż wynika to z kalendarza. Jest to zachowanie prawidłowe i wynika z faktu, że w takiej sytuacji nie nastąpiło przekroczenie terminu Zakładka Administracja Zakładka ta jest dostępna użytkowników i służy do zarządzania systemem Zakładka Raporty Zakładka Raporty jest dostępna dla użytkowników w Urzędach Wojewódzkich oraz w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest umożliwienie szybkiego generowania raportów na podstawie danych zebranych w systemie. Proces generowania raportów został szerszej opisany w dalszej części dokumentu. Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 25 / 43

26 5. Operacje na wnioskach i decyzjach W niniejszym rozdziale opisane zostaną procedury związane z tworzeniem, edycją oraz przeglądaniem wniosków. Poszczególne operacje mogą być w całości lub częściowo niedostępne, w zależności od przyznanych uprawnień dostępu do systemu Listowanie wniosków i decyzji Wnioski można wylistować, korzystając z elementów interfejsu programu opisanych w rozdziale 4. Dostępne w systemie wnioski wyświetlają się w zakładce Wnioski w ramach panelu Lista wniosków. Decyzje są ściśle powiązane z wnioskami, dlatego aby odnaleźć decyzję, należy odnaleźć na liście wniosek, którego dana decyzja dotyczy. Filtrowanie Filtrowanie odbywa się za pomocą narzędzi opisanych w rozdziale 4, tj.: Filtru regionu znajduje się w lewej górnej części ekranu Filtru daty znajduje się w lewej dolnej części ekranu Panelu filtrów znajduje się bezpośrednio nad listą wniosków Ustawienia wszystkich filtrów działają łącznie. Oznacza to, że wyświetlone zostaną na liście tylko te wnioski, które spełniają wszystkie ustawione w danej chwili filtry. Powyższa zasada obowiązuje także w ramach panelu filtrów. Można tam ustawić filtry różnego typu, ale wszystkie one będą funkcjonować łącznie. Po zmianie ustawienia filtru w Panelu filtrów, należy zaakceptować zmiany, aby lista wniosków się przeładowała z wykorzystaniem nowych ustawień filtrów. Jeśli filtr jest polem tekstowym to po zakończonej edycji ciągu znaków do wyszukania naciśnij w tym polu Enter. Jeśli filtr jest listą wybieralną to po prostu kliknij wybraną opcję. Możesz także zawsze kliknąć opcję Filtruj, która znajduje się nad Panelem filtrów po prawej stronie. Każdorazowe kliknięcie tego przycisku spowoduje przeładowanie listy filtrów i uwzględnienie najnowszych kryteriów wyszukiwania. Jeśli chcesz wyczyścić filtry, kliknij opcję Wyczyść filtry, która znajduje się nad Panelem filtrów po prawej stronie (obok przycisku Filtruj). Opcja ta spowoduje wykasowanie ustawień filtrów w Panelu filtrów. Opcja wyczyszczenia filtrów nie wpływa na ustawienia Filtru regionu ani Filtru daty. Sortowanie Kolejną opcją ułatwiającą odnalezienie i przeglądanie wniosków oraz decyzji jest możliwość sortowania wniosków wyświetlanych aktualnie na liście. Aby dokonać sortowania, kliknij jeden raz w nagłówek kolumny na liście wniosków, którą chcesz posortować. Np. aby posortować według numeru urzędowego wniosku, kliknij na nagłówek kolumny opisany jako Nr urząd. Jeśli kolumna nie była wcześniej posortowana to zostanie posortowana rosnąco. Jeśli kolumna jest już posortowana to ponowne kliknięcie zmieni kierunek sortowania. Domyślnie wnioski sortowane są według daty dodania wniosków do systemu w kierunku malejącym. Dlatego nowo dodany wniosek powinien standardowo pojawić się na samej górze listy, ułatwiając jego szybkie odnalezienie (o ile tylko ustawione filtry pozwalają na jego wyświetlenie). Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 26 / 43

27 5.2. Dodawanie nowego wniosku Aby dodać nowy wniosek, kliknij przycisk Nowy w Menu narzędziowym (nad panelem filtrów). Wyświetlone zostanie nowe okno dialogowe. W trakcie wprowadzania nowego wniosku jego treść nie jest nigdzie zapisywana. Zapisanie wniosku w bazie danych systemu RWD-2 nastąpi dopiero w momencie kliknięcia przycisku Zapisz. Należy pamiętać, że zamknięcie okna dialogowego przed zapisaniem danych spowoduje ich bezpowrotne utracenie. Okno dialogowe wprowadzania nowego wniosku podzielone jest na sekcje. Przejście pomiędzy poszczególnymi sekcjami formularza odbywa się poprzez kliknięcie tytułu nagłówka sekcji nastąpi wówczas rozwinięcie sekcji. Uwaga: Obowiązkowe pola formularza zaznaczone są na żółto. Niewypełnienie tych pól uniemożliwi wprowadzenie wniosku do systemu. Opis pól w formularzu wniosku: Poniżej dokonamy omówienia poszczególnych pól w systemie: A1: oznacza nazwę organu, który wprowadza wniosek do systemu A2: oznacza adres organu Pola A1 oraz A2 wypełniane są automatycznie przez system RWD-2. Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 27 / 43

28 B1: numer wniosku w systemie RWD-2 pole zostanie uzupełnione automatycznie po zapisaniu wniosku w systemie. B2: należy w tym miejscu podać urzędowy numer wprowadzanego wniosku B3: należy podać datę wpływu wniosku do urzędu B4: data dodania wniosku do systemu RWD-2 system automatycznie ustawia bieżącą datę Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 28 / 43

29 Jeżeli inwestor był wzywany do uzupełnienia braków formalnych, należy zaznaczyć w B5 opcję Tak, a następnie wypełnić daty wysłania wezwania (B6), a jeśli braki zostały uzupełnione to także datę uzupełnienia braków (B7). Pole B7 może pozostać tymczasowo puste. Na podstawie wprowadzonych dat system automatycznie wyliczy rzeczywistą liczbę dni pomiędzy nimi (pole B8), ale istnieje możliwość ręcznego skorygowania wyliczenia w razie zauważenia błędu systemu. Jeżeli inwestor wycofał wniosek to należy zaznaczyć pole B9, a następnie wprowadzić datę wycofania wniosku (B10). Po zapisaniu wniosku, jego status w systemie zostanie odpowiednio zmieniony. Jeżeli wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia, należy wypełnić pole B11. Jeżeli wniosek został przekazany zgodnie z właściwością, należy wypełnić pole B12. Wszelkie uwagi do wprowadzanego wniosku na etapie sekcji B można wprowadzić w polu B13. Dane inwestora: W przypadku osób fizycznych należy wypełnić nazwisko (C1) oraz imię (C2) inwestora W pozostałych przypadkach należy wypełnić nazwę inwestora (C3) System wymaga, aby wypełnione były pola C1 oraz C2, bądź pole C3. W kolejnej sekcji należy podać adres inwestora. Wymaganymi polami są: Kod pocztowy (C4), Miasto (C5), Województwo lub Państwo w przypadku inwestora zagranicznego (lista wybieralna w C6), ulicę (C7) oraz numer domu (C8). Pozostałe pola są opcjonalne. Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 29 / 43

30 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 30 / 43

31 Należy podać tekstowy opis rodzaju obiektu (D1), a także z listy rozwijalnej zamkniętej wybrać typ inwestycji (D2). Pola adresowe należy wypełnić zgodnie ze złożonym wnioskiem, przy czym z uwagi na różnorodność adresową obiektów, pola te nie są ściśle wymagane przez system. Walidacja wniosku Po zakończeniu wprowadzania informacji dotyczących wniosku, należy kliknąć przycisk Walidacja. Spowoduje to sprawdzenie poprawności wprowadzanych danych od strony informatycznej. Proszę pamiętać, że system nie dokonuje weryfikacji merytorycznej wprowadzanej informacji. Walidacja zwróci błąd, jeśli nie wypełniono wymaganego pola lub pole zostało wypełnione w sposób niewłaściwy. W takim przypadku wszystkie błędne pola zostaną podświetlone na czerwono, a obok pola umiejscowiona zostanie ikona wykrzyknika. Po najechaniu na tę ikonkę wyświetli się komunikat błędu. Ponadto dla ułatwienia system automatycznie otworzy sekcję, w której występuje pierwszy napotkany błąd. Klikając wielokrotnie przycisk Walidacja i dokonując poprawiana wskazywanych przez system pól, można w szybki sposób przemieszczać się po polach, które zostały wypełnione w sposób błędny. Walidacja nie powoduje zapisania wniosku w systemie. Jeśli Walidacja przebiegła pomyślnie, uaktywni się przycisk Zapisz. Kliknięcie w ten przycisk spowoduje przesłanie treści wniosku na serwer systemu RWD-2 w celu jego trwałego zapisania w bazie danych. W momencie przesyłania wniosku dokonywana jest ponowna walidacja. W rzadkich przypadkach system może zgłosić dodatkowy błąd do poprawienia, którego nie wykazała walidacja. Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 31 / 43

32 Jeśli zapisywanie dokumentu przebiegło poprawnie, okno wniosku zostanie zamknięte, a u góry ekranu pojawi się komunikat informujący, że operacja zakończyła się pomyślnie. Od tego momentu wniosek jest widoczny przez innych uprawnionych użytkowników systemu RWD Edycja istniejącego wniosku Aby edytować wniosek, należy w pierwszej kolejności odnaleźć ten wniosek na liście wniosków. Następnie należy wniosek na liście wniosków dwukrotnie kliknąć lub zaznaczyć pojedynczym kliknięciem i wybrać opcję Wniosek / Edycja w Menu narzędziowym. Edycja wniosku jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy użytkownik posiada przyznane odpowiednie uprawnienia do edycji. Jeśli nie posiadasz uprawnienia do edycji danego wniosku, po jego kliknięciu na liście wniosków nie pojawi się opcja edycji, a dwukrotne kliknięcie na wniosek spowoduje otwarcie wniosku jedynie w trybie podglądu. W typowych sytuacjach, użytkownik który utworzył wniosek w systemie RWD-2 posiada możliwość jego swobodnej edycji do końca dnia roboczego, w którym wniosek został dodany do systemu. Po tym czasie wniosek może edytować jedynie użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia. Opis uprawnień (tzw. role użytkowników) został umieszczony w rozdziale 7. Formularz nie różni się od formularza dodawania nowego wniosku, dlatego po opis poszczególnych pól odsyłamy do podrozdziału Dodawanie i edycja decyzji System nie rozróżnia dodawania od edycji decyzji. Dla każdego wniosku wprowadzonego do systemu zostaje automatycznie utworzony formularz decyzji, który zawiera wypełnione pola dotyczące wniosku i wymaga uzupełnienia w pozostałym zakresie. Każde dodanie nowej decyzji do wniosku jest w istocie edycją wstępnie przygotowanego przez system formularza decyzji. W celu edycji decyzji należy na liście wniosków odnaleźć wniosek, którego dotyczy dana decyzja. Następnie należy wniosek zaznaczyć pojedynczym kliknięciem i wybrać opcję Decyzja / Edycja w Menu narzędziowym. Otworzy się nowe okno dialogowe. Poniżej prezentujemy pola w formularzu edycji decyzji. Uwaga: Podobnie jak do edycji wniosków, tak również do edycji decyzji konieczne jest posiadanie uprawnień. Jeśli ich nie posiadasz, Twój dostęp do decyzji może być ograniczony wyłącznie do trybu podglądu wniosku bez możliwości modyfikacji jej zawartości. Opis pól w formularzu wniosku: W sekcji E widocznej zaraz po otwarciu oknia dialogowego edycji decyzji widoczne są informacje na temat organu, który wydał decyzję. E1: oznacza nazwę organu, który wprowadza wniosek do systemu E2: oznacza adres organu Pola E1 oraz E2 wypełniane są automatycznie przez system RWD-2. Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 32 / 43

33 Zawartość sekcji F jest wypełniona automatycznie przez system RWD-2 jako przeniesienie informacji wprowadzonych przez użytkownika w formularzu wniosku, dla którego wydawana jest decyzja. Sekcja F pozwala na szybkie podejrzenie najistotniejszych informacji dotyczących wniosku. Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 33 / 43

34 G1: numer decyzji w systemie RWD-2 pole zostanie uzupełnione automatycznie po zapisaniu wniosku w systemie. G2: należy w tym miejscu podać urzędowy numer wprowadzanej decyzji G3: należy podać datę wydania decyzji w urzędzie G4: należy podać status decyzji ( pozytywna / negatywna / umarzająca ) G5: w tym polu należy podać istotne uwagi dotyczące wydanej decyzji Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 34 / 43

35 Jeżeli inwestor był wzywany do uzupełnienia dokumentacji, należy zaznaczyć w H1 opcję Tak, a następnie wypełnić daty wysłania postanowienia (H2), a ponadto datę uzupełnienia dokuentacji (H3). Na podstawie wprowadzonych dat system automatycznie wyliczy rzeczywistą liczbę dni pomiędzy nimi (pole H4), ale istnieje możliwość ręcznego skorygowania wyliczenia w razie zauważenia błędu systemu. Jeżeli wniosek wymagał uzgodnień z konserwatorem, należy zaznaczyć w I1 opcję Tak, a następnie wypełnić daty wysłania dokumentów do konserwatora (I2), a ponadto datę otrzymania uzgodnień z konserwatorem (I3). Na podstawie wprowadzonych dat system automatycznie wyliczy rzeczywistą liczbę dni pomiędzy nimi (pole I4), ale istnieje możliwość ręcznego skorygowania wyliczenia w razie zauważenia błędu systemu. Analogiczne pola formularza występują dla sytuacji zawieszenia postępowania. Jeżeli nastąpiło zawieszenie postępowania, należy zaznaczyć w J1 opcję Tak, a następnie wypełnić datę zawieszenia postępowania (J2), a ponadto datę podjęcia postępowania po zawieszeniu (J3). Na podstawie wprowadzonych dat system automatycznie wyliczy rzeczywistą liczbę dni pomiędzy nimi (pole J4), ale istnieje możliwość ręcznego skorygowania wyliczenia w razie zauważenia błędu systemu. Jeżeli zaistniały inne przyczyny ustawowego wydłużenia terminu, należy skorzystać z opcji w ramach sekcji K, wypełniając pole K1 na Tak. Następnie należy w polu K2 wymienić przyczyny takiej sytuacji, a w polu K3 wpisać liczbę dni wydłużenia terminu. Pole K4 służy do wpisania dodatkowych uwag. Przed zapisaniem decyzji konieczna jest walidacja formularza. Mechanizm walidacji jest analogiczny do walidacji dla wniosków, opisanej w podrozdziale 5.2. Uwaga: Wpisane w formularz decyzji sytuacje wpływające na wydłużenie terminu podlegają weryfikacji. W systemie RWD-2 wyświetlane czasy wydania decyzji zostaną zaktualizowane dopiero po pozytywnym zweryfikowaniu informacji wprowadzonych w formularzu decyzji przez uprawnionego użytkownika systemu. Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 35 / 43

36 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 36 / 43

37 5.5. Dodatkowe pola dla UW/D oraz GUNB Użytkownicy z Urzędów Wojewódzkich oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, posiadający odpowiedni poziom uprawnień podczas edycji oraz przeglądania decyzji widzą dodatkową sekcję. W sekcji tej znajdują się informacje podsumowujące dotyczące terminów ustawowych wydania decyzji oraz faktycznej liczby dni. Ponadto pola L2 do L5 służą do akceptacji sytuacji wydłużenia terminów na podstawie danych wprowadzonych w formularzu decyzji przez organ podległy. Poszczególne sytuacje można zaakceptować lub nie (wybór z listy rozwijalnej), co wpłynie na wyliczenia terminów. Wyliczenie w polach L6 do L8 jest w momencie wypełniania formularza poglądowe. Właściwe przeliczenie terminów nastąpi po zapisaniu wniosku i będzie widoczne podczas ponownego otwarcia formularza decyzji Przeglądanie oraz wydruk wniosków i decyzji Jeżeli nie posiadasz uprawnień do edycji wniosku lub decyzji, ale masz uprawnienia do ich przeglądania to po zaznaczeniu wniosku na Liście wniosków będziesz mieć aktywną jedynie opcję Zobacz w Menu narzędziowym. Po kliknięciu w tę opcję okno dialogowe otworzy się w trybie tylko do odczytu. Tryb ten pozwala na zapoznanie się z treścią wniosku lub decyzji. Masz również możliwość wydrukowania najważniejszych informacji z wniosku lub decyzji. Służy do tego opcja Wydrukuj w Menu narzędziowym. Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 37 / 43

38 5.7. Eksport listy wniosków do Excela Program pozwala na łatwe wyeksportowanie listy wniosków wraz z podstawowymi informacjami na temat każdego z nich do systemu Excel. Służy do tego opcja Pobierz listę w Menu narzędziowym. Pobrana lista zawiera pozycje przefiltrowane zgodnie z aktualnymi ustawieniami Filtru regionu, Filtru daty oraz Panelu filtrów. Nie jest natomiast uwzględniana paginacja pobrane zostaną wszystkie wnioski spełniające kryterium, a nie tylko te wyświetlane w danym momencie na ekranie. Uwaga: Jeśli na pobranej liście w formacie Excel nie znajduje się poszukiwany wniosek, należy sprawdzić czy ustawienia filtrów nie wykluczają jego wyświetlenia. Uwaga: Jeżeli ilość wniosków do pobrania do formatu Excel jest zbyt duża, system może odmówić wygenerowania pliku Excel z uwagi na ograniczenia serwera do przetworzenia tak dużej ilości danych. W takiej sytuacji należy stworzyć filtry ograniczające ilość wniosków i pobierać je partiami (np. odpowiednie dla poszczególnych miesięcy). Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 38 / 43

39 6. Generowanie raportów System RWD-2 pozwala na generowanie raportów i analiz statystycznych na podstawie wszystkich wprowadzonych wniosków. Raporty dostępne są w odrębnej zakładce w głównym menu programu. Funkcja ta jest dostępna dla upoważnionych pracowników. Generowanie raportów jest możliwe na podstawie wniosków i raportów zebranych na swoim terenie. Aby wygenerować wniosek, na karcie raporty należy wybrać rodzaj wniosku. Ich lista jest zależna od przysługujących uprawnień. Następnie należy w prawej części okna wybrać daty, dla których raport będzie generowany i kliknąć jedną z opcji: Wyświetl raport pozwala na wyświetlenie raportu w oknie systemu RWD-2 i służy celom poglądowym Pobierz arkusz Excel pozwala na pobranie raporty w formacie Excela i służy do dalszej obróbki przez użytkownika. Przy niektórych raportach konieczne jest dodatkowo wskazanie województwa lub województwa i jednostki (organu), dla których będzie generowany raport. Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 39 / 43

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Raciąż 2015 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1... 4 1.1. Podpisanie umowy o UBE... 4 Rozdział 2... 4 3.1. Uruchomienie systemu...

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo