Przykładowy zakres prac Komitetu Organizacyjnego przed opracowaniem regulaminu zawodów - zadania do realizacji:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykładowy zakres prac Komitetu Organizacyjnego przed opracowaniem regulaminu zawodów - zadania do realizacji:"

Transkrypt

1 Podstawowym warunkiem rozwoju sportu i spełnienia przezeń funkcji społecznej jest właściwa realizacja współzawodnictwa. Stąd też działalność wszystkich osób oraz instytucji związanych ze sportem jest skoncentrowana na problemie zawodów sportowych jako na czynniku realizującym postulaty bezpośredniego współzawodnictwa, a ponadto pozwalającym na racjonalne planowanie zadań szkoleniowych i organizacyjnych z wykorzystaniem uzyskanych wyników (Ulatowski 1992). W systemie szkolenia sportowego w muaythai zawody sportowe odgrywają znaczącą rolę, są nieodzownym elementem procesu szkolenia sportowego. Stanowią one sprawdzian i wyznacznik efektywności obciążeń treningowych, dla zawodnika są motywacją i celem pracy, są jednym z ważniejszych środków treningowych środków o maksymalnej intensywności, są elementem kontroli poziomu wytrenowania zawodnika dla trenera, służą wreszcie popularyzacji muaythai wśród społeczeństwa oraz zaprezentowaniu dyscypliny władzom samorządowym, wojewódzkim i rządowym, a także spełniają funkcję reklamową poprzez udział w nich regionalnych i ogólnopolskich mediów. Aby zawody sportowe spełniły swoją rolę muszą być doskonale przygotowane organizacyjnie i sprawnie przeprowadzone. Właściwą organizację i przeprowadzenie zawodów charakteryzuje tzw. Cykl sprawnego działania (Sterkowicz, Ambroży 2003), składający się z trzech etapów: przygotowania zawodów, przeprowadzenia zawodów i zakończenia zawodów. Przygotowanie zawodów uznawane jest za najważniejszy etap organizacji zawodów, który wykonany prawidłowo, powoduje, iż kolejne etapy są już tylko realizacją poczynionych przygotowań. Pierwszym elementem przy organizacji zawodów jest zgłoszenie przez klub sportowy chęci organizacji imprezy i wpisania jej do ogólnopolskiego kalendarza imprez muaythai Polskiego Związku Muaythai (PZMT). Po wstępnym zaakceptowaniu przez Prezesa Zarządu PZMT propozycji organizacji zawodów, organizator zobowiązany jest do przesłania do biura Zarządu PZMT zgłoszenia organizacji zawodów, według wzoru określonego przez Zarząd PZMT, zawierającego ogólną koncepcję planowanych zawodów. Zgłoszenie do ogólnopolskiego kalendarza imprez muaythai musi nastąpić w terminie minimum 6 miesięcy przed planowanym terminem organizacji zawodów rangi Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, Gali Pro-Am lub Pro oraz 3 miesięcy przed planowanym terminem zawodów niższej rangi. Kolejnym etapem, po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Zarząd PZMT, jest powołanie Komitetu Organizacyjnego. To właśnie do obowiązków Komitetu Organizacyjnego będzie należało szczegółowe przygotowanie zawodów, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zawodów i ich zakończeniem. Komitet Organizacyjny stanowić będą osoby, które będą bezpośrednio przygotowywały zawody sportowe. W skład Komitetu Organizacyjnego powołuje się Przewodniczącego który będzie pełnił funkcję Kierownika zawodów oraz członków najczęściej spośród członków klubu sportowego, ale także i osób z zewnątrz, sympatyków, którzy chcieliby się włączy w organizację imprezy. Pierwszym zadaniem Komitetu Organizacyjnego jest opracowanie Regulaminu zawodów oraz określenie szczegółowych zadań do realizacji przy organizacji zawodów oraz przydzielenie do poszczególnych zadań osób odpowiedzialnych za ich realizację.

2 Regulamin zawodów winien zawierać następujące dane: nazwa zawodów, termin zawodów, miejsce zawodów, cel zawodów, organizator zawodów nazwa, adres, telefon, fax, , strona www, tel. kom. Kierownika zawodów, współorganizator zawodów, komitet honorowy i patronat zawodów, uczestnictwo wymagania w stosunku do zawodników biorących udział w zawodach, jak posiadany stopień, limit stoczonych walk, badania lekarskie, ubezpieczenie, itp. określone w Regulaminie Sportowym PZMT, konkurencje, kategorie, przepisy, zgłoszenia termin zgłaszania zawodników, druk zgłoszenia, koszty udziału wpisowe, numer konta, termin płatności, informacje o możliwości i cenie zakwaterowania, informacje o możliwości wyżywienia, termin i miejsce badań lekarskich i ważenia zawodników, nagrody, program zawodów, postanowienia końcowe informacje o cenie biletów wstępu, możliwości składania protestów, możliwości filmowania, mapka z planem dojazdu do hali zawodów i miejsc noclegowych. Regulamin zawodów zostaje przesłany do biura Zarządu PZMT na minimum 2 m-ce przed planowanym terminem odbycia zawodów, gdzie zostaje zatwierdzony i przesłany do poszczególnych klubów sportowych. Przykładowy zakres prac Komitetu Organizacyjnego przed opracowaniem Regulaminu zawodów przedstawiono w tabeli. Przykładowy zakres prac Komitetu Organizacyjnego przed opracowaniem regulaminu zawodów - zadania do realizacji: 1. Określenie nazwy, terminu, planowanego miejsca zawodów 2. Określenie zasięgu imprezy, konkurencji i kategorii przewidzianych do rozegrania 3. Wstępne zgłoszenie chęci organizacji zawodów do biura PZMT 4. Określenie planowanej liczby zawodników, osób towarzyszących, publiczności i ustalenie czy impreza będzie masową 5. Ustalenie miejsca przeprowadzenia zawodów: Rozeznanie miejsca Ustalenie kosztów Przygotowanie projektu umowy 6. Pozyskanie informacji o możliwości zakwaterowania zawodników: Rozeznanie miejsc Ustalenie kosztów Ustalenie zasad rezerwacji i ewentualnych zniżek dla uczestników zawodów 7. Pozyskanie informacji o możliwości wyżywienia zawodników: Rozeznanie miejsc Ustalenie kosztów Ustalenie zasad rezerwacji i ewentualnych zniżek dla uczestników zawodów 8. Zgłoszenie organizacji zawodów do PZMT wypełnienie druku zgłoszenia 9. Powołanie Komitetu Honorowego: Przygotowanie propozycji osób do Komitetu Honorowego Przygotowanie pism o udział w Komitecie Honorowym Umówienie się na spotkanie i spotkanie z potencjalnymi kandydatami do Komitetu Honorowego i uzyskanie ich zgody na udział w Komitecie (pisemnej) 10. Ustalenie patronatu medialnego:

3 Przygotowanie propozycji dot. powołania patronatu prasowego, radiowego, telewizyjnego, internetowego. Przygotowanie pism o przyjęcie patronatu medialnego Spotkanie i uzyskanie zgody na przyjęcie patronatu (pisemnej) Przygotowanie umów dot. Reklamy w mediach przed zawodami oraz harmonogramu relacji z imprezy, przekazania informacji dot. Sponsorów imprezy 11. Opracowanie preliminarza imprezy 12. Pozyskanie sponsorów zawodów: Opracowanie propozycji reklamy podczas zawodów Przygotowanie pism do sponsorów Przygotowanie projektów umów 13. Pozyskanie wsparcia od instytucji samorządowych i państwowych: Opracowanie wniosków o dofinansowanie Rozesłanie wniosków i przeprowadzenie rozmów Przygotowanie umów 14. Opracowanie ramowego scenariusza imprezy i programu minutowego 15. Opracowanie Regulaminu zawodów Po opracowaniu i przesłaniu oraz zatwierdzeniu przez Zarząd PZMT regulaminu zawodów Komitet Organizacyjny przystępuje do pozostałych prac związanych z organizacją zawodów. Przykładowy zakres prac przedstawiono w tabeli. Przykładowy zakres pozostałych prac Komitetu Organizacyjnego: 1. Pozyskanie sponsorów zawodów podpisanie umów 2. Pozyskanie wsparcia od instytucji samorządowych i państwowych podpisanie umów 3. Opracowanie materiałów do druku: Wzoru identyfikatorów dla sędziów, organizatorów, trenerów, vip-ów, mediów, Wzoru dyplomów, Wzoru plakatów Wzoru informatora zebranie materiałów, zdjęć Wzoru zaproszeń Wzoru biletów Wzoru banerów z nazwą imprezy i logo organizacji i klubu 4. Określenie kosztów, podpisanie umów i wyprodukowanie materiałów: Identyfikatorów dla sędziów, organizatorów, trenerów, vip-ów, mediów, Dyplomów, Plakatów Informatora Zaproszeń Biletów Banerów z nazwą imprezy i logo organizacji i klubu 5. Zabezpieczenia miejsca organizacji imprezy podpisanie umowy i skompletowanie sprzętu:

4 Ringu Krzeseł i stolików Stołów Sprzętu sportowego 6. Zakup nagród, medali, pucharów 7. Kontakt ze sponsorami, vip-ami, mediami odbiór loga, reklam. 8. Podpisanie umowy i określenie zakresu działania firmy ochroniarskiej. 9. Podpisanie umowy i określenie zakresu działań obsługi komputerowej. 10. Podpisanie umowy dot. obsługi medycznej zawodów oraz zakresu odpowiedzialności. 11. Podpisanie umowy ubezpieczenia zawodów (OC organizatora i NNW uczestników). 12. Zabezpieczenie nagłośnienia podpisanie umowy 13. Zabezpieczenie oświetlenia podpisanie umowy 14. Zabezpieczenie wystroju hali 15. Zabezpieczenie służby organizacyjno-porządkowej 16. Wystąpienie o wydanie i zebranie koniecznych zezwoleń i opinii w przypadku imprezy masowej 17. Powiadomienie odpowiednich służb miejskich (Policji, Straży Miejskiej, itd.) 18. Ustalenie ostatecznego scenariusza zawodów oraz szczegółowego planu minutowego zawodów w tym planu kulturalnego, pokazów, imprez towarzyszących, itp. 19. Wysłanie zaproszeń dla vip-ów, mediów, gości, oficjeli, itd. 20. Potwierdzenie udziału vip-ów, mediów, gości, oficjeli, itd. 21. Przygotowanie planu graficznego zawodów zawierającego wydzielone miejsca na ring, miejsca dla sędziów punktowych, sędziego głównego, sędziów mierzących czas, sekundantów i trenerów, delegatów, lekarza, obsługi technicznej, mediów, vip-ów, itd. 22. Ustalenie spikerów prowadzących podpisanie umów 23. Przygotowanie konferencji prasowej 24. Przygotowanie wystroju sali umieszczenie reklam, banerów z nazwą imprezy i logo organizacji 25. Przygotowanie miejsca na wyeksponowanie nagród, medali, pucharów 26. Zorganizowanie biura zawodów odpowiedzialnego za: Przyjmowanie zgłoszeń Sprawdzenie ubezpieczeń zawodników i przynależności klubowej Sprawdzenie opłat startowych Wprowadzenie danych do komputera Wydawanie materiałów informacyjnych Przygotowanie list startowych Wywieszenie list startowych Organizatorzy zawodów sportowych muaythai zobowiązani są do zabezpieczenia podczas każdej imprezy Muaythai: 1. Służby porządkowej i informacyjnej. W tym celu najlepiej jest podpisać umowę z agencją ochrony (może to być w zamian za sponsoring i reklamę danej agencji) lub zabezpieczyć ww. służby spośród członków Klubu (pełnoletnich). Służby winny być oznakowane.

5 2. Zabezpieczenia pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Należy zwrócić się do Stacji Pogotowia Ratunkowego o zabezpieczenie karetki pogotowia wraz z sanitariuszem/ratownikiem medycznym i lekarzem. Należy podpisać stosowne umowy o odpowiedzialności. 3. Wydzielenia dróg ewakuacyjnych oraz drogi umożliwiającej dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji. Zabezpieczenie powyższego należy zlecić Agencji Ochrony lub wykonać własnymi służbami. 4. Wykupienia polisy ubezpieczeniowej OC organizatora i NNW uczestników. Polisę ubezpieczeniową można uzyskać np. w zamian za sponsoring i reklamę agencji ubezpieczeniowej 5. Spełnienia wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Odpowiednią dokumentację w tym zakresie powinien posiadać Kierownik obiektu, w którym odbywać się będą zawody. Należy zwrócić się o jej udostępnienie. 6. Zabezpieczenia odpowiednich wydzielonych miejsc dla: delegatów, lekarza i zespołu medycznego, sędziów, organizatorów, zaproszonych gości, mediów, publiczności, innych zgodnie z zaleceniem Delegata technicznego. 7. Zabezpieczenia kamery wideo na cały czas rozgrywania zawodów oraz serwisu fotograficznego. 8. Sporządzenia - w dniu zawodów, bezpośrednio po ich zakończeniu - komunikatu zawodów zawierającego wyniki sportowe, informacje o liczbie startujących klubów i zawodników, osobach zaproszonych na zawody - dla potrzeb Zarządu PZMT, klubów sportowych i mediów. W przypadku organizacji zawodów, na których może przebywać (w hali sportowej) ponad 300 osób (zawodnicy, sędziowie, publiczność, itd.), z wyjątkiem imprez organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, organizator zobowiązany jest ponadto do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych opublikowanej w Dzienniku Ustaw Nr 120 poz z późn. zm. oraz rozporządzeń: 1. Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowe warunki i sposoby ich działania (Dz.U. z 2002 r. Nr 113 poz. 986), 2. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2004 roku w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (Dz.U. z 2004 r. Nr. 243 poz.2438), 3. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2004 r. W sprawie sposobów i warunków przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 273 poz.2717), 4. Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 220 poz.2179), 5. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2004 roku w sprawie

6 wzorów karty rejestracyjnej, karty zapytania i karty odpowiedzi niezbędnych do przekazywania i gromadzenia informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 232 poz.2337). Organizator zobowiązany jest zatem, oprócz wcześniej wymienionych do: 1. zapewnienia warunków zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy. Zabezpieczenie powyższego należy zlecić Agencji Ochrony. 2. zabezpieczenia sprzętu ratowniczego i gaśniczego niezbędnych przy zabezpieczeniu działań ratowniczo-gaśniczych. Powyższe zabezpiecza Kierownictwo obiektu w którym odbywać się będzie impreza masowa oraz służby ratownicze. 3. zabezpieczenia w razie potrzeby pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem, 4. udostępnienia regulaminu obiektu lub regulaminu zawodów uczestnikom imprezy. Regulamin obiektu posiada Kierownik obiektu. 5. określenia szczegółowych zasad postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie, w którym planuje się przeprowadzenie imprezy, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem rejonowym Państwowej Straży Pożarnej. 6. organizator zawodów, obowiązany jest ponadto nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, wystąpić do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Celem otrzymania zezwolenia należy przedłożyć: 1. opinie właściwych miejscowo: komendanta rejonowego Policji, komendanta rejonowego Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego), opinię właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego. Obowiązkiem organizatora jest zatem wystąpić z wnioskiem do w/w służb o wydanie opinii 2. graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający: oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych, oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych, oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu, informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów, 3. regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej. Pełną dokumentację w tym zakresie powinien posiadać i udostępnić Kierownik obiektu 4. program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z

7 informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej, 5. informację o przewidywanej maksymalnej liczbie osób, które mogą być obecnie na imprezie masowej, oraz informację określającą stan liczebny, organizację, oznakowanie, wyposażenie i sposób rozmieszczenia służb: porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik co najmniej 10 porządkowych na 300 osób obecnych na imprezie i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. Informację taką należy przygotować wspólnie z Agencją Ochrony 6. wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej - należy podać dane osobowe Kierownika zawodów 7. pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy. Zabezpieczenie powyższego należy zlecić Agencji Ochrony. 8. szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Dokumentację w tym zakresie powinien posiadać Kierownik Obiektu. 9. polisę ubezpieczeniową 10. pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych nakłada zatem na organizatorów takich imprez szereg dodatkowych obowiązków, wiążących się z uzyskaniem zezwolenia na przeprowadzenie takiej imprezy. Należy także zauważyć, że organizowanie imprezy masowej bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu [podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Bezpośrednio w trakcie zawodów sportowych, oprócz Komitetu Organizacyjnego, prace wykonują: Delegat techniczny, Delegat sportowy (Sędzia Główny), Delegat medyczny (lekarz zawodów), Zespół sędziowski, Kierownik zawodów, Biuro zawodów, spiker zawodów. Delegat techniczny sprawuje nadzór nad całością imprezy pod względem organizacyjnym i regulaminowym. Delegat techniczny wyznaczany jest przez Zarząd PZMT i uczestniczy we wszystkich imprezach sportowych organizowanych w ramach PZMT. Delegat techniczny sporządza protokół z odbytych zawodów oceniający przygotowanie zawodów pod względem regulaminowym i organizacyjnym. Delegat techniczny może, w przypadku zaistnienia rażących uchybień regulaminowych i organizacyjnych, zabronić rozegrania zawodów do czasu usunięcia nieprawidłowości. Delegat sportowy (Sędzia Główny) wyznaczany jest przez Zarząd PZMT i uczestniczy we wszystkich zawodach sportowych organizowanych w ramach PZMT. Do zadań Delegata sportowego należy: 1. nadzór nad pracą zespołu sędziów,

8 2. bezpośrednia współpraca z biurem zawodów i nadzorowanie jego prac 3. sprawdzanie dokumentów stwierdzających uprawnienia zawodników do startu, 4. przeprowadzenie oficjalnego ważenia zawodników, 5. uczestniczenie w badaniach lekarskich zawodników, 6. zbadanie i stwierdzenie przydatności ringu i urządzeń pomocniczych do przeprowadzenia zawodów, 7. przeprowadzenie oficjalnego losowania, 8. czuwanie nad przebiegiem zawodów. Delegat medyczny lekarz zawodów, wykonuje prace bezpośrednio przed zawodami i w trakcie zawodów. Lekarz zawodów odpowiada za całokształt opieki medycznej podczas trwania zawodów. Do zadań Delegata medycznego/lekarza zawodów należy: 1. sprawowanie nadzoru nad pracą personelu medycznego zawodów, 2. sprawdzanie dokumentów stwierdzających uprawnienia zawodników do startu w zakresie dokumentacji zdrowotnej, 3. przeprowadzenie badań lekarskich zawodników, 4. czuwanie nad przebiegiem zawodów zgodnie z Regulaminem opieki medycznej, Zakres obowiązków Zespołu sędziowskiego określa regulamin Przepisy Sportowe Polskiego Związku Muaythai, który przewiduje podczas zawodów zespół sędziowski w składzie: sędzia ringowy, sędziowie punktowi i sędzia mierzący czas. Wszyscy sędziowie wyznaczani są przez Zarząd PZMT. Regulamin Przepisy Sportowe Polskiego Związku Muaythai określa szczegółowo kwestie dotyczące: ringu, jego wyposażenia, stroju zawodników owijaczy, rękawic, ubioru, badań medycznych i ważenia do zawodów międzynarodowych, drabinek sportowych i wolnych losów, rund, sekundantów, sędziów ringowych i punktowych, jury, sędziów mierzących czas, decyzji, systemu punktacji, fauli, upadków, procedur po nokaucie, kontroli antydopingowej, obowiązków komisji medycznej, limitów wiekowych i kategorii wagowych, trofeów. Kierownik zawodów odpowiada za organizację i przebieg zawodów sportowych zgodnie z wymogami regulaminów PZMT. Kierownika zawodów wyznacza organizator imprezy. Sekretarz zawodów sporządza dokumentację z przebiegu zawodów. Sekretarza zawodów powołuje Organizator zawodów. Biuro zawodów wykonuje prace bezpośrednio przed zawodami jak i w trakcie zawodów i odpowiedzialne jest za: 1. Przyjmowanie zgłoszeń 2. Sprawdzenie ubezpieczeń zawodników i przynależności klubowej 3. Sprawdzenie opłat startowych

9 4. Wprowadzenie danych do komputera 5. Wydawanie materiałów informacyjnych, identyfikatorów 6. Przygotowanie list startowych 7. Wywieszenie list startowych 8. Kierowanie pracami pozostałych służb organizacyjno-porządkowych 9. Koordynowanie działań wszystkich służb podczas zawodów Biurem zawodów kieruje bezpośrednio Kierownik zawodów. Niezwykle ważnym, choć często niedocenianym etapem każdych zawodów jest zakończenie zawodów. Przykładowy zakres prac Komitetu Organizacyjnego w tym ostatnim etapie przedstawiono w tabeli. Przykładowy zakres prac Komitetu Organizacyjnego przy zakończeniu zawodów: 1. Wypisanie dyplomów i przygotowanie nagród 2. Przeprowadzenie ceremonii zakończenia 3. Sporządzenie oficjalnego komunikatu zawodów, zawierającego informacje o: Liczbie zawodników Liczbie klubów z podaniem miejscowości Wynikach w poszczególnych konkurencjach i kategoriach Komitecie organizacyjnym Komitecie honorowym Sponsorach Patronatach medialnych 4. Przeprowadzenie konferencji prasowej 5. Przeprowadzenie ewentualnego bankietu dla zawodników, zaproszonych gości, 6. Uaktualnienie strony internetowej z podaniem wyników i zdjęć 7. Uporządkowanie obiektu po zakończeniu zawodów 8. Finansowe rozliczenie zawodów 9. Wykonanie podziękowań i wysłanie do członków komitetu honorowego, sponsorów, zaproszonych gości, mediów 10. Rozwiązanie komitetu organizacyjnego Zorganizowanie zawodów sportowych to wielki wysiłek organizacyjny i finansowy. Dlatego każdy potencjalny organizator imprezy winien głęboko przeanalizować swoje możliwości organizacyjne, zanim podejmie decyzję o organizacji zawodów. Ewentualne niedopełnienie przez organizatora wytycznych o których mowa wyżej może bardzo niekorzystnie wpłynąć na wizerunek całej dyscypliny. Chyba najważniejsze podczas każdej imprezy sportowej jest jednak zapewnienie bezpieczeństwa jej uczestnikom, a więc zarówno zawodnikom, trenerom, zaproszonym gościom jak i publiczności. Autor: Stanisław Kamocki (praca końcowa instruktora sportu Muaythai 2005r.)

Poradnik organizatora imprez. Czym jest impreza?

Poradnik organizatora imprez. Czym jest impreza? Poradnik organizatora imprez Zorganizowanie imprezy - koncertu, festynu czy zawodów - zarówno na wolnym powietrzu, jak i w zamkniętym budynku to nie tylko realizacja ciekawego pomysłu. Na organizatorach

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VI/77 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH I. Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem powinien zapewnić bezpieczeństwo pożarowe i sprawdzić warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania.

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania. Załącznik do uchwały Nr 108/2015 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3.03.2015 r. OGŁOSZENIE Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr IX/223 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ

POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ 83-110 Tczew ul. Kard. Wyszyńskiego 18 tel. 602 36 47 48 e-mail: 2liga@bilard-sport.pl, www.bilard-sport.pl REGULAMIN I POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B REGULAMINY TURNIEJOWE SYSTEMY ROZGRYWEK. B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE (Handbook FIDE C.06) q Przepisy turniejowe FIDE Część B.I str.

CZĘŚĆ B REGULAMINY TURNIEJOWE SYSTEMY ROZGRYWEK. B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE (Handbook FIDE C.06) q Przepisy turniejowe FIDE Część B.I str. q Przepisy turniejowe FIDE Część B.I str. 1 q CZĘŚĆ B REGULAMINY TURNIEJOWE SYSTEMY ROZGRYWEK B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE (Handbook FIDE C.06) Zatwierdzone na Kongresie FIDE w 1986 r. Aktualizowane w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Przebieg naboru

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CEL I ZAŁOŻENIA 1.1. Opis realizowanego projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem realizacji projektu jest zwiększanie wiedzy i kompetencji interpersonalnych przedstawicieli instytucji i służb, którzy

Bardziej szczegółowo

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Kodeks sportowy FAI Część 7B Klasa O PARALOTNIE (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Wersja polska. W przypadku rozbieżności obowiązujący jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015 Stan na dzień 1 stycznia 2015 MIĘDZYNARODOWY KODEKS SPORTOWY 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Artykuł 1 Przepisy ogólne 3 Artykuł 2 Zawody Ogólne

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013 PORADNIK DLA OSP Kłodzko 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne funkcjonowania OSP... 4 2. Władze OSP i ich obowiązki... 4 2. 1. Walne Zebranie... 4 2. 2. Zarząd OSP... 5 2. 3. Komisja Rewizyjna OSP...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Kompleksowa organizacja pikników integracyjnych. 1. Warunki ogólne realizacji pikników integracyjnych 1.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja dwóch pikników

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Serwis (dalej Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW

MINISTERSTWO FINANSÓW MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Rozwoju Systemów Informatycznych 00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12 tel. (22) 694-31-06 fax (22) 694 52 68 www.mf.gov.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo