Przykładowy zakres prac Komitetu Organizacyjnego przed opracowaniem regulaminu zawodów - zadania do realizacji:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykładowy zakres prac Komitetu Organizacyjnego przed opracowaniem regulaminu zawodów - zadania do realizacji:"

Transkrypt

1 Podstawowym warunkiem rozwoju sportu i spełnienia przezeń funkcji społecznej jest właściwa realizacja współzawodnictwa. Stąd też działalność wszystkich osób oraz instytucji związanych ze sportem jest skoncentrowana na problemie zawodów sportowych jako na czynniku realizującym postulaty bezpośredniego współzawodnictwa, a ponadto pozwalającym na racjonalne planowanie zadań szkoleniowych i organizacyjnych z wykorzystaniem uzyskanych wyników (Ulatowski 1992). W systemie szkolenia sportowego w muaythai zawody sportowe odgrywają znaczącą rolę, są nieodzownym elementem procesu szkolenia sportowego. Stanowią one sprawdzian i wyznacznik efektywności obciążeń treningowych, dla zawodnika są motywacją i celem pracy, są jednym z ważniejszych środków treningowych środków o maksymalnej intensywności, są elementem kontroli poziomu wytrenowania zawodnika dla trenera, służą wreszcie popularyzacji muaythai wśród społeczeństwa oraz zaprezentowaniu dyscypliny władzom samorządowym, wojewódzkim i rządowym, a także spełniają funkcję reklamową poprzez udział w nich regionalnych i ogólnopolskich mediów. Aby zawody sportowe spełniły swoją rolę muszą być doskonale przygotowane organizacyjnie i sprawnie przeprowadzone. Właściwą organizację i przeprowadzenie zawodów charakteryzuje tzw. Cykl sprawnego działania (Sterkowicz, Ambroży 2003), składający się z trzech etapów: przygotowania zawodów, przeprowadzenia zawodów i zakończenia zawodów. Przygotowanie zawodów uznawane jest za najważniejszy etap organizacji zawodów, który wykonany prawidłowo, powoduje, iż kolejne etapy są już tylko realizacją poczynionych przygotowań. Pierwszym elementem przy organizacji zawodów jest zgłoszenie przez klub sportowy chęci organizacji imprezy i wpisania jej do ogólnopolskiego kalendarza imprez muaythai Polskiego Związku Muaythai (PZMT). Po wstępnym zaakceptowaniu przez Prezesa Zarządu PZMT propozycji organizacji zawodów, organizator zobowiązany jest do przesłania do biura Zarządu PZMT zgłoszenia organizacji zawodów, według wzoru określonego przez Zarząd PZMT, zawierającego ogólną koncepcję planowanych zawodów. Zgłoszenie do ogólnopolskiego kalendarza imprez muaythai musi nastąpić w terminie minimum 6 miesięcy przed planowanym terminem organizacji zawodów rangi Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, Gali Pro-Am lub Pro oraz 3 miesięcy przed planowanym terminem zawodów niższej rangi. Kolejnym etapem, po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Zarząd PZMT, jest powołanie Komitetu Organizacyjnego. To właśnie do obowiązków Komitetu Organizacyjnego będzie należało szczegółowe przygotowanie zawodów, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zawodów i ich zakończeniem. Komitet Organizacyjny stanowić będą osoby, które będą bezpośrednio przygotowywały zawody sportowe. W skład Komitetu Organizacyjnego powołuje się Przewodniczącego który będzie pełnił funkcję Kierownika zawodów oraz członków najczęściej spośród członków klubu sportowego, ale także i osób z zewnątrz, sympatyków, którzy chcieliby się włączy w organizację imprezy. Pierwszym zadaniem Komitetu Organizacyjnego jest opracowanie Regulaminu zawodów oraz określenie szczegółowych zadań do realizacji przy organizacji zawodów oraz przydzielenie do poszczególnych zadań osób odpowiedzialnych za ich realizację.

2 Regulamin zawodów winien zawierać następujące dane: nazwa zawodów, termin zawodów, miejsce zawodów, cel zawodów, organizator zawodów nazwa, adres, telefon, fax, , strona www, tel. kom. Kierownika zawodów, współorganizator zawodów, komitet honorowy i patronat zawodów, uczestnictwo wymagania w stosunku do zawodników biorących udział w zawodach, jak posiadany stopień, limit stoczonych walk, badania lekarskie, ubezpieczenie, itp. określone w Regulaminie Sportowym PZMT, konkurencje, kategorie, przepisy, zgłoszenia termin zgłaszania zawodników, druk zgłoszenia, koszty udziału wpisowe, numer konta, termin płatności, informacje o możliwości i cenie zakwaterowania, informacje o możliwości wyżywienia, termin i miejsce badań lekarskich i ważenia zawodników, nagrody, program zawodów, postanowienia końcowe informacje o cenie biletów wstępu, możliwości składania protestów, możliwości filmowania, mapka z planem dojazdu do hali zawodów i miejsc noclegowych. Regulamin zawodów zostaje przesłany do biura Zarządu PZMT na minimum 2 m-ce przed planowanym terminem odbycia zawodów, gdzie zostaje zatwierdzony i przesłany do poszczególnych klubów sportowych. Przykładowy zakres prac Komitetu Organizacyjnego przed opracowaniem Regulaminu zawodów przedstawiono w tabeli. Przykładowy zakres prac Komitetu Organizacyjnego przed opracowaniem regulaminu zawodów - zadania do realizacji: 1. Określenie nazwy, terminu, planowanego miejsca zawodów 2. Określenie zasięgu imprezy, konkurencji i kategorii przewidzianych do rozegrania 3. Wstępne zgłoszenie chęci organizacji zawodów do biura PZMT 4. Określenie planowanej liczby zawodników, osób towarzyszących, publiczności i ustalenie czy impreza będzie masową 5. Ustalenie miejsca przeprowadzenia zawodów: Rozeznanie miejsca Ustalenie kosztów Przygotowanie projektu umowy 6. Pozyskanie informacji o możliwości zakwaterowania zawodników: Rozeznanie miejsc Ustalenie kosztów Ustalenie zasad rezerwacji i ewentualnych zniżek dla uczestników zawodów 7. Pozyskanie informacji o możliwości wyżywienia zawodników: Rozeznanie miejsc Ustalenie kosztów Ustalenie zasad rezerwacji i ewentualnych zniżek dla uczestników zawodów 8. Zgłoszenie organizacji zawodów do PZMT wypełnienie druku zgłoszenia 9. Powołanie Komitetu Honorowego: Przygotowanie propozycji osób do Komitetu Honorowego Przygotowanie pism o udział w Komitecie Honorowym Umówienie się na spotkanie i spotkanie z potencjalnymi kandydatami do Komitetu Honorowego i uzyskanie ich zgody na udział w Komitecie (pisemnej) 10. Ustalenie patronatu medialnego:

3 Przygotowanie propozycji dot. powołania patronatu prasowego, radiowego, telewizyjnego, internetowego. Przygotowanie pism o przyjęcie patronatu medialnego Spotkanie i uzyskanie zgody na przyjęcie patronatu (pisemnej) Przygotowanie umów dot. Reklamy w mediach przed zawodami oraz harmonogramu relacji z imprezy, przekazania informacji dot. Sponsorów imprezy 11. Opracowanie preliminarza imprezy 12. Pozyskanie sponsorów zawodów: Opracowanie propozycji reklamy podczas zawodów Przygotowanie pism do sponsorów Przygotowanie projektów umów 13. Pozyskanie wsparcia od instytucji samorządowych i państwowych: Opracowanie wniosków o dofinansowanie Rozesłanie wniosków i przeprowadzenie rozmów Przygotowanie umów 14. Opracowanie ramowego scenariusza imprezy i programu minutowego 15. Opracowanie Regulaminu zawodów Po opracowaniu i przesłaniu oraz zatwierdzeniu przez Zarząd PZMT regulaminu zawodów Komitet Organizacyjny przystępuje do pozostałych prac związanych z organizacją zawodów. Przykładowy zakres prac przedstawiono w tabeli. Przykładowy zakres pozostałych prac Komitetu Organizacyjnego: 1. Pozyskanie sponsorów zawodów podpisanie umów 2. Pozyskanie wsparcia od instytucji samorządowych i państwowych podpisanie umów 3. Opracowanie materiałów do druku: Wzoru identyfikatorów dla sędziów, organizatorów, trenerów, vip-ów, mediów, Wzoru dyplomów, Wzoru plakatów Wzoru informatora zebranie materiałów, zdjęć Wzoru zaproszeń Wzoru biletów Wzoru banerów z nazwą imprezy i logo organizacji i klubu 4. Określenie kosztów, podpisanie umów i wyprodukowanie materiałów: Identyfikatorów dla sędziów, organizatorów, trenerów, vip-ów, mediów, Dyplomów, Plakatów Informatora Zaproszeń Biletów Banerów z nazwą imprezy i logo organizacji i klubu 5. Zabezpieczenia miejsca organizacji imprezy podpisanie umowy i skompletowanie sprzętu:

4 Ringu Krzeseł i stolików Stołów Sprzętu sportowego 6. Zakup nagród, medali, pucharów 7. Kontakt ze sponsorami, vip-ami, mediami odbiór loga, reklam. 8. Podpisanie umowy i określenie zakresu działania firmy ochroniarskiej. 9. Podpisanie umowy i określenie zakresu działań obsługi komputerowej. 10. Podpisanie umowy dot. obsługi medycznej zawodów oraz zakresu odpowiedzialności. 11. Podpisanie umowy ubezpieczenia zawodów (OC organizatora i NNW uczestników). 12. Zabezpieczenie nagłośnienia podpisanie umowy 13. Zabezpieczenie oświetlenia podpisanie umowy 14. Zabezpieczenie wystroju hali 15. Zabezpieczenie służby organizacyjno-porządkowej 16. Wystąpienie o wydanie i zebranie koniecznych zezwoleń i opinii w przypadku imprezy masowej 17. Powiadomienie odpowiednich służb miejskich (Policji, Straży Miejskiej, itd.) 18. Ustalenie ostatecznego scenariusza zawodów oraz szczegółowego planu minutowego zawodów w tym planu kulturalnego, pokazów, imprez towarzyszących, itp. 19. Wysłanie zaproszeń dla vip-ów, mediów, gości, oficjeli, itd. 20. Potwierdzenie udziału vip-ów, mediów, gości, oficjeli, itd. 21. Przygotowanie planu graficznego zawodów zawierającego wydzielone miejsca na ring, miejsca dla sędziów punktowych, sędziego głównego, sędziów mierzących czas, sekundantów i trenerów, delegatów, lekarza, obsługi technicznej, mediów, vip-ów, itd. 22. Ustalenie spikerów prowadzących podpisanie umów 23. Przygotowanie konferencji prasowej 24. Przygotowanie wystroju sali umieszczenie reklam, banerów z nazwą imprezy i logo organizacji 25. Przygotowanie miejsca na wyeksponowanie nagród, medali, pucharów 26. Zorganizowanie biura zawodów odpowiedzialnego za: Przyjmowanie zgłoszeń Sprawdzenie ubezpieczeń zawodników i przynależności klubowej Sprawdzenie opłat startowych Wprowadzenie danych do komputera Wydawanie materiałów informacyjnych Przygotowanie list startowych Wywieszenie list startowych Organizatorzy zawodów sportowych muaythai zobowiązani są do zabezpieczenia podczas każdej imprezy Muaythai: 1. Służby porządkowej i informacyjnej. W tym celu najlepiej jest podpisać umowę z agencją ochrony (może to być w zamian za sponsoring i reklamę danej agencji) lub zabezpieczyć ww. służby spośród członków Klubu (pełnoletnich). Służby winny być oznakowane.

5 2. Zabezpieczenia pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Należy zwrócić się do Stacji Pogotowia Ratunkowego o zabezpieczenie karetki pogotowia wraz z sanitariuszem/ratownikiem medycznym i lekarzem. Należy podpisać stosowne umowy o odpowiedzialności. 3. Wydzielenia dróg ewakuacyjnych oraz drogi umożliwiającej dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji. Zabezpieczenie powyższego należy zlecić Agencji Ochrony lub wykonać własnymi służbami. 4. Wykupienia polisy ubezpieczeniowej OC organizatora i NNW uczestników. Polisę ubezpieczeniową można uzyskać np. w zamian za sponsoring i reklamę agencji ubezpieczeniowej 5. Spełnienia wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Odpowiednią dokumentację w tym zakresie powinien posiadać Kierownik obiektu, w którym odbywać się będą zawody. Należy zwrócić się o jej udostępnienie. 6. Zabezpieczenia odpowiednich wydzielonych miejsc dla: delegatów, lekarza i zespołu medycznego, sędziów, organizatorów, zaproszonych gości, mediów, publiczności, innych zgodnie z zaleceniem Delegata technicznego. 7. Zabezpieczenia kamery wideo na cały czas rozgrywania zawodów oraz serwisu fotograficznego. 8. Sporządzenia - w dniu zawodów, bezpośrednio po ich zakończeniu - komunikatu zawodów zawierającego wyniki sportowe, informacje o liczbie startujących klubów i zawodników, osobach zaproszonych na zawody - dla potrzeb Zarządu PZMT, klubów sportowych i mediów. W przypadku organizacji zawodów, na których może przebywać (w hali sportowej) ponad 300 osób (zawodnicy, sędziowie, publiczność, itd.), z wyjątkiem imprez organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, organizator zobowiązany jest ponadto do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych opublikowanej w Dzienniku Ustaw Nr 120 poz z późn. zm. oraz rozporządzeń: 1. Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowe warunki i sposoby ich działania (Dz.U. z 2002 r. Nr 113 poz. 986), 2. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2004 roku w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (Dz.U. z 2004 r. Nr. 243 poz.2438), 3. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2004 r. W sprawie sposobów i warunków przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 273 poz.2717), 4. Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 220 poz.2179), 5. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2004 roku w sprawie

6 wzorów karty rejestracyjnej, karty zapytania i karty odpowiedzi niezbędnych do przekazywania i gromadzenia informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 232 poz.2337). Organizator zobowiązany jest zatem, oprócz wcześniej wymienionych do: 1. zapewnienia warunków zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy. Zabezpieczenie powyższego należy zlecić Agencji Ochrony. 2. zabezpieczenia sprzętu ratowniczego i gaśniczego niezbędnych przy zabezpieczeniu działań ratowniczo-gaśniczych. Powyższe zabezpiecza Kierownictwo obiektu w którym odbywać się będzie impreza masowa oraz służby ratownicze. 3. zabezpieczenia w razie potrzeby pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem, 4. udostępnienia regulaminu obiektu lub regulaminu zawodów uczestnikom imprezy. Regulamin obiektu posiada Kierownik obiektu. 5. określenia szczegółowych zasad postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie, w którym planuje się przeprowadzenie imprezy, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem rejonowym Państwowej Straży Pożarnej. 6. organizator zawodów, obowiązany jest ponadto nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, wystąpić do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Celem otrzymania zezwolenia należy przedłożyć: 1. opinie właściwych miejscowo: komendanta rejonowego Policji, komendanta rejonowego Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego), opinię właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego. Obowiązkiem organizatora jest zatem wystąpić z wnioskiem do w/w służb o wydanie opinii 2. graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający: oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych, oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych, oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu, informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów, 3. regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej. Pełną dokumentację w tym zakresie powinien posiadać i udostępnić Kierownik obiektu 4. program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z

7 informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej, 5. informację o przewidywanej maksymalnej liczbie osób, które mogą być obecnie na imprezie masowej, oraz informację określającą stan liczebny, organizację, oznakowanie, wyposażenie i sposób rozmieszczenia służb: porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik co najmniej 10 porządkowych na 300 osób obecnych na imprezie i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. Informację taką należy przygotować wspólnie z Agencją Ochrony 6. wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej - należy podać dane osobowe Kierownika zawodów 7. pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy. Zabezpieczenie powyższego należy zlecić Agencji Ochrony. 8. szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Dokumentację w tym zakresie powinien posiadać Kierownik Obiektu. 9. polisę ubezpieczeniową 10. pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych nakłada zatem na organizatorów takich imprez szereg dodatkowych obowiązków, wiążących się z uzyskaniem zezwolenia na przeprowadzenie takiej imprezy. Należy także zauważyć, że organizowanie imprezy masowej bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu [podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Bezpośrednio w trakcie zawodów sportowych, oprócz Komitetu Organizacyjnego, prace wykonują: Delegat techniczny, Delegat sportowy (Sędzia Główny), Delegat medyczny (lekarz zawodów), Zespół sędziowski, Kierownik zawodów, Biuro zawodów, spiker zawodów. Delegat techniczny sprawuje nadzór nad całością imprezy pod względem organizacyjnym i regulaminowym. Delegat techniczny wyznaczany jest przez Zarząd PZMT i uczestniczy we wszystkich imprezach sportowych organizowanych w ramach PZMT. Delegat techniczny sporządza protokół z odbytych zawodów oceniający przygotowanie zawodów pod względem regulaminowym i organizacyjnym. Delegat techniczny może, w przypadku zaistnienia rażących uchybień regulaminowych i organizacyjnych, zabronić rozegrania zawodów do czasu usunięcia nieprawidłowości. Delegat sportowy (Sędzia Główny) wyznaczany jest przez Zarząd PZMT i uczestniczy we wszystkich zawodach sportowych organizowanych w ramach PZMT. Do zadań Delegata sportowego należy: 1. nadzór nad pracą zespołu sędziów,

8 2. bezpośrednia współpraca z biurem zawodów i nadzorowanie jego prac 3. sprawdzanie dokumentów stwierdzających uprawnienia zawodników do startu, 4. przeprowadzenie oficjalnego ważenia zawodników, 5. uczestniczenie w badaniach lekarskich zawodników, 6. zbadanie i stwierdzenie przydatności ringu i urządzeń pomocniczych do przeprowadzenia zawodów, 7. przeprowadzenie oficjalnego losowania, 8. czuwanie nad przebiegiem zawodów. Delegat medyczny lekarz zawodów, wykonuje prace bezpośrednio przed zawodami i w trakcie zawodów. Lekarz zawodów odpowiada za całokształt opieki medycznej podczas trwania zawodów. Do zadań Delegata medycznego/lekarza zawodów należy: 1. sprawowanie nadzoru nad pracą personelu medycznego zawodów, 2. sprawdzanie dokumentów stwierdzających uprawnienia zawodników do startu w zakresie dokumentacji zdrowotnej, 3. przeprowadzenie badań lekarskich zawodników, 4. czuwanie nad przebiegiem zawodów zgodnie z Regulaminem opieki medycznej, Zakres obowiązków Zespołu sędziowskiego określa regulamin Przepisy Sportowe Polskiego Związku Muaythai, który przewiduje podczas zawodów zespół sędziowski w składzie: sędzia ringowy, sędziowie punktowi i sędzia mierzący czas. Wszyscy sędziowie wyznaczani są przez Zarząd PZMT. Regulamin Przepisy Sportowe Polskiego Związku Muaythai określa szczegółowo kwestie dotyczące: ringu, jego wyposażenia, stroju zawodników owijaczy, rękawic, ubioru, badań medycznych i ważenia do zawodów międzynarodowych, drabinek sportowych i wolnych losów, rund, sekundantów, sędziów ringowych i punktowych, jury, sędziów mierzących czas, decyzji, systemu punktacji, fauli, upadków, procedur po nokaucie, kontroli antydopingowej, obowiązków komisji medycznej, limitów wiekowych i kategorii wagowych, trofeów. Kierownik zawodów odpowiada za organizację i przebieg zawodów sportowych zgodnie z wymogami regulaminów PZMT. Kierownika zawodów wyznacza organizator imprezy. Sekretarz zawodów sporządza dokumentację z przebiegu zawodów. Sekretarza zawodów powołuje Organizator zawodów. Biuro zawodów wykonuje prace bezpośrednio przed zawodami jak i w trakcie zawodów i odpowiedzialne jest za: 1. Przyjmowanie zgłoszeń 2. Sprawdzenie ubezpieczeń zawodników i przynależności klubowej 3. Sprawdzenie opłat startowych

9 4. Wprowadzenie danych do komputera 5. Wydawanie materiałów informacyjnych, identyfikatorów 6. Przygotowanie list startowych 7. Wywieszenie list startowych 8. Kierowanie pracami pozostałych służb organizacyjno-porządkowych 9. Koordynowanie działań wszystkich służb podczas zawodów Biurem zawodów kieruje bezpośrednio Kierownik zawodów. Niezwykle ważnym, choć często niedocenianym etapem każdych zawodów jest zakończenie zawodów. Przykładowy zakres prac Komitetu Organizacyjnego w tym ostatnim etapie przedstawiono w tabeli. Przykładowy zakres prac Komitetu Organizacyjnego przy zakończeniu zawodów: 1. Wypisanie dyplomów i przygotowanie nagród 2. Przeprowadzenie ceremonii zakończenia 3. Sporządzenie oficjalnego komunikatu zawodów, zawierającego informacje o: Liczbie zawodników Liczbie klubów z podaniem miejscowości Wynikach w poszczególnych konkurencjach i kategoriach Komitecie organizacyjnym Komitecie honorowym Sponsorach Patronatach medialnych 4. Przeprowadzenie konferencji prasowej 5. Przeprowadzenie ewentualnego bankietu dla zawodników, zaproszonych gości, 6. Uaktualnienie strony internetowej z podaniem wyników i zdjęć 7. Uporządkowanie obiektu po zakończeniu zawodów 8. Finansowe rozliczenie zawodów 9. Wykonanie podziękowań i wysłanie do członków komitetu honorowego, sponsorów, zaproszonych gości, mediów 10. Rozwiązanie komitetu organizacyjnego Zorganizowanie zawodów sportowych to wielki wysiłek organizacyjny i finansowy. Dlatego każdy potencjalny organizator imprezy winien głęboko przeanalizować swoje możliwości organizacyjne, zanim podejmie decyzję o organizacji zawodów. Ewentualne niedopełnienie przez organizatora wytycznych o których mowa wyżej może bardzo niekorzystnie wpłynąć na wizerunek całej dyscypliny. Chyba najważniejsze podczas każdej imprezy sportowej jest jednak zapewnienie bezpieczeństwa jej uczestnikom, a więc zarówno zawodnikom, trenerom, zaproszonym gościom jak i publiczności. Autor: Stanisław Kamocki (praca końcowa instruktora sportu Muaythai 2005r.)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 15 marca 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 15 marca 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ miejscowość, data imię i nazwisko (nazwa) wnioskodawcy Urząd Gminy Jerzmanowice - Przeginia Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko): WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Podstawa prawna: USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 108 poz. 909, zm.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot występujący

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. c) Telefon Fax

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. c) Telefon Fax WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot występujący

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot występujący

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ Tczew, dnia.. Prezydent Miasta Tczewa Pl. Piłsudskiego 1 83-110 Tczew WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) b) Adres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

WNIOSEK. o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Przedkładając niniejszy wniosek wraz z załącznikami proszę o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie opisanej poniżej imprezy masowej tj.:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. c) Telefon Fax

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. c) Telefon Fax WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia podmiot występujący

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ BURMISTRZ BRZESKA WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY Nazwa (imię i nazwisko) DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY IMPREZ MASOWYCH. Katarzyna Pacholak

PRAWNE ASPEKTY IMPREZ MASOWYCH. Katarzyna Pacholak PRAWNE ASPEKTY IMPREZ MASOWYCH Katarzyna Pacholak Podstawy prawne 1. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku wraz ze zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ Przedkładając niniejszy wniosek wraz z załącznikami proszę o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie opisanej poniżej imprezy masowej tj.:.....

Bardziej szczegółowo

... Radomsko, dnia... wnioskodawca - organizator imprezy /pieczątka/

... Radomsko, dnia... wnioskodawca - organizator imprezy /pieczątka/ ................................... Radomsko, dnia........ wnioskodawca - organizator imprezy /pieczątka/ WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ zgodnie z ustawą z dnia 20 marca

Bardziej szczegółowo

I. Informacje o imprezie masowej:

I. Informacje o imprezie masowej: Łódź, dnia KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W ŁODZI Działając na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. 2013 r. poz. 611, 628, 829 z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

3. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ IMPREZY MASOWEJ

3. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ IMPREZY MASOWEJ WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot występujący

Bardziej szczegółowo

2. Załączniki Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

2. Załączniki Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Załącznik do zarządzenia Nr 127/2010 z dnia 22 stycznia 2010 URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Karta usługi / procedura zewnętrzna nr OC-02 Udzielenie zezwolenia na

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Samodzielny Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego RBiZK - 12

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Samodzielny Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego RBiZK - 12 Słupsk, dnia... WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) c) Telefon Fax / E-mail 2. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej KARTA USŁUGI URZĄD GMINY W JORDANOWIE Rynek 2, 34-240 Jordanów, Tel. 182693510, fax. 182693526 www.gmina-jordanow.pl, gminajordanow@rubikon.pl Nr karty OC.5310.9.1.2013

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz.

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. Bezpieczeństwo imprez masowych - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. 693) Definicja imprezy masowej za imprezę masową uznaje się każdą imprezę

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ (pieczątka Organizatora Imprezy Masowej). (miejscowość, data) (znak opłaty skarbowej) Urząd Miasta i Gminy w Młynarach ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary tel. 055 248-60-19 faks: 0-55 248-64-00. (numer pisma,

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie 8 ust. 1 Statutu PZŻ oraz: Art. 13 ust. 1 pkt b) Ustawy o Sporcie i uzupełniających rozporządzeń, Przepisów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. (Dz. U. z dnia 11 września 1997 r.) nr 106, poz. 680.

USTAWA. z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. (Dz. U. z dnia 11 września 1997 r.) nr 106, poz. 680. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. (Dz. U. z dnia 11 września 1997 r.) nr 106, poz. 680 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki bezpieczeństwa imprez

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYDAWANIA PRZEZ POLICJĘ OPINII DOTYCZĄCEJ WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ORGANIZACJĘ IMPREZY MASOWEJ KWP W ŁODZI

PROCEDURA WYDAWANIA PRZEZ POLICJĘ OPINII DOTYCZĄCEJ WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ORGANIZACJĘ IMPREZY MASOWEJ KWP W ŁODZI PROCEDURA WYDAWANIA PRZEZ POLICJĘ OPINII DOTYCZĄCEJ WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ORGANIZACJĘ IMPREZY MASOWEJ POLICJA SZTAB KWP W ŁODZI Podstawy prawne Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

2. Organizator główny: Płockie Towarzystwo Triathlonu DELTA (kontakt: Waldemar Gieres tel. 606 754 997), http://www.pttdelta.pl/

2. Organizator główny: Płockie Towarzystwo Triathlonu DELTA (kontakt: Waldemar Gieres tel. 606 754 997), http://www.pttdelta.pl/ Regulamin X Ogólnopolskiego Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka, III Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie MTB, 13 czerwca 2015 r. 1. Cel imprezy: Popularyzacja triathlonu, Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Gladius Cup 2014 Ostródzki Festiwal Sztuk Walki

Gladius Cup 2014 Ostródzki Festiwal Sztuk Walki Stowarzyszenie Gladius oraz Związek Sportowy Polska Unia Taekwon-do zapraszają na turniej Gladius Cup 2014 Ostródzki Festiwal Sztuk Walki ORGANIZATORZY: PATRONAT: Stowarzyszenie Gladius Związek Sportowy

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03

Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ PZZ 2015 Opracowanie: Komisja Organizacji

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2003; Dz. U. Nr 58; poz. 515 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2003; Dz. U. Nr 58; poz. 515 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2003; Dz. U. Nr 58; poz. 515 z późniejszymi zmianami). Rozdział 5 Wykorzystanie dróg w sposób szczególny Art. 65.1. Zawody sportowe,

Bardziej szczegółowo

XX PUCHAR POLSKI W TAŃCU SPORTOWYM RADZYMIN - 14 CZERWCA 2014 r.

XX PUCHAR POLSKI W TAŃCU SPORTOWYM RADZYMIN - 14 CZERWCA 2014 r. 1. ORGANIZATORZY: Klub Sportowy Cobra Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu Polski Związek Tańca Sportowego 2. DATA I MIEJSCE IMPREZY: 14 czerwca 2014 r. (sobota), godz. 10 00 Hala Radzymińskiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW SŁUŻB MUNDUROWYCH DOLNEGO ŚLĄSKA W SPORTACH WALKI

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW SŁUŻB MUNDUROWYCH DOLNEGO ŚLĄSKA W SPORTACH WALKI WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW SŁUŻB MUNDUROWYCH DOLNEGO ŚLĄSKA W SPORTACH WALKI Wrocław 2016 r. I. CEL 1. Wyłonienie najlepszych

Bardziej szczegółowo

RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI REGIONALNE CENTRUM WIDOWISKOWO SPORTOWEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PODPROMIE 10 I.

RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI REGIONALNE CENTRUM WIDOWISKOWO SPORTOWEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PODPROMIE 10 I. RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI REGIONALNE CENTRUM WIDOWISKOWO SPORTOWEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PODPROMIE 10 R E G U L A M I N O B I E K T U I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Regionalne Centrum Widowiskowo-Sportowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych Art. 1. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909) wprowadza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Załącznik do Uchwały nr 20/2013 z dnia 15.06.2013r. Zarządu Okręgu PZW w Radomiu REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Radom, czerwiec 2013r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Podnoszenia Ciężarów REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW

Polski Związek Podnoszenia Ciężarów REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW Polski Związek Podnoszenia Ciężarów REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW Zatwierdzony przez Zarząd PZPC dnia 10.10.2014 I. ZASADY PRZYZNAWANIA ORGANIZACJI IMPREZ CENTRALNYCH PZPC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Imprezy Masowej Festiwal Kultur i Kresowego Jadła 07 sierpnia 2016 r.

Regulamin Imprezy Masowej Festiwal Kultur i Kresowego Jadła 07 sierpnia 2016 r. Regulamin Imprezy Masowej Festiwal Kultur i Kresowego Jadła 07 sierpnia 2016 r. Załącznik nr 3 I 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) został wydany na podstawie przepisów ustawy o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

1. Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

1. Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. REGULAMIN MARATONU PŁYWACKIEGO 9 stycznia 2016 r. 1. Termin i miejsce: Impreza odbędzie się w dniu 9 stycznia 2016 r. w Parku Wodnym Siedlce, stanowiącym własność Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT XX OTWARTYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI POLSKIEJ UNII TAEKWONDO

KOMUNIKAT XX OTWARTYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI POLSKIEJ UNII TAEKWONDO KOMUNIKAT XX OTWARTYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI POLSKIEJ UNII TAEKWONDO NAZWA IMPREZY: XX Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Polskiej Unii Taekwondo ORGANIZATORZY: KS Orient, ZS PUT, Urząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU Świebodzińska Dziesiątka I. ORGANIZATORZY Stowarzyszenie AKTYWNI 2010 ul. Wałowa Świebodzin

REGULAMIN BIEGU Świebodzińska Dziesiątka I. ORGANIZATORZY Stowarzyszenie AKTYWNI 2010 ul. Wałowa Świebodzin REGULAMIN BIEGU Świebodzińska Dziesiątka I. ORGANIZATORZY Stowarzyszenie AKTYWNI 2010 ul. Wałowa 13 66-200 Świebodzin http://www.aktywni2010.pl II.CEL - upowszechnianie biegania jako najprostszej formy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 149, poz. 1451. Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Definicje 2. www.amu.edu.pl

Definicje 2. www.amu.edu.pl Zarządzenie nr 487/2015/2016 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie organizacji imprez masowych lub imprez innych niż masowe Na podstawie art.66 ust.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY KSW 33 MATERLA VS KHALIDOV. Arena Kraków 28.11.2015

REGULAMIN IMPREZY KSW 33 MATERLA VS KHALIDOV. Arena Kraków 28.11.2015 REGULAMIN IMPREZY KSW 33 MATERLA VS KHALIDOV Arena Kraków 28.11.2015 I. Postanowienia Ogólne 1.Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze System Zarządzania Jakością. wg normy PN-EN ISO 9001:2009 ul. Kochanowskiego 10. 58-500 Jelenia Góra, tel. 75/6473200 fax.75/6473212 www.starostwo.jgora.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJ KONCERTU W RAMACH AKCJI KROPLA WODY DLA AFRYKI

PLAN ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJ KONCERTU W RAMACH AKCJI KROPLA WODY DLA AFRYKI PLAN ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJ KONCERTU W RAMACH AKCJI KROPLA WODY DLA AFRYKI Impreza organizowana jest: na Wyspie Słodowej we Wrocławiu 07.06.2013r. w godz.: 16:30 22:30. Imprezę będzie zabezpieczać

Bardziej szczegółowo

Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Podstawy prawne Ustawa o kulturze fizycznej z 18 stycznia 1996 r. (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAWODÓW. Aga Baczkowska / www.tatrasport.pl

ORGANIZACJA ZAWODÓW. Aga Baczkowska / www.tatrasport.pl ORGANIZACJA ZAWODÓW RODZAJE ZAWODÓW FIS - zimowe igrzyska olimpijskie - mistrzostwa świata - mistrzostwa świata juniorów - puchar świata - puchar kontynentalny - zawody międzynarodowe (FIS races) RODZAJE

Bardziej szczegółowo

XXI MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W TAEKWONDO PUT. NAZWA IMPREZY: XXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Taekwondo PUT

XXI MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W TAEKWONDO PUT. NAZWA IMPREZY: XXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Taekwondo PUT NAZWA IMPREZY: XXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Taekwondo PUT ORGANIZATORZY: Klub Sportowy Orient, Związek Sportowy Polska Unia Taekwondo, Urząd Miasta Częstochowy TERMIN: 15-16.03.2014r. MIEJSCE:

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03

Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH 2014-2016 Opracowanie: Komisja

Bardziej szczegółowo

POLSKA FEDERACJA SPORTU MŁODZIEŻOWEGO

POLSKA FEDERACJA SPORTU MŁODZIEŻOWEGO POLSKA FEDERACJA SPORTU MŁODZIEŻOWEGO GŁÓWNE ZASADY ORGANIZACJI FINAŁÓW OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY Wer.26/04/12 Warszawa, kwiecień 2012 I. Zasady ogólne Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży jest elementem

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-FINANSOWE REALIZACJI ZADAŃ Z OBSZARU SPORTU WYCZYNOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-FINANSOWE REALIZACJI ZADAŃ Z OBSZARU SPORTU WYCZYNOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-FINANSOWE REALIZACJI ZADAŃ Z OBSZARU SPORTU WYCZYNOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Marta Przeździecka Departament Sportu Wyczynowego Spała, październik 2011 r. Źródła finansowania Fundusz

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMIN TERENU SCENY I PLACU WYZNACZONEGO DO ORGANIZACJI IMPREZY MASOWEJ: KONCERT ZESPOŁÓW LORD I IRA Sławno, plac księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 1. Niniejszy Regulamin,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 19 lipca 2015 r. Kipary Kipary

Regulamin. 19 lipca 2015 r. Kipary Kipary Regulamin I Wyścigu Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy Wielbark 19 lipca 2015 r. Kipary Kipary 1. ORGANIZATOR I Wyścig o Puchar Wójta Gminy Wielbark jest organizowany przez Olsztyński Klub Kolarski, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OGŁOSZENIE na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie organizuje I II Rundę Otwartych Indywidualnych Mistrzostw

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT CYKL ZAWODÓW W BIEGACH NARCIARSKICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU BIEGÓW NARCIARSKICH BIEG NA IGRZYSKA

KOMUNIKAT CYKL ZAWODÓW W BIEGACH NARCIARSKICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU BIEGÓW NARCIARSKICH BIEG NA IGRZYSKA Bielsko-Biała 21.01.2013 KOMUNIKAT CYKL ZAWODÓW W BIEGACH NARCIARSKICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU BIEGÓW NARCIARSKICH BIEG NA IGRZYSKA PUCHAR ROZTOCZA 2013 Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 8 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Bojanowo z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Międzynarodowego Wieloetapowego Wyścigu Kolarskiego FORTUM. Kategoria: kobiety - open, juniorki młodsze, junior młodszy

REGULAMIN. Międzynarodowego Wieloetapowego Wyścigu Kolarskiego FORTUM. Kategoria: kobiety - open, juniorki młodsze, junior młodszy REGULAMIN Międzynarodowego Wieloetapowego Wyścigu Kolarskiego FORTUM Kategoria: kobiety - open, juniorki młodsze, junior młodszy Wałbrzych 08 10 sierpień 2008 r. ORGANIZATOR REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Komunikat organizacyjny nr 1 OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SPORTACH UMYSŁOWYCH PODKARPACKIE 2012

Komunikat organizacyjny nr 1 OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SPORTACH UMYSŁOWYCH PODKARPACKIE 2012 Komunikat organizacyjny nr 1 OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SPORTACH UMYSŁOWYCH PODKARPACKIE 2012 ORGANIZATORZY: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 1 I. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 14 21.04.2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin Program minutowy

Regulamin Program minutowy Regulamin Program minutowy Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS juniorów Złote Koło XXXIV Wyścig Kolarski DOBCZYCE 2016 27 29 maja 2016 1. Cel Wyłonienie Mistrzów Krajowego Zrzeszenia LZS na rok 2016 Popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Sprawy licencji klubowych i organizacji meczów

Sprawy licencji klubowych i organizacji meczów Sprawy licencji klubowych i organizacji meczów Organizacja meczów piłki nożnej zgodnie z przepisami prawa powszechnego i przepisami PZPN REGULAMIN MECZU PIŁKI NOŻNEJ 1. Regulamin 2. Odmowa wstępu 3. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający XI i XII Rundy Pucharu Rotax Max Challenge Polska

Regulamin Uzupełniający XI i XII Rundy Pucharu Rotax Max Challenge Polska Regulamin Uzupełniający XI i XII Rundy Pucharu Rotax Max Challenge Polska w kategoriach: Micro Max, Mini Max, Rotax Max Junior, Rotax Max Senior, DD2 Max, DD2 Masters Program promocyjny (Pokazy: Pufo,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU TURNIEJÓW

REGULAMIN CYKLU TURNIEJÓW REGULAMIN CYKLU TURNIEJÓW HEAD CUP o puchar Magdy Linette 1. Organizatorzy: - Sportoteka Puszczykowo - Park Rekreacyjno-Sportowy FairPlayce Poznań - MichalFilipiak.pl 2. Obiekty: - Sportoteka Puszczykowo,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Motocrossie i IV Pucharu Krajny (informacje o regulaminie IV Pucharu Krajny w punkcie nr 21). Klasy: MX 65, MX Masters (sobota),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Organizacji Imprez Polskiego Związku Zapaśniczego

Regulamin Komisji Organizacji Imprez Polskiego Związku Zapaśniczego Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl Regulamin Komisji Organizacji Imprez Polskiego Związku Zapaśniczego (zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY III/IV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY. Żagań, 25/26 kwietnia 2015r.

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY III/IV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY. Żagań, 25/26 kwietnia 2015r. REGULMIN UZUPELNIAJĄCY III/IV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY Żagań, 25/26 kwietnia 2015r. 1. Organizator Klub Stowarzyszenie Grupa 4x4 Adres klubu 33-300 Nowy Sącz, ul. Flisaków

Bardziej szczegółowo

Juniorzy, juniorki startujący w kat. seniorów mężczyzn i kobiet wnoszą opłaty jak seniorzy.

Juniorzy, juniorki startujący w kat. seniorów mężczyzn i kobiet wnoszą opłaty jak seniorzy. REGULAMIN SPŁAWIKOWYCH ZAWODÓW KÓŁ PZW ZRZESZONYCH W LIDZE WĘDKARSKIEJ NYSA-BÓBR 1. Organizator i cel Ligi: Organizatorami Ligi są Koła PZW zrzeszonych w wyżej wymienionym porozumieniu. Celem Ligi jest

Bardziej szczegółowo

PZKB Ogólne Przepisy i Postanowienia Rozdział XI

PZKB Ogólne Przepisy i Postanowienia Rozdział XI PZKB Ogólne Przepisy i Postanowienia Rozdział XI Wersja 2011.10.25 1 PZKB Ogólne Przepisy i Postanowienia Spis kolejności: Art. 1 Ogólne Przepisy i Postanowienia Art. 1. 1 Postępowanie zawodników 3 Art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II SERII PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻ. MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI w jeździe na czas

REGULAMIN II SERII PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻ. MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI w jeździe na czas REGULAMIN II SERII PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻ I. CEL ZAWODÓW MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI w jeździe na czas w kat. kobiet i mężczyzn w dniach 18 19

Bardziej szczegółowo

XI GRAND PRIX MTB SOLIDARNOŚCI WYŚCIG Z OKAZJI XXXV-LECIA POWSTANIA SOLIDARNOŚCI

XI GRAND PRIX MTB SOLIDARNOŚCI WYŚCIG Z OKAZJI XXXV-LECIA POWSTANIA SOLIDARNOŚCI XI GRAND PRIX MTB SOLIDARNOŚCI WYŚCIG Z OKAZJI XXXV-LECIA POWSTANIA SOLIDARNOŚCI DLA ZAWODNIKÓW Z LICENCJĄ 1. ORGANIZATOR XI GRAND PRIX MTB SOLIDARNOŚCI JEST ORGANIZOWANY PRZEZ: NSZZ SOLIDARNOŚĆ PRZY ZPS

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie pod względem medycznym imprezy masowej

Zabezpieczenie pod względem medycznym imprezy masowej Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jacek Raczyński Zabezpieczenie pod względem medycznym imprezy masowej Łódź, 8 lutego 2013 r. 1 W celu przeprowadzenia imprezy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III LETNIEGO FESTIWALU BIEGÓW "WROTA WOLNOŚCI"

REGULAMIN III LETNIEGO FESTIWALU BIEGÓW WROTA WOLNOŚCI REGULAMIN III LETNIEGO FESTIWALU BIEGÓW "WROTA WOLNOŚCI" I. CEL BIEGÓW 1. Popularyzacja masowej aktywności ruchowej. 2. Promocja gminy Terespol. 3. Promocja biegania jako najprostszej formy doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Electric Boogie Break Dance ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA IFMD

Electric Boogie Break Dance ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA IFMD Otwarte Mistrzostwa Polski ZNTS Puchar Burmistrza Wołomina Electric Boogie Break Dance ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA IFMD Wołomin,30 stycznia 2010r. 1 REGULAMIN Otwartych Mistrzostw Polski ZNTS Pucharu

Bardziej szczegółowo

PUCHAR POLSKI MTB XCO W BIAŁEJ V OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA BIAŁEJ W KOLARSTWIE GÓRSKIM

PUCHAR POLSKI MTB XCO W BIAŁEJ V OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA BIAŁEJ W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W BIAŁEJ V OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA BIAŁEJ W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W BIAŁEJ JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI UCI I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5

REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5 REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5 pod honorowym patronatem Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka CEL 1. Upowszechnianie kultury

Bardziej szczegółowo

Im. Lecha Marchelewskiego

Im. Lecha Marchelewskiego Pismo organizacyjno wykonawcze dot. organizacji i przeprowadzenia 4-nd INTERNATIONAL ZIELONA GÓRA CUP w Akrobacji Samolotowej Im. Lecha Marchelewskiego I. Organizacja zawodów 1. Zgodnie z kalendarzem imprez

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SZTUK WALKI KLUB SPORTOWY SAKURA. Oferta sponsorska. ASW K S SAKURA Ul. Akacjowa 27 49-318 Skarbimierz NIP : Konto : www.judo-jiujitsu.

AKADEMIA SZTUK WALKI KLUB SPORTOWY SAKURA. Oferta sponsorska. ASW K S SAKURA Ul. Akacjowa 27 49-318 Skarbimierz NIP : Konto : www.judo-jiujitsu. AKADEMIA SZTUK WALKI KLUB SPORTOWY SAKURA Oferta sponsorska ASW K S SAKURA Ul. Akacjowa 27 49-318 Skarbimierz NIP : Konto : www.judo-jiujitsu.com Co to jest ASW K S SAKURA? ASW K S SAKURA założona jest

Bardziej szczegółowo

Zasady współzawodnictwa w sporcie dzieci i młodzieży w 2012 roku.

Zasady współzawodnictwa w sporcie dzieci i młodzieży w 2012 roku. Zasady współzawodnictwa w sporcie dzieci i młodzieży w 2012 roku. Biathlon (zimowy) 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 680. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 680. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 680 Opracowano na podstawie tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej

Pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej Pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej I. ZAŁOŻENIA. Celem zabezpieczenia jest ochrona osób i zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej, która

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGÓW: W KOLARSTWIE SZOSOWYM ZE STARTU WSPÓLNEGO KATEGORII MASTERS O PUCHAR FIRMY ROWEROWEJ MERIDA

REGULAMIN WYŚCIGÓW: W KOLARSTWIE SZOSOWYM ZE STARTU WSPÓLNEGO KATEGORII MASTERS O PUCHAR FIRMY ROWEROWEJ MERIDA REGULAMIN WYŚCIGÓW: W KOLARSTWIE SZOSOWYM ZE STARTU WSPÓLNEGO KATEGORII MASTERS O PUCHAR FIRMY ROWEROWEJ MERIDA AMATORSKIEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY PSARY AMATORSKIEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) warunki bezpieczeństwa imprez masowych; 2) tryb wydawania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 680. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 680. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 680 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Opracowano na podstawie tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909, z 2007 r. Nr 99, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin DNI OKONKA Obchody 260-lecia nadania praw miejskich

Regulamin DNI OKONKA Obchody 260-lecia nadania praw miejskich Regulamin DNI OKONKA Obchody 260-lecia nadania praw miejskich 27-28.06.2014 I 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY I REGULAMIN TERENU. REGULAMIN IMPREZY Dożynki Diecezjalno - Powiatowo - Gminne w Pilicy r.

REGULAMIN IMPREZY I REGULAMIN TERENU. REGULAMIN IMPREZY Dożynki Diecezjalno - Powiatowo - Gminne w Pilicy r. REGULAMIN IMPREZY I REGULAMIN TERENU REGULAMIN IMPREZY Dożynki Diecezjalno - Powiatowo - Gminne w Pilicy - 28.08.2016 r. I. Informacja ogólna 1. Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg imprezy, zgodny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IV Rundy INTERBELL Mistrzostw Okręgu Poznańskiego w motocrossie Nekla, 5 sierpnia 2012r. I. Organizator Organizatorem zwodów, na zlecenie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OGŁOSZENIE Krakowski Klub Cyklistów i Motocyklistów SMOK na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie organizuje

Bardziej szczegółowo

III. TERMIN I MIEJSCE

III. TERMIN I MIEJSCE REGULAMIN BIEGU Świebodzińska Dziesiątka I. ORGANIZATORZY Stowarzyszenie AKTYWNI 2010 ul. Poznańska 10 66-200 Świebodzin http://www.aktywni2010.pl Tel. 507 035 870 II.CEL - upowszechnianie biegania jako

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB POLSKI POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA ORGANIZACJI IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH W SPORCIE LOTNICZYM

AEROKLUB POLSKI POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA ORGANIZACJI IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH W SPORCIE LOTNICZYM AEROKLUB POLSKI POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA ORGANIZACJI IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH W SPORCIE LOTNICZYM Warszawa, 2010 1 Użyte w niniejszym Regulaminie definicje lub skróty

Bardziej szczegółowo

[REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA W SPORTACH MOTOROWYCH

[REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA W SPORTACH MOTOROWYCH LICENCJE Załącznik Nr 26 1. Posiadanie licencji na uprawienie określonej dyscypliny sportu stanowi warunek uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Motorowy. Warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. II OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW RATOWNIKÓW POLICYJNYCH z KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

REGULAMIN. II OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW RATOWNIKÓW POLICYJNYCH z KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY REGULAMIN II OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW RATOWNIKÓW POLICYJNYCH z KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY SŁUPSK 2014 Rozdział I Organizatorem Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych jest Szkoła Policji w Słupsku.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA HONOROWEGO PATRONATU STAROSTY POWIATU ŻARSKIEGO

REGULAMIN UDZIELANIA HONOROWEGO PATRONATU STAROSTY POWIATU ŻARSKIEGO REGULAMIN UDZIELANIA HONOROWEGO PATRONATU STAROSTY POWIATU ŻARSKIEGO Rozdział I Zakres przedsięwzięć możliwych do objęcia Patronatem Starosty Powiatu Żarskiego 1 1. Regulamin określa zasady obejmowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 10-tka o Puchar Krotoski Cichy wokół jeziora Chrzypskiego. V edycja

REGULAMIN. 10-tka o Puchar Krotoski Cichy wokół jeziora Chrzypskiego. V edycja REGULAMIN 10-tka o Puchar Krotoski Cichy wokół jeziora Chrzypskiego V edycja I. Organizator 1. Organizatorem V edycji 10-tki o Puchar Grupy Krotoski Cichy jest Gmina Chrzypsko Wielkie. II. Cele 1. Upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAWODÓW Nordic Walking o Puchar Burmistrza Gminy Węgorzyno. oraz Biegu dookoła jeziora o Puchar Burmistrza Gminy Węgorzyno

REGULAMIN. ZAWODÓW Nordic Walking o Puchar Burmistrza Gminy Węgorzyno. oraz Biegu dookoła jeziora o Puchar Burmistrza Gminy Węgorzyno REGULAMIN ZAWODÓW Nordic Walking o Puchar Burmistrza Gminy Węgorzyno oraz Biegu dookoła jeziora o Puchar Burmistrza Gminy Węgorzyno I.CEL IMPREZY Popularyzacja Nordic Walking i biegania oraz zdrowego stylu

Bardziej szczegółowo

Pismo Organizacyjne 57 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Seniorów 43 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Juniorów

Pismo Organizacyjne 57 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Seniorów 43 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Juniorów Warszawa, dnia 18.08.2014 r. Pismo Organizacyjne 57 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Seniorów 43 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Juniorów Informacje ogólne 1. Zgodnie z kalendarzem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ SCENA MUZYCZNA EB HEL SPOT sierpnia 2016 Hel Plaża Wschodnia

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ SCENA MUZYCZNA EB HEL SPOT sierpnia 2016 Hel Plaża Wschodnia REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ SCENA MUZYCZNA EB HEL SPOT 2016 13-14 sierpnia 2016 Hel Plaża Wschodnia I 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2013/2014

HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2013/2014 HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2013/ Zarząd PLK SA działając na podstawie pkt. 3.4. Regulaminu Rozgrywek PLK podaje harmonogram przeprowadzania procedur przed sezonem 2013/. Procedura licencyjna 1. 15 lipca

Bardziej szczegółowo

Grudziądzki Mistrz Kierownicy Regulamin ramowy na 2016 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego

Grudziądzki Mistrz Kierownicy Regulamin ramowy na 2016 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego Grudziądzki Mistrz Kierownicy Regulamin ramowy na 2016 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego 1. Ustalenia ogólne 1.1. Imprezy samochodowe z cyklu Grudziądzki Mistrz Kierownicy

Bardziej szczegółowo

Z A T W I E R D Z A M REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW RATOWNIKÓW POLICYJNYCH Z KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY WNOSZĘ O AKCEPTACJĘ

Z A T W I E R D Z A M REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW RATOWNIKÓW POLICYJNYCH Z KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY WNOSZĘ O AKCEPTACJĘ Z A T W I E R D Z A M REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW RATOWNIKÓW POLICYJNYCH Z KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY WNOSZĘ O AKCEPTACJĘ SŁUPSK 2015 Rozdział I Organizatorem Ogólnopolskich Zawodów Ratowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawodów w kolarstwie szosow ym Memoriał Joachima Halupczoka 6 7 czerwca 2015 r.

Regulamin zawodów w kolarstwie szosow ym Memoriał Joachima Halupczoka 6 7 czerwca 2015 r. Regulamin zawodów w kolarstwie szosow ym Memoriał Joachima Halupczoka 6 7 czerwca 2015 r. Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Junior Młodszy Junior Puchar Polski U 23 Mistrzostwa Polski KZ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.05.108.909 2007.06.20 zm. Dz.U.07.99.665 art. 2 2007.07.06 zm. Dz.U.07.99.663 art. 1 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA SPORTOWA REGULAMIN 2015

GIMNASTYKA SPORTOWA REGULAMIN 2015 GIMNASTYKA SPORTOWA REGULAMIN 2015 WARSZAWA STYCZEŃ 2015 SPRAWY ORGANIZACYJNE 1. Warszawsko-Mazowiecki Związek Gimnastyczny: 02-815 Warszawa, ul. Żołny 56A: gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa

Bardziej szczegółowo