Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy"

Transkrypt

1 SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) , fax (0-18) ZP / 30 / 12 pyt. i odp. do SIWZ Nr 1 Zakopane, dnia 23 października 2012 roku Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy W wyniku otrzymanych pisemnych pytań dotyczących postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dostawy cyfrowego aparatu RTG, cyfryzacja pośrednia RTG wraz z wyposażenie i oprogramowaniem RIS/PACS dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.), przesyłam Państwu treść pisemnych pytań, odpowiedzi związaną z udzielonymi wyjaśnieniami na zadane pytania oraz treść modyfikacji, zmian zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. I. Pytania i odpowiedzi do SIWZ: Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, przesyłam Państwu treść pisemnych pytań oraz wyjaśnienia na zadane pytania w związku z przedmiotowym postępowaniem przetargowym: 1. Pyt.1. pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z minimalną odległością 60cm od podłogi różnica jest znikoma? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 2. Pyt.2. pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem regulacji +/- 16cm? 1

2 Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.4. SIWZ w zakresie punktu I pozycji 26 tabeli wymaganych parametrów i funkcji, w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowej pozycji: WYMAGANE PARAMETRY I FUNKCJE / WARUNKI I. CYFROWY APARAT RTG sztuk 1 Wymagania ogólne 26. Zakres ruchu poprzecznego blatu stołu. +/-16 cm W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór oferty przetargowej (Załącznik Nr 1 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 3. Pyt.3. pkt. 27 Czy Zamawiający dopuści do przetargu system z rozwiązaniem równoważnym gdzie nie stosuje się ruchu wzdłużnego blatu? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 4. Pyt.4. pkt. 29 Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół o wymiarach min 230 x 73cm? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 5. Pyt.5. pkt. 35 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z odległością min. 80mm? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 6. Pyt.6. pkt. 65 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z lampą o szybkości chłodzenia min. 125kHu/min? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 2

3 7. Pyt.7. pkt. 68 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z ruchem w podanym zakresie lecz ręcznym? Odpowiedź: II. Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 8. W pkt 3.4 II.C.9 Specyfikacji oraz Załącznika nr 1 Zamawiający wymaga, aby konsola technika zapewniała wiązanie danych pacjenta z płytą przed i po badaniu. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym wiązanie danych pacjenta z płytą wykonywane jest po wykonaniu ekspozycji? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.4. SIWZ w zakresie punktu II.C pozycji 9 tabeli wymaganych parametrów i funkcji, w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowej pozycji: WYMAGANE PARAMETRY I FUNKCJE / WARUNKI II.C STACJA / KONSOLA TECHNIKA sztuk 1 9. Wiązanie danych pacjenta z płytą przed i po badaniu lub tylko po badaniu. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór oferty przetargowej (Załącznik Nr 1 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w projekcie umowy (załącznik nr 2) w 8 pkt 2, Dostawca zobowiązuje się do podjęcia reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w dni robocze? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji zamian zapisów SIWZ w zakresie 8 ust. 2 projektu umowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ), który otrzymuje nowe brzmienie: 8 ust. 2. Dostawca zobowiązuje się, za wyjątkiem terminów szczegółowo określonych w tabeli 1 ust. 3 umowy, do podjęcia reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 48h w dni robocze oraz usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminach: 1) bez konieczności sprowadzenia części zamiennych do 3 dni z wyłączeniem dni wolnych od pracy, 2) w razie konieczności sprowadzenia części do 7 dni z wyłączeniem dni 3

4 wolnych od pracy. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji projekt umowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. III. Dotyczy Załączniku nr 1 OFERTA PRZETARGOWA. CYFROWY APARAT RTG. 10. Zamawiający w pozycji 19 wymaga Najniższe położenie blatu stołu od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) umożliwiające wykonanie badania na blacie ścianki 55 cm. Postawiony wymóg jest zbyt wygórowany i nie ma uzasadnienia praktycznego ani diagnostycznego. Dla zapewnienia swobodnego i bezpośredniego posadowienia pacjenta lub przełożenia (przesunięcia) pacjenta z wózka transportowego lub z wózka inwalidzkiego na blatu stołu optymalna, funkcjonalnie i ergonomicznie uzasadniona wysokości blatu stołu od podłogi zawiera się w przedziale cm. Dodatkowo w takim zestawie znajduje się zwodzony stopień podłogowy z podestem oddalonym od podłogi o 25 cm, co o tą wartość zwiększa zakres regulacji. Dlatego wnioskujmy o wyjaśnienie i dopuszczenie minimalnej wysokości blatu w pozycji dolnej 76 cm przy obecności zwodzonego stopienia podłogowego. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 11. Zamawiający w pozycji 23 wymaga Zakres przesuwu zespołu lampa rtg - detektor w pozycji poziomej stołu 110 cm. Pragniemy zaoferować produkt najnowszej generacji z optymalnym funkcjonalnie i diagnostycznie zakresem 108 cm ruchu zespołu lampa rtg - detektor w pozycji poziomej stołu. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie zakresu 108 cm ruchu zespołu lampa rtg - detektor w pozycji poziomej stołu. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 12. Zamawiający w pozycji 24 wymaga Zakres przesuwu zespołu lampa rtg - detektor w pozycji pionowej stołu 110 cm. Pragniemy zaoferować produkt najnowszej generacji z optymalnym funkcjonalnie i diagnostycznie zakresem 108 cm ruchu zespołu lampa rtg - detektor w pozycji pionowej stołu. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie zakresu 108 cm ruchu zespołu lampa rtg - detektor w pozycji pionowej stołu. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 4

5 13. Zamawiający w Załączniku nr 1 OFERTA PRZETARGOWA w pozycji 27 wymaga Zakres ruchu podłużnego blatu stołu +/- 60 cm. Pragniemy zaoferować produkt najnowszej generacji z optymalnym funkcjonalnie i diagnostycznie zakresem ruchu wzdłużnego blatu stołu +/- 55 cm. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie zakresu ruchu wzdłużnego blatu stołu +/- 55 cm. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 14. Zamawiający w pozycji 29 wymaga Wymiary blatu 210 cm x 80 cm. Pragniemy zaoferować produkt najnowszej generacji z optymalnym funkcjonalnie i diagnostycznie blatem o szerokości 74 cm. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie blatu o wymiarach 210 x 74 cm. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 15. Zamawiający w pozycji 29 wymaga Zakres napięć fluoroskopii Min kv. Pragniemy zaoferować produkt najnowszej generacji z optymalnym funkcjonalnie i diagnostycznie zakresem napięć fluoroskopii kv. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie zakresu napięć fluoroskopii kv. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.4. SIWZ w zakresie punktu I pozycji 52 tabeli wymaganych parametrów i funkcji, w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowej pozycji: WYMAGANE PARAMETRY I FUNKCJE / WARUNKI I. CYFROWY APARAT RTG sztuk 1 Generator klasy HF 52. Zakres napięć fluoroskopii min kv lub kv. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór oferty przetargowej (Załącznik Nr 1 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 16. Zamawiający w pozycji 63 wymaga Pojemność cieplna anody 700 khu. Pragniemy zaoferować produkt najnowszej generacji z optymalnym funkcjonalnie i diagnostycznie pojemnością cieplną anody 600 khu. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie pojemności cieplnej anody 600 khu. 5

6 Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 17. Zamawiający w pozycji 68 wymaga Silnikowy ruch skręcania kołpaka z lampą rtg. Pragniemy zaoferować produkt najnowszej generacji z optymalnym funkcjonalnie i diagnostycznie silnikowym skręcaniem kołpaka z lampą rtg do projekcji skośnych. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie takiego rozwiązania konstrukcyjnego. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 18. Zamawiający w pozycji 79 wymaga Głębia obrazu 14 bitów. Pragniemy zaoferować produkt najnowszej generacji z optymalnym funkcjonalnie i diagnostycznie głębią obrazu 12 bitów. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie głębi obrazu 12 bitów. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.4. SIWZ w zakresie punktu I pozycji 79 tabeli wymaganych parametrów i funkcji, w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowej pozycji: WYMAGANE PARAMETRY I FUNKCJE / WARUNKI I. CYFROWY APARAT RTG sztuk 1 Cyfrowy panel dedykowany DR/DF do stołu ścianki 79. Głębia obrazu. 12 bitów Dotyczy Załączniku nr 2 Umowa. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór oferty przetargowej (Załącznik Nr 1 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 19. Zamawiający w 1 ust. 8 podał: Dostawca jest zobowiązany do wykonania projektu ochrony radiologicznej wraz z obliczeniami osłon stałych w pracwni RTG Zamawiającego, w której zostaną zainstalowane dostarczone urządzenia. Ponadto Dostawca jest zobowiązany uzyskać pozytywną opinię właściwej Stacji Sanepidu oraz pozwolenie na użytkowanie dostarczonych aparatów w pracowni RTG Zamawiającego wraz z niezbędnymi dokumentami, zgodnie z obowiązującymi w tym 6

7 zakresie przepisami prawa. W świetle obowiązującego prawa procedura taka jest zarezerwowana wyłącznie dla użytkownika sprzętu i pracowni rtg. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji zamian zapisów SIWZ w zakresie 1 ust. 8 projektu umowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ), który podlega wykreśleniu. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji projekt umowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 20. Zamawiający w 6 ust. 2 podał: Dostawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za zwłokę w terminie zakończenia dostawy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, niedostarczonej części dostawy wg cen o których mowa w 4 ust. 2 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki, 2) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad, w szczególności o których mowa w 3 ust. 5 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, towaru posiadającego wady określonego wg cen o których mowa w 4 ust. 2 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w 3 ust. 6, 3) za zwłokę w usunięciu awarii w okresie gwarancji, przekraczającej termin określony w 8 ust. 2 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, uszkodzonego urządzenia określonego wg cen o których mowa w 4 ust. 2 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki, 4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10,00 % wartości brutto określonego w 4, ust. 1 niniejszej umowy. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji zamian zapisów SIWZ w zakresie 6 ust. 2 projektu umowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ), który otrzymuje nowe brzmienie: 6 ust Dostawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za zwłokę w terminie zakończenia dostawy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki, 2) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad, w szczególności o których mowa w 3 ust. 5 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w 3 ust. 6, 3) za zwłokę w usunięciu awarii w okresie gwarancji, przekraczającej termin określony w 8 ust. 2 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki, 7

8 4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10,00 % wartości brutto określonego w 4, ust. 1 niniejszej umowy. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji projekt umowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. IV. 21. Wymagania ogólne pkt. 22 W dobrze pojętym interesie Zamawiającego wnosimy o zmian brzmienia wymaganego parametru na: 22. Zakres obrazowania pacjenta na detektorze stołu w ustawieniu poziomym blatu ścianki. 190 cm Pragniemy zauważyć iż ekspozycje całego pacjenta wykonywane są wyłącznie w pozycji leżącej. Pragniemy również zauwazyć, iż w punkcie 30 Zamawiający wymaga obszaru przezierności blatu 190cm, wraz z proponowanym przez nas zakresem obrazowania detektora umożliwia wykonanie wszystkich standardowych ekspozycji. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.4. SIWZ w zakresie punktu I pozycji 22 tabeli wymaganych parametrów i funkcji, w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowej pozycji: WYMAGANE PARAMETRY I FUNKCJE / WARUNKI I. CYFROWY APARAT RTG sztuk 1 Wymagania ogólne 22. Zakres obrazowania pacjenta na detektorze stołu w ustawieniu pionowym blatu ścianki. 190 cm W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór oferty przetargowej (Załącznik Nr 1 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 22. Konsola akwizycyjna/operatora pkt. 94 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat RTG ze skalą bitową akwizycji obrazów dla radiografii seryjnej 12 bit? Prosimy o dopuszczenie rozwiązania. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.4. SIWZ w zakresie punktu I pozycji 94 tabeli wymaganych parametrów i funkcji, w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowej pozycji: 8

9 WYMAGANE PARAMETRY I FUNKCJE / WARUNKI I. CYFROWY APARAT RTG sztuk 1 Konsola akwizycyjna / operatora 94. Skala bitowa akwizycji obrazów dla radiografii seryjnej. 12 bit W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór oferty przetargowej (Załącznik Nr 1 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 23. Konsola akwizacyjna/operatora pkt. 96 Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie do elektronicznego sklejania obrazów kości długich i kręgosłupa z serii zaprogramowanych zdjęć redukujące zniekształcenia geometryczne w tym w szczególności paralaksy w miejscach tzw. sklejki elektronicznej? Metodę, którą wymaga Zamawiający, tj. metoda ze skręcaniem lampy, gwarantuje oraz redukcję zniekształcenia geometryczne. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.4. SIWZ w zakresie punktu I pozycji 96 tabeli wymaganych parametrów i funkcji, w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowej pozycji: WYMAGANE PARAMETRY I FUNKCJE / WARUNKI I. CYFROWY APARAT RTG sztuk 1 Konsola akwizycyjna / operatora 96. Oprogramowanie do elektronicznego sklejania obrazów kości długich i kręgosłupa z serii zaprogramowanych zdjęć redukujące zniekształcenia geometryczne, w tym w szczególności paralaksę w miejscach tzw. sklejki elektronicznej lub funkcja ta jest realizowana poprzez ruch skrętny lampy rtg podczas wykonywania badania. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór oferty przetargowej (Załącznik Nr 1 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 24. Konsola akwizacyjna/operatora pkt. 97 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z możliwością używania funkcji ROI w specjalnym trybie kontroli jakości. Funkcji ROI nie używa się standardowych zdjęciach rentgenowskich. Prosimy o pozytywną odpowiedź. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że dopuszcza aparat RTG z możliwością 9

10 używania funkcji ROI w specjalnym trybie kontroli jakości. 25. Wymagania ogólne pkt. 13 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający poprzez Deklaracja zgodności CE dla oferowanego aparatu RTG (nie dla części składowych) rozumie certyfikat CE dla całego systemu RTG łącznie z detektorem i stacją technika. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że przez wymóg Deklaracja zgodności CE dla oferowanego aparatu RTG (nie dla części składowych) rozumie certyfikat CE dla całego systemu RTG łącznie z detektorem i stacją technika. 26. V. Zarządzanie zakładem radiologii Dot. pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości wystawienia faktury za wykonanie badania spod systemu klasy RIS? w/w funkcja będzie realizowana przy wykorzystaniu odrębnego oprogramowania zintegrowanego z systemem RIS. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 27. Dot. pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości wyświetlania listy aktualnie edytowanych badań wraz z danymi użytkownika który wprowadza wynik? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 28. Dot. pkt. 29, 30 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości zapisu, odczytu dźwiękowego opisu badań? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w związku z faktem iż na chwilę obecną nie posiada urządzenia do zapisu i odczytu w systemie dźwiękowych opisów badań, dopuszcza możliwość złożenia oferty na rozwiązanie bez możliwości zapisu, odczytu dźwiękowego opisu badań. Mając na uwadze powyższe Zamawiający wymaga tylko technicznej możliwości obsługi takowego urządzenia w przypadku późniejszego zakupu. 29. Dot. pkt. 31 Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości połączenia dźwiękowego opisu badania z rekordem badania? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 10

11 30. Dot. pkt. 32 Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości zapisu zużytych zasobów w kontekście wykonanego badania? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 31. Dot. pkt. 33 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości zapisu kilku usług dodatkowych wykonanych w ramach badań? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 32. Dot. pkt. 42 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez funkcji analityczno kosztowych? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 33. Dot. pkt. 53 Czy Zamawiający dopuści system bez narzędzia raportowania błędów w systemie? W oferowanym rozwiązaniu informacje dotyczące pracy systemu są raportowane w odrębnym systemie zintegrowanym z oprogramowaniem klasy RIS. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 34. Dot. pkt. 67 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości określania które usługi wymagają planowania? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 35. Dot. pkt. 68, 69 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości planowania badań na wybrany przedział czasowy w zależności od rodzaju jednostki zlecającej i wieku pacjenta? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 11

12 36. Dot. pkt. 71 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez prezentacji obrazów referencyjnych na ekranie wprowadzania wyniku w postaci miniaturek? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. System teleradiologiczny 37. Dot. pkt. 99 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości wybrania priorytetów wg których zlecenia będą wysyłane? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 38. Dot. pkt. 100 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości wysyłania zlecenia niezawierającego żadnego pliku DICOM? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 39. Dot. pkt. 103 Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie bez możliwości pełnego raportowania o błędach wraz z opisem oraz możliwymi metodami naprawienia problemu? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 40. Dot. pkt. 107 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości włączenia anonimizacji zarówno danych zleconych jak i obrazów DICOM? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 41. Dot. pkt. 113 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez oznaczania kluczowych obrazów przed wysłaniem badania do konsultacji? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 12

13 42. Dot. pkt. 114 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości wyświetlania przewidywanego czasu przesłania badania do konsultacji? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 43. Dot. pkt. 119 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości odbioru plików załączonych do tekstowego wyniku badania? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. VI. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 44. Dot. pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości składowania sekwencji ruchowym? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 45. Dot. pkt. 25, 68 Pytanie 20: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie które komunikuje się tylko w języku polskim? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.4. SIWZ w zakresie punktu VI pozycji 68 tabeli wymaganych parametrów i funkcji, w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowej pozycji: VI. WYMAGANE PARAMETRY I FUNKCJE / WARUNKI SYSTEM ARCHIWIZACJI I DYDTRYBUCJI OBRAZÓW (PACS) komplet Moduł dystrybucji badań dostępny w językach polskim i angielskim. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór oferty przetargowej (Załącznik Nr 1 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 13

14 46. Dot. pkt. 102 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez kalibracji obrazu? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 47. Dot. pkt. 103 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez funkcji notatnika? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 48. Dot. pkt. 109 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez podglądu krzywej EKG dla obrazów angiograficznych? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 49. Dot. pkt. 119 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez archiwum badań obrazów video? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 50. Dot. pkt. 138 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez archiwum dydaktycznego? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. IX. Inne wymagania 51. Dot. pkt. 29, 30 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie do zgłaszania błędów przez inny system niż Bugzilla? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.4. SIWZ w zakresie punktu IX pozycji 29 i 30 tabeli wymaganych parametrów i funkcji, w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowych pozycji: 14

15 IX. WYMAGANE PARAMETRY I FUNKCJE / WARUNKI INNE 29. Zgłaszanie błędów poprzez system serwisowy. 30. Dostęp do systemu serwisowego. 24/7 V. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór oferty przetargowej (Załącznik Nr 1 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 52. TABELA WYMAGANYCH PARAMETRÓW I FUNKCJI / WARUNKI CYFROWY APARAT RTG punkt 7. Czy w związku z zamiarem wykorzystywania aparatu do wykonywania badań urologicznych Zamawiający oczekuje dostawy wraz z aparatem akcesoriów do tego typu badań np. podpory urologiczne dla pacjenta, podpory dla rąk operatora, zestaw odpływowy urologiczny z workami jednorazowymi? Pragniemy zauważyć, że teoretycznie każdy aparat RTG umożliwia wykonywanie badań urologicznych jednak w praktyce możliwość wykonywania tego typu badań uzależniona jest od możliwości pozycjonowania pacjenta i dostępnych akcesoriów. Jednocześnie wykonywanie badań tego typu w standardowej pozycji pacjenta i bez specjalnych akcesoriów może powodować zalewanie urządzenia płynami co ma wpływ na trwałość aparatu, której zapewnienie powinno leżeć w interesie Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 53. TABELA WYMAGANYCH PARAMETRÓW I FUNKCJI / WARUNKI CYFROWY APARAT RTG punkt 11. Czy wymagając interkomu do komunikacji głosowej z pacjentem Zamawiający ma na myśli dedykowany przez producenta urządzenia interkom zapewniający dwustronny kontakt z pacjentem z możliwością regulacji głośności wbudowany w aparat czy też popularne interkomy kasowe również spełniają oczekiwania Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że wymagając interkomu do komunikacji głosowej z pacjentem ma na myśli dedykowany przez producenta urządzenia interkom zapewniający dwustronny kontakt z pacjentem z możliwością regulacji głośności wbudowany w aparat. 15

16 54. TABELA WYMAGANYCH PARAMETRÓW I FUNKCJI / WARUNKI CYFROWY APARAT RTG punkt 22. Czy wymóg Zamawiającego należy rozumieć jako możliwość wykonania w pionowym ustawieniu blatu badania całego ciała pacjenta o wzroście min. 200 cm przy użyciu detektora zainstalowanego w urządzeniu, bez konieczności repozycjonowania pacjenta poprzez ręczną zmianę położenia stopnia pacjenta? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. Patrz odpowiedź na pytanie nr 21 niniejszego pisma. 55. TABELA WYMAGANYCH PARAMETRÓW I FUNKCJI / WARUNKI CYFROWY APARAT RTG punkt 26. Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, w którym zakres ruchu poprzecznego blatu stołu wynosi +/- 15 cm? Wymagana przez Zamawiającego wartość +/-17 cm jest charakterystyczna dla rozwiązań firmy SIEMENS i w sposób merytorycznie nieuzasadniony uniemożliwia konkurowanie różnych rozwiązań. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 56. TABELA WYMAGANYCH PARAMETRÓW I FUNKCJI / WARUNKI CYFROWY APARAT RTG punkt 27. Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, w którym do osiągnięcia wymaganego zakresu obrazowania nie ma potrzeby używania ruchu podłużnego blatu stołu i w związku z tym nie jest on stosowny? Wymagane przez Zamawiającego rozwiązanie Zakres ruchu podłużnego blatu stołu +/- 60 cm jest charakterystyczne dla rozwiązań firmy SIEMENS. Większość producentów urządzeń tej klasy nie ma potrzeby stosować ruchu wzdłużnego blatu gdyż stosują szeroki zakres przesuwu wzdłużnego lampy z detektorem. Pozwala to na uniknięcie sytuacji gdy np. w pozycji pionowej blatu faktyczny zakres badania musi być zmniejszony aby uniknąć kolizji blatu z podłogą lub sufitem gabinetu w czasie przesuwania blatu. Rozwiązania, w których nie ma konieczności stosowania wzdłużnego przesuwu blatu pozwalają również na lepsze wykorzystanie powierzchni gabinetu. Tym samym wymóg Zamawiającego wskazujący na jeden produkt oraz konkretne rozwiązanie techniczne i nie dopuszczający innych co najmniej równoważnych funkcjonalnie urządzeń jest niezgodny z obowiązującym prawem i rzetelnością w gospodarowaniu publicznymi funduszami. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. 16

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy :

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy : Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

I. Zmiana terminu składania ofert:

I. Zmiana terminu składania ofert: Rzeszów, dnia 15 lutego 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca)

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Załącznik Nr 2 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Producent:...

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE Urząd Zamówień Publicznych 2010 r. REKOMENDACJE 1. CEL REKOMENDACJI Niniejsze rekomendacje opracowano celem wskazania sposobu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, dnia 31.01.2015r. Zamawiający Szpital Specjalistyczny im. Ludwika

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/40RTG/11/2012 O WARTOŚCI PONIśEJ 200 000 EURO

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi. Znak sprawy: DZP 380 26/2012

Pytania i odpowiedzi. Znak sprawy: DZP 380 26/2012 Znak sprawy: DZP 380 26/2012 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala InfoMedica Firmy Asseco Poland

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. 03-335 Warszawa, ul. Władysława Syrokomli 6 Z A T W I E R D Z A M... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo