ERASMUS, CEMS, MPPD, PIM i umowy bilateralne 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ERASMUS, CEMS, MPPD, PIM i umowy bilateralne 2013/2014"

Transkrypt

1 ERASMUS, CEMS, MPPD, PIM i umowy bilateralne 2013/2014 Spotkanie informacyjne dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd 6 marca 2013 r.

2 Osoby kontaktowe - CPM Studenci programu ERASMUS, studenci CEMS i MPPD ze stypendium Erasmusa; praktyki programu ERASMUS Mgr inż. Agata KOWALIK pokój 17 bud KONSULTACJE DLA STUDENTÓW: Poniedziałki, wtorki i czwartki od 9.30 do 13.00; Środy od do W pozostałe dni i godziny studenci przyjmowani są jedynie po wcześniejszym umówieniu się (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i uzyskaniem zgody na spotkanie) telefonicznie lub owo.

3 Osoby kontaktowe - CPM PIM & umowy bilateralne, studenci CEMS bez stypendium Erasmusa, Freemovers Mgr Agata AUGUSTYNIAK pokój 17 bud KONSULTACJE DLA STUDENTÓW: Poniedziałek, wtorek, czwartek od 9.30 do W pozostałe dni i godziny studenci przyjmowani są jedynie po wcześniejszym umówieniu się (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i uzyskaniem zgody na spotkanie) telefonicznie lub owo.

4 Osoby kontaktowe - CPM Mgr Małgorzata CHROMY Program ERASMUS, programy podwójnych dyplomów pokój 7 bud Konsultacje dla studentów: Poniedziałki, wtorki i czwartki od do W pozostałe dni i godziny studenci przyjmowani są jedynie po wcześniejszym umówieniu się (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i uzyskaniem zgody na spotkanie) telefonicznie lub owo.

5 Osoby kontaktowe - CPM Mgr Grzegorz M. AUGUSTYNIAK Zastępca Dyrektora Centrum, Koordynator Programu CEMS Pok. 12 bud Konsultacje dla studentów: Poniedziałki, wtorki i czwartki od do W pozostałe dni i godziny studenci przyjmowani są jedynie po wcześniejszym umówieniu się (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i uzyskaniem zgody na spotkanie) telefonicznie lub owo.

6 Godziny przyjęć Prosimy o przestrzeganie godzin konsultacji! Studenci, którzy przyjdą do biura poza godzinami konsultacji bez wcześniejszego umówienia się (i uzyskania potwierdzenia o możliwości przyjścia) nie będą obsługiwani.

7 Osoby kontaktowe Dziekanat Studium Licencjackiego mgr Katarzyna SMOLIŃSKA Dziekanat Tel.: Informacje o konsultacjach pani Smolińskiej można znaleźć na stronie DSL:

8 Osoby kontaktowe Dziekanat Studium Magisterskiego mgr Magda SZYBIAK Dziekanat SM [okienko nr Konsultacje dla studentów: poniedziałek: od 15:00 do 18:00 wtorek: od 12:00 do 15:00 środa: od 15:00 do 18:00 czwartek-piątek: od 9:00 do 12:00

9 Korespondencja owa Informujemy, iż cała korespondencja owa pomiędzy studentem a Centrum Programów Międzynarodowych i/lub innymi jednostkami SGH (np. Dziekanat) powinna się odbywać z konta w domenie SGH. Wysyłanie wiadomości z innych adresów nie będzie uznawane, dlatego prosimy o pamiętaniu o zmianie hasła (więcej informacji na stronie Centrum Informatycznego https://akson.sgh.waw.pl/konto/haslo)

10 KROK PO KROKU Zdjęcie Jarosław Małkowski

11 PROCEDURY WYJAZDOWE Strona internetowa z procedurami wyjazdowymi obowiązującymi wszystkich studentów SGH wyjeżdżających na okres studiów za granicą w r.a. 2013/2014: proc1314/przedw1213/

12 Krok 1 - REJESTRACJA Dostarczenie formularza kontaktowego (deadline: 20 marca br.) Nominacje do uczelni zagranicznej CPM Aplikacja złożenie dokumentów na uczelnię zagraniczną rejestracji dokonujesz sam

13 Krok 2 Letter of Acceptance Trzeba o niego poprosić uczelnię zagraniczną po złożeniu aplikacji Musi zawierać: imię, nazwisko, nazwę uczelni przyjmującej, dokładne daty stypendium, podpis koordynatora, stempel uczelni Daty do naliczenia stypendium: od momentu rozpoczęcia zajęć (lub Orientation Week) do końca pierwszej sesji egzaminacyjnej Wzór do pobrania na stronie CPM tylko ten wzór będzie akceptowany

14 Kroki 3 i 4 Wniosek-skierowanie + Learning Agreement Wniosek-skierowanie na wyjazd za granicę Learning Agreement (Porozumienie o realizacji zajęć)

15 ECTS European Credit Transfer System ECTS czyli Europejski System Transferu Punktów Zaliczeniowych zakłada, że okres studiów poza uczelnią macierzystą powinien zostać wliczony do toku studiów realizowanych we własnej uczelni. Europejski System Transferu (Przeliczania) Punktów Zaliczeniowych pomaga zmierzyć i porównać osiągnięcia studenta w nauce, a następnie przełożyć je na standardy obowiązujące w poszczególnych współpracujących uczelniach.

16 ECTS vs. PUNKTY KREDYTOWE (PIM & umowy bilat.) W przypadku uczelni (umowy bilateralne i PIM), które nie stosują punktów ECTS należy zastosować odpowiedni przelicznik z punktów kredytowych za przedmioty danej uczelni na punkty ECTS. Obowiązujący przelicznik dostępny jest w CPM (kontakt Agata Augustyniak

17 LEARNING AGREEMENT Twoim obowiązkiem jest zgłoszenie przedmiotów mających wartość 30 ECTS na 1 semestr. Dopuszczalna liczba ECTS za przedmioty językowe wynosi 10 punktów przy deklaracji 20 ECTS z przedmiotów merytorycznych. WAŻNE podczas pobytu należy realizować przede wszystkim przedmioty związane ze studiowanym przez siebie kierunkiem, żeby na koniec nie okazało się, iż konieczne jest np. dokupienie semestru. * Dopuszcza się realizowanie przedmiotów za minimum 25 punktów ECTS w przypadku posiadania nadwyżki punktowej w SGH. W tej sytuacji można realizować przedmioty językowe za maksymalnie 5 punktów ECTS.

18 Pierwsza wizyta w CPM Student składa: Learning Agreement Wniosek-skierowanie na wyjazd za granicę UWAGA! Akceptujemy tylko LA w 2 egzemplarzach wydrukowane dwustronnie wraz z 1 egzemplarzem wniosku-skierowania dokumenty wypełnione elektronicznie Dokumenty przygotowane niezgodnie ze wskazówkami nie będą przyjmowane. Wyjazd podjęty bez złożenia dokumentów wyjazdowych nie będzie uznany i grozi konsekwencjami.

19 Wizyta w Dziekanacie Podpisane dokumenty (LA i Wniosek) student odbiera z CPM i przekazuje do właściwego Dziekanatu (w odpowiednim okienku) do podpisu Dziekana Odbiór dokumentów z Dziekanatu 1 oryginał LA zostaje w Dziekanacie, a drugi oryginał student zabiera ze sobą i na nim dokonuje zmian do LA (po wcześniejszym zgłoszeniu ich em). Oryginał podpisany przez uczelnię partnerską student przywozi z powrotem w celu rozliczenia pobytu.

20 Druga wizyta w CPM Złożenie kompletu dokumentów: Kopia LA Wniosek skierowanie: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność Zobowiązanie studenta Letter of Acceptance

21 Krok 5 PODPISANIE UMOWY ERASMUSA Obowiązuje studentów Erasmusa oraz CEMS i MPPD ze stypendium Erasmus Wprowadzenie nr konta do systemu Komplet dokumentów finansowych składa się w wyznaczonym terminie do skrzyni obok CPM: o Umowa o Aneks Prosimy pamiętać o odebraniu swojego egzemplarza Umowy po jej podpisaniu przez CPM

22 Krok 6 ZAŚWIADCZENIE Wystawienie zaświadczenia imiennego o uczestnictwie w programie wymiany dla NFZ, uczelni przyjmującej itp. zaświadczenie można uzyskać u osoby kontaktowej programu.

23 Krok 6 UBEZPIECZENIE Trzecia wizyta w CPM Złożenie kopii obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i od następstw nieszczęśliwych wypadków najpóźniej na 2 tygodnie przed wyjazdem. W przypadku studentów Erasmusa brak takiego potwierdzenia opóźni wypłatę stypendium. Sugerujemy ubezpieczenie od kradzieży. W przypadku wyjazdów do krajów egzotycznych prosimy o zorientowanie się w kwestii koniecznych bądź zalecanych szczepień ochronnych

24 Krok 8 PRZELEW STYPENDIUM Przelew stypendium następuje po złożeniu kompletu dokumentów (w tym dokumentów finansowych) około 2 tygodnie przed wyjazdem

25 STAWKI STYPENDIUM 1. Studenci wyjeżdżający do Danii, Finlandii, Francji, Irlandii, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii otrzymają XX Euro tygodniowo; 2. Studenci wyjeżdżający do Austrii, Belgii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Portugalii, Słowenii i Włoch otrzymają XX Euro tygodniowo; 3. Studenci wyjeżdżający do Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Turcji oraz na Węgry otrzymają XX Euro tygodniowo. NIESTETY nie znamy jeszcze stawek stypendium, ponieważ wniosek o dofinansowanie składany jest do 8 marca br. Stawki najwcześniej będą znane ok. początku lipca.

26 ERASMUS WAŻNE INFORMACJE Przypominamy, iż okres pobytu na stypendium Erasmus nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 10 miesięcy oraz musi być zrealizowany w ciągu tego samego roku akademickiego. Dopuszcza się wyjazdy krótsze niż 3 miesiące w przypadku organizacji roku akademickiego w trybie trymestralnym. W przypadku, gdy wyjazd okaże się krótszy niż to zapisane w umowie między studentem a SGH (jednak nie krótszy niż 3 miesiące), student może zostać wezwany do zwrotu nienależnej kwoty. W przypadku, gdy okres rzeczywistego pobytu w uczelni zagranicznej będzie krótszy niż 3 miesiące student będzie zobowiązany do zwrotu całości stypendium.

27 WYJAZD A ZALICZENIE POPRZEDNIEGO SEMESTRU Apelujemy o nie zostawianie egzaminów na ostatnią chwilę, czyli na sesję poprawkową!!! Student, który nie zda egzaminów za semestr poprzedzający wyjazd będzie musiał zrezygnować z wyjazdu albo przerwać swój pobyt za granicą (!!!). W przypadku beneficjentów Erasmusa będzie konieczność zwrotu stypendium.

28 Milowy krok WYJAZD

29 Kroki: 9, 10, 11, 12 OBOWIĄZKI PODCZAS WYJAZDU Przesłanie informacji o kontakcie (formularz do pobrania ze strony) owe zgłoszenie zmian do Learning Agreement najpóźniej do 1 miesiąca od rozpoczęcia zajęć (z konta w domenie SGH): o o Erasmus, CEMS i MPPD ze stypendium na adres PIM i bilateralne, CEMS bez stypendium, Freemover na adres Zamienniki do przedmiotów zbieranie sylabusów (SM) Uzyskanie pieczątki uczelni zagranicznej na LA (obie strony w przypadku zmian) bez pieczątek na stronie 1 i 2 (jeśli były zmiany) LA będzie nieważne!!! Uzyskanie podpisu na Letter of Confirmation (Erasmus, CEMS i MPPD ze stypendium)

30 WAŻNE Brak zgłoszenia zmian do Learning Agreement w terminie i samowolne dokonanie zmian może grozić poważnymi konsekwencjami ze skreśleniem z listy studentów włącznie!!!

31 Kroki: 13, 14 PO POWROCIE Relacja z pobytu czyli Raport (wersja elektroniczna na maila do koordynatora) ERASMUS: obowiązkowa ankieta online na stronie Narodowej Agencji Erasmusa (zapis w umowie zobowiązujący Studenta do wypełnienia formularza)

32 Krok 15 ROZLICZENIE (4 WIZYTA W CPM) Transkrypt ocen przesyła uczelnia zagraniczna (Uwaga! czasem należy o to poprosić) Formularz rozliczenia wyjazdu z Dziekanatem Learning Agreement oryginał z podpisami uczelni przyjmującej obu stronach (w przypadku zmian do LA) Wydruk a ze zmianami do LA (podpisany przez Dziekanat, jeśli student nie otrzymał zgody mailem) Formularz zamienników (jeśli dotyczy) w przypadku zamian przedmiotów na przedmioty SGH podpisane sylabusy ze zgodą wykładowcy Letter of Confirmation (wystawiony przez uczelnię przyjmującą lub wzór SGH podpisany przez uczelnię) Raport opisowy Ankieta online dla beneficjentów Erasmusa

33 Krok 16 ROZLICZENIE Z DZIEKANATEM CPM zatwierdzone dokumenty przekazuje do Dziekanatu Dziekanat dokonuje rozliczenia

34 ROZLICZENIE LEKTORATÓW Studium Licencjackie: Przed wyjazdem na stypendium zagraniczne student zobligowany jest do poinformowania lektora o wyjeździe. W przypadku semestru kończącego się egzaminem z obu lektoratów (s. IV), student zgłasza się do CNJO i zapisuje na egzamin w określonym przez CNJO terminie. Po przyjeździe ze stypendium, student, aby rozliczyć lektorat, udaje się do CNJO i wypełnia stosowny formularz. Następnie druk wraz ze zgodą odpowiedniego koordynatora student przynosi do pracownika Dziekanatu SL, czyli p. K. Smolińskiej. Studium Magisterskie: W przypadku SM studenci wyjeżdżają z reguły na II roku studiów, czyli po zakończeniu lektoratów. W przypadku wyjazdu na 2 semestrze studiów należy skontaktować się z CNJO w sprawie ustalenia warunków zaliczenia lektoratu.

35 WYMAGANE DOKUMENTY

36 WYMAGANE DOKUMENTY W CPM 1. Formularz kontaktowy ze zdjęciem ( ) 2. Acceptance Letter 3. Wniosek-skierowanie 4. (Kopia) Learning Agreement 5. Zobowiązanie 6. Kopia ubezpieczenia zdrowotnego 7. ERASMUS Umowa finansowa, Aneks

37 Obieg dokumentów: Każdy student składa Learning Agreement i wniosek o wyjazd jako komplet dokumentów w CPM, aby uzyskać podpis koordynatora programu, na który wyjeżdża. UWAGA! Learning Agreement (w 2 dwustronnie wydrukowanych egzemplarzach) oraz wniosek-skierowanie na wyjazd złożone oddzielnie nie będą rozpatrywane. Podpisane dokumenty przekazujesz do właściwego Dziekanatu. Odbierasz z Dziekanatu jeden egzemplarz LA wraz zaakceptowanym przez Dziekana bądź Prodziekana wnioskiem o wyjazd. Składasz w CPM następujące dokumenty: - Podpisany przez Dziekana wniosku o wyjazd oryginał lub kopia potwierdzoną za zgodność z oryginałem (pieczątka i podpis pracownika Dziekanatu), - kserokopię podpisanego przez Dziekana Learning Agreement, - Acceptance Letter, - zobowiązanie Studenta skierowanego za granicę w celu odbycia tam części studiów, oraz - kserokopię ubezpieczenia zdrowotnego na okres pobytu na stypendium najpóźniej na 2 tygodnie przed wyjazdem (w przypadku przedłużenia pobytu student jest zobowiązany do przesłania kopii ubezpieczenia na ten przedłużony okres).

38 ZAMIENNIKI PRZEDMIOTÓW ZAMIENNIKI DSL Formularz zamienników powinien zostać złożony razem z pozostałymi dokumentami PRZED wyjazdem, tzn. należy zdobyć sylabusy przedmiotów, które student będzie realizować za granicą, dać je do zaakceptowania wykładowcy danego przedmiotu, koordynatora przedmiotu kierunkowego lub opiekuna ścieżki w SGH i złożyć do dziekanatu. DSM Formularz zamienników powinien być dostarczany do Dziekanatu po przyjeździe, przed przekazaniem rozliczenia do CPM (na formularzu musi być podpis koordynatora/ów odpowiednich przedmiotów oraz zgoda Dziekana zanim zostanie on dołączony do rozliczenia wyjazdu). Istnieje natomiast możliwość uzgodnienia zamienników przed wyjazdem na stypendium. W sytuacji, gdy przed wyjazdem nie jest możliwe dostarczenie sylabusa przedmiotu powinien być on dostarczony do Dziekanatu po przyjeździe PROSIMY PAMIĘTAĆ, że w przypadku uznawania zamienników, będzie stosowana do nich pula ECTS wg punktacji SGH, a nie uczelni, w której student realizował dany przedmiot

39 ZAMIENNIKI PRZEDMIOTÓW Aby uzyskać przepisanie przedmiotu realizowanego w uczelni partnerskiej należy uzyskać akceptację sylabusa tego przedmiotu. Sylabus akceptuje odpowiedni koordynator przedmiotu (w przypadku przedmiotów podstawowych) bądź opiekun kierunku lub ścieżki (przedmioty specjalizacyjne i kierunkowe). Sylabusy student dołącza do formularza zamienników, który jest dostępny na stronie CPM (w procedurach przedwyjazdowych dla studentów DSL oraz w procedurach po powrocie dla studentów DSM)

40 DEADLINE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW DOKUMENTY semestr zimowy semestr letni zaczynający się od stycznia 2014 semestr letni zaczynający się w późniejszym okresie Wniosek skierowanie na wyjazd + Learning Agreement + Letter of Acceptance + Zobowiązanie do CPM Formularz zamienników do Dziekanatu SL (w przypadku DSM po powrocie z dokumentami rozliczeniowymi) Do 4 lipca 2013 Do 28 listopada 2013 Do 15 stycznia 2014 Dokumenty finansowe Erasmus (wrzucane do brązowej skrzyni między pokojami 13 i 14 w bud. A) czerwca listopada 2013

41 WAŻNE Podczas przebywania na programach wymiany studenci zachowują prawa (oraz obowiązki) studenta SGH (stypendia naukowe, socjalne, itd.; szczegółów szukaj na stronie Samorządu Studentów SGH). Stypendium może zostać przelane na konto studenta, jeśli zwróci się z taką prośbą do Samorządu. Posiadanie absolutorium na SGH nie zwalnia studenta z obowiązku zaliczenia podczas pobytu na stypendium właściwej liczby punktów ECTS (minimum programowego). Nie jest możliwe otrzymanie urlopu dziekańskiego na okres wymiany.

42 EILC ERASMUS INTENSIVE LANGUAGE COURSE EILC to kursy mniej znanych języków UE i innych krajów uczestniczących w programie ERASMUS. Kursy te przeznaczone są dla stypendystów Erasmusa, przyjeżdżających na studia lub praktykę do kraju, w którym mówi się językiem rzadziej stosowanym i nauczanym. W kraju tym kursy organizowane są przez wybrane ośrodki nauczania języków.

43 KRAJE, W KTÓRYCH ORGANIZOWANE SĄ KURSY EILC Belgia (j. niderlandzki), Bułgaria (j. bułgarski), Chorwacja (j. chorwacki), Cypr (j. grecki), Czechy (j. czeski), Dania (j. duński), Estonia (j. estoński), Finlandia (j. fiński i szwedzki), Grecja (j. grecki), Hiszpania 4 regiony (j. baskijski, kataloński, galicyjski, walencki), Holandia (j. niderlandzki), Islandia (j. islandzki), Litwa (j. litewski), Łotwa (j. łotewski), Norwegia (j. norweski), Polska (j. polski), Portugalia (j. portugalski), Rumunia (j. rumuński), Słowacja (j. słowacki), Słowenia (j. słoweński), Szwajcaria (j. włoski), Szwecja (j. szwedzki), Turcja (j. turecki), Węgry (j. węgierski), Włochy (j. włoski)

44 KURSÓW EILC NIE ORGANIZUJĄ Austria Belgia część francuskojęzyczna Francja Hiszpania Irlandia Niemcy Szwajcaria (oprócz części włoskojęzycznej) Wielka Brytania Nabór kandydatów prowadzą bezpośrednio instytucje organizujące kursy, a w niektórych krajach docelowych Agencje Narodowe Erasmusa.

45 OPŁATY Za udział w kursie nie są pobierane opłaty. Uczestnicy płacą natomiast za zakwaterowanie i wyżywienie oraz za dodatkowe koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem na wyjazdach turystycznych w ramach programu kulturalnego.

46 KURSU EILC NIE WPISUJE SIĘ DO LEARNING AGREEMENT!!!

47 PIM I UMOWY BILATERALNE KURSY JĘZYKOWE Niektóre uczelnie mogą organizować kursy językowe, ale o takie kursy oraz o warunki uczestnictwa w nich student musi się dowiadywać na konkretnej uczelni.

48 INFORMACJA O DOFINANSOWANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ERASMUS O dofinansowanie ze specjalnego funduszu mogą ubiegać się studenci, którzy charakteryzują się znacznym stopniem niepełnosprawności, w szczególności dużymi ograniczeniami w samodzielnym poruszaniu się (np. osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, osoby niedosłyszące lub niesłyszące, niewidome) i osoby wymagające specjalnej opieki medycznej. Osoby zamierzające ubiegać się o środki ze specjalnego funduszu dla osób niepełnosprawnych powinny złożyć do Narodowej Agencji wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami. Wniosek ten można złożyć jedynie za pośrednictwem własnej uczelni macierzystej (konieczne jest potwierdzenie zakwalifikowania na wyjazd przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus). Osoba zamierzająca uzyskać dodatkowe dofinansowanie z funduszu dla osób niepełnosprawnych powinna: wypełnić stosowny formularz wniosku; formularz wniosku o dofinansowanie jest dostępny na stronie (należy znaleźć przez wyszukiwarkę) uzyskać potwierdzenie zakwalifikowania za wyjazd od Uczelnianego Koordynatora; uzyskać potwierdzenie zgodności danych na temat niepełnosprawności oraz zasadności ubiegania się o specjalne dofinansowanie od uczelnianego Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych; poprawnie wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami przesłać do Narodowej Agencji. Informacje przydatne dla osób niepełnosprawnych są dostępne na stronie

49 PRZYDATNE LINKI Strona procedur wyjazdowych na rok akademicki 2012/2013 Strona LLP ERASMUS Strona PIM Strona umów bilateralnych Strona programów podwójnych dyplomów Raporty studentów którzy odbyli wymianę Strona z informatorem i prezentacją Strony internetowe uczelni zagranicznych Fact sheets poszczególnych uczelni FAQ s ERASM.US strona poświęcona wyjazdom na Erasmusa, stworzona przez studenta dla studentów Grupa Facebook - SGH Exchange 2013/2014 (zapraszamy!)

ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014

ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Uniwersytet Mikołaja Kopernika ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Biuro Programów Międzynarodowych Rektorat, pokoje 506-508 ul. Gagarina 11 87-100 Toruń tel.:

Bardziej szczegółowo

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW 2012/2013 erasmus krok po kroku przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW Publikacja sfinansowana z funduszu Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM STYPENDYSTY

VADEMECUM STYPENDYSTY VADEMECUM STYPENDYSTY czyli wszelkie formalności przed, w trakcie i po powrocie ze stypendium (dotyczy wyjazdów koordynowanych przez Biuro Programów Zagranicznych - BPZ) WPROWADZENIE Dla ułatwienia podajemy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. Stanisława Staszica w Krakowie NA STUDIA/PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU Erasmus + 2014/2015 Od roku akademickiego 2014/2015 Program Erasmus

Bardziej szczegółowo

Przed wyjazdem Rejestracja w uczelni zagranicznej Uwaga! Twój program studiów za granicą Potrzebne dokumenty i informacje 45834 Uwaga!

Przed wyjazdem Rejestracja w uczelni zagranicznej Uwaga! Twój program studiów za granicą Potrzebne dokumenty i informacje 45834 Uwaga! Przed wyjazdem 1. Rejestracja w uczelni zagranicznej Na stronie internetowej uczelni, do której się wybierasz, sprawdź: terminy składania i rodzaj dokumentów / formularzy zgłoszeniowych lub rejestracji

Bardziej szczegółowo

Programy wymiany studentów: Erasmus+, PIM, umowy bilateralne w r. a. 2014/15. Dział Programów Międzynarodowych 24 listopada 2014 r.

Programy wymiany studentów: Erasmus+, PIM, umowy bilateralne w r. a. 2014/15. Dział Programów Międzynarodowych 24 listopada 2014 r. Programy wymiany studentów: Erasmus+, PIM, umowy bilateralne w r. a. 2014/15 Dział Programów Międzynarodowych 24 listopada 2014 r. CO TO JEST WYMIANA?! Wyjazd na semestralne lub roczne studia do uczelni,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy Zasady realizacji wyjazdów studentów Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016 INFORMACJE PODSTAWOWE Studenci Wyższej Szkoły Studiów

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS w roku akademickim 2013/2014 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie I. ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ (SMP) I.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin ustala organizację i ogólne zasady współpracy międzynarodowej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r. INFORMACJE DLA STUDENTÓW aktualizacja: 7 maja 2015 r. SPIS TREŚCI Jak wziąć udział w programie?... 4 Mobilność... 4 Udział w innych projektach prowadzonych przez uczelnię... 6 Zajęcia prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP Załącznik do zarządzenia Nr Z.16.2012.2013 z dnia 9 października 2012 r. Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP 1. Zasady obsługi administracyjnej zagranicznych wyjazdów służbowych.

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązuje od dnia 28.07.2011

Dokument obowiązuje od dnia 28.07.2011 ZASADY ORGANIZACJI PROGRAMU ERASMUS PRAKTYKA PRZEZ KONSORCJUM UTWORZONE PRZEZ UNIWERSYTET JAGIELLOOSKI ORAZ CENTRUM INNOWACYJNEGO ROZWOJU SPOŁECZEOSTWA (CIRS) W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Dokument obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 2014/2015

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 2014/2015 REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 2014/2015 Praktyki zagraniczne I. Zasady ogólne 1) Praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology Program Erasmus+ 2014/2020 Faculty of Electronics and Information Technology Warsaw University of Technology Program Erasmus+ Osoby odpowiedzialne na naszym Wydziale Prodziekan ds. Nauczania: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty:

Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty: Rekrutacja studentów na praktyki zagraniczne W roku akademickim 2010/2011 Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty: - Podanie do Prorektora ds. Dydaktycznych i

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl Informator dla studentów zagranicznych Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI

INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI W ramach programu IAESTE w 2013 r. International Association for the Exchange of Students for Technical Experience Drogi Studencie! Otrzymałeś przed chwilą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga Informator Pierwszoroczniaka 2013/2014 Redakcja Olga Andrejczuk Piotr Bogdanowicz Łukasz Foretek Michał Gajda Natalia Greniewska Anna Herda Hubert Horynek Martyna Jańczyk Anna Jodko Magdalena Kochanowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo