OSTATNIA MILA BUDOWA I EKSPLOATACJA TELEINFORMATYCZNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ. Poradnik dla operatorów i samorządowców CZĘŚĆ III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OSTATNIA MILA BUDOWA I EKSPLOATACJA TELEINFORMATYCZNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ. Poradnik dla operatorów i samorządowców CZĘŚĆ III"

Transkrypt

1 OSTATNIA MILA BUDOWA I EKSPLOATACJA TELEINFORMATYCZNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ Poradnik dla operatorów i samorządowców CZĘŚĆ III Wiesław Baług, Jarosław Józik, Robert Mierzwiński, Jacek Oko, Andrzej Sobczak Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2010

2 Praca zbiorowa pod redakcją Wiesława Baługa Autorzy: Wiesław Baług Jarosław Józik Robert Mierzwiński Jacek Oko Andrzej Sobczak Konsultacja merytoryczna: Jarosław M. Janiszewski i Marek Kujawa Redakcja techniczna: Monika Dolińska Korekta językowa: Claudia Snochowska-Gonzalez i Monika Dolińska Nakład: 2000 egz. Publikacja bezpłatna Publikacja została przygotowana we współpracy pomiędzy Urzędem Komunikacji Elektronicznej a Fundacją Wspomagania Wsi. Publikacja powstała w ramach programu Wieś aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego e-vita III, sfinansowana została ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Operatorem programu jest Fundacja Wspomagania Wsi. Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, Warszawa Druk i oprawa: Drukarnia UPI Al. Bohaterów Września Warszawa Wydanie I PDF: Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2010

3 Szanowni Państwo, 3 Z wielką przyjemnością przedstawiam Państwu trzeci poradnik przygotowany przy współpracy Fundacji Wspomagania Wsi, Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności i Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Poradnik ten jest skierowany do wszystkich, którzy chcą świadczyć komercyjne usługi telekomunikacyjne dla różnych grup klientów. Poruszamy szerzej kwestie, które we wcześniejszych edycjach poradnika były zaznaczone tylko marginalnie. Do takich zagadnień należy np. organizacja systemu obsługi klienta, a w tym marketing, sprzedaż, kanały dystrybucji. Jeśli chcemy efektywnie obsługiwać klientów i zapewnić im usługi na jak najwyższym poziomie, musimy zadbać o ich potrzeby oraz odpowiednio opiekować się nimi po sprzedaży usług. Osiągnięcie wysokiego wskaźnika satysfakcji klientów nie jest zadaniem łatwym, ale kluczem do tego jest dobranie odpowiedniej oferty. W przedstawionym podręczniku znajdziecie Państwo odpowiedź na pytania związane z tym zagadnieniem. Warto też zapoznać się z rozdziałem poświęconym ekonomicznemu modelowaniu działalności operatorskiej czy też z rozdziałami opisującymi aspekty zarządzania siecią telekomunikacyjną i jej bezpieczeństwem. Mam nadzieję, że prezentowany poradnik przyczyni się w pośredni sposób do zwiększenia wydatkowania środków unijnych, przeznaczonych na rozwój sieci szerokopasmowych w Polsce. Fundusze te są szansą dla naszego kraju na to, by dogonić szybko uciekający świat. Bez zbudowanych nowoczesnych sieci nie będziemy mieć możliwości rozwoju gospodarczego. Dlatego każdy, kto zdecyduje się na telekomunikacyjną działalność operatorską, powinien mieć wsparcie z wielu źródeł. Jednym z nich jest Urząd Komunikacji Elektronicznej. Życzę powodzenia w prowadzeniu działalności. Z poważaniem Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

4

5 Spis treści WSTĘP ELEMENTY SIECI WARSTWY DOSTĘPOWEJ. POJĘCIA I DEFINICJE Struktura sieci szerokopasmowej Sieć dostępowa 17 ANALIZA RYNKU. OKREŚLENIE POPYTU NA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Wyniki inwentaryzacji infrastruktury. Wykorzystanie danych do planowania lokalizacji inwestycji Badanie popytu lokalnego rynku. Źródła informacji Krajowe prognozy zapotrzebowania na usługi dostępu do Internetu 30 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE BUDOWY SIECI DOSTĘPOWEJ UWZGLĘDNIAJĄCE WYNIKI ANALIZY RYNKU Wybór technologii budowy sieci technologie radiowe i kablowe Lokalizacja głównych węzłów sieci. Łącza do sieci krajowej Plan wdrożenia usług w projektowanej sieci Opracowanie usług dla odbiorcy indywidualnego Opracowanie usług dla odbiorcy instytucjonalnego/biznesowego Wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej do budowy elementów sieci Wykorzystanie kanalizacji teletechnicznej i rurociągów kablowych innych operatorów Wykorzystanie kanalizacji ściekowej i ogólnospławnej do prowadzenia kabli światłowodowych Prowadzenie kabli światłowodowych na podbudowie słupowej Instalacja elementów sieci radiowych na istniejących obiektach Integracja przedsięwzięcia z projektami związanymi 46

6 6 4 PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI DOSTĘPOWEJ Opracowanie dokumentacji projektowej sieci Projekty dla sieci radiowych aspekty techniczne i formalne Projekty budowlane i wykonawcze dla sieci kablowych Przykładowe dokumentacje projektowe dla elementów sieci radiowej i kablowej Przebieg procesu budowy sieci Budowa radiowych stacji bazowych Budowa sieci kablowych w technologiach doziemnych i napowietrznych Wykonywanie instalacji abonenckich 64 5 MIĘDZYOPERATORSKA WYMIANA RUCHU IP Punkty międzyoperatorskiej wymiany ruchu Korzyści wynikające z użytkowania węzła wymiany ruchu IP Fizyczna organizacja węzła wymiany ruchu IP Warunki przystąpienia do międzyoperatorskiego punktu wymiany ruchu IP 74 EKONOMICZNE MODELOWANIE DZIAŁALNOŚCI OPERATORSKIEJ DLA LOKALNYCH SIECI DOSTĘPOWYCH Ceny detaliczne usług dostępu do Internetu Składniki kosztów utrzymania sieci i świadczenia usług dostępu do Internetu Koszty korzystania z węzłów międzyoperatorskiej wymiany ruchu Symulacja kosztów dostępu do zasobów Internetu Koszty sprzedaży usług Opłaty i podatki Koszty materiałów i energii Koszty usług obcych Koszty marketingu Koszty zatrudnienia Kalkulacja przychodów ze sprzedaży usług Przykładowy rachunek zysków i strat dla projektu 92 7 RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH W SIECI Podstawowe usługi dostępu do Internetu Usługi transmisji danych Usługi telefonii internetowej w technologii VoIP 99

7 8 ZASADY I ORGANIZACJA SPRZEDAŻY USŁUG Marketingowe narzędzia wsparcia sprzedaży Przygotowanie i obsługa baz danych Badania przedsprzedażowe i posprzedażowe Kampanie marketingowe (promocyjne i reklamowe) Materiały reklamowe Akcje telemarketingowe Organizacja spotkań wspierających proces sprzedaży Zarządzanie potencjałem rynku Kanały sprzedaży usług Kanały dystrybucji Sprzedaż bezpośrednia Projektowanie działu sprzedaży Zarządzanie działem sprzedaży Poprawa efektywności działu sprzedaży Telemarketing Biuro obsługi klienta Sprzedaż pośrednia Elektroniczne kanały dystrybucji Sprzedaż on-line Pozyskanie zlecenia Analiza funkcjonowania kanałów dystrybucji Posprzedażowa współpraca z klientem Budowa cenników usług odniesienie do konkurencyjnych ofert Oferty i działania promocyjne ORGANIZACJA SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Główne elementy procesu obsługi klientów Marketing Sprzedaż Obsługa klienta Tradycyjne spory pomiędzy działem sprzedaży i działem obsługi klienta Dokumenty formalne regulujące relacje z klientami Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Klauzule niedozwolone (abuzywne) w umowie o świadczenie usług Regulaminy świadczenia usług Cenniki usług Oświadczenia klientów Ochrona danych użytkowników usług telekomunikacyjnych i tajemnica telekomunikacyjna Formy obsługi klientów w zależności od wielkości sieci 172 7

8 Budowa organizacji w sieciach bardzo małych (do 1000 użytkowników) Budowa organizacji w sieciach małych ( użytkowników) Budowa organizacji w sieciach średnich (do użytkowników) Budowa organizacji w sieciach powyżej użytkowników Biuro obsługi klienta: wirtualne czy fizyczne? Wykorzystanie strumienia zgłoszeń klientów do planowania sieci Techniczne wsparcie klientów przez biuro obsługi klientów Fakturowanie usług Skuteczne metody windykacji należności Obowiązki operatora związane z obsługą reklamacji abonenckich Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu informatycznego CRM SERWIS SIECI. TECHNICZNA OBSŁUGA UŻYTKOWNIKÓW SIECI Organizacja serwisu w zależności od wielkości sieci Ustalenie poziomu jakości usług (SLA ang. Service Level Agreement) dla usług w sieci Techniczne wyposażenie pracowników obsługi Organizacja przepływu zgłoszeń pomiędzy biurem obsługi klientów a pracownikami serwisu Informatyczne systemy zarządzania siecią i nadzoru nad nią Systemy paszportyzacji i ewidencji elementów sieci Współpraca z jednostkami z otoczenia sieci Zespół uzgadniania dokumentacji projektowej Dostawcy usług hurtowego dostępu do Internetu Dostawcy urządzeń i materiałów eksploatacyjnych BEZPIECZEŃSTWO W SIECI. OCHRONA ZASOBÓW SIECI Planowanie potrzeb związanych z bezpieczeństwem Ocena ryzyka Zagrożenia oraz słabe punkty Analiza kosztów i zysków Mechanizmy bezpieczeństwa dotyczące funkcjonowania sieci Ochrona urządzeń infrastruktury technicznej 206

9 12 ZARZĄDZANIE SIECIĄ Funkcje zarządzania siecią i elementami sieci Funkcje zarządzania usługami Numeracja IP. Pozyskiwanie numeracji i gospodarka nią Numeracja telefoniczna dla potrzeb usługi telefonii pakietowej VoIP Archiwizacja i replikacja danych System monitoringu i analizy zdarzeń w sieci OBOWIĄZKI LOKALNEGO OPERATORA WOBEC ORGANÓW NADRZĘDNYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROLI OPERATORA TELEKOMUNIKACYJNEGO PRZYKŁADY GMINNYCH SIECI DOSTĘPOWYCH Przypadek 1. Gminna sieć światłowodowo-radiowa Przypadek 2. Gminna sieć radiowa Przypadek 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (einclusion) Przypadek 4. Komercyjna sieć dostępowa na obszarze trzech gmin 234 SPIS ILUSTRACJI 237 SPIS TABEL 239 O AUTORACH 241

10 10

11 Wstęp Przyznanie Polsce unijnych środków pomocowych dało początek rozległym inwestycjom telekomunikacyjnym. Te inwestycje umożliwią zbudowanie szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowościach wiejskich, które do tej pory znajdowały się na skraju obszaru cyfrowego lub daleko poza nim. Samorządy, jako beneficjenci unijnych programów, będą starały się zbudować sieć szerokopasmową tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, docierając jak najbliżej przyszłych użytkowników oczekujących na usługi mieszkańców. Sieci szkieletowe i dystrybucyjne budowane w ten sposób nie kończą się jednak gniazdkiem u abonenta. Do tego potrzebna jest jeszcze sieć dostępowa. Dwie pierwsze części poradnika (Budowa sieci szerokopasmowych. Planowanie i przygotowanie koncepcji 1 oraz Budowa sieci szerokopasmowych. Projekt techniczny, budowa i eksploatacja sieci 2 ) przedstawiały tworzenie sieci od fazy planowania do eksploatacji i dotyczyły warstwy szkieletowej i dystrybucyjnej. Celem trzeciej części poradnika jest pokazanie problemów (i ich rozwiązań) dotyczących ostatniego poziomu sieci, to znaczy warstwy dostępowej, obejmującej także abonenta i nazywanej czasami ostatnią milą. Poradnik zawiera informacje, które, zdaniem autorów, powinny być pomocne zarówno dla samorządów, jak i dla przedsiębiorców planujących budowę lub rozwój istniejących sieci dostępowych. Planowanie, projektowanie i budowa takich sieci przypomina analogiczne etapy tworzenia sieci innych warstw, opisane w poprzednich częściach poradnika, dlatego też w tej części skupiono się na specyficznych aspektach sieci ostatniej mili. Opisano przygotowanie projektu, zarówno od strony technicznej, jak i biznesowej; omówiono zagadnienia związane z analizą rynku, na którym planowane jest świadczenie usług dostępu do Internetu; przedstawiono projekcje biznesowe działalności operatorskiej. Przy omawianiu problemów związanych z budową sieci przedstawiono preferowane technologie, tak kablowe, jak i radiowe; zaprezentowano również urządzenia stosowane w sieciach dostępowych. Szczegółowo został omówiony proces eksploatacji sieci serwis, zarządzanie, współpraca międzyoperatorska. Wiele miejsca poświęcono w poradniku sprawom związanym z pracą z klientami, z ich pozyskaniem, obsługą, utrzymaniem, ale także z rozliczeniem świadczonych im usług i windykacją należności. Przedmiotem uwagi w poradniku są również zagadnienia związane z budową i organizacją przedsiębiorstwa działającego jako operator telekomunikacyjny dostarczający usługi dostępu do Internetu. W końcowej części 11 1 Budowa sieci szerokopasmowych. Planowanie i przygotowanie koncepcji, red. J. Janiszewski. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa Publikacja w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie 2 Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek, Budowa sieci szerokopasmowych. Projekt techniczny, budowa i eksploatacja sieci. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa Publikacja w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie

12 12 przedstawione zostały studia przypadku opisy powstawania rzeczywistych, lokalnych sieci ostatniej mili. Zamiarem autorów było przygotowanie opracowania uniwersalnego, przydatnego zarówno podmiotom rozpoczynającym swoją aktywność na rynku usług telekomunikacyjnych, jak i tym, którzy taką działalność już prowadzą, lecz potrzebują dodatkowej wiedzy do jej rozwoju. Dzięki lekturze poradnika łatwiej będzie uniknąć błędów przy planowaniu lub rozwoju działalności operatorskiej i zapoznać się z gotowymi, sprawdzonymi rozwiązaniami. Z tego powodu treść niektórych rozdziałów może okazać się dla części Czytelników zbyt oczywista, a dla innych nadto skomplikowana i obszerna. Jednakże nawet najmniejszy, początkujący operator ma szansę rozwinąć swoją sieć przynajmniej do wielkości pozwalającej na przyłączenie dziesięciotysięcznego abonenta. Życząc tego Czytelnikom, mamy nadzieję, że poradnik, który przygotowaliśmy, tę drogę ułatwi.

13 13 1. Elementy sieci warstwy dostępowej. Pojęcia i definicje Rozdział zawiera opisy podstawowych pojęć technicznych związanych z sieciami szerokopasmowym. Umiejscawia sieć dostępową w ogólnej strukturze sieci.

14 1.1 Struktura sieci szerokopasmowej 14 Elementy sieci warstwy dostępowej. Pojęcia i definicje W latach osiemdziesiątych opracowany został siedmiowarstwowy model odniesienia opisujący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi warstwami systemu telekomunikacyjnego. W oparciu o ideę modeli wielowarstwowych powstawały definicje kolejnych protokołów i systemów telekomunikacyjnych. Zmiana idei organizacji dostępu użytkowników końcowych do usług oferowanych przez systemy telekomunikacyjne spowodowała zmianę w określaniu struktury systemów i sieci telekomunikacyjnych. Rys. 1. Hierarchiczny model sieci

15 Obecnie najbardziej popularnym sposobem organizacji sieci, obok klasycznego siedmiowarstwowego modelu odniesienia OSI ISO, jest model hierarchii trój- i dwuwarstwowej. W modelu tym przyjmuje się podział na następujące warstwy, różniące się między sobą ze względu na funkcje elementów sieci wchodzących w skład poszczególnych warstw: warstwa dostępowa realizująca funkcje dostarczania usług użytkownikom końcowym; warstwa dystrybucyjna (agregacji) realizująca funkcje dystrybucji usług sieciowych ta warstwa znajduje się pomiędzy warstwą dostępu do sieci a warstwą szkieletową; warstwa szkieletowa (przełączania) realizująca funkcje przełączania i komutacji, zapewniająca szybkie połączenia między punktami dystrybucji. Na rys. 1 przedstawiono hierarchiczny model sieci. Wraz z pojawieniem się systemów transmisji danych o dużych przepływnościach oraz kształtowaniem się cyfrowych rozwiązań na obszarze pętli abonenckiej, przyjęto podział sieci telekomunikacyjnej na trzy warstwy funkcjonalne (rys. 2): Warstwa dostępowa, która służy do dostarczania usług użytkownikom końcowym. Najczęściej stanowi skręconą parę miedzianych przewodów. W przypadku większych przepływności stosuje się czasem światłowód, a przy transmisji sygnałów TV kabel koncentryczny. Czasami w warstwie dostępu stosuje się też zwielokrotnianie, lecz podstawowym interfejsem do warstwy przełączającej i centralnej warstwy transmisyjnej jest główny punkt rozdzielczy (ramka dystrybucji) MDF (ang. Main Distribution Frame), w którym wykonane są fizyczne połączenia między parami przewodów. Centralna warstwa transmisyjna sieci, którą stanowią cyfrowe systemy transmisyjne. Warstwa ta znana jest, w zależności od stosowanej technologii, pod nazwą PDH (ang. Plesiochronous Digital Hierarchy) lub SDH (ang. Synchronous Digital Hierarchy). Opiera się na standardach zaprojektowanych początkowo do przesyłania mowy za pomocą sygnałów cyfrowych. Ma ona najczęściej sztywny system zwielokrotniania i nie jest zoptymalizowana pod względem elastycznego dzielenia pasma pomiędzy różne klasy ruchu, generowane przez nowo tworzone aplikacje, które będą prawdopodobnie dominować przy wykorzystywaniu pasma transmisji w nadchodzących dekadach. Warstwa przełączania, która jest stosowana w celu udostępniania szeregu usług komutowanych, ograniczonych obecnie do maksymalnej szybkości bitowej 64 kb/s (cyfrowy odpowiednik kanału mowy). Istnieją trzy podstawowe niezależne usługi tego rodzaju: dwie z komutacją łączy, czyli PSTN i ISDN, które są częściowo zintegrowane, oraz jedna z komutacją pakietów, PDN. Warstwa przełączania jest też stosowana przy zapewnianiu funkcji połączeń wzajemnych dla pewnych usług dzierżawionych. Elementy sieci warstwy dostępowej. Pojęcia i definicje 15

16 16 Warstwa transmisyjna Transmisja PDH/SDH Elementy sieci warstwy dostępowej. Pojęcia i definicje Warstwa prze³¹czania Warstwa dostepowa Us³ugi ruchome Prze³¹czanie (komutacja ) PSTN/ISDN Standardowe us³ugi telefoniczne Rys. 2. Warstwy funkcjonalne sieci telekomunikacyjnej Prze³¹czanie ATM Standardowe us³ugi telefoniczne Do budowy sieci szerokopasmowej mogą zostać wykorzystane różnorodne techniki. Ewolucja technik transmisji cyfrowej i dynamiczny wzrost popularności protokołu IP spowodowały, iż przyjęty powyżej model trójwarstwowy przedstawiany jest w odniesieniu do technik transmisji danych. W modelu sieci szerokopasmowej model stanowią (odnosząc się do hierarchii struktury fizycznej) trzy podstawowe warstwy (zob. rys. 3): Sieć szkieletowa (rdzeniowa), która ma za zadanie zapewnienie optymalnej transmisji danych między lokalizacjami. Najczęściej jest budowana jako bardzo szybka sieć przełączana. Infrastruktura sieci szkieletowej (zwanej również rdzeniową) winna się charakteryzować nadmiarowością połączeń w celu zapewnienia wymaganego poziomu niezawodności (zapewnienie stabilności i szybkości działania sieci w przypadku awarii łączy lub urządzeń). Sieć dystrybucyjna (agregacyjna), która ma za zadanie zapewnienie łączności w oparciu o określone (zdefiniowane) reguły. W warstwie dystrybucji zagregowane są węzły dystrybucyjne (ang. wiring closets) wykorzystujące przełączniki do oddzielenia grup roboczych i izolowania problemów sieciowych w środowisku sieci dostępowej. Na tej samej zasadzie warstwa dystrybucyjna agreguje połączenia sieci rozległej na krawędzi sieci dostępowej i zapewnia łączność opartą na określonych zasadach. Sieć dostępowa, która ma za zadanie zapewnienie użytkownikom dostępu do usług i sieci. Urządzenia dostępowe działają w drugiej warstwie modelu OSI/ISO i udostępniają usługi działające w tej warstwie. Głównym zadaniem urządzeń segmentu sieci dostępowych jest dołączanie do sieci użytkowników końcowych (realizowane przy założeniach niskich kosztów i dużej liczbie obsługiwanych portów). W warstwie dostępu z reguły znajdują się przełączane urządzenia LAN z portami zapewniającymi łączność ze stacjami

17 roboczymi i serwerami. W środowisku WAN warstwa ta może dawać telepracownikom lub zdalnym stanowiskom dostęp do sieci korporacyjnej za pomocą technologii WAN. Sieæ szkieletowa Sieæ dystrybucyjna Sieæ dostêpowa 17 Rys. 3. Struktura trzywarstwowa sieci W niektórych przypadkach stosuje się model dwusegmentowy (dwuwarstwowy), składający się z dwóch zasadniczych elementów, zwanych segmentami sieci (zob. rys. 4): sieci szkieletowej (rdzeniowej) zbudowanej z segmentów dalekosiężnego i brzegowego; sieci dostępowej zbudowanej z segmentów dystrybucyjnego i lokalnego. Elementy sieci warstwy dostępowej. Pojęcia i definicje Rys. 4. Struktura dwusegmentowa sieci W każdej z wymienionych warstw obu modeli można stosować zarówno techniki przewodowe, jak i radiowe. 1.2 Sieć dostępowa Pojęcie systemów i sieci dostępowych pojawiło się stosunkowo niedawno. Dotychczas abonent łączył się z najbliższym węzłem telekomunikacyjnym za pomocą zwykłej pary miedzianych przewodów. Odcinek sieci między węzłem a urządzeniem użytkownika zaczął nabierać szczególnego znaczenia w miarę rozszerzenia zakresu usług świadczonych przez sieci telekomunikacyjne. Odcinek ten zwany jest siecią dostępową bądź systemem dostępowym. Zmiany w technikach organizacji dostępu użytkowników końcowych do usług telekomunikacyjnych sprawiły, że pojawiła się grupa nowych pojęć związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną: Dostęp abonencki jest to infrastruktura telekomunikacyjna obejmująca środki transmisyjne i sposób dostępu abonenta do sieci telekomunikacyjnej analogowej lub cyfrowej.

18 18 Elementy sieci warstwy dostępowej. Pojęcia i definicje Ostatnia mila to odcinek pomiędzy węzłem sieci szkieletowodystrybucyjnej a użytkownikiem końcowym. Dostęp szerokopasmowy jest to wspólna nazwa różnych technik przekazu (przewodowych, radiowych, optycznych i w podczerwieni), umożliwiających użytkownikowi końcowemu dostęp do informacji z przepływnością nie mniejszą niż 2 Mbit/s3. Obejmuje obecnie wiele rozwiązań o szerokim paśmie przenoszenia. Sieć dostępowa jest to zdefiniowany w zaleceniu ITU T G.9024 zbiór środków teleinformatycznych, obejmujący urządzenia komunikacyjne i różnorodne media transportowe (przewodowe i bezprzewodowe) mające zdolność przenoszenia usług telekomunikacyjnych między węzłem usługowym a urządzeniem abonenckim. System dostępowy jest to ta część systemu telekomunikacyjnego, która przekazuje użytkownikowi informację bez jej interpretacji. Główną funkcją współczesnych systemów dostępowych działających w sieciach dostępowych AN (ang. Access Network) jest dostarczenie do węzła udostępniania usług POP (ang. Point of Presence) w jak najbardziej skuteczny sposób sygnałów od abonenta. OSI (ang. Open System Interconnection) lub Model OSI (pełna nazwa ISO OSI RM, ang. ISO OSI Reference Model model odniesienia łączenia systemów otwartych) jest to standard zdefiniowany przez ISO oraz ITU-T, opisujący strukturę komunikacji sieciowej. Model ISO OSI RM jest traktowany jako model odniesienia (wzorzec) dla większości rodzin protokołów komunikacyjnych. Podstawowym założeniem modelu jest podział systemów sieciowych na siedem warstw (ang. layers), współpracujących ze sobą w ściśle określony sposób. Dla Internetu sformułowano uproszczony, stosowany powszechnie, Model TCP/IP, który ma tylko 4 warstwy. xdsl (ang. x Digital Subscriber Line) to zbiorowy termin wszystkich technologii cyfrowych linii abonenckich, używających wielu schematów modulacji w transmisji danych przez symetryczne linie miedziane. X w nazwie jest zamiennikiem początkowej litery, pod jaką ukrywa się dana specyfikacja (np. ADSL, HDSL itp.). Samo pojęcie sieci dostępowej związane jest z rozwojem systemów cyfrowych. Początkowo sieci dostępowe zbudowane były głównie z kabli z parami przewodów miedzianych. Były projektowane dla analogowych usług głosowych o paśmie częstotliwości 3,4 khz, przy długości przyłącza abonenckiego do około 10 km (struktura tradycyjnej sieci dostępowej przedstawiona została na rys. 5). 3 Taka przepływność została przyjęta w definicji łączy szerokopasmowych w wytycznych dotyczących programu POIG, Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili. 4 ITU (ang. International Telecommunication Union) Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny. Standard ITU-T G.902 opisuje ogólną architekturę sieci dostępowej oraz realizację, za jej pośrednictwem, różnych usług. Na jego podstawie tworzy się wszelkie rekomendacje dotyczące sieci dostępowych.

19 19 Rys. 5. Struktura tradycyjnej sieci dostępowej Miejsce analogowych usług głosowych, telefaksów i analogowego, wdzwanianego dostępu do Internetu (ang. dial-up) zaczęły zajmować techniki i usługi związane z cyfrową pętlą abonencką (ISDN BRA, ISDN PRA). Powstała wówczas modyfikacja tradycyjnej sieci dostępowej w kierunku sieci opartej o poszczególne punkty dystrybucji sieci. Struktura sieci dostępowej o takiej organizacji została przedstawiona na rys. 6. Elementy sieci warstwy dostępowej. Pojęcia i definicje Rys. 6. Struktura przewodowej sieci dostępowej

20 20 Zmiany w technice budowy sieci abonenckiej, a w konsekwencji w całym obszarze sieci odpowiedzialnym za realizację dostępu użytkowników do usług, ukształtowały strukturę ogólną sieci dostępowej. Elementy sieci warstwy dostępowej. Pojęcia i definicje Rys. 7. Struktura sieci dostępowej według zalecenia G.902 W miarę rozwoju techniki cyfryzacji pętli abonenckiej, upowszechniania się techniki IP oraz wzrostu oczekiwań użytkowników zaczęły się pojawiać nowe usługi, stopniowo wprowadzające szerokopasmowy dostęp do Internetu. Dzięki temu zaczęła być możliwa realizacja usług telewizji cyfrowej, w tym wysokiej rozdzielczości HDTV (ang. High Definition Television), gier sieciowych i innych usług, wymagających łącza stałego o przepływności do abonenta (ang. downstream) co najmniej 10 Mbit/s. Pojawiło się pojęcie dostępu szerokopasmowego, odnoszącego się do fizycznego połączenia pomiędzy wyposażeniem terminala użytkownika końcowego (szybki modem, komputer multimedialny, przystawka set-top box, antena) a siecią komunikacyjną (np. najbliższym węzłem dostępowym). Ze względu na zastosowane medium transmisyjne można zdefiniować wiele typów dostępu do usług telekomunikacyjnych. Spośród nich najbardziej znanymi są: analogowy dostęp przewodowy; cyfrowy dostęp przewodowy; dostęp optyczny; dostęp hybrydowy; dostęp bezprzewodowy; sieci radiowe; sieci przywoławcze; sieci trankingowe; analogowy dostęp komórkowy; cyfrowy dostęp komórkowy; dostęp satelitarny.

21 Alternatywą dla sieci dostępowych opartych o kable miedziane są radiowe sieci dostępowe. Rozwiązania bezprzewodowe są stosowane w miejscach, w których: budowa sieci przewodowych jest trudna (silnie zurbanizowane obszary miast czy całych aglomeracji, tereny trudno dostępne itd.) lub ekonomicznie nieuzasadniona; istnieje konieczność bardzo szybkiego uruchomienia łączności lub przedsięwzięcie ma charakter czasowy (obsługa spotkań konferencyjnych, targów, imprez sportowych lub wydarzeń kulturalnych organizowanych na wolnym powietrzu itp.). Istnieje wiele różnych rozwiązań systemów RDA (radiowego dostępu abonenckiego), a architektura warstwy dostępowej zawiera rozwiązania techniczne, które przedstawiono na rys. 8 i rys. 9. Stacja bazowa Stacja bazowa Kontroler stacji bazowych Kontroler stacji bazowych Kontroler sieci Weze³ komutacyjny Elementy sieci warstwy dostępowej. Pojęcia i definicje 21 Terminal dostêpowy Stacja bazowa Kontroler stacji bazowych Rys. 8. Struktura bezprzewodowego systemu dostępowego

22 22 Elementy sieci warstwy dostępowej. Pojęcia i definicje Rys. 9. Architektura systemów dostępowych

23 23 2. Analiza rynku. Określenie popytu na usługi dostępu do Internetu W poprzednim rozdziale zostały przedstawione teoretyczne podstawy struktury sieci ostatniej mili. Pozwoli nam to teraz przybliżyć zagadnienia związane z przygotowaniem przedsięwzięcia budowy lokalnej sieci operatorskiej. Ten rozdział traktuje o pierwszych krokach w projekcie: o przygotowaniu danych.

24 2.1 Wyniki inwentaryzacji infrastruktury. Wykorzystanie danych do planowania lokalizacji inwestycji 24 Analiza rynku. Określenie popytu na usługi dostępu do Internetu Jak napisaliśmy w pierwszej części poradnika, inwentaryzacja zasobów polega na zebraniu i uporządkowaniu informacji o istniejących na obszarze planowanego przedsięwzięcia sieciach transmisyjnych lub elementach infrastruktury telekomunikacyjnej, które mogłyby być wykorzystane w projektowanej sieci 5. Wynikiem prac inwentaryzacyjnych są także zestawienia danych określających podaż usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na badanym obszarze. W zależności od dostępności usług w poszczególnych miejscowościach na terenie badanego obszaru, miejscowości te są grupowane w trzech kategoriach: białe, szare i czarne (obszary BSC). Znaczenie tego podziału według różnych źródeł nie jest niestety jednoznaczne. Chcąc zatem wykorzystać dane inwentaryzacyjne do planowania własnych zamierzeń inwestycyjnych, operator powinien dokładnie zapoznać się z definicjami kategorii obszarów przyjętymi przez wykonawcę inwentaryzacji infrastruktury. Komisja Europejska przedstawiła swoje stanowisko, definiujące między innymi klasyfikację obszarów, w Wytycznych wspólnotowych w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych 6. Według tego dokumentu, obszary białe to obszary, gdzie łączność szerokopasmowa nie jest obecnie dostępna i gdzie prywatni inwestorzy nie planują wdrażać takiej infrastruktury w najbliższej przyszłości. Obszary szare to z kolei obszary, na których świadczy usługi tylko jeden operator sieci szerokopasmowej, a zatem infrastruktura szerokopasmowa objęta jest wciąż faktycznym monopolem, jeśli nie oferuje się przystępnych cenowo ani odpowiednich usług zaspakajających potrzeby obywateli lub użytkowników biznesowych oraz nie są dostępne inne środki, zakłócające funkcjonowanie rynku w mniejszym stopniu (w tym regulacja ex ante), które mogłyby doprowadzić do osiągnięcia tego samego celu. Jako obszary czarne uznaje się natomiast strefy geograficzne, na których działa co najmniej dwóch operatorów sieci szerokopasmowych, a usługi dostępu szerokopasmowego są świadczone w warunkach konkurencji (konkurencja oparta na infrastrukturze). Przy tak przyjętych definicjach najmniej ryzykownym obszarem, na którym można planować inwestycję, jest obszar biały, natomiast obszar, na którym przyszłego inwestora czeka na pewno walka konkurencyjna, to obszar czarny. Wyniki przeprowadzonych inwentaryzacji infrastruktury są dokumentami jawnymi. Dokumenty te są publikowane na stronach internetowych urzędów marszałkowskich poszczególnych województw. Zawierają dane o występującej na terenie województwa infrastrukturze telekomunikacyjnej możliwej do wykorzystania przy planowaniu 5 Budowa sieci szerokopasmowych. Planowanie i przygotowanie koncepcji, red. J. Janiszewski. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2008, s Tekst Wytycznych dostępny jest na stronie:

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Lokalizacja projektu Projekt SSPW jest realizowany na terenie 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r.

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r. OFERTA RAMOWA o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem środków pomocowych UE Łódź, 11 kwietnia 2013 r. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Porządek prezentacji Wykonawcy Studium Wykonalności Główne założenia projektu w skrócie

Bardziej szczegółowo

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej dr Krzysztof Heller Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. Warstwy sieci 23 listopada

Bardziej szczegółowo

publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT

publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT Współpraca praca sektora publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT Budowa infrastruktury publicznej Wiele projektów budowy publicznej

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków europejskich w Regionalnych Programach Operacyjnych na budowę sieci teleinformatycznych -

Wykorzystanie środków europejskich w Regionalnych Programach Operacyjnych na budowę sieci teleinformatycznych - Wykorzystanie środków europejskich w Regionalnych Programach Operacyjnych na budowę sieci teleinformatycznych - przykładowe projekty. Klara Malecka, Fundacja Wspomagania Wsi Emilian Stańczyszyn, Związek

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI

JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI 1 JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAĆ ZAKOŃCZENIA SIECI 1.1 Czy trzeba podawać adres zakończenia sieci z dokładnością do lokalu? Nie. Należy podać adres zakończenia sieci

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Szerokopasmowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Wykład 1 Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Cel przedmiotu OST (ORGANIZACJA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO) Przekazanie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ. WSPÓŁPRACA MIĘDZY SAMORZĄDAMI.

PLANOWANIE BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ. WSPÓŁPRACA MIĘDZY SAMORZĄDAMI. PLANOWANIE BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ. WSPÓŁPRACA MIĘDZY SAMORZĄDAMI. Klara Malecka Fundacja Wspomagania Wsi Białystok, 15 lutego 2010 e-vita Fundacja Wspomagania Wsi Polsko Amerykaoska Fundacja Wolności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1

Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Weryfikacja listy białych obszarów Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, maj 2016 Spis treści 1 Podstawowe informacje...3 2 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel. Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.pl Spis treści Spis treści Informacje o firmie 1 Operator

Bardziej szczegółowo

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa Internet dla Mieszkańców Małopolski Kraków, Małopolska 17 października Sieć Szerokopasmowa 2011 roku Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Uzasadnienie realizacji - potrzeba interwencji W Małopolsce ok. 10% gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Projekt: POIG /09 1 / 6. ul. M. Kasprzaka 18/20, Warszawa tel. (+48 22) fax (+48 22)

Projekt: POIG /09 1 / 6. ul. M. Kasprzaka 18/20, Warszawa tel. (+48 22) fax (+48 22) 1. Tytuł ulotki: Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach projektu SIPS 2. Treść ulotki: Czym jest Projekt SIPS? Projekt SIPS to realizowane przez trzech Partnerów (Instytut Łączności

Bardziej szczegółowo

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA System konsultacji społecznych białych obszarów NGA Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec 2015 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 Instytut Łączności PIB ul. Szachowa

Bardziej szczegółowo

Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów. Wiesław Baług

Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów. Wiesław Baług Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów Ceny usług RYNEK CENA USŁUGI KOSZTY Kategorie kosztów operacyjnych w działalności operatorskiej Koszty operacyjne związane z materiałami oraz usługami

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak Sieci konwergentne Andrzej Grzywak Sieci ich klasyfikacja i rozwój WAN MAN LAN SP transmisja modemowa transmisja w paśmie podstawowym transmisja w paśmie szerokim Systemy ISDN Technologia ATM Fast Ethernet

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja formatu CSV

Specyfikacja formatu CSV Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel. (+48 22) 5128 100, faks (+48 22) 5128 625 Projekt: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa elementów infrastruktury radiowej, świadczenie usług dostępu do Internetu oraz usług serwisowych. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45223000-6

Bardziej szczegółowo

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych.

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. SYSTEMY SZEROKOPASMOWE 1 Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. ATM Frame Relay Fast 10 Gigabit X.25 FDDI

Bardziej szczegółowo

Szybki Internet dla Małopolski. Kraków, maj 2012 r.

Szybki Internet dla Małopolski. Kraków, maj 2012 r. Szybki Internet dla Małopolski Kraków, maj 2012 r. Małopolska - stan aktualny co dziesiąte gospodarstwo domowe nie ma możliwości dostępu do Internetu na poziomie podstawowym (2 Mb/s) co drugie gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Strona 1 Agenda Usługa jednokierunkowego dostępu do Internetu ASTRA2Connect: nowa usługa triple play Strona 2 Szerokopasmowy dostęp do Internetu (1-way) Cechy

Bardziej szczegółowo

BIATEL BIT S.A. kompetencje i doświadczenie w budowie szerokopasmowych sieci teleinformatycznych

BIATEL BIT S.A. kompetencje i doświadczenie w budowie szerokopasmowych sieci teleinformatycznych BIATEL BIT S.A. kompetencje i doświadczenie w budowie szerokopasmowych sieci teleinformatycznych Omówienie zrealizowanych projektów, z uwzględnieniem technologii, zakresu i zasięgu sieci. Bobrowa Dolina,

Bardziej szczegółowo

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim Śląskie mocne informacją II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 konsultacja społeczna projektu dokumentu 25 luty 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009

BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009 BUDOWA OSTATNIEJ MILI BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009 Siedziba spółki Leszno, ul. Lipowa 26 Oddział w Lubinie przy ul. Skłodowskiej 70 Oddział w Koninie przy ul. Popiełuszki 2 Oddział w Zgorzelcu przy

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

ŁT-6. Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet

ŁT-6. Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce. Arkadiusz Piekarski

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce. Arkadiusz Piekarski Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce Arkadiusz Piekarski Warsaw University of Technology Faculty of Electronics and Information Technology Institute

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego

Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Technologie dostępu do sieci Internet w Polsce Grudzień 2009 Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1. Wstęp Rozwój społeczeństwa informacyjnego jest jednym z kluczowych czynników wpływających na

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC KFS Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 AKTUALNY STATUS PRAC 16 MARCA Pierwsze warsztaty rynkowe dotyczące hurtowego dostępu 16 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Telekomunikacja Polska deklaruje wybudowanie i udostępnienie, w terminie 36 miesięcy od daty podpisania porozumienia TP UKE,

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne Łącza WAN Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 28 listopada 2002 roku Strona 1 z 18 1. Nośniki transmisyjne pozwalające łączyć sieci lokalne na większe odległości: Linie telefoniczne Sieci światłowodowe

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjne Sieci

Telekomunikacyjne Sieci Telekomunikacyjne Sieci Szerokopasmowe Dr inż. Jacek Oko Wydział Elektroniki Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Katedra Radiokomunikacji i Teleinformatyki Pracownia Sieci Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu e-administracji w województwie mazowieckim Nakład środków w RPO na rozwój SI Projekty z zakresu SI w realizacji: 1.

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Agenda spotkania 10.00-10.10 - Rozpoczęcie i wprowadzenie do obrad Rady; 10.10 10.30 - Omówienie zmian w rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Usługi TP dla operatorów zasięg, wygoda, atrakcyjna cena. Telekomunikacja Polska Domena Hurt (www.hurt-tp.pl) Kraków, 23 października 2012

Usługi TP dla operatorów zasięg, wygoda, atrakcyjna cena. Telekomunikacja Polska Domena Hurt (www.hurt-tp.pl) Kraków, 23 października 2012 Usługi TP dla operatorów zasięg, wygoda, atrakcyjna cena Telekomunikacja Polska Domena Hurt (www.hurt-tp.pl) Kraków, 23 października 2012 O czym chcielibyśmy porozmawiać wygodne i tanie dojście do obiektu

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Jerzy Paczocha - gł. specjalista Waldemar Szczęsny - adiunkt Debata o przyszłych regulacjach usługi VoIP Urząd Komunikacji Elektronicznej 26 listopad

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 5 lutego 2008 Społeczeństwo Informacyjne Podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Seminarium poświęcone sieci bezprzewodowej w Politechnice Krakowskiej - projekt Eduroam USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Wprowadzenie Problematyka

Bardziej szczegółowo

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej Projektowanie sieci firmowej od A do Z 01 Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej w każdej firmie, a coraz częściej także w domu. Jeśli zależy Ci, aby sieć w Twojej firmie funkcjonowała

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja formatu CSV

Specyfikacja formatu CSV Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel. (+48 22) 5128 100, faks (+48 22) 5128 625 Projekt: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin wykorzystanie nowoczesnych technologii Krzysztof Łątka Poznań 28.02.2008 Agenda Lublin w liczbach Projekty IT UM Lublin Sieć i jej funkcjonalność Usługi w

Bardziej szczegółowo

ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet

ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci

Bardziej szczegółowo

Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka.

Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka. 2012 Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka. Marcin Kapustka E-usługa utrzymanie Kraków, 23

Bardziej szczegółowo

MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH

MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH Rafał Sobiczewski Dyr. Do Spraw Dostępu Szerokopasmowego 2012-04-26 1 AGENDA 1. Czym różnią się inwestycja w sieci otwarte od tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy technologie i obszary zastosowań

Internet szerokopasmowy technologie i obszary zastosowań Internet szerokopasmowy technologie i obszary zastosowań 1 ZBIGNIEW KĄDZIELSKI 2 3 512 KB danych 4 Rozmiar 1440 na 14 000 punktów! 10 obiektów flash 14 MB danych 5 Ewolucja telewizji 6 icore 2 Duo, 2 GB

Bardziej szczegółowo

Internet Prosto z Nieba Szybki Internet Satelitarny

Internet Prosto z Nieba Szybki Internet Satelitarny Internet Prosto z Nieba Szybki Internet Satelitarny Plan Prezentacji - Wprowadzenie - Kim jesteśmy - Technika Satelitarna - Zestaw Satelitarny - PROW Infratel Operator Infrastrukturalny - Powstanie spółki

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 05 grudnia 2011 r. Pan Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego LLU-4101-24-01/11 P/11/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r.

Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. 2010 Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. Nowe kryterium formalne specyficzne Dodatni skumulowany, zdyskontowany zysk na działalności

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna sieć FTTH, czyli światłowód w każdym domu

Nowoczesna sieć FTTH, czyli światłowód w każdym domu Nowoczesna sieć FTTH, czyli światłowód w każdym domu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie 1. Zastosowane podejście do inwestycji w Internet szerokopasmowy

Zagadnienie 1. Zastosowane podejście do inwestycji w Internet szerokopasmowy Zagadnienie 1. Zastosowane podejście do inwestycji w Internet szerokopasmowy Główne decyzje województwa ws. ŁRST Uchwała Zarządu Województwa w sprawie modelu ŁRST (06/2010) - sieć będzie budowana w dwóch

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania budowy sieci szerokopasmowych Grupa Technitel

Innowacyjne rozwiązania budowy sieci szerokopasmowych Grupa Technitel Innowacyjne rozwiązania budowy sieci szerokopasmowych Grupa Technitel Grupa Technitel Siedziba w Łodzi Oddział Warszawa Oddział Kraków Firma Technitel została stworzona przez osoby posiadające bogate doświadczenie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 Czego dotyczyła uwaga? Treść uwagi Kto zgłosił? Komentarz 7.2.2, nowe kryterium jako nr 4 7.2.2, nowe kryterium

Bardziej szczegółowo

Pan Senator Jan Wyrowiński. Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senat RP. Szanowny Panie Senatorze, Warszawa, dnia 2010.08.

Pan Senator Jan Wyrowiński. Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senat RP. Szanowny Panie Senatorze, Warszawa, dnia 2010.08. Warszawa, dnia 2010.08.05 PIIT/814/10 Pan Senator Jan Wyrowiński Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senat RP Szanowny Panie Senatorze, W odpowiedzi na pismo dotyczące zagrożeń wdrażania ustawy

Bardziej szczegółowo

Skuteczna budowa sieci METRO

Skuteczna budowa sieci METRO Skuteczna budowa sieci METRO Romuald Stupnicki DCG Tarnów, czerwiec 2006 Założenia dla sieci METRO Sieć oparta o standard Ethernet oraz protokół IP: szkielet sieci w technologii Gigabit Ethernet lub nowszej

Bardziej szczegółowo

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej GSMONLINE.PL Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej 2009-02-25 Multimedia opublikowały swoje wyniki za 2008 r.: Na dzień 31 grudnia 2008 r. Grupa posiadała łącznie

Bardziej szczegółowo

2010-05-10. Najniższe koszty. Zadowolenie klienta. Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora

2010-05-10. Najniższe koszty. Zadowolenie klienta. Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora 6-7 maja 2010r. Działanie zintegrowane Zadowolenie klienta Najniższe koszty 1 Główne elementy procesu obsługi klientów Marketing Sprzedaż Zarządzanie satysfakcją

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 1 Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Cele: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa

Urząd Marszałkowski Województwa 1 Spotkanie na temat projektu Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej" Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Adam Okniński Roman Pawelski Piotr

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia 01.01.2011 r. 1 SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ I CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.... 3 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WiMAX w Gminie Przesmyki

WiMAX w Gminie Przesmyki WiMAX w Gminie Przesmyki zrealizowany w ramach projektu E-Sołectwa w Gminie Przesmyki 1 Gmina Przesmyki Położenie północny-wschód od miasta powiatowego Siedlce, na wschodnich krańcach woj. mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Działania Ministra Cyfryzacji dotyczące zapewnienia szkołom dostępu do bardzo szybkiego internetu 9/2/2016 1

Działania Ministra Cyfryzacji dotyczące zapewnienia szkołom dostępu do bardzo szybkiego internetu 9/2/2016 1 Działania Ministra Cyfryzacji dotyczące zapewnienia szkołom dostępu do bardzo szybkiego internetu 9/2/2016 1 Informacje ogólne 22 grudnia 2015 r. został ogłoszony plan zapewnienia wszystkim szkołom w Polsce

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci szerokopasmowej w technologii mikrokanalizacji case study

Budowa sieci szerokopasmowej w technologii mikrokanalizacji case study Budowa sieci szerokopasmowej w technologii mikrokanalizacji case study Agenda: Problem białych plam Warianty działań samorządu Rozwiązania techniczne Case study Gmina Nowosolna Podsumowanie i pytania Przygotował:

Bardziej szczegółowo

INTERNET i INTRANET. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl

INTERNET i INTRANET. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl INTERNET i INTRANET SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl KOMUNIKACJA W FIRMIE Niezawodna komunikacja biznesowa to podstawa działania współczesnych

Bardziej szczegółowo

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS)

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) LUBUSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA (LSS) AGENDA SPOTKANIA Temat Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) Prelegent Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL Inwentaryzacja stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DAG/G/02/13 Załącznik nr A do SIWZ Przedmiot zamówienia: usługi doradcze dotyczące narzędzia wspierającego przekazywanie danych do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W dniu 15 grudnia 2006 r. (znak: SG-Greffe (2006)D/2007989; zał. K(2006)6136) przekazane zostały Polsce zarzuty formalne na mocy art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC Pierwsze warsztaty rynkowe Warszawa, 16 marca 2015 r. 1 DOSTĘP HURTOWY POPC Agenda Uwarunkowania prawne Usługi hurtowe Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Krzysztof Hetman Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. SIEĆ SZEROKOPASMOWA

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Internet dla Mazowsza

Internet dla Mazowsza Internet dla Mazowsza Infrastruktura teleinformatyczna Liczba ludności w województwie mazowieckim zamieszkujących miejscowości zakwalifikowane do określonych obszarów wg kryterium BSC podstawowy dostęp

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy w Polsce

Internet szerokopasmowy w Polsce Internet szerokopasmowy w Polsce Czy za pięć lat wciąż będziemy na szarym końcu raportu OECD? Raport Warszawa, 29.10.2009 Stopień penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jest obecnie jednym

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA. Dostawców usług - ISP

OFERTA NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA. Dostawców usług - ISP OFERTA NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA Dostawców usług - ISP Bielsko-Biała - 27 stycznia 2008r. Dziękujemy za możliwość przedstawienia oferty usług telekomunikacyjnych SferaNET. Swoje kompetencje i doświadczenie

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne wywołane

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szerokopasmowej (DSS)

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szerokopasmowej (DSS) Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szerokopasmowej (DSS) Budowa DSS i wybór Operatora Infrastruktury http://dss.dolnyslask.pl Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego

Bardziej szczegółowo