Szept. Kolejny Złoty Bieg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szept. Kolejny Złoty Bieg"

Transkrypt

1 Miesięcznik Gminy Postomino Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I Szept A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A Postomina szept.postomino.pl nr268 ISSN Rok XXIII marzec lat razem fot. Agnieszka Borowska Piękny Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Antonina i Mieczysław Ratkowscy z Karsina (na zdjęciu z lewej) i Państwo Leokadia i Bogdan Ruskowie z Chudaczewa (na zdjęciu z prawej). Jubileusz uświetnił sesję Rady Gminy Postomino w dniu 29 lutego 2012 r. W imieniu Prezydenta RP złote medale wręczył Wójt Janusz Bojkowski w towarzystwie Przewodniczącej Rady Gminy Jadwigi Krakowskiej. Były również życzenia przede wszystkim zdrowia i zadowolenia z rodziny. Złote Gryfy dla przedstawicieli Postomina Krystyna Ślebioda i Zdzisław Ludwikowski zostali odznaczeni Złotymi Odznakami Honorowymi Gryfa Zachodniopomorskiego za zasługi na rzecz rozwoju Pomorza Zachodniego. więcej na stronie 3 8 marca Gdy tylko 8 marca ranek wstanie, kwiatami Panowie obsypujmy Panie. Niech chociaż raz w roku Widzą nasze Damy, że my o ich względy zawsze zabiegamy. Dajmy im różyczki, fiołki i złocenie za miłość w Ich sercach, trud i poświęcenie. Za noce bezsenne, za ciężką Ich dolę, za pranie na sznurku i obiad na stole. Nie tylko w Dniu Kobiet bądźmy dla Pań mili, bo co byśmy bez Nich Panowie zrobili? Stanisław Kupijaj Kolejny Złoty Bieg XXI Międzynarodowy Bieg Po Plaży po raz kolejny uzyskał certyfikat Złoty Bieg, zajmując pierwsze miejsce w dwóch kategoriach. Został on najlepszym biegiem przełajowym w kraju i najlepszą i m p r e z ą b i e g o w ą w o j e w ó d z t w a zachodniopomorskiego. W sezonie 2011 certyfikaty ZŁOTY BIEG przyznawane były 2 etapowo. Pierwszy etap stanowiło zgłaszanie kandydatur biegów. W drugim etapie zaś czytelnicy portalu MaratonyPolskie.PL oddawali swoje głosy, na podstawie których najlepszym biegom w każdej z kategorii, zostały przyznane ostateczne miejsca. Głosowanie dostępne było wyłącznie dla zalogowanych czytelników, którzy rejestrowali swoje starty w portalu wraz z osiągniętym wynikiem, który traktowany był jako potwierdzenie udziału w konkretnym biegu. Samo głosowanie polegało na ułożeniu w specjalnej piramidzie imprez, w których się uczestniczyło w 2011 roku w kolejności od najlepiej do najsłabiej ocenianej. Łącznie zgłoszone do etapu głosowania zostały 303 imprezy biegowe, które klasyfikowane były w kilkunastu kategoriach, tak aby każdy z biegów porównywalny był do siebie z innymi podobnymi pod różnymi względami biegami. Tegoroczne aż 3 certyfikaty są znakomitym wyrazem uznania dla Biegu Po Plaży. Serdecznie dziękujemy za oddanie swego głosu wszystkim tym, którzy po raz kolejny docenili nasz trud włożony w organizację tak wspaniałej dla nas imprezy.

2 2 marzec 2012 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino XVIII sesja VI kadencji Rady Gminy Postomino Co uradza gminna władza Na sesji w dniu 29 lutego br. Rada zwierzętami bezdomnymi oraz Wicko na odcinku Jezierzany 9) z a c i ą g n i ę c i a p o ż y c z k i n a Gminy Postomino podjęła uchwały w zapobiegania bezdomności Łącko, wyprzedzające finansowanie następujących sprawach: zwierząt na terenie Gminy 7) z a c i ą g n i ę c i a p o ż y c z k i n a działań ze środków PROW na lata Postomino, wyprzedzające finansowanie zadanie Remont sali 1) w y r a ż e n i a z g o d y n a 4) zmian w budżecie gminy na 2012 działań ze środków PROW na lata wiejskiej w Karsinie. wydzierżawienie nieruchomości na rok, zadanie Remont sali okres powyżej 3 lat - dot. dz. nr 526 5) zmiany wieloletniej prognozy wiejskiej w Pieszczu, w Jarosławcu, finansowej na lata , 8) z a c i ą g n i ę c i a p o ż y c z k i n a 2) wyrażenia zgody na sprzedaż 6) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie przez Gminę nieruchomości wyprzedzające finansowanie działań ze środków PROW na lata lokalowej - dot. dz. nr 306/7 w m. działań ze środków PROW na lata zadanie Budowa Postomino, zadanie Budowa b o i s k a w i e l o f u n k c y j n e g o 3) przyjęcia programu opieki nad ścieżki rowerowej wzdłuż jeziora w Korlinie, Dzień Myśli Braterskiej Odeszła lutego to data łatwa do z Ostrowca) oraz hm. Bożena Kupracz zapamiętania, może najłatwiejsza ze (drużynowa 18 Drużyny Harcerskiej im. wszystkich w harcerskim kalendarzu. Ratowników Morskich z Dąbek). Czy kiedykolwiek zdarzyło się nam Komendant hufca, hm. Ryszard zapomnieć o Dniu Myśli Braterskiej lub Sobczak, wręczając w imieniu Kapituły pomylić go z innym świętem? Raczej Odznaczeń Druhnie Lilii wyróżnienie, nie! To tak, jakbyśmy dziedziczyli podziękował wszystkim członkom przekonanie o wyjątkowości 22 lutego hufca za ich osobisty wkład, wnoszony w genach od poprzednich pokoleń w pielęgnowanie harcerskich tradycji, harcerskich. Jak dziedziczenie odbywa się bez naszej woli i świadomego udziału, tak często i tradycja Dnia Myśli Braterskiej rozrasta się w życiu gromad, drużyn, kręgów i hufców w postaci różnorodnych zwyczajów, o b r z ę d ó w. D o d a t k o w y c h przedsięwzięć towarzyszących temu świętu ustanowionemu osiemdziesiąt sześć lat temu na pamiątkę urodzin założycieli i niekwestionowanych przywódców skautingu Olave i Roberta Baden-Powell. Dla instruktorów Hufca ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza za ich zaangażowanie w rozwój w Sławnie to tradycyjne trzy polskiego harcerstwa, za tworzenie wydarzenia: okolicznościowa zbiórka coraz ciekawszych projektów, dzięki kadry, akcja Grosik i uhonorowanie którym nasza organizacja jest nadal specjalnym mianem osoby, której wyjątkowa i cieszy się uznaniem osiągnięcia w służbie harcerskiej w społeczeństwie. W swojej gawędzie znacznie wykraczają poza przyjęty nawiązał również do prowadzonej od kanon. 20 lutego, podczas zbiórki 1 lutego akcji Grosik i małej Natalki, zorganizowanej w sławieńskiej która w walce o normalne życie restauracji Morska, miano Instruktora potrzebuje wsparcia nie tylko zuchów, Roku 2011 odebrała phm. Lilia harcerzy i instruktorów, ale całego Stolarek-Bojko, drużynowa 30 społeczeństwa. Pomagać warto Gromady Zuchowej Szumiące i trzeba, gdyż jest to nieustający Dzień Muszelki oraz komendantka Związku Myśli Braterskiej z towarzyszącym mu Drużyn ZHP Gminy Postomino. Na co od początku hasłem: Zamieniajcie dzień nauczyciel religii w Zespole Szkół myśli w czyn!. Poniedziałkowa zbiórka w Postominie; od 2001 r. kierująca instruktorów Hufca ZHP Sławno gromadą zuchową, a od 2008 r. zakończyła się uroczystym obiadem, sprawująca funkcję komendanta natomiast gromady i drużyny związku drużyn, który w tym okresie rozpoczęły sztafetę przekazywania odniósł już wiele znaczących przesłania DMB, tak bliskiemu w swej sukcesów w pracy wychowawczej wyrazistości innej harcerskiej akcji zuchów i harcerzy. Nominowanymi do Betlejemskiemu Światłu Pokoju. tego wyróżnienia byli także: hm. W obu przypadkach nadrzędnym Mariusz Burda (drużynowy 17 celem jest człowiek, który może dać tak Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej wiele bezinteresowną przyjaźń. Zawisza ze Sławna), pwd. Marek Jarosz (drużynowy 27 Drużyny hm. Jacek Błaszczyk Harcerskiej im. Jerzego Kukuczki W dniu 20 lutego br. w wypadku samochodowym zginęła Pani Grażyna Skuza, która była przedstawicielem społeczności wsi Królewo w samorządzie gminnym, sprawując od kwietnia 2011 roku funkcję sołtysa. B l i s k i m s k ł a d a m y w y r a z y s z c z e r e g o współczucia. Wójt Gminy Postomino Janusz Bojkowski Przewodniczący Rady Gminy Postomino Jadwiga Krakowska Dopiero co podsumowaliśmy 25 lutego 2012 r. Wójta Gminy Postomino 13 XIV edycję Współzawodnictwa ź Turniej Piłki Siatkowej Sołectw października 2012 r. Sportowo-Rekreacyjnego Sołectw o Puchar Wójta Gminy Postomino ź Turniej Warcabów 100-polowych Gminy Postomino, a już zapraszamy 3 marca 2012 r. eliminacje, 17 o Puchar Wójta Gminy Postomino na kolejny rok zmagań. marca 2012 r. finały 8 grudnia 2012 r. W 15 edycji Współzawodnictwa ź Bieg Przełajowy wokół Łącka rozegranych zostanie 8 konkurencji. Śladami Księcia Bogusława X R E G U L A M I N X V Ale szykujemy dla uczestników małe o Puchar Wójta Gminy Postomino Współzawodnictwa Sportowozmiany. Zaczęliśmy 25 lutego 2012 r. 28 kwietnia 2012 r. Rekreacyjnego Sołectw Gminy Turniejem Tenisa Stołowego, który ź S p o r t o w y P r z e k ł a d a n i e c P o s t o m i n o n a r o k odbył się w sali sportowej Zespołu L e k k o a t l e t y c z n y S o ł e c t w zamieszczony jest na stronie Szkół w Pieszczu. o Puchar Wójta Gminy Postomino internetowej Centrum Kultury i Sportu Do tegorocznych turniejów 12 maja 2012 r. w Postominie dopuszczeni zostaną wyłącznie ź Sołecki Mundial Turniej Piłki Szczegóły dotyczące poszczególnych mieszkańcy danego sołectwa. Nie Nożnej Sołectw o Puchar Wójta zawodów opracowywane będą przewidujemy ustępstw w tym Gminy Postomino 16 czerwca w o d r ę b n y c h r e g u l a m i n a c h zakresie r. i p r z e k a z y w a n e o s o b o m Zmieniliśmy również część ź Rekreacja Dożynkowa Sołectw zainteresowanym. konkurencji i ich terminy. W roku 2012 o Puchar Wójta Gminy Postomino Z a p r a s z a m y d o zaplanowano: 8 września 2012 r. Współzawodnictwa. ź Turniej Tenisa Stołowego Sołectw ź Halowy Turniej Usportowionych A. Czarnuch o Puchar Wójta Gminy Postomino Dwóch Ogni Kobiet o Puchar

3 Postomino Złote Gryfy dla przedstawicieli Postomina Miesięcznik Gminy Postomino Złote Gryfy zostały wręczone 28 instytucjonalnej. Współpracuje stycznia 2012 r. podczas jubileuszu z wieloma jednostkami i służbami na 20-lecia działalności Agencji Mienia rzecz niesienia pomocy najbardziej Gminnego i Spraw Publicznych potrzebującym, przeciwdziałaniu i maratonach. Jest założycielem Klubu w Postominie a dekoracji dokonał Jan przemocy i innym zjawiskom Biegacza BRYZA w Postominie Krawczuk - Członek Zarządu patologicznym. Wspólnie z innymi i Postomińskiego Klubu Morsa W o j e w ó d z t w a Z a c h o d n i o - ośrodkami od lat realizuje programy WIKING. Sprawował funkcję Prezes pomorskiego w towarzystwie Piotra i projekty wspomagające osoby Uczniowskiego Klubu Sportowego Zientarskiego Senatora RP zmarginalizowane w społeczeństwie. WIEŻA Postomino. Z. Ludwikowski i Janusza Bojkowskiego Wójta Krystyna Ślebioda w 2010 roku jest inicjatorem i organizatorem wielu Gminy Postomino. otrzymała srebrny medal za wzorowe, imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Postomino. W roku 1990 zapoczątkował organizację Międzynarodowego Biegu po Plaży w Jarosławcu, Ogólnopolskich Biegów Młodzieżowych, a później Biegu Samorządowego. Jest twórcą O g ó l n o p o l s k i e g o B i e g u Mikołajkowego, zapoczątkował również sportową rywalizację sołectw w r a m a c h G m i n n e g o Współzawodnictwa Sportowo- Rekreacyjnego, cykl czwartków l ekkoatletycznych w G m i nie Postomino. turniej lekkoatletyczny Grand Prix Gminy Postomino AKTYWNI 50+. W roku 2009 uhonorowany został Nagrodą Starosty Sławieńskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, w roku 2010 Krystyna Ślebioda posiada wyjątkowo sumienne wykonywanie otrzymał srebrny medal za wzorowe, tytuł mgr polityki społecznej obowiązków wynikających z pracy wyjątkowo sumienne wykonywanie Uniwersytetu Warszawskiego. Od 15 zawodowej w służbie Państwa. obowiązków wynikających z pracy maja 1990 roku czyli ponad 20 lat zawodowej w służbie Państwa, zaś jest kierownikiem Gminnego Ośrodka Zdzisław Ludwikowski to w roku 2011 wyróżnienie w kat. Pomocy Społecznej w Postominie. wieloletni, zasłużony działacz animator sportu podczas gali Laurów P o s i a d a o g r o m n ą w i e d z ę w dziedzinie sportu i kultury fizycznej Starosty Sławieńskiego. i doświadczenie w zakresie pomocy na terenie gminy Postomino. Czynnie Gratulujemy. społecznej i pracy z osobami uczestniczy w wielu organizowanych p o t r z e b u j ą c y m i p o m o c y w kraju i za granicą biegach Lada dzień nadejdzie wiosna. Jakie zadania rozpoczną się wraz z jej nadejściem? Początek wiosny to przede wszystkim konieczność wykonania prac przy naprawie dróg gminnych po zimie. Jak tylko poprawią się odpowiednie warunki przystąpimy do prac. Bardzo liczymy też na szybką reakcję powiatu oraz naprawę dróg powiatowych. Jestem dobrej myśli jeżeli chodzi o prace na drogach powiatowych, ponieważ bardzo dobrze współpracuje mi się z panem starostą Wojciechem Wiśniowskim, przy wsparciu naszych radnych powiatowych - pana Janusza Stachowicza oraz Stanisława Chabowskiego. W tym roku wykonana zostanie modernizacja drogi z Grzybna do Jarosławca oraz przebudowa zakrętu w Pieszczu. Zabiegam też o kolejne inwestycje dotyczące dróg powiatowych, które ze względu na swój zły stan nastręczają mieszkańcom wielu problemów. Rozmowa z wójtem Ogłaszamy już przetargi na na utworzenie przedszkola oraz wykonanie inwestycji planowanych do wykorzystanie hali sportowej zakończenia w obecnych roku, są to: w szerszym zakresie - planujemy remont sali wiejskiej w Karsinie w przyszłości uruchomić tam m.in. i w Pieszczu, budowa nowoczesnego siłownię. To tylko najbliższe plany, boiska wielofunkcyjnego w Korlinie o kolejnych zadaniach będziemy oraz I etap budowy ścieżki rowerowej informować już niedługo. Jezierzany - Łącko - odcinek od Łącka do granic administracyjnych A co z tematem budowy miejscowości Jezierzany. Na drugi elektrowni atomowej w Kopaniu etap mamy złożony wniosek w Gminie Darłowo? o dofinansowanie, ale wciąż czekamy Z g o d n i e z i n f o r m a c j a m i na jego akceptację. Wszystkie te przedstawionymi przez Polską Grupę zadania uzyskały dofinansowanie ze Energetyczną spółkę, która będzie środków Unii Europejskiej. Na wiosnę budować pierwszą w Polsce r o z p o c z n i e m y b u d o w ę p ę t l i elektrownię brane są pod uwagę tylko autobusowej w miejscowości Pałowo. 3 potencjalne lokalizacje: Gąski Zadanie to wykona nasz zakład w gminie Mielno, Żarnowiec oraz budżetowy AMGiSP. Lada dzień Choczewo, te dwie ostatnie powinna rozpocząć się budowa sieci w województwie pomorskim. Zgodnie wodociągowej ze Staniewic do z informacjami jakie przedstawiło Pieńkówka. Kolejne inwestycje, na PGE, nawet jeżeli któraś z tych które już podpisaliśmy umowy 3 lokalizacji z pewnych powodów o dofinansowanie zostaną rozpoczęte przestanie być brana pod uwagę, to nieco później, ze względu na to, że ich i tak nie planuje się szukania nowych, zakończenie, ze względu na stopień a co się z tym wiąże powrotu Kopania skomplikowania planowane jest na na tzw. krótką listę. Dobrze, że mamy rok przyszły. Czekamy też na już jasność jak wygląda sytuacja, bo zakończenie budowy łącznika - temat elektrowni zaczął być nowego budynku dydaktycznego wykorzystywany do straszenia między gimnazjum a halą sportową m i e s z k a ń c ó w i r o z g r y w e k w Postominie. Inwestycja ta pozwoli politycznych. n a m p r z e d e w s z y s t k i m n a zdecydowaną poprawę warunków nauczania, ale również pozwoli nam 2012 marzec Zaproszenie na Festiwal 3 D y r e k t o r Z e s p o ł u S z k ó ł w Postominie oraz Wójt Gminy Postomino zapraszają na V Polsko- Niemiecki Festiwal Artystyczny w ramach X Gminnego Przeglądu Amatorskiego Ruchu Artystycznego Postomino 2012, pod honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, który odbędzie się w dniu 31 marca 2012 r. w Postominie. Rozpoczęcie o godz. 9:00. W czasie Festiwalu rozstrzygnięty zostanie przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego w kategorii: zespół taneczny, zespół wokalny, soliści wokalni, zespoły muzyczne, zespoły teatralne oraz soliści instrumentaliści. Ponadto podczas Festiwalu r o z s t r z y g n i ę t y z o s t a n i e I I I M i ę d z y n a r o d o w y K o n k u r s Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Sport nas łączy, w tym roku organizowany pod hasłem EURO Pieszcz Mistrzem W minioną sobotę, 25 lutego 2012 poprzedniego) r. odbyły się pierwsze zawody w ramach 6 miejsce Łącko (awans XV Współzawodnictwa Sportowo- z miejsca IX w stosunku do roku Rekreacyjnego Sołectw Gminy poprzedniego) Postomino w roku Tegoroczne 7 miejsce Nosalin (spadek zmagania rozpoczął Turniej Tenisa z miejsca VI w porównaniu do ubiegłego Stołowego Sołectw o Puchar Wójta roku) Gminy Postomino. Zawody odbyły się 8 miejsce Wilkowice (awans w sali sportowej Zespołu Szkół z miejsca XI w stosunku do roku w Pieszczu. Tytuł Mistrza Gminy poprzedniego) Postomino w Tenisie Stołowym 9 m i e j s c e M a z ó w ponownie obroniło sołectwo Pieszcz. 10 miejsce Jarosławiec (spadek Zmagania tenisistów rozpoczęły z miejsca V w roku ubiegłym) się o godz , ale wielu 11 miejsce Chudaczewo niecierpliwych graczy zjawiło się już po 12 miejsce Rusinowo godz miejsce Pałowo W tegorocznej edycji zmagań 14 miejsce Pałówko stawiła się rekordowa liczba sołectw. Było ich aż 14, czyli o 2 więcej niż w roku Wśród kibiców nie zabrakło też poprzednim. W związku z tym turniej samorządowców. Swoim drużynom przeprowadzono systemem do 2 kibicowali: Jadwiga Krakowska (sołtys przegranych meczy. Łącka, Przewodnicząca Rady Gminy), Rozegrano łącznie 27 meczy Alicja Kukowska (Radna Rady Gminy, pomiędzy drużynami. mieszkanka Pałowa), Jan Chabowski Ostateczna klasyfikacja Turnieju (sołtys Nacmierza, Radny Rady Gminy), Tenisa Stołowego Sołectw wygląda M a r e k D o m ż a ł o w i c z ( s o ł t y s następująco: Postomina), Marzena Kurzyńska (sołtys 1 miejsce Pieszcz (lider Rusinowa, Radna Rady Gminy, Zenon zeszłorocznych zmagań) Morka (sołtys Pieszcza), Jan Antosik 2 miejsce Postomino (awans (sołtys Mazowa), Krzysztof Ciróg (sołtys z miejsca III w stosunku do roku Nosalina), Paweł Czechowski (sołtys poprzedniego) Chudaczewa). 3 miejsce Nacmierz (awans Z w y c i ę z c o m s e r d e c z n i e z miejsca IV w stosunku do roku gratulujemy i zapraszamy na kolejne poprzedniego) zmagania już 3 marca 2012 r. do 4 miejsce Pieńkowo (spadek Pieszcza i Jarosławca na Turniej Piłki z miejsca II w porównaniu do ubiegłego Siatkowej Sołectw o Puchar Wójta roku) Gminy Postomino. 5 miejsce Królewo (awans A. Czarnuch z miejsca VII w stosunku do roku

4 4 marzec 2012 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino Modernizacja oświetlenia Gmina Postomino zajaśniała je wymienić na sodowe oprawy marki nowym blaskiem swych latarni, gdyż Philips. w grudniu 2011 r. zakończyła się Zdaniem Wójta Gminy Pana modernizacja większości oświetlenia Janusza Bojkowskiego modernizacja drogowego znajdującego się na to ogromny skok jakościowy terenie Gminy. w standardzie oświetlenia gmin, Modernizację oświetlenia z n a c z n i e o d c z u w a l n y p r z e z przeprowadzono w oparciu o formułę mieszkańców. ESCO, która jest jedną z form P r z e d m o d e r n i z a c j ą finansowania inwestycji przez stronę w oświetleniu drogowym dominowały trzecią TPF Third Party Financing, energochłonne oprawy o mocy 250 W. powszechnie stosowaną w Europie Po wymianie oświetlenia w większości i na świecie. Formuła ta staje się są to oprawy o mocy 70 W. Wymierne również popularna w Polsce. są dla gminy korzyści związane Stare oświetlenie z oprawami W r a m a c h E S C O E N E R G A z wydatkami na energię elektryczną. Oświetlenie Sp. z o.o. staje się rtęciowymi (tzw. trumniaki) Wydatki obniżą się rocznie dostawcą kompleksowych usług o ponad zł. w zakresie wysokiej jakości ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. oświetlenia ulicznego dokonano Nowe lampy w swojej działalności dąży do wymiany 480 opraw oświetleniowych stosowania na terenie obsługiwanych zlokalizowanych na terenie gminy. gmin nowoczesnych, innowacyjnych Dzięki pracom modernizacyjnym rozwiązań w oświetleniu drogowym wykonywanym przez ENERGA i ulicznym. Sukcesywnie będziemy Oświetlenie znacznie, bo o blisko 58 wymieniać urządzenia oświetlenia % zmalały koszty zużycia energii drogowego na energooszczędne elektrycznej. Nowe oświetlenie jest oprawy, aby zapewnić komfort energooszczędne, nowoczesne i bezpieczeństwo na ulicach i drogach i spełniające wymagane kryteria. miast i gmin. Przed modernizacją na słupach gminy Marcin Strzelczyk Postomino były zamontowane Kierownik Wydziału Marketingu przestarzałe oprawy rtęciowe. Dzięki ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. przeprowadzonej inwestycji udało się konserwacji oświetlenia ulicznego. Gminy będą miały możliwość f i n a n s o w a n i a i n w e s t y c j i w m o d e r n i z a c j ę o ś w i e t l e n i a wykonywaną przez ENERGĘ Oświetlenie Sp. z o.o. Formuła ESCO opiera się na w p r o w a d z e n i u o s z c z ę d n o ś c i w zużyciu energii i finansowaniu tej d z i a ł a l n o ś c i z e ś r o d k ó w w y g e n e r o w a n y c h w s k u t e k wprowadzonych oszczędności. Gmina Postomino jest jednym z klientów ENERGA Oświetlenie, k t ó r e m u s p ó ł k a ś w i a d c z y kompleksową usługę oświetlania dróg i ulic. Realizując potrzeby Postomina Polska wieś Nowe lampy w praktyce - wieczorne oświetlenie ulicy Szkolenj w Jarosławcu przy latarni morskiej Fundacja na rzecz Rozwoju p r a c e n o w a t o r s k i e, Polskiego Rolnictwa we współpracy interdyscyplinarne, wykazujące z Wydawnictwem Naukowym Scholar oryginalność w zakresie podjętej ogłasza IV edycję konkursu Polska problematyki lub metodologii badań, wieś dziedzictwo i przyszłość. napisane w sposób atrakcyjny dla Patronat honorowy nad konkursem potencjalnych czytelników. objął Polski Komitet ds. UNESCO. Spośród zgłoszonych prac Celem konkursu jest promocja Kapituła Konkursowa wybierze dwa polskiego rolnictwa, problematyki wyróżniające się opracowania. związanej z obszarami wiejskimi, Zwycięzca w każdej z kategorii dziedzictwa kulturowego oraz o t r z y m a n a g r o d ę p i e n i ę ż n ą wzbogacenie publicznej debaty na w wysokości 5 tysięcy złotych. temat polskiej wsi. Nagrodzone prace będą mogły być W RAMACH KONKURSU wydane w postaci książkowej K A P I T U Ł A O C E N I P R A C E w Wydawnictwie Naukowym Scholar. W DWÓCH KATEGORIACH: TERMIN NADSYŁANIA PRAC 1. P r a c e n a u k o w e, MIJA 31 LIPCA 2012 R. p o p u l a r n o - n a u k o w e i i n n e R e g u l a m i n i w y m a g a n e nienależące do tych dwóch kategorii, dokumenty dotyczące konkursu ale prezentujące szczególnie znajdują się na stronie internetowej inspirujące i innowacyjne spojrzenie organizatora oraz są na problematykę rozwoju wsi; dostępne w formie wydruku 2. P r a c e p r e z e n t u j ą c e w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju dorobek kulturowy kraju i regionu, Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza opisujące inicjatywy lokalne, 19, Warszawa. Dodatkowych d z i e d z i c t w o h i s t o r y c z n e w s i informacji na temat konkursu udziela: (monografie wsi, archiwalne zbiory S y l w i a K o n o p a c k a, e - m a i l z d j ę ć s t a n o w i ą c e e l e m e n t tel dokumentacji, pamiętniki) oraz prace 03 90; fax Informacje na ilustrujące przykład sukcesu temat poprzednich edycji konkursu w rozwoju polskiej wsi. i laureatów można znaleźć na stronie W konkursie preferowane są internetowej: Komunikat PKS Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna zawiadamia, że wobec występującego i utrzymującego się dużego spadku ilości przewożonych podróżnych od dnia r. zmieniamy następujące kursy komunikacji regularnej: Sławno - Pieszcz - Słupsk o godzinie 20:20 będzie zawieszony; Natomiast w połączeniach: Sławno - Pieszcz - Słupsk o godzinie 05:25; Słupsk - Pieszcz - Sławno o godzinie 15:40, będzie dokonywany zajazd do miejscowości Zębowo i Redęcin. N i e m o ż e m y w y k o n y w a ć przewozów, z których podróżni korzystają w małym zakresie i które z tego tytułu są nierentowne, co z kolei powoduje dla nas nieuzasadnione koszty i straty. Za wynikłe z powyższego tytułu u t r u d n i e n i a d l a p o d r ó ż n y c h przepraszamy. Prezes Zarządu Adam Treder Podatek dochodowy 2012 (dot. wynajmu pokoi) Naczelnik Drugiego Urzędu przypadków (po zmniejszeniu kwoty Skarbowego w Koszalinie informuje, iż podatku o zapłaconą składkę na działając na podstawie art. 27 ust. 4 ubezpieczenie zdrowotne, które ustawy z dnia 20 listopada 1998r. aktualnie wynosi 254,55 zł - odliczeniu o z r y c z a ł t o w a n y m p o d a t k u od podatku podlega kwota 219,19 zł tj. d o c h o d o w y m o d n i e k t ó r y c h 7,75% podstawy wymiaru składki przychodów osiąganych przez osoby zdrowotnej) zerowym dochodem dla fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 gminy, gdyż wg. w/w tabeli stawki karty z późn. zm.) podwyższa do 50% podatkowej na rok 2012 kształtują się stawkę karty podatkowej na rok 2012r, w następujący sposób: w miejscowości w zależności od liczby pokoi na o liczbie mieszkańców do w y n a j e m, d l a p o d a t n i k ó w wysokość stawki karty podatkowej prowadzących działalność w zakresie wynosi: od 59 zł do 135 zł, natomiast usług hotelarskich polegających na w miejscowości o liczbie mieszkańców wynajmie pokoi gościnnych i domków od do , stawki karty turystycznych (w tym wydawanie podatkowej wynoszą: od 108 zł do 236 posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi zł. ( w t y m t a k ż e w d o m k a c h Stawka dla pokoi (liczba turystycznych) nie przekracza 12. mieszkańców do 5000): Utrzymanie stawek na poziomie wartości zawartych w XII tabeli pkt (podwyżka 30%) stanowiącej załącznik do w/w ustawy (podwyżka 40%) o z r y c z a ł t o w a n y m p o d a t k u (podwyżka 50%) d o c h o d o w y m, a k t u a l i z o w a n y obwieszczeniem Ministra Finansów (-) Naczelnik Drugiego Urzędu z dnia 04 listopada 2011 r. w sprawie Skarbowego w Koszalinie stawek karty podatkowej (...) ul. Moniuszki 15 o b o w i ą z u j ą c y c h w r Koszalin opublikowanym w Monitorze Polskim tel.: z 2011 r. nr 102 poz. 1028, fax.: s k u t k o w a ł o b y w w i ę k s z o ś c i Dziewczęta, tytuł Bursztynowej Miss czeka! Zima za oknami, śniegu po Formacji Tańca Nowoczesnego internetowych kolana, mróz szczypie w nosy i uszy Destination, koncert uczestniczki w y p e ł n i ć f o r m u l a r z a my proponujemy wam iście letnie Eurowizji w roku 2009 i zdobywczyni zgłoszeniowy klimaty, a wszystko to za sprawą nagrody TRENDY festiwalu Top przesłać (załączyć do BURSZTYNOWEJ MISS POLSKI. Trendy w roku 2006 Lidia Kopania. formularza zgłoszeniowego) trzy Pewnie wielu z was pamięta Tegoroczną gwiazdą wieczoru będzie zdjęcia. ubiegłoroczne Lato z Bursztynową Zespół Oddział Zamknięty, znany Od dnia 5 stycznia 2012 r. Miss Polski w Jarosławcu, podczas m.in. z przebojów, tj.: Andzia i ja, internauci mają możliwość oddawania którego dzieci bawiły się z Justyną Ten wasz świat, Obudź się, Gdyby głosów na kandydatki. To właśnie oni i Tomkiem, wystąpił latynoski Zespół nie ty. Imprezę poprowadzi znany ze zadecydują, która z dziewcząt Siesta Fiesta i gwiazda wieczoru s z k l a n e g o e k r a n u R o b e r t dostanie się wprost do finału Zespół Volver. Leszczyński. Bursztynowej Miss Polski Wybrano też Bursztynową Miss 20 grudnia 2011 r. rozpoczęły się Jeszcze można przesłać swoje Polski Jarosławiec 2011, którą e l i m i n a c j e i n t e r n e t o w e d o zgłoszenie. została Aneta Gradecka z Gdyni. o g ó l n o p o l s k i e g o k o n k u r s u Głosowanie internetowe trwa do Aneta wspólnie z 11 innymi Bursztynowa Miss Polski kwietnia 2012 r. finalistkami konkursu piękności Z g ł o s z e n i a d o k o n k u r s u Po tym terminie przyjmowane znalazła się w kalendarzu na rok internetowego przyjmowane są będą wyłącznie zgłoszenia do 2012, który wydała Agencja wyłącznie za pośrednictwem oficjalnej p o s z c z e g ó l n y c h k o n k u r s ó w Marketingowo-Reklamowa Lider Sp. s t r o n y k o n k u r s u eliminacyjnych w tym do eliminacji z o.o. Kalendarz można obejrzeć na konkursu w Jarosławcu. Szczegóły stronie Agencji. Zwyciężczyni eliminacji internetowych podane zostaną wkrótce. Także w roku 2012, w dniu 21 otrzymuje kwalifikację bezpośrednio Zapraszamy. lipca w Jarosławcu odbędą się kolejne do finału. Agnieszka Czarnuch eliminacje do konkursu Bursztynowa Aby wziąć udział w konkursie Miss Polski Oprócz wyborów internetowym należy: n a j p i ę k n i e j s z e j d z i e w c z y n y z a p o z n a ć s i ę w programie znajdzie się występ z r e g u l a m i n e m e l i m i n a c j i

5 Postomino Czas Wielkiego Postu «Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków» (Hbr 10, 24) Bracia i siostry! Wielki Post ponownie daje nam sposobność do refleksji nad tym, co stanowi centrum życia chrześcijańskiego miłością. Jest to bowiem odpowiedni czas, abyśmy z pomocą Słowa Bożego i sakramentów odnowili naszą drogę wiary, zarówno osobistą, jak i wspólnotową. Jest to droga pod znakiem modlitwy i dzielenia się, milczenia i postu, w oczekiwaniu na radość paschalną. słowo wstępne z Orędzia Wielkopostnego Papieża Benedykta XVI na 2012 rok. Wielki Post to dla chrześcijan czas na pokutę, mający przygotować do jak najpełniejszego przeżycia Świąt Wielkanocnych. Jest stałym okresem roku liturgicznego trwającym czterdzieści dni, rozpoczyna się w Środę Popielcową, w trakcie której posypuje się głowę popiołem. Wielki Post on charakter pokutny, a więc polega na podejmowaniu pewnych wyrzeczeń oraz pewnych praktyk pokutnych. Należą do nich modlitwa, post i jałmużna. Post pozwala też dostrzec potrzeby bliźniego, otwiera serce na ofiarną i troskliwą miłość. W tym okresie w kościołach organizowane są rekolekcje wielkopostne, które mają pomóc w godnym przeżyciu tego okresu. Miesięcznik Gminy Postomino Zajęcia na świetlicy w Nosalinie rozpoczęte Od 17 stycznia, we wtorki w kalambury, w której i czwartki, na świetlicy wiejskiej można było wygrać słodkie w Nosalinie, odbywają się zajęcia dla nagrody, ufundowane dzieci i młodzieży. przez Centrum Kultury Na początku, uczestników było i Sportu w Postominie. niewielu, jednak z zajęć na zajęcia, ich Wszyscy tak szybko liczba rosła. Stopniowo zaczęło i sprawnie odgadywali p r z y b y w a ć z a r ó w n o d z i e c i, przedstawiane hasła, że zainteresowanych tematyką zajęć nikt nie pozostał bez i możliwością odrabiania lekcji, jak upominku! i młodzieży, która chętnie przychodzi W czasie trwania grać w tenisa stołowego. zajęć mieliśmy też dwa Wszyscy, którzy przychodzą na święta Walentynki zajęcia, bardzo chętnie i aktywnie i T ł u s t y c z w a r t e k. w nich uczestniczą. Do tej pory, Przygotowując się do wykonywali już, m.in. rysunki, p i e r w s z e g o z n i c h, kolorowanki, postacie zrobione na wszyscy wykonywali laurki, bazie rurek od ręczników papierowych które zamierzali wręczyć i kwiaty wykonane techniką orgiami, osobom, które lubią bądź umieszczone w pięknych kolorowych kochają były więc piękne wazonach zrobionych z puszek. kartki dla rodziców, dziadków, Ale oczywiście oprócz prac rodzeństwa, ale też dla kolegów plastycznych, dzieci miały też i koleżanek. Ciężka praca była możliwość ćwiczenia umysłu uprzyjemniona upominkiem od pani opracowały regulamin zachowania się prowadzącej zajęcia każdy otrzymał na świetlicy, odrabiały lekcje, od niej walentynkę w postaci rozwiązywały rebusy i łamigłówki słodkiego lizaka w kształcie logiczne. Poza tym była też zabawa serduszka WOŚP w Pieszczu 11 stycznia 2012 roku (w środę) o godzinie w Zespole Szkół w Pieszczu odbyła się już kolejny raz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uzyskane pieniądze przekazane będą na tegoroczny finał WOŚP. Zebraliśmy 2154zł 90gr 2012 marzec 5 Tłusty czwartek natomiast uprzyjemniła nam pani Emilia Hajdaniuk, która upiekła dla wszystkich faworki i której bardzo dziękujemy za ten miły gest! Dostarczyła nam je jeszcze ciepłe i pachnące i wraz z panią opiekunką, przygotowały małą ucztę Lucjana Nowak Dodatkowe zajęcia w szkole w Korlinie Podczas realizacji zajęć dodatkowych w ramach manualnej, efektywnego wykorzystania materiałów, projektu Wsparcie procesu indywidualizacji ale i czasu (45 minut), wzajemnej pomocy między nauczania w Zespole Szkół Społecznych w Korlinie dziećmi z różnych grup wiekowych. Pani Barbara Ansel prowadzi z uczniami W miłej i przyjaznej atmosferze uczestnicy i uczennicami wiele ciekawych działań. Zajęcia są wyczarowali niepowtarzalne aniołki z serduszkami realizowane dzięki przystąpieniu Stowarzyszenia dla swoich ukochanych Dziadków. Jeszcze tylko Rozwoju Wsi Razem w Korlinie do realizacji projektu termiczne utwardzenie i gotowe! Lepienie z modeliny systemowego, dofinansowanego w ramach Działania przypadło dzieciom do gustu, a wiele z nich 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych zadeklarowało chęć wykonania podobnych prac i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w domu. świadczonych w systemie oświaty/ Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wśród szeregu zajęć dodatkowych organizowane są zajęcia artystyczne. Na zajęcia artystyczne uczęszczają dzieci z klasy II i III. Podczas zajęć z zakresu edukacji plastycznej rozwijają uzdolnienia plastyczne, wyzwalają aktywność twórczą, zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi, wdrażane są do właściwego spędzania wolnego czasu. Podczas pierwszych zajęć w II semestrze dzieci zapoznały się z modeliną utwardzalną masą plastyczną, materiałem z właściwościami modelarskimi. Praca podczas zajęć wymagała dużego zaangażowania, skupienia uwagi, sprawności

6 6 marzec 2012 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino Karnawałowe uroczystości Dzierżęcin 14 lutego na świetlicy wiejskiej w Dzierżęcinie zorganizowano imprezę z okazji Walentynek. Dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek związanych z tym dniem, było mnóstwo konkursów z nagrodami i wspaniałej zabawy przygotowanej przez panią Agnieszkę Rzeczkowską. Kanin W sobotę 11 lutego w świetlicy wiejskiej w Kaninie odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci z sołectw Karsino i Kanin. Przez cały czas dzieci tańczyły, bawiły się i uczestniczyły w konkursach- otrzymując nagrody. Dla wszystkich uczestników przygotowany był słodki poczęstunek i napoje. Nie zabrakło też świętego Mikołaja, paczek i zabawy z nim. Oprawa muzyczna Mateusza sprawiła, że zabawa była udana. Serdeczne podziękowania sponsorom choinki. Firmie: Morpol, Portfisch Zbigniew Owczarek i Janusz Omylak, Marko Laskowscy, G.S. SCH Postomino, OSP w Karsinie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Postominie oraz panu Adamowi Sochackiemu i Janowi Drobińskiemu. Korlino Masłowice 28 stycznia w świetlicy wiejskiej pełną słodkich prezentów. Każde w Masłowicach odbyła się zabawa dziecko odwdzięczyło mu się za to choinkowa dla dzieci połączona ze ślicznym wierszykiem bądź ładną Świętem Babci i Dziadka. Główny piosenką. Potem Mikołaj zaprosił organizator imprezy Pan Sołtys Jan wszystkich milusińskich do wspólnej Małolepszy wraz z opiekunką świetlicy zabawy, która trwała jeszcze długo po Panią Edytą Staszak zapewnili jego odejściu. Wszyscy uczestnicy wspaniałą zabawę najmłodszym oraz zabawy bawili się miło i przyjemnie, przybyłym licznie na tą imprezę dlatego na pewno spotkają się znów za b a b c i o m i d z i a d k o m. D z i e c i rok. przygotowały krótki program Sołtys wsi Masłowice wraz z jej artystyczny, podczas którego mieszkańcami składa serdeczne zaprezentowały swoje talenty podziękowania wszystkim sponsorom: recytatorskie i wokalne oraz wręczyły Gminnej Komisji Rozwiązywania wszystkim zaproszonym gościom P r o b l e m ó w A l k o h o l o w y c h, p r z y g o t o w a n e n a z a j ę c i a c h właścicielom sklepu Mrówka świetlicowych laurki i piękne kwiaty. w Roninie i farmy wiatrowej Masłowice Potem była wspólna zabawa przy Kanin, Panu Stanisławowi muzyce przeplatana atrakcyjnymi Chabowskiemu za sfinansowanie konkursami, za które przewidziane zakupu paczek noworocznych dla były drobne nagrody. W trakcie zabawy dzieci oraz pomoc w organizacji d l a w s z y s t k i c h u c z e s t n i k ó w zabawy choinkowej połączonej przygotowany był słodki poczęstunek z Dniem Babci i Dziadka a Paniom Kasi oraz napoje zimne i gorące. Sochackiej oraz Edycie Staszak za Najmłodszych uczestników zabawy wspaniałe przygotowanie dzieci do najbardziej ucieszyła wizyta występów artystycznych oraz pięknych wspaniałego Mikołaja, który dla upominków dla Babć i Dziadków. każdego dziecka przygotował paczkę Sprzedam przyczepkę kempingową typu "Niewiadów". Stan dobry. Cena do uzgodnienia. Tel.: Pałówko Dzisiaj wszystkie smutki precz!!! Święto dziadków, ważna rzecz!!! 10 lutego na świetlicy w Łącku odbyło się spotkanie z Dziadkami i Babciami organizowane przez dzieci i u c z n i ó w z e S p o ł e c z n e g o Przedszkola i Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie. Z tej okazji przedszkole oraz klasy zintegrowane przygotowały występy. Dzieci tańczyły, śpiewały piosenki, mówiły wierszyki, a to wszystko dla najukochańszych W sobotę 21 stycznia na Świetlicy słodkich wypieków, które przygotowały wiejskiej w Pałówku odbyła się zabawa Mamy. Dzieci z zachwytem przywitały choinkowa w której uczestniczyły dzieci Mikołaja który, przywiózł 35paczek i po i młodzież z sołectwa Pałówko. ich rozdaniu bawiły się z naszym Impreza połączona została z dniem gościem przy tanecznych rytmach babci i dziadka, którzy z tej okazji m u z y k i. Z a b a w a z o s t a ł a zostali zaproszeni do świetlicy i dla zorganizowana przez Sołtysa, Radę których dzieci przygotowały drobne Sołecką, oraz OSP Pałówko. upominki. Wszyscy mogli tez wziąć Podziękowania dla wszystkich którzy udział we wspólnej zabawie jak przyczynili się do organizacji zabawy i w k o n k u r s a c h j a k i e b y ł y oraz naszemu sponsorowi Panu zorganizowane oraz posmakować Jerzemu Samulskiemu. babć i dziadków. muzyce towarzyszyły liczne konkursy Dziś dla babci i wiele, wiele uśmiechu. s ł o ń c e m a m y Organizatorzy serdecznie i c a ł u s k i d l a dziękują kapeli Pieńkowianie za dziadziusia tymi wzbogacenie swoim występem słowami Filip witał uroczystości Dnia Babci i Dziadka, s w o i c h Pani Marii Lech - Szajner za najbliższych. Mimo zorganizowanie udziału kapeli iż śnieg i tęgi mróz w uroczystości oraz Rodzicom za z a o k n e m, przygotowanie poczęstunku i zabawy atmosfera na sali była gorąca, choinkowej. niejednej babci zakręciła się łezka w oku. Po swoich występach dzieci Tego samego dnia w godzinach rozdały upominki oraz zaprosiły babcie popołudniowych w szkole odbyła się i dziadków na poczęstunek. dyskoteka karnawałowa dla uczniów Odpowiedniego klimatu dodał zespół klas starszych szkoły podstawowej ludowy Pieńkowianie, który umilał i gimnazjum. Uczniowie bawili się chwile swym śpiewem. wspaniale, ciekawie spędzając Po uroczystości Dnia Babci piątkowe popołudnie. Oczywiście i Dnia Dziadka uczniowie bawili się na Mikołaj pamiętał również o młodzieży zabawie choinkowej, podczas której i zawitał w progi szkoły przynosząc odwiedził ich Mikołaj z workiem słodkie upominki. słodkich upominków. Zabawie przy

7 Postomino Miesięcznik Gminy Postomino 2012 marzec 7 Pieszcz Dnia 6 lutego 2012r. w Zespole potwierdzili, że ich wnuczęta zawsze Szkół w Pieszczu odbyła się mogą na Nich liczyć. uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci z oddziału "Dlatego kochajmy, szanujmy ich przedszkolnego i uczniowie z kl.i - VI i z serca życzenia składajmy by wyrecytowali piękne wiersze w radości i zdrowiu płynął im czas i zaśpiewali piosenki, w których wyrazili i byli podporą w smutku dla nas." swoje podziękowanie za troskę, cierpliwość i ogromne serce. Dowiedli, Babcie i Dziadkowie zostali że "dzieciństwo z Babcią i Dziadkiem obdarowani drobnymi upominkami jest piękniejsze". Uroczystość wykonanymi własnoręcznie przez uświetniły występy zespołów swoich wnuków. "Pieńkowanie" i "Pieszczanki", a ciepła Podziękowania składamy Radzie herbata i kawa, owoce, ciasta Sołeckiej, zepołowi "Pieszczanki" oraz domowego wypieku oraz gorąca uczniom kl. II gimnazjum za pomoc muzyka rozgrzewały wszystkie serca. w przygotowaniach i organizacji tego Mimo siarczystego mrozu Babcie wielkiego święta. i Dziadkowie przybyli licznie, czym Alicja Bukowska Pieszcz W dniu 13 stycznia 2012 roku odbyła się w naszej szkole zabawa karnawałowa. Uczniowie klas młodszych bawili się pod czujnym okiem nauczycieli i rodziców w godzinach Natomiast starsi uczniowie bawili się w godzinach Nasi uczniowie zaprezentowali się w niezwykłych karnawałowych strojach, oczywiście wybrano najładniejszy w tych dwóch Bal w przedszkolu w Postominie grupach wiekowych. Ponadto przygotowano dla dzieci zabawy i konkursy. Nie zabrakło też poczęstunku. Dla wszystkich był to dzień pełen wrażeń i niespodzianek oraz pełnej radości zabawy. Marzena Juszczyk Postomino W P o l s c e W a l e n t y n k i się przy muzyce p. Pawła Cichego obchodzone są zaledwie od kilku lat, z zespołu Silens, brali udział a l e c i e s z ą s i ę o g r o m n y m w r ó ż n o r o d n y c h k o n k u r s a c h powodzeniem. Tego dnia Walentym i zabawach. Nie zabrakło również staje się każdy bez względu na to, ile słodkiego i pysznego poczęstunku. ma lat i jakiej jest płci. Miłość wielki Seniorom bardzo podobała się sens pod tym hasłem odbyło się taka forma spędzenia wolnego czasu. s p o t k a n i e w a l e n t y n k o w e Zapewniali, że zawsze chętnie zorganizowane z myślą o ludziach odwiedzą świetlicę w Postominie starszych. i będą zachęcać innych do udziału Dnia 11 lutego 2012 roku, w imprezach i spotkaniach. Świetlica Środowiskowa w Postominie Spotkanie dofinansowała wspólnie z p. Sołtysem i Radą Sołecką Gminna Komisja do Rozwiązywania z Postomina zorganizowała bal P r o b l e m ó w A l k o h o l o w y c h walentynkowy dla seniorów oraz w Postominie za co serdecznie uczestników świetlicy. dziękujemy. Dzieci przedstawiły program Dziękujemy również p. dyrektor artystyczny śpiewały, tańczyły, Zespołu Szkół w Postominie p. Halinie recytowały wiersze o miłości Wendzie, za udostępnienie holu i przyjaźni. Wszystko to z myślą Szkoły Podstawowej, na którym odbył o ludziach starszych, często się bal. samotnych, którym chciały dać Mariola Bukowska odrobinę radości i miłości. Goście i Rada Sołecka Postomino weseli i uśmiechnięci świetnie bawili Złakowo W Postominie w przedszkolu został zorganizowany bal karnawałowy dla dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego. Impreza była bardzo udana i przyszło na nią dużo rodziców i dzieci. Maluchy miały fantastyczne stroje karnawałowe. Były księżniczki, superman, speiderman, policjant, pszczoły, biedronki i wiele innych pięknych i ciekawych postaci. Na zdjęciu powyżej: Mikołaj z wizytą w Marszewie. Na zdjęciu po prawej: U dzieci w Górsku. Zgodnie z przyjętą, bardzo już starą tradycją, również na początku tego roku Św. Mikołaj dotarł do dzieci ze Złakowa. Spotkanie dzieci z Dostojnym Gościem odbyło się w świetlicy wiejskiej w dniu roku. Od godziny 16 zaczęła się zabawa przy dźwiękach dziecięcych przebojów. W jej trakcie pojawił się niecierpliwie oczekiwany Mikołaj. Wszystkie zgromadzone dzieci otrzymały paczki ze słodyczami. W tym roku ów Dobrotliwy Starzec odwiedził również dzieci z Górska i Marszewa. Ciekawość i przestrach malujący się na buziach maluchów był najlepszą nagrodą dla organizatorów wizyty tego jakże oczekiwanego co roku przez wszystkie dzieci gościa. A.S.K.

8 8 marzec 2012 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino Bal u Królowej Śniegu w Staniewicach Dzień Babci i Dziadka w Postominie Karnawał to czas bali i zabaw, dniczącego Rady Powiatu Sławno Mikołajem. Uczestnicy balu gorąco dlatego też aby tradycji uczynić p a n a J a n u s z a S t a c h o w i c z a, powitali miłego gościa, który wręczył zadość w dniu 26 stycznia 2012 r. przewodniczącą Gminnej Komisji każdemu dziecku paczkę, a potem w Staniewicach odbył się Bal u R o z w i ą z y w a n i a P r o b l e m ó w wspólnie z nimi zatańczył w kółeczku. Królowej Śniegu. Impreza ta Alkoholowych panią Teresę Rysztak W organizację balu aktywnie organizowana była jako jedno oraz dzieci i ich rodziców włączyli się mieszkańcy Staniewic, z działań projektu Razem Możemy z miejscowości Staniewice. Królowa strażacy z Ochotniczej Straży Więcej dofinansowanego ze Śniegu zaprosiła wszystkich do Pożarnej w Staniewicach oraz środków Programu Działaj Lokalnie wspólnej zabawy. Na bal przybyły członkowie Szkolnego Koła VII Polsko-Amerykańskiej Fundacji między innymi księżniczki, wróżki, Wolontariatu działającego przy Szkole Wolności realizowanego przez cyganeczka, biedroneczka, barwne Podstawowej w Staniewicach. Akademię Rozwoju Filantropii motylki, aniołek, Indianka, ale W imieniu dzieci i organizatorów w Polsce i Darłowskie Centrum i królewicze, batmani, rycerze. Przy balu s erdecznie dziękujemy Wolontariatu. Organizatorami balu skocznej muzyce dzieci tworzyły sponsorom: księdzu proboszczowi byli: Rada Sołecka i Sołtys wsi barwne korowody, pociągi i kółeczka. Wojciechowi Filimonowi, państwu Staniewice, radna Emilia Foryś oraz S p o ś r ó d r o z t a ń c z o n y c h Ewelinie i Stefanowi Kwiatkowskim, Szkoła Podstawowa w Staniewicach. przebierańców wybrano królową państwu Gabrieli i Adamowi Pruske, W tym dniu sala gimnastyczna i króla balu. W czasie zabawy Gminnej Komisji Rozwiązywania Szkoły Podstawowej w Staniewicach odbywały się konkursy i gry P r o b l e m ó w A l k o h o l o w y c h została odświętnie udekorowana zręcznościowe, a udział w nich w Postominie, Kołu Łowieckiemu i zamieniona w komnatę Królowej nagradzany był słodyczami i owocami. Jurand ze Spychowa w Sławnie. Śniegu. Bal rozpoczęła pani Emilia W przerwach między tańcami dzieci Organizatorzy: Foryś, która w imieniu organizatorów częstowane były cukierkami, Rada Sołecka, Sołtys Wsi Staniewice powitała zaproszonych gości: ciastkami, a pragnienie gasiły sokami. Szkoła Podstawowa w Staniewicach dyrektora Szkoły Podstawowej Na zakończenie balu pod szkołę radna Emilia Foryś w Staniewicach panią Bogumiłę podjechał wóz strażacki z bardzo R o m a n - S t r u ś, w i c e p r z e w o - oczekiwanym przez wszystkich Nowa rodzina Przyszła zima biała naszych nowych mieszkańców: śniegu nasypała w rękach miotełki, z węgielków lśnią zamroziła wodę oczka, nos marchewkowy. Czy już staw pokryła lodem. wiecie kto to taki? To bałwanki, nie dzieciaki! Zima to ulubiona pora roku, zwłaszcza Pierwszego bałwanka zrobiły że za oknem leżą góry śniegu. Właśnie maluszki z przedszkola, a całą w tym zimowym czasie, gdy Korlino rodzinkę bałwanków stworzyła klasa III zasypał śnieg do naszej szkolnej z panią Anią Dąbrowską. I tak przed społeczności dołączyła się nowa oknami przedszkolaków stoi rodzina rodzina. Dzieci z wielką radością bałwanków, która sprawia mnóstwo witały nowych kolegów. Oto krótki opis radości dzieciom. Zimowe zabawy Dzieci z grupy III oddziału przedszkolnego w Postominie, tak jak wszystkie maluchy, uwielbiają zabawy zimowe. W lutym było wiele okazji, żeby wyjść na dwór. Tak więc było saneczkowanie, zjeżdżanie z górki na pazurki, czyli na spodenkach, bitwa na śnieżki (ale sypkim śniegiem) oraz oczywiście lepienie bałwanków. Założyliśmy też ptasią stołówkę i dokarmiamy ptaszki. Krystyna Gąsiorowska Ponad trzydziestoosobowa laurki. Licznie zgromadzeni rodzice grupa babć i dziadków, prababć podejmowali swoich rodziców i dzieci i pradziadków gościła w sali grupy III wspaniałymi wypiekami. Najwięcej o d d z i a ł u p r z e d s z k o l n e g o emocji wzbudziły natomiast konkursy, w Postominie. Wnukowie i wnuczki w których brały udział drużyny przygotowały przepiękny program wielopokoleniowe. Była cha cha artystyczny w skład, którego weszły z balonem, nawijanie wełny na wierszyki, piosenki i pląsy. Dostojni patyczek, rozpoznawanie portretów goście z ogromną dumą i wzruszeniem babć i dziadków, dmuchanie podziwiali te popisy. Maluchy baloników, itp. Zabawa była bardzo przygotowały również własnoręcznie wesoła i żal się było żegnać. zrobione prezenty wazoniki Krystyna Gąsiorowska i serduszka z masy solnej oraz śliczne Tłusty Czwartek Powiedział Bartek, że dziś Tłusty Czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła. To staropolskie przysłowie pochodzi nie od cząbru-przyprawy ani o d n o s i s i ę d o j e d n e j też combru- części tuszy mięsnej, jak z najpopularniejszych, ocalałych do to wielu z nas dziś kojarzy, a od dziś tradycji, jaką jest, hucznie niemieckich określeń zampern, otwierający ostatkowe obrzędy s c h a m p e r n l u b s c h e m p e r n, i zabawy, Tłusty Czwartek. Dziś oznaczających dosłownie swawolenie kojarzy się on głównie z pączkiem. w maskach na ulicy. Ta filologiczna Tłusty Czwartek obchodzą kwestia wskazuje na pochodzenie tego wszyscy, niezależnie od wieku czy płci. z w y c z a j u. P r z y w ę d r o w a ł o n Nasze prababki pamiętają jednak najprawdopodobniej z katolickiej czasy, a było tak do XIX wieku, kiedy części Niemiec. Dziś dzień ten stał się święto to było zarezerwowane tylko dla głównie świętem kulinarnym. Pączki kobiet. Był to dzień hulanek i zabaw i faworki jada się często od rana do mężatek, czasem również młodszych wieczora. W części Polski przyjął się dziewcząt. Stąd nazwa babski też zwyczaj obdarowywania się comber : Kiej ostatki, to ostatki, wzajemnie tymi łakociami. cieszcie się dziouchy i matki! Kiej Pysznych pączków nie mogło ostatki, to ostatki, niech tańcują zabraknąć w Przedszkolu w Korlinie. wszystkie babki! Kiej ostatki, to Dzieci zajadały się pysznymi ostatki!... Te i inne przyśpiewki pączkami. A ich umorusane buźki towarzyszyły wyjątkowym kobiecym doskonale świadczą o tym jak im pląsom. A dlaczego comber? Nazwa smakowało.

9 Postomino Miesięcznik Gminy Postomino Chroń swoje dziecko w Internecie! fragmenty tekstu ze strony internetowej marzec 9 ekspozycja na dany czynnik trwająca pornografia) może wystarczająco długo aby wywołać doprowadzić do tego, uzależnienie. Dwie godziny dziennie że taki układ dziecko (dziecko instaluje programy i nowy w zupełności wystarcza aby dziecko przyswoi jako normalny, naturalny sprzęt, konserwuje system operacyjny, odrobiło zadanie domowe ewentualnie i swój. Obecność tego typu materiałów itd.), ale wierz mi na słowo, że dostęp porozumiało się ze znajomymi i zażyło o r a z w i e l u i n n y c h t r e ś c i d o s y s t e m u o p e r a c y j n e g o t r o c h ę r o z r y w k i w i l o ś c i a c h (niebezpiecznych dla dorosłych, a co z nieograniczonymi uprawnieniami to bezpiecznych. dopiero dla dzieci!) w Internecie jest 8 0 % s u k c e s u w o m i n i ę c i u alarmująca. zabezpieczeń. Jak zabezpieczyć komputer przed Tak więc nie możemy naszych 2. W biosie komputera dzieckiem? p o w i n n o ś c i w y c h o w a w c z y c h powinna być wyłączona opcja Żadne zabezpieczenie, program, scedować na program lub maszynę, bo uruchamiania systemu z płyty (tzw. r o z w i ą z a n i e s p r z ę t o w e l u b technologiczne nie zdoła i nie może rozwiązać za nas problemu obecności szkodliwych dla dziecka treści w Internecie. Nawet jeśli zabunkrujesz swój komputer to dziecko pójdzie do kolegi lub kafejki internetowej i tam dostanie się do konkretnej strony lub informacji. Dlatego najskuteczniejszymi narzędziami w obronie dziecka powinny być: zainteresowanie się tym, Zjawisko uzależnienia od nazwę - cyberstalking. Dziecko takie czym żyje i interesuje się nasze komputera, Internetu, gier staje się boi się przyznać rodzicom lub dziecko, coraz powszechniejsze zwłaszcza nauczycielom do swoich problemów poświęcanie mu tyle czasu, wśród młodych osób. Wielu rodziców ponieważ obawia się kary i może ile wymaga i odpowiadanie na konkretne pytania i potrzeby zanim opuszczone dziecko w świecie, który livecd lub livedvd) oraz z innych już dziś z przerażeniem obserwuje jak posuwać się do rozwiązań tragicznych zrobi to za nas Internet, niszczy wielu dorosłych nie zawsze n o ś n i k ó w z e w n ę t r z n y c h. ich dzieci zmieniają się nie do w skutkach, np. popełnić samobójstwo. s z c z e r a r o z m o w a wyjdzie z tego obronną ręką. Dodatkowo, bios musi być poznania tracą zainteresowanie i uświadomienie dziecku, że nie każda Miej świadomość, że dzieci zabezpieczony hasłem - wszelkie światem realnym, tracą znajomych, Cóż możemy zrobić jako rodzice? informacja jest po to, aby informować, mające dostęp do Internetu potrafią zmiany w konfiguracji powinny być zaprzestają zajmować się swoim Bardzo wiele! Nasza rola polega nie wszystko, co ciekawe i przyjemne znaleźć informacje na różne tematy, z a b r o n i o n e d l a o s o b y n i e hobby, chudną. Po jakimś czasie na tym, aby nie dopuścić do sytuacji, jest potrzebne i pożyteczne, nie każdy, a instrukcje obejścia programów posiadającej hasła do BIOSu. zmienia się też zachowanie młodego kiedy nie mamy już żadnego wpływu na kto przedstawia się jako jego rówieśnik zabezpieczających należą do kategorii Po uruchomieniu maszyny ze człowieka długotrwała ekspozycja na dziecko, ponieważ ono bardziej jest tym, za kogo się podaje i ma dobre tych "lżejszych" lub "grzeczniejszych". specjalnej płyty, pendrive'a lub przemoc oraz wpływ innych osób, które utożsamia się ze znajomymi zamiary, itd. A w internecie można dowiedzieć się z e w n ę t r z n e g o d y s k u p o j ę c i e żyją w konflikcie z rzeczywistością z Internetu niż z własną rodziną, gdzie W s z e l k i e r o z w i ą z a n i a krok po kroku jak obejść wiodące na z a b e z p i e c z e ń w s y s t e m i e sprawiają, że młody człowiek staje się zbyt często być może czuje się technologiczne od programowych rynku programy. Nawet jeśli nie operacyjnym lub ograniczenia opryskliwy, przestaje przestrzegać niezauważane i niekochane. Tak jak p o s p r z ę t o w e s ą t y l k o w domu, to od kolegi lub korzystając jakichkolwiek uprawnień przestają norm zachowania, w ich głosie nieraz z każdym innym nałogiem, jest również z komputera koleżanki nasza uzupełnieniem i wsparciem naszych istnieć. da się wyczuć charakterystyczną nutkę z uzależnieniem od komputera: pociecha, prędzej lub później dotrze do poczynań, bo przecież nie chodzi 3. Obudowa komputera pogardy. bardziej podatne są dzieci niedowarto- poszukiwanych informacji. To, co o odizolowanie dziecka od nieraz powinna być zabezpieczona kłódką. Złudne przekonanie rodziców, że ściowane, które nie znajdują akceptacji możemy zrobić to dołożyć wszelkich wulgarnej i brutalnej rzeczywistości, Wszelkie zabezpieczenia, dziecko siedzące przed komputerem (a znajdą ją prędzej czy później starań, aby obejście zabezpieczeń ale o przygotowanie go na konfrontację zarówno komputera jak i BIOSu można jest chronione bo jest w domu prowadzi w sieci), które nie mają poczucia było jak najtrudniejsze - być może z nią i nauczenie jak sobie z niektórymi obejść mając dostęp do wnętrzności do tego, że nieraz za ścianą córka czy przynależności do rodziny czy innej dziecko zniechęci się, podda i w ten sprawami radzić. Jeśli widziałeś kiedyś komputera. syn przez długie godziny styka się ze społeczności. sposób jego dostęp do niepożądanych jakieś zdjęcie, które do dziś wyryte jest 4. J e ż e l i u ż y w a s z szkodliwymi informacjami, nierzadko Jednak to samo nie wystarcza, bo treści będzie bardzo mocno w Twojej pamięci na skutek wstrząsu rozwiązania wbudowanego w router będąc zaczepianym przez różnego przecież istnieje też czynnik ograniczony. lub skrajnej reakcji emocjonalnej to lub funkcji serwera filtrującej treści rodzaju osoby niebezpieczne, podczas ciekawości, chęci poznania tego, co z Internetu, dziecko nie może mieć gdy nieświadomi niczego rodzice nowe, spróbowania zakazanego dostępu do tego urządzenia oglądają telewizję czy zajmują się o w o c u! D l a t e g o m u s i m y z uprawnieniami administratora. swoimi sprawami w sąsiednim pokoju. zainteresować się tym, co nasze Chodzi oczywiście o to, aby Wielu rodziców argumentuje dziecko ogląda w Internecie. dziecko nie wyłączyło kontroli swoją postawę tłumacząc, że dziecko Wskazane jest też filtrowanie stron rodzicielskiej w routerze (lub przynajmniej nie szlaja się z byle kim, jakie wyświetlają się w przeglądarce oprogramowania filtrującego na bądź nie pije. Że z dwojga złego lepiej istnieją specjalne programy, które "serwerze brzegowym" w domu. już mieć dziecko pod okiem. Nic filtrują strony i nie pozwalają bardziej błędnego! w y ś w i e t l a ć s i ę s t r o n o m Zdaję sobie sprawę, że być może Zdarza się, że rodzic przychodzi o zdefiniowanej wcześniej przez nas sądzisz, że jest lekką paranoją do szkoły zszokowany tym, ze syn czy treści. Są to programy bezpłatne stosowanie aż takich środków, jednak córka ma słabe oceny przecież tyle zainstalowanie ich na komputerze nie to, do czego zdolne jest dziecko czasu uczy się przed komputerem! pociąga za sobą żadnych kosztów. przyciśnięte elektronicznym nałogiem Niestety, dzieciom zbyt często udaje P r z y k ł a d e m m o ż e b y ć lub głodem wymaga radykalnego, się oszukać rodzica i powiedzieć, że rekomendowany przez MEN już kilka skutecznego i konsekwentnego uczy się podczas, gdy tak naprawdę lat temu program Beniamin, który do podejścia. Słowo honoru, słowo skauta gra lub zadaje się z niewłaściwymi wersji 1.4 jest całkowicie bezpłatny. lub nawet kontrakt z kuratorem osobami. Bardzo ważnym krokiem z naszej sądowym nie są w stanie działać na Badania wykazują, że młode strony jest też nałożenie limitów na psychikę dziecka silniej niż motywacja dziewczęta nierzadko uzależnione są czas, jaki dziecko spędza przed dostania się do komputera, który stoi od Internetu a w szczególności od tzw. komputerem. Do tego również są beztrosko w domu. portali społecznościowych, gdzie specjalne programy, jednak nic nie Dopiero po spełnieniu wszystkich próbują się dowartościować publikując zastąpi naszej obecności bądź tych warunków możemy przejść do swoje zdjęcia w niedwuznacznych świadomości dziecka, że jesteśmy wiedz, że dziecko wcale nie jest Aby zminimalizować możliwość instalacji oprogramowania filtrującego p o z a c h. P o n i e w a ż p o r t a l e w pobliżu wszak każdy program da bardziej odporne niż dorosły. obejścia zabezpieczeń przez nasze lub implementacji innego rozwiązania społecznościowe zawierają sporo się obejść i w Internecie sporo jest Przeciwnie, jest jeszcze bardziej dziecko: i być pewni, że dziecko będzie musiało informacji o samym użytkowniku specjalnych poradników, traktujących bezbronne bo nie posiada odniesienia 1. Dziecko nie powinno się bardzo natrudzić, aby je złamać. dziewczęta takie bywają później celem o tym w jaki sposób obejść d o n o r m a l n o ś c i t a k m o c n o różnej maści wykolejeńców. Znane są zabezpieczenia! Jednak sam fakt, że mieć konta z uprawnieniami ugruntowanego jak większość administratora (lub roota - na policji przypadki, kiedy młoda osoba dziecko po prostu nie spędza dziennie dorosłych. Co więcej, spora linuksie) w systemie operacyjnym. szczesliwydom.org/ jest zaszczuta przez osobnika, który dłużej niż 2 godziny przy komputerze c z ę s t o t l i w o ś ć w y s t ę p o w a n i a jest w stanie zebrane o dziewczynie w 90% przypadków sprawi, że nie W wielu domach funkcjonuje określonych, chorych z natury informacje wykorzystać przeciw niej będzie narażone na uzależnienie. Jak układ zależności rodzica od bodźców (jak nienawiść, pogarda lub samej. Zjawisko takie ma już swoją w każdym nałogu potrzebna jest umiejętności informatycznych dziecka

10 10 marzec 2012 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dotkniętych klęskami żywiołowymi Określenie szkód klęskowych przez zapadanie się ziemi oraz odraczania terminu płatności Za zgodą Ministra Rolnictwa usuwanie się ziemi. GRAD - składek i rozkładania ich na dogodne i R o z w o j u W s i, A g e n c j a oznaczają szkody powstałe wskutek raty - KRUS. Restrukturyzacji i Modernizacji opadu atmosferycznego składającego Działanie siły wyższej lub Rolnictwa może stosować dopłaty do się z bryłek lodu, powodującego nadzwyczajne okoliczności są o p r o c e n t o w a n i a k r e d y t ó w bezpośrednie uszkodzenie lub uznawane przez właściwy organ bankowych udzielonych na zniszczenie roślin. W plonie roślin w przypadkach takich jak: w z n o w i e n i e p r o d u k c j i sadowniczych po zakończeniu śmierć rolnika, w gospodarstwach rolnych naturalnego opadu za szkody uważa długookresowa niezdolność i działach specjalnych produkcji się takie uszkodzenia, które powodują rolnika do pracy, rolnej, w których wystąpiły szkody deformację owoców lub całkowitą poważna klęska żywiołowa spowodowane przez suszę, grad, utratę plonu. LAWINĘ - oznaczają w znacznym stopniu dotykająca grunty prowadzących gospodarstwa rolne lub wielkości szkód w uprawach rolnych deszcz nawalny, ujemne skutki s z k o d y p o w s t a ł e w s k u t e k rolne gospodarstwa, działy specjalne produkcji rolnej, lub zwierzętach gospodarskich, przezimowania, przymrozki wiosenne, gwałtownego zsuwania się lub z n i s z c z e n i e b u d y n k ó w ubiegających się o kredyt bankowy na oszacowanych przez Komisję powódź, huragan, piorun, obsunięcie staczania ze zboczy górskich lub inwentarskich gospodarstwa w drodze wznowienie produkcji z dopłatą Agencji powołaną przez wojewodę, tj. nie może się ziemi lub lawinę w rozumieniu podgórskich mas śniegu, lodu, skał, wypadku, Restrukturyzacji i Modernizacji przekroczyć kwoty obniżenia dochodu przepisów o ubezpieczeniach upraw kamieni, ziemi lub błota. epidemia dotykająca część lub Rolnictwa do ich oprocentowania. (kredyt obrotowy). rolnych i zwierząt gospodarskich, cały żywy inwentarz gospodarstwa. W n i o s k i s ą s k ł a d a n e zwane dalej niekorzystnymi Określenie zakresu i wysokości w Urzędach Gmin właściwych dla Wysokość pomocy Agencji nie zjawiskami atmosferycznym. szkody K o m i s j a w p r o c e d u r z e miejsca wystąpienia klęski. może przekroczyć: W r o z u m i e n i u p r z e p i s ó w Niekorzystnym zjawiskiem szacowania szkód Na podstawie wniosku Zespół 1) przy linii inwestycyjnej - 80% lub o ubezpieczeniu upraw rolnych atmosferycznym musi być dotknięty Ustalenia wysokości szkody p r z e p r o w a d z a l u s t r a c j ę 90% wartości odtworzeniowej środków i zwierząt gospodarskich szkody pewien obszar (najmniej sołectwo), na dokonuje komisja powołana przez poszkodowanych gospodarstw, trwałych, jeżeli gospodarstwo spowodowane przez: POWÓDŹ którym znajdują się poszkodowane Wojewodę, właściwego ze względu na s p o r z ą d z a i m i e n n y p r o t o k ó ł położone jest na: oznaczają szkody powstałe wskutek gospodarstwa, w rozmiarach miejsce wystąpienia szkód w ciągu o s z a c o w a n i a s t r a t w d w ó c h a) obszarach górskich i innych zalania terenów w następstwie stanowiących zagrożenie dalszego ich 2 miesięcy od dnia stwierdzenia egzemplarzach, jeden dla wojewody, o b s z a r a c h o n i e k o r z y s t n y c h podniesienia się poziomu wód funkcjonowania, z wyjątkiem pioruna skutków niekorzystnych zjawisk drugi dla producenta rolnego warunkach gospodarowania (ONW) płynących i stojących, zalania terenów o r a z p r z y p a d k u g d y u p r a w a atmosferycznych poprzez lustrację na i dokonuje wyceny szkody wyliczonej lub wskutek deszczu nawalnego, spływu prowadzona jest na użytkach rolnych miejscu. W celu prawidłowego według obniżenia przychodu. Protokół b) obszarach NATURA 2000 oraz wód po zboczach lub stokach na położonych na obszarach narażonych i rzetelnego oszacowania szkód p o d p i s u j e p r o d u c e n t r o l n y związanych z wdrażaniem Ramowej terenach górskich i podgórskich. na możliwość powstawania szkód w uprawach ozimych, spowodowanych i członkowie Komisji. Dyrektywy Wodnej określonych HURAGAN - oznaczają szkody wskutek miejscowych wymarznięć lub p r z e z n i e k o r z y s t n e z j a w i s k a w przepisach o ochronie przyrody, powstałe w wyniku działania wiatru p r z y m r o z k ó w w i o s e n n y c h. atmosferyczne w roku siewu, z uwagi Protokół z szacowania szkód 2) przy linii obrotowej - 80% lub o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, Dopuszcza się szacowanie szkód m.in. na fakt, że ze względu na fazę wraz z opinią Wojewody dołącza 90% kwoty obniżenia dochodu, jeżeli którego działanie wyrządza masowe w pojedynczych poszkodowanych rozwojową roślin oszacowanie rolnik do Wniosku o kredyt na gospodarstwo położone jest na: szkody. PIORUN - oznaczają szkody g o s p o d a r s t w a c h wznowienie produkcji. a) obszarach górskich i innych będące następstwem wyładowania rolnych i działach Oddzielny protokół o b s z a r a c h o n i e k o r z y s t n y c h atmosferycznego pozostawiającego specjalnych produkcji należy sporządzić dla warunkach gospodarowania (ONW) bezsporne ślady tego zdarzenia, rolnej, jeżeli szkody te budynków po pożarze od lub potwierdzonego dokumentem z Policji p r z e k r a c z a j ą 3 0 % u d e r z e n i a p i o r u n a. b) obszarach NATURA 2000 oraz lub Straży Pożarnej. SUSZĘ - ś r e d n i e j r o c z n e j Ponadto pożary muszą związanych z wdrażaniem Ramowej oznaczają szkody spowodowane p r o d u k c j i r o l n e j być udokumentowane Dyrektywy Wodnej określonych w y s t ą p i e n i e m, w d o w o l n y m w gospodarstwach protokołami straży lub w przepisach o ochronie przyrody. sześciodekadowym okresie od dnia rolnych lub działach policji. Kredyt może zostać udzielony 1 kwietnia do dnia 30 września, spadku specjalnych produkcji maksymalnie na: klimatycznego bilansu wodnego rolnej z trzech lat Kredyty klęskowe 1) 8 lat w odniesieniu do nakładów poniżej wartości określonej dla poprzedzających rok, Kredyty mogą być na przywrócenie funkcji użytkowych poszczególnych gatunków roślin w którym wystąpiły potencjalnych plonów tuż po u d z i e l a n e z l i n i i zniszczonych lub uszkodzonych uprawnych i gleb. Do oceny zagrożenia szkody lub średniej z trzech lat w wystąpieniu niekorzystnego zjawiska inwestycyjnej bądź obrotowej. O kredyt budynków, budowli, urządzeń suszą został utworzony system o k r e s i e p i ę c i o l e t n i m jest niemożliwe, a także iż wystąpienie mogą ubiegać się osoby fizyczne, i obiektów służących do zaopatrzenia monitoringu skutków suszy rolniczej poprzedzającym rok, w którym ww. zjawiska może mieć wpływ na osoby prawne, jednostki organizacyjne w wodę, energię elektryczną, gaz, itp., uwzględniający klimatyczny bilans wystąpiły szkody, z pominięciem przezimowanie upraw, komisja nie posiadające osobowości prawnej przywrócenie produkcyjności poprzez wodny i zmienność przestrzenną roku o najwyższej i najniższej powołana przez wojewodę powinna podmioty gospodarcze (właściciele lub z a k u p s t a d a p o d s t a w o w e g o warunków glebowych, prowadzony wielkości produkcji lub powyżej niezwłocznie potwierdzić wystąpienie dzierżawcy w okresach wieloletnich) i n w e n t a r z a ż y w e g o ( k r e d y t przez IUNG w Puławach. UJEMNE z ł w o d n i e s i e n i u d o skutków działania niekorzystnego prowadzące działalność rolniczą. inwestycyjny), SKUTKI PRZEZIMOWANIA pojedynczego środka trwałego. zjawiska, natomiast szkody, podobnie Przeznaczenie kredytu: 2) 5 lat w odniesieniu do nakładów oznaczają szkody spowodowane Kredyty na wznowienie produkcji jak szkody powstałe w wyniku Kredyt może zostać udzielony, na zakup kwalifikowanego materiału wymarznięciem, wymoknięciem, w gospodarstwach rolnych i działach ujemnych skutków przezimowania, jeżeli wysokość poniesionej szkody: szkółkarskiego na odtworzenie sadu wyprzeniem, wysmalaniem lub specjalnych produkcji rolnej są p o w i n n y z o s t a ć o s z a c o w a n e 1) przekracza 30% średniej (kredyt inwestycyjny), wysadzeniem roślin w okresie od dnia u d z i e l a n e b e z p o ś r e d n i o p o w następnym roku, niezwłocznie po r o c z n e j p r o d u k c j i r o l n e j 3) 4 lata w odniesieniu do 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, wystąpieniu szkód spowodowanych ruszeniu wegetacji i wschodach w gospodarstwie rolnym lub dziale nakładów na zakup rzeczowych polegające na całkowitym lub n i e k o r z y s t n y m i z j a w i s k a m i pozostałych upraw, jednak nie później s p e c j a l n y m z t r z e c h l a t środków obrotowych do produkcji częściowym zniszczeniu roślin lub atmosferycznymi, tj. w najbliższym niż w lipcu. Wojewoda zarządzeniem poprzedzających rok, w którym rolnej (kredyt obrotowy). całkowitej utracie plonu lub jego części. cyklu produkcyjnym. powołuje imiennie Komisję do wystąpiły szkody lub średniej z trzech Karencja w spłacie kredytu nie P R Z Y M R O Z K I W I O S E N N E szacowania szkód w gospodarstwach l a t w o k r e s i e p i ę c i o l e t n i m może przekroczyć: 2 lata linia oznaczają szkody spowodowane Inne możliwości wykorzystania rolnych i działach specjalnych poprzedzającym rok, w którym inwestycyjna, 4 lata linia obrotowa. przez obniżenie się temperatury protokołu i opinii produkcji rolnej. Wojewoda, po wystąpiły szkody, z pominięciem roku o Udzielanie kredytów: poniżej 0 C, w okresie od dnia 15 Szacowanie strat klęskowych otrzymaniu informacji od Wójta najwyższej i najniższej wielkości W danym roku banki mogą kwietnia do dnia 30 czerwca, wykorzystywane może być także o wystąpieniu strat, niezwłocznie produkcji w przypadku szkód udzielać kredytów w terminach: polegające na całkowitym lub w celu uzyskania wsparcia w postaci: występuje do Przewodniczącego w uprawach rolnych i zwierzętach a) do 31 grudnia tego samego częściowym zniszczeniu roślin lub przesunięcia terminu składania Komisji do szacowania szkód gospodarskich, roku całkowitej utracie plonu lub jego części. wniosków obszarowych na skutek o rozpoczęcie prac szacunkowych. 2) przekracza kwotę 1050 zł b) do 30 czerwca następnego DESZCZ NAWALNY - oznaczają d z i a ł a n i a s i ł y w y ż s z e j l u b W zależności od rozmiarów klęski w przypadku szkód w środku trwałym roku. szkody powstałe wskutek deszczu nadzwyczajnej okoliczności, żywiołowej, przewodniczący Komisji innym niż uprawy rolne i zwierzęta P o d s t a w o w y m w a r u n k i e m o współczynniku wydajności co odroczenia lub zwolnienia powołuje powiatowe lub gminne gospodarskie. ubiegania się poszkodowanego najmniej 4. W przypadku braku z podatku gruntowego - samorządy Zespoły do szacowania szkód. Kwota kredytu: o kredyt jest uzyskanie opinii m o ż l i w o ś c i u s t a l e n i a t e g o lokalne, Komisja i Zespoły powinny szacować Kwota kredytu nie może wojewody. współczynnika bierze się pod uwagę odroczenia lub zwolnienia szkody w składzie co najmniej 3 - przekroczyć wartości odtworzeniowej Więcej informacji można znaleźć stan faktyczny i rozmiar szkód z czynszu dzierżawnego - Agencja osobowym. środków trwałych oszacowanej przez na stronie ZODR w Barzkowicach w miejscu ich powstania, świadczące Nieruchomości Rolnych, Szacowania szkód dokonuje Komisję powołaną przez wojewodę wyraźnie o działaniach deszczu w zakładce ekonomika i dopłaty do materiału siewnego się na wniosek osób fizycznych, (kredyt inwestycyjny) lub kosztów nawalnego. OBSUNIĘCIE SIĘ ZIEMI - klęski żywiołowe. - Agencja Rynku Rolnego, prawnych i jednostek organizacyjnych ( n a k ł a d ó w ) n i e z b ę d n y c h n a oznaczają szkody spowodowane nie posiadających osobowości prawnej wznowienie produkcji po klęsce oraz

11 Postomino O profilaktyce zagrożeń Niewypały, niewybuchy oraz inne przedmioty uznane za niebezpieczne nadal stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Polskie patrole rozminowania interweniują rocznie około 8 tysięcy razy, podejmując do 400 tysięcy p r z e d m i o t ó w w y b u c h o w y c h i niebezpiecznych. Dlatego do zabezpieczenia zadań oczyszczania terenu kraju Siły Zbrojne RP utrzymują w swoich strukturach 39 etatowych patroli rozminowania oraz 2 grupy nurków minerów. W trosce o nasze dzieci Dyrektor Zespołu Szkół w Postominie Halina Wenda - zorganizowała spotkania uczniów klas IV VI SP i Gimnazjum z żołnierzami 39. Minerskiego Patrolu Rozminowania Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce. Dnia 17 lutego br. odbyły się zajęcia nt. Profilaktyka zagrożeń niewypały, n i e w y b u c h y i p r z e d m i o t y niebezpieczne. Żołnierze zaprezentowali przedmioty, których nie wolno dotykać, ruszać z miejsca czy podpalać, ponieważ wiele z nich to niewybuchy i niewypały o dużym kalibrze i rozmiarach: amunicja artyleryjska, miny, bomby lotnicze, torpedy, rakiety i granaty. Ich stan techniczny spowodowany wieloletnim działaniem w a r u n k ó w a t m o s f e r y c z n y c h p o w o d u j e, ż e s ą o n e nieprzewidywalne. Uczniowie Artyści pracują Młodsi i starsi artyści pracują pod okiem instruktora artysty plastyka pani Jadwigi Czerwińskiej w ramach zajęć Pracowni Sztuk Pięknych GAMMA. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w siedzibie CKiS. Do dowiedzieli się również w jaki sposób należy się zachować w przypadku znalezienia podejrzanego przedmiotu - powiadomić policję, straż pożarną, jednostkę wojskową lub dyrekcję najbliższej szkoły. Zajęcia prowadzone przez żołnierzy cieszyły się zainteresowaniem dzieci i młodzieży postomińskiego Zespołu Szkół. Mieli oni okazję obejrzeć specjalistyczny sprzęt, przymierzyć odzież ochronną - kombinezony przeciwwybuchowe, czy zapytać o szczegóły pracy sapera. Na koniec uczniowie otrzymali plakaty pod hasłem Nie wszystko, co znajdziesz, j e s t b e z p i e c z n e, m a j ą c e przypominać, że manipulowanie przy niewybuchach może skończyć się tragicznie. tego podopieczni stowarzyszenia Nasza Przyszłość realizują swoje pasje w siedzibie CAS w każdy czwartek. Zobaczcie efekt ostatnich zajęć. Dalekowschodnie Sztuki Walki W dniu 26 lutego 2012 r. Najlepsze wyniki osiągnęli: (niedziela) w Hali Miejskiej przy ul. w kat. grappling chłopców lat Twardowskiego w Szczecinie 1. miejsce Grzegorz Lisek r o z e g r a n e z o s t a ł y O t w a r t e w kat. kumite dziewcząt lat M i s t r z o s t w a P o m o r z a 2. miejsce Wiktoria Demidow Dalekowschodnich Sztuk Walki, w kat. kumite dziewcząt lat których organizatorem był Szczeciński 3. miejsce Aleksandra Karpuk Klub Sportowy Husaria. Do W klasyfikacji drużynowej S z c z e c i n a z j e c h a ł y d r u ż y n y postomińska grupa uplasowała się na z województw zachodniopomorskiego 6 m i e j s c u z a S z c z e c i n e m, i pomorskiego w tym ze Złocieńca, Świnoujściem, Koszalinem, Mielnem Świnoujścia, Postomina, Mielna, i Złocieńcem. Nasi reprezentanci Kołobrzegu, Koszalina, Drawska okazali się lepsi od Drawska Pomorskiego, Białogardu i Morynia. Pomorskiego, Morynia, Kołobrzegu Łącznie w rywalizacji udział wzięło 215 i Białogardu. zawodników. A. Czarnuch Miesięcznik Gminy Postomino Prószy śnieżek, prószy... bałwankowi w uszy I bardzo dobrze, gdyż 16 w Postominie. Atrakcji było mnóstwo. stycznia rozpoczęły się ferie zimowe Przygotowane konkurencje okazały dla uczniów z Zespołu Szkół się bardzo trudne, ale dostarczyły w Postominie. Nareszcie zaczęły się wielu emocji i okazały się świetną długo wyczekiwane wolne od lekcji zabawą. Dzielni sportowcy rzucali dni, które będzie można wypełnić śnieżką do celu. Wszyscy zaliczyli ulubionymi zajęciami: malowaniem, konkurencję, zatem każdy uczestnik u p r a w i a n i e m s p o r t ó w, otrzymał słodki podarunek za dobrze leniuchowaniem albo wyjechać w siną wykonane zadanie. Następną dal Cóż za cudowne chwile. A co zabawą był tor przeszkód, w którym mają robić ci, którzy tęsknią za szkołą? rywalizowały dwie drużyny. Albo gdy nuda zagląda do domu? Zadaniem uczestników było Przyjść do szkoły, aby miło spędzić u d z i e l e n i e o d p o w i e d z i n a czas na atrakcyjnych zajęciach przygotowane przez panie pytania, feryjnych przygotowanych przez następnie rzucenie śnieżką do celu nauczycieli tutejszej szkoły. i powrót tanecznym krokiem do swojej Dla małych i dużych uczniów grupy. Atmosfera wspaniała, nikomu Zespołu Szkół w Postominie 17 nie przeszkadzało zimno, delikatnie stycznia o godzinie 11 rozpoczęły się padający śnieg z deszczem, gdyż ferie pod hasłem Sportowo- kibicowano swoim faworytom. bałwankowo, które zorganizowały Niesamowite emocje krążyły między panie: Renata Zielonka dyrektor zawodnikami, wszyscy rozgrzani byli Biblioteki Gminnej w Postominie, do +40 stopni C. Zapału dodawał Justyna Piorunowska pracownik widok pyszności-słodkości, które biblioteki oraz Beata Maciejewska i zasponsorowała dyrektor Zespołu Barbara Babik nauczycielki ZS Szkół pani Halina Wenda. Po Pod koszem powiatu Dnia 14 lutego 2012 r. w Sławnie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Gimnazjady 2011/2012 w Piłce Koszykowej Dziewcząt. Spotkały się zespoły z czterech gimnazjów naszego powiatu z: Malechowa, Sławna, Wrześnicy i Postomina. Każdy mecz był zacięty i ciekawy. Nasza drużyna z Gimnazjum w Postominie w składzie: Monika Kasica, Ewelina Jóźwik, Marta Wituszyńska, Andżelika Wegner, Zuzanna Dybiec, Nikola Walaszkowska, Kinga Tomczyk, Katarzyna Sobczak, Natalia Kania i Joanna Nitka opiekun Kazimierz Gąsiorowski, wygrała z Wrześnicą 21:6 i ze Sławnem po zaciętej walce 19:18 oraz zaliczyły porażkę z Malechowem 3:17. Mistrzyniami powiatu została drużyna z Gimnazjum w Malechowie, drugie miejsce zajęła nasza drużyna z Gimnazjum w Postominie, trzecie Gimnazjum Miejskie w Sławnie i czwarte Gimnazjum we Wrześnicy. Tydzień później 21 lutego 2012 r. zagrali chłopcy w takim samym składzie drużynowym. Nasza drużyna z Gimnazjum w Postominie w składzie: Kacper Dybiec, Bogdan Andrik, Artur Kłos, Bartosz Jachemek, Patryk Jachemek, Adrian Ufniarz, Jakub Leśniewski, Radosław Dankowski, Kamil Bartnik i Grzegorz Brzyszcz Lekkoatleci Andrzej Krajewski w trakcie biegu - Nr marzec 11 konsumpcji czekoladowych cukierków oraz batoników, uczestnicy dobrali się w pary i przystąpili do kolejnej konkurencji. Wytyczone zostały białe, równe place, na których zawodnicy mieli namalować znane miejsca, wykorzystując dostępne im naturalne materiały, a ponieważ śnieg był miękki i puszysty wszyscy zatęsknili za górami, toteż na ziemnych obrazach pojawił się śpiący rycerz, Giewont oraz Tatry. (fot.) P o w i e l u t r u d n y c h konkurencjach, które były nagradzane słodkościami, każdy uczestnik otrzymał dodatkowo słodki podarunek za dobrze wykonane zadanie. Uwieńczeniem sportowych zmagań było ulepienie dużego wspólnego bałwana, którego postawiliśmy przy sali sportowej. Na zakończenie zabawy uczestnicy posilili się kiełbaskami z grilla. Pani Renata Zielonka zakupiła kiełbasę a i pani Justyna Piorunowska obracała, polewała i pilnowała, żeby kiełbaski były rumiane i pachnące. Uczestnicy wesołych ferii d z i ę k u j ą p a n u J a n u s z o w i Sowińskiemu za wypożyczenie grilla a panu Markowi Domżałowiczowi za dostarczenie grilla do szkoły. Zabawa była wyśmienita z niecierpliwością czekamy na następne ferie. Do zobaczenia! maciejka opiekun Kazimierz Gąsiorowski, miała miej szczęścia i zajęła czwarte miejsce. Mistrzem Powiatu została drużyna z Gimnazjum w Malechowie przed Sławnem i Wrześnicą. Kazimierz Gąsiorowski Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów mł Sekcji Lekkiej Atletyki UKS "Wieża" Postomino SPAŁA, stycznia 2012r. Bardzo dobre miejsce zajął Damian Gałkowski na 1500m wygrał I serię z wynikiem 4.04,84 co dało 5 miejsce i rekord życiowy. Rekordy życiowe w hali uzyskali: ź Monika Kasica 200m ź Nikola Bojkowska 800m 2.28,03 ź Mateusz Wardak 200m ź Krystian Bonowicz 400m ź Andrzej Krajewski 3000m 9.06,76

12 12 marzec 2012 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino Kącik poetycki Śmiertelnie seksowna posłanka Pewna nam znana posłanka ze znanego też Ruchu Palikota znana była z tego, że nie odróżniała psa od kota. I nie dla zabawy pożegnała z Warszawy twórczynię poradnika seksu, zamiast Wisławy. Zofia Kamińska-Smalewska Naćmierzanka Jedna frywolna Naćmierzanka prócz męża uwodziła Franka. Mąż i kochanek to Eden. Zawsze lepiej dwóch, niż jeden. Nie od wczoraj chodziła bez wianka. Zofia Kamińska-Smalewska Ferie z biblioteką za nami Ferie to czas odpoczynku jak również wspaniałej zabawy dla najmłodszych. Biblioteka Publiczna w Postominie zadbała o to, aby wypoczynek był równie beztroski i radosny, co twórczy i ciekawy. Zorganizowano spotkanie z Panią Magdaleną Joda z KRUS-u Oddział w Koszalinie, która przeprowadziła pogadankę na temat bezpieczeństwa dzieci na wsi. Gościliśmy również Teatr G A R G U L E C z e s p e k t a k l e m Kosmiczna Przygoda. Dzieci mogły nie tylko obejrzeć przedstawienie, ale również same w nim aktywnie uczestniczyć, oddając się przy tym doskonałej zabawie. Zorganizowaliśmy wspólnie z Panią Beatą Maciejewską grill z kiełbaskami na świeżym powietrzu i wiele konkursów. W trakcje trwania ferii najmłodsi mieli możliwość miłego spędzenia wolnego czasu z książką i przy wspólnej zabawie. Frekwencja dopisywała. Ci, którzy przyszli raz, często wracali. Dziękujemy wszystkim Ruszyła Runda Rewanżowa Po przerwie spowodowanej remontem hali sportowej w Postominie wznowiono rozgrywki ligowe rundy rewanżowej Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej w Postominie. Do końca rozgrywek pozostało już tylko sześć kolejek. W bardzo dobrym położeniu jest drużyna Currara Ustka, która przez 12 kolejek nie straciła żadnego punktu wygrywając wszystkie dotychczasowe spotkania i wyprzedza o 3 pkt zespół Bar Retro. Rozegrano już trzy spotkania rundy rewanżowej a więc rozpoczyna się ostra rywalizacja o podium i zdobycie Pucharu Prezesa Klubu UKS Wieża Postomino. W kolejce tej doszło do niespodzianki, mistrz ligi Currara po ostrej i wyrównanej grze zremisowała z dobrze grającą w tym dniu ekipą Megawat Postomino( 2:2) tracąc dwa cenne punkty, Pieńkowo uległo drużynie Baru Retro (2:5), Panorama Morska pokonała Olimpię (6:4) a Debiutanci ulegli Kowalowi Team(7:9). W lidze, w dotychczasowych spotkaniach padło już 462 goli a najlepszym strzelcem ligi jest Łukasz Strzała z Pieńkowa (18 goli), wyprzedzając o 1 bramkę Macieja Szumskiego Currara Ustka i Kamila Jachemka z Wieży 93.Skutecznym bramkarzem okazuje się Tomasz Szerszenowicz z Currary Ustka wpuszczając 11 goli. Przewidywany termin zakończenia ligi i uroczyste wręczenie pucharów, dyplomów i nagród planowane jest na początek kwietnia, na które już serdecznie zapraszam wszystkie uczestniczące drużyny oraz kibiców. M. Domżałowicz Sztormowe dni w bukiecie marzeń talizman szczęścia zabiera w rejs myśl niespełnioną wzburzone fale biją o statek piętrzą się w pionie tak jak pragnienia rozkołysane w bezkresie morza namiętne fale smagają biczem śliskie falochrony w sztormowej złości neptun wciąż groźny tarmosi statkiem przeraża straszy piętnem topielców szaleństwem wód ich białe grzbiety jak błyskawice mkną by rozpryskać się gdzieś na klifie roztłuc się zgubić by znów na nowo skacząc przez molo z hukiem z wigorem rozbić się w drobne sine kropelki a okręt widmo pomimo sztormu walczy z żywiołem na falach wciąż brzeg niedaleko neptun pozwoli dobić do portu w szkwale i w mgle Jadwiga Michalak uczestnikom zajęć, że zdecydowali się spędzić ferie z nami w Bibliotece. Renata Zielonka Wisława Szymborska odeszła Zrobiła to zrobiła to kotu odeszła Zostawiła go w pustym mieszkaniu Uwolniła się od życia Krakowa przyjaciół i Nobla Poranek był zaskoczony gdy nie wstała po mleko Papieros się zdziwił że nie puściła dymka Tylko śmierć ukradkiem spoglądała na wszystko unosząc jej mary w noc okołoziemską Jan Stanisław Smalewski Kasza rezerwisty W naszym garnku króluje kasza. MAGNOLIA gości na kaszę zaprasza. To wielka frajda dla agroturysty, tak jak i pułkownika rezerwisty, co krupy wciąż jadał w kamaszach. Zofia Kamińska-Smalewska Mój szyper Sukces Oliwii D n i a 11 l u t e g o r. w Koszalinie odbyły się eliminacje wojewódzkie Konkursu Języka Polskiego z Elementami Historii. Miło nam poinformować, że w tych eliminacjach wzięła udział uczennica klasy VI b Szkoły Podstawowej w Postominie Oliwia Kędzińska. Oliwia rewelacyjnie poradziła sobie podczas eliminacji rejonowych w Sławnie, gdzie została finalistką i zdobyła prawie maksymalną ilość punktów z testu. Ten s u k c e s p o z w o l i ł j e j n a zakwalifikowanie się do eliminacji wojewódzkich w Koszalinie, gdzie musiała zmierzyć się z bardzo t r u d n y m t e s t e m ( 2 8 z a d a ń zamkniętych i 5 otwartych). Wiedza, którą musiała opanować i wykazać się wychodzi znacznie poza zakres szkoły podstawowej. Oliwia to skromna uczennica, która potrafi świetnie wykorzystać swoją wiedzę. Uczennica zmierzyła się z najlepszymi uczniami pokochał morze, krajobraz wpięty w pory roku egzystencji rybaka o świcie na przystani mróz szczypie dokuczliwie przy swoim kutrze czeka na rybaków plan wypływu w morze tam gdzie siatki trzeba zebrać rybę potrzebne mocne ramiona rybaka żyły napięte jak masztowe liny sieć kaleczy ręce ściera skórę do krwi ląduje na pokładzie z zawartością dorsza morszczuka i flądry także śledzia torbuta mintaja mija godzina za godziną zanim do brzegu w Jarosławcu dobije szyper z załogą liny trzeba rzucić na brzeg przymocować kuter na przystani na klifie czeka rybaczka wzruszona jej szyper z załogą dobił do brzegu sieć pełna-udał się połów trzeba rozładować rybę... w domu ciepło przy kominku ogrzewa się zmarznięta twarz pokochał to morze jak kobietę na dobre i złe,w zdrowiu i w chorobie na zawsze... Wiersz poświęcony ciężkiej pracy rybaków mieszkających w Jarosławcu Jadwiga Michalak z naszego województwa. Teraz Oliwia wraz ze swoją opiekunką p. Eweliną Królikowską oczekują na wyniki. Serdecznie gratulujemy Oliwii sukcesu, który już osiągnęła. Tr z y m a m y k c i u k i z a w y n i k i w Koszalinie, ale dla wielu kolegów i koleżanek i tak jest już wzorem do naśladowania. Ewelina Królikowska

13 Postomino Dzień Języka W Międzynarodowym Dniu z aktorami na temat ich pracy Języka Ojczystego- czyli i przygotowań do spektaklu. Gra uczniowie Szkoły Podstawowej aktorska, muzyka, taniec, efekty w Postominie wybrali się do Nowego specjalne, ponadczasowa opowieść Teatru do Słupska na przedstawienie o m o c y p r z y j a ź n i, m i ł o ś c i, Ta j e m n i c z y o g r ó d. S z t u k a o wszechpotężnej sile przyrody, zrealizowana na podstawie tekstu przemianie wewnętrznej bohaterów należącego do klasyki literatury sprawiły, że uczniowie wychodząc światowej okazała się niezwykle z t e a t r u, b y l i z a c h w y c e n i w i d o w i s k o w y m, p i ę k n y m przedstawieniem. Po uczcie dla ducha przedstawieniem. Już pierwsza scena koło dziennikarskie udało się do wzbudziła wielkie emocje. Tajemnicze redakcji Głosu Pomorza, aby na żywo wnętrze domu Archibalda Crevena - zobaczyć pracę dziennikarza. w korytarzu wiszą portrety przodków Podczas godzinnej wizyty uczniowie Crevena. Za nimi ukrywają się zwiedzili redakcyjne pomieszczenia, bohaterowie spektaklu. Wszystkich w których pracują dziennikarze spowija dym. Po tak efektownym i fotoreporterzy. Porozmawialiśmy początku można było się spodziewać o pracy dziennikarzy, o tym skąd już tylko równie interesującego czerpią pomysły na artykuły i czy nie rozwinięcia. Sztuka w adaptacji przeszkadza im hałas panujący i reżyserii Cezarego Domagały to w redakcji. Następnie zrobiliśmy sobie barwna i pełna emocji opowieść, to w s p ó l n e z d j ę c i e. N a k o n i e c rozśpiewany i roztańczony spektakl dla odwiedziliśmy KFC, by troszkę się widzów małych i dużych. Wszyscy posilić. Pełni wrażeń i pozytywnych b o h a t e r o w i e, m i e s z k a ń c y emocji wróciliśmy do szkoły. Misselthwaite od początku wydają się Z niecierpliwością czekamy na kolejny widzom bliscy, dzięki temu, że ukazani wyjazd do teatru, na następne tak są jako normalni ludzie, którzy wiodą w s p a n i a ł e i w i d o w i s k o w e spokojne życie wypełnione małymi przedstawienie. radościami i troskami. W czasie Ewelina Królikowska antraktu uczniowie mogli porozmawiać Podziękowania za pomoc Dyrektor Zespołu Szkół w Postominie Halina Wenda składa wielkie podziękowania rodzicom: Leszkowi Augustyniakowi, Marioli i Bogdanowi Bury, Małgorzacie i Pawłowi Jeżewskim, Katarzynie i Krzysztofowi Jurewicz, Grażynie Kaczanowicz, Żanecie i Adamowi Ordon, Annie Podgórskiej, Iwonie Łągiewczyk, Iwonie Ryfie oraz Ewelinie Królikowskiej - wychowawczyni klasy IV a za poświęcony czas i wysiłek, wielkie zaangażowanie, wymalowanie klasy i mebli oraz zakup rolet do sali nr 6 Szkoły Podstawowej w Postominie. Głęboko wierzymy, że okazana przez Państwa siła serca i przyjazna dłoń, będzie nas wspierać w dalszej pracy podejmowanej dla dobra dziecka. Morsy w Mielnie Miesięcznik Gminy Postomino Tancerze z pucharami W dniu 28 stycznia 2012 roku w Sławieńskim Domu Kultury odbył się kolejny Karnawałowy Turniej Break Dance. W turnieju startowało około 40 tancerzy z Pomorza, Wielkopolski oraz Kaszub. Turniej odbywał się 2012 marzec w systemie pucharowym, czyli przegrany odpadał w danej kategorii. W kategorii b-girls czyli dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Natalia Sławinka z Koszalina, II miejsce zajęła reprezentantka Chodzieży, na III miejscu uplasowała się Paulina Bryl z Chudaczewa grupa Postomino lat 12 I miejsce zajął Jacek Bryl Koszalina Dawid Sikora, II miejsce TEAM, przy czym trzeba dodać, ze z Chudaczewa reprezentujący Krzysztof Kamiński, również zawodniczki z I i II miejsca miały po 17 M A S T E R F R E E Z E C R E W z Koszalina, III miejsce Brajan lat, Paulina zaś 10. Dodać należy z Postomina uznany przez sędziów Redzimski z Bobolic. Ładną walkę jeszcze, że konkurencja dziewcząt nie za największy talent turnieju. w tej kategorii stoczył Tomasz była podzielona na kat. wiekowe. III miejsce w tej kat. zajął Kacper G r z e b i e l u c h a, r e p r e z e n t a n t W najmłodszej kategorii do lat 9 Woźny również reprezentant P o s t o m i n a. N i e s t e t y o d p a d ł wygrał po raz trzeci z rzędu Postomina. w eliminacjach. reprezentant Sławna Szymon Najbardziej obleganą i najbardziej Gratulujemy i życzymy kolejnych Bińczyk. emocjonującą była kategoria pow. lat sukcesów. W kategorii wiekowej chłopców do 15 I miejsce zajął reprezentant Jeszcze o break dance W niedzielę, 12 lutego 2012 roku z P o s t o m i n a, k t ó r z y m o g l i tancerze z grupy Master Freeze zaprezentować swoje umiejętności Crew, działającej w Centrum Kultury przed kibicami futbolu. i Sportu w Postominie pod okiem Postomińska grupa została Marcina Grzybowskiego wystąpili zaproszona przez organizatorów w Tuchomiu podczas prestiżowego Turnieju, by uświetnić wydarzenie G I O VA N N A J U N I O R C U P sportowe pokazami tańca break Mistrzostw Pomorza w halowej dance. To pierwszy poza piłce nożnej. 4-dniowe, sportowe konkursami tańca publiczny pokaz zmagania przeplatane były także umiejętności tancerzy. kulturalnymi akcentami. To nie lada Organizatorzy Turnieju przywitali wyróżnienie dla miłośników breka zespól bardzo profesjonalnie, 13 zapewniając im poczęstunek oraz salę treningową by można było przygotować się do pokazu. 7 - m i o o s o b o w y z e s p ó ł z Postomina w składzie: Paulina Bryl, Jacek Bryl, Tomasz Brzyszcz, Tomasz Grzebielucha, Artur Kłos, Krystian Łyjak, Sławomir Piasecki przygotował 2 pokazy. Jeden występ miał miejsce w przerwie meczy, a drugi na zakończenie Turnieju. Zaznaczyć trzeba że finałowy pokaz tańca wywołał wiele emocji wśród kibiców, widzów zawodów, a tancerze otrzymali gromkie brawa. Relację z Turnieju można było usłyszeć na żywo na antenie radia RMF Maxxx, który był patronem medialnym całej imprezy. Wspaniały występ postomińskich tancerzy przypadł do gustu także organizatorom Turnieju, którzy już zapowiedzieli, że zaproszą grupę także w przyszłym roku. Grupa z Postomina popularna jest też w sieci w internecie można z o b a c z y ć a m a t o r s k i e f i l m i k i z występów grupy podczas Dożynek Gminnych Pieńkówko Międzynarodowy Zlot Morsów u d z i a ł w m o r s o w y m b i e g u Wiking reprezentowany był przez 51 w Mielnie odbywa się co rocznie, bez śniadaniowym, mistrzostwach morsów, w tym 24 kobiety i 27 przerwy od 2004 roku. W tym roku morsów w Nordic Walking, turnieju mężczyzn. Wśród nich widoczny był w dniach lutego 2012 r. odbyła Mrozoodporni 2012, seminarium Adam Drapała Zastępca Wójta się jego dziewiąta edycja, w której Morsowanie a zdrowie, tradycyjnym Gminy Postomino i Przewodnicząca udział (po raz siódmy) wzięli balu morsów na hali sportowej Rady Miasta Sławno Edyta postomińscy morsowie z klubu w sobotni wieczór morsy gwiazdami Szczygielska. Wiking. filmu. Średnia wieku postomińskich Temperatura wody podczas W niedzielę wielka kolorowa morsów liczyła 45 lat, a łącznie kąpieli w Mielnie wynosiła 0ºC, parada morsów z okolic hali wszyscy morsowie mięli 2295 lat. a temperatura powietrza -5,5ºC. sportowej ruszyła głównymi ulicami Wywodzili się z 20 miejscowości. P l a ż a b y ł a o b l o d z o n a, Mielna na plażę. Najliczniejszą morsową rodziną falochrony oszronione lodowatymi Postomińską grupę morsową była 6-cio osobowa rodzina Wielgatów warkoczami, śnieżna sceneria, lekko tradycyjnie od lat prowadziła kapela z Pieńkowa. sfalowane morze było istnym rajem Pieńkowianie tym razem tylko Najstarszymi uczestnikami kąpielowym, rekordowej liczby w męskiej części kapeli wraz z Kubą naszej grupy byli Longin Mieczkowski uczestników zlotu, których było Mielczarkiem z Chudaczewa. i Danuta Zdzitowiecka, a najmłodszymi W i e l e a t r a k c j i b y ł o Uczestnicy nieśli klubowy baner, Maja Myziak i Dawid Kramek. w przygotowanym, tegorocznym k l u b o w e f l a g i, u b r a n i b y l i Zlotowa kąpiel była 189 kąpielą programie zlotowym dla uczestników. w jednakowe klubowe polary od początku powstania klubu. Można było wykonać zdjęcie i okolicznosciowe przebrania. Z. Ludwikowski termowizyjne przed i po kąpieli, wziąć Postomiński Klub Morsów

14 14 marzec 2012 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino Mrozy niebezpieczne dla komputerów i smartfonów Szachy Staniewice Dochodzące do -30 stopni Specjaliści z laboratorium k o m p u t e r a, j e ś l i w c z e ś n i e j Celsjusza mrozy mogą spowodować odzyskiwania danych Kroll Ontrack pozostawiliśmy go na dłuższy czas na awarię laptopów, a tym samym utratę wskazują, że w okresie wyjątkowo mrozie - w tej sytuacji specjaliści zapisanych na nich najważniejszych niskich temperatur otrzymują nawet radzą, by poczekać, aby temperatura cyfrowych dokumentów, alarmują 50 proc. więcej zgłoszeń związanych naszego sprzętu zrównała się specjaliści odzyskiwania danych z utratą danych niż w innych okresach z otoczeniem. W przeciwnym z Kroll Ontrack. roku. W głównej mierze są to wypadku może dojść do zwarcia, Od kilku dni do katowickiego zgłoszenia od firm, których a tym samym zniszczenia elektroniki laboratorium Kroll Ontrack spływają i utraty danych. pierwsze tegoroczne przypadki 2. Pamiętajmy o transportoz w i ą z a n e z u t r a t ą p l i k ó w waniu sprzętu komputerowego spowodowaną nieumiejętnym w specjalnych futerałach - ta porada obchodzeniem się ze sprzętem odnosi się zarówno do komputerów, komputerowym podczas mrozów. - jak i tabletów czy smartfonów. Choć Wielu użytkowników laptopów, używanie futerałów nie jest tabletów czy smartfonów nie wie bądź gwarantem pełnej ochrony, pozwala zapomina o tym, że natychmiastowe j e d n a k n a z n i w e l o w a n i e włączenie "schłodzonego" urządzenia oddziaływania mrozu na nasz nośnik w ciepłym biurze lub mieszkaniu może danych. zakończyć się awarią i utratą 3. Nie ogrzewajmy na siłę zapisanych danych. Gdy nasz sprzęt nośnika, który wystawiliśmy na przez dłuższy czas wystawiony jest na działanie niskich temperatur przez działanie niskiej temperatury, na dłuższy czas - takie działania mogą p r z y k ł a d p o d c z a s d ł u ż s z e j, jeszcze bardziej zaszkodzić k i l k u g o d z i n n e j p o d r ó ż y, p o urządzeniom, a tym samym uruchomieniu go w ciepłym zapisanym na nim danym. Jak pomieszczeniu w jego elektronice pracownicy nieumiejętnie posługują wskazują specjaliści, próba szybkiego gromadzi się wilgoć, naprężają się się sprzętem elektronicznym w czasie ogrzania sprzętu, poprzez np. układy elektroniczne i może on ulec mrozów. położenie go na kaloryferze, to niemal bardzo poważnej awarii prowadzącej P o r a d y s p e c j a l i s t ó w stuprocentowa gwarancja jeszcze wprost do utraty danych. Warto więc z laboratorium Kroll Ontrack, które poważniejszej awarii i utraty odczekać kilkanaście minut i dopiero pozwolą na zmniejszenie ryzyka cyfrowych plików. wtedy włączyć nasze urządzenie - utraty danych podczas mrozów: Źródło: Media2.pl mówi Paweł Odor, główny specjalista 1. Po wejściu do ciepłego laboratorium Kroll Ontrack w Polsce. pomieszczenia, nie włączajmy od razu Nękanie SMS-ami nareszcie karalne. Jak się bronić? Głuche telefony, obraźliwe SMS- y, groźby - to już nie tylko zmartwienie gwiazd filmu i telewizji. Jak wynika z b a d a ń I n s t y t u t u Wymiaru Sprawiedliwości, już co dziesiąty Polak staje się ofiarą stalkingu. Jak się przed nim bronić? Jak wyjaśniają eksperci z kancelarii Prawnej Skarbiec, stalker to osoba która jawnie bądź anonimowo uporczywie nęka swoją ofiarę wywołując u niej uczucie niepokoju i zastraszenia. Setki SMS- ó w, ś l e d z e n i e, s z k a l o w a n i e w internecie czy też nazbyt częste wizyty w domu lub w pracy, to tylko k i l k a p r z y k ł a d ó w s t a l k i n g u. K o r z y s t a j ą c y z r o z w o j u nowoczesnych technologii stalkerzy czuli się do niedawna całkowicie bezkarni. Wykorzystując zastrzeżone numery telefonów czy pseudonimy w internecie, latami gnębili swoje ofiary. Te ostatnie zdane były do tej pory wyłącznie na siebie. Z pomocą przyszedł jednak polski ustawodawca. Od 30 maja 2011 r. ofiary u p o r c z y w e g o n ę k a n i a m a j ą narzędzie, które pozwala im bronić się przed oprawcami. W tym podszywanie się pod ofiarę bowiem dniu weszła i ogłaszanie jej rzekomych usług na w życie nowelizacja łamach stron erotycznych czy też k o d e k s u k a r n e g o zakładanie bez jej wiedzy kont penalizująca przemoc o s o b i s t y c h n a p o r t a l a c h emocjonalną, jaką bez społecznościowych. wątpienia jest stalking. To j e d n a k n i e k o n i e c Zgodnie z art. 190a kk., odpowiedzialności karnej stalkerów. o d p o w i e d z i a l n o ś c i Z przeprowadzonych badań wynika, karnej będzie podlegał że ofiary stalkingu żyjąc w ciągłym k a ż d y, k t o p r z e z stresie, zapadają na depresję, a nawet uporczywe nękanie innej podejmują próby samobójcze. osoby lub osoby jej W nowelizacji kodeksu karnego najbliższej, wzbudza u przewidziana została zatem także niej uzasadnione okolicznościami kwalifikowana forma przestępstwa poczucie zagrożenia lub istotnie stalkingu. W przypadku bowiem, gdy narusza jej prywatność. Za takie sprawca w wyniku prowadzonego zachowanie grozi kara pozbawienia przez siebie nękania doprowadzi wolności do trzech lat. p o s z k o d o w a n e g o d o p r ó b y Kara do trzech lat więzienia grozi samobójczej, będzie mógł trafić do więzienia nawet na 10 lat. Ściganiem sprawców stalkingu zajmie się Policja i prokuratura. Wniosek o to musi jednak złożyć osoba pokrzywdzona. Zmiana kodeksu karnego wprowadziła także możliwość orzeczenia przez sąd środka karnego w postaci zakazu kontaktowania się skazanego z ofiarą oraz zakazu zbliżania się do niej. R o z w ó j n o w o c z e s n y c h technologii sprawia, że teoria o globalnej wiosce stała się faktem. Nowe metody komunikacji ułatwiając ludziom życie, ułatwiają jednocześnie popełnianie przestępstw oraz tworzą także osobom wykorzystującym nowe ich rodzaje. To dobrze, że wizerunek pokrzywdzonego, a także polskie prawo okazuje się być inne jego dane w celu wyrządzenia mu elastyczne i dostosowując swe normy szkody majątkowej lub osobistej. do zmieniającej się rzeczywistości - Przykładem wykorzystywania chroni obywateli. w i z e r u n k u o f i a r y m o ż e b y ć K o l e j n y t u r n i e j z c y k l u Sławna była Oliwia Plesiewicz IV m-ce Świetlicowej Ligii Warcabowej odbył 10 pkt., Kamil Siudek ze Szkoły się 21 lutego w Szkole Podstawowej Podstawowej w Staniewicach był X 9 w Staniewicach. Na podium tym razem pkt., a Daria Wasieńko z Dobiesławia stanęli zawodnicy z Gimazjum XVI m-ce 8 pkt.. Łącznie w turnieju Jeżyczki: startowało 44 zawodników. Sędzią ź I m-ce Daria Babiak 14 pkt. głównym turnieju była Katarzyna ź II m-ce Karolina Babiak 11 pkt. Dęga. ź III m-ce Krzysztof Labuda 11 pkt. Anna Chylewska-Sroka Najlepszym zawodnikiem Uśmiechnij się Podczas wizyty w szpitalu p s y c h i a t r y c z n y m g o ś ć p y t a *** ordynatora: Mały mol po raz pierwszy - Jakie kryteria stosujecie aby wypuścił się w samotny lot po pokoju. zdecydować czy ktoś powinien zostać Wyleciał z szafy, zrobił rundkę zamknięty w zakładzie czy nie? i wrócił na płaszczyk. Ordynator odpowiedział: Stary mol zapytał: - Napełniamy wannę, a potem - I jak poszło? dajemy tej osobie łyżeczkę, kubek - Chyba ok. Wszyscy klaskali i wiadro i prosimy o opróżnienie wanny. - Aha, rozumiem powiedział gość normalna osoba użyje wiadra, *** bo jest większe niż łyżeczka czy kubek. Żona do męża: - Nie odpowiedział ordynator - Wiesz, dziś, jak przechodziłam normalna osoba pociągnęłaby za w przedpokoju, to zegar spadł tuż za korek. mną. - To jaki chce pan pokój Mąż: z widokiem czy bez - Zawsze się spóźniał Sukces gimnazjalistki Fundacja Wspierania Inicjatyw E k o l o g i c z n y c h w K r a k o w i e zorganizowała ogólnopolski konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nt. odnawialnych źródeł energii. W konkursie tym wzięła udział również nasza szkoła. Praca konkursowa przygotowywana była pod kierownictwem nauczyciela biologii. Celem konkursu było poznanie przez uczniów odnawialnych źródeł energii, zwrócenie uwagi na rolę, jaką powinna odgrywać energia oparta na odnawialnych źródłach w ich najbliższej okolicy. Należało przygotować pracę konkursową zawierającą informację dotyczącą źródeł odnawialnych na terenie gminy (tj. lokalizację instalacji, rodzaj wykorzystywanego źródła energii, opis instalacji - parametry techniczne, przeznaczenie, położenie itp., dokumentację fotograficzną) Należało również podać inne pomysły na o d n a w i a l n e ź r ó d ł a e n e r g i i w najbliższym otoczeniu oraz opisać przeprowadzoną akcję edukacyjną na temat OZE w szkole. Patrycja Ordon uczennica klasy III a Gimnazjum w Postominie wygrała ogólnopolski konkurs, uzyskując I miejsce ex aequo wraz z dwoma innymi uczniami. Należy również p o d k r e ś l i ć, ż e k o n k u r s b y ł organizowany we wspólnej kategorii dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, stąd sukces jest tym większy. Nasza uczennica otrzymała pamiątkowy dyplom oraz cenne nagrody, a szkoła wzbogaciła się o ciekawy pakiet edukacyjny dotyczący energii odnawialnej. Anna Kreft

15 oddano do druku dnia: r. Postomino Majonez Winiary 3,98 400ml Mąka tortowa Stoisław 1,89 1kg Promocja obowiązuje w punktach: Pieńkowo Pieńkowo 49a Staniewice Staniewice 15 w dniach lub do wyczerpania zapasów Dziękujemy Cukier Biały Olej Kujawski 5,99 Radni, Rada Sołecka wraz z Sołtysem wsi Pieńkowo składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, dzięki którym udało się zorganizować zabawę karnawałową dla dzieci. Podziękowania kierujemy do: Zakładu Morpol S.A. w Duninowie, Zarządu Laminopol w Słupsku Filia Postomino Państwa Eweliny i Stefana Kwiatkowskich, Państwa Sylwii i Igora Kwiatkowskich, Urzędu Gminy w Postomino oraz anonimowego sponsora. Podziękowania kierujemy także do wszystkich osób, które brały czynny udział w przygotowaniach i realizacji imprezy. Miesięcznik Gminy Postomino godziny otwarcia pon.-sob.: 5:30-21:00 nie.: 10:00-20:00 3,79 1kg 1kg dotyczy punktu w Staniewicach Mleko Łaciate 2,0% i 3,2% Zmiana adresu 2,15 Serdecznie zapraszamy w dniach , a do wzięcia udziału w Super Konkursie ABC STANIEWICE - Dobry Wybór w którym do wygrania m.in. tv LCD 32, aparat cyfrowy i wiele innych. Regulamin konkursu dostępny w sklepie SZEPT można znaleźć również Druk: Redakcja nie odpowiada za treść w internecie pod adresem: Media Regionalne - Drukarnia Koszalin ogłoszeń, zastrzega sobie prawo do szept.postomino.pl ul. Słowiańska 3a, Koszalin zmiany tytułów oraz przeredagowań tel.: (094) nadesłanych materiałów. Wydawca i redakcja: Krzyżówkę redaguje: Egzemplarz bezpłatny, nakład 1500 egz. Urząd Gminy w Postominie Zdzisław Ludwikowski Postomino 30 Reklama: tel.: (59) Napisz artykuł: W sprawie reklam i ogłoszeń prosimy Wszelkie materiały, artykuły prosimy dzwonić (59) lub pisać na adres: nadsyłać w formie elektronicznej na adres 1l MK Cafe Feelings 5,45 250g Informujemy, że Zespół Szkół w Postominie zmienił adres swojej strony internetowej na: KUPON 3/ marzec 15 Krzyżówka nr 3/ Poziomo: Pionowo: 1. znak horoskopu 1. jeden z prostych prętów 7. w palmową niedzielę w kole rowerowym 8. słup do którego przykuwano 2. wydawanie chrapliwego głosu 9. taniec towarzyski 3. elektroda tranzystorowa 10. podanie piłki do środka odpowiadająca katodzie lampy 12. napój alkoholowy 4. część składowa kineskopu 15. państwo z 50 stanami 5. śniegowy zimowy ludzik 16. przeciwieństwo głodu 6. okrasa 19. myśliwy polujący w Ameryce Płn. 11. piłka za linią boiska 22. do dziennika stawiana uczniowi 12. wykonuje wyroki śmierci 23. uroczysty pochód kościelny 13. wrażenie szczególnie przelotne 24. na zdjęciu poniżej 14. przemierza pustynie 25. rozległy krajobraz, widok 17. futerał na sztylet 18. rower dwuosobowy 20. farma, gospodarstwo hodowlane w Ameryce 21. wskaźnik wydajności (imię, nazwisko, adres) - zaznaczając to pole oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji losowania nagród. Litery z kratek ponumerowanych Wśród prawidłowych rozwiązań w prawym dolnym rogu czytane od 1 do (krzyżówka 1/2012), które wpłynęły 28 utworzą hasło, które jest wylosowano: rozwiązaniem krzyżówki. Rozwiązanie należy przesłać na kartce pocztowej 1. Robert Kowalski, Pieńkowo wraz z naklejonym kuponem na adres 2. Cezary Machelski, Postomino redakcji do końca marca 2012 r. 3. Jadwiga Osowska, Postomino Do rozlosowania są trzy nagrody - bony do sklepu abc Nagrody do odebrania (do końca w Staniewicach. Fundatorem marca br.) w Urzędzie Gminy nagród jest: Postomino, pokój nr 16 lub 23. STANIEWICE Staniewice 15 tel.: siali go górale Szept Postomina

16 16 marzec 2012 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino Harmonogram wywozu odpadów MIEJSCOWOŚCI Segregacja w marcu 2012 PŁATNE odpady zmieszane pojemniki BEZPŁATNE plastik worki MIEJSCOWOŚCI Segregacja w kwietniu 2012 PŁATNE odpady zmieszane pojemniki BEZPŁATNE plastik worki PONIEDZIAŁEK Dzierżęcin, Karsino, Kanin, Masłowice, Ronino, Chudaczewo, Pieńkowo WTOREK Chudaczewko, Mazów, Wilkowice, Staniewice, Nosalin, Pałówko, Pałowo, Pieszcz PONIEDZIAŁEK Dzierżęcin, Karsino, Kanin, Masłowice, Ronino, Chudaczewo, Pieńkowo WTOREK Chudaczewko, Mazów, Wilkowice, Staniewice, Nosalin, Pałówko, Pałowo, Pieszcz Od stycznia 2012 r szkło białe i kolorowe odbierane będzie raz na kwartał, tj. w miesiącu lutym, maju, sierpniu i listopadzie. 42 maratony w 42 dni Po raz pierwszy w historii grupa ultramaratończyków podejmie wyzwanie i przymierzy się do ustanowienia rekordu Polski w ilości przebiegniętych maratonów dzień po dniu w ciągu 42 dni. August Jakubik, medalista Mistrzostw Świata i Europy, rekordzista Polski w biegu 48- g o d z i n n y m, w r a z z d w o m a reprezentantami kadry, przygotowuje się do przebiegnięcia 42 maratonów w 42 dni. Z przedsięwzięciem tym zmierzą się na bieżniach stadionów w 41 miejscowościach Polski. Zaczną 23 czerwca br. w Rzeszowie, Podziękowania Tak mało na świecie dobroci, a tyle jest światu potrzeba... E w e l i n a K r ó l i k o w s k a wychowawczyni klasy IV a z całego serca dziękuję rodzicom: ź Leszkowi Augustyniakowi ź Marioli i Bogdanowi Bury ź Małgorzacie i Pawłowi Jeżewskim ź Katarzynie i Krzysztofowi Jurewicz ź Grażynie Kaczanowicz ź Żanecie i Adamowi Ordon ź Annie Podgórskiej ź Iwonie Łągiewczyk ź Iwonie Ryfie za: wszelką codzienną pomoc, poświęcony czas, wymalowanie mebli i klasy nr 6 w Szkole Podstawowej w Postominie, zakup rolet, wysiłek, okazaną życzliwość i za to, że zawsze mogę na Państwa liczyć. SERDECZNIE DZIĘKUJĘ a skończą 3 sierpnia br. w Katowicach. Na postomińskim stadionie im. Z. Galka jako jedynym z ustalonych dotychczas lokalizacji planowane jest przebiegnięcie aż 2 maratonów w ciągu 2 dni. Biegacze zmierzą się z dystansem ponad 42 km w dniach 17 i 18 lipca 2012 r. Panowie zamierzają pokonywać kolejne maratony w granicach 3 godzin i 45 minut. Będziemy trzymać kciuki, żeby upały nie pokrzyżowały im planów. T r z e m ś m i a ł k o m b ę d ą towarzyszyć miejscowi biegacze, których serdecznie zapraszamy, a przy okazji zostaną rozegrane imprezy t o w a r z y s z ą c e p r o j e k t o w i. O szczegółach będziemy informować wkrótce. Współorganizatorami projektu są Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz uczelnie sportowe z Wrocławia, Poznania, Gorzowa W i e l k o p o l s k i e g o, G d a ń s k a, Warszawy, Białej Podlaski i Krakowa. A. Czarnuch Worki do segregacji dostarcza Agencja Mienia Gminnego i Spraw Publicznych: tel.: Z a k o ń c z y ł s i ę K o n k u r s Turystyczne Okrycia 2012, ogłoszony przez powstający portal Targi Turystyczne Online. Konkurs cieszył się ogromnym powodzeniem wśród przedstawicieli branży turystycznej. Do konkursu zgłoszono ponad 100 bardzo różnorodnych projektów dotyczących m.in.: turystyki aktywnej, obiektów noclegowych, wydarzeń kulturalnych, imprez turystycznych, czy nowych inwestycji przyczyniających się do podniesienia atrakcyjności turystycznej danego regionu. Wśród zgłoszeń znalazły się Za źle posegregowane odpady będzie pobierana opłata jak za zmieszane. Albatros Spa & Ski wyróżnienie w konkursie Turystyczne Odkrycia 2012 propozycje gmin, miast, hoteli, promocja obiektu na portalu obiektów agroturystycznych, online.pl, która organizatorów turystyki, muzeów czy winna być opublikowana już 1 marca Lokalnych Grup Działania. Zgłoszony b r. S e r d e c z n i e g r a t u l u j e m y przez Centrum Kultury i Sportu właścicielowi Albatros Spa & Ski w Postominie STOK NARCIARSKI wspaniałych pomysłów, które w A L B AT R O S S PA & S K I podnoszą atrakcyjność turystyczną w Jarosławcu otrzymał pierwsze gminy Postomino. wyróżnienie w kat. HOTELE SPA. Nagrodą w konkursie jest roczna Fałszywy supersprzedawca wyłudził 50 tys. zł W ręce policjantów wpadł z n a j d u j ą c y c h s i ę w k r ę g u wyłudzając kwoty od kilkuset do 26-letni oszust. Nieuczciwy podejrzewanych abonentów. kilkudziesięciu tysięcy złotych. Towar internauta po przejęciu konta Oszust działał w kilku miejscach na po wpłacie gotówki nigdy nie docierał supersprzedawcy na portalu terenie Łodzi, były to jednak do zawiedzionych odbiorców. A l l e g r o. p l, w y ł u d z i ł o d wynajmowane lokale. Ostatnie tropy prowadziły na pokrzywdzonych z terenu całego Wszystko to dało podstawę do P o m o r z e. P o p ó ł r o c z n y c h kraju co najmniej 50 tys. złotych. wszczęcia postępowania karnego poszukiwaniach oszust został Na początku 2011 roku prowadzonego przez prokuraturę. n a m i e r z o n y i z a t r z y m a n y funkcjonariusze z Łodzi otrzymali Za 26-latkiem w czerwcu 2011 roku w Trójmieście. Konwojowany przez niepokojący sygnał dotyczący wystawiono list gończy. Jego policjantów trafił do Prokuratury gdzie osoby, która przejęła konto udokumentowana na ten moment usłyszał 10 zarzutów, za które grozi mu supersprzedawcy o konkretnym zapewniało użytkownikowi niemalże działalność przestępcza obejmuje do 8 lat pozbawienia wolności. nicku funkcjonującym na jednym anonimowy dostęp do zasobów okres od listopada 2010 roku do Wcześniej był już notowany. Decyzją z portali aukcyjnych. Sukcesywnie Internetu. Ten znikomy procent stycznia 2011 roku. Przejmując konto sądu został tymczasowo aresztowany z całego kraju napływały sygnały możliwości okazał się jednak jednego z supersprzedawców, tym na 3 miesiące. Funkcjonariusze, którzy o kolejnych osobach, które oszukał wystarczający dla policyjnych samym wysoką wiarygodność, miał od początku pracowali przy tej sprawie łącznie na co najmniej 50 tys. złotych. ekspertów, którzy współpracowali na możliwość zmiany w danych numeru zapowiadają, iż krok po kroku Jak wynika z ustaleń, sprawca bieżąco z działem bezpieczeństwa rachunku bankowego i adresów prześwietlą całą jego przestępczą w większości swojej aktywności Allegro. W konsekwencji szeregu korespondencji elektronicznej. działalność w Sieci. Nie wykluczają, że w Internecie wykorzystywał specjalne żmudnych analiz ustalono polskie Wirtualnie oferował do sprzedaży pokrzywdzonych na terenie całego połączenie, które w znacznym stopniu adresy IP a następnie dane głównie telefony i konsole PlayStation kraju jest znacznie więcej.

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2010 / Zimo, zimo przybądź biała Przynieś śniegu po kolana Zimo, zimo to nie wszystko Chcemy jeszcze

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

Zapusty Spotkanie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Babiaku.

Zapusty Spotkanie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Babiaku. Zapusty Spotkanie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Babiaku. Odbyło się dnia: 17.01.14r. w przedszkolu. Jak zopusty to zopusty! Dzisioj pełny jutro pusty! Polskie obrzędy i zwyczaje są stałym elementem

Bardziej szczegółowo

dziewcząt sołectw: Pieszcz, Pałowo i Pałówko Pieszcz 12.00 Pieszcz - boisko wiejskie Rodzinny festyn sportowo - rekreacyjny

dziewcząt sołectw: Pieszcz, Pałowo i Pałówko Pieszcz 12.00 Pieszcz - boisko wiejskie Rodzinny festyn sportowo - rekreacyjny WYKAZ IMPREZ organizowanych w ramach EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWEGO TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gminy POSTOMINO Data przeprowadzenia Godzina przeprowadzenia Miejsce

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH w RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gmina POSTOMINO

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH w RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gmina POSTOMINO WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH w RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gmina POSTOMINO Data imprezy Godzina imprezy Miejsce przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA W naszym przedszkolu dziecko i jego potrzeby są priorytetem. Dzieci w naszej placówce czują się dobrze i bezpiecznie. W odpowiedniej atmosferze łatwo zawierają nowe

Bardziej szczegółowo

02.12.2010 r. Jadą, jadą sanie, księŝyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci.

02.12.2010 r. Jadą, jadą sanie, księŝyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci. 02.12.2010 r. Jadą, jadą sanie, księŝyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci. Wszystkie przedszkolaki z utęsknieniem czekały na niezwykłego gościa Mikołaja. paniami powitały

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna Łącko Jarosławiec Jazda konna Piotr Żuchowski Wszędzień teren boiska

Ochotnicza Straż Pożarna Łącko Jarosławiec Jazda konna Piotr Żuchowski Wszędzień teren boiska WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2011 na terenie Gminy POSTOMINO Data przeprowadzenia imprezy 26.05.2011 r. Miejsce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH "WIOSENNE RYTMY I RYMY"

SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH WIOSENNE RYTMY I RYMY SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH "WIOSENNE RYTMY I RYMY" Jednym z wielu przedsięwzięć zorganizowanych przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie oraz Grupę

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Aneta Duda-Spandel, Joanna Błażusiak-Dudała

opracowanie: Aneta Duda-Spandel, Joanna Błażusiak-Dudała opracowanie: Aneta Duda-Spandel, Joanna Błażusiak-Dudała W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły poprzez swoich reprezentantów. Samorząd Uczniowski jest najwyższym organem

Bardziej szczegółowo

Lider samorządu uczniowskiego.

Lider samorządu uczniowskiego. W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim konkursie pod nazwą Lider samorządu uczniowskiego. Celem konkursu było przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu publicznym,

Bardziej szczegółowo

Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2. Święto Babci i Dziadka... 3. Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4

Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2. Święto Babci i Dziadka... 3. Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4 Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2 Święto Babci i Dziadka... 3 Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4 Koncert kolęd w wykonaniu uczniów ze Szkoły Muzycznej... 4 Ciekawe zajęcia i warsztaty...

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej Pasowanie pierwszoklasistów

Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej Pasowanie pierwszoklasistów Pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w naszej szkole. Tradycyjnie, jak co roku w październiku dzieci prezentują swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Uroczystość

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2013/2014. Pożegnanie kierownika świetlicy

Rok szkolny 2013/2014. Pożegnanie kierownika świetlicy Rok szkolny 2013/2014 Pożegnanie kierownika świetlicy 27 września 2013 r. w świetlicy,,pod Pajęczynką odbyła się uroczystość pożegnania kierownika świetlicy Pani mgr Balbiny Wawrzyniak w związku z przejściem

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r.

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r. Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów zaplanowanych na 2016 r. Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejscowość/ miejsce

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Pierwsze dni w przedszkolu dzieci z grupy maluszków Biedroneczki. Nauczycielki : mgr Karolina Zielińska. mgr Bożena Błaszczyk

Pierwsze dni w przedszkolu dzieci z grupy maluszków Biedroneczki. Nauczycielki : mgr Karolina Zielińska. mgr Bożena Błaszczyk Pierwsze dni w przedszkolu dzieci z grupy maluszków Biedroneczki. Nauczycielki : mgr Karolina Zielińska. mgr Bożena Błaszczyk Pomoc nauczyciela: Agnieszka Wachowska Woźna : Halina Hańderek Jak co roku,

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

WITAMY SERDECZNIE W MIESIĄCU LUTYM CZYTELNIKÓW NASZEJ GAZETKI

WITAMY SERDECZNIE W MIESIĄCU LUTYM CZYTELNIKÓW NASZEJ GAZETKI WITAMY SERDECZNIE W MIESIĄCU LUTYM CZYTELNIKÓW NASZEJ GAZETKI ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI NA BAL W PRZEBRANIACH KARNAWAŁOWY 12 LUTEGO 2015 (CZWARTEK). OD SAMEGO RANA PAN FOTOGRAF BĘDZIE ROBIŁ ZDJĘCIA W

Bardziej szczegółowo

Szkolny Klub Wolontariusza. Opiekun pani Monika Bartczak Wolontariuszki Agata Sobiczewska, Kinga Konopka, Klaudia Gołombniak

Szkolny Klub Wolontariusza. Opiekun pani Monika Bartczak Wolontariuszki Agata Sobiczewska, Kinga Konopka, Klaudia Gołombniak Szkolny Klub Wolontariusza Opiekun pani Monika Bartczak Wolontariuszki Agata Sobiczewska, Kinga Konopka, Klaudia Gołombniak IX ogólnopolski program edukacyjny Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 1 Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku nasza placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się już 14 lutego w sobotę. Chętne

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK IMPREZA TERMIN MIEJSCE CHARAKTERSYTYKA ZADANIA Styczeń Rozgrywki ligowe dla rozgrywek- soboty, pasjonatów piłki halowej. IV Nidzicka Liga Piłki Ferie z od 27.01.2015 IV Nidzicka Liga Piłki Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie * Uczniowie i rodzice oraz nauczyciele wspólnie planują i organizują imprezy szkolne * Dyskoteki, bal VIP-a i absolwenta, piknik rodzinny, imprezy sportowe,

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy SZOiK w Rojewie na 2015 rok

Plan Pracy SZOiK w Rojewie na 2015 rok L P 1. MIESIĄC NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE ORGANIZATO R STYCZEŃ Gminny Przegląd Jasełek XXIII FINAŁ WOŚP Dzień Babci i Dziadka 9.01.2015r. 11.01.2015r. 21.01.2015r. Hala / Gimnazjum/ Gmina/ ODPOWIEDZIALNI

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY FESTYN ŚWIĘTO RODZINY Dobrze się baw! Baw się dobrze każdego dnia! Nawet kiedy napotkasz lwa, nawet gdy popełnisz sto gaf, smerfnie żyj i dobrze sie baw! Już w tradycję naszego przedszkola wplótł się Festyn

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie)

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytowie oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Piątek 21 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ ZASIĘG IMPREZY 08.01.2006 1 XIV WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄ TECZNEJ POMOCY -Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej,

Bardziej szczegółowo

Polska wieś dziedzictwo i przyszłość

Polska wieś dziedzictwo i przyszłość REGULAMIN KONKURSU NA PRACE DOTYCZĄCE POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH POD NAZWĄ Polska wieś dziedzictwo i przyszłość IV EDYCJA (2012) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin dotyczy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego i Rady Uczniowskiej w roku szkolnym 2010/2011

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego i Rady Uczniowskiej w roku szkolnym 2010/2011 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego i Rady Uczniowskiej w roku szkolnym 2010/2011 1. Spotkanie organizacyjne w celu omówienia planu pracy w roku szkolnym 2010/2011-wrzesień 2. Przygotowanie Giełdy Książek

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Marzęcicach

Zespół Szkół w Marzęcicach Zespół Szkół w Marzęcicach ul. Szkolna 21, Marzęcice 13-306 Kurzętnik tel./ fax: 056 47 404 97 e-mail: szkolamarzecice@wp.pl www.szkolamarzecice.pl Żyj w zgodzie z naturą, bądź wrażliwy na piękno i otwarty

Bardziej szczegółowo

MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA

MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA W hali sportowej przy Gimnazjum w Przytocznej odbył się Turniej Sportowy Małej Akademii Strażaka. 9 maja br. w hali sportowej przy Gimnazjum w Przytocznej odbył się Turniej Sportowy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK Lp. Miesiąc Nazwa działania Odpowiedzialny Planowana data 1 Styczeń Dzień Babci i Dziadka II Festiwal kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych Konkurs

Bardziej szczegółowo

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka W dniu 27 stycznia odbył się w naszym żłobku długo wyczekiwany bal karnawałowy. Ponieważ był to bal, na który wypadało się przebrać, to rodzice przygotowali piękne stroje dla swoich pociech. Na parkiet

Bardziej szczegółowo

Szkolny Klub Wolontariatu. Zespół Szkół Mechanicznych

Szkolny Klub Wolontariatu. Zespół Szkół Mechanicznych Szkolny Klub Wolontariatu Zespół Szkół Mechanicznych Ważny jest rodzaj pomocy, Którą się ofiaruję, Ale jeszcze ważniejsze od tego jest serca Z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II Przesłanie Papieża

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach Zebrzydowice, Ks. A. Janusza 21 tel. 0324693334 www.gok.zebrzydowice.pl gok@gok.zebrzydowcie.pl Świetlica Kaczyce Osiedle

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Przedszkola

Informacje z Publicznego Przedszkola Informacje z Publicznego Przedszkola *** Bezpieczny przedszkolak *** Dnia 30 października Przedszkole Publiczne w Człopie odwiedziła Pani policjantka st. sierż. Beata Budzyń z Komendy Policji w Wałczu.

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe W szkole odbyły się lub też są zaplanowane do realizacji: Lokalne akcje sportowe Gminne Mikołajkowe Wyścigi Rzędów, Turniej Tenisa Stołowego, Międzyoddziałowy

Bardziej szczegółowo

Plan ferii zimowych 2013 w Gminie Świebodzin

Plan ferii zimowych 2013 w Gminie Świebodzin 14.01.2013 (poniedziałek) Plan ferii zimowych 2013 w Gminie Świebodzin 8.30 10.00 Turniej gry w piłkę siatkową (gimnazjum) 10.00 11.30 Turniej mini piłki koszykowej, chłopcy i dziewczęta (V-VI) 10.00 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

26 września uczniowie ze Szkolnego Wolontariatu uczestniczyli w inauguracji. programu Pola Nadziei w zielonogórskim Hospicjum im. Lady Ryder.

26 września uczniowie ze Szkolnego Wolontariatu uczestniczyli w inauguracji. programu Pola Nadziei w zielonogórskim Hospicjum im. Lady Ryder. Wolontariat informuje. 26 września uczniowie ze Szkolnego Wolontariatu uczestniczyli w inauguracji programu Pola Nadziei w zielonogórskim Hospicjum im. Lady Ryder. Zakupiliśmy tam za zebrane pieniądze

Bardziej szczegółowo

Wspólne działania wspólne korzyści

Wspólne działania wspólne korzyści Wspólne działania wspólne korzyści Projekt realizowany w ramach Programu Działaj Lokalnie VII Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Partnerzy lokalni: 1. Koło Gospodyń

Bardziej szczegółowo

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka 3- latki

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka 3- latki Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka 3- latki Temat: Kochamy naszych Dziadków. Cele ogólne: - współdziałanie w planowaniu i przygotowaniu uroczystości z udziałem najbliższych: babć i dziadków,

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP.

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Małgorzata Pawlik doradca metodyczny PCDZN w Puławach Cele: Spotkania przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 Opiekun SU: Jadwiga Banasik Hasło: Samorząd Uczniowski wspiera działania szkoły na rzecz organizowania zadań propagujących współdziałanie uczniów, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Oświaty w Gminie Miedzichowo DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE

Funkcjonowanie Oświaty w Gminie Miedzichowo DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE Funkcjonowanie Oświaty w Gminie Miedzichowo DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE Witamy w Zespole Szkół w Miedzichowie Rok szkolny 2014/2015 Dzień przedszkolaka 19.09.2014 Początek roku szkolnego w

Bardziej szczegółowo

Styczeń. w grupie Wiewiórek

Styczeń. w grupie Wiewiórek Styczeń w grupie Wiewiórek Bloki tematyczne: 1. Przez okrągły rok 2. Biało dookoła 3. Babcia i Dziadek 4. Lubimy zimę. W pierwszym tygodniu wiewióreczki dowiedziały się wielu ciekawostek o każdej porze

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z AFRYKI. Możemy być dumni z naszych poczynań i zaangażowania w akcję niesienia pomocy dzieciom z Zambii.

MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z AFRYKI. Możemy być dumni z naszych poczynań i zaangażowania w akcję niesienia pomocy dzieciom z Zambii. MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z AFRYKI Możemy być dumni z naszych poczynań i zaangażowania w akcję niesienia pomocy dzieciom z Zambii. Współzawodniczymy w czynieniu dobra! 12 czerwca do naszej szkoły zawitała siostra

Bardziej szczegółowo

Noworoczne zabawy. w Mazurolandii

Noworoczne zabawy. w Mazurolandii Noworoczne zabawy / ze `Swietym Mikolajem, w Mazurolandii Już od stycznia Wioska Świętego Mikołaja zaprasza na noworoczne zabawy ze Świętym Mikołajem! Będziecie mogli spotkać Świętego Mikołaja osobiście,

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Podtrzymując tradycje bożonarodzeniowe wszyscy przedszkolacy od kilku dni przygotowywali się do spotkań wigilijnych

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez Gminy Jedwabno na rok 2015

Kalendarz imprez Gminy Jedwabno na rok 2015 Kalendarz imprez Gminy na rok 2015 ORGANIZATOR MIEJSCOWOŚĆ NAZWA IMPREZY DATA DZIEŃ TYGODNIA Kultury w Jedwabnie, sołectwa Gminy Gmina, Sołectwo Nowy Dwór, Sołectwo, Sołectwo, 11.01.2015 N. Gmina 23 Finał

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Gminie Stanin realizowany jest projekt Edukacja przedszkolna od najmłodszych lat. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu

Bardziej szczegółowo

Święty Mikołaj w Rachowicach

Święty Mikołaj w Rachowicach Święty Mikołaj w Rachowicach Przez wszystkie lata, kiedy był organizowany Święty Mikołaj niezmiennie hojnymi sponsorami byli Urban Metal z Rachowic i Rada Sołecka z Rachowic W pozostałych latach do głównych

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2013

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2013 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ V MISIE rok szkolny 2008-2009

ODDZIAŁ V MISIE rok szkolny 2008-2009 ODDZIAŁ V MISIE rok szkolny 2008-2009 wychowawca: mgr Mariola Surma Rocznik 2003-5 latki: 1. Baumgart Jakub 2. Bąbińska Julia 3. Blichowski Mateusz 4. Borowska Karolina 5. Burakowski Marcin 6. Fagin Dawid

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014 Zdarzenie czynność Termin Uwagi o realizacji Organizacja roku szkolnego: Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych Zakończenie zajęć edukacyjnych Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Serdecznie zapraszamy do udziału w VII KALISKIM KONKURSIE PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KALISZA. Mamy gorącą nadzieję, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Elwira Laskowska Julia Kurowska Patryk Stelmaszczyk Mikołaj Stybliński. Pod kierownictwem: Justyny Jedynak

Opracowanie: Elwira Laskowska Julia Kurowska Patryk Stelmaszczyk Mikołaj Stybliński. Pod kierownictwem: Justyny Jedynak Opracowanie: Elwira Laskowska Julia Kurowska Patryk Stelmaszczyk Mikołaj Stybliński Numer II (zima) Pod kierownictwem: Urszuli Nowak Justyny Jedynak W numerze: Podsumowanie grudnia; Ferie zimowe; Walentynki;

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazna atmosfera w szkole

,,Przyjazna atmosfera w szkole Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ pod hasłem,,przyjazna atmosfera w szkole realizowany w latach 2005-2008 Koordynatorzy: mgr Anna Ziętara i

Bardziej szczegółowo

formy edukacji dzieci. Chcemy przede wszystkim pochwalić się tym, co,,porabialiśmy w przedszkolu w pierwszym półroczu.

formy edukacji dzieci. Chcemy przede wszystkim pochwalić się tym, co,,porabialiśmy w przedszkolu w pierwszym półroczu. W tym numerze: Ogólne informacje o przedszkolu - str. 2 Dzień Edukacji Narodowej-str.3,,Dzień Zdrowej śywności -str.3 Pies haski w przedszkolu-str.4,,iv Konkurs Piosenki Patriotycznej Południowego Podlasia

Bardziej szczegółowo

W gabinecie lekarskim Zajęcia otwarte

W gabinecie lekarskim Zajęcia otwarte STYCZEŃ 2015 W gabinecie lekarskim Na początku stycznia grupa 3-4 latków odwiedziła szkolny gabinet lekarski. Pani pielęgniarka zapoznała dzieci z podstawowym wyposażeniem gabinetu oraz podkreśliła znaczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ I MIASTO 2010 ROKU

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ I MIASTO 2010 ROKU REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ I MIASTO 2010 ROKU 1. Nazwa Konkurs Na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2010 roku. 2. Organizator Agencja SOMA organizator corocznych Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Koncert życzeń dla babci i dziadka scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Grupa wiekowa: 3 4-latki Czas trwania: 60 minut

Koncert życzeń dla babci i dziadka scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Grupa wiekowa: 3 4-latki Czas trwania: 60 minut Koncert życzeń dla babci i dziadka scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka Grupa wiekowa: 3 4-latki Czas trwania: 60 minut Cele ogólne: wzmocnienie więzi emocjonalnej dziecka z jego

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Centrum Kultury w Chojnie na 2013 rok

Plan Pracy Centrum Kultury w Chojnie na 2013 rok Plan Pracy Centrum Kultury w Chojnie na 2013 rok Terminarz imprez Centrum Kultury w Chojnie na rok 2013 rok Lp. Nazwa imprezy/formy realizacji Termin Organizator /uwagi Styczeń 1. Przegląd Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU Kiedy jesteś z drugimi i dla drugich, jesteś pięknym człowiekiem, jesteś naprawdę Jan Paweł II DZIAŁANIA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU "Są ludzie,

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYPOCZYNKU ZIMA 2011 FERIE ZIMOWE 12.02.- 26.02.2011r.

PLAN WYPOCZYNKU ZIMA 2011 FERIE ZIMOWE 12.02.- 26.02.2011r. PLAN WYPOCZYNKU ZIMA 2011 FERIE ZIMOWE 12.02.- 26.02.2011r. I. PÓŁKOLONIE ZIMOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W ZIĘBICACH (zapisy w sekretariacie organizatora od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 14.30)

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/1001,w-naszym-osrodku-w-ketrzynie23062015.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 00:55 W NASZYM

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wydarzeń dla seniorów na styczeń 2016 roku

Harmonogram wydarzeń dla seniorów na styczeń 2016 roku Harmonogram wydarzeń dla seniorów na styczeń 2016 roku Lp. Termin Godzina Miejsce Nazwa wydarzenia Uwagi 1. 12.01.2016 14.30-17.00 Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów, ul. Nałkowskich 114 Bal Karnawałowy

Bardziej szczegółowo

ZIMOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY - ZMIANA TERMINU

ZIMOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY - ZMIANA TERMINU ZIMOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY - ZMIANA TERMINU Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, a mianowicie (braku śniegu), postanowiono przedłużyć termin nadsyłania zdjęć dot. zimowego konkursu pt.:

Bardziej szczegółowo

Klub Seniora 2015. Projekt Razem lepiej. Imprezy integracyjne. Dzień Babci i Dziadka

Klub Seniora 2015. Projekt Razem lepiej. Imprezy integracyjne. Dzień Babci i Dziadka Klub Seniora 2015 Projekt Razem lepiej Imprezy integracyjne Dzień Babci i Dziadka Pierwsza tegoroczna impreza integracyjna w ramach projektu Razem lepiej zorganizowana została z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przychodów dodatkowych w listopadzie 2013 r.

Zestawienie przychodów dodatkowych w listopadzie 2013 r. Zestawienie przychodów dodatkowych w listopadzie 2013 r. L.P. Rodzaj przychodu Wartość w zł. 1 zajęcia w siłowni 286,18 2 zajęcia w sekcjach: 15,00 plastyczna 0,00 tenisa stołowego 15,00 komputerowa 0,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

WARSZTATYDLA DZIADKÓW I RODZICÓW PODRÓŻ DO STUWIEKOWEGO LASU

WARSZTATYDLA DZIADKÓW I RODZICÓW PODRÓŻ DO STUWIEKOWEGO LASU WARSZTATYDLA DZIADKÓW I RODZICÓW PODRÓŻ DO STUWIEKOWEGO LASU Zamierzeniem naszym poprzez zabawę było wprowadzenie dzieci w świat wartości: szacunku i przywiązania do osób starszych, życzliwości do ludzi.

Bardziej szczegółowo

XV Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich

XV Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich Są dwie rzeczy, które napełniają duszę podziwem i czcią, niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie. Są to dla mnie dowody, że jest Bóg nade mną i Bóg we mnie." Immanuel Kant XV Wojewódzki Konkurs

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 76 200 Słupsk, ul. Wiatraczna 10, tel./fax. (059) 841-78-69 Konto: mbank nr 21 1140 1153 0000 2176 8100 1001 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE

KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE DOKŁADNA NAZWA IMPREZY ZABAWA CHOINKOWA DLA DZIECI DOKŁADNA DATA IMPREZY (ROK-MIESIĄC-DZIEŃ) (jeśli nie jest jeszcze ustalona, prosimy o podanie przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Noworoczne zabawy. w Mazurolandii

Noworoczne zabawy. w Mazurolandii Noworoczne zabawy / ze `Swietym Mikolajem, w Mazurolandii Już od stycznia Wioska Świętego Mikołaja zaprasza na noworoczne zabawy ze Świętym Mikołajem! Będziecie mogli spotkać Świętego Mikołaja osobiście,

Bardziej szczegółowo