Podręcznik obsługi. TASKalfa FS ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik obsługi. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D"

Transkrypt

1 Podręcznik obsługi TASKalfa FS ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

2 Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia, przeprowadzać rutynową konserwację i rozwiązywać podstawowe problemy, gdy zajdzie taka konieczność. W ten sposób można utrzymać urządzenie w dobrym stanie. Przez rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać niniejszy Podręcznik obsługi, a potem przechowywać go w pobliżu urządzenia, aby zapewnić łatwy dostęp do podręcznika. Zaleca się korzystanie z materiałów eksploatacyjnych naszej firmy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez korzystanie z materiałów eksploatacyjnych innych producentów. Etykieta przedstawiona na rysunku stanowi gwarancję, że materiały eksploatacyjne są naszej produkcji. W niniejszym Podręczniku obsługi modele TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci są określane jako odpowiednio modele 30/30 str./min, 35/35 str./min, 45/45 str./min i 55/50 str./min. Dostarczane podręczniki Wraz z urządzeniem dostarczone są niżej wymienione podręczniki. Zapoznaj się z nimi, gdy to konieczne. Quick Guide Zawiera opis często wykonywanych czynności. Safety Guide Zapewnia informacje o bezpieczeństwie i ostrzeżenia związane z instalacją i eksploatacją urządzenia. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać ten podręcznik. Safety Guide (TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci) Zawiera opis miejsca instalacji urządzenia, etykiet ostrzegawczych itp. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać ten podręcznik. Płyta DVD (Product Library) Podręcznik obsługi (ten podręcznik) FAX Operation Guide Card Authentication Kit (B) Operation Guide Data Security Kit (E) Operation Guide Command Center RX Operation Guide Printer Driver User Guide Network FAX Driver Operation Guide KM-NET for Direct Printing Operation Guide KMnet Viewer User Guide File Management Utility User Guide PRESCRIBE Commands Technical Reference PRESCRIBE Commands Command Reference

3 Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym Podręczniku Sekcje tego podręcznika oraz części urządzenia opatrzono symbolami stanowiącymi ostrzeżenia mające na celu ochronę użytkownika, innych osób oraz otoczenia, a także zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia. Symbole i ich znaczenia są przedstawione poniżej. Symbole OSTRZEŻENIE: Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć. UWAGA: Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń może spowodować obrażenia lub uszkodzenia mechaniczne. Symbol oznacza, że dana sekcja zawiera ostrzeżenia. Wewnątrz symbolu podany jest określony rodzaj uwagi.... [Ostrzeżenie ogólne]... [Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze] Symbol wskazuje, że powiązana sekcja zawiera informacje dotyczące zabronionych działań. Rodzaje zabronionych czynności są podane wewnątrz symbolu.... [Ostrzeżenie przed zabronionymi czynnościami]... [Demontaż zabroniony] Symbol oznacza, że dana sekcja zawiera informacje o czynnościach obowiązkowych. Rodzaje tych czynności są określone wewnątrz symbolu.... [Alarm dotyczący czynności obowiązkowej]... [Wyciągnij wtyczkę z gniazdka]... [Zawsze podłączaj urządzenie do gniazdka sieciowego z uziemieniem] Prosimy o kontakt z pracownikiem serwisu, aby zamówić wymianę, jeśli ostrzeżenia w tym Podręczniku są nieczytelne lub jeżeli brakuje samego Podręcznika (usługa odpłatna). NOTATKA: Dokument bardzo przypominający banknot może w pewnych rzadkich przypadkach nie zostać skopiowany prawidłowo, ponieważ urządzenie wyposażone jest w funkcję zapobiegania fałszerstwom. i

4 Spis treści Spis treści Otoczenie iv Bezpieczeństwo pracy z laserem (Europa) vi Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania/skanowania vii EN ISO vii EK1-ITB vii Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa viii 1 Nazwy części Panel operacyjny Urządzenie Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Sprawdzanie akcesoriów Kable podłączeniowe Włączanie/wyłączanie Tryb niskiego poboru energii i automatyczny tryb niskiego poboru energii Funkcje Uśpienie i Automatyczne uśpienie Regulacja kąta panelu operacyjnego Przełączanie języka wyświetlacza Ustawianie daty i czasu Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN) Command Center RX (Ustawienia poczty ) Ładowanie papieru Ładowanie oryginałów Podstawowa obsługa Logowanie/wylogowanie Klawisz Enter i klawisz Quick No. Search Wyświetlacz panelu dotykowego Podgląd oryginałów Wybór trybu kolorowego Kopiowanie Wysyłanie Ekran potwierdzenia miejsc docelowych Przygotowanie do wysyłania dokumentu do komputera Określanie miejsca docelowego Korzystanie ze skrzynki dokumentów Anulowanie zadań Ekran Ustawienia podstawowe Program Zapisywanie skrótów (Kopiuj, Wyślij i Ustawienia skrzynki dokumentów) Korzystanie z przeglądarki internetowej Używanie aplikacji Weekly Timer Sprawdzanie licznika Ekran pomocy Konserwacja Regularna konserwacja Czyszczenie ii

5 Spis treści 5 Rozwiązywanie problemów Usuwanie awarii Reagowanie na komunikaty o błędach Usuwanie zaciętego papieru Dodatek Urządzenia opcjonalne Dodatek-2 Papier Dodatek-4 Dane techniczne Dodatek-13 Indeks Indeks-1 iii

6 Otoczenie Urządzenie może pracować w następujących warunkach: Temperatura: od 10 do 32,5 C (Wilgotność powinna wynosić do 70%, gdy temperatura wynosi 32,5 C). Wilgotność: 15 80% (Temperatura powinna wynosić do 30 C, gdy wilgotność wynosi 80%). Papieru powlekanego należy używać przy temperaturze do 27 C i wilgotności do 60%. Niekorzystne warunki środowiska mogą wpłynąć na jakość wydruków. Zaleca się, aby korzystać z urządzenia w temperaturze: około C lub mniej przy wilgotności: około 36 do 65%. Dodatkowo podczas wyboru lokalizacji urządzenia należy unikać wymienionych poniżej miejsc. Urządzenie automatycznie wykrywa, gdy temperatura otoczenia jest zbyt wysoka albo zbyt niska, i wyświetla następujący komunikat. Komunikat: Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze. Dostosować temperaturę w pomieszczeniu. albo Ostrzeżenie o niskiej temperaturze. Dostosować temperaturę w pomieszczeniu. W celu użytkowania urządzenia w optymalnych warunkach, dostosować temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu w razie wyświetlenia komunikatu. Unikać lokalizacji blisko okien lub narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Unikać lokalizacji narażonych na drgania. Unikać lokalizacji narażonych na gwałtowne zmiany temperatury. Unikać lokalizacji narażonych na bezpośrednie działanie gorącego lub zimnego powietrza. Unikać lokalizacji ze słabą wentylacją. Jeżeli podłoga jest wykonana z materiału nieodpornego na oddziaływanie kółek, podczas przesuwania urządzenia po instalacji podłoga może ulec uszkodzeniu. Podczas kopiowania uwalniane są niewielkie ilości ozonu, ale nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia. Jednak w przypadku używania urządzenia przez długi czas w źle wietrzonym pomieszczeniu lub przy wykonywaniu bardzo dużej liczby kopii zapach może stać się nieprzyjemny. W celu stworzenia odpowiednich warunków kopiowania zaleca się właściwą wentylację pomieszczenia. iv

7 Ostrzeżenia dotyczące materiałów eksploatacyjnych UWAGA Nie należy próbować spalać pojemnika tonera ani pojemnika na zużyty toner. Powstające wówczas iskry mogą spowodować oparzenia. Pojemnik z tonerem i pojemnik na zużyty toner należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. W przypadku wysypania się tonera z pojemnika z tonerem lub pojemnika na zużyty toner należy unikać wdychania lub połykania oraz kontaktu z oczami i skórą. W przypadku dostania się tonera do dróg oddechowych należy przejść do pomieszczenie ze świeżym powietrzem i przepłukać gardło dużą ilością wody. Jeśli wystąpi kaszel skontaktować się z lekarzem. W przypadku połknięcia tonera należy przepłukać usta wodą i wypić 1 lub 2 szklanki wody, aby rozcieńczyć zawartość żołądka. W razie konieczności skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się tonera do oczu należy przepłukać je dokładnie wodą. W przypadku utrzymywania się podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku zetknięcia się tonera ze skórą należy przemyć ją wodą z mydłem. W żadnym wypadku nie wolno otwierać na siłę lub niszczyć pojemnika z tonerem i pojemnika na zużyty toner. Inne środki ostrożności Pusty pojemnik tonera oraz pojemnik na zużyty toner należy zwrócić lokalnemu dystrybutorowi lub przedstawicielowi działu serwisu. Zebrane pojemniki tonera oraz pojemniki na zużyty toner powinny być przetwarzane lub utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami. Urządzenie należy przechowywać, unikając bezpośredniego wystawienia na promieniowanie słoneczne. Urządzenie należy przechowywać w miejscu, w którym temperatura wynosi poniżej 40 C, unikając gwałtownych zmian temperatury i wilgotności. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć papier z kasety i tacy uniwersalnej, włożyć go z powrotem do oryginalnego opakowania i zapieczętować. Jeżeli zainstalowany jest opcjonalny zestaw faksu, a główny wyłącznik zasilania jest wyłączony, wysyłanie faksów jest niemożliwe. Aby wejść w tryb uśpienia, nie wolno wyłączać głównego włącznika zasilania należy nacisnąć klawisz Power na panelu operacyjnym. v

8 Bezpieczeństwo pracy z laserem (Europa) Promieniowanie lasera może stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Dlatego promieniowanie lasera emitowane wewnątrz urządzenia jest szczelnie odizolowane za pomocą obudowy i zewnętrznej pokrywy. Przy normalnej eksploatacji promieniowanie nie może wydostawać się z urządzenia. Urządzenie jest klasyfikowane jako produkt laserowy klasy 1 według normy IEC/EN :2007. Uwaga: Wykonywanie czynności innych niż podane w podręczniku może spowodować ryzyko naświetlenia laserem. Etykiety przymocowane są do modułu skanera laserowego wewnątrz urządzenia i nie są dostępne dla użytkownika. Etykieta pokazana poniżej jest umieszczona na urządzeniu z prawej strony. vi

9 Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania/skanowania Kopiowanie/skanowanie materiałów chronionych prawami autorskimi bez zezwolenia właściciela praw autorskich może być zabronione. Kopiowanie/skanowanie następujących materiałów jest zakazane i może być karane. Poniższy wykaz może nie zawierać wszystkich materiałów objętych zakazem. Nie wolno świadomie kopiować/ skanować materiałów objętych zakazem kopiowania/skanowania. Pieniądze papierowe Banknoty Papiery wartościowe Znaczki Paszporty Świadectwa i certyfikaty Lokalne prawa i regulacje mogą zabraniać lub ograniczać kopiowanie/skanowanie materiałów innych niż wymienione powyżej. EN ISO 7779 Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, : Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db (A) oder weniger gemäß EN ISO EK1-ITB 2000 Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden. vii

10 Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z tymi informacjami. Ten rozdział zawiera informacje dotyczące następujących zagadnień: Informacje prawne... ix Kwestia nazw handlowych... ix Funkcja sterowania oszczędnością energii... xvi Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnego... xvi Odzyskiwanie papieru... xvi Program Energy Star (ENERGY STAR )... xvi Informacje o Podręczniku obsługi...xvii viii

11 Informacje prawne Kopiowanie lub inne formy powielania niniejszego podręcznika lub jego części bez uzyskania pisemnej zgody firmy Kyocera Mita Corporation jest zabronione. Kwestia nazw handlowych PRESCRIBE i KPDL są znakami towarowymi firmy Kyocera Corporation. Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 i Internet Explorer są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. PCL jest znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company. Adobe Acrobat, Adobe Reader i PostScript są znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated. Ethernet jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Xerox Corporation. Novell i NetWare są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Novell, Inc. IBM i IBM PC/AT są znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation. AppleTalk, Bonjour, Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. TypeBankG-B, TypeBankM-M i Typebank-OCR są znakami towarowymi firmy TypeBank. Wszystkie czcionki języków europejskich zainstalowane w tym urządzeniu są używane na mocy porozumienia licencyjnego z firmą Monotype Imaging Inc. Helvetica, Palatino i Times są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Linotype GmbH. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery i ITC ZapfDingbats są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy International Typeface Corporation. W tym urządzeniu zainstalowano czcionki UFST MicroType firmy Monotype Imaging Inc. To urządzenie jest wyposażone w oprogramowanie zawierające moduły firmy Independent JPEG Group. To urządzenie jest wyposażone w moduł NF opracowany przez firmę ACCESS Co., Ltd. Ten produkt zawiera przeglądarkę NetFront firmy ACCESS CO., LTD. ACCESS, logo ACCESS i NetFront są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy ACCESS CO., LTD. w Stanach Zjednoczonych, Japonii i innych krajach ACCESS CO., LTD. Wszelkie prawa zastrzeżone. Java jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Oracle i/lub jej spółek zależnych. Wszystkie inne marki i nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm, będących ich właścicielami. W tym podręczniku obsługi oznaczenia i nie są używane. ix

12 GPL/LGPL Oprogramowanie układowe tego urządzenia zawiera programy GPL (http://www.gnu.org/licenses/ gpl.html) i/lub LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html). Istnieje możliwość pobrania kodu źródłowego tego oprogramowania, a użytkownik ma prawo go kopiować, redystrybuować i modyfikować na warunkach licencji GPL/LGPL. Więcej informacji o dostępności kodu źródłowego znajduje się na stronie Open SSL License Copyright (c) The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:/ /www.openssl.org/) 4 The names OpenSSL Toolkit and OpenSSL Project must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact 5 Products derived from this software may not be called OpenSSL nor may OpenSSL appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6 Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT AS IS AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. x

13 Original SSLeay License Copyright (C) Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson Copyright remains Eric Young s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: This product includes cryptographic software written by Eric Young The word cryptographic can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-). 4 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: This product includes software written by Tim Hudson THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] xi

14 Monotype Imaging License Agreement 1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software. 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement. 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces. 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original. 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested. 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software. 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions. The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded. 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging. In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces. 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement. 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging. 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR , subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR (c)(2). 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement. xii

15 Knopflerfish License This product includes software developed by the Knopflerfish Project. Copyright The Knopflerfish Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. - Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Apache License (Version 2.0) Apache License Version 2.0, January TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION 1 Definitions. License shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. Licensor shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License. Legal Entity shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, control means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. You (or Your ) shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License. Source form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files. Object form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types. xiii

16 Work shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below). Derivative Works shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof. Contribution shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, submitted means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as Not a Contribution. Contributor shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work. 2 Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form. 3 Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed. 4 Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions: (a)you must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and (b)you must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and (c)you must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and (d)if the Work includes a NOTICE text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License. xiv

17 You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License. 5 Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions. 6 Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file. 7 Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an AS IS BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License. 8 Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages. 9 Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability. END OF TERMS AND CONDITIONS APPENDIX: How to apply the Apache License to your work. To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets [] replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same printed page as the copyright notice for easier identification within third-party archives. Copyright [yyyy] [name of copyright owner] Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the License ); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an AS IS BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License. xv

18 Funkcja sterowania oszczędnością energii Urządzenie może działać w trybie niskiego poboru energii, w którym pobór energii jest ograniczony (jego uruchomienie następuje po określonym czasie od ostatniego użycia urządzenia), a także w trybie uśpienia, w którym funkcje drukarki i faksu pozostają w stanie oczekiwania, natomiast pobór energii zostaje obniżony do minimum, jeśli przez określony czas urządzenie pozostaje bezczynne. Tryb niskiego poboru energii Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb niskiego poboru energii po upływie 3 minut (dla modelu 30/30 str./min, 35/35 str./min lub 45/45 str./min) albo 5 minut (dla modelu 55/50 str./min) od ostatniego użycia. Czas bezczynności, po upływie którego włączany jest tryb niskiego poboru energii, może zostać przedłużony. Więcej informacji znajduje się w części Tryb niskiego poboru energii i automatyczny tryb niskiego poboru energii na stronie 2-7. Tryb uśpienia Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb uśpienia po upływie 30 minut (dla modelu 30/30 str./min), 45 minut (dla modelu 35/35 str./min) lub 60 minut (dla modelu 45/45 str./min i 55/50 str./min) od ostatniego użycia. Czas bezczynności, po upływie którego włączany jest tryb uśpienia, może zostać przedłużony. Więcej informacji znajduje się w części Funkcje Uśpienie i Automatyczne uśpienie na stronie 2-8. Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnego To urządzenie jest standardowo wyposażone w funkcję kopiowania dwustronnego. Przykładowo można zmniejszyć ilość zużytego papieru, kopiując dwa jednostronne oryginały na pojedynczym arkuszu papieru jako kopię dwustronną. Więcej informacji znajduje się w części Kopiowanie dwustronne na stronie Odzyskiwanie papieru To urządzenie obsługuje papier makulaturowy, który zmniejsza obciążenia środowiska naturalnego. Przedstawiciel działu sprzedaży lub działu serwisu może udzielić informacji dotyczących zalecanych typów papieru. Program Energy Star (ENERGY STAR ) Jako firma uczestnicząca w międzynarodowym programie Energy Star, zdecydowaliśmy, że urządzenie będzie zgodne ze standardami ustanowionymi w ramach międzynarodowego programu Energy Star. xvi

19 Informacje o Podręczniku obsługi Niniejszy Podręcznik obsługi zawiera następujące rozdziały: Rozdział 1 - Nazwy części W rozdziale tym opisano części urządzenia i klawisze panelu operacyjnego. Rozdział 2 - Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania W rozdziale tym opisano sposób ładowania papieru, umieszczania oryginałów, podłączania urządzenia oraz niezbędną konfigurację urządzenia przed jego pierwszym użyciem. Rozdział 3 - Podstawowa obsługa Zawiera podstawowe procedury kopiowania, drukowania i skanowania. Rozdział 4 - Konserwacja W rozdziale tym opisano procedury konserwacji i wymiany tonera. Rozdział 5 - Rozwiązywanie problemów W rozdziale tym wyjaśniono, w jaki sposób postępować w przypadku otrzymania komunikatów o błędach, zacięcia papieru lub innych problemów. Dodatek Zawiera dane techniczne urządzenia, a także opis urządzeń opcjonalnych dostępnych dla tego urządzenia oraz informacje dotyczące rodzajów nośników i rozmiarów papieru. xvii

20 Oznaczenia stosowane w tym podręczniku W podręczniku stosuje się następujące oznaczenia w zależności od typu opisu: Oznaczenie Opis Przykład Wytłuszczenie [Zwykła czcionka] Kursywa Notatka Ważne Uwaga Oznacza klawisze panelu operacyjnego lub ekran wyświetlany na komputerze. Oznacza przyciski panelu dotykowego. Oznacza komunikat wyświetlany na panelu dotykowym. Służy również do podkreślenia kluczowego terminu, frazy lub oznacza odwołanie do dodatkowych informacji. Oznacza dodatkową informację lub operację. Wskazuje czynności, które są wymagane lub zabronione w celu uniknięcia problemów. Oznacza zasady, których należy przestrzegać, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia oraz jak postępować w takim przypadku. Naciśnij klawisz Start. Naciśnij [OK]. Wyświetlany jest komunikat Gotowa do kopiowania. Więcej informacji zamieszczono w sekcji Funkcje Uśpienie i Automatyczne uśpienie na stronie 2-9. NOTATKA: WAŻNE: UWAGA: Opis procedury obsługi W tym Podręczniku obsługi procedurę naciskania przycisków panelu dotykowego przedstawiono w następujący sposób: Rzeczywista procedura Naciśnij [Kopiuj]. Naciśnij [Następny] w polu Ustawienia podstawowe. Naciśnij dwukrotnie [ ]. Naciśnij [Zmień] w polu Obraz oryginału. Opis w niniejszym Podręczniku obsługi Naciśnij [Kopiuj], [Następny] w polu Ustawienia podstawowe, naciśnij dwukrotnie [ ], po czym naciśnij [Zmień] w polu Obraz oryginału. xviii

21 Oryginały i rozmiary papieru Sekcja ta wyjaśnia oznaczenia stosowane w tym podręczniku odnoszące się do rozmiaru oryginału lub rozmiaru arkusza. W przypadku arkuszy formatu A4, B5 i Letter, które można umieszczać zarówno poziomo, jak i pionowo, pozycję poziomą oznacza się dodatkową literą R wskazującą orientację oryginału/papieru. Orientacja Oznaczenie rozmiaru * Orientacja pionowa A4, B5, A5, B6, A6, 16K, Letter, Statement Oryginał Papier W przypadku oryginałów/papieru rozmiar A jest większy od rozmiaru B. Orientacja pozioma A4-R, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, 16K-R, Letter-R, Statement-R Oryginał Papier W przypadku oryginałów/papieru rozmiar A jest mniejszy od rozmiaru B. * Rozmiar oryginału/papieru, którego można użyć, zależy od funkcji i tacy źródłowej. Aby uzyskać więcej informacji, należy przejść do strony, na której dokładnie opisano tę funkcję lub tacę źródłową. Ikony na panelu dotykowym Do oznaczania orientacji oryginału lub papieru na panelu dotykowym służą następujące ikony. Orientacja Oryginały Papier Orientacja pionowa Orientacja pozioma xix

22 xx

23 1 Nazwy części W niniejszym rozdziale opisano części urządzenia oraz klawisze panelu operacyjnego. Panel operacyjny Urządzenie

24 Nazwy części Panel operacyjny Wyświetla ekran Status/Job Cancel. Wyświetla ekran Copy. Na ekranach Copy i Send przełącza wyświetlacz panelu dotykowego na powiększony wyświetlacz. Wyświetla pomoc. Przywraca domyślne ustawienia. Wyświetla menu System. Wyświetla liczbę wydrukowanych arkuszy oraz liczbę zeskanowanych stron. Wyświetla ekran wysyłania. Można również zmienić to ustawienie, aby wyświetlany był ekran książki adresowej. Wyświetla ekran Document Box. Wyświetla ekran Application. Wyświetla ekran Program. Pulsuje w trakcie drukowania, wysyłania i odbierania faksu, wysyłania skanowanych danych oraz odbierania danych wydruku. Wyświetla ekran FAX. Świeci lub pulsuje w momencie wystąpienia błędu oraz zatrzymania wykonywanej pracy. Pulsuje, gdy urządzenie korzysta z twardego dysku, pamięci faksu albo pamięci USB (urządzenia ogólnego użytku). 1-2

25 Nazwy części Usuwa wprowadzone liczby i znaki. Wstrzymuje bieżące zadanie drukowania. Przełącza urządzenie w tryb niskiego poboru energii. Przełącza urządzenie w stan uśpienia. Włącza urządzenie ze stanu uśpienia. 1 Klawisze numeryczne. Służą do wprowadzania liczb i symboli. Świeci, gdy włączone jest główne zasilanie urządzenia. Skanuje wszystkie dokumenty w trybie czarno-białym. Skanuje wszystkie dokumenty w trybie pełnokolorowym. Automatycznie rozpoznaje, czy dokument jest kolorowy czy monochromatyczny, i skanuje dokument. Pozwalają wykonać procedurę uwierzytelniania przy zmianie użytkownika i wylogowania. Wyświetla ekran Interrupt Copy. Rozpoczyna operacje kopiowania i skanowania oraz wykonywanie operacji ustawień. Kończy wprowadzanie za pomocą klawiszy numerycznych i wyłącza ekran podczas ustawiania funkcji. Działa w połączeniu z wyświetlanym na ekranie przyciskiem [OK]. Przywołuje zapisane już adresy i programy do wysłania. 1-3

26 Nazwy części Urządzenie h 4 5-b 5-c 5-d 5-a 5-e 5-f 5-g 5 5-j 5-i 1 Pokrywa szyby (opcja) 2 Skrzynka (opcja) 3 Pokrywa przednia 4 Finiszer dokumentów (opcja) 5 Kasety od 1 do 7 (kasety od 3 do 7 są opcjonalne) 5-a: Kaseta 1 5-b: Kaseta 2 5-c: Kaseta 3 5-d: Kaseta 4 5-e: Kaseta 5 5-f: Kaseta 6 5-g: Kaseta 7 5-h: Kaseta 5 5-i: Kaseta 3 lub 6 5-j: Kaseta 4 lub 7 1-4

27 Nazwy części Złącze interfejsu sieciowego 7 Port USB (A2) 8 Złącze interfejsu USB (B1) 9 Interfejs urządzeń opcjonalnych 10 Płyty wskaźnika rozmiaru oryginału 21 Przycisk zwalniający 22 Pojemnik na zużyty toner 23 Szczotka czyszcząca 24 Taca na zużyty toner 25 Dźwignia zwalniająca pojemnika z tonerem 11 Wąska szyba skanera 12 Pojemnik z tonerem (Black) 13 Pojemnik z tonerem (Magenta) 14 Pojemnik z tonerem (Cyan) 15 Pojemnik z tonerem (Yellow) 16 Procesor dokumentów (opcja) 17 Płyta dociskowa 18 Pojemnik na spinacze 19 Panel operacyjny 20 Uchwyty 1-5

28 Nazwy części Prowadnica długości papieru 27 Blokada (prowadnicy szerokości papieru) 28 Taca wewnętrzna 29 Port USB (A1) 30 Dźwignia prawej pokrywy 1 31 Prawa pokrywa 1 32 Główny włącznik zasilania 33 Regulowane prowadnice szerokości papieru 34 Uchwyt 35 Dźwignia prawej pokrywy 2 36 Prawa pokrywa 2 37 Prowadnica szerokości papieru 38 Podpórka tacy uniwersalnej 39 Taca uniwersalna 40 Dźwignia prawej pokrywy 3 41 Prawa pokrywa 3 1-6

29 2 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Niniejszy rozdział zawiera instrukcje dotyczące przygotowania urządzenia przed pierwszym użyciem oraz ładowania papieru i oryginałów. Sprawdzanie akcesoriów Kable podłączeniowe Włączanie/wyłączanie Tryb niskiego poboru energii i automatyczny tryb niskiego poboru energii Funkcje Uśpienie i Automatyczne uśpienie Regulacja kąta panelu operacyjnego Przełączanie języka wyświetlacza Ustawianie daty i czasu Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN) Command Center RX (Ustawienia poczty ) Ładowanie papieru Ładowanie oryginałów

30 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Sprawdzanie akcesoriów Sprawdź, czy do urządzenia zostały dołączone następujące akcesoria: Safety Guide Quick Guide Płyta DVD (Product Library) Płyta CD-ROM (z aplikacją obsługującą sterownik TWAIN)* * Element ten nie jest dostępny w niektórych krajach lub regionach. Dokumenty umieszczone na dołączonej płycie DVD Niniejsze dokumenty znajdują się na dostarczonej płycie DVD (Product Library). Zapoznaj się z nimi, gdy zajdzie taka potrzeba. Dokumenty Podręcznik obsługi (niniejszy podręcznik) FAX Operation Guide Card Authentication Kit (B) Operation Guide Data Security Kit (E) Operation Guide Command Center RX Operation Guide Printer Driver User Guide Network FAX Driver Operation Guide KM-NET for Direct Printing Operation Guide KMnet Viewer User Guide File Management Utility User Guide PRESCRIBE Commands Technical Reference PRESCRIBE Commands Command Reference 2-2

31 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Przygotowanie niezbędnych kabli Do podłączenia urządzenia do komputera dostępne są następujące interfejsy. Przygotuj kable zgodnie z wybranym interfejsem. Standardowo dostępne interfejsy 2 Funkcja Interfejs Wymagane kable Drukarka/Skaner /FAKS sieciowy* Interfejs sieciowy LAN (10BASE-T lub 100BASE-TX, 1000BASE-T, ekranowany) Drukarka Interfejs USB Kabel kompatybilny USB 2.0 (Hi-Speed USB, elastyczny, maks. 5 m, ekranowany) * Funkcje dostępne w trakcie używania opcjonalnego faksu. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z FAKSU sieciowego znajdują się w podręczniku Fax System (V) Operation Guide. 2-3

32 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Kable podłączeniowe Podłączanie kabla sieci LAN (opcjonalnego) Podłączając kabel LAN do urządzenia przestrzegaj poniższych wskazówek. 1 Jeśli urządzenie jest podłączone do źródła zasilania, najpierw naciśnij klawisz Power na panelu operacyjnym. Upewnij się, że wskaźnik Power, wskaźnik przetwarzania oraz wskaźnik pamięci nie świecą. Następnie wyłącz zasilanie. Upewnij się, że pozostałe kontrolki nie świecą. 2 Podłącz kabel LAN do złącza interfejsu sieciowego znajdującego się po lewej stronie obudowy urządzenia. Podłączanie kabla zasilania Podłącz jeden koniec kabla zasilania do urządzenia, a drugi do źródła zasilania. 3 Drugi koniec kabla podłącz do koncentratora. 4 Włącz urządzenie i skonfiguruj sieć. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN) na stronie WAŻNE: Podłączając, korzystaj wyłącznie z kabla dołączonego do urządzenia. 2-4

33 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Włączanie/wyłączanie Włączanie Gdy wskaźnik zasilania świeci... (Powrót z trybu uśpienia) Naciśnij klawisz Power. 2 Gdy wskaźnik zasilania nie świeci... Unieś pokrywę głównego włącznika zasilania i włącz urządzenie. NOTATKA: Jeśli zainstalowany jest opcjonalny zestaw Data Security Kit, może zostać wyświetlony komunikat informujący o uaktywnieniu funkcji bezpieczeństwa oraz o tym, że uruchamianie może chwilę potrwać w momencie włączania zasilania. WAŻNE: Po wyłączeniu głównego włącznika zasilania nie należy natychmiast ponownie włączać zasilania. Przed włączeniem głównego włącznika należy odczekać co najmniej 5 sekund. 2-5

34 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Wyłączanie zasilania Przed wyłączeniem głównego włącznika zasilania należy nacisnąć klawisz Power na panelu operacyjnym w celu wyłączenia go. Przed wyłączeniem głównego włącznika zasilania upewnij się, że klawisz Power, wskaźnik Processing oraz wskaźnik Memory nie świecą. Jeśli główne zasilanie nie zostanie wyłączone, przejdź do sekcji Tryb niskiego poboru energii i automatyczny tryb niskiego poboru energii na stronie 2-7 i sekcji Funkcje Uśpienie i Automatyczne uśpienie na stronie 2-8. UWAGA: Jeżeli klawisz Power, wskaźnik Processing lub wskaźnik Memory świeci lub miga, może to oznaczać, że dysk twardy pracuje. Wyłączenie głównego włącznika zasilania podczas działania dysku twardego może spowodować jego uszkodzenie. Upewnij się, że pozostałe kontrolki nie świecą. W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas UWAGA: Jeżeli urządzenie ma zostać pozostawione na dłuższy czas bezczynnie (np. na noc), należy wyłączyć je za pomocą głównego wyłącznika zasilania. Jeżeli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy okres (np. podczas wakacji), należy wyjąć wtyczkę z gniazdka w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli zainstalowany jest opcjonalny zestaw faksu, należy pamiętać, że wyłączenie za pomocą głównego wyłącznika zasilania powoduje brak możliwości wysyłania i odbierania faksów. UWAGA: Wyjmij papier z kaset i zamknij go szczelnie w opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. 2-6

35 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Tryb niskiego poboru energii i automatyczny tryb niskiego poboru energii Tryb niskiego poboru energii Automatyczny tryb niskiego poboru energii W celu uaktywnienia trybu niskiego poboru energii należy nacisnąć klawisz Energy Saver. Panel dotykowy i wszystkie wskaźniki na panelu operacyjnym (poza wskaźnikami Energy Saver, Power i wskaźnikami zasilania) przestaną świecić w celu obniżenia poboru energii. Taki stan nazywany jest trybem niskiego poboru energii. Jeżeli w trybie niskiego poboru energii odebrane zostaną dane do wydrukowania, urządzenie automatycznie włączy się i rozpocznie drukowanie. Również w przypadku korzystania z opcjonalnego faksu, jeżeli w trybie niskiego poboru energii odebrany zostanie faks, urządzenie automatycznie włączy się i rozpocznie drukowanie. W celu powrotu do stanu gotowości należy wykonać jedną z wymienionych poniżej czynności. Modele 30/30 str./min lub 35/35 str./min będą gotowe do pracy w ciągu 15 sekund, a modele 45/45 str./min lub 55/50 str./min będą gotowe do pracy w ciągu 20 sekund. Naciśnij dowolny klawisz na panelu operacyjnym. Otwórz pokrywę lub opcjonalny procesor dokumentów. Umieść oryginały w opcjonalnym procesorze dokumentów. Pamiętaj, że warunki otoczenia, takie jak wentylacja, mogą powodować, że urządzenie będzie wolniej reagować. 2 Automatyczny tryb niskiego poboru energii automatycznie przełącza urządzenie w tryb niskiego poboru energii, jeśli pozostaje ono bezczynne przez określony czas. Domyślny czas wynosi 3 minuty (dla modeli 30/30 str./min, 35/35 str./min lub 45/45 str./min) albo 5 minut (dla modelu 55/50 str./min). 2-7

36 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Funkcje Uśpienie i Automatyczne uśpienie Uśpienie W celu uaktywnienia trybu uśpienia naciśnij klawisz Power. Panel dotykowy i wszystkie wskaźniki na panelu operacyjnym (poza wskaźnikiem zasilania) przestają świecić, co pozwala na maksymalne obniżenie poboru energii. Stan ten jest nazywany trybem uśpienia. Jeśli do urządzenia w trybie uśpienia zostaną przesłane dane do wydrukowania, wydruk zostanie wykonany, jednak panel dotykowy pozostanie wyłączony. W przypadku korzystania z opcjonalnego faksu odebrane dane zostaną wydrukowane, jednak i w tym przypadku panel operacyjny pozostanie wyłączony. W celu powrotu do stanu pełnej gotowości naciśnij klawisz Power. Modele 30/30 str./min lub 35/35 str./min będą gotowe do pracy w ciągu 20 sekund, a modele 45/ 45 str./min lub 55/50 str./min będą gotowe do pracy w ciągu 30 sekund. Pamiętaj, że warunki otoczenia, takie jak wentylacja, mogą powodować, że urządzenie będzie wolniej reagować. Automatyczne uśpienie Funkcja Automatyczne uśpienie automatycznie przełącza urządzenie w tryb uśpienia po określonym czasie bezczynności w trybie niskiego poboru energii. Domyślny czas wynosi 30 minut (dla modelu 30/30 str./min), 45 minut (dla modelu 35/35 str./min) lub 60 minut (dla modeli 45/45 str./min lub 55/50 str./min). Regulacja kąta panelu operacyjnego Kąt nachylenia panelu operacyjnego można wyregulować w dwóch krokach w sposób pokazany na ilustracji, zwalniając dźwignię blokady panelu operacyjnego. 2-8

37 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Przełączanie języka wyświetlacza Wybierz język wyświetlany na panelu dotykowym. Zastosuj poniższą procedurę do wyboru języka. Ustawienia wspólne - j zyk Ustaw j zyk dla wy wietlacza panelu dotykowego. 1 Naciśnij klawisz System Menu. 2 Naciśnij [Ustawienia wspólne], a następnie [Zmień] w polu Język. 3 Naciśnij przycisk wybranego języka. 2 English Deutsch Français Español Italiano Nederlands Português Anuluj OK Stan 10/10/ :10 4 Naciśnij [OK]. Język komunikatów panelu dotykowego zostanie zmieniony. 2-9

38 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Ustawianie daty i czasu Ustawiając lokalną datę i czas, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami. W przypadku wysyłania wiadomości , ustawiona data i godzina będą umieszczone w nagłówku tej wiadomości. Ustaw datę, godzinę oraz różnicę czasową w stosunku do GMT w zależności od strefy, w której urządzenie jest używane. NOTATKA: Jeżeli administracja logowaniem użytkownika jest włączona, ustawienia można zmienić tylko po zalogowaniu z uprawnieniami administratora. Jeżeli zarządzanie logowaniem użytkownika jest wyłączone, pojawi się ekran uwierzytelniania użytkownika. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie naciśnij [Logowanie]. Informacje o domyślnej nazwie logowania i domyślnym haśle znajdują się w Podręczniku obsługi w języku angielskim. Różnicę czasową ustaw przed ustawieniem daty i czasu. Zmiana ustawień daty/czasu sprawia, że funkcje próbne będą niedostępne. Szczegółowe informacje znajdują się w Podręczniku obsługi w języku angielskim. 1 Naciśnij klawisz System Menu. 2 Naciśnij [ ], wybierz [Data/czasomierz], a następnie naciśnij [Zmień] w polu Strefa czasowa. Data/czasomierz - strefa czasowa Ustaw stref czasow. Wybierz najbli sz lokalizacj. Strefa czasowa -12:00 Mi dzynarodowa linia daty 3 Wybierz strefę. NOTATKA: Aby wyświetlić następną strefę, naciśnij [ ] lub [ ]. -11:00 Samoa -11:00 Skoordynowany czas uniwersalny :00 Hawaje -09:00 Alaska 08:00 Kalifornia 1/13 4 Naciśnij [Wył.] lub [Wł.] w polu Czas letni i naciśnij [OK]. Stan Anuluj OK 10/10/ :10 NOTATKA: Jeżeli wybierzesz strefę, w której nie stosuje się czasu letniego, ekran ustawiania czasu letniego nie zostanie wyświetlony. 5 Naciśnij [Zmień] w polu Data/Czas. 2-10

39 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Data/czasomierz - data/czas Ustaw dat i czas. 6 Ustaw datę i czas. W celu ustawienia każdego parametru naciśnij [+] lub [ ] Rok Miesi c Dzie 7 Naciśnij [OK] Godzina Minuta Sekunda Off Anuluj OK Stan 10/10/ :

40 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN) Urządzenie jest wyposażone w interfejs sieciowy kompatybilny z protokołami sieciowymi takimi jak TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, IPSec oraz AppleTalk. Pozwala on na drukowanie za pomocą platform Windows, Macintosh, UNIX, NetWare i innych. W tej części wyjaśniono procedury Ustawienie TCP/IP (IPv4) i Ustawienie AppleTalk. Informacje o innych ustawieniach sieciowych zamieszczono w Podręczniku obsługi w języku angielskim. Ustawienie TCP/IP (IPv4) Ustawienie AppleTalk NOTATKA: Jeżeli administracja logowaniem użytkownika jest włączona, ustawienia można zmienić tylko po zalogowaniu z uprawnieniami administratora. Jeżeli zarządzanie logowaniem użytkownika jest wyłączone, pojawi się ekran uwierzytelniania użytkownika. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie naciśnij [Logowanie]. Informacje o domyślnej nazwie logowania i domyślnym haśle znajdują się w Podręczniku obsługi w języku angielskim. Ustawienie TCP/IP (IPv4) (przez wprowadzenie adresów IP) Ustaw TCP/IP (IPv4) w celu połączenia z siecią Windows. Ustaw adresy IP, maski podsieci oraz adresy bram. Domyślne ustawienia to Protokół TCP/IP: Wł., DHCP: Wł., Bonjour: Wył., Auto-IP: Wł.. NOTATKA: Przed wprowadzeniem adresów IP należy uzyskać pozwolenie administratora sieci. Wykonaj opisaną poniżej procedurę. 1 Naciśnij klawisz System Menu. 2 Naciśnij kolejno [System], [Następny] w polu Sieć, a następnie [Następny] w polu Ustawienia TCP/IP. 3 Naciśnij [Zmień] w polu TCP/IP. 4 Naciśnij [Wł.] i naciśnij [OK]. 5 Naciśnij [Zmień] w polu IPv4. System - IPv4 Ustaw TCP/IP (IPv4). * Ustawienie zmieni si po ponownym uruchomieniu urz dzenia lub sieci. Adres IP Maska podsieci On Brama domy lna Naciśnij [DHCP]. 7 Naciśnij [Wył.] w polu DHCP i naciśnij [OK]. 8 Naciśnij [Bonjour]. 9 Naciśnij [Wył.] w polu Bonjour i naciśnij [OK]. Wy. DHCP Wy. Bonjour W. Auto-IP 10 Naciśnij [Adres IP] i wprowadź adres IP za pomocą klawiszy numerycznych. Stan Anuluj OK 10/10/ :10 11 Naciśnij [Maska podsieci] i wprowadź adres za pomocą klawiszy numerycznych. 12 Naciśnij [Brama domyślna] i wprowadź adres za pomocą klawiszy numerycznych. 2-12

41 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania 13 Upewnij się, czy wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie i naciśnij [OK]. 14 Po zmianie ustawień uruchom ponownie sieć z menu systemowego albo wyłącz i ponownie włącz urządzenie. 2 Dokładniejsze informacje o ponownym uruchamianiu sieci zamieszczono w Podręczniku obsługi w języku angielskim. Ustawienia DHCP Wybierz, czy serwer DHCP ma być stosowany, czy nie. Ustawienie domyślne to Wł. Wykonaj opisaną poniżej procedurę. Ustawienia Bonjour 1 Naciśnij klawisz System Menu. 2 Naciśnij kolejno [System], [Następny] w polu Sieć, a następnie [Następny] w polu Ustawienia TCP/IP. 3 Naciśnij [Zmień] w polu TCP/IP. 4 Naciśnij [Wł.], a następnie [OK]. 5 Naciśnij [Zmień] w polu IPv4. 6 Naciśnij [DHCP]. Wybierz, czy chcesz używać usługi Bonjour. Ustawienie domyślne to Wył. 7 Naciśnij [Wł.] lub [Wył.] w polu DHCP i naciśnij [OK]. 8 Po zmianie ustawień uruchom ponownie sieć z menu systemowego albo wyłącz i ponownie włącz urządzenie. Dokładniejsze informacje o ponownym uruchamianiu sieci zamieszczono w Podręczniku obsługi w języku angielskim. Informacje o odpowiednich procedurach znajdują się w Podręczniku obsługi w języku angielskim. 2-13

42 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Ustawienia Auto-IP Wybierz, czy chcesz używać usługi Auto-IP. Ustawienie domyślne to Wł. Wykonaj opisaną poniżej procedurę. 1 Naciśnij klawisz System Menu. 2 Naciśnij kolejno [System], [Następny] w polu Sieć, a następnie [Następny] w polu Ustawienia TCP/IP. 3 Naciśnij [Zmień] w polu TCP/IP. 4 Naciśnij [Wł.], a następnie [OK]. 5 Naciśnij [Zmień] w polu IPv4. 6 Naciśnij [Auto-IP]. 7 Naciśnij [Wł.] lub [Wył.] w polu Auto-IP i naciśnij [OK]. 8 Po zmianie ustawień uruchom ponownie sieć z menu systemowego albo wyłącz i ponownie włącz urządzenie. Dokładniejsze informacje o ponownym uruchamianiu sieci zamieszczono w Podręczniku obsługi w języku angielskim. Ustawienie usługi AppleTalk Ustaw połączenie sieciowe AppleTalk. Ustawienie domyślne to Wł. Informacje o odpowiednich procedurach znajdują się w Podręczniku obsługi w języku angielskim. 2-14

43 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Command Center RX (Ustawienia poczty ) Command Center RX to narzędzie służące do takich zadań, jak sprawdzanie stanu działania urządzenia i zmiana ustawień zabezpieczeń, drukowanie sieciowe, wysyłanie wiadomości i korzystanie z zaawansowanych funkcji sieciowych. 2 NOTATKA: W tym miejscu pominięto informacje na temat ustawień faksu. Więcej informacji na temat korzystania z faksu znajduje się w podręczniku Fax System (V) Operation Guide. Aby można było używać faksu, wymagany jest opcjonalny zestaw faksu. Aby zmienić ustawienia narzędzia Command Center RX, należy zalogować się jako administrator urządzenia. Informacje o domyślnej nazwie logowania i domyślnym haśle znajdują się w Podręczniku obsługi w języku angielskim. Procedura uzyskiwania dostępu do narzędzia Command Center RX została opisana poniżej. 1 Uruchom przeglądarkę internetową. 2 Na pasku Address (Adres) lub Location (Lokalizacja) wprowadź adres IP urządzenia. np. Na stronie sieci Web zostaną wyświetlone podstawowe informacje o urządzeniu i o narzędziu Command Center RX, a także ich bieżący stan. 3 Wybierz kategorię na pasku nawigacyjnym po lewej stronie ekranu. Wartości w poszczególnych kategoriach muszą być ustawianie oddzielnie. Jeśli w narzędziu Command Center RX ustawiono ograniczenia, wprowadź prawidłową nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do innych stron niż strona początkowa. Szczegółowe informacje zamieszczono w podręczniku Command Center RX Operation Guide. 2-15

44 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Ustawienia poczty Określenie ustawień SMTP umożliwia wysyłanie obrazów zeskanowanych za pomocą tego urządzenia jako załączników poczty . Aby możliwe było korzystanie z tej funkcji, urządzenie musi być połączone z serwerem poczty przy użyciu protokołu SMTP. Przed wysłaniem obrazów zeskanowanych za pomocą tego urządzenia jako załączników poczty należy sprawdzić następujące elementy: Środowisko sieciowe służące do połączenia urządzenia z serwerem poczty Zalecane jest stałe połączenie przez sieć LAN. Ustawienia serwera SMTP Użyj narzędzia Command Center RX w celu zapisania adresu IP lub nazwy hosta serwera SMTP. Jeśli określono limity rozmiaru wiadomości , wysyłanie bardzo dużych wiadomości może nie być możliwe. Procedura określania ustawień SMTP została opisana poniżej. 1 Kliknij kolejno Settings -> Advanced -> SMTP -> General. 2-16

45 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania 2 Wprowadź prawidłowe ustawienia w każdym polu. Ustawienia określane na ekranie ustawień SMTP zostały opisane poniżej. Opcja SMTP Protocol Opis Włącza lub wyłącza protokół SMTP. Aby możliwe było korzystanie z poczty , ten protokół musi być włączony. 2 SMTP Port Number Ustaw numer portu SMTP lub użyj domyślnego portu SMTP o numerze 25. SMTP Server Name SMTP Server Timeout Authentication Protocol Authenticate as Login User Name Login Password SMTP Security POP before SMTP Timeout Test Size Limit Sender Address Signature Domain Restriction Wprowadź adres IP serwera SMTP lub jego nazwę. Maksymalna długość nazwy serwera SMTP i adresu IP wynosi 64 znaki. Jeśli wprowadzana jest nazwa, należy skonfigurować także adres serwera DNS. Adres serwera DNS można wprowadzić na karcie TCP/IP General. Ustaw limit czasu oczekiwania w sekundach. Włącza lub wyłącza protokół uwierzytelniania SMTP lub ustawia protokół POP przed SMTP. Funkcja uwierzytelniania SMTP obsługuje program Microsoft Exchange Uwierzytelnianie można ustawić na podstawie jednego z trzech kont POP3 lub wybrać inne konto. Jeśli dla opcji Authenticate wybrano ustawienie Other, ustawiona w tym miejscu nazwa logowania użytkownika będzie używana dla uwierzytelniania SMTP. Maksymalna długość nazwy użytkownika wynosi 64 znaki. Jeśli dla opcji Authenticate wybrano ustawienie Other, ustawione w tym miejscu hasło będzie używane dla uwierzytelniania SMTP. Maksymalna długość hasła logowania wynosi 64 znaki. Włącza lub wyłącza zabezpieczenia protokołu SMTP. Po włączeniu należy wybrać protokoły SSL/TLS lub STARTTLS. Wprowadź limit czasu oczekiwania w sekundach, jeśli dla opcji Authentication Protocol wybrano ustawienie POP before SMTP. Sprawdza, czy możliwe jest pomyślne ustanowienie połączenia SMTP. Wprowadź maksymalny rozmiar wysyłanej wiadomości (w kilobajtach). Wpisanie wartości 0 powoduje wyłączenie limitu rozmiaru wiadomości . Wprowadź adres osoby odpowiedzialnej za urządzenie, takiej jak administrator urządzenia, dzięki czemu odpowiedzi i raporty o niedoręczeniu będą przesyłane do tej osoby, a nie do urządzenia. Aby umożliwić uwierzytelnianie SMTP, adres nadawcy musi zostać poprawnie wprowadzony. Maksymalna długość adresu nadawcy wynosi 128 znaków. Wprowadź podpis. Jest to dowolny tekst, który będzie umieszczany na końcu wiadomości . Podpis często jest używany do dalszej identyfikacji urządzenia. Maksymalna długość podpisu wynosi 512 znaków. Wprowadź nazwy domen, które będą dopuszczane lub odrzucane. Maksymalna długość nazwy domeny wynosi 32 znaki. Można także określić adresy . 3 Kliknij przycisk Submit. 2-17

46 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Ładowanie papieru Papier można załadować do dwóch standardowych kaset oraz na tacę uniwersalną. Jako wyposażenie opcjonalne dostępne są również podajniki papieru (patrz Urządzenia opcjonalne na stronie Dodatek-2). Informacje o metodzie podawania papieru w każdej kasecie znajdują się poniżej. Kaseta Nazwa Strona Standardowo Kaseta 1, Standardowe kasety 2-20 Kaseta 2 Taca uniwersalna Taca uniwersalna 2-27 Opcjonalnie Kaseta 3, Podajnik papieru (500 arkuszy 2)* 2-20 Kaseta 4 Podajnik o dużej pojemności ( arkuszy 2) Kaseta 5 Podajnik boczny (3000 arkuszy) 2-26 Podajnik boczny (500 arkuszy 3)* 2-20 Podajnik boczny o dużej pojemności (500*, 1500 arkuszy 2**) 2-20 Kaseta 6 Kaseta 7 Podajnik boczny (500 arkuszy 3)* 2-20 Podajnik boczny o dużej pojemności 2-27 (500*, 1500 arkuszy 2**) * Metoda podawania papieru jest taka sama jak dla standardowych kaset 1 i 2. ** Metoda podawania papieru jest taka sama jak dla kasety o dużej pojemności (1500 arkuszy 2). WAŻNE: Liczba arkuszy mieszczących się w kasetach zależy od warunków panujących w otoczeniu. Dla uzyskania wyraźniejszych i jaśniejszych kopii kolorowych należy stosować specjalny papier kolorowy. Nie należy stosować papieru do drukarek atramentowych ani żadnego innego rodzaju papieru ze specjalną powłoką powierzchniową. (Papier takiego rodzaju może zacinać się w drukarce lub powodować inne problemy). 2-18

47 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Przed załadowaniem papieru Otwierając nową ryzę papieru, przewertuj kartki w sposób pokazany poniżej, tak by rozdzielić arkusze od siebie przed umieszczeniem ich w podajniku. 1 Zegnij ryzę arkuszy, tak by jej środek uniósł się. 2 Trzymając oba końce stosu, próbuj rozciągać je tak, aby stos się rozdzielił. 3 Unosząc prawą i lewą rękę naprzemiennie, doprowadź do utworzenia szczeliny powietrznej pomiędzy arkuszami papieru. 4 Na koniec wyrównaj arkusze, wykorzystując płaską powierzchnię, np. blat stołu. Jeśli papier jest pomarszczony lub zgięty, przed załadowaniem należy go wygładzić. Pogięte lub pomarszczone arkusze mogą spowodować zacięcie. 2 UWAGA: Jeśli kopiowanie odbywa się papierze używanym (już wcześniej wykorzystanym do kopiowania), nie można stosować arkuszy zszytych lub spiętych razem. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub niskiej jakości obrazu. Unikaj wystawiania papieru na wysoką temperaturę i wysoką wilgotność, ponieważ wilgoć zawarta w papierze może powodować problemy z kopiowaniem. Po załadowaniu papieru na tacę uniwersalną lub do kaset, pozostałe arkusze należy szczelnie zabezpieczyć w ich opakowaniu. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zabezpiecz pozostały papier przed wilgocią, wyjmując go z kaset urządzenia i zamykając szczelnie w opakowaniu. NOTATKA: Należy zwrócić uwagę, że niektóre typy papieru mają tendencję do zwijania się i mogą zacinać się w jednostce wysuwania papieru. Jeśli wysuwany papier jest przesuwany w sposób niekontrolowany lub układany w nierówny stos, należy go obrócić w kasecie na drugą stronę i spróbować ponownie. W przypadku korzystania ze specjalnego papieru, np. firmowego, z nadrukowanymi nagłówkami, logo lub nazwą firmy albo z otworami, należy zapoznać się z sekcją Papier na stronie Dodatek

48 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Ładowanie papieru do kaset Kasety standardowe Do 2 standardowych kaset można załadować papier zwykły, makulaturowy albo kolorowy. Kaseta 1 i 2 mieszczą do 500 arkuszy zwykłego papieru (80 g/m 2 ) (albo do 550 arkuszy zwykłego papieru 64 g/m 2 ). Obsługiwane są następujące rozmiary papieru: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Ledger, Legal, Oficio II, 12 18", Letter, Letter-R, Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R i mm. WAŻNE: W przypadku używania innych typów nośnika niż zwykły papier (takich jak papier makulaturowy lub kolorowy) należy zawsze dostosować ustawienia typu oraz gramatury nośnika. Patrz Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika w kasetach na stronie 2-32, Podręcznik obsługi w języku angielskim. Kasety obsługują papier o gramaturze od 60 do 220 g/m 2 (w modelach 30/30 str./min lub 35/35 str./min) albo od 60 do 256 g/m 2 (w modelach 45/45 str./min lub 55/50 str./min). W przypadku stosowania papieru o gramaturze między 106 i 220 g/m 2 (w modelach 30/30 str./min lub 35/35 str./min) albo między 106 i 256 g/m 2 (w modelach 45/45 str./min i 55/50 str./min) ustaw typ nośnika na Gruby. Nie wkładaj do kaset papieru cięższego niż 256 g/m 2. Jeśli papier jest cięższy niż 256 g/m 2, użyj tacy uniwersalnej. Jeśli chcesz użyć papieru o rozmiarach od mm do mm, skontaktuj się z pracownikiem serwisu. 1 Pociągnij kasetę do siebie, aż się zatrzyma. NOTATKA: Nie należy wyciągać więcej niż jednej kasety naraz. 2 Ściśnij końce prowadnicy długości papieru i ustaw ją odpowiednio do długości papieru. NOTATKA: Rozmiary papieru są oznaczone na kasecie. 2-20

49 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania 3 Aby zwolnić blokadę, naciśnij blokadę (prowadnicy szerokości papieru). Chwyć regulowane prowadnice szerokości papieru i dostosuj ich ustawienie do rozmiaru papieru. 2 4 Wyrównaj załadowany papier względem prawej strony kasety. WAŻNE: Przed załadowaniem papieru upewnij się, że nie jest on pofałdowany ani zgięty. Pogięte lub pomarszczone arkusze mogą spowodować zacięcie papieru. Upewnij się, że załadowany papier nie przekracza wskaźnika poziomu (patrz ilustracja po lewej). Ładując papier, zwróć uwagę, aby był odwrócony do góry stroną najbliższą zamknięcia opakowania. Ograniczniki długości i szerokości papieru należy koniecznie dostosować do rozmiaru papieru. Brak dostosowania ograniczników względem rozmiaru załadowanego papieru może spowodować nierówne podawanie papieru lub jego blokadę. Upewnij się, że ograniczniki szerokości i długości papieru pewnie opierają się o papier. W przypadku zauważenia szczeliny ponownie dopasuj ograniczniki do rozmiaru papieru. 2-21

50 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania 5 Zablokuj prowadnice, naciskając blokadę (prowadnicy szerokości papieru). 6 Włóż wskaźnik z informacjami o rozmiarze i typie włożonego papieru. (Wskaźnik jest wydrukowany obustronnie). NOTATKA: Złóż wskaźnik na pół i włóż odpowiednią stroną do przodu. 7 Delikatnie wepchnij kasetę do środka. NOTATKA: Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zabezpiecz pozostały papier przed wilgocią, wyjmując go z kaset urządzenia i zamykając szczelnie w opakowaniu. 8 Wybierz typ nośnika (gładki, ekologiczny itp.) załadowanego do kasety. (Patrz sekcja Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika w kasetach na stronie 2-32). 2-22

51 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Podajnik o dużej pojemności (1500 arkuszy 2; opcja) Do kaset opcjonalnych można załadować papier zwykły, makulaturowy albo kolorowy. Podajnik o dużej pojemności (1500 arkuszy 2) pozwala pomieścić do 3000 arkuszy (1500 arkuszy 2) zwykłego papieru (80 g/m 2 ) lub do 3500 arkuszy (1750 arkuszy 2) papieru o gramaturze 64 g/m 2. Obsługiwane są następujące rozmiary papieru: A4, B5, Letter. 2 WAŻNE: W przypadku używania innych typów nośnika niż zwykły papier (takich jak papier makulaturowy lub kolorowy) należy zawsze dostosować ustawienia typu oraz gramatury nośnika. Patrz Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika w kasetach na stronie 2-32, Podręcznik obsługi w języku angielskim. Do kaset można włożyć papier o gramaturze do 256 g/m 2. Jeżeli stosujesz papier o gramaturze od 106 do 256 g/m 2, ustaw typ nośnika na Gruby. Nie wkładaj do kaset papieru cięższego niż 256 g/m 2. Jeśli papier jest cięższy niż 256 g/m 2, użyj tacy uniwersalnej. 1 Pociągnij kasetę do siebie, aż się zatrzyma. Zacisk 2 Obróć zacisk prowadnicy rozmiaru papieru (A) i wyjmij go. Pociągnij prowadnicę rozmiaru papieru (A) do góry i na zewnątrz. Prowadnica rozmiaru papieru (A) 3 Włóż prowadnicę rozmiaru papieru (A) do otworu (na dole kasety) zgodnego z rozmiarem używanego papieru. Sprawdź, czy górna część prowadnicy rozmiaru papieru (A) jest ustawiona zgodnie z rozmiarem używanego papieru, włóż zacisk i obróć go w celu zablokowania. Delikatnie poruszaj prowadnicą rozmiaru papieru (A), aby sprawdzić, czy jest dobrze zamocowana. 2-23

52 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania 4 Po dociśnięciu dolnej części kasety naciśnij hak z boku prowadnicy rozmiaru papieru (B). Pozwoli to na zwolnienie i wysunięcie prowadnicy (B). Prowadnica rozmiaru papieru (B) 5 Ustaw prowadnicę rozmiaru papieru (B) odpowiednio do rozmiaru papieru. A4 Włóż prowadnicę rozmiaru papieru (B) do otworu z oznaczeniem A4 (na dole kasety) i zablokuj hak (słychać będzie kliknięcie ). Delikatnie poruszaj prowadnicą rozmiaru papieru (B), aby sprawdzić, czy jest dobrze zamocowana. B5 Otwórz prowadnicę rozmiaru papieru (B) tak, jak pokazano na rysunku, włóż ją do otworu z oznaczeniem B5 (na dole kasety) i przymocuj hak do górnej części (słychać będzie kliknięcie ). Delikatnie poruszaj prowadnicą rozmiaru papieru (B), aby sprawdzić, czy jest dobrze zamocowana. Letter Prowadnica rozmiaru papieru (B) nie jest zamocowana. 2-24

53 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania 6 Włóż papier do kasety. 2 WAŻNE: Przed załadowaniem papieru upewnij się, że nie jest on pofałdowany ani zgięty. Pogięte lub pomarszczone arkusze mogą spowodować zacięcie papieru. Upewnij się, że załadowany papier nie przekracza wskaźnika poziomu (patrz ilustracja poniżej). Ładując papier, zwróć uwagę, aby był odwrócony do góry stroną przeznaczoną do zadruku. 7 Włóż wskaźnik z informacjami o rozmiarze i typie włożonego papieru. (Wskaźnik jest wydrukowany obustronnie). NOTATKA: Złóż wskaźnik na pół i włóż odpowiednią stroną do przodu. 8 Delikatnie wepchnij kasetę do środka. NOTATKA: Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zabezpiecz pozostały papier przed wilgocią, wyjmując go z kaset urządzenia i zamykając szczelnie w opakowaniu. 9 Wybierz typ nośnika (gładki, ekologiczny itp.) załadowanego do kasety. (Patrz sekcja Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika w kasetach na stronie 2-32). 2-25

54 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Podajnik boczny (3000 arkuszy; opcja) Opcjonalny podajnik boczny mieści do 3000 arkuszy zwykłego papieru (80 g/m 2 ). Obsługiwane są następujące rozmiary papieru: A4, B5, Letter. Pociągnij kasetę do siebie, na ile to możliwe, i włóż papier do kasety. Po włożeniu papieru delikatnie włóż z powrotem kasetę. NOTATKA: Domyślnym rozmiarem papieru jest A4. Jeśli konieczna jest zmiana rozmiaru papieru na B5 lub Letter, skontaktuj się z pracownikiem serwisu. WAŻNE: Przed załadowaniem papieru upewnij się, że nie jest on pofałdowany ani zgięty. Pogięte lub pomarszczone arkusze mogą spowodować zacięcie papieru. Upewnij się, że załadowany papier nie przekracza wskaźnika poziomu (patrz ilustracja poniżej). Ładując papier, zwróć uwagę, aby był odwrócony do góry stroną przeznaczoną do zadruku. 2-26

55 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Ładowanie papieru na tacę uniwersalną Taca uniwersalna mieści do 150 arkuszy papieru (o gramaturze 80 g/m 2 ) albo do 165 arkuszy papieru (o gramaturze 64 g/m 2 ) w formacie A4 lub mniejszym lub do 50 arkuszy (o gramaturze 80 g/m 2 ) albo do 55 arkuszy (o gramaturze 64 g/m 2 ) papieru w formacie większym niż A4. Taca uniwersalna obsługuje następujące rozmiary papieru: oraz od A3 do A6-R i Hagaki oraz od Ledger do Statement-R, 8K, 16K i 16K-R. Drukując na jakimkolwiek papierze specjalnym, zawsze należy korzystać z tacy uniwersalnej. 2 WAŻNE: W przypadku używania innych typów nośnika niż zwykły papier (takich jak papier makulaturowy lub kolorowy) należy zawsze dostosować ustawienia typu oraz gramatury nośnika. (Patrz sekcja Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej na stronie 2-34). Jeżeli stosujesz papier o masie 106 g/m 2 lub większej, ustaw typ nośnika na Gruby. Pojemność tacy uniwersalnej jest następująca: Papier zwykły w formacie A4 lub mniejszym (80 g/m 2 ), makulaturowy lub kolorowy: 150 arkuszy (zwykły papier o gramaturze 64 g/m 2 : 165 arkuszy) Papier zwykły w formacie B4 lub większym (80 g/m 2 ), makulaturowy lub kolorowy: 50 arkuszy (zwykły papier o gramaturze 64 g/m 2 : 55 arkuszy) Hagaki: 30 arkuszy Folia OHP: 10 arkuszy Koperta DL, koperta C4, koperta C5, koperta #10 (Commercial #10), koperta #9 (Commercial #9), koperta #6 (Commercial #6), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 10 arkuszy Długie dokumenty: od 470,1 mm (18,51") do maks. 1220,0 mm (48") 1 arkusz NOTATKA: Ładując nietypowy rozmiar papieru, wprowadź jego rozmiar zgodnie z poleceniami zawartymi w sekcji Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej na stronie Używając specjalnego nośnika (np. folii lub papieru grubego), wybierz jego typ zgodnie z poleceniami zawartymi w sekcji Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej na stronie Otwórz tacę uniwersalną najszerzej jak to możliwe. 2-27

56 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania 2 W przypadku ładowania papieru w formatach 12" 18" i od A3 do B4, a także w formatach od Ledger do Legal, wysuń podpórkę tacy uniwersalnej tak, aby w całości zobaczyć symbol. 3 Dostosuj prowadnice szerokości do rozmiaru papieru. 4 Wsuń papier wzdłuż prowadnic do tacy, aż do oporu. WAŻNE: Pamiętaj, aby strona przeznaczona do zadruku była skierowana do góry. Pozginany papier należy wygładzić przed włożeniem. Wygładź górną krawędź, jeśli jest pozginana. W przypadku ładowania papieru na tacę uniwersalną sprawdź przed załadowaniem papieru, czy na tacy nie pozostał papier z poprzednich zadań. Jeżeli na tacy uniwersalnej pozostała niewielka liczba papieru i chcesz ją uzupełnić, zdejmij najpierw pozostały papier z tacy i dołącz go do nowego papieru przed załadowaniem na tacę. Jeśli istnieje szpara między papierem i prowadnicami szerokości papieru, ustaw ponownie prowadnice tak, aby były dopasowane do papieru. Pozwoli to uniknąć nierównego podawania i zacinania papieru. 2-28

57 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania WAŻNE: Upewnij się, że załadowany papier nie przekracza wskaźnika poziomu (patrz ilustracja)

58 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Ładowanie kopert Na tacę uniwersalną można załadować maksymalnie do 10 kopert. Urządzenie obsługuje następujące formaty kopert. Dopuszczalne koperty Rozmiar Monarch 3 7/8" 7 1/2" Koperta #10 (Commercial #10) 4 1/8" 9 1/2" Koperta #9 (Commercial #9) 3 7/8" 8 7/8" Koperta #6 (Commercial #6) 3 5/8" 6 1/2" Koperta DL Koperta C4 Koperta C5 Youkei 2 Youkei (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 1 Otwórz tacę uniwersalną. 2 Dostosuj prowadnice szerokości do rozmiaru koperty. 2-30

59 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania 3 Włóż papier do końca wzdłuż prowadnicy tak, jak to pokazano na ilustracji. Aby załadować koperty lub tekturę na tacę uniwersalną Koperty załaduj stroną do zadrukowania ułożoną do dołu, np. podczas drukowania adresu. Zamknij klapkę. 2 Zwrotna karta pocztowa (Oufuku Hagaki) Tektura (Hagaki) Koperty portretowe Otwórz klapkę. Koperty poziome WAŻNE: Wkładaj rozłożoną zwrotną kartę pocztową (Oufuku Hagaki). WAŻNE: Sposób ładowania kopert (orientacja i ułożenie) zależy od ich rodzaju. Upewnij się, że koperta została włożona prawidłowo. W przeciwnym razie koperta zostanie nadrukowana w złym kierunku lub na złej stronie. NOTATKA: Przy wkładaniu kopert na tacę uniwersalną wybierz rodzaj koperty, stosując się do wskazówek zawartych w sekcji Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej na stronie

60 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Określanie rozmiaru papieru i nośnika Domyślne ustawienie rozmiaru papieru dla kaset 1 i 2, tacy uniwersalnej i opcjonalnego podajnika papieru (kasety od 3 do 7) to [Automatyczne], natomiast domyślne ustawienie typu nośnika to [Zwykły]. Aby ustalić typ papieru umieszczonego w kasetach, należy określić ustawienie rozmiaru papieru i typu nośnika. (Patrz sekcja Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika w kasetach na stronie 2-32). Aby ustalić typ papieru umieszczonego na tacy uniwersalnej, należy określić ustawienie rozmiaru papieru. (Patrz sekcja Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej na stronie 2-34). Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika w kasetach Aby ustalić typ papieru umieszczonego w szufladach 1 lub 2 albo w opcjonalnym podajniku papieru (kasety od 3 do 7), należy określić rozmiar papieru. Ustawienie typu nośnika należy określać również wtedy, gdy używany jest typ nośnika inny niż zwykły papier. Metoda ustawiania Określany rozmiar/rodzaj Rozmiar papieru Typ nośnika Automatyczne Standardowe rozmiary 1* Standardowe rozmiary 2* Rozmiar papieru jest wykrywany i określany automatycznie. Wybierz jednostkę miary papieru: Metryczne lub Cal. Wybierz jeden ze standardowych rozmiarów papieru. Rozmiar papieru można wybrać spośród następujących. Modele calowe: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R, 12 18", Oficio II Modele metryczne: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio, mm Wybierz spośród rozmiarów standardowych nie wyszczególnionych na liście Standardowe rozmiary 1. Dostępne są następujące rozmiary papieru. Modele calowe: A3, B4, A4, A4-R, A5-R, B5, B5-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R Modele metryczne: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R, 12 18", Oficio II, 8K, 16K, 16K-R Zwykły (105 g/m 2 lub mniej), szorstki, kalka** (od 60 do 105 g/m 2 lub mniej), makulaturowy, zadrukowany***, czerpany**, kolorowy**, dziurkowany***, z nagłówkiem***, gruby (106 g/m 2 i więcej)**, o wysokiej jakości i niestandardowy 1 8** * Gdy używany jest opcjonalny podajnik o dużej pojemności (1500 arkuszy 2) i opcjonalny podajnik boczny o dużej pojemności (500, 1500 arkuszy 2), można wybrać wyłącznie formaty A4, Letter i B5. ** Ustawianie typu nośnika innego niż zwykły opisano w Podręczniku obsługi w języku angielskim. Wprowadzenie poniższych ustawień gramatury papieru uniemożliwia wybranie nośnika wskazanego dla każdego ustawienia. Szorstki:Ciężki 5 Kalka: Ciężki 5 Zadrukowany: Ciężki 5 Kolorowy: Ciężki 5 Z nagłówkiem: Ciężki 5 Gruby: Ciężki 5 Niestandardowy od 1 do 8: Ciężki 5 lub Bardzo ciężki W modelach 30/30 str./min i 35/35 str./min wybranie każdego z powyższych typów papieru nie jest możliwe także po ustawieniu gramatury Ciężki 4. *** Drukowanie na papierze zadrukowanym lub z nagłówkiem opisano w Podręczniku obsługi w języku angielskim. NOTATKA: Jeżeli zainstalowany jest opcjonalny zestaw FAKSU, odbierane faksy można drukować na następujących rodzajach nośników: Zwykły, makulaturowy, czerpany, kalka, kolorowy, gruby, o wysokiejjakości, szorstki i niestandardowy od 1 do

61 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania 1 Naciśnij klawisz System Menu. 2 2 Naciśnij kolejno [Ustawienia wspólne], [Następny] w polu Ustawienia oryginału/pap., a następnie [Następny] w polu Ustawienie kasety. 3 Na ekranie Ustawienie kasety wybierz jedną z opcji od [Kaseta 1] do [Kaseta 7] i naciśnij [Następny]. Następnie naciśnij [Zmień] w polu Rozmiar papieru. NOTATKA: Opcje od [Kaseta 3] do [Kaseta 7] są wyświetlane, gdy zainstalowany jest opcjonalny podajnik papieru. 4 W celu automatycznego wykrycia rozmiaru papieru naciśnij [Automatyczne] i wybierz jednostkę miary [Metryczne] lub [Cal]. Ustawienia wspólne - rozmiar papieru Ustaw rozmiar papieru kasety. W celu wybrania rozmiaru papieru naciśnij [Standardowe rozmiary 1] lub [Standardowe rozmiary 2], a następnie określ rozmiar papieru. Automatyczne Standardowe rozmiary 1 A3 A4 A4 B4 B5 B5 A5 216x340mm 5 Naciśnij [OK]. Ponownie zostanie wyświetlony poprzedni ekran. Standardowe rozmiary 2 Anuluj OK Stan 10/10/ :10 Ustawienia wspó ne - typ no nika Wybierz typ papieru w kasecie 1. 6 Naciśnij [Zmień] w polu Typ nośnika, a następnie wybierz typ nośnika. Następnie naciśnij [OK]. Zwyk y Szorstki Kalka Makulaturowy Zadrukowany Czerpany Kolorowy Dziurkowany Z nag ówkiem Gruby Wys. jako Niestand. 1 Niestand. 2 Niestand. 3 Niestand. 4 Niestand. 5 Niestand. 6 Niestand. 7 Niestand. 8 Anuluj OK Stan 10/10/ :

62 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej Aby ustalić typ papieru umieszczonego na tacy uniwersalnej, należy określić ustawienie rozmiaru papieru. W przypadku używania typów nośnika innych niż papier zwykły należy określić typ nośnika. Rozmiar papieru Element Automatyczne Standardowe rozmiary 1 Standardowe rozmiary 2 Inne Wpis rozmiaru Opis Rozmiar papieru jest wykrywany i określany automatycznie. Wybierz jednostkę miary papieru: Metryczne lub Cal. Wybierz jeden ze standardowych rozmiarów papieru. Dostępne są następujące rozmiary papieru: Modele calowe: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R, 12 18", Oficio II, Executive Modele metryczne: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, Folio, mm Wybierz spośród rozmiarów standardowych nie wyszczególnionych na liście Standardowe rozmiary 1. Dostępne są następujące rozmiary papieru: Modele calowe: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R Modele metryczne: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R, 12 18", Oficio II, Executive, 8K, 16K, 16K-R Wybierz spośród standardowych i niestandardowych rozmiarów. Dostępne są następujące rozmiary papieru: ISO B5, koperta #10 (Commercial #10), koperta #9 (Commercial #9), koperta #6 (Commercial #6 3/4), Monarch, koperta DL, koperta C5, koperta C4, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2 Wprowadź rozmiar nie wyszczególniony w rozmiarach standardowych. Dostępne są następujące rozmiary papieru: Rozmiar w calach: X (poziomo): 5,83~17 (narastająco co 0,01 ), Y (pionowo): 3,86~11,69 (narastająco co 0,01 ) Rozmiar metryczny: X (poziomo): 148~432 mm (narastająco co 1 mm), Y (pionowo): 98~297 mm (narastająco co 1 mm) Typ nośnika Typ nośnika można wybrać spośród następujących: zwykły (105 g/m 2 lub mniej), szorstki, folia, kalka (od 60 do 105 g/m 2 lub mniej), etykiety, makulaturowy, zadrukowany**, czerpany, karton, kolorowy, dziurkowany**, z nagłówkiem***, koperta, gruby (106 g/m 2 i więcej), powlekany, o wysokiej jakości oraz niestandardowy 1 8 * Ustawianie typu nośnika innego niż zwykły opisano w Podręczniku obsługi w języku angielskim. ** Drukowanie na papierze zadrukowanym lub z nagłówkiem opisano w Podręczniku obsługi w języku angielskim. NOTATKA: Jeśli zainstalowano opcjonalny FAKS, a użytkownik wykorzystuje tacę uniwersalną do odbierania faksów, dostępne są następujące typy nośników:zwykły, etykiety, makulaturowy, czerpany, kalka, kolorowy, powlekany, plik kart, koperta, gruby, o wysokiej jakości, szorstki oraz niestandardowy od 1 do

63 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania 1 Naciśnij klawisz System Menu. 2 2 Naciśnij kolejno [Ustawienia wspólne], [Następny] w polu Ustawienia oryginału/pap., [Następny] w polu Ust. tacy uniwersalnej, a następnie [Zmień] w polu Rozmiar papieru. Ustawienia wspólne - rozmiar papieru Ustaw rozmiar papieru tacy uniwersalnej. 3 W celu wybrania automatycznego wykrywania rozmiaru papieru naciśnij [Automatyczne] i wybierz jednostkę miary: [Metryczne] lub [Cal]. Automatyczne Standardowe rozmiary 1 Standardowe rozmiary 2 Inne A3 A4 A4 A5 A6 B4 B5 B5 B6 216x340mm Wybierając rozmiar papieru naciśnij [Standardowe rozmiary 1], [Standardowe rozmiary 2], [Inne] lub [Wpis rozmiaru], a następnie określ rozmiar papieru. Wpis rozmiaru Anuluj OK Stan 10/10/ :10 Ustawienia wspólne - rozmiar papieru Ustaw rozmiar papieru tacy uniwersalnej. Automatyczne Po wybraniu opcji [Wpis rozmiaru] wprowadź za pomocą przycisków [+] lub [ ] dane rozmiaru X (poziome) i Y (pionowe). Rozmiar można wprowadzić bezpośrednio używając klawiszy numerycznych naciskając w tym celu [Kl. liczb.+]. Standardowe rozmiary 1 Standardowe rozmiary 2 Inne X( ) Kl. liczb. 297 mm Y(98-297) Kl. liczb. 210 mm 4 Naciśnij [OK]. Ponownie zostanie wyświetlony poprzedni ekran. Wpis rozmiaru Anuluj OK Stan 10/10/ :10 Ustawienia wspó ne - typ no nika Wybierz typ papieru w tacy uniwersalnej. 5 Naciśnij [Zmień] w polu Typ nośnika, a następnie wybierz typ nośnika. Następnie naciśnij [OK]. Zwyk y Folia Szorstki Kalka Etykiety Makulaturowy Zadrukowany Czerpany Karton Kolorowy Dziurkowany Z nag ówkiem Koperta Gruby Powlekany Wys. jako Niestand. 1 Niestand. 2 Niestand. 3 Niestand. 4 Niestand. 5 Niestand. 6 Niestand. 7 Niestand. 8 Anuluj OK Stan 10/10/ :

64 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Ładowanie oryginałów Ładując oryginały w celu ich kopiowania, wysyłania lub zapisywania należy stosować się do poniższych instrukcji. Umieszczanie oryginałów na płycie Na płycie można również umieszczać oryginały, które nie są zwykłymi arkuszami papieru, np. książki lub czasopisma. 1 Otwórz pokrywę lub opcjonalny procesor dokumentów. NOTATKA: Przed otwarciem procesora dokumentów upewnij się, że na tacy oryginałów lub na płycie wydawania oryginałów nie pozostawiono żadnych oryginałów. Oryginały pozostawione na płycie oryginałów lub na tacy wydawania oryginałów mogą wypaść z urządzenia po otwarciu procesora dokumentów. Podczas umieszczania na urządzeniu książek lub magazynów należy pamiętać o niezamykaniu pokrywy oryginałów i opcjonalnego procesora dokumentów. Wokół krawędzi oraz na środku kopii otwieranych oryginałów (np. książki) mogą powstać cienie. 2 Umieść oryginał. Połóż oryginał stroną do skanowania w dół i, rozpoczynając od lewego tylnego rogu jako punktu odniesienia, wyrównaj jego położenie z płytami wskaźnika rozmiaru oryginału. NOTATKA: Szczegółowe informacje dotyczące orientacji oryginału znajdują się w Podręczniku obsługi w języku angielskim. 2-36

65 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Płyty wskaźnika rozmiaru oryginału (Modele calowe) 2 (Modele metryczne) 3 Zamknij pokrywę oryginałów lub opcjonalny procesor dokumentów. WAŻNE: W trakcie zamykania pokrywy nie należy jej mocno dociskać. Nadmierny nacisk może doprowadzić do pęknięcia szklanej płyty. UWAGA: Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy pozostawiać otwartej pokrywy ani opcjonalnego procesora dokumentów. 2-37

66 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Ładowanie oryginałów do procesora dokumentów Opcjonalny procesor dokumentów automatycznie skanuje każdą ze stron oryginałów wielostronicowych. Obie strony oryginałów dwustronnych są skanowane. Nazwy części procesora dokumentów (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) Wskaźnik załadowania oryginałów (2) Górna pokrywa (3) Prowadnica szerokości oryginałów (4) Płyta oryginałów (5) Płyta wydawania oryginałów (6) Blokada oryginałów (7) Uchwyt do otwierania pokrywy Oryginały obsługiwane przez procesor dokumentów Procesor dokumentów obsługuje następujące typy oryginałów. Waga Rozmiar Pojemność Procesor dokumentów Od 45 do 160 g/m 2 (tryb dwustronny: od 50 do 120 g/m 2 ) Maksymalnie A3 minimalnie A5-R Maksymalnie rozmiar Ledger minimalnie rozmiar Statement-R Papier zwykły (80 g/m 2 ), papier kolorowy, papier makulaturowy, papier o wysokiej jakości: 100 arkuszy (oryginały różnych rozmiarów: 30 arkuszy) Gruby papier (157 g/m 2 ): 50 arkuszy Gruby papier (120 g/m 2 ): 66 arkuszy Papier artystyczny: 1 arkusz Procesor dokumentów (z podwójnym skanowaniem) Od 35 do 220 g/m 2 (tryb dwustronny: od 50 do 220 g/m 2 ) Maksymalnie A3 minimalnie A5-R Maksymalnie rozmiar Ledger minimalnie rozmiar Statement-R Papier zwykły (80 g/m 2 ), papier kolorowy, papier makulaturowy, papier o wysokiej jakości: 175 arkuszy (oryginały różnych rozmiarów: 30 arkuszy) Gruby papier (157 g/m 2 ): 89 arkuszy Gruby papier (120 g/m 2 ): 116 arkuszy Papier artystyczny: 1 arkusz Oryginały nieobsługiwane przez procesor dokumentów Nie należy używać procesora dokumentów do następujących rodzajów oryginałów: Miękkie oryginały jak arkusze winylowe Oryginały przeźroczyste, jak folie OHP Kalka maszynowa Oryginały o bardzo śliskich nawierzchniach Oryginały z taśmą klejącą lub klejem Wilgotne oryginały Oryginały z naniesionym korektorem, który jeszcze nie wysechł Oryginały o nieregularnych kształtach (nieprostokątne) Oryginały z wyciętymi sekcjami Mocno pognieciony papier 2-38

67 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Pofałdowane oryginały (Przed załadowaniem należy wyprostować zagięcia. W przeciwnym razie może to doprowadzić do zablokowania oryginałów). Oryginały spięte zszywkami lub spinaczami (Przed załadowaniem oryginałów należy usunąć spinacze oraz zszywki, wyprostować zgięcia i pomarszczenia. W przeciwnym razie może to doprowadzić do zablokowania oryginałów). Sposób ładowania oryginałów 2 WAŻNE: Przed załadowaniem oryginałów należy upewnić się, że na płycie wydawania oryginałów nie pozostał żaden dokument. Pozostawienie dokumentów na płycie wydawania oryginałów może spowodować zablokowanie kolejno wydawanych oryginałów. 1 Dopasuj prowadnice szerokości oryginałów. 2 Umieść oryginały. Stronę do odczytu skieruj w górę (pierwszą stronę w przypadku oryginałów dwustronnych). Przednią krawędź oryginału wepchnij do oporu do procesora dokumentów. Zaświeci się wskaźnik załadowania oryginałów. NOTATKA: Szczegółowe informacje dotyczące orientacji oryginału znajdują się w Podręczniku obsługi w języku angielskim. WAŻNE: Upewnij się, że prowadnice szerokości oryginałów są idealnie dopasowane do rozmiaru oryginałów. Jeśli nie, należy je ponownie dopasować. Niedopasowanie prowadnic może doprowadzić do zablokowania oryginałów. Upewnij się, że załadowane oryginały nie przekraczają wskaźnika poziomu. Przekroczenie poziomu maksymalnego może spowodować zablokowanie oryginałów (patrz rysunek). Oryginały z otworami lub perforacją powinny być ładowane w taki sposób, by otwory lub perforacja były skanowane na końcu (a nie jako pierwsze). 2-39

68 Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Wskaźnik załadowania oryginałów Wskaźnik załadowania oryginałów świeci lub pozostaje wyłączony w zależności od sposobu umieszczenia oryginałów. Poniżej przedstawiono wskazania i ich stan. Zielone: oryginał został umieszczony prawidłowo. Zielone, mruga: oryginał nie został umieszczony prawidłowo. Wyjmij oryginał i umieść ponownie. 2-40

69 3 Podstawowa obsługa Niniejszy rozdział opisuje następujące czynności: Logowanie/wylogowanie Klawisz Enter i klawisz Quick No. Search Wyświetlacz panelu dotykowego Podgląd oryginałów Wybór trybu kolorowego Kopiowanie Wysyłanie Ekran potwierdzenia miejsc docelowych Przygotowanie do wysyłania dokumentu do komputera Określanie miejsca docelowego Korzystanie ze skrzynki dokumentów Anulowanie zadań Ekran Ustawienia podstawowe Program Zapisywanie skrótów (Kopiuj, Wyślij i Ustawienia skrzynki dokumentów) Korzystanie z przeglądarki internetowej Używanie aplikacji Weekly Timer Sprawdzanie licznika Ekran pomocy

70 Podstawowa obsługa Logowanie/wylogowanie Jeśli administracja logowaniem użytkownika jest włączona, w celu skorzystania z urządzenia należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. NOTATKA: Jeżeli zapomnisz swojej nazwy użytkownika albo hasła, nie zalogujesz się. W takim przypadku zaloguj się z uprawnieniami administratora i zmień swoją nazwę użytkownika albo hasło. Jeśli zostało włączone uwierzytelnianie gościa, podczas logowania należy nacisnąć klawisz Authentication/ Logout. Szczegółowe informacje znajdują się w Podręczniku obsługi w języku angielskim. Logowanie Wprowad nazw logowania i has o. Zaloguj do: Nazwa logowania Lokalny abcdef Kl. liczb. 1 Jeśli przedstawiony ekran jest wyświetlany w czasie wykonywanych czynności, naciśnij [Nazwa logowania]. Naciśnij [Kl. liczb.] w celu wprowadzenia danych logowania za pomocą klawiszy numerycznych. Logowanie Has o ******** Kl. liczb. Test licznika Anuluj Logow. za pom. karty ID Logowanie Stan 10/10/ :10 2 Wprowadź nazwę użytkownika i naciśnij [OK]. 3 Naciśnij [Hasło logowania]. Naciśnij [Kl. liczb.] w celu wprowadzenia danych logowania za pomocą klawiszy numerycznych. 4 Wprowadź hasło i naciśnij [OK]. 5 Sprawdź poprawność nazwy użytkownika i hasła i naciśnij [Logowanie]. NOTATKA: Jeżeli wybraną metodą uwierzytelniania użytkownika jest Uwierzytelnianie sieciowe, jako typ uwierzytelniania może zostać wskazane uwierzytelnianie lokalne albo uwierzytelnianie sieciowe. 3-2

71 Podstawowa obsługa Proste logowanie Wybierz u ytkownika do zalogowania Nr A B C 1/1 Jeśli w trakcie pracy zostanie wyświetlony ten ekran, wybierz użytkownika i zaloguj się. NOTATKA: Jeśli należy podać hasło logowania, zostanie wyświetlony odpowiedni ekran. Szczegółowe informacje zamieszczono w Podręczniku obsługi w języku angielskim. 3 Logow. za pom. klawiatury Stan 10/10/ :10 Wylogowanie W celu wylogowania się z urządzenia naciśnij klawisz Authentication/Logout, aby powrócić do ekranu wprowadzania nazwy logowania i hasła. Użytkownicy są automatycznie wylogowywani w następujących sytuacjach: Gdy urządzenie zostanie przełączone w tryb uśpienia po naciśnięciu przycisku Power. Gdy włączy się funkcja automatycznego uśpienia. Gdy włączy się funkcja automatycznego resetowania panelu. Gdy włączy się automatyczny tryb niskiego poboru energii. Gdy urządzenie zostanie przełączone w tryb niskiego poboru energii po naciśnięciu przycisku Energy Saver. 3-3

72 Podstawowa obsługa Klawisz Enter i klawisz Quick No. Search W tej sekcji przedstawiono sposób korzystania z umieszczonych na panelu operacyjnym klawiszy Enter i Quick No. Search. Korzystanie z klawisza Enter ( ) Klawisz Enter działa w taki sam sposób jak wyświetlane na panelu dotykowym przyciski, takie jak [OK] czy [Zamknij]. Symbol Enter ( ) jest wyświetlany obok tych przycisków, których działanie jest powodowane przez naciśnięcie klawisza Enter (np. [ OK], [ Zamknij]). Działanie klawisza Enter zostało opisane poniżej przy użyciu przykładu z wyborem papieru do kopiowania. Szczegółowe informacje o procedurze opisano w Podręczniku obsługi w języku angielskim. Wybór papieru Gotowa do kopiowania. (pe ny kolor) Kopie 1 Na ekranie wyboru papieru naciśnij przycisk odpowiadający kasecie z papierem w żądanym rozmiarze. Orygina Powi k. Papier Stan : A4 : 100% : A4 Podgl d Dodaj skrót Automatyczne Kaseta A4 Zwyk y A3 Zwyk y A4 Zwyk y A4 Zwyk y A4 Zwyk y A4 Zwyk y A4 Zwyk y Anuluj Taca WF Taca WF Ust.papier OK 10/10/ :10 Obok komunikatu [OK] na panelu dotykowym pojawia się symbol klawisza Enter ( ), wskazując, że naciśnięcie klawisza Enter spowoduje wykonanie takiego samego działania jak naciśnięcie [OK]. 2 Aby wykonać kopię na wybranym papierze, naciśnij klawisz Enter (albo [OK]). Korzystanie z klawisza Quick No. Search ( ) Klawisze Quick No. Search służą do wykonywania określonych działań za pomocą prostego bezpośredniego wprowadzania wartości liczbowych przy użyciu klawiszy numerycznych. Przykładowo, można ustawić szybkie wybieranie dla danego miejsca docelowego albo przywołać program, podając numer programu. Klawisz Quick No. Search działa tak samo jak [Nr] wyświetlany na panelu dotykowym. Poniżej wyjaśniono sposób działania klawisza Quick No. Search za pomocą przykładu, w którym ustawiony numer szybkiego wybierania wykorzystywany jest do wybrania miejsca docelowego. Więcej informacji na temat szybkiego wybierania znajduje się w sekcji Określanie miejsca docelowego na stronie Na podstawowym ekranie wysyłania naciśnij klawisz Quick No. Search (albo [Nr]). Gotowa do wys ania. Po ó orygina. Miejsce docelowe Szczegó y Ksi ka adresowa A OFFICE Wpis adresu B OFFICE 1/1 Wprowad numer klawisza szybkiego C OFFICE dost pu przy u yciu klawiszy liczbowych. Wpis cie ki ( ) folderu Na wide kach Bezpo r Wpis nr FAKSU 0001 AAA BBB Wpis adresu Anuluj OK i-fax FFF GGG HHH III JJJ 1/100 M-ce docel. Skan WSD 2 Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź numer szybkiego wybierania na ekranie numerycznym. 3 Jeżeli wprowadzono numer szybkiego wybierania o długości od 1 do 3 cyfr, naciśnij klawisz Enter (albo [OK]). Wybrane miejsce docelowe pojawi się na liście miejsc docelowych. Miejsce docelowe Stan Ustawienia podstawowe Oryg./Wysy. Format danych Kolor/ Jako obrazu Zaawansowana instalacja Program 10/10/ :10 3-4

73 Podstawowa obsługa NOTATKA: Jeżeli został wprowadzony 4-cyfrowy numer szybkiego wybierania, można pominąć czynność opisaną w kroku 3. Wyświetlony zostanie podstawowy ekran wysyłania, a określone miejsce docelowe pojawi się na liście miejsc docelowych

74 Podstawowa obsługa Wyświetlacz panelu dotykowego Ekran dla oryginałów i papieru Na panelu dotykowym wyświetlane są informacje o wybranym źródle papieru i tacy wydawczej. Naci nij Start, aby rozpocz drukowanie. Naci nij [Anuluj], aby zmieni ustawienia. Kopie Kopiuj obraz Taca wydawcza Układ oryginału Skrót 1 Skrót 2 Źródło papieru Skrót 3 Rozmiar/ułożenie oryginału i papieru Orygina Powi k. Papier : A4 : 100% : A4 Anuluj Aut. Wybór papieru 1-stronne >>1-stronne Dupleks 100% Powi ksz. Wy. Po cz Normalna 0 Wy. G sto Zszyj/ Dziurkuj Skrót 4 Skrót 5 Skrót 6 Ustawienia podstawowe Oryg./papier/ wyko czenie Kolor/ Jako obrazu Uk ad/edycja Zaawansowana instalacja Program Stan 10/10/ :10 Pozostała ilość toneru 3-6

75 Podstawowa obsługa Podgląd oryginałów Można wyświetlić obraz podglądu skanowanego dokumentu na panelu. NOTATKA: Informacje na temat wyświetlania podglądu obrazu zapisanego w skrzynce niestandardowej zamieszczono w sekcji Podgląd dokumentów/sprawdzanie szczegółowych informacji o dokumentach na stronie Procedura opisana tutaj dotyczy kopiowania 1-stronnych oryginałów. 3 Procedura wyświetlania podglądu skanowanych oryginałów została opisana poniżej. 1 Naciśnij klawisz Copy i umieść oryginał na płycie. Gotowa do kopiowania. (pe ny kolor) Kopie 2 Naciśnij [Podgląd]. Kopiuj obraz Skrót 1 Umie orygina. Skrót 2 Skrót 3 Orygina : A4 : --- Powi k. : 100% : 100% Papier : A4 : --- Podgl d Ustawienia podstawowe Aut. Oryg./papier/ wyko czenie Wybór papieru 1-stronne >>1-stronne Dupleks Kolor/ Jako obrazu 100% Powi ksz. Wy. Po cz Uk ad/edycja Normalna 0 G sto Zszyj/ Dziurkuj Zaawansowana instalacja Skrót 4 Skrót 5 Skrót 6 Program Stan 10/10/ :10 Orygina Powi k. Papier Kopiuj obraz Ustawienia podstawowe Naci nij Start, aby rozpocz drukowanie. Naci nij [Anuluj], aby zmieni ustawienia. : A4 : 100% : A4 Anuluj Aut. Oryg./papier/ wyko czenie Wybór papieru 1-stronne >>1-stronne Dupleks Kolor/ Jako obrazu 100% Powi ksz. Wy. Po cz Uk ad/edycja Wy. Normalna 0 G sto Zaawansowana instalacja Stan 10/10/ :10 Wy. Zszyj/ Dziurkuj Kopie Skrót 1 Skrót 2 Skrót 3 Skrót 4 Skrót 5 Skrót 6 Program 3 Urządzenie zaczyna skanować oryginał. Po ukończeniu skanowania na panelu zostanie wyświetlony obraz podglądu. 4 Aby zmienić jakość lub układ, naciśnij [Anuluj] albo klawisz Stop. Zmień ustawienia i ponownie wybierz [Podgląd], aby zobaczyć podgląd obrazu z nowymi ustawieniami. NOTATKA: W przypadku skanowania wielostronicowych dokumentów widoczny jest tylko podgląd pierwszej strony. 5 Jeżeli obraz podglądu spełnia oczekiwania, naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie. 3-7

76 Podstawowa obsługa Wybór trybu kolorowego Podczas skanowania i kopiowania, a także wysyłania lub zapisywania dokumentów, można na panelu operacyjnym wybrać tryb kolorowy skanowania. Automatycznie rozpoznaje, czy skanowane dokumenty są kolorowe czy czarno-białe. Skanuje wszystkie dokumenty w trybie pełnokolorowym. Skanuje wszystkie dokumenty w trybie czarno-białym. Podstawowa procedura wybierania trybu kolorowego została opisana poniżej, za pomocą przykładu, w którym skanowany dokument jest kopiowany. 1 Naciśnij klawisz Copy. 2 Umieść oryginały w procesorze dokumentów albo na płycie. 3 Wybierz odpowiedni tryb, naciskając klawisz Auto Color, Full Color albo Black & White. 4 Określ żądane ustawienia kopiowania. 5 Naciśnij klawisz Start. NOTATKA: Można także ustawić parametry trybu kolorowego za pomocą panelu dotykowego. Kopiowanie: Można użyć opcji kopiowania jednokolorowego w kolorze cyjan, zielonym itp. Wysyłanie/Zapisywanie: Można wybrać opcję Auto kolor (Kolor/Szary), Auto kolor (Kolor/Monochrom.), Pełny kolor lub Skala szarości. Można również zmienić domyślny tryb kolorowy dla kopiowania i wysyłania/zapisywania. 3-8

77 Podstawowa obsługa Kopiowanie Wykonując podstawowe czynności kopiowania, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami. 1 Naciśnij klawisz Copy. NOTATKA: Jeżeli panel dotykowy jest wyłączony, naciśnij klawisz Energy Saver lub Power i poczekaj, aż urządzenie się rozgrzeje. 3 2 Umieść oryginały na płycie lub w opcjonalnym procesorze dokumentów. NOTATKA: Instrukcje ładowania opisano w sekcji Ładowanie oryginałów na stronie Kopiuj obraz Orygina : A4 : --- Powi k. : 100% : 100% Papier : A4 : --- Podgl d Ustawienia podstawowe Gotowa do kopiowania. (pe ny kolor) Umie orygina. Aut. Oryg./papier/ wyko czenie Wybór papieru 1-stronne >>1-stronne Dupleks Kolor/ Jako obrazu 100% Powi ksz. Wy. Po cz Uk ad/edycja Normalna 0 G sto Zaawansowana instalacja Stan 10/10/ :10 Wy. Zszyj/ Dziurkuj Kopie Skrót 1 Skrót 2 Skrót 3 Skrót 4 Skrót 5 Skrót 6 Program 3 Upewnij się, że włączona została funkcja [Aut.] w polu Wybór papieru na panelu dotykowym. Automatycznie zostanie wybrany papier odpowiadający rozmiarowi oryginału. Aby zmienić rozmiar papieru, wybierz opcję [Oryg./ papier/wykończenie], [Wybór papieru] i wskaż żądane źródło papieru. 4 W celu wprowadzenia liczby kopii użyj klawiszy numerycznych. Określi liczbę kopii (maksymalnie 999). 5 Rozpocznij kopiowanie, naciskając klawisz Start. 3-9

78 Podstawowa obsługa Dopasowywanie gęstości Użyj tej procedury, jeśli chcesz dopasować gęstość podczas kopiowania. Gęstość można dopasować, korzystając z 7 lub 13 poziomów. Procedura dopasowywania gęstości została opisana poniżej. 1 Naciśnij klawisz Copy. 2 Umieść oryginały na płycie. 3 Umieść oryginał na płycie i naciśnij kolejno [Kolor/ Jakość obrazu] -> [Gęstość]. G sto Gotowa do kopiowania. (pe ny kolor) Kopie 4 Wyreguluj gęstość, wybierając od [-3] (Jaśniej) do [+3] (Ciemniej). Poziom gęstości można zmieniać co pół jednostki w przedziale [-3] (Jaśniej) do [+3] (Ciemniej). Ja niej Normalny Ciemniej 5 Naciśnij [OK]. Orygina Powi k. Papier : A4 : 100% : A4 Podgl d Dodaj skrót Anuluj OK Stan 10/10/ :10 6 Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie. 3-10

79 Podstawowa obsługa Określenie jakości obrazu Wybierz jakość obrazu odpowiadającą rodzajowi oryginału. W poniższej tabeli wymienione zostały opcje jakości. Opcja jakości obrazu Wyjście drukarki Tekst + zdjęcie*, ** Książka/Magazyn Wyjście drukarki Opis Dla dokumentów zawierających tekst i zdjęcia oryginalnie wydrukowanych na tym urządzeniu. Dla dokumentów z tekstem i zdjęciami drukowanych w czasopismach itp. Dla zdjęć oryginalnie wydrukowanych na tym urządzeniu. 3 Foto Tekst* Grafika/Mapa* Książka/Magazyn Papier fotograf. Wył. Wł. Wyjście drukarki Książka/Magazyn Dla zdjęć drukowanych w czasopismach itp. Odpowiednie do zdjęć wykonanych aparatem. Dla dokumentów, które składają się głównie z tekstu i oryginalnie zostały wydrukowane na tym urządzeniu. Wyraźne odwzorowanie tekstu pisanego ołówkiem i cienkich linii. Dla map i diagramów oryginalnie wydrukowanych na tym urządzeniu. Dla map i diagramów drukowanych w czasopismach itp. * Można wybrać opcję Marker. ** Jeśli szary tekst nie został całkowicie wydrukowany przy użyciu opcji [Tekst + zdjęcie], użycie opcji [Tekst] może pozwolić na osiągnięcie lepszych wyników. Procedura wybierania jakości kopii została opisana poniżej. 1 Naciśnij klawisz Copy. 2 Umieść oryginały na płycie. 3 Umieść oryginał na płycie i naciśnij kolejno [Kolor/ Jakość obrazu] -> [Obraz oryginału]. 3-11

80 Podstawowa obsługa Gotowa do kopiowania. (pe ny kolor) Kopie 4 Wybierz jakość obrazu. Obraz orygina u Tekst +zdj cie Foto Tekst Typ orygina u Wyj cie drukarki Ksi ka /Magazyn NOTATKA: W przypadku kopiowania arkuszy, na których użyto markera, wybranie opcji Marker pozwala zapobiec zbyt blademu odwzorowaniu koloru pokreślenia fluorescencyjnym markerem. Orygina Powi k. Papier : A4 : 100% : A4 Podgl d Grafika /Mapa Marker 5 Naciśnij [OK]. Dodaj skrót Anuluj OK 6 Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie. Stan 10/10/ :

81 Podstawowa obsługa Zmniejszanie/powiększanie Wyreguluj przybliżenie, aby zmniejszyć lub powiększyć obraz oryginału. Dostępne są następujące opcje powiększania/pomniejszania. Automatyczne powiększanie Letter-R Ledger: 129 % Można automatycznie powiększać lub zmniejszać obraz oryginału, dopasowując go do wybranego rozmiaru papieru. 3 A4 A3: 141 % Statement-R: 64 % A5: 70 % Ręczne powiększanie 25 % Umożliwia ręczną regulację powiększania lub zmniejszania obrazu oryginału o 1% w zakresie od 25% do 400%. 400 % Wstępne ustawianie zmniejszania/powiększania Zmniejsza lub powiększa zgodnie z wcześniej ustalonymi wartościami. Dostępne są następujące wartości powiększeń. Model Poziom powiększenia (oryginał/kopia) Modele calowe 100%, Auto, 400% (Maks.), 200% (STMT >> Ledger), 154%(STMT >> Legal), 129% (Letter >> Ledger), 121% (Legal >> Ledger), 78% (Legal >> Letter), 77% (Ledger >> Legal), 64% (Ledger >> Letter), 50% (Ledger >> STMT), 25% (Min.) Modele metryczne Modele metryczne (Azja / Pacyfik) 100%, Auto, 400% (Maks.), 200% (A5 >> A3), 141% (A4 >> A3, A5 >> A4), 127% (Folio >> A3), 106% (11 15 >> A3), 90% (Folio >> A4), 75% (11 15 >> A4), 70% (A3 >> A4, A4 >> A5), 50%, 25% (Min.) 100%, Auto, 400% (Maks.), 200% (A5 >> A3), 141% (A4 >> A3, B5 >> B4), 122% (A4 >> B4, A5 >> B5), 115% (B4 >> A3, B5 >> A4), 86% (A3 >> B4, A4 >> B5), 81%(B4 >> A4, B5 >> A5), 70% (A3 >> A4, B4 >> B5), 50%, 25% (Min.) 3-13

82 Podstawowa obsługa Zmniejszanie/powiększanie XY Y Wybierz osobno wartości powiększenia w pionie i w poziomie. Pozwala na ręczną regulację zmniejszenia lub zwiększenia obrazu oryginału o 1% w zakresie od 25% do 400 %. X Procedura korzystania z funkcji kopiowania ze zmniejszeniem/zwiększeniem została opisana poniżej. 1 Naciśnij klawisz Copy. 2 Umieść oryginały na płycie. 3 Umieść oryginał na płycie i naciśnij kolejno [Układ/ edycja] -> [Powiększenie]. Powi kszenie Orygina Powi k. Papier Stan Gotowa do kopiowania. (pe ny kolor) : A4 : 100% : A4 Podgl d Powi kszenie Orygina Powi k. Papier Stan Dodaj skrót Powi ksz. standardowe Powi ksz. XY Maksymalny 400% A5>>A3 200% A4>>A3 141% A5>>A4 A4>>B4 122% A5>>B5 B4>>A3 115% B5>>A4 (25-400) 400 % Kl. liczb. 100% Aut Anuluj Gotowa do kopiowania. (pe ny kolor) : A4 : 100% : A4 Podgl d Dodaj skrót Powi ksz. standardowe Powi ksz. XY X Y (25-400) Kl. liczb. Anuluj % (25-400) 100 % Kl. liczb. 100 Kopie A3>>B4 86% A4>>B5 81% 81% 70% A3>>A4 A4>>A5 50% 25% Kopie Min. OK Góra do góry 10/10/ :10 Orientacja orygina u OK 10/10/ :10 4 Naciśnij [Powiększenie standardowe], aby włączyć funkcję automatycznego powiększania. Naciśnij [+] lub [ ], aby zmienić wyświetlone wartości powiększania. Wartość powiększenia można wprowadzić bezpośrednio za pomocą klawiszy numerycznych, naciskając w tym celu [Kl. liczb.]. Używając funkcji wstępnego ustawiania zmniejszania/powiększania, naciśnij przycisk żądanej wartości powiększania. Używając funkcji zmniejszania/zwiększania XY, naciśnij [Powiększ. XY]. Naciśnij [+] lub [ ], aby zmienić wyświetlone wartości powiększania ustawienia X (poziomo) oraz Y (pionowo). Wartość powiększenia można wprowadzić bezpośrednio za pomocą klawiszy numerycznych, naciskając w tym celu [Kl. liczb.]. Naciśnij [Orientacja oryginału], aby wybrać sposób orientacji oryginału: [Górny brzeg na górze] albo [Górny brzeg po lewej]. Następnie naciśnij [OK]. 5 Naciśnij [OK]. 6 Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie. 3-14

83 Podstawowa obsługa Kopiowanie dwustronne Służy do wykonywania kopii dwustronnych. Dostępne są następujące opcje kopiowania dwustronnego. Można także tworzyć kopie jednostronne z dwustronnych oryginałów albo z oryginałów rozmieszczonych na sąsiadujących stronach (na przykład w książce). Dostępne są następujące tryby. Jednostronny w dwustronny Tworzy dwustronne kopie z jednostronnych oryginałów. W przypadku nieparzystej liczby stron tylna strona ostatniej kartki pozostanie pusta Oryginał Kopia ghi def abc A ghi abc def B ghi abc def Dostępne są następujące opcje oprawy: A Oryginał strona lewa/strona prawa: Oprawianie Z lewej/z pr.: Obrazy na drugiej stronie nie są obracane. Oryginał Kopia B Oryginał strona lewa/strona prawa: Oprawianie Na górze: Obrazy na drugiej stronie są obracane o 180. Kopie dokumentów mogą mieć oprawę na górnej krawędzi, ale przy kartkowaniu stron zapewniona jest ich taka sama orientacja. Dwustronny w jednostronny Kopiuje obie strony dwustronnego dokumentu na dwie osobne kartki. Wymagany jest opcjonalny procesor dokumentów. Oryginał Kopia Dostępne są następujące opcje oprawy: Oprawianie Z lewej/z pr.: Obrazy na drugiej stronie nie są obracane. Oprawianie Na górze: Obrazy na drugiej stronie są obracane o 180. Dwustronny w dwustronny Tworzy dwustronne kopie z dwustronnych oryginałów. Wymagany jest opcjonalny procesor dokumentów. Oryginał Kopia NOTATKA: W przypadku kopiowania materiałów dwustronnych jako dwustronnych obsługiwane są następujące rozmiary papieru: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Executive, Statement-R, Oficio II, 216 mm 340 mm, A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R i Folio. 3-15

84 Podstawowa obsługa Książka w jednostronny Tworzy jednostronne kopie z dwustronnych oryginałów lub otwartych książek. Dostępne są następujące opcje oprawy: Oryginał Kopia Oprawianie z lewej: Oryginały ze zwróconymi do siebie stronami są kopiowane od lewej do prawej. Oprawianie z prawej: Oryginały ze zwróconymi do siebie stronami są kopiowane od prawej do lewej. NOTATKA: W przypadku kopiowania materiałów dwustronnych jako jednostronnych oraz jednostronnego kopiowania książek obsługiwane są następujące rozmiary oryginału i papieru. Oryginał: Ledger, Letter-R, A3, B4, A4-R, B5-R, A5-R oraz 8K. Papier: Letter, A4, B5 oraz 16K. Można zmienić rozmiar papieru i zmniejszyć lub powiększyć kopię, aby pasowała do rozmiaru. Książka w dwustronny Sąsiadujące strony -> Dwustronny Sąsiadujące strony -> Sąsiadujące strony Tworzy dwustronne kopie z sąsiadujących stron otwartej książki. NOTATKA: W przypadku dwustronnego kopiowania książek obsługiwane są następujące rozmiary oryginału i papieru. Oryginał: Ledger, Letter-R, A3, B4, A4-R, B5-R, A5-R oraz 8K. Papier: Letter, A4 oraz B5. Oryginał Kopia Procedura kopiowania dwustronnego została opisana poniżej. 1 Naciśnij klawisz Copy. 2 Umieść oryginały na płycie. 3 Naciśnij kolejno [Układ/edycja] i [Dupleks]. Dupleks Orygina Powi k. Papier Gotowa do kopiowania. (pe ny kolor) : A4 : 100% : A4 Podgl d 1-stronny >>1-stronny 1-stronny >>2-stronny 2-stronny >>1-stronny 2-stronny >>2-stronny Ksi ka >>1-stronne Ksi ka >>2-stronne Wyko czenie Oprawianie Z lewej/z pr. Oprawianie Na górze Kopie Góra do góry Orientacja orygina u 4 Wybierz opcję Dupleks. 5 Jeżeli wybierzesz [1-stronny>>2-stronny] albo [2-stronny>>2-stronny], wybierz krawędź oprawy kopii w polu Wykończenie. Jeżeli wybierzesz [Książka>>2-stronne], naciśnij [Książka>>2-stronne] albo [Książka>> Książka] w polu Wykończenie w celu wybrania ustawienia dla druku dwustronnego. Dodaj skrót Anuluj OK Stan 10/10/ :

85 Podstawowa obsługa Dupleks Gotowa do kopiowania. (pe ny kolor) 1-stronny >>1-stronny Orygina Kopie 6 Jeżeli wybierzesz [2-stronny>>1-stronny], [2-stronny>>2-stronny], [Książka>>1-stronne] albo [Książka>>2-stronne], wybierz krawędź oprawy oryginałów w polu Oryginał. Orygina Powi k. Papier : A4 : 100% : A4 Podgl d 1-stronny >>2-stronny 2-stronny >>1-stronny 2-stronny >>2-stronny Ksi ka >>1-stronne Ksi ka >>2-stronne Oprawianie Z lewej/z pr. Oprawianie Na górze Góra do góry Orientacja orygina u 7 Naciśnij [Orientacja oryginału], aby wybrać sposób orientacji oryginału: [Górny brzeg na górze] albo [Górny brzeg po lewej]. Następnie naciśnij [OK]. 8 Naciśnij [OK]. 3 Dodaj skrót Anuluj OK Stan 10/10/ :10 9 Naciśnij klawisz Start. Kopiowanie z wykorzystaniem funkcji sortowania/przesunięcia Po zeskanowaniu oryginału umieszczonego na płycie zastąp go kolejnym. Następnie naciśnij klawisz Start. Po zeskanowaniu wszystkich oryginałów naciśnij [Zakończ skan.], aby rozpocząć kopiowanie. W czasie kopiowania urządzenie może jednocześnie sortować i przesuwać materiały. W przypadku zadań takich, jak pokazane poniżej, można użyć funkcji kopiowania Sortuj/przesuń. Sortuj Skanuje oryginały wielostronicowe i tworzy gotowe zestawy kopii zgodnie z numeracją stron. Oryginał Kopia Przesunięcie Bez finiszera dokumentów Oryginał Kopia (każdy zestaw) Jeśli opcjonalny finiszer dokumentów nie został zainstalowany, podczas korzystania z funkcji przesunięcia drukowane kopie każdego zestawu (lub strony) są obrócone o 90. NOTATKA: Aby użyć sortowania, należy do innej kasety włożyć papier o takim samym rozmiarze, jak w wybranej kasecie, ale w innej orientacji. Dla opcji Przesunięcie obsługiwany jest papier w następujących rozmiarach: A4, B5, Letter oraz 16K. 3-17

86 Podstawowa obsługa Z finiszerem dokumentów Podczas korzystania z funkcji przesunięcia, wydrukowane kopie są sortowane po zakończeniu wykonywania każdego zestawu kopii (albo po zakończeniu kopiowania każdej strony). Oryginał Kopia (każdy zestaw) NOTATKA: Wymagany jest opcjonalny finiszer dokumentów. Rozmiary papieru obsługiwane w trybie Przesunięcie to A3, B4, A4, B5, Letter, Legal, Ledger, Oficio II, 8k, 16k, 216 mm 340 mm, Folio. Procedura korzystania z funkcji kopiowania z sortowaniem i przesunięciem została opisana poniżej. 1 Naciśnij klawisz Copy. 2 Umieść oryginały na płycie. 3 Naciśnij [Oryg./papier/wykończenie] i [Sortuj/ przesunięcie]. Gotowa do kopiowania. (pe ny kolor) Sortuj/przesuni cie Sortuj Wy. W. Kopie 4 Aby użyć funkcji kopiowania z sortowaniem, naciśnij [Wł.] w polu Sortuj. Aby użyć funkcji kopiowania z przesunięciem, naciśnij [Każdy zestaw] w polu Przesunięcie. Naciśnij [OK]. Orygina Powi k. Papier : A4 : 100% : A4 Przesuni cie Wy. Ka dy zestaw Podgl d Dodaj skrót Anuluj OK Stan 10/10/ :10 Gotowa do kopiowania. (pe ny kolor) Sortuj/przesuni cie Sortuj Kopie Jeśli w polu Sortuj zaznaczono [Wył.], naciśnij [Wył.] lub [Każda strona] w polu Przesunięcie. 5 Naciśnij [OK]. Wy. W. Orygina Powi k. Papier : A4 : 100% : A4 Przesuni cie Wy. Ka da strona Podgl d Dodaj skrót Anuluj OK Stan 10/10/ :10 6 Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie. 3-18

87 Podstawowa obsługa Rezerwowanie następnego zadania Ta funkcja pozwala na zarezerwowanie następnego zadania podczas drukowania. Dzięki tej funkcji oryginał może zostać zeskanowany w czasie wykonywania wydruku przez urządzenie. Gdy bieżące zadanie drukowania zostanie zakończone, wydrukowane zostanie zarezerwowane zadanie kopiowania. Sposób realizacji procedury zależy od ustawienia opcji Rezerwuj nast. priorytet (patrz Podręcznik obsługi w języku angielskim). Jeśli dla opcji Rezerwuj nast. priorytet wybrano wartość [Wł.] Podczas drukowania na panelu dotykowym jest wyświetlany domyślny ekran funkcji kopiowania. 3 Gotowa do kopiowania. (pe ny kolor) Kopiuj obraz Umie orygina. Kopie Skrót 1 Skrót 2 Skrót 3 1 Umieść oryginały na urządzeniu w celu zarezerwowania kopii i skonfiguruj ustawienia kopiowania. Orygina : A4 : --- Powi k. : 100% : 100% Papier : A4 : --- Podgl d Ustawienia podstawowe Aut. Oryg./papier/ wyko czenie Wybór papieru 1-stronne >>1-stronne Dupleks Kolor/ Jako obrazu 100% Powi ksz. Wy. Po cz Uk ad/edycja Normalna 0 G sto Zszyj/ Dziurkuj Zaawansowana instalacja Skrót 4 Skrót 5 Skrót 6 Program Stan 10/10/ :10 Wy. Jeśli dla opcji Rezerwuj nast. priorytet wybrano wartość [Wył.] 2 Naciśnij klawisz Start. Podczas drukowania na panelu dotykowym wyświetlany jest ekran kopiowania. Urządzenie rozpocznie skanowanie oryginałów. Gdy bieżące zadanie drukowania zostanie zakończone, wydrukowane zostanie zarezerwowane zadanie kopiowania. Kopiowanie... Kopie Nr zadania: Nazwa zadania: doc Nazwa u ytkownika: Ustawienie skanera Ustawienie drukarki Skanowane strony Kopie 2 2/ 24 1 Naciśnij [Rezerw. nast.]. Zostaje wyświetlony domyślny ekran funkcji kopiowania. A4 100% 2-str. Górny brzeg na górze A4 2-str. Sortuj Zwyk y Taca wewn trzna Anuluj Rezerw. nast. Stan 10/10/ : Umieść oryginały na urządzeniu w celu zarezerwowania kopii i skonfiguruj ustawienia kopiowania. 3 Naciśnij klawisz Start. Urządzenie rozpocznie skanowanie oryginałów. Gdy bieżące zadanie drukowania zostanie zakończone, wydrukowane zostanie zarezerwowane zadanie kopiowania.

88 Podstawowa obsługa Kopia specjalna Ta funkcja pozwala na wstrzymanie bieżących zadań w toku, gdy konieczne jest niezwłoczne wykonanie kopii. Po zakończeniu kopiowania specjalnego urządzenie wznawia wstrzymane zadania drukowania. NOTATKA: Jeśli urządzenie zostanie pozostawione na 60 sekund w stanie bezczynności, kopiowanie specjalne zostanie automatycznie anulowane i wznowione zostanie zwyczajne drukowanie. Czas oczekiwania do momentu anulowania kopiowania specjalnego można zmienić. Wybierz odpowiedni czas oczekiwania. Dalsze informacje zamieszczono w Podręczniku obsługi w języku angielskim. Gotowa do przerwania. (pe ny kolor) Kopiuj obraz Umie orygina. Kopie Skrót 1 Skrót 2 Skrót 3 1 Naciśnij klawisz Interrupt. Bieżące zadanie drukowania zostanie tymczasowo wstrzymane. Orygina : A4 : --- Powi k. : 100% : 100% Papier : A4 : --- Podgl d Ustawienia podstawowe Aut. Oryg./papier/ wyko czenie Wybór papieru 1-stronne >>1-stronne Dupleks Kolor/ Jako obrazu 100% Powi ksz. Wy. Po cz Uk ad/edycja Normalna 0 G sto Zszyj/ Dziurkuj Zaawansowana instalacja Skrót 4 Skrót 5 Skrót 6 Program Stan 10/10/ :10 Wy. 2 Umieść oryginały na urządzeniu w celu wykonania kopii specjalnej i skonfiguruj ustawienia kopiowania. 3 Naciśnij klawisz Start w celu rozpoczęcia kopiowania specjalnego. 4 Gdy kopiowanie specjalne zostanie zakończone, naciśnij klawisz Interrupt. Urządzenie wznawia wykonywanie wstrzymanych zadań drukowania. 3-20

89 Podstawowa obsługa Zszywka Ta funkcja służy do zszywania gotowych kopii. NOTATKA: Zszywanie wymaga opcjonalnego finiszera dokumentów. Należy również pamiętać, że zszywanie grzbietu (zszywanie centralne) wymaga zastosowania zespołu składającego. Dostępne są następujące opcje zszywania i orientacje. 3 Orientacja oryginału: Górna krawędź (Tylna krawędź) Orientacja oryginału: Górna krawędź (Tylna krawędź) Orientacja oryginału: Lewa górna krawędź (Lewy górny narożnik) Orientacja oryginału: Lewa górna krawędź (Lewy górny narożnik) Kierunek wkładania papieru do kasety Kierunek wkładania papieru do kasety NOTATKA: W przypadku zszywania arkuszy formatu B5-R i 16K-R jedną zszywką, zszywka nie jest umieszczana po przekątnej. 3-21

90 Podstawowa obsługa W celu uzyskania zszytych kopii wykonaj poniższą procedurę. 1 Naciśnij klawisz Copy. 2 Umieść oryginały na płycie. NOTATKA: Korzystanie z funkcji Zszywanie arkuszy różnych rozmiarów opisano w Podręczniku obsługi w języku angielskim. 3 Naciśnij [Oryg./papier/wykończenie] a następnie [Zszyj/Dziurkuj]. Gotowa do kopiowania. (pe ny kolor) Kopie 4 Wybierz pozycję zszycia. Zszyj/Dziurkuj Orygina : A4 Powi k. : 100% Papier : A4 Podgl d Zszywka Wy. Dziurkacz Wy. Góra Z lewej Góra Z prawej 2 zszywki Z lew. 2 otwory Z lew. 2 otwory Góra 2 otwory Z pr. 2 zszywki Góra 2 zszywki Z pr. Szycie z Grzbietem 3 otwory Z lew. 3 otwory Góra 3 otwory Z pr. Góra do góry Orientacja orygina u NOTATKA: W celu wykonania szycia z grzbietem naciśnij [Szycie z grzbietem]. Podczas umieszczania oryginałów pamiętaj o umieszczeniu okładki na spodzie. Dalsze informacje o zszywaniu z grzbietem zamieszczono w Podręczniku obsługi w języku angielskim. Stan Dodaj skrót Anuluj OK 10/10/ :10 5 Naciśnij [Orientacja oryginału], aby wybrać sposób orientacji oryginału: [Górny brzeg na górze] albo [Górny brzeg po lewej]. Następnie naciśnij [OK]. 6 Naciśnij [OK]. 7 Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie. Zszywanie arkuszy różnych rozmiarów Istnieje możliwość zszywania arkuszy o różnych rozmiarach, jeśli tylko mają taką samą szerokość lub długość. Możliwe kombinacje zostały przedstawione poniżej. Maksymalna liczba arkuszy, które można zszyć, to 30. A4 B5 Letter A4 B5 Letter A3 B4 Ledger A3 B4 Ledger A3 i A4 B4 i B5 Ledger i Letter Ledger i Letter-R 8K i 16K Letter-R Legal Letter-R Legal 3-22

91 Podstawowa obsługa Dziurkacz Ta funkcja służy do dziurkowania zestawów gotowych kopii w celu przygotowania do ich oprawy. NOTATKA: Wymaga opcjonalnego finiszera dokumentów oraz modułu dziurkującego. Możliwe orientacje oryginału oraz odpowiadające im pozycje dziurkowania są następujące. Oryginał Kopia Orientacja oryginału Płyta dociskowa Procesor dokumentów 3 NOTATKA: W modelu calowym dostępne jest dziurkowanie z dwoma i z trzema otworami. W modelu metrycznym dostępne jest dziurkowanie z dwoma i z czterema otworami. 3-23

92 Podstawowa obsługa Wykonując dziurkowanie, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami. 1 Naciśnij klawisz Copy. 2 Umieść oryginały na płycie. 3 Naciśnij [Oryg./papier/wykończenie] a następnie [Zszyj/Dziurkuj]. Zszyj/Dziurkuj Orygina : A4 Powi k. : 100% Papier : A4 Podgl d Gotowa do kopiowania. (pe ny kolor) Zszywka Wy. Dziurkacz Wy. Góra Z lewej Góra Z prawej 2 zszywki Z lew. 2 otwory Z lew. 2 otwory Góra 2 otwory Z pr. 2 zszywki Góra 2 zszywki Z pr. Szycie z Grzbietem 3 otwory Z lew. 3 otwory Góra 3 otwory Z pr. Kopie Góra do góry Orientacja orygina u 4 Wybierz rodzaj dziurkowania. 5 Naciśnij [Orientacja oryginału], aby wybrać sposób orientacji oryginału: [Górny brzeg na górze] albo [Górny brzeg po lewej]. Następnie naciśnij [OK]. 6 Naciśnij [OK]. Dodaj skrót Anuluj OK Stan 10/10/ :10 7 Naciśnij klawisz Start. Jeżeli oryginał znajduje się na płycie. Umieść następny oryginał i naciśnij klawisz Start. Rozpoczyna się kopiowanie. Gdy zeskanowane zostaną wszystkie strony oryginału, naciśnij [Zakończ skan.]. Rozpocznie się kopiowanie. 3-24

93 Podstawowa obsługa Wysyłanie Urządzenie może wysłać skanowany obraz jako załącznik wiadomości lub do komputera podłączonego do sieci. Aby było to możliwe, należy zapisać adres nadawcy i miejsca docelowego (adresata) w sieci. Wymagane jest otoczenie sieciowe umożliwiające połączenie komputera z serwerem pocztowym. Zaleca się korzystanie z lokalnej sieci komputerowej (LAN) ze względu na prędkość transmisji i kwestie bezpieczeństwa. Podczas wysyłania skanowanego obrazu można go również wydrukować lub wysłać do skrzynki dokumentów. 3 Aby korzystać z funkcji skanowania, należy wykonać następujące czynności: Zaprogramuj ustawienia, łącznie z ustawieniami poczty w urządzeniu. Użyj narzędzia Command Center RX (wewnętrzna strona sieci Web w języku HTML), aby zarejestrować adres IP, nazwę hosta serwera SMTP, odbiorcę oraz ustawienia poczty . Zarejestruj odbiorcę w książce adresowej lub w obszarze klawiszy szybkiego dostępu. Po zaznaczeniu folderu na komputerze (SMB/FTP) konieczne jest udostępnienie folderu docelowego. Aby ustawić folder na komputerze, skontaktuj się z administratorem. Utwórz/zarejestruj skrzynkę dokumentów (w przypadku wyboru skrzynki dokumentów jako miejsca docelowego). Wybierz szczegółowe ustawienia transmisji (aby wybrać skrzynkę dokumentów jako miejsce docelowe lub jednocześnie wydrukować i wysłać obraz). Wykonując podstawowe czynności wysyłania, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami. Dostępnych jest pięć opcji opisanych poniżej. Wyślij jako Wysyła zeskanowany obraz oryginału jako załącznik do wiadomości ...strona 3-26 Wyślij do folderu (SMB): Wysyła zeskanowany obraz oryginału do folderu współdzielonego na dowolnym komputerze...strona 3-27 Wyślij do folderu (FTP): Wysyła zeskanowany obraz oryginału do folderu na serwerze FTP...strona 3-27 Wyślij do skrzynki dokumentów: Wysyła dokument zapisany w skrzynce dokumentów na tym urządzeniu. Więcej informacji zamieszczono w Podręczniku obsługi w języku angielskim. Skanowanie obrazu za pomocą sterownika TWAIN / WIA: Skanuje dokument przy użyciu aplikacji obsługującej standard TWAIN lub WIA. Więcej informacji znajduje się w podręczniku TWAIN/WIA Driver Operation Guide. NOTATKA: Dodatkowo można określić różne opcje wysyłania. Więcej informacji znajduje się w sekcji Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych jednocześnie (Multi Sending) na stronie Funkcje faksu mogą być używane pod warunkiem zainstalowania opcjonalnego zestawu faksu. Więcej informacji o tej funkcji zamieszczono w podręczniku FAX Operation Guide. 3-25

94 Podstawowa obsługa Wyślij jako Wysyła zeskanowany obraz oryginału jako załącznik wiadomości . NOTATKA: Uruchom wcześniej program Command Center RX i wprowadź ustawienia wysyłania wiadomości . Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Command Center RX (Ustawienia poczty ) na stronie Naciśnij klawisz Send. Wyświetla ekran wysyłania. NOTATKA: W zależności od ustawień może zostać wyświetlony ekran książki adresowej. W takim przypadku naciśnij [Anuluj] w celu wyświetlenia ekranu wysyłania. 2 Umieść oryginały na płycie. Wpis adresu Gotowa do wys ania. Wprowad miejsce docelowe. Adres Dodaj nowe miejsce docelowe poczty . Naci nij [adres ], nast pnie wprowad adres u ywaj c klawiatury na ekranie. M-ce docel. 3 Naciśnij [Wpis adresu ] i [Adres ]. NOTATKA: Miejsca docelowe można wybrać przy użyciu książki adresowej lub klawiszy szybkiego wybierania. Patrz sekcja Określanie miejsca docelowego na stronie Dodaj do ks. adr. Nas. m. doc. Anuluj OK Stan 10/10/ :10 4 Wprowadź adres miejsca docelowego i naciśnij [OK]. 5 Aby określić miejsce docelowe, naciśnij przycisk [Nas. m. doc.] i powtórz krok 3. Można w ten sposób wprowadzić maksymalnie 100 adresów . NOTATKA: Podczas wyświetlania polecenia [Dodaj do ks. adr.], miejsca docelowe są rejestrowane w książce adresowej. 6 Naciśnij [OK]. Dane miejsca docelowego zostały zarejestrowane na liście miejsc docelowych. 3-26

95 Podstawowa obsługa Gotowa do wys ania. M-ce docel. 7 Sprawdź listę miejsc docelowych. Na wide kach Stan Miejsce docelowe ABCD Szczegó y TUVW Group1 Group AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG HHH III JJJ Miejsce docelowe Bezpo r. a cuch Ustawienia podstawowe 1/1 Szczeg.Edycja Usu Przywo aj Oryg./Wysy. Format danych Kolor/ Jako obrazu Nr 1/100 Zaawansowana instalacja Ksi ka adresowa Wpis adresu Wpis cie ki folderu Wpis nr FAKSU Wpis adresu i-fax Skan WSD Program 10/10/ :10 Aby sprawdzić i zmienić dane miejsca docelowego, wybierz miejsce docelowe i naciśnij [Szczeg./ Edycja]. Aby usunąć miejsce docelowe z listy, wybierz je i naciśnij [Usuń]. NOTATKA: Jeśli dla opcji Spr. wpisu dla now.m doc. wybrano ustawienie [Wł.] (informacje o tej funkcji znajdują się w Podręczniku obsługi w języku angielskim), zostanie wyświetlony ekran z monitem o potwierdzenie. Wprowadź ponownie to samo miejsce docelowe i naciśnij [OK]. 3 Jeśli dla opcji Spr. m. doc. p. wysłaniem wybrano ustawienie [Wł.] (informacje o tej funkcji są dostępne w Podręczniku obsługi w języku angielskim), po naciśnięciu przycisku Start zostanie wyświetlony ekran z monitem o potwierdzenie. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Ekran potwierdzenia miejsc docelowych na stronie Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się wysyłanie danych. Wyślij do folderu (SMB)/Wyślij do folderu (FTP) Zachowuje plik zeskanowanego obrazu oryginału w określonym wspólnym katalogu na dysku komputera. Zapisuje zeskanowany obraz oryginału w katalogu serwera FTP. NOTATKA: Sposób udostępniania folderu opisano w sekcji Tworzenie folderu udostępnionego na stronie Upewnij się, że dla opcji Protokół SMB lub FTP w narzędziu Command Center RX wybrano ustawienie Wł. Szczegółowe informacje zamieszczono w podręczniku Command Center RX Operation Guide. 1 Naciśnij klawisz Send. Wyświetla ekran wysyłania. 3-27

96 Podstawowa obsługa NOTATKA: W zależności od ustawień może zostać wyświetlony ekran książki adresowej. W takim przypadku naciśnij [Anuluj] w celu wyświetlenia ekranu wysyłania. 2 Umieść oryginały na płycie. 3 Naciśnij [Wpis ścieżki folderu] i [SMB] lub [FTP]. NOTATKA: Miejsca docelowe można wybrać przy użyciu książki adresowej lub klawiszy szybkiego wybierania. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Określanie miejsca docelowego na stronie Wpis cie ki folderu SMB FTP Gotowa do wys ania. Wprowad miejsce docelowe. Nazwa hosta cie ka M-ce docel. 4 Wprowadź nazwę hosta, ścieżkę, nazwę logowania użytkownika oraz hasło logowania. Naciśnij odpowiedni klawisz dla każdego wprowadzanego elementu, aby wyświetlić ekran wprowadzania. Stan Dodaj do ks. adr. Nazwa logowania Logowanie Has o Wyszukiwanie hosta SMB Nas. m. doc. Windows Network Anuluj Test po czenia OK 10/10/ :10 Aby wyszukać folder na komputerze podłączonym do sieci, naciśnij polecenie [Wyszukiwanie hosta SMB] lub [Windows Network]. Po naciśnięciu polecenia [Wyszukiwanie hosta SMB] możesz wpisać domenę/grupę roboczą i nazwę hosta. Pozwoli to wyszukać miejsce docelowe na komputerach w sieci. Po naciśnięciu [Windows Network] można wyszukać miejsce docelowe na wszystkich komputerach w sieci. Po naciśnięciu [Windows Network] wyszukiwanie jest wykonywane na wszystkich komputerach w sieci. Maksymalnie można wyświetlić 500 adresów. Na wyświetlonym ekranie wybierz żądaną nazwę hosta (komputera) i naciśnij [Następny]. Zostanie wyświetlony ekran do wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła logowania. Po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła logowania docelowego komputera zostaną wyświetlone udostępnione foldery. Wskaż folder, który chcesz wybrać, i naciśnij przycisk [Następny]. Adres wybranego folderu udostępnionego został ustawiony. 3-28

97 Podstawowa obsługa NOTATKA: Aby sprawdzić połączenie z wybranym komputerem, naciśnij [Test połączenia]. Jeśli nawiązanie połączenia nie powiedzie się, sprawdź wprowadzone dane. U yj klawiatury, aby wprowadzi. Limit: 128 znaków Wprowad : 0 znaków Wybierz folder z listy wyników wyszukiwania i przejdź do kroku 6. 5 Wprowadź dane miejsca docelowego i naciśnij [OK]. 3 # $ % ^ & * ( ) _ + Q W E R T Y U I O P { } A S D F G H J K L : " Z X C V B N M < >? Wiel. lit. Lower-case Ma e lit. Nr/symbol Spacja Abbrechen OK Stan 10/10/ :10 Należy wprowadzić następujące dane. NOTATKA: Jeżeli zapomnisz swojej nazwy użytkownika albo hasła, wysłanie danych nie będzie możliwe. Skontaktuj się z administratorem i sprawdź nazwę użytkownika i hasło. Wysyłanie do folderu (SMB) Element Dane do wprowadzenia Maks. liczba znaków Nazwa hosta* Ścieżka Nazwa logowania Nazwa hosta lub adres IP komputera, który ma odbierać dane. Ścieżka do katalogu odbiorczego jak poniżej. Np. User\ScanData. Nazwa użytkownika umożliwiająca dostęp do komputera, np. abcdnet\james.smith. Maks. 64 znaki Maks. 128 znaków Maks. 64 znaki Hasło logowania Hasło umożliwiające dostęp do komputera. Maks. 64 znaki * Aby określić numer portu inny niż domyślny (139), użyj formatu nazwa hosta: numer portu (np. nazwahostasmb:140). Aby wprowadzić adres IPv6, wpisz adres w nawiasach [ ] (np. [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140). 3-29

98 Podstawowa obsługa Wysyłanie do folderu (FTP) Element Dane do wprowadzenia Maks. liczba znaków Nazwa hosta* Ścieżka Nazwa hosta lub adres IP serwera FTP Ścieżka do folderu odbiorczego, np. User\ScanData. W przeciwnym wypadku dane zostaną zapisane w katalogu głównym. Maks. 64 znaki Maks. 128 znaków Nazwa logowania Nazwa użytkownika serwera FTP Maks. 64 znaki Hasło logowania Hasło logowania dla serwera FTP Maks. 64 znaki * Aby określić numer portu inny niż domyślny (21), użyj formatu nazwa hosta: numer portu (np. nazwahostaftp:140). Aby wprowadzić adres IPv6, wpisz adres w nawiasach [ ] (np. [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140). Wpis cie ki folderu Gotowa do wys ania. Wprowad miejsce docelowe. M-ce docel. 6 Po wypełnieniu wszystkich pól naciśnij [Test połączenia], aby sprawdzić połączenie. SMB FTP Nazwa hosta cie ka Nazwa logowania Logowanie Has o Wyszukiwanie hosta SMB Windows Network Test po czenia NOTATKA: Komunikat Połączono. jest wyświetlany, jeśli połączenie z miejscem docelowym zostało ustanowione poprawnie. Jeśli wyświetlany jest komunikat Nie można połączyć., należy sprawdzić wpis. Stan Dodaj do ks. adr. Nas. m. doc. Anuluj OK 10/10/ :10 Aby wprowadzić inne miejsce docelowe, przejdź do kroku 7. Aby wprowadzić tylko jedno miejsce docelowe, przejdź do kroku 8. 7 Naciśnij [Nas. m. doc.] i powtórz kroki 4 6, aby określić kolejne miejsce docelowe. Można określić sumarycznie do 10 folderów docelowych FTP i SMB. NOTATKA: Podczas wyświetlania [Dodaj do ks. adr.] wpis jest rejestrowany w książce adresowej. 8 Naciśnij [OK], aby zapisać wprowadzone dane na liście miejsc docelowych. 3-30

99 Podstawowa obsługa Gotowa do wys ania. M-ce docel. 9 Sprawdź listę miejsc docelowych. Na wide kach Miejsce docelowe ABCD Szczegó y TUVW Group1 Group1 Bezpo r. a cuch AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG HHH III JJJ 1/1 Szczeg.Edycja Usu Przywo aj Nr 1/100 Ksi ka adresowa Wpis adresu Wpis cie ki folderu Wpis nr FAKSU Wpis adresu i-fax Skan WSD Aby sprawdzić i zmienić dane miejsca docelowego, wybierz miejsce docelowe i naciśnij [Szczeg./ Edycja]. Jeśli to konieczne, można zmienić dane zgodnie z opisem w krokach 4 6. Aby usunąć miejsce docelowe z listy, wybierz je i naciśnij [Usuń]. 3 Miejsce docelowe Stan Ustawienia podstawowe Oryg./Wysy. Format danych Kolor/ Jako obrazu Zaawansowana instalacja Program 10/10/ :10 NOTATKA: Jeśli dla opcji Spr. wpisu dla now.m doc. wybrano ustawienie [Wł.] (informacje o tej funkcji są znajdują się w Podręczniku obsługi w języku angielskim), zostanie wyświetlony ekran z monitem o potwierdzenie. Wprowadź ponownie tę samą nazwę hosta i ścieżkę i naciśnij [OK]. Jeśli dla opcji Spr. m. doc. p. wysłaniem wybrano ustawienie [Wł.] (informacje o tej funkcji są dostępne w Podręczniku obsługi w języku angielskim), po naciśnięciu przycisku Start zostanie wyświetlony ekran z monitem o potwierdzenie. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Ekran potwierdzenia miejsc docelowych na stronie Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się wysyłanie danych. 3-31

100 Podstawowa obsługa Ekran potwierdzenia miejsc docelowych Jeśli dla opcji Spr. m. doc. p. wysłaniem wybrano ustawienie [Wł.] (informacje o tej funkcji są dostępne w Podręczniku obsługi w języku angielskim), po naciśnięciu przycisku Start zostanie wyświetlony ekran potwierdzania miejsc docelowych. Podczas potwierdzania miejsc docelowych przestrzegaj poniższych wskazówek. Gotowa do wys ania. Miejsce docelowe Szczegó y A OFFICE M-ce docel. 1 Naciśnij [ ] lub [ ], aby potwierdzić każde miejsce docelowe. Naciśnij [Szczegóły], aby wyświetlić szczegółowe informacje o wybranym miejscu docelowym. Sprawd Szczegó Usu Aby usunąć miejsce docelowe, wybierz miejsce, które chcesz usunąć, i naciśnij przycisk [Usuń]. Naciśnij [Tak] na ekranie potwierdzania. Miejsce docelowe zostało usunięte. Stan Anuluj 10/10/ :10 Aby dodać miejsce docelowe, naciśnij przycisk [Anuluj] i wróć do ekranu miejsca docelowego. 2 Naciśnij przycisk [Sprawdź]. NOTATKA: Potwierdź każde miejsce docelowe, wyświetlając jego dane na panelu dotykowym. Nie można nacisnąć przycisku [Sprawdź], dopóki nie zostało potwierdzone każde miejsce docelowe. 3 W celu rozpoczęcia wysyłania danych naciśnij klawisz Start. 3-32

101 Podstawowa obsługa Przygotowanie do wysyłania dokumentu do komputera Sprawdź informacje, które należy ustawić na komputerze, i utwórz na komputerze folder, w którym ma zostać zapisany odebrany dokument. W przedstawionych poniżej wyjaśnieniach użyto ekranów z systemu Windows 7. W innych wersjach systemu Windows ekrany te mogą wyglądać inaczej. NOTATKA: Zaloguj się do systemu Windows jako użytkownik z uprawnieniami administratora. 3 Sprawdzanie informacji do wprowadzenia w polu [Nazwa hosta] Sprawdź nazwę komputera docelowego. 1 W menu Start wybierz polecenie Komputer i opcję Właściwości systemu. Sprawdź nazwę komputera podaną w wyświetlonym oknie. W systemie Windows XP kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer i wybierz polecenie Właściwości. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości systemu. Kliknij w wyświetlonym oknie kartę Nazwa komputera i sprawdź nazwę komputera. Jeśli istnieje grupa robocza Wszystkie znaki widoczne w polu Pełna nazwa komputera należy wprowadzić w polu Nazwa hosta (przykład: PC4050). Jeśli istnieje domena W polu Nazwa hosta należy wprowadzić znaki wyświetlone w polu Pełna nazwa komputera przed pierwszą kropką (przykład: pc4050). 2 Po sprawdzeniu nazwy komputera kliknij przycisk [X] (Zamknij). Ekran Właściwości systemu zostanie zamknięty. W systemie Windows XP po sprawdzeniu nazwy komputera kliknij przycisk Anuluj. Ekran Właściwości systemu zostanie zamknięty. 3-33

102 Podstawowa obsługa Sprawdzanie informacji do wprowadzenia w polu [Nazwa logowania] Sprawdź nazwę domeny oraz nazwę użytkownika używane podczas logowania się do systemu Windows. 1 W menu Start wybierz polecenie Wszystkie programy (lub Programy), Akcesoria i Wiersz polecenia. Zostanie wyświetlone okno Wiersz polecenia. 2 W oknie Wiersz polecenia wpisz polecenie net config workstation i naciśnij klawisz Enter. Przykład z ilustracji: nazwa użytkownika james.smith i nazwa domeny ABCDNET 3-34

103 Podstawowa obsługa Tworzenie folderu udostępnionego Aby odbierać dokumenty na komputerze docelowym, należy utworzyć folder udostępniony. NOTATKA: Jeśli we Właściwościach systemu została skonfigurowana grupa robocza, poniższe ustawienia pozwalają określić dostęp do folderu dla określonego użytkownika lub określonej grupy. 1 W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania, Wygląd i personalizacja oraz Opcje folderów. 3 W systemie Windows XP kliknij polecenie Mój komputer, a następnie w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów. 2 Kliknij kartę Widok i usuń znak wyboru z pola Użyj Kreatora udostępniania (zalecane) w oknie Ustawienia zaawansowane. W systemie Windows XP kliknij kartę Widok i usuń znak wyboru z pola Użyj prostego udostępniania plików (zalecane) w oknie Ustawienia zaawansowane. 3 Kliknij przycisk OK. Okno Opcje folderów zostanie zamknięte. 1 Utwórz folder na dysku lokalnym (C). NOTATKA: Na przykład utwórz na nim folder o nazwie scannerdata. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy folder scannerdata i wybierz polecenie Udostępnij oraz Udostępnianie zaawansowane. Kliknij przycisk Udostępnianie zaawansowane. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości. 3-35

104 Podstawowa obsługa W systemie Windows XP kliknij prawym przyciskiem myszy folder scannerdata i wybierz polecenie Udostępnianie i zabezpieczenia... (lub Udostępnianie). 3 Zaznacz pole wyboru Udostępnij ten folder i kliknij przycisk Uprawnienia. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Uprawnienia dla folderu scannerdata. W systemie Windows XP zaznacz pole wyboru Udostępnij ten folder i kliknij przycisk Uprawnienia. 4 Kliknij przycisk Dodaj. 5 Wpisz w polu tekstowym nazwę użytkownika i kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk lokalizacji i wskaż lokalizację. Aby wybrać obszar do przeszukania, wybierz odpowiednią lokalizację. Jeśli znajdujesz się w domenie, zostanie ona domyślnie wybrana jako obszar do przeszukania. 3-36

105 Podstawowa obsługa 6 Wybierz wprowadzonego użytkownika, zaznacz uprawnienia Zmiana i Odczyt i kliknij przycisk OK. W systemie Windows XP przejdź do kroku 8. 3 NOTATKA: Wybór opcji Wszyscy oznacza przyznanie uprawnień wszystkim osobom w sieci. Aby zwiększyć poziom zabezpieczeń, wybierz opcję Wszyscy i usuń pole wyboru uprawnienia Odczyt. 7 Aby zamknąć ten ekran, kliknij na ekranie Udostępnianie zaawansowane przycisk OK. 8 Kliknij kartę Zabezpieczenia i przycisk Edytuj. W systemie Windows XP kliknij kartę Zabezpieczenia i przycisk Dodaj. 9 Wybierz wprowadzonego użytkownika, sprawdź, czy zaznaczone są uprawnienia Modyfikacja i Odczyt i wykonanie oraz kliknij przycisk Zamknij. 3-37

106 Podstawowa obsługa Sprawdzanie wartości dla ustawienia [Ścieżka] Sprawdź nazwę udziału udostępnionego folderu, który został wybrany jako miejsce docelowe dokumentu. 1 Kliknij przycisk Start i w polu Wyszukiwanie plików i programów wpisz \\pc4050. Zostanie wyświetlone okno z wynikami wyszukiwania. W systemie Windows XP kliknij w menu Start polecenie Wyszukaj, wybierz opcję Wszystkie pliki i foldery i znajdź komputer docelowy, do którego chcesz przesłać plik. W Pomocniku wyszukiwania kliknij opcję Komputery lub ludzie i Komputer w sieci. W polu tekstowym Nazwa komputera : wpisz sprawdzoną wcześniej nazwę komputera (pc4050) i kliknij przycisk Wyszukaj. 2 Kliknij wyświetloną na liście wyników pozycję \\pc4050\scannerdata. W systemie Windows XP kliknij dwukrotnie wyświetloną w wynikach wyszukiwania pozycję z komputerem ( pc4050 ). 3 Kliknij wyświetloną na liście wyników pozycję \\pc4050\scannerdata. Sprawdź zawartość paska adresu. Powinna zostać do niego wprowadzona ścieżka zawierająca ciąg trzeci i kolejne (f). W systemie Windows XP kliknij dwukrotnie folder scannerdata i sprawdź zawartość paska adresu. W polu Ścieżka powinien być wprowadzony ciąg tekstowy widoczny na prawo od trzeciego ukośnika odwrotnego (\). (Przykład: scannerdata) NOTATKA: Jako lokalizację docelową dla danych można także wybrać podfolder w folderze udostępnionym. W takim przypadku w polu Ścieżka należy wprowadzić następujący ciąg: nazwa udziału\nazwa folderu w folderze udostępnionym. W powyższym przykładzie w polu Ścieżka został wpisany ciąg scannerdata\projecta. 3-38

107 Podstawowa obsługa Konfiguracja Zapory systemu Windows (w systemie Windows 7) Konfiguracja uprawnień dotyczących udostępniania plików i drukarek oraz ustawienie portu wykorzystywanego podczas transmisji SMB. NOTATKA: Zaloguj się do systemu Windows jako użytkownik z uprawnieniami administratora. Sprawdzanie udostępniania plików i drukarek 1 W menu Start wybierz opcję Panel sterowania, System i zabezpieczenia oraz opcję Zezwalaj programowi na dostęp przez Zaporę systemu Windows. 3 NOTATKA: Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Kontynuuj. 2 Kliknij polecenie Zmień ustawienia, zaznacz pole wyboru Udostępnianie plików i drukarek i kliknij przycisk OK. 3-39

108 Podstawowa obsługa Dodawanie portu 1 W menu Start wybierz opcję Panel sterowania, System i zabezpieczenia oraz opcję Sprawdź stan zapory. 2 Kliknij polecenie Ustawienia zaawansowane. 3 Kliknij polecenie Reguły przychodzące. 4 Kliknij polecenie Nowa reguła. 5 Kliknij polecenie Port i przycisk Dalej. 3-40

109 Podstawowa obsługa 6 Wybierz opcje TCP, Określone porty lokalne, wpisz 139 i kliknij przycisk Dalej. 3 7 Zaznacz opcję Zezwalaj na połączenie i kliknij przycisk Dalej. 8 Sprawdź, czy wszystkie pola wyboru są zaznaczone, i kliknij przycisk Dalej. 3-41

110 Podstawowa obsługa 9 W polu Nazwa wpisz Skanowanie do SMB i kliknij przycisk Zakończ. NOTATKA: Aby ustawić port w systemach Windows XP lub Windows Vista, postępuj zgodnie z poniższą procedurą. 1 W menu Start wybierz polecenie Panel sterowania, System i zabezpieczenia (lub Centrum zabezpieczeń) i Sprawdź stan zapory (lub Zapora systemu Windows). Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Kontynuuj. 2 Kliknij kartę Wyjątki i przycisk Dodaj port... 3 Wybierz ustawienia opcji Dodawanie portu. W polu Nazwa wpisz dowolną nazwę (na przykład: Skanowanie do SMB). Będzie to nazwa nowego portu. W polu Numer portu wpisz 139. Jako Protokół wybierz TCP. 4 Kliknij przycisk OK. Okno dialogowe Dodawanie portu zostanie zamknięte. 3-42

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

MagicInfo Express Kreator zawartości

MagicInfo Express Kreator zawartości MagicInfo Express Kreator zawartości MagicInfo Express Kreator zawartości Instrukcja obsługi MagicInfo Express Kreator zawartości to program pozwalający w prosty sposób tworzyć zawartość LFD na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Code: 565804pl

PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Code: 565804pl PODRĘCZNIK OBSŁUGI d-copia6500mf/8000mf PL Code: 565804pl PUBLIKACJA WYDANA PRZEZ: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik online. polski (Polish)

Podręcznik online. polski (Polish) Podręcznik online polski (Polish) Zawartość Korzystanie z tego Podręcznika online................................. 3 Znaki towarowe i licencje............................................ 4 Porady dotyczące

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D Podręcznik obsługi FS-3540MFP FS-00 FS-3640MFP FS-300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-3540MFP/FS-3640MFP. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D Podręcznik obsługi FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-1028MFP/FS-1128MFP. Niniejszy Podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI. TASKalfa 2550ci

PODRĘCZNIK OBSŁUGI. TASKalfa 2550ci PODRĘCZNIK OBSŁUGI TASKalfa 2550ci Wstęp Dziękujemy za zakup TASKalfa 2550ci. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia, przeprowadzać rutynową

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI. TASKalfa 265ci

PODRĘCZNIK OBSŁUGI. TASKalfa 265ci PODRĘCZNIK OBSŁUGI TASKalfa 65ci Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia TASKalfa 65ci. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia, przeprowadzać

Bardziej szczegółowo

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP ę ł FS-605MFP, FS-605MFP/B, FS-6030MFP Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-605MFP/FS-605MFP/B/FS-6030MFP. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać

Bardziej szczegółowo

Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym Podręczniku

Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym Podręczniku Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym Podręczniku Sekcje tego podręcznika oraz części urządzenia opatrzono symbolami stanowiącymi ostrzeżenia mające na celu ochronę użytkownika, innych osób oraz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik online. Podręcznik My Image Garden. polski (Polish)

Podręcznik online. Podręcznik My Image Garden. polski (Polish) Podręcznik online Podręcznik My Image Garden polski (Polish) Zawartość Uwagi dotyczące korzystania z witryny i plików cookie..................... 6 Korzystanie z tego Podręcznika online.................................

Bardziej szczegółowo

Sterowanie: Myszką. Ustawienia. Brak sygnału Video Proszę podłączyć kamerę

Sterowanie: Myszką. Ustawienia. Brak sygnału Video Proszę podłączyć kamerę Sterowanie: Myszką Ustawienia Brak sygnału Video Proszę podłączyć kamerę Pliki Kamera Pomoc klikanie kontrola wykluczenia czułość różne po starcie procedura 5-4-3-2-1 zatwierdzam Zapisz jako... Zapisz

Bardziej szczegółowo

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

Vuquest 3320g Area imager

Vuquest 3320g Area imager Vuquest 3320g Area imager Skrócona instrukcja użytkownika 3320-PLPL-QS Rev A 5/16 Uwaga: Informacje na temat czyszczenia urządzenia zawiera instrukcja obsługi. Inne wersje językowe niniejszego dokumentu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D Podręcznik obsługi FS-1100 TASKalfa 300i FS-1300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia TASKalfa 300i. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

q PRINT ECOSYS P6130cdn PODRĘCZNIK OBSŁUGI

q PRINT ECOSYS P6130cdn PODRĘCZNIK OBSŁUGI q PRINT ECOSYS P6130cdn PODRĘCZNIK OBSŁUGI > Wstęp Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia ECOSYS P6130cdn. Niniejszy Podręcznik obsługi został stworzony po to, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-6525MFP FS-C8520MFP/FS-C8525MFP FS-6530MFP OPERATION GUIDE

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-6525MFP FS-C8520MFP/FS-C8525MFP FS-6530MFP OPERATION GUIDE PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-655MFP FS-C850MFP/FS-C855MFP FS-6530MFP OPERATION GUIDE Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-C850MFP / FS-C855MFP. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika.? Menu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-C2026MFP/FS-C2126MFP. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 5 Zwalnianie drzwiczek dostępowych

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D Podręcznik obsługi FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-3040MFP/FS-3140MFP. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu RCP

Możliwości systemu RCP Możliwości systemu RCP Poniżej przedstawiamy możliwości systemu. Zaznaczam, że zostały opisane tylko niektóre możliwości naszych systemów. Oprogramowanie opisane jest dołączane do urządzeń bezpłatnie.

Bardziej szczegółowo

Dostarczane podręczniki

Dostarczane podręczniki Dostarczane podręczniki Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia KM-2560/KM-3060. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać zurządzenia, przeprowadzać rutynową

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Niniejszy podręcznik obsługi dotyczy modeli FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN i FS-4300DN. Niniejszy podręcznik obsługi został

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-C8600DN FS-C8650DN

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-C8600DN FS-C8650DN PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-C8600DN FS-C8650DN Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-C8600DN/FS-C8650DN Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki licencji użytkowania oprogramowania SecureFile firmy Engine On sp. z o.o..

Ogólne warunki licencji użytkowania oprogramowania SecureFile firmy Engine On sp. z o.o.. Ogólne warunki licencji użytkowania oprogramowania SecureFile firmy Engine On sp. z o.o.. 1. Przedmiot umowy 1) Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Engine On sp. z o.o. w Białymstoku (zwaną dalej Producentem),

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE 500 MFP. Skrócona instrukcja obsługi M525

LASERJET ENTERPRISE 500 MFP. Skrócona instrukcja obsługi M525 LASERJET ENTERPRISE 500 MFP Skrócona instrukcja obsługi 2 M525 Drukowanie zapisanego zadania Use the following procedure to print a job that is stored in the product memory. 1. Na ekranie głównym panelu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-C5150DN/FS-C5250DN. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany tak, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP PODRĘCZNIK OBSŁUGI FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Serwer Open-Xchange. OXtender dla SyncML-a -- beta --

Serwer Open-Xchange. OXtender dla SyncML-a -- beta -- Serwer Open-Xchange OXtender dla SyncML-a -- beta -- Serwer Open-Xchange Serwer Open-Xchange: OXtender dla SyncML-a -- beta -- Data wydania Thursday, 23. December 2010Wersja 6.18.2 Copyright 2006-2010

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

q PRINT q COPY q SCAN PODRĘCZNIK OBSŁUGI ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B

q PRINT q COPY q SCAN PODRĘCZNIK OBSŁUGI ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B PODRĘCZNIK OBSŁUGI Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia ECOSYS M6026cdn/ECOSYS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D Podręcznik obsługi FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D Spis treści 1 Części urządzenia Elementy z przodu drukarki... 1-2 Elementy z lewej strony drukarki... 1-2 Elementy wewnątrz

Bardziej szczegółowo

q PRINT q COPY q SCAN PODRĘCZNIK OBSŁUGI ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

q PRINT q COPY q SCAN PODRĘCZNIK OBSŁUGI ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn PODRĘCZNIK OBSŁUGI Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia ECOSYS M2030dn/ECOSYS M2530dn/ECOSYS

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI Podręcznik szybkiej instalacji DA-70851 1. Instalacja sterownika Przestroga: NIE PODŁĄCZAĆ adaptera do komputera przed zainstalowaniem dostarczonego sterownika. Włożyć dostarczony

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Po polsku................ 140 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW.

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą

Bardziej szczegółowo

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia łatwe dołączenie dwóch portów szeregowych do komputera. Aby zapewnić jej poprawne działanie, należy

Bardziej szczegółowo

Platan Video Softphone. Instrukcja instalacji i obsługi. ver. 1.00.01

Platan Video Softphone. Instrukcja instalacji i obsługi. ver. 1.00.01 Platan Video Softphone Instrukcja instalacji i obsługi ver. 1.00.01 ver. 1.00.xx Platan Video Softphone Platan Video Softphone jest produktem firmy:platan Sp. z o.o. sp. k. 81-855 Sopot, ul. Platanowa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C5400DN FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C5400DN FS-1300D Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C5400DN FS-1300D Spis treści Informacje o regulacjach prawnych i bezpieczeństwie 1 Części urządzenia Elementy z przodu drukarki... 1-2 Elementy z lewej strony drukarki...

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Karta umożliwia dołączenie portu równoległego do komputera. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

q PRINT ECOSYS P2135dn PODRĘCZNIK OBSŁUGI

q PRINT ECOSYS P2135dn PODRĘCZNIK OBSŁUGI q PRINT ECOSYS P2135dn PODRĘCZNIK OBSŁUGI Niniejszy Podręcznik obsługi dotyczy modelu ECOSYS P2135dn. Notatka Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące eksploatacji modeli wykorzystujących wielkości

Bardziej szczegółowo

q PRINT ECOSYS P7035cdn PODRĘCZNIK OBSŁUGI

q PRINT ECOSYS P7035cdn PODRĘCZNIK OBSŁUGI q PRINT ECOSYS P7035cdn PODRĘCZNIK OBSŁUGI Spis treści Informacje o regulacjach prawnych i bezpieczeństwie 1 Części urządzenia Elementy z przodu drukarki... 1-2 Elementy z lewej strony drukarki... 1-2

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem 1 Drukarka w ogóle nie drukuje lub przy prawej krawędzi drukowanych arkuszy występują czarne plamy. Upewnij się, że górne przednie drzwiczki drukarki są całkowicie zamknięte po obu stronach. Jeśli drzwiczki

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zajrzeć do Podręcznika operatora dostępnego na naszej stronie internetowej (www.monarch.averydennison.com).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D Podręcznik obsługi FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D Niniejszy podręcznik obsługi dotyczy modeli FS-2020D, FS-3920DN, FS-4020DN i FS-6970DN. Notatka Niniejszy podręcznik zawiera

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenie przed instalacją

Ostrzeżenie przed instalacją Ostrzeżenie przed instalacją Kamerę sieciową należy wyłączyć natychmiast po wykryciu nienormalnego dymu lub zapachu. Kamerę sieciową należy trzymać z dala od wody. Jeśli kamera sieciowa zamoczy się należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania 4-539-578-61(1) Printer Driver Instrukcja instalacji Ten podręcznik opisuje sposób instalacji sterownika drukarki w systemie Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP i. Przeczytaj zanim rozpoczniesz

Bardziej szczegółowo

FS-2000D FS-3900DN FS-4000DN. Podręcznik obsługi

FS-2000D FS-3900DN FS-4000DN. Podręcznik obsługi FS-2000D FS-3900DN FS-4000DN Podręcznik obsługi Spis treści Informacje o regulacjach prawnych i bezpieczeństwie 1 Części urządzenia Elementy z przodu drukarki.....................................................

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo