Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Instrukcja obsługi v 1.4.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Instrukcja obsługi v 1.4.5"

Transkrypt

1 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Instrukcja obsługi v 1.4.5

2 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Wprowadzenie Podręcznik ten opisuje wymagania, sposób zainstalowania, administrację i użytkowanie Odbiornika Systemu Monitoringu (OSM.2007) firmy EBS. Jeśli niniejszy podrecznik nie wyjaśnia wszystkich kwestii w sposób wystarczający skontatkuj się z producentem OSM.2007: www: tel: (+48) Życzymy przyjemnej pracy z systemem.

3 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna z części tego opracowania nie może być w jakikolwiek sposób kopiowana lub reprodukowana, w szczególności poprzez kserokopiowanie, nagrywanie lub inny sposób zapisu i odczytu - bez pisemnej zgody producenta. Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy produktów mogą stanowić nazwy zarejestrowane przez prawowitych właścicieli. Prawa do tych nazw nie są naruszane przez niniejszy podręcznik. Autorzy niniejszego opracowania, w tym firma EBS sp. z.o.o., dołożyli wszelkich starań aby było ono zgodne ze stanem faktycznym, jednakże nie biorą oni żadnej odpowiedzialności za błędy, pomyłki oraz awarie i uszkodzenia, które mogą powstać w wyniku posługiwania się niniejszym podręcznikiem lub opisanym w nim programem. W żadnym przypadku firma EBS nie bierze odpowiedzialności za utracone zyski lub inne finansowe straty powstałe bezpośrednio lub pośrednio poprzez używanie niniejszego dokumentu. Data wydruku: grudzień 2010 All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher. Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks. While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document. Printed:

4 4 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Spis treści 0 7 Rozdział I Wstęp 1 Opis produktu Środowisko Parametry... funkcjonalne 9 4 Wymagania Warunki... eksploatacji 10 6 Instalacja Instalacja... Narzędzi OSM Rozdział II Konfiguracja 1 Linux Polecenia Użytkownicy Archiwizacja Rozdział III Użytkowanie 1 Konsola... zarządzająca 27 Lista serwerów... OSM 28 Konfigurator... OSM 33 Parametry... ogólne 33 Moduły wejściowe Analizatory... i grupy 37 Informacje Lista urządzeń Ustawienia Dodawanie... i edycja 50 Usuwanie Wyszukiwanie Komendy... AG 53 Komendy... LX 57 Komendy... PX/EX 60 Grupowe... odczyty i aktualizacje 61 Historia zdarzeń Import/Export Pasek stanu Lista schematów Analizator Rozdział IV Administracja 1 Linux Interfejs Rozdział V Dodatki

5 Contents 5 1 A. Parametry... techniczne OSM B. Odzyskiwanie... i aktualizacja systemu Linux 87 3 C. Ustawienia... portów szeregowych 88 4 D. Problemy E. Zdalna... zmiana parametrów licencji 91 6 F. CONFIG.XML G. DEVICES.XML H. Rozszerzenie... autobackup 101

6 Rozdział I

7 Wstęp 1 7 Wstęp Dziękujemy za wybór Odbiornika Systemu Monitoringu (OSM.2007), urządzenia przeznaczonego do odbioru sygnałów o zagrożeniach. Jego parametry funkcjonalne, opisane w niniejszej instrukcji, przekonają Cię o słuszności Twojego wyboru. Prosimy zapoznać się z wymaganiami systemu, jego konfiguracją oraz zasadami użytkowania. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: www: tel: (+48) Opis produktu OSM.2007 stanowi interfejs pomiędzy urządzeniami transmisji danych, zainstalowanymi w obiektach dozorowanych (chronionych) a alarmowym centrum odbiorczym (ACO). Informacje z obiektów docierają do urządzenia różnymi kanałami transmisji (GSM-GPRS, GSM-SMS, Internet). Włączenie tego elementu w system monitoringu pozwala na tworzenie rozległych systemów telemetrycznych. Stosując nowoczesne rozwiązania informatyczne osiągnięto znaczne uproszczenie procedur programowania urządzenia, dzięki czemu dostosowanie trybu ich pracy do konkretnych wymagań użytkownika jest niezwykle proste. OSM.2007 współpracuje z następującymi urządzeniami nadawczymi: o Rejestratory ActiveGuard system nadzoru i ochrony strażników (GPRS, SMS) o Nadajniki LX szyfrowany przekaz danych z central alarmowych lub niezależnych urządzeń detekcyjnych, wykorzystujące tor GPRS lub SMS o Nadajniki PX transmisja danych z central alarmowych lub niezależnych urządzeń detekcyjnych, wykorzystujące tor GPRS lub SMS o Nadajniki EX - przekaz danych z central alarmowych lub niezależnych urządzeń detekcyjnych, wykorzystujące jako kanał transmisji Internet (lub sieci LAN) Urządzenie dostarczane jest w obudowie Rack Mount 19 (2U). W podstawowej konfiguracji nie wymaga od użytkownika żadnego programowania a jedynie dokonania niezbędnych podłączeń (zasilanie, Internet, okablowanie portów RS232 itp.). OSM.2007 pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Linux.

8 8 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 UWAGA: urządzenie wyposażone jest w bufor zdarzeń w postaci pamięci flash, która powinna być wymieniana co 5 lat. 1.2 Środowisko Odbiornik Systemu Monitoringu oczekuje na dane wejściowe, pochodzące z urządzeń AG/EX/PX, na dowolnej liczbie portów TCP/IP lub UDP oraz poprzez dowolną liczbę modemów GSM lub połączeń z SMSC. Informacje te po niezbędnej, programowej identyfikacji oraz selekcji są przekazywane do odrębnych systemów komputerowych, pracujących pod kontrolą specjalnych programów zarządzania monitoringiem. W dalszej części niniejszej instrukcji programy te nazywane są Analizatorami. ActiveGuard Nr 1 ActiveGuard Nr n LX Nr 1 Analizatory Dostawca usług GSM-GPRS GSM-SMS LX Nr n SMS PX Nr 1 PX Nr n GPRS OSM.2007 EX Nr 1 Dostawca Internetu EX Nr n Organizacja systemu transmisji danych Przekaz informacji pomiędzy OSM.2007 a Analizatorem odbywa się poprzez port szeregowy RS-232 lub przy pomocy sieci IP. Do tego celu wykorzystywane są poniższe formaty transmisji: o XML (podstawowy format przesyłu danych), o MLR-2 (protokół Contact ID lub SIA).

9 Wstęp Parametry funkcjonalne Wejścia: o Kontrola stanu połączeń z urządzeniami nadawczymi o Odbiór sygnałów z urządzeń poprzez łącze internetowe (z sieci GPRS) lub SMS (modem GSM) o Obsługa wielu modemów GSM oraz wielu portów TCP/IP lub UDP o Obsługa łącza SMS-C Wyjścia: o Wysyłanie komend do urządzeń nadawczych poprzez łącze internetowe (do sieci GPRS) lub SMS (modem GSM, SMS-C) o Przekazywanie danych do innych systemów (np. Analizatorów) poprzez porty RS232 (3 porty do wyboru), konwertery USB-RS232 (3 porty), LAN przy użyciu protokołu MLR-2 (format SIA, ContactID) lub XML Dane: o Segregacja sygnałów według kryteriów: numery seryjne albo rodzaj sygnału o Filtracja czyli możliwość wyboru jakiego typu sygnałami jesteśmy zainteresowani o Możliwość przekazu danych o sygnałach bezpośrednio do bazy danych PostgresSQL o Określenie okresu retransmisji danych w przypadku braku potwierdzenia o Definiowanie pojemności bufora zdarzeń o Dostęp do statystyk obciążenia oraz konfiguracji sieciowej odbiornika przez stronę WWW Inne: o Zróżnicowana sygnalizacja braku testu łączności: dwa odseparowane w czasie alarmy: - zanik łączności - brak sygnału w zadanym czasie, zerwane połączenie z urządzeniem. - brak ponownego nawiązania łączności - brak sygnału w zadanym czasie, o Możliwość definiowania i generowania zdarzeń alarmowych w przypadku przekroczenia limitu przesyłanych danych i/lub liczby nawiązanych połączeń w danej jednostce czasu o Cykliczne generowanie i wysyłanie sygnału o stanie połączenia z każdym urządzeniem o Sygnalizacja stanu modułów wejściowych o Możliwość uwierzytelniania podłączających się Analizatorów w oparciu o zestaw haseł o Automatyczna synchronizacja zegara w urządzeniu (o ile takowy posiadają np. ActiveGuard): określenie maksymalnej różnicy czasu dla zegarów odbiornika i

10 10 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 o o o o o o o 1.4 urządzenia, określenie strefy czasowej, w której pracuje urządzenie, zmiana czasu z zimowego na letni i odwrotnie. Dostęp do funkcji zaawansowanych z wiersza poleceń Automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa (backup) całej konfiguracji odbiornika (sieć, lista urządzeń itp.) (zalecana metoda zapis kopii na podłączany przez USB dysk typu PENDRIVE lub udział dyskowy) Dodatkowe funkcje: firewall (listy dostępu IP, limit liczby połączeń itp.), SNMP (zarządzanie przez sieć), ssh (zdalny dostęp do logu online) Prostota procedury aktualizacji oprogramowania Synchronizacja czasu Odbiornika z serwerami czasu NTP Możliwość przekierowania ruchu sieciowego Watchdog sprzętowy Wymagania Przed przystąpieniem do instalacji OSM.2007 użytkownik powinien spełnić poniższe wymagania niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia: o podłączenie do Internetu ze stałym, publicznym adresem IP (lub adresem domenowym) oraz otwarty port na firewall u lub o podłączenie do sieci lokalnej z otwartym portem, przekierowanym z routera / firewall a ze stałym, publicznym adresem IP lub adresem domenowym. UWAGA: W przypadku, gdy urządzenia będą pracować w sieci z prywatnym APN, należy w porozumieniu z dostawcą usługi zapewnić prawidłowe ustawienia sieciowe dla OSM tak, aby możliwe było przesyłanie do niego pakietów z urządzeń. 1.5 Warunki eksploatacji Poniżej zamieszczono wymagania na przepustowość łącza IP (przy założeniu liczby zrywanych połączeń na poziomie 10%) dla urządzeń ActiveGuard. Podawana jest zarówno przepustowość wejściowa (we) jak i wyjściowa (wy). Liczba Średnia liczba urządzeń zdarzeń z jednego urządzenia na godzinę (co 5 minut) Średnia liczba wszystkich zdarzeń na sekundę 3,34 Minimalna wymagana Minimalna wymagana przepustowość łącza IP przepustowość łącza dla urządzeń (Kb/s) IP dla analizatora XML (Kb/s) we=4,14 wy=3,36 we=7,10 wy=2,6

11 Wstęp (co 2 minuty) 8,34 we=10,35 wy=8,4 we=17,76 wy=6, (co 5 minut) 16,67 we=20,69 wy=16,81 we=35,52 wy=13, (co 2 minuty) 41,67 we=51,73 wy=42,02 we=88,80 wy=32, (co 5 minut) 33,34 we=41,38 wy=33,61 we=71,04 wy=26, (co 2 minuty) 83,34 we=103,45 wy=84,05 we=177,6 wy=65,10 W celu zapewnienia poprawnych warunków pracy OSM.2007 zaleca się aby przepustowość łącza była co najmniej dwa razy większa niż minimalna. Np. dla 1000 urządzeń wysyłających sygnały średnio co 2 minuty każde zalecana przepustowość to około 21Kb/s na wejściu i 17Kb/s na wyjściu. W praktyce może się okazać że te wartości powinny być jeszcze większe, w zależności od stopy błędów, opóźnień, natężenia chwilowego ruchu itp. Opóźnienie przekazywania pakietów w sieci GPRS powinno być jak najmniejsze (po przekroczeniu 3 sekund możliwe retransmisje). 1.6 Instalacja Przed podłączeniem zasilania do OSM.2007 niezbędne jest: o sprawdzenie poprawności wszystkich połączeń, w szczególności połączenie komputera z siecią LAN oraz anten modemów GSM o włożenie kart SIM do modemów GSM, pin karty powinien wynosić "1111" Przy pierwszym uruchomieniu należy wprowadzić poprawną datę, czas i strefę czasową urządzenia a także ustalić jego parametry sieciowe. Domyślnie data i czas są ustawiane zgodnie z czasem obowiązującym w Polsce. Aby zmienić datę, czas i strefę czasową należy zalogować się do OSM.2007 na konto "manager" i wykonać (przykładowe komendy oraz wyniki ich wykonania): manager > set timezone Europe/Warsaw Changing time zone to 'Europe/Warsaw' manager > set time 09:04:30 Setting system time to 09:04:30 manager > show time System time: 09:04:35 (Europe/Warsaw) System date: manager > config save Running configuration saved to flash. manager > logout UWAGA: W przypadku jeśli nie wiesz jak się nazywa Twoja strefa czasowa należy użyć polecenia "set timezone" lub "set timezone REGION" (zamiast REGION wpisz region, w którym się znajdujesz np. Europe, Asia, US itd.). System wyświetli wtedy dostępne strefy czasowe. Jeśli przypiszesz jako strefę przesunięcie czasowe względem strefy Greenwhich (np. "set

12 12 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 timezone Etc/GMT+4") to musisz pamiętać, że OSM nie uwzględni wtedy zmian czasu związanych z czasem letnim i zimowym (ang. Daylight Saving Time). Domyślna konfiguracja sieciowa: o karta eth0 włączona, adres z DHCP, a w przypadku braku serwera DHCP domyślny adres o karta eth1 wyłączona. UWAGA: W oparciu o strukturę lokalnej sieci należy przydzielić OSM.2007 odpowiedni adres IP, wpisać poprawny adres bramy domyślnej oraz adres serwera DNS. Brak któregoś z wymienionych parametrów może spowodować problemy z komunikacją sieciową. Aby zmienić konfigurację sieciową należy zalogować się do OSM.2007 na konto "manager" i wykonać (przykładowe komendy oraz wyniki ich wykonania): manager > set if eth /24 Successfully set address of interface eth0 ' /24'. manager > add route /0 via Route to /0 via succesfully added. manager > add dns Dns server succesfully added. manager > config save Running configuration saved to flash. manager > logout 1.7 to Instalacja Narzędzi OSM Narzędzia OSM to zestaw programów do: zarządzania OSM (Konsola), aktualizacji jego firmware (Konsola), aktualizacji parametrów licencyjnych. Konsola jest programem, który umożliwia zdalne obserwowanie stanu OSM.2007 oraz zmianę jego ustawień. Instalacji może dokonać tylko użytkownik z uprawnieniami administratora. Proces instalacji jest przeprowadzany za pomocą

13 Wstęp 13 kreatora instalacji. Należy wybrać odpowiednie parametry takie jak np. katalog z programem, lista komponentów itp. Poniżej zamieszczono kilka zrzutów ekranu pokazujących główne etapy instalacji. Instalator Konsoli OSM.2007

14 14 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Wybór komponentów do zainstalowania Opis komponentów: Komponent Miejsce instalacji Przeznaczenie Działanie Konsola zarządzająca Dowolny komputer który będzie uczestniczył w konfigurowaniu OSM Jeśli chcemy również odbierać dane o zdarzeniach urządzeń niezbędny jest stały adres IP lub nazwa DNS. Edycja listy obsługiwanych urządzeń, edycja niektórych parametrów OSM Funkcja prostego Analizatora (odbiór i wyświetlenie danych). Aplikacja kliencka GUI możliwa do uruchomienia pod dowolnym systemem z graficznym interfejsem i zainstalowanym Java Runtime Environment 1.5 lub wyższym ( Narzędzie do aktualizacji licencji HASP/ Sterowniki HASP Dowolny komputer z systemem Windows, który może być wykorzystany do Zdalna zmiana parametrów licencyjnych takich jak zmiana liczby obsługiwanych urządzeń itp. Zestaw dwóch programów: jeden do generowania i odbierania plików z aktualizacjami (C2V i V2C), drugi do

15 Wstęp przeprowadzenia zdalnej aktualizacji licencji HASP weryfikacji parametrów licencji. Koniec poprawnie przeprowadzonego procesu instalacji Konsoli OSM

16 Rozdział II

17 Konfiguracja 2 17 Konfiguracja OSM.2007 korzysta z dwóch plików konfiguracyjnych: config.xml, devices.xml. Pierwszy z nich (config.xml) służy do ogólnej konfiguracji, takiej jak liczba i typy modułów wejściowych, położenie i rozmiar buforów, konfiguracja modułów wyjściowych. Drugi (devices.xml) określa listę obsługiwanych urządzeń oraz sposób ich obsługi. Przy ręcznym dokonywaniu zmian (przy pomocy edytora tekstowego) należy mieć na uwadze zachowanie poprawności składni pliku oraz pamiętać o ponownym uruchomieniu OSM.2007 w celu zaczytania zmian. Zalecanym sposobem zmiany konfiguracji jest używanie Konsoli OSM (patrz rozdz. Konfigurator OSM 33 ). UWAGA: Jeśli któryś z plików konfiguracyjnych ulegnie uszkodzeniu lub ich zawartość zostanie nieprawidłowo zmieniona edytorem tekstowym OSM.2007 może nie wystartować lub jego funkcje mogą źle działać. Z tego powodu zawsze należy przechowywać aktualne kopie plików konfiguracyjnych Odbiornika. Dokładny opis plików konfiguracyjnych znajduje się w dodatkach na końcu niniejszej instrukcji obsługi. Poniżej zamieszczono schemat zależności pomiędzy urządzeniami analizatorami. Strzałkami zaznaczono możliwe połączenia i przepływ danych. Urządzenie Nr 1 Urządzenie Nr 2 Urządzenie Nr 3 Urządzenie Nr n devices.xml Schemat A Schemat B Grupa I Schemat C Grupa II config.xml Analizator AI1 Analizator AI2-BCII1 Analizator BCII2 Schemat zależności pomiędzy urządzeniami a analizatorami. a

18 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Linux W OSM.2007 dostęp do plików konfiguracyjnych odbywa się przez zalogowanie się do systemu specjalnego użytkownika. Użytkownik ten uzyskuje automatycznie dostęp do określonego pliku konfiguracyjnego. Po zapisaniu zmian w pliku konfiguracyjnym użytkownik ten zostaje automatycznie wylogowany. Możliwe jest również uzyskanie dostępu do tych plików poprzez przeglądarkę WWW (patrz rozdz. Interfejs WWW 81 ) Polecenia Na potrzeby OSM.2007 przygotowano specjalny interfejs CLI (Command Line Interface), który umożliwia łatwe administrowanie systemem. Aktualna wersja interfejsu umożliwia: konfigurację ustawień sieciowych (adresowanie interfejsów statyczne lub poprzez DHCP, ruting, serwer DNS), edycję konfiguracji zapory ogniowej (listy kontroli dostępu do usług zarządczych, ograniczenie liczby jednoczesnych połączeń), włączanie/wyłączanie usług systemowych, konfigurację dostępu do serwera snmpd, konfigurację portów szeregowych, zmianę haseł, przeglądanie pomocy, prezentowanie składni komend, ustawianie czasu, daty oraz strefy czasowej, aktualizację oprogramowania z podłączonego nośnika, konfigurację automatycznego eksportu ustawień systemowych na podłączony nośnik, przywrócenie konfiguracji w oparciu o kopię zapasową na podłączonym nośniku. Dostęp do pomocy z poziomu linii komend jest możliwy dzięki słowom kluczowym help oraz? (oba mają równoważne znaczenie). Zakończenie linii komendy spacją i jednym z powyższych słów spowoduje wyświetlenie alternatywnych rozwinięć linii, np. set firewall? pokaże alternatywne zakończenia linii zaczynającej się od set firewall. Można także sprawdzać rozwinięcia pustej linii komend. W przypadku dodania słowa kluczowego help lub? na końcu sekwencji słów, gdzie nie występują alternatywne rozwinięcia, wyświetlony zostanie opis danej komendy wraz ze składnią, opisem argumentów i przykładami. Poniżej zamieszczono listę wszystkich komend wraz ze znaczeniem każdej z nich.

19 Konfiguracja Typ komendy add config Rozwinięcie add dns IP add dns add route NET/MASK via IP dodanie trasy rutingu config save zapis bieżącej konfiguracji do pamięci nieulotnej odczyt i zastosowanie archiwalnej konfiguracji z określonego nośnika: urządzenia pendrive lub udziału dyskowego; opcja[force] wymusza zastosowanie pliku konfiguracyjnego z pominięciem sprawdzenia sumy kontrolnej usuwa i wyłącza wykonywanie automatycznych backupów na podłączonym nośniku usuwa i wyłącza wykonywanie automatycznych backupów na udziale dyskowym czyści bazy statystyk diagnostycznych systemu usunięcie serwera nazw DNS usunięcie funkcji zapory ogniowej dla wybranej usługi add route /0 via config save clear backup device DEV clear backup share clear log stats delete delete dns IP delete firewall (snmp www ssh ecs) acl IP[/MASK] delete nport IP Przykład dodanie serwera nazw DNS add firewall (snmp www ssh dodanie funkcji zapory ecs) acl IP[/MASK] ogniowej dla wybranej usługi add nport IP number_of_ports [ dodanie portu szeregowego NPort data_port cmd_port] firmy MOXA add ntp SERVER dodanie serwera czasu NTP add redirect IP PORT PROTO dodanie przekierowania ruchu sieciowego DEV config import NUM [pendrive netshare] [force] clear Znaczenie 19 usunięcie portu szeregowego NPort firmy MOXA add firewall snmp acl add firewall ecs add nport add ntp add redirect tcp eth0 config import 1 netshare clear backup device /dev/ sda1 clear backup share clear log stats delete dns delete firewall snmp acl delete firewall ecs acl /16 delete nport

20 20 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Typ komendy Rozwinięcie delete ntp SERVER delete redirect IP PORT PROTO DEV delete route NET/MASK via IP force force backup logout logout ping ping HOST set set backup device DEV set backup compression (0 1) set backup interval NUM set backup share HOST SHARE [USER PASSWORD] set date YEAR-MONTH-DAY set ecs (on off) set firewall (on off hashlimit) set interface DEV (IP/MASK dhcp) Znaczenie Przykład usunięcie serwera NTP usunięcie przekierowania ruchu sieciowego usunięcie trasy rutingu delete ntp delete redirect TCP eth0 delete route /0 via wymuszenie wykonania force backup kopii archiwalnej na podłączony nośnik pendrive i udział dyskowy zakończenie bieżącej logout sesji konfiguracyjnej badanie połączenia z ping wybranym urządzeniem sieciowym za pomocą protokołu ICMP skonfigurowanie set backup device /dev/ nośnika archiwum; sda1 nośnik musi być podłączony podczas wykonania komendy włączenie lub set backup compression wyłączenie kompresji 1 plików konfiguracyjnych ustawienie okresu set backup interval 3600 wykonywania backupu (w sekundach), NUM = 0 - backup wykona się natychmiast po zmianie konfiguracji OSM, NUM > 0 - backup wykona się nie wcześniej niż po NUM sekundach skonfigurowanie adresu set backup share udziału sieciowego backups archiwum (\\HOST \SHARE) ustawienie daty set date systemowej set date włączenie/wyłączenie set ecs on programu odbiornika OSM włączenie/wyłączenie set firewall on zapory ogniowej lub set firewall hashlimit 100 określenie limitu połączeń na sekundę (hash limit) skonfigurowanie set interface eth0 interfejsu sieciowego /24

21 Konfiguracja Typ komendy Rozwinięcie set logbackup (0 1) set nports (on off) set nport encryption minor_number (0 1) set ntp (0 1) set password for USER PASSWORD set redirect mode (masq plain) set serial DEV uart UART irq IRQ port PORT baud BAUD set snmp (rwcommunity rocommunity syslocation syscontact sysdescr on off) set ssh (on off) set system name NAME set time HOUR:MINUTE: SECOND set timezone [AREA/ Znaczenie włączenie lub wyłączenie kopiowania logu generowanego przez odbiornik na udział dyskowy (ten sam co przeznaczony do archiwizacji konfiguracji) włączenie lub wyłączenie usługi związanej z serwerami NPort firmy MOXA włączenie lub wyłączenie szyfrowania danych portu szeregowego NPort firmy MOXA włączenie lub wyłączenie synchronizacji czasu z serwerami NTP zmiana hasła użytkownika(manager, operator, devedit, confedit, logwatch) 21 Przykład set interface eth1 dhcp set logbackup 1 set nport on set nport encryption 0 1 set ntp 1 set password for manager secretpass set password for operator somepass ustawienie trybu set redirect mode masq przekierowania ruchu sieciowego; masq adres nadawcy zostanie zastąpiony adresem OSM, plain - adres nadawcy pozostanie bez zmian konfiguracja portu set serial /dev/ttys0 uart szeregowego 16550A irq5 port 0x03f8 baud ustawienie parametrów set snmp on SNMP set snmp sysdescr ebs włączenie/wyłączenie set ssh on usługi zdalnego dostępu poprzez SSH zmiana nazwy systemu set system name ebslinux ustawienie czasu set time 23:15:01 systemowego; wejście powinno być podane w formacie 24-godzinnym ustawia strefę czasową; set timezone US

22 22 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Typ komendy Rozwinięcie [SUBAREA/]ZONE] service show Znaczenie w przypadku braku argumentu, lub gdy argument nie determinuje jednoznacznie strefy, wyświetlane są obszary i strefy możliwe do wyboru set www (on off) włączenie/wyłączenie usługi www service ecs nport snmp ssh zatrzymanie i ponowne www restart uruchomienie usługi odbiornika/nport (MOXA)/SNMP/SSH/ WWW. show backup device wyświetlenie nazwy urządzenia archiwum show backup compression wyświetlenie stanu kompresji plików konfiguracyjnych show backup configs [pendrive wyświetlenie listy plików netshare] archiwum z nośnika lub udziału dyskowego show backup interval wyświetlenie okresu wykonywania backupu, wartość = 0 - backup wykona się natychmiast po zmianie konfiguracji OSM, wartość > 0 backup wykona się nie wcześniej niż po NUM sekundach show dns wyświetlenie listy serwerów nazw DNS show ecs wyświetlenie statusu programu odbiornika OSM show firewall wyświetlenie parametrów zapory ogniowej show interface wyświetlenie parametrów interfejsów sieciowych show logbackup wyświetlanie stanu konfiguracji kopiowania logu generowanego przez odbiornik na udział dyskowy show netstat wyświetlenie stanu połączeń sieciowych Przykład set timezone US/Central set timezone Europe/ Warsaw set timezone set timezone Etc/GMT-10 set www off service www restart service ecs restart service nport restart show backup device show backup compression show backup configs netshare show backup interval show dns show ecs show firewall show interface show logbackup show netstat

23 Konfiguracja Typ komendy Rozwinięcie show nports show ntp show ps show redirects show serial [DEV] show snmp show ssh show system version/name show time show route show www sync sync ntp system system export (pendrive netshare) system poweroff system reboot [debug] Znaczenie wyświetlenie listy portów szeregowych NPort firmy MOXA wyświetlenie stanu synchronizacji czasu NTP wyświetlenie stanu uruchomionych procesów wyświetlenie stanu przekierowań sieciowych wyświetlenie ustawień portu szeregowego DEV; w przypadku braku argumentu DEV wyświetlane są ustawienia wszystkich portów w systemie wyświetlenie parametrów SNMP wyświetlenie parametrów SSH wyświetlenie wersji/ nazwy systemu wyświetla aktualną datę, godzinę oraz strefę czasową wyświetlenie tras rutingu wyświetlenie stanu serwera www wymuszenie natychmiastowej synchronizacji czasu z serwerem NTP (domyślnie synchronizacja czasu odbywa się tylko przy starcie systemu). eksport ustawień i logu systemu na nośnik lub udział sieciowy; nośnik lub udział sieciowy musi być skonfigurowany jako nośnik do obsługi backupów zatrzymanie odbiornika ponowne uruchomienie systemu z możliwością 23 Przykład show nports show ntp show ps show redirects show serial show serial /dev/ttys0 show snmp show ssh show system version show time show route show www sync ntp system export pendrive system poweroff system reboot

24 24 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Typ komendy Rozwinięcie Znaczenie Przykład uruchomienia w trybie debug Komendy typu add, delete oraz set zmieniają natychmiast bieżące ustawienia systemu. Aby zapisać bieżące ustawienia w sposób trwały należy wydać komendę config save. Ominięcie powyższego kroku i restart urządzenia spowoduje powrót do ostatnio zapisanej konfiguracji. Jeżeli podczas zdalnej sesji (przez SSH) konfiguracja zostanie zmieniona w sposób uniemożliwiający zdalne zarządzanie (np. zbyt restrykcyjny firewall, wyłączony serwer ssh, niepoprawne trasy rutingu, niepoprawnie skonfigurowany interfejs sieciowy), wykonanie restartu systemu spowoduje przywrócenie ustawień sprzed zmian. UWAGA: Zawsze powinna istnieć możliwość nawiązania sesji lokalnej Użytkownicy W OSM.2007 dostępni są następujący użytkownicy (użytkownik/domyślne hasło): operator/llpp - uprawnienia do przeglądania konfiguracji poprzez interfejs CLI, dostęp do statystyk www, manager/llpp - uprawnienia do przeglądania i modyfikacji konfiguracji poprzez interfejs CLI, dostęp do statystyk www, confedit/llpp - uprawnienia do modyfikacji pliku config.xml, devedit/llpp - uprawnienia do modyfikacji pliku devices.xml, logwatch/llpp - uprawnienia do oglądania pliku logu OSM.2007 w trybie online Archiwizacja Archiwizacja w OSM.2007 odbywa się automatycznie po każdej zmianie parametrów konfiguracyjnych odbiornika, czyli: po zapisaniu parametrów systemu operacyjnego komendą config save, po modyfikacji jednego z plików konfiguracyjnych OSM.2007 config.xml lub devices.xml. Pliki archiwizacyjne z konfiguracją są umieszczane na urządzeniu wskazanym komendą set backup device. System w momencie wydania tej komendy znakuje w specjalny sposób (tworzy odpowiedni plik) podłączone urządzenie tak aby później prawidłowo je rozpoznawać. Nazwy plików archiwum zawierają datę i czas w celu łatwej identyfikacji zawartości pliku. Urządzeniem przeznaczonym do przechowywania plików archiwum może być dowolne urządzenie podłączane przez USB, np. pendrive. Typy obsługiwanych systemów plików to EXT2 oraz FAT. Ilość wolnego miejsca na nośniku zależeć powinna od

25 Konfiguracja 25 częstotliwości zmian w konfiguracji oraz liczby obsługiwanych przez OSM.2007 urządzeń. Rozmiar jednego pliku może wynosić od około 10KB do kilku MB i zależy od tego czy włączona jest kompresja plików archiwum. Po podłączeniu urządzenia służącego do przechowywania archiwalnych plików konfiguracyjnych pierwszą czynnością wykonywaną przez system jest porównanie ostatnio zapisanej na nośniku konfiguracji z konfiguracją systemu. W przypadku różnic (lub braku pliku archiwum) zapisywany jest nowy plik z konfiguracją. Pliki archiwum zabezpieczone są sumą kontrolną MD5 na wypadek błędów zapisu lub celowej zmiany. Odłączenie urządzenia przeznaczonego do archiwizacji w trakcie zapisu może spowodować zapisanie nieprawidłowych danych konfiguracyjnych. W tym przypadku ponowne podłączenie urządzenia wygeneruje nowy plik z danymi konfiguracyjnymi. Poprzednio wygenerowany, uszkodzony plik nie zostanie usunięty jednak nie będzie można go zaimportować (nie jest możliwe zaimportowanie pliku z nieprawidłową sumą MD5). Należy dbać o to aby nośnik z danymi archiwum nie był w żaden sposób uszkodzony ani nie był w znaczącym stopniu wypełniony. Zaleca się w tym celu cykliczne przenoszenie danych z nośnika archiwum na inny nośnik np. płyty CD.

26 Rozdział III

27 Użytkowanie 3 27 Użytkowanie Dostęp do funkcji OSM.2007 możliwy jest przez Konsolę Zarządzającą. Konsola wykorzystuje technologię Java, dzięki czemu można z niej korzystać pod dowolnym systemem operacyjnym z graficznym interfejsem i odpowiednią wersją Javy. W kolejnych podrozdziałach omówiono funkcje Konsoli. 3.1 Konsola zarządzająca Konsola zarządzająca może być uruchomiona z Menu Start lub z Pulpitu jeśli taką opcję wybrano podczas instalacji. Po uruchomieniu pojawia się główne okno programu: Główne okno programu konsoli zarządzającej Domyślnie konfiguracja konsoli zawiera wpis pozwalający na dostęp do lokalnie zainstalowanego OSM ( local ). Lista OSM może być modyfikowana w miarę potrzeb. Connect Unregister server połączenie się z wybranym OSM, usunięcie wybranego OSM z listy dostępnych,

28 28 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Edit registration settings zmiana parametrów połączeniowych wybranego OSM, Restart OSM restart wybranego OSM, Properties konfiguracja parametrów pracy wybranego OSM Lista serwerów OSM Poruszanie się po liście OSM może być dokonywane za pomocą myszki lub za pomocą klawiatury. Wybranie konkretnego elementu na liście należy zatwierdzić lewym klawiszem myszki lub klawiszem Enter. Główny poziom drzewa ( Servers ) oraz każdy wpis z OSM posiada menu kontekstowe dostępne po naciśnięciu prawego klawisza myszy. Po połączeniu się z OSM dostępne stają się dodatkowe poziomy drzewa OSM (np. lista urządzeń). Menu kontekstowe serwera. Events pausing zatrzymanie na określony czas wysyłania zdarzeń do wybranego analizatora, Generate state signal ręczne wygenerowanie zdarzeń o stanie połączeń z urządzeniami (nie częściej niż raz na 90s), Disconnect zamknięcie połączenia z wybranym OSM, Edit registration settings zmiana parametrów połączeniowych wybranego OSM,

29 Użytkowanie Restart OSM Properties 29 restart wybranego OSM, konfiguracja parametrów pracy wybranego OSM. Okno parametrów OSM definiuje adres serwera OSM, sposób zachowania się Konsoli (czy ma pełnić rolę prostego Analizatora, parametry komend itp.) oraz parametry połączeniowe do bazy danych. Okno parametrów serwera Znaczenie parametrów: Parametr Możliwe wartości Znaczenie Server name Dowolna unikalna w ramach konsoli nazwa OSM Nazwa służąca do wyświetlania Server address Adres IP Adres komputera na którym zainstalowany i uruchomiony jest OSM Server port Liczba od 1 do Numer portu na którym OSM prowadzi nasłuch na komendy Analyser name Prawidłowa nazwa analizatora Tylko przypisane do analizatora dane urządzeń, schematów i wiadomości będą pokazywane. Act as analyser Po zaznaczeniu będzie możliwe

30 30 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 uruchomienie prostego modułu analizatora Analyser port Liczba od 1 do Numer portu modułu analizatora (taki sam jak w pliku config.xml dla danego analizatora)

31 Użytkowanie 31 Po naciśnięciu przycisku Next pojawia się kolejne okno ze specyfikacją działania komend. Wpisane tutaj parametry (nazwa modułu i czas oczekiwania na wynik komendy) będą stosowane dla każdego z poleceń wysyłanych z Konsoli. Specyfikacja parametrów komend Znaczenie parametrów: Parametr Możliwe wartości Znaczenie Connector name Nazwa modułu Nazwa modułu wejściowego używanego do wejściowego (z pliku config. komunikacji z urządzeniami. Brak xml) parametru oznacza zastosowanie modułu GPRS w przypadku połączenia lub modemu GSM w przypadku braku połączenia GPRS. Command timeout Czas w sekundach Czas po którym brak łączności lub brak odpowiedzi na komendę z urządzenia skutkuje zwróceniem negatywnego wyniku komendy.

32 32 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Kolejne naciśnięcie przycisku Next skutkuje pojawieniem się okna ze specyfikacją połączenia do bazy danych. Baza danych powinna być zainstalowana na innym komputerze niż OSM i skonfigurowana w pliku konfiguracyjnym OSM (config.xml) jako jeden z Analizatorów. Połączenie posłuży do wyświetlania historii zdarzeń dla wybranych urządzeń i nie jest niezbędne jego konfigurowanie (historia zdarzeń nie będzie jednak dostępna). Specyfikacja parametrów połączeniowych bazy danych Znaczenie parametrów: Parametr Możliwe wartości Znaczenie Database type Postgres SQL 8.x Typ bazy danych używany przez OSM. Host address Adres IP lub nazwa DNS, np. " " Adres komputera na którym zainstalowana jest baza danych. Host port Wartość od 1 do Numer portu na którym nasłuchuje serwer bazy danych (domyślna wartość jest prawidłowa w większości przypadków). User name Dowolny ciąg znaków Nazwa użytkownika bazy danych. User password Dowolny ciąg znaków Hasło użytkownika bazy danych. DB name Dowolny ciąg znaków Nazwa bazy danych.

33 Użytkowanie 33 Naciśnięcie przycisku Finish oznacza zaakceptowanie zmian Konfigurator OSM Konfigurator OSM jest narzędziem służącym do zmiany parametrów działania OSM Zmiany dokonane za pomocą Konfiguratora staną się bieżącymi po restarcie serwera OSM lub, w niektórych przypadkach, natychmiast (np. zmiana parametrów portów szeregowych). Konfigurator prezentuje dwa typy konfiguracji: bieżącą (tj. taką, która w danym momencie obowiązuje) oraz skonfigurowaną (tj. taką, która będzie obowiązywać po najbliższym restarcie). W dowolnym momencie można przełączać widok Konfiguratora tak aby pokazywał każdy z typów konfiguracji z osobna. Zmiany w konfiguracji dokonane przez użytkownika program prezentuje wytłuszczoną czcionką Parametry ogólne Ogólne parametry OSM.2007 Parametry ogólne: Port nasłuchu na komendy Parametry buforów: Katalog Domyślny rozmiar numer portu TCP na którym OSM.2007 nasłuchuje na komendy analizatorów, główny katalog buforów zdarzeń programu domyślny rozmiar bufora zdarzeń Parametry funkcji sprzętowego Watchdog'a (dostępne tylko dla systemów Linux): Włączony stan funkcji Watchdog

34 34 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Okres maksymalny okres braku aktywności systemu Wyłącz po poprawnym zakończeniu działania programu wyłączenie funkcji Watchdoga przy poprawnym zakończeniu działania programu (np. podczas restartu) Parametry funkcji Kopii zapasowych (dostępne tylko dla systemów Linux): Nośnik nazwa urządzenia reprezentującego nośnik danych (np. /dev/sda1); uwaga: nośnik (pendrive) powinien być podłączony w momencie odczytu i zapisywania zmienionej konfiguracji, Udział dyskowy parametry udziału dyskowego (miejsca docelowego kopii zapasowych) Okres okres wykonywania kopii zapasowych (tylko kiedy są różnice) Kompresja włączenie kompresji plików kopii zapasowych Automatycznie dodawaj nowe urządzenia do domyślnego schematu domyślnej grupy włącza automatyczne dodawanie urządzeń do listy obsługiwanych przez OSM. UWAGA: brak schematu dla urządzeń danego typu dla domyślnej grupy spowoduje odrzucenie próby połączenia nieznanego urządzenia Moduły wejściowe Moduły wejściowe OSM.2007 Aby dodać nowy moduł wejściowy należy wybrać odpowiednią gałąź w drzewie po lewej stronie a następnie należy skorzystać z przycisku "Dodaj". W zależności

35 Użytkowanie 35 od wybranego typu modułu w prawej części okna pojawią się odpowiednie parametry konfiguracyjne. Parametry konfiguracyjne modułu TCP Parametry modułu TCP/IP: Nazwa nazwa modułu jaką będzie się posługiwał OSM.2007 Obsługiwany typ urządzeń typ urządzeń z jakimi będzie się komunikował OSM poprzez wybrany moduł Port nasłuchu numer portu na którym OSM będzie oczekiwał na połączenia z urządzeniami Okres TCP keepalive okres wysyłania niewielkich pakietów TCP keepalive sprawdzających stan połączenia z urządzeniem, 10 nieudanych prób wysyłanych co pół okresu oznacza zamknięcie połączenia (5 prób z pełnym okresem dla systemu Linux) Typ wirtualnego urządzenia typ urządzenia, które będzie informowało o stanie modułu za pomocą zdarzeń rozłączenia i połączenia Numer seryjny wirtualnego urządzenia numer seryjny urządzenia, które będzie informowało o stanie modułu za pomocą zdarzeń rozłączenia i połączenia (wartość < 0 oznacza wyłączenie funkcji) Parametry modułu UDP są identyczne z parametrami modułu TCP/IP.

36 36 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Parametry konfiguracyjne modułu Modem GSM Parametry modułu Modem GSM: Nazwa nazwa modułu jaką będzie się posługiwał OSM.2007 Port szeregowy nazwa portu szeregowego, z którego OSM będzie komunikował się z urządzeniami za pomocą SMSów i kanału CSD Parametry parametry portu szeregowego PIN kod PIN zainstalowanej w modemie karty SIM Prefix opcjonalny domyślny prefix numerów telefonów Typ wirtualnego urządzenia typ urządzenia, które będzie informowało o stanie modułu za pomocą zdarzeń rozłączenia i połączenia Numer seryjny wirtualnego urządzenia numer seryjny urządzenia, które będzie informowało o stanie modułu za pomocą zdarzeń rozłączenia i połączenia (wartość < 0 oznacza wyłączenie funkcji)

37 Użytkowanie 37 Parametry konfiguracyjne modułu łącza SMS-C Parametry modułu łącza SMS-C: Nazwa nazwa modułu jaką będzie się posługiwał OSM.2007 Typ typ SMS-C Host adres hosta SMS-C Port numer portu SMS-C Numer numer SMS-C Użytkownik nazwa użytkownika SMS-C Hasło hasło użytkownika SMS-C SMPP System Type parametr SMPP (w przypadku braku jego znajomości należy pozostawić pole puste) SMPP Address range parametr SMPP (w przypadku braku jego znajomości należy pozostawić pole puste) Typ wirtualnego urządzenia typ urządzenia, które będzie informowało o stanie modułu za pomocą zdarzeń rozłączenia i połączenia Numer seryjny wirtualnego urządzenia numer seryjny urządzenia, które będzie informowało o stanie modułu za pomocą zdarzeń rozłączenia i połączenia (wartość < 0 oznacza wyłączenie funkcji) Analizatory i grupy Jednym z ważniejszych parametrów działania OSM.2007 jest sposób wysyłania

38 38 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 i potwierdzania danych przez grupę. OSM definiuje moduły wyjściowe na dwóch poziomach: analizatorów (odbiorców zdarzeń) i grup, które łączą analizatory. Zdarzenia, których odbiorcą jest pierwotnie grupa (poprzez przypisanie w schemacie urządzenia) są wysyłane do wszystkich analizatorów przypisanych do grupy. Każda z grup posiada dokładnie jedną kolejkę (bufor) wyjściową zdarzeń. W zależności od wybranego sposobu potwierdzeń i stanu połączeń z analizatorami możliwe są następujące przypadki: 1. Zatwierdzanie "wszystkie", wszystkie analizatory są dostępne i potwierdzają dane ŕ zdarzenia do wszystkich analizatorów są dostarczane na bieżąco. 2. Zatwierdzanie "wszystkie", niektóre analizatory są niedostępne lub nie wysyłają potwierdzeń ŕ zdarzenia nie są dostarczane na bieżąco do podłączonych analizatorów (nowe zdarzenia oczekują w kolejce aż do momentu zebrania potwierdzeń od wszystkich analizatorów). 3. Zatwierdzanie "jeden i/lub wszystkie obowiązkowe", wszystkie analizatory oznaczone jako obowiązkowe są dostępne i potwierdzają dane oraz liczba podłączonych analizatorów jest większa od 0 ŕ zdarzenia do podłączonych w danym momencie analizatorów są dostarczane na bieżąco, nie oczekuje się na potwierdzenia analizatorów oznaczonych jako nie-obowiązkowe (chyba że jest to jedyny analizator). 4. Zatwierdzanie "jeden i/lub wszystkie obowiązkowe", nie wszystkie analizatory oznaczone jako obowiązkowe są dostępne lub co najmniej jeden z nich nie potwierdza odebranych danych lub liczba podłączonych analizatorów jest równa 0 ŕ zdarzenia nie są dostarczane na bieżąco do podłączonych analizatorów (nowe zdarzenia oczekują w kolejce aż do momentu zebrania wszystkich potwierdzeń od obowiązkowych analizatorów lub połączenia się dowolnego nie-obowiązkowego analizatora w przypadku gdy nie zdefiniowano obowiązkowych analizatorów). Zatwierdzanie "wszystkie" jest równoznaczna z metodą "jeden i/lub wszystkie obowiązkowe" dla której wszystkie przypisane analizatory są oznaczone jako obowiązkowe. Analizator może być przypisany do wielu grup.

39 Użytkowanie 39 Analizatory i grupy OSM.2007 Aby dodać nowy analizator lub nową grupę należy wybrać odpowiednią gałąź w drzewie po lewej stronie a następnie należy skorzystać z przycisku "Dodaj". W zależności od wybranego elementu w prawej części okna pojawią się odpowiednie parametry konfiguracyjne. Powiązania grup z analizatorami należy dokonywać metodą przeciągnij i upuść.

40 40 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Parametry analizatora TCP/IP UDP Parametry analizatora TCP/IP UDP: Nazwa nazwa analizatora jaką będzie się posługiwał OSM.2007 Format format wysyłki zdarzeń (dostępne: XML, Contact ID, SIA) Protokół typ protokołu sieciowego Adres adres IP analizatora Port numer portu na którym analizator nasłuchuje

41 Użytkowanie 41 Parametry analizatora RS232 Parametry analizatora RS232: Nazwa Format Port szeregowy Parametry nazwa analizatora jaką będzie się posługiwał OSM.2007 format wysyłki zdarzeń (dostępne: XML, Contact ID, SIA) nazwa portu szeregowego parametry portu szeregowego

42 42 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Parametry analizatora Baza danych Parametry analizatora Baza danych: Nazwa nazwa analizatora jaką będzie się posługiwał OSM.2007 Format typ bazy danych (dostępne: Postgres SQL 8.x) Adres adres IP serwera bazy danych Port numer portu na którym serwer bazy danych nasłuchuje Użytkownik nazwa użytkownika bazy danych Hasło hasło użytkownika bazy danych Nazwa bazy nazwa bazy danych

43 Użytkowanie 43 Uwierzytelnianie i autoryzacja Parametry związane z hasłami i uprawnieniami analizatorów stają się dostępne po przyciśnięciu przycisku "Uwierzytelnianie i autoryzacja >>". Parametry funkcji uwierzytelniania i autoryzacji: Hasło hasło jaką będzie musiał podać analizator przy próbie dostępu poprzez port komend, hasła możemy usuwać (po zaznaczeniu całego wiersza) za pomocą klawisza Delete Opis krótki opis związany z danym hasłem Dostęp do konfiguracji OSM poziom dostępu do ogólnej konfiguracji OSM Dostęp do listy urządzeń poziom dostępu do listy urządzeń oraz schematów OSM UWAGA: Hasła podczas przesyłania konfiguracji OSM przez sieć są szyfrowane 2048 bitowym kluczem asymetrycznym RSA. Podczas uwierzytelniania przy próbie połączenia hasło w ogóle nie jest przesyłane przez sieć.

44 44 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Parametry grupy część 1 Parametry grupy część 2 Parametry grupy: Nazwa nazwa grupy jaką będzie się posługiwał OSM.2007 Zatwierdzanie przez analizatorysposób zatwierdzania zdarzeń przez analizatory

45 Użytkowanie Nazwa pliku bufora Limit l. zdarzeń Limit rozm. bufora Ponawiaj co Domyślna Stan urządzeń co Sygnał testowy Typ urz. testowego Numer seryjny Test co 45 nazwa pliku bufora górne ograniczenie liczby zdarzeń przechowywanych w buforze górne ograniczenie rozmiaru bufora okres ponawiania zdarzeń do analizatorów które nie potwierdziły ich odbioru czy grupa ma być domyślną cykliczne wysyłanie stanu połączeń z urządzeniami (zdarzenia STILL_CONNECTED lub STILL DISCONNECTED) włączenie generowania przez OSM sygnału testowego (zdarzenie TEST) typ urządzenia testowego numer seryjny urządzenia testowego okres generowania sygnału testowego Parametry powiązania analizatora z grupą Parametry powiązania analizatora z grupą: Nazwa nazwa powiązania Obowiązkowy (dostępne tylko dla sposobu zatwierdzania "jeden i/lub wszystkie obowiązkowe") jeśli zaznaczone to OSM czeka z wysyłką kolejnych zdarzeń do wszystkich analizatorów grupy aż wybrany analizator potwierdzi odbiór bieżących zdarzeń

46 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Informacje Informacje o OSM i Konfiguratorze Informacje o OSM: Adres System operacyjny Wersja OSM Licencja Uruchomiony od adres IP z jakim Konfigurator OSM nawiązał połączenie nazwa systemu operacyjnego pod którego kontrolą uruchomiony jest OSM.2007 wersja OSM parametry licencji OSM data i czas uruchomienia serwera OSM Lista urządzeń Lista urządzeń jest dostępna po wybraniu Devices. Tylko urządzenia z tej listy są akceptowane przez OSM. Lista może być modyfikowana przez wybranie jednego z przycisków Add, Edit lub Delete. Funkcje te dostępne są z paska nad listą urządzeń jak również w menu głównym Konsoli. Wszelkie modyfikacje dokonywane na liście urządzeń są natychmiast stosowane przez odbiornik i zapisywane w jego pliku konfiguracyjnym.

47 Użytkowanie 47 Lista urządzeń Polecenia menu po otworzeniu listy urządzeń Pod paskiem z przyciskami umożliwiającymi edycję listy urządzeń znajduje się panel z przyciskami służącymi do wydawania komend urządzeniom. Możliwe jest zaznaczenie kilku urządzeń i wydanie im tej samej komendy. W dolnej części głównego okna po każdym wydaniu komendy urządzeniu pojawi się wynik jej wykonania. Settings Refresh Auto refresh Add konfiguracja parametrów wyświetlania listy urządzeń (rozdział Ustawienia 48 ), aktualizacja listy urządzeń, włączenie automatycznej aktualizacji listy urządzeń, dodanie nowego urządzenia (rozdział Dodawanie i edycja 50 ),

48 48 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Edit edycja parametrów wybranego urządzenia (rozdział Dodawanie i edycja 50 ), Delete usunięcie wybranego urządzenia (rozdział Usuwanie 52 ), Find wyszukiwanie urządzenia (rozdział Wyszukiwanie 53 ), Import/Export importowanie i eksportowanie listy urządzeń (rozdział Import/ Export 64 ) Ustawienia Po przyciśnięciu przycisku Settings otwiera się okno: Ustawienia filtra wyświetlanej listy urządzeń. Device type Serial number Phone number Schema name typ urządzenia, numer seryjny, numer telefonu, nazwa schematu.

49 Użytkowanie 49 Ustawienia czasu odświeżania wyświetlanej listy urządzeń. Auto referesh period okres odświeżania listy urządzeń. Ustawienia kolumn wyświetlanej listy urządzeń. Show GMT connect time as local time Show description column Show device address włączenie wyświetlania czasu GMT jako lokalnego czasu, włączenie wyświetlania opisu tekstowego urządzenia, włączenie wyświetlania adresu urządzenia,

50 50 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Show device last message time Show XML object name column Show CID object name column Show SIA object name column Show DTMF object name type column Show known devices Show unknown devices włączenie wyświetlania czasu odebrania ostatniej wiadomości, włączenie wyświetlania nazwy XML obiektu, włączenie wyświetlania nazwy Contact ID obiektu, włączenie wyświetlania nazwy SIA obiektu, włączenie wyświetlania konfiguracji DTMF włączenie wyświetlania znanych urządzeń, włączenie wyświetlania nieznanych urządzeń. Dodawanie i edycja Dodawanie nowego urządzenia polega na podaniu parametrów takich jak: typ urządzenia, numer seryjny, numer telefonu, nazwa schematu, kod dostępu, klucz szyfrujący itp. Numer telefonu jest niezbędny w przypadku komunikacji przez modem GSM. Jeśli dostępny jest tylko jeden schemat to zostanie on automatycznie wybrany. Brak wybranego schematu podczas zapisu skutkuje błędem (dane nie są zapisywane w tej sytuacji). Kod dostępu i/lub klucz szyfrujący jest niezbędny do wydawania komend urządzeniom i trzeba je podawać jeśli są inne niż domyślne.

51 Użytkowanie 51 Dodawanie nowego urządzenia Device type Serial number Phone number Schema name Cipher key SMS Cipher key Access code Description XML name SIA name SIA line Contact ID name Contact ID line typ urządzenia, numer seryjny, numer telefonu, nazwa schematu, klucz szyfrujący, klucz szyfrujący dal wiadomości SMS, kod dostępu, opis obiektu, nazwa obiektu w formacie XML, nazwa obiektu w formacie SIA, numer linii obiektu w formacie SIA, nazwa obiektu w formacie Contact ID, numer linii obiektu w formacie Contact ID,

52 52 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Decode DTMF DTMF obj. number from msg. rodzaj danych DTMF, zaznaczone: nazwa obiektu w komunikacie Contact ID lub SIA będzie nazwą odczytaną z DTMF, brak zaznaczenia: numer obiektu w komunikacie Contact ID lub SIA będzie odpowiednią nazwą Contact ID lub SIA, Po naciśnięciu przycisku Next wysyłana jest komenda do OSM oraz pokazywany jest wynik jej wykonania. Wynik wykonania komendy dodania nowego urządzenia Edytowanie parametrów urządzenia przebiega podobnie jak dodawanie urządzenia, z tą różnicą że wcześniej należy wybrać i zaznaczyć na liście dany obiekt a następnie wybrać funkcję "Edit" (dostępna z menu głównego, paska z przyciskami lub menu podręcznego) Usuwanie Przy próbie usuwania urządzeń pojawia się monit z zapytaniem czy usunąć wskazane (zaznaczone) na liście urządzenia. Aby zatwierdzić usuwanie należy nacisnąć przycisk "Tak".

53 Użytkowanie 53 Zatwierdzanie usuwania urządzenia z listy Wyszukiwanie W celu wyszukania określonego urządzenia należy wybrać funkcję "Find" (dostępne z menu głównego, paska z przyciskami lub menu podręcznego). Pojawi się wtedy okno z parametrami wyszukiwania. Wybór dostępnych dla wyszukiwania pól zależy od widoczności określonych pól na liście z urządzeniami (patrz Lista urządzeń 46 ). Kryteria wyszukiwania urządzenia na liście urządzeń Komendy AG Po wybraniu jednego lub kilku urządzeń ActiveGuard w górnej częsci okna listy urządzeń pojawią się następujące komendy: Get configuration odczyt parametrów urządzenia, Set configuration okno konfiguracji urządzenia, Remote update okno zdalnego wysyłania i pobierania konfiguracji urządzenia (dostępne tylko dla urządzeń wspierających tę operację), Get version odczyt wersji firmware urządzenia, Set current time ustaw bieżącą datę i godzinę urządzenia, Get location odczyt położenia urządzenia, Reset device zrestartowanie urządzenia, Custom wysłanie dowolnej komendy do urządzenia, Disconnect wyslanie komendy rozłączenia urządzenia, Remove queue usunięcie z OSM kolejki komend urządzenia

54 54 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 oczekujących na wykonanie lub wynik, Komendy ActiveGuard. Okno konfiguracji parametrów urządzenia zawiera następujące parametry: Server address Server port Server phone adres OSM, port OSM, numer telefonu modemu GSM zainstalowanego w OSM, APN name nazwa APN, APN user name użytkownik APN, APN password hasło APN, Cipher key klucz szyfrujący urządzenia, Test period[minutes] częstotliwość wysyłania testów w minutach, Test period[seconds] częstotliwość wysyłania testów w sekundach (tylko dla firmware >=1.0rc2), Authorized SMS number numer telefonu autoryzowanego do wysyłania SMSów konfiguracyjnych, Dial number/count 1 numer i liczba dzwonków 1 telefonu odbieranego przez ActiveGuard, Dial number/count 2 numer i liczba dzwonków 2 telefonu odbieranego przez ActiveGuard, Dial number/count 3 numer i liczba dzwonków 3 telefonu odbieranego przez ActiveGuard, Dial number/count 4 numer i liczba dzwonków 4 telefonu odbieranego przez ActiveGuard, Dial number/count 5 numer i liczba dzwonków 5 telefonu odbieranego przez ActiveGuard (tylko dla firmware >=1.0rc2), Dial number/count 6 numer i liczba dzwonków 6 telefonu odbieranego przez ActiveGuard (tylko dla firmware >=1.0rc2), Dial number/count 7 numer i liczba dzwonków 7 telefonu odbieranego przez ActiveGuard (tylko dla firmware >=1.0rc2), Dial number/count 8 numer i liczba dzwonków 8 telefonu odbieranego przez ActiveGuard (tylko dla firmware >=1.0rc2), Emergency SMS numer telefonu, z którym ActiveGuard będzie próbował nawiązać połączenie w przypadku naciśnięcia i dłuższego przytrzymania przycisku "Call Me" (tylko dla firmware >=0.21rc1) Reset connection wymuszenie ponownego nawiązania połączenia po zmianie parametrów.

55 Użytkowanie 55 Powyższy zestaw parametrów konfiguracyjnych można zapisać jako jeden z wzorców w celu jego późniejszego wykorzystania. Aby zapisać zestaw parametrów jako nowy wzorzec należy po wypełnieniu odpowiednich pól (np. adres serwera, numer portu itd.) przycisnąć przycisk oznaczony jako "+" a następnie podać nazwę wzorca. Parametry zapisane we wzorcu są na powrót wstawiane do odpowiednich pól po wybraniu nazwy wzorca z rozwijanej listy. Przycisk "-" usuwa wybrany wzorzec. Okno konfiguracji urządzenia ActiveGuard, konfiguracja komunikacji.

56 56 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Okno konfiguracji urządzenia ActiveGuard, konfiguracja telefonów. Po naciśnięciu przycisku "Remote update" otwiera się okno zdalnej konfiguracji urządzenia. Get configuration Send configuration Send firmware zapis do pliku CMI parametrów konfiguracyjnych urządzenia, wysłanie parametrów konfiguracyjnych urządzenia z pliku CMI, zdalna aktualizacja firmware.

57 Użytkowanie 57 Okno zdalnej aktualizacji parametrow urządzenia ActiveGuard. Po naciśnięciu przycisku "Custom" otwiera się okno wysyłki dowolnej komendy. Po wpisaniu poprawnej komendy i naciśnięciu przycisku "OK" zostanie ona przesłana do urządzenia, zinterpretowana i odesłana odpowiedź. Okno wysyłki dowolnej komendy do urządzenia. UWAGA: Pamiętaj, że wysłanie do urządzenia dowolnej komendy służy tylko do celów diagnostycznych. Funkcji tej nie powinno się używać w przypadku nieznajomości sposobu działania i przeznaczenia danej komendy gdyż może to skutkować późniejszym nieprawidłowym działaniem urządzenia Komendy LX Po wybraniu jednego lub kilku urządzeń LX w górnej częsci okna listy urządzeń pojawią się następujące komendy: Get configuration odczyt parametrów urządzenia, Set configuration okno konfiguracji urządzenia,

58 58 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Remote update okno zdalnego wysyłania i pobierania konfiguracji urządzenia, Get version odczyt wersji firmware urządzenia, Lock inputs zablokowanie/odblokowanie jednego z wejść urządzenia Change output state zmiana stanu jednego z wyjść urządzenia, Get state odczyt stanu urządzenia, AT Command wysłanie komendy AT, Reset device zrestartowanie urządzenia, Custom wysłanie dowolnej komendy do urządzenia, Disconnect wyslanie komendy rozłączenia urządzenia, Remove queue usunięcie z OSM kolejki komend urządzenia oczekujących na wykonanie lub wynik, Komendy LX. Okno konfiguracji parametrów urządzenia zawiera następujące parametry: Server address Server port DNS1 DNS2 APN name APN user name APN password SMS number Test period Reset connection adres OSM, port OSM, adres podstawowego serwera DNS, adres zapasowego serwera DNS, nazwa APN, użytkownik APN, hasło APN, numer telefonu odbierającego alarmowe SMSy z urządzeń, częstotliwość wysyłania testów, wymuszenie ponownego nawiązania połączenia po zmianie parametrów. Powyższy zestaw parametrów konfiguracyjnych można zapisać jako jeden z wzorców w celu jego późniejszego wykorzystania. Aby zapisać zestaw parametrów jako nowy wzorzec należy po wypełnieniu odpowiednich pól (np. adres serwera, numer portu itd.) przycisnąć przycisk oznaczony jako "+" a następnie podać nazwę wzorca. Parametry zapisane we wzorcu są na powrót wstawiane do odpowiednich pól po wybraniu nazwy wzorca z rozwijanej listy.

59 Użytkowanie 59 Przycisk "-" usuwa wybrany wzorzec. Okno konfiguracji urządzenia LX. Po naciśnięciu przycisku "Remote update" otwiera się okno zdalnej konfiguracji urządzenia. Get configuration Send configuration Send firmware zapis do pliku CMI parametrów konfiguracyjnych urządzenia, wysłanie parametrów konfiguracyjnych urządzenia z pliku CMI, zdalna aktualizacja firmware.

60 60 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Okno zdalnej aktualizacji parametrow urządzenia LX. Po naciśnięciu przycisku "Custom" otwiera się okno wysyłki dowolnej komendy. Po wpisaniu poprawnej komendy i naciśnięciu przycisku "OK" zostanie ona przesłana do urządzenia, zinterpretowana i odesłana odpowiedź. Okno wysyłki dowolnej komendy do urządzenia. UWAGA: Pamiętaj, że wysłanie do urządzenia dowolnej komendy służy tylko do celów diagnostycznych. Funkcji tej nie powinno się używać w przypadku nieznajomości sposobu działania i przeznaczenia danej komendy gdyż może to skutkować późniejszym nieprawidłowym działaniem urządzenia Komendy PX/EX Po wybraniu jednego lub kilku urządzeń PX/EX w górnej częsci okna listy urządzeń pojawią się następujące komendy: Get version odczyt wersji firmware urządzenia, Lock inputs zablokowanie/odblokowanie jednego z wejść

61 Użytkowanie Change output state Get state AT Command Reset device Disconnect Remove queue 61 urządzenia zmiana stanu jednego z wyjść urządzenia, odczyt stanu urządzenia, wysłanie komendy AT, zrestartowanie urządzenia, wysłanie komendy rozłączenia urządzenia, usunięcie z OSM kolejki komend urządzenia oczekujących na wykonanie lub wynik, Komendy PX/EX Grupowe odczyty i aktualizacje Za pomocą Konsoli OSM można dla wybranej grupy urządzeń przeprowadzić jedną z trzech operacji: odczyt konfiguracji zapis konfiguracji aktualizacja firmware Aby tego dokonać należy na liście urządzeń zaznaczyć grupę urządzeń jednego określonego typu (np. ActiveGuard lub LX). Należy pamiętać, że dane urządzenie powinno umożliwiać zdalny odczyt i zapis konfiguracji (firmware), w przeciwnym przypadku operacja grupowego odczytu lub zapisu będzie niedostępna. Następnie: 1. Wybieramy "Config" ŕ "Remote update".

62 62 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Polecenie zdalnej aktualizacji 2. Wybieramy jedną z opcji: a) "Get configuration" (odczyt konfiguracji z urządzenia i zapis do pliku) ŕ Konsola dla każdego z wybranych urządzeń z osobna będzie odczytywać konfigurację i zapisywać ją do plików o nazwach typu "C:\katalog \plik_lx#19805.cmi" tj. do członu głównego nazwy zostanie dodany typ i numer seryjny urządzenia. b) "Send configuration" (wysłanie konfiguracji z pliku do urządzenia) ŕ Konsola dla każdego z wybranych urządzeń będzie wysyłać wybrany plik (np. "C:\katalog\plik.cmi"). c) "Send firmware" (aktualizacja firmware urządzenia) ŕ Konsola dla każdego z wybranych urządzeń będzie wysyłać plik firmware (np. "C:\katalog\plik.efi"). 3. Klikamy START aby rozpocząć. Okno zdalnej aktualizacji parametrow urządzenia. Podczas procedury grupowego odczytu bądź zapisu: 1. Poprawne zakończenie wybranej operacji lub napotkanie błędu skutkuje zapisem stosownej informacji do logu i przejściem do kolejnego urządzenia. 2. Tymczasowe informacje oraz wyniki zapisywane są do logu w dolnej części głównego okna (można włączyć zapis logu do pliku w menu głównym Konsoli).

63 Użytkowanie Po przeprowadzeniu operacji dla ostatniego urządzenia z grupy w oknie aktualizacji zaprezentowana zostanie sumaryczna informacja ze wszystkich operacji, po jednym wierszu dla każdego z wybranych urządzeń Historia zdarzeń Wyświetlanie historii zdarzeń jest możliwe tylko w przypadku kiedy OSM jest tak skonfigurowany, że zapisuje zdarzenia bezpośrednio do bazy danych SQL zainstalowanej na innym komputerze (patrz CONFIG.XML 92 ). W Konsoli konfiguracja połączenia z OSM powinna zawierać prawidłowe parametry połączeniowe do wymienionej bazy danych (patrz Lista serwerów OSM 28 ). Tylko w tym przypadku funkcja "Historia zdarzeń" jest dostępna i działa prawidłowo. W pierwszym kroku należy na liście urządzeń zaznaczyć jedno lub wiele urządzeń a następnie z menu podręcznego (prawy przycisk myszy) lub menu głównego programu wybrać pozycję "Events history". Poniżej zamieszczono okno z przykładową historią zdarzeń jednego z urządzeń. Historia zdarzeń urządzenia Show last Skip tests TYPE SN DEVICE TIME SERVER TIME EVENT SOURCE maksymalna liczba wierszy do wyświetlenia, po zaznaczeniu testy nie będą wyświetlane, typ urządzenia, numer seryjny urządzenia, czas wystąpienia zdarzenia, czas odbioru zdarzenia, nazwa modułu wejściowego, który odebrał zdarzenie,

64 64 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 EVENT NAME nazwa zdarzenia Import/Export Konsola umożliwia import i eksport danych o obsługiwanych urządzeń. W tym celu w widoku listy urządzeń należy nacisnąć na przycisk "Import/Export". Pojawi się rozwijalne menu z następującymi pozycjami: Import from CSV file import danych urządzeń z pliku CSV, Import from ServerGPRS XML file import danych urządzeń z pliku XML Serwera GPRS, Export to CSV file export danych urządzeń do pliku CSV. Opcje importu i eksportu danych Format pliku CSV (kolejne pola danego wiersza): ActiveGuard [Device type];[serial number];[phone number];[schema name];[cipher key];[description];[xml Name];[CID Line];[CID Name];[SIA Line]; [SIA Name] LX [Device type];[serial number];[phone number];[schema name];[access code];[description];[xml Name];[CID Line];[CID Name];[SIA Line]; [SIA Name];[DTMF decode format];[dtmf data object name];[cipher key];[sms cipher key] PX/EX [Device type];[serial number];[phone number];[schema name];[access code];[description];[xml Name];[CID Line];[CID Name];[SIA Line]; [SIA Name];[DTMF decode format];[dtmf data object name] Device type Serial number Phone number Schema name Cipher key SMS cipher key Access code Description XML Name CID Line CID Name SIA Line SIA Name DTMF decode format nazwa typu urządzenia: "AG", "LX" lub "PX" numer seryjny urządzenia numer telefonu w formacie międzynarodowym nazwa schematu klucz szyfrujący klucz szyfrujący dla SMS kod dostępu opis obiektu nazwa obiektu w formacie XML numer linii formatu Contact ID nazwa urządzenia w formacie Contact ID numer linii formatu SIA nazwa urządzenia w formacie SIA format danych DTMF ("CID" - Ademco Contact ID,

65 Użytkowanie 65 "FAST42" - FAST 4/2, "DIRECT" - bez konwersji) DTMF data object name numer obiektu danych DTMF ("MSG" - z wiadomości DTMF, "SN" - nazwa CID/SIA) Przykładowa zawartość pliku CSV: ag;2296; ;ag;a1b2c3d4e5e6f708;test;2296;1;2296;1;2296 ag;1627; ;ag;;description;1627;1;1627;1;1627 px;3987; ;px;1111;description;3987;1;8022;1;8022;fast42;sn px;7493; ;px;1111;description;7493;1;8068;1;8068;cid;msg Pasek stanu Pasek stanu listy urządzeń znajdujący się pod listą z urządzeniami zawiera takie informacje jak: stan modułów wejściowych (IN), stan modułów wyjściowych (OUT), rozmiar kolejki zdarzeń Analizatora, liczba urządzeń itp. Pasek stanu listy urządzeń Kolor zielony w polu IN oznacza prawidłowe działanie wszystkich modułów, kolor czerwony - awaria. Po umieszczeniu wskaźnika myszy nad polem IN uzyskamy szczegóły działania każdego z modułów. Kolor czerwony w polu modułu wyjściowego (OUT) oznacza, że dany Analizator nie odbiera danych lub robi to zbyt wolno (np. czas przetwarzania jednej wiadomości > 15 sekund), kolor zielony - dane są odbierane. Wskaźnik myszy umieszczony nad polem z rozmiarem kolejki i liczbą urządzeń spowoduje wyświetlenie informacji o: Last update czas ostatniego odświeżenia listy z urządzeniami (lokalny czas), Server version wersja oprogramowania OSM, Server startup time data i czas uruchomienia OSM (wyrażone w lokalnej strefie czasowej), Server current time bieżąca data i czas OSM (wyrażone w lokalnej strefie czasowej), License parametry licencyjne: identyfikator klienta, liczba obsługiwanych urządzeń ActiveGuard, liczba obsługiwanych urządzeń PX/EX/LX, liczba minut pozostałych do wygaśnięcia licencji. Znaczenie pozostałych pól: Event queue size liczba zdarzeń oczekujących na odbiór przez Analizator (brak gwiazdki wyświetlono całkowitą liczba zdarzeń, gwiazdka - jest więcej zdarzeń

66 66 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 umieszczonych w buforze nieulotnym), Total objects liczba wyświetlonych urządzeń, TCP_LX/TCP_AG/TCP_PX itp. liczba urządzeń, które aktualnie są połączone z OSM przy pomocy określonego modułu wejściowego Lista schematów Lista schematów dostępna jest po wybraniu pozycji Schemas listy OSM. Możliwa jest edycja listy schematów i parametrów każdego schematu. Możliwe do wyboru akcje: Refresh odświeżenie listy schematów, Add dodanie nowego schematu, Edit zmiana parametrów wybranego schematu, Delete usunięcie wybranego schematu.

67 Użytkowanie 67 Edycja parametrów schematu Wszelkie modyfikacje dokonywane na liście schematów są natychmiast stosowane przez odbiornik i zapisywane w jego pliku konfiguracyjnym. Każda zakładka zawiera listę zdarzeń protokołu wraz odpowiadającymi kodami: XML kody zdarzeń protokołu XML, dowolny tekst złożony z alfanumerycznych znaków o długości < 64 znaki CID and FAST 4/2 kody zdarzeń protokołu Contact ID lub FAST 4/2 w formacie: 1. 3 cyfry kodu zdarzenia (np. "123") 2. 3 cyfry kodu zdarzenia z opcjonalnym dodatkowym 1-znakowym kwalifikatorem zdarzenia i/lub 3znakowym kodem strefy dla Contact ID. Przykład: "123#E$999" oznacza kod zdarzenia = "123", kwalifikator ="E", kod strefy="999", kolejność opcjonalnych parametrów dowolna.

68 68 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM SIA Parametry schematu: Device type Name Output group Description Device timeout Disconnect timeout SMS timeout ciągi znaków ograniczone znakami '[' i ']', pierwszy znak określa tor komunikacji przychodzącego zdarzenia ('G'=GPRS lub 'S'=SMS) pozostałe znaki wewnątrz znaków '[' i ']' zgodne z formatem z punktów 1. i 2. Na przykład: "[G123$001][S124#E $002]" oznacza, że gdy zdarzenie przyjdzie w trybie GPRS to kod zdarzenia="123" a strefa="001", a gdy zdarzenie zostanie odebrane w trybie SMS to kod zdarzenia="124", strefa="002" a kwalifikator="e". W przypadku zdarzenia "zmiana trybu" ("MODE") kody identyfikujące tory komunikacji przyjmują postać "z-do" czyli: "GG", "GS", "SG" oraz "SS". kody zdarzeń protokołu SIA w formacie: 1. dowolny tekst złożony z alfanumerycznych znaków o długości <= 3 znaków (np. "A1") 2. ciągi znaków ograniczone znakami '[' i ']', pierwszy znak określa tor komunikacji przychodzącego zdarzenia ('G'=GPRS lub 'S'=SMS) pozostałe znaki wewnątrz znaków '[' i ']' zgodne z formatem z punktu 1. Na przykład: "[GA1][SA2]" oznacza, że gdy zdarzenie przyjdzie w trybie GPRS to kod zdarzenia="a1", a gdy zdarzenie zostanie odebrane w trybie SMS to kod zdarzenia="a2". W przypadku zdarzenia "zmiana trybu" ("MODE") kody identyfikujące tory komunikacji przyjmują postać "z-do" czyli: "GG", "GS", "SG" oraz "SS". typ urządzeń obsługiwanych przez schemat, nazwa schematu, nazwa grupy analizatorów odbierający zdarzenia pochodzące z urządzeń, opis schematu, czas w sekundach od momentu wystąpienia ostatniego sygnału, po którym nastąpi zdarzenie "timeout" dla danego urządzenia czas w sekundach od momentu wystąpienia ostatniego sygnału drogą GPRS, po którym nastąpi zdarzenie "disconnect" dla danego urządzenia oraz nastąpi zakończenie połączenia czas w sekundach od momentu wystąpienia ostatniego sygnału drogą SMS, po którym nastąpi zdarzenie "disconnect" dla danego urządzenia,

69 Użytkowanie Network bytes limit 69 maksymalna liczba bajtów (odebranych z urządzenia pracującego w trybie sieciowym) po przekroczeniu której zostanie wygenerowane zdarzenie "toomanydataserveralert" Network connections limit maksymalna liczba nawiązanych połączeń sieciowych po przekroczeniu której zostanie wygenerowane zdarzenie "toomanyconnectionsserveralert" Network limit period liczba sekund po której zostanie zresetowany licznik odebranych z urządzenia bajtów danych SMS messages limit maksymalna liczba odebranych z urządzenia wiadomości SMS po przekroczeniu której zostanie wygenerowane zdarzenie "toomanydataserveralert" SMS limit period liczba sekund po której zostanie zresetowany licznik odebranych z urządzenia wiadomości SMS Synchronize server time with device time zaznaczenie opcji spowoduje włączenie funkcji automatycznej synchronizacji czasu serwera z urządzeniem, Max difference in seconds maksymalna różnica czasów (w sekundach) serwera i urządzenia, Time zone GMT offset (hours) wybór strefy czasowej urządzenia (godziny), Time zone GMT offset (minutes) wybór strefy czasowej urządzenia (minuty), Daylight savings zaznaczenie opcji spowoduje uwzględnianie w synchronizacji zmian czasu zimowego i letniego.

70 70 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Edycja kodów zdarzeń schematu urządzeń ActiveGuard (zdarzenia) Edycja kodów zdarzeń schematu urządzeń ActiveGuard (zdarzenia techniczne)

71 Użytkowanie 71 Kolorem zielonym wyróżniono zdarzenia dostępne tylko dla wersji ActiveGuard 1.2 i nowszych. Parametry kodów zdarzeń schematu (ActiveGuard): Connect kod zdarzenia podłączenia się urządzenia, Timeout kod zdarzenia upłynięcia czasu oczekiwania (Device timeout), Disconnect kod zdarzenia upłynięcia czasu oczekiwania i rozłączenia się (Disconnect timeout), Mode change kod zdarzenia ponownego podłączenia się urządzenia przed upłynięciem czasu rozłączenia (Disconnect timeout), Call me kod zdarzenia przyciśnięcia przycisku Call Me, Tamper kod zdarzenia sabotażu urządzenia, Tamper end kod zdarzenia zakończenia sabotażu urządzenia, Panic kod zdarzenia przyciśnięcia przycisku Panic, Tag read kod zdarzenia odczytu taga RFID, Mandown kod zdarzenia wykrycia bezruchu, Mandown end kod zdarzenia końca bezruchu, Tilt kod zdarzenia wykrycia odchylenia od ustalonego położenia spoczynkowego, Tilt end kod zdarzenia powrotu od ustalonego położenia spoczynkowego, Shock kod zdarzenia wstrząsu, Low acc. Acc. OK Acc. charging kod zdarzenia niskiego stanu napięcia baterii, kod zdarzenia naładowania baterii, kod zdarzenia ładowania baterii (po wykryciu niskiego stanu), Charging end kod zdarzenia zakończenia ładowania baterii, Low bat. 2 kod zdarzenia bardzo niskiego stanu napięcia baterii (urządzenie zasypia), Bat. 2 OK kod zdarzenia koniec bardzo niskiego stanu napięcia baterii, Test kod zdarzenia sygnału testowego, Connection attempt kod zdarzenia próby połączenia, SMS Limit kod zdarzenia włączenia się ograniczenia wysyłanych SMS, End of SMS limit kod zdarzenia wyłączenia się ograniczenia wysyłanych SMS, Config changed kod zdarzenia zmiany konfiguracji urządzenia, Buffer error kod zdarzenia uszkodzenia bufora zdarzeń, Buffer full kod zdarzenia przepełnienia bufora zdarzeń, Buffer flushed kod zdarzenia opróżnienia bufora zdarzeń za pomocą komendy, GSM watchdog kod zdarzenia wykonania akcji watchdog dla braku GSM, GPRS watchdog kod zdarzenia wykonania akcji watchdog dla braku

72 72 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Out. voice call Out. voice call end In. voice call In. voice call end In. data call In. data call end CLIP GPRS, kod zdarzenia wychodzącego połączenia głosowego, kod zdarzenia zakończenia wychodzącego połączenia głosowego, kod zdarzenia przychodzącego połączenia głosowego, kod zdarzenia zakończenia przychodzącego połączenia głosowego, kod zdarzenia przychodzącego połączenia CSD, kod zdarzenia zakończenia przychodzącego połączenia CSD, kod zdarzenia odebrania powiadomienia CLIP, Command sent kod zdarzenia wysłania do urządzenia komendy, Text message received kod zdarzenia odebrania z urządzenia wiadomości tekstowej, Data limit exceeded kod zdarzenia przekroczenia limitu ilości odebranych danych w ciągu zadanego czasu, Connections limit exceeded kod zdarzenia przekroczenia limitu liczby prób nawiązania połączenia w ciągu zadanego czasu, Still connected kod zdarzenia informacji o istniejącym poprawnym połączeniu z urządzeniem, Still disconnected kod zdarzenia informacji o braku połączenia z urządzeniem. Clock adjusted kod zdarzenia automatycznej synchronizacji czasu urządzenia,

73 Użytkowanie Edycja kodów zdarzeń schematu urządzeń LX (zdarzenia) 73

74 74 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Edycja kodów zdarzeń schematu urządzeń LX (zdarzenia techniczne) Parametry kodów zdarzeń schematu (LX): Connect kod zdarzenia podłączenia się urządzenia, Timeout kod zdarzenia upłynięcia czasu oczekiwania (Device timeout), Disconnect kod zdarzenia upłynięcia czasu oczekiwania i rozłączenia się (Disconnect timeout), Mode change kod zdarzenia ponownego podłączenia się urządzenia przed upłynięciem czasu rozłączenia (Disconnect timeout), Sab. out on kod zdarzenia włączenia się wyjścia sabotażowego, Sab. out off kod zdarzenia wyłączenia się wyjścia sabotażowego, Sab. switch on kod zdarzenia włączenia się przekaźnika sabotażowego, Sab. switch off kod zdarzenia wyłączenia się przekaźnika sabotażowego, Aux out on kod zdarzenia włączenia się wyjścia dodatkowego, Aux out off kod zdarzenia wyłączenia się wyjścia dodatkowego,

75 Użytkowanie Line on Line off Input x on Input x off Input x lock Input x unlock 75 kod zdarzenia podłączenia linii telefonicznej, kod zdarzenia odłączenia linii telefonicznej, kod zdarzenia załączenia wejścia x, kod zdarzenia wyłączenia wejścia x, kod zdarzenia tymczasowego zablokowania wejścia x, kod zdarzenia wyłączenia tymczasowej blokady wejścia x, No power Power OK Low acc. Acc. OK RS232 Data DTMF Data RS232 t-out RS232 ok Offhook t-out Offhook ok kod zdarzenia braku zasilania, kod zdarzenia powrotu zasilania, kod zdarzenia niskiego stanu napięcia baterii, kod zdarzenia prawidłowego stanu napięcia baterii, kod zdarzenia odbioru danych RS232, kod zdarzenia odbioru danych DTMF, kod zdarzenia braku testów RS232, kod zdarzenia powrotu testów RS232, kod zdarzenia zbyt długiego podniesienia słuchawki, kod zdarzenia powrotu po zbyt długim podniesieniu słuchawki, Dial t-out kod zdarzenia zbyt długiego odstępu pomiędzy wybieranymi cyframi numeru, Dial ok kod zdarzenia poworu po zbyt długim odstępie pomiędzy wybieranymi cyframi numeru, Test kod zdarzenia sygnału testowego, Connection attempt kod zdarzenia próby połączenia, SMS Limit kod zdarzenia włączenia się ograniczenia wysyłanych SMS, End of SMS limit kod zdarzenia wyłączenia się ograniczenia wysyłanych SMS, Config change kod zdarzenia zmiany konfiguracji, Command sent Text msg. recvd. kod zdarzenia wysłania do urządzenia komendy, kod zdarzenia odebrania z urządzenia wiadomości tekstowej, Device data limit exc. kod zdarzenia przekroczenia limitu ilości odebranych danych w ciągu zadanego czasu, Conn. limit exc. kod zdarzenia przekroczenia limitu liczby prób nawiązania połączenia w ciągu zadanego czasu, Still conn. kod zdarzenia informacji o istniejącym poprawnym połączeniu z urządzeniem, Still disc. kod zdarzenia informacji o braku połączenia z urządzeniem, Clock adjusted kod zdarzenia automatycznej synchronizacji czasu urządzenia.

76 76 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Edycja kodów zdarzeń schematu urządzeń PX/EX Parametry kodów zdarzeń schematu (PX/EX): Connect kod zdarzenia podłączenia się urządzenia, Timeout kod zdarzenia upłynięcia czasu oczekiwania (Device timeout), Disconnect kod zdarzenia upłynięcia czasu oczekiwania i rozłączenia się (Disconnect timeout), Mode change kod zdarzenia ponownego podłączenia się urządzenia przed upłynięciem czasu rozłączenia (Disconnect timeout), Sab. out on kod zdarzenia włączenia się wyjścia sabotażowego, Sab. out off kod zdarzenia wyłączenia się wyjścia sabotażowego, Sab. switch on kod zdarzenia włączenia się przekaźnika sabotażowego, Sab. switch off kod zdarzenia wyłączenia się przekaźnika sabotażowego, Aux out on kod zdarzenia włączenia się wyjścia dodatkowego,

77 Użytkowanie 77 Aux out off Line on Line off Zone 1 armed Zone 1 armed Zone 2 armed Zone 2 armed Input x on Input x off No power Power OK Low acc. Acc. OK Data Status Ack kod zdarzenia wyłączenia się wyjścia dodatkowego, kod zdarzenia podłączenia linii telefonicznej, kod zdarzenia odłączenia linii telefonicznej, kod zdarzenia uzbrojenia 1 strefy, kod zdarzenia rozbrojenia 1 strefy, kod zdarzenia uzbrojenia 2 strefy, kod zdarzenia rozbrojenia 2 strefy, kod zdarzenia załączenia wejścia x, kod zdarzenia wyłączenia wejścia x, kod zdarzenia braku zasilania, kod zdarzenia powrotu zasilania, kod zdarzenia niskiego stanu napięcia baterii, kod zdarzenia prawidłowego stanu napięcia baterii, kod zdarzenia odbioru danych RS232/DTMF, kod zdarzenia odbioru statusu urządzenia, kod zdarzenia potwierdzenia ostatniej operacji urządzenia, Test kod zdarzenia sygnału testowego, Command sent kod zdarzenia wysłania do urządzenia komendy, Text msg. recvd. kod zdarzenia odebrania z urządzenia wiadomości tekstowej, Device data limit exc. kod zdarzenia przekroczenia limitu ilości odebranych danych w ciągu zadanego czasu, Conn. limit exc. kod zdarzenia przekroczenia limitu liczby prób nawiązania połączenia w ciągu zadanego czasu, Still conn. kod zdarzenia informacji o istniejącym poprawnym połączeniu z urządzeniem, Still disc. kod zdarzenia informacji o braku połączenia z urządzeniem Analizator Moduł analizatora umożliwia podgląd odebranych z urządzeń danych. Dane nie są w żaden sposób zapisywane w tym celu należy użyć własnego modułu analizatora XML lub skonfigurować jako moduł wyjściowy bazę danych Postgres SQL.

78 78 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Lista zdarzeń odebranych z urządzeń

79 Rozdział IV

80 80 4 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Administracja W skład czynności administracyjnych wchodzą: wykonywanie backupów plików konfiguracyjnych, zatrzymywanie i uruchamianie OSM.2007, zmiana parametrów sieciowych OSM Linux OSM.2007 udostępnia komendy umożliwiające: zmianę parametrów interfejsu sieciowego (komenda set interface), zmianę listy serwerów DNS (komendy add/delete dns), zmianę tras rutingu (komendy add/delete route), zmianę parametrów zapory ogniowej (komendy add/delete/set firewall), zmianę parametrów archiwizacji (komenda set config device), zatrzymywanie i uruchamianie usług sieciowych (komenda set), wczytywanie archiwalnych plików konfiguracyjnych (komenda config import), zapisywanie zarchiwizowanych plików konfiguracyjnych na dodatkowym nośniku, ponowne uruchamianie OSM. Zwykle przy pierwszym uruchomieniu odbiornika trzeba dokonać zmian jego parametrów sieciowych w oparciu o takie informacje jak sposób adresowania sieci (statyczne/dynamiczne), adresy serwerów DNS i bram wyjściowych. W przypadku statycznej konfiguracji interfejsów sieciowych szczególną uwagę należy zwrócić na wpisanie adresu bramy domyślnej. Pominięcie tego kroku w wielu przypadkach uniemożliwi komunikowanie się OSM.2007 z urządzeniami. Poniżej zamieszczono przykładową sesję konfiguracyjną: login as: manager password: manager > set if eth /24 Successfully set address of interface eth0 ' /24'. manager > add route /0 via Route to /0 via succesfully added. manager > add dns Dns server succesfully added. manager > show firewall [firewall] status: OFF acl_ecs : /24 to

81 Administracja /24 acl_snmp : acl_ssh : acl_www : hashlimit : 155/s manager > set timezone Europe/Warsaw Changing time zone to 'Europe/Warsaw' manager > set time 09:04:30 Setting system time to 09:04:30 manager > show time System time: 09:04:35 (Europe/Warsaw) System date: manager > config save Running configuration saved to flash. manager > logout Interfejs WWW OSM.2007 umożliwia dostęp przy pomocy przeglądarki WWW do następujących funkcji: przeglądanie statystyk obciążenia systemu, zmiana parametrów interfejsu sieciowego. W tym celu należy w polu adresu przeglądarki WWW wpisać adres OSM.2007, a następnie kiedy pojawi się monit o nazwę użytkownika i hasło należy wpisać nazwę użytkownika: manager oraz aktualne hasło użytkownika manager. Po podaniu tych parametrów otworzy się strona ze statystykami: obciążenia procesora, zajętości pamięci RAM, liczby połączeń TCP/IP oraz zajętość bufora zdarzeń. Możliwa jest zmiana horyzontu czasowego przeglądanych statystyk: ostatnia godzina, dzień, tydzień, miesiąc lub rok. Statystyki prowadzone są automatycznie przez system i nie wpływają one znacząco na obciążenie.

82 82 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Statystyki obciążenia serwera komunikacyjnego.

83 Administracja 83 Zmiana parametrów sieci. Parametry sieci można zmienić wybierając z menu pozycję "network". Po dokonaniu zmian w ustawieniach sieciowych aby uczynić je domyślnymi przy starcie systemu trzeba dokonać ich zapisu. W tym celu z menu wybieramy pozycję "config" i po otworzeniu się odpowiedniej strony WWW naciskamy przycisk "Save". Strona z zapisem konfiguracji umożliwia również odczytanie i zapisanie plików konfiguracyjnych OSM.2007.

84 84 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Zapis konfiguracji.

85 Rozdział V

86 86 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM Dodatki 5.1 A. Parametry techniczne OSM.2007 Obudowa Rack Mount 19 2U System operacyjny Linux (kernel 2.6) Procesor Intel Celeron M Zainstalowana pamięć RAM 512MB Zainstalowana pamięć FLASH 256MB Płyta główna Evalue-Tech EMB-9673 Złącza Temperatura - zakres pracy 0 C +60 C Wilgotność - zakres pracy 0% 90% Zainstalowane modemy GSM 1x 2x 3x 6x PCI LAN RS232 USB 1 x Wavecom Fastrack M1306B Pasmo modemu 900/1800MHz Temperatura - zakres pracy -20 C +50 C Bufor zdarzeń max: zdarzeń default XML: zdarzeń default ContactID: zdarzeń default SIA: zdarzeń Maksymalna liczba obsługiwanych urządzeń 5000 Klucze licencyjne HASP 2 x Aladdin HASP Max Pro Waga netto 13,7 kg Waga brutto 19 kg Napięcie zasilające 50-60Hz Maksymalny pobór mocy 350W Zawartość opakowania OSM.2007, antena GSM, szyny mocujące rack, kabel zasilający, 2 klucze HASP

87 Dodatki B. Odzyskiwanie i aktualizacja systemu Linux Dostarczona z systemem bootowalna płyta CD zawiera program instalacyjny umożliwiający: naprawienie/zaktualizowanie systemu z zachowaniem aktualnej konfiguracji, zainstalowanie od początku systemu, utworzenie swojej bootowalnej kopii na urządzeniu typu pendrive. Program instalacyjny przeznaczony jest tylko do platformy sprzętowej przygotowanej przez producenta systemu. System nie będzie działać prawidłowo po zainstalowaniu na niewłaściwej platformie sprzętowej. Aby zaktualizować lub naprawić system należy: 1. a) Utworzyć kopię instalatora na urządzeniu typu pendrive za pomocą Konsoli. W tym celu należy dysponować plikiem peninstal_xxx.img (gdzie xxx to numer wersji), uruchomić program Konsola i z menu "Tools" wybrać pozycję "OSM firmware update". Okno narzędzia aktualizacji firmware. Image file nazwa pliku obrazu Storage device nazwa nośnika danych, na którym zostanie umieszczony instalator systemu z firmware UWAGA: Po wciśnięciu przycisku "Write image file to selected device" zapis może trwać w zależności od szybkości komputera od 2 do 10 minut. W tym czasie nie należy przerywać działania programu ani nie wyjmować nośnika danych. lub 1. b) Podłączyć do odbiornika czytnik CD za pomocą kabla USB oraz włożyć do niego płytę programu instalacyjnego.

88 88 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 lub 1. c) Utworzyć kopię instalatora na urządzeniu typu pendrive. W tym celu na dowolnym komputerze klasy PC z czytnikiem CD uruchomić komputer z włączoną opcją startu systemu z płyty CD i włożoną do czytnika płytą z programem instalacyjnym. Po uruchomieniu programu instalacyjnego należy włożyć do dowolnego portu USB pendrive o rozmiarze >=64MB (UWAGA dane z nośnika zostaną stracone). Na pierwsze pytanie programu odpowiedzieć "c" ("create bootable pendrive") oraz zatwierdzić nazwę znalezionego urządzenia (zwykle jest do "/dev/sda1"). Po utworzeniu kopii instalatora pojawi się komunikat o konieczności usunięcia medium. Tak przygotowany pendrive należy włożyć do dowolnego portu USB odbiornika. 2. Zrestartować OSM.2007 (komenda system reboot). 3. Program instalacyjny przy starcie na krótko wyświetlić powinien nazwę "EBSLinuxRecovery". Jeśli tak nie jest oznacza to, że komputer nie uruchomił programu instalacyjnego tylko dotychczas zainstalowany system. Należy sprawdzić ustawienia BIOS. 4. Na pierwsze pytanie programu instalacyjnego należy odpowiedzieć "s " ("system"), a na kolejne w zależności od czynności: update jeśli chcemy zaktualizować lub naprawić system i zachować bieżącą konfigurację, full jeśli chcemy od początku zainstalować system, clearconf jeśli chcemy wyczyścić bieżącą konfigurację systemu (powrót do ustawień początkowych). 5. Przy kolejnym zapytaniu o lokalizację systemu powinno się podać "/dev/hda". 6. Program przeprowadzi żądaną czynność i wypisze komunikat o konieczności usunięcia medium programu instalacyjnego. Usuwamy nośnik i wciskamy Enter. 7. Po restarcie system będzie zaktualizowany/naprawiony. 5.3 C. Ustawienia portów szeregowych W zależności od potrzeb i typu płyty głównej odbiornika może istnieć potrzeba zmiany konfiguracji portów szeregowych komputera. Domyślna konfiguracja zapewnia w maksymalnym stopniu wykorzystanie portów szeregowych komputera i zwykle nie ma potrzeby dokonywania jakichkolwiek zmian. Nazewnictwo portów szeregowych w systemie Linux jest następujące: nazwa portu szeregowego zaczyna się od "/dev/ttys" a kończy się numerem porządkowym z przedziału Odpowiednik portu o nazwie COM 1 (w nomenklaturze DOS/Windows) to "/dev/ttys0", portu COM 3 - "/dev/ttys2" itd. Domyślna konfiguracja dla płyt głównych z 5 portami szeregowymi:

89 Dodatki Port Przerwanie (IRQ) Adres IO /dev/ttys0 4 0x03f8 /dev/ttys1 niedostępne niedostępne /dev/ttys2 5 0x03e8 /dev/ttys3 3 0x02e8 /dev/ttys4 10 0x04f8 /dev/ttys5 11 0x04e8 89 UWAGA: Powyższe ustawienia powinny być takie same zarówno w BIOS jak i w systemie operacyjnym. Różnica w ustawieniach może powodować niestabilną pracę systemu! Oprócz tradycyjnych portów szeregowych można skorzystać z popularnych konwerterów USB - RS232, system posiada sterowniki do wielu z nich. W tym przypadku nazewnictwo portów jest następujące: nazwa portu szeregowego konwertera zaczyna się od "/dev/ttyusb" a kończy się numerem porządkowym z przedziału Numer porządkowy odpowiada kolejnym portom USB. 5.4 D. Problemy W przypadku nieprawidłowego działania systemu należy sprawdzić w pliku logu czy nie wystąpił komunikat błędu. W systemie Linux należy zalogować się z użyciem nazwy użytkownika "logwatch". Na podstawie dat w pliku log można określić kiedy i czy program OSM uruchomił się. Efekt Program nie uruchomił się. Możliwa przyczyna Rozwiązanie Należy sprawdzić czy w pliku log nie ma wpisu o błędzie w pliku XML lub bufora. Sprawdzić poprawność składni XML oraz obecność niezbędnych parametrów, w tym celu należy zalogować się przy użyciu jednego z kont: confedit lub devedit lub za pomocą przeglądarki odczytać i sprawdzić zawartość tych plików. Program uruchomił się ale Wpisano zły numer nie odbiera danych z portu lub komunikacja urządzeń. przez dany port jest filtrowana. Sprawdzić poprawność konfiguracji, sprawdzić czy jest możliwe nawiązanie połączenia z OSM.2007 z zewnątrz lokalnej sieci. Aby zdiagnozować dane odebrane przez urządzenie można skorzystać z narzędzia do odzyskiwania danych z bufora OSM. Bufor zdarzeń jest zapisany w postaci pliku dyskowego, posiada rozszerzenie.buf i można go pobrać z urządzenia przy pomocy instrukcji CLI: "system export". Narzędzie, które umożliwi skonwertowanie zdarzeń do postaci CSV jest dostępne w Konsoli (menu

90 90 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 "Tools" - > "OSM buffer converter"). Narzędzie do konwersji zdarzeń z bufora OSM. Buffer file (input) Device type Serial number Date and time from Date and time to CSV file (output) plik wejściowy bufora zdarzeń filtr typu urządzenia filtr numeru seryjnego urządzenia filtr daty początku filtr daty końca plik wyjściowy CSV Wpisy w pliku wyjściowym mogą nie być posortowane chronologicznie. Ma on następujące kolumny: send to analyzer device type serial number device timestamp server timestamp event event count 0-nie wysłano, 1-wysłano dane do analizatora typ urządzenia numer seryjny urządzenia data i czas urządzenia data i czas OSM nazwa zdarzenia licznik wystąpień danego zdarzenia

91 Dodatki 91 event source number numer wewnętrzny źródła wiadomości additional data length liczba bajtów dodatkowych danych additional data (hex) dodatkowe bajty danych jako hex. UWAGA: Podczas konwersji mogą pojawiać się komunikaty o nieprawidłowych wpisach. W większości przypadków jest to powodowane próbą odczytania archiwalnych danych które częściowo zostały nadpisane. 5.5 E. Zdalna zmiana parametrów licencji Narzędzie do przeprowadzenia zdalnej aktualizacji dostępne zainstalowaniu odpowiedniego komponentu z Narzędzi OSM. jest po Zestaw narzędzi do zdalnej aktualizacji licencji HASP. Po uruchomieniu "1. Narzędzie Aktualizacji Licencji" pojawi się okno z instrukcją aktualizacji. Narzędzie do zdalnej aktualizacji licencji HASP.

92 92 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Należy pamiętać, że po wyjęciu klucza HASP z OSM.2007 mamy około 15 minut na przeprowadzenie dowolnego z kroków aktualizacji (wygenerowanie pliku C2V lub wczytanie pliku V2C) - w tym czasie OSM zachowa dotychczasowe parametry licencji. 5.6 F. CONFIG.XML Plik podzielony jest na trzy sekcje: konfiguracja modułów wejściowych ( Connectors ), konfiguracja bufora ( Buffers ) oraz modułów wyjściowych ( Analysers ). Przykładowa konfiguracja: <?xml version="1.0"?> <GPRSserver commandlisteningport="9000"> <Connectors> <Connector name="tcp1" port="6830" proto="tcp" device="px"/> </Connectors> <Buffers location="" maxsize="100m"/> <Analysers> <Analyser name="console" addr=" " port="7000" proto="tcp" format="xml"/> <Group name="all" ackmethod="all" default="true" buffername="all" virtualdevice ="2" virtualdeviceperiod="30" virtualdevicetype="px"> <AnalyserRef name="console" /> </Group> </Analysers> </GPRSserver> Znaczenie parametrów: Poziom Nazwa Wym. Możliwe wartości Znaczenie GPRSserver commandlisteningport tak Liczba z zakresu 1- Numer portu nasłuchu na komendy do OSM Watchdog periodminutes nie Czas w minutach (od 3 do 255) Okres testu watchdoga (maksymalny czas braku aktywności Odbiornika) Watchdog deactivateonproperexit nie "true" (domyślne) lub "false" Wyłączenie funkcji watchdoga w przypadku poprawnego zamknięcia programu Odbiornika (domyślnie komenda zatrzymująca program Odbiornika nie spowoduje zresetowania systemu)

93 Dodatki 93 Connector name nie Dowolna unikalna w ramach sekcji nazwa (w przypadku braku system przydzieli nazwę) Moduły wyjściowe używają nazwy w znaczeniu źródła odebranej wiadomości. Connector port tak Liczba z zakresu lub nazwa portu szeregowego (np. COM1, COM2 itd.) Numer portu nasłuchu danych z urządzeń lub nazwa portu szeregowego z zainstalowanym modemem GSM. Connector proto tak tcp, udp, "gsm" lub smsc Typ protokołu IP lub modemu GSM. Connector device tak ag, lx, "px" lub any Typ urządzenia obsługiwany przez moduł wejściowy ( any dozwolone tylko dla modemów GSM) Connector virtualdevicetype nie ag,"lx" lub px Typ urządzenia wirtualnego reprezentującego stan modułu wejściowego (powiadamiane o stanie) Connector virtualdevice nie Liczba od 0 do 2^31 Numer seryjny urządzenia wirtualnego reprezentującego stan modułu wejściowego (powiadamiane o stanie) Connector baudrate charactersize parity stopbits pin nie Parametry portu szeregowego oraz PIN karty SIM modemu GSM Parametry dostępne tylko w module obsługi modemu GSM. Buffers location nie Ścieżka do katalogu, np. C: \Temp\ Położenie na dysku (nazwa katalogu) buforów komunikatów z urządzeń. Buffers maxsize nie Rozmiar w bajtach, Ograniczenie na kilobajtach lub maksymalny rozmiar megabajtach, bufora komunikatów. wartość od 100KB w górę (np. 2048K, 200M itp.) Analyser name tak Dowolna unikalna w ramach sekcji nazwa Nazwa analizatora używana jest w sekcji Groups i przy odbiorze komunikatów

94 94 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Analyser addr nie Adres IP lub nazwa Adres IP lub nazwa DNS (np. DNS analizatora ) Analyser port tak Liczba z zakresu lub nazwa portu szeregowego (np. COM1, COM2 itd.) Numer portu IP na którym analizator prowadzi nasłuch lub nazwa portu szeregowego Analyser proto tak tcp, udp, rs232, db Specyfikacja typu modułu wyjściowego Analyser format tak XML, CID, SIA, DB_PQ Format danych wyjściowych Analyser user password db nie Nazwa Parametry dostępne użytkownika, hasło tylko w module obsługi i nazwa bazy bazy danych. Analyser authlevel nie "NONE", "READ" Poziom dostępu do lub konfiguracji "READ_WRITE" (d omyślna wartość) Analyser MLR2HeartbeatPeriodS econds nie Czas w sekundach Częstotliwość (od 1 do 2^31) wysyłania testów MLR2 Analyser MLR2Heartbeat nie Dowolny ciąg znaków alfanumerycznych Ciąg znaków reprezentujący sygnał testowy (domyślnie ") Analyser MLR2ReceiverLine nie Jeden znak alfanumeryczny Numer linii MLR2 dla zewnętrznego systemu Analyser.Auth password nie Dowolny ciąg znaków alfanumerycznych Hasło uwierzytelniające dany analizator w przypadku jego połączenia się przez port komend. Analyser.Auth desc nie Dowolny ciąg znaków alfanumerycznych Opis hasła Group name tak Dowolna unikalna w ramach sekcji nazwa Nazwa używana w sekcji schematów w pliku z urządzeniami (devices.xml) Group ackmethod tak one, all Tryb zatwierdzania komunikatów ( one jeden analizator może zatwierdzić, all wszystkie analizatory muszą zatwierdzić) Group default nie true lub false Czy jest to grupa domyślna (użyta w przypadku dodawania

95 Dodatki 95 nowego urządzenia) Group buffername nie Nazwa pliku (bez rozszerzenia) Group retrytime nie Czas w sekundach Jak często dokonywać (od 0 do 2^31) ponownej wysyłki do analizatora w przypadku braku zatwierdzenia. Group maxmessages nie Liczba od 0 do 2^31 Ile starych nieodebranych wiadomości może być przechowywanych aż do momentu ich nadpisywania przez nowe Group virtualdevice nie Liczba od 0 do 2^31 Numer seryjny wirtualnego urządzenia Group virtualdeviceperiod nie Czas w sekundach Częstotliwość (od 0 do 2^31) wysyłania testów wirtualnego urządzenia. Group virtualdevicetype nie ag,"lx" lub px Group generatestatesignalperi od nie Czas w sekundach Okres generowania (od 1800 do 2^31) sygnału stanu każdego z urządzeń (cykliczne informowanie o stanie połączenia) Group testspassingstarthours nie Ciąg rozdzielany znakami przecinka, elementy stanowią czas (godzina i minuta) w formacie 24 godzinnym Momenty uruchomienia funkcji przepuszczania zakolejkowanych w OSM testów z urządzeń do zewnętrznego systemu, np. "12:00,16:30,23:59" Group testspassinglimitpermin ute nie Liczba od 60 do 2^31 Limit ograniczający przepuszczanie testów (pozostałe zdarzenia nie podlegają limitowi) Group testspassinglimitcid nie true, false (domyślnie "true") Czy w limicie ograniczającym przepuszczanie testów uwzględniać zdarzenia ze schematu dla protokołu ContactID Group testspassinglimitsia nie true, Czy w limicie Nazwa pliku bufora, pełna nazwa jest tworzona w połączeniu z Buffers-> location Typ wirtualnego urządzenia.

96 96 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 false (domyślnie "true") ograniczającym przepuszczanie testów uwzględniać zdarzenia ze schematu dla protokołu SIA Group testspassinglimitxml nie true, false (domyślnie "true") Czy w limicie ograniczającym przepuszczanie testów uwzględniać zdarzenia ze schematu dla protokołu XML Group. AnalyserRef name tak Prawidłowa nazwa analizatora (musi istnieć wpis z odpowiednim analizatorem). Do wymienionego analizatora będzie wysyłana wiadomość Group. AnalyserRef mandatory nie true, false (domyślnie false ) W przypadku ackmethod= one wymuszenie obowiązku odebrania przez analizator danych. Przykłady konfiguracji modułów wejściowych: <Connector name="udp1" port="6830" proto="udp" device="px" /> <Connector name="tcp1" port="6832" proto="tcp" device="ag" /> <Connector name="gsm1" port="com1" proto="gsm" device="any" baudrate="115200" charactersize="8" parity="n" stopbits="1" pin="1111" /> <Connector name="smsc1" host="smsc_emi_host.com" port="3000" proto="smsc" device=" any" username="user" password="password" EMINotifyPid=""EMINotifyAddress=""/> <Connector name="smsc2" host="smsc_smpp_host.com" port="4001" proto="smsc" device=" any" username="user" password="password" SMPPSystemType=""SMPPAddressRange=""/> W tym przypadku moduły wejściowe są skonfigurowane następująco: jeden moduł GPRS nasłuchujący na porcie 6830 protokołu UDP, dla urządzeń PX, jeden moduł GPRS nasłuchujący na porcie 6832 protokołu TCP/IP, dla urządzeń ActiveGuard, jeden moduł modemu GSM, dla portu szeregowego COM1, pin karty SIM to "1111", dla dowolnych urządzeń jeden moduł SMSC protokołu EMI/UCP, dla dowolnych urządzeń jeden moduł SMSC protokołu SMPP, dla dowolnych urządzeń Przykłady konfiguracji modułów wyjściowych: <Analyser name="console_udp" addr=" " port="6000" proto="udp" format="xml" /> <Analyser name="console" addr=" " port="7000" proto="tcp" format="xml">

97 Dodatki 97 <Auth password="secret"/> <Auth password="another_password"/> </Analyser> <Analyser name="db_postgres" addr=" " port="5432" proto="db" format="db_pq" user="dbuser" password="dbpass " db="db" /> <Analyser name="rs232" port="com5" baudrate="115200" charactersize="8" parity="n" stopbits ="1" format="sia"/> <Group name="all" ackmethod="all" buffername="all"> <AnalyserRef name="db_postgres" /> <AnalyserRef name="rs232" /> </Group> <Group name="one_with_db" ackmethod="one" default="true" buffername="one"> <AnalyserRef name="db_postgres" mandatory="true"/> <AnalyserRef name="console" /> <AnalyserRef name="console_udp" /> </Group> W tym przypadku moduły wyjściowe są skonfigurowane następująco: jeden analizator XML "console_udp" nasłuchujący na porcie 6000 protokołu UDP lokalnego komputera, jeden analizator XML "console" nasłuchujący na porcie 7000 protokołu TCP/IP lokalnego komputera, analizator musi przeprowadzić procedurę uwierzytelnienia (podania hasła) podczas próby łączenia się do portu komend, jeden analizator bazy danych PostgresSQL "db_postgres", jeden analizator SIA odbierający dane wysyłane przez port COM5 lokalnego komputera, jedna grupa o nazwie "ALL" wysyłająca dane do analizatorów "db_postgres" oraz "rs232" (uwaga: w tym przypadku kolejne dane wysyłane są tylko po odebraniu potwierdzenia od obu analizatorów), jedna grupa o nazwie "ONE_WITH_DB" wysyłająca dane do analizatorów "db_postgres", "console" oraz "console_udp" (uwaga: w tym przypadku kolejne dane wysyłane są jeśli tylko zostaną zatwierdzone przez analizator "db_postgres", wymusza to atrybut mandatory="true"). 5.7 G. DEVICES.XML Plik jest podzielony na 2 sekcje: schematów ( GPRSSchemas ) i urządzeń ( GPRSDevices ). Poniżej zamieszczono przykładowy plik (pewne fragmenty pominięto). <?xml version="1.0"?> <Config> <GPRSSchemas>

98 98 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 <Schema name="ag" device="ag" outputgroup="one_with_db"> <TimeSynchronization sync="on" maxdifference="150"/> <NetworkMode softtimeout="600" hardtimeout="720" /> <SMSMode timeout="1800" /> <XMLDictionary /> <CIDDictionary /> <SIADictionary /> </Schema> <Schema name="px" device="px" outputgroup="all"> <NetworkMode softtimeout="600" hardtimeout="720" /> <SMSMode timeout="1800" /> <XMLDictionary /> <CIDDictionary /> <SIADictionary /> </Schema> </GPRSSchemas> <GPRSDevices> <Device serialno="1" device="px" schema="px" accesscode="1111" /> <Device serialno="3856" device="px" schema="px" accesscode="1111" /> </GPRSDevices> </Config> Znaczenie parametrów: Poziom Nazwa Wym. Możliwe wartości Znaczenie Schema name tak Dowolna unikalna w ramach sekcji nazwa Nazwa schematu używana jest w sekcji urządzeń Schema device tak ag, lx" lub px Typ urządzenia schematu Schema outputgroup tak Prawidłowa nazwa grupy Urządzenia przypisane do tego schematu wysyłają dane przez moduły wyjściowe danej grupy TimeSynchronization sync nie "on", "off" (domyślnie "off") Czy funkcja synchronizacji czasu powinna być włączona (funkcja dostępna tylko dla urządzeń ActiveGuard i LX) TimeSynchronization maxdifference nie Czas w sekundach (od 150 do 2^31) Maksymalna różnica czasów urządzenia i OSM (uwaga: wpisanie zbyt małej wartości może na skutek opóźnień sieciowych spowodować zbyt częste wysyłanie do urządzenia pakietów

99 Dodatki 99 synchronizacji czasu ) TimeSynchronization timeoffset nie Liczba (od -13 do +13) Wartość określająca strefę czasową urządzenia względem UTC. Domyślnie równa strefie OSM TimeSynchronization daylightsaving nie "on", "off" Czy urządzenie ma podlegać zmianom czasu zimowo-letniego. NetworkMode softtimeout nie Czas w sekundach (od 0 do 2^31) Czas, po którym dla urządzenia w trybie GPRS zostanie wygenerowane zdarzenie TIMEOUT (jeśli żaden sygnał nie został odebrany) NetworkMode hardtimeout nie Czas w sekundach (od 0 do 2^31) Czas, po którym dla urządzenia w trybie GPRS zostanie wygenerowane zdarzenie DISCONNECT oraz nastąpi zerwanie połączenia (jeśli żaden sygnał nie został odebrany) NetworkMode limitseconds nie Czas w sekundach (od 0 do 2^31) Czas, po którym przekroczenie limitu odebranych z urządzenia bajtów lub liczby nawiązanych połączeń spowoduje wygenerowanie alarmu NetworkMode limitbytes nie Liczba (od 0 do 2^31) Limit odebranych z urządzenia bajtów (0 brak limitu) NetworkMode limitconnections nie Liczba (od 0 do 2^31) Limit liczby nawiązanych połączeń (0 - brak limitu) SMSMode timeout nie Czas w sekundach (od 0 do 2^31) Czas, po którym dla urządzenia w trybie SMS zostanie wygenerowane zdarzenie DISCONNECT (jeśli żaden sygnał nie został odebrany) SMSMode limitseconds nie Czas w sekundach (od 0 do 2^31) Czas, po którym przekroczenie limitu

100 100 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 liczby odebranych wiadomości SMS z urządzenia spowoduje wygenerowanie alarmu SMSMode limitmessages nie Liczba (od 0 do 2^31) Limit liczby odebranych wiadomości SMS z urządzenia (0 - brak limitu) XMLDictionary nie Nazwy zdarzeń Konwersja kodów zdarzeń na ich nazwy. W przypadku braku definicji zdarzenie jest ignorowane (nie wysyłane) CIDDictionary nie Nazwy zdarzeń Konwersja kodów zdarzeń na ich nazwy. W przypadku braku definicji zdarzenie jest ignorowane (nie wysyłane) SIADictionary nie Nazwy zdarzeń Konwersja kodów zdarzeń na ich nazwy. W przypadku braku definicji zdarzenie jest ignorowane (nie wysyłane) Device serialno tak Liczba Numer seryjny urządzenia Device device tak ag, lx" lub px Typ urządzenia Device schema tak Prawidłowa nazwa schematu Nazwa schematu używanego przez urządzenie (typy urządzeń schematu i urządzenia muszą być zgodne) Device phone nie Numer telefonu w Używane w module postaci z prefiksem wejściowym typu GSM (np ) lub SMSC Device accesscode nie Kod dostępu, np Kod dostępu niezbędny do zdalnego sterowania urządzeniem (dla urządzeń PX/EX lub LX). Device key nie klucz szyfrujący transmisję Klucz szyfrujacy transmisję (dla ActiveGuard i LX) Device SMSkey nie klucz szyfrujący transmisję SMS Klucz szyfrujacy transmisję SMS (dla LX)

101 Dodatki H. Rozszerzenie autobackup OSM.2007 posiada unikalną funkcję pracy w grupie komputerów dublujących nawzajem swoje funkcje. W razie awarii jednej z maszyn, następuje automatyczne przejęcie jej funkcji przez inny węzeł grupy. Funkcjonalność ta zapewnia ciągłość pracy odbiornika OSM.2007 bez stałej kontroli i udziału administratora systemu. Do prawidłowej pracy węzłów grupy niezbędne jest to aby komunikacja ze wszystkimi peryferiami oraz zewnętrznymi systemami (np. modemy GSM, SMSC, oprogramowanie nadzorujące i odbierające zdarzenia) odbywała się całkowicie poprzez sieć komputerową. Peryferia wymagające komunikacji poprzez port szeregowy RS232 można dołączyć do systemu poprzez urządzenia typu NPort serwer portów RS232 firmy Moxa. Możliwe jest utworzenie kilku niezależnych grup komputerów, które mogą posiadać wspólne węzły. Cechą każdej grupy jest to, że w danym momencie tylko jedna z wchodzących w jej skład maszyn może być w stanie master tj. komunikować się z urządzeniami i zewnętrznymi systemami. Dla potrzeb działania grupy niezbędnych jest n+1 adresów IP (n to liczność grupy): dla każdego z węzłów z osobna (adres natywny) oraz jeden adres wirtualny dla całej grupy. Należy zapewnić pracę wszystkich węzłów grupy w jednej domenie kolizyjnej Ethernet; wymagana jest widoczność na warstwie 2 OSI bez filtrowania ruchu. Zalecane jest aby adresy natywne były przypisane do jednej wspólnej podsieci komputerowej, system nie wprowadza ograniczeń dla adresu wirtualnego grupy. Cała zewnętrzna komunikacja z grupą powinna się odbywać za pomocą adresu wirtualnego. Role węzłów w systemie (przypisywane ręcznie lub po wykryciu awarii): active - system pracujący (master) lub gotowy w każdej chwili przejąć pracę (slave) passive/passive-fault - system, który jedynie synchronizuje konfigurację OSM (pliki XML), nie może zmienić swojego stanu na master Bieżące stany węzłów w systemie: master - węzeł komunikujący się z urządzeniami i zewnętrznymi systemami slave - węzeł nie komunikujący się w danej chwili z urządzeniami i zewnętrznymi systemami; gotowy w każdej chwili zmienić swój stan na master

102 102 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Przykład konfiguracji (jeden master i jeden slave) Przykład konfiguracji (dwie grupy ze wspólnym węzłem salve) Funkcja autobackup realizowana jest przez cykliczne monitorowanie stanu komputera master przez maszyny typu slave. Monitorowaniu podlegają następujące aktywności: aktywność sieciowa (sprawdzane działanie komputera poprzez odsyłanie odpowiedzi na sygnały heartbeat) działanie odbiornika OSM (testy przeprowadzane przez wewnętrzny program nadzorczy) Po wykryciu braku aktywności mastera jedna z maszyn typu slave przejmuje jego funkcję tj: przypisuje sobie wirtualny adres IP, który był do tej pory w posiadaniu mastera uruchamia wszystkie usługi służące do komunikacji (sterownik Moxa i właściwy program odbiornika) przechodzi do stanu master

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian)

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Grupa Ustawienia Sieciowe umożliwia skonfigurowanie podstawowych parametrów terminala: Interfejs ETH0 Umożliwia wybór ustawień podstawowego interfejsu sieciowego. W przypadku wyboru DHCP adres oraz inne

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend...

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... 4 Historia komend... 4 Wywołanie komend operacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

PAP-2T w sieci FreePhone

PAP-2T w sieci FreePhone konfiguracja bramki w sieci FreePhone I. Za pomocą klawiatury telefonu korzystając z instrukcji głosowych IVR Dostęp do Menu IVR Użyj telefonu podłączonego do portu PHONE 1 albo PHONE 2 adaptera Wybierz

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterownika portu USB

Instalacja sterownika portu USB Instrukcja instalacji modemu TechLab ED77 w systemach Mac OS 8.x i 9.x. Instalacja modemu podzielona jest na pięć etapów: instalacja sterownika portu USB, instalacja skryptu modemu, konfiguracja modemu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Podstawowa konfiguracja i monitorowanie ConSentry LANShield Controller oraz ConSentry InSight Command Center Dostęp konsolowy do urządzenia Dostęp administracyjny do

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

LINKSYS SPA2102/3102

LINKSYS SPA2102/3102 LINKSYS SPA2102/3102 Podłączenie routera 1. W routerze SPA2102 podłącz przewód telefoniczny do portu PHONE 1, drugi koniec przewodu telefonicznego podłącz do aparatu telefonicznego. 2. W routerze SPA3102

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground.

WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground. WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground.com Podręcznik użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Producent:

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterownika portu USB

Instalacja sterownika portu USB Instrukcja instalacji modemu TechLab ED77 w systemie Mac OS X. Instalacja modemu podzielona jest na cztery etapy: instalacja sterownika portu USB, instalacja skryptu modemu, konfiguracja modemu, konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Instalacja oprogramowania...j... 8 Instalacja pakietów poprzez rpm...j... 10. Listowanie zawartości folderu...j... 14

Spis treści. Instalacja oprogramowania...j... 8 Instalacja pakietów poprzez rpm...j... 10. Listowanie zawartości folderu...j... 14 Spis treści Rozdział 1. Rozdział 2. Wstęp...z...z...... 5 Aktualizacja oprogramowania...z... 7 Aktualizacja...j...j... 7 Instalacja oprogramowania...j... 8 Instalacja pakietów poprzez rpm...j... 10 Konsola

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.2.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja 2010-10-26 Pilotaż Egzaminów Online) Wprowadzenie: 1. Wirtualny Serwer Egzaminacyjny ma niewielkie wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w M875

Bezpieczeństwo w M875 Bezpieczeństwo w M875 1. Reguły zapory sieciowej Funkcje bezpieczeństwa modułu M875 zawierają Stateful Firewall. Jest to metoda filtrowania i sprawdzania pakietów, która polega na analizie nagłówków pakietów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera Tryby poleceń Użytkownika (user mode) Router> Przejście do trybu: Dostępny bezpośrednio po podłączeniu konsoli. Opuszczenie trybu: Polecenia:

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji połączenia sterownika PL11-MUT24 ze stroną internetową.

Instrukcja instalacji połączenia sterownika PL11-MUT24 ze stroną internetową. Instrukcja instalacji połączenia sterownika PL11-MUT24 ze stroną internetową. Wymagania systemowe: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Krok pierwszy- serwer: 1. Do poprawnego działania aplikacji wymagane

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja telefonu Yealink T20P

Konfiguracja telefonu Yealink T20P Konfiguracja telefonu Yealink T20P 1 Identyfikacja telefonu Po podłączeniu telefonu do zasilania oraz do sieci Ethernet urządzenie pobierze adres IP z serwera DHCP. Poniżej zostały zaprezentowane trzy

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Diagnostyki Sieci

1 Moduł Diagnostyki Sieci 1 Moduł Diagnostyki Sieci Moduł Diagnostyki Sieci daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość badania dostępności w sieci Ethernet komputera lub innych urządzeń wykorzystujących do połączenia protokoły

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink INSTRUKCJA OBSŁUGI Serwer/hub sieciowy USB LogiLink Nr produktu 992249 Strona 1 z 34 2.0 Wprowadzenie Rewolucyjny serwer USB UA0079 wykorzystuje technologie, które ułatwiają i poprawiają pracę oraz udostępnia

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali

Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali Łukasz Kuras Licencja sieciowa w przypadku produktów Autodesk rozdzielana jest za pomocą odpowiedniego oprogramowania zwanego Menedżerem licencji sieciowej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 Wprowadzenie Wersja 9 NS-BSD wprowadza wiele zmian. Zmieniła się koncepcja działania niektórych modułów NETASQ UTM. Sam proces aktualizacji nie jest więc całkowicie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium systemów MES. Instrukcja korzystania z środowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu Wonderware MES

Laboratorium systemów MES. Instrukcja korzystania z środowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu Wonderware MES Laboratorium systemów MES Instrukcja korzystania z środowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu Wonderware MES 1 Informacje ogólne... 3 Uruchomienie Oracle VirtualBox... 3 Pierwsze zajęcia laboratoryjne...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Siemens UMX2MS

Laboratorium Siemens UMX2MS Laboratorium Siemens UMX2MS Podstawy UMX (UMX 1) Laboratorium to polega na przeprowadzeniu konfiguracji urządzenia Siemens UMX2MS. Student na koniec pracy przy urządzeniu przywraca jego ustawienia domyślne.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. T: Konfiguracja usługi ftp w systemie Windows 8.1. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół transferu plików umożliwiający

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

MUCHA S.C. 59-900 Zgorzelec ul.turowska 1

MUCHA S.C. 59-900 Zgorzelec ul.turowska 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTU RESTARTU SERWERA W SIECI HOSTINGS.PL Poniżej przedstawiamy instrukcja logowania się do portu firmy APC służącego do zdalnego fizycznego restartowania Serwerów dedykowanych zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo