Spis treści. Instrukcja obsługi Telewizor LCD. Pamiętaj, aby przeczytać. Instrukcja szybkiego uruchamiania. Nr modelu TX-L32EM6E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Instrukcja obsługi Telewizor LCD. Pamiętaj, aby przeczytać. Instrukcja szybkiego uruchamiania. Nr modelu TX-L32EM6E"

Transkrypt

1 Nr modelu TX-L32EM6E Instrukcja obsługi Telewizor LCD Bardziej szczegółowe instrukcje znajdują się w instrukcji obsługi na płycie CD-ROM. Do wyświetlenia instrukcji obsługi z płyty CD-ROM wymagany jest komputer z napędem CD-ROM i zainstalowany program Adobe Reader (zalecana jest wersja 8.0 lub nowsza). W zależności od systemu operacyjnego lub ustawień komputera, instrukcja obsługi może nie zostać wyświetlona automatycznie. W takim przypadku w celu wyświetlenia instrukcji należy ręcznie otworzyć plik PDF w folderze MANUAL. Spis treści Pamiętaj, aby przeczytać Środki ostrożności...2 Konserwacja...3 Instrukcja szybkiego uruchamiania Akcesoria/opcje...4 Elementy sterujące...7 Podstawowe połączenia...9 Ustawianie automatyczne Sposób korzystania z funkcji menu...14 Specyfikacje...21 Licencja...22 Dziękujemy za zakup tego produktu firmy Panasonic. Przed rozpoczęciem używania tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją w celu odnoszenia się do niej w przyszłości. Obrazy zawarte w tej instrukcji służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Aby skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Panasonic w celu uzyskania pomocy, należy zapoznać się z kartą gwarancji ogólnoeuropejskiej. Polski

2 Pamiętaj, aby przeczytać Środki ostrożności Ostrzeżenie Środki ostrożności Obsługa wtyczki i przewodu zasilania Wtyczkę przewodu zasilania należy włożyć do końca gniazda elektrycznego. (Jeśli wtyczka przewodu zasilania będzie luźna, może się nagrzewać i spowodować pożar). Należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki przewodu zasilania. Wtyczki przewodu zasilania nie należy dotykać mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. Nie należy używać żadnych innych przewodów zasilania niż dostarczony z tym telewizorem. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Przewodu zasilania nie wolno uszkadzać, ponieważ mogłoby to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Nie należy przenosić telewizora, gdy przewód zasilania jest podłączony do gniazda elektrycznego. Na przewodzie zasilania nie należy kłaść ciężkich przedmiotów, a także nie należy umieszczać go w pobliżu przedmiotów o wysokiej temperaturze. Przewodu zasilania nie należy nadmiernie skręcać, zginać ani rozciągać. Nie należy ciągnąć za przewód zasilania. Podczas odłączania wtyczki należy przytrzymać jej korpus. Nie należy używać uszkodzonej wtyczki przewodu zasilania ani uszkodzonego gniazda elektrycznego. Należy upewnić się, że telewizor nie jest ustawiony na przewodzie zasilania. Jeśli wystąpi jakiekolwiek nienormalne działanie, należy natychmiast odłączyć wtyczkę przewodu zasilania! Zasilanie prądem zmiennym V, 50/60 Hz Źródło zasilania/instalacja Ten telewizor jest przeznaczony do: Zasilanie prądem zmiennym V, 50/60 Hz Użytkowanie na blacie stolika Nie należy zdejmować pokryw, a także nie należy NIGDY samodzielnie modyfikować telewizora Części pod wysokim napięciem mogą spowodować poważne porażenie prądem elektrycznym; nie należy zdejmować pokrywy tylnej, ponieważ pod nią znajdują się części pod wysokim napięciem. Wewnątrz telewizora nie ma części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. Telewizor może być sprawdzany, regulowany lub naprawiany u lokalnego dystrybutora firmy Panasonic. Telewizora nie należy wystawiać na działanie deszczu ani nadmiernej wilgoci Aby zapobiec uszkodzeniu, które może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar, nie należy wystawiać tego telewizora na działanie deszczu ani nadmiernej wilgoci. Telewizora nie należy wystawiać na działanie kapiącej ani rozpryskiwanej wody, a także na telewizorze ani nad nim nie należy stawiać przedmiotów wypełnionych cieczami, takich jak wazony. Telewizora nie należy stawiać na powierzchniach pochyłych lub niestabilnych, a także należy upewnić się, że telewizor nie wystaje poza krawędź podstawy Telewizor może spaść lub się przewrócić. Telewizora nie należy wystawiać na działanie bezpośredniego światła słonecznego ani innych źródeł ciepła Należy unikać wystawiania telewizora na działanie bezpośredniego światła słonecznego i innych źródeł ciepła. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza telewizora Należy uważać, aby przez otwory wentylacyjne telewizora nie wpadły do niego żadne przedmioty, ponieważ mogłoby to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. 2 Aby zapobiec zaprószeniu ognia, nie należy nigdy umieszczać w pobliżu urządzenia świec ani innych źródeł otwartego płomienia Należy używać wyłącznie stojaka/elementów mocujących przeznaczonych dla tego urządzenia Użycie niezatwierdzonego stojaka lub innych elementów mocujących może być przyczyną niestabilności telewizora i zagrożenia obrażeniami. W celu ustawienia lub instalacji należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Panasonic. Należy używać wyłącznie zatwierdzonych stojaków (str. 5) / uchwytów ściennych

3 Przestroga Przed rozpoczęciem czyszczenia telewizora należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilania Czyszczenie telewizora podłączonego do zasilania może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Jeśli telewizor nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilania od gniazda elektrycznego Jeśli wtyczka przewodu zasilania jest podłączona, telewizor ten pobiera energię elektryczną nawet w trybie wyłączenia. Nie należy narażać uszu na nadmierną głośność dźwięku ze słuchawek Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie słuchu. Nie należy zbyt mocno naciskać ani uderzać panelu wyświetlacza Może to spowodować uszkodzenie, skutkujące obrażeniami. Nie należy blokować tylnych otworów wentylacyjnych Odpowiednia wentylacja zapobiega awarii elementów elektronicznych. Wentylacji nie należy osłabiać poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy i zasłony. Zalecane jest pozostawienie co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokół telewizora, nawet po umieszczeniu go w szafce lub pomiędzy półkami. W przypadku używania stojaka należy zachować odpowiednią przestrzeń między spodem telewizora a powierzchnią, na której stoi. Jeśli stojak nie jest używany, należy upewnić się, że otwory wentylacyjne na spodzie telewizora nie są zablokowane. Minimalna odległość 10 Konserwacja (cm) Konserwacja Najpierw należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilania od gniazda elektrycznego. Panel wyświetlacza, obudowa, stojak Regularna pielęgnacja: Delikatnie wytrzyj miękką szmatką powierzchnię panelu wyświetlacza, obudowę i stojak, aby usunąć zabrudzenia lub odciski palców. Przestroga Przy trudno usuwalnych zabrudzeniach: Najpierw usuń z powierzchni kurz. Zwilż miękką szmatkę czystą wodą lub neutralnym detergentem rozpuszczonym w wodzie (1 część detergentu na 100 części wody). Wykręć szmatkę i wytrzyj powierzchnię. Na koniec, wytrzyj powierzchnię do sucha. Nie należy używać szorstkich szmatek ani wycierać powierzchni zbyt mocno, ponieważ mogłoby to spowodować jej zarysowanie. Należy uważać, aby nie zamoczyć powierzchni telewizora wodą ani detergentem. Dostanie się płynu do wnętrza telewizora może spowodować awarię produktu. Należy uważać, aby nie nanieść na powierzchnię urządzenia środków do odstraszania owadów, rozpuszczalnika, rozcieńczalnika lub innych substancji lotnych. Mogłoby to spowodować uszkodzenie powierzchni lub odpadanie farby. Na powierzchni panelu wyświetlacza znajduje się specjalna powłoka, którą można łatwo uszkodzić. Należy uważać, aby nie uderzyć ani nie zarysować powierzchni paznokciami lub twardymi przedmiotami. Nie należy dopuszczać do długotrwałego kontaktu obudowy i stojaka z gumą lub PCW. Mogłoby to spowodować uszkodzenie powierzchni. Wtyczka przewodu zasilania Wtyczkę przewodu zasilania należy wycierać regularnie suchą szmatką. Wilgoć i kurz mogą spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. 3

4 Instrukcja szybkiego uruchamiania MENU TEXT OPTION STILL ASPECT MUTE INPUT TV AV STTL GUIDE EXIT LAST VIEW Akcesoria/opcje Akcesoria standardowe Zdalne sterowanie N2QAYB VIERA TOOLS Baterie do pilota (2) (R6 AA) (str. 4) Stojak (str. 5) Przewód zasilania (str. 9) BACK/ RETURN Instrukcja szybkiego uruchamiania ghi pqrs abc jkl tuv TV def mno wxyz Śruby do montażu podstawy (4) (str. 5) M4 14 M4 10 Śruby do montażu stojaka (4) (str. 5) Instrukcja obsługi Karta gwarancji ogólnoeuropejskiej Akcesoria/opcje Akcesoria mogą nie być zapakowane razem. Należy uważać, aby ich przypadkowo nie wyrzucić. Produkt ten zawiera potencjalnie niebezpieczne elementy (takie jak plastikowe torebki), które mogą zostać przypadkowo wprowadzone do nosa lub połknięte przez małe dzieci. Elementy te należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci. Wkładanie/wyjmowanie baterii pilota 1 Zdejmij pokrywę wnęki na baterie. 2 Włóż dwie baterie R6 AA (1,5V) zgodnie z oznaczeniami biegunów + i - wewnątrz wnęki na baterie, a następnie zamknij pokrywę wnęki na baterie. Pociągnij, aby otworzyć Zamknij Zaczep Zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów (+ lub -) Przestroga Nieprawidłowa instalacja może spowodować wyciek baterii i korozję, a w rezultacie uszkodzenie pilota. Nie należy łączyć starych baterii z nowymi. Baterie należy wymienić wyłącznie na baterie tego samego typu lub ich odpowiednik. Nie należy łączyć baterii różnych typów (takich jak baterie alkaliczne i manganowe). Nie należy używać akumulatorów (Ni-Cd). Baterii nie należy palić ani demontować. Baterii nie należy wystawiać na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak promienie słoneczne, ogień itp. Należy pamiętać o prawidłowym usunięciu baterii. Baterie należy wymieniać w prawidłowy sposób; odwrócenie baterii może spowodować wybuch i pożar. Pilota nie należy demontować ani modyfikować. 4

5 Mocowanie/zdejmowanie stojaka Ostrzeżenie Stojaka nie należy demontować ani modyfikować. W przeciwnym razie telewizor może się przewrócić i uszkodzić oraz spowodować obrażenia ciała. Przestroga Nie należy używać innego stojaka niż dostarczony z tym telewizorem. W przeciwnym razie telewizor może się przewrócić i uszkodzić oraz spowodować obrażenia ciała. Nie należy używać stojaka, jeśli uległ zniekształceniu lub jest fizycznie uszkodzony. Używanie fizycznie uszkodzonego stojaka może być przyczyną obrażeń ciała. Należy natychmiast skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Panasonic. Podczas instalacji należy sprawdzić, czy wszystkie śruby zostały dokręcone. Nieodpowiednie dokręcenie śrub podczas montażu spowoduje, że stojak nie będzie mógł właściwie podtrzymywać telewizora i telewizor może się przewrócić oraz uszkodzić, co może prowadzić do obrażeń ciała. Należy upewnić się, że telewizor nie przewróci się. Uderzenie telewizora lub wspięcie się dziecka na stojak z zamocowanym telewizorem może spowodować przewrócenie się telewizora i obrażenia ciała. Do instalacji i zdejmowania telewizora potrzebne są co najmniej dwie osoby. Jeśli nie można skorzystać z pomocy co najmniej dwóch osób, telewizor może zostać upuszczony i można doznać obrażeń ciała. W celu odłączenia stojaka od telewizora nie należy wykonywać czynności innych niż określone we wskazanej procedurze. (patrz poniżej) W przeciwnym razie telewizor i/lub stojak może się przewrócić oraz uszkodzić, co może prowadzić do obrażeń ciała. Śruby montażowe (8) Wspornik Podstawa M4 14 Śruby do montażu podstawy (4) Instrukcja szybkiego uruchamiania Akcesoria/opcje M4 10 Śruby do montażu stojaka (4) 1 Połóż telewizor ekranem w dół na wyściełanej, czystej powierzchni, aby zabezpieczyć ekran przed uszkodzeniami i zarysowaniami. 2 Montaż stojaka Użyj śrub montażowych do pewnego przymocowania wspornika do podstawy. Upewnij się, że śruby są dobrze dokręcone. Zbyt mocne dokręcenie śrub może spowodować zerwanie gwintu. M Zabezpieczanie telewizora A B Dostosuj położenie stojaka, a następnie połącz stojak z ekranem telewizora. Zamocuj dobrze śrubami montażowymi. Najpierw wkręć luźno cztery śruby montażowe, a dopiero potem dokręć je do końca w celu pewnego zamocowania. Pracę należy wykonać na poziomej i równej powierzchni. M4 10 Przytrzymaj wspornik, aby się nie przewrócił A B Przód Zdejmowanie stojaka z telewizora W celu zastosowania uchwytu ściennego lub w przypadku konieczności ponownego zapakowania telewizora stojak należy zdjąć w opisany poniżej sposób. 1 Połóż telewizor ekranem w dół na płaskiej powierzchni, pokrytej miękkim materiałem (takim jak koc) w celu zabezpieczenia ekranu wyświetlacza. 2 Odkręć śruby montażowe stojaka za pomocą śrubokrętu. 3 Zdejmij stojak z telewizora. 5

6 Zabezpieczanie telewizora przed przewróceniem Korzystając ze śruby (dostępnej w sprzedaży) i otworu na śrubę zabezpieczającą przed przewróceniem, przymocuj dobrze korpus stojaka do powierzchni instalacji. Miejsce zamocowania stojaka powinno być wystarczająco grube i wykonane z twardego materiału. Instrukcja szybkiego uruchamiania Śruba (niedostarczona) Średnica: 3 mm Długość: mm Otwór na śrubę Akcesoria/opcje 6

7 Elementy sterujące Pilot VIERA TOOLS MENU TEXT OPTION ghi pqrs STILL ASPECT MUTE TV INPUT TV AV STTL GUIDE abc jkl tuv EXIT BACK/ RETURN def mno wxyz LAST VIEW Włącznik/wyłącznik trybu gotowości Włączanie lub wyłączanie trybu gotowości telewizora. Jeśli nie można włączyć telewizora poprzez naciśnięcie przycisku na pilocie, naciśnij przycisk (Wł./Wył.) z tyłu telewizora. 2 VIERA TOOLS Wyświetlanie ikon i uzyskiwanie łatwego dostępu do funkcji specjalnych. 3 (str. 14) Naciśnij, aby uzyskać dostęp do pozycji [Obraz], [Dźwięk], [Timer], [Konfiguracja] i [Pomoc]. 4 Przełączanie do trybu teletekstu. 5 (Informacje) Wyświetlanie informacji o kanale i programie. 6 Przyciski kursora Wybieranie i regulacja. 7 Potwierdzanie dokonanych wyborów. Naciśnij po wybraniu pozycji kanału, aby szybko zmienić kanał. Wyświetlanie listy kanałów. 8 Łatwe opcjonalne ustawienia oglądania, dźwięku itd. 9 Kolorowe przyciski (czerwony-zielony-żółtyniebieski) Do dokonywania wyboru, nawigacji i używania różnych funkcji. 10 (Zwiększenie głośności/zmniejszenie głośności) Zmiana poziomu głośności. 11 Zmiana współczynnika proporcji obrazu. 12 Przyciski numeryczne Zmiana kanału i stron teletekstu. Wstawianie znaków. Włączanie telewizora z trybu gotowości. 13 Zatrzymywanie/wyłączanie zatrzymania obrazu. Zatrzymywanie bieżącej strony teletekstu (tryb teletekstu). 14 Wybór trybu wprowadzania przełączanie na tryb DVB-C/DVB-T/ Analogowe. przełączanie na tryb wejścia AV z listy [Wybór wejścia]. 15 Wyświetlanie ekranu Przewodnik prog. TV. 16 Wyświetlanie napisów. 17 Przywrócenie normalnego ekranu oglądania. 18 Powrót do poprzedniego menu/poprzedniej strony. 19 (Kanał w górę/kanał w dół) Wybór kolejnego kanału. 20 Włączanie lub wyłączanie dźwięku. 21 Przełączanie na poprzednio oglądany kanał lub tryb wejścia. Instrukcja szybkiego uruchamiania Elementy sterujące 7

8 Wskaźnik/panel sterowania Instrukcja szybkiego uruchamiania Elementy sterujące 8 1 Czujnik C.A.T.S. (system automatycznego śledzenia kontrastu) Wykrywanie jasności w celu dostosowania jakości obrazu, gdy dla pozycji [Czujnik otoczenia] w menu [Obraz] ustawiona jest opcja [Włączony]. (str. 15) 2 Odbiornik sygnału zdalnego sterowania Między odbiornikiem sygnału zdalnego sterowania telewizora a pilotem nie należy umieszczać żadnych przedmiotów. 3 Wskaźnik zasilania Czerwony: tryb gotowości 8 Zielony: włączony Dioda LED miga, gdy telewizor odbiera sygnał polecenia z pilota Wybór źródła wejścia. Zmiana poziomu głośności. Potwierdzanie i przechodzenie do wyboru w menu Regulacja wartości wybranej pozycji w menu ekranowym OSD. ekranowym OSD. 5 Menu 8 (Wł./Wył.) Naciśnij krótko przycisk, aby wyświetlić lub zamknąć Włączanie lub wyłączanie telewizora. menu ekranowe OSD. W celu całkowitego wyłączenia telewizora należy odłączyć przewód zasilania od gniazda elektrycznego. 6 Zmiana kanałów. Wybór pozycji w menu ekranowym OSD. Uwaga Po wyłączeniu telewizora przyciskiem (Wł./Wył.) z tyłu telewizora, zasilania telewizora nie można włączyć przyciskiem na pilocie. Aby włączyć telewizor, naciśnij ponownie przycisk (Wł./Wył.) z tyłu telewizora. Używanie menu OSD - instrukcje działania Do wielu funkcji telewizora można uzyskać dostęp za pomocą menu ekranowego (OSD). Instrukcje działania Instrukcje działania ułatwiają obsługę telewizora za pomocą pilota. Przykład: [Dźwięk] Menu główne Obraz Dźwięk Timer Konfiguracja Pomoc Wybór Zmiana Powrót Tryb dźwięku Tony niskie Tony wysokie Korektor Balans Dookólny Słuchawki Automat. regul. wzmocn. Głośność Odległ.głośnika od ściany Standardowy Wyłączony Wyłączony Ponad 30 cm Umożliwia wybranie ulubionego trybu dźwięku. Następna strona Poprz. strona Instrukcje działania 1/ Sposób korzystania z pilota MENU BACK/ RETURN EXIT Funkcja automatycznego trybu gotowości zasilania Wyświetl menu główne INPUT HOLD for MENU Przesuń kursor/wybierz z zakresu opcji/wybierz pozycję menu (tylko w górę i w dół)/dostosuj poziomy (tylko w lewo i w prawo) Przejdź do menu/zapisz ustawienia po wykonaniu regulacji lub ustawieniu opcji Wróć do poprzedniego menu Wyjdź z systemu menu i wróć do normalnego ekranu oglądania Telewizor przełącza się automatycznie do trybu gotowości w następujących sytuacjach: [Wyłącz. czasowy] został uaktywniony w pozycji [Timer]. Przez 4 godziny nie wykonano żadnej czynności, jeśli dla pozycji [Auto gotowość] ustawiona jest opcja [Włączony]

9 Podstawowe połączenia Przedstawione na rysunkach urządzenia zewnętrzne i kable nie są dostarczane z tym telewizorem. Przed podłączeniem lub odłączeniem jakichkolwiek przewodów należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od gniazda elektrycznego. Gniazda 1 DIGITAL AUDIO AV 2 (COMPONENT/VIDEO) 3 AV 1 (SCART) (str. 10) 4 Gniazdo anteny naziemnej (patrz poniżej) 5 HDMI 1 - HDMI 2 (ARC) (str. 10) 6 Gniazdo CI Instrukcja szybkiego uruchamiania Połączenia Przewód zasilania i antenowy 8 7 Gniazdo słuchawek 8 Port USB Podstawowe połączenia Przewód zasilania Prąd zmienny V 50/60 Hz Antena, kablowa Kabel RF Antena naziemna Kablowy Przewód zasilania Włóż pewnie wtyczkę przewodu zasilania (dostarczona). W przypadku odłączania przewodu zasilania należy najpierw odłączyć wtyczkę przewodu zasilania od gniazda elektrycznego. Po umieszczeniu anteny w nieprawidłowym miejscu mogą wystąpić zakłócenia. Uwaga Aby uniknąć zakłóceń, nie należy umieszczać kabla koncentrycznego blisko przewodu zasilania. Kabla koncentrycznego nie należy umieszczać pod telewizorem. Aby uzyskać optymalną jakość obrazu i dźwięku, wymagana jest antena, odpowiedni kabel (koncentryczny 75 Ω) i prawidłowa wtyczka zakończenia. Jeśli używany jest system anteny zbiorczej, pomiędzy ściennym gniazdem antenowym a telewizorem może być wymagany prawidłowy kabel przyłączeniowy i wtyczka. O pomoc w dobraniu odpowiedniego systemu antenowego dla danego regionu i wymaganych akcesoriów należy zwrócić się do lokalnego telewizyjnego centrum serwisowego lub dystrybutora. Za wszelkie kwestie dotyczące instalacji anteny, modernizacji istniejących systemów lub wymaganych akcesoriów oraz kosztów odpowiada klient. 9

10 Urządzenia AV Odtwarzacz Telewizor Odtwarzacz Kabel HDMI Instrukcja szybkiego uruchamiania Nagrywarka DVD/magnetowid Telewizor Kabel RF Kabel RF Antena naziemna Kablowy Podstawowe połączenia Kabel SCART Nagrywarka DVD/ magnetowid Nagrywarka DVD/magnetowid i dekoder telewizji cyfrowej Telewizor Kabel HDMI Kabel RF Antena naziemna Kabel SCART Kabel RF Nagrywarka DVD/ magnetowid Dekoder telewizji cyfrowej Kabel SCART Uwaga Należy także przeczytać instrukcję obsługi podłączanego urządzenia. Telewizor powinien znajdować się z dala od urządzeń elektronicznych (sprzęt wideo itd.) oraz urządzeń z czujnikiem podczerwieni. W przeciwnym razie mogą wystąpić zakłócenia obrazu/dźwięku lub zakłócenia działania innego sprzętu. W przypadku używania kabla SCART lub HDMI należy używać kabla pełnego. Podczas podłączania należy sprawdzić, czy gniazda i wtyczki są odpowiedniego typu. 10

11 Ustawianie automatyczne Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie kanałów telewizyjnych. Czynności te nie są konieczne, jeśli konfiguracja została wykonana przez lokalnego dystrybutora. Przed rozpoczęciem procedury Ustawianie automatyczne należy wykonać połączenia (str. 9, 10) i dostosować ustawienia podłączonego urządzenia (jeśli jest to konieczne). Szczegółowe informacje dotyczące ustawień podłączonego urządzenia można znaleźć w dołączonej do niego instrukcji obsługi. BACK/ RETURN Podłącz telewizor do gniazda elektrycznego i włącz go Zaczekaj kilka sekund na wyświetlenie obrazu. Jeśli świeci się czerwona dioda LED telewizora, naciśnij znajdujący się na pilocie włącznik/wyłącznik trybu gotowości. Wybierz język Menüsprache Deutsch English Français Italiano Español Português Nederlands Dansk Svenska Norsk Suomi Türkçe Еλληνικά Polski Čeština Magyar Slovenčina Български Română Wybierz pozycję [Dom] Srpski Hrvatski Slovenščina Latviešu eesti keel Lietuvių Wybierz miejsce oglądania [Dom], aby korzystać z telewizora w domu. wybór ustawienia Proszę wybrać miejsce oglądania. Dom Sklep zmiana Instrukcja szybkiego uruchamiania Ustawianie automatyczne potwierdź [Sklep] miejsce oglądania (tylko dla celów prezentacji w sklepie) [Sklep] opcja będąca trybem demonstracyjnym, objaśniającym główne funkcje tego telewizora. Wybierz miejsce oglądania [Dom], aby korzystać z telewizora w domu. Można powrócić do ekranu wyboru miejsca oglądania, gdy pojawi się okno potwierdzenia trybu [Sklep]. 1 Powrót do ekranu wyboru 2 Wybierz pozycję [Dom] miejsca oglądania TV Sklep Wybrano tryb sklepowy Proszę wybrać miejsce oglądania. Dom Sklep BACK/ RETURN zmiana potwierdź W celu późniejszej zmiany miejsca oglądania należy zainicjować wszystkie ustawienia za pomocą pozycji [Ustawienia fabryczne]. [Ustawienia fabryczne] 11

12 Instrukcja szybkiego uruchamiania Ustawianie automatyczne Wybierz kraj Kraj Niemcy Austria Francja Włochy Hiszpania Portugalia Szwajcaria Malta Andorra Dania Szwecja Norwegia Finlandia Luxemburg Belgia Holandia Turcja Grecja Polska Czeski Węgry Słowacja Słowenia Chorwacja Estonia Litwa Rumunia Wybierz tryb do strojenia Wybór sygnału TV DVB-C D DVB-T A Analogowe Rozpocz.autom.ustaw Wybierz pozycję [Rozpocz.autom.ustaw] Wybór sygnału TV DVB-C D DVB-T A Analogowe Rozpocz.autom.ustaw Inne wybór ustawienia W zależności od wybranego kraju wybierz region lub zapisz numer PIN blokady rodzicielskiej (nie można zapisać 0000 ), postępując zgodnie z instrukcjami ekranowymi. wybór dostrój/ pomiń strojenie : dostrój (wyszukaj dostępne kanały) : pomiń strojenie wybór dostęp Rozpocznie się procedura Ustawianie automatyczne umożliwiająca wyszukanie i zapisanie kanałów telewizyjnych. Zapisane kanały i kolejność ich sortowania zależą od kraju, regionu, systemu nadawania i warunków odbioru sygnału. Ekran Ustawianie automatyczne różni się w zależności od wybranego kraju. 1 [Ustawienia sieci DVB-C] 2 [Ustawianie automatyczne DVB-C] W zależności od wybranego kraju wybierz wcześniej dostawcę telewizji kablowej, wykonując instrukcje ekranowe. Ustawienia sieci DVB-C Częstotliwość Auto ID sieci Auto Rozpocz.autom.ustaw wybór [Rozpocz.autom.ustaw] ghi abc jkl def mno Ustawianie automatyczne DVB-C Postęp aktual. 0% 100% Zajmie to około 3 minut. Nr Nazwa kanału Rodzaj Jakość CBBC Channel BBC Radio Wales E4 TV Bezpłatna TV Bezpłatna TV Bezpłatna TV Bezpłatna : 3 TV Płatna : 0 Radio: 0 Strojenie dostęp Zazwyczaj dla pozycji [Częstotliwość] i [ID sieci] należy ustawić opcję [Auto]. Jeśli opcja [Auto] nie jest widoczna lub gdy jest to konieczne, wprowadź za pomocą przycisków numerycznych określone przez dostawcę telewizji kablowej wartości [Częstotliwość] i [ID sieci]. pqrs tuv wxyz 12

13 6 3 [Ustawianie automatyczne DVB-T] 4 [Ustawianie automatyczne programów analogowych] Ustawianie automatyczne DVB-T Postęp aktual. CH 5 69 Zajmie to około 3 minut. Kan Nazwa kanału Rodzaj Jakość CBBC Channel BBC Radio Wales E4 Cartoon Nwk TV Bezpłatna TV Bezpłatna TV Bezpłatna TV Bezpłatna Ustawianie automatyczne programów analogowych Skanuj Zajmie to około 3 minut. Kan CH 29 CH 33 BBC1 CH 2 78 CC 1 41 Nazwa kanału TV Bezpłatna : 4 TV Płatna : 0 Radio : 0 Strojenie Analogowe: 2 Strojenie W zależności od wybranego kraju, po wyświetleniu ekranu [Ustawianie automatyczne DVB-T] pojawi się ekran wyboru kanałów, jeśli wielu kanałom przypisany został ten sam logiczny numer kanału. Wybierz preferowany kanał lub zamknij ekran w celu dokonania automatycznego wyboru. Procedura Ustawianie automatyczne została wykonana i można rozpocząć oglądanie programów telewizyjnych. Jeśli strojenie nie powiodło się, sprawdź połączenie kabla RF, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe. Ustawianie automatyczne 13

14 Sposób korzystania z funkcji menu Różne menu umożliwiają wprowadzanie ustawień obrazu, dźwięku i innych funkcji. MENU EXIT BACK/ RETURN 1 2 Wyświetl menu MENU Wybierz menu Menu główne Obraz Dźwięk Timer Wyświetlanie funkcji, które można ustawić (zależą od sygnału wejściowego) wybór dostęp Konfiguracja Pomoc Sposób korzystania z funkcji menu TV Powrót do trybu TV w dowolnym czasie EXIT Powrót do poprzedniego ekranu BACK/ RETURN Menu główne 1/2 Obraz Dźwięk Timer Konfiguracja Select Pomoc Wybierz spośród opcji Temperatura barwowa Tryb obrazu Podświetlenie Kontrast Jasność Kolor Odcień Ostrość Temperatura barwowa Intensywne kolory Sterowanie adapt. podśw. Normalny Normalny Włączony Włączony Selects your favourite picture mode for each input. Zimny2 Zimny1 Normalny Ciepły1 Ciepły wybór dostęp wybór zapisz Zmiana stron menu w górę w dół Dostosuj za pomocą paska suwaka Ostrość 50 Przesunięcie zmiana potwierdź Przejdź na następny ekran Ustawienia na ekranie Wyświetlanie następnego ekranu Resetowanie ustawień Tylko ustawienia obrazu lub dźwięku pozycja [Przywróć domyślne] w menu [Obraz] lub [Dźwięk] Inicjowanie wszystkich ustawień [Ustawienia fabryczne] dostęp 14

15 Lista menu Menu Pozycja Regulacje/konfiguracje (opcje) Tryb obrazu Wybór ulubionego trybu obrazu dla każdego wejścia. [Dynamiczny] / [Normalny] / [Kinowy] / [Prawdziwe kino] / [Ustawienia własne] [Dynamiczny]: Poprawa kontrastu i ostrości obrazu oglądanego w jasnym pomieszczeniu. [Normalny]: Normalny obraz oglądany w normalnych warunkach oświetlenia. [Kinowy]: Poprawa kontrastu, odwzorowania czerni i kolorów filmów oglądanych w ciemnym pomieszczeniu. [Prawdziwe kino]: Dokładne odwzorowanie oryginalnej jakości obrazu bez żadnych poprawek. [Ustawienia własne]: Wprowadzanie preferowanych ustawień. Podświetlenie, Kontrast, Jasność, Kolor, Ostrość Zwiększanie lub zmniejszanie poziomów tych opcji zgodnie z własnymi preferencjami. Obraz Odcień Temperatura barwowa Intensywne kolory Sterowanie adapt. podśw. Czujnik otoczenia Redukcja szumów Regulacja odcienia obrazu w celu dostosowania do własnych preferencji. Ustawianie ogólnej tonacji kolorów obrazu. [Zimny 2] / [Zimny 1] / [Normalny] / [Ciepły 1] / [Ciepły 2] Automatyczne ustawianie żywych kolorów. [Wyłączony] / [Włączony] Automatyczna regulacja poziomu luminancji w zależności od obrazu. [Wyłączony] / [Włączony] Automatyczna regulacja ustawień obrazu w zależności od warunków oświetlenia otoczenia. [Wyłączony] / [Włączony] Redukcja zakłóceń obrazu Redukcja niepożądanych zakłóceń obrazu i szumu różowego w elementach konturowych obrazu. [Auto] / [Maksimum] / [Pośrednie] / [Minimum] / [Wyłączony] Sposób korzystania z funkcji menu Redukcja szumów MPEG Redukcja niepożądanych zakłóceń blokowych MPEG. [Auto] / [Maksimum] / [Pośrednie] / [Minimum] / [Wyłączony] Ustawienia zaawansowane Adaptacyjna kor. gamma Korekcja czerni Balans bieli Zarządzanie kolorami Gamma Przywróć domyślne Automatyczna regulacja średniego poziomu luminancji w zależności od obrazu. Stopniowa regulacja ciemnych odcieni obrazu. Regulacja balansu bieli dla sygnału czerwonego, zielonego i niebieskiego. Regulacja odcienia, nasycenia, jaskrawości. Regulacja ustawień gamma. Naciśnij przycisk w celu przywrócenia ustawień domyślnych w menu [Ustawienia zaawansowane]. 15

16 Sposób korzystania z funkcji menu 16 Menu Pozycja Regulacje/konfiguracje (opcje) Obraz Dźwięk Ustawienia opcji Ustawienia na ekranie Tryb wykrywania rytmu 1080p pixel w pixel Treść typu HDMI Zakres RGB HDMI System koloru AV 3D-COMB 16:9 Overscan Wymiar poziomy - H Korekcja zoomu Wyświetlanie na ekranie Dostosowanie kopii Przywróć domyślne Tryb dźwięku Tony niskie Poprawa rozdzielczości pionowej w przypadku filmów. [Wyłączony] / [Włączony] Odwzorowanie oryginalnej jakości obrazu w przypadku sygnału wejściowego 1080p (HDMI). [Wyłączony] / [Włączony] Tylko w przypadku wejścia HDMI Automatyczna regulacja obrazu w zależności od odbieranych treści HDMI. [HDMI1] / [HDMI2]: [Grafika] / [Zdjęcia] / [Auto] / [Wyłączony] [Autom. ust. szczegółów]: [Zdjęcia] / [Grafika] / [Kinowy] Tylko w przypadku wejścia HDMI Zmiana poziomu czerni obrazu w przypadku trybu wejścia HDMI. [HDMI1] / [HDMI2]: [Auto] / [Pełny] / [Normalny] Tylko w przypadku wejścia HDMI Wybór opcjonalnego systemu kolorów na podstawie sygnałów wideo w trybie AV. [Auto] / [PAL] / [SECAM] / [M.NTSC] / [NTSC] Tylko w przypadku wejścia AV Wyraźniejszy obraz w przypadku nieruchomego obrazu lub wolno odtwarzanego filmu. [Wyłączony] / [Włączony] Podczas przeglądania nieruchomych obrazów lub wolno odtwarzanego filmu mogą być czasem widoczne kolorowe wzory. Ustaw opcję [Włączony], aby wyświetlane kolory były ostrzejsze i bardziej dokładne. W przypadku odbioru sygnału PAL/NTSC w trybie TV lub ze źródła sygnału zespolonego Wybór obszaru ekranu, na którym wyświetlony zostanie obraz o współczynniku proporcji 16:9. [Wyłączony] / [Włączony] [Włączony] : Powiększanie obrazu w celu ukrycia jego krawędzi. [Wyłączony] : Wyświetlanie obrazu w oryginalnym rozmiarze. Przełączanie rozmiaru skanowania w poziomie. [H- Wymiar1] / [H- Wymiar2] W przypadku trybu TV, wejścia AV i HDMI Regulacja pozycji pionowej i rozmiaru, gdy dla proporcji obrazu ustawiony jest tryb [Rozszerzony], [Sidecut Rozszerzony], [Zoom] lub [Sidecut Zoom] Wyłączanie wyświetlania na ekranie po wybraniu opcji [Wyłączony]. [Wyłączony] / [Włączony] Naciśnij dowolny przycisk (za wyjątkiem przycisku wyciszenia i głośności) na telewizorze lub pilocie w celu ponownego włączenia ekranu za pomocą opcji [Włączony]. Kopiowanie ustawień obrazu do innych wejść. Funkcja jest aktywna tylko wtedy, gdy dla pozycji [Tryb obrazu] ustawiona jest opcja [Prawdziwe kino] lub [Ustawienia własne]. Wybierz pozycję [Tak], a następnie naciśnij przycisk ustawień domyślnych. w celu przywrócenia Wybór ulubionego trybu dźwięku. [Standardowy] / [Muzyka] / [Mowa] / [Użytkownik] Wybrany tryb wpływa na wszystkie sygnały wejściowe. [Standardowy]: Zapewnianie odpowiedniej jakości dźwięku dla wszystkich rodzajów scen. [Muzyka]: Poprawa jakości dźwięku oglądanych teledysków itp. [Mowa]: Poprawa jakości dźwięku oglądanych wiadomości, sztuk telewizyjnych itp. W trybach [Muzyka] i [Mowa] można dostosować ustawienia [Tony niskie] i [Tony wysokie]. [Użytkownik]: Ręczna regulacja dźwięków za pomocą korektora w celu dostosowania do ulubionej jakości dźwięku. Dla trybu [Użytkownik] pozycja [Korektor] będzie dostępna w menu [Dźwięk] zamiast w pozycji [Tony niskie] i [Tony wysokie]. Wybierz pozycję [Korektor] i dostosuj częstotliwość. [Korektor] (patrz poniżej) Regulacja poziomu w celu uwydatnienia lub zminimalizowania niższych, głębszych dźwięków.

17 Menu Pozycja Regulacje/konfiguracje (opcje) Tony wysokie Regulacja poziomu w celu uwydatnienia lub zminimalizowania ostrzejszych, wyższych dźwięków. Korektor Regulacja poziomu częstotliwości w celu dostosowania do ulubionej jakości dźwięku. Funkcja ta jest dostępna po ustawieniu dla pozycji [Tryb dźwięku] opcji [Użytkownik]. Wybierz częstotliwość i zmień poziom częstotliwości za pomocą przycisku kursora. W celu wzmocnienia tonów niskich zwiększ poziom niskich częstotliwości. W celu wzmocnienia tonów wysokich zwiększ poziom wysokich częstotliwości. Aby zresetować poziomy każdej częstotliwości do ustawień domyślnych, wybierz pozycję [Przywróć domyślne] za pomocą przycisku kursora, a następnie naciśnij przycisk. Balans Regulacja poziomu głośności prawego i lewego głośnika. Dookólny Ustawienia dźwięku dookólnego. [Wyłączony] / [Włączony] Słuchawki Regulacja głośności słuchawek. Automat. regul. wzmocn. Automatyczna regulacja dużych różnic w poziomach dźwięku między kanałami a wejściami. [Wyłączony] / [Włączony] Głośność Regulacja głośności poszczególnych kanałów lub trybów wejścia. Dźwięk Odległ.głośnika od ściany MPX Preferencje dźwięku Wybór SPDIF Kompensacja dźwięku niskiej częstotliwości ze względu na odległość między głośnikami a ścianą. [Ponad 30 cm] / [Do 30cm] Jeśli odległość między telewizorem a ścianą wynosi ponad 30 cm, zalecane jest ustawienie [Ponad 30 cm]. Jeśli odległość między telewizorem a ścianą nie przekracza 30 cm, zalecane jest ustawienie [Do 30cm]. Wybór multipleksowego trybu dźwięku (jeśli jest dostępny) [Stereo]: Dostępne podczas transmisji sygnału mono. [Mono]: Gdy nie można odbierać sygnału stereo. W przypadku trybu analogowego Wybór ustawienia początkowego dla ścieżek dźwiękowych. [Auto] / [MPEG] Tylko w przypadku trybu DVB SPDIF: Standardowy format pliku przesyłania dźwięku Wybór ustawienia początkowego dla cyfrowego sygnału wyjściowego audio z gniazd DIGITAL AUDIO i HDMI 2 (ARC) (funkcja ARC). W przypadku trybu DVB lub treści wideo funkcji [Odtwarzacz mediów] [Auto] / [PCM] [Auto]: Wielokanałowe dźwięki Dolby Digital Plus, Dolby Digital i HE-AAC są wyprowadzane jako Dolby Digital Bitstream. Sygnał MPEG jest wyprowadzany jako [PCM]. Sygnał DTS jest wyprowadzany jako DTS w przypadku treści wideo funkcji [Odtwarzacz mediów]. [PCM]: Cyfrowy sygnał wyjściowy jest zawsze wyprowadzany jako [PCM]. ARC (Kanał zwrotny audio): Funkcja cyfrowego sygnału wyjściowego audio wyprowadzanego przy użyciu kabla HDMI Sposób korzystania z funkcji menu Opóźnienie SPDIF Regulacja czasu opóźnienia wyjścia dźwięku z gniazd DIGITAL AUDIO i HDMI 2 (ARC) (funkcja ARC), jeśli dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem. Tylko w przypadku trybu DVB Wejście HDMI HDMI 1 HDMI 2 Wybór w celu dostosowania do sygnału wejściowego. [Cyfrowe] / [Analogowe] [Cyfrowe]: Gdy dźwięk jest nadawany przez kabel HDMI [Analogowe]: Gdy dźwięk nie jest nadawany przez kabel z adapterem HDMI- DVI Tylko w przypadku wejścia HDMI Przywróć domyślne Naciśnij przycisk w celu przywrócenia ustawień domyślnych. 17

18 Menu Pozycja Regulacje/konfiguracje (opcje) Wyłącz. czasowy Ustawianie czasu, po upływie którego telewizor zostanie przełączony automatycznie do trybu gotowości. [Wyłączony] / [15] / [30] / [45] / [60] / [75] / [90] (minut) Strefa czasowa Ustawianie danych dotyczących czasu. Dane dotyczące czasu są korygowane na podstawie czasu GMT. Ustaw opcję [Auto] w celu automatycznego dostosowywania czasu zgodnie z regionem użytkownika. Timer Auto gotowość Automatyczne przełączanie telewizora do trybu gotowości w celu oszczędzania energii, gdy przez 4 godziny nie zostanie wykonana żadna czynność. [Wyłączony] / [Włączony] Automatyczne przełączenie wejścia za pomocą podłączonego urządzenia wpływa na tę funkcję i powoduje wyzerowanie odliczania czasu. Na 3 minuty przed przejściem do trybu gotowości pojawi się komunikat powiadomienia. Wył. przy braku sygnału Ustawianie wyłączenia telewizora, jeśli przez 10 minut nie zostanie wykryty żaden sygnał. [Wyłączony] / [Włączony] Sposób korzystania z funkcji menu Konfiguracja Nawigacja Eko Blokada Edycja ulubionych Lista kanałów Ustawianie automatyczne Strojenie ręczne Aktualizacja listy kanałów Menu strojenia DVB-T Ulubiona sieć Informacja o nowym kan. Usługa zamienna Automatyczne ustawianie najbardziej odpowiedniego trybu oszczędzania energii telewizora. Blokada kanału/wejścia AV w celu uniemożliwienia dostępu. Tworzenie listy ulubionych kanałów. Pomijanie niechcianych kanałów lub edycja listy kanałów. Automatyczne ustawianie zapewnianych kanałów Ręczne wyszukiwanie kanałów DVB-T. Aktualizacja listy kanałów z zachowaniem ustawień. Wybór ulubionej sieci dla każdego nadawcy (dostępne tylko w niektórych krajach). Wybór, czy po znalezieniu nowego kanału ma być generowany komunikat powiadomienia. [Wyłączony] / [Włączony] Ustaw opcję [Włączony], aby wyświetlany był komunikat w celu przełączenia na dostępną usługę (dostępne tylko w niektórych krajach). [Wyłączony] / [Włączony] Stan sygnału Sprawdzanie stanu sygnału DVB-T. Dodaj sygnał TV Dodaje tryb odbioru. Funkcja ta jest dostępna w przypadku pominięcia niektórych trybów podczas strojenia za pomocą funkcji Ustawianie automatyczne po pierwszym włączeniu telewizora. Wykonanie tej procedury wymaga zapoznania się z czynnościami procedury Ustawianie automatyczne przeprowadzanej po pierwszym włączeniu telewizora. (str. 11) 18

19 Menu Pozycja Regulacje/konfiguracje (opcje) Edycja ulubionych Tworzenie listy ulubionych kanałów. Lista kanałów Pomijanie niechcianych kanałów lub edycja listy kanałów. Ustawianie automatyczne Automatyczne ustawianie zapewnianych kanałów Strojenie ręczne Ręczne wyszukiwanie kanałów DVB-C. Aktualizacja listy kanałów Aktualizacja listy kanałów z zachowaniem ustawień. Ulubiona sieć Wybór ulubionej sieci dla każdego nadawcy (dostępne tylko w niektórych krajach). Menu strojenia DVB-C Informacja o nowym kan. Usługa zamienna Wybór, czy po znalezieniu nowego kanału ma być generowany komunikat powiadomienia. [Wyłączony] / [Włączony] Ustaw opcję [Włączony], aby wyświetlany był komunikat w celu przełączenia na dostępną usługę (dostępne tylko w niektórych krajach). [Wyłączony] / [Włączony] Konfiguracja Stan sygnału Tłumik Dodaj sygnał TV Lista kanałów Sprawdzanie stanu sygnału DVB-C. Automatyczne osłabienie sygnału DVB-C w celu uniknięcia zakłóceń. [Wyłączony] / [Włączony] Dodaje tryb odbioru. Funkcja ta jest dostępna w przypadku pominięcia niektórych trybów podczas strojenia za pomocą funkcji Ustawianie automatyczne po pierwszym włączeniu telewizora. Wykonanie tej procedury wymaga zapoznania się z czynnościami procedury Ustawianie automatyczne przeprowadzanej po pierwszym włączeniu telewizora. (str. 11) Pomijanie niechcianych kanałów lub edycja listy kanałów. Sposób korzystania z funkcji menu Menu strojenia analog. Ustawianie automatyczne Strojenie ręczne Dodaj sygnał TV Automatyczne ustawianie zapewnianych kanałów Ręczne wyszukiwanie kanałów analogowych. Dodaje tryb odbioru. Funkcja ta jest dostępna w przypadku pominięcia niektórych trybów podczas strojenia za pomocą funkcji Ustawianie automatyczne po pierwszym włączeniu telewizora. Wykonanie tej procedury wymaga zapoznania się z czynnościami procedury Ustawianie automatyczne przeprowadzanej po pierwszym włączeniu telewizora. (str. 11) Język menu ekranowego Zmiana języka menu ekranowych. Język Preferowane Audio 1 Preferowane Audio 2 Preferowane napisy 1 Preferowane napisy 2 Wybór pierwszego i drugiego preferowanego języka dla programów DVB z różnymi ścieżkami dźwiękowymi (w zależności od nadawcy) Wybór pierwszego i drugiego preferowanego języka dla napisów DVB (w zależności od nadawcy) Preferowany teletext Wybór preferowanego języka dla usługi teletekstu DVB (w zależności od nadawcy). 19

20 Menu Pozycja Regulacje/konfiguracje (opcje) Preferow. typ napisów Wybór preferowanego typu napisów. [Standardowy] / [Niedosłyszący] [Niedosłyszący] zapewnia pomoc w zrozumieniu i korzystaniu dzięki napisom DVB (w zależności od nadawcy). [Preferowane napisy 1] / [Preferowane napisy 2] mają nadany priorytet. Teletekst Wybór trybu wyświetlania teletekstu. [TOP] / [List] Wybór znaków txt Wybór języka teletekstu. [Zachodni] / [Wschodni1] / [Wschodni2] [Zachodni]: Angielski, Francuski, Niemiecki, Grecki, Włoski, Hiszpański, Szwedzki, Turecki itd. [Wschodni1]: Czeski, Angielski, Estoński, Łotewski, Rumuński, Rosyjski, Ukraiński itd. [Wschodni2]: Czeski, Węgierski, Łotewski, Polski, Rumuński itd. Sposób korzystania z funkcji menu Konfiguracja Ustawienia wyświetlania Tryb przewodnika TV Etykiety wejść Czas wyświetlania paska Tryb radio Wybór domyślnego typu ekranu Przewodnik prog. TV wyświetlanego po naciśnięciu przycisku. (Dostępne tylko w niektórych krajach) [Lista kanałów] / [Przewodnik prog. TV] [Przewodnik prog. TV]: Dostępny jest elektroniczny przewodnik po programach (EPG). [Lista kanałów]: Zamiast przewodnika EPG wyświetlana jest lista kanałów. Dostęp do listy etykiet wejść w celu wybrania etykiety każdego trybu wejścia lub pominięcia wejść niepodłączonych, aby ułatwić rozpoznawanie i wybór za pomocą pozycji [Wybór rodzaju TV], [Wybór wejścia] lub paska. Aby pominąć tryb wejścia, wybierz pozycję [Pomiń]. Ustawianie czasu pozostawania paska informacyjnego na ekranie. [bez wyświetlenia] / [1] / [2] / [3] / [4] / [5] / [6] / [7] / [8] / [9] / [10] (sekund) Ustawianie czasu do automatycznego wyłączenia ekranu po wybraniu stacji radiowej [Wyłączony] / [5] / [10] / [15] / [20] (sekund) Dźwięk jest aktywny nawet po wyłączeniu ekranu. Funkcja ta umożliwia zmniejszenie zużycia energii podczas słuchania stacji radiowej. Naciśnij dowolny przycisk, za wyjątkiem przycisku trybu gotowości, zwiększania/zmniejszania głośności i wyciszania dźwięku, w celu włączenia ekranu. Niedostępne w trybie analogowym Wspólny interfejs VIERA Link Samoczynne włączanie Ustawianie oglądania kanałów kodowanych itd. Ustawianie używania funkcji VIERA Link. [Wyłączony] / [Włączony] Ustawianie używania funkcji Samoczynne włączanie. [Wyłączony] / [Włączony] Funkcja ta jest dostępna po ustawieniu dla pozycji [VIERA Link] opcji [Włączony]. Ustawienia VIERA LINK Samoczynne wyłączanie Energooszcz. stan gotow. Ustawianie używania funkcji Samoczynne wyłączanie. [Wyłączony] / [Włączony] Funkcja ta jest dostępna po ustawieniu dla pozycji [VIERA Link] opcji [Włączony]. Sterowanie zużyciem energii przez podłączone urządzenia w trybie gotowości w celu zmniejszenia poboru mocy. [Wyłączony] / [Włączony] Funkcja ta jest dostępna po ustawieniu dla pozycji [VIERA Link] opcji [Włączony] i po ustawieniu dla pozycji [Samoczynne wyłączanie] opcji [Włączony]. 20 Autointel. stan gotow. Przełączanie nieoglądanego ani nieużywanego urządzenia do trybu gotowości w celu zmniejszenia zużycia energii. [Wyłączony] / [Włączony] Funkcja ta jest dostępna po ustawieniu dla pozycji [VIERA Link] opcji [Włączony].

TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E. e -POMOC. Polski

TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E. e -POMOC. Polski TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E e -POMOC Polski Mój ekran główny Mój ekran główny Informacje 12 Sposób użytkowania 13 Ustawienia 14 Kolor menu ekranowego 16 Lista aplikacji Informacje 17 Sposób użytkowania

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14 Spis treści Informacje dotyczące przepisów...2 Opis symboli ostrzegawczych...2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...2 Wstęp...4 Gwarancja i serwis/naprawa...4 Czyszczenie...4 1. Wprowadzenie...5 Zawartość

Bardziej szczegółowo

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODEL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA Oświadczenie CE: Niniejszym firma SHARP Electronics

Bardziej szczegółowo

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T Spis treści 1 Instalacja 11.2 Zegar 47 11.3 Wyłącznik czasowy 11.4 Alarm 47 3 1.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

LC-40LE540E / LC-46LE540E LC-40LE541E / LC-46LE541E LC-40LE542E / LC-46LE542E

LC-40LE540E / LC-46LE540E LC-40LE541E / LC-46LE541E LC-40LE542E / LC-46LE542E PIN TINS-F509WJZZ 12P04-PL-NG HRVATSKI SRPSKI SLOVENŠČINA POLSKI MAGYAR ČESKY SLOVENSKY УКРАЇНСЬКА EESTI LATVISKI LIETUVIŠKAI ΕΛΛΗΝΙΚΑ Tiskano u Poljskoj Štampano u Poljskoj Tiskano v Poljska Wydrukowano

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C

www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C Register your product and get support at www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C PL Instrukcja obsługi www.philips.com/support Model Serial Österreich

Bardziej szczegółowo

System rozrywki domowej Blu-ray

System rozrywki domowej Blu-ray HT-H7500WM HT-H7750WM System rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletną obsługę, zarejestruj

Bardziej szczegółowo

LC-32LE154E LC-32LE154V

LC-32LE154E LC-32LE154V LC-32LE154E LC-32LE154V 1506-0Q3B000 TINS-F996WJZZ MAGYAR TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVÍZOR S BAREBNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVIZOR S FAREVNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РІДКОКРИСТАЛІЧНИМ

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10)

Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10) Spis treści Przyciski i wskaźniki pilota i telewizora Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10) Odbiór audycji telewizyjnych Odbiór audycji telewizyjnych...(15)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Telewizor LED LCD

INSTRUKCJA OBSŁUGI Telewizor LED LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Telewizor LED LCD Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Po przeczytaniu warto ją zachować do dalszego wykorzystania. www.lg.com 2

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Polski - 1 -

Spis treści. Polski - 1 - Spis treści Środki ostrożności... 3 Cyrkulacja powietrza... 3 Uszkodzenie spowodowane przegrzaniem. 3 Zasilanie... 3 strzeżenie... 3 Co robić... 3 Czego nie robić... 3 Instalacja i ważne informacje...

Bardziej szczegółowo

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S LC-D65E LC-DH65E LC-DH65S LC-7D65E LC-7DH65E LC-7DH65S TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LX700E LC-40LX700E LC-46LX700E LC-32LU700E LC-40LU700E LC-46LU700E LC-32LE705E LC-40LE705E LC-46LE705E LC-52LE705E LC-32LX705E LC-40LX705E LC-46LX705E

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO 1 USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO Podczas ustawiania odbiornika telewizyjnego należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Niniejszy odbiornik telewizyjny jest zaprojektowany do odbioru i wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD

Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD K7.5_POL_109437 Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD Przeczytaj dokładnie cały podręcznik i zachowaj go na przyszłość. HD_C_K7.5_109437_R410_Pol.indd 1 2008-06-19 6:07:29 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD

Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD 4-418-507-11(2) (PL) Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD Instrukcje obsługi Podłączanie i ustawienia Odtwarzanie Internet Nastawienia i regulacje Informacje dodatkowe BDP-S790 OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych lub domniemanych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BN46-00299C-03

Instrukcja obsługi BN46-00299C-03 Instrukcja obsługi PE40C PE46C PE55C Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PFH6309 42PFT6309 42PFT6309 47PFH6309 47PFT6309 47PFT6309 55PFH6309 55PFT6309

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PFH6309 42PFT6309 42PFT6309 47PFH6309 47PFT6309 47PFT6309 55PFH6309 55PFT6309 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 42PFH6309 42PFT6309 42PFT6309 47PFH6309 47PFT6309 47PFT6309 55PFH6309 55PFT6309 Instrukcja obsługi Spis treści 9.2 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo